Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice
NEJŽÁDANĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL JIHOČESKÉHO REGIONU
www.bosch.cz/cb
Rozvoj společnosti
Společnost Robert Bosch v Českých Budějovicích byla založena v roce
1992 jako dceřiná společnost celosvětového koncernu Bosch. Výrobní
závod, který dodává autokomponenty téměr všem významným automobilkám, disponuje nejmodernějším vybavením na špičkové úrovni a rozsáhlým vývojovým a testovacím centrem.
V současné době zaměstnává ca. 2700 zaměstnanců, kteří oceňují především možnost spolupráce na mezinárodních projektech, studijní a odborné pobyty v zahraničí a další možnosti profesně – odborného rozvoje.
Díky rychlému rozvoji technologií a moderních procesů se Bosch v Českých Budějovicích stal vedoucím závodem a jako tzv. Leadplant koordinuje procesy a standardy v dalších závodech BOSCH po celém světě.
Proč se rozhodnout pro nás?
■ Zázemí silného mezinárodního koncernu
■ Propracovaný personální program
■ Program Diverzita – slaďování rodinného a profesního života
■ Vysoké investice do rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
■ Široké možnosti uplatnění v rámci jedné lokality
■ Odborné pobyty v zahraničí
2 | Nejžádanější zaměstnavatel jihočeského regionu
Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice | 2014
Studentům nabízíme:
■
■
■
■
■
■
Exkurze
Témata diplomových/bakalářských prací
Placené odborné praxe s možností příspěvků na ubytování a dopravu
Jazykové kurzy
Finanční podporu při studiu na VŠ
Účast na akcích pro studenty (Bosch univerzita, Den profese, Pohovor nanečisto a další)
Nejčastěji hledáme nové kolegy na tyto pozice:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Disponent logistiky – plánování
Inženýr dodavatelské kvality (SQE)
Inženýr kvality
Inženýr vývoje nových technologií
Koordinátor stavby vzorků
Programátor PLC
Projektový technolog výroby
Sériový technolog výroby
Specialista měření
Specialista na plasty
Specialista na senzory
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Specialista na simulace
Specialista systému SAP
Specialista štíhlé výroby
Specialista vývoje procesů
Trainee program pro absolventy
Vedoucí projektů nákupu
Vedoucí projektů ve vývoji
Výrobkový controller
Vývojový inženýr
Vývojový konstruktér
Zkušební inženýr
Aktuální volná pracovní místa naleznete na www.bosch.cz/kariera-cb
3 | Nejžádanější zaměstnavatel jihočeského regionu
Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice | 2014
Výrobní a vývojový program
sací moduly
víceúčelové regulátory
lambda sondy
plynové pedály
škrtící klapky
Denoxtronic 2 (DNOX)
4 | Nejžádanější zaměstnavatel jihočeského regionu
víka hlavy válců
rozdělovací lišty paliva
odvzdušňovací ventily nádrží
Denoxtronic 1 (DNOX)
Denoxtronic 5.x (DNOX)
nádržové čerpadlové moduly
zpětná vedení paliva
Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice | 2014
Vývojové a zkušební centrum
Vývojové a zkušební centrum v Českých Budějovicích koordinuje projekty pro významné světové výrobce automobilů. Návrhy jsou zpracovány podle specifikací zákazníků, včetně základního i aplikovaného vývoje autokomponent.
Prostředky a metody používané ve vývoji
Vývoj autokomponent probíhá formou mezinárodní spolupráce se zákazníky, dodavateli a vývojovými centry skupiny Bosch. Používány jsou techniky simultánního engineeringu a řada dalších moderních metod (CAD, Unigraphics, Catia, Pro-E, FEM
ANSYS, MOLDFLOW analýzy, rapid prototyping a procesní engineering).
Vývojové centrum je součástí výrobního závodu BOSCH v Českých Budějovicích,
tvoří proto spolu s oddělením vývoje procesů, nákupu a výrobou efektivní celek.
Nabízíme zajímavou a inovativní práci s možností uplatnit znalosti a nápady při realizaci nových generací produktů.
Technickými výzvami při vývoji výrobků jsou např.:
■ různé druhy paliva (příměsi biogenních palivových složek)
■ klimatické podmínky (extrémně vysoké nebo nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu)
■ mechanické nebo chemické zatížení (vibrace, nárazy)
■ působení korozivních látek a další
moldflow analýza
sací modul
akustická komora
5 | Nejžádanější zaměstnavatel jihočeského regionu
DNOX tank
DNOX tank
zkušebna
Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice | 2014
Výrobní oddělení
Výrobní oddělení vyrábějí a dodávají svým zákazníkům – výrobcům automobilů
po celém světě produkty v nejvyšší kvalitě, v požadovaném množství a požadovaném čase.
Hlavním úkolem technologů ve výrobních odděleních je příprava a zavádění
nových výrobků, vytváření návrhů výroby tak, aby výrobky splňovaly očekávání
zákazníků a zároveň byly vyrobitelné podle různých kritérií. Samostatné plánovaní výrobních zařízení a montážních linek pak vždy podléhá nejnovějším
technickým poznatkům a také dlouhodobé tradici výrobního systému BOSCH.
Mezi další úkoly výrobních oddělení patří plánování a pořizování výrobních
strojů a přípravků, vytváření potřebné dokumentace, vyhodnocování výrobních procesů, optimalizace kvality vyráběných dílů, optimalizace materiálových toků a tvorba uspořádání strojů podle metod štíhlé výroby.
Oddělení BPS (Bosch Production System)
■ Výrobní systém založený na principech štíhlé výroby inspirovaný výrobním systémem firmy
Toyota
■ Průběžné hledání nových řešení pomocí procesu neustálého zlepšování
■ Plošné zavádění moderních metod výroby jako např. rychlé přeseřízení, standardizovaná
práce, řízení spotřebou, systém dodávek Just in Time (JIT), mapování hodnotového toku, apod.
■ Pracovníci tohoto oddělení jsou zodpovědní za stanovování závodových standardů a jejich
školení
■ Řada realizovaných projektů vedla mimo jiné k získání prestižních cen BPS Overall
Implementation 2008, Best Practice Productions Systems 2011, BPS Source 2013 a dalších
cen renomovaných automobilových sdružení
6 | Nejžádanější zaměstnavatel jihočeského regionu
Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice | 2014
Oddělení vývoje nových technologií
Oddělení se zabývá vývojem a zaváděním nových technologií v rámci procesu vývoje výrobků. Těsně spolupracuje
s inženýry ve vývojových centrech v Českých Budějovicích a v zahraničí. Vzhledem k výrobnímu programu firmy se činnost
oddělení soustřeďuje především na technologie zpracování plastů. Tyto technologie lze rozdělit na tři hlavní oblasti:
Vývoj vstřikovacích technologií
Nové technologie vstřikování, nové koncepty vstřikovacích strojů včetně automatizace; výběr, zkoušky a aplikace nových
materiálů; simulace vstřikovacích procesů.
Vývoj montážních technologií
Vývoj a optimalizace spojování plastů a kovů, jako např. ultrazvukové svařování, laserové svařování, svařování horkým
tělesem apod..
Zkušební a měřící technika a simulace
Nasazení moderních metod měření a zpracování dat za účelem jejich kvalifikované analýzy (například metodou Design of
Experiment) a využívání simulačních programů (např. Ansys) ke zkrácení doby nutné pro vývoj dané technologie.
7 | Nejžádanější zaměstnavatel jihočeského regionu
Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice | 2014
Oddělení vývoje a pořizování nástrojů
Oddělení se zabývá vývojem a pořizováním nástrojů na vstřikování technicky náročných výlisků, servisem těchto nástrojů
a optimalizací technologie vstřikování. Jedná se o nástroje od 200 kg do 5000 kg, díly od 3 do 2400 gramů, technické materiály POM, PA, PPS a PPA.
Aplikuje mnoho technologií, jako např. 2K nástroje, GIT, nástroje pro vstřikovací stroje horizontální, vertikální a s otočnými
stoly, vícestupňové vyhazování dílů, automatizace chodu nástroje a vstřikovacího procesu.
Poskytuje celosvětovou podporu výrobním závodům firmy Bosch v oblasti konstrukce, technologie, výroby forem a procesu
vstřikování.
Vybírá, audituje a hodnotí dodavatele - nástrojárny. Zabývá se kontinuálním zlepšováním prostřednictvím benchmarkingu
s firmami na celém světě.
BOSCH GROUP
4.964 patentů registrovaných v roce 2013
95
20
týdně
414
měsíčně
denně
8 | Nejžádanější zaměstnavatel jihočeského regionu
Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice | 2014
Oddělení kvality
Oddělení kvality je partnerem zákazníků i ostatních oddělení při uplatňování nástrojů a metod, zajišťujících bezchybné výrobky a služby. Své aktivity směřuje především do preventivních činností, vedoucích k eliminaci možností vzniku chyb. Mezi
standardizované nástroje, se kterými se v oddělení kvality setkáte určitě patří 8D, PPAP, FMEA, Ishikawa, 5 Whys, Pareto,
6-Sigma, Poka Yoke, TQM a další.
Naše činnosti:
■ péče o zákazníky
■ SE - spolupráce na vývoji výrobků
■ preventivní management kvality
■ vzorkování výrobků
■ procesní engineering
■
■
■
■
controlling kvality
koordinace řešení reklamací
analýza polymerů v materiálové laboratoři
analýzy čistoty komponent podle
VDA19 / ISO 16232
Oddělení nákupu
Oblast oddělení nákupu spočívá v efektivním výběru dodavatelských firem a realizaci nových projektů. Spolu s oddělením
“Kvality nakupovaných dílů“ a centrálním nákupem firmy Bosch přebírá zodpovědnost za dosažení nákladových,
termínových a kvalitativních cílů pro nakupované díly.
Naše činnosti:
■ práce na nových produktech v mezinárodních týmech
■ spolupráce na výběru dodavatele a realizaci procesů u dodavatelských firem
■ vedení technických jednání s dodavateli
■ vedení a realizace projektů nakupovaných dílů pro jednotlivé produkty a varianty s tuzemskými i zahraničními dodavateli
■ koordinace nákupních aktivit pro svěřené výrobky
9 | Nejžádanější zaměstnavatel jihočeského regionu
Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice | 2014
Oddělení logistiky
Oddělení logistiky se zabývá plánováním a realizací materiálových toků v rámci závodu
a zároveň v celém distribučním řetězci. Hlavní činnost se soustředí na zavádění
štíhlých systémů logistiky, které se aplikují jak na samotný výrobní program, tak
na veškeré související procesy jako je skladování, doprava a systémová podpora.
Plánování výroby
Příprava a realizace výrobních plánů jednotlivých výrob, komunikace v rámci
celého řetězce od jednotlivých dodavatelů až po konečné zákazníky.
Organizace materiálových toků
Plánování přepravy v mezinárodních podmínkách, příprava a organizace výrobních
a logistických skladů.
Vývoj logistických procesů
Zavádění nejnovějších poznatků štíhlé logistiky do praxe, koordinace logistických
projektů v oblastech fyzické logistiky, plánování a systémového napojení.
Oddělení kvality nakupovaných dílů
Úkolem oddělení je realizace kvalitativních a technických témat
u dodavatelských firem. Naším
prvotním zájmem je dosažení cíle
“0 - chyb“ a splnění technických
požadavků našich zákazníků. I proto pracují v našem týmu specialisté
pro jednotlivé technologie a zákazníky.
Naše činnosti:
■ zajištění náběhu nových výrobků
■ preventivní rozvoj dodavatelů
■ spolupráce na výběru dodavatelů
■ přejímka procesu, plánování a provádění procesních auditů
■ zavádění a optimalizace metod kvality u dodavatelů
■ práce s nejnovějšími technologiemi a jejich zavádění
■ analýza problémů v sériové výrobě
■ řešení reklamací s dodavateli a předcházení problémům
10 | Nejžádanější zaměstnavatel jihočeského regionu
Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice | 2014
Personální program
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Zajímavý motivační program (nadprůměrná mzda a 13.-14. plat, čtvrtletní a roční prémie, 5 týdnů dovolené apod.)
Příspěvek na pronájem bytu až několik tisíc měsíčně v případě relokace
Připojištení pro zaměstnance a rodinné příslušníky na soukromé cesty do zahraničí
Poskytování bezúročných půjček
Příspěvek na penzijní připojištění, zdravotní prevenci a stravování
Možnost dalšího vzdělávání a získání zahraničních zkušeností v rámci koncernu BOSCH + jazykové kurzy zdarma
Zvýhodněný prodej výrobků Bosch zaměstnancům (domácí spotřebiče, ruční nářadí atd.)
Podpora péče o rodinu (firemní mateřská školka)
Společenské a sportovní akce pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
Přidejte se k nám!
11 | Nejžádanější zaměstnavatel jihočeského regionu
Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice | 2014
Robert Bosch, spol. s r.o.
Personální oddělení
Roberta Bosche 2678
370 04 České Budějovice
Mgr. Zdeněk Holenka
(praxe, brigády, koordinace akademických prací)
tel.: +420 380 404 404
e-mail: [email protected]
Ing. Hana Kadlecová
(nábor uchazečů)
tel.: +420 380 404 938
e-mail: [email protected]
Mgr. Lenka Kazdová
(nábor uchazečů)
tel.: +420 380 404 765
e-mail: [email protected]
Bc. Viktor Pressl
(nábor uchazečů)
tel.: +420 380 404 762
e-mail: [email protected]
www.bosch.cz/kariera-cb
Naše úspěchy:
■
■
■
■
■
Dlouhodobě přední umístění v soutěži Zaměstnavatel roku
Status řídícího závodu „Leadplant“ pro řadu výrobků
Opakované ocenění Exportér roku
Držitel VDA Lean Award
Několik prestižních ocenění v oblasti BPS
(Bosch Production System)
■ Volvo Cars Quality Excellence Award
■ Ford Q1 Award a mnoho dalších
Download

Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice