2014‐2015 ÖĞRETİM YILI VEGA ANAOKULU ÖĞRENCİ – VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul 1
MİSYON‐VİZYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının yüksek olduğu, uluslararası bakış açısı olan, çocuklara güç ve ilham veren bir eğitim ağı oluşturmaktır. MİSYON Sıcak, destekçi ve yaratıcı bir çevrede iyi öğrenimin yer alacağı bir okul olmaktır. Deneyimli, gelecekten beklentisi olan öğretmenler sayesinde, öğrencilerin kişisel gelişimine önem veren, onların düşüncelerini zorlayan ve ufuk açan, tatlı rekabet ortamı yaratarak ( challenge ) ileri bilgi düzeyine ulaşmalarını sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmaktır. Bizler bunu taahhüt ederek ailelerle çocukların öğrenim sürecinde bir ortaklık kurarız. Çocukların uluslararası düşünce yetisi, farklı kültürlere saygı, deneyimlerden öğrenmeleri ile güçlü bir yönlendirmeyi güvence altına alırız. EĞİTİM PROGRAMI Okulumuzun eğitim programı evrensel, uluslararası ve yerel düzeyde birçok programın dikkatle sentezlenmiş bir biçimidir. Bu sentez Milli Eğitim Bakanlığının, dünyanın ve birçok Avrupa ülkesinin eğitim programlarının ülkemize göre harmanlanmış bir formatını içerir. Müfredat oluşturulurken tüm dünyadan birçok program geliştirme uzmanı, okulların eğitim liderleri ve uzman öğretmenler bir araya gelerek çalışmışlardır. Sonrasında oluşturulan bu program okullarda uygulanarak güvenilirliği ölçülmüştür. Programımız hem ileriye bakmakta hem de geride bıraktıklarımızı öğretmektedir. Öğrenme kültürümüzün miras alarak bize bıraktıklarını da içine almaktadır. Yarın dünya bizim bıraktığımızdan daha farklı olacaktır. Bu yüzden geleceğin dünyasının yöneticileri için şimdiden iyi kararlar vermeliyiz. Mümkün olan en iyi tahminleri yapmalıyız. Bunu görevimiz olarak görürüz. Öğrencilerimize düşünsel kılavuzluk yaparız. Öğrenmemiz sadece dört duvarla çevrilmiş sınıflarda değil. Her alan öğrenmemizi destekler. ‘Dünya Vatandaşıyız Ama Kültürümüz Işığımız Olur’ ana sosyal temasını bağlı olarak hazırlanmıştır. Sadece uluslararası iseniz Türkiye’de yaşamınızı devam ettiremezsiniz. Öğrencilerimizi kültürel değerlerini ve ana dillerini korumak için teşvik eder ve onları destekleriz. Biliriz ki öğrenciler kendi kültürel ve tarihsel arka planını anlamak ve temsil etmek için hazırlanmalıdırlar. Çocuklarımız Türk ve uluslararası eğitim programları kombinasyonuyla hem kültürel değerlerine ve mirasına sahip çıkacak hem de dünyanın bir parçası olacaktır. Öğrencilerimiz için özel olarak hazırlanmış eğitim programlarıyla öğrencilerimizin yeteneklerini keşfeder, destekler onlara danışmanlık yaparız. Öğretmenlerimiz yetenekleri keşfetme ve ortaya çıkarma konusunda uzmanlaşmışlardır. Bilgi gerçek hakkındadır. Gerçekler doğru yada yanlıştır. Çocukların bu gerçeklikleri öğrenip öğrenmediği sınavlarla düzenli olarak takip edilir. Beceriler doğru ya da yanlış değildir. Onlar gelişimsel düzeye göre farklılık gösterir. Bu değerlendirmeler Rubrikler ile yapılır. Alternatif 2
teknikler kullanılır. HAYAT BAŞARISI………………….. MUTLU YAŞAM V.E.G.A. Okulları‐İstanbul hayat başarısında odaklanmıştır. Çocuklar akademik güçlü bir eğitimle bir sonraki eğitim hayatlarına hazırlanırlar. Alacakları uluslararası diplomalarla birlikte Türkiye’deki sınavlarda da başarılı olacak şekilde yetiştirilirler. Yaratıcı sınıf etkinlikleri ve düşünme becerileri ile çok yönlü bakış açısı kazanırlar. Yaz stajları, işletme çalışmaları gibi etkinliklere girişimcilik ruhu desteklenir ve çocuklar bir şeyler üretmesi, kurması ve işletmesi konusunda desteklenirler. KENDİMİZE GÜVENİRİZ. BİZ DÜNYADA FARK YARATMAK İÇİN ÇALIŞIRIZ. V.E.G.A. Okulları‐ İstanbul öğrencilerinin gerçekleştirilen değişim programları, sosyal ve sportif aktiviteler, proje çalışmaları ve yarışmalarla özgüvenleri artar ve sorumluluk duyguları gelişir. BİZİ FARKLI KILACAK ÖĞRENCİLERİMİZ Okulumuz ev gibi sıcak, oyun alanı gibi eğlenceli, kampüs gibi esnektir. Okulumuz, soğuk, resmi ve yasakçı değildir, eşitlikçi ve ev gibi/aile gibi sımsıcak bir ortamdır. Okulumuzda Başarısız öğrenci yoktur. Her öğrenci başarılı olur! Okulumuzda, en başarılı öğrenci ile en başarısız öğrenci arasında fazla fark yoktur. Yani başarısız öğrenci diye bir şey yoktur. Okulumuzda öğrenciler birbirinin rakibi olarak değerlendirilmezler. Öğrenciler birer istatistik olarak görülmezler. Rekabetçi başarı cetvelleri ve tablolar asla kullanılmaz ve öğrenciler birbirleriyle kıyaslanmazlar. Zorluk çeken öğrenciler için büyün eğitimciler seferber olurlar. Sistemde her öğrencinin özel olduğu, özel ihtiyaçlarının ve yeteneklerinin olduğu vurgulanır. Öğretmenler öğrencilerle birebir ilişki kurarlar ve usta çırak ilişkisi içinde beraberce öğrenirler. Okulumuzda ezber yoktur. Öğrenciler bol bol yazı yazar, okur, düşünür, üretir ve sunum yaparlar. Her öğrenci öğrendiklerini kendi hayatına yansıtır ve uygular. Onur sistemi uygulanır, öğrenciye sonuna kadar güvenilir. Öğrenciye yetişkin ve profesyonel bir birey gibi davranılır. 3
VEGA OKULLARI YÖNETİCİ VE AKADEMİK KADROSU Ebru Ayar ARPACI Canan BULĞAY Maria TULA Mehmet TURGUTOĞLU Abidin GÜLER Şule KILIÇ Hatice KIRIK Selma KÖROĞLU Havva Yılmaz BERK Şehriban BİLGİN Susann TEOMAN Aileen SOFU Sue COGUR Ayşe AKÖZDEN Meltem TULAN Serap ASLAN Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdür Kampüs Müdürü Anaokulu Koordinatörü Eğitim Danışmanı Rehber Öğretmen Anaokulu Öğretmeni Anaokulu Öğretmeni Anaokulu Öğretmeni Anaokulu Öğretmeni Yardımcı Öğretmen İngilizce Öğretmeni İngilizce Öğretmeni İngilizce Öğretmeni Müzik Öğretmeni Resim Öğretmeni Beden Öğretmeni 4
OKULA GELİRKEN
• Okulumuz saat 08.30’da başlar‚çıkış saatimiz 16.05’dir. Anaokulu öğrencileri saat 15.45’den
itibaren servise binmek için hazırlanmaya başlarlar. Anaokulu öğrencileri ilköğretim öğrencilerinin
okul çıkış saatinden önce servislerine
yerleştirilmiş olur
• Her gün evlerine servisle dönen öğrencilerin, okuldan velileri tarafından alındıkları durumlarda,
velinin, Anaokulu Koordinatörüne konuyla ilgili bilgilendirici bir not iletmesini rica ederiz.
•Öğrenciyi veli dışında biri alacaksa velinin, öğrenciyi alacak olan kişinin adını, soyadını ve
öğrenciye yakınlık derecesinin okula bildirmesini; buna ek olarak öğrenciyi alacak kişinin
kendisinden istendiği takdirde ibraz edilmek üzere yanında kimlik bulundurmasını rica ederiz.
ÖNEMLİ NOT: Öğrencinin okula gelmediği veya okula geç geldiği günlerde, velinin Anaokulu
Koordinatörünü arayarak okulu konuyla ilgili bilgilendirmesini rica ederiz.
VELİ-ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ
1.
Acil Durumlarda
Acil durumlarda öncelikli aranacak kişilerin sırası aşağıda yer almaktadır:
1) Öğrenci Velisi
2) Ebeveynler
3) Acil durumlarda ulaşılmak üzere velinin okula bildirdiği kişiler
Öğrenci ile ilgili olarak acilen iletilmesi gereken veya acil olarak okuldan alınması gereken bir
bilgi olduğunda lütfen öncelikle anaokulu koordinatörüne ulaşmaya çalışınız. Anaokulu
Koordinatörü, iletmek istediğiniz notu ilgili yetkiliye ulaştıracak ve ilgili kişinin size geri
dönmesini sağlayacaktır. Eğitim saatleri içinde, acil durumlar ve randevular dışında sınıf
öğretmenleri ile görüşme talep etmemenizi rica ederiz. Öğretmenlerimizin geçici de olsa görev
yerinden ayrılmaları, o sırada sorumlulukları altında olan çocuklara dikkatlerini yeterince
verememeleri gibi sakıncalı bir duruma yol açacaktır.
5
2.
Bireysel Görüşmeler
Ders yılı içinde, velilerimiz, öğrencinin gelişimini sınıf öğretmenleri ile değerlendirmek üzere iki
kez bireysel görüşme için okula davet edilirler. Bu görüşmelerin dışında bir bilgi paylaşımı
gerektiğinde öğretmenlerimiz, öğrencinin velisi ile temasa geçerek ihtiyaç doğrultusunda telefon
görüşmesi veya yüz yüze görüşme gerçekleştirmektedirler.
Velilerimizin, öğretmenlerle, anaokulu koordinatörü veya rehberlik servisi ile yüz yüze görüşme
talep ettiği durumlarda, ilgili kişileri önceden arayarak randevu almalarını rica ederiz. Bu şekilde
görüşmenin sağlıklı ve verimli olması sağlanacaktır.
Velinin öğrenci ile ilgili bir bilgiyi okulla paylaşmak istediği durumlarda, bilginin en kısa zamanda
ilgili kişiye iletilmesi bizim için önemlidir. Ancak eğitim yılı içinde, okul personeline günlük
programlarının yoğunluğu nedeniyle, her an ulaşılamayabilir. Anaokulu Koordinatörüne not
bırakıldığı takdirde, ilgili kişi en kısa sürede size geri dönecektir.
Velilerimizin okul saatleri içinde, okul koridorlarında, sınıflarda ve anaokuluna ayrılmış diğer
alanlarda, özel durumlar haricinde bulunmaları eğitimi aksatabilmektedir. Okulu ziyaret ettiğiniz
günlerde, okul yönetiminin velilerimize ayırmış olduğu bölümleri kullanmanızı rica ederiz.
3.
Ev-Okul İletişimi
Okulumuzda veliye yönelik olan duyurular ve haberler öğrencilerin çantasına konulan notlarla ve
mail ve SMS olarak iletilmektedir. Bu yüzden velilerimizin, her akşam öğrencinin çantasının
içinde bir not olup olmadığını ve maillerini kontrol etmelerini rica ederiz.
Okuldan imzalanması ve/veya doldurulması gereken bir belge yollandığında velilerimizin gereken
işlemi en kısa zamanda gerçekleştirip belgeyi okula ulaştırmalarını rica ederiz.
SAĞLIK
1.
Hastalık Durumunda
Soğuk kış günleri yaklaştıkça öğrencilerimizde soğuk algınlıkları ve kırıklıklar da ortaya çıkmaya
başlamaktadır.
Tüm öğrencilerimizin yılı olabildiğince sağlıklı geçirebilmeleri için sizlerden birkaç ricamız
olacaktır.
•
Çocuğunuzun hafif ateşli veya kırıklığı olduğunu fark ettiğiniz zaman lütfen okula
göndermeyiniz. Sağlıklı olmayan çocuk eğitimden faydalanamayacaktır. Hasta bir şekilde
okulda bulunmak öğrencinin iyileşme sürecini geciktireceği gibi hastalığının diğer
çocuklara bulaşmasına sebep olabilir. Hastalık durumlarında, çocuğunuzun iyileşene kadar
dinlenmesine izin vererek, kendini tam olarak iyi hissettiğinde okula göndermenizi rica
ederiz.
6
•
Öğrencide bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkması halinde en kısa sürede Anaokulu
Koordinatörünü bilgilendirmenizi rica ederiz. Erken bilgilendirme, gerekli önlemlerin
zamanında alınmasını sağlayacaktır. Anaokulu genelinde bulaşıcı bir hastalığa rastlanıldığı
durumlarda, okul doktorunun önerileri
doğrultusunda uygun önlemler alınır ve
öncelikle aynı sınıfı paylaşan öğrencilerin
velilerine, daha sonra okul geneline gerekli
bildirimler yapılır.
Ayrıca;
• Antibiyotik tedavisi görmekte olan
öğrenciyi lütfen okula göndermeyiniz.
• Öğrencinin okula hasta geldiği veya
okulda
rahatsızlandığı
durumlarda,
okulumuz veli ile temasa geçerek
çocuğun en kısa ve en sağlıklı şekilde eve
gönderilmesini sağlayacaktır.
2.
Düzenli Olarak Kullanılan İlaçlar
Çocuğunuzun okulda alması gereken bir ilaç olduğunda lütfen;
İlaç gönderdiğiniz günlerde lütfen okulu arayarak öğretmeni konu ile ilgili olarak bilgilendiriniz.
İlacı alacak öğrencinin ismini, ilacın saatini ve dozunu içeren bir notla yollayınız.
İlacın güvenli bir muhafaza içinde olduğundan emin olunuz.
GİYİM
Çocuklar için gün içinde rahat hareket edebilecekleri kıyafetleri tercih etmenizi rica ederiz
Gündelik Olarak Kullanılan Malzemeler
Öğrencilerimizin okulda günlük olarak kullandıkları ve
mutlaka yanlarında olması gereken birtakım eşyalar
bulunmaktadır. Öğrencilerin öncelikle çantalarını ve su
mataralarını günlük olarak getirmelerine özen gösterilmesi
gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerin dolaplarında
bulunması gereken kıyafetlerin ve temizlik maddelerinin
ihtiyaç duyuldukça vakit geçirmeden yenilenmesini rica
ederiz.
OYUNCAK GÜNÜ
Okulumuzda pazartesi günleri, tüm çocuklarımızın heyecanla bekledikleri “Oyuncak Günü”dür.
Oyuncak günlerinin amacı, öğrencilerimizin kendilerine ait olan ve sevdikleri eşyaları arkadaşları
ile paylaşmayı öğrenmelerine destek olmaktır. Bu nedenle, çocuklarımızın çok sevdikleri bu günde
7
getirecekleri oyuncakların paylaşmaya yönelik, birden fazla çocuğun oynamasına izin verecek
türden olmasına özen göstermenizi rica ederiz.
Pazartesi günleri okula getirilecek oyuncakların;
Kesici, patlayıcı oyuncaklar olmamalarına,
Silah, bıçak gibi şiddet içeren oyuncaklar olmamalarına,
Çocuğun kaybolduğunda veya zarar gördüğünde üzüleceği oyuncaklar olmamalarına dikkat ediniz
OKULUMUZDA
DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
Okulumuzda her öğrencinin doğum günü ayrı bir heyecanla hazırlanır ve kutlanır. Velilerimizin de
kutlamaların bir parçası olması bu özel günleri tüm çocukların gözünde daha da anlamlı kılar.
Öğretmenlerimiz ve çocuklarımız doğum günü kutlamaları için şöyle hazırlıklarda bulunurlar:
Doğum günlerinde tüm sınıf doğum günü çocuğu için bir resim çizer ve arkasına yeni yaş için iyi
dilekleri yazılır.
İkindi kahvaltısından önce sınıf süslenir ve doğum günü çocuğuna özel bir taç hazırlanır.
Kahvaltı saatinde doğum günü kutlaması gerçekleşir.
Kahvaltı saatinden sonra kısa bir süre müzikli kutlama yapılır ve doğum günü çocuğunun istediği
oyunlar oynanır.
Doğum günlerinin kusursuz bir şekilde kutlanması için velilerimizden ricalarımız şunlardır:
Velinin doğum günü tarihinden en geç bir hafta önce kutlamaya katılacağını teyit etmesi,
Yiyecek olarak sağlıklı hazırlanmış pasta ve arzu edildiği takdirde yalnızca bir çeşit kuru pasta ve
içecek getirilmesi,
Veli haricinde doğum gününe katılacakların 2-3 kişiyi geçmemesi
Hediye, süs, animatör vb. kesinlikle getirilmemesi.
ÖNEMLİ NOT: Diğer çocukların doğum gününü kutlayan çocuğa sadece kendi yaptıkları birtakım
objeleri (resim vb.) hediye etmelerine izin verilmektedir. El yapımı hediyelerin dışında bir hediye
verilmek istendiği takdirde, bunun okul
dışında yapılacak görüşmelerde gerçekleştirilmesini rica ederiz.
8
OKULUN İLK GÜNÜ!
Duyguları Kontrol Edebilmek
Siz çocuğunuzun ilk, en önemli ve etkin öğretmenisiniz. Bu yüzden;
Sizin okul ile ilgili kişisel anılarınız nasıl olursa olsun çocuğunuza okuldan bahsederken daima
olumlu bir tavır sergilemeye özen gösterin. Ona en sevdiğiniz
Öğretmenlerinizden, iyi arkadaşlarınızdan bahsedebilirsiniz. Şu anda
yapmayı en çok sevdiğiniz bir takım şeyleri (okumak, resim yapmak,
şarkı söylemek vb.) okulda öğrendiğinizi söyleyebilirsiniz. Okula her
gün gitmenin ne kadar önemli olduğunun önemini vurgulamanız da
yerinde olacaktır.
Çocuğunuzla okul hakkında konuşurken kendi duygularınızı
katmamanız önemlidir. Çocuğunuzdan ilk defa ayrılıp onu anaokuluna
yollamak sizi kaygılandırıyor ve bebeğinizin “kocaman bir çocuk” olup
da okula başladığını görmek sizi sarsıyor olabilir. Bunlar anlaşılabilir ve
haklı duygulardır.
Ancak bu duygularınızı sizi anlayacak yetişkinlerle paylaşmayı tercih
edin. Böylece kaygılarınızı çocuğunuza transfer etmemiş olursunuz.
Büyük Gün için Birkaç Tavsiye
Çocuğunuzla beraber anaokulunun kapısına kadar gelin, sınıfını bulun, eşyalarını yerleştirmesine
yardımcı olun. Öğrenci eğer arzu ediyorsa sınıfta onunla beraber oturabileceğinizi ancak bir süre
sonra sınıfın dışına çıkmanız gerektiğini dile getirin.
Çocuğunuzun günün sonunda eve nasıl döneceğini bildiğinden emin olun. Onu gün boyunca
bekleyecek misiniz, gelip alacak mısınız, bir başka aile üyesi mi gelecek, yoksa servisle mi
gidecek, servisle dönecekse servis şoförünü tanıyor mu? Bu ve bunun gibi onlarca sorunun
cevabını tam olarak bilmek, çocuğun ilk gün ile ilgiɬi kaygı düzeyini azaltacak ve daha huzurlu bir
gün geçirmesini sağlayacaktır.
Fotoğraf makinenizi veya kameranızı getirmeyi unutmayın!
Çocuğum Benden Ayrı Kalabilecek mi?
Bazı çocuklar yuvaya başlayacakları için çok heveslidirler ve bu değişim dönemini daha kolay
geçirirler. Bazı çocuklar ilk gün ayrılışı ile daha kolay başa çıkabilirken, kimileri ilk gün
yaklaşırken fazlasıyla bakımlı, gözü yaşlı ve kaygılı olabilirler.
Yaşanan kaygı, çocukların zihninin “Arkadaşlarım olacak mı? Orada kaybolur muyum?” gibi
onlarca soruyla meşgul olmasına sebep olabilir. Böyle bir durumda aşağıdaki noktaları dikkatle
değerlendirmek çocuğunuzun yeni duruma uyum sağlamasında yardımcı olacaktır.
9
Çocuğunuzun, normalde yeni ve farklı durumlara nasıl tepki verdiğine dikkat edin. Okula
başlarken de benzer bir şekilde tepki verecektir. Duygularını ifade etmesi için teşvik edin.
Endişe, korku gibi olumsuz duygularını ifade ettiği takdirde, onun bu duygularını anlamaya çalışın.
Ancak onun size ifade ettiği bu olumsuz duyguları olumlu olarak yeniden çerçevelendirip ona
iletin. Örneğin; “Demek okulda arkadaşın olmamasından korkuyorsun. Ben de okula başladığımda
kimseyi tanımıyordum, ama sonra bir sürü arkadaşım oldu. Onlar da senin gibi endişeleniyorlardır
belki de. Sen onlarla arkadaş olmaya çalışırsan onlar da mutlu olacaklar.”
Kendinizi ve ailenizi iyi tanıyın. Siz de kolay endişelenen biri misiniz? Aşırı tepki vermeye veya
aşırı korumacı olmaya eğilimli misiniz? Böyle bir durumda farkında olmadan ona bağımsız
olamayacağına dair mesajlar veriyor olabilir misiniz? Unutmayın! Çocuğunuzun kendine güvenli
olabilmesi için öncelikle sizin olumlu olmanız gerekmektedir
•İlk gün sınıfa girdiğinizde sakince, öğretmenini çocuğunuzla yeniden tanıştırabilirsiniz, daha
sonra bir adım geride durup çocuğunuzun kendi sosyal ortamında ilk adımlarını atmasını
bekleyebilirsiniz. Bu durum öğretmenlerimizin çocuğunuzla ilişki kurmaya başlamasına yardımcı
olacaktır. Sizin az da olsa geride durarak öğretmene güvendiğinizi göstermeniz çocuğunuza
öğretmenin yanında mutlu ve güvende olacağını ilişkin mesaj verecektir.
Okulun ilk günü çocuğunuzu bırakıp gitmek size zor gelebilir. Ancak oyalanırsanız veya herhangi
bir şekilde çocuğunuza, onu yalnız bırakmaktan çekindiğinizi hissettirirseniz çocuğunuza da bu
yeni durumun altından tek başına kalkamayacağı mesajını istemeden vermiş olursunuz.
Okuldan ayrılmak için doğru zaman olduğuna karar verdiğinizde çocuğunuza gideceğinizi
söyleyin. Giderken onunla mutlaka vedalaşın. Ancak vedanızın kesin olması çok önemlidir. Asla
çocuğunuza haber vermeden ayrılmayın.
Vedalaşmadan ayrılmak her ne kadar kolay görünse de çocuğun kendini terk edilmiş hissetmesine
yol açabilir. Uzun süren vedalar ise çocuğun anaokulunun olumsuz bir yer olduğuna dair
düşüncelerini pekiştirebilir.
•Şunu da unutmamak önemlidir; çocuklar anne babaları okulda iken ağlasalar da büyük çoğunluğu
ebeveynleri okuldan ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeni çevreye uyum sağlayıp güzel vakit geçirir.
Mutlu bir yıl geçirmeniz dileğiyle!
10
V.E.G.A. OKULLARI
2014‐2015 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ TARİH AÇIKLAMA 15 Eylül 2014 2014‐2015 Eğitim‐Öğretim yılı başlangıcı 03 Ekim‐07 Ekim 2014 Kurban Bayramı 06 Ekim 2014 İstanbul’un Kurtuluşu 01 Ocak 2015 Yılbaşı Tatili 26 Ocak‐06 Şubat 2015 Yarıyıl Tatili 09 Şubat 2015 2.Yarıyılın Başlaması 06 Nisan‐10 Nisan 2015 Ara Tatil 23 Nisan 2015 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2015 Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs 2015 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Haziran 2015 Ders Yılının Sona Ermesi 11
V.E.G.A. OKULLARI ZAMAN ÇİZELGESİ
DERS SAATİ
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:30-09:00
KAHVALTI
KAHVALTI
KAHVALTI
KAHVALTI
KAHVALTI
09:00-09:40
1.DERS
1.DERS
1.DERS
1.DERS
1.DERS
09:40-09:50
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
09:50-11:00
2.-3. DERS
2.-3. DERS
2.-3. DERS
2.-3. DERS
2.-3. DERS
11:00-11:20
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
11:20-12:30
4.-5. DERS
4.-5. DERS
4.-5. DERS
4.-5. DERS
4.-5. DERS
12:30-13:10
YEMEK
YEMEK
YEMEK
YEMEK
YEMEK
13:10-13:50
6.DERS
6.DERS
6.DERS
6.DERS
6.DERS
13:50-14:00
ARA
ARA
ARA
ARA
ARA
14:00-15:10
7.-8. DERS
7.-8. DERS
7.-8. DERS
7.-8. DERS
7.-8. DERS
15:10-15:25
İkindi Kahvaltısı
İkindi Kahvaltısı
İkindi Kahvaltısı
İkindi Kahvaltısı
İkindi Kahvaltısı
15:25-16:05
9. DERS
9. DERS
9. DERS
9. DERS
9. DERS
12
V.E.G.A. OKULLARI 2014‐2015 ÖĞRETİM YILI VELİ TOPLANTI TARİHLERİ SINIFLAR 1. VELİ TOPLANTISI 2. VELİ TOPLANTISI 3. VELİ TOPLANTISI ANAOKULU 24 EYLÜL ÇARŞAMBA 2014 SAAT:16.45‐17.30 08 KASIM CUMARTESİ 2014 SAAT:09.00 – 12.30 28 MART CUMARTESİ 2014 SAAT:09.00 – 12.30 1. ve 2. SINIFLAR 24 EYLÜL ÇARŞAMBA 2014 SAAT:16.45‐17.30 08 KASIM CUMARTESİ 2014 SAAT:12.00 – 16.00 28 MART CUMARTESİ 2014 SAAT:12.00 – 16.00 4. 5. ve 6. SINIFLAR 24 EYLÜL ÇARŞAMBA 2014 SAAT:16.45‐17.30 08 KASIM CUMARTESİ 2014 SAAT:12.00 – 16.00 28 MART CUMARTESİ 2014 SAAT:12.00 – 16.00 NOT: Toplantı saatleri ve olası değişiklikler 1 hafta öncesinden velilerimize bildirilecektir.
13
14
Download

2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA ANAOKULU ÖĞRENCİ – VELİ EL