Pozvánka
Vás srdečně zve
na
hasičskou soutěž v požárním útoku
„Memoriál Jaroslava Žaluda“
Pořadatel soutěže:
SDH Labuť
Datum konání:
12. července 2014
Místo konání:
luční prostranství u potoka
Kategorie:
muži, ženy
propozice soutěže na str. 2
Startovné:
100,- Kč
Předpokládaný průběh:
9:30 – 9:55 prezentace
10:00 nástup a zahájení soutěže
cca 14:00 vyhodnocení a ukončení
soutěže
Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem si pořadatel
vyhrazuje právo měnit časový průběh soutěže.
Jsou připraveny ceny pro tři nejlepší družstva v každé kategorii,
vítězné družstvo v kategorii muži si jako tradičně odveze
sud zlatavého moku!
Občerstvení je zajištěno.
Kontakt pro přihlášení soutěžních družstev a zodpovězení případných dotazů:
Jan Peterka, velitel družstva
tel. 734 875 664
Jiří Peterka, starosta SDH
tel. 605 749 018
email: [email protected]
1/2
Pozvánka
Propozice soutěže
Výzbroj: motorová stříkačka, 2 ks savice 2,5 m, sací koš, 2 ks hadice B75,
třícestný rozdělovač, 4 ks hadice C52, 2 ks proudnice, (2 ks klíče
na spojky – nejsou nutnou součástí); připouští se pojistky proti
rozpojení hadic na tlakových i pevných spojkách „B“ a „C“.
Výstroj: sportovní či zásahová obuv pro hasiče (ne kopačky!), dlouhé kalhoty
zcela zakrývající stehna a lýtka, povolena trička s krátkým rukávem,
ochranná přilba; opasek není povinný.
Sedmičlenné soutěžní družstvo provede požární útok podle pravidel požárního
sportu (Soubor předpisů SH ČMS - 1/17 – 2011, v platném znění),
a to s následujícími úpravami:
- počet hadic B75 je upraven na 2 ks pro obě kategorie,
- přetlakový ventil nebude použit,
- při startu každého pokusu bude motorová stříkačka v chodu,
- voda v kádi nebude v rámci pokusu průběžně doplňována.
Každé družstvo provede požární útok ve dvou pokusech, výsledné časy se
sčítají. V případě neplatného pokusu je započten čas 2 min. Pokud se družstvu
nepodaří dokončit útok do 2 minut, pokus je považován za neplatný (započítává
se čas 2 minuty).
V kategorii ženy je povolen start max. jednoho muže, a to na jakémkoliv
postu. Smíšené družstvo se dvěma a více muži může startovat v kategorii muži.
Protesty a odvolání se podávají podle ustanovení článku 12 Souboru předpisů
SH ČMS - 1/17 – 2011. Současně s podáním protestu bude složena v hotovosti
kauce ve výši 300,- Kč.
2/2
Download

pozvánka hasičská soutěž 2014.pdf