RS-BunaCafe kit
instalační manuál – interní verze
www.bunacafe.eu
Obsah
1.
Úvod......................................................................................................................................................................3
2.
Doporučené vybavení pro instalaci ......................................................................................................................3
3.
Obsah kitu .............................................................................................................................................................4
4.
Volitelná výbava kitu ............................................................................................................................................6
5.
Demontáž kávovaru .............................................................................................................................................7
6.
Vyřezání čelního panelu......................................................................................................................................10
7.
Montáž kitu a kávovaru ......................................................................................................................................11
8.
Schema zapojení .................................................................................................................................................29
2
1. Úvod
Tento manuál slouží k instalaci kitu do kávovaru Rancilio Silvia (interní verze) vyvinutý společností BunaCafe –
PROFNET s. r. o..
Rancilio Silvia je název a obchodní značka vlastněná výhradně společností Rancilio Macchine per caffè. S.p.A.
Jelikož je instalace prováděná na zařízení napájeném síťovým napětím 230 V, musí tuto instalaci provádět osoba
s odpovídajícím elektrotechnickým vzděláním a v souladu s §5 vyhlášky 50/1978 Sb. Osoba, provádějící instalaci
kitu, si je vědoma rizik, která mohou nastat nevhodnou instalací. A to zejména riziko úrazu el. proudem,
popálením a jiným zraněním (v krajním případně smrtelným zraněním).
Před vlastní instalací nejdříve důkladně přečtěte celý manuál.
Jakákoliv modifikace kávovaru má za následek ztrátu záruky.
Součástí kitu je uživatelský manuál pro použití elektroniky, kde jsou podrobně popsány veškeré funkce elektroniky
a rozdíl mezi jednotlivými verzemi a příplatkovou výbavou.
Hardware je pro všechny verze (S, M, L) totožný. Verze se liší softwarovým vybavením s možností upgrade na vyšší
verzi. Manuál obsahuje i instalaci příplatkové výbavy (Manometr, LED, Senzor hladiny vody).
Budeme velice rádi, když se po instalaci podělíte o zkušenosti s návrhy/nápady na možné vylepšení, jak samotné
elektroniky, softwarového vybavení, tak i tohoto manuálu ([email protected]).
Od nás máte plnou podporu a v případě problémů/dotazů při instalaci nás neváhejte kontaktovat.
http://bunacafe.eu/kontakty/
2. Doporučené vybavení pro instalaci
Nářadí:
Šroubovák křížový PH2, PH1.
Šroubovák plochý 2-3mm, 4-5 mm.
Šroubovák Torx T10 (přiložen v kitu).
Imbusový klíč 6.
Maticový klíč plochý M5.5, M7, M10, M12, M13, M14, M16.
Vrtačka s vrtákem do kovu 3.5 mm.
Pro vyřezání otvorů:
Vrták do nerezu 2-3mm.
Vrták do nerezu 10,5mm.
Korunkový vrták do nerezu 52mm.
Jemný plochý, půlkulatý a kulatý pilník.
Pilníky na odjehlení.
Není nutné, ale usnadní práci:
Dlouhá pinzeta.
Šroubovák křížový prodloužený PH1.
Ploché kleště.
Štípací kleště.
Nástrčný klíč M5.5, M7.
Instalatérský těsnící tmel.
3
3. Obsah kitu
Obr.O1. Celkový náhled na obsah kitu včetně příplatkové výbavy
Obr.O2. Modul zdroje
Obr.O3. Modul displeje s ovládacími tlačítky
Obr.O4. Základový modul řídící elektroniky
Obr.O6. SSR relé
Obr.O5. Základový modul řídící elektroniky - rozložený box
Obr.O7. Stahovací pásky 6ks.
4
Obr.O8
Šroubovák
Torx T10
Obr.O9. Čelní panel displeje s tlačítky
Šroub M3x20 / T10 s podložkami a matkou (válcová hlava)
Šroub M3x16 / T10 s podložkami a matkou (válcová hlava)
Šroub M3x16 / T10 s podložkou a matkou (zápustná hlava)
Uchycení boxu řídící elektroniky
a desky s procesorem.
2x vrut 2,9 x 6,5 / T10
Uchycení modulu zdroje
2x varistor
2x šroub M3x10 / T10
Uchycení víka boxu řídící elektroniky
2x šroub M3x20 / T10
Uchycení čelního panele displeje
2x nylonový distanční sloupek M3 x 5
Uchycení displej modulu s čelním panelem
2x šroub M4x12 s podložkou a matkou
Uchycení držáku zdroje
Teflonová páska
„L“ Držák zdroje
Silikonová ochranná bužírka
Kabeláž:
Kab. 1
Kab. 2
Kab. 3
Kab. 2
Kab. 4
Kab. 6
Kab. 5
Kab. 10
5
4. Volitelná výbava kitu
Manometr (tlakoměr):
Manometr s glycerinovou náplní, kapilára s převlečnými maticemi, držák manometru, T-kus
Snímání hladiny vody:
Šrouby mosazné M4x30
podložka, matka.
Kab. 9
Kab. 7
LED:
Kab. 8
6
5. Demontáž kávovaru
Po vybalení kávovaru z krabice vyndejte nádržku na vodu a odkapávač s mřížkou. Sundejte horní kryt kávovaru
(odkládání šálků) odšroubováním čtyř křížových šroubů. Obr. 1-3.
Obr. 1
Obr. 3
Obr. 2
Pokračujte sundáním zadního krytu kávovaru povolením šroubů Obr. 4-5. Nemusí se vyšroubovat celé, jen
povolit, aby bylo možné je současně se zadním krytem vysunout z rámu. Dále povolte šroub viz Obr.6 – Výřez
krytu – pod dnem nádržky. Nejlépe prodlouženým křížovým šroubovákem. Stačí jen povolit. Kryt vyklopte spodní
částí u tohoto šroubu a vysuňte směrem nahoru z rámu. Pro kompletní sundání krytu je třeba ho roztáhnout nad
šířku krycího plechu a vysunovat směrem dozadu za stálého roztažení – je třeba dávat pozor na možnost
poškrábání až strhnutí barvy krycího plechu pod nádržkou, proto je třeba pěčlivě zadní kryt sundávat za
současného roztahování.
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
7
Sundejte plechový černý kryt pod nádržkou odšroubováním dvou
křížových šroubů, viz Obr. 7.
Obr. 7
Pro vyřezávání otvoru pro displej a tlačítka regulace je výhodnější a pohodlnější pro práci sundat přední kryt, ale
je také možné otvor vyřezat přímo na krytu nasazeném na kávovaru. Záleží na vašem rozhodnutí. Vzhledem
k dalším úkonům dporučujeme kryt sundat. Práce je pak snažší.
Pro sundání krytu je třeba odpojit a vyjmout veškeré ovládací prvky v čelním krytu.
Odpojte vysunutím konektory od všech spínačů a doutnavky. Obr.8-9.
Obr. 8
Obr. 9
Vyjměte spínače a doutnavku z čelního panelu a
vytažením vyndejte ovladač kohoutu pára/voda z čelního
panelu Obr.10. Spínače nejlépe vyjmete stlačením
aretačních prvků spínačů plochým šroubovákem za
současného tlaku na spínač. Aretační prvky se nachází po
páru na vrchní a spodní straně spínačů. Nejprve tyto prvky
uvolňujte ze zadní strany. Při lehkém uvolnění je nadále
vhodnější stlačovat tyto prvku z čelní strany. Dbejte
zvýšené opatrnosti při vyjímání spínačů, hrozí poškrábání
čelního panelu. Ovladač kohoutu vyjmete vytažením.
Obr. 10
8
Povolte šrouby jistící čelní panel. Nachází se nad
hlavou kávovaru uvnitř čelního panelu viz. Obr.11.
Obr. 11
Odšrouubujte 4 šrouby držící čelní panel v rámu kávovaru. Obr.12-13. Vyjměte čelní panel.
Obr. 13
Obr. 12
Odšroubujte 2 šrouby chromového krytu hlavy a kryt vyklopením a předsunutím vyjměte. Obr. 14-16.
Sundejte spodní čelní kryt odšroubováním 2 šroubů.
Obr. 14
Obr. 15
Obr. 16
9
6. Vyřezání čelního panelu
Vyřezání otvorů pro displej s tlačítky regulace a manometr je velmi individuální záležitost závisející na
vybavení a zkušenostech. Proto zde uvedeme pouze naše stručné doporučení.
Po sundání loga Rancilio z čelního panelu použijeme otvory pro upevnění displeje s tlačítky.
Nejdříve však tyto otvory využijeme k uchycení šablony pro vyznačení tlačítek a okénka displeje. Šablona na
Obr.17 je přiložena.
Do červených otvorů prostrčte šrouby M3x20 se zápustnou hlavou
a nasuňte do otvorů po logu Rancilio v čelním panelu. Vhodným
nástrojem (rýsovací jehla, důlčík) vyznačte středy otvorů pro
tlačítka, případně rohy okénka displeje. Další možnost je obkreslit
okénko přiložením nerezového panelu regulace. Vyřezané okénko
Obr. 17
by mělo být větší cca o 0,5 - 1mm na každé straně.
Vyznačte si střed vrtání otvoru pro manometr. Nejlépe jeho vertikální osa prochází středem okénka pro hlavní
vypínač a doutnavku a horizontální osa je uprostřed mezi spodní hranou panelu a spodní hranou okénka
hlavního vypínače a doutnavky.
Pro pohodlné vrtání je vhodné do středu lehce vytvořit důlek důlčíkem.
Před vyřezáváním a vrtáním důrazně doporučujeme čelní panel zakrýt vhodným krycím materiálem, např.
krycí páska, fólie apod. Hrozí poškrábání čelního panelu při těchto mechanických pracích.
Opatrně vrtejte otvory pro tlačítka a manometr, aby kovové piliny nepoškodily čelní panel, nejprve
předvrtáním menším průměrem vrtáku. Dbejte na vhodné otáčky a mazání.
Okénko pro otvor je možné řezat bruskou s vhodným řezným kotoučkem do nerezu, např. Dremel apod.
Pro otvor na manometr je vhodné použít např. korunkový vrták o průměru 52 – 54 mm.
Následně otvory zarovnejte a odjehlete. Zkontrolujte správnost rozměrů přiložením nerezového panelu
ovládání regulace. Vyřezané otvory pro tlačítka a okénko musí být větší, než je na čelním panelu. U okénka cca
o 0.5 – 1 mm na každé straně. Otvory pro tlačítka musí být minimálně v zákrytu s panelem. Lepší je cca o 1
mm větší aby byl zajištěn snadný chod a byla zde možnost manipulace při usazování panelu regulace s tímto
nerezovým panýlkem.
Obr. 18
Obr. 19
10
7. Montáž kitu a kávovaru
Odpojte konektory z cívky třícestného ventilu a vyndejte
násuvnou plechovou matku, nebude již potřeba. Dle
Obr.20a.
Obr. 20a
Přiložte dle Obr.20b spodní kryt krabice
pro elektroniku regulace k rámu a označte
vhodným nástrojem místa pro vrtání.
Obr. 20b
Na označený spodní otvor krytu krabice
elektroniky přiložte SSR relé a označte stejným
způsobem horní otvor dle Obr.21.
Obr. 21
11
Vyvrtejte 3 otvory o průměru 3,5 mm do vyznačených míst. Otvor označený na Obr.22 je třeba zahloubit pro
šroub M3x16 se zápustnou hlavou. Hlava šroubu by neměla vystupovat nad povrch. Při vrtání dávejte pozor
abyste na zadní straně nepoškodili kabeláž, nebo pancéřovou hadici. Do zahloubeného otvoru zasuňte šroub
M3x16 se zápustnou hlavou. Obr.23.
Obr. 23
Obr. 22
Na tento šroub připevněte SSR relé na zadní stranu rámu, použijte
podložku a samojistící matku M3. Dle Obr.24.
Obr. 24
Pro montáž manometru:
Odšroubujte pancéřovou hadici od 90° kolínka čerpadla
(převlečná matice hadice M13), kolínko jistěte proti zkrutu klíčem
vhodným pro kolénko, zpravidla M10 nebo M12 (dle použitého
kolénka). Jištění je důležité, jinak hrozí poškození silonového
nátrubku na čerpadle. Obr.25.
Obr. 25
12
Kolínko odšroubujte od nátrubku čerpadla. Nátrubek jistěte klíčem M12. Kolínko vyjměnte dle Obr.26-27.
Obr. 26
Obr. 27
Připravte si šroubení T-kus, na které aplikujte vhodné těsnění, např. teflonovou pásku nebo instalatérský těsnící
tmel – vhodný pro pitnou vodu a vysoké teploty. T-kus s těsněním našroubujte dle Obr.28-29 na silikonový
nátrubek. Nesmí se šroubovat nakonec závitu, nechte cca 1 - 2 závity vyčnívat. T-kus by svojí hloubkou poškodil
zpětný ventil se sítkem v silikonovém nátrubku. Úhel natočení T-kusu volte oproti pancéřové hadici cca 30°
směrem k krámu kávovaru. Natáčet T-kus spolu s nátrubkem je možné i se zafixovaným T-kusem k nátrubku,
nátrubek v čerpadle je k tomu uzpůsoben.
Obr. 28
Obr. 29
Při použití tmelu je třeba počítat se schnutím (dle použitého tmelu) - ještě před provedením tlakové zkoušky.
Příklad použití teflonové pásky je na Obr.89.
Dále pokračujeme instalací elektroniky.
Doporučujeme nejdříve si vyzkoušet zapojení základové desky k procesorové desce.
Obr. 30a
Obr. 30c
Obr. 30b
13
Opatrně oddělte základovou desku od desky
s procesorem. Oddělujte desky od sebe tak, aby byly stále
vzájemně rovnoběžné, aby nedošlo k deformaci
spojovacích konektorů. Dobré je si nasazení základové
desky na procesorovou desku vícekrát vyzkoušet.
Konektory oproti sobě musí přesně sedět. Při špatném
zapojení může dojít ke zničení obou desek při následném
oživení. Obr. 30a, 30b, 30c.
Připravte si šrouby M3x16 a M3x20 s válcovou hlavou, na
které navléknete plastové podložky M3 viz Obr.30.
Obr. 30
Na USB konektor desky s procesorem nasuňte čelní panel, na kterém je otvor pro tento konektor. Delší ze
šroubů nasuňte do spodního otvoru. Tento šroub slouží zároveň k uchycení SSR relé viz Obr.31-32.
Obr. 31
Obr. 32
Dbejte, aby pravá delší hrana procesorové desky byla v těsném kontaktu a rovnoběžně s bokem krabičky.
Krabičku spolu s procesorovou deskou přišroubujte na připravené otvory a zajistěte podložkou a somojistící
matkou.
Šrouby dotahujte s citem, lehce za mez pohybu krabičky s deskou tak, aby se krabička s deskou nepohybovala, jen
při vynaložení trošku větší síly. Deska s procesorem nesmí být nijak zdeformovaná viz Obr. 33a-34.
Obr. 33a
Obr. 34
14
Napájecí vodiče (červený a modrý) protáhněte otvorem podél pancéřové hadice do prostoru s SSR relé a
čerpadlem. Vodiče z krabičky vedou vně bokem pod horním čelem, ve víku krabičky je připravený výřez vedle
výřezů pro konektory.
Připojte zpět konektory s vodičema k cívce třícestného ventilu a
naohýbejte je tak, aby vedly podél boxu dle Obr. 33a a 33b. Můžete si
pomoci pootočením cívky s konektory k sobě, nejprve povolte spodní
matku pod cívkou klíčem M16.
Obr. 33b
Teplotní čidlo hlavy kávovaru
Odšroubujte šroub (imbus) na hlavě kávovaru. Nechte měděné tesnění v otvoru. Šroub nasaďte do otvoru
teplotního čidla pro hlavu kávovaru a natřete těsnícím tmelem po obvodu šroubu na konci závitu. Takto
připravené čidlo zašroubujte a silně dotáhněte aby se tvarově přizpůsobilo oko teplotního čidla a řádně těsnilo.
Viz Obr. 35-37.
Obr. 35
Obr. 36
Dbejte, aby čidlo bylo dotaženo a nasměrováno
dle obrázku Obr.37. Musí se pod něj vejít nerezový
plech pro uchycení chromového krycího dílu hlavy.
Obr. 37
15
Přední panel
Nasaďte nerezový plech na hlavu sloužící pro uchycení
chromového krytu hlavy viz Obr.38.
Obr. 38
Do čelního panelu vložte manometr. Pro snažší vkládání je
vhodné vyjmout gumovou zátku glicerinové náplně a po
instalaci do panelu opět vložit zpět. Manometr upevněte
klipem viz Obr. 39-40. Dotahujte s citem, aby nedošlo
k vyhloubeninám na čelním panelu.
Obr. 39
Obr. 40
Přišroubujte k manometru kapiláru a dotáhněte převlečnou matku tak, aby kapilára nebyla v matce volná. Tím
dojde k zatěsnění. Nedotahujte příliš, mohlo by dojít k prasknutí čela převlečné matky.
Nasaďte čelní panel na hlavu a kapiláru od manometru protáhněte
otvorem v rámu u pancéřové hadice k čerpadlu a T-kusu pod
kabeláží. Výpustní hadice v černé punčošce z přetlakového ventilu
nesmí být ostře ohnutá/zalomená přes nebo pod kapilárou a
převlečnou maticí. Voda v hadici musí volně protékat. Jestli je
vhodné ji umístit nad nebo pod kapiláru - zavisí na poloze
přetlakového ventilu, to je ukaždé Silvie různé. Obr.41. a 42.
Přední panel nemusíte zatím připevňovat k rámu kávovaru, lépe
se bude manipulovat s kabeláží.
Obr. 41
Připravte si kabel Kab.1.
Zasuňte spínač přípravy páry do nejnižšího otvoru viz Obr.42. A dle
Obr.43 připojte konektory kabelů. (Pohled zpředu ze zhora) Levý
spodní pin osaďte originál konektorem se dvěma černými vodiči,
pravý spodní pin osaďte originál konektorem se dvěma červenými
vodiči. Levý horní pin osaďte modrým konektorem s červeným
vodičem z Kab.1 viz. šipka na Obr.43, tento vodič veďte pod
konektory a kabely pojistného termostatu na boku bojleru. Pravý
horní pin osaďte originál konektorem s jedním šedým vodičem.
16
Obr. 43
Obr. 42
Pro bezvadnou funkci (eliminace přechodových jevů, splnění požadavků EMC norem) je třeba spínače pro výdej
horké vody a přípravu kávy vybavit varistory, není však nutná podmínka. Tato úprava eliminuje rušení vznikající při
spínání a vypínání spínačů. A v některých případech by mohlo ovlivnit funkci elektroniky, zobrazení displeje apod.
Pokud se rozhodnete pro tuto úpravu, přiletujte přiložené varistory (může být přiložen jiný typ, než je na obr.) dle
Obr.44, Obr.45. Letujte tak, aby bylo možné nasunout celý konektor viz Obr.45.
Obr. 44
Obr. 45
Zasuňte spínač pro výdej horké vody do prostředního otvoru a na levý spodní pin nasaďte originál konektor se
dvěma černými vodiči. Na pravý spodní pin nasuňte originál konektor se dvěma červenými vodiči. Levý horní pin
osaďte modrým konektorem se dvěma černými vodiči viz. červená šipka na Obr.46. Vodiče opět veďte nejlépe
pod bezpečnostním termostatem na boku bojleru. Pravý horní pin zůstává volný. Druhý konec černého vodiče
kab.1 veďte podél pancéřové hadice otvorem v rámu kávovaru směrem k čerpadlu.
17
Obr. 47
Obr. 46
Originální konektor se dvěma bílými vodiči zůstává nezapojen a je vhodné ho zaizolovat vulkanizační páskou
nebo jiným vhodným způsobem zajistit proti nežádoucímu samovolnému dotyku vodivou částí konektoru s jiným
vodivým materiálem např. kostra kávovaru.
Dle Obr. 47 a 48. Zasuňte spínač přípravy kávy do horního okénka a zapojte konektory. Originál konektor s jedním
černým vodičem zapojte na levý spodní pin a na pravý spodní pin zapojte originální konektor s jedním červeným
vodičem.
Na levý horní pin zapojte rozdvojený konektor s červeným vodičem a na pravý horní pin rozdvojený konektor
s modrým vodičem, orientace přesně dle Obr. 47. K červenému kabelu na pin této rozdvojky nasaďte originál
konektor s jedním bílým vodičem a originální konektor s jedním oranžovým vodičem nasaďte na rozdvojený pin u
modrého vodiče viz Obr.48.
Obr. 47
Obr. 48
Konektor s pěti vodiči na konci Kab.1 protáhněte kolem OPV k boxu s elektronikou (ne v otvoru pro pancéřovou
hadici, ale hned pod bojlerem na konci nerezového plechu předního panelu) dle Obr. 38. a Obr. 77.
18
Pokračujte s připojením hlavního vypínače a kontrolní doutnavky. Zasuňte hlavní vypínač spolu s doutnavkou do
otvoru. A konektory připojte následovně: Na levý spodní pin vypínače zapojte konektor s hnědým vodičem, na
pravý spodní pin konektor s modrým vodičem. Na levý horní pin vypínače zapojte konektor s dvěma černými
vodiči a na pravý horní pin konektor s červeným vodičem. Na spodní pin doutnavky zapojte rozdvojený konektor
Kab.3., na který následně zapojte konektor s černým vodičem vedoucí od hlavního vypínače. Na vrchní pin
doutnavky zapojte konektor se žlutým vodičem. Vše také dle Obr. 49 a 50.
Připevněte přední panel ke kávovaru, 4 šrouby
k rámu kávovaru a dva šrouby k hlavě. Stejné jako
při demontáži dle Obr. 11, 12, 13.
Druhý konec kab.3 veďte kolem přívodního kabelu
do prostoru s čerpadlem a SSR relé.
Zbylý nezapojený modrý vodič z kab.1 zakončený
konektorem typu nůž spojte s konektorem se
dvěma šedými vodiči, který nejprve odpojte od
termostatu na páru (ten bez červené tečky) viz
Obr.51.
Obr. 49
Obr. 51
Obr. 50
Připravte si vodič Kab.2A a spojte ho s konektorem s dvěma červenými
vodiči (konektor vysunutý z termostatu, je také označen červenou
tečkou) viz. Obr.51 a 52. Vodič Kab. 2B spojte s konektorem s dvěma
žlutými vodiči (jedná se o konektor vytažený z termostatu na páru, ten
bez červené tečky) viz Obr 51. Opačné konce kabelů s vidlicovými
konektory protáhněte otvorem podél pancéřové hadice směrem k SSR
relé viz Obr. 53.
Obr. 52
Obr. 53
19
Vidlice zapojte – přišroubujte do horních šroubovacích svorek SSR relé dle Obr. 54.
Poznámka: Kab.2B, který je v kitu přiložen, se může barevně lišit. Může být
přiložen vodič červený nebo modrý.
Zapojte vidlice kab.4. na ovládací svorkovnici SSR relé. Dodržujte polaritu! Druhý
konec kabelu s dvoupinovým konektorem protáhněte otvorem v kostře kávovaru
spolu s pancéřovou hadicí. Přidejte ho k boxu s elektronikou stejně jako Kab.2
viz. Obr.54. Následně na SSR relé nasaďte ochranný kryt viz Obr. 57.
Obr. 54
Odpojte konektor s bílým vodičem z čepadla. Odpojený konektor nebude použit, proto jej zaizolujte a zajistěte
proti pohybu. Na jeho místo připojte konektor s černým vodičem Kab.1. Dle Obr. 55 a 56.
Obr. 55
Obr. 56
Pro snadnější přístup je možné čerpadlem otáčet. Po připojení jej vraťte do původní polohy.
Přišroubujte převlečnou matku pancéřové hadice k T-kusu a následně i kapiláru manometru. T-kus přidržujte
klíčem M11 - M12 dle použitého typu viz Obr. 57. Převlečnou matici kapiláry dotáhněte tak, aby se kapilára
s holendrem v matici nepohybovala, není třeba pak více dotahovat, mohlo by dojít k poškození.
Obr. 57a
Obr. 57
Obr. 57b
Kab. 7 protáhněte mezi konektory a výřezem pro cívku třícestného ventilu v rámu. Upevněte jej do svorky držící
hadičky viz Obr. 57a, 57b.
V této chvíli je dobré provést tlakovou zkoušku.
20
Tlaková zkouška:
Ponořte obě hadičky do nádoby s dostatkem vody.
Otevřete ventil výdeje voda/pára a dejte nádobu pod trysku. Zapněte hlavní vypínač a zároveň i spínač výdeje
horké vody. Čekejte, až začne voda plynule vytékat z trysky. Tím dojde k naplnění a odvzdušnění bojleru. Zavřete
ventil výdeje vody/páry. Systém se natlakuje. Na manometru byste měli pozorovat tlak otevření přetlakového
ventilu cca 10 - 12 bar a z výtoku hadičky z OPV bude vytékat voda. Kontrolujte kapiláru manometru na obou
koncích, zda nejsou patrné úniky vody, dále celý t-kus a šroub na hlavě, kde je uchyceno čidlo teploty. Střídavě
otevírejte a zavírejte ventil. Pokud jsou patrné úniky, je nutné místo dotáhnout, případně zatěsnit. Pokud je vše
v pořádku, může se pokračovat dále.
Snímání hladiny vody:
Snímání hladiny vody řeší dva mosazné šrouby. Pokud je mezi šrouby hladina vody není nízká hladina indikována.
Jakmile hladina klesne pod horní šroub, tak je nízká hladina indikována. Může se stát, že pod horním šroubem na
stěně nádržky zůstane voda – vodní šlem, který vytvoří vodivé spojení mezi šrouby. Indikace bude zobrazena až po
vyschnutí této vodivé cesty. Šrouby je vhodné umístit na bok nádržky, kde nejsou u dna hadičky. Vlhké hadičky by
mohli dopomáhat k vodivému spojení. Spodní šroub umístěte ke dnu nádržky tak, aby bylo možné zevnitř
dotáhnout matici. Horní šroub umístěte dle uvážení, kdy chcete, aby nízká hladina začala být indikována (s jistou
rezervou viz výše). Otvor vrtejte o průměru 3,5 mm. Šroubem vytočíte závit. Na šrouby aplikujte těsnění. Vhodný
je instalatérský tmel nebo teflonová páska. Pod hlavu šroubů nasaďte očka kab.9 a zevnitř pod matice mosazné
podložky. Dostatečně dotáhněte, nechte vyschnout a ověřte, že při maximálním naplnění nádržky vodou
nedochází dlouhodobě k únikům vody kolem šroubů. Obr. 58 - 61.
Obr. 58
Obr. 59
Obr. 60
Obr. 61
21
Montáž zdroje:
Kovové L připevněte dle Obr. 62. šrouby M4 s křížovou hlavou a pojistnou matkou pod kterou nasaďte podložku.
Obr. 62
Obr. 63
Zdroj připevněte ke kovovému „L“ dílu dvěma vruty 2,9 x 6,5 s hvězdicovou hlavou viz Obr.63.
Zelenožlutý vodič s vidlicí od zdroje zapojte na zemnící bod
k bojleru dle Obr.64. Vodič veďte podél přívodního kabelu.
Spolu se zelonožlutým vodičem vedou ze zdroje černý a modrý
vodič, které jsou zakončeny nožovými faston konektory . Černý je
fáze (L) 230 V spojte ho s Kab. 3. Modrý vodič je nulový (N) a
spojte ho s modrým vodičem Kab. 2A.
Červený a modrý vodič ze zdroje spojte s napájecími vodiči
procesorové desky stejné barvy. Vodiče veďte pod T-kusem
čerpadla. Obr. 65.
Obr. 64
Dodat Obr.
Tento obrázek bude do manuálu dodán později – pro správnou instalaci není potřeba.
Obr. 65
22
Teplotní čidlo bojleru.
Připravte si čidlo Kab. 5 a nasaďte na něj podélně rozřízlou silikonovou bužírku Obr. 66 a 67.
Obr. 66
Obr. 67
Povolte termostat na páru na vrchu bojleru. Termostat bez červené tečky. Vložte pod něj z okraje bojleru čidlo
tak, aby se bílá ploška čidla dotýkala povrchu bojleru a termostat tlačil na bužírku. Na opačný konec termostatu
vložte samostatnou bužírku – mezi termostat a bojler. Tím po dotažení termostatu bude zajištěno, aby čidlo dobře
drželo a byl na něj vyvíjen rovnoměrný tlak. Termostat dotáhněte tak, aby čidlo nešlo vytáhnout, ale nedotahujte
příliš, aby nedošlo k poškození čidla. Obr. 68-70.
Obr. 68
Obr. 69
Konektor čidla opatrně protáhněte podél ostatních vodičů
ke krabičce s elektronikou. Dle Obr.74 a 78.
Obr. 70
23
Zapojení desky regulace.
Nasaďte na základovou desku plochý čtrnáctižilový kabel Kab.10 tak, aby směřoval nahoru od desky. Červený
vodič vlevo. Obr.71.
Základovou desku je potřeba nasadit na procesorovou desku. Postupujte opatrně, piny
konektorů na základové desce musí přesně zapadnout do konektorů na procesorové
desce. Dobré je si toto vyzkoušet nanečisto. Špatné zapojení může znamenat zničení obou
desek při následném oživení - musíte si být 100% jistí, že desky jsou zapojeny správně.
Obr. 71
Obr. 73
Obr. 72
Jednopinový konektor s bílým vodičem připojte dle Obr. 74. Ostatní konektory dle Obr. 75.
Obr. 75
Obr. 74
24
Pokud jsou použity LED, zapojte je přesně dle Obr. 76. Záleží na pozici konektoru.
Na svazek všech kabelů pod bojlerem nasaďte rozříznutou
silikonovou bužírku a stáhněte stahovací páskou. Bužírka
tvoří ochranu kabeláže před případným kontaktem
s bojlerem.
Obr. 75 a 77
Takto zapojenou desku dle Obr. 76 je vhodné před
zakrytováním odzkoušet. Proto jsou na Obr. 76 zapojeny
všechny konektory. Při montáži krytu je třeba mít
odpojený pětipinový konektor a konektor SSR relé a
zapojit je až při nasazení krytu.
Obr. 76
Obr. 77
25
Proveďte management vodičů stahovacími páskami tak, aby se nedotýkaly kovových částí kávovaru. Měly by být
pevně svázány v dostatečné vzdálenosti tak, aby ani vlivem vibrací nedošlo k dotyku s kovovými částmi.
Teplotní čidlo bojleru a jeho vodiče nesvazujte do celkového svazku, nechte je samostatně. Viz Obr. 78.
Obr. 78
Na plochý čtrnáctižilový kabel k displeji nasaďte co nejblíže ke konektoru feritové jádro viz Obr. 79.
Obr. 79
Připevněte modul displeje spolu s předním panelem ke kávovaru. Použijte šrouby M3x20 se zápustnou
hvězdicovou hlavou a k zajištění použijte nylonové 5mm distanční sloupky. Dotahujte velmi s citem tak, aby se
čelní panel nepohyboval a bylo možné jednoduše stlačovat ovládací tlačítka. Tlačítka by se neměla zasekávat.
Deska s displejem nesmí být prohnutá vlivem silného dotažení, ovlivňovalo by to zobrazování na displeji. Obr. 80 a
81.
26
Obr. 81
Obr. 80
Připojte čtrnáctižilový plochý kabel k modulu s displejem viz Obr. 82.
Obr. 82
Obr. 83
Před zakrytováním víka boxu elektroniky doporučujeme vše odzkoušet, jestli je vše dobře zapojeno a je funkční.
Předejdete tím případnému dalšímu odkrytování. Zejména zkontrolujte, zda jsou funkční LED a teplota je správně
nakalibrována.
Při montáži se může stát, že se mechanicky pootočí kalibračním trimrem. Pro kalibraci si odpojte konektor od SSR
relé, zamezíte tím zahřívání bojleru a teplota bude pro kalibraci konstantní dle okolní teploty. Z výroby je teplota
kalibrována. Pokud tedy není nějaký výrazný rozdíl od skutečné hodnoty, kalibrace není třeba.
Kalibraci provádějte otáčením jezdce trimru vhodným nástrojem, Obr. 84.
Obr. 84
27
Na spodní víko elektroniky nasaďte dolní čelo boxu a zakrytujte vrchním krytem. Zapojte konektor pro SSR relé a
pětipinový konektor. Víko boxu přišroubujte dvěma šrouby M3x10 se zápustnou hvězdicovou hlavou. Dotahujte
s citem tak, že rukou tlačte na víko boxu a lehce šrouby dotáhněte. Dávejte pozor na případné skřípnutí vodičů na
straně s konektory viz Obr. 83.
Připravte si gumový špalík, který je třeba zasunout do prostoru mezi box a rám kávovaru, pod otvor pro šroub
držící čelní spodní panel. Pokud je špalík příliš těsný, upravte jeho šířku seříznutím. Obr. 85, 86, 87, 88. Pokud
špalík samovolně nedrží na svém místě, je možné jej připevnit zapíchnutým pinem – ostrý pevný drát – součástí
balení spolu se špalíkem. K zapíchnutí použijte kleště. Obr.86.
Obr. 85
Obr. 86
Obr. 88
Obr. 87
Následuje zakrytování kávovaru.
Zkontrolujte, zda je veškerá kabeláž uchycena. Aby nedocházelo k samovolným nežádoucím pohybům.
Přišroubujte zadní plechový černý díl pod nádržku jako na Obr. 7.
Nasaďte plastový chromový díl – kryt hlavy kávovaru. Je možné si pomoci plochým šroubovákem pro
vyklopení plechového dílu na hlavě – tento díl je potřeba podsunout pod plastový výlisek na čele krytu. Plastový
kryt nasouvejte přiklápěním – opačný postup jako při vyndávání. Dávejte pozor, abyste si tímto úkonem
nepoškrábali čelní panel. Kryt zatím ještě nešroubujte ke kávovaru. Připevněte spodní čelní kryt. Zasunujte zprava
pod LED a za plastový kryt hlavy. Vodiče od LED budou celé za tímto předním krytem. Přišroubujte kryt dvěma
šrouby. Nyní můžete přišroubovat plastový kryt hlavy. Šrouby jako na Obr. 14 a 15.
Nasaďte zadní kryt kávovaru, roztáhněte lehce kryt a nasaďte na černý plechový díl – kryt nádržky. Horní
dva šrouby zadního krytu nasaďte na rám kávovaru a přiklopte k rámu – kontrolujte, zda dobře zapadá k rámu ve
spodní levé a pravé části, kde se nasouvá na osy vystupující z rámu. Dotáhněte zadní šroub zevnitř kávovaru a
následně dva horní šrouby k rámu viz Obr. 4, 5, 6. Pokud jste sundávali plechové matky z čelního panelu, nasaďte
je.
Následně vystřeďte a přišroubujte vrchní panel ke kávovaru.
Zbývají přilepit LED k vnější straně dna předního panelu. Doporučují místo lepení odmastit, např. lihem. LED
moduly jsou vybaveny 3M lepící páskou, při lepení silně modul přimáčkněte a chvíli držte.
Příklad použití teflonové pásky k těsnění šroubení.
Obr. 89
28
U
U
8. Schema zapojení
29
Download

zde v PDF - Bunacafe.eu