Cenník
stropný systém PRESPOR
Nosníky
dĺžka (m) PKT (X) 0,8
PKT (X) 1,0
PKT (X) 1,2
PKT (X) 1,4
PKT (X) 1,6
PKT (X) 1,8
PKT (X) 2,0
PKT (X) 2,2
PKT (X) 2,4
PKT (X) 2,6
PKT (X) 2,8
PKT (X) 3,0
PKT (X) 3,2
PKT (X) 3,4
PKT (Y) 3,6
PKT (Y) 3,8
PKT (Y) 4,0 PKT (Y) 4,2
cena v €
bez DPH
cena v €
s DPH
6,26
7,82
9,38
10,94
12,52
14,08
15,64
17,20
18,76
20,34
21,90
23,46
25,02
26,58
31,24
32,98
34,72
36,46
7,51
9,38
11,26
13,13
15,02
16,90
18,77
20,64
22,51
24,41
26,28
28,15
30,02
31,90
37,49
39,58
41,66
43,75
Stropné vložky EBS - 16
S - 20
S – 25
S – 25 ľahčená
S – 9 (debniaca)
Nosníky
dĺžka (m) PKT (Y+10) 4,4
PKT (Y+10) 4,6
PKT (Y+10) 4,8
PKT (Y+10) 5,0
PKT (Y+10) 5,2
PKT (Y+12) 5,4
PKT (Z+12) 5,6
PKT (Z+12) 5,8
PKT (Z+12) 6,0
PKT (Z+12+12) 6,2
PKT (Z+12+12) 6,4
PKT (Z+12+12) 6,6 *
PKT (Z+12+12) 6,8 *
PKT (Z+12+12) 7,0 *
PKT (Z+12+12) 7,2 *
PKT (Z+12+12) 7,4 *
PKT (Z+12+12) 7,6 *
PKT (Z+12+12) 7,8 *
cena v €
bez DPH
cena v €
s DPH
42,68
44,62
46,56
48,50
50,44
54,54
62,50
64,72
66,96
78,00
80,52
86,86
89,48
92,12
94,76
97,40
100,00
102,64
51,22
53,54
55,87
58,20
60,53
65,45
75,00
77,66
80,35
93,60
96,62
104,23
107,38
110,54
113,71
116,88
120,00
123,17
rozmery (cm)
cena v €
bez DPH
cena v €
s DPH
16 x 25 x 50
20 x 25 x 52
25 x 25 x 52
25 x 25 x 52
9 x 25 x 52
1,37
1,61
1,70
2,43
1,61
1,64
1,93
2,04
2,92
1,93
Nosníky v dĺžkach 0,8 – 6,4 m sa vyrábajú vo výške 20,5 cm, nosníky od 6,6 * m sa vyrábajú vo výške 24,5 cm.
Úžitkové zaťaženie stropu – kategória A 2,0 kN/m 2
Typy stropných systémov
použitie: nosníky do max. dĺžky 5,8 m
strop. vložky EBS – 16
použitie: nosníky do max. dĺžky 6,2 m
strop. vložky S – 20
použitie: strop „B25“ - nosníky do max. dĺžky 5,6 m
strop „B29“ - nosníky do max. dĺžky 7,0 m
strop „B29 double“- nosníky do max. dĺžky 7,8 m
strop. vložky S – 25
Úžitkové zaťaženie stropu – kategória A 2,0 kN/m2
Ceny nosníkov podľa typov výstuže / bm:
výstuž
X
Y
Y+10
Y+12
Z+10
cena v € s DPH
9,38
10,42
11,64
12,12
12,89
výstuž
cena v € s DPH
Z+12
Z+12+12
*Z+12
*Z+12+12
13,39
15,09
14,06
15,79
Cena atypických nosníkov na únosnosť je prispôsobená typu výstuže nosníkov navhrnutej podľa statických prepočtov.
Cena atypických nosníkov na dĺžku (krok) je navýšená o 0,40 €/bm nosníka.
V prípade zmeny cien vstupných surovín si predajca vyhradzuje právo na úpravu konečnej ceny výrobku.
Podrobnejšie informácie o strope a montážny návod nájdete v brožúre Technická príručka pre projektovanie
a realizáciu stropu PRESPOR „B“.
prevádzka Bratislava, Turbínová 1
pobočka Banská Bystrica, Zvolenská cesta 18
tel: 02/ 4920 3251, 4920 3250, 4920 3243
fax: 02/ 4425 7062
mobil: 0903 567 685, 0911 567 661
e-mail: [email protected]
tel: 048/ 416 0808
fax: 048/ 416 0807
mobil: 0911 567 662
e-mail: [email protected]
www.prespor.sk
Download

Cenník - Prespor