PROPOZICE
Mistrovství České republiky v letním biatlonu
dorostu a dospělých
Staré Město pod Landštejnem
8.– 10. července 2011
Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
Technické provedení:
Datum konání:
Místo konání:
Český svaz biatlonu
KB Staré Město pod Landštejnem
8.– 10. července 2011
Areál Klubu biatlonu Staré Město pod Landštejnem
Organizační výbor
Ředitel závodu:
Technický delegát ČSB:
Hlavní rozhodčí:
Tajemník závodu:
Velitel střelnice:
Velitel tratí:
Zástupce ČSB:
Delegovaní rozhodčí:
František Schorný
Svatopluk Fencl
Rudolf Novotný
Marie Schorná
Jan Novák
Luboš Schorný
Vojtěch Zicháček
Karel Vilmond, Jana Červinková, Vlasta Nešporová
Odeslání přihlášek:
Do 4. 7. 2011
na adresu:
Klub biatlonu
Staré Město pod Landštejnem 18
378 82
tel: 721 329 755
E-mail: [email protected]
Upřesnit dříve zaslanou přihlášku je možné nejpozději v pátek
8. 7. 2011 do 14:00 hodin elektronickou poštou nebo telefonicky.
Všichni prezentovaní závodníci budou zařazeni do startovní listiny
a bude za ně vyžadováno startovné.
Prezentace:
pátek 8. 7. 2011 od 17:00 do 19:00 v závodní kanceláři
Závodní kancelář:
Areál Klubu biatlonu Staré Město pod Landštejnem
Startovné pro členy ČSB: 75,– Kč (dorost) osoba/závod
100,– Kč (dospělí) osoba/závod
50,– Kč (štafeta) štafeta/závod
Nečlenové ČSB startují za dvojnásobek uvedených částek.
Pojištění:
Závodníci a jejich doprovod, funkcionáři závodu a diváci se
zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Organizační výbor proto
doporučuje všem účastníkům závodu uzavření vlastní pojistky.
Ubytování, stravování:
Pořadatel nezajišťuje. Pro zajištění ubytování můžete využít
přiložený nabídkový list. Občerstvení bude zajištěno v biatlonovém
areálu a v nedalekém Cyklocampu (Bikebar).
Staré Město
pod Landštejnem
Upozornění:
Policie ČR Jindřichův Hradec bude kontrolovat dodržování
bezpečnosti při střelbě, případně namátkově kontrolovat průkazy
zbraní a zbrojní průkazy.
Technická ustanovení
Soutěžní pravidla:
Pravidla biatlonu ČSB platná od 1.11.2006 a Pokyny pro soutěže
Českého poháru v letním biatlonu v sezoně 2011.
Účast:
Dle Pokynů pro soutěže Českého poháru v letním biatlonu v sezoně
2011.
Discipliny:
1) Rychlostní závod
2) Štafetový závod dvojic
3) Závod s hromadným startem
Ceny:
První tři závodníci / dvojice v jednotlivých soutěžích získají
diplom, medaili a další ocenění.
Informace:
tel: 721 329 755 (František Schorný)
E-mail: [email protected]
Časový program závodu:
pátek 8. 7. 2011 – trénink
15:00 – 18:00 trénink na tratích a na střelnici
17:00 – 18:30 prezentace
19:00 porada vedoucích
20:00 porada rozhodčích
sobota 9. 7. 2011 – rychlostní závod, štafetový závod dvojic
8:30 – 9:20 nástřel
9:30 start RZ
14:00 – 14:50 nástřel
15:00 start ŠTZ dvojic
vyhlášení výsledků prvního dne cca 30 minut po doběhnutí poslední štafety
porada vedoucích dle potřeby 1 hodinu po doběhnutí poslední štafety
neděle 10. 7. 2011 – závod s hromadným startem
8:30 – 9:20 nástřel
9:30 start ZHS
do 1 hodiny po doběhnutí posledního závodníka vyhlášení výsledků
Propozice schválil 28.5.2011 předseda TK ČSB Vít Effenberk.
ředitel závodu
František Schorný
Staré Město
pod Landštejnem
1) CYKLOCAMP POD LANDŠTEJNEM – rezervován pro závodníky biatlonu
Ubytování v chatičkách pro dvě nebo čtyři osoby. Celkem 157 lůžek.
Dále plochy pro stany a karavany. Stravování v BikeBARu.
Vzdálenost od závodiště cca 800 metrů.
telefon: 739 66 75 75
e-mail: [email protected]
www:
www.cyklocamp.cz
2) Penziony ADRIA a ADRIA II. jsou rezervovány pro rozhodčí.
Možnost stravování pro všechny účastníky.
3) Hotel LANDŠTEJNSKÝ DVŮR, ST.MĚSTO P.L./LANDŠTEJN – kapacita 23 lůžek
telefon:
e-mail:
web:
384 391 722, 777 111 767, 724 272 826
[email protected]
www.landstejn.cz
4) LESNÍ CHALUPA FILIPOV, ST.MĚSTO P.L./FILIPOV – kapacita16 lůžek + 5 přist.
telefon:
e-mail:
www:
607 116 578, 724 186 414
[email protected], [email protected]
www.lesnichalupa.cz
5) Privát PELIKÁNOVÁ, ST.MĚSTO P.L. – 4 lůžka
378 82 Staré Město pod Landštejnem 92
telefon: 384 498 608
6) Ubytování PODLESÍ, ST.MĚSTO P.L./PODLESÍ – kapacita 4 osoby
Samostatný domek pro čtyři osoby s plným vybavením.
telefon: 605 236 664, 777 072 921
e-mail: [email protected]
www:
http://www.ceskakanada-podlesi.cz
7) Penzion MARKOVICKÁ, ST.MĚSTO P.L. – kapacita 2 lůžka
telefon:
e-mail:
web:
728 761 124
[email protected]
www.penzionmarkovicka.wz.cz
Staré Město
pod Landštejnem
8) Ubytovna SOKOL, SLAVONICE – kapacita 52 lůžek
telefon:
E-mail:
web:
724 539 647, 606 239 144
[email protected], [email protected]
www.ubytovna.tjsokolslavonice.cz
9) Ubytovna Pekoro, SLAVONICE – kapacita 130 lůžek
telefon:
384 493 138
10) Penzion na konci světa, STÁLKOV – kapacita 19 lůžek
telefon:
web:
602 454 414, 384 498 690
www.pensionnakoncisveta.wz.cz
Další možnosti ubytování v okolí lze vyhledat na těchto webových adresách:
http://www.slavonice-ubytovani.cz/ubytsl.htm
http://www.novabystrice.cz/i-katalog/ubytovani
http://www.i.slavonice-mesto.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=200036&id_u=988&p1=25049
Staré Město
pod Landštejnem
Download

PROPOZICE - Staré Město pod Landštejnem