ÇOCUKLARA (5–17 Yaş Grubu)
MATEMATİK ÖĞRENMEDE
YARDIMCI OLMAK İÇİN VELİ REHBERİ
"Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir."
Hz. Mevlana
Herkes Matematik Kullanmayı Öğrenebilir.
Dünün “Öğretileni Öğren”, bugünün “Öğrenmeyi Öğren” sloganları eskimiştir. Yeni ve
yarının söylemleri “Düşünmeyi Öğren”, “Yenilikçiliği ve Üretici Olmayı Öğren”,”Yaşam
boyu Öğren”, “Bilgiyi Kullanmayı Öğren” olarak değişmiştir. Bu bağlamda, matematik
hem bir öğretim konu alanı, hem de kazandırdığı matematiksel düşünce ve problem çözme
becerileriyle bir dil ve araç olarak bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve yarar
sağlamaktadır.
Matematiksel düşünce ve zihinsel etkinliklerin ön plana geçeceği yeni bir yüzyıla doğru
hızlı adımlarla koşarken, matematiğin önemi ve güzelliğinin ülkemizde de anlaşılması son
derece olumlu bir gelişme olacaktır. Günümüzde gelişmiş ülkelerdeki hızlı bilgi üretimi
nedeni ile kullanılabilir bilgiler üstel oranda güncelliğini koruyamamakta ve kullandığımız
teknolojilerde aynı oranda özelliğini yitirmektedirler. Satın alabileceğimiz bilgi üreten
hazır teknolojiler henüz olmadığından, bilgi üretiminin fonksiyonel değeri ve önemi
ortaya çıkmaktadır. Bilgi aslında bir takım tanımlamalar, ilişkiler ve işlemler topluluğudur.
Teknolojik gelişmede düşünceyi kullanabilme elbette sağlam bir bilgi temeli ister. Ancak,
üretilen düşüncenin başarılı biçimde uygulanmaya konulması, onun matematiksel ortama
taşınmasındaki başarısına bağlıdır. Bu nedenle matematik, biçimsel bilgi üretiminin temel
yapıtaşıdır. Matematik aslında çok ucuz, hızlı ve kesin sonuç veren bir yazılım
teknolojisidir. Bilimsel düşüncenin dinamiğini oluşturan matematik için teknolojik yatırım
yapmamız gerekmez. Sadece,
eğitim sisteminde matematiği öğrenme, öğretme
stratejilerinin matematiğin doğal yapısına dayandırılarak geliştirilmesi yönünde gerekli
yatırımları yapmamız ve matematiği kullanmayı da öğretmemiz gerekir.
Çocuklarımız günlük yaşamlarında çevreleriyle iletişim kurarken, çevrelerindekileri
keşfederken ve anlamaya çalışırken matematikle tanışıyorlar. Bilim ve teknoloji çağında
matematik artan bir öneme sahip olduğundan, çocuklarımızın okulda olduğu kadar
evlerinde de matematik öğrenmeleri ve öğrendikleri matematiği kullanmaları gittikçe
önem kazanmaktadır.
Bu rehber, velilerin (veya öğretmenlerin) 5–17 yaş grubu çocuklarına matematik
öğrenmede ve kullanmada nasıl yardım edebileceklerini açıklamak ve matematiğe karşı
olumlu tutum geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Matematik derslerindeki konulara,
matematiğin önemine, yaşamımızdaki yerine ve matematiğe karşı olumlu tutum
geliştirmeye yönelik bazı sorulara cevaplar verilmeye çalışılmıştır. Sayılar, cebir,
geometri, ölçüler, istatistik ve olasılık konularındaki matematik kavramlarını
uygulamalarına ve kolayca öğrenmelerine yardıma yönelik çocukların velileriyle birlikte,
evde, alış verişte veya seyahat ederken yapabilecekleri çok sayıda etkinlik veya oyun
verilmiştir. Etkinliklerin veya oyunların hepsi okulda çocuklarınızın matematik
derslerinde öğrendiklerini pekiştirmek, günlük hayatla matematiği ilişkilendirmek ve
öğrenirken eğlenmek için hazırlanmıştır. Etkinlikler veya oyunlar için kolayca
bulunabilecek araç ve gereçler seçilmiştir.
Bir konudaki başarı ve özgüven, eğlenerek zevkli/anlamlı öğrenmek için kaçınılmazdır. Siz
de çocuğunuza matematikte yardım ederken, çocuğunuzla birlikte eğlenecek ve zamanın
nasıl geçtiğini fark edemeyeceksiniz. Bizler, hayatın içinde matematiği kullanmayı
öğrenmek ve matematiği sevilen, öğrenirken eğlenilen hale getirmek için birlikte
çalışacağız.
Prof. Dr. Mehmet Naci ÖZER
ESKİŞEHİR 2013
Prof. Dr. M. Naci ÖZER, GSM: 532 301 6 245, E-Posta: [email protected]
2
İÇİNDEKİLER
1. Rehberi Etkin Olarak nasıl Kullanabilirsiniz?
…………………
2. Çocuğunuzu Nasıl Motive Edebilirsiniz? …………………………………
3. Çocuğunuz Matematiğe Ne Kadar Zaman Ayırmalıdır? ……
4.Çocuğunuz Doğru Yanıt Veremezse Ne yapmalısınız? ………
5. Matematiğe Karşı Tutumunuz/Bakışınız Nedir?……………………
5.1.Matematik Okuryazarlığı Nedir?
……………………………………
6.Çocuğunuz İçin Matematik Öğrenmek Niçin Önemlidir? …
7.
Çocuğunuz
Matematiği
Kullanmayı
Nasıl
Öğrenecek?……………………………………………………………………………………………
8. Matematik; Problem Çözme, Sebep-Sonuç İlişkisi Kurma
ve Matematiksel Konuşma Becerisidir!
…………………
9. Çocuğunuz Matematik Derslerinde Ne Öğreniyor ve
Yararları Nelerdir? ………………………………………………………………………
10. Çocuğunuza Matematik Derslerinde Nasıl Yardımcı
Olabilirsiniz?
…………………………………………………………………………………
10.1. Çocuğunuz İçin Bilmeniz Gerekenler …………………………………
10.2. Çocuğunuz İçin Yapmanız Gerekenler ………………………………
11.Çocuğunuzla Hangi Matematik Etkinlikleri Yapabilirsiniz?…
11.1. Sayıları Kavrama
…………………………………………………………
11.2. Ölçüleri Kavrama
…………………………………………………………
11.3. Geometriyi Kavrama
…………………………………………………………
11.4.Örüntüleri Kavrama
…………………………………………………
11.5. İstatistiği (Veri Analizini) Kavrama …………………………………
12.Çocuğunuzla Oynayabileceğiniz Bazı Oyunlar ……………………
12.1.SÖZEL OYUNLAR ………………………………………………………………
12.2.BİNGO OYUNU ……………………………………………………………………
12.3.MİSKET OYUNU …………………………………………………………………
12.4.YAPBOZLAR
……………………………………………………………………
12.5.JENGA OYUNU ……………………………………………………………………
12.6.ZEKA VE DİL GELİŞİMİNE YÖNELİK EV OYUNLARI
13.BİR MASAL
…………………………………………………………………………
SAYILARLA İLGİLİ TEKERLEMELER
………………………………
ÖZGEÇMİŞ
……………………………………………………………………………
4
4
5
5
6
6
7
8
10
11
14
14
16
18
18
19
20
21
22
23
23
25
33
34
36
38
45
47
49
Prof. Dr. M. Naci ÖZER, GSM: 532 301 6 245, E-Posta: [email protected]
3
1.Rehberi Etkin Olarak Nasıl Kullanabilirsiniz?
Bu rehber, çocukların okul matematiğine yardımcı olarak başarılarını artırmak
isteyen insanlar için hazırlanmıştır. Yine okul çocuklarının matematikte başarılı
olmalarına ve matematik hakkında olumlu düşünmelerine yardımcı olmak isteyen
herkes için hazırlanmıştır. Bu rehber, anne-babalar, veliler, büyük annebabalar
(nine-dedeler), kreşlerde, anaokullarında, ilk ve ortaokullarda
çalışan öğretmenler ve çocuklarla zaman geçiren herkes, belki de sizin için
hazırlanmıştır.
Kendiniz matematikte iyi olamayabilirsiniz. Matematikten nefret ediyor ve hiç
ilgilenmiyor olabilirsiniz. Sahip olduğunuz ve iyi yetişmesini istediğiniz bir
çocuğunuzun da sizinle aynı güçlüklere sahip olduğunu düşünürseniz
endişelenebilirsiniz.
Matematiği her zaman sevmiş ve okulda matematikte çok başarılı olmuşsunuzdur.
Sizde çocuğunuzun matematiği severek başarılı olmasından emin olmak
isteyebilirsiniz.
Okulda matematikte başarılı değilsinizdir, fakat yaşamınızda gereksinim
duyduğunuz matematiği kendi kendinize öğrenmiş olabilirsiniz. Bu durumdan gurur
duyabilir veya kendi kendinize öğrenmenin yetersiz olduğunu düşünebilirsiniz.
Matematik hakkında neler biliyorsanız bilin ve nasıl hissediyorsanız hissedin,
yaşamınızdaki çocuklara; matematikte başarılı olmalarına ve matematik hakkında
olumlu düşünmelerine bu rehber aracılığıyla yardımcı olabilirsiniz.
Bu rehberde çocukların matematikte güçlü olmaları, matematiği kullanmaları
ve eğlenerek matematiği öğrenmeleri için velilere (çocuklarla zaman geçiren
herkese) rehberlik amaçlanmış ve bu amaca yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Ayrıca evde, alışverişte veya seyahat ederken çocuğunuzla birlikte
yapabileceğiniz kolay ve eğlenceli bazı güncel matematik etkinlikleri verilmiştir.
Bazı matematik etkinlikleri, çocuğunuzun problem çözme yeteneğini
geliştirmesine yönelik sorularda içermektedir. Matematik etkinliklerini
çocuğunuzla zaman geçirmek ve ona değer verdiğinizi göstermek için birlikte
yapınız. Bu rehber, çocuklarla zaman geçiren herkesin matematiğe karşı olumlu
tutumlar geliştirmeleri amacıyla hazırlanmıştır.
2.Çocuğunuzu Nasıl Motive Edebilirsiniz?
Anne-baba olarak sizler çocuğunuzun en etkin olan birinci öğretmenisiniz. Ancak
bu durum, çocuğunuza matematikte yardımcı olmak için bir okul öğretmeni
olmanız anlamına gelmez. Sizin işiniz bu değil, okula giden çocukların hali hazırda
bir öğretmeni zaten var. Siz çocuğunuza, okul matematiği ile günlük yaşamı
ilişkilendirebilmesi için yardım edebilirsiniz. Örneğin çocuğunuzla birlikteyken……
Prof. Dr. M. Naci ÖZER, GSM: 532 301 6 245, E-Posta: [email protected]
4
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hazırlanmış olan pdf formundaki E-kitaba aşağıdaki
telefon veya E-posta adresiyle iletişime geçerek
ulaşabilirsiniz.
5
Prof. Dr. M. Naci ÖZER, GSM: 532 301 6 245, E-Posta: [email protected]
13.Bir Masal: Kırmızı İbikli Küçük Tavuk^*
^*Kaynak: İngiltere de ilkokullarda okuma kitabı olarak okutulan "The Little Red Hen" kitabı.
Zamanın birinde, bir çiftlikte kırmızı ibikli küçük bir tavuk varmış. Tavuk kendi
yiyeceğini kendisi bulur ve bu güzel çiftlikte çok mutlu bir hayat yaşarmış. Bir
gün buğday taneleri bulmuş ve bunları ekerek daha çok yiyecek elde edeceğini
düşünmüş. Ancak nasıl ekeceğini bilmediği için arkadaşlarından yardım istemiş:
-“Bu
buğday
tanelerini
ekmek
için
kim
bana
yardım
edecek
?"
Ördek cevaplamış:
-“Ben yardım edemem, ancak istersen sana kahve tohumu satabilirim. Buğday
yerine kahve ekersen, çok para kazanır ve istediğin kadar buğday alırsın."
Domuz oradan seslenmiş:
- “Ben de yardım edemem, ancak kahve ekersen ürünlerini ben satın alırım."
Fare hemen atlamış:
- “Ben buğday ekiminden anlamam ancak kahve ekmek için gereken parayı sana
borç verebilirim, sonra ödersin."
Ticaretten ve tarımdan anlamayan kırmızı ibikli şirin tavuk, bu sözler sonrasında
kahve ekmeye karar vermiş ve buğdaydan vazgeçmiş. Ancak kahve nasıl ekilir
bilmediğinden yine yardım istemiş:
- “Kahve ekmek için kim bana yardım edecek?"
Ördek:
- “Ben yardım edemem, ancak kahvenin çabuk büyümesi için gereken gübreyi sana
satabilirim" demiş.
Domuz:
-“Ben kahve yetiştirmekten anlamam ancak kahveleri zararlı böceklerden
korumak için ilaca ihtiyacın var, istersen sana satarım" demiş.
Fare de:
- “Gübre ve ilaç için gereken parayı istersen sana borç olarak veririm" demiş.
Sonunda kırmızı ibikli tavuk çalışmaya başlamış, çalışmıııış çalışmış. Kahve
yetiştirmek buğday yetiştirmekten daha zormuş ve daha çok gübre ve ilaç
gerekiyormuş. Ama tavuğumuz sonunda çok zengin olacağını hayal ederek
sabretmiş. Sonunda hasat zamanı gelmiş ve gerçekten de tavuk çok miktarda
ürün elde etmiş, kendisine yol gösteren arkadaşlarına seslenmiş:
Prof. Dr. M. Naci ÖZER, GSM: 532 301 6 245, E-Posta: [email protected]
6
- “Kahveleri satmama kim yardım edecek?"
Ördek:
-“Ben yardım edemem, ancak kahveleri işlemek ve paketlemek için benim
fabrikama getirmelisin."
Domuz:
-“Ben de yardım edemem, zaten her önüne gelen kahve ektiği için kahve fiyatları
çok düştü, senin kahven beş para etmez."
Fare:
-“Ben bu işlerden anlamam, ayrıca artık sana verdiğim borçları ödemen lazım."
Sonunda kırmızı ibikli küçük tavuk gerçeğin farkına varmış ve buğday yerine
kahve ekmenin büyük bir hata olduğunu anlamış, çünkü borç içinde imiş ve yiyecek
tek bir lokması yokmuş. Açlıktan ölmemek için yine yardım istemiş:
- “Yiyecek bir kaç lokma bulmama kim yardım edecek?"
Ördek:
- “Ben yardım edemem, senin hiç paran yok."
Domuz:
- “Ben de yardım edemem, zaten herkes kahve ektiği için buğday eken de kalmadı,
yiyecek yok."
Fare:
- “Ben yiyecek bulamam. Ancak bana borçlarını ödemediğin için para yerine senin
tarlanı almak zorundayım, iyi bir tavuk olursan, belki senin o tarlada boğaz
tokluğuna çalışıp, benim için buğday yetiştirmene izin verebilirim. “
Şimdilerde bizim kırmızı ibikli küçük tavuğumuz, artık farenin olan eski tarlasında
buğday yetiştiriyor ve karnını doyurmaya çalışıyor.
Hisseden kıssa! Sahip olduklarımızın kıymetini bilelim….
Prof. Dr. M. Naci ÖZER, GSM: 532 301 6 245, E-Posta: [email protected]
7
"Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır: Dikkat, intizam, çalışma.”
Hz. Mevlana
SAYILARLA İLGİLİ TEKERLEME
0,
Top olsa tutulmaz, simit olsa yutulmaz, sayılara sayı katar; adı sıfırdır, sıfır.
1,
Sayıların ilkidir; adı birdir, bir.
2,
Ne karga, ne de kurnaz tilki; adı ikidir, iki.
3,
Yakalanması güç mü güç; adı üçtür, üç.
4,
Kuş gibi öt, üşüdüm üstümü ört; adı dörttür, dört.
5,
Oyunlarda, onunla ol eş; adı beştir, beş.
6,
Sabahları kalkınca eder kahvaltı; adı altıdır, altı.
7,
Acıkınca, aldı yemeğimi yedi; adı yedidir, yedi.
8,
Sıkı sıkı sarılmış, iki sıfır tonton yapışık ikiz; adı sekizdir, sekiz.
9,
Çevir bak sanki altı, kuyruğu topuz; adı dokuzdur, dokuz.
10,
8
Bir ile sıfır ol, gel birlikte başıma kon; adı ondur, on.
Sağ elimde beş parmak,
Say bak, say bak, say bak,
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
Sol elimde beş parmak,
Say bak, say bak, say bak,
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
Sağ elimde beş parmak,
Sol elimde beş parmak,
İki elimde on parmak,
Say bak, say bak, say bak,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
“Size ne yapacağınızı söyleyebilirler, ama ne düşüneceğinizi asla...”
Socrates.
Prof. Dr. M. Naci ÖZER, GSM: 532 301 6 245, E-Posta: [email protected]
SAYILARLA İLGİLİ TEKERLEMELER
1, 2, 3 ebelik pek güç,
4 koca teker,
5 dibe çöker,
6 ne güzel,
7’de dur,
8’de vur,
9’da atla,
10’da tepe takla.
************************************
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Evimize dön,
Bahçemizdeki güllere kon.
************************************
Bir, iki, üç, söylemesi çok güç,
Sana verdim bir elma,
Adını koydum Selma,
Hop, hop, hop, bir büyük altıntop.
*************************************
Bir cam,
İki cam,
Üç cam,
Dört cam,
Beş cam,
Altı cam,
Yedi cam,
Sekiz cam,
Dokuz cam,
On cam,
Bu da benim amcam.
**************************************
On, yirmi, sütünü iç emi,
Otuz, kırk, koyunları kırk.
Elli, altmış, erkenden kalkmış,
Yetmiş, seksen, seke seke gelsen,
Doksan, yüz, sıraya geçelim dümdüz.
**************************************
Bir minik kuş dalda durur.
Biri daha gelince, iki minik kuş olur.
İki minik kuş dalda durur.
Biri daha gelince, üç minik kuş olur.
Üç minik kuş dalda durur.
Biri daha gelince, dört minik kuş olur.
Dört minik kuş dalda durur.
Biri daha gelince, beş minik kuş olur.
Mini mini birler,
Çok oyun bilirler.
Çalışkandır ikiler,
Nazar değmesin tilkiler.
Mavi gözlü üçler,
Sayıları süsler.
Misafirdir dörtler,
Başköşede kuş gibi öterler.
Kıpır kıpır beşler,
Okul yolunda eşlerini gözler.
Altılar tatlı dilliler,
Öğretmenlerinin gözüne girdiler.
Yediler yemek yediler,
Ne acı, ne de tatlı dediler.
Sekizler semizdirler,
İnci, boncuk dizdiler.
Dokuzlar liseli oldular,
Çantalarını kitapla doldurdular.
Onlar karınca gibi çalışacaklar,
İyi bir üniversite kazanacaklar.
***************************************************
Mini mini birler,
Çalışkandır ikiler,
Mavi gözlü üçler,
Misafirdir dörtler,
Okul yolunda eşlerini gözleyen beşler,
Altılar tatlı dilliler,
Yediler yemeğimi yediler,
Sekizler, inci, boncuk dizdiler,
Dokuzlar şimdi liseli oldular,
Onlar iyi bir üniversite kazanacaklar.
**************************************************
Bir, bir daha iki, benim adım tilki.
İki, iki daha dört, üşüdüm üstümü ört,
Dört, dört daha sekiz, bu pastanın adı
markiz,
Sekiz, dokuz, on, gökyüzü rengârenk balon.
**************************************************
Beş minik kuş daldadır.
Biri gidince, dalda dört minik kuş kalır.
Dört minik kuş daldadır.
Biri gidince, dalda üç minik kuş kalır.
Üç minik kuş daldadır.
Biri gidince, dalda iki minik kuş kalır.
İki minik kuş daldadır.
Biri gidince, dalda bir minik kuş kalır.
Prof. Dr. M. Naci ÖZER, GSM: 532 301 6 245, E-Posta: [email protected]
9
Mehmet Naci ÖZER, 1964 yılında Konya’nın Ilgın
ilçesinde doğdu, Konya’nın Doğanhisar ilçesi nüfusunda
kayıtlıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’nın değişik
ilçelerinde
tamamlamıştır.
1984
yılında
Gazi
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Eğitimi
Bölümü, Matematik Anabilim Dalı’ndan mezun olduktan
sonra,
Ağustos
1984
tarihinde
PTT
Genel
Müdürlüğü’nde (burs aldığı için) göreve başlamıştır.
Mehmet Naci ÖZER, 1987 yılında Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Matematik Anabilim Dalı, Uygulamalı Matematik bilim dalında Yüksek Lisansını
bitirmiştir. 1985–88 yıllarında Anadolu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Matematik Bölümü’nde Araştırma ve Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Eylül 1988
tarihinde 1416 sayılı kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu yurt dışında
Master ve Doktora bursunu kazanmış ve 1995 yılında İngiltere’nin Leeds
Üniversitesi’nde doktorasını tamamladıktan sonra Osmangazi Üniversitesi, Fen
Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2000
yılında Doçent, 2006 yılında Profesör olan ve yayınlanmış ders kitapları, çeşitli
dergilerde yayınlanmış makaleleri de bulunan, iyi derecede İngilizce bilen,
Prof. Dr. Mehmet Naci ÖZER evli ve iki çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Mehmet Naci ÖZER, Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi; Rektör Yardımcısı, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato
Üyeliği, Sanat Tasarım Fakültesi Dekan Vekili, Fen-Edebiyat Fakültesi ile Eğitim
Fakültesi; Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyeliği, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim
Kurulu Üyeliği, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölüm Başkanlığı, … vb. idari görevlerde
bulunmuştur.
Prof. Dr. Mehmet Naci ÖZER, günümüzde oldukça revaçta olan MENTAL
ARİTMETİK alanında EĞİTMENLİK SERTİFİKASINA sahiptir. Akıl ve zekâ
oyunlarıyla da yakından ilgilenmektedir. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik - Bilgisayar Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak
çalışmaktadır.
E-Posta : [email protected]
GSM
: 532 301 6 2 45
Web
: http:\www.ogu.edu.tr\matbil\mnozer
Prof. Dr. M. Naci ÖZER, GSM: 532 301 6 245, E-Posta: [email protected]
10
DİKKAT EKSİKLİĞİ, UNUTKANLIK, ALGILAMA GÜÇLÜĞÜ GİBİ PROBLEMLERLE BAŞA
ÇIKMAK, BEYNİNİZİ, HAYAL GÜCÜNÜZÜ, DUYGULARINIZI, TECRÜBELERİNİZİ
KULLANARAK
ZİHİNSEL VE KİŞİSEL GELİŞİMİNİZE YARDIMCI OLMAK İÇİN
ZEKÂ OYUNLARI PROGRAMI
(Toplam Süre: 3 Saatx12 Hafta = 36 Saat)
Zekâ oyunları ve etkinlikleri bireylerin zihinsel kapasitelerinin, becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir araç
olarak kullanılabilir. Zekâ oyunları gerçek problemleri de içeren, her türden problemlerin oyunlaştırılmış hali
olarak algılanabildiğinden, keşfedici problem çözmeyi öğretmek için kullanılacak önemli bir araçtır. Zekâ
oyunları, bireylerin problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları
oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında etkin, hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve
çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmelerini, iletişim kurma, akıl yürütme, matematiksel ve mantıksal
düşünmeyi etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Bireyler zekâ oyunlarıyla
bireysel ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve zihinsel potansiyellerini daha iyi tanıyacak, kendilerini
ve beyinlerini geliştirecek ve özgüvenlerini artıracak, başarı için sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları
kazanacak ve problemlere yılmadan alternatif yöntemler ve stratejiler oluşturarak çözümler bulma tutum ve
davranışlarını geliştireceklerdir.
Zeka oyunları oynadığınızda;

Problem çözmenin temel prensiplerini ve metotlarını öğreneceksiniz.

Sayısal hafıza gücünüzü keşfederek binlerce rakamı hafızanızda tutabileceğinizi
göreceksiniz.

İçinizdeki matematik korkusunu yenecek ve ilk defa matematikle de motive olunabileceğini keşfedeceksiniz.

Beyninizdeki matematiksel olan sol lop ile yaratıcı olan sağ lop fonksiyonlarını birlikte
kullanarak zihinsel potansiyelinizi maksimum seviyeye çıkartacaksınız.

Beyin ve zihinsel potansiyelle ilgili teorik bilgileri uygulamaya sokacaksınız.

Beyninizdeki nöronlar arasındaki ilişkilerin nasıl sağlam hale getirileceğini öğrenerek,
bilgilerin kolayca kalıcı hafızaya aktarılmasını sağlayacaksınız.

Matematiksel işlemleri kâğıt ve kalem kullanmadan yaparak herkesi şaşırtacaksınız.

İçinizdeki matematik kâbusu bitecek ve matematiğin aslında eğlenceli bir oyun olduğunu
anlayacaksınız.

Kendinize olan güvenin artmasını sağlayacaksınız.

Beyninizde kısa çözümler bulmayı ve sayılarla oynamayı öğreneceksiniz.

Sorunların çözümünde daha akılcı yollarla çözümler bulabileceğinizi göreceksiniz.

Hepsinden önemlisi üst düzey (yaratıcı) düşünmeyi ve problem çözmeyi öğreneceksiniz.
Zeka oyunlarının temelinde bireylerin problem çözme, iletişim kurma ve akıl yürütme, öz
düzenleme ve psikomotor becerilerinin ve duyuşsal özelliklerinin geliştirilmesi vardır. Farklı
düşünebilmeyi ve farklı çözümler üretebilmeyi sağlayan zihnin, mantığın, bilişsel kapasitenin ve
akıl yürütmenin insan hayatı boyunca geliştirilebilir nitelikler olduğu bilinmektedir. Ancak bu
gelişme erken yaşlarda göreceli olarak daha kolay ve daha hızlı gerçekleşmektedir.
Sizde ZEKA OYUNLARI PROGRAMI ile ilgili eğitim danışmanlığı hizmeti almak istiyorsanız,
LÜTFEN ARAYARAK RANDEVU ALINIZ!
532 301 6 245
Prof. Dr. M. Naci ÖZER, GSM: 532 301 6 245, E-Posta: [email protected]
11
12
Prof. Dr. M. Naci ÖZER, GSM: 532 301 6 245, E-Posta: [email protected]
ÇOCUKLARIN (5–12 YAŞ) DİKKAT EKSİKLİĞİ, UNUTKANLIK, ALGILAMA GÜÇLÜĞÜ GİBİ
PROBLEMLERİYLE BAŞA ÇIKMASINA, BEYNİNİ, HAYAL GÜCÜNÜ, DUYGULARINI,
TECRÜBELERİNİ, MATEMATİĞİ KULLANARAK ZİHİNSEL GELİŞİMİNE
VE ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMESİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN
PARMAKLAR VE JAPON ABAKÜSÜ SOROBAN İLE
MENTAL ARİTMETİK PROGRAMI
Bu program ile beynini eğiterek etkin bir şekilde kullanmak, sınavları başarmak ve
yaşam boyu öğrenmeyi öğrenmek isteyen, çocukların (5–12 yaş);
1. SEVİYE (Toplam Süre: 3 Saatx32 Hafta = 96 Saat)
1. Paritmetik™(parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi’nde
sayıları uygulamalarla göstermeyi,
2. Parmaklar ve Soroban ile Mental (Zihinsel) Aritmetik toplama işlemi yapabilmeyi,
3. Parmaklar ve Soroban ile Mental Aritmetik çıkarma işlemi yapabilmeyi,
2. SEVİYE(Toplam Süre: 3 Saatx32 Hafta = 96 Saat)
1.Soroban ile Mental Aritmetik çarpma işlemi yapabilmeyi,
2.Soroban ile Mental Aritmetik bölme işlemi yapabilmeyi,
öğrenerek; beynin her iki (sağ ve sol) yarım küresini birlikte ve dengeli kullanmalarının, etkin
bir şekilde hızlı kolay ve kalıcı öğrenen bir beyin geliştirmelerinin ve zihinsel gelişimlerinin
yanı sıra, düşünerek akıl yürütmeye, keşfederek problem çözmeye, sosyalleşerek iletişim
kurmaya ve matematiksel kavramlar ile kuralları öğrenerek bilgiye hükmedip kullanmaya
yönlendirilmeleri amaçlanmaktadır.
DİKKAT TESTİ VE ÜCRETSİZ DENEME DERSİ İÇİN
LÜTFEN ARAYARAK RANDEVU ALINIZ!
532 301 6 245
Ayrıca yetişkinlere Japon abaküsü soroban kullanarak dikkat, motivasyon artırmaya, hızlı düşünerek en iyi
kararlar vermeye ve beyninizi kullanarak onu kazanmaya yönelik danışmanlık hizmeti de veriyoruz.
Prof. Dr. M. Naci ÖZER, GSM: 532 301 6 245, E-Posta: [email protected]
13
MATEMATİK KOÇLUK VE DANIŞMANLIK
HİZMETİ
Öğrencilere eğitimleri ile ilgili Matematik Koçluğu hizmeti
veriyoruz.
Matematik koçu, eğitim-öğretim yılı boyunca, öğrencilerin
matematik derslerinde başarılı olması için okul dışında öğrenciye
çalışma alışkanlığı kazandırmak amacıyla destek veren ve
motivasyonunun sürekliliğini sağlayan deneyimli eğitmendir.
Matematik Koçluğu hizmetinin amaçları:
 Okuldaki öğrendiklerini pekiştirmek için konu tekrarları
yaparak öğrenilenlerin unutulmamasına yönelik öğrenci
motivasyonunu artırmak,
 Konu takibini yaparak, performans ödevlerine yardımcı
olmak ve sözlü - yazılı sınavlara öğrenciyi hazırlamak,
 Bir üst kademeye geçiş sınavlarına öğrencileri hazırlamak,
 Çıkmış sınav sorularını çözerek, sınavlardaki doğru soru
(net) sayısını artırmak, pratik soru çözme teknikleriyle
desteklemek.
Olarak açıklanabilir.
Siz de Matematik ile ilgili koçluk ve danışmanlık hizmeti
almak istiyorsanız, LÜTFEN ARAYARAK ÖNKAYIT YAPTIRINIZ!
532 301 6 245
Koç/Danışman: Danışanın;
- Sonuç odaklı bir hedef belirlemesine,
- Hazinelerini keşfetmesine,
-Geleceğini yönetmesine,
-Sorunlarla baş etmesine ve problemlerini çözebilmesine,
-Özgüvenini ( Öz değer, öz saygı, cesaret, umut, kendine alçak
gönüllülük) geliştirmesine,
-Yeni bir iş yada projede ilerlemek için gerektiğinde hayır
diyebilmesine,
-Hayattan zevk alarak onu dolu dolu yaşamasına,
-Kötü alışkanlıklardan (yeme bozukluğu ,sigara, kızgınlık,
öfke,…vb.) kurtulmasına, yönelik bilimsel ve moral destekler
verir.
Hayallerinizi gerçekleştirmek ve özgüven kazanmak
istiyorsanız, Koçluk hizmetlerimizden yararlanmalısınız.
Prof. Dr. M. Naci ÖZER, GSM: 532 301 6 245, E-Posta: [email protected]
14
DİKKAT EKSİKLİĞİ, UNUTKANLIK, ALGILAMA GÜÇLÜĞÜ GİBİ PROBLEMLERLE
BAŞA ÇIKMAK, BEYNİNİZİ, DUYGULARINIZI, HAYAL GÜCÜNÜZÜ,
TECRÜBELERİNİZİ, MATEMATİĞİ KULLANARAK ZİHİNSEL GELİŞİMİNİZE VE
ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMENİZE YARDIMCI OLMAK İÇİN
PARMAKLAR VE JAPON ABAKÜSÜ SOROBAN İLE
Bu program ile beynini eğiterek etkin bir şekilde kullanmak, sınavları başarmak ve
yaşam boyu öğrenmek isteyen herkes (4-6 YAŞ, 7-9 YAŞ, 10-12 YAŞ, 13 YAŞ ve ÜZERİ);
1. SEVİYE (Toplam Süre: 3 Saatx32 Hafta = 96 Saat)
1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi’nde sayıları
uygulamalarla göstermeyi,
2. Parmaklar ve Soroban ile Mental (Zihinsel) Toplama İşlemi,
3. Parmaklar ve Soroban ile Mental Çıkarma İşlemi,
2. SEVİYE(Toplam Süre: 3 Saatx32 Hafta = 96 Saat)
1.Soroban ile Mental Çarpma İşlemi,
2.Soroban ile Mental Bölme İşlemi,
yapabilmeyi öğrenerek; beynin her iki (sağ ve sol) yarım küresini birlikte ve
dengeli kullanmalarının, etkin bir şekilde hızlı kolay ve kalıcı öğrenen bir beyin
geliştirmelerinin ve zihinsel gelişimlerinin yanı sıra, düşünerek akıl yürütmeye,
keşfederek problem çözmeye, sosyalleşerek iletişim kurmaya ve matematiksel
kavramlar ile kuralları öğrenerek bilgiye hükmedip kullanmaya yönlendirilmeleri
amaçlanmaktadır.
DİKKAT TESTİ VE ÜCRETSİZ DENEME DERSİ İÇİN
LÜTFEN ARAYARAK RANDEVU ALINIZ!
532 301 6 245
Prof. Dr. M. Naci ÖZER, GSM: 532 301 6 245, E-Posta: [email protected]
15
16
Prof. Dr. M. Naci ÖZER, GSM: 532 301 6 245, E-Posta: [email protected]
Download

532 301 6 245 - Prof.Dr.Mehmet Naci ÖZER