Seznamy těch, kdo se podíleli na životě gymnázia
Ředitelé školy
Švec František
Petrus Jan (zatímní správce)
Košťál Jaromír (zatímní správce)
Fiala Ladislav
Škop Adolf (zatímní správce)
Farský Radoslav
Ullmann Jan (zatímní správce)
Tureček Jiří
Ullmann Jan (zatímní správce)
PhDr. Kamarýt Stanislav
Ullmann Jan (zatímní správce)
Štrof Václav (zatímní správce)
Langpaul Josef (zatímní správce)
PhDr. Hána Jaroslav
Zvěřina Václav (pověřen správou)
Brabenec Jaroslav
PaedDr. Vytlačil Jaroslav
PhDr. Široký Vladimír
Mgr. Růčka František
Mgr. Bc. Smejkal Vladislav
1913 – 1922
1922 – 1923
1923 – 1924
1924 - 1931
1931 - 1931
1932 - 1935
1935 - 1936
1936 - 1939
1938 - 1939
1939 - 1941
1941 - 1946
1946 - 1948
1948 - 1949
1949 - 1970
1970 - 1970
1970 - 1977
1977 - 1989
1989 - 1991
1991 - 2001
2002 - dosud
Zástupci ředitelů
Pokorný Oldřich
Homoláč Bohumil
Příhodová Irena
Němec Oldřich
Tyšer Rudolf
Mgr. Růčka František
Mgr. Bc. Smejkal Vladislav
Mgr. Jakeš Michal
1953 - 1955
1955 - 1956
1956 - 1960
1961 - 1965
1961 - 1965
1974 - 1991
1992 - 2001
2002 - dosud
Interní učitelé
Seznam zaměstnanců vznikl na základě dostupných osobních materiálů, které jsou uloženy
v archivu školy a v Okresním archivu v Havlíčkově Brodě. Údaje jsou uvedeny v abecedním pořadí:
titul, příjmení, jméno a období působení na škole.
RNDr. Anderlová-Valtrová Růžena (1968 – 2011), Mgr. Andresová Jana (2003 – 2012)
Mgr. Bárta Martin (2004 – dosud), Mgr. Bártová Lenka (1991 – dosud), Barvíř Josef (1919 – 1921),
Baumruk Václav (1921 – 1925), Belšán František (1946 – 1947), Blažek Jaroslav (1922 – 1924),
Bobek Josef (1921 – 1922), PhDr. Boková – Lochmanová Jiřina (1943 – 1949), Bonhard Jan
(1942 - 1945), Boštík František (1917 – 1948), Brabenec Jaroslav (1957 –1987), Brachtl Miloš
(1947 – 1948), Brukner Teodor (1913 – 1914), Buchart Alois (1938 – 1939)
Mgr. Caltová Danuše (2000 – dosud), Crhonek Jan (1930 – 1938)
Čechová – Treybalová Marie (1933 – 1939), Mgr. Čejková Jana (1995 – 1997), Čermáková Helena
(1966 – 1993), Mgr. Čermáková Jarmila (1941 – 1942), Černický František (1928 – 1929), Černý Jiří
(1954 – 1958)
Dr. Dohnal Bedřich (1943 – 1945), Mgr. Dostálková Lucie (2010 – dosud), Mgr. Douda Oldřich
(1988 – 1990), Drda Karel (1913 – 1917), Dřevíkovský Jindřich (1919 – 1929), RNDr. Dvořáček
Rostislav (1981 – 1984),
Erban Josef (1947 – 1948)
Fajfr Karel (1914 – 1915), Farský Radoslav (1931 – 1935), Fiala Ladislav (1924 – 1931), Fiala Václav
(1919 – 1928), Freyová Amalie (1932 – 1933)
Gargela Vítězslav (1939 – 1940)
PhDr. Hána Jaroslav (1949 – 1971), Havlíčková Hana (1975 – 1978), Mgr. Hejtmánek Pavel
(1990 - 2000), Hofmanová Helena (1950 – 1952), Hoch Jaroslav (1919 – 1952), Holá – Přibylová
Věra (1950 – 1954), Holý Josef (1919 – 1926), Homoláč Bohumil (1954 – 1956), Horák Jaroslav
(1930 – 1938), Horáková Alena (1951 – 1960), RNDr. Horynová Jiřina (1976 – 1977), Dr. Hrabák
Jaroslav (1929 – 1930)
RNDr. Chalupa Petr (1992 – dosud), PaedDr. Chalupová – Machková Marcela (1992 – dosud),
Mgr. Chudý Tomáš (1972 – 1982), Chvojková Eliška (1946 – 1947)
Mgr. Jakeš Michal (1993 – dosud), Janáček František (1948 – 1948), Janáčková Irena (1978 – 1995),
Ing. Janča Zdeněk (1988 – 1991), Mgr. Janoušková Jaroslava (1992 – dosud), Jareš Josef
(1958 - 1960), Járová Marie (1947 – 1948), Dr. Jestříbek Vojtěch (1947 – 1948), Jirda Miloslav
(1936 – 1937), Mgr. Jirsová Eva (2000 – dosud), RNDr. Jobová Marie (1990 – dosud)
PhDr. Kamarýt Stanislav (1939 – 1948), Kaňovský Ferdinand (1935 – 1945), Karamonová –
Musilová Marie (1972 – 1978), Kaucká Zdeňka (1956 –1966), Dr. Kaucký Josef (1918 – 1921),
Dr. Kavka František (1948 – 1949), Kebrle František (1940 – 1946), Kessl Cyril (1950 – 1952),
Mgr. Klepetková Lada (2002 – dosud), Klímová – Šprincová Vlasta ( 1969 – 1973), Mgr. Klofáčová
Markéta (1997 –1999), Kmínek Josef (1932 – 1953), Kmoníček Václav (1920 – 1921), Dr. Kolaříková
Adéla (1948 – 1950), Kopáček František (1940 – 1945), Kosová – Bystroňová Alena (1960 – 1962),
Košťál Jaromír (1913 – 1938), Kotlán Jaroslav (1966 – 1968), Krágl František (1918 – 1919),
RNDr. Králová Irena (1987 – 1993), Mgr. Krejčí Pavel (1971 – 2012), Krištof Václav (1916 – 1946),
Mgr. Kubát Martin ( 2010 – dosud), Mgr. Kubát Roman (2000 – dosud), Ing. Kubátová Jiřina
(2007 – dosud), Kučerová Ludmila (1967 – 1968), Mgr. Kudrnková Veronika (2006 – dosud)
Landa Bohumil (1921 – 1922), Langpaul Josef (1942 – 1949), Laštovička Vincenc (1913 – 1917),
Ledererová Marie (1939 – 1945), PhDr. Letošník Václav (1918 – 1919), Linek Václav (1941 – 1942),
Liška Jan (1920 – 1927), Mgr. Lorenc Libor (1992 –dosud), RNDr. Lošan Josef (1938 – 1948)
Mgr. Macků Alena (1994 – dosud), Mgr. Macků Hubert (1971 – dosud), Dr. Málek Stanislav
(1927 - 1928), RNDr. Malinová Hedvika (1963 – 1996), Malínský František (1922 – 1922),
Ing. Marečková Dana (1985 – 1989), Mareš Jaroslav (1927 – 1930), Martínek František
(1953 - 1954), Dr. Marušiak Jan (1915 – 1918), RNDr. Maryášová Dana (1975 –1981), Mastník
Bohumil (1918 – 1919), Mašek Jan (1932 – 1933), Menšík Blahomír (1945 – 1948),
RNDr. Menšíková Marie (1971 – 2007), Michálková Marie ( 1933 – 1936), Mísař Zdeněk
(1950 - 1951), Mgr. Mrtková Dana (2000 – dosud), Mgr. Mulfingerová - Uchytilová Hana
(1993 - dosud), Musilová Hermína (1955 – 1958), Muzikářová Alena (1955 – 1956)
Navrátilová - Plačková Ivana (1962 – 1968), Němcová Zdeňka (1974 – 1975), Mgr. Němcová –
Odvářková Marcela (1985 –dosud), Němec Oldřich (1960 – 1965), Nosek František (1977 – 1978)
Paková Arnošta (1945 – 1951), Papírníková Marie (1936 – 1939), Pátek Jaroslav (1958 – 1961),
Mgr. Pátek Miloslav (2007 – dosud), Petrus Jan (1922 – 1927), Pírek František (1934 – 1935),
Ing. Pírková Ludmila (1923 – 1924), Pluhař Otto (1953 – 1961), Podal František (1949 – 1950),
Poděbradský Jiří (1989 – 1991), Podešt Jan (1938 – 1948), Mgr. Podolková Eva (2001 – dosud),
Pokorná Jana (1945 – 1948), Pokorný Oldřich (1938 – 1955), Polák Václav (1947 – 1948),
Pospíšilová Ludmila (1941 – 1942), Pozdník Jan (1949 – 1950), Převor František (1947 – 1958),
Příhodová – Voborníková Irena (1927 – 1928, 1947 – 1964), Pudil Jan (1920 – 1927), Pujman Karel
(1913 – 1919)
Rajský Karel (1943 – 1944), Dr. Roubal Jindřich (1922 – 1926), Roubíček Václav (1946 – 1953),
Mgr. Růčka František (1964 – 2001), RNDr. Růžičková – Vltavská Květa (1968 –1978), Ryneš Josef
(1942 – 1943)
Mgr. Satrapová Marie (1985 – 1986), Saxl Bedřich (1948 – 1953), Mgr. Scholz Tomáš
(1997 - dosud), Mgr. Schwarzová Pavla (1973 – 1974), Siegert Jiří (1956 – 1997), Silverio Miroslav
(1952 – 1955), Sládek Antonín (1929 – 1930), Mgr. Smejkal Jan (1990 – 2001), Mgr. Bc. Smejkal
Vladislav (1984 – dosud), Smetana František (1919 – 1921), Mgr. Součková – Martincová Věra
(1989 – 1992), Struska Jan (1917 – 1919), Mgr. Střasáková – Kaucká Zdeňka (1973 – 1984), Suchý
Alois (1936 – 1937), Svoboda Josef (1939 – 1945), PhDr. Svobodová Helena (1971 – 1972),
Sychrová Libuše (1928 – 1930), Sztachová Věra (1938 – 1943)
Šimon Bedřich (1930 – 1945), PhDr. Široký Vladimír (1989 –1992), Škop Adolf (1928 – 1932), Šnobl
Karel (1922 –1950), Dr. Špét Jiří (1951 – 1954), Dr. Špétová Olga (1952 – 1954), Štědronská Marie
(1952 – 1953), PhDr. Štochl Josef (1992 –1993), Štrof Václav (1946 – 1948), Švec František
(1913 - 1922), RNDr. Švec Rudolf (1933 – 1934)
Taraba Oldřich (1914 – 1918), PhDr. Tejnil Eduard (1930 – 1938), Tesař Václav (1955 – 1966),
Tockstein Zdeněk (1947 – 1948), Tomek Oldřich (1948 – 1950, 1968 – 1971), Trnková – Kolářová
Marie (1943 – 1946, 1952 – 1953), Tureček Jiří (1936 – 1939), Turek Jaroslav (1938 – 1941).
Turková – Wondrová Marie (1938 – 1941)
Mgr. Uchytilová Jitka (1984 – 1990), Ullmann Jan (1919 – 1946), Urbánková Jiřina (1962 – 1993),
Mgr. Urbánková Veronika (2012- dosud)
Vacka František (1939 – 1940), Valeška Jan (1971 – 1971), Vaňková – Rosická Alena (1950 – 1952),
Vavřička Miloš (1955 – 1963), Veinlich Zdeněk (1958 – 1966), Vencálek František (1938 – 1940),
Venkrbcová – Oplová Květa (1959 – 1962), Venzara Miloslav (1958 – 1960), Víšková Božena
(1937 – 1938), Vlašimský Jaromír (1921 – 1950), Vltavský Miloš (1953 – 1967), Vojtíšková –
Vrzáková Marie (1967 – 1968), Vokoun Maxmilián (1930 – 1932), Vondra Miroslav (1963 – 1966),
PaedDr.Vytlačil Jaroslav ( 1977 – 1992)
Wurm Antonín (1924 – 1941)
Zahradník Dobromil (1952 – 1953), Zedníková – Iblová Alena (1952 – 1953, 1974 – 1985),
Zemanová Jaroslava (1958 – 1959), Zich Jaroslav (1915 – 1919), Zima František (1928 – 1934), Zítko
Josef (1943 – 1944), Zvěřina Václav (1954 – 1997)
Mgr. Žáková – Dvořáková Irena (1986 – 1987, 1993 – dosud), Železný Karel (1921 – 1922)
Lektoři cizích jazyků
Hardcastle Yellot Fitzhugh (1991 – 1992), Shupp Robert Alvin (1992 – 1994), Mudd David
(1994 - 1995), Panek Stacey (1995 – 1995), Keith Simon Jeffrey (1995 – 1996), Valmer Daniela
Roberta (1996 – 1997), Stevens Kenneth Mark (1997 – 1998), Glock Annemarie (2011 – 2011).
Učitelé externí
Ing. Andres Jan, Bauerová Milada, Ing. Boháč Jan, Ing. Boháč Josef, Brabenec František, Ing. Císař
Jiří, Dobrý František, Doležálek Vilém, Exner Miroslav, Fořtová Božena, Gemrichová Marie,
Haslinger Robert, Ing. Hlavička Vladimír, Hoffmann Josef, Holmanová Eva, Horáková Jaroslava,
Ing. Hruška František, Hruška Jaromír, Ing. Chalupa Pavel, Ing. Janča Zdeněk, Ing. Janovská Lenka,
Jarolín Josef, Ing. Jiránek Kamil, Jirásková Jaroslava, Jonášová Jana, Ing. Joska Miloslav, Jun
Jindřich, Jurek Antonín, Ing. Kadlecová Ludmila, Kafka Josef, Kalousek František, Ing. Krajina
Antonín, CSc., Ing. Král Lubomír, Mgr. Krátká Jana, Kučerová Anna, Ing. Linhart Milan, Ing. Liška
Václav, Lopour Jaroslav, Ing. Malina Otakar, Málková – Němcová Viléma, Marušník František,
Ing. Mašová Miroslava, Mgr. Moc Milan, Moravec Lubomír, Ing. Nevečeřel Jaromír, Nevole Milan,
Dr. Ing. Novotný Antonín, Novotný Josef, Paul Josef, Pavlasová Eliška, Pečínka Miloslav,
Pelouchová Evžena, Pištora Jaromír, Poděbradský Jiří, Rück Josef, Růčková Milada, Růžička
Bohumír, Růžička Prokop, Mgr. Sekerka Martin, Ing. Scholzová Jana, Slavíková Bohuslava, Smejkal
Jaroslav, Starý Ladislav, Ing. Stehnová Ludmila, Ing. Střasák František, Stýblo Zdeněk, Ing. Ševčík
František, Šimonová Ludmila, Mgr. Široká Světlana, Širůček Jiří, Mgr. Štěrba Alois, Šubrtová
Zdeňka, Mgr. Tučková Eva, Ing. Tůma Josef, Ing. Tvrdý Karel, Václavík Jan, Váňa Václav, Vaněk
Miloslav, Vašíček Oldřich, Vltavský František, Vošický Zdeněk, Zábojová Marie, Ing. Zachariáš
Rudolf, Zelený František, Žáková Eva, Žandová Zdeňka.
Technici
Jindra Jiří, Koutský Milan, Pejřimovský Jan.
Administrativní zaměstnanci
Anděra Jan, Hánová Marie, Ing. Janovská Lenka, Kafková Božena, Kostka Jiří, Motyčková Ludmila,
Neubauerová Jiřina, Nevolová Marie, Odvářková Iva, Pokorný Oldřich, Ptáčková Dagmar,
Remeňová Eva, Šafránková Zuzana, Umbauf František.
Školníci
Kafka František (1913 – 1920), Přenosil Bedřich (1920 – 1945), Krátký Josef (1945 – 1967), Pleskač
Jiří (1967 – 1992), Pešek Bohumír (1992 – dosud).
Provozní zaměstnanci
Benešová Marie, Blažková Eliška, Brožek Antonín, Dvořáková Hana, Hamerníková Zdeňka,
Holcmanová Zdeňka, Jáklová Ludmila, Jiránková Alena, Kafková Božena, Korejtko Bedřich, Krátká
Ludmila, Ligmajerová Anna, Machalová Anna, Malík Rudolf, Nováková Marie, Novotná Božena,
Pavlas František, Pavlasová Marie, Paulíčková Andrea, Pešoutová Milada, Pleskačová Ludmila,
Pokorná Marie, Rakušanová Monika, Ranecká Marie, Sobotková Jana, Tomášková Marie,
Třasáková Marie, Urbánková Jiřina, Vacková Věra, Vajrychová Jana, Zvulíková Nataša.
Abiturienti
1921
Třída VIII., třídní profesor Jaromír Košťál
Beneš František, Bok Václav, Holubář Jaroslav, Horšík Karel, Hořica Vratislav, Kalvoda Stanislav,
Klepetko Ludvík, Kubánek Karel, Kudrna František, Nykysová Věra, Pavlíček Vojtěch, Pospíšil
Antonín, Praus Antonín, Sedlický Václav, Starý Jan, Stránský Florián, Thier Václav, Uhlíř Oldřich,
Víšek František, Závorka Josef, Žanda Jan
1922
Třída VIII., třídní profesor Václav Krištof
Horák Václav, Jirounková Marie, Kluh Jan, Knob Stanislav, Koštíř Vlastimil, Kouklík Jaroslav,
Mašková Anna, Musílek Antonín, Novotná Marie, Rychlý Rudolf, Řetický Josef, Salaquarda Jiří,
Semrád František, Smetáček František, Vlk Břetislav
1923
Třída VIII., třídní profesor Jaroslav Hoch
Bačkovský Leopold, Bok Karel, Ceypová Marie, Fischl Robert, Hoffmanová Helena, Holub Jan,
Hořica Miloš, Koutný Ladislav, Málek Josef, Neuwirth Josef, Pospíchal Josef, Pospíšil Vincenc,
Pujman Jiří, Weiss Rudolf, Zapletal Miloš
1924
Třída VIII., třídní profesor Josef Holý
Dočekal Jaroslav, Joska Adolf, Krupař Miroslav, Kulhánek Josef, Lebduška Emanuel, Musílková
Marie, Ningerová Olga, Pešek Stanislav, Roubíček Otto, Svoboda Dobroslav, Šárovec Antonín,
Šlesinger Josef, Záruba Alois
1925
Třída VIII., třídní profesor Jan Ullmann
Blažek Jaroslav, Brožek Emil, Brukner Jan, Čermák Jan, Fialka Jaroslav, Honický Václav, Klemm
Květoslav, Lidický Pavel, Nikl Bohuslav, Petelík František, Procházka Blahoslav, Sodomka Josef,
Vacek Karel
1926
Třída VIII., třídní profesor Jan Petrus
Hanousek František, Hüblbauer Oldřich, Koutná Dobroslava, Krumlová Aloisie, Ningerová Vlasta,
Pick Otakar, Sobotka Jan, Souček Jan, Stará Jindřiška, Zatřepálek Miloslav
1927
Třída VIII., třídní profesor Jaromír Vlašimský
Bárta Jan, Boháč Leopold, Dočekal Zdeněk, Dvořák Alois, Klinecká Marie, Kotěra Antonín, Krupař
Vladimír, Kudrna Jan, Kufr Alois, Němec Josef, Neuwirth Ladislav, Nezbeda Miloslav, Ninger
Antonín, Sehnal Bohuslav, Šecková Božena, Šedivý Josef, Šlesingerová Marie, Víšková Božena,
Vondráček Otakar, Zábský František, Žanda Zdeněk
1928
Třída VIII., třídní profesor dr. Stanislav Málek
Bárta Jaroslav, Bergmannová Anna, Bílek Jan, Biskupová Eugenie, Jeníček Oldřich, Kadlec Josef,
Kolářová Marie, Mrtka Jan, Nevole Jaromír, Pešek Josef, Pokorný Alois, Procházka Václav,
Růžičková Emilie, Rychlý Karel, Sehnal Zdeněk, Semrád Václav, Sobotka Josef, Šecková Helena,
Tesař Václav, Tillmann Oldřich, Václavík Pavel, Wellner Miroslav, Zadina Karel
1929
Třída VIII., třídní profesor Václav Krištof
Beck Josef, Berger Zdeněk, Bruknerová Věra, Břízová Marie, Cakl František, Dohnal Jindřich,
Džafarov Josef, Fidra Jaroslav, Francová Žofie, Franz Jan, Janáček František, Janáček Jaromír,
Janáčková Jitka, Jonáš Vladimír, Klepetko Bohumil, Koutná Vlastimila, Krajinová Aloisie, Krejdl
Ladislav, Linhart Vlastimil, Macháček Karel, Marek Jindřich, Michálková Marie, Moravec Jaroslav,
Němec Ladislav, Němeček Jan, Petelíková Jarmila, Pick Jaroslav, Sobotka Bohumil, Sobotka Zdeněk,
Šilhánek Bohumil, Vltavský Rudolf, Vodička František, Zrzavý Josef
1930
Třída VIII., třídní profesor Jaroslav Hoch
Bláha Josef, Cimplová Ludmila, Culek Josef, Doležal Ladislav, Doležálková Anna, Dvořák Emil,
Dvořák Jan, Havel Bohumil, Joska Antonín, Kolářová Vlasta, Koref Jiří, Křivský František, Maňásek
Arnold, Mejstřík František, Michálková Jaroslava, Motl Josef, Nedbal František, Nováková Růžena,
Pešek Josef, Pešková Marie, Pleskač František, Rothanzl Václav, Semrád Antonín, Štěpán Jaroslav,
Šulc Ludvík, Švanda Břetislav, Záruba Bohumil
1931
Třída VIII., třídní profesor Jaroslav Hoch
Bok Liboslav, Cífka Eduard, Čapková Růžena, Dobrzenský Jan, Dvořáková Marie, Freund Jan,
Horníčková Marie, Jun František, Kastner Jaroslav, Krejčí Zdeněk, Lacina Václav, Liman Otakar,
Macháčková Božena, Marková Emilie, Merglová Marie, Novotný Josef, Paulíček Jan, Pleskač Bohuš,
Slavíček Karel, Souček Ladislav, Štěpán Jan, Tesařová Marie, Tichý Jaroslav, Václavík Prokop, Valtr
Jaroslav, Vltavská Marie, Vltavský Josef
1932
Třída VIII., třídní profesor Jaroslav Hoch
Brožek Bohumil, Březina Karel, Čermák Jaroslav, Fikar Josef, Franzová Josefa, Hamerník Josef,
Horníček Julius, Kafka Ladislav, Kasalová Anděla, Kotrč Karel, Nevolová Marie, Polívka Jaroslav,
Prokop Alois, Semrád František, Stará Marie, Tesař Vladimír, Vaňková Marie
1933
Třída VIII., třídní profesor Jan Ullmann
Běloušek Ladislav, Blecha František, Dejmal Ferdinand, Horníčková Růžena, Hospodková Božena,
Jelínková Marie, Kozáková Eva, Liška Otakar, Novotný Josef, Novotný Stanislav, Pelikán Otakar,
Průšová Olga, Richter Josef, Rosecký Rudolf, Sobotka Oldřich, Svoboda František, Šedivý Rudolf,
Teplý Mojmír, Tillmannová Vlasta, Václavík Gustav, Vašíček Oldřich, Vltavský Miloš, Zadina
Antonín, Záruba Josef, Zmek Bohuslav
1934
Třída VIII., třídní profesor Karel Šnobl
Ceyp Emil, Freund Rudolf, Koula Antonín, Liška Vladimír, Lorenc Miroslav, Nevolová Karla, Pfeffer
František, Pleskač Miloš, Sýkorová Milada, Široký Josef, Tecl Rudolf
1935
Třída VIII., třídní profesor Jaroslav Horák
Březina Václav, Franzová Anna, Fučík Josef, Hradecká Berta, Kilianová Helena, Klepetko Vladimír,
Kruml Vincenc, Křišťanová Marie, Linek Oldřich, Šulc Jiří, Tichý Oldřich, Toufar Josef, Trnka Jiří,
Vacková Jiřina
1936
Třída VIII., třídní profesor Jaroslav Hoch
Binko Jan, Cach Jiří, Dohnal Bedřich, Hiblbauer Jan, Jindra Josef, Kasal Jaromír, Klupka Jaroslav,
Mejstříková Jarmila, Novák Otto, Pleskačová Marie, Polláková Karolina, Slanař Jindřich, Starý Jiří,
Tillmann Jiří, Tuček Karel, Náchodský Oldřich
1937
Třída VIII., třídní profesor Ferdinand Kaňovský
Artweger Jaroslav, Bárta Josef, Brzek Miroslav, Ceyp Josef, Hirschová Anna, Janovská Anna, Karlík
Antonín, Košumberský Ludvík, Ležák Václav, Mazal Jaromír, Michálková Vlasta, Mlčoch Emil,
Nevšímal Oldřich, Pešek Josef, Záruba Jan, Záruba Jaroslav
1938
Třída VIII., třídní profesor Václav Krištof
Bergerová Věra, Brejcha Lubomír, Bříza Miloslav, Bübelová Miloslava, Čermák Blažej, Dvořáková
Anežka, Hájková Jiřina, Hamerník Jindřich, Janda František, Krejčová Věra, Ligaunová Jaroslava,
Mísař Jiří, Pauler Jaroslav, Polívka Zdeněk, Pompe Karel, Pošvářová Hedvika, Ruprechtová
Květoslava, Seifert Jaromír, Schenkel Zdeněk, Sibera Viktor, Smejkal Jan, Sobotka Vlastimil, Souček
Jan, Škotyová Věra, Vašíček Jaroslav, Weiser Jaroslav
1939
Třída VIII., třídní profesor Jaromír Vlašimský
Andres Josef, Benda Jaromír, Berák Josef, Březina Josef, Červenková Jiřina, Dřevikovský Miroslav,
Dušková Miloslava, Fingerhutová Ludmila, Hendl Miroslav, Holík Vladimír, Holmanová Věra,
Chytrová Marie, Janáček Jaroslav, Janáčková Marie, Kabíček Jaroslav, Kalvodová Ludmila, Kárník
Josef, Klubalová Vlasta, Kovačka Oldřich, Krátký František, Křivská Olga, Kubeš Antonín, Leznar
František, Mládková Jarmila, Novotná Vlasta, Ondráček Josef, Pelikánová Taťana, Pešek Jaroslav,
Sekerková Jaroslava, Sokolíček Gustav, Suchá Věra, Valenta Jan, Vejrych Bohuslav, Veselá Ludmila,
Záruba Oldřich
1940
Třída VIII., třídní profesor Jaroslav Hoch
Brožková Věra, Bureš Jan, Bübel Karel, Dobrý Jan, Fiedler Miloš, Franz Josef, Frei František,
Hiblbauer Josef, Holfeuer Josef, Holický Miroslav, Hollmann František, Horníček Josef, Ježek
Miroslav, Konfršt Václav, Kostková Ludmila, Kozáková Pavla, Krejčí Jiří, Křížová Miroslava, Lát
Jaromír, Mareš Miroslav, Matějka Vladimír, Melmer Jiří, Nedbal Karel, Němeček Milan, Nezbeda
Jiří, Pelikán Vladimír, Roobová Blanka, Rymeš Jaroslav, Skalický František, Starý Jiří, Stehnová
Libuše, Šilhán Bohuslav, Šťastník Vladimír, Štekl Jiří, Trouba Jan, Ullmannová Olga, Valášek Jaromír,
Zárubová Libuše, Zeman Jiří, Zvolánek Stanislav
1941
Třída VIII., třídní profesor František Kopáček
Balounová Naděžda, Carda Miloš, Císař Josef, Červenka Jaromír, Formánková Helena, Heřmanská
Marie, Horák Ladislav, Janáček Stanislav, Janko Jiří, Ježek Miroslav, Kárník Václav, Kohout
František, Kostková Věra, Lacinová Anežka, Ludmila Miloš, Němcová Marie, Nevolová Anna,
Niedermertlová Libuše, Pátek Karel, Pavlík Bohumil, Pešek Vladimír, Potěšil Jiří, Rejman Stanislav,
Stará Marta, Straka Bedřich, Strzepek Kamil, Strzepek Ladislav, Šnoblová Věra, Trojan Jaromír,
Tureček Jiří, Uhlířová Jarmila, Wasserbauer Stanislav, Vašíček Vít, Veska Josef, Vlašimský Jaromír,
Vorlíčková Hana, Výborný Jindřich, Zahálka Jiří, Zvolánek Oldřich
1942
Třída VIII. A, třídní profesor Václav Krištof
Absolon Štěpán, Andres František, Bareš Josef, Blažek Josef, Brychta Bohumil, Bureš Jiří, Drápalík
Vladimír, Hiblbauer Jan, Hodík Karel, Holík Radomír, Janáček Jaromír, Klein Zdeněk, Klement
Antonín, Klusáček Josef, Kubánek Zdeněk, Marek Václav, Mergl Adolf, Palendal Václav, Pojezný
Stanislav, Sobotka Miloslav, Souček Jan, Suchý Karel, Šťastný Aleš, Ullmannová Hana
Třída VIII. B, třídní profesorka Věra Sztachová
Dvořáková Ludmila, Dymáček Rudolf, Halamová Jiřina, Chmelař Václav, Kronďák Jaroslav,
Machovská Emílie, Mudruňková Antonie, Ninger Jaroslav, Pavlíčková Jiřina, Pokorný Vladimír,
Riedlingová Vlasta, Říčan Jiří, Slanař Jiří, Součková Jarmila, Sovová Oldřiška, Štědrý Jan, Švanda
Václav, Tecl Jaroslav, Uchytil Jaroslav, Urbanides Josef, Vondrušková Ludmila, Zemanová Zdenka
1943
Třída VIII., třídní profesor Josef Svoboda
Barborka Zdeněk, Beneš Vladimír, Biška Antonín, Danihelková Vlasta, Doležal Jan, Dvořák Jaroslav,
Dymáková Marie, Dymáková Růžena, Erhartová Marie, Fajman Ladislav, Fiřtová Irena, Grubner
Ladislav, Hrbolková Anna, Kňourková Božena, Křemenák Bořivoj, Medlík Vladimír, Michková
Blanka, Novák Jan, Nováková Bohuslava, Pátek Jaroslav, Piskač Jaroslav, Píšová Libuše, Sibera
Vlastimil, Sovová Božena, Strašil František, Špidlen Otakar, Uhlíř Liboslav, Vavroušek Miroslav,
Vltavský Vlastimil, Záruba Jan, Zárubová Anna, Zavadilová Dagmar
1944
Třída VIII., třídní profesor Josef Svoboda
Brabenec Jaroslav, Císař Karel, David Stanislav, Dobrý Jan, Doležalová Marie, Doležalová Vlasta,
Dvořák Karel, Fidrová Jitka, Havelka Věroslav, Hošek Vladimír, Hoza Věroslav, Hrdá Helena,
Hubáček Jan, Janovská Naděžda, Kamarýtová Zdeňka, Karas František, Kutálek Jiří, Moravec
Miroslav, Navrátilová Jaroslava, Němec Josef, Procházka Bedřich, Půža Miroslav, Ruprecht
František, Skalický Josef, Still Vladimír, Šubrt Arnošt, Zimmerová Jarmila, Zrzavý Jaroslav, Železný
Lubomír
1945
Třída VIII., třídní profesor Oldřich Pokorný
Adam Miroslav, Adamec Zdeněk, Barborková Jitka, Bárta Stanislav, Bazalová Anna, Bílková Jiřina,
Buchtová Jindra, Dobruský Jiří, Doležálková Marie, Filip Jaroslav, Holubář Vlastimil, Jordová Věra,
Kindlová Marcela, Krumlová Růžena, Lidmila Dobroslav, Lopour Ladislav, Naňková Irena,
Podroužek Karel, Pujmanová Danuše, Reindl Rudolf, Ruprechtová Jaroslava, Rýdlink Čestmír,
Schauer Miloslav, Sedmidubská Milada, Sitenská Ludmila, Slanař Bohumír, Suchá Marta, Šaflerová
Anežka, Škrdlant Zdeněk, Tecl Ludvík, Vaňková Libuše, Výborný Jiří, Zezuláková Hana, Zvolánek
Jaroslav
1946
Třída VIII., třídní profesor Jaroslav Hoch
Adamec Václav, Brabenec Aleš, Capicarová Jitka, Fučík Jiří, Hezina Jiří, Hyrš Zdeněk, Holubářová
Naděžda, Horníček Jan, Hubáček Josef, Janáček František, Joska Václav, Karlík Jiří, Knická Olga,
Knirsch Antonín, Kožený Milan, Kropáčková Jiřina, Křemenák Zdeněk, Losenický Vlastimil, Marek
František, Meloun Otakar, Mísař Zdeněk, Naňková Jitka, Pavliš František, Pustinová Jiřina, Sedlák
Antonín, Sedlák Jaroslav, Sekerka Ivan, Slanař Jaroslav, Svobodová Alena, Šimonová Eva,
Uchytilová Miloslava, Vorlíček Jan
1947
Třída VIII., třídní profesor Jan Podešt
Adam Jiří, Bálková Ludmila, Farkač František, Gregor František, Hencl Vladimír, Herman Zdeněk,
Jaroš Jiří, Jeřábek Jiří, Julišová Božena, Kárník Miroslav, Kocourková Věra, Konečný Miloslav,
Kopecký Ladislav, Kostková Jarmila, Kruml Jaroslav, Nevolová Jana, Ninger Karel, Novák Jiří,
Petržílková Olga, Říčan Zdeněk, Sokolovský Jiří, Stehno Jaroslav, Straka Jaromír, Suchý Viktor,
Šrámková Pavla, Veleta Jaroslav, Želízko Václav
1948
Třída VIII., třídní profesorka PhDr. Jiřina Boková
Brabenec Ladislav, Brožek Jaroslav, Budínský Jiří, Čapková Ludmila, Červenka Vladimír, Danihelka
Karel, Devera Karel, Doležal Vladimír, Drápalík Jiří, Hencl Zdeněk, Janáček Václav, Jouzová Eva,
Kindlová Marta, Kopic Karel, Martínek Zdeněk, Martinů Danuše, Matulová Božena, Nevole Milan,
Nováková Miluška, Škrdlant Mojmír, Šrámek Josef, Zátka Zdeněk, Závorková Zdeňka, Zvolánek
Josef, Žáková Stanislava
1949
Třída VIII., třídní profesorka Dr. Adéla Kolaříková
Beneš Jaroslav, Boháč Dobroslav, Čermák Jiří, Dobrý Karel, Hoch Jaroslav, Janáček František,
Janáček Vít, Jecha Karel, Košín Josef, Krčálová Bohunka, Krumlová Hedvika, Kubát František,
Kudrna František, Musilová Jaroslava, Nevole Ladislav, Nevole Oldřich, Papoušek Václav, Pauler
Rudolf, Paulerová Marie, Pospíchal Ladislav, Příhoda Jaromír, Půbal Jiří, Pujmanová Jana, Slanař
Josef, Sodomka Lubomír, Souček Josef, Stará Marie, Šotola František, Šulc Vladimír, Šustr Radko,
Záhejský Jiří, Zmrhal Jan
1950
Třída IV. A, třídní profesor Jaromír Vlašimský
Blažek Josef, Buchtová Vladimíra, Dalihod Libor, Grohová Jana, Hlinecká Stanislava, Hliněnská
Ivana, Hochová Eva, Hromádková Jaroslava, Kamarýt Pavel, Novák Jan, Pavlíček Jaroslav, Plíšek
Václav, Procházka František, Rüklová Marie, Slámová Jana, Straková Zdeňka, Šrámek Ladislav,
Švadlenková Marie, Švec Jan, Švec Zdeněk, Talacko Bohuslav, Truplová Marie
Třída IV. B, třídní profesorka Irena Příhodová
Čermáková Bohumila, Hanušová Blanka, Jelínek Ladislav, Král Vladimír, Martínek František, Mráz
Vlastimil, Novotný Otto, Paulus Miroslav, Pavlíková Božena, Pecen Jaroslav, Pujman Libor, Smeták
Jaromír, Stará Ludmila, Střelec Vladimír, Voda Jaroslav, Vondra Josef, Vošický Jaroslav, Žák
Miloslav
Do tohoto maturitního ročníku dále patří Boháč Jiří, Dvořák Josef, Gigal Antonín, Hájek Milan,
Kubát Jan, Pavlíček Josef, Stuna Josef, Varga Karel, kteří byli v roce 1949 ze studia vyloučeni.
Ředitel Gymnázia Chotěboř jim 25. března 1992 zaslal „Osvědčení o maturitní zkoušce“.
1951
Třída IV. A, třídní profesor Zdeněk Mísař
Bukovský Vítězslav, Černohubý Jaromír, Dejmalová Libuše, Kohoutová Hana, Korbelová Marie,
Košumberský Miroslav, Krocová Marie, Krumlová Alena, Medlík Adrian, Panchártek Miroslav,
Pátková Alena, Pešková Věra, Polanská Zdeňka, Provazník Stanislav, Pustinová Blanka, Rašínová
Anna, Rumlerová Zdeňka, Slanař Jaromír, Saxl Leopold, Stará Jaroslava, Štroblová Jana, Vašíčková
Milena, Žežulka Jaroslav
Třída IV. B, třídní profesorka Irena Příhodová
Bubeníček Jindřich, Bukáčková Naděžda, Bukovská Eva, Bureš Karel, Dočekal Jan, Doležalová
Věroslava, Gregor Jaroslav, Heindlová Drahomíra, Kučera František, Kusil Zdeněk, Novák Miloš,
Slanařová Jarmila, Šrámek Jan, Šťastný Jan, Šulc Milan, Tecl Jaroslav, Vašíček Miloš, Bukovský
Vladimír
Do tohoto maturitního ročníku dále patří Blecha Václav, Fousek Zdeněk, Janáček Gabriel, Lorenz
Lubomír, Musil Oldřich, Pátek Miloš, Varga Karel, kteří byli v roce 1949 ze studia vyloučeni. Ředitel
Gymnázia Chotěboř jim 25. března 1992 zaslal „Osvědčení o maturitní zkoušce“.
1952
Třída IV. A, třídní profesor Václav Roubíček
Akrmanová Miloslava, Bednář Josef, Bílková Bohumila, Brychta Ivan, Burýšek Josef, Čejková
Dagmar, Dobrá Dáša, Doucek Miroslav, Drtinová Irena, Fuksová Eliška, Hanáková Svatava,
Hejduková Blanka, Hlaváček Jaroslav, Holas Jan, Charvát Milan, Jakeš Jan, Janáček František,
Jeníček Květoslav, Ježek Jaromír, Joska Miloslav, Karlíková Marie, Kavka Stanislav, Kosař Jiří, Kusý
Josef, Lacina Jiří, Málková Božena, Novotný Čestmír, Peca Stanislav, Pospíšil Josef, Radil Václav,
Smutný Jaroslav, Stará Ludmila, Stehlík Zbyněk, Stehno Jaroslav, Šimon Josef, Zárubová Hana
Třída IV. B, třídní profesorka Alena Vaňková
Jírů Dana, Kadlecová Marie, Karlíková Marie, Kohoutová Ludmila, Kostková Dagmar, Králová
Zdeňka, Kubátová Marie, Kudrnová Zdeňka, Landsmanová Marie, Mach Eduard, Maršíková Lýdie,
Mazancová Milada, Menšík Zdeněk, Němec Ivan, Nevečeřal Miroslav, Nevole Milan, Pešková Jana,
Píšová Věra, Procházková Hana, Prokop Miloslav, Prokopová Eva, Roubínek Stanislav, Sobotková
Bohunka, Sotona Jiří, Šemík František, Šimonová Růžena, Špačková Marta, Šrámková Bohunka,
Švandová Marie, Tyšer Jaroslav, Vašíčková Danuše, Weisová Jitka, Zelená Irena, Zelený Jaroslav,
Zoucha Jaroslav
1953
Třída IV. A, třídní profesorka Irena Příhodová
Brčák Jiří, Čápová Eva, Ehrenberger František, Fuxová Alena, Hensel Josef, Hlaváček Robert,
Holasová Anna, Jírů Alena, Mach František, Němec Jan, Pátek Jaroslav, Plíšek Josef, Rybenská
Marie, Sodomková Ludmila, Sokol Antonín, Stehno Josef, Stejskal Milan, Štěrba Jan, Veselá
Zdeňka, Víšek Jaromír, Zikmunda Jan
Třída III. A, třídní profesor František Převor
Bačkovský Miloslav, Bubeníčková Bohumila, Coufalová Marie, Dufková Jaroslava, Dymáčková
Zdeňka, Filipová Vlasta, Hiblbauerová Božena, Hořica Vratislav, Chaloupka Otakar, Janáčková Irena,
Jelínek Jaroslav, Kacafírek Stanislav, Kadleček Jaroslav, Kastnerová Dagmar, Knobová Stanislava,
Kopecká Jana, Krajina Antonín, Křivská Věra, Kudrna Miroslav, Polívková Milada, Radil Miloslav,
Seifertová Eva, Uchytilová Anna
Třída III. B, třídní profesor Václav Roubíček
Ficbauer Stanislav, Fidler Václav, Krajina Vladimír, Krčál Stanislav, Kroc Jiří, Kruml Josef, Marková
Emilie, Mejstřík František, Mrkvička Bohumil, Ninger Vladimír, Novotná Hana, Ondráčková Marie,
Paul Jiří, Polívková Anna, Procházka Jiří, Pujmanová Vendulka, Reimont Vladimír, Sekerková Marie,
Soukup Jiří, Stupková Helena, Šedivá Olga, Šiška Jaroslav, Štefáčková Marie, Šustr Ivo, Venc
Stanislav, Zemanská Anna
1954
Třída 11. A, třídní profesorka Alena Horáková
Boháčová Zdeňka, Čermáková Věra, Dočekalová Marie, Dušátková Jana, Filipiová Libuše, Jelínková
Ludmila, Joska Luboš, Kodešová Olga, Kolář Jan, Lacinová Ludmila, Nováčková Božena, Oberreitová
Hana, Opatová Marie, Pech Karel, Přibyl Jaroslav, Smejkalová Marie, Starová Marie, Stýblová Jitka,
Šebková Božena, Valtr Pavel, Vašíček Vladislav, Žoudlíková Dagmar
Třída 11. B, třídní profesor dr. Jiří Špét
Doležal Karel, Hart Jiří, Janáček František, Joska Otto, Kádě Vladimír, Král Evžen, Lípa Lubomír,
Malinský Jiří, Martínek Milan, Nikl František, Novotná Danuše, Pátková Jana, Paulusová Marie,
Pavlíčková Miluše, Pešek Antonín, Pilař Karel, Polák Stanislav, Reimannová Zdeňka, Stýblo Jiří,
Šourková Jiřina, Vašek Ladislav, Zmatlíková Miloslava, Zvolánek Antonín
1955
Třída 11. A, třídní profesorka Irena Příhodová
Bydžovská Anna, Dubcová Lidmila, Dvořáková Věra, Fikejzl František, Fousek Ladislav, Fuxa
Bohumil, Hamsa Jaroslav, Hánová Irena, Hradecká Božena, Hubáček Karel, Jablonská Marie,
Kudrnová Irena, Marek Vladislav, Minaříková Irena, Musilová Františka, Novotný Vlastimil,
Pavlasová Božena, Pilař Otto, Rüklová Anna, Skřivánek František, Sobotka Bohuslav, Stehlík
Jaroslav, Stehno Jaroslav, Stehnová Jiřina, Sýkorová Eva, Šafránek Josef, Šťastný Josef, Švarc
Jaromír, Valtr Viktor, Vavroušková Marie, Zezuláková Marta, Zvolánek Miloslav, Žanda Jan
Třída 11. B, třídní profesor Miroslav Silverio
Adámek Josef, Blažková Eliška, Boháč Jiří, Budínský Vladimír, Drápalíková Božena, Enöklová Marie,
Hájek Milan, Hejduková Milada, Janáčková Marcela, Ježdík Václav, Jílková Božena, Kadlečková
Alena, Kafková Jaroslava, Kaštánová Vlasta, Kavka Josef, Kopecká Jaroslava, Mach Ladislav, Málek
Miroslav, Malina Otakar, Málková Zdeňka, Marková Eva, Pavlíček Josef, Partyk Jiří, Pavlíček
Jaroslav, Polívková Božena, Pospíchal Jan, Rasocha Vlastimil, Scháněl Ladislav, Sodomka Jaromír,
Sokolovská Zdeňka, Srnský Květoslav, Štefáčková Anna, Těšínský Ladislav, Tůma Stanislav,
Uchytilová Bohumila, Urbanová Marie, Valtrová Miluška, Voháňková Marie, Vojáček Petr, Vošický
Zdeněk
1956
Třída 11. A, třídní profesorka Alena Horáková
Babinská Milada, Daňková Hana, Hofrichter Pavel, Hochman Václav, Hořica Miloš, Chalupa
Jaroslav, Janda Václav, Jeníčková Danuše, Kadlec Josef, Kalusová Eva, Kaňkovský Vladimír, Koutný
Ludvík, Křesťanová Libuše, Křivský Jaroslav, Pavlíčková Marie, Pecka Lubomír, Pešková Marie,
Pleskač Jan, Pohanka Karel, Pošík Jaroslav, Radilová Vlasta, Rudová Jaroslava, Semerák Jindřich,
Skleničková Zdena, Stará Marie, Stehnová Milena, Šimonová Ludmila, Uchytilová Emilie, Vránová
Ludmila, Vypler Ivo, Zadinová Jarmila
Třída 11. B, třídní profesor František Převor
Bačkovský Jiří, Běhounková Ludmila, Blažek Miloslav, Dobiášová Dagmar, Doležálková Anežka,
Eisová Marie, Eliáš Antonín, Filipi Marie, Halík Ladislav, Charvátová Eva, Janáček Milan, Jindra Jiří,
Kacafírek Jiří, Kočová Jaroslava, Kučera Bronislav, Málek Bohuslav, Motlová Ludmila, Musil Oldřich,
Novotná Ludmila, Novotná Marie, Ondráčková Stanislava, Ratkiewiczová Hana, Smejkalová
Zdeňka, Sobotka Bohumil, Stýblová Olga, Štefanová Jarmila, Štěpař Josef, Tesařová Bohumíra,
Varga Karel, Zvěřinová Marie, Zvolánková Růžena
1957
Třída 11. A, třídní profesorka Alena Horáková
Boháčová Eva, Brožková Eliška, Culková Milada, Dolejšová Milada, Hillerová Ladislava, Holubová
Anna, Hospodková Eva, Hospodková Jana, Hrdá Alena, Hricová Eva, Chocholová Marie, Chvojková
Marie, Klepetková Eliška, Klepetková Marie, Kocourková Anna, Kudláčková Eva, Lacinová Marie,
Málková Anna, Moravcová Alena, Morkusová Marie, Němcová Hana, Ondráčková Jarmila, Pátková
Marie, Pešková Marie, Pražanová Vlasta, Remsová Věra, Slavíková Zdeňka, Sochová Věra,
Sommerová Danuše, Svobodová Anna, Svobodová Ludmila, Šroubová Eva, Tůmová Vlasta,
Vilímová Vlasta, Vondráčková Anna, Zrzavá Marie
Třída 11. B, třídní profesor Václav Zvěřina
Ajchlerová Jaromíra, Antošová Stanislava, Bareš Zdeněk, Biben Jan, Bláha Jaroslav, Doležalová
Jana, Havlík Oldřich, Hejňák Bohumil, Janda Václav, Janeček Vladimír, Kolářová Věra, Krejčí
Antonín, Kučera Milan, Málková Marta, Marešová Eva, Marková Věra, Moravcová Marie, Motlová
Věra, Mrkvičková Marie, Němcová Hana, Novák Jan, Piskačová Ludmila, Pleskač Bohumil, Polívka
Josef, Pustinová Jana, Saidl Miloslav, Stránský Václav, Stýblo Josef, Svoboda Jiří, Šimon Stanislav,
Šteiner Emilián, Šťastný Jan, Švestka Vladislav, Turková Marie, Vlach Stanislav
Dálkové studium, třídní profesor Václav Zvěřina
Cimplová Marie, Dvořák Josef, Francová Jiřina, Havlík Josef, Hlaváč Jaroslav, Kadlecová Jaroslava,
Nejedlý Karel, Pátková Ludmila, Šrámek Jaroslav
1958
Třída 11. A, třídní profesor Jaroslav Brabenec
Bílek Miloslav, Bruthansová Anna, Erbenová Jaroslava, Chalupa Miroslav, Jandová Eva, Jelínková
Marie, Kadlec Stanislav, Krumlová Ludmila, Malinová Hana, Málková Eva, Marková Ludmila, Mojr
Bedřich, Mudruňková Alena, Mühlfait Luboš, Musilová Eva, Partyk Petr, Pešková Marie, Petrlík
Jaroslav, Polívková Jarmila, Procházka Antonín, Procházka Bohuslav, Prošková Květoslava, Rathouz
Jaroslav, Sojková Dagmar, Starý Jaroslav, Starý Jindřich, Stránská Věra, Svoboda Miroslav, Valtr
Bohumil, Vltavský Josef, Vrána František, Vydrová Vladimíra, Záruba Jiří
Třída 11. B, třídní profesor Miloš Vavřička
Anderle František, Boháč Miloslav, Bořil Leopold, Bořilová Růžena, Brázda Zdeněk, Burkoňová
Jana, Culek Ladislav, Čermáková Marie, Černý Jaroslav, Dvořáková Bohumila, Franěk Karel, Hájková
Hana, Hájková Věra, Hercegová Dobroslava, Holasová Marie, Hospodka Josef, Jun Josef,
Kohoutová Marie, Kolářová Jiřina, Koumarová Marie, Krátký Josef, Kubišta Pavel, Laštovková
Marie, Macháček Jiří, Maruška František, Michek Stanislav, Němec Josef, Nevečeřalová Jaroslava,
Polívková Eva, Skleničková Jarmila, Stejskalová Jiřina, Svobodová Jaroslava, Škaryd Václav, Štětina
Jiří, Zrzavý Jan
1959
Třída 11. A, třídní profesor Václav Zvěřina
Císařová Jaroslava, Čermáková Marie, Dobřichovský Jiří, Hubatová Anna, Janko Zdeněk, Karlíková
Eva, Kolář Jaromír, Kulich Václav, Kytka Václav, Musil Václav, Ondráčková Eliška, Pachtová Marie,
Páťal Luboš, Pavlasová Marie, Pešková Václava, Pipková Věra, Průša Jaroslav, Semerák Jaroslav,
Slavík Václav, Stará Zdeňka, Škrha Jiří, Teclová Milena, Tikalová Jaroslava, Tománek Ladislav,
Tomášková Zdeňka, Uchytil Jaroslav, Vávrová Věra, Vilímová Jana, Vosecká Josefa, Zeidová Jana,
Hanauerová Božena
Třída 11. B, třídní profesor Jiří Siegert
Čermáková Ludmila, Dobrý František, Doležalová Marie, Fajtová Jaroslava, Fuxová Marie, Jonáš
František, Kabourková Marie, Kadlečková Hana, Kápička Stanislav, Kolářová Marie, Kosinová
Dagmar, Kozlík Miroslav, Kučera Jaromír, Kučera Karel, Mach Václav, Málek Josef, Málková Jana,
Mejstříková Marie, Nevolová Jana, Pejřimovský Antonín, Pelikánová Vlasta, Petržílková Marie,
Pilný Jaroslav, Raclavský Antonín, Raclavský Josef, Sekerka Jaroslav, Steinhauserová Jana, Stuna
Jiří, Svobodová Eva, Švestková Marie, Žák František
1960
Třída 11. A, třídní profesor Otto Pluhař
Blechová Olga, Bříza Josef, Břízová Helena, Bukovská Milada, Cimplová Jana, Culek Karel, Dostál
Miloslav, Drápalíková Jana, Dubec Jiří, Eisová Stanislava, Filipová Věra, Halama Bohumil,
Hospodková Anna, Chybová Naděžda, Janovský Jiří, Josková Růžena, Judová Marta, Kadlec Jan,
Křesťanová Ladislava, Labuťová Jaroslava, Laur Václav, Macháčková Hana, Mašková Jana, Musilová
Eva, Němec Otakar, Pleskač Pavel, Stejskal Bohumil, Tesařová Milena, Tůmová Věroslava,
Vojtěchová Věroslava, Vomelová Jana
Třída 11. B, třídní profesor Jaroslav Pátek
Brožová Pavla, Březinová Blanka, Friml Stanislav, Hamsová Marie, Holasová Amálie, Janáčková
Bohumila, Jarolímová Blanka, Josková Ludmila, Kacafírek Adolf, Kašparová Zdeňka, Kodat Jiří,
Kodat Vladimír, Koťarová Marie, Krákorová Soňa, Kubátová Miloslava, Mach Jiří, Málková
Jaroslava, Med Jan, Medová Marie, Otevřelová Iva, Pavlas Zdeněk, Pecová Miroslava, Picková
Miloslava, Podhola Vladimír, Prokopec Vladimír, Roženská Květoslava, Řeháková Eva, Sojka Pavel,
Stránská Bohumila, Široká Jana, Štefáček Milan, Šulc Jiří, Valtr Václav, Vávrová Miloslava,
Votroubková Blanka, Žandová Hana
1961
Třída III. A, třídní profesor Václav Zvěřina
Anderle Karel, Bílek Tomáš, Brachtl Miloš, Břízová Věra, Burkoňová Blanka, Ferbrová Marie, Jirková
Zdeňka, Jonášová Alena, Kovář Vlastimil, Křesťanová Jaroslava, Kubecová Marcela, Lacina Josef,
Němec Ladislav, Ondráčková Marie, Remsová Daniela, Semrádová Věra, Sobotka Miloslav,
Štefáček Jaroslav, Šulcová Marie, Tikal Václav, Urban Karel, Vápeníková Alena, Včelák Pavel
Třída III. B, třídní profesor Jiří Siegert
Běloušková Marie, Bořil Aleš, Doležálek Ivan, Fuksová Ludmila, Fuksová Věra, Hartová Hana,
Hoffmannová Ludmila, Holzmannová Marie, Jandová Miloslava, Jindrová Jana, Josková Hana, Karlík
Zdeněk, Korejtková Alena, Křivohlavý František, Křivský Petr, Málková Jana, Marková Miloslava,
Polívka Karel, Pujmanová Dana, Rychlý Josef, Řádek Václav, Steinhauser Jan, Straková Jaroslava,
Timar Julius, Vašíčková Jitka, Zadinová Věra, Zvolánek Stanislav
1962
Třída III., třídní profesor Jaroslav Brabenec
Bílek Zdeněk, Bílková Milena, Blechová Dana, Černá Vlasta, Černá Zdeňka, Čudová Marie,
Dvořáková Miloslava, Eisová Alena, Ferbrová Zdeňka, Filipi Anna, Fousková Marie, Fuksová Marie,
Jelínek Josef, Josková Marie, Kalvodová Jaroslava, Karlíková Miroslava, Klepetková Jaroslava,
Kubátová Eva, Kulhánková Olga, Musílková Marie, Pecová Anna, Pelouchová Anna, Peřinová
Růžena, Pohanka Vladimír, Polívková Věra, Pravdová Věra, Stehnová Dagmar, Svobodová Alena,
Šmídová Věra, Uchytil Miroslav, Vašíčková Marta, Vošická Evžena, Záruba Václav, Zoubková Marta
1963
Třída III. A, třídní profesor Miloš Vltavský
Bauerová Milena, Borský Josef, Hanoldová Jana, Hospodková Marta, Karlíková Květa, Kruml Josef,
Lásková Jaroslava, Malá Dana, Minaříková Alexandra, Nepovímová Světla, Novotná Jiřina,
Petrovická Jana, Pravda Václav, Rainišová Eva, Semerák Zdeněk, Němec Zdeněk, Slanařová Eva,
Stehnová Marie, Štěpařová Marie, Tomášková Marie, Trynerová Marie, Valentová Alena, Valtrová
Růžena, Vltavská Květoslava, Zmatlíková Marie
Třída III. B, třídní profesor Václav Zvěřina
Andres Jan, Bajovský Miroslav, Bořilová Eva, Bořilová Hana, Čermáková Jana, Dopitová Milena,
Holoubek Jaroslav, Jelínek Josef, Jelínková Marie, Kolaříková Dana, Koppová Věra, Marková Blanka,
Matějová Miluška, Mísař Jan, Plíhalová Narciska, Rajchrt Jan, Richter Jiří, Rükl Jan, Stará Jarmila,
Škarydová Růžena, Špinar Jan, Šťastník Jaromír, Tichý Jaroslav
1964
Třída III., třídní profesor Jiří Siegert
Boháčová Miloslava, Coufalová Zdeňka, Culková Vlasta, Čapková Věra, Dlouhá Marie, Dostálová
Marie, Halíková Lidmila, Henzlová Dagmar, Jacháčková Anna, Kovačková Marie, Nejedlá Věra,
Nevolová Ivanka, Polanský Petr, Průšová Marie, Slanař Milan, Vašíčková Jaroslava, Vavrečka
František, Vlach Evžen
Střední škola pro pracující, třídní profesor Miroslav Vondra
Beránek Miroslav, Drápalík Miloš, Halamová Anna, Jarolím Miloslav, Kabíček Aleš, Karlík Jan,
Klouček Jaroslav, Pavlíčková Ivana, Miřátský Václav, Včela Jaroslav, Vencelides Zdeněk
1965
Třída III. A, třídní profesor Jaroslav Brabenec
Bejček Vlastimil, Brachtlová Helena, Císařová Marie, Čejda Jiří, Čejková Marie, Dočekalová Marie,
Fárka Jan, Janáčková Eva, Janáčková Věra, Juliš Vladimír, Karlíková Jana, Kopecký František,
Krumlová Marie, Kynclová Marie, Lášek Josef, Lindnerová Hana, Mensová Jaroslava, Mísařová
Blanka, Nedbalová Jaroslava, Nedvěd Pavel, Novotná Ludmila, Sekera Jaroslav, Severová Oldřiška,
Široký Pavel, Štědrý Milan, Štětina Pavel, Voháňka Bohumil, Zadina Antonín
Třída III. B, třídní profesor Václav Zvěřina
Čáp Jiří, Čermáková Alena, Čudová Marie, Dubnová Zdeňka, Fialová Ivana, Holík Radomír, Josková
Eliška, Kirchnerová Jarmila, Kolář Ladislav, Kořínková Iva, Marková Dana, Němcová Jiřina,
Nováková Marie, Pavlasová Jaroslava, Pešek Jaroslav, Pešková Jana, Policarová Dana, Pospíchalová
Ludmila, Široký Vladimír, Šotová Jana, Štěrbová Hana, Vacek Antonín, Vršovská Marie, Zuntová
Danuška
1966
Třída III. A, třídní profesor Miloš Vltavský
Benešová Jaroslava, Břeňová Zdeňka, Drápalík Jiří, Dvořáková Blažena, Dvořáková Libuše, Gronová
Miloslava, Hořicová Dobroslava, Jahelková Anna, Joska Miloslav, Joska Zdeněk, Kocourek Otto,
Kohoutová Marie, Kolářová Alena, Kopicová Anna, Krejčí Ivan, Lánský Petr, Málek Bedřich,
Málková Jaroslava, Medlíková Jana, Němcová Alena, Němec Jaroslav, Netíková Olga, Partyk
František, Páťalová Oldřiška, Pauler Jan, Pavlíková Marie, Poříz Jan, Provazník Václav, Sadílková
Ludmila, Štefáčková Eva, Štolbová Naděžda, Valtr Eduard, Váňa Bedřich, Vilím Karel, Žurecová
Růžena
Třída III. B, třídní profesorka RNDr. Hedvika Malinová
Adamová Hana, Benáková Hana, Běloušková Ludmila, Blažková Marie, Blechová Hana, Čermáková
Margarita, Česalová Hana, Dibelková Jana, Doležalová Jana, Doležálková Hana, Dvořáková Marie,
Hánová Hana, Janková Miloslava, Jelínková Drahomíra, Jeníková Zdeňka, Jeřábek Karel, Kadleček
Slavomír, Kalvodová Vlasta, Kaucká Zdeňka, Křivská Anna, Langová Eva, Moučková Ivana,
Náhlíková Jaroslava, Novotná Marta, Pavlíková Jaroslava, Plašilová Olga, Semrádová Jaroslava,
Sobotková Hana, Stehnová Květa, Svobodová Alena, Tučková Jana, Uchytilová Jana, Vávra
Alexandr, Zadinová Jana, Zoubek Jaroslav
1967
Třída III. A, třídní profesor Jiří Siegert
Grulich František, Hájek Pavel, Holcmanová Marie, Hošková Zdeňka, Janda Josef, Karlíková
Ludmila, Krajčová Ivanka, Málková Věra, Mergl Václav, Mičková Václava, Mráček Antonín,
Němcová Dagmar, Pecková Jaroslava, Pěch Pavel, Řádek Josef, Smutná Jarmila, Šafařík Vladimír,
Šrámková Věra, Šťastná Vlasta, Štukheilová Hana, Trkalová Alena, Večeřová Eva, Zrzavá Jana, Žák
Kamil
Třída III. B, třídní profesorka Ivana Navrátilová
Bártová Miloslava, Cekrová Iva, Exnarová Jaroslava, Fejfarová Eva, Horáková Jaroslava, Hrdinová
Marie, Hromádková Jarmila, Kabíčková Helena, Kameníková Běla, Kloučková Eliška, Kopecká Jana,
Krajíčková Ludmila, Krejčová Ludmila, Lebdušková Ludmila, Málková Eliška, Nejedlá Alena,
Novotná Jitka, Poulová Vlasta, Růžičková Miloslava, Rychlá Jana, Šohajová Eva, Štěpánková Vlasta,
Turková Jiřina, Urbanová Jana, Vrzáková Marie, Zvolánková Anna, Mrtka Karel
1968
Třída III. A, třídní profesor Jaroslav Brabenec
Čermák Josef, Dvořáková Dagmar, Hejkalová Zdeňka, Holubář Libor, Jehličková Jana, Kavka
Zdeněk, Kohoutová Helena, Král Radslav, Krátká Marie, Krčilová Vlasta, Krédlová Eva, Kruml Aleš,
Kryštofková Hana, Med Zdeněk, Mísař Jiří, Němcová Vladimíra, Pavlásek Jiří, Pavlíčková Jaroslava,
Pecinová Libuše, Poledníková Jana, Průša Jiří, Samek Zbyněk, Slavík Jiří, Smejkal Kamil, Šafařík Jan,
Teplý Bohumil, Ulč Antonín, Valecká Štěpánka, Zachariáš Rudolf
Třída III. B, třídní profesorka Jiřina Urbánková
Balounová Petra, Bejčková Jarmila, Bencová Božena, Bezoušková Oldřiška, Čapková Marie,
Dušková Hana, Eisová Marta, Gruntorádová Ivana, Hrušková Marie, Janáčková Stanislava,
Jeřábková Alena, Klátilová Eva, Klementová Marie, Kubát Otakar, Letáková Blanka, Machková
Marta, Medová Eva, Mísařová Radmila, Nováková Květuše, Pfefferová Marie, Rajchrt Věroslav,
Sajfertová Marcela, Slámová Hana, Slanařová Jaroslava, Smutná Marie, Soušková Jaroslava,
Stránský Milan, Vozáb Jan, Vystrčilová Marie
1969
Třída III. A, třídní profesorka RNDr. Hedvika Malinová
Bauerová Helena, Bencová Marie, Béna Jiří, Binko Jiří, Černá Jaroslava, Dejmalová Marie, Fialová
Marie, Fousek Ota, Henzl Josef, Holubář Aleš, Horáková Dana, Koreček Tomáš, Kozlová Eva,
Křesťanová Marie, Losenický Jan, Mališová Věra, Matějová Anna, Mergl Jiří, Musilová Eliška,
Nevečeřalová Marie, Novák Jaroslav, Ondráček Vlastimil, Pátek Milan, Polívka Petr, Pravdová
Vlasta, Rulíková Jiřina, Salačová Dagmar, Severa Jindřich, Štědrý Václav, Šubrtová Zdeňka,
Zárubová Marie, Zvolánek Antonín
Třída III. B, třídní profesorka Helena Čermáková
Běhounek Jaroslav, Boháč Jan, Hábová Stanislava, Hanusová Hana, Hovorka Jaroslav, Janáčková
Eva, Jarolímová Marie, Kafková Alena, Matějková Věra, Mazurová Marie, Pelikánová Alena,
Pensimusová Vladimíra, Pešková Milena, Růžička Karel, Sekerová Alena, Tomek Oldřich, Tuček
Václav, Uchytilová Miroslava, Wagnerová Hana
1970
Třída III. A, třídní profesor Jiří Siegert
Brachtlová Hana, Cardová Naděžda, Čermáková Anna, Čermáková Marie, Dejmalová Jana, Filip
Jaromír, Gregorová Jiřina, Guhl Petr, Hiblbauer Jan, Klementová Jaroslava, Koutník Josef, Krulík
František, Marušková Ludmila, Michálková Dana, Nádvorníková Niva, Navrátil Josef, Nevolová
Daniela, Niklová Jana, Paulerová Jana, Pecina Pavel, Perničková Květoslava, Říčanová Marie,
Slavíková Iva, Sobotka Bohumil, Teclová Ilona, Vašíček Aleš, Večeřová Hana, Veselá Vladimíra,
Zárubová Naděžda, Zvolánková Eva, Zvolánková Marie
Třída III. B, třídní profesor František Růčka
Čejková Eliška, Doležalová Ludmila, Dundáčková Božena, Eisová Jarmila, Henzlová Jaroslava,
Jehličková Renata, Kadlec Zdeněk, Kadlecová Ludmila, Kameníková Marie, Krédlová Zdeňka,
Lišková Miroslava, Málková Jitka, Matoušová Marie, Milfaitová Hana, Novotná Marie, Novotná
Věra, Pátková Milada, Počická Jaroslava, Půžová Helena, Radilová Magda, Stará Hana, Stehnová
Marie, Tulachová Dagmar, Tůmová Miloslava, Váňová Božena
1972
Třída IV. A, třídní profesor Václav Zvěřina
Císař Karel, Culková Dobromila, Dobrá Jana, Dolinajová Eva, Dvořák Josef, Dvořák Josef, Ešner
Otomar, Fárková Vlasta, Hartman Zdeněk, Jeřábek Jan, Jílek Antonín, Jurek Vladimír, Kocourek
Petr, Kouba Jiří, Král Pavel, Křemenák Lubomír, Křivský Jan, Lehký Milan, Myšková Eva, Nejedlá
Jana, Velebová Marcela, Pauler Jiří, Pištora Jaromír, Pleskačová Alena, Šimonová Jana, Štědrý
Vladimír, Štrejlová Marta, Tesařová Hana, Tichá Daniela, Tůma Jiří, Uchytil Josef, Vítek Jiří, Zeman
Jiří
Třída IV. B, třídní profesorka Jiřina Urbánková
Barborka Vít, Bačkovská Vlasta, Bekeová Magdaléna, Blažková Jana, Dvořáková Alena, Hanoldová
Bohuslava, Holasová Ludmila, Holoubková Jana, Hovorka Jan, Jirásková Naděžda, Jirásková Vlasta,
Josková Jaroslava, Kasalová Jiřina, Kovačková Marie, Linhartová Jaroslava, Marková Jitka,
Martínková Věra, Mašková Irena, Mlynářová Jaroslava, Náhlíková Zdeňka, Přibilová Zdeňka,
Remarová Miloslava, Strzepková Kamila, Šafránek Zdeněk, Šmídová Václava, Vávrová Hana, Zíková
Marie, Zimermanová Libuše
1973
Třída IV. A, třídní profesorka RNDr. Hedvika Malinová
Benáková Hana, Čermáková Blanka, Dostálová Marie, Fajmanová Jitka, Havel Václav, Horák Josef,
Jarolím Miloslav, Krajinová Hana, Král Lubomír, Krupičková Dagmar, Kubánek Zdeněk, Málková
Dáša, Michálková Věra, Michková Iva, Mísařová Dana, Nováková Dagmar, Pátek Petr, Pátková
Dagmar, Pěchová Hana, Piskač Jan, Pleskačová Marie, Růžičková Marie, Slejšková Irena, Svobodová
Vlasta, Šimon František, Štěrbová Marie, Vepřovská Jindřiška, Vikánská Eliška, Voháková Alena,
Vrátil Pavel, Žáková Marie
Třída IV. B, třídní profesorka RNDr. Růžena Anderlová
Beran Vladimír, Bízová Hana, Burýšková Iva, Caklová Zdeňka, Eisenwort Ladislav, Hamerník Milan,
Janáčková Olga, Kalinová Jarmila, Kočová Dana, Křesťan Jiří, Křesťanová Zdeňka, Menoušek Aleš,
Nevolová Jiřina, Novotná Libuše, Ondráčková Alena, Pavlišová Hana, Pospíchalová Eliška,
Provazníková Jitka, Pustinová Marie, Sequensová Miloslava, Stýblová Eva, Sýkorová Hana,
Šilhánová Jitka, Špitálníková Marie, Urbanidesová Eva, Vojtěchová Alena, Wagner Oldřich,
Zadinová Nataša, Zachová Alena, Zárubová Miluše, Žáková Eliška
1974
Třída IV., třídní profesor František Růčka
Beran Pavel, Boháčová Vlasta, Čermák Jan, Černý Josef, Dobšinský Pavel, Doležalová Drahomíra,
Drápalíková Vlasta, Dvořák Josef, Eppich František, Filipová Hana, Hlaváčková Marie, Holubářová
Alena, Kadlečková Božena, Krumlová Pavla, Křemenáková Eva, Málek Václav, Mazánková Věra,
Medlík Vladimír, Melounová Věra, Nepovím Zdeněk, Pauler Jiří, Pelikánová Vladimíra, Picková
Daniela, Pokorný Zdeněk, Pospíchal Jaroslav, Provazníková Jaroslava, Provazníková Jitka, Sajfertová
Jolana, Šmídová Blažena, Štarman František, Tomášek Vlastimil, Turková Eva, Valtr Jan, Vašíčková
Dagmar, Westfál Jiří
1975
Třída IV. A, třídní profesorka Alena Zedníková
Adámek Petr, Aubusová Jaroslava, Blažek František, Češíková Naděžda, Hlaváčková Vendula,
Jarolím Zdeněk, Kozel Petr, Kratochvíl Miloslav, Moc Milan, Mudruňková Věra, Nepovímová Věra,
Nohejlová Marie, Pátek Pavel, Paulíčková Jaroslava, Pavlíčková Magdaléna, Pospíchalová Jaroslava,
Pravdová Petra, Sysrová Marie, Šmahelová Miroslava, Tuček Zdeněk, Tučková Alena, Tučková
Marie, Tůmová Ludmila, Uchytil Luděk, Valtr Pavel, Voplakal Ladislav, Zítková Vladimíra, Zrzavý Jiří
Třída IV. B, třídní profesor Jiří Siegert
Andertová Jarmila, Bencová Drahomíra, Cacková Věra, Culková Jiřina, Dobrý Jan, Doležálková
Milada, Doležalová Helena, Doležalová Helena, Dušková Irena, Flusková Blanka, Hovorková
Ludmila, Jandová Jitka, Jelínková Olga, Kamarýtová Miloslava, Kirchnerová Jarmila, Kodrlová
Václava, Kubátová Naděžda, Lachmanová Eva, Novotná Milena, Piskačová Naděžda, Plíšková Jana,
Skálová Jaroslava, Soukal Bořivoj, Šidlák Jiří, Šrámková Jaroslava, Tecl Miroslav, Tryner Josef,
Turková Květa, Vajrychová Jarmila, Vaňkovská Jana
1976
Třída IV. A, třídní profesorka RNDr. Květoslava Růžičková
Biernatová Eva, Carda Jaroslav, Havlík Jiří, Chaloupka Otakar, Janda Josef, Joska Jiří, Kavalír Jan,
Lesáková Věra, Lišková Dana, Málek Josef, Meloun Otakar, Miláčková Irena, Mrtka Jiří,
Mudrochová Jaroslava, Mühlfaitová Zdeňka, Niedermertel Josef, Pátková Světlana, Paulíčková
Emilie, Perková Irena, Piskačová Ludmila, Pospíchalová Eva, Pospíšil Jaroslav, Říčanová Jiřina,
Sequens Richard, Siegertová Hana, Štrejlová Marie, Uchytilová Hana, Voláková Ingrid, Zita Jaromír
Třída IV. B, třídní profesorka Jiřina Urbánková
Bačkovská Anna, Bálková Ivana, Bárta Jaroslav, Břízová Eva, Coufalová Marie, Čermáková Eva,
Dymáčková Jaroslava, Dymáčková Zdeňka, Eis Václav, Enderlová Blanka, Friček Marcel,
Hamerníková Jana, Hrůza Josef, Hůzl Jiří, Chromá Jana, Janovský Zdeněk, Ježková Hana, Kafka
Milan, Karlík Zdeněk, Malinová Marie, Mrvová Věra, Odvářková Jiřina, Pešek Josef, Rutová
Miroslava, Slámová Jaroslava, Stýblo Josef, Tobiášová Věra, Vilímová Jana, Žítková Jaroslava
1977
Třída IV. A, třídní profesorka Zdeňka Střasáková
Bárta Karel, Císař Jiří, Čejková Marcela, Čermák Jaroslav, Devera Ivan, Faltová Renata, Foffová
Jitka, Hladík Josef, Horák Pravoslav, Charvát Karel, Jelínková Lenka, Ježková Naděžda, Kadleček Jiří,
Kavalírová Iva, Klečková Ivana, Koutná Dagmar, Krajina Antonín, Kulhánek Zdeněk, Němcová Pavla,
Nevole Milan, Novák Václav, Šimon Vlastislav, Šrámková Jiřina, Štaffa Jiří, Štěrba Jan, Tříšková
Emilie, Urban Miloš, Vikánská Irena, Víšková Hana
Třída IV. B, třídní profesor Václav Zvěřina
Benešová Miluše, Dudrová Marie, Dušková Marie, Dyčková Jana, Foffová Jana, Jonáš Miroslav,
Kmentová Věra, Křikava Zdeněk, Křišťanová Hana, Lykešová Miluše, Málková Hana, Marušková
Marie, Meloun Josef, Musilová Dobromila, Navrátilová Alena, Nesládková Hana, Pátková Dagmar,
Pavlíček Vít, Pohořelá Dana, Polreich Petr, Pospíšilová Jana, Radilová Milena, Šedivá Eva, Šimonová
Ludmila, Tachovská Helena, Vávrová Zdeňka, Vydláková Jana, Wagner Tomáš
1978
Třída IV. A, třídní profesorka RNDr. Hedvika Malinová
Brabec Jiří, Brabencová Blanka, Culek Petr, Čáp Pavel, Černá Dana, Doležal Vladimír, Fiala Jaroslav,
Chalupa Pavel, Jamborová Dagmar, Joska Miloslav, Karásek Jiří, Kárník Jiří, Koutný Vladimír,
Krumlová Hana, Málková Růžena, Musílková Hana, Pátek Miloslav, Pátková Zdeňka, Pospíchal
Josef, Pospíchalová Miloslava, Provazník Luboš, Provazník Pavel, Růžičková Alena, Slanař Zdeněk,
Smejkal Jiří, Smejkalová Ivana, Šidák Ivan, Špitálníková Lenka, Valentová Sylva, Vašíčková Hana,
Velíková Jana, Zítková Valerie
Třída IV. B, třídní profesorka Alena Zedníková
Benešová Helena, Duchečková Ludmila, Gruntorádová Nelly, Jandová Hana, Ježková Marta,
Jirásková Hana, Kárník Jiří, Konopčík Vladimír, Křivohlavý Jiří, Kudrna Jiří, Marková Marie,
Müllerová Jana, Nedvědová Jaroslava, Němec Jaromír, Novotná Jana, Novotná Jaroslava, Palán
Ivan, Podehradský Zdeněk, Razimová Jaroslava, Rejchrt Stanislav, Smutný Zdeněk, Stehnová Alena,
Somberková Hana, Šimonová Dagmar, Šolarová Olga, Šťastný Jan, Teufl Zdeněk, Vaňkovská Marie,
Večeřová Zdeňka
1979
Třída IV. A, třídní profesor Mgr. Pavel Krejčí
Burýšek Jiří, Caklová Marta, Filipi Vlastimil, Hubáček Jan, Hyrš Zdeněk, Ježková Blanka, Junová
Ilona, Kafková Jaroslava, Karlíková Jiřina, Korbelová Anastázie, Kotlas Josef, Krajinová Vlasta,
Krchňák Michal, Losenická Jana, Marek Jan, Miesler Vladimír, Neubauerová Dana, Pátková
Markéta, Pavelková Věra, Peterková Lenka, Pilař Zbyněk, Piskačová Irena, Růžičková Zdena, Sedlák
Josef, Semrád Josef, Sika Milan, Slovinská Marie, Stará Alena, Stehno Karel, Šmahelová Dana, Šob
Libor, Špinarová Naděžda, Táborský Jan, Urbánková Dagmar, Vaněk Miloslav
Třída IV. B, třídní profesor Jiří Siegert
Bártová Alena, Bříza Otto, Břízová Hana, Dvořáková Jana, Filipi Jaroslava, Fišarová Marie, Hladík
Josef, Hospodková Dana, Chalupová Helena, Jarolímová Eva, Jonášová Jaroslava, Junová Alena,
Kohlová Lenka, Kroutilová Jaroslava, Lédlová Jitka, Machová Hana, Mejstříková Marie, Niklová
Ludmila, Novotná Irena, Pilařová Dana, Přibilová Dagmar, Stránský Václav, Sýkorová Eva,
Škarydová Dagmar, Štěrbová Miloslava, Štolfa Josef, Zedníková Hana
1980
Třída IV. A, třídní profesorka Helena Čermáková
Bárta Martin, Bureš Karel, Drápalek Jiří, Garaj Boris, Hrudková Ilona, Hubáčková Ivana, Jeřábek
Luděk, Josková Hana, Josková Marcela, Klement Jan, Kratochvíl Luboš, Kroutil Jan, Kukla Zdeněk,
Langová Helena, Malinová Lenka, Mikulecká Blanka, Motl Miroslav, Neubauer Edmund, Odvářková
Marcela, Petržílka Leoš, Pražanová Jaroslava, Provazníková Ivanka, Siegertová Irena, Stehnová
Helena, Šárovcová Ivana, Šimonová Blanka, Šimůnková Květoslava, Šustrová Marie, Truhlářová
Lenka, Zvěřina Václav
Třída IV. B, třídní profesorka RNDr. Marie Menšíková
Bašta Jan, Bělohlávek Josef, Cinková Jana, Čermáková Jitka, Danielka Viktor, Danihelková Eva,
Dvořáková Irena, Fialová Martina, Francová Dáša, Guhlová Naděžda, Hiblbauerová Marie,
Huslíková Hana, Janáčková Lenka, Jecha Milan, Kafková Dana, Karlíková Ilona, Karlíková Marcela,
Linhart Milan, Loubek Václav, Machková Jitka, Málek Jan, Marek Jiří, Miřátská Alena, Musilová Eva,
Nepokoj Zbyněk, Nevolová Eliška, Novotná Helena, Peca Miroslav, Procházka Pavel, Rut Miroslav,
Růžička Miloš, Snížková Iva, Stehnová Marie, Škacha Petr, Šmídová Eva, Ulrichová Marie, Zářecký
Jiří
1981
Třída IV. A, třídní profesor Jaroslav Brabenec
Bišková Dana, Blažková Ilona, Břízová Vlasta, Čejková Květoslava, Čermáková Miroslava, Dostálová
Naděžda, Dymáček Tomáš, Fibingerová Ivana, Holubář Jiří, Holubová Irena, Jandová Dana,
Janoušková Iva, Ježková Alena, Kavalír Slavomír, Klečková Blanka, Kotková Jana, Králová Eva, Kubát
Roman, Kubátová Dana, Kučerová Miroslava, Losenická Jitka, Machalický Miroslav, Novák Martin,
Novák Pavel, Polívka Petr, Poulová Irena, Semerád Zbyněk, Starý Zdeněk, Šafránek Miloslav,
Víšková Alena, Uchytilová Irena, Urban Pavel, Veselý Miloslav, Zvolánek Jaroslav
Třída IV. B, třídní profesor Václav Zvěřina
Bláhová Libuše, Brychtová Hana, Doležalová Anna, Dvořáková Miroslava, Dymáčková Jaroslava,
Fiedler Lubomír, Fikejzl Bohumil, Grundová Dana, Horáková Eva, Hurtová Marie, Hůzlová Marcela,
Janoušková Hana, Jelínek Petr, Jeřábek Jiří, John Libor, Mareček Leoš, Martinková Marie, Mihály
Zdeněk, Müllerová Eva, Nováková Jana, Ortová Jaroslava, Pátková Eva, Rejlová Jaroslava, Rychlá
Jana, Řípová Marcela, Sedláková Eva, Slámová Jana, Smutný Aleš, Steiner Jaroslav, Šulc Jaroslav,
Vašíček Jiří, Volšová Jarmila, Žandová Zuzana
1982
Třída IV. A, třídní profesorka RNDr. Růžena Anderlová
Bělohlávek Jaromír, Císařová Iveta, Culková Jana, Čermák Libor, Dostálová Ivana, Fialová Kateřina,
Jakešová Jana, Huslík Rudolf, Kajínková Miloslava, Kořenář Pavel, Kučera Roman, Kudláčková Dana,
Marek Petr, Matějková Irena, Matoušková Ivana, Melechovský Milan, Mísař Ivo, Mlčochová Eva,
Mrázková Zdeňka, Musílek Karel, Němcová Jana, Nikl František, Ondráčková Věra, Pavlasová
Zdeňka, Plechlová Renata, Silvestrová Martina, Stará Hana, Stránská Ludmila, Stránský Milan,
Šťastný Libor, Tecl Jan, Včelová Blanka, Vrzáková Jaroslava, Zvěřinová Lenka, Zvolánek Tomáš
Třída IV. B, třídní profesor Mgr. Hubert Macků
Bálková Ilona, Burešová Lada, Císařová Božena, Coufalová Dana, Fuxová Jiřina, Janáček Radek,
Krčálová Helena, Krpálková Iva, Kvačková Ivana, Linhartová Marie, Macháčková Zdeňka, Nováková
Zdeňka, Papoušková Marie, Pecová Hana, Pelouch Petr, Pilař Miroslav, Řezníčková Jana, Štrobl
Roman, Těsnohlídková Dagmar, Urbánek Jiří, Vaňková Hana, Voclová Miroslava, Vogl Robert,
Vydláková Marie, Zvolánková Světlana
1983
Třída IV. A, třídní profesorka Irena Janáčková
Berák Jiří, Blažek Ludvík, Doležal Jaroslav, Doležalová Jaroslava, Fiedlerová Dagmar, Grundová
Jitka, Holubová Eliška, Hořicová Sylva, Hudík Ivan, Hurt Josef, Jančová Marie, Janečková Jiřina,
Kafková Olga, Klepetková Jana, Knapová Jana, Kopecký Petr, Krumlová Renata, Maixnerová Olga,
Orlová Miloslava, Paclík Ladislav, Peřina Miloslav, Semrád Petr, Šárovec Miroslav, Štefáčková Eva,
Štická Soňa, Vala Josef, Valová Iva, Vondráčková Lenka, Vondrová Marcela, Zárubová Jaroslava,
Zelenková Iva, Zvolánek Tomáš
Třída IV. B, třídní profesorka Jiřina Urbánková
Bednářová Eva, Bradáč Jaroslav, Čáp Jaroslav, Dobrovolná Iva, Dvořáková Barbora, Fabiánová
Hana, Habásková Stanislava, Hladíková Anna, Heřmánková Jaroslava, Jarošová Marta, Ježek Milan,
Kašpárková Jana, Krédlová Dana, Křivský Petr, Macháčková Hana, Medková Zuzana, Michková
Adéla, Musilová Helena, Němcová Jindra, Paulusová Marie, Piskačová Marcela, Polívková Jana,
Pospíchalová Eliška, Procházková Lenka, Rajter Jaromír, Sobotka Lubomír, Starý Milan, Šimerková
Jana, Tondlová Věra, Valová Ivana, Vaňková Dana, Zadinová Iva, Zářecký Petr, Zrzavý Jan
1984
Třída IV. A, třídní profesorka Zdeňka Střasáková
Břízová Jana, Culková Vladimíra, Dobrý Michael, Drápalík Zdeněk, Drtinová Drahomíra, Janáčková
Zina, Job Štefan, Klimešová Lada, Korečková Petra, Kristová Marcela, Kroupa Jiří, Kučera František,
Lípová Soňa, Mach Miloslav, Němcová Ilona, Novák Radomír, Ondráček Stanislav, Paul Lubomír,
Pecová Dana, Pešek Petr, Pešková Jitka, Poulová Olga, Remsová Barbora, Rudolf Martin,
Ryšánková Monika, Sekerková Marie, Severová Marcela, Schlosbauerová Jiřina, Stránský Zbyněk,
Sýkorová Jiřina, Synková Vladimíra, Šulc Pavel, Švancarová Radomila, Voborník Petr, Voclová
Bohuslava
Třída IV. B, třídní profesor Mgr. Pavel Krejčí
Bureš Pavel, Čáslavský Miroslav, Dočekalová Marcela, Doležán Stanislav, Dvořáček Jan, Dvořáková
Kateřina, Francová Alena, Gajdorus Miloš, Horáková Eva, Hospodka Václav, Jonáš Libor, Kadlecová
Jana, Komůrka Luboš, Kopecká Alena, Koubová Ladislava, Krajníková Věra, Malá Radka, Musil Petr,
Němcová Ivana, Neubauerová Renata, Papoušek Antonín, Pavlasová Marcela, Pelouchová Iveta,
Piklová Hana, Piskačová Ivana, Požárová Ivana, Starý Pavel, Šlégrová Zina, Šmejkalová Vlasta,
Trbolová Jana, Zvěřina Jan, Žlutická Marie
1985
Třída IV. A, třídní profesorka Helena Čermáková
Benáková Blanka, Bočková Michaela, Coufalová Lenka, Čermáková Miroslava, Derfl Jiří, Doucek
Libor, Furchová Jana, Hamederová Stanislava, Hejná Miloslava, Hubáčková Martina, Chmelíková
Ivana, Janda Milan, Kadlec Petr, Kapsa Roman, Krulík Josef, Kubátová Stanislava, Mergl Pavel,
Mottl Martin, Musilová Lada, Novotná Helena, Novotný Petr, Opatová Květoslava, Pospíšil Milan,
Procházková Magda, Samcová Ivana, Sobotková Jitka, Stará Marie, Šemíková Jindřiška, Urban
Antonín, Volencová Danuše, Žanda Jan
Třída IV. B, třídní profesorka RNDr. Marie Menšíková
Cimplová Jitka, Culková Pavlína, Čudová Jana, Doležalová Renáta, Gaďurková Iva, Havlíková
Magda, Hniličková Jana, Holakovská Hana, Hláčiková Dana, Janáčková Monika, Janda Milan,
Kadlecová Eva, Klepetko Radim, Krumlová Jana, Legátová Soňa, Majer Jiří, Malina Tomáš, Mísař
Petr, Nevečeřal Jaromír, Novotný Jiří, Novotný Václav, Pilař Jan, Pospíchal Jindřich, Požárová
Zdena, Růžičková Dana, Semrád Ladislav, Stará Jana, Švandová Iveta, Truhlářová Radka
1986
Třída IV. A, třídní profesor Václav Zvěřina
Bačkovská Romana, Cemperová Václava, Ceral Jiří, Coufal Petr, Dvořák Jakub, Halama Luboš,
Herzánová Blanka, Horáková Hana, Hurtová Ludmila, Janovská Renáta, Jonášová Dana, Klepetková
Šárka, Klusáček Ivan, Košťálová Jitka, Koubová Jana, Kršková Jolana, Musil Pavel, Nevečeřel Petr,
Ondráček Jan, Papoušková Anna, Pátková Hana, Pelikán Josef, Procházková Ivana, Richter Tomáš,
Růžičková Petra, Ryšková Pavlína, Slanařová Jana, Svoboda Petr, Šrámková Jana, Šťastná Eva,
Urbanová Jitka, Venzhöferová Hana, Zoor Kristián, Doležal Martin
Třída IV. B, třídní profesor Mgr. Hubert Macků
Císař Pavel, Čapková Jitka, Čermák Jiří, Činčerová Ivana, Dvořáková Marcela, Hudík Michal, Humpál
Martin, Jambor Milan, Janáčková Marcela, Jirsová Jana, Kořenářová Dagmar, Kořenářová Ivana,
Krista Ondřej, Kučera Petr, Machka Aleš, Málková Renata, Niedermertlová Stanislava, Pátková Iva,
Plechlová Renata, Procházka Vladimír, Provazníková Leona, Reichenbergerová Jitka, Řípová Jana,
Saidlová Monika, Semrádová Petra, Skřivánek Jaroslav, Sobotková Milena, Šimon Vít, Šnelly Dušan,
Tesař Ladislav, Vilímová Pavlína, Vodička Stanislav, Volák Vítězslav, Vomelová Alena
1987
Třída IV. A, třídní profesorka Irena Janáčková
Baumgärtnerová Irena, Bláhová Jana, Čermáková Věra, Drapáková Hana, Dolínek Michal, Filipiová
Jana, Hamák Martin, Holcman Petr, Horáková Marie, Chmelíková Naděžda, Ježková Eva, Jindra
Albert, Klementová Hana, Kosinová Jana, Mádle Michael, Motlová Martina, Nekvinda Roman,
Netolická Renáta, Poděbradská Martina, Procházková Eva, Růžičková Ladislava, Rychlíčková Ilona,
Satoriová Pavlína, Sekerka Martin, Semrád Pavel, Svobodová Romana, Štěrbová Jolana, Štětinová
Renata,Vašíčková Lenka, Zárubová Marcela, Zárubová Marie, Žáková Martina, Žemlička Petr
Třída IV. B, třídní profesorka Jiřina Urbánková
Adresová Jitka, Bohuňková Ilona, Brabencová Jaroslava, Brožková Zdislava, Cimplová Martina,
Culková Lenka, Doležálek Tomáš, Dymáčková Monika, Junová Štěpánka, Kolářová Ivana, Koťarová
Jana, Málková Jana, Melechovská Miroslava, Musílková Monika, Němcová Ladislava, Němcová
Věra, Novotná Magda, Papoušková Milada, Pátek Jaromír, Pelouchová Renáta, Pešková Miroslava,
Pilařová Ilona, Pravda Václav, Sekerová Libuše, Semrád Luboš, Stará Milada, Sýkorová Kamila,
Zimmermann Miroslav
1988
Třída IV. A, třídní profesor Jiří Siegert
Adamcová Petra, Boháč Roman, Bořilová Šárka, Březina Luděk, Dlouhá Jaroslava, Francl Jan,
Hermannová Lenka, Hons Jaromír, Horáková Marie, Hůlková Helena, Jakubec Kamil, Jindrová Rut,
Kloučková Dana, Král Ladislav, Krčál Martin, Kroufková Martina, Křepelová Lenka, Musil Petr,
Musílková Markéta, Německý Zbyněk, Nevečeřal Jan, Novák Ivo, Pecinová Jana, Petrlíková Karla,
Petrželová Jitka, Prokop Jiří, Ranecká Jitka, Sadílek Petr, Starý František, Sukdolák Radek, Šidláková
Iveta, Štefl Milan, Tvrdíková Ilona, Tůma Radek, Venzhöfer Petr, Viečorková Jolana, Vondráková
Gabriela, Výborná Veronika
Třída IV. B, třídní profesor Mgr. Pavel Krejčí
Bílková Dana, Culek Bohuslav, Čejková Dana, Čejková Jitka, Čermáková Radka, Dušátková Jana,
Dymáčková Zdeňka, Fuxová Milada, Hamerníková Jana, Havelka Petr, Havlíková Leona, Hozová
Marcela, Janáčková Eva, Juránková Dagmar, Kadlecová Hana, Kadlecová Marcela, Kasalová Ilona,
Kocman Jiří, Krátký Ivo, Krédlová Ilona, Kubát Milan, Malínská Radka, Müller Roman, Polívka
Tomáš, Polívka Zdeněk, Pleskač Vladislav, Procházková Radka, Průšová Monika, Přibylová Romana,
Richter Martin, Růčka Luděk, Sedmíková Věra, Sysrová Jitka, Škarydová Dana, Šotola Radek,
Šteklová Šárka, Šťastníková Radka
1989
Třída 4. A, třídní profesor Mgr. Vladislav Smejkal
Beránková Jitka, Boček Pavel, Brečka Václav, Břeňová Marie, Drápalíková Olga, Dvořák Filip, Grodl
Jaroslav, Grygarová Marcela, Hanzalová Markéta, Paušímová Blanka, Holas Josef, Chyba Jaroslav,
Janáčková Olga, Javorčeková Blanka, Kabíček Libor, Krajíček Zdeněk, Ledvinková Libuše, Musilová
Irena, Palisa Petr, Pavlíček Petr, Pavlíková Ladislava, Petržílek Karel, Pospíšilová Radka, Sáblík
Radomil, Saidlová Martina, Smetánková Romana, Štindl Ondřej, Žáčková Soňa
Třída 4. B, třídní profesorka RNDr. Marie Menšíková
Bělohlávek Pavel, Beráková Světla, Brychtová Martina, Drápalíková Petra, Herzánová Vladislava,
Hlavička Martin, Hoffmannová Pavlína, Houfek Roman, Kopecká Jolana, Kučerová Eva, Málková
Zdeňka, Marek Martin, Motlová Jarmila, Motyčková Stanislava, Mrkvičková Jana, Němec Viktor,
Němcová Jitka, Ondráček Martin, Pejřimovská Martina, Procházková Jarmila, Sedláková Marie,
Slavíková Irena, Stehnová Alena, Stránská Marta, Šimůnková Iveta, Šťastná Šárka, Šuntil Jan,
Švanda Petr, Váhala Tomáš, Valtrová Kateřina, Vodrážková Marcela
1990
Třída 4. A, třídní profesor Ing. Zdeněk Janča
Adamcová Dagmar, Bajer Jan, Benáková Hana, Bohuňková Šárka, Dvořáček Ladislav, Gron Martin,
Grygarová Lenka, Havle Zbyněk, Kafka Jiří, Koťarová Kamila, Králová Marcela, Krejčíková Světlana,
Křesťanová Milada, Landsmannová Magdaléna, Moravcová Gabriela, Musílek Luboš, Musílková
Stanislava, Apeltová Irena, Němcová Jana, Semerádová Jana, Slanařová Monika, Štědrá Iva,
Stehlíková Petra, Sýkorová Jitka, Šrámek Libor, Švec Stanislav, Trunková Hana, Urbanová Jana,
Včela Petr, Krepčíková Marcela, Uchytilová Martina, Schuster Jaroslav
Třída 4. B, třídní profesorka Mgr. Helena Čermáková
Bajowský Miroslav, Baloun Radek, Bílek Martin, Boháčová Ludmila, Bromová Helena, Břízová
Naděžda, Caklová Alena, Čechovská Jitka, Dalecká Eva, Doležálek Tomáš, Havlíková Renata, Hejduk
Miloš, Honsová Pavla, Joksch Tomáš, Kalinová Miluše, Klinkáčková Hana, Křivská Jana, Lacman
Pavel, Ležáková Jana, Málková Marcela, Nádvorníková Eva, Nedomová Hana, Fňukalová Jaroslava,
Pořízová Táňa, Pošíková Tereza, Steigerová Jana, Svobodová Hana, Ševčík Petr, Tvrdík Martin,
Zárubová Jitka, Zvolánková Blanka
1991
Třída 4. A, třídní profesorka Irena Janáčková
Čapek Jan, Čermáková Lenka, Dopita Miroslav, Hájková Martina, Houra František, Jedličková
Jarmila, Kejř Martin, Knobová Jana, Kolář Luboš, Kopicová Andrea, Koten Pavel, Kroužková
Oldřiška, Krupička Pavel, Menšíková Dana, Nedělková Táňa, Nekvinda Michal, Novotná Simona,
Páleníček Antonín, Pavlíček Stanislav, Pejřimovský Jan, Peřinová Dagmar, Peřinová Lenka,
Pospíšilová Jiřina, Pravda Ondřej, Rédlová Dana, Šteflová Alena, Štětina David, Štolbová Erika,
Štolfová Lenka, Šťastná Alena, Šťastná Michaela, Tesařová Zina, Vaňková Denisa, Vévoda Tomáš,
Záděrová Romana, Zvolánková Hana, Žítková Milada
Třída 4. B, třídní profesorka Jiřina Urbánková
Benák Luděk, Benešová Alena, Benhartová Leona, Burkoňová Leona, Černovská Marie, Dolínková
Eliška, Drápalíková Dagmar, Dvořák Tomáš, Dymáčková Dana, Hiblbauer Jiří, Hrubá Ludmila,
JelínekPavel, Jílková Radka, Jiránek Kamil, Jirsa Miloš, Krčová Iva, Lacinová Veronika, Linhart Josef,
Majčiníková Ivana, Málek Ladislav, Málek Robert, Musílek David, Nádvorníková Miroslava,
Němcová Jitka, Novák Tomáš, Ondráčková Věra, Tvrdíková Petra, Pavlíková Stanislava, Petr Josef,
Svoboda Josef, Štindl Vojtěch, Šuntilová Hana, Toman Radek, Vlčková Martina
1992
Třída 4. A, třídní profesor Mgr. Hubert Macků
Bukačová Iva, Doležal Miroslav, Dvořáková Silvie, Ďoubal Miroslav, Hájková Blanka, Janáček Miloš,
Jelínková Marie, Jindra Michael, Koťarová Lenka, Kouba David, Kovačková Miroslava, Krátký
Daniel, Krejčí David, Kropáček Jan, Kubátová Andrea, Lachmanová Soňa, Machková Simona, Mergl
Aleš, Niklová Dagmar, Palisová Martina, Pavlásková Alena, Peřina Petr, Pešková Irena, Pešková
Martina, Pochmonová Daniela, Sobková Markéta, Sýkorová Jitka, Ševčík Radek, Škaryd Vít,
Špitálník Luboš, Šťovíková Dana, Vítek Jiří, Vogel Daniel, Vondráčková Jana
Třída 4. B, třídní profesor Mgr. Pavel Krejčí
Bačkovský Karel, Bejvlová Dana, Danielová Šárka, Doláková Simona, Drahošová Alena, Dvořáková
Hana, Fabián Jiří, Hejduková Markéta, Hornová Jarmila, Hořínková Renata, Hromicová Lenka,
Jílková Radka, Klepetková Martina, Kočí Pavel, Krátká Renata, Krejčíková Martina, Kulhánková
Jitka, Macků Lenka, Málková Kateřina, Muniová Erika, Němec František, Novotná Martina, Panáček
Jaroslav, Petrová Renáta, Plíhalová Jana, Provazník Ctibor, Růžička Štefan, Satrapa Luboš, Sobotka
Michal, Sojková Hana, Šidláková Eva, Vácha Petr, Valendová Marcela
1993
Třída 4. A, třídní profesorka RNDr. Marie Menšíková
Beneš Petr, Bradáčová Dana, Coufal Patrik, Čálková Romana, Doležálek Jan, Hejcmanová Marta,
Holendová Soňa, Kreuzová Renata, Krupička Ladislav, Lebduška Tomáš, Losenická Bohumíra,
Musilová Markéta, Nejedlý Tomáš, Novotná Stanislava, Nyklová Dana, Obrová Monika, Satrapa
Ladislav, Skřivanová Jana, Slanař Josef, Adámková Marika, Stará Gabriela, Střasák Ondřej, Sztacho
Pavel, Šmídová Karolína, Špalková Věra, Šťastníková Jitka, Trtík Tomáš, Váňová Lenka, Veselá
Pavla, Vomela Petr, Zachariášová Iveta, Zrzavá Markéta, Zrzavý Lukáš
Třída 4. B, třídní profesorka RNDr. Marie Jobová
Bačkovský Tomáš, Bártová Irena, Boháč Jan, Březinová Petra, Doležal Libor, Domonkošová Lucie,
Ferbrová Jana, Gregor Petr, Hiblbauer Jan, Hudík Martin, Kirchnerová Lucie, Korynt Lukáš, Ledvinka
Bohumil, Melzer Vladimír, Menšík Vladimír, Motyčková Alena, Mühlfaitová Hana, Nedvědová
Michaela, Němcová Petra, Němec Jaroslav, Novotná Leona, Ondráčková Božena, Pekárek Jan,
Pelouch Radek, Peřina Vlastimil, Pokorná Stanislava, Poříz Leoš, Sekerová Hana, Sobotka Roman,
Stejskalová Anna, Špinarová Soňa, Štekl Vladimír, Šťastná Vlasta, Tůmová Věra, Váňová Pavla,
Velíšková Martina
1994
Třída 4. A, třídní profesorka RNDr. Růžena Anderlová
Bejvlová Anna, Beránková Ivana, Beránková Jana, Blažková Hana, Bocká Renata, Brabec Milan,
Brukner Roman, Drahošová Hana, Dvořáková Magdaléna, Jelínková Renáta, Jiroušková Martina,
Jonová Alena, Klepeteková Marie, Kotěrová Eva, Marková Dagmar, Marková Dana, Moravcová
Miroslava, Musil Karel, Novotná Jaroslava, Ondráčková Petra, Pešková Alena, Pinkava Vítězslav,
Poříz Lukáš, Sobotková Eva, Sojková Miroslava, Studená Simona, Zachariášová Jana, Zvolánková
Lucie
Třída 4. B, třídní profesor Mgr. Jan Smejkal
Anderle Karel, Bačkovská Milena, Ceralová Jitka, Culek Stanislav, Čermáková Petra, Debnár Petr,
Fiala Radek, Geerová Ivona, Houdková Romana, Hrušková Martina, Kalašová Věra, Kárník Tomáš,
Kolka Milan, Kolouchová Jana, Málek Jaroslav, Mrva Miloš, Pokorný Pavel, Polanská Magdaléna,
Sobotková Hana, Stehnová Stanislava, Šiller Jan, Švec Karel, Veselá Jitka, Vosecký Jiří, Vosecká
Marika, Vítek Petr, Zachariáš Miroslav, Zmeková Hana, Žaloudková Jitka
1995
Třída 4. A, třídní profesor Mgr. Pavel Krejčí
Beránková Radka, Břízová Věra, Doležalová Eva, Drahošová Lenka, Ficková Monika, Fidlerová
Blanka, Fousek Roman, Holubová Kamila, Janouchová Monika, Klementová Anežka, Kejř Roman,
Kotenová Ivana, Kozub Ondřej, Kropáčková Martina, Křivohlavý Zdeněk, Malá Iveta, Michal Kamil,
Nedvěd Zdeněk, Novotný Petr, Pořízová Alexandra, Řehák Martin, Sokol Ladislav, Souček Pavel,
Stehnová Markéta, Stránecká Jitka, Šidláková Nataša, Šlégrová Martina, Vacková Pavlína,
Vondráček Pavel, Zvolánek Lukáš
Třída 4. B, třídní profesor Mgr. Pavel Hejtmánek
Anderlová Eva, Besmáková Jana, Brožíková Pavlína, Dymáčková Zdeňka, Fiedler Vlastimil, Geerová
Markéta, Gregor Martin, Halama Jaroslav, Henzlová Monika, Hůlka Vladimír, Chromý Ondřej,
Janáčková Martina, Kadlec Zdeněk, Kalinová Petra, Kopecký Martin, Klepetková Pavla, Klusáček
Stanislav, Machalová Petra, Melzerová Jana, Novotná Petra, Nyklová Jitka, Pavlíčková Kamila,
Peřinová Petra, Pleskačová Helena, Pospíchal David, Rosická Ivana, Satorie Jaroslav, Šourková
Monika, Zadina Libor
1996
Třída 4. A, třídní profesorka Mgr. Lenka Bártová
Andresová Jana, Bezouška Petr, Brychnáčová Petra, Burešová Miroslava, Coufalová Monika,
Dušková Zuzana, Fikar Tomáš, Hlavičková Helena, Janoušek Ladislav, Janovský Marcel, Jiránková
Dita, Jiránková Kateřina, Joska Jaroslav, Kohoutová Jitka, Kovačka Martin, Mudruňka Leoš,
Málková Kateřina, Mejstřík Jiří, Ležáková Ivana, Musil Vojtěch, Musilová Blanka, Pokorná Dana,
Polívková Barbora, Šrámková Silvie, Štěpánková Petra, Tuček Václav, Valenta Milan, Vašíčková
Markéta, Venzhöfer Václav, Zrzavý Jiří
Třída 4. B, třídní profesor RNDr. Petr Chalupa
Drahošová Marcela, Dytrychová Jana, Gronová Gabriela, Hájek Aleš, Jelínková Petra, Kolouchová
Simona, Kovačková Hana, Lacinová Zuzana, Mateková Markéta, Nejedlá Šárka, Nejepínská Daniela,
Novák Michal, Nováková Marie, Novotný David, Pátková Eliška, Polívka Martin, Rázlová Lenka,
Ryvolová Daria, Slámová Markéta, Slavík Petr, Skřivanová Kateřina, Sysrová Michaela, Šabouk
Roman, Štefáčková Hana, Václavský Ondřej, Váňová Pavlína, Wohák Lubomír
1997
Třída 4. A, třídní profesorka Mgr. Jaroslava Janoušková
Benešová Petra, Brázda Tomáš, Doležal Martin, Fikarová Magda, Glancová Marta, Grebeníčková
Tereza, Hrenic Ondřej, Chlubna Petr, Janeček Martin, Kabourek Aleš, Klusáček Jan, Koc Jiří, Kolář
Petr, Krajíčková Božena, Mudruňková Lucie, Nejedlá Petra, Nekovářová Hana, Němcová Martina,
Paclíková Milada, Palacký Jan, Sedláčková Martina, Somolová Markéta, Stránský Petr, Tabiová
Dagmar, Tonarová Veronika
Třída septima, třídní profesor Mgr. Libor Lorenc
Adam Martin, Bílek Aleš, Caklová Jaroslava, Čapek Michal, Doležalová Hana, Jelínková Andrea,
Josková Marcela, Kalina Josef, Křesťan Jan, Křivský Tomáš, Lilko František, Marek Pavel, Marek
Petr, Mrkvička Lukáš, Mrázková Lenka, Nejedlý Jaroslav, Novotný Aleš, Pátek Petr, Poulová Zdeňka,
Sojka Josef, Součková Jarmila, Stehno Michal, Šafaříková Monika, Šedivý Otomar, Škaryd Jakub,
Škarydová Marie, Škorpíková Martina, Titlová Michaela, Tůmová Jana, Valecká Markéta, Vomelová
Jana, Zdražilová Lucie
1998
Třída 4. A, třídní profesorka Mgr. Irena Žáková
Brzek David, Čermáková Magda, Hrudková Monika, Jarolímová Lucie, Kárníková Jitka, Málková
Silvie, Michálková Dana, Mrtková Petra, Nejedlý Radek, Novotný Vlastimil, Pavlíčková Jana,
Pelikánová Markéta, Peřinová Gabriela, Prokopec Pavel, Provazníková Zuzana, Rothanzl Lukáš,
Svobodová Lýdie, Šmídová Petra, Tunheberová Petra, Tůmová Kateřina, Vacek Jiří, Vaněk Václav,
Vašíčková Pavla, Vencovská Iva, Woháková Denisa, Žežulka Miroslav
Třída septima, třídní profesor Mgr. Michal Jakeš
Bačkovský Michal, Bačkovský Pavel, Černá Petra, Dušková Magdaléna, Fidlerová Eva, Frőhlich
Vladimír, Heyduková Erika, Janáček Tomáš, Kittnar Zdeněk, Klepetková Ivana, Klusáčková Pavla,
Kopecký Tomáš, Krepčíková Markéta, Kyslická Jana, Lánová Magdaléna, Linhart Tomáš, Mazůrka
Roman, Melzer Zbyněk, Moravec Jiří, Motl Josef, Němcová Veronika, Novotná Jana, Novotná
Libuše, Pavlíková Irena, Pipek Jiří, Podolková Radka, Polívka Jan, Pourová Radka, Salač Radek,
Staňková Věra, Stehno Aleš
1999
Třída 4. A, třídní profesor Mgr. Pavel Krejčí
Černý Jiří, Dibelka Jaroslav, Hávová Veronika, Janoušková Petra, Krátká Lenka, Krátký David, Lána
Aleš, Landsmanová Tereza, Lazorčáková Lenka, Machková Jana, Málek Petr, Málková Věra,
Marounková Markéta, Míčová Klára, Mrvová Dagmar, Musilová Lenka, Novická Vladislava,
Ondráček Michal, Pelikánová Lenka, Pořízová Adéla, Řípová Zuzana, Sedláková Dagmar, Sokolová
Gabriela, Šmídová Eva, Tikalová Petra, Tirmantinger Jan, Ťahla Michal, Veselá Petra, Vítková Alena
Třída septima, třídní profesorka RNDr. Marie Menšíková
Bencová Radka, Bláha Jan, Brožek Jiří, Doležal Martin, Domkář Jan, Fejfarová Marie, Hamerníková
Jana, Křivohlavá Jitka, Křivský Vladimír, Kučera Martin, Ledvinková Šárka, Loubková Martina,
Machalová Adéla, Novický Petr, Novotný Jan, Pospíšil Karel, Rakušan David, Sedláková Petra,
Sochorová Dana, Šmíd Michal, Švanda Michal, Zmek František, Ždímal Miroslav
2000
Třída septima, třídní profesor Mgr. Pavel Hejtmánek
Bednář Zbyněk, Bočková Jitka, Brožová Magda, Císař Jiří, Doležalová Olga, Fendrych Bohuslav,
Hruška Roman, Hübner Jakub, Chlubna Ondřej, Janáčková Věra, Janoušek Jiří, Jonáš Michal,
Kabourek Martin, Kárník Tomáš, Kašpar Ondřej, Klosová Michaela, Král Michal, Krédlová Petra,
Linhart Martin, Loužecká Iva, Mühlfaitová Lucie, Palán Radek, Podolková Lucie, Stránská Lucie,
Škarydová Lucie, Tůmová Lenka, Valecká Jiřina, Vašíčková Jana, Vlachová Zdeňka, Zárubová Zuzana
2001
Třída 4. A, třídní profesorka Mgr. Jaroslava Janoušková
Bártová Jana, Boháč Pavel, Burdová Zuzana, Coufalová Renata, Čápová Kateřina, Jarošová Hana,
Kavka Pavel, Klepetková Petra, Kocmanová Lucie, Kolesová Petra, Kopecký Vít, Málková Jitka,
Marková Zdeňka, Mudruňková Zuzana, Musilová Romana, Pátková Monika, Pecina Jindřich,
Pospíšilová Jana, Ruč Daniel, Sedláčková Monika, Sobotková Jana, Somerová Lenka, Strnadová
Ladislava, Stýblová Marta, Šimonová Monika, Štohanslová Gabriela, Švecová Lucie, Veselá Jana,
Vítek Roman, Umanová Klára, Zápotočná Adéla
Třída septima, třídní profesorka Mgr. Hana Mulfingerová
Bezoušková Petra, Coufalová Šárka, Culková Markéta, Čejková Hana, Domkář Vít, Dušková Kamila,
Gabrielová Hana, Gregorová Lenka, Havlíčková Magda, Chromý Petr, Janáček Michal, Janáčková
Eva, Josková Petra, Kirchnerová Ilona, Křišťanová Veronika, Marek Ondřej, Muster František,
Pavlas Jiří, Pavlíčková Radka, Peřinová Hana, Pospíšil Jaromír, Rakušanová Jitka, Rothanzl Aleš,
Šimon Miroslav, Tecl Ondřej, Tomášková Jitka, Vaněk Jiří, Vítek Jan, Vopršal Michal, Zich Michal,
Žák Milan
2002
Třída 4. A, třídní profesorka Mgr. Irena Žáková
Ander David, Babáková Veronika, Bláhová Dagmar, Březinová Ivana, Fišerová Renata, Fousková
Kateřina, Hermannová Magda, Horáková Ruth, Jelínková Zuzana, Kalous Libor, Kavková Lucie,
Kočová Miroslava, Konfrštová Silvie, Křivský Lukáš, Kučerová Helena, Lášek Petr, Linhart Jan,
Málková Jana, Mašová Lucie, Mrtka Michal, Nepovímová Petra, Frištenská Ludmila, Pilař Jan,
Piskač Ondřej, Pospíšilová Tereza, Rozsypalová Lucie, Ryvolová Kamila, Slanařová Eliška, Šimek
Luděk, Uchytil Petr, Zvolánek Jiří, Ždímal Kamil
2003
Třída 4. A, třídní profesor Mgr. Michal Jakeš
Blažejovská Martina, Blažková Jana, Císařová Veronika, Divišová Zuzana, Dolejší Soňa, Dvořáček
Martin, Fialová Veronika, Hlaváček Lukáš, Chrbolka Jan, Janáček Jakub, Janáčková Soňa, Jelínková
Lucie, Klečanská Jitka, Konopčíková Petra, Kubínová Kateřina, Málková Zdeňka, Mišoň Petr,
Nedvědová Barbora, Niklová Gabriela, Pátková Vladimíra, Slanařová Michala, Slavíčková Lucie,
Šimek Daniel, Šišková Eva, Štrálová Marie, Švecová Tereza, Tvrdá Aneta, Veselá Ludmila, Zadražil
Petr
Třída oktáva, třídní profesor Mgr. Libor Lorenc
Bártová Tereza, Culková Lucie, Čápová Jana, Halíková Markéta, Hrdinová Iveta, Chalupa Petr, Joska
Jan, Klepetková Zuzana, Kopecká Lenka, Křivská Štěpánka, Linhart Roman, Málková Michelle,
Marková Michaela, Němcová Iveta, Novotná Martina, Ouřadová Aneta, Pešout Martin,
Schwarzová Tereza, Sklenář Lukáš, Somer Tomáš, Svobodová Gabriela, Šnajdr Michal, Štefáček
Tomáš, Teuflová Linda, Truhlářová Martina, Uchytilová Olga, Uttendorfská Nicol, Vondráčková
Renata
2004
Třída 4. A, třídní profesor Mgr. Pavel Krejčí
Blažková Iva, Čechová Kristýna, Desenský Lukáš, Doležalová Lenka, Drahošová Barbora, Dubnová
Valerie, Dykyjová Jana, Holcnerová Lucie, Hrudková Jana, Hubená Markéta, Knobová Gabriela,
Kocián Oldřich, Konfršt Zdeňek, Kovářová Kateřina, Křováčková Martina, Lacinová Eva, Nejedlá
Alena, Neuvirtová Zuzana, Pelouchová Lucie, Plíšková Pavla, Pospíchal Michal, Růžička Tomáš,
Sedlmajerová Vendula, Svobodová Eva, Šimon Oldřich, Šrámková Šárka, Šteklová Irena, Štěpán
Zdeňek, Tomášková Lenka, Tůmová Pavlína, Turková Lenka
Třída oktáva, třídní profesor Mgr. Hubert Macků
Andertová Šárka, Bezoušková Jana, Boháč Radomír, Čapek Vít, Daněk Michal, Danielka Jakub,
Drtinová Michaela, Dušek Jan, Farkačová Taťána, Halamová Kateřina, Haubert Jan, Horák Karel,
Hrušková Jana, Jonášová Danuše, Kavalír Vít, Málková Eva, Melounová Helena, Moravcová Hana,
Moravec Miloš, Motlová Jaroslava, Novotná Romana, Pavlasová Andrea, Průšová Anna, Sládková
Zdeňka, Sommer Jan, Starý Jakub, Štěrbová Petra, Vermešová Pavlína, Vopršal Ondřej
2005
Třída 4. A, třídní profesor Mgr. Tomáš Scholz
Baumgärtner Aleš, Bílek Pavel, Doležal Martin, Dvořáková Petra, Frűhbauerová Gabriela, Hašková
Kristína, Holubová Martina, Jindrová Veronika, Kryštofková Andrea, Křikava Zdeněk, Křišťanová
Petra, Kubátová Martina, Mudruňková Renata, Myšková Adéla, Neuwirthová Věra, Niklová Pavlína,
Pátek Miloslav, Pejcharová Veronika, Pospíšilová Anna, Provazník Pavel, Ptáčková Petra, Rázl
Ondřej, Staněk Lukáš, Stýblová Kateřina, Ševcechová Monika, Škodová Pavlína, Štěrba Vojtěch,
Teuflová Veronika, Valtrová Helena, Vašíčková Jana, Veselá Markéta, Zuščicová Jana, Ždímalová
Marcela
Třída oktáva, třídní profesorka Mgr. Lenka Bártová
Ander Adam, Bílek Pavel, Culek Karel, Čermáková Klára, Hamáková Šárka, Horák Jan, Janovský
Aleš, Job Štefan, Kárník Jakub, Klepetková Helena, Křišíková Eliška, Lébl Jan, Lefflerová Zuzana,
Marek Lukáš, Matějíčka Miloš, Míčová Kateřina, Petruželka Jan, Pleskač Ivan, Ryšavá Michaela,
Smejkal Lukáš, Součková Eva, Stará Tereza, Stará Zuzana, Stehno Vladimír, Šidláková Kristýna,
Truhlářová Kateřina, Vermešová Lucie, Veselá Tereza
2006
Třída 4. A, třídní profesorka Mgr. Irena Žáková
Bucharová Hana, Heřmánková Adéla, Karel Lukáš, Klepetková Hana, Kolouch Jiří, Konfršt Petr,
Lacinová Věra, Linhart Petr, Marková Lucie, Mištová Naděžda, Novotný Tomáš, Pavlasová
Veronika, Pavlíčková Jana, Pešková Tereza, Pěchová Lenka, Piskačová Anna, Smejkalová Jana,
Sobotka Martin, Sodomková Lucie, Starý Ondřej, Steigerová Lada, Šafránek David, Šindelářová
Lenka, Švejda Milan, Vacková Jana, Valentová Jana, Valtr Vojtěch, Vaňkátová Marcela, Veselá
Marie, Vítková Hana
Třída oktáva, třídní profesorka PaedDr. Marcela Chalupová
Coufalová Iva, Čermák Marek, Čermák Ondřej, Hájek Jakub, Chrbolková Markéta, Každan Daniel,
Kopecká Radka, Kosinová Veronika, Linhart Jan, Motlová Lucia, Neubauerová Alena, Novický
Radek, Ondráček Ondřej, Pleskač Lukáš, Polívka Pavel, Rulfová Kateřina, Smejkalová Jitka,
Sommerová Pavla, Stehnová Olga, Suchnová Iveta, Šimon Pavel, Špitálník Zdeněk, Tůma Jiří, Ždímal
Petr
2007
Třída 4. A, třídní profesorka Mgr. Eva Podolková
Beranová Lýdie, Borovská Radka, Břízová Lucie, Čech Martin, Danielová Dagmar, Dostálová
Michaela, Frűhbauer Zdeněk, Hanoldová Tereza, Husslíková Petra, Janáčková Veronika,
Klementová Aneta, Klepetková Eva, Klepetková Iva, Klepetková Jitka, Krčilová Šarlota, Látera
Martin, Macháčková Mirka, Martinová Olga, Moučka Michal, Mudruňková Klára, Opatřilová
Tereza, Petruželková Hana, Pilařová Radka, Románková Nela, Suchomel Ondřej, Široká Michaela,
Šlerková Kateřina, Tomšovská Eliška, Turek Martin, Vašíček Zdeněk, Votava Jiří, Zelený Zbyněk
Třída oktáva, třídní profesorka RNDr. Marie Menšíková
Běloušek Tomáš, Fialková Klaudie, Ficková Veronika, Grund Richard, Hanusová Zdeňka, Hejduková
Veronika, Hromádková Martina, Hrušová Lucie, Jonáš Jiří, Kárníková Michaela, Klos Roman,
Kratochvílová Jana, Lacina Martin, Myjavec Jakub, Neubauer Edmund, Nevolová Kristýna,
Ondráčková Dominika, Pavel Jakub, Stará Andrea, Sýkora Václav, Šimon Petr, Štická Andrea,
Urbánková Veronika, Vencelová Klára, Zvolánek Jakub
2008
Třída 4. A, třídní profesor Mgr. Libor Lorenc
Bílková Iveta, Boháčová Zuzana, Culková Zuzana, Drahošová Vlasta, Dušková Petra, Dvořáková
Šárka, Filipi Hana, Hospodka Jiří, Hospodka Pavel, Janda Jan, Křesťanová Gabriela, Křivská Karolína,
Kudláčková Jana, Marková Daniela, Motl Martin, Nejedlá Gabriela, Němec Václav, Pensimus Miloš,
Pešková Lenka, Rakušanová Michala, Straková Eliška, Sýkora Miloš, Šuntilová Jitka, Turková
Zuzana, Valenta Radek, Varjassyová Ivana, Vašíčková Pavla, Venc Tomáš, Venzhőferová Šárka,
Veselá Hana, Volná Blanka, Zlámalová Iveta
Třída oktáva, třídní profesorka Mgr. Alena Macků
Bělohlávek Ondřej, Bořil Marek, Hadravová Lucie, Hertl Josef, Honsová Martina, Jelínková
Kateřina, Kafka Stanislav, Kárník Jan, Kaupová Simona, Klepetková Eva, Kopecký Jiří, Koutná Lucie,
Křišík Jan, Kubátová Senta, Ledvinka Martin, Ligmajer Filip, Meloun Otakar, Merglová Kateřina,
Mieslerová Jana, Nedbalová Radka, Němcová Kristýna, Nepovím Ondřej, Ordeltová Magdalena,
Pátek Jan, Pikla Jan, Říčan Jan, Sedláková Michaela, Simandlová Tereza, Švecová Kateřina,
Zvolánková Pavla
2009
Třída 4. A, třídní profesorka Mgr. Marcela Němcová
Adamcová Pavlína, Blažková Jana, Boháčová Eliška, Čermáková Adéla, Endrlová Lenka, Fichtner
Jan, Horáková Anna, Janáček Tomáš, Kadlecová Michaela, Kašpar Petr, Konfrštová Simona, Koutná
Soňa, Krejčí Martin, Křivánková Veronika, Lácha Jan, Ledvinková Iva, Línková Nikola, Macounová
Petra, Mrázková Iveta, Němcová Iva, Novotný Jaroslav, Perková Michaela, Pometlo Stanislav,
Pospíchal Jindřich, Průša Josef, Semanová Michaela, Skřivanová Veronika, Sobotková Karolína,
Tichá Markéta, Vencbauerová Eva, Votavová Jana
Třída oktáva, třídní profesor RNDr. Petr Chalupa
Bártová Anna, Běloušek Petr, Čechová Barbora, Dostálová Aneta, Fárková Eva, Florianová Eliška,
Hájek Štěpán, Haubertová Lenka, Hromádka Tomáš, Janáček Filip, Jeřábková Marcela, Joska Radek,
Kadlec Tomáš, Kadlecová Magda, Klement Jan, Kratochvílová Gabriela, Křivský Adam, Lacinová
Ivana, Ledvinka Lukáš, Ledvinková Kateřina, Paušímová Blanka, Podseníková Dana, Stehnová
Kamila, Stollin Martin, Stratilová Mariana, Tuhá Martina, Uttendorfská Michaela
2010
Třída 4. A, třídní profesorka Mgr. Irena Žáková
Antlová Jana, Augustinová Jana, Bencová Šárka, Brázdová Hana, Coufalová Eva, Čapková Zuzana,
Danielková Pavla, Dobiáš Michal, Doležalová Ivana, Dvořák Vlastimil, Eisová Lucie, Jelínková
Michaela, Jouklová Monika, Knobová Klára, Kolářová Martina, Kovář Ondřej, Lancová Zuzana,
Lebedová Anna, Léblová Jiřina, Man Matěj, Melechovský Martin, Miksová Šárka, Mojžyšková
Markéta, Nekolová Zuzana, Novotná Dagmar, Ordeltová Tereza, Rásl Jiří, Ročkárová Jana, Straková
Tereza, Vágnerová Monika, Vaňková Martina, Velíšek Oldřich, Veselá Marie
Třída oktáva, třídní profesorka Mgr. Lenka Bártová
Bednářová Hana, Bibenová Michaela, Bílek Dan, Bukáček Petr, Buršík Michal, Čermák Michael,
Exnerová Tereza, Farkač Bronislav, Husslíková Gabriela, Jančová Šárka, Janovská Martina, Kopecká
Adriana, Krejčí Jaroslav, Novák Jan Pavel, Ondráček Jakub, Ondráček Stanislav, Paušímová Zuzana,
Ptáček Miroslav, Sedláková Kateřina, Simandl Ondřej, Smejkal Jan, Starý Vladislav, Stejskalová
Klára, Šárovcová Tereza, Šimonová Hana, Vlček Přemysl, Zadina Petr, Ziklová Anna,
Zvolánková Kateřina,
2011
Třída 4. A, třídní profesorka Mgr. Dana Mrtková
Baladová Markéta, Caklová Karolína, Cicková Eliška, Čejka Petr, Danielka Martin, Georgievová Jana,
Habásková Aneta, Hamerníková Daniela, Horáková Denisa, Janáčková Lucie, Jirková Veronika,
Jobová Erika, Jureček Ondřej, Kolářová Gabriela, Krejčová Zdenka, Krupičková Karolína, Křivská
Denisa, Kunášková Markéta, Májová Martina, Mrázková Lucie, Němcová Anna, Pátková Markéta,
Paznocht Jiří, Pešková Lenka, Pleskačová Klára, Polívka Lukáš, Rutsch Pavel, Sližová Denisa,
Sýkorová Dana, Šumpich Martin, Volfová Petra, Vytlačilová Veronika, Zelená Monika
Třída oktáva, třídní profesorka Mgr. Eva Podolková
Augustin Marek, Bělohlávková Nela, Cicutto Daniel, Hejtmánek Filip, Chudobová Petra, Jandová
Kateřina, Klementová Michaela, Kučera Adam, Ligmajerová Barbora, Machovcová Kateřina,
Marková Tereza, Míčová Michaela, Mihályová Tereza, Mrtková Aneta, Niklová Aneta, Pleskačová
Iva, Saidamová Suzan, Starý Jan, Šárovec Marek, Šimon Karel, Šimonová Kateřina, Štěrba Pavel,
Tichý Josef, Tučková Kristýna, Voháňka Ondřej, Vojtová Kateřina, Zadinová Marie, Žemlička Tomáš
2012
Třída 4. A, třídní profesor Mgr. Tomáš Scholz
Beran Vojtěch, Blažek Jaroslav, Černovská Jana, Dušková Petra, Dzurinová Kristýna, Fiala Pavel,
Fuxa Luboš, Halama Tadeáš, Hart Michal, Hons David, Horáková Miroslava, Jágr David, Kafková
Barbora, Kamarádová Veronika, Klofáčová Klára, Kocourková Lucie, Křivská Alžběta, Kučera Vít,
Ludvík Jakub, Málek Petr, Neuwirthová Ludmila, Paclíková Magdaléna, Pavlas Jan, Pešek Jakub,
Pešková Hana, Piskačová Kristýna, Pokorná Jitka, Sejfi David, Svašková Dita, Švejdová Monika,
Vaněk Jiří
Třída oktáva, třídní profesorka Mgr. Danuše Caltová
Beránková Martina, Boháč Kryštof, Brožková Klára, Cakl Martin, Dundáčková Nikola, Ficek Jan,
Fikarová Štěpánka, Gajdorusová Markéta, Holubová Karolína, Juránková Martina, Každan Michal,
Klepetko Vojtěch, Klusoňová Lucie, Krupička Michal, Marek Jan, Marková Gabriela, Míčová Nikola,
Müllerová Denisa, Novotná Hana, Ondráčková Aneta, Ondráčková Lucie, Pátková Lucie, Paulová
Andrea, Perková Ilona, Pleskačová Lubica, Smejkal Dominik, Stará Marie, Stollinová Adéla, Šimon
Ondřej, Zezulová Alžběta
Žáci v jubilejním roce
Třída prima, třídní profesorka Mgr. Veronika Kudrnková
Benáková Tereza, Bourdais Lukáš, Dvořáková Anežka, Gryčová Zuzana, Jakešová Simona,
Janáčková Alice, Káňová Karolína, Klabenešová Tereza, Král Dominik, Kruntorád David, Křivohlavá
Adéla, Kuška Marek, Losenický Vojtěch, Majerová Tereza, Mištová Marie, Němcová Veronika,
Pavlas Václav, Pavlasová Klára, Pham Thuang Vu Minh, Piskačová Magdaléna, Pošík Radek, Rejl
Adam, Richter Adam, Richter Michal, Stehnová Anna, Stehnová Tereza, Turek Vladimír, Zářecká
Eliška
Třída sekunda, třídní profesor Mgr. Miloslav Pátek
Bílková Monika, Boháčová Anna, Čermák Jakub, Dolínek Jakub, Dymáčková Kristýna, Horáková
Dáša, Hrubý Václav, Janda Vojtěch, Jindrová Lucie, Jirsa Radim, Krátký Daniel, Kvačková Tereza,
Málek Aleš, Málková Aneta, Marek Miroslav, Mrázková Michaela, Musílek David, Němec Vladimír,
Pátek Matěj, Pokorný Ondřej, Potůčková Kristýna, Procházková Kateřina, Sabol Josef, Sedlák
Jáchym, Stecovičová Kristýna, Stuchlíková Jitka, Škaryd Jan, Štorková Anna, Trojan Jiří, Voborník
Jakub, Zadina Štěpán, Zářecká Pavla, Zmek Karel, Žanda Jan
Třída tercie, třídní profesorka Mgr. Lada Klepetková
Albrecht Petr, Bárta Pavel, Brožková Iveta, Dvořáková Natálie, Hejtmánková Eliška, Horáková Jana,
Chlad Petr, Jelínek Vojtěch, Jirková Zuzana, Julišová Tereza, Karlík Adam, Karlíková Markéta,
Klabeneš David, Krumlová Eliška, Le Tran Duc, Michálek Jan, Mrtka Rostislav, Ondráček Josef,
Pešek Dominik, Pešková Alena, Simonová Michaela, Stránská Ester, Šenková Ivana, Škarydová
Tereza, Turková Hana, Uchytil Matěj, Uchytilová Simona, Valentová Martina, Vaněk Jan, Venc Jan
Třída kvarta, třídní profesor Mgr. Roman Kubát
Bělovský Ondřej, Činčila David, Činčila Šimon, Freibauer Lukáš, Guhlová Tereza, Henzlová Pavla,
Hojný Michael, Jakešová Magdaléna, Janáček Roman, Krejsa Jan, Krulíková Martina, Kubátová
Adéla, Kušková Klára, Legátová Tereza, Majerová Veronika, Mejstříková Barbora, Mísařová Tereza,
Musílek Miloš, Nosilová Veronika, Ondráčková Tereza, Plhalová Dorota, Pražáková Viola, Richter
David, Richterová Eva, Smutná Nikola, Stará Karolína, Stará Ludmila, Šiška Petr, Tůma Jan, Vágner
Šimon, Veselá Nikola, Vondráková Jana
Třída 1. A, třídní profesorka Mgr. Dana Mrtková
Adámková Nikola, Batbajar Nikolas, Beran Filip, Blažková Michaela, Domkářová Kristýna, Gryčová
Klára, Chládová Kateřina, Janáčková Iveta, Klofáčová Gabriela, Kopecký Mikuláš, Krédl Jaromír,
Krejza Roman, Krumlová Anna, Lorencová Lucie, Majorová Petra, Málek Václav, Němcová Hana,
Nováková Adéla, Pavlasová Lenka, Pecina Jan, Pešková Blanka, Pešková Klára, Pilařová Eliška,
Pochopová Lucie, Pospíchalová Lucie, Ptáčková Aneta, Ronovská Lea, Slanařová Hana, Spilková
Tereza, Tichá Lucie, Uchytilová Tereza, Vondrová Jana, Vyšinskij Milan, Zikmundová Veronika
Třída kvinta, třídní profesor Mgr. Tomáš Scholz
Andresová Kristýna, Bílková Kateřina, Brabec Tadeáš, Doležal Adam, Dolínková Michaela, Fárková
Iva, Frühbauerová Martina, Havlíček Jaroslav, Hoskovcová Nela, Chalupová Michaela, Chladová
Tereza, Janáčková Dita, Jirková Dominika, Krulíková Kristýna, Lorenc Filip, Matějková Kristýna,
Miřejovská Kristýna, Musil Petr, Muzikář Michal, Petržílek Karel, Piskač František, Pleskač Václav,
Rasocha Vlastimil, Sedlák Adam, Šenk Vladislav, Tůma Vladimír, Veselá Tereza, Vomela Michal
Třída 2. A, třídní profesorka Mgr. Irena Žáková
Bureš David, Čech Ondřej, Čermáková Lucie, Danielová Aneta, Dobiášová Kristýna, Doležal Josef,
Duchanová Petra, Dvořák David, Fenyková Jana, Fialová Anna, Hamerníková Ivana, Joska Jakub,
Karlík Štěpán, Kavalírová Anežka, Kohout Jaroslav, Lorencová Lenka, Losenický Jan, Maloušková
Martina, Meloun Jan, Mudruňková Markéta, Musílková Tereza, Němcová Markéta, Pavlásková
Šárka, Pešková Michaela, Pleskačová Monika, Pradáčová Lucie, Rieger Daniel, Slanařová Barbora,
Staňková Radka, Stehno Dominik, Trávníčková Veronika, Vanča Tomáš, Venc Lukáš
Třída sexta, třídní profesorka Mgr. Marcela Němcová
Beránková Šárka, Bezoušková Tereza, Činčila Benjamín, Doležal Patrik, Halák Vít, Hojný Daniel,
Horáková Iveta, Janda František, Jirsa Ondřej, Julišová Adéla, Klepetková Dorota, Klepetková Irena,
Kruml Stanislav, Kvaček Michal, Lachmanová Andrea, Ledvinka Patrik, Němec Ondřej, Nobstová
Lada, Pecen Vojtěch, Sabolová Anna, Sedláková Michaela, Sedláková Veronika, Stará Monika, Tuhý
Jan, Tůmová Kateřina, Vágnerová Julie, Votava Jan, Vrátil Jakub
Třída 3. A, třídní profesor RNDr. Petr Chalupa
Brožková Gabriela, Dipoldová Kateřina, Dobrovolný Jan, Doležalová Aneta, Dvořáček Marian, Fikar
Miloslav, Janáčková Renata, Jandová Eliška, Kohoutová Lenka, Kolářová Pavla, Kopecká Michaela,
Korečková Kristýna, Lacinová Denisa, Ludvík Tomáš, Musilová Doubravka, Neuvirtová Markéta,
Novotná Bára, Novotná Renata, Piskačová Kateřina, Polívka Miroslav, Pospíšilová Iveta, Rychlý
Patrik, Smejkalová Marie, Soušková Karolína, Stehnová Nela, Vencová Kristýna, Vojtěch Jakub,
Zemanová Kristýna
Třída septima, třídní profesorka Mgr. Eva Jirsová
Baumgärtner Dominik, Bláhová Sabina, Císař Jiří, Dostálová Natálie, Dvořáková Zuzana, Ficek
Václav, Fikar Ondřej, Havel Matyáš, Hussliková Veronika, Kadlecová Petra, Kamarád Miroslav,
Kroutil Filip, Křivská Adéla, Lacmanová Tereza, Meloun Petr, Nikl Marek, Novotná Michaela,
Ondráček Lukáš, Pavlas Ondřej, Pikla Jakub, Rezlerová Zuzana, Spilková Michaela, Šídlo Petr,
Šťastný Jan, Teclová Michaela, Venhauerová Petra, Vydláková Alena
Třída 4. A, třídní profesor Mgr. Libor Lorenc
Antlová Lenka, Brabec Tomáš, Cakl Vojtěch, Culková Tereza, Domkářová Anna, Dvořák Luboš,
Gregor Petr, Halamová Monika, Horák Luděk, Hoskovcová Lenka, Chadimová Ivana, Kasalová
Michaela, Lacina Marek, Lacinová Michaela, Le Thi Cong Tam Žaneta, Lorenc Jakub, Lorenc Petr,
Man Michal, Novotná Andrea, Ondráčková Tereza, Pelikánová Veronika, Siebenbürgerová Petra,
Stehno Jaroslav, Suchomelová Martina, Štefánková Eva, Šteidlová Lucie, Štekl Jan, Uchytilová Jitka,
Venhauer David, Voláková Veronika, Zikmundová Lucie, Žemlička Lukáš, Žemličková Lenka
Třída oktáva, třídní profesor Mgr. Martin Bárta
Albrechtová Věra, Čechová Radka, Čejková Aneta, Dobrá Nikol, Hertl Jaroslav, Jakešová Sylvie,
Jindrová Lenka, Jonášová Denisa, Kubátová Anna, Kučera Libor, Loučková Lucie, Málek Jakub,
Mejtský Miroslav, Ondráčková Anna, Pham Minh Tra Anežka, Pham Vu Viet Trinh, Polívková Eva,
Rasochová Tereza, Rybáček Roman, Štěrbová Iveta, Tůma František, Tůmová Eva, Urbanová Aneta,
Vaňková Markéta, Vencová Kateřina, Voborníková Alena
Download

Seznamy těch, kdo se podíleli na životě gymnázia