kalendář akcí
březen 2015
od - do hod.
více v rubr.
1. 3.
Ne
2. 3.
Po BURZA KNIH po celý týden
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
Šachový kroužek Pionýra
9.00 - 17.00 Knihovna
12.00 - 16.00 Městys
16.00
Pionýr
3. 3.
Út Burza knih
Mateřské centrum
Senior-klub
UKÁZKOVÁ HODINA Pilates pro začátečníky
Lekce tchaj-i
9.00 - 17.00
8.30 - 11.30
14.00
16.00
18.30
Knihovna
MC Jinečáček
Kult. středisko
Sport
MC Jinečáček
4. 3.
St
9.00 - 17.00
14.00
15.00 - 16.45
16.00
Knihovna
Kult. středisko
Knihovna
Pionýr
5. 3.
Čt Burza knih
Mateřské centrum
Schůzka klubu vojenských důchodců
9.00 - 15.00 Knihovna
dle dohody MC Jinečáček
15.30
Kult. středisko
6. 3.
Pá Burza knih
Šachový oddíl
9.00 - 15.00 Knihovna
17.00
-
7. 3.
So Knihovna otevřena + burza knih
ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉHO SVAZU ŽEN
VALNÁ HROMADA TJ SOKOL
KABÁT REVIVAL v Čenkově
9.00 - 12.00
13.30
14.00
20.00
Knihovna
Z činnosti
Z činnosti
16.00
Pionýr
Burza knih
Schůzka klubu učitelů – důchodců
Výtvarná dílna v knihovně
ŠACHOVÝ MINITURNAJ K MDŽ
8. 3.
Ne
9. 3.
Po Šachový kroužek Pionýra
Zprávy z Čenkova
10. 3. Út Mateřské centrum
Senior-klub
Lekce tchaj-i
8.30 - 11.30 MC Jinečáček
14.00
Kult. středisko
18.30
MC Jinečáček
11. 3. St
15.00 - 16.45 Knihovna
16.00
Pionýr
Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek Pionýra
12. 3. Čt Mateřské centrum
PŘEDNÁŠKA Kamily Polákové
dle dohody
18.00
MC Jinečáček
MC Jinečáček
13. 3. Pá Šachový oddíl
Uzávěrka výtvarné soutěže
HASIČSKÝ PLES v Jincích
17.00
20.00
Knihovna
Z činnosti
14. 3. So COUNTRY BÁL v Čenkově
20.00
Zprávy z Čenkova
16.00
Pionýr
15. 3. Ne
16. 3. Po Šachový kroužek Pionýra
2
17. 3. Út Mateřské centrum
Senior-klub
KARNEVAL v MC - náhradní termín
Lekce tchaj-i
Uzávěrka Jineckého zpravodaje na duben
18. 3. St Výtvarná dílna k knihovně
Šachový kroužek Pionýra
19. 3. Čt VYHODNOCENÍ výtvarné soutěže
VYHLÁŠENÍ KRÁLE ČTENÁŘŮ za rok 2014
Mateřské centrum
20. 3. Pá Šachový oddíl
Uzávěrka přihlášek na Noc s Andersenem
21. 3. So TURNAJ V MARIÁŠI
22. 3. Ne RODINNÉ KONSTELACE v Jincích
DIVADLO Pavla Trávníčka v Čenkově
23. 3. Po Šachový kroužek Pionýra
24. 3. Út Mateřské centrum
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŘÍSTAVBY MŠ
Senior-klub
Lekce tchaj-i
25. 3. St Výtvarná dílna v knihovně
Šachový kroužek Pionýra
26. 3. Čt Mateřské centrum
VÍTÁNÍ JARA – vycházka MC
27. 3. Pá Šachový oddíl
NOC S ANDERSENEM
28. 3. So DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY – 14?
Setkání seniorů v Ohrazenici
PLES správných chlapů v Čenkově
29. 3. Ne DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY – 14?
Přechod na letní čas
30. 3. Po PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH
Šachový kroužek Pionýra
31. 3. Út PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH
Mateřské centrum
Senior-klub
Lekce tchaj-i
DUBEN 2015 – více v příštím čísle JZ
do 3. 4.
Prodejní výstava knih
4. 4. So Velikonoční turnaj ve florbalu
5. 4. Ne Koncert sk. ŠKWOR v Čenkově
8. 4. St Schůzka klubu učitelů – důchodců
9. 4. Čt Schůzka klubu vojenských důchodců
3
8.30 - 11.30
14.00
15.00
18.30
MC Jinečáček
Kult. středisko
MC Jinečáček
MC Jinečáček
15.00 - 16.45
16.00
15.00
15.30
dle dohody
17.00
13.00
10.00 - 18.00
18.00
16.00
8.30 - 11.30
10.00
14.00
18.30
15.00 - 16.45
16.00
dle dohody
15.00
17.00
19.00
9.00 - 17.00
Knihovna
Pionýr
Knihovna
Knihovna
MC Jinečáček
Knihovna
Z činnosti
Sport
Zprávy z Čenkova
Pionýr
MC Jinečáček
Městys
Kult. středisko
MC Jinečáček
Knihovna
Pionýr
MC Jinečáček
MC Jinečáček
Knihovna
Knihovna
Zprávy z Ohraz.
20.00
Zprávy z Čenkova
9.00 - 17.00 Knihovna
02.00 na 03.00
9.00- 17.00 Knihovna
16.00
Pionýr
9.00- 17.00 Knihovna
8.30 - 11.30 MC Jinečáček
14.00
Kult. středisko
18.30
MC Jinečáček
denně od 9.00
9.00
20.00
14.00
15.30
Knihovna
Z činnosti
Zprávy z Čenkova
Kult. středisko
Kult. středisko
přehled
březen 2015
Společenská kronika
....................................................
strana
5
................................................................
strana
8
...................................................
strana
22
........................................................
strana
25
.....................................................................
strana
29
Mateřské centrum Jinečáček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
33
................................................
strana
35
...............................................
strana
43
.............................................................
strana
46
Městys Jince
Služby městyse Jince
Kulturní středisko
Knihovna
Z činnosti kulturní komise, společenských
a zájmových organizací
Pionýrská skupina Jince
Ze života školy
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
Základní škola Jince
.....................
46
...................................................
48
Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
.......
strana
51
..................................................
strana
54
Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
58
Policie informuje
.........................................................
strana
59
...........................................................................
strana
60
Zprávy z Čenkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
68
Zprávy z Ohrazenice
....................................................
strana
73
..........................................................
strana
74
....................................................
strana
75
.......................................................
strana
77
........................................................................
strana
78
13. dělostřelecký pluk
Sport
Zprávy z Křešína
Kultura v Hořovicích
Kultura v Příbrami
Inzerce
4
společenská kronika
březen 2015
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti
do dalších let přejeme našim spoluobčanům,
kteří slaví svá životní jubilea.
Müllerová Vlasta
86 let
Dočekalová Milena
89 let
Gerlová Blažena
75 let
Frická Vlasta
86 let
Nováková Věra
75 let
Dne 25. března 2015 oslaví své životní jubileum
naše maminka, babička a prababička
paní Marie Komínková.
Milá maminko, možná Ti říkáme málo,
jak moc pro nás znamenáš,
a proto Ti přejeme
… a máš život jako sen, a víš, jak si užít den,
a život splní všechna Tvoje přání a naděje,
a štěstí, které málo k lidem chodí, se na Tebe usměje.
Od starostí a nemáš vrásky a v každé chvíli máš plno lásky,
a nepoznáš bolest, ani klam, to všechno Ti přejeme k narozeninám.
Hurychovi, Maruška s Láou, Fanda a Katuška s Anetkou
V březnu slaví narozeniny náš člen, pan Vladislav Vinš.
Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu Jince přeje hodně zdraví,
spokojenosti, elánu a pěstitelských úspěchů.
Za ČZS Iva Jelínková
5
Dne 13. března 2015 oslaví
ZLATOU SVATBU manželé
Eva a Josef Švorbovi z Čenkova.
Přejeme jim, aby další společná cesta
dovršila ve vzájemné úctě, lásce
a pochopení ke svatbě diamantové.
Syn Miloš s Katkou a Lukášek
Děkuji Úřadu městyse Jince za milou gratulaci a pozornost k mým
narozeninám. Velmi mne to potěšilo.
Vojkovská Jana
Narození
Matoušek Pexa
Anežka Šimpachová
se narodil 29. 1. 2015
se narodila 18. 2. 2015
Rozloučili jsme se
Urbánek Vladimír
Bučilová Marta
Růžičková Marie
6
VZPOMÍNKY
Večer, když slunce zemi opustilo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo,
odešel jsi tichou tmou, tiše, s bolestí svou…
Dne 13. března 2015 uplyne jeden smutný rok,
co nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Jiří Smetana z Ohrazenice.
S bolestí v srdci stále vzpomínají manželka Anna,
dcery Šárka a Eva s rodinami, vnoučata a pravnučka.
Dva dny před svátkem Josefa, 17. března 2015,
vzpomeneme nedožitých 76. narozenin manžela,
tatínka a zlatého dědečka,
pana Josefa Zárybnického z Běřína.
S láskou v srdci nikdy nezapomeneme –
manželka Štěpánka, děti Petr, Marcela
a Štěpánka s rodinou, vnoučata Davídek,
Vojtíšek, Michalka, Anička, Adélka,
Petřík a Terezka
Dne 30. března 2015 tomu bude 30 let,
co nás navždy opustila naše babička
paní Anna Kočárková z Ohrazenice.
S úctou a láskou vzpomínají
vnoučata Jaroslav a Anna s rodinou.
Dne 30. března 2015 uplyne 1 smutný rok,
co nás navždy opustil náš milovaný tatínek
a dědeček pan Jaroslav Kočárek.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
děti Jaroslav a Anna s rodinou
7
Městys Jince
březen 2015
Projevujte ženám úctu,
a to nejen v březnu
Březen je nejen měsícem přelomu ročních období,
ale také časem jednoho tradičního a diskutovaného
svátku – Mezinárodního dne žen.
Je to den, ve kterém se projevuje všem ženám úcta
a poděkování. Úcta za jejich snahy, za obhajobu
rovnoprávnosti, za ohromnou životní sílu…
Dovolte mi, abych touto cestou projevil obdiv a chválu našim spoluobčankám, kolegyním, členkám spolků, společenských a zájmových organizací,
učitelkám, zdravotnicím, prodavačkám, maminkám, manželkám a všem
ženám, bez kterých si život neumíme představit.
Milé ženy, přeji vám, abyste u svých nejbližších vždy našly dostatek porozumění a lásky. Přeji vám pevné zdraví, klid a spokojenost, bez nutnosti
řešit závažné problémy, které dnešní doba přináší.
Josef Hála, starosta městyse
Starosta Josef Hála nezapomíná ani na seniorky.
Snímek z r. 2010 je z posezení v původním kulturním středisku.
8
Výpis ze zprávy o činnosti Rady městyse Jince
v období od 10. 12. 2014 do 11. 2. 2015
V době od posledního veřejného jednání zastupitelstva 10. 12. 2014 zasedala rada celkem čtyřikrát: 29. prosince, 5. a 19. ledna a naposledy 2. února.
Proběhla rovněž pracovní schůzka zastupitelů k přípravě rozpočtu.
Na všech jednáních byly projednávány záležitosti týkající se probíhajících
akcí zařazených do programu rozvoje městyse.
Program rozvoje městyse, výstavba
V současné době je nejdůležitější rekonstrukce a přístavba MŠ:
■ byla informována o stavu prací, předběžném termínu pro slavnostní
předání stavby,
zabývala se způsobem úhrady faktur za provedené práce v souvislosti
s časově náročným postupem ROP při odsouhlasování faktur – 2. fakturu financovat z rozpočtu městyse v celé výši (vč. podílu financovaného
Přístavba mateřské školy
9
■
■
z dotace ROP), obdobný postup u 3. fakturace. K částečnému krytí
schválen převod finančních prostředků ze Sporoinvestu (v souladu s rozpočtem městyse pro r. 2014 schváleným Zastupitelstvem městyse Jince
22. 1. 2014);
projednala také postup pro odstranění skryté dlouhodobé závady v prostorách 3. třídy MŠ – vzlínání vody z podloží – stávající lino ve třídě
nahradit sendvičovým vinilovým linem, zásadní opravu provádět v době
letních prázdnin; po dobu provádění opravy zajištěn pobyt dětí 3. třídy
v prostorách SCJS. Následně vzala na vědomí vyúčtování výměny lina
ve třetí třídě MŠ - na základě předloženého položkového rozpočtu fakturovanou částku za realizované dílo odsouhlasila;
Součástí rekonstrukce a přístavby MŠ je i úprava venkovních prostor
MŠ – v rámci toho bylo provedeno asfaltování cest a chodníků kolem
pískoviš. Vzhledem k přítomnosti techniky pro pokládku asfaltových
povrhů byla zadána prováděcí firmě i oprava některých místních komunikací po různých překopech. Rada projednala vyúčtování nákladů
za opravu místních komunikací v okolí MŠ a zdravotního střediska, křižovatky ul. Čenkovská a Slunečná a doasfaltování kolem obrubníků
nových chodníků v ul. Zborovská. Částka za opravu komunikací fakturována samostatně – rada schválila z celkové částky 377.216,20 Kč
uhradit 277.216,20 Kč a provést odvod DPH z celé fakturované částky,
zbývající část uhradit po dokončení všech objednaných prací.
Rada se opakovaně zabývala i přípravou akce „Snížení energetické náročnosti – ZŠ Jince“:
■ schválila zveřejnit na úřední desce ÚM odkaz na oznámení o zahájení
zadávacího řízení a výzvy k podání nabídek na internetovém profilu
městyse – portál www.vhodne-uverejneni.cz.
vzala na vědomí oznámení SFŽP o prodloužení lhůty pro předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu
OPŽP – akce č. 14198323 „Základní škola Instalace OZE“ do 31. 3. 2015
a prodloužení termínu k podávání nabídek ve vyhlášeném výběrovém
řízení na zateplení školy a s tím související posunutí termínu hodnocení
nabídek.
Další důležitou akcí, jejíž přípravou se rada v poslední době zabývá, je rekonstrukce splavu na Litavce pod Čenkovem:
■ schválila výsledek výběrového řízení na zhotovení projektu splavu
dle vyhodnocení nabídek komisí pro hodnocení nabídek. Vítěz soutěže
Ing. Martin Kejha vyzván k uzavření smlouvy na vypracování projektu
10
■
v rozsahu vítězné nabídky – na zpracování projektu však z kapacitních
důvodů rezignoval, což rada vzala na vědomí a následně schválila zadat
vypracování projektu splavu na Litavce pod Čenkovem spol. Valbek s. r. o.,
jejíž nabídka byla vyhodnocena jako druhá v pořadí a uzavření smlouvy
se společností;
rada schválila zadat přípravu výběrového řízení na dodavatele stavby
splavu na Litavce pod Čenkovem Ing. Miroslavu Běhounovi.
Příprava nových projektů, které by bylo možné spolufinancovat z dotačních prostředků:
s využitím dotací z fondů Středočeského kraje – rada schválila návrh
zahájit přípravu k podání žádosti o dovybavení jednotky SDH (upřesnit dle
požadavku hasičů), na rekonstrukci komunikace Zborovská a Čsl. dělostřelců, kanalizace Pod Váhou, příp. ul. Sadová, pokračovat v přípravě
podkladů pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci splavu na Litavce
pod Čenkovem.
Dotace ze státních fondů - rada schválila
■ řešit přípravu žádostí o dotace z MMR na výstavbu 2 x 8 b. j. - dotační
titul „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“
- pro městys na základě smlouvy s Ing. Ruprichem
- pro p. o. Správa bytů Jince uzavřít na přípravu žádosti smlouvu se
spol. Grant Help, s. r. o.;
■ zadat přípravu žádosti o dotaci na dovybavení areálu koupaliště a fotbalového hřiště o dětské hřiště na koupališti a doplnění prvků skateparku
spol. Grant Help, s. r. o.;
■ zadat přípravu žádosti o dotaci ze SFŽP, národního programu na podporu sídelní zeleně – na úpravu zeleně v ul. Čsl. dělostřelců v souvislosti
s připravovanou rekonstrukcí této ulice Ing. Petru Stehlíkovi. Projekt
bude vycházet z již zpracovaného projektu spol. PETUNIA s. r. o. pro
tuto lokalitu.
Návrh na podání žádostí o dotace pro rok 2015 předložit k projednání zastupitelstvu.
Naopak bez dotačních prostředků schválila rada řešit rekonstrukci chodníků v dolních Jincích – bude realizováno postupně převážně pracovníky
SMJ v letošním, příp. příštím roce. Vlastníkům přilehlých objektů bude
zasláno upozornění, aby využili možnosti na odizolování základů dotčených objektů před vlastní rekonstrukcí, nebo po její realizaci bude následovat stavební uzávěra.
11
Rada rovněž schválila
■ návrh úprav veřejného osvětlení v roce 2015;
■ provedení úprav prostor kanceláře v hasičárně k vybudování zázemí pro
hasiče (výměna elektrorozvodů, rozvod vody, oprava omítky a podlahy,
doplnění vybavení – kuchyňská linka, kancelářský nábytek).
Rozpočtové, organizační a majetkové záležitosti
Rozpočtové záležitosti, evidence majetku
rada schválila
■ v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 10. 12. 2014 č. 11 upřesnění
konkrétních částek pro rozpočtové opatření č. 20 (k definitivnímu schválení na prvním zasedání zastupitelstva městyse v r. 2015);
■ předložit zastupitelstvu městyse návrh na vyřazení nedokončených
investic evidovaných na majetkových účtech 042 – inv. č. I 331, I 348
a I 517;
■ dodatek ke směrnici pro odepisování dlouhodobého majetku, kterým se
upravuje k 31. 12. 2014 hromadné nastavení nulové hodnoty u všech
karet odpisovaného majetku a postup odpisování při pozbytí majetku –
tento majetek se odpisuje včetně měsíce, ve kterém došlo k jeho vyřazení;
■ inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku městyse
k 31. 12. 2014.
vzala na vědomí
■ informaci o předběžném výsledku plnění rozpočtu r. 2014 – výsledek
plnění rozpočtu v r. 2014 byl jedním z podkladů pro přípravu návrhu
rozpočtu pro rok 2015 – tyto podklady byly projednány 21. ledna na pracovní schůzce zastupitelů a členů výborů zastupitelstva k rozpočtu;
■ informaci o jednání se zástupcem konkurzního správce spol. LENOXA
a. s. k dořešení pohledávky za spol. LENOXA a. s. (neuhrazené faktury
za odběr vody). K dalšímu jednání budou požádána jednotlivá společenství vlastníků bytů v sídlišti Zborovská o poskytnutí informací o úhradách za teplo a teplou vodu v r. 2010;
■ žádosti o poskytnutí dotace na činnost MO Svazu tělesně postižených
v ČR z. s. v Hořovicích v r. 2015 a na vydávání Podbrdských novin
v r. 2015, příspěvky vzhledem k již zpracovanému návrhu rozpočtu neschválila.
12
Další organizační a majetkové záležitosti
Rada se zabývala vyhodnocením předchozího jednání zastupitelstva, přípravou pracovní schůzky zastupitelstva k rozpočtu a přípravou programu
jednání zastupitelstva 11. 2. 2015.
Dále se rada zabývala
■ novým zajištěním telefonních služeb – k jednání s operátory a přípravou
nabídek k porovnání se stávajícím dodavatelem pověřen Ing. Vavrek.
Po seznámení se s předloženými nabídkami schválila rada jednat o zajištění telefonních služeb se spol. T-mobil, místostarostu pověřila přivětit
zajištění telefonního spojení v případě výpadku mobilní sítě;
■ pověřila tajemnici městyse a vedoucí kulturního střediska ke zpracování
návrhu směrnice na využívání místního rozhlasu k poskytování informací pro občany;
■ schvaluje zpracovat pasport veřejného osvětlení a sběrných míst tříděného odpadu – ve spolupráci se SMJ – vložit do mapového programu
GObec.
Řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům
Rada schválila
■ uzavření kupní smlouvy č. 637/2014 s Vojenskými lesy a statky ČR, s. p.
na koupi pozemku parc. č. 966/2 k. ú. Jince – text v souladu s usnesením zastupitelstva městyse č. 19 z 5. 11. 2014;
■ uzavření kupní smlouvy na pozemky pod trafostanicemi v lokalitě A10 –
parc. č. 1635/70 dle GP 922-87/2014 a parc. č. 1635/71 dle GP 923-85/2014 –
text v souladu s usnesením zastupitelstva městyse č. 9 ze dne 27. 8. 2014;
■ předložit zastupitelstvu městyse návrh na podání žádosti ÚZSVM o převod pozemku parc. č. 103/1 k. ú. Rejkovice do vlastnictví městyse Jince;
■ vzala na vědomí informaci o stavu řešení převodu pozemků pod místními komunikacemi – Ke Koupališti se spojnicí k ul. Na Vyhlídce a na Královkách od silnice II/118 k hotelu Ermi.
Pro městys je důležité také řešení majetkoprávního vztahu k vodohospodářskému majetku, ze kterého je zabezpečováno zásobení pitnou vodou.
Rada v této záležitosti přijala následující usnesení:
■ schválila objednat geodetické zaměření pozemků, o jejichž převod od armády k zajištění zásobování pitnou vodou má městys zájem – úhrada
z prostředků městyse;
■ pověřila ředitelku SMJ p. Tichou k dalšímu jednání se zástupci VLS
a armády (AHNM) ohledně převodu pozemků s vodními zdroji a vodohospodářského majetku k zásobení městyse Jince pitnou vodou.
13
Vedle toho rada projednávala také smlouvy o pronájmu, smlouvy k zajištění realizace prováděných akcí a další důležité smluvní záležitosti.
Schválila:
■ uzavření pojistné smlouvy (popř. prodloužení) na úrazové pojištění dětí
v MŠ s Českou pojišovnou a. s. na další roční pojistné období;
■ prodloužení nájemních smluv na nebytové prostory v č. p. 372 (kadeřnictví, nehtové studio, provozovna péče o tělo) do 30. 6. 2015;
■ pronájem nepotřebného konvektomatu z MŠ;
■ uzavření smlouvy s Reality Kašperský o poskytování realitních služeb
na zprostředkování prodeje pozemků v lokalitě A10 s odměnou 3 %
(vč. DPH) z kupní ceny pozemku, na který RK zprostředkovala kupce;
■ záměr pronájmu nebytových prostor (kanceláře s WC) v č. p. 372 PČR,
Krajské ředitelství Středočeského kraje, územní odbor Příbram - k činnosti pořádkové policie OO Příbram – venkov (místo doposud užívané
kanceláře v témže objektu).
Vzala na vědomí informaci o podpisu smlouvy s MAS Brdy o pronájmu
místnosti v č. p. 372 (smlouva schválena 20. 10. 2014) – vč. posunutí termínu zahájení pronájmu místnosti v č. p. 372 MAS Brdy na 1. 2. 2015.
Bytové záležitosti
Rada schválila
■ prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v č. p. 32 o tři měsíce; k bytu
č. 4 v č. p. 171 do 30. 9. 2015;
■ doplnění bytové komise rady o p. Šormovou, p. Synkovou a p. Tichou;
vzala na vědomí
informaci o prvním jednání bytové komise k seznámení s bytovou problematikou městyse;
■ informace o návrhu MPSV na schválení koncepce sociálního bydlení.
■
Záležitosti organizací zřizovaných městysem, místních organizací a spolků, společenské a kulturní akce
Rada vzala na vědomí vyhodnocení činnosti knihovny v r. 2014 a schválila bezplatné členství v místní knihovně pro r. 2015 pro nejpilnější čtenáře za r. 2014;
■ schválila poskytnutí příspěvku na pobyt jineckých dětí v příměstském táboře pořádaném v době jarních prázdnin v Jincích ve výši 500 Kč na dítě.
Rada byla pravidelně informována o činnosti SMJ.
■
14
Děti z příměstského tábora zastihl na vycházce Miroslav Maršálek.
Komise rady městyse:
Rada vzala na vědomí
■ zápis z jednání kulturní komise ze dne 13. 1. 2015 vč. informací předsedy komise o termínu a zajištění obecního plesu a o zahájení přípravy
Jineckých slavností;
■ podněty komise životního prostředí – předsedkyně komise bude seznámena s postupem řešení jednotlivých podnětů;
■ schválila pověřit komisi životního prostředí k provedení šetření, zda
se na veřejném prostranství městyse či na místních komunikacích nenacházejí nepojízdné autovraky.
Personální záležitosti:
Rada schválila:
■ uzavření dohod o pracovní činnosti pro rok 2015, dohod o provedení práce se stávajícími pracovníky za podmínek shodných s předchozími dohodami – změna u dohody o provedení práce na údržbu hasičské techniky
- dohoda s novým pracovníkem o provedení práce v rozsahu do 300 hodin za rok na zajištění správy hasičárny vč. údržby hasičské techniky;
■ v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 z. č. 128/2000 Sb. proplatit starostovi 16 dní nevyčerpané řádné dovolené z roku 2014.
15
Další záležitosti
Rada schválila:
■ zakoupení agregátu KIPOR KDE12EA3 dle nabídky Agregaty.cz –
IRIUM s. r. o. (cena 77.919 Kč) – k vyřízení objednávky pověřuje místostarostu;
■ zajištění jinecké pouti 2015 pouovými atrakcemi na základě nabídky
p. Antonína Luňáčka a p. Jaroslava Lagrona – za shodných podmínek
jako v předchozích letech;
■ stanovisko k podkladům pro územní souhlas k návrhu trasy optických
kabelů stavby „PVDSL4C S PB JINC387 POD“ – rada nemá námitky,
žadatel zajistí ověření existence a případného vytýčení kabelu vedení VO.
Termín realizace stavby do 30. 4. 2015.
Rada vzala na vědomí:
oznámení Městského úřadu Příbram č. j. MeUPB St/103809/2014/OSHI/
ŠtZ o stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci II/118 v souvislosti s její rekonstrukcí;
■ žádost MO ČR o stanovisko k možnosti vydání pozemku parc. č. 636/2
k. ú. Jince dle z. č. 428/2012 Sb - vzhledem ke skutečnosti, že se nachází
v oploceném areálu vodárny městyse – v ochranném pásmu studny,
ze které je zajišováno zásobování obyvatel ulice Čenkovská pitnou
vodou, nedoporučuje vydání tohoto pozemku Římskokatolické farnosti
Jince zastoupené Arcibiskupstvím pražským;
■ zápis o provedení preventivních požárních prohlídek v objektech městyse – zjištěné nedostatky budou předmětem dalšího řešení;
■ informaci o stavu tiskárny Phaeser s tím, že vzhledem ke stáří a opotřebení tiskárny není její oprava efektivní;
■ informaci o stavu nezaměstnanosti okresu Příbram k 31. 12. 2014;
■ informaci o potřebě výměny součastného svolávacího systému Kanga jednotky SDH Jince za nový systém;
■ informaci o plánovaném setkání starostů z okolí Vojenského újezdu
Brdy dne 17. 2. 2015 – k účasti pověřila starostu, místostarostu a ředitelku SMJ;
■ informaci o konání Dne otevřených dveří, který pořádá Probační a mediační služba Příbram – k účasti pověřila p. starostu a ředitelku SMJ.
■
Věra Kadeřábková
tajemnice ÚM
16
Výpis usnesení zastupitelstva městyse Jince
ze dne 11. 2. 2015
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi
ve složení: p. Václav Zeisek, p. Iva Jelínková.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu Ing.
Miroslava Domanského, Ing. Zuzanu Belanskou.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání
zastupitelstva – rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné
v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti
rady městyse za období od 10. 12. 2014 do 11. 2. 2015.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o plnění rozpočtu městyse za r. 2014 – stav k ukončení účetního roku 2014
s tím, že souhlasí se zapracovanými úpravami rozpočtu provedenými dle
rozpočtového opatření č. 20.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o finančním hospodaření dle rozpočtového provizoria k 31. 1. 2015.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace majetku městyse k 31. 12. 2014.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje vyřazení nedokončených investic evidovaných na majetkových účtech 042 – inv. č. I 331, I 348
a I 517.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje úpravu rozpočtového výhledu na roky 2015 a 2016 s rozpočtovým výhledem na rok 2017 –
dle přílohy zápisu.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočet městyse
pro rok 2015 jako schodkový:
■ celkové příjmy ve výši 45.103.108 Kč
celkové výdaje ve výši 46.076.808 Kč
(dle přílohy zápisu, vč. příl. č. 1 - závazných ukazatelů a příl. č. 2 rozpisu vybraných závazných ukazatelů - finanční vztahy k příspěvkovým
organizacím a k ostatním subjektům)
schodek rozpočtu je kryt finančními prostředky z minulých let;
■ včetně využití ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) z. č. 128/2000 Sb. –
pověření rady městyse k provádění úprav rozpočtu v rozsahu do 200 tisíc Kč pro jednotlivá rozpočtová opatření.
17
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o stavu prací na rozpracovaných akcích zahrnutých do programu rozvoje
městyse 2014 - 2019.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení
Zastupitelstva městyse Jince č. 8 ze dne 10. 12. 2014 k žádosti o dotaci
z MMR na výstavbu 2 x 8 b. j. následovně:
■ Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti městyse o dotaci
z programu Podpora bydlení pro podprogram 117D514 „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“ na akci Jince I. „B. J. 8 PB – PBČ
městys Jince, st. p. č. 1341/23“;
■ Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti příspěvkové organizace Správa bytů Jince o dotaci z programu Podpora bydlení pro podprogram 117D514 „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“
na akci Jince II. „B. J. 8 PB – PBČ Správa bytů Jince p. o., st. p. č. 1341/21“.
V případě přiznání dotace bude na dofinancování nákladů na realizaci
akce nad rámec poskytnuté dotace převeden příspěvek v potřebné výši
z rozpočtu městyse.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti
o dotaci z MMR na akci „Dětské hřiště ve sportovním areálu Jince“.
V loňském roce se budovala nová komunikace např. kolem SCJS a kostela
18
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti příspěvkové organizace Služby městyse Jince o dotaci z programu SFŽP
na rozšíření sběrného dvora a kompostárny.
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti
o dotaci z FROM Středočeského kraje na akci „Rekonstruujeme komunikace v Jincích“.
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti
o dotaci z dotačních prostředků Středočeského kraje na vybudování kanalizace v ul. Pod Váhou a v ul. Sadová.
Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti
o dotaci ze Středočeského povodňového fondu na akci „Rekonstrukce splavu na Litavce“.
Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zahájit přípravu na
zpracování projektu na rozšíření vodovodu a kanalizace v Jincích, Rejkovicích a Běříně ke stavebnímu povolení, zajištění dotace, výběrových řízení na dodavatele a technický dozor investora.
Usnesení č. 19: Zastupitelstvo městyse Jince souhlasí se zadáním vypracování projektové dokumentace na přístavbu speciálních učeben u ZŠ Jince.
Usnesení č. 20: Zastupitelstvo městyse Jince souhlasí s podáním žádosti
ZŠ a MŠ Jince o dotaci ze SFŽP - programu Podpory enviromentálního
vzdělávání, osvěty a poradenství - na výstavbu venkovní učebny.
Usnesení č. 21: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti
o dotaci ze SFŽP na revitalizaci zeleně mezi ul. Čsl. dělostřelců a Jana Žižky.
Usnesení č. 22: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti
o dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
na akci „Vybavujeme hasiče v Jincích“.
Usnesení č. 23: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informace
o jednání na MMR k získání dotace na změnu Územního plánu městyse
Jince.
Usnesení č. 24: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje Strategický plán
rozvoje městyse 2015 – 2021.
Usnesení č. 25: Zastupitelstvo městyse Jince neschvaluje Obecně závaznou
vyhlášku městyse Jince č. 1/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností.
Usnesení č. 26: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti
ÚZSVM o bezúplatný převod pozemku parc. č. 103/1 k. ú. Rejkovice
do vlastnictví městyse Jince.
19
Usnesení č. 27: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje odkup pozemku
parc. č. 1307/2 k. ú. Jince o výměře 261 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) od současného vlastníka. Cena bude stanovena úředním odhadem.
Usnesení č. 28: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o vývoji nezaměstnanosti na Jinecku.
Usnesení č. 29: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci ředitelky SMJ o jednání s AČR o převodu vodovodní infrastruktury z území
Vojenského újezdu Brdy.
Usnesení č. 30: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o stavu prodeje pozemků v lokalitě A10 a pověřuje radu k úpravě vzorové
kupní smlouvy – stanovení termínu dokončení výstavby RD do 31. 12.
2020.
Usnesení č. 31: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
z prvního jednání sportovní komise ohledně možnosti prodeje areálu
Sokolské zahrady, sauny a Sokolovny.
Věra Kadeřábková
tajemnice ÚM
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ za rok 2014
Pracovníci Finančního úřadu v Příbrami Vám i tento rok ochotně pomohou s vyplněním daňového přiznání, a to
v pondělí 2. března 2015 od 12.00 – 16.00 hodin ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích (č. p. 19 u kostela).
Daňoví poplatníci mohou platně podat vyplněná daňová přiznání k dani
z příjmů fyzických osob za rok 2014, popřípadě získat radu a pomoc při
vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů.
Z technických důvodů ale nebude možné provádět příjem plateb daňových
povinností v hotovosti. Pro případné zaplacení vzniklé daňové povinnosti
budou vydávány daňové složenky.
Daňová přiznání zde mohou podávat i občané přilehlých obcí a částí obcí.
FÚ Příbram
20
Rekonstrukce mateřské školy v Jincích je u konce
Městys Jince
zve na slavnostní
ukončení projektu
„Rozšíření kapacity
Mateřské školy
Jince“
24. března 2015
v 10.00 hodin u MŠ
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního
operačního programu Střední Čechy. Rekonstrukcí vzniklo v MŠ
pro děti 25 nových míst. Celkové náklady: 13 mil. Kč.
Investor: Městys Jince
Realizace: Invessales s. r. o., Praha
Poplatek ze psů
Poplatek ze psů starších 3 měsíců se hradí v hotovosti (nečiní-li více
než 500,- Kč) na Úřadu městyse Jince nejpozději do 31. 3. každého
roku.
Poplatník je povinen oznámit chov psa do 30 dnů od počátku jeho držení
na ÚM Jince - zde vyplní přihlášku a po zaplacení poplatku dostane evidenční známku pro psa. Stanoví tak Obecně závazná vyhláška obce Jince
č. 2/2010 o místních poplatcích.
Roční sazby poplatku ze psa byly zveřejněny v minulém čísle
Jineckého zpravodaje.
ÚM Jince
21
Služby městyse Jince
březen 2015
Košíčky na třídění biologicky
rozložitelného odpadu
Městys Jince nabízí k prodeji košíčky na třídění
biologicky rozložitelného odpadu
z domácností.
Objem 8 l, rozměr: výška 22 mm, šířka 25 mm, hloubka 21 mm.
Součástí košíčku je 60 ks papírových,
biologicky rozložitelných sáčků.
Cena 273 Kč.
Více na www.kompostuj.cz
22
ROZPIS SVOZŮ SKO 2015
1x7
KAŽDÝ čtvrtek v měsíci
1 x 14
5. a 19. března, 2. a 16. a 30. dubna, 14. a 28. května,
11. a 25. června, 9. a 23. července, 6. a 20. srpna,
3. a 17. září, 1., 15. a 29. října, 12. a 26. listopadu,
10. a 24. prosince 2015.
KOMBI
od 3. ledna do 30. dubna 2015 (zima)
– KAŽDÝ čtvrtek, tj.:
5., 12., 19. a 26. března, 2., 9., 16, 23. a 30. dubna 2015.
od 7. května do 10. září 2015 (léto)
– LICHÝ čtvrtek, tj.:
7. a 21. května, 4. a 18. června, 2., 16. a 30. července,
13. a 27. srpna, 10. září 2015.
od 24. září do 31. prosince 2015 (zima)
– KAŽDÝ čtvrtek, tj.:
24. září, 1., 8., 18., 22. a 29. října, 5., 12.,
19. a 26. listopadu, 3., 10., 17. a 24. a 31. prosince 2015.
1 x 30
12.
9.
14.
11.
března
dubna
května
června
16. července
13. srpna
10. září
8. října
5. listopadu
3. prosince
Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek
SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA
je zřízen pro fyzické osoby – občany
s trvalým bydlištěm v Jincích, Rejkovicích a Běříně.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.
O t e v í r a c í h o d i n y sběrného dvora a kompostárny:
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota
8.00 – 15.00 hod.
Uložení odpadů je zdarma.
23
MĚSTYS JINCE
nabízí k prodeji
POSLEDNÍ ATRAKTIVNÍ POZEMKY
CO ZÍSKÁTE?
romantický výhled z okna Vašeho domu na vrch Plešivec a brdské hřebeny
plně zasíované pozemky (elektřina, plyn, voda, kanalizace),
nové komunikace a chodníky, zdravé životní prostředí,
občanskou vybavenost v místě (školka, škola, zdravotní středisko, pošta,
obchody), kulturní a sportovní vyžití, dopravní spojení (vlak, autobus),
rychlé spojení do Prahy (dálnice v dosahu 15 min. autem)
AKTUALIZOVÁNO
pozemek
parcelní číslo
stav
velikost pozemku
v m2
1635/28
1635/35 +1634/4
1635/40
1635/38
1635/37
1635/36 +1634/5
1635/42
1635/43
1635/44
v jednání o prodeji
k prodeji
v jednání o prodeji
k prodeji
k prodeji
k prodeji
v jednání o prodeji
v jednání o prodeji
v jednání o prodeji
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
660
376
220
274
301
655
536
429
321
cena pozemku
celkem v Kč
1 079 000
894 400
793 000
828 100
845 650
1 075 750
998 400
928 850
858 650
Kulturní středisko
březen 2015
➢ Klub učitelů – důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele
na pravidelnou schůzku ve Společenském centru J. Slavíka, která se
bude konat ve středu 4. března 2015 od 14 hodin. Další schůzka
se uskuteční 8. 4. 2015.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD)
zve všechny své členy na pravidelnou schůzku ve Společenském centru
J. Slavíka, která se bude konat ve čtvrtek 5. března 2015 od 15.30 hodin. Další schůzka se uskuteční v 9. 4. 2015.
Jízdní řády PROBO BUS a. s., platné od 1. března 2015,
najdete v tomto čísle.
O zájezd na jarní nákupy do Polska byl zájem minimální
a neuskuteční se. Nakupovat tedy pojedeme na podzim,
a to do Polska nebo na trhy v Ředhošti - dle výběru účastníků.
Připravujeme:
SLAVÍKOVY JINCE 2015
26. března 1806 se v Jincích narodil
geniální houslista Josef Slavík
(† 30. 5. 1833 v Budapešti).
Koncert k uctění jeho památky se koná
v neděli 26. dubna 2015 od 16 hodin
ve Společenském centru Josefa Slavíka.
Účinkují posluchači Pražské konzervatoře.
Program najdete v příštím čísle Jineckého
zpravodaje.
Životní příběh Josefa Slavíka zpracovala ve své knize Koncert srdce svého I.
paní Ludmila Zenková z Kralovic.
Kniha je v prodeji ve Společenském centru JS, cena 160 Kč.
25
Dále pořádáme:
9. dubna:
Fantom opery – zájezd na muzikál
12. května: Den matek – k dobré náladě bude hrát
duo Kadlec – Kratochvíl
Na facebooku spravujeme tyto stránky:
Společenské centrum Josefa Slavíka Jince
Josef Slavík – Český Paganini
Služby městyse Jince a sběrný dvůr
Jinečtí hasiči
Skupiny Jinecko pro pamětníky, Brdské lesy
Čtenáři píší...
Báseň stařenky
Báseň napsala žena, která zemřela v oddělení pro dlouhodobě nemocné.
Tento text by se měl stát povinným studijním materiálem pro veškerý zdravotnický personál i rodiny…
Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,
řekněte, koho to před sebou vidíte?
Ach ano, je to jen ubohá stařena
s divnýma očima a napůl šílená.
Odpově nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.
Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
už potřebuje však krmit a přebalovat.
Tohleto vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždy o mně vůbec nic nevíte.
Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let,
s bratry a sestrami slád život jako med.
26
Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích,
dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.
V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala svůj slib za bílou kyticí.
A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtěla šastný domov pro své děti.
Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,
jak rostly, už mohli jsme uzlovat popaměti.
A je mi čtyřicet, synové odchází,
jenom můj věrný muž pořád mě provází.
Padesátka přišla a s ní další malí,
co u mě na klíně si jak ti první hráli.
Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu,
mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu.
Život jde dál, mé děti mají vrásky
a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.
Příroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen.
Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije
a srdce jí, by hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,
vždy pořád miluje a nepřestala být živá.
Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou mine.
Otevřete oči, sestřičko, te, když to všechno víte,
neuvidíte seschlou stařenu... te už - MĚ uvidíte!
... dočítám stěží, přes slzy nevidím na poslední řádky... Něco tak kouzelně
jednoduchého a prostého, přitom ale tak hluboce moudrého a filosofického!
Tak absolutně vystihujícího situaci, do které se dříve nebo později většina
z nás, ale i z vás - děti naše nejmilejší, dostaneme.
A všichni budeme potřebovat úctu, pochopení, lásku, laskavost...
Helena Langová
27
Domácí hospic Dobrého Pastýře Hořovice
nabízí své služby
Pomáháme těm, u kterých byly ostatní možnost i léčby vyčerpány, a to bez
ohledu na věk, sociální status a místo bydliště nemocného.
Domácí hospic je specifická zdravotně sociální služba, která pomáhá
těžce a nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem
a v rodinném kruhu poslední období života.
Náš tým dojíždí k pacientům dle potřeby a nastavuje optimální léčbu, poradí a pomůže také s ošetřovatelskou péčí. Nabízí radu v sociální oblasti,
psychologickou i duchovní pomoc. O přijetí pacienta do péče rozhoduje
vždy lékař domácího hospice na základě doporučení ošetřujícího lékaře.
Službu nabízíme 7 dní v týdnu 24 hodin denně v širším okolí Hořovic.
Podmínky pro přijetí:
• terminální stádium onemocnění
• zajištění celodenní péče o pacienta rodinným příslušníkem nebo jinou
odpovědnou osobou
• informovaný a svobodný souhlas pacienta
• pobyt pacienta v širším okolí Hořovic
Jak požádat o přijetí?
Žádost o přijetí do domácího hospice může podat pacient, rodina nebo
ošetřující lékař. Na našich webových stránkách naleznete formulář žádosti
a souhlas pacienta s péčí. Vyplněné a podepsané dokumenty prosím pošlete poštou, e-mailem, faxem nebo doručte osobně na naši adresu.
Kontakt:
Domácí hospic Dobrého Pastýře Hořovice
Masarykova 387/6, 268 01 Hořovice
www.hospic-horovice.cz
tel.: 731 479 646, 731 453 066
e-mail: [email protected] / zřizuje TŘI, o. p. s.
Jinecký zpravodaj vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko
Jince (Irena Ungrová /značka Ung./ – vedoucí KS Jince, tel. 773 830 708,
e-mail: [email protected]). Registrační číslo: MK ČR E 11716.
Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram. Distribuce: Kulturní středisko Jince.
Příspěvky přijímáme pouze písemnou formou.
Uzávěrka příštího čísla: 17. března 2015.
J i n e c k ý z p r a v o d a j k e s t a ž e n í n a www.jince.cz
28
Knihovna Jince
březen 2015
Nezapomeňte, knihovna je otevřena v sobotu 7. března
2015 od 9 do 12 hodin.
Úplný seznam všech nových knih (z dotace,
darovaných čtenáři i výměnné soubory Knihovny
Jana Drdy Příbram) najdete na internetových stránkách
www.jince.knihovna.cz.
Co všechno se nám podařilo od uzávěrky posledního JZ?
Výtvarná dílna
21. 1. 2015 –
Koule a ještě
jednou koule
Koule nemusí být pouze stříbřitě bílé barvy
a vytvořené ze sněhových vloček. Malé výtvarnice vyrobily kouličky (bambulky) ze
zbytků různých odstínů vln, které nám rády
donesly příznivkyně
našeho knihovnického
tvoření.
Více foto: http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/Koule_a_jeste_jednou_koule/
Výtvarná dílna 28. 1. 2015 – Vločkovaná
Vločky z papíru zvládají již děti v mateřské škole, ale udělat z nich krásnou lehounkou součást sportovního „kostýmu“ pro baletku, které by mohla závidět i ledová víla, to už je o něčem jiném. A protože nám zbylo ještě
trošku času, ještě jsme si přizdobili již tak velice pěkný papírový ubrousek
pod slavnostní dort. Kdo má doma foukací fixy, jej může dále využít třeba
i ke zhotovení originálního dárkového papíru.
29
Výtvarná dílna 4. 2. 2015 – Šášula
Měsíc únor je ve znamení masopustních hodů a samozřejmě k tomu patří
i masky. My jsme si vyzkoušeli vyrobit pohádkový klobouk, který lze
využít i jako kornout na sladké mlsoty. Hlavním tématem výtvarné dílničky však byl šašek, šáša, šášula. Zda se nám povedl, posu
te sami.
3. piškvorky s knihovnou 11. 2. 2015
Tuto akci jsme uspořádali v rámci programu Příměstského tábora, takže
jsme zapojili všechny „táborníky“. Byl to mač se vším všudy, napětí až do
konce. Pro všechny účastníky byly připraveny pamětní listy. Na 1. místě
se umístila Tereza Lísková, se stejným počtem výher, ale horším skóre
skončila na 2. místě Kačka Smolová a 3. místo obsadil Kuba Petr. Vítězství jim bude připomínat získaný diplom a nezbytná medaile.
Vyhodnocení 54. výtvarné a literární soutěže na téma:
KARNEVALOVÝ REJ (a vše co k němu patří)
Celkem odevzdaných prací 46 (z toho 12 společných)
kategorie dětí:
ZŠ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
třída
třída
třída
třída
třída
třída
Klárka Sklenářová
Terezka Kováčová, Amálka Kravarčíková (ZŠ Praha)
Kačka Shambergerová
Viki Mandáková
Martina Zoubková
Eliška Jirsová
Zvláštní cena:
1. třída
Nela Kopalová
2. třída
Barborka Hůlová
společná práce žákyň 2. a 3. třídy: Kačka Shambergerová,
Kristýna Fryšová, Lenka Štefáčková
společná práce žákyň 6. třídy: Eliška Jirsová, Tereza Kozáková,
Zuzka Plecitá
Cena poroty:
1. třída
2. třída
4. třída
Markétka Vejrová
Anička Maršálková
Magda Kosová
30
Připomínáme:
SOUTĚŽ pro děti na měsíc BŘEZEN
je na téma ČTENÍ NÁS BAVÍ
Své práce odevzdejte v knihovně do 13. 3. 2015, vyhodnocení se uskuteční
19. 3. 2015 od 15.00 hodin ve SCJS - tentokrát mimořádně ve čtvrtek!
Březnové středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 hod. do 16.45 hod.
4. 3. 2015 Květinkování
11. 3. 2015 Jaro se blíží
18. 3. 2015 Připravujeme Velikonoce
25. 3. 2015 A ještě jednou Velikonoce
Tak jako každoročně se knihovna připojuje k akci organizované SKIP –
BŘEZEN – měsíc čtenářů 2015. V rámci něho proběhne:
BURZA KNIH – od 2. do 7. 3. 2015
pondělí, úterý, středa 9.00 – 12.00
čtvrtek
9.00 – 12.00
pátek
9.00 – 12.00
sobota
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
Více informací najdete na webu knihovny.
VYHLÁŠENÍ ČTENÁŘE ROKU
– krále čtenářů v kategorii dětský čtenář
a dospělý čtenář (5. ročník) se koná ve čtvrtek 19. 3. 2014
od 15.30 hod. v zasedací místnosti SCJS.
NOC S ANDERSENEM 15. ročník
– spaní v knihovně (jarní snění)
27. – 28. 3. 2015 od 19.00 - 08.00 hod.
Téma: 210. výročí narození Hanse Christiana Andersena
100. výročí narození Jana Drdy.
Sraz nocležníků bude před Společenským centrem J. Slavíka
(Jince č. p. 19) v pátek 27. března 2015 v 19.00 hod., konec
akce je v sobotu 28. 3. 2015 v 8.00 hodin.
Každý účastník musí vyplnit a odevzdat přihlášku, která k dispozici
v knihovně.
31
Uzávěrka přihlášek do 20. 3. 2015. Akce je kapacitně omezená, vhodná pro
děti od 7 let.
Spolu s námi zde opět budou nocovat i Sovičky z Příbrami.
Bližší informace získáte v knihovně.
DOKÁŽEŠ TO TAKÉ TY - 14?
Prodejní akce ve dnech 28. a 29. 3. 2015, vždy od 9 do 17 hod.
Přihlášky přijímáme v knihovně do 20. 3. 2015, bližší informace na tel.
č. 321 322 159.
PRODEJNÍ VÝSTAVA NOVÝCH KNIH od 30. 3. – 3. 4. 2015
Otevřeno:
pondělí, úterý, středa od 9.00 - 17.00 hod.,
čtvrtek od 9.00 - 15.00 hod., pátek od 9.00 - 12.00 hod.
Připravujeme na duben:
1. 4. 2015 – Velikonoční aranžmá – malování na chodníku
u Společenského centra JS od 15,00 – 16,30 hod.
SOUTĚŽ pro děti na měsíc duben je na téma MOJE NEJ…
ROČNÍ OBDOBÍ
Své práce odevzdejte v knihovně do 10. 4. 2015, vyhodnocení se uskuteční
17. 4. 2015 od 15.00 hodin ve SCJS
Dubnové středeční výtvarné dílny
v době od 15.00 hod. do 16.45 hod.
8. 4. Roztomilí zajíčci z papíru
22. 4. Ovečka z vatových tyčinek
15. 4. Pavoučí rekordmani
29. 4. Dárek pro maminku
Světový den knihy a autorských práv
20. 4. 2015 - Hrátky s pamětí (2. pexesománie)
Pravidla: věkově neomezeno, čas 1 hodina, rozhoduje počet získaných dvojic. Podrobné organizační pokyny na místě.
Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Zuzana Belanská
Pokud není uvedeno jinak,
je autorkou fotografií
Zuzana Belanská.
tel. 321 322 159, mob. 773 830 709
[email protected]
www.jince.knihovna.cz
32
Mateřské centrum Jinečáček
březen 2015
Milí Jinečáčči,
mnozí z nás únor strávili v ordinacích pediatrů a v postelích. Někteří se měli lépe a před viry a bacily utekli do českých hor. Protože jsme byli značně oslabeni, nepouštěli jsme
se příliš do velkých akcí. Děti si hrály na koberci, lezly
po molitanových kostkách, válely se v bazénku. Také vzaly
do ruky pastelky a vymalovaly si svou premiérovou ptačí budku. Jedno
z mála mrazivých odpolední jsme přece jenom něco podnikli. 3. února jsme
se sešli u kostela, abychom se vydali na naši první společnou procházku.
Tu jsme zahájili stylově ptačí rozcvičkou, neb tématem byl křest dvou
ptačích krmítek, která nám pomohly umístit šikovné ruce technických
služeb a které vyrobili učni SOU Hluboš. Mnohokrát děkujeme, samy
bychom to nezvládly! Jedno krmítko se tyčí nad kostelem směrem k ulici
Brigádnická, druhé pak visí u rybníka Pecovák. Tak kdybyste někdy šli
kolem, můžete ptáčkům přisypat trochu slunečnice.
Jedno z krmítek pro ptáčky je u kostela.
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu Mateřského centra Jinečáček.
33
A na co se máme těšit v březnu?
Karnevalový rej jsme po dohodě přesunuli na 17. 3. odpoledne, aby
marodi a lyžníci nebyli o něj ošizeni. Tak, kdo nestihl připravit masku, má
tedy ještě čas. V maskách se sejdeme v úterý v 15.00 hod. v herně.
Ve čtvrtek 26. 3., i když ne zcela dle kalendáře, navážeme na loňskou
úspěšnou procházku a společně půjdeme přivítat jaro . Sejdeme se
v 15.00 hod. před budovou Společenského centra J. Slavíka, kde symbolicky zamkneme zimu a vydáme se směrem ke Kubově lávce.
Pro dospělé si připravila Kamila Poláková na 12. 3. další přednášku na
téma: Přijímám a vyjadřuji sebe sama – více informací v pozvánce.
A také nezapomeňte, že každé úterý od 18.30 hod. probíhají v herně
lekce tchaj-i. Cena jedné lekce je 50 Kč.
Sledujte náš Facebook (MC Jinečáček) a nově i webové stránky
www.jinecacek.cz.
Přij
te pobejt!
I. Ch.
Rodiče a děti děkují cvičitelkám Markétě Škrabalové
a Petře Vlachové za skvělé středeční hodiny
strávené nejen v Sokolovně.
Děkujeme za pestrý program, který vždy obětavě a nezištně ve svém
volném čase připravovaly, za skvělé hry a soutěže, a hlavně za to,
že nás vždy pěkně rozhýbaly. A i když se te
věnují jiné práci,
budeme rádi, když si s námi někdy přijdou zacvičit.
Nezapomeňte, že cvičení rodičů s dětmi ve věku od 1 do 6 let se koná
každou středu od 16.00 hod. v jinecké Sokolovně.
PŘEDNÁŠKA Kamily Polákové
PŘIJÍMÁM A VYJADŘUJI SEBE SAMA
- odmítání individuality, kde jsme k tomu přišli
- vztah psychiky k našemu zdraví: krk, ústa, krční páteř, sluch, štítná žláza
- opravdu to, co říkám a dělám, to také jsem?
- hlubší poznání páté čakry
Čtvrtek 12. 3. 2015 od 18.00 hod.
Společenské centrum Josefa Slavíka Jince - Mateřské centrum Jinečáček
Délka trvání: 1,5 - 2 hodiny / Vstupné: 60 Kč
Přednáší: Kamila Poláková
www.polakova-kineziologie.ic.cz
34
z činnosti kulturní komise, společenských a zájmových organizací
Ze zasedání sportovní komise Rady městyse Jince
Dne 4. 2. 2015 proběhlo první zasedání sportovní komise v budově Úřadu
městyse Jince. Porady se zúčastnili starosta městyse Josef Hála, místostarosta Ján Vavrek, předseda sportovní komise Vítězslav Sklenář, zastupitel
Petr Vejr, za MC Jinečáček Ivana Chocholová, místostarosta TJ Sokol Jince
Jan Hrkal, předseda kulturní komise Václav Zeisek a předseda Tělovýchovné jednoty Jince Jan Haken.
Přítomní se vyjadřovali k jednotlivým sportovním akcím, které komise
ve spolupráci s dalšími komisemi, (především kulturní) a jinými subjekty
plánuje - v nejbližším termínu se jedná o tradiční velikonoční turnaj
ve florbalu. Dále se projednával rozvoj turistické stezky, vybudování cyklotrasy v okolí městyse, univerzálního sportoviště a dalších projektů, které by komise ráda realizovala. Kromě připravovaných sportovních akcí se
hovořilo např. o využití jinecké Sokolovny, Sokolské zahrady a sportoviště na Zborovské.
Vítězslav Sklenář
předseda sportovní komise
Rady městyse Jince
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro jinecké děti byl, jako již tradičně, v rámci jarních prázdnin, připraven
další běh Příměstského tábora. Vedoucím tábora byl Václav Zeisek, předseda kulturní komise Rady městyse Jince, jeho asistentkou a pravou rukou
se na týden stala knihovnice Zuzana Belanská, jeho levou rukou pak Jana
Tesařová, členka výboru TJ Sokol Jince. Třináct kluků a tři děvčata se
zúčastňovali od pondělí do pátku v čase od 8 – 16 hod. připraveného bohatého programu. V pondělí jsme pořádali krátkou vycházku po vybudované
stezce „Z Jinec na Olymp Brd“, vedoucí šachového kroužku Pionýra připravil soutěž o ceny a pozval všechny účastníky tábora na Jarní miniturnaj dne. V úterý nemohl chybět výlet do plaveckého bazénu v Příbrami.
Středeční dopoledne patřilo sportu, tohoto úkolu se výborně zhostila naše
letošní posila Jana Tesařová. Všichni se však nejvíce těšili na“ tajný vý-
35
Příměstský tábor je ve znamení her, výletů a dobrodružství.
36
let“ s opékáním buřtů a nezbytným „buřtguláškem“, který statečně konkuroval i den předtím uvařené gulášové polévce našeho „dvorního“ občerstvovatele pana Honzy Krnáče. Děti měly zajištěné jak celodenní stravování, tak nezbytný pitný režim. Týdenní program byl náročný, takže pátek
už jsme tak trošku odpočívali, výtvarničili, hodnotili a pomalu plánovali
další tábor. Byli bychom rádi za každou zpětnou odezvu na tuto akci.
Ještě jednou díky Honzovi, Vaškovi, Janě, Jarce Smolové a dětem, že byly
disciplinované a všechno jsme společně zvládli.
Text a foto Bel.
OBECNÍ PLES
Tato akce má již bohatou tradici. Zahájení bylo jako vždy v režii starosty
Josefa Hály. Přivítal všechny přítomné a popřál jim příjemnou zábavu.
Celým večerem nás provázela hudební skupina Separace. Zpestřit plesový
program přišla Denisa a její tanečníci, kteří nám předvedli street dance tanec ulice. Velký úspěch sklidilo vystoupení jineckých Dupaček, by
v oslabení z důvodu chřipkové epidemie, roztleskaly celý sál. Že nejen
tanec, ale i dobrá zábava je kořením života, dokázali svou účastí v soutěži
Předseda kulturní komise Václav Zeisek v zajetí Dupaček.
37
o ceny všichni „šipkaři“. Ženská
i mužská část plesajících si vyzkoušela, že trefit balónek šipkou není
až tak snadné. Nakonec rozhodla
zkušenost a ceny byly rozděleny –
1. a 2. místo získali muži, 3. místo
představitelka něžného pohlaví.
Děkujeme všem, kteří přispěli hodnotnými cenami do tomboly, moc si
toho vážíme. Taktéž poděkování
patří vedoucí restaurace Sokolovna
Michaele Herejtové za zajištění občerstvení, Sokolům za pronájem
sálu a všem ostatním, kteří se na
organizaci a zdárném průběhu akce
podíleli.
Ještě jednou všem děkujeme.
Mezi cenami do tomboly byly
perníkové erby Městyse Jince
od Jitky Kováříkové z Višňové.
Po plese se našel stříbrný náramek a jeden kus náušnice, uloženo
ve Společenském centru Josefa Slavíka.
Bel.
Dětský maškarní
discokarneval
Ani druhý den po plese Sokolovna neosiřela. Český svaz žen ve spolupráci s kulturní
komisí Rady městyse Jince uspořádal dětský
maškarní discokarneval. Přišlo celkem 170
lidí, děti v krásných kostýmech řádily celé
odpoledne. Karneval moderoval Václav Zeisek a jeho soutěže děti nadchly. Každá soutěž končila vyhodnocením a vlastním výběrem ceny. Touto cestou bych chtěla poděkovat za nákup těchto cen všem sponzorům,
především Sboru dobrovolných hasičů Jince. Oblíbené písničky vybíral Jan Krnáč,
dětem hrál zadarmo, za což mu patří velký
38
Na snímku Miroslava
Maršálka je předsedkyně
ČSŽ Marie Kratochvílová
při zahájení karnevalu.
dík. Tři hodiny utekly jako voda a dětem se vůbec nechtělo jít domů.
Na jejich bolístku, že musí odejít, dostalo každé malou pozornost. Již nyní
přemýšlíme, jak program dětského discokarnevalu v roce 2016 zase nějakým způsobem pozměnit či obohatit.
O princezny není na maškarním karnevalu nikdy nouze.
Marie Kratochvílová, foto Miroslav Domanský
ČESKÝ SVAZ ŽEN Jince pořádá
7. března 2015 členskou schůzi
od 13.30 hodin ve Společenském centru
Josefa Slavíka Jince.
V programu zhodnotíme činnost uplynulého období a projednáme úkoly,
které nás čekají. Po oficiální části schůze následuje přednáška
MUDr. Evy Šírkové na téma „Nemoci štítné žlázy“.
Z v e m e v š e c h n y č l e n k y i n e č l e n k y.
Za výbor ČSŽ Jince
Marie Kratochvílová, předsedkyně organizace
39
TJ Sokol Jince zve své členy
na valnou hromadu,
která se koná v sobotu 7. března 2015
od 14.00 hod. v sále Sokolovny.
Výbor TJ Sokol Jince
Turnaj v mariáši
24. kolo hasičského open turnaje
ve voleném mariáši MEMORIÁL JOSEFA ZÁRYBNICKÉHO
pořádá 7. okrsek - tentokráte SDH Běštín.
Turnaj se koná v sobotu 21. března 2015
v Hospodě Tequila Běštín.
- prezentace od 13.00, začátek ve 14.00 hodin
- startovné 50,- Kč
Všechny milovníky mariáše zvou pořadatelé.
Za pořadatele
Jan Haken
40
Připravuje se:
TJ Sokol a sportovní komise ve spolupráci s 13. dělostřeleckým plukem
pořádá
VELIKONOČNÍ PŘEBOR ve FLORBALU
„O pohár starosty městyse Jince“
sobota 4. dubna 2015 od 9.00 hod.
v tělocvičně 13. dělostřeleckého pluku na Zborovské
Podmínky účasti: 4 + 1 hráč / max. 10 hráčů v týmu
Stravování: individuální
Přihlášky: Jiří Šilinger – [email protected] nebo Vítězslav Sklenář
- tel. 722 725 990.
ŽELEZNÁ SOBOTA
Sbor dobrovolných hasičů Jince provede
18. dubna 2015
sběr železného šrotu .
Máte-li možnost, nechte odpad za vrátky na dvoře,
rádi si pro něj dojdeme.
Chceme tímto opatřením zabránit snadnému obohacení
nezvaných „pomocníků“.
P Ř I P R AV T E P O U Z E Ž E L E Z O !
Velkoobjemový a nebezpečný odpad (lednice, atp.)
odvážet nebudeme - tento patří na sběrný dvůr!
Sbor dobrovolných hasičů Jince
ve spolupráci s kulturní komisí Rady městyse Jince
pořádá 30. dubna 2015
PÁLENÍ ČARODĚJNIC na Sokolské zahradě.
Bližší informace najdete v příštím čísle JZ.
41
Z dalších připravovaných akcí
květen: humanitární sbírka pro OS DIAKONIE
Broumov (pořádá Český svaz žen Jince) – datum v jednání
16. května: ZÁJEZD NA VÝSTAVU HOBBY
do Českých Budějovic (pořádá Český zahrádkářský svaz)
23. – 24. května: JINECKÁ POUŤ + VÝSTAVA
ZVÍŘECTVA (pořádá Český svaz chovatelů)
6. června: 6. JINECKÉ SLAVNOSTI na Sokolské
zahradě (pořádá Městys Jince a kulturní komise Rady
městyse Jince). Těšit se můžete na koncert Rožmitálské Venkovanky, skupiny Parkán a Gallileo, další program v jednání.
13. června: ZÁJEZD PRO DĚTI – Parníkem
na Zvíkov (pořádá Český svaz žen ve spolupráci s kulturním
střediskem)
12. září: DEN DĚDEČKŮ při příležitosti
Mezinárodního dne seniorů (pořádá kulturní středisko
ve spolupráci s členy kulturní komise a dalšími).
Hrát bude Hořovická muzika Bohumila Vojíře se svými sólisty,
moderuje Karel Vydra.
16. září: ZÁJEZD DO ZAHRADNÍHO CENTRA STARKL
a na zámek Žleby (pořádá Český zahrádkářský svaz)
10. října: 4. HAVELSKÉ POSVÍCENSKÉ TRHOVÁNÍ
(pořádá Český zahrádkářský svaz)
20. listopadu: KVĚTINOVÝ CANDRBÁL
(pořádá Český zahrádkářský svaz)
12. prosince: VÁNOČKOBRANÍ ve vinárně Eška
(pořádá Český zahrádkářský svaz)
Více informací a další připravované akce v příštích číslech
Jineckého zpravodaje a na plakátech.
42
Pionýrská skupina Jince
březen 2015
Dva výlety na Ledovou Prahu
Pionýrská skupina Jince se každoročně zúčastňuje
této zajímavé akce pro kolektivy mládeže. Navštěvujeme při ní muzea, výstavy, historické objekty a různé další zajímavosti
našeho hlavního města. Těchto výletů se mohou zúčastňovat také další
děti z Jinecka, i když v Pionýru nejsou.
Pátek
Dopoledne 30. ledna se účastníci prošli na Vyšehradě a jeho okolí a navštívili Muzeum Policie. Novinkami
zde byla například interaktivní výstava pro děti a dospělé Devatero pohádek Karla Čapka a výstava Kriminalistického ústavu Praha Ve víru
kriminalistické vědy a výzkumu.
Naši účastníci úspěšně vyřešili případ vraždy. Odpoledne část výpravy
strávila v Armádním muzeu Žižkov a
v areálu Národního památníku na
Vítkově. Po prohlídce expozice v muzeu využili krásného, i když větrného
počasí a nechali se vyvézt na vyhlídku na střeše památníku. Překvapilo nás, co všechno se z tohoto místa jevilo jako na dlani.
Neděle
Druhý výlet se uskutečnil v neděli 1. února. V Modré škole poblíž stanice
metra Háje probíhal čtvrtý (poslední) den Pragoffestu. Členy naší výpravy
zajímaly především počítačové hry, trenažéry aut, japonské šachy, dabování zahraničního kresleného filmu z angličtiny do češtiny a další atrakce.
Část výpravy si prohlédla Pražský hrad a jeho okolí, ostatní se vydali
do botanické zahrady Na Slupi. Tady jsme se sice věnovali pouze skleníkům, ale i to stálo za to. Přivítali nás papoušci a bílí kakaduové s námi
přívětivě a hlavně legračně komunikovali. Pěkné ale byly i kvetoucí orchideje, kaktusy všech rozměrů, rybičky a řada dalších rostlin.
43
Nenechali jsme si
ujít ani toulky
historickými částmi hlavního města, na Staroměstské náměstí s orlojem a s řadou dalších atrakcí, Muzeum útrpného
práva v Celetné
ulici, Karlův most
a další.
Jarní
miniturnaj
Šachový kroužek
Pionýrské skupiny Jince uspořádal o jarních
prázdninách ve
středu 11. února
Jarní miniturnaj
2015.
Hodně žáků z Jinec se nemohlo
zúčastnit kvůli rodinným prázdninovým
akcím,
takže konečných 12 hrajících účastníků se pohodlně vešlo.
V turnaji zvítězil favorit Vojtěch Kovářík z Pyritu Příbram před nejlepším domácím hráčem Jakubem Šmejkalem a Janem Fatkou ze šachového oddílu při Městském úřadu Hostomice.
O tom, kdo dostane stříbrnou medaili, rozhodl dodatečný rozstřel v podobě otázek ze šachového dění a šachové hry. Nejúspěšnější dívkou byla
Eliška Kováříková.
Zvláštní cenu za 8. místo obdržel Tadeáš Červenka z Podluh, člen Pionýra Jince a šachového oddílu TJ Jince.
44
Mezi cenami bylo pět perníkových košíčků od Jitky
Kováříkové z Višňové (perníkové erby Městyse Jince
od p. Kováříkové byly i
v tombole letošního Obecního plesu), další ceny věnovali
Pionýrská skupina Jince,
Kulturní středisko Jince
a redakce Československého
šachu. Diplomy a ceny předávala Marie Maršálková, členka vedení Pionýrské skupiny
Jince.
Další připravované akce
4. března, Jince: miniturnaj k MDŽ, od 16 hodin ve společenském centru JS
7. března: turnaj pro mládež v ZŠ Pavla Lisého v Hostomicích,
turnaj ZK KP
7. března: Turnaj generací k MDŽ ve Zborovské
7. března: Praha 4, PORG open, Open A: *1995 a ml
21. března: Příbram, aula ZŠ Jiráskovy Sady Příbram: dětský karneval na
téma: Princezna ze mlejna (nešachový); od 14 h
28. března: Krajský přebor v rapid šachu, jednotlivci, Český Brod
1. - 5. dubna: Tábor – Střelnice: Mezinárodní velikonoční turnaj
O pohár Mistra Jana
6. dubna: Jince, velikonoční miniturnaj, od 16 hodin ve společenském
centru JS
Podrobnější a další informace o připravovaných i uskutečněných akcích
včetně fotografií najdete na webových stránkách:
h t t p : / / j i n c e . p i o n y r. c z /
Miroslav Maršálek (MiM)
Pionýrská skupina Jince
Vedoucí ŠK
Pionýra Jince
45
ze života školy
březen 2015
Mateřská škola Sluníčko
[email protected]
•
www.msslunicko.blog.cz
Mrazík cení zoubky, chtěl by do chaloupky.
Co dovede, to my víme, dovnitř si ho nepustíme!
A maluje pěkně zvenku bílé květy na okénku
V několika zimních dnech, kterých jsme se konečně dočkali, jsme si s dětmi naplno užili „Paní Zimu“. Zkoumali jsme vlastnosti sněhu, pozorovali
padající vločky a zjistili, co všechno dokáže vykouzlit mráz z vody nebo na
oknech domů či aut.
Malé děti si vyprávěly o zimních hrách a sportech, třídily a pojmenovávaly
zimní oblečení.
Berušky v únoru provázel bacil Emil a bakterie Olívie, od kterých se dozvěděly, proč jsme v zimě často nemocní a co je to bacil a vir. Toto téma
zakončily vlastní dramatizací pohádky: „Jak krtek léčil zajíce“.
Broučkové se učili s kamarádem Matlafouskem pojmenovávat prstíky u
ruky a poznávali, co všechno ručičky dovedou - pohladit, pošimrat, zatleskat atd. Potlesk si děti mohly naplno vyzkoušet, když nám paní učitelky z
první třídy zahrály loutkové pohádky „O perníkové chaloupce“ a „O ztracené písničce“.
Motýlci si vyprávěli
o tom, jak se žije zvířátkům v zimě a vydali
se k nedalekému krmelci do lesa v Ohrazenici, kam zvířátkům
donesli plno dobrot.
V průběhu dalšího týdne si děti vyzkoušely
různá zajímavá povolání a řemesla - ušily si
šaty jako správné švadleny, zahrály si na
46
cukráře a upekly výborné koláčky z modelíny, zkusily si i práci řezníka
a vyrobily voňavé špekáčky.
Naši nejstarší kamarádi mají úspěšně za sebou zápis do 1. tříd ZŠ a už se
těší na školní povinnosti.
23. února si Včelky a Motýlci udělali výlet do Prahy do botanické zahrady
- ve výstavním sále nahlédli do důmyslného systému stavby hnízd našich
opeřenců.
V posledních únorových dnech nás čekal karneval, na který se těšila celá
školka - paní učitelky pro nás připravily spoustu omalovánek k inspiraci,
a také si prohlížíme knihy s karnevalovými obrázky. A jak jsme „maškařili“? Tak o tom až příště ☺.
V březnu k nám do školky přijede (vlastně přiletí) návštěva, a to draví
ptáci - výr velký, sova pálená a snad i kalous ušatý. Navštíví nás také
nové divadlo AŠMYTEC s písničkami a říkadly z lesního paloučku.
Děti nezapomněly v zimě na zvířátka v lese.
Markéta Jančijová
a Gabriela Sklenářová
učitelky MŠ
47
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
www.zsjince.cz • www.plesivak.cz
Stránky jednotlivých tříd a aktivit: http://www.zsjincetrida.cz/
Zápis do 1. třídy
V Základní škole Jince proběhl 5. února 2015 zápis dětí do prvního ročníku školního roku 2015/2016. Bylo přijato 25 dětí – 9 chlapců a 16 dívek,
kteří vytvoří jednu třídu.
V červnu proběhne pro rodiče prvňáčků informační schůzka, termín bude
rodičům včas oznámen.
Kluci a děvčátka u zápisu prokázali své schopnosti v komunikaci, znalosti
barev, počítání, v práci s tužkou a dalších dovednostech.
Z významné události, jakou zápis do 1. třídy
bezesporu je, si budoucí školáci odnesli nejen
pěkné dojmy, ale i dárky, vyrobené jejich
budoucími spolužáky.
Mgr. Jiří Havlát
ředitel školy
Host z Venezuely navštívil jineckou školu
Náš region zaznamenal významnou událost. Do Středočeského kraje zavítal v pondělí 26. ledna 2015 velvyslanec Bolívarovské republiky Venezuela
j. e. Víctor Julián Hernández León. Krátce před polednem navštívil
Základní školu a Mateřskou školu Jince, kde ho přivítali starosta městyse
Jince Josef Hála a ředitel ZŠ a MŠ Jince Jiří Havlát. Při besedě se zastupiteli a pedagogickými pracovníky se vzácný host zajímal o dění v regionu
a podmínky života dětí a mladých lidí v Jincích i v České republice. Řadu
informací z této oblasti již měl. Vždy také kdysi v Československu studoval. Podrobněji se hovořilo o sportu a kultuře. Pan velvyslanec se zmínil
o podpoře některých sportovců, kterým se snaží vytvářet lepší podmínky
pro jejich výkonnostní růst. Při debatě o šachovém kroužku zavzpomínal
na své působení v šachu, mimo jiné i o simultánce, kterou sehrál proti
silným soupeřům na Slovensku.
Když host přebíral od starosty městyse Josefa Hály knihu o jineckém
rodákovi Josefu Slavíkovi, pochlubil se, že sám také hrál na housle. Jeho
vzácný nástroj byl dokonce vyroben v Čechách. Navíc doplnil, že se
na jeho houslích „vyučili“ již čtyři hudebníci.
48
Delegace z velvyslanectví navštívila rovněž některé třídy
na prvním a druhém stupni.
Pozornosti pana velvyslance
neušla ani nedávno vybudovaná tělocvična, nové specializované učebny, jídelna,
školní klub ani družina. Byl
seznámen s projektem studentských fiktivních minipodniků, zaměřených na zahradnictví a vydávání časopisu Kaleidoskop, jehož
redaktorovi Václavu Pauknerovi ochotně poskytl krátký
rozhovor.
Na setkání všechny překvapilo, jak dobře hovoří česky.
Snad i proto zanechal v ji-
Pan velvyslanec mezi žáky jinecké školy
a při zápisu do školní kroniky.
49
neckých občanech velký dojem a jeho návštěva se těšila značnému zájmu
mezi žáky, i když ti mladší přiznali, že ani nevědí, kde se Venezuela nachází. Na závěr provedl Víctor Hernández zápis do školní kroniky
a poté odcestoval se svým doprovodem do Hořovic.
Pro Periskop Miroslav Maršálek,
foto autor
Pestrý Kaleidoskop
Na pěti základních školách v
okolí Brd se žáci zapojili do
projektu studentských fiktivních minipodniků. Mezi nimi
je firma Žužu, zabývající se
vydáváním dvouměsíčníku
Kaleidoskop. Najdeme ji v
Jincích, ve Slavíkově ulici 26,
což je sídlo základní školy.
Dosud byla vydána dvě čísla
časopisu, která v úvodu seznamují čtenáře s podmínkami projektu, realizovaného
v rámci MAS Brdy s finančním příspěvkem více než 2,5
milionu korun pro jineckou
školu. Kaleidoskop samozřejmě mapuje dění v základní
škole a v redakci, výlety a exkurze, kterých se žáci školy
zúčastňují. Jsou zde uveřejTitulní strana Kaleidoskopu
ňovány humorné a literární
příspěvky, próza i poezie.
Nechybí informace o úspěších některých žáků a žákyň v tanečním sportu,
plavání, výzdobě tříd, ve fotosoutěži a tak dále.
Pro Periskop
Miroslav Maršálek
50
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
březen 2015
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Vedoucí pobočky:
Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
e-mail: [email protected]
nový web pobočky: http://zusjince.webnode.cz/
Obory:
HUDEBNÍ
přípr. hudební výchova (PHV) a hudební teorie pro děti
od 5 do 7 let
hud. nauka, hra na housle, zobcovou flétnu (sopránová,
altová), trubku, pozoun (trombón), lesní roh, klarinet,
saxofon, klavír, akustickou kytaru
učitelé
Pavel Hrubý (zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh),
Dagmar Eisenreichová (klavír), Alena Packová (PHV,
hudební teorie a hudební nauka), Jiří Vébr (akustická
kytara), Tomáš Bláha (zobcová flétna, pozoun, lesní roh,
trubka), Karel Ambruš (zobcová flétna, klarinet, saxofon),
David Štěch (zobcová flétna a trubka)
TANEČNÍ
přípr. taneční výchova pro nejmenší, taneční průprava –
1., 2. ročník prvního cyklu, taneční praxe, tanec lidový, klasický, současný, taneční techniky (hl. jazz, dance, street
dance), dějiny tance
učitelé
Barbora Zaciosová, Alena Králová (klavírní korepetice
tanečního oboru)
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ – ZÁKLADY DIVADLA
učitelé Ivana Procházková
Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
http://zusjince.webnode.cz/
51
ZUŠ slaví velký úspěch svých žáků
Ve čtvrtek 22. ledna 2015 proběhlo v Základní umělecké škole
J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem školní kolo Národní
soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Žáci pobočky Jince
byli jednoznačně nejúspěšnější ze všech našich poboček! Navíc žák
Mojmír Špak (trubka, učitel Pavel Hrubý) dostal nejvíc bodů
za všech soutěžících a získal diplom absolutního vítěze školního
kola.
Podrobné informace s výsledky si můžete stáhnout na
http://zusjince.webnode.cz
Do okresního kola, které se konalo ve středu 4. února 2015 v ZUŠ
J. J. Ryby Rožmitál p. Tř., postoupilo celkem 6 našich žáků:
čtyři žáci učitele Pavla Hrubého: Lucie Packová (zobcová
flétna), Eliška Hyanová (zobcová flétna), Tereza Hyanová (zobcová flétna), Mojmír Špak (trubka)
dva žáci učitele Karla Ambruše: Ema Stočesová (zobcová flétna), Vojtěch Walenka (klarinet).
Naše pobočka dosáhla nejpočetnějšího zastoupení v rámci celé
ZUŠ JJR a v silné konkurenci byli velmi úspěšní:
Lucie Packová (z. fl.)
1. místo
Eliška Hyanová (z. fl.)
1. místo
s postupem do krajského kola
Tereza Hyanová (z. fl.)
1. místo
s postupem do krajského kola
Mojmír Špak (trubka)
1. místo
s postupem do krajského kola
Ema Stočesová (z. fl.)
2. místo
Vojtěch Walenka (klarinet) 1. místo
s postupem do krajského kola
52
Lucie Packová
Eliška Hyanová
Tereza Hyanová
Mojmír Špak
Ema Stočesová
Vojtěch Walenka
53
13. dělostřelecký pluk
březen 2015
Plukovník Třináctý ocenil děti
za skvělé práce ke Dni veteránů
Velitel 13. dělostřeleckého pluku plukovník Jan Třináctý společně se starostou
Jinec Josefem Hálou ocenil ve čtvrtek 12. února 2015
sedmnáct dětí ze Základní školy Jince, které se aktivně
zapojily do soutěže věnované mezinárodnímu Dni
válečných veteránů. Tímto svátkem si každoročně
11. listopadu připomínáme podepsání příměří a ukončení 1. světové války
a především statečné lidi, kteří neváhali položit svoje životy za svobodu,
demokracii a lepší život budoucích generací.
Právě jeho symbol, rudý květ vlčího máku, se stal námětem zajímavé soutěže, kterou vyhlásila školní redakce časopisu Kaleidoskop loni v listopadu. Iniciátorkou celého projektu se stala paní učitelka Božena Vyskočilová. A jak sama říká: „Na začátku jsem chtěla, aby se zvláště ty starší děti
dozvěděly něco víc
o tomto svátku a
o historii, na jejímž
základě se slaví.
Mile mě překvapil
počet přihlášených
dětí a hlavně to,
kolik dobrých prací z toho vzniklo.“
Autory třech nejlepších prací ocenil
plukovník Třináctý hodnotnými dárky a všem, kteří se
Mezi tři nejlepší patřili Aneta Helclová,
do soutěže zapojili,
Veronika Fryčová a Nicolas Natanailidis.
věnoval odznak
Na snímku s ředitelem školy Jiřím Havlátem,
v podobě květu
velitelem 13. dp Janem Třináctým a starostou
vlčího máku.
městyse Jince Josefem Hálou.
54
Všichni ocenění žáci s iniciátorkou projektu učitelkou Boženou Vyskočilovou.
Dělostřelečtí průzkumníci cvičili
v Brdech přežití
V druhém únorovém týdnu absolvovalo dvacet průzkumníků ze 131. a 132.
dělostřeleckého oddílu v Brdech zimní přežití.
„Šlo o takový malý třídenní Winter Survival doplněný o bojové prvky,
jehož cílem bylo prověřit schopnost vojáků přežít v extrémních podmínkách pouze s nejnutnější výbavou a následně se dostat do bezpečí.
To všechno se zbraní v ruce a s dvacetikilovým batohem na zádech,“
v krátkosti shrnul nadporučík Martin Šafařík, který výcvik řídil.
Ten probíhal pod taktickým námětem a byl zaměřen na činnost průzkumných družstev na nepřátelském území. Na vojáky, kromě náročných klimatických a terénních podmínek, sněhu a teplot stále pod bodem mrazu,
čekaly v Brdech nepřátelské léčky, přepady a nastřelení. Právě o to se starala pětice instruktorů. Ta se jim snažila znesnadnit postup a neustále
hodnotila jejich reakce na nečekané a vypjaté situace, rozhodovací proces
a především jejich schopnost splnit stanovený úkol.
55
„Jeho plnění může
ovlivnit vyčerpání,
nedostatek spánku,
prochladnutí, činnost
v noci nebo zranění
a na to musíte být připraveni,“ připomněl
cvičícím vrchní praporčík 132. dělostřeleckého oddílu praporčík
Václav Klíma, který
byl jedním z instruktorů.
„Právě proto musí
Práce s mapou a dobrá orientace v terénu
každý voják bezpodmízáklad úspěchu každého průzkumníka
nečně znát zásady přežití. Ty mu mohou
zachránit život zvláště, když je zraněn nebo
po přepadení mu kromě zbraně zůstane jenom to, co má na
sobě,“ doplnil svého
kolegu další instruktor četař Josef Kubernát, jenž má bohaté
zkušenosti z mnohonárodních operací.
Z tohoto důvodu bylo
Zdolávání Jindřichovy skály s veškerým
do přežití zařazeno
materiálem
překonání dvacetimetrového skalního masívu na Jindřichově skále celým družstvem včetně
zbraní a materiálu, rozdělání ohně improvizovanými prostředky a krátké
přenocování v narychlo zbudovaných přístřešcích. Cvičilo se i ošetření
zraněného kolegy, jeho přesun na nosítkách z přírodního materiálu a následné přivolání Medevacu na přistávací plochu označenou signálními
ohni. V programu nechybělo ani překonání frekventované komunikace
propustkem s tekoucí vodou.
56
„Zvláště znalost topografie a bojových drilů, dobrá orientace
v terénu a komunikace v týmu byly dalšími rozhodujícími
předpoklady, bez kterých nemá průzkumník v bojové akci žádnou šanci,“ vyslovil
pár postřehů nadporučík Šafařík a pokračoval: „Mám velmi
dobrý pocit z toho, že
všichni zdárně dokončili výcvik, nikdo
nebyl zraněn a vojáci
prokázali potřebné
profesní i odborné
kvality, které jim zvyšují šanci na přežití.“
Ošetření a přesun zraněného vojáka
Autor: kpt.
Michal Abrhám
Foto:
prap. Václav Klíma
Překonávání propustku se zbraní i materiálem
Pokud není uvedeno jinak, je autorem textu a fotografií kpt. Michal Abrhám.
Další informace:
www.13db.army.cz
tiskový a informační důstojník kpt. Michal Abrhám
tel. 973 370 010, mob. 602 157 317
e-mail: [email protected]
57
vojenský újezd Brdy
březen 2015
Újezdní úřad Vojenského újezdu Brdy
Brdy 1, 262 23 Jince
www.vojujezd-brdy.cz
ID datové schránky wxrb3kd
e-mail: [email protected]
V měsíci BŘEZEN 2015 budou ve Vojenském újezdu Brdy
prováděny střelby takto:
Datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Denní střelby (09,00 – 18,00)
Noční střelby (18,00 – 24,00)
od
do
od
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
15,00
17,00
17,00
17,00
12,00
10,00
09,00
09,00
09,00
13,00
09,00
17,00
17,00
16,00
17,00
15,00
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
15,00
15,00
15,00
12,00
Neprůjezdné
komunikace
do
X
X
22,00
22,00
10,00
09,00
09,00
09,00
15,00
10,00
15,00
22,00
22,00
18,00
X
X
X
X – komunikace Neřežín – Obecnice, Zaječov – Obecnice UZAVŘENA!
Prostor je uzavírán minimálně 2 hodiny před zahájením střelby!
Přednosta ÚÚřVÚ Brdy podplukovník Ing. Petr Šorm v. r.
58
Policie informuje
březen 2015
➮ V roce 2014 se stalo na příbramských silnicích celkem 1262 nehod, což
je o 120 více než v roce 2013. Zemřelo 13 lidí, 56 osob bylo těžce zraněno
a 259 lehce.
➮ Škodu ve výši deseti tisíc korun způsobil neznámý pachatel, který dne
23. listopadu 2014 vykradl vozidlo. Jeho majitel ho nechal asi dvě hodiny zaparkované mezi obcemi Jince a Hostomice, u odbočky na Běřín.
Po rozbití dvou okének u dveří odcizil zloděj z vnitřních prostor batoh
s dámským a pánským oblečením. Jednalo se o bundy, mikinu, tričko
a kalhoty.
➮ Zatím nezjištěný zloděj napáchal při krádeži škodu 16 tisíc korun.
Během noci z 19. na 20. ledna 2015 vnikl do firmy v Jincích, kde ukradl
240 litrů motorové nafty z nádrží tří nákladních vozidel a jednoho autobusu. Pokusil se vysát palivo i z traktoru, ale kvůli přepážce v nádrži se
mu to nepodařilo.
➮ Ve Slavíkově ulici v Jincích došlo dne 16. ledna k dopravní nehodě.
Šestapadesátiletá řidička při vyjíždění od okraje pozemní komunikace
přehlédla octavii s přívěsem. Při střetu aut vznikla škoda ve výši 40 tisíc korun. Policisté následně zjistili, že na fordu není platná technická
prohlídka.
➮ Tři automaty zcizil jakýsi nenechavec z 25. na 26. ledna z hotelu v obci
Jince. Po otevření okna vnikl dovnitř a odnesl si dva automaty na žvýkačky a jeden na hračky. Ze stolu vzal ještě notebook. Celkem byla
škoda vyčíslena na 15 tisíc korun.
➮ Restauraci v Jincích vykradl zatím neznámý pachatel. Pod rouškou tmy
ze 7. na 8. února vnikl dovnitř a odcizil zde drobné mince a cigarety.
Následně vypáčil dva výherní automaty, ze kterých ukradl finanční
hotovost. Zatím byla předběžně škoda vyčíslena na 16 tisíc korun.
por. Monika Schindlová
tisková mluvčí Policie ČR Příbram
59
sport
březen 2015
Cvičení s Katkou
v Mateřské škole Jince
UKÁZKOVÁ HODINA PILATES pro začátečníky
3. března 2015 od 16 hodin v MŠ Jince
úterý
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 21:00
PILATES pro začátečníky
a mírně pokročilé
PILATES pro středně pokročilé
POZNEJ SVÉ TĚLO A UZDRAV SE
v Sokolovně TJ Sokol Jince
čtvrtek
15:00 - 16:00
16:00 - 17:30
TANČENÍ pro holčičky, maminky,
tetičky, babičky i prababičky
Cvičení všestrannosti
pro mladší žactvo
POZNEJ SVÉ TĚLO A UZDRAV SE
Prožitkově poznávací kurz - 7 lekcí od 3. 3. do 14. 4.
2015, vždy v úterý od 19:00 do 21:00 hodin
Naše tělo je dokonalý systém sestavený k perfektní činnosti, samoobnovování a vytrvalosti. Často se ke svému tělu nechováme příliš přátelsky a ono
i přesto po dlouhá léta vyrovnává naše chyby a nešetrné zacházení.
Pokud jsme v ničení svého těla vytrvalí, začnou blikat kontrolky. Někde
něco bolí, píchá, přichází únava a další potíže. A to je nejvyšší čas začít se
v systému svého těla orientovat. Máme samozřejmě možnost zaběhnout se
svým tělem do opravny, tak jak to děláme s autem. Tělo ovšem není sériový
výrobek. Každý z nás máme jedinečné tělo, které si žádá jedinečný přístup.
A je jen jeden člověk, který je s tělem od jeho vzniku a nepřetržitě s ním
prochází všechna vývojová stádia a životní etapy. A právě ten člověk je ten
jediný, který má schopnost tělo poznat, uzdravit a uvést do rovnováhy.
60
Ráda se s vámi na tuto dobrodružnou cestu vydám a společně můžeme
prozkoumat tato témata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tajemství kostí a vaziva
Močové a pohlavní ústrojí, zákon duality
Svaly a trávení, napětí a uvolnění
Srdce a krevní oběh, cévy, žíly, tlak...
Dýchání
Lymfa a hormony - imunita a detoxikace
Nervová soustava, jak na stres a únavu
RODINNÉ KONSTELACE
neděle 22. března 2015
místo konání:
Společenské centrum Josefa Slavíka
– herna mateřského centra,
Havlíčkova 19, Jince
Seminář probíhá
od 10 do 17 - 18 hodin
s přestávkou na oběd, příchod možný od 9.30 hod.
Cena semináře je 700 korun při účasti na semináři, 900 korun
při postavení konstelace.
Místo si rezervujte na telefonním čísle 773 209 123
– Katka Dendysová nebo mailem [email protected]
K dispozici bude káva a čaj, s sebou vezměte přezůvky a svačinu,
pro jakékoli další informace volejte na výše uvedené telefonní číslo.
Na setkání se těší Katka, Markéta a spol.
INFORMACE:
Katka Dendysová
tel. 773 209 123 •
www.azted.cz
61
☺
Fotbalový oddíl SK Jince 1921
Po zimní pauze začala jineckým fotbalistům příprava na
jarní sezónu s hlavním cílem – připravit tým tak, aby
dokázal zlepšit své výsledky a udržel krajskou soutěž.
Do tréninků se zapojili hráči áčka, béčka a několik
posil v čele se zkušeným Jakubem Pravdou – hráčem
příbramského Spartaku, který našemu týmu pomohl už
v loňské sezóně. Trenéři Vít Kratochvíl a Petr Zárybnický od samého začátku nikoho nešetří. Trénuje se třikrát týdně a náplní je
především zlepšení kondice a fyzické zdatnosti, soustředění na nedalekém hotelu Orlík a sehrání týmu ve
třech naplánovaných přátelských
utkáních. První ostrá zkouška přijde už v sobotu 21. března, kdy
na domácím hřišti změříme síly
s Novým Knínem. Všichni jste zváni a věříme, že s vaší podporou
budeme na jaře vítězit.
Plán zimní přípravy SK Jince 1921 na březen 2015
datum
čas
událost
místo
út 3. 3.
17.00
trénink
hřiště
čt 5. 3.
18.00
trénink
hala ZŠ
so 7. 3.
14.00
Jince Mutějovice
UMT
Spartak Pb
út 10. 3.
17.00
trénink
hřiště
čt 12. 3.
18.00
trénink
hřiště
so 14. 3.
14.00
Jince - Nižbor
UMT
Spartak Pb
út 17. 3.
17.00
trénink
hřiště
út 19. 3.
17.00
trénink
hřiště
so 21. 3.
15.00
Jince - Nový Knín
hřiště
Více informací na www.jince.cz/fotbal
62
poznámky
přípravné utkání
přípravné utkání
mistrovské utkání
SK JINCE 1921 – rozpis zápasů na jaro 2015
Datum
A mužstvo
sobota
21. 3.
neděle
22. 3.
B mužstvo
žáci
15.00 hod.
SK Jince B – Pečice
15.00 hod.
SK Jince – Nový Knín
sobota
28. 3.
16.00 hod.
SK Jince B –
Zduchovice
neděle
29. 3.
15.00 hod.
SK Jince – Hořovicko B
sobota
4. 4.
16.30 hod.
Zdice – SK Jince
16.30 hod.
Drahlín – SK Jince B
neděle
5. 4.
sobota
11. 4.
neděle
12. 4.
14.45 hod.
Bohutín – SK Jince
17.00 hod.
SK Jince B – Věšín
14.45 hod.
SK Jince – Kovohutě
17.00 hod.
SK Jince – Březnice
sobota
2. 5.
neděle
3. 5.
17.00 hod.
Bohutín – SK Jince B
17.00 hod.
Daleké Dušníky –
SK Jince
sobota
25. 4.
neděle
26. 4.
14.15 hod.
SK Jince – Pičín
16.30 hod.
SK Jince – Podlesí
sobota
18. 4.
neděle
19. 4.
16.30 hod.
SK Jince B – Narysov
17.00 hod.
Dol. Hbity – SK Jince B
17.00 hod.
Nová Ves – SK Jince
sobota
9. 5.
14.45 hod.
Obecnice – SK Jince
17.00 hod.
14.45 hod.
SK Jince B – Kovohutě SK Jince – Rožmitál
neděle
10. 5.
17.00 hod.
SK Jince – Loděnice
sobota
16. 5.
17.00 hod.
Rožmitál – SK Jince
14.45 hod.
Podlesí – SK Jince
63
neděle
17. 5.
sobota
23. 5.
neděle
24. 5.
sobota
30. 5.
sobota
6. 6.
neděle
7. 6.
sobota
13. 6.
neděle
14. 6.
17.00 hod.
Obecnice – SK Jince B
17.00 hod.
SK Jince B – Hvož
any
17.00 hod.
SK Jince – Hostomice
17.00 hod.
Mníšek p. Br. – SK Jince
17.00 hod.
SK Jince – Tochovice
17.00 hod.
Petrovice – SK Jince
14.45 hod.
SK Jince – Milín
17.00 hod.
14.45 hod.
Láz – SK Jince B
SK Jince – Březnice
17.00 hod.
SK Jince B – Tochovice B
10.00 hod.
Malá Hraštice – SK Jince
17.00 hod.
Milín B – SK Jince B
zpracoval: Peter Galierik Biska
za SK Jince 1921
Petr Vejr
NICOLAS PIETRULA z Jinec
je úspěšný sportovec a patří mezi
špičkové cyklisty. Rozhovor s ním
jsme uveřejnili v loňském květnovém Jineckém zpravodaji.
V prosinci minulého roku přijal pozvání Základní školy Jince, aby si s žáky
povídal nejen o cyklistice, ale o všem,
co k tomuto náročnému sportu patří
a co je třeba mu obětovat.
64
Žáci se o cyklistiku velmi živě zajímali a dostali od Nicolase vyčerpávající odpovědi např. na tyto otázky:
Co je to silniční cyklistika?
Silniční cyklistika je individuální, ale i teamový sport a jedno z odvětví cyklistiky. Provozuje se na silnici, za použití silničního kola. Jako u jiného
druhu, především cyklistiky závodní, se cyklista snaží projet
určenou tra v nejlepším čase.
Závod se jezdí jak na profesionální, tak amatérské úrovni,
nebo je využíván jako doplňkový sport (např. u hokejistů
apod.). Profesionální silniční cyklistika je řízena UCI (Union CyclisteInternationale). Kategorie profesionální silniční cyklistiky jsou World Tour
a Continental Tour.
Jak probíhá takový závod?
Mnozí řeknou - sedneš na kolo a jedeš. Ne, tak to opravdu není. Sednout
na kolo a jet můžete z baráku do krámu pro rohlíky, ale v profesionální
cyklistice to tak nefunguje. Jde hlavně o týmovou práci a domluvu. Také
při závodech musíte mít přehled - co a kde se děje, hlídat si pravděpodobného vítěze. Pak člověk musí během chvíle promyslet, jak zareaguje na
danou situaci, a už únik, prémie a v nejhorším případě při kolizi. Tento
sport je hodně o přemýšlení a vaší povaze. Jet a nic nevzdávat, to je základem.
Co je potřeba pro tento sport obětovat?
Víc než si myslíte. Když jsem začínal já, myslel jsem si, že všechno půjde ale ono ne. Čas je v tomto sportu nejdůležitější. Tím je myšleno, že přijdu
ze školy, sednu na kolo a jedu trénink, který má 2 až 8 hodin. V kategoriích starších už bohužel školu musíte kvůli tomu i vynechávat. Mám
individuální učební program, kdy jezdím do školy třeba 30x za pololetí.
A věřte, není to výhra. Jsem v podstatě samoukem. Když něco nějakým
způsobem ošidíte, či daný trénink nepojedete, každý to pozná, projeví se
to při závodech na vaší výkonnosti.
65
Jak probíhají přípravy na závody?
Máme jich několik druhů. Příprava silová (posilovna, výběhy, kopce),
příprava rychlostní (trénink za autem, otáčkové tréninky), vytrvalostní
příprava (objemy). V zimním období se dbá především na silovou a dynamickou přípravu. Následuje najížděcí období, zpravidla soustředění někde
v teple. Jednoduše řečeno - musím se podřídit závodům, které v sezóně
jsou a které mám jako vrchol.
Jaké tratě a druhy závodů jsou?
Druhy závodů dělíme do skupin UCI Class 1.1, UCI Class 2.2 (jedná se
o závody se světovou špičkou a body z pořadí ze závodu se počítají pro
nominaci na mistrovství světa a mistrovství Evropy. Dále máme mezinárodní závody, což jsou závody s mezinárodní účastí, většinou po Evropě.
Dále jsou to poháry (Český pohár), což jsou závody pouze týmů z České
republiky. Etapové závody, jednorázové závod, druhy tratí…
Co je to dráhová
cyklistika?
Dráhová cyklistika
je individuálním i
týmovým sportem,
kde se cyklista snaží projet danou tra
v co nejlepším čase.
Jezdí se na speciálním oválu – otevřeném nebo uzavřeném velodromu, na
speciálně upraveném kole bez brzd a s pevným převodem. Zde to funguje trošku jinak než
v silniční cyklistice, je to samozřejmě také hodně o týmové práci, ale hlavně o jednotlivci. Co se týče dráhy, člověk zde musí mít dvakrát takové
reflexy, dvakrát tolik v pozoru a víc přemýšlet o taktice. A je to i větší
adrenalin, jelikož dráha je hlavně a především o adrenalinu.
Podklady k tomuto příspěvku nám poskytla školní firma Žužu,
vydávající dvouměsíčník Kaleidoskop (informace o tomto projektu najdete v rubrice Ze života školy).
Foto: archiv Nicolase Pietruly
Ung.
66
Přijte podpořit
borce JANA JANKU z Jinec
na turnaj GCF CHALLENGE:
BACK IN THE FIGHT 4!
27. 3. 2015 od 19 hod.
sportovní hala v Příbrami
Vstupenky v prodeji na TICKETSTREAM.
Jan Janka (vpravo)
se svým trenérem
Ladislavem Erdelyim,
který na galavečeru
bude také bojovat v kleci.
Honza na sobě čtyři a půl roku
opravdu tvrdě makal,
tak mu přijte do Příbrami
držet palce a pořádně fandit!
GCF : GLADIATOR CHAMPIONSHIP FIGHTING
GCF™ je česká profesionální organizace založená v roce 2010, za účelem pořádání turnajů
smíšených bojových umění (MMA) odehrávajících se v osmihranné kleci! Dnes je GCF™ neprestižnější sérií profesionálních turnajů MMA v České republice, spolupracující s partnerskými organizacemi po celém světě. Cílem GCF™ vždy byla výchova a růst českých bojovníků, věnujících se
tomuto sportu, kteří mají možnost se na turnajích GCF™ utkávat mezi sebou v zápasech dle
pravidel MMA. Na vybraných akcích GCF™ jsou k vidění i mezinárodní zápasy, ve kterých se představují momentálně nejlepší bojovníci z českých teamů proti zahraniční konkurenci! Tour GCF™
a GCF Challenge™ je zaštítěna a dozorována národní sportovní autoritou - Českým svazem MMA.
67
zprávy z Čenkova
březen 2015
Zprávičky
z malé školičky
„Bednář sudy dodělává,
přitom velké rány dává…“
Kdo to byl a co dělal švec, krejčí, kovář,
truhlář, mlynář, ale třeba i téměř zapomenutý koudelník, kolář či bednář nám
paní učitelky přiblížily prostřednictvím
veršů, lidových písní, hádanek, pohádek
i pohybových her.
Ovšem nadšeni jsme byli i z návštěvy u paní B. Nesvadbové, švadleny, která nám mimo jiné dovolila „zašlapat si“ na stařičkém šicím stroji. U pana
V. Babíka v čenkovském autoservisu jsme zase obdivovali velké množství
Ples černoušků si všichni moc užili.
68
vystavených autíček a doslova užasli nad zdvihacím zařízením pro auta.
Jedno z nich jsme si tak mohli prohlédnout pěkně zespoda. Bylo to zajímavé!
Ve školce jsme si pak vyprávěli i o současných zaměstnáních – co dělají
rodiče, čím bychom chtěli být až vyrosteme… a také, že důležitá je každá práce!
„Kouzelný strom“ ověřil naše znalosti časových pojmů (roční období, měsíce, dny v týdnu), ale i ráno, poledne, večer, den, noc aj.
Naše smysly – hmat, čich, zrak, sluch a chu jsme zase procvičili v jednoduchých hrách a zajímavých pokusech. Přesvědčili jsme se, jak je nutné
si své zdraví chránit!
Veselé písničky, vyprávění, ale i úsměvné verše J. V. Sládka „Pašíkova sláva“ nám přiblížily život na vesnici v období masopustu… a k němu patří
i voňavé kobližky. Ty, které upekla paní kuchařka, provoněly celou školku
a móóóc nám chutnaly!
Na náš maškarní ples s malou tombolou jsme se připravovali celý týden –
malovali masky, škrabošky a naši třídu jaksepatří vyzdobili. V rozmanitých převlecích nám to pak slušelo a stejně jako při lednovém „Plese černoušků“ jsme se i tentokrát náramně pobavili!!!
Kluci a holky
z čenkovské školky
A CO SE UDÁLO V OBCI?
Vypukla plesová sezóna
Plesovou sezónu v Čenkově letos zahájil 17. ledna Maškarní bál, který
opět zorganizoval a uskutečnil náš hostinský Zdeněk Ulman. Letos se
konal jeho pátý ročník. Ani letos jsme se nemuseli obávat, že opakovaný
bál už nebude stejně povedený jako ty předešlé. Na sále se sešlo víc než
140 platících návštěvníků, téměř všichni ustrojení v maskách. Během roku
vždy přemýšlíme, za jakou masku půjdeme na dalším maškarním plese
a ani letos o ně nebyla nouze. Nápady i konečné podoby masek často pocházely z domácích dílen. Masky byly všude - na sále i v hospodě, povídaly
si u stolu, tančily na parketu nebo postávaly u baru. K tanci a poslechu
hrála kapela Pecičky. Vybrat tři nejlepší masky nebyl lehký úkol. Někdo
69
ale vyhrát musí, a tak nakonec po promenádě všech přítomných masek
bylo vybráno - 3. místo patřilo „Stříbrňákovi“, na druhém místě byla parta z Ohrazenice – „Bohové Olympu“. První místo předala kapela Pecičky,
a to partě Čenkováků, v maskách z pohádkového muzikálu „A žijí duchové”. K prvému místu jim pomohlo i pěvecké a herecké vystoupení na
sále, doprovázené písničkami z tohoto muzikálu. Na plese nechyběla ani
bohatá tombola. Mnozí neodložili masky ani po půlnoci a na parketu se
tančilo skoro do rána.
V únoru - v pátek třináctého - se konal na sále v Čenkově další z plesů –
Hasičský ples, který již tradičně připravuje SDH Čenkov. Třináctka neznamenala pro hasiče smůlu, ples se povedl a všichni se skvěle bavili.
Tomu pomohl i hudební doprovod – skupila Signál, která dokázala rozparádit celý sál a všechny dostat na parket.
28. března se těšíme na třetí z letošních plesů, kterým bude Ples správných chlapů. Také tento ples je již čenkovskou tradicí a bývá vždy velmi kladně hodnocen pro jeho organizaci, propagaci, návštěvnost, hudební
doprovod, tombolu a veselou náladu po celý večer.
70
Lyžování na Mitterdorfu
Dne 14. 2. 2015 zorganizoval Zdeněk Ulman lyžařský zájezd na německou
stranu Šumavy. Jen pár kilometrů na bavorské straně Šumavy, za českým
hraničním přechodem Strážný, leží obec s krkolomným názvem Mitterfirmiansreut, zkráceně je nazýváno toto lyžařské středisko Mitterdorf.
Sem jsme se vydali lyžovat. Jezdili jsme na svazích kopce Almberg, který
dosahuje výšky 1.139 metrů. Zatímco u nás byla inverze a zataženo, nám
po celý den svítilo sluníčko a měli jsme krásné výhledy. Dolů vedou čtyři
sjezdovky. Tu nejdelší obsluhuje dvousedačka, dolů se jede po trati, která
je ostřejší a pěkně široká (sjezdovka je označena jako červená). Další dvě
trati jsou označené modrou barvou, jsou vhodné spíše pro nenáročného
lyžaře, vyřádí se tu rodiny s dětmi. Čtvrtá sjezdovka pro pohodovou jízdu
je také označena červenou a končí nad parkovištěm. Černá sjezdovka, která uspokojí náročnější lyžaře. Lyžovali jsme po celý den, domu jsme se
vrátili až večer. Poděkovat musíme nejen Zdeňkovi za zorganizování zájezdu, ale taky Jardovi Škrabalovi, který nás autobusem do Německa přivezl
a zase zpět domu v pořádku dovezl.
Václav Volek
71
DIVADLO ZA VODOU
Na březen připravujeme hned čtyři představení.
8. března od 14 hodin si zahrajeme ve Vysoké u Příbrami
komedii z archeologického prostředí H-Index 22 a stejnou
hru uvedeme i v Rožmitále pod Třemšínem v neděli 15. března od 19 hodin.
Koncem března se zaměříme na dětské diváky. Pohádku Kouzlo na draka
můžete vidět 28. března na Dobříši a v neděli 29. března od 15 hodin
na Malé scéně Divadla Antonína Dvořáka v Příbrami.
Vstupenky na toto představení jsou již v předprodeji
na internetu i v pokladně příbramského divadla. 12. dubna
uvedeme pohádku také ve Tmani.
Přij
te se s námi pobavit, těšíme se na vás!
Lída Boudová
Hospoda Za Vodou Čenkov zve
7. 3. od 20 hod. – skupina KABÁT REVIVAL, předkapela Weget
14. 3. od 20 hod. – COUNTRY BÁL
22. 3. od 18 hod. – SBOROVNA (Divadlo Pavla Trávníčka)
– hrají P. Trávníček, U. Kluková, K. Kornová a další.
Vstupenky předprodeji za 250 Kč
28. 3. od 20 hod. – PLES SPRÁVNÝCH CHLAPŮ
5. 4. od 20 hod. – skupina ŠKWOR, předkapela Wait
– předprodej vstupenek již na TICKETPRO
PŘIPRAVUJE SE:
ROCK FEST
1. srpna 2015 od 13,30 hod. na Sokolské zahradě Jince
MOPED • KABÁT REVIVAL • DYMYTRY
JAKSI TAKSI • KATAPULT (oslava 40 let trvání)
HARLEJ (oslava 20 let trvání)
další kapely v jednání. Předprodej bude zahájen v průběhu března.
Více informací o akcích v dalších číslech Jineckého zpravodaje nebo
v hospodě Za Vodou.
Těší se na vás hostinský Zdeněk Ulman
72
zprávy z Ohrazenice
březen 2015
Dětský maškarní bál
Již je v naší obci Ohrazenice tradicí pořádání maškarního bálu pro děti.
I letos k nám přijel diskotékový klaun pan Moravec. Tentokrát si s sebou
přivezl posilu, milou a usměvavou asistentku.
Pro děti měli připraveny soutěže, hry a veselé tanečky na dětské písničky.
Zapojili se všichni přítomní. Některé soutěže i tanečky byly určeny pro
děti s maminkami. Každý soutěžící dostal několik sladkostí a dárečků.
Ke konci diskotékový klaun pan Moravec vytvářel pro děti z balónků zvířátka, kytičky a různé věcičky.
Závěrem dostaly děti, které měly masku, diplom a dárek, protože všechny
masky byly moc hezké. Maškarní bál byl opět úspěšný a dětem se nechtělo
domů. Těšíme se na příští rok, kdy nás opět navštíví tento oblíbený diskotékový klaun.
Připravujeme:
28. 3. - Předvelikonoční setkání seniorů s vystoupením dechové kapely
M. Kadlece (pořádá kulturní komise Obecního úřadu Ohrazenice)
5. 4. - Velikonoční zábava (pořádá SDH Ohrazenice)
30. 4. - Čarodějnice (pořádají Májovníci Ohrazenice)
Za kulturní komisi OÚ Ohrazenice
Kamila Poláková
73
zprávy z Křešína
březen 2015
Dobré jídlo, dobré pití a především dobrá nálada
- to je křešínský MASOPUST
V sobotu 7. 2. 2015 proběhl v Křešíně již tradiční křešínský masopust plný
masek, zabijačkových hodů, živé hudby a dobré nálady. Letošní rok doprovázelo navíc nádherné počasí. Sluníčko křešínským přálo, šířilo dobrou
náladu mezi všemi účastníky a přispělo k hojné účasti všech obyvatel
a příznivců Křešína. Letošní masopust, v pořadí již 5. ročník, bylo příjemně strávené sobotní odpoledne v duchu této tradice. Večer se tančilo a pilo
v místní hospůdce U Trojanů 33 až do pozdních nočních hodin. Celou akci,
stejně jako v předcházejících letech, organizovalo SDH Křešín. Děkujeme
všem křešínským občanům za milé přijetí a výborné občerstvení, které
bylo připraveno u každého domu, kam masopustní průvod zavítal.
Masopustní průvod v Křešíně
SDH Křešín
74
kultura v Hořovicích
březen 2015
KLUB LABE HOŘOVICE
Vísecké nám. 198 • e-mail: [email protected]
www.klublabe.cz
Středa 4. 3., od 19:30 hodin - DÍVČÍ VÁLKA - Zdická divadelní s. r. o. uvádí
reprízu slavného představení F. R. ČECHA
Pátek 6. 3., od 19:30 hodin - Dvojkoncert písničkářů IVO JAHELKY a MIROSLAVA PALEČKA
Středa 11. 3., od 19:00 hodin - HOŘOVICE NA FILMU
Pátek 13. 3., od 20:00 hodin - CHANTAL POULLAIN – šansony
Sobota 14. 3., od 13:00 hodin - PORTA 2015 - Finále Podbrdského oblastního
kola Porty
Pátek 20. 3., od 20:30 hodin - St. JOHNNY 1950’s Jump Band
Sobota 21. 3., od 20:00 hodin - SEPULTURA revival + VALURY + UHO 13
+ BLACK HILL + MURDER INC
Středa 25. 3., od 19:30 hodin - TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
PĚTAŠEDESÁT
Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice se nachází v budově bývalého františkánského
kláštera založeného v roce 1674 Bernardem Ignácem z Martinitz (1603-1685), nejvyšším pražským purkrabím, královským místodržícím a nositelem Řádu zlatého
rouna. Objekt, který je nyní v majetku Nadace KONVENT PAX, je od 3. května
1958 zanesen v seznamu českých kulturních památek.
Škola vznikla v roce 1949 jako Městský hudební ústav, roku 1951 se stala Hudební
školou, pak Lidovou školou umění (1961) a později Základní uměleckou školou
(1990). Od počátku nese jméno houslového virtuóza Josefa Slavíka (1806-1833), prvního reprezentanta pražské houslové školy, pocházejícího z významné podbrdské
kantorské a hudební rodiny.
Řízení ústavu bylo svěřeno Jaroslavu Hűbnerovi (1949-1950), Viktoru Kristiánovi
(1950-1954), Vojtěchu Hrubému (1954-1962), Josefu Vyskočilovi (1962-1963), Františku Procházkovi (1963-1993), Mgr. Josefu Svejkovskému (1993-2000), Mgr. Janu
75
Jůnovi (2000-2012) a nyní BcA. Jakubovi Albrechtovi, který je iniciátorem dlouhodobé přestavby a rekonstrukce budovy školy.
Při škole působil hudební spolek
Slavík, významné Slavíkovo kvarteto (1956-1961), Slavíkův komorní
orchestr (1984-1993), Kruh přátel
hudby (1969-1993) a škola pořádala
koncertní cykly Slavíkovo hudební
léto a Slavíkovy Hořovice (1957-1993). V současné době hudební, taneční a výtvarný
obor navštěvuje 230 žáků, o které pečuje 14 učitelů a škola má pobočku v Královském komorním městě Žebrák.
V letošním školním roce si tato významná hudební instituce připomíná 65. výročí
svého založení. Při této příležitosti proběhne řada koncertů a poprvé v historii
školy bude vydán její Almanach.
První slavnostní koncert GOOD EVENING, Mr. SAX se uskutečnil 21. listopadu
2014 v divadelním sále radnice v Hořovicích. Kromě žáků klavírní a pěvecké třídy
Květuše Ernestové vystoupili v jazzovém programu pražský saxofonista René
Eichenmann a hořovický saxofonový sextet. Koncert připomněl pedagogické působení vynikajícího klarinetisty Jaroslava Formana (1920-2012) na Základní umělecké škole Josefa Slavíka v Hořovicích (1994-1999).
V předvečer 209. výročí narození Josefa Slavíka, ve středu 25. března 2015 od
18 hodin v divadelním sále radnice v Hořovicích, se uskuteční slavnostní koncert bývalých absolventů školy, kterým se hudba stala životním posláním (Květuše
Ernestová, sestry Slavíkovy, Táňa Rezková, Jana Češpivová-Klimtová, Dr. Tomáš
Kuhn), bývalých pedagogů školy (Kamil Tichota, Jan Krejčí, Josef Hřebík, Alena
Spilková) a smyčcového souboru absolventů a přátel školy pod vedením emeritního ředitele Františka Procházky. V průběhu tohoto slavnostního večera bude
pokřtěn Almanach k 65. výročí založení Základní umělecké školy Josefa Slavíka
v Hořovicích. Koncert také připomene sté výročí narození třetího ředitele školy
a zakladatele koncertního cyklu Slavíkovy Hořovice (1957-2007) Vojtěcha Hrubého (1915-2006).
Další koncerty se uskuteční ve velkém sále Kulturního klubu Žebrák. V pátek
24. dubna 2015 od 18 hodin se koná koncert s názvem Hraje celá rodina, který
připomene Slavíkův poslední sólový koncert (28. dubna 1833) a 27. května 2015
od 18 hodin vystoupí učitelé školy na koncertě na počest 182. výročí Slavíkova
úmrtí (30. května 1833).
Oslavy, které jsou realizovány za finanční podpory Středočeského kraje, budou
uzavřeny jednotlivými žákovskými koncerty.
Marcela Folková
76
kultura v Příbrami
březen 2015
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Legionářů 400, Příbram 7
tel. 318 625 691 / www.divadlopribram.eu
VELKÁ SCÉNA
Čt 5. 3.
So 7. 3.
St 11. 3.
Pá 13. 3.
So 14. 3.
Po 16. 3.
Út 17. 3.
St 18. 3.
Pá 20. 3.
Ne 22. 3.
19,00
19,00
19,00
17,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
15,00
Po 23. 3.
19,00
Út 24. 3.
Čt 27. 3.
19,00
17,00
Neptunové doly
Tartuffe
Obraz
Balada pro banditu
Rande s duchem
Balada pro banditu – sk. A
Drobečky z perníku – sk. R
Prokletí nefritového škorpióna
Hvězdné manýry – sk. E
Pohádky z mléčné dráhy
– sk D
Hráči – sk. N
Táta – sk. F
Hvězdné manýry
– sk. KMD 1 a 2
Divadlo
Divadlo
Divadlo
Divadlo
Divadlo
Divadlo
Divadlo
Divadlo
Divadlo
Divadlo
Vizita
AD Příbram
AD Příbram
AD Příbram
AD Příbram
AD Příbram
AD Příbram
AD Příbram
AD Příbram
Tramtarie
Městská divadla
Pražská
One man show táta
Divadlo AD Příbram
MALÁ SCÉNA
Pá 6. 3.
16,00
Rozpaky zubaře
Svatopluka Nováka – sk. S1
Divadlo AD Příbram
Út 10. 3.
16,00
Rozpaky zubaře
Svatopluka Nováka – sk. S2
Divadlo AD Příbram
Čt 19. 3.
19,00
Koncert Pavlíny Jíšové
a Adély Jonášové
Pá 27. 3.
19,30
Písničkáři sobě
Ne 29. 3.
15,00
Kouzlo na draka
Divadlo Za Vodou
Více informací na webu divadla nebo v kulturním středisku Jince.
77
inzerce
březen 2015
HORKÝ Miloslav a Roman
ELEKTROINSTALACE
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba
REVIZE
JINCE 192 • Mobil 732 786 806, 603 875 347
E-mail: [email protected] • www.elektro-horky.cz
JOSEF DIVIŠ
Podluhy 43
268 01 Hořovice
tel. 775 930 287
[email protected]
ZEDNICKÉ PRÁCE
Kompletní dodávky staveb
Rekonstrukce a výstavba
rodinných domů a bytů
Obklady a dlažby • Sádrokartony
Zámkové dlažby • Ploty
Zateplení rodinných domů
Drobné zednické práce
78
MILOSLAV KADLEC
Slavíkova 85, 262 23 Jince
ODVOZ FEKÁLIÍ
A ODPADNÍCH VOD
Z ŽUMP A JÍMEK
cisternou na 3.300 litrů
KO N TA K T: tel. 602 193 754 nebo 723 053 269
79
Zamluvte si hostinec
„U Trojanů“
Původní prvorepubliková hospoda v obci Křešín
– v srdci brdských lesů – pro vaše akce
s pronájmem zdarma.
Kapacita 50 míst. Nabízíme soukromí s plným servisem.
Připravíme občerstvení dle vašich požadavků pro různé příležitosti:
SVATBY - RODINNÉ OSLAVY - PROMOCE
OSLAVY VÝROČÍ - ŠKOLNÍ SRAZY
Staročeská kuchyně, bohaté rauty, plný bar, vinný sklep,
2 druhy piva, Kofola
Kromě objednávek máme zkušební páteční provoz.
Těší se na Vás Michal Fajrajzl, majitel hostince U Trojanů, Křešín 33
tel.: 603 913 232 • www.utrojanu33.cz
PRODEJ SLEPIČEK
DRŮBEŽ ČERVENÝ HRÁDEK ,
firma Dráb opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Stáří 14-19 týdnů, cena 149 - 180 Kč/ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze
z našeho chovu.
Prodej se uskuteční ve středa 18. března 2015
ve 12.30 hod. v Jincích – parkoviště u penzionu Eška
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek – cena dle poptávky
P ř í p a d n é b l i ž š í i n f o r m a c e : po - pá 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
80
PNEU LANG JINCE
AUTOSERVIS • PNEUSERVIS
AUTODÍLY • PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
Jaroslav Lang, Jince 145
tel. 318 692 232 – 606 911 473
PŘIJMEME
SPOLEHLIVÉHO MECHANIKA
do našeho pneuservisu a autoservisu
Bližší informace na uvedených tel. číslech nebo v pneuservisu.
VRATA – BRÁNY – POHONY
Nebaví vás vystupovat z auta při každém odjezdu a příjezdu?
Pak nás neváhejte kontaktovat, máme řešení i pro vás.
Nemáte ještě vrata nebo bránu?
To také nevadí, vyrobíme na míru dle vašich požadavků.
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
Bojíte se, že budete mít vybílený byt či dům, ale ne od malíře?
Zabezpečte si váš objekt. Budete mít jistotu a klidné spaní.
BLIŽŠÍ INFORMACE:
adresa: Křešín 70
tel. 326 531 043 nebo 607 232 533
e-mail: [email protected] • web: www.vkservice.cz
81
82
PRODEJ a ROZVOZ
STAVEBNÍHO a SYPKÉHO
MATERIÁLU
• uhlí
• dr
• kačírek
• písek
• mulčovací kůra
• stavební materiál
ládání
k
s
A
M
R
A
ZD
ravníku
pomocí dop
JINCE - vedle pily
KONTAKT:
Tel. 773 192 614, 725 384 535
e-mail: [email protected]
83
Download

Jinecký zpravodaj - březen 2015