Společnost Josefa Bohuslava Foerstra
Evropan Josef Bohuslav Foerster
Vzpomínkový večer k 62. výročí úmrtí Josefa Bohuslava Foerstra
28. května 2013, 19:00, kostel sv.Vojtěcha,
Pštrossova ul. č. 17, Praha 1
Osobní záštitu udělil arcibiskup pražský, metropolita a primas český
kardinál Dominik Duka OP
Tento koncert se koná za podpory Ochranného svazu autorského
pro práva k dílům hudebním (OSA)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium h moll BWV 544
pro varhany podle vydání Karla Straubeho, 1912
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sechs Lieder op. 48 (výběr z cyklu písní)
nach Christian Fürchtegott Gellert
Bitten
Die Liebe des Nächsten
Die Ehre Gottes aus der Natur
Ferenc Liszt (1811-1886)
Evocation à la Chapelle Sixtine (1862)
pro varhany
(Allegri - Miserere a Mozart - Ave verum)
Ave Maria pro mezzosoprán a varhany
Antonín Dvořák (1841-1904)
Svatá Ludmila
oratorium na text Jaroslava Vrchlického op. 71
árie Svatavy z 3. dějství „Panno, matko Stvořitele“
Biblické písně na text Knihy žalmů op. 99
Bože! Bože! Píseň novou
Pozdvihuji očí svých k horám
Zpívejte Hospodinu píseň novou
Josef Bohuslav Foerster (1859-1951)
Fantasie C dur op. 14 pro varhany (1896)
Dva žalmy pro střední hlas a varhany op. 125a č. 1
Hospodine, Bože, Otče můj
Olga Černá - mezzosoprán
Pavel Černý - varhany
Zdeněk Vokurka - úvodní slovo
Download

zde - Společnost J. B. Foerstra