Kosmonosy, kostel Povýšení sv.Kříže, 21.března 2014
Kosmonosy, kostel Povýšení sv.Kříže, 21.března 2014
BACH MÁ NAROZENINY!
BACH MÁ NAROZENINY!
PROGRAM KONCERTU:
PROGRAM KONCERTU:
Johann Sebastian Bach
Preludium a fuga C dur
Johann Sebastian Bach
Milan Janoušek
Milan Janoušek
3 Chorálové předehry
3 Chorálové předehry
Lukáš Dvořák
Lukáš Dvořák
Píseň „Willst du dein Herz mir schenken“
Píseň „Willst du dein Herz mir schenken“
Arie „Seufzer, Thränen, Kummer, Noth“
Arie „Seufzer, Thränen, Kummer, Noth“
Kristýna Kůstková, Milan Janoušek
Kristýna Kůstková, Milan Janoušek
Johann Pachelbel
Toccata e moll
Johann Ludwig Krebs
Preludium F dur
Johann Pachelbel
Toccata e moll
Johann Ludwig Krebs
Alfred Habermann
J.S.Bach
Allemande z partity pro sólovou flétnu a moll
Johann Bernhard Bach
Preludium F dur
Alfred Habermann
J.S.Bach
Allemande z partity pro sólovou flétnu a moll
Eva Myslivcová
Eva Myslivcová
Johann Bernhard Bach
Partita „Du Friedefürst, Herr Jesu Christ“
Partita „Du Friedefürst, Herr Jesu Christ“
Milan Janoušek
Milan Janoušek
J.S.Bach
Triová sonáta, I.věta
J.S.Bach
Triová sonáta, I.věta
Eva Myslivcová, Ondřej Valenta
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Sonáta A dur
Eva Myslivcová, Ondřej Valenta
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Soňa Kružíková
Franz Liszt
Preludium a fuga C dur
Preludium a fuga na téma B-A-C-H
Ondřej Valenta
Sonáta A dur
Soňa Kružíková
Franz Liszt
Preludium a fuga na téma B-A-C-H
Ondřej Valenta
Alfredu Habermannovi je 16 let. V 5 letech začal hrát na klavír a v
Alfredu Habermannovi je 16 let. V 5 letech začal hrát na klavír a v 10
10 letech na varhany v ZUŠ Jihlava. Od roku 2013 studuje na Pražské
letech na varhany v ZUŠ Jihlava. Od roku 2013 studuje na Pražské
konzervatoři u prof. Josefa Popelky.
konzervatoři u prof. Josefa Popelky.
Soňa Kružíková již od svých jedenácti let doprovází bohoslužby ve
Soňa Kružíková již od svých jedenácti let doprovází bohoslužby ve
farnosti Znojmo-Louka. V současnosti studuje hru na varhany u prof.
farnosti Znojmo-Louka. V současnosti studuje hru na varhany u prof.
Jana Hory na Pražské konzervatoři, působí jako varhanice Akademické
Jana Hory na Pražské konzervatoři, působí jako varhanice Akademické
farnosti Nejsv. Salvátora v Praze a ve farnosti Znojmo-Louka. Je také
farnosti Nejsv. Salvátora v Praze a ve farnosti Znojmo-Louka. Je také
absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze.
absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze.
Lukáš Dvořák (1997) se poprvé dostal k varhanům ve svých 12
Lukáš Dvořák (1997) se poprvé dostal k varhanům ve svých 12
letech (díky svému otci, který ho následně vyučoval.) Od svých 13 let
letech (díky svému otci, který ho následně vyučoval.) Od svých 13 let
aktivně působí v kostele sv. Mikuláše v Humpolci. Nyní studuje 1. ročník
aktivně působí v kostele sv. Mikuláše v Humpolci. Nyní studuje 1. ročník
Pražské konzervatoře.
Pražské konzervatoře.
Milan Janoušek je studentem 1. lékařské fakulty UK. Současně se
zabývá
hrou
konzervatoř)
na
a
varhany
Jaroslavy
pod
vedením
Potměšilové.
Josefa
Dlouhodobě
Popelky
(Pražská
spolupracuje
se
Milan Janoušek je studentem 1. lékařské fakulty UK. Současně se
zabývá
hrou
konzervatoř)
na
a
varhany
Jaroslavy
pod
vedením
Potměšilové.
Josefa
Dlouhodobě
Popelky
(Pražská
spolupracuje
se
smíšenými pěveckými, s nimiž pořídil několik nahrávek. Jako liturgický
smíšenými pěveckými, s nimiž pořídil několik nahrávek. Jako liturgický
varhaník působí v Husově sboru v Čelákovicích.
varhaník působí v Husově sboru v Čelákovicích.
Kristýna Kůstková je studentkou prvního ročníku klasického zpěvu
Kristýna Kůstková je studentkou prvního ročníku klasického zpěvu
na Pardubické konzervatoři pod vedením Jarmily Chaloupkové. Od sedmi
na Pardubické konzervatoři pod vedením Jarmily Chaloupkové. Od sedmi
let byla členkou a sólistkou Dětské opery Praha. Byla již několikrát
let byla členkou a sólistkou Dětské opery Praha. Byla již několikrát
oceněna na interpretačních soutěžích.
oceněna na interpretačních soutěžích.
Eva Myslivcová studuje hru na příčnou flétnu pátým rokem ve tříde
Eva Myslivcová studuje hru na příčnou flétnu pátým rokem ve tříde
Jana Riedelbaucha na Pražské konzervatoři a hudební vědu na FF UK.
Jana Riedelbaucha na Pražské konzervatoři a hudební vědu na FF UK.
Jejím vedlejším oborem jsou na PK také varhany pod vedením prof.Jana
Jejím vedlejším oborem jsou na PK také varhany pod vedením prof.Jana
Hory.
Hory.
Ondřej Valenta je studentem pátého ročníku Pražské konzervatoře
Ondřej Valenta je studentem pátého ročníku Pražské konzervatoře
– obor varhany (prof.Jan Hora). Také se věnuje tamtéž hře na cembalo
– obor varhany (prof.Jan Hora). Také se věnuje tamtéž hře na cembalo
pod vedením MgA.Ivany Bažantové. Spolupracuje s několika pěveckými
pod vedením MgA.Ivany Bažantové. Spolupracuje s několika pěveckými
sbory a orchestry (zejm. sbory Václav a Boleslav). Jako chrámový
sbory a orchestry (zejm. sbory Václav a Boleslav). Jako chrámový
varhaník
varhaník působí v Bakově nad Jizerou, Kosmonosích a v Praze.
působí
v Bakově
nad
Jizerou,
Kosmonosích
a
v Praze.
Download

Bach