VYPROŠUJEME DAR ZDRAVÍ NAŠIM NEMOCNÝM: Otci biskupovi Petrovi Esterkovi, P. Josefovi Šachovi, Boženě Bongardové, Heleně Dvořákové, Václavovi Fürbacherovi, Františkovi Klimešovi, Růženě Kytlové, Radkovi Marvánkovi, Anežce Optisové, Zdenkovi Prajzovi, Martě Růžičkové, Martě Slavíkové, Františkovi Slavíkovi, Marii Tonnerové, Alžbětě Turekové, Vlastě Waldaufové. ÚPŘIMNOU SOUSTRAST vyslovujeme rodině a přátelům pana Jana Matějovice, jednoho ze zakladatelů a největších podporovatelů našeho kostela. Pan Jan zemřel 21. června ve věku 85 let. Za jeho život jsme Pánu Bohu poděkovali a rozloučili jsme se s ním při mši svaté 25.června 2014 v našem kostele sv. Václava. “Odpočinutí věčné dej Janovi i všem našim zemřelým Pane a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji.
Amen.“ GRATULUJEME všem jubilantům a oslavencům měsíce července. Přejeme a vyprošujeme jim hodně zdraví, síly, radosti a Božího požehnání. POZVÁNÍ: Všichni jste srdečně zváni na slavnostní koncert klasické komorní hudby u příležitosti 50. výročí postavení a posvěcení našeho kostela, který se uskuteční v neděli 13. 7. ve 13.00 hod. Učinkují: Ivana Michalovicová – piano, varhany, Eva Myslivcová –flétna, Zuzana Michlerová – soprano, Eliška Latawiec – mezzosoprano. Na programu skladby J.S. Bacha, G.F. Handela, W.A. Mozarta, A. Dvořáka. Vstupné dobrovolné. Před koncertem možnost zakoupení oběda od 12.00 hod. LETNÍ TÁBOR NA HOSTÝNĚ u Montrealu se letos uskuteční od 10. do 17. srpna (augusta). Podrobnosti a přihlášky: Hanka Drábová (905-636-7726). Letošního tábora se zúčastní také P. Jan Žaluda a P. Maxmilián Dřímal. SETKÁNÍ SENIORŮ se během letních měsíců NEKONAJÍ. Příští setkání bude v září. UPOZORNĚNÍ: Ve dnech 1.8. ‐ 25.8. 2014 bude P. Libor nepřítomen (dovolená). Po dobu jeho nepřítomnosti budou pravidelné bohoslužby jako obvykle ‐ v pátek v 19.00 hod. a v neděli v 10.30 hod. V pátek 15. srpna však bohoslužby nebudou. Rovněž v měsíci srpnu nebude mše sv. na Masaryktownu. P. Libora budou zastupovat P. Jan Žaluda a P. Maxmilián Dřímal. V případě potřeby duchovní služby zanechte, prosím, vzkaz na záznamníku, který bude každý den kontrolován.
POZVÁNÍ: V sobotu dne 10. srpna se uskuteční jednodenní duchovní obnova naší farnosti s P. Janem Žaludou. Podrobný program bude zveřejněn v příštím farním zpravodaji. SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY V TORONTU Všichni jste srdečně zváni na oslavy sv. Václava ‐ našeho národního patrona a patrona farnosti a na oslavy 50. výročí postavení a posvěcení našeho kostela. Oslavy zahájíme taneční zábavou “VINOBRANÍM” v sobotu 20. září. K tanci i poslechu bude hrát Miro Letko a jeho přátelé. Vstupné činí $ 30.00, pro studenty $ 15.00. Vstupenky si můžete objednávat a kupovat u paní Dany (416‐538‐2468). Večeře je v ceně vstupného a bude vydávána od 19.00 hod. Mše svatá s nedělní platností bude v 18.00 hod. HLAVNÍ OSLAVA se uskuteční v neděli 28. září 2014. Slavná mše svatá s otcem biskupem Václavem Malým a s otcem biskupem Petrem Esterkou bude v 10.30 hod. Po ní následuje slavnostní oběd. Lístky na oběd si můžete zakoupit rovněž u paní Dany (416‐538‐2468), cena je $ 20.00 pro dospělé a $10.00 pro děti. Milí přátelé,
ze srdce Vám přeji krásné letní dny, co nejvíce odpočinkové a pokojné prázdniny a dovolené a
ochranu Boží doma i na všech Vašich cestách
V modlitbě Váš P.Libor
Download

SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY V TORONTU