kalendář akcí
únor 2015
od - do hod.
více v rubr.
1. 2.
Ne LEDOVÁ PRAHA
-
Pionýr
2. 2.
Po Šachový kroužek Pionýra
16.00
Pionýr
3. 2.
Út Mateřské centrum
Senior-klub
Vycházka s Jinečáčky
Lekce Tchaj-i ve SCJS
8.30 - 11.30
14.00
15.00
18.30
MC Jinečáček
Kult. středisko
MC Jinečáček
MC Jinečáček
4. 2.
St
14.00
Kult. středisko
15.00 - 16.45 Knihovna
16.00
Pionýr
5. 2.
Čt Mateřské centrum
ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ JINCE
Schůzka klubu vojenských důchodců
dle dohody MC Jinečáček
13.00 - 17.00 Ze života školy
15.30
Kult. středisko
6. 2.
Pá Šachový oddíl
17.00
-
7. 2.
So MASOPUST v Křešíně
13.00
Zprávy z Křešína
8. 2.
Ne
9. 2.
Po Příměstský tábor ve SCJS
Šachový kroužek Pionýra
Schůzka klubu učitelů – důchodců
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek Pionýra
8.00 - 16.00 Z činnosti
16.00
Pionýr
10. 2. Út Příměstský tábor ve SCJS
Mateřské centrum
Senior-klub
Lekce Tchaj-i ve SCJS
8.00 - 16.00
8.30 - 11.30
14.00
18.30
Z činnosti
MC Jinečáček
Kult. středisko
MC Jinečáček
11. 2. St
8.00 - 16.00
14.00 - 16.00
16.00
18.00
Z činnosti
Knihovna
Pionýr
Městys
Příměstský tábor ve SCJS
3. PIŠKVORKY s knihovnou
JARNÍ MINITURNAJ v šachu
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
12. 2. Čt Příměstský tábor ve SCJS
Mateřské centrum
PŘEDNÁŠKA Kamily Polákové
8.00 - 16.00 Z činnosti
dle dohody MC Jinečáček
18.00
MC Jinečáček
13. 2. Pá Příměstský tábor ve SCJS
Šachový oddíl
OBECNÍ PLES v Sokolovně Jince
HASIČSKÝ BÁL v Čenkově
Uzávěrka výtvarné soutěže
2
8.00 - 16.00
17.00
20.00
20.00
-
Z činnosti
Z činnosti
Zprávy z Čenkova
Knihovna
14. 2. So DĚTSKÝ MAŠKARNÍ v Jincích
DĚTSKÝ KARNEVAL v Čenkově
14.00 - 17.00 Z činnosti
14.00
Zprávy z Čenkova
15. 2. Ne
16. 2. Po Šachový kroužek Pionýra
16.00
Pionýr
17. 2. Út DĚTSKÝ KARNEVAL v mateřském centru
Senior-klub
Lekce Tchaj-i ve SCJS
Uzávěrka Jineckého zpravodaje na březen
10.00
14.00
18.30
MC Jinečáček
Kult. středisko
MC Jinečáček
18. 2. St
15.00 - 16.45 Knihovna
16.00
Pionýr
Výtvarná dílna k knihovně
Šachový kroužek Pionýra
19. 2. Čt Mateřské centrum
dle dohody
MC Jinečáček
20. 2. Pá VYHODNOCENÍ výtvarné soutěže
Šachový oddíl
15.00
17.00
Knihovna
-
21. 2. So DĚTSKÝ MAŠKARNÍ v Ohrazenici
Divadlo v Čenkově – H-Index 22
14.00
19.00
Zprávy z Ohraz.
23. 2. Po Šachový kroužek Pionýra
16.00
Pionýr
24. 2. Út Mateřské centrum
Senior-klub
Lekce Tchaj-i ve SCJS
8.30 - 11.30 MC Jinečáček
14.00
Kult. středisko
18.30
MC Jinečáček
25. 2. St
15.00 - 16.45 Knihovna
16.00
Pionýr
Zprávy z Čenkova
22. 2. Ne
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek Pionýra
26. 2. Čt Mateřské centrum
dle dohody
MC Jinečáček
27. 2. Pá Šachový oddíl
17.00
-
28. 2. So Výroční členská schůze zahrádkářů
Členská schůze rybářů
10.00
14.00
Z činnosti
Z činnosti
BŘEZEN 2015 – více v příštím čísle JZ
2. –
7. 3.
Po- Burza knih ve SCJS
So
denně
od 9.00
Knihovna
4. 3.
St
14.00
Kult. středisko
5. 3.
Čt Schůzka vojenských důchodců
15.30
Kult. středisko
20.00
Z činnosti
Schůzka klubu učitelů – důchodců
13. 3. Pá Hasičský ples v Jincích
3
přehled
únor 2015
Společenská kronika
....................................................
strana
5
................................................................
strana
6
...................................................
strana
13
........................................................
strana
15
.....................................................................
strana
18
Mateřské centrum Jinečáček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
24
................................................
strana
26
...............................................
strana
32
.............................................................
strana
35
Městys Jince
Služby městyse Jince
Kulturní středisko
Knihovna
Z činnosti kulturní komise, společenských
a zájmových organizací
Pionýrská skupina Jince
Ze života školy
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
Základní škola Jince
.....................
35
...................................................
38
Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
.......
strana
41
..................................................
strana
43
Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
46
Sport
...........................................................................
strana
47
Zprávy z Čenkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
48
Zprávy z Ohrazenice
....................................................
strana
55
..........................................................
strana
56
....................................................
strana
59
.......................................................
strana
61
........................................................................
strana
62
13. dělostřelecký pluk
Zprávy z Křešína
Kultura v Hořovicích
Kultura v Příbrami
Inzerce
4
společenská kronika
únor 2015
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti
do dalších let přejeme našim spoluobčanům,
kteří slaví svá životní jubilea.
Veselá Marie
89 let
Voráčková Marie
75 let
Třetí jubilantka si nepřeje být jmenována.
Děkuji Obecnímu úřadu v Jincích za milou gratulaci k mým narozeninám.
Jozef Abrham
Jubilanti, kteří v r. 2015 oslaví 70. narozeniny, budou požádáni o souhlas
s uvedením jména a věku v Jineckém zpravodaji, jak nám to ukládá zákon
na ochranu osobních údajů. Pokud již souhlas od jubilantů máme z předchozích let, nebudeme ho dále vyžadovat. Jubilanti se v JZ uveřejňují,
oslavují-li v příslušném roce 70., 75., 80., 85. a každé další narozeniny.
Do této rubriky můžete zasílat též individuální gratulace ke „kulatým“
narozeninám, sňatku atp.
Jména narozených miminek zveřejňujeme pouze tehdy, oznámí-li nám tuto
skutečnost rodiče, jména zesnulých v případě, pokud je informace veřejně
známá.
VZPOMÍNKA
Dne 18. února 2015 uplyne 8 let
od chvíle, kdy nás opustil
náš milovaný tatínek, pan Zdeněk Veselý.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomene dcera Blaženka Kovácsová s rodinou
a bratr Jaroslav Veselý s rodinou
5
Městys Jince
únor 2015
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městyse Jince
se koná ve středu 11. února 2015 od 18 hod.
v sále Společenského centra Josefa Slavíka.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Jak pokračuje rekonstrukce mateřské školy v Jincích
V lednu 2015 se intenzivně pracovalo mj. na budování podlah v nové třídě,
začíná se „rýsovat“ umývárna a sociální zařízení, dokončuje se vnitřní
schodiště a omítky. Pokud je příznivé počasí pro venkovní práce, rovná se
terén, instalují se hrací prvky, které zaměstnanci technických služeb přes
zimu natírají, ošetřují proti povětrnostním vlivům atp.
Ve 3. třídě se Motýlkům položilo nové lino.
21. ledna se v mateřské škole konal mimořádný zápis dětí, které mohou
nastoupit ještě v tomto školním roce právě do třídy v nově budovaném
pavilonu.
Fotoalbum z lednového kontrolního dne:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/MS_6_-_Podlahy%2C_obklady_atd./
6
DĚKUJI…
V lednu jsem navštívil několik akcí, ze kterých jsem odcházel s dobrým
pocitem, že se v Jincích stále něco děje. Lidé se víc a víc zapojují
do kulturního a společenského života, za což bych jim rád touto cestou
poděkoval.
V sobotu 17. ledna jsem se zúčastnil několika zajímavých akcí – ráno
jsme s Miroslavem Maršálkem v Posádkovém domě armády zahájili
Otevřený přebor Jinec v šachu a jsem rád, že tato královská hra,
která má v Jincích dlouholetou tradici, děti pod vedením zkušeného
vedoucího baví a rády a úspěšně se turnajů zúčastňují.
Druhou sobotní akcí byla Tělocvičná akademie TJ Sokol Jince.
Zde jsem byl překvapen, kolik sportovně nadaných kluků a děvčat
u nás máme. V dnešní době počítačů je stále těžší přilákat děti do tělocvičny. O to víc si vážím práce všech cvičitelů a trenérů, kteří ctí tradici
Sokola a drží se hesla „Ve zdravém těle zdravý duch“. Akademie v jinecké Sokolovně se jim povedla na jedničku!
Tento den se konala ještě jedna sportovní akce, a to fotbalový turnaj
Pičín cup v nové tělocvičně základní školy. Mám velkou radost,
že zvítězili právě fotbalisté SK Jince 1921.
Aktivní a sportovní sobotu jsem zakončil na členské schůzi Sboru
dobrovolných hasičů, kde se především hodnotilo. V uplynulém
roce hasiči udělali obrovský kus práce při rekonstrukci hasičárny, kde
odpracovali 1200 brigádnických hodin. Nezapomínají ani na děti a od
září „rozběhli“ kroužek mladých hasičů, který je hojně a pravidelně
navštěvován. Vždy investice, kterou do našich dětí vložíme, se tisíckrát
vrátí – děti jsou naše budoucnost a na nich záleží, jak se nám bude
v malebném údolí říčky Litavky žít. Děkuji všem, kteří pro obohacení
společenského, sportovního a kulturního života v Jincích neváhají obětovat svůj volný čas a pohodlí. Velice si toho vážím.
Odkaz na fotoalba z uvedených sportovních akcí:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/
Josef Hála
starosta městyse Jince
7
Kolik nás bylo?
K 1. 1. 2014 žilo v Jincích celkem 2181 občanů.
K 1. 1. 2015 zde žilo celkem 2178 občanů – 1116 mužů a 1062 žen,
z toho:
2046 osob v Jincích,
37 osob na Běříně a
95 osob v Rejkovicích
Nejstarší žena se narodila v r. 1917, nejstarší muž v r. 1922.
Průměrný věk obyvatel je 39 let.
Během roku 2014 došlo k tomuto pohybu osob:
- přihlásilo se k pobytu 59
- odhlásilo se 67
- přehlásilo se 57
- zemřelo 22 (doma skonali 4 občané)
- narodilo se 27 dětí
- uzavřeno 15 sňatků (7 v obřadní síni ÚM, 1 na Plešivci,
5 na zahradě hotelu Ermi, 2 v Křěšíně)
Matrika
Lubomíra Endrštová
POPLATEK ZE PSŮ
Poplatek ze psů starších 3 měsíců se hradí v hotovosti (nečiní-li více
než 500,- Kč) na Úřadu městyse Jince nejpozději do 31. 3. každého
roku.
Poplatník je povinen oznámit chov psa do 30 dnů od počátku jeho držení
na ÚM Jince - zde vyplní přihlášku a po zaplacení poplatku dostane evidenční známku pro psa. Stanoví tak Obecně závazná vyhláška obce Jince
č. 2/2010 o místních poplatcích.
Sazby poplatku ze psa činí ROČNĚ:
1. Ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu
a) za prvního psa
60,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
90,- Kč
8
2. Ze psa chovaného v obci Jince v rodinném domě
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa
200,- Kč
300,- Kč
3. Ze psa chovaného v rodinném domě v částech obce
Rejkovice a Běřín
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa
100,- Kč
150,- Kč
4. Ze psa chovaného v ostatních obytných domech
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa
500,- Kč
1.000,- Kč
Práva a povinnosti majitelů jsou zakotveny ve vyhlášce Obce Jince
ze dne 20. června 1991 „O chovu domácích zvířat a drobného
hospodářského zvířectva“. Její celé znění najdete na www.jince.eu
v sekci Závazné vyhlášky.
ÚM Jince
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ za rok 2014
Termín každoroční pravidelné konzultace pracovníků Finančního úřadu
Příbram s daňovými poplatníky ohledně vyplňování daňového přiznání za
rok 2014 je v jednání, datum bude uveřejněno v příštím čísle Jineckého
zpravodaje a na webových stránkách městyse. Konzultace se budou konat
jako vždy ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích
Co dělat, když měníme adresu trvalého pobytu?
Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry,
které zajišují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na
každém úřadě zvláš. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky
registrům mezi sebou automaticky.
Následujícím textem nás provede Jan Novák.
9
První krok – místně příslušný obecní úřad
Jan Novák se přestěhoval. Jeho první zastávkou je obecní úřad v místě
nového trvalého pobytu. Vyplní tam a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Předloží platný občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní
smlouvu, nájemní smlouvu) anebo úředně ověřené písemné potvrzení
oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis z
katastru nemovitostí). Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě,
že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu.
Katastrální úřad
Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic oznamovat. Data si tento úřad
aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy je možné ověřit na veřejném portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci
„Nahlížení do katastru nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Zdravotní pojišovna
I když jsou k základním registrům připojeny všechny tuzemské zdravotní
pojišovny, stále však platí pro Jana Nováka oznamovací povinnost dle
zákona o veřejném zdravotním pojištění. Musí tedy do 30 dnů od přestěhování tuto změnu své pojišovně oznámit bez ohledu na to, zda pojišovna
provede změnu sama.
Finanční úřad
Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny. Dejte ale
pozor na to, že finanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je daňový
subjekt (v našem případě Jan Novák) registrován či nikoliv.
Řidičský průkaz
Pokud Jan Novák mění adresu trvalého pobytu v rámci jedné obce, nemá
povinnost tuto změnu oznamovat.
Jestli se však Jan Novák stěhuje z jedné obce do druhé, musí tuto změnu
nahlásit do pěti pracovních dnů na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností tam, kam se přestěhoval.
10
Úřad práce
V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek; přídavek na dítě;
příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; dávky pěstounské péče; dávky
pro osoby se zdravotním postižením atd.) získávají úřady práce údaje automaticky – vše si zkontrolují a evidují sami.
Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi; podporu v nezaměstnanosti apod.), tam má z technických důvodů Jan Novák povinnost
nahlásit změnu příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce.
Živnostenský úřad
Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud podniká, žádnou změnu
hlásit.
Česká správa sociálního zabezpečení
V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí změnu nahlásit sám. Způsob hlášení změny u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti na pobočce pošty nebo na účet u peněžního ústavu.
1. Jan Novák pobírá důchod na poště: Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím pošty, změnu nahlásí na kterékoli poště, která
převede výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého pobytu a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ.
2. Jan Novák pobírá důchod na účet u banky: Změnu musí Jan Novák
nahlásit sám – třeba formou vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž
uvede svoje rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten musí poslat
na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je možné však také použít
formulář, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a také na
okresních správách sociálního zabezpečení.
Další instituce, kam Jan Novák musí zatím změnu
trvalého pobytu hlásit
Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním) subjektům.
Jde především o:
- banky (či jiné finanční společnosti, kde má Jan Novák např. úvěr),
- dodavatele elektrické energie,
- plynárny,
11
-
komerční pojišovny, u kterých má pojistku,
ošetřujícího lékaře, zubaře,
zaměstnavatele či školu,
poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků),
telefonního operátora, atd.
Jak si zřídit adresu pro doručování
na přechodné bydliště?
Může nastat situace, že bydlíte na jiné adrese, než na adrese svého trvalého pobytu. V tomto případě jde o tzv. „přechodné bydliště“. Jak si zařídit
to, aby vás úřady prostřednictvím základních registrů kontaktovaly na
doručovací adrese?
Ohlášení adresy pro doručování, její změnu nebo zrušení, provedete na
obecním úřadě v místě svého trvalého pobytu a do informačního systému
evidence obyvatel je pak tato adresa zavedena následujícími třemi způsoby:
1. občan vyplní formulář „Hlášení adresy pro doručování“ v listinné podobě. Formulář podepíše a předloží doklad k ověření totožnosti (občanský
průkaz nebo cestovní pas) přímo na podatelně „svého“ obecního úřadu,
nebo
2. občan vyplněný formulář a s úředně ověřeným podpisem podá na podatelně „svého“ obecního úřadu, případně zašle na obecní úřad v místě svého trvalého pobytu prostřednictvím doručovatele poštovních služeb nebo
prostřednictvím datové schránky (tím, že formulář převede do elektronické podoby) zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem,
anebo
3. občan pověří zmocněnce na základě ověřené plné moci k nahlášení doručovací adresy do informačního systému rovněž na obecním úřadě v místě jeho trvalého pobytu.
Za ohlášení, změnu nebo zrušení adresy pro doručování není stanoven
žádný správní poplatek.
Všechny připojené úřady k základním registrům si tak vaši doručovací
adresu, kterou si podle výše uvedeného návodu zřídíte, zavedou do svého
systému a budou vás následně na tuto adresu obesílat.
KS
Zdroj a více informací: http://www.szrcr.cz/
12
Služby městyse Jince
únor 2015
ROZPIS SVOZŮ SKO 2015
1x7
1 x 14
KOMBI
1 x 30
KAŽDÝ čtvrtek v měsíci
5. a 19. února, 5. a 19. března, 2. a 16. a 30. dubna,
14. a 28. května, 11. a 25. června, 9. a 23. července,
6. a 20. srpna, 3. a 17. září, 1., 15. a 29. října,
12. a 26. listopadu, 10. a 24. prosince 2015.
od 3. ledna do 30. dubna 2015 (zima)
– KAŽDÝ čtvrtek, tj.:
5., 12., 19. a 26. února., 5., 12., 19. a 26. března,
2., 9., 16, 23. a 30. dubna 2015.
od 7. května do 10. září 2015 (léto)
– LICHÝ čtvrtek, tj.:
7. a 21. května, 4. a 18. června, 2., 16. a 30. července,
13. a 27. srpna, 10. září 2015.
od 24. září do 31. prosince 2015 (zima)
– KAŽDÝ čtvrtek, tj.:
24. září, 1., 8., 18., 22. a 29. října, 5., 12.,
19. a 26. listopadu, 3., 10., 17. a 24. a 31. prosince 2015.
12. února
11. června
8. října
12. března
16. července
5. listopadu
9. dubna
13. srpna
3. prosince
14. května
10. září
Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek
SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA
je zřízen pro fyzické osoby – občany
s trvalým bydlištěm v Jincích, Rejkovicích a Běříně.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.
O t e v í r a c í h o d i n y sběrného dvora a kompostárny:
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota
8.00 – 15.00 hod.
Uložení odpadů je zdarma.
13
MĚSTYS JINCE
nabízí k prodeji
POSLEDNÍ ATRAKTIVNÍ POZEMKY
CO ZÍSKÁTE?
romantický výhled z okna Vašeho domu na vrch Plešivec a brdské hřebeny
plně zasíované pozemky (elektřina, plyn, voda, kanalizace),
nové komunikace a chodníky, zdravé životní prostředí,
občanskou vybavenost v místě (školka, škola, zdravotní středisko, pošta,
obchody), kulturní a sportovní vyžití, dopravní spojení (vlak, autobus),
rychlé spojení do Prahy (dálnice v dosahu 15 min. autem)
AKTUALIZOVÁNO
pozemek - parcelní číslo
1635/28
1635/35 +1634/4
1635/40
1635/38
1635/37
1635/36 +1634/5
1635/42
1635/43
1635/44
velikost pozemku v m2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
660
376
220
274
301
655
536
429
321
14
cena pozemku celkem v Kč
1 079 000
894 400
793 000
828 100
845 650
1 075 750
998 400
928 850
858 650
Kulturní středisko
únor 2015
➢ Klub učitelů – důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele
na pravidelnou schůzku ve Společenském centru J. Slavíka, která se
bude konat ve středu 4. února 2015 od 14 hodin. Další schůzka
se uskuteční 4. 3. 2015.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD)
zve všechny své členy na pravidelnou schůzku ve Společenském centru
J. Slavíka, která se bude konat ve čtvrtek 5. února 2015 od 15.30 hodin.
Další schůzka se uskuteční v 5. 3. 2015.
Kulturní středisko Jince nabízí poslední vstupenky na muzikál
FANTOM OPERY
(GoJa Music Hall Praha).
Představení se koná 9. 4. 2015.
Máte-li zájem o zájezd na jarní nákupy do Polska
dne 26. 3. 2015, hlaste se v kulturním středisku na tel. 318 692
322, nejpozději však do uzávěrky příštího čísla JZ, tj. do 17. února.
Pojede se, pokud se přihlásí minimálně 35 osob. Informace o tom,
zda se zájezd uskuteční, najdete v příštím čísle zpravodaje.
Zakoupíte i v kulturním středisku
Knihy:
L. Zenková
Koncert srdce svého I.
(Životní příběh houslisty Josefa Slavíka)
A. Roháček
Zelené Brdy (závěrečný díl brdské trilogie)
L. Kurka
Hrady, zámky a tvrze na starých pohlednicích
T. Makaj
Střední Brdy na starých fotografiích…
J. V. Sládek
Zakukala žežulička
T. Makaj
Pověsti středních Brd
A. Roháček
Zázraky přírody
J. Beránek
Jince, dějiny obce
Brožek/Prášil/ Příbramsko na starých pohlednicích
Martinovský
Pohlednice zimní Jince (i jiné)
5 Kč/ks
Pohlednice čenkovského betlému
6 Kč/ks
15
160 Kč
230 Kč
460 Kč
350 Kč
120 Kč
279 Kč
270 Kč
195 Kč
100 Kč
- novinka
Fotogalerie kulturních akcí:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/
Společenské centrum Josefa Slavíka Jince
Josef Slavík – Český Paganini
Služby městyse Jince a sběrný dvůr
Jinečtí hasiči
Skupiny Jinecko pro pamětníky, Brdské lesy
Čtenáři píší...
Sokolská akademie
Jednou z prvních letošních společensko-sportovních akcí se stala 17. ledna
„Tělocvičná akademie“ Sokola v Jincích. Po nástupu všech cvičenců, kteří
zaplnili téměř celý, pro cvičení vymezený prostor, nastoupila s country
tanci zkušená skupina „Dupačky“ a program jako vždy parádně rozjela.
Následovali nejmladší cvičenci s maminkami a zástupcem tatínků ve vystoupení rodičů s dětmi. Radost z pohybu vyzařovala nejen z rodičů, ale
především z dětí, které vzorně plnily všechny úkoly a cviky ve vystoupení
pro ně jistě náročném. Své taneční umění s velkou vervou a nadšením
ukázali ve společném vystoupení mladší a starší žáci oddílu „Street Dance
s Denisou“. Dívky z gymnastického oddílu Sokola Komárov předvedly pěknou sestavu na hrazdě i kladině. Škoda, že děvčata do svého programu
nezařadila i akrobatické prvky na trampolíně, kterými se před akademií
rozcvičovala v přísálí Sokolovny. Že v jineckém Sokole pravidelně necvičí
pouze mládež, dokázala děvčata věku již zralejšího, která v současné době
mimo jiné nacvičují skladbu pro celostátní vystoupení Sokola v Brně. Pro
akademii si ženy tentokrát vybraly sestavu s míči, zvanými „gymbaly“.
Svoji všestrannost v gymnastických prvcích na žíněnkách, lavici či kruzích potvrdil nejen početný oddíl žactva, ale i jedna z trenérek při rychlém
a ladném odstranění závady na cvičebním náčiní (ovládacího lanka kruhů
pod stropem tělocvičny)! Základy své dovednosti s hokejkami i míčky ukázali zástupci oddílu florbalu. Velmi pěkné bylo vystoupení mladších žákyň
pod názvem „Tanečky s Katkou“, a to zdaleka nejen pro jejich nápadité
„orientální úbory“. Být dobrou břišní tanečnicí, to chce ladné pohyby pánví a děvčata dokázala, že to umí i s obručí. Do tělocvičny nečekaně „za-
16
bloudili“ členové a příznivci turistického oddílu, kteří se však vbrzku zorientovali díky buzole a spolehlivé mapě „Naučné stezky na Olymp Brd“.
Oblíbené opékání špekáčků se však tentokrát nekonalo, a to jen s ohledem
na zákaz rozdělávání ohňů v brdských lesích a sokolovnách. Závěrem dvě
zdatné turistky upozornily na nutnost „vydatného“ pitného režimu na
turistických trasách. Uvolněnou „trekinkovou“ chůzi vzápětí vystřídaly
perfektní krokové variace členů oddílu společenského tance, které nejenže
uchvátily především přítomné tancechtivé dámy, ale staly se i pozvánkou
na blížící se „Obecní ples“. Předvedené společenské tance se staly důstojným zakončením tělocvičné akademie.
Na závěr proběhlo ještě slíbené slosování vstupenek a předání hodnotných
cen. Na všechny přítomné se sice ceny nedostaly, přesto odcházeli diváci
spokojeni z výkonů cvičících i pocitu příjemně stráveného odpoledne,
o čemž svědčí především častý potlesk během všech vystoupení.
HOPA
Rodiče s dětmi a Dupačky
Foto Ung.
Fotoalbum:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Telocvicna_akademie_TJ_Sokol_Jince/
Jinecký zpravodaj vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko
Jince (Irena Ungrová /značka Ung./ – vedoucí KS Jince, tel. 773 830 708,
e-mail: [email protected]). Registrační číslo: MK ČR E 11716.
Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram. Distribuce: Kulturní středisko Jince.
Příspěvky přijímáme pouze písemnou formou.
Uzávěrka příštího čísla: 17. února 2015.
J i n e c k ý z p r a v o d a j k e s t a ž e n í n a www.jince.cz
17
Knihovna Jince
únor 2015
Nezapomeňte, knihovna je otevřena v sobotu 7. února 2015
od 9 do 12 hodin.
Statistika knihovny k 31. 12. 2014
Počet knihovních jednotek navazuje na stav roku 2013.
Stav knihovního fondu celkem: 10 290 ks.
V roce 2014 jsme zaznamenali nárůst o 766 knižních titulů:
- z toho nákup nových knih: 228
- dary, dotace: 539
Úbytky celkem: 444 knižních titulů.
Návštěvníci knihovny celkem: 1 791 návštěv.
Počet čtenářů se oproti roku 2013 zvýšil o jednoho.
Celkem má knihovna registrovaných 176 čtenářů, z toho 40 čtenářů do 15
let + 15 studující do 20 let.
Nejpilnější čtenáři v r. 2014:
- dospělí: Miloslav SPĚVÁK – 563 titulů
- čtenáři do 15 let: Kristýnka FRYŠOVÁ – 40 titulů
Výpůjčky celkem: 8 632 ks:
- z toho naučná literatura dospělým čtenářům – 2 415
- beletrie dospělým čtenářům – 5 354
- naučná literatura dětem – 268
- krásná literatura dětem – 595
Velmi dobrá je spolupráce s oddělením regionálních služeb KJD, kdy nám
bylo z Knihovny J. Drdy Příbram celkem zapůjčeno 298 svazků v 6 souborech.
Taktéž meziknihovní výměnný systém je využíván, celkově bylo prostřednictvím něho z knihovny J. Drdy Příbram a Středočeské vědecké knihovny v Kladně zapůjčeno 761 titulů knih.
Vzhledem k tomu, že knihovny patří mezi nevýdělečné organizace, jsou do
značné míry závislé na laskavosti čtenářů a dalších příznivců. Musím konstatovat, že jich v roce 2014 byla opět celá řada a i díky nim se podařilo
rozšířit knihovní fond. Všem patří velký dík.
18
Anketa Suk 2014 – Čteme všichni
Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského –
Praha vyhlašuje 22. ročník ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 2014. Holky a kluci pozor!!! Chcete vyhrát knihu? Potom nám odpovězte na naši anketní otázku - Která kniha, vydaná v roce 2014, se vám nejvíce líbila? Z vašich odpovědí vylosujeme
padesát výherců, kteří od nás dostanou pěknou knihu. Pokud odpovíte
také na otázku - Kterým literárním hrdinou bych chtěl/a být
a proč? – budete zařazeni do slosování o tři knihy. Anketní lístky si lze
vyzvednou v knihovně, kde získáte všechny potřebné informace. Vaše
odpovědi očekáváme v knihovně do 23. 3. 2015, odkud je hromadně
odešleme. Můžete hlasovat také elektronicky na webových stránkách
www.npmk.cz.
Podrobné informace o Anketě Suk 2014 najdete na webu knihovny
www.jince.knihovna.cz.
Úplný seznam všech nových knih (z dotace,
darovaných čtenáři i výměnné soubory Knihovny
Jana Drdy Příbram) najdete na internetových stránkách
www.jince.knihovna.cz.
Co všechno se nám
podařilo od uzávěrky
posledního JZ?
2. piškvorky s knihovnou se
uskutečnily 13. 1. 2015.
Dětí jsme se opět nedočkali,
a tak hráli zastupitelé, knihovnice, vedoucí kulturního střediska
a hosté – Vašek Knechtl a Aleš
Novák.
Více foto z akce:
http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/2._piskvorky_s_knihovnou/
19
Výtvarná dílna 7. 1. 2015 – Sněhulák či Sněhulka
K zimě patří především sníh, který sem tam poletuje, ale z těch několika
vloček pořádný sněhulák opravdu postavit nejde. To nám však vůbec nevadí, protože nám postačí opět různý zbytkový materiál a sněhulák či sněhulka jsou na světě.
Více foto z akce:
http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Snehulak_ci_Snehulka/
Výtvarná dílna 14. 1. 2015 –
Bílá je dobrá
Pamatujete si ty nádherné motivy
a obrazce, které mráz dokázal na okna
vykreslit? Jako bychom se dívali krasohledem. Mráz v knihovně už na okna
nemaluje. Máme sice teploučko, ale
nemáme romantiku kreseb mistra Mrazu. Aby věděl, jak bychom si ho představovali, mrazíka „strašáčka“ jsme si
vyrobili a taktéž nějakou tu mrazivou
krásku.
Více foto z akce:
http:
//knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
Bila_je_dobra/
Vyhodnocení 53. výtvarné a literární soutěže
na téma: Sněhová vločka
Protože se jednalo o první výtvarnou soutěž v tomto roce, rozhodli jsme se
odměnit všechny její účastníky.
kategorie dětí:
ZŠ:
1.
2.
3.
4.
5.
třída
třída
třída
třída
třída
Zvláštní cena:
1. třída
2. třída
Nela Kopalová
Simonka Vejrová
Kristýnka Fryšová
Verunka Matysová
Andrea Fialová
Jakub Smejkal
Barborka Hůlová
20
2. třída Amálka Kravarčíková – ZŠ Praha
společná práce žáčků 1. odd. ŠD třídy p. uč. Aleny
Dujčákové
Cena poroty:
2. třída
4. třída
Natálka Vlachová
Verunka Vaňurová
Fotoalbum zde: http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Snehova_vlocka/
PŘIPOMÍNÁME:
3. piškvorky s knihovnou
Kdy:
11. 2. 2015
Kde:
zasedací místnost SCJS
Od kdy, do kdy: 14.00 – 16.00 hod.
K pravidlům:
- věkově neomezeno
- čas 2 hodiny
- hraje každý s každým
Podrobné organizační pokyny na místě.
Soutěž pro děti na měsíc ÚNOR
Téma:
KARNEVALOVÝ REJ
(a vše co k němu patří)
Odevzdání
do 13. února 2015
Vyhodnocení 20. února 2015 od 15 hod.
ve Společenském centru Josefa Slavíka
Únorové středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 hod. do 16.45 hod.
4. 2. 2015 Šášula
18. 2. 2015 Pouzdro na pastelky
25. 2. 2015 Kufřík na zážitky
21
PŘIPRAVUJEME:
Soutěž pro děti na měsíc BŘEZEN
Téma:
ČTENÍ NÁS BAVÍ
Odevzdání
do 13. března 2015
Vyhodnocení 19. března 2015 od 15 hod.
ve Společenském centru Josefa Slavíka
– mimořádně ve čtvrtek!
Březnové středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 hod. do 16.45 hod.
4.
11.
18.
25.
3.
3.
3.
3.
2015
2015
2015
2015
Květinkování
Jaro se blíží
Připravujeme Velikonoce
A ještě jednou Velikonoce
Tak jako každoročně se knihovna připojuje
k akci organizované SKIP –
BŘEZEN – měsíc čtenářů 2015.
V rámci něho proběhne:
BURZA KNIH
od 2. do 7. 3. 2015
pondělí, úterý, středa
čtvrtek
pátek
sobota
9.00
9.00
9.00
9.00
–
–
–
–
12.00
12.00
12.00
12.00
13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
Máte doma knihy, které již nikdo nečte? Vaše knihovna „praská ve švech?“
Přineste je do Společenského centra Josefa Slavíka nebo do knihovny.
Výtěžek z prodeje (5 Kč/ks) bude použit k nákupu nových titulů do naší
knihovny.
Neprodané tituly zůstávají v knihovně, kde si můžete vybrat z tzv. stálé
burzy po celý rok.
22
VYHLÁŠENÍ ČTENÁŘE ROKU – krále čtenářů
v kategorii dětský čtenář a dospělý čtenář (5. ročník)
19. 3. 2014 od 15.30 hod. - ČTVRTEK!!!
v zasedací místnosti SCJS
NOC S ANDERSENEM 15. roč. – spaní v knihovně (jarní snění)
27. - 28. 3. 2015 od 19.00 do 08.00 hod.
Už víme, jaké výročí budeme v rámci Noci s Andersenem slavit; kromě
210. výročí narození Hanse Christiana Andersena a jeho pohádek to bude 100. výročí narození Jana Drdy.
Sraz nocležníků bude před Společenským centrem J. Slavíka (Jince č. p. 19)
v pátek 27. března 2015 v 19.00 hod., konec akce je plánován
na sobotu 28. 3. 2015 v 8.00 hodin.
Každý účastník musí vyplnit a odevzdat přihlášku, která je již nyní
k dispozici v knihovně.
Uzávěrka přihlášek do 20. 3. 2015.
Akce je kapacitně omezená, vhodná pro děti od 7 let. Bližší informace
získáte v knihovně.
DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY - 14?
28. a 29. 3. 2015 – v sobotu i v neděli otevřeno od 9 do 17 hod.
Přihlášky přijímáme do 20. 3. 2015.
Bližší informace přímo ve Společenském centru Josefa Slavíka nebo
knihovně, možno i telefonicky (tel. č. 321 322 159).
PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH od 30. 3. – 3. 4. 2015
pondělí, úterý, středa
čtvrtek
pátek
9.00 - 17.00 hod.
9.00 - 15.00 hod.
9.00 - 12.00 hod.
Fo t o z e v š e c h k n i h o v n i c k ý c h a k c í n a j d e t e
n a http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/
Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Zuzana Belanská
Pokud není uvedeno jinak,
je autorkou fotografií
Zuzana Belanská.
tel. 321 322 159, mob. 773 830 709
[email protected]
www.jince.knihovna.cz
23
Mateřské centrum Jinečáček
únor 2015
Milí Jinečáčči,
sáňky nám leží pořád na půdě, na rybníku se plácají jen
kachny a nám nezbývá, než si zimní radovánky připomínat
v herně. Malovali jsme sněhuláky, vystřihovali sněhové vločky
a zpívali o tuhé zimě. Snad se brzy nějaké sněhové nadílky
dočkáme. A kdyby přece jen to na venkovní dovádění nebylo,
zábavy si jistě užijeme v naší herně.
V úterý 3. 2. 2015 si během tvořivého dopoledne s Markétou F.
vymalujeme ptačí budky, nalepíme ptáčky a připravíme se na odpolední
společnou procházku. Téma první naší výpravy v letošním roce zní:
„I v zimě myslíme na zvířátka“. Sejdeme se tedy 3. 2. v 15:00 hod.
před mateřským centrem a vypravíme se do blízkého okolí nakrmit zvířátka. Tak jim nezapomeňte vzít s sebou něco na zub!
10. 2. si dopoledne protáhneme těla a zacvičíme s Ivčou. A pak máme
týden na to, abychom vymysleli, v čem vyrazíme na dětský karneval.
Děti s maminkami, navštěvující MC Jinečáček, se zúčastnily 17. 1. 2015
Tělocvičné akademie v jinecké Sokolovně.
24
Na ten se mohou dětičky těšit v úterý 17. 2. od 10:00 hod. A poslední
únorové úterý si opět s Markétou něco pěkného vytvoříme.
Nezapomeňte, že do herny MC mohou zavítat i dospěláci, a to každé
úterý v 18:30 hod., kdy probíhají lekce tchaj-i pod vedením pana Červenky. Cena jedné lekce je 50 Kč.
Nebo přijte ve čtvrtek 12. 2. v 18:00 hod. na další přednášku paní
Polákové. Tématem je „Láska, soucit a pokora“ – více informací
v pozvánce.
Sledujte náš Facebook (MC Jinečáček) a nově i webové stránky
www.jinecacek.cz.
Přijte pobejt!
I. Ch.
PŘEDNÁŠKA Kamily Polákové
LÁSKA, SOUCIT, POKORA
- Soucit a lítost, ego a pokora,
jak poznat rozdíl.
- Vztah psychiky k našemu zdraví: srdce,
plíce, ruce, prsa.
- Nesobecká láska, může být pro nás přínosem?
- Hlubší poznání čtvrté čakry.
Čtvrtek 12. 2. 2015 od 18.00 hod.
Společenské centrum Josefa Slavíka Jince
- Mateřské centrum Jinečáček
Délka trvání: 1,5 - 2 hodiny
Vstupné: 60 Kč
Přednáší: Kamila Poláková
www.polakova-kineziologie.ic.cz
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu Mateřského centra Jinečáček.
25
z činnosti kulturní komise, společenských a zájmových organizací
Jinečtí turisté zdolali vrch Praha
V sobotu 10. ledna 2015 se zúčastnilo deset členů „tvrdého
jádra“ turistů Sokola Jince a jejich příznivců, spolu s dalším
cca tisícem nadšených spřízněných duší, dvanáctého ročníku
výstupu na druhý nejvyšší vrchol našich Brd, vrch Praha – (862 m nad
mořem Středozemním), „ozdobený“ meteorologickým radarem.
Nad Malým Tokem sice zářilo krásně sluníčko, bohužel až nad mračny,
kterými jsme procházeli za stálého silného větru, zkrápěni jemnými kapkami vody. V cíli, na lesní cestě těsně pod radarem, nás přivítali příjemní
pořadatelé, kteří nás obdarovali dřevěnými medailemi i razítkem na tvář
či čelo (napodobení akce z „Ostře sledovaných vlaků“ se nekonalo ☺). Ještě dobrovolné vstupné do kasičky… a již dlouhá řada ohňů, „opečovávaných“ dobrovolnými hasiči z Rožmitálu pod Třemšínem, připravené „klacíky“ na opékání, bedny se špekáčky, chlebem a hořčicí. Podávaný čaj,
káva, grog, punč i griotka poctivě zahřály a jistě přispěly k již panující
Turisté dobyli vrch Praha
Foto autor
26
bezvadné náladě všech účastníků. Ale to se již i sluneční paprsky prodraly
mezi mraky a též příjemně hřály. Vrcholky Alp jsme sice dnes nezahlédli,
přesto cesta zpět do Nepomuku k autům rychle uběhla. Ani dva stromy
přes silnici cestou domů nás s ohledem na silný vichr nepřekvapily.
Článek z Příbramského deníku:
http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/na-prahu-vyslaplanecela-tisicovka-turistu-polovicni-ucast-kvuli-pocasi-20150112.html
HOPA
Výroční schůze jineckých hasičů 2015
Dne 17. 1. 2015 se uskutečnila výroční valná hromada členů Sboru dobrovolných hasičů v Jincích. Po uvítání přítomných a schválení navrženého programu poděkoval starosta SDH Petr Šorm všem členům za aktivní činnost v
minulém roce.
Místostarosta SDH Jan Krnáč konstatoval, že členové sboru se v minulém
roce podíleli téměř na všech kulturních akcích v Jincích, ale i u sousedů.
Pořádáním čarodějnic počínaje a výpomoci při Martinských světýlkách,
zahájení adventu a vypouštění balónků konče.
Pro zlepšení životního prostředí provedl sbor na jaře a na podzim sběr
železného šrotu.
SDH pořádal i podzimní kolo hasičského turnaje v mariáši.
Výtečně si naši hasiči vedli při okrskové soutěži v požárním sportu na
Ohrazenici, kde vyhráli oba poháry v soutěži mužů v požárním útoku.
Členové SDH brigádně opravovali Hasičský dům a jeho zázemí. Na tyto
opravy jsme obdrželi dotaci ze Středočeského kraje s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny brigádně a svépomocí. Do prosince 2014 bylo
odpracováno přes 1200 brigádnických hodin a některé dokončovací práce
ještě budou dobíhat.
Od podzimu funguje kroužek malých hasičů, kde se malí adepti prozatím
schází v klubovně a seznamují se s hasičskou prací teoreticky.
V roce 2015 se SDH bude opět spolupodílet na kulturních akcích v Jincích, znovu bude pořádat v březnu hasičský ples, proběhne i tradiční sběr
šrotu, čarodějnice atd. SDH se zúčastní soutěže v požárním sportu v Čenkově.
Velitel zásahové jednotky Vladimír Valta informoval o rozsáhlé činnosti
obecní zásahové jednotky.
27
Kromě předepsaných školení a kurzů proběhlo i třídenní školení členů
SDH a jednotky na Třech Trubkách. Členové jednotky provedli celkem
devět technických zásahů, celkem sedmkrát byli operačním střediskem
vysláni na ostrou akci - naposledy 30. prosince 2014 v noci k požáru jedné
jinecké firmy, jehož likvidace se protáhla do časných silvestrovských hodin.
Členové jednotky i nadále budou pracovat na vylepšení a údržbě techniky,
aby byla v pořádku připravena na okamžité použití. Po celý rok budou
absolvovat průběžná školení a cvičení.
Na závěr schůze poděkoval starosta městyse Josef Hála
hasičům za jejich obětavou činnost
a popřál klidný rok 2015.
Jan Haken
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2015
v termínu jarních prázdnin
(9. – 13. února 2015)
Pro děti ve věku od 6 do 15 let,
které se nechtějí doma celý týden nudit.
Každý den od 8.00 do 16.00 hod.
je pro ně připraven zajímavý program.
V ceně je zahrnuto:
2x svačina, obědy včetně pitného režimu,
vstupy do kulturních zařízení, jízdné, pojištění.
Děti čekají soutěže, výlety, návštěva plaveckého bazénu, výtvarná dílna
v knihovně, sportovní hry, dobrodružství.
Cena: 500 Kč pro jinecké děti (500 Kč z dotace městyse Jince),
1 000 pro děti z okolních obcí.
Bližší informace u Václava Zeiska – tel. 721 205 351.
SRAZ v pondělí 9. 2. 2015 v 8.00 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka, přezůvky s sebou!
28
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět do tomboly obecního plesu.
Ceny přijímáme ve Společenském centru Josefa Slavíka do 11. února.
29
Informace pro zahrádkáře
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ
se bude konat v sobotu 28. února 2015
v 10.00 hod. v Sauna Baru Jince
na Sokolské zahradě.
Občerstvení zajištěno.
Prosíme, vezměte s sebou 100 Kč na členské příspěvky.
Všechny členy zve výbor ČZS Jince.
Na tento rok zahrádkáři připravují:
16. 5. 2015
16. 9. 2015
10. 10. 2015
20. 11. 2015
12. 12. 2015
zájezd - Hobby České Budějovice
zájezd - Starkl podzimní výstava a zámek Žleby
Havelské posvícenské trhování s podzimní výstavou
ve vinárně Eška
Květinový candrbál
Vánočkobraní ve vinárně Eška
Iva Jelínková, předsedkyně ZO
Český rybářský svaz, MO Jince
zve své členy na ČLENSKOU
SCHŮZI
28. února 2015 od 14.00 hodin
v hospodě Za Vodou Čenkov
Občerstvení zajištěno.
Miroslav Domanský, jednatel
30
Turnaj v mariáši
24. kolo hasičského open turnaje
ve voleném mariáši MEMORIÁL JOSEFA ZÁRYBNICKÉHO
pořádá 7. okrsek - tentokráte SDH Běštín.
Turnaj se koná v sobotu 21. března 2015
v Hospodě Tequila Běštín.
- prezentace od 13.00, začátek ve 14.00 hodin
- startovné 50,- Kč
Všechny milovníky mariáše zvou pořadatelé.
Za pořadatele
Jan Haken
Kulturní komise Rady městyse Jince p ř i p r a v u j e :
30. dubna 2015 na Sokolské zahradě
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
ve spolupráci s jineckými hasiči
6. června 2015 na Sokolské zahradě
6. JINECKÉ SLAVNOSTI
- účinkuje mj. Rožmitálská Venkovanka a sk. Parkán,
další program v jednání.
12. září 2015 na Sokolské zahradě - DEN DĚDEČKŮ
- hraje Hořovická muzika Bohumila Vojíře, moderuje Karel Vydra.
Český svaz žen Jince oznamuje, že i letos v květnu
plánuje uspořádat sbírku pro humanitární středisko
Diakonie Broumov. Datum v jednání, bude včas zveřejněno.
31
Pionýrská skupina Jince
únor 2015
Šilhánkovi konkurovali
jen přespolní
Pionýrská skupina Jince
uspořádala 17. ledna
2015 pod záštitou starosty městyse Jince Josefa
Hály Otevřený přebor
Jinec mládeže 2015 v šachu pro hráče do 17 let.
Poděkování patří veliteli
13. dělostřeleckého pluku Jince za to, že nám
opět k uskutečnění této
akce poskytl bezplatně
prostory Posádkového
domu armády, které
nám organizátoři podobných akcí závidí.
Titul získal Roman Šimák ze Sedlčan
Kromě patrona se úvodu turnaje zúčastnili vedoucí Společenského centra
Josefa Slavíka Irena Ungrová, podporující a intenzivně propagující činnost
společenských a zájmových organizací na Jinecku, společně s členkou výboru ZO Českého svazu žen Jince Jitkou Kadeřábkovou.
Mezi účastníky převážně z Příbramska, Berounska, Plzeňska a Sedlčanska byli začátečníci, ale i hráči provozující královskou hru závodně. Nejmladšími byli chlapci narození v roce 2007 Tadeáš Červenka z Podluh,
Otta Cheníček z Příbrami a Jakub Kašpárek z Jinec.
Výsledky:
Po dosavadním držiteli titulu přeborníka Tomášovi Zadinovi z Jinec převzal putovní pohár letošní vítěz Roman Šimák ze Sedlčan, reprezentující šachový oddíl Spartak Vlašim.
Na druhém místě skončil po pěkném výkonu s půlbodovou ztrátou Martin Šilhánek, člen Šachového kroužku Pionýrské skupiny Jince a hráč
32
Šachového oddílu TJ Jince. Byl
nejen nejlepším Jinečákem, ale i
nejúspěšnějším hráčem regionu
C1 – Příbram. Na třetím místě
skončila Adriana Málková ze
Strašic, hrající za šachový klub
64 Plzeň.
Kromě obvyklých příznivců, kulturního střediska a Českého
svazu žen, přispěl tentokrát hodnotnými cenami Šachový oddíl
TJ Jince a perníkové ceny a velké medaile (rovněž perníkové)
vyrobila Jitka Kováříková z Višňové.
Téměř všichni Jinečáci se vtěsnali do velké skupiny se třemi
a třemi a půl body. Byli to Tereza Lísková, Tadeáš Červenka,
Michal Krejča, Ondřej Fürst,
Daniel Veselý, Jakub Kašpárek
a Martin Novák.
Další program:
PS Jince se snaží nabízet mladým lidem náměty pro volný čas,
aby nepodléhali negativním vlivům tak snadno, jako někteří
jejich vrstevníci. Proto pro děti,
které nebyly zařazeny do turnaje, nebo které předčasně ukončily své partie, probíhaly v přízemí budovy soutěže. Ty měli pod
kontrolou vedoucí pionýrské
skupiny Václav Zeisek st., Ja-
3. místo - Adriana Málková
Na druhém místě skončil domácí
Martin Šilhánek
kub Červenka z Podluh a mladý šachista Karel Kroča, který o pouhý rok
překročil věkovou hranici pro účast v turnaji. I díky jim měli ti nejlepší
šachisté klid.
33
Tato akce je jednou ze šesti turnajů základního kola krajského přeboru pro
region C1 (Příbram), z něhož nejlepší
postoupí do finále KP. Je však otevřený pro všechny zájemce, splňující
věkovou podmínku.
Dalším místem konání turnaje, zařazeného do této série, budou poprvé Hostomice, kde proběhne 7. března otevřený přebor města.
Některé připravované akce:
11. února: Jarní miniturnaj 2015, od
16 hodin ve Společenském
centru JS
14. února: Praha 4, PORG open,
Open A: registrovaní
*1995 a ml., Open B:
všichni *2002,
4. března:
Jince, miniturnaj k MDŽ,
od 16 hodin ve Společenském centru JS
7. března:
turnaj pro mládež v ZŠ PL v Hostomicích,
turnaj základního kola krajského přeboru
Kdo zrovna nehrál, mohl si
zasoutěžit jako Tereza, Ríša
a Michal.
Fotoalba z Otevřeného přeboru:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Otevreny_prebor_Jinec_mladeze_v_sachu_2015/
http://jitka-jince.rajce.idnes.cz/
ze_zahajeni_Otevreneho_preboru_Jinec_v_sachu_mladeze_-_17.1.2015/
Podrobnější a další informace o připravovaných i uskutečněných akcích
včetně fotografií najdete na webových stránkách:
h t t p : / / j i n c e . p i o n y r. c z /
Miroslav Maršálek (MiM)
Pionýrská skupina Jince
Vedoucí ŠK
Pionýra Jince
34
ze života školy
únor 2015
Mateřská škola Sluníčko
[email protected]
•
www.msslunicko.blog.cz
„My Tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám“
Po vánočních prázdninách jsme se plni dojmů vrátili do školky a čekali na
krásnou lednovou zimu. Ze začátku jsme mohli pozorovat poletující vločky, ale na sáňkování a stavění sněhuláků to nebylo. Ač jsme přivolávali
zimu i zpíváním, moc sněhu nenapadlo.
Berušky a Broučkové si povídali o tříkrálovém průvodu motivovaným pohádkou „Jak to bylo na Tři krále“ z knihy Chaloupka na vršku od Šárky
Váchové. Udělali si papírové koruny pro Tři krále a s královskou druži-
35
nou se vydali do Betléma za Ježíškem. Tam jsme mu zazpívali, předali dary
a pěkně se rozloučili.
Berušky si vyprávěly o rodině a vytvořily výstavku „Takoví jsme byli,
poznáte nás?“
Broučkové četli a pracovali s knihou od Josefa Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“. Vyrobili si papírové divadélko, zahráli kamarádům pohádky,
vyprávěli si, co pejskové a kočičky potřebují. Odměnou nám bylo promítání diafilmu „Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort“.
Berušky i Broučkové získávali také nové poznatky a znalosti o lidském
těle, významu a důležitosti našich smyslů.
Protože probíhala rekonstrukce třetí třídy v MŠ, měli Motýlci dočasně
svoji třídu v MC Jinečáček. Některé děti tady byly poprvé, pro jiné to bylo
již známé prostředí. Všem se nám tu moc líbilo, zaujaly nás nové hračky.
Děti byly nadšené z bublinkového bazénku, užívaly si na skluzavce a rády
si stavěly z velkých barevných kostek, které jim v MŠ chybí. I když prostor byl pro naše potřeby malý, mohli jsme zde také cvičit a tancovat.
36
Skládali jsme obrázky z kousků bílého papíru, lepili a vytvořili tak zajímavé dílko „Naše zimní město“. Z MC Jinečáček jsme si odnesli příjemné
vzpomínky a tímto bychom chtěli poděkovat především Ivaně Chocholové,
Ireně Ungrové a všem, kteří nám vyšli vstříc a umožnili nám tento pobyt
ve Společenském centru Josefa Slavíka.
Naše Včeličky se těší do školy na návštěvu prvňáčků, aby se podívaly,
co už se naši kamarádi naučili. Pilně se připravují k zápisu do první třídy,
který bude 5. února 2015.
V únoru se budeme připravovat na karneval. Ale o tom až příště…
Motýlci děkují kamarádům z mateřského centra, že dva týdny mohli
„létat“ v jejich herně, než byly dokončeny opravy ve třídě MŠ.
Fotoalbum z „pobytu“ Motýlků ve SCJS:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Spolecenske_centrum_plne_Motylku
Markéta Jančijová
a Gabriela Sklenářová
učitelky MŠ
37
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
www.zsjince.cz • www.plesivak.cz
Stránky jednotlivých tříd a aktivit: http://www.zsjincetrida.cz/
Zápis do 1. tříd naší školy
Ředitelství školy upozorňuje rodiče, že zápis dětí
do 1. tříd pro školní rok 2015/2016 se uskuteční 5. února
2015 v době od 13.00 – 17.00 hod. v budově základní
školy.
Rodiče u zápisu předloží rodný list dítěte a průkaz totožnosti
zákonného zástupce.
Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky dítěte, vyplní
u zápisu písemnou žádost. K žádosti musí být doložena doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
K odkladu školní docházky bych chtěl napsat pár poznatků:
Většina dětí se do školy těší. Někteří rodiče si ale kladou otázky, zda jejich
dítě 1. třídu zvládne, jak mu to ve škole půjde… Nástup dítěte do školy
zcela určitě poznamená život celé rodiny. Bude třeba zvládnout nové věci –
čas na odpolední přípravu do školy, ranní či odpolední družinu, samostatné oblékání… Od rodičů se očekává, že na domácí přípravu prvňáčka
dohlédnou, že prakticky každý den budou s dítětem číst, psát a počítat.
Není ale nutné, aby dítě již po nástupu do školy číst, psát a počítat umělo.
Hlavní je, aby se umělo sžít s prostředím školy, se školním režimem, mělo
by se naučit zásadám správného chování ve vyučovací hodině, umět
pozdravit, o něco požádat, zvládnout např. převlékání na hodinu tělesné
výchovy, oblékat se bez pomoci rodičů, umět správně stolovat.
Některé dítě si na školní povinnosti zvykne snadno, některému to trvá
delší dobu.
Vše se ale dá zvládnout. Velmi důležitá je spolupráce učitelů
s rodiči, založená na vzájemné důvěře a spolupráci.
Na všechny se těší kolektiv učitelů a vedení školy.
Mgr. Jiří Havlát
ředitel školy
38
Krátce ze školy
Putovní výstava
„Od monarchie
k republice“
od paní Popelkové
z Horšovského Týna
a Klubu českého pohraničí byla v lednu
k vidění v prostorách
školy a mapovala
historii od Sámovy říše
po vznik České republiky.
Byla hojně navštívena
jak žáky školy, tak
i veřejností.
Foto Miroslav Maršálek
Základní škola v Jincích nezahálí
Tříletý projekt „Už vím, čím budu“ v prosinci roku minulého už skončil,
ale naše škole se už od září podílí i projektu dalším. Realizujeme jej u nás
a na dalších čtyřech partnerských školách, a to pod názvem „Studentské
sociální minipodniky – příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovské oblast pod Brdy“.
O počátcích jste již byli informováni, nyní by se naše škola chtěla pochlubit tím, že se práce v obou studentských fiktivních firmách rozjela naplno.
Naše redakce již vydala druhý svůj dvouměsíčník – Kaleidoskop, je k přečtení i na webových stránkách, které tento projekt představují veřejnosti.
Naplno pracuje i ekologické zahradnictví. Žáci se věnují též manažerským
aktivitám, učí se řídit firmu, rozdělovat si práci, budou pracovat i v ekonomickém oddělení, připravují se na prezentování své práce, připravují
39
reportáže, dělají rozhovory, fotografují a snaží se
o grafické zpracování, které
jim má v budoucnu usnadnit i naše další vybavení.
Tyto aktivity v dětech prohlubují pocit odpovědnosti
za chod celé firmy, hrdost
na svou práci a samozřejmě
prospívají i prezentování
se naší školy jako takové.
Těší nás, že díky tomuto
projektu se nám podařilo
vybavit novou IT technologií celé jedno pracoviště,
Redaktoři Kaleidoskopu navštívili i Společenkteré bude sloužit našim ské centrum Josefa Slavíka Jince,
žákům i do budoucna. Vel- aby s vedoucí diskutovali o tom, jak se dělá
kým přínosem bude i nové Jinecký zpravodaj.
vybavení pro naše zahradFoto Ung.
nictví.
V neposlední řadě nás v jarních měsících čeká možnost zajímavých exkurzí.
Tyto využijí žáci prvního i druhého stupně. Prostředky na dopravu
a celou realizaci zabezpečí také tento projekt.
V rámci zmíněného projektu škola již realizovala několik besed a workshopů – např. s našimi včelaři, s malou rodinnou firmou a s panem Knězů, expertem v oblasti sociálního podnikání, další nás čekají.
Nyní v lednu nás též navštívily dvě redaktorky z Podbrdských novin,
seznámily se s naší prací, setkaly se s vedoucími kroužků i samotnými
žáky. Kromě těchto novin se o našich aktivitách dočtete i v Periskopu,
protože proběhlo setkání i s panem Maršálkem, dopisovatelem tohoto periodika. Další informace o činnosti naší i partnerských škol najdete vždy na
webových stránkách www.fifibrdy.cz.
Za realizační tým
Olga Pospíšilová, Božena Vyskočilová
Více foto:
http://kultura-jince.rajce.idnes.cz/Redaktori_ZuZu_v_redakci_Jineckeho_zpravodaje
Jarní prázdniny na Příbramsku: 9. 2. - 13. 2. 2015
Jarní prázdniny na Berounsku: 16. 2. - 20. 2. 2015
40
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
únor 2015
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Vedoucí pobočky:
Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
e-mail: [email protected]
nový web pobočky: http://zusjince.webnode.cz/
Obory:
HUDEBNÍ
přípr. hudební výchova (PHV) a hudební teorie pro děti
od 5 do 7 let
hud. nauka, hra na housle, zobcovou flétnu (sopránová,
altová), trubku, pozoun (trombón), lesní roh, klarinet,
saxofon, klavír, akustickou kytaru
učitelé
Pavel Hrubý (zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh),
Dagmar Eisenreichová (klavír), Alena Packová (PHV,
hudební teorie a hudební nauka), Jiří Vébr (akustická
kytara), Tomáš Bláha (zobcová flétna, pozoun, lesní roh,
trubka), Karel Ambruš (zobcová flétna, klarinet, saxofon),
David Štěch (zobcová flétna a trubka)
TANEČNÍ
přípr. taneční výchova pro nejmenší, taneční průprava –
1., 2. ročník prvního cyklu, taneční praxe, tanec lidový, klasický, současný, taneční techniky (hl. jazz, dance, street
dance), dějiny tance
učitelé
Barbora Zaciosová, Alena Králová (klavírní korepetice
tanečního oboru)
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ – ZÁKLADY DIVADLA
učitelé Ivana Procházková
Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
http://zusjince.webnode.cz/
41
Jinečtí muzikanti ze „ZUŠky“
potěšili hořovické důchodce
Na přelomu roku uspořádala Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
z Rožmitálu pod Třemšínem řadu vystoupení.
Jinecká pobočka nezůstala pozadu a v několika koncertech pro veřejnost
i pro školáky se představily všechny tři obory - hudební, taneční i literárně
dramatický. O vánočním koncertu v PDA jste si mohli přečíst v minulém
čísle Jineckého zpravodaje.
Žáci hudebního oboru zavítali mimo jiné také do Domova Na Výsluní
v Hořovicích, aby seniory potěšil instrumentální soubor pod vedením
Tomáše Bláhy. Žáci ZUŠ z Jinec a Čenkova mezi účinkujícími samozřejmě
nechyběli. Obyvatelům Domova se vystoupení moc líbilo a těší se na další
příjemné setkání s mladými muzikanty.
Foto Pavel Hrubý
42
13. dělostřelecký pluk
únor 2015
Jaslo i po sedmdesáti letech
dělostřelce zavazuje
Kulaté, sedmdesáté výročí legendární bitvy u polského Jasla
si jinečtí dělostřelci připomněli ve čtvrtek 15. ledna 2015 společně s druhoválečným veteránem a přímým účastníkem bojů u Jasla brigádním generálem Miroslavem Masopustem. Ten se akce u 13. dělostřeleckého pluku zúčastnil společně se zástupcem velitele Pozemních sil brigádním generálem Ladislavem Jungem, náčelníkem dělostřelectva Armády ČR
plukovníkem Ivanem Mrázem, starostou Jinec Josefem Hálou a s dalšími
hosty z regionu Příbramska.
Oslava začala přesně v osm hodin a čtyřicet pět minut výstřelem z děla,
tedy v čase, kdy byla u Jasla zahájena mohutná dělostřelecká příprava,
na jejímž konci čekalo naše dělostřelce z 1. čs. armádního sboru vítězství
a uznání. Během šedesáti pěti minut totiž zasáhli všechny stanovené cíle
a rozdrtili německou obranu. Tím vytvořili podmínky k osvobození historického Krakova a dále otevřeli cestu na Německo a hitlerovský Berlín.
Generál Masopust se s vojáky podělil o svoje osobní prožitky z konce druhé
světové války, kdy se nejprve jako velitel družstva samopalníků u Dukly
Přinesení bojových praporů 13. dělostřeleckého pluku
43
NŠ 13. dp plukovník Štefan Roško podává hlášení ZV Pozemních sil
brig. gen. Ladislavu Jungovi
a následně jako příslušník 5. dělostřeleckého pluku u Jasla podílel na porážce nacistického Německa a na osvobozování porobené vlasti. Poutavým
a emočním vystoupením si pan generál vysloužil uznání a především úctu
sedmi stovek přítomných dělostřelců. V jeho slovech bylo cítit, jakoby se
vracel o sedmdesát let zpět do minulosti a válečné okamžiky znovu prožíval.
„Palebnou podporu u Jasla bych přirovnal ke strašné bouřce, hromobití
a zemětřesení,“ uvedl generál Masopust a pokračoval: „Během hodiny
byla díky přesným výpočtům a zkušenostem našich dělostřelců rozbořena předem vybudovaná německá
obrana, obsluhy ohlušeny a morálně
rozloženy. Námaha, pot a rychlá
práce dělostřelců ušetřily oběti
Přímý účastník bojů u Jasla
vlastních útočících vojsk a urychlily
brig. gen. Miroslav Masopust
splnění úkolu. Hrdinství a profesio- vojákům poutavě vylíčil,
nalitu našich vojáků následně oceni- jak to tehdy u Jasla probíhalo
44
lo i sovětské velení a 2., 4. a 5. dělostřelecký pluk byly pojmenovány Jaselský.“
Nositelem bojového odkazu jaselských hrdinů je v současné Armádě České
republiky právě 13. dělostřelecký pluk z Jinec, kterému tento historický
název propůjčil v roce 2009 prezident republiky za dlouhodobé a výtečné
plnění úkolů na území státu i v zahraničních operacích.
Zástupce velitele Pozemních sil brigádní generál Ladislav Jung popřál
dělostřelcům k jejich svátku hodně úspěchů v nadcházejícím období a vyzdvihl význam tradic, které zavazují. Na jeho slova navázal velitel 13. dělostřeleckého pluku plukovník Jan Třináctý, který vojáky ke splnění
nelehkých úkolů roku 2015 motivoval slovy: „Udělejme všechno proto,
abychom tu i za rok mohli hrdě stát s vědomím, že čestný historický název
„Jaselský“ našemu pluku náleží oprávněně a tradici, na kterou navazujeme, jsme nezklamali“.
Foto: mjr. Pavel Toman
Společné setkání u 13. dělostřeleckého pluku v Jincích u příležitosti
70. výročí bitvy u Jasla
Pokud není uvedeno jinak, je autorem textu a fotografií kpt. Michal Abrhám.
Další informace:
www.13db.army.cz
tiskový a informační důstojník kpt. Michal Abrhám
tel. 973 370 010, mob. 602 157 317
e-mail: [email protected]
45
vojenský újezd Brdy
únor 2015
Újezdní úřad Vojenského újezdu Brdy
Brdy 1, 262 23 Jince
www.vojujezd-brdy.cz
ID datové schránky wxrb3kd
e-mail: [email protected]
V měsíci ÚNOR 2015 budou ve Vojenském újezdu Brdy
prováděny střelby takto:
Datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Denní střelby (09,00 – 18,00)
Noční střelby (18,00 – 24,00)
od
do
od
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
15,00
15,00
15,00
15,00
12,00
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
15,00
15,00
15,00
16,00
12,00
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
16,00
16,00
16,00
16,00
12,00
10,00
09,00
09,00
15,00
15,00
15,00
Neprůjezdné
komunikace
do
Prostor je uzavírán minimálně 2 hodiny před zahájením střelby!
Přednosta ÚÚřVÚ Brdy podplukovník Ing. Petr Šorm v. r.
46
sport
únor 2015
Cvičení s Katkou
v Mateřské škole Jince
úterý
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
PILATES pro začátečníky
a mírně pokročilé
PILATES pro středně pokročilé
TRIDANOME
v Sokolovně TJ Sokol Jince:
čtvrtek
15:00 - 16:00
16:00 - 17:30
INFORMACE:
TANČENÍ pro holčičky, maminky,
tetičky, babičky i prababičky
Cvičení všestrannosti
pro mladší žactvo
Katka Dendysová
tel. 773 209 123 •
www.azted.cz
Malé tanečnice se představily na Tělocvičné akademii.
Šachový oddíl Tělovýchovné jednoty Jince
REGIONÁLNÍ PŘEBOR a SOUTĚŽ DRUŽSTEV V ŠACHU
ročník 2014/2015
Výsledky nebyly do uzávěrky dodány, najdete je v příštím čísle JZ.
47
zprávy z Čenkova
únor 2015
Gratulujeme jubilantkám
Nesvadbová Blažena 90 let
Nohejlová Libuše
75 let
Firýtová Marie
65 let
Rozloučili jsme se...
Hauptmanová Helena
Zprávičky
z malé školičky
„Den za dnem dělá hop a skok,
čas jako voda plyne.
Najednou je tu Nový rok
a všecko nové, jiné…“
Nový rok jsme přivítali společným odstrojením vánoční jedličky a příchodem
„Tří králů“ – našich kamarádů. Mile nás
překvapili a pobavili. Všichni jsme si pak zazpívali známou písničku a paní
učitelka nám tuto tradici přiblížila i svým vyprávěním.
Naším velkým přáním však bylo, aby už konečně přijela „Paní zima se
svojí družinou“ (tak jako v naší pohádce) a mohli jsme si dosyta užívat
radovánek na sněhu i na ledu…
Prozatím jsme si o nich jen povídali a s paní učitelkou Magdou vyzkoušeli
několik pokusů, které nám přiblížily i zákonitosti zimní přírody (tání sněhu a ledu, pozorování rozmanitosti sněhových vloček pod lupou aj.). Moc
nás to bavilo!
48
Mnohé zajímavosti a poučení
jsme se dozvěděli i z pohádek
a zimních příběhů… „Paní
zima“, „Sněhurka“ (podle
K. J. Erbena), „Sněhuláci“,
„Mourek se vrací“ apod.
Loutkové divadlo „Zvoneček“
za námi přijelo s pohádkou
„O koblížkovi“. Také v ní
byla moudra, která bychom
si měli zapamatovat!
V posledním lednovém týdnu
k nám opět zavítají ochranáři přírody z Hrachova u Sedlčan. Jejich výukový program bude zaměřen
na život v Africe - příroda, zvířata, lidé… Do Afriky se prostřednictvím
her, písniček a tance podíváme i na „Plese černoušků“. Už se moc těšíme!
Jistě zažijeme spoustu legrace a v kostýmech, které si budeme ve školce
vyrábět, nám to bude určitě slušet!
Deset nás nejstarších začalo také jezdit do solné jeskyně v Příbrami, kde
nás baví zejména hra se solnými kamínky.
Kluci a holky
z čenkovské školky
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu Mateřské školy Čenkov.
49
A CO SE UDÁLO V OBCI?
Vánoční karetní turnaj
Tradice je potřeba ctít a jednou z tradic spojených s čenkovskou hospodou
je pořádání vánočního karetního turnaje. Dne 27. 12. 2014 proto uspořádal opětovně Zdeněk Ulman společně se starostou obce Čenkov Janem
Hauptmanem turnaj v kartách, tzv. „STAROSTU“. Do turnaje nastoupilo
letos celkem 16 karbaníků z Čenkova a okolí.
Nejlepší taktiku ve hře, klidnou mysl a štěstí v kartách měl tentokrát náš
skutečný starosta Jan Hauptman, 2. místo obsadil Martin Strapko
a 3. místo Jiří Zadina. Čtvrtý skončil Zdeněk Ulman.
Jako v každé hře, i v tomto karetním turnaji musí někdo obsadit poslední
místo. Cenu pro smolaře, tzv. černé fusekle tentokrát získal Zdeněk Pšenička st.
Smyslem celého karetního turnaje není jen obsadit co nejlepší místo, ale
hlavně se po svátcích sejít a společně se pobavit. Po celý turnaj proto panovala dobrá nálada, domů z hospody nikdo nepospíchal.
50
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Na tento den se všichni naši místní i přespolní sportovci těší. Druhý vánoční svátek, dne 26. 12. 2014, oddíl stolního tenisu uspořádal v sále „Dělnického domu“ další vánoční turnaj ve čtyřhrách ve stolním tenise, s účastí 16 hráčů. Turnaj je místem jejich setkání ze všech oddílů na konci roku,
společně si zahrají a zasoutěží. Po skončení turnaje vždy následuje odměna pro vítěze na sále a pro všechny účastníky poté v místnostech hospody
Za Vodou.
Po ř a d í v t u r n a j i :
1. místo - Vinš Karel, Moravec Patrik
2. místo - Anděl Milan, Podaný Robert
3. místo - Ulman Zdeněk, Čepelák Mirek st.
- Volek Václav ml., Gramblička Jaroslav st.
Z činnosti SDH v Čenkově v roce 2014
Rok 2014 byl již tradičně zahájen výroční valnou hromadou, která se konala v pátek 10. ledna 2014 a byla příležitostí zhodnotit uplynulý rok. Valná hromada se protáhla do
pozdních hodin, bylo co hodnotit.
Začátkem ledna proběhlo proškolení řidičů SDH z novinek v pravidlech
silničního provozu.
22. února hasiči uspořádali tradiční hasičský bál. Návštěva plesu nebyla
nijak oslnivá, dá se však hovořit o zdařilém průběhu plesu, na kterém
hrála skupina Forte. Na vstupném se vybralo 11.500 Kč. Další pěkný příjem z tomboly byl doplněn částkou 2.500 Kč po vydražení dortu, který získal starosta obce. Tuto dražbu vedl aktivně a vtipně hostinský Zdeněk
Ulman, částka byla vyčleněna na vybavení pro děti-hasiče. Ples skončil
ziskem částkou přes 12.000 Kč. Poděkování patřilo všem, kteří na ples
přispěli finanční částkou nebo věcným darem.
V loňském roce jsme 27. dubna a 11. listopadu uspořádali sběr kovového
šrotu. Obdržená celková částka, včetně částky za odvezený elektroodpad,
činila okolo 50.000 Kč.
Soutěžní sezona nám v praxi nastala 31. května, kdy jsme vyrazili na dvě
hasičské sportovní soutěže. Dopoledne jsme se zúčastnili soutěže na Kardavci „O pohár hejtmana Středočeského kraje“. Odpoledne se na Ohrazenici konala okrsková soutěž spojená se soutěží „O pohár firmy Hrkal Greiner“. Náš sbor reprezentovala tři soutěžní družstva.
51
Naší hlavní akcí v roce 2014 bylo upořádání místní soutěže – druhého
ročníku „O čenkovský cvoček“ na hřišti u Dělnického domu 7. června
2014. Naše příprava na soutěž byla výborná, vlastní průběh byl přítomnými velmi dobře hodnocen. I počasí se povedlo, nebyl žádný důvod k nespokojenostem. Na soutěž přijeli soutěžící z okolních obcí Kardavce, Křešína,
Dlouhé Lhoty a Obořiště. Naše družstva i letos uspěla a patřila k nejlepším.
Dále jsme se zúčastnili soutěží ve Vrančicích, v Obecnici, v Běštíně, Záluží, Pičíně a ve Věšíně. Jako každý rok měl náš sbor své zástupce i v akci
„Běhu do Svatohorských schodů“.
Další akcí, která „hýbala Čenkovem“, byl sjezd rodáků 21. června. Sjezd
rodáků se konal mimo jiné k příležitosti výročí 120. let vzniku SDH Čenkov. Přípravy sjezdu jsme se aktivně účastnili, byli jsme zapojeni do pořadatelské činnosti. Hasičská zbojnice byla pro veřejnost otevřena takřka
celý den, ve zbrojnici jsme dali k nahlédnutí informace o naší činnosti.
Slavnostní událost byla příležitostí k ocenění našich členů.
Vybavení pro mládež v hodnotě 35.000 Kč bylo pořízeno z přidělené dotace
od Středočeského kraje.
Technika je udržována v provozuschopném stavu, naši členové odpracovali spoustu hodin na údržbě a opravách. Poděkování zde patří mimo jiné
hlavně Pavlu Šmejkalovi, Václavu Slívovi, Jaroslavu Čepelákovi, Zdeňku
52
Pšeničkovi, kteří se nejvíce zasloužili o tyto práce. Firma BOBR provedla
nutnou opravu cisterny.
Naši hasiči několikrát likvidovali hnízda sršňů, čistili studny a byli účastníky výjezdu k hlášenému lesnímu požáru na Komorsko. Poplach však byl
falešný, požár zjištěn nebyl.
V odpoledních hodinách 11. listopadu bylo ve dvoře „Dělnického domu“
uspořádáno jako zakončení sportovní hasičské sezony roku 2014 posezení
pro aktivní členy. Tato akce se vydařila a protáhla do pozdních nočních
hodin.
Podobně jako v loňském roce se naši členové postarali o umístění vánočního stromu na prostranství před obecním úřadem. Strom opět věnovala
paní Jarmila Slívová ze svého pozemku u č. p. 82.
Čenkovští hasiči
DIVADLO ZA VODOU
Po vánočním lenošení se Divadlo Za Vodou znovu pouští
do práce a dovoluje si vás pozvat na představení, která
připravujeme na únor a březen.
V sobotu 7. února potěšíme příznivce Bedřicha Hrozného. Tuto hru uvedeme v Neumětelích v kulturním domě od 19 hodin.
V sobotu 21. února si zahrajeme na naší domovské scéně v Čenkově
v hospodě Za Vodou od 19 hodin hru H-Index 22. Zveme všechny,
kterým se hra líbila a rádi by ji zhlédli ještě jednou, i ty kterým podzimní
premiéra unikla. Pracovní kolektiv archeologického ústavu pod vedením
profesora Karla Máši, včetně doktoranda Václava Kozla a docentky Venuše Spanilé, se těší na vaši návštěvu.
Na březen připravujeme:
15. 3. Rožmitál pod Třemšínem: H-Index 22
28. 3. Dobříš: Kouzlo na draka a ještě jednou v neděli 29. 3.
na Malé scéně Divadla Antonína Dvořáka v Příbrami.
Lída Boudová
53
Hospoda Za Vodou Čenkov zve
13. 2. 2015 od 20 hod.
HASIČSKÝ PLES
14. 2. 2015 od 14 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL
kamarádi, nezapomeňte
na nápaditou masku, úsměv na tváři
a dobrou náladu!
Občerstvení zajištěno.
PŘIPRAVUJEME:
7. 3.
skupina KABÁT REVIVAL
14. 3.
COUNTRY BÁL
22. 3.
DIVADLO PAVLA TRÁVNÍČKA
– předprodej vstupenek od 15. ledna v hospodě
Za Vodou, cena 250 Kč,
hrají Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Kateřina Kornová
a další.
28. 3.
PLES SPRÁVNÝCH CHLAPŮ
5. 4.
KONCERT sk. ŠKWOR – předprodej vstupenek
již na TICKETPRO
Více informací o akcích v dalších číslech Jineckého zpravodaje
nebo v hospodě Za Vodou.
Těší se na vás
Zdeněk Ulman, hostinský
54
zprávy z Ohrazenice
únor 2015
Další tvořivé odpoledne v Ohrazenici
V sobotu 17. 1. 2015 se konal v zasedací místnosti obecního úřadu kurz
drátování. O tyto kurzy je vždy veliký zájem. Byli jsme rozděleni do dvou
skupin, aby se nám lektorka mohla lépe věnovat.
Pod zkušeným vedením paní Křížové z Příbrami jsme se učili zacházet s drátky. Začátek byl pro každého stejný, naučili jsme
se drátky vyrovnávat a pochopit jejich
vlastnosti. Pokračováním bylo naučit se
pracovat s různými kleštičkami, ohýbat
drátky podle předem připravené šablony.
Každý si vytvořil tulipán z drátků, ozdobený korálky. Myslím, že se tento výrobek
všem povedl.
Práce s drátky nás velmi bavila, a tak jsme
se domluvili na pokračování kurzu, kde se
budeme učit techniku odrátkování skleničky.
Za kulturní komisi OÚ Ohrazenice Kamila Poláková
55
zprávy z Křešína
únor 2015
Jak se nám dařilo v roce 2014 naše malé výhry a prohry
Každý z nás v životě zažívá své malé jedinečné okamžiky, některé si pamatujeme více a některé méně. Za jedinečný okamžik můžeme považovat třeba i to, že si několik lidí navzájem rozumí, mají stejný zájem, a i když jim
život občas přinese drobné problémy, jsou schopni je vyřešit a dál táhnout
společně za jeden provaz.
Kdo tedy jsme? Jsme rozdílná skupina lidí, která se umí nejen společně
dobře pobavit, ale současně se snaží udržet při životě jednu z nejpočetnějších organizací v ČR – Sbor dobrovolných hasičů – jsme SDH Křešín.
Jak tomu tak bývá na přelomu roků, i my jsme hodnotili ten uplynulý
a zároveň jsme si dali předsevzetí do dalších let. Posute s námi, jak se
nám rok 2014 povedl.
56
Sportovní rok jsme zahájili účastí na Okrskové soutěži v Ohrazenici, zde
jsme se mohli poprvé pochlubit i našimi dětmi. Podařilo se nám dát dohromady skupinku dětí, které sdílí naše nadšení pro požární sport a od roku
2014 se aktivně zúčastňují tréninků a závodů. Za pomoci a podpory dětí
z SDH Čenkov začala naše omladina sklízet jeden úspěch za druhým.
Společně s ženským družstvem vyrazily děti i na soutěž Čenkovský
cvoček, družstvo žen v tomto fyzicky náročném závodě dokázalo zvítězit
téměř o půl minuty před ostatními družstvy.
Další velký úspěch na nás čekal na hasičském odpoledni v Běštíně, kde
družstvo žen i dětí obsadilo 1. místo. Družstvo žen si dále trouflo na soutěž v Obecnici – Memoriál Františka Housky, kde se nám podařilo zdolat
dlouho vysněný rekord – ženy zaběhly útok s časem 25.93, konečně byla
pokořena magická hranice 30 sek. Na závěr sezóny jsme sklidili obrovský
úspěch v Běhu hasičů do Svatohorských schodů v Příbrami – ženy 1. místo, muži 10. místo.
Nyní tomu budou přesně tři roky, kdy jsme se, díky změnám v SDH, ocitli
bez veškerého technického vybavení a majetku. Svou pílí, prací a díky
sponzorským darům se nám podařilo znovu hmotně zabezpečit náš sbor,
na což jsme pyšní. Naši „Máňu“ (PPS 12) každý z nás patřičně hýčká ☺.
V roce 2014 se nám dále podařilo získat dotaci na vybavení dětského družstva.
Ani po kulturní stránce jsme nezaháleli. Pořádali jsme Masopust, obnovili
tradici MDŽ, pálili čarodějnice, připravili jsme Cestu pohádkovým lesem
pro MŠ Jince, v rámci branného dne jsme s dětmi vyšlápli na Plešivec, díky
lampiónovému průvodu jsme objevili pralidi, kteří se nám usídlili u kapličky ☺. Společně s obecním úřadem jsme zahájili advent a v neposlední řadě
jsme si zaplesali s upíry v místní hospůdce.
Už nejsme ty malé Popelky, které přijíždějí na závody v montérkách a bojí
se, zda jim nastartuje stříkačka. Z neviditelných Popelek vyrostlo družstvo, které si už asi nikdy nezaběhá Brdskou ligu, ale s každým malým
úspěchem je pyšnější a pokornější.
A co bychom si přáli do nového roku 2015? Více aktivních členů, příznivců a fanoušků, kteří nám pomohou a podpoří nás v našich aktivitách.
Skvělou partu, dobrou náladu a samozřejmě hlavně zdraví a štěstí, a to
nejen v požárním sportu.
Těšíme se na vaši účast na akcích v roce 2015.
57
V roce 2015 máme v plánu:
7. února
MASOPUST
startujeme ve 13.00 hodin
u Obecního úřadu Křešín,
připraveny jsou tradiční
zabijačkové hody
a dobré pití, průvod obcí se spoustou
krásných masek a večerní zábava s živou hudbou
v místním hostinci U Trojanů 33.
Těšíme se i na Vás!
7. 3.
Oslava MDŽ
27. 6.
Pohádkový les Křešín
SDH Křešín
58
kultura v Hořovicích
únor 2015
KLUB LABE HOŘOVICE
Vísecké nám. 198 • e-mail: [email protected]
www.klublabe.cz
Středa 4. 2., od 19:00 hodin – HOŘOVICE NA FILMU. Téma: Přijte na koncert.
Večerem Vás provede a doprovodný komentář doplní Václav Merhaut.
Sobota 14. 2., od 21:00 hodin – KRAUSBERRY. Předprodej vstupenek
v IC Hořovice.
Pátek 20. 2., od 20:00 hodin – DETOXICATION BY OLD-SCHOOL
MURDER INC. - thrash / Beroun, ACID FORCE – thrash / Banská Bystrica,
EZKATOR - thrash metal / Zlaté Moravce, VALURY – hardcore-punk / Hořovice
Středa 25. 2., od 19:00 hodin – FAIR PLAY – filmová projekce
Drama, Česko / Slovensko / Německo, 2014. Osmdesátá léta v Československu.
Mladičká sprinterka Anna se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Její
matka a trenér doufají, že splní kvalifikační limit a postoupí na olympijské hry...
Pátek 27. 2., od 19:00 hodin / Sobota 28. 2., od 19:00 hodin – EXPEDIČNÍ KAMERA
– filmový festival. Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě,
extrémních zážitcích i sportech.
VÁNOČNÍ PLES 20. 12. 2014 ve Společenském domě Hořovice
– vyhlášení soutěže ve společenském tanci, kategorie mládež, třída E
1. místo: Matěj Šilinger + Klára Ondračková
2. místo: Kristyán Šlehofer + Kateřina Toušová
3. místo: Radim Hora + Tereza Chudáčková
4. místo:
Dennis Walley +
Martina Gruntová,
5. místo:
Miroslav Staněk +
Nela Nádvorníková
6. místo:
Martin Dřevínek +
Eliška Nosková
Blanka Vášová,
Taneční škola
foto p. Dřevínková
59
Sto padesát
Žáci ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice z klavírní
a pěvecké třídy Květuše Ernestové uskutečnili o čtvrté adventní neděli 21. prosince 2014 v kostele Nastolení sv. Petra
v Antiochii v Hostomicích svůj 150. samostatný veřejný koncert s názvem
LAETENTUR COELI.
První z koncertů třídy Květuše Ernestové se uskutečnil 1. října 1996
v hlavním sále Zámku Hořovice k 155. výročí narození Antonína Dvořáka. Následovaly hudebně dramatické pořady k výročím slavných hudebních skladatelů, spisovatelů, pěvců, koncertní cykly, komponované pořady.
Koncert LAETENTUR COELI uzavřel cyklus koncertů duchovní hudby
v rámci římskokatolické hořovické farnosti (2011-2014, devět koncertů).
6x byl maestrem di cappella varhaník Svatomikulášského chrámu Přemysl
Kšica, 2x strahovský mistr Vladimír Roubal, jednou vítěz mezinárodní
varhanní soutěže v Magdeburgu Drahoslav Gric. 6x interpretoval virtuózní
trumpetové party první trumpetista Trubačů prezidenta České Republiky
František Svejkovský. Dále účinkovali Jiří Pražský, Hana Hoffmannová
a Jana Hřebíková (housle), Táňa Rezková (zobcové flétny), Petr Svoboda
a Robert Pacourek (klarinety) a Jakub Svejkovský (trubka) a Květuše
Ernestová s komorním pěveckým souborem ZUŠ Josefa Slavíka v Hořovicích. Každý koncert duchovním slovem uvedl administrátor farnosti
P. Stefan Wojdyla, na adventních koncertech bylo rozdáváno Betlémské
světlo a dobrovolné vstupné ze všech koncertů bylo odevzdáno pro potřeby
kostelů.
Marcela Folková
60
kultura v Příbrami
únor 2015
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Legionářů 400, Příbram 7
tel. 318 625 691 / www.divadlopribram.eu
po
st
čt
pá
VELKÁ SCÉNA
2. 2. Partička
20:00
Předprodej pouze v síti Ticketstream, www.ticketstream.cz,
vstupné 430 Kč
3. 2. Saturnin – sk. R 2014
19:00
4. 2. Válka Roseových
19:00
5. 2. Balada pro banditu – sk. E
19:00
11. 2. Hvězdné manýry – veřejná generálka – sk. G
10:00
12. 2. Hvězdné manýry – 1. premiéra - sk. P1, P2
19:00
13. 2. Hvězdné manýry – 2. premiéra
19:00
15. 2. Spiritual kvintet – pronájem
19:00
19. 2. Balada pro banditu – sk. KMD
17:00
21. 2. Švestka – sk. N
19:00
Cimrman, Smoljak, Svěrák
22. 2. Jagababa a tři loupežníci – sk. D – Divadlo D5
15:00
Pohádka
23. 2. Hvězdné manýry – sk. A
19:00
25. 2. Katapult – Retro tour 40 let (1975 - 2015)
19:00
26. 2. Chabrus line – Veselé skoky
10:00
27. 2. Hrátky na pohádky – Divadlo dětem
9:00, 10:30
po
so
út
pá
so
9.
21.
24.
27.
28.
2.
2.
2.
2.
2.
pá
pá
pá
pá
so
6.
13.
20.
27.
28.
2.
2.
2.
2.
2.
po
út
st
čt
st
čt
pá
ne
čt
so
ne
MALÁ SCÉNA
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
Příbramský huntík
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka – sk. F
Písničkáři sobě
Tři mušketýři – sk. J – Divadlo Alfa Plzeň
Maňásková groteska
ESTRÁDNÍ SÁL
Maturitní ples – Integrovaná střední škola
Rybářský ples
Maturitní ples – Gymnázium Příbram
Maturitní ples – Obchodní škola Příbram
Společenský ples KIWANIS
19:00
13:00
19:00
19:30
17:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
Více informací na webu divadla nebo v kulturním středisku Jince.
61
inzerce
únor 2015
HORKÝ Miloslav a Roman
ELEKTROINSTALACE
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba
REVIZE
JINCE 192 • Mobil 732 786 806, 603 875 347
E-mail: [email protected] • www.elektro-horky.cz
JOSEF DIVIŠ
Podluhy 43
268 01 Hořovice
tel. 775 930 287
[email protected]
ZEDNICKÉ PRÁCE
Kompletní dodávky staveb
Rekonstrukce a výstavba
rodinných domů a bytů
Obklady a dlažby • Sádrokartony
Zámkové dlažby • Ploty
Zateplení rodinných domů
Drobné zednické práce
62
Zamluvte si hostinec
„U Trojanů“
Původní prvorepubliková hospoda v obci Křešín
– v srdci brdských lesů – pro vaše akce
s pronájmem zdarma.
Kapacita 50 míst. Nabízíme soukromí s plným servisem.
Připravíme občerstvení dle vašich požadavků pro různé příležitosti:
SVATBY - RODINNÉ OSLAVY - PROMOCE
OSLAVY VÝROČÍ - ŠKOLNÍ SRAZY
Staročeská kuchyně, bohaté rauty, plný bar, vinný sklep,
2 druhy piva, Kofola
Kromě objednávek máme zkušební páteční provoz.
Těší se na Vás Michal Fajrajzl, majitel hostince U Trojanů, Křešín 33
tel.: 603 913 232 • www.utrojanu33.cz
63
Roman Hošek, Jiráskova 422, 262 23 JINCE
Prodej a servis výpočetní techniky
-
prodej stolních počítačů, notebooků, netbooků
stavba počítačových sestav na zakázku
záruční i pozáruční servis
archivace a těžba dat z havarovaných disků
prodej HW komponent a počítačových periferií
upgrade PC, reinstalace operačních systémů a SW zákazníka
bezplatné poradenství a osobní přístup
Kontakt:
tel. 608 607 081
e-mail: [email protected]
w w w. h o b b y l a n d . c z
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
C E N A inzerce od 1. 1. 2015:
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
celá strana A5
750 Kč
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
polovina A5
375 Kč
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Při zadání celoroční inzerce (tj. 11 čísel JZ) –
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1 měsíc ZDARMA .
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
INZERCI PŘIJÍMÁME
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
ve Společenském centru J. Slavíka Jince
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
nebo písemně na [email protected]
[email protected]
[email protected]
ZDE BY MOHL BÝT PŘÍŠTĚ
VÁŠ INZERÁ T
64
65
JAZYKOVÉ CENTRUM Jince
Eškova 30
Zahajujeme výuku angličtiny a ruštiny
od 1. 3. 2015
Zápis do kurzů probíhá od 1. 2. 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nabízíme:
individuální i skupinovou výuku (začátečníci,
mírně pokročilí, pokročilí, konverzace)
výuku pro firmy
přípravu k maturitě
přípravu ke zkouškám podle normy STANAG 6001
skupinovou výuku pro děti i dospělé
doučování AJ, RJ žáků ZŠ i studentů SŠ
překlady z/do AJ, RJ, ČJ
soudní překlady z/do RJ, ČJ
čeština pro cizince
Kontaktujte nás
od pondělí do pátku, od 16 do 20 hod. na níže uvedených číslech:
Rybáriková Zuzana
(anglický a ruský jazyk, překlady)
tel.: 318 692 070, mobil: 607 646 023
Zavacká Janetta
(ruský jazyk, překlady, soudní překlady a tlumočení)
tel.: 318 611 079, mobil: 728 266 979
66
PRODEJ a ROZVOZ
STAVEBNÍHO a SYPKÉHO
MATERIÁLU
• uhlí
• dr
• kačírek
• písek
• mulčovací kůra
• stavební materiál
ládání
k
s
A
M
R
A
ZD
ravníku
pomocí dop
JINCE - vedle pily
KONTAKT:
Tel. 773 192 614, 725 384 535
e-mail: [email protected]
67
Download

Jinecký zpravodaj - únor 2015