ZÁCHRANNÉ A HASIČSKÉ SYSTÉMY
„UVÁDÍME NA TRH“
PONORNÉ KALOVÉ TURBÍNOVÉ ČERPADLO
PKTČ-FELIX-2200
V souvislosti s novou koncepci rozvoje firmy „Výroba malých speciálních hasicích
zařízení a přívěsů“ si Vám jako další žhavou novinku dovolujeme představit:
Ponorné kalové čerpadlo poháněné vodní turbínou
PKTČ-FELIX-2200.
Jedná se o ryze „český výrobek“, na jehož výrobě se kromě naší firmy, která je
současně nositelkou „know-haw“, podílí další výhradně české firmy.
Na myšlenku, vyrábět si sami toto unikátní zařízení, schopné efektivně vyčerpat enormní
množství vody z nízko položených vodních zdrojů a z těžce dostupných míst, nás vlastně
přivedla především současně vysoká prodejní cena obdobných zařízení dovážených
ze zahraničí.
Podle našich dosavadních zkušeností získaných prodejem těchto zahraničních výrobků
v ČR je jejich současná cena, pohybující se řádově okolo 35 tisíc, hlavním důvodem
omezeného zájmu o jejich pořízení, což je v zásadním rozporu s jejich vynikajícími
technickými parametry. Tyto rozměrově malé kalové čerpadla (cca 400x300x220mm) o
hmotnosti do cca 15 kg jsou totiž schopná vyčerpat až 2.200 l vody za minutu.
Tolik krátký úvod a nyní již vlastní představení výrobku:
PKTČ-FELIX-2200
se skláda z pohonné jednotky, kterou je vodní turbina a z vlastního čerpadla.
Vzhledem ke svému konstrukčnímu provedení,
širokému sacímu hrdlu, které je opatřené sací
mřížkou,
nízké
hmotnosti,
malým
rozměrům a vysokému
výkonu je čerpadlo
určené
k
čerpání
většího množství vody
z těžce přístupných
míst nebo z nízko
položených
zdrojů
vody jako např. z mostů, kolektorů, hlubokých studní, zatopených průmyslových hal,
sklepů apod.
Úspěšně tak nahrazuje čerpání vody z hloubek za pomoci ejektorových čerpadel.
Vzhledem k jeho principu použití a konstrukčnímu provedení, ho ale v žádném
případě nelze ztotožňovat s ejektorovými čerpadly, která pracují na zcela jiném
principu.
Oběžné kolo turbíny a čerpadla jsou umístěné na společné hřídeli, a jelikož osové
těsnění spolehlivě odděluje pohonnou čistou vodu od čerpané kapaliny, lze čerpadlo
úspěšně využívat i pro čerpání mírně agresivních a pevnými částicemi znečištěných
kapalin.
V žádném případě, ale nesmí být použito pro čerpání
•
•
kapalin vytvářející výbušné směsi páry a vzduchu
kapalin, které napadají hliník, Cr-Ni-ocel nebo Perbunan.
Voda pro pohon turbíny s tlakem v rozmezí 0,2-1,1 MPa se do turbínové části čerpadla
přivádí a odvádí standardně za pomoci hadic B-75.
V případech, u kterých by hmotnost způsobená hadicemi B-75 byla na překážku, lze jak
turbínové vstupní hrdla, tak i výstup z čerpadla zredukovat za pomoci klasické redukce BC na použití hadic C-52. V tomto případě, je ale nutno počítat s tím, že se podstatně
změní níže uváděné parametry výkonu (doporučujeme si tuto verzi zapojení předem
odzkoušet).
Čerpána kapalina je pak odváděna z čerpadlové části čerpadla přes výstupní hrdlo, které
je opatřeno pevnou hadicovou koncovkou B-75.
Jako ideální zdroj tlakové vody pro pohon
čerpadla
lze
doporučit
cisternovou
automobilovou stříkačku (voda s turbíny se
vrací zpět do nádrže CAS a vytváří tak
uzavřený, bezeztrátový tlakový okruh QT).
Za účelem vypuštění vody z přívodních hadic a turbíny je čerpadlo v horní části opatřeno
vypouštěcím (odvodňovacím) ventilem,
opatřeným okem pro zapnutí ventilového
lana.
Pro snadnější manipulaci, především pak
pro usnadnění jeho spouštění a vytahování
z nízko položených míst je čerpadlo
opatřeno
dvěma
našroubovanými
závěsnými oky.
Údaje o výkonu:
Čerpadlo výrazně převyšuje požadavky dané v DIN 14 426. Vzhledem k širokému
rozsahu čerpacího výkonu byl za orientační srovnávací výkon zvolen jmenovitý výkon Q
jm = 1640 l/min, naměřený při vstupním tlaku pT =0,8 MPa (8 bar) a výstupním tlaku na
čerpadle p2 = 0,013 MPa (1,3 bar).
Bližší hodnoty výkonu čerpadla (potvrzené Technickým ústavem PO, viz Protokol o
zkoušce č.20/2011):
Vstup (turbínová část)
Vstupní tlak pT
Vstupní průtok
(bar)
QT (l/min)
4,00
1000
6,00
1240
8,00
1430
Výstup (čerpadlová část)
Výstupní tlak p2
Výstupní průtok
(bar)
Q2 (l/min)
0,62
0,70
0,90
1,0
1,03
1,11
1,20
1,48
1,60
1,80
1,28
1,50
1,60
1,75
1130
1040
900
790
1360
1320
1240
1000
980
770
1640
1540
1470
1350
Díky novému tvaru lopatek oběžných kol a vyššímu výkonu pohonné turbíny
vykazuje PKTČ-FELIX lepších čerpacích výkonů než konkurenční turbínové
čerpadla ze zahraničí!
Výkon čerpadla se odvozuje od vstupního tlaku vody vstupujícího do turbíny a od
dopravované výšky vody. S rostoucím vstupním tlakem vody do turbíny se úměrně
zvyšuje čerpací výkon a výstupní tlak na čerpadle a s rostoucí dopravovanou výškou
vody klesá dopravované množství.
Maximální udávaný výkon 2.200 l vody lze tedy dosáhnou při vstupním tlaku vody
pT= 11 bar a výstupním tlaku na čerpadle p2=0,4 bar
Materiálové provedení:
•
•
•
•
Těleso, oběžná kola a vestavěné části jsou odlity z hliníkové slitiny.
Společná turbínová a čerpadlová hřídel, sací koš a odvodňovací ventil nerezová
ocel.
Sací mřížka (koš) nerez.pletivo (rozměry ok 10 x10 mm)
Pevné hadicové spojky slitina hliníku.
Rozměry a hmotnost:
Délka:
Šířka:
Výška:
Hmotnost:
398 mm
300 mm
219 mm
14,5 kg
Vzhledem k tomu, že bezprostředně s vývojem čerpadla souvisel i vývoj samostatné
vodní turbiny získali jsme po menších úpravách i novou, výkonnější a levnější vodní
turbínu (pohonnou jednotku na tlakovou vodu) s vynikajícími parametry:
Turbínu pod komerčním názvem VT 10 nyní úspěšně používáme při výrobě našeho
dalšího výrobku přetlakového ventilátoru s hydro-pohonem PAPIN 508 H.
Závěrem ještě ceny s DPH, za které výše uvedené výrobky nabízíme:
Ponorného kalového čerpadlo PKTČ-FELIX-2200
Přetlakový ventilátor PAPIN 508 H
Přetlakový ventilátor PAPIN 508 HA
Vodní turbína VT-10
26.990,- Kč,
33.900,- Kč,
36.900,- Kč
18.900,- Kč
Doufáme, že Vás naše nové, případně staronové výrobky natolik osloví, že se stanete
v nejbližší době jejich novými majiteli, k čemu Vám již nyní upřímně blahopřejeme.
Za vývojové a marketingové oddělení
firmy ZAHAS s.r.o.
Ing. Milan Žitník
Download

pktč-felix-2200