Školní časopis gymnázia Komenského Havířov
Číslo: 10
Ročník: 2
Červen 2012
Originální
hrací karty
Primátor
Zdeněk Osmanczyk
„Nejinspirativnější středoškolský časopis ČR 2011“
2. místo
„Školní časopis roku 2011“
krajské kolo 2. místo
2
Komár
Úvodní slovo
Editorial
Vážení a milí čtenáři,
poslední číslo druhého ročníku Komára je tady a já jsem si oddechl. Přiznávám, rád si od něj chvíli odpočinu. A možná nejen chvíli. Od září čekají Komára organizační změny a je možné, že ani já už se na jeho
stránkách s vámi nebudu potkávat. Proto se teď s vámi na prahu léta rozloučím a budu doufat ve šťastnější
zítřky.
Příjemné čtení vám přeje Martin Vérteši
Obsah čísla:
2
3
6
7
8
9
10
12
16
17
18
19
20
Úvod, obsah
Rozhovor: Kateřina Šigutová
Zisk cenných vavřínů
Zájezd do Anglie
Hrací karty
V tomto čísle najdete jako přílohu prvních třináct hracích karet s profesory.
Pokud si koupíte i několik následujících čísel Komára, vznikne vám ucelená sada čtyřiapadesáti karet, se kterými můžete hrát všechny standardní
karetní hry, provádět triky nebo ji
vlastnit jako sběratelský kousek. Stačí
je jen rozstříhat.
Rozhovor: Pavel Glos
Křížovka
Plakát: Martin Irein
Rozhovor: Zdeněk Osmanczyk
Profesoři vzpomínají
Česko polská epizoda
Biologické okénko
Objev Komára
Sportovní koutek
Časopis Komár –
Školní časopis gymnázia
Komenského v Havířově,
měsíčník
ČÍSLO: 10, ročník: 2., červen
2012. VYŠLO: 11.6.2012.
Šéfredaktor: Martin Vérteši.
Redakce: Roman Kula, Jakub Svoboda, Petr
Lukašík, Karolína Andraková, Veronika Fišerová,
Jan Kolarczyk.
Dále přispěli: Eliška Svobodová, Kateřina Kyjovská
Jazyková úprava: Neprošlo jazykovou úpravou.
Grafika a sazba: Martin Vérteši.
Redakce není zodpovědná za tiskové chyby.
Náklad: 100 ks. Cena: 10 Kč.
Web: www.casopiskomar.wz.cz.
Email: [email protected]
Podporují nás:
Rozhovor
Komár
Kateřina Šigutová
Na státní maturity mám jiný názor
Profesorka Šigutová u nás učí od letošního září matematiku. Chybí jí
biologie a ráda by u nás zakotvila na plný úvazek.
Kde jste studovala?
Na základní školu jsem chodila Na nábřeží, tenkrát se to jmenovalo Švermovka, a bylo to fajn,
protože tam tenkrát hodně dobře
fungoval Pionýr. Škola byla škola,
ale odpoledne jsme měli velké vyžití, díky čemuž jsme tvořili dobrý
kolektiv.
Na gymnázium jsem potom
chodila sem a na vysokou do
Ostravy, na Přírodovědeckou jsem si vybrala učitelství. Tehdy
fakultu.
jsem věděla, že chci dělat bioloBavily vás už ve škole předměty, gii a matematiku v žádném případě ne. Nicméně biologie byla
které teď učíte?
Biologie mě bavila, ale dlou- tenkrát jen s matematikou nebo
ho jsem nevěděla, čím chci být. s chemií, a bližší mi byla mateCo jsem ale určitě věděla je, že matika. Za ta léta se to vyvinulo
nechci učit. Pak se to vyvrbilo tak, že mě možná baví více učit
tak, že jsem musela jít do Ostra- matematiku.
vy a tady velký výběr nebyl, tak Účastnila jste se na škole nějakých soutěží nebo olympiád?
Asi ano, i matematických i
biologických.
Co je tedy váš oblíbenější předmět, matematika nebo biologie?
Matematika se lépe učí. Z
toho pohledu, že žáci ji vnímají jako potřebnější, většinou je i
oblíbenější, protože v biologii je
strašně moc pojmů a je strašně
těžká. Z tohoto pohledu ji učím
raději. Ale teď, když biologii neučím, tak cítím, že mi chybí.
Kudy se ubírala vaše dráha po
vystudování?
Hodně dlouho jsem byla
na základní škole ve Stonavě,
tam to byla hrozně hezká léta,
protože to byl malý kolektiv,
vstřícná atmosféra, prostě pěkná práce. Potom jsem byla dva
roky na Střední zdravotnické v
Karviné, potom rok na základce
v Domaslavicích, no a teď jsem
tady.
Jak jste se dostala k nám na školu?
Když jsem odcházela ze základní školy ve Stonavě, tak
jsem obcházela všechny možné
střední školy, a jednou z nich
bylo tady naše gymnázium. Pak
3
4
Komár
Rozhovor
když jede k moři. Je to úplně jiný
svět, úplně jiní lidé. Na to ráda
vzpomínám.
Jak nejraději trávíte víkendy?
Aktivně. Moje noční můra je
ležet doma a nedělat nic. Většinou ten sport nebo nějaké výlety.
Jaké sporty máte ještě ráda?
Badminton a volejbal jsem
kdysi hodně hrála, i když teď už je
to horší.
Máte doma nějaké domácí mazlíčky?
Ano, jednoho hodně velkého
psa – knírače, a teďka nově dva
pískomily. Jinak se toho u nás vyPaní profesorka s manželem a dvěma syny.
střídala spousta. Ještěři, hadi, želvy, ptáci nebo kočka.
jsem se ještě asi dva roky připo- strašně fajn, ale to teď s dětmi
Kdo se o to stará?
mínala, nakonec už jsem to ale nejde.
Tak nějak všichni dohromady.
vzdala, protože nebylo místo. Kde nejčastěji jezdíte za pěší tu- Šla jsem do těch Domaslavic a ristikou?
Jaký je váš názor na současnou
po roce mě oslovil pan ředitel, U nás to nejčastěji vyhráva- podobu nových maturit?
že by pro mě měl úvazek, jestli jí Beskydy, i když já mám raději No já se v tom asi dost liším
bych chtěla.
Jeseníky. Tam se mi strašně líbí, od kolegů, mě se státní maturity
Co nejraději učíte?
protože je to taková drsná a prav- ve svojí podstatě líbí. Já si mys
Moc mě nebaví učit věci, divá příroda. Z dovolených se mi lím, že spousta věcí je nedotažekteré jsou postavené jenom na nejvíce líbilo Norsko a Řecko. Tam ných, spousta věcí podle mě není
drilu. Ráda učím věci, u kterých jsme měsíc s kamarádem praco- chyba Cermatu nebo ministerse dají ukazovat souvislosti a vali a druhý měsíc jsme cestovali stva. musí se přemýšlet. V biologii po vnitrozemí. Co se možná úplně Obecně nálada ve společučím jednoznačně nejraději lid- neví, že to Řecko je ve vnitrozemí nosti je proti státním maturitám,
ské tělo. To mě hodně bavilo úplně jiné než to, co člověk vidí,
takže pro ně prosadit cokoliv je
na zdravotní škole, protože tam
byl na biologii kladen větší důSilvestrovská rodinná pohoda.
raz.
Opusťme nyní práci. Jaké jsou
vaše zájmy?
Rekreačně sport, kolo, lyže,
turistika, voda. Protože mám dvě
děti v dost velkém časovém odstupu, tak také organizace toho
rodinného života. Ta zabere hodně času.
Na kole jezdíte ráda po okolí,
nebo někam dále?
Obojí. Když bereme malého, tak musíme tady po okolí, když jedeme sami, tak i dále.
Kdysi jsem jezdila na dlouhé, třeba týdenní, túry na kole. To bylo
Rozhovor
podle mě dost těžké, takže to, co
teď probíhá, je asi takový kompromis. Ale pro mě je strašně důležité, že projekt se spustil a že
nějaké takové testování prostě
existuje.
Letos jste poprvé u nás na škole
organizovala soutěž ve finanční
gramotnosti. Jak jste se k tomu
dostala? Jak to hodnotíte?
Dostala jsem se k tomu tak,
že na školu došlo oznámení. Viděla jsem ho poprvé v životě,
myslím si, že je to věc, která je
hrozně důležitá, že v té škole
chybí, že je to taková praktická
část, kterou by každý měl znát.
Pravdou je, že i pro nás učitele je
to věc nová a těžká a ani my to
neumíme a učíme se to. Myslím
si, že ve škole to má místo, takže
jsem se toho ujala.
Hodnotím to dobře, protože
mladší žáci byli třetí v krajském
kole, u těch starších žáků mě hrozně mrzí, že díky technické chybě
byli vyřazeni v okresním kole. Mrzel mě přístup organizátorů. Myslím si, že měli šanci uspět.
Budete tedy soutěž organizovat i
příští rok?
Určitě ano.
Učíte někdy doma své děti?
Malý ještě nechodí do školy, takže tam moc ne. Se starším
klukem jsem se hodně učila na
prvním stupni, potom přešel na
osmiletý gympl a už to ustávalo, jenom na úrovni takové kontroly. Poslední dva roky už nevím,
že chodí do školy. Jenom když třeba dlouho chybí a potřebuje něco
doučit. Spíše s ním občas řešíme
nějaké zajímavé matematické
úlohy, protože je na matiku docela šikovný.
U nás učíte jen málo hodin, učíte
ještě někde jinde, nebo jak popřípadě trávíte ten zbylý čas?
Neučím. Když jsem nastupo-
Komár
Máte nějaké sny do budoucna?
Hrozně se těším, že až děti
odrostou, tak budu moci cestovat
tak dobrodružněji, než to jde teď.
Strašně ráda bych se někdy podívala do Ameriky, do národních
parků. Pracovně jsem tady teď
velmi spokojená, kdybych třeba
časem dostala plný úvazek, bylo
by to fajn.
Máte nějakou radu do života pro
naše čtenáře?
Ať se řídí sami svými pocity,
nedají moc na své okolí. Ať jsou si
O jaký projekt jde?
Zkvalitnění vzdělávání fyziky a šťastní po svém.
chemie. (Viz www.fyz-chem.gkh.
Ptal se Martin Vérteši,
cz; pozn.)
foto archiv K. Šigutové
vala, tak jsem z toho byla dost
nešťastná, takže jsem si hledala
nějaké jiné aktivity. Pomáhala
jsem na soukromé škole v Ostravě, ale ne učitelskou činností,
spíš věci mimo. Pomáhala jsem
manželovi ve firmě, taky jsme
koketovali s možností založení
nadace. Potom jsem se tady na
škole ujala realizace projektu, a
to mi zabírá strašně moc času,
takže teď se věnuju jenom tomu
projektu a učení.
Paní profesorka se svým druhým synem a poníkem.
5
6
Komár
Z redakce
Zisk cenných vavřínů
V únoru se časopis Komár zapojil
do soutěže „O nejinspirativnější
středoškolský časopis 2011“, kterou vyhlásil Syndikát novinářů ČR.
Týdny plynuly a na začátku
května organizátoři zveřejnili seznam deseti nejlepších časopisů
z celé republiky, jejichž redakce
jsou pozvány do pražského sídla
Syndikátu novinářů na slavnostní
vyhlášení výsledků.
Už tato nomiance byla pro mě
velkým překvapením a v umístění
mezi třemi nejlepšími časopisy
jsem nedoufal. K účasti v soutěži
bylo nutné zaslat celý kompletní
ročník časopisu, aby mohla být
zhodnocena kontinuální kvalita a
ucelenost jednotlivých periodik.
Každopádně v úterý 15. května jsme se vydali do Prahy. Celá
redakce, kromě Romana Kuly,
který byl ještě v zahraničí (ačkoli
pozváni byli pouze dva členové).
Konferenční sál na Senovážném náměstí se pomalu plnil dalšími zástupci školních redakcí a
samozřejmě také zástupci poroty,
tedy profesionálními novináři a
členy Syndikátu novinářů.
Několik minut po třinácté hodině se ujal slova předseda Klubu
volných novinářů Václav Brůžek.
Po úvodním přivítání a přečtení
dopisů členů poroty, kteří zde nemohli z pracovních důvodů být,
nás paní Natálie Šťastná seznámila se strukturou Evropského parlamentu a možnostmi spolupráce
pro novináře. Tato instituce totiž
byla jedním z významných partnerů soutěže.
Před samotným vyhlašováním byla na programu ještě ob-
je člověk tak blízko, tak touží po
stupínku nejvyšším.
Na třetím místě se umístil
časopis Cox ze Šumperka. Napětí
rostlo. Aby vše dostalo ještě větší
grády, pan Brůžek si postavil z každé strany jednu redakci - tedy nás
a časopis Gym z Třeboně. Nyní se
chystal po vzoru televizních soutěží jedné ze stran zvednout ruku
a tím napětí ukončit.
A jak to dopadlo? Nezvítězili jsme, ale odvezli jsme si druhé
místo a upřímné gratulace všech
členů poroty. Slyšet od nich, že
Komár je skutečně kvalitní a profesionální, to hřálo u srdce.
Jako odměnu jsme obdrželi
press průkaz, bezplatné užívání
internetové aplikace pro zajištění
autorských práv Q-book a studijní cestu do sídla Evropského parlamentu v Bruselu pro dva členy
redakce v říjnu 2012.
Odjížděli jsme spokojeni.
Jsme druhým nejlepším školním
časopisem v republice, udržíme
čerstvovací pauza, tzn. že každý to i nadále?
mohl sníst a vypít, co se do něj
vešlo.
No a pak to přišlo. Nejprve
dostalo sedm méně úspěšných
časopisů novinářský press průkaz
a tím pádem umístění na 4. až 10.
místě. Mezi nimi ale Komár nebyl!
Zbývalo vyhlásit tři časopisy a
my jsme byli jako na trní. Jistě, jakékoliv umístění už by v tuto chvíli
bylo neskutečně úžasné, ale když
Martin Vérteši,
foto KVN
Reportáž
Komár
Zájezd do
L o n d ý n a
Sraz jsme měli ve čtvrtek 3. května
v 7 hodin u autobusového nádraží.
Se zavazadly jsme čekali na zájezdový autobus. Naložili jsme tašky a
kufry, zamávali jsme rodičům a vyjeli
směr Anglie. Cestou jsme projížděli
Brnem, Prahou, hranice jsme překročili u Rozvadova, a dále pak Německem, Belgií a Francií. Do Anglie
jsme se dostali podmořským tune-
lem, který je v současnosti levnější
než trajekt, a tedy více využíván.
V pátek 4. května brzy ráno
jsme přijeli do samotného centra Londýna. Velmi mě překvapila
jeho různorodost. Na straně jedné – klasické cihlové viktoriánské
domy, červené dvouposchoďové
autobusy, černé londýnské taxíky.
Na straně druhé zde stály prosklené vysokopodlažní budovy (londýnská Okurka a Jehla). Od Toweru, v jehož blízkosti
nás autobus vysadil, jsme přešli
okolo doků sv. Kateřiny ke katedrále sv. Pavla, přešli jsme most přes
Temži, který byl v sedmém díle
Harry Pottera zničen Smrtijedy.
Londýn a jeho obyvatelé nás
dočista pohltili a naše výprava se
prodírala davy úředníků v oblecích,
kteří spěchali do práce. Navštívili
jsme vnitřní prohlídku Tower Bridge,
který se mi zdál menší než na obrázcích. Pak jsme šli na prohlídku samotného Toweru, který mě nadchl.
muzea Duxford. Nacházela se zde
letadla vojenská, dopravní, stará i
nová. Odpoledne jsme měli naplánovanou výpravu do Cambridge,
které bylo úžasné.
Neděli jsme strávili zase v
Londýně. První naší zastávkou
bylo londýnské Oko, ze kterého byl
nádherný výhled. Prošli jsme okolo Big Benu, navštívili jsme muzeum W. Churchila, pokračovali jsme
k Buckinghamskému paláci a na
Trafalgarské náměstí. Pomalu jsem
si na zvláštní ruch, spěch a auta v
protisměru zvykla. U Temže si nás
k večeru vyzvedl autobus, rozloučili jsme se s Londýnem a přijeli
zpět do kempu.
Velmi brzo ráno jsme vyjeli do
Paříže a odpoledne jsme už čekali v
dlouhé řadě na Eiffelovku. Bylo krásEliška Svobodová
Přesunuli jsme se londýnským
vlakem na Greenwich - na nultý poledník. Poté jsme se nechali převést
do přímořského kempu v Allhalows.
V sobotu jsme vyjeli autobusem ráno z kempu do leteckého
né počasí a dobrá viditelnost. Přepluli jsme Sénu vyhlídkovým parníkem k Notre-Damu. a navštívili jsme
Louvre.Okolo půlnoci jsme opustili
Paříž. Domů jsme dojeli unaveni, ale
spokojeni a plni zážitků.
7
8
Komár
Studenti o studentech
ÚČASTNÍK CELOSTÁTNÍHO KOLA ŘEČNICKÉ SOUTĚŽE
PAV E L G L O S
Jak ses o soutěži Mladý Demosthenes dozvěděl a proč ses
rozhodl zúčastnit?
O soutěži mě informovala
paní profesorka na češtinu Sylva
Mokrošová. Důvody mé účasti
jsou dva, mám rád komunikaci s
lidmi a pak také doufám, že tuto
zkušenost využiju v budoucnu při
svém povolání, takže jsem mohl v
této soutěži spojit příjemné s užitečným.
pomohlo to soustředění, kde jsme
se seznámili, a celostátní kolo tak
proběhlo v přátelské atmosféře.
Výkony všech řečníků byly
opravdu vynikající a potvrzovaly
tak vysokou úroveň tohoto kola.
Odborná porota měla opravdu
Hodláš se zúčastnit i příští rok?
Určitě bych se rád zúčastnil i
příští rok. Hlavní motivací by pro
mě bylo postoupit až do celostátního kola, abych mohl znovu absolvovat třídenní soustředění. Pro
mě to byla jednoznačně ta nejlep-
těžkou práci při vybírání té nejlepší trojice a vůbec jsem jim tento
úkol nezáviděl. Já jsem nakonec
mezi prvními třemi nebyl, ale rozhodně z toho nejsem zklamaný.
Byla to pro mě obrovská zkušenost a jsem rád, že se mi vůbec
podařilo dostat tak daleko.
ší část této soutěže a myslím si, že
i pro ostatní řečníky, protože jsme
se shodli na tom, že by to soustředění mohlo trvat déle.
Jak ses připravoval?
S přípravou na soutěž mi pomáhala paní profesorka Mokrošová, takže bych jí tímto chtěl
poděkovat, že si na mě vyhradila
svůj volný čas a pomohla mi při
odstraňování některých nedostatků.
Jaká byla tvá cesta soutěží?
Tato soutěž začínala školním
kolem, kdy jsme na námi zvolené téma měli hovořit v souvislém
monologu dvě minuty. Z tohoto
kola postupoval vždy jeden z každé kategorie do regionálního
kola, které se konalo v Ostravě.
Zde jsem se umístil na prvním
místě a zajistil si tak účast na krajském kole.
To nebylo veřejné a proběhlo
formou videonahrávek, které se
posílaly do Prahy, kde je odborná
porota vyhodnotila. Krajské kolo
jsem také vyhrál a postoupil tak
do celostátního kola.
Podmínkou pro účast v celostátním kole bylo absolvování
třídenního soustředění, ze kterého mám spoustu zážitků, nových
přátel a zkušeností.
Celostátního kola se tedy zúčastnili pouze vítězové krajských
kol, takže ani nemusím vysvětlovat, jak velká konkurence zde
byla. Určitě nám všem vítězům
Jaké jsou tvé další zájmy?
Mezi mé zájmy patří lední hokej, kterému se věnuji od pěti let.
Hokej vyplňuje většinu mého volJak hodnotíš organizaci soutěže? ného času, takže mi na další akti Organizace soutěže byla velmi vity nezbývá už tolik času.
profesionální. Byl to již pátý ročník, Čemu se hodláš věnovat ve svém
takže žádné komplikace nenastaly. dalším studiu?
Možné zlepšení bych viděl pouze Po dokončení gymnázia bych
v cenách pro vítěze celostátního se rád dostal na právnickou fakulkola, kdy vítěž obdržel pouze dár- tu, kde rozhodně nabyté zkušekové předměty hlavních sponzorů, nosti z této soutěže v komunikaci
což mi přijde při rozsahu této sou- využiji.
těže trochu málo.
Ptal se Martin Vérteši
Křížovka
Komár
9
Ten, kdo vykoná... (tajenka)
Pomůcka: ROZJASPOEM
NIT
1. DÍL
TAJENKY
JMÉNO
UČITELE
NÁRODŮ
INICIÁLY PŘÍSLUŠZÁVOD- NÍK INDINÍKA
ÁNSKÉHO
ENGEHO KMENE
UNYLE
VĚDĚTI
MĚSTSKÁ
POLICIE
ZKR.
ASIJSKÝ
STÁT
2. DÍL
TAJENKY
INIC. SPIS.
NEFFA
FIBICHOVA
SKLADBA
ODRAZ OD ZESÍLENÝ
ZEMĚ POPĚVEK
KLOUB
NOHY
I TAKHLE
TEXTOVÁ
ZPRÁVA
ZKR.
CHUDOKREVNÝ
ČLOVĚK
CHEM.
ZN.
NEONU
POPELNICE MN.
Č.
BODY
PŘÍMO Z
PODÁNÍ
HLESNUTÍ
4. DÍL
TAJENKY
PEVNÁ
ČÁST
MOTORU
POŠKOZENÍ ZVĚŘÍ
NUŽE
HRANA
ZÁRODKY
RYB
ZDRAVOTNÍ
TECHNIKA
ZKR.
HLAS VRAN
PRŮZORY
VE STĚNĚ
INIC. ZPĚV.
NOVÁKA
KOLÍNSKÝ
SKLADATEL
NÁSOBÍCÍ
ZNAMÉNKO
POČÁTEK
DNE
PROJEV
KOROZE
KUSY LEDU
MLETÍM
OPOTŘEBIT
MOJE ŽEN.
ROD
ŘÍMSKÝCH
1900
ZNAČKA
MINUTY
ŘECKÉ
PÍSMENO
OTÁZKA PŘI
SÁZCE
SYNTETICKÝ
DEN V
TÝDNU
NEVIDOMÝ
ČLOVĚK
ČESKÝ NOR.
INSTITUT
CITOSLOVCE
POCHOPENÍ
HOVOR.
ZESÍLENÝ
ZÁPOR
PATŘÍCÍ
EVĚ
CHEMICKÁ
PRAVOKONCOVKA
SLAVNÝ
1MOCNÉHO
OBRAZ
PRVKU
ČÁST
STŘECHY
CHEM. ZN.
RADIA
OBYV. IRSKA. SLOV.
DOZORCE
NA STAVBĚ
NÁČRT
OBUVNICKÝ
NŮŽ
.
SMRTELNÁ
CHOROBA
INIC. HERCE
KOHOUTA
ZN. RUS.
INICIÁLY
FOTOAP.
HERCE
CHEM. ZN.
VAŠUTA LANTHANU
DRTIT
MLÝNKEM
3. DÍL
TAJENKY
BUNIČINA
POLNÍ
PLOŠNÁ
MÍRA
FYZIPOVRCHNÍ
KÁLNÍ
OBDIVOVELIČINA
VATEL
STYL
ZKR. VOJ.
HODNOSTI
MAJORA
ŠPIČATÝ
PŘEDMĚT
IN. MODER.
KUBELKOVÉ
OKR. TECH.
SPRÁVA
CITOSLOVCE
PLAŠENÍ
VRUBOUN
POSVÁTNÝ
Řešení křížovky z minulého čísla: Píle je nejlepší pomocník i pro průměrného ducha.
Komár na váš email ihned v den vydání!
5 Kč
Více na
www.casopiskomar.wz.cz/archiv/e-komar
Foto: Hana Bouchalová
Martin Irein
12
Komár
Téma čísla
R O Z H O V O R S P R I M ÁTO R E M H AV Í Ř O VA
ZDENĚK OSMANCZYK
Kde jste vyrůstal? Jaké máte
vzpomínky na dětství?
Vyrůstal jsem v Neborech
kousek od Třince, čili na vesnici.
Vzpomínky na dětství jsou krásné, jako asi u každého. Ale nebylo to lehké, neboť pocházím
z normální ne příliš movité rodiny, takže jsme se protloukali jak
to šlo. Člověku se zafixovaly některé vzpomínky, kdy musel být
skromný a možná se někdy se
závistí dívat na ty, kteří měli blíž
k penězům. Ale vůbec toho nelituji, ba naopak, myslím si a vím
to, že mě rodiče vychovali dobře
a zásady, které do mě dostali, mě
provázejí celý život a zatím se mi
osvědčily.
Politická příslušnost: ČSSD
Primátor od: 2010
Věk: 59
Rozhovor vedl: Martin Vérteši
stoupil jsem po krátké praxi na
vojenskou školu. Absolvoval jsem
všechny druhy vojenských škol
a na dvacet dva let jsem se poté
stal vojákem z povolání.
jsem házenou, běhal, chodil do
školní družiny, do Domu Pionýrů
v Třinci.
Chodil jste do tanečních?
Tanečních jsem se nikdy neúKde jste působil jako voják?
častnil, ale myslím si, že nemám
Všude možně, nejvíce v Hra- až takový problém pohybovat se
nicích na Moravě, Staré Boleslavi, svým tělem na parketu.
Jincích (u Příbrami), a při rozděle- Zajímal jste se o politiku už v
ní republiky jsem byl převelen do mládí?
Martina na Slovensko. Tam jsem Ač je to s podivem, tak jsem
také s tou aktivní službou skončil se o takové věci zajímal, hlavně
a devět let jsem tam potom s ro- v období roku 1968, který jsem
dinou žil.
zažil už jako žák osmé nebo devá-
Kam jste chodil do školy?
Do základní školy první až Měl jste nějaké mimoškolní zápátý ročník v Neborech, další roč- jmy?
níky na základní školu do Třince.
Tehdy těch kroužků a miKteré předměty vás ve škole nej- moškolních činností tolik nebylo,
samozřejmě jsme navštěvovali
více bavily?
Jednoznačně zeměpis, určitě Pionýra, což byla na vesnici snad
jediná možnost. Později jsem
nebyla oblíbená matematika.
chodil spíš do těch sportovních
Střední školu jste studoval kde?
Vyučil jsem se v oboru a na- kroužků, atletických klubů, hrál
Pan primátor při návštěvě základní školy.
té třídy. Vystřihoval jsem si články, schovával noviny, a ještě dnes
mám celý balík časopisů a novin z
té doby a pozorně si je schraňuji.
Tehdy jsem samozřejmě nemyslel na takové funkce, jako
vykonávám dnes, ale politika mě
hodně zajímala, zajímalo mě dění
ve světě. Ale chtěl jsem být myslivcem. To se mi nepodařilo, resp.
jsem to ani nezkoušel.
Jaké máte vzpomínky na život na
Slovensku?
Studoval jsem tam střední
školu, pak jsem se vrátil sem,
tady jsem absolvoval celou tu
profesní kariéru, a při rozdělení
republiky v roce 1993 jsem byl
přemístěn na Slovensko. Tam
jsem žil devět let, z toho část
ještě činný v armádě, pak jsem
pracoval v Matici Slovenské. Po
třiceti letech putování jsem se
vrátil zpět do rodného kraje, i z
toho důvodu, že děti začaly žít v
Ostravě a okolí.
Téma čísla
Jakou práci jste dělal v Matici
Slovenské?
Dělal jsem ředitele technického provozního útvaru, kde jsem
měl na starosti majetek této organizace. Je to významná kulturní
instituce, která má svou historii.
Komár
návštěvníkem tělocvičny, cyklistika. Po večerech potom ta četba, když je volný čas a neusnu u
toho.
Máte doma nějaká domácí zvířata?
Máme pejska, a předtím
jsme měli kočičku. Venku na chalupě pobíhají kočičky. A ne jedna.
Máte nějaké oblíbené autory
nebo žánry?
Nejsem nijak zaměřen, ale
Jaké byly vaše politické začátky? mám rád něco z historie, z horo Jako dobrodruh jsem se pro- lezectví, knihy, které mi něco přidíral životem, ale i těmi poznatky nesou do života.
z oblasti politiky. Cesta mě doved- Na co jste ve své dosavadní karila ke kariéře profesionálního vojá- éře nejvíce hrdý?
ka a v době Pražského jara jsem Jsem hrdý na to, že jsem dobvelice uznával Dubčeka a ty lidi ře vychoval děti, které se uplatnily
kolem něj.
Jak vypadá váš běžný pracovní
den?
Záleží na tom, kdy to je. V pondělí máme pravidelné pracovní
porady s vedením města, ve čtvrtek pracovní porady s vybranými
funkcionáři, mezitím jednání různých komisí, Svazu měst a obcí,
okresu Karviná, různé semináře.
Nejvíce je běžné administrativy a pošty, protože všude je po-
Kdy jste poprvé vstoupil do politické strany?
Před desetil lety jsem se přestěhoval do Havířova, sledoval
zdejší dění a následně vstoupil do
ČSSD. Navíc jsem tam některé lidi
znal a myslím si, že to jsou lidé,
kteří k tomu mají správný vztah a
v podstatě jsem byl do toho politického dění vtažen.
Už v minulém volebním období
jste byl náměstkem primátora,
jak jste se k tomu dostal?
Blížily se volby, sestavovala
se kandidátka a hledali se lidé,
kteří mají zájem o práci a jsou
ochotni tomu věnovat čas. Takových není mnoho, tak mě navrhli
a shodou okolností jsem na osmém místě kandidátky prošel do
zastupitelstva. Pak se zase hledali
funkcionáři, kteří by byli schopni
tuto funkci vykonávat a na základě praktických zkušeností, které
jsem měl, jsem byl delegován a
schválen na funkci náměstka primátora pro hospodářský rozvoj.
Zdeněk Osmanczyk se svojí manželkou Yvonou.
ve svém oboru. Jsem hrdý na to,
že vše, co jsem dokázal, jsem dokázal vlastními silami. Nikdy jsem
nepotřeboval nějaké zvláštní reference, vždycky jsem přesvědčil
svou prací, a to mi zůstalo.
K tomu vedu i své podřízené
nebo přátele, kolegy a spolupracovníky, což někdy nesou nelibě,
protože málokdy toleruji špatný
Jaké jsou vaše zájmy mimo prá- přístup k práci, benevolenci nebo
ci?
šlendriánství.
Volného času moc není, ale v
každém případě to zůstává sport Jakému povolání se věnují vaše
děti?
a četba.
Dcera je zdravotní sestrou ve
Jaké sporty jsou vaše oblíbené?
Fakultní nemocnici v Porubě a syn
Byl to tenis, nohejbal - ještě pracuje na Státním fondu životnínedávno jsem byl pravidelným ho prostředí.
třeba podpis statutára, takže člověk si to musí také prostudovat,
než tam dá ten podpis. Dále příprava na jednání Zastupitelstva,
Rady města, individuální jednání
s politickými partnery, ať už s koaličními nebo opozičními.
Samozřejmě nezapomínám
mapovat činnost městské policie,
která patří primátorovi do gesce.
Spoustu jednání s náměstky, řešení problémů, ať už dílčích nebo
perspektivních, prezentace různých projektů.
Takže nemáte pevně danou pracovní dobu?
Určitě ne, jsou dny, kdy jsem
tady před šestou hodinou mezi
13
14
Komár
Téma čísla
prvními a odcházím mnohdy po Jaké jsou podle vás nejdůležitější
osmé hodině, jak situace dovolí. vlastnosti, které by měl mít čloK tomu nepočítám pracovní cesty. věk, který stojí v čele města?
Zastavují vás někdy lidé na ulici s Hlavně musí být pracovitý,
nějakými dotazy nebo problémy? vzdělaný, musí to chtít dělat, a ne Určitě jsou takové situace, smí koukat na své pohodlí a své
ať už při kulturních nebo spole- možné výhody, musí se stavět k
čenských akcích, na náměstí, v lidem vstřícně, ač je to někdy proRenetě nebo v Radosti. Většinou blém. Musí je dokázat vyslechnout,
se obracejí buď s dotazem nebo musí s nimi umět jednat. Ne se opís nějakou malou stížností, která rat jen o paragrafové znění zákonů.
Pan primátor při slavnostním otevření městské knihovny.
je trápí na srdíčku a já to vždycky vnímám velmi pozorně. Korespondence mezi mnou a občany
je hodně rozšířená, protože jsem
přijal zásadu – bez komunikace
nejsou výsledky. Nikdy jsem nikoho neodmítl. Mám hodně takových drobných návštěv, někdy já
sám je vyzvu a pozvu k návštěvě
tady do kanceláře.
Jak nejraději trávíte víkendy?
Cestujete rád?
Strašně rád cestuji, ale toho
času je málo, protože jsou i jiné
společenské povinnosti a povinnosti z titulu funkce. Pokud je víkend volný, tak rád cestuji hlavně
po České republice. V nejbližší
době se chystám na Šumavu, pak
do Tater.
manželce, tak tam není co dodat, to je všechno krásné a krásné už to zůstane. Budu ji podporovat v její profesi, protože
pracuje v oblasti sociálních služeb v poradenském centru pro
rodinu a dítě a je velmi profesně
zdatná. Její představy o rozvoji těchto služeb si zaslouží mojí
velkou podporu.
Nedávno se na Náměstí republiky konal mítink ČSSD. Jaký byl
jeho význam? Předpokládáte, že
dojde k předčasným volbám?
Já si od počátku myslím, že při
současných podmínkách předčasné volby nebudou. Ty kotrmelce,
které se děly, vláda přestála a už
ji asi žádné nečekají. To, co by je
mělo donutit k předčasným volbám, je vůle lidu, která se částečně projevila demonstrací na Václavském náměstí, ovšem politici ji
doposud nevyslyšeli.
Organizátorem mítinku na
náměstí nebyla naše místní organizace, ale ústředí, potažmo
krajská organizace, s tím, že je
před volbami a byl tam i současný senátor pan Vícha. Je to takové připomenutí, aby dali občanům najevo své pohledy na dané
věci. Mrzelo mě, že tam bylo více
seniorů než mládeže, že neměli zájem. Propagace této akce
byla ale bohužel malá a tudíž i ta
účast byla taková.
My sami jsme v předchozích
volbách, kde jsme uspěli, neprováděli takové mítinky, protože
lidé už neradi slyší ta slova, když
činy potom pokulhávají. Raději jsme peníze vložili do lidí jinou
formou tak, aby pocítili, že jsme
tady.
Jaké máte plány se svou kariérou
do budoucna?
Další kariéra je závislá na tom,
jak budou spokojení občané, jaké
budou ohlasy. I když vždycky si
člověk vytvoří protistranu, hlavně
těch lidí, kteří nejsou ochotni pracovat. Za druhé rodinné zázemí
a hlavně zdraví. Nemíním kandidovat do poslanecké sněmovny,
nejsem na kandidátce voleb do
krajského zastupitelstva, budu se
věnovat pouze komunální politice, a pokud bude zájem využít Jaký je váš názor na kauzu Davimé zkušenosti, tak jsem tomu pří- da Ratha, vašeho bývalého spostupný.
lustraníka?
Nedávno jste se oženil, máte ně- Z pohledu straníka je to trisjaké sny nebo plány do budouc- tní, je to něco neskutečného. Vena?
dení naší strany neřešilo tyto pro Co se týče mého vztahu k blémy, de facto jej podporovalo,
Téma čísla
stal se hejtmanem, stínovým
ministrem zdravotnictví; nikdo
mu asi nebyl schopen říci odsud
posud. Vyvrcholilo to, jak to vyvrcholilo.
Z pohledu občana je to velmi
špatné, jen si myslím, že to není
jediný případ takového významu.
Ty ještě větší kauzy, které byly avizovány, postupně zanikají nevyjasněné. Teď nemyslím jen ministerstvo obrany, ale i ministerstvo
vnitra atd.
Komár
V jakém stádiu je přestavba vlakového nádraží v Havířově? Po
zveřejnění záměru se objevily
nějaké protesty, reagovalo na ně
město nějak?
Protestujících Havířováků je
minimum, většinou jsou to lidé,
kteří byli získáni pro podpis z jiných měst a profesní protesty. Já
už dlouhou dobu vnímám, že občané si přejí, aby se s tím zásadně
něco dělo. To zásadní rozhodnutí
přijal majitel, tedy České dráhy.
„Vždy jsem dokázal přesvědčit
svou prací, a to mi zůstalo.“
Jako občan vnímám, že už
několik let si nemůžeme přečíst
žádnou pozitivní zprávu, je tady
krize, nezaměstnanost, sociální
reformy, jedna negativní zpráva
za druhou.
Co říkáte na vývoj ve vládní koalici? Konkrétně na rozštěpení
Věcí Veřejných?
Se zástupci strany Věci veřejné jsem jednal v Havířově,
vidím, co to byli za lidi a kde se
nacházejí dnes. Je to smutné,
protože avizovali, že všechno
umí líp a nakonec z nich nezůstalo vůbec nic. Nezapojili se do
práce na magistrátu, v komisích
nemají lidi, protože nedokáží
doplnit ty, kteří už tam nejsou
a nepracují. Ta strana už tady
není. Já mám jen obavy z toho,
aby nebyly v budoucnu zneužívány informace z ministerstva
vnitra, kde členové této strany
vykonávali funkce.
Jak se třeba dají zneužít informace z ministerstva vnitra?
Ti nejvyšší představitelé
mají k dispozici spoustu informací, dostávají zápisy z případů,
i těch nedořešených, jsou to někdy zajímavé kauzy, třeba kauza
Mrázek.
Pokud to bude zapsáno jako kulturní památka, přijde Havířov o
dotaci na rekonstrukci nádraží a
přednádražního prostoru v hodnotě asi 120 milionů.
V současnosti je situace taková, že České dráhy připravují
projekt, my připravujeme projekt, jak bylo doporučeno Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže. V srpnu by tyto pro-
hy postaví nové, menší nádraží
a my přispějeme velmi pěkným
přednádražním prostorem.
Máte v plánu nějaké další přestavby nebo rekonstrukce ve
městě?
Máme, v rámci integrovaného operačního plánu budeme
ještě letos provádět rekonstrukci
náměstí Nad terasou na Podlesí a
příští rok náměstí T. G. Masaryka
na Šumbarku. To jsou takové nosné akce.
Jakou radu do života byste dal
našim čtenářům?
Učte se, učte se. Kdo to zanedbá, bude litovat. Vidím to u
svých kolegů nebo jejích dětí,
dneska litují že se nedali cestou
studia, a rodiče litují, že je k tomu
nedotlačili.
A druhá věc – aby si všímali,
co se kolem nich děje, může se
tím předejít spoustě přestupků
apod. Dokázat se odosobnit, nemávnout rukou, že se nás to netýká, protože následně za rohem se
nás to začne týkat.
Pan primátor na kontrole rekonstrukce kina Centrum.
jekty měly být souběžně podány na úřad pro ROP (Regionální
operační programy). Po odsou- Foto: Josef Talaš, Infoportály.cz a
hlasení by měla být vyhlášena rodinný archiv Z. O.
veřejná zakázka a stavba se zrealizuje. Podle plánu České drá-
15
16
Komár
Díl m ý
sed
Historie
Profesoři vzpomínají
Radmila Kučerová: Trávila jsem hodně času s babičkou
V dnešním díle naší vzpomínkové rubriky pohovoří o svém dětství paní profesorka Kučerová.
Samozřejmě nám poskytla i několik fotografií.
Kde jste vyrůstala?
Vyrůstala jsem na dvou místech současně, protože když mi
bylo asi sedm měsíců, tak se mí
rodiče přestěhovali do Havířova,
ale měla jsem moc ráda svou babičku, která žila na Pstruží. Nakonec to vyústilo v to, že pondělí až
pátek jsem bývala v Havířově, a
od pátku odpoledne až do neděle
jsem byla u babičky na Pstruží. Veškeré prázdniny jsem také
trávila tam, takže jsem žila na vesnici i ve městě. Skoro bych řekla,
že jsem takový prototyp střídavé
péče.
Máte nějaké sourozence?
Sourozence pokrevní nemám,
ale časem, když moje matka uzavřela druhý sňatek, tak jsem získala bratra a sestru.
Měla jste v dětství nějakou oblíbenou hračku?
Měla jsem oblíbeného míšana, takového velikého světlounce
žlutého, kterého jsem dostala v
šesti letech, a mám ho do dnešního dne.
Pamatujete si na svůj první školní den?
Docela ano, svítilo sluníčko,
bylo krásně, byli jsme před školou
Palackého, byla tam spousta dětí
a na ten první den jsem se nesmírně těšila.
Jakou jste byla studentkou na základní škole?
Patřila jsem k těm nejlepším
žákyním.
Měla jste nějaké mimoškolní zájmy?
Chodila jsem kreslit do zá-
kladní umělecké školy a do kulturního domu a chtěla jsem hrát
na klavír, ale tenkrát jsem byla
postavena před jasnou otázku buď klavír nebo malování. Bylo to
těžké rozhodování, nakonec jsem
se rozhodla pro malování. Ale láska ke klavíru ve mě zůstala a jsem
velice ráda, že všechny tři dcery
se naučily hrát na klavír.
Chodila jste do tanečních?
Ano, ale zrovna jsem to nemusela, protože jsem ten typ,
který když se řekne nalevo, tak
jde napravo.
Kdy jste se osamostatnila od rodičů?
Přibližně v jednadvaceti letech, což byla tehdy doba, kdy
mladí lidé běžně uzavírali sňatek
a zakládali rodiny.
Připravil Martin Vérteši
Dění ve škole
Komár
Česko polská epizoda
V lednu letošního roku se naše
škola zapojila do projektu „Osoba
se zdravotním postižením mým
sousedem“, který je součástí operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Klíčovými partnery je Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v
Opavě a Fakultet pedagogiczny v
Cieszynie w Katowicach.
Zapojení středoškolských studentů bylo zpočátku hodně velkou
neznámou. Pomalu se však vše
začalo vyjasňovat. Studenti 2.A se
zúčastnili dotazníkového šetření,
které mělo za cíl zjistit povědomí
širší veřejnosti o každodenních
překážkách v životě zdravotně postižených spoluobčanů. Dotazníky v první fázi vyplňovali samotní
studenti, následně někteří z nich
zajistili vyplnění dotazníků u mimoškolské veřejnosti. Výsledky tohoto šetření zatím nejsou známy.
Další fází projektu je konání
„Dne důstojnosti osob se zdravotním postižením“. Jako první
se tohoto úkolu zhostil polský
partner. Opět jsme se ovšem dostali do situace, kdy nám chyběly
bližší informace k organizaci. O
samotné události se česká strana
dozvěděla až na začátku května,
přičemž termín konání byl stanoven na pondělí 14. května 2012.
Současně se uskutečnila fotografická soutěž, které jsme se ovšem z časových důvodů nemohli
zúčastnit, protože uzávěrka byla
stanovena na 11. května 2012.
Dne důstojnosti se mohlo
zúčastnit maximálně šest studentů našeho gymnázia. Jednalo se o
studentky 2. A, a to Anetu Balickou, Bárou Delmarovou, Evu Karkoszkovou, Annu Mazůrkovou,
Dominiku Václavíkovou a Lucii Zelinkovou. Jak jsem později zjistila,
naše škola byla jediným zástup-
cem z České republiky. Možná proto nás zaskočily nejasné informace
o organizaci celé akce, především
začátek a program celého dne.
V pondělí 14. května jsme
společně odjely do Českého Těšína, kde nás vyzvedl Mgr. Janusz
Mika, Ph.D., vedoucí Katedry společenských věd Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, a jeho
kolegyně Mgr. Ivona Buryová,
Ph.D. Jelikož nedostatek bližších
informací postrádali rovněž partneři z Obchodně podnikatelské
fakulty v Karviné, především o začátku konání, připravil nám doktor Mika náhradní ranní program,
jehož součástí byla prohlídka his-
Po krásné vyhlídce již následoval přesun na Slezskou univerzitu.
Organizátorka se ujala našich děvčat. Každá z nich dostala oranžové
tričko a po dvojicích byla přidělena
k stanovištím, na nichž plnily úkoly
zdravotně postižené děti. Zaskočilo nás, že celá akce je již v plném
proudu. Teprve teď se odkryla záhada zahájení – pro nás začátek v
8 hodin, pro zdravotně postižené
děti v 10 hodin. Konečně jsme rovněž obdrželi informace o průběhu
dne. Naše studentky tak měly být
v podstatě asistentkami pro zdravotně postižené děti a pomáhat
jim v plnění úkolů, vyměňovat na
malířských stojanech pomalované
torických částí města Cieszyn, což
obohatilo naše studentky, které
přiznaly, že z města znají pouze
cíl většiny Čechů, a to tržnici. Pan
Mika nám u Studny tří bratří vyprávěl pověst o založení města.
Následovala prohlídka náměstí,
včetně budovy místního muzea,
které se nachází nedaleko. Poté
jsme se přemístili k Piastovské věži,
z níž se nám naskytl krásný výhled
na město a jeho okolí. Během této
prohlídky jsme se ovšem dozvídali
z všudypřítomných plakátů a billboardů, že „Den důstojnosti“ se
v Cieszynie konal již několik dní,
tedy i pro širší veřejnost.
papíry za čisté, rozhýbávat barevnou látku a balit do ní děti apod.
Pro pedagogický dozor nic připraveno nebylo, takže jsme si s paní
doktorkou Buryovou alespoň u
malého občerstvení vyměňovaly
nápady na organizaci „Dne důstojnosti“ v Karviné, který se uskuteční na podzim 2012.
V odpoledních hodinách se
uskutečnily ještě semináře. Problémem pro studentky ovšem
byla jazyková bariéra, z toho důvodu byla naše účast ukončena a
všichni jsme se vrátili zpět do České republiky.
Kateřina Kyjovská
17
18
Komár
Všehochuť
Biologické okénko
Největší
Největšího člena hmyzí říše
nalezneme mezi brouky. Je jím
titán obrovský z čeledi Tesaříkovitých z džunglí Jižní Ameriky.
Jméno tohoto tvora není vůbec
zavádějící, neboť se jedná o
brouka téměř 17 cm dlouhého s
5 cm dlouhými tykadly. Jeho tělo
váží kolem 65 g, což je pro představu asi o něco více než tyčinka
Snickers.
Silné dlouhé nohy přisedají
na robustní tělo černé barvy s
temně rudými až hnědými okraji
krovek. Nápadné jsou velké oči a
masivní lesklá kusadla. Jedná se
o nočního živočicha přitahovaného světlem, avšak je kvůli své
velikosti a hmotnosti nemotorný
letec. Zajímavostí je, že poprvé
byl brouk objeven roku 1771
Carlem Linném (zakladatelem
moderní binomické nomenklatury), ovšem exemplář se ztratil
a na 140 let byl pouze legendou.
Hmyzí rekordmani
dím (vítr, terén apod.), a proto
bych uvedl pár těch nejrychlejších. Mezi nejrychlejší hmyzí letce bezpochyby patří vážky. Šampiónem je určitě australská vážka Austrophlebia costalis,
která při střemhlavém letu může
vyvinout rychlost až 98 km/h a častěji se prohání rychlostí 58 km/h.
Křídla vážek mají obecně tendenci se přehřívat, a tak je jejich let
sérií aktivního mávání křídel a
klidového plachtění vzduchem. V
kategorii nejrychlejšího hmyzího
běžce jsou horkými favority draví
brouci svižník. U některých druhů
byla naměřena rychlost 1,8 km/h,
což znamená, že za sekundu jsou
schopni urazit půl metru, a tedy
padesátinásobek své tělesné délky. Pokud by člověk byl schopen
stejného výkonu, uběhl by klasickou „stovku“ za sekundu!
Nejrychlejší
Co se týče rychlosti, je u hmyzu velmi těžké přesně určit rekordmana. Kvůli svému malému
tělu jsou jejich výkony často velmi ovlivňovány vnějším prostře-
Nejpočetnější
Mezi nejpočetnější hmyz
patří bezesporu blanokřídlí. Tento řád zahrnuje kromě
včel a vos také jedny z nejpilnějších, nejorganizovanějších
a nejúspěšnějších zástupců
zvířecí říše. Mravence. Důvod
úspěšnosti spočívá v hesle:
„V množství je síla.“ a také v
propracované dělbě práce. A
opravdu jen samotní mravenci tvoří 15 % veškeré živočišné
biomasy (množství živé hmoty) na Zemi.
Je evidováno přes 12 500
druhů a celková hmotnost všech
mravenců na planetě se podle
některých odhadů rovná hmotnosti všech lidí dohromady. Na
jednoho člověka přitom spadá
asi 1 000 000 mravenců (opět
pouze hrubý odhad).
Organizace
mravenčího
společenství je matriarchálního kastovního charakteru, kde
množit se má právo pouze nejvýše postavená královna, jejíž
jedinou úlohou je klást vajíčka.
Svou velikostí převyšuje ostatní
dělníky, kteří se o ni bez přestání starají.
Jan Kolarczyk
Prázdninové opravy
Mluvilo se o drogách
Během letních prázdnin bude ve škole opět panovat
čilý ruch, protože je v plánu oprava střechy, jejíhož
stavu jsme si všichni už nějakou dobu všímali všude
po škole, a také budou opraveny podlahy ve třídách.
Na oba projekty je vypsáno výběrové řízení.
Dne 9. května 2012 proběhl ve třídách I.A, I.B a kvinta program „Prezentace a medializace služeb CDP
aneb pohled na drogovou problematiku vycházející
z praxe pracovníků kontaktního centra“. Přednášky uskutečnili pracovníci Centra drogové
pomoci Sociálních služeb města Havířova - sociální
pracovnice Mgr. Kamila Labudková, DiS. a terénní
pracovník Jan Urbančík.
Program byl pro studenty nejen zajímavý, ale
také pozitivním přínosem pro jejich další všestranný
rozvoj a vznik vhodných postojů vzhledem k problematice užívání drog. Tímto paní Mgr. Kamile Labudkové, Dis. a panu Janu Urbančíkovi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Fyziklání online
Ve čtvrtek 31. května odpoledne proběhla fyzikální
internetová soutěž fyziklání online pořádaná Fyzikálním korespondenčním seminářem MFF UK.
Přihlásilo se 64 týmů, které mohly být až pětičlenné. Naši školu reprezentoval dvoučlenný tým Ondřej Bouchala a Lukáš Folwarczný a obsadili pěkné
sedmé místo. Gratulujeme.
Objev Komára
Komár
Výlety našich profesorů
Jakmile to toto jaro počasí druhém místě, vektorové odpadovolilo, vydali se naši profesoři ly začaly být dokonce pověstné.
do Čeladné zahrát si golf. Zábava Třetí místo bylo pro ztrátu míčto byla nesmírně drahá, zvláště ků neuděleno. Ostudu dělal napro profesora Šimka, který, zdálo konec jen XXXXXXXX , který zjisse, měl golf v krvi a třikrát musel til, že stejně nikdy v golfu dobrý
platit rundu, když dal jamku na nebude a tak stál u baru a soGolf - na amatérské úrovni je to jeden úder a celkově mezi všemi mroval u těch, kteří trefili jamku
na první úder pití.
nenáročný a pohodový sport, při učiteli vyhrál.
Profesor Supík si hned na Nakonec se všichni shodli, že
kterém si můžete dobře popoví- dat. Právě to zjišťují někteří učitelé z naší školy. Naši učitelé se k
němu dostali náhodou, bratranec
paní profesorky Adamovské golf
dokonce jednou hrál a tak jí ho
doporučil.
U našeho učitelského sboru
bývá zvykem, že si občas někam
vyjedou pro stmelení kolektivu.
Tak profesorka Adamovská navrhla na poradě, že by si učitelé
mohli vyjet zahrát golf, ale bohužel, paní profesorku Adamovskou na poradách nikdo neposlouchá. Na březnové poradě tedy zvíUčitelé postupně od háčkování odcházeli na pivo.
tězil návrh na kurz háčkování od
profesorky Jandorové. Výlet nebyl nic moc, bohužel pršelo a když
se profesorka Štolbová zeptala
přednášejícího na kurzu z jakého
zvířete získávají barvu na obarvení vlny, zbaběle utekl a učitele
zanechal jen s napůl naučeným
vzorem, kterému se říká račí sloupek. Učitelé postupně od háčkování odpadávali a odcházeli na
pivo, začalo to tělocvikáři, pokračovalo matikáři, nakonec odpadli i vytrvalí učitelé výtvarky a
potom to vzdali i biologové, kteří zjistili, že račí sloupek nemá s
Profesor Šimek se připravuje na svůj nejlepší odpal.
biologií pranic společného.
Zrovna na této výpravě, již ve
tmě, poznamenala zase profesor- začátku zlomil všechny hole, to byl jeden z nejpovedenějších
ka Adamovská svůj nápad jít hrát při těžkém odpalu z prostřed výletů a že jej musí nutně brzy zogolf. Tentokrát ji ostatní neviděli, jezírka a tak dělal jen poskoka. pakovat.
tak ji nepřehlíželi a tak byl návrh Profesorce Molnárové se docela
Jakub Svoboda
dařilo, skončila v miniturnaji na
odsouhlasen.
19
20
Komár
Sportovní koutek
Divize pro Havířov definitivně zachráněna
Fotbalisté Havířova to nakonec
dokázali… Po velmi nevydařeném
a vlažném úvodu jarní části sezony, po kterém je již velká část
fotbalové veřejnosti definitivně
odepsala, zvládli těžký úkol a zachovali pro havířovský klub divizní příslušnost i pro další ročník.
Opravdu tristní začátek jara
„odnesl“ do té doby hlavní trenér
mužstva Pavel Rücker, který v průběhu podzimní sezony nahradil
Bohuslava Kelera. Funkci hlavního kouče převzal tedy dlouholetý
asistent zkušený Zoltán Beňo, pod
jehož vedením se zlepšila herní
kázeň mužstva. Hráči si začali věřit a pravidelně získávat body.
Od nešťastné domácí remízy s
doteď se zachraňujícím Krnovem
utkání vlétly, avšak šance nedokázali proměnit, a to buď vlastní
nemohoucností, nebo jim radost
překazil v neuvěřitelné formě chytající brankář Mrózek. Poté spustili domácí gólovou smršť, během
osmi minut nasázeli soupeři tři
branky a o vítězi nebylo pochyb.
Skóre se nakonec zastavilo na 6:0.
Definitivu záchrany si však zajistili
až v zápase v Šumperku, kde trochu překvapivě zvítězili těsně 2:1.
Po tomto výsledku dvě kola
před koncem soutěže mají celkově 27 bodů, na poslední Dolní Benešov náskok nedostižných sedmi
bodů. O sestupujícím se tedy rozhodne právě mezi Dolním Benešovem, předposledním Krnovem
se stejným počtem sedmadva-
utkání, ve kterých se objeví výše
zmíněné čtyři celky. Bohužel je
takřka jisté, že jeden ze sestupujících bude z Moravskoslezského
kraje.
Pohodu v týmu stoprocentně podpořila i přítomnost sportovního manažera Havířova a
místního odchovance Miroslava
Matušoviče, který se vrátil po
skončení sezony na Kypru, kde
působil. Jestli se ovšem vrátí v
létě zpátky, není jisté. V kyperském klubu mu skončila smlouva, a přestože má nabídnuto její
prodloužení, přemýšlí o návratu domů. Cílem bývalého hráče
Baníku Ostrava či Sparty Praha
je využít fotbalových podmínek
panujících v Havířově k maxi-
dokázal Havířov vyhrát všechny
čtyři utkání. Na domácím hřišti
nejdříve zdolali Brumov v poměru
2:0, v důležitém záchranářském
souboji na půdě donedávna třetiligového Dolního Benešova zvítězili opět 2:0. O týden později přivítali havířovští Kravaře, které do
ceti bodů, Slavičínem, který má
bodů dvacet devět a Novým Jičínem, který má pozici nejlepší,
ale ani on nemá ještě záchranu
jistou. Očekává se tedy
napínavá bitva o sestup. Na tuto
situaci reagoval i svaz, kdy nařídil jednotné začátky právě těch
málnímu pozvednutí úrovně
místní kopané. Navíc v létě by
mělo dojít k avizovanému odstoupení předsedy klubu Libora Pristáše, takže se nechejme
překvapit, jaké změny ve vedení
MFK nastanou.
Petr Lukašík
Download

Zdeněk Osmanczyk