Zaměřeno
na informační
tecHnologie
Hlavní
téma Úspory
energií
měsíčník pro firmy a veřejnou správu
Úspory měst
a obcí
Nejlepší
paneláky
na Moravě
2
roman Müller
Modřice – V České republice se jedná
o největší projekt tohoto typu. V současné
době má město připravenou projektovou
dokumentaci a vydané stavební povolení. Ještě letos tak vyhlásí výběrové řízení
na dodavatele stavby. Stavět by se mělo
začít příští rok v květnu či červnu. Stavba
by měla být dokončena za dva roky od zahájení výstavby.
„Již na přelomu let 1999 a 2000 se
vedení města začalo zabývat otázkou
bydlení seniorů. Nejprve se usilovalo
)) parametry budovy
Zastavěná plocha (m2): 1 480
Užitná plocha (m2): 2 080
Cena (Kč/m3, bez DPH): 7 100
Počet bytů: 41
Tepelné ztráty (kW) 32
Zdroj: Projektová dokumentace
o výstavbu klasického domu s pečovatelskou službou. Na tuto stavbu se žádalo
několikrát o dotace, ale vždy bez úspěchu,“ uvedla místostarostka Modřic Hana
Chybíková.
Když se městu nepodařilo získat dotaci, začali zastupitelé jednat se soukromým
investorem, který chtěl v Modřicích postavit dům pro seniory. Město by získalo
část bytů v plánovaném domě. „Ve finále
jsme se nedohodli a od spolupráce jsme
v roce 2008 odstoupili. Ve stejném roce
Na návštěvě
v Kotvrdovicích
4
V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory
již od roku 1999 se
v modřicích snaží
postavit bydlení pro
seniory. Po více než deseti letech je rozhodnuto. ve městě
ležícím jižně od brna
bude stát pasivní dům
pro seniory.
l i s t o pa d 2 0 1 1
6
Zapomenuté řemeslo
jsme se rozhodli, že toto zařízení vybudujeme sami,“ dodává Chybíková.
největŠí projekt
v česku
Pobyt v domě s pečovatelskou službou je pro seniory finančně náročný,
platí se z příspěvků na péči a důchodů.
V soukromých zařízeních se musí často
spolupodílet i ostatní rodinní příslušníci,
v ostatních dotuje provoz zřizovatel.
V Modřicích se rozhodli jít jinou
cestou, a to nabídnout cenově přijatelné
a kvalitní bydlení pro soběstačné seniory.
Dům nebude fungovat v režimu poskytování sociálních služeb podle zákona
o sociálních službách. Město ovšem bude
zajišťovat pomoc seniorům, která spočívá například v zajištění úklidu, praní
a žehlení prádla, dovozu obědů, drobných
nákupů včetně léků, návštěvy obvodního
lékaře. K dispozici budou i nejrůznější aktivity pro seniory. Tento model již funguje
například v Žabčicích.
Pokračování na straně 2
Byznys v USA, přímo a jasně
spojené státy jsou
stále zajímavým
trhem nabízejícím
českým firmám mnoho
obchodních příležitostí.
jan Šimek
USA – Zároveň představují místo, kde
se formují technologické, komunikační,
manažerské i spotřebitelské trendy. Jedná
se o náročné prostředí, které vyžaduje přípravu a úsilí při vstupu na trh a tvrdou
práci na rozvoji obchodních aktivit.
I když podle posledních událostí z ekonomického dění ve Spojených státech nebyly poslední měsíce klidné. Negativní zprávy
z ekonomiky silně rozkývaly newyorskou
burzu a velká kolísavost cen akcií dopro-
Bezpečnost
na železnici
Za vedení úseku provozuschopnosti dráhy je nově zodpovědný náměstek
generálního ředitele Správy železniční a dopravní cesty Vojtěch Kocourek.
Bezpečnost na české železnici je podle
něj na vysoké úrovni, hledání úspor se
v žádném případě nepromítne do bezpečnosti na dráze. I v následujících letech
se bude investovat do zabezpečovacího
zařízení.
Více na straně 8
vázená negativními vyhlídkami americké
ekonomiky vedla ekonomy k prognózám
o možném zastavení ekonomického oživení.
I přes tyto negativní vlny Spojené
státy americké stále představují
pro zahraniční partnery jak
velký spotřební trh s 313 miliony obyvatel, tak i významného lídra světových
technologických a spotřebních trendů. „Kromě
nesporného exportního
potenciálu největší národní
ekonomiky na světě jsou však
americké firmy i perspektivními
partnery v oblasti subdodávek a nových technologií,“ říká Zuzana Pittnerová,
vedoucí kanceláře CzechTrade v Chicagu.
Americké firmy byly v minulosti velmi ambiciózní, dravé a nebály se riskovat.
Je možné, že v následujících letech budou
Největší investiční
akce v roce 2011
Výstavba zařízení na zpracování biologického odpadu, rekonstrukce školy,
vybudování mostu… To jsou letošní
investice moravských měst a obcí.
Více na straně 10
www.moravskehospodarstvi.cz
01_mh11_11.indd 1
opatrnější. Tím spíše, že budou reagovat
i na změny a nové podmínky v bankovnictví a na finančních trzích v USA způsobené
nedávným snížením ratingu USA agenturou Standard & Poor’s. A to zřejmě do té doby, než se
situace na americkém
trhu stabilizuje poté, co
se konkurenční prostředí „vyčistilo“ od nekonkurenceschopných a finančně nezdravých firem.
To souvisí i s nucenou
opatrností amerických finančních institucí. „Rozhodně však stále aktivně vyhledávají
nové obchodní příležitosti a tady je
i značný potenciál pro české firmy, a to nejen v otázkách obchodní spolupráce a dodavatelsko-odběratelských vztahů,“ dodává
Pittnerová.
Pokračování na straně 9
KolÁřství Kováře či koláře jste dříve mohli najít v každé vesnici, dnes však jde
o zapomenutá řemesla. Najdou se však lidé, díky kterým se stále daří předávat zkušenosti
dalším generacím. Jedním z „ochránců“ kolářského řemesla je i Augustin Krystyník, který
v Novém Hrozenkově vyrábí dřevěná kočárová a automobilová kola. V roce 1970 se vyučil
kolářem, ale rozvoj zemědělské techniky toto řemeslo odsunul do pozadí. Až po revoluci,
kdy lidé začali rekonstruovat historické kočáry, bryčky a jiné povozy, mohl pan Krystyník
navázat na rodinnou tradici a začít opravovat stará kola a vyrábět nová. Jeho kola tu
budou i pro příští generace.
Více na straně 12
První zkušenosti
s technologickými
centry
Pacienti by se
mohli přihlašovat
přes web
V moravských městech vyrůstají
nová technologická centra. Příkladem
jsou Boskovice, kde letos v říjnu dokončili technologické centrum za osm
milionů korun. Za tuto částku se pořídily servery, disková pole, vizualizační software, operační systémy, spisová
služba pro město i sousední obce.
Více na straně 16
Úsek informačních technologií Fakultní nemocnice Olomouc zaměstnává dvě desítky lidí. Kromě správy
hardwaru a softwaru připravují i aplikace pro návštěvníky nemocnice.
Chystá se tam například systém pro
elektronické objednávání pacientů,
návštěvníci by uvítali i síť wifi.
Více na straně 18
72
říjen 2011
alokace otevřených výzev
objem podaných žádostí
objem schválených projektů
počet otevřených výzev
počet podaných žádostí
počet schválených projektů
konzultací KB EU Point
56,1 mld. Kč
3,4 mld. Kč
6,4 mld. Kč
63
494
446
112
Pozn.: Index vychází ze souhrnných údajů o hlavních dotačních programech
určených pro běžné žadatele za předcházející měsíc.
Sledujeme kraje: Vysočina | Jihomoravský | Olomoucký | Zlínský | Moravskoslezský 7.11.11 16:30
STRANA 2
LISTOPAD 2011
ÚSPORY V OBCÍCH
Města rekonstruují ve velkém, hlavně školy
UŠETŘIT ZA ENERGIE
CHTĚJÍ TAKÉ MĚSTA
A OBCE. STOVKY
MĚSTSKÝCH BUDOV
SE TAK DOČKALY NEBO
BRZY DOČKAJÍ NOVÉHO
KABÁTU ČI VÝMĚNY OKEN.
REKONSTRUKCÍ PROCHÁZÍ
NEJEN MĚSTSKÉ BYTY
A ÚŘADY, ALE ZEJMÉNA
ŠKOLY A ŠKOLKY.
Hana Nečasová
Na konci října například skončila v Bohumíně první etapa hromadné výměny
oken v městských domech nazvaná „Okna
všem“. „Město plánuje vyměnit stará okna
za plastová ve všech městských bytech
v průběhu dvou let, zatím byla okna vyměněna ve 2 511 městských bytech. Hromadná dvouletá výměna se týká 89 domů,
v nichž je 1773 bytů. Letos se podařilo
vyměnit okna v 999 bytech, příští rok se
budou měnit v 774 bytech,“ popsala mluvčí
bohumínské radnice Lucie Balcarová.
Město původně počítalo, že si výměna
všech plánovaných oken vyžádá více než
sto milionů. Nabídky firem ve výběrovém
řízení ale byly tak příznivé, že se cena nakonec smrskla na pouhých 58,4 milionu
korun. „Do letošní etapy město vložilo
34,1 milionu, na příští rok je vyčleněno
24,3 milionu korun,“ doplnila Balcarová.
MILIONOVÉ ÚSPORY
V Olomouci letos například zateplili
obvodový plášť a vyměnili okenní výplně
plaveckého bazénu. Nového energeticky
úsporného kabátu a oken se také dočkaly
dvě mateřské školy a jedna základní. V příštím roce se plánuje zateplení a výměna oken
u dalších šesti školských zařízení.
„Podle předpokládaných úspor energetických nákladů z výpočtů z energetických
auditů by opatření realizovaná do konce
roku 2010 měla přinést úsporu asi 1,5 milionu korun. V roce 2011 opatření představují úsporu asi 3,5 milionu a předpokládanou úsporu z plánovaných opatření v roce
2012 lze odhadnout na 5 milionů korun,“
vyčíslila mluvčí olomouckého magistrátu
Jana Doleželová.
V získávání evropských peněz pro školská zařízení jsou úspěšní také ve Frýdku-Místku. Loni tam na snížení energetic-
Kde se letos například
modernizovalo
Šumperk 
56 milionů Kč
 Bruntál
30 mil. Kč
zateplování dvou základních
a jedné mateřské školy
projekt energetických
úspor na základní škole
 Uničov
3,5 milionu Kč
Boskovice 
23 milionů Kč
zateplování tří objektů
mateřské školy  Blansko
36 milionů Kč
zateplení základní školy
 Moravské
Budějovice
1 milion Kč
rekonstrukce budovy městského úřadu
 Znojmo
23 mil. Kč
zateplování dvou
základních škol
Senioři se budou podílet na nákladech
na provoz, budou tedy platit nájem. Podle původních propočtů by se měla výše
nájmu včetně inkasa pohybovat kolem
šesti tisíc korun měsíčně. V podobných
běžných soukromých zařízeních se pohybuje čistý nájem bez inkasa okolo 14 tisíc
korun, bez stravy a jakýchkoliv dalších
služeb.
„Snažili jsme udržet výši nájmu na přijatelné úrovni, to je také jeden z důvodů,
proč jsme se rozhodli právě pro výstavbu pasivního domu. Pasivní domy jsou
sice finančně náročnější na výstavbu, ale
provozní náklady jsou nižší. Tyto stavby
mají malou potřebu energie na vytápění,
větrání a ohřev vody. Dalším důvodem
pro výstavbu pasivního domu je i směrnice evropské unie, podle které by se měly
od roku 2020 všechny stavby stavět téměř
s nulovou spotřebou. Požadavky uvedené
směrnice stavba splňuje již dnes,“ říká
Hana Chybíková.
Projekt pasivního bytového domu pro
seniory připravili architekti Josef Smola
a Aleš Brotánek, kteří již mají s těmito stavbami zkušenosti. Dům bude stát
na městském pozemku ve vnitrobloku
zahrad, v blízkosti budovy prvního stupně základní školy. To může podle Mod-
02_mh11_11.indd 2
 Vsetín
28 milionů Kč
zateplení základní školy a rekonstrukce
domů s pečovatelskou službou
 Veselí nad Moravou
10,5 milionu Kč
zateplení pavilonů základní školy
 Břeclav
24 milionů Kč
zateplení objektu Domova
seniorů
ké náročnosti u jedenácti školních budov
za rekordních 158 milionů získali více
než 85 milionů korun. Letos v létě se pak
modernizovalo dalších pět školek a dvě
základní školy, na které v prvním kole nedošlo.
Celkové náklady se vyšplhaly na více
než 57 milionů korun. „Polovinu finančních prostředků jsme získali z Operačního
programu Životní prostředí, což je v dnešní době nesmírně důležité. Další finance
město získá provozem zateplených budov,
protože očekáváme výrazné snížení provozních nákladů,“ uvedl frýdecko-místecký primátor Petr Cvik
Také kroměřížská radnice s velkým
dluhovým zatížením hledá úspory ve snižování energetické náročnosti. „Většinou
se jedná o historické objekty, které samy
o sobě úsporně stavěny nebyly a jejich
případnému zateplení většinou brání
umístění v městské památkové rezervaci.
Pokud ale tato možnost je, snaží se město
na snižování energetických nákladů myslet
i v rámci rekonstrukcí městských objektů,“
uvedl Pavel Zrna z kroměřížské radnice.
Energetický management
 měření spotřeby energie,
 stanovení potenciálu úspor energie,
 realizace opatření, vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření,
 porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně
dosažených,
 aktualizace energetických koncepcí, energetických plánů
města (EPM) a akčních plánů k EPM.
Města plánují rekonstruovat své budovy i v nejbližší budoucnosti, ve svých
plánech jsou ale odkázáni na vypsané dotační tituly. Ve Valašských Klouboukách se
například chystá zateplení a výměna oken
v domě s pečovatelskou službou. Pro tento
projekt za 15 milionů korun se připravuje
také žádost na dotaci z OPŽP. „Ve stejné
fázi je i projekt na zateplení a výměnu oken
na poliklinice za 6,5 milionu. Oba tyto pro-
V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory
Dokončení ze strany 1
výměna oken v 999 bytech
zateplení a výměna oken na dvou domech
s pečovatelskou službou a v azylovém domě
Jihlava 
23 milionů Kč
zateplování a výměna oken
základní školy
 Bohumín
34 milionů Kč
řických přispět k potřebnému sbližování generací. Celý objekt je bezbariérový
a skládá se ze vstupní budovy a dvou
propojených pavlačových domů.
V přízemí vstupního objektu je prostor pro návštěvy a místnost pro služby,
např. kadeřnictví či pedikúru. Dále zde
najdete halu s recepcí, toalety či víceúčelový sál, který bude přednostně sloužit jako jídelna. Sál je částečně otevřen
do prostoru krovu s galerií. Bude zde také
terasa s možností posezení. V podkroví
jsou kanceláře provozu, prádelna se sušárnou a sklady nábytku.
SPLACHOVAT BUDE
DEŠŤOVÁ VODA
V obou domech je 41 malometrážních
bytů, celkem 32 z nich je o velikosti 1+kk
a zbývajících devět 2+kk. První bytový
dům má dvě podlaží, druhý o jedno více.
Každý byt má nevytápěné zádveří se skladovacím prostorem, předsíň, samostatnou toaletu s koupelnou, obytnou místnost s kuchyňským koutem a terasu nebo
balkon. Byty 2+kk mají navíc ložnici.
Celý dům je postaven tak, aby minimalizoval tepelné ztráty, je zajímavý
i použitým technickým vybavením. Pro
dohřívání vzduchu a teplé užitkové vody
slouží solární panely a kotle na peletky
s akumulačním zásobníkem. O výměnu
vzduchu se starají dvě rekuperační jednotky, pro každý objekt jedna. Vzduch
lze dohřívat v každém bytě samostatným
topením.
Na budovách najdete tzv. zelené střechy. Dešťová voda, kterou nepojme střecha, steče do podzemní nádrže a slouží
například ke splachování záchodů. Přebytečná voda přetéká do venkovního jezírka. Zelené střechy zabezpečují i celoroční
příjemné klima v budově.
Rozpočtová cena je 95 milionů korun.
„Očekáváme, že se nám v rámci výběrového řízení podaří vysoutěžit cenu kolem
80 až 85 miliony korun. Z rozpočtu města
můžeme každý rok uvolnit deset milionů korun, využít můžeme i vytvořenou
rezervu ve výši dvaceti milionů. Dalším
zdrojem bude úvěr ve výši 40 milionů
korun. Na pasivní bydlení, solární systém
a kotel na peletky jsme žádali o dotaci
z programu Zelená úsporám. Byli jsme
vyzváni k doplnění žádosti a nyní čekáme
na rozhodnutí. Stále počítáme s dotací
ve výši osmi milionů korun,“ uvedla k financování projektu Chybíková.
V současné době má modřická radnice přibližně 150 žádostí, což je více, než
nabízí celková kapacita objektu. Přednost
tak dostanou obyvatelé Modřic.
jekty by se za předpokladu přidělení dotace
měly uskutečnit v roce 2012,“ potvrdila
Lenka Zvonková, mluvčí radnice.
Vsetín si nechal v loňském roce vypracovat šestnáct energetických auditů, které
jsou pro město jedním z hlavních vodítek,
v jakém pořadí bude docházet k realizaci
úsporných opatření. „Důležitou roli hrají
samozřejmě finance – dotační možnosti
různých programů však zdaleka nedosa-
Zdroj: města a obce
hují požadavků, které by jednotlivá města
měla,“ upozornila Jana Čadová ze vsetínské radnice.
Velká města se při plánování spoléhají
kromě energetických auditů také na koncepční plány. „Na základě provedených
energetických auditů jednotlivých objektů
ve vlastnictví města byla zpracována studie proveditelnosti energeticky úsporných
opatření na období 2009–2013. Jedná se
zejména o opatření pro zlepšení tepelnětechnických vlastností staveb, především
zateplení pláště a střechy budov, včetně
výměny oken. Spolupracuje zde více odborů magistrátu,“ vysvětlila Jana Doleželová
z olomouckého magistrátu.
Menší města většinou koncepční plány nepřipravují. „Nemáme jej v papírové
podobě, ale máme jasnou představu o postupu s ohledem na finance a průběh dotačních výzev o prioritách a pořadí jednotlivých investic na zateplování městských
budov,“ uvedl Josef Janíček, vedoucí technického a investičního odboru Ivančic. Ty
v současné době připravují projekt na tři
akce za osm milionů korun.
Nová výzva pro veřejné budovy
Města a obce, které nestihly podat
žádost o zateplení veřejných budov
v programu Zelená úsporám, budou
mít šanci své plány na investice přece jen uskutečnit. Nová výzva k předkládání žádostí o podporu projektů
zaměřených na zateplování veřejných
budov se připravuje v rámci prioritní
osy 3, oblasti podpory 3.2 Operačního
programu Životní prostředí (OP ŽP).
Na tuto výzvu bude vymezeno celkem
2,5 miliardy korun.
„Podpora v rámci oblasti podpory
3.2 se bude poskytovat formou dotace
z prostředků Fondu soudržnosti s maximální hranicí do 85 procent celkových
způsobilých veřejných výdajů u projektů předkládaných veřejnými subjekty,“
vysvětlila Marta Machková z tiskového
oddělení ministerstva životního prostředí. V případě, že je žadatelem subjekt, jehož vlastní zdroje nemají povahu
veřejných zdrojů, maximální výše podpory z Fondu soudržnosti nepřesáhne
takové procento z celkových způsobilých výdajů, které umožní zachovat stanovenou míru spolufinancování, jež je
pro OP ŽP dána ve výši maximálně 85
procent z celkových veřejných výdajů.
Minimální způsobilé výdaje na projekt
jsou stanoveny na úrovni 0,3 milionu
korun. „V oblasti podpory 3.2 může ža-
)) dotace je pro
 Obce, města a jejich příspěvkové
organizace a organizační složky
 Svazky obcí
 Kraje a jejich příspěvkové organizace
a organizační složky
 Příspěvkové organizace a organizační
složky státu
 Vysoké školy, výzkumné instituce
 Obchodní společnosti vlastněné obcemi
nebo veřejnoprávními subjekty
 Občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, nadace
 Církve a náboženské společnosti
datel v jedné výzvě podat maximálně tři
žádosti o podporu, přičemž celková výše
požadované dotace stanovená ze součtu
způsobilých veřejných výdajů všech tří projektů může být maximálně 200 milionů
korun,“ doplnila Machková.
Opatření musí směřovat k postupnému
dosažení nízkoenergetického nebo vyššího
standardu pro energetickou náročnost budov. „Text výzvy i hodnotící kritéria jsou
připraveny, v tuto chvíli čekáme na rozhodnutí ministra životního prostředí, kdy
přesně výzvu vyhlásit a kdy zahájit příjem
žádostí,“ dodala Machková.
(haa)
7.11.11 16:30
listopad 2011
stRaNa 3
iNzeRce
BRNO
Jakubská 121/1, 602 00 Brno 2
tel.: +420 542 210 351
fax. +420 542 212 518
PRAHA
Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 866 555
fax. +420 222 866 546
OSTRAVA
Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 629 503
fax. +420 596 629 508
email: [email protected]
www.mt-legal.com
MTL_inzerce_132x248.indd 2
Jedinečný informační systém pro veřejnou správu
Jedním z mnoha projektů je také
PROXIO XR. Řešení PROXIO počítalo již
od počátku s existencí celostátních dat, která se odrážejí v registrech PROXIO, jsou
provozovány v rámci lokálního informačního systému organizace. Registry jsou plněny dávkovými výdeji z celostátních zdrojů
a/nebo vlastní činností svých uživatelů
(např. správa místopisu). Data z registrů jsou
pak dále využívána v procesech organizace.
pRoXio je uNikátNím
řešeNím iNfoRmačNího
systému pRo veřejNou
spRávu.
Funkcionalita PROXIO je řešena prostřednictvím specializovaných modulů,
které lze různě seskupit pro řešení všech
potřeb klienta. PROXIO znamená ucelený
přístup a koncepční rozvoj ISVS.
Společnost MaRbeS cOnSultIng s.r.o.
je česká konzultační a vývojová společnost
působící v oblasti informačních technologií
jako systémový integrátor a dodavatel ucelených SW řešení. Založení firmy se datuje
do roku 1997, kdy firma nejvíce spolupracovala s Plzeňským holdingem a.s. při návrhu, vývoji a implementaci komplexního
informačního systému pro město Plzeň.
kvalitNí a zkušeNý tým
během let si při řešení řady projektů
firma vybudovala kvalitní tým konzultantů a programátorů a stala se významným
dodavatelem komplexních řešení. Marbes
consulting s.r.o. připravuje řešení na míru
pro mnoho zákazníků, především z oblastí
03_mh11_11.indd 3
základNí RegistRy
a pRoXio XR
veřejné správy. Ovšem i pro komerční firmy dodala společnost řadu řešení, která
podporují jejich business-procesy a jsou
nástrojem pro dosažení obchodních i strategických cílů.
Výsledné produkty jsou založeny
na ověřených IS (Microsoft Dynamics
naV, SaP) a řadě speciálních aplikací
vyvinutých pro specifické prostředí samosprávy i státní správy (registry, centra-
lizované evidence, multiagendový systém
agendio, portál ePuSa, systém KeVIS,
atd.). tak vzniklo také PROXIO, unikátní
komplexní řešení informačního systému
pro subjekty veřejné správy. Společnost
MaRbeS cOnSultIng s.r.o. svými řešeními pokrývá všechny činnosti, které
úřady provádějí, a systém PROXIO je
firma schopna přizpůsobit se každému
klientovi na míru.
Základní registry přinesou zcela novou
kvalitu dat, jejich provázanost a hlavně jejich zaručenost stejně jako povinnost jejich
využívání. tento postup je však v podstatě
v řešení PROXIO již dlouhá léta předpokládán a prosazován.
Řešení PROXIO zajišťující připojení
k systému základních registrů je koncipováno jako ústřední místo, jehož prostřednictvím komunikují jednotlivé součásti
lokálního informačního systému organizace se základními registry. toto řešení se
skrývá pod označením PROXIO XR a jeho
principielní schéma je uvedeno na obrázku.
Velmi dobrou pověst u klientů si získala
společnost díky schopnosti řešit zakázku
30.9.2011 16:06:27
od počátečních analytických a konzultačních služeb, přes návrh a projekci, vývoj
potřebného aplikačního SW, dodávku
HW, implementaci informačních systémů,
až po trvalou poimplementační podporu
a servis.
Velký důraz klade společnost
MaRbeS cOnSultIng na důkladné poznání potřeb každého jednotlivého obchodního partnera. tento přístup spolu s mnohaletými zkušenostmi v řešené problematice nám
umožňuje navrhnout a realizovat komplexní
řešení informačních systémů tak, aby se zákazníci mohli zcela soustředit na vlastní činnost a nerušeně tak plnili své strategické cíle.
Kontakty:
MARBES CONSULTING s. r. o.
Pobočka Brno
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno
tel.: +420 511120911
e-mail: [email protected]
www.marbes.cz
7.11.11 16:27
STRANA 4
))Nejlepší
paneláky
naMoravě
Morava – Svaz českých a moravských bytových družstev zvolil Panelák roku 2010. V soutěži odborná
porota vybírala nejlépe zrekonstruovaný dům, který prošel modernizací
v posledních dvou letech. Hodnotil
se rozsah oprav, rozpočtové náklady,
dosažená úspora energie a energetická náročnost budov.
Z 58 přihlášených objektů se
do top desítky dostalo pět paneláků
z Moravy. Podívejte se na ně.
(haa)
Úspory energie musí být prioritou
Důkladné zateplení většiny českých
domů by domácnostem, obcím a podnikům ušetřilo 39 miliard korun ročně.
Vyplývá to ze studie, kterou nechalo vypracovat Hnutí Duha. Loni bylo zatepleno
o osm procent více budov než rok před tím
a zateplilo se 16,5 milionů m2. „I přesto
u nás stále zůstává přes 200 milionů m2
obvodových stěn nezateplených,“ podotkl
Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.
Řada asociací se tak zasazuje o to, aby
vláda investovala výnosy z emisních povolenek do úspor energie v budovách. „Zateplení budov navíc provádí obvykle malé
a střední české firmy v regionech, které tak
v době krize pomáhají udržet stavebnictví
a zaměstnanost na stabilní úrovni. Samozřejmě je třeba vést diskuzi o konkrétním
nastavení podpory, ale vláda by měla nejprve jasně říci, že je podpora úspor energie
prioritou,“ říká Libor Urbášek, předseda
Asociace výrobců minerální izolace.
Podle místopředsedy Asociace Ondřeje Šrámka by výnosy z povolenek měly
jít za domácnostmi. „Dodavatelé nejrůznějších opatření se pak o ně musí utkat
v tvrdém konkurenčním boji. To je nejefektivnější a hlavně transparentní způsob.
Rozhodně by se neměly povolenky rozdávat zadarmo, jak se bohužel občas děje. Tím
se navíc o výnosy přichází,“ tvrdí Šrámek.
Svaz měst a obcí, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Svaz
českých a moravských bytových družstev,
SVJvHumnech,Kunovice
SBDNováHuť,Ostrava
bytových domů, má obrovskou šanci se
vypořádat s dluhem z předchozích období. Stávající bytový fond patří k největším
konzumentům energií na vytápění a při
snížení v řádu desítek procet je možné
kalkulovat s roční úsporou energie v řádech milionů gigajoulů, snížením emisí
škodlivých látek spojených s výrobou tepla
v tisících tunách, podporou zaměstnanosti
v regionech v tisících pracovních místech
a pro uživatele bytů s finanční úsporou
v řádu miliard korun,“ vysvětluje Vít Vaníček, předseda Svazu českých a moravských
bytových družstev.
ČeSká RepublikA má STále
o poloviNu větší spotřebu
eNeRgie NA jedNoTku
Hdp, Než je pRůměR
SedmAdvAceTi STáTů
evRopSké uNie. odboRNé
A ekologické oRgANizAce
Se SHodují – STáT by měl
podpořiT pRogRAmy
vedoucí k eNeRgeTickým
úSpoRám obcí, měST
A kRAjů, Ale TAké ČeSkýcH
domácNoSTí.
Hana Nečasová
pRoTi RoSToucím
ceNám eNeRgie
Renovace domů a úsporné novostavby
jsou podle Petra Vogela, předsedy České
rady pro šetrné budovy, sázkou na jistotu
Vloňskémrocespotřebapěnovéhopolystyrenujakoizolačníhomateriáludosáhlanarekordních proti rostoucím cenám energie. „Závislost
56900tun,cožpředstavujerůst13,8procentprotiroku2009.Přestounásstálezůstávápřes je přitom exponenciální, takže při cenovém šoku by přínosy pro společnost byly
200milionům2obvodovýchstěnnezateplených.
v řádu trilionů korun. Je zkrátka lepší být
připraven,“ říká.
V květnu loňského roku schválil Evropský parlament novelu evropské směrnice
o energetické náročnosti budov. Jejím
hlavním cílem je do roku 2020 minimálně pětinásobně snížit spotřebu energie
na vytápění budov. Současné odhady však
Druh budovy
Zateplení
Komplexní
představují poloviční splnění tohoto cíle.
vnějších stěn
zateplení
Evropská komise proto připravila novou
směrnici, která se v současné době projedBytové panelové domy
nává v Evropském parlamentu.
postavené do počátku 80. let
32–37 %
66 %
„Její přijetí bude znamenat právní povinnost zavést ve všech členských státech
Samostatně stojící domy
režimy úspory energie. Distributoři energie
postavené v 50.–80. letech
26–37 %
70–79 %
nebo maloobchodní prodejci energie budou
muset uspořit každý rok 1,5 procenta objeZdroj: EPS ČR
mu prodané energie zavedením opatření
ke zvýšení energetické účinnosti u koncových spotřebitelů energie, například vyšší
Českomoravská konfederace odborových kladnou energetickou renovací budov: účinností systémů vytápění, instalací dvojitě
svazů a Hnutí Duha navrhují, aby vláda zateplením, výměnou oken či vybave- zasklených oken nebo izolací střech,“ vyinvestovala prostředky z povolenek do no- ním domů moderními zdroji tepla. Pod- světlil Pavel Zemene ze Sdružení EPS ČR.
le nově vzniklé aliance by takové řešení
vého Programu energetické nezávislosti.
Kromě toho mají členské státy možposílilo českou ekonomiku, ulehčilo do- nost navrhnout jiné mechanismy úspory
mácnostem a snížilo závislost na dovozu energie, například programy financování
úSpoRy zA miliARdy
energie.
nebo dobrovolné dohody, které povedou
„Pokud prostředky získané z prodeje ke stejným výsledkům, ale nezakládají se
Program by měl domácnostem, měs- emisních povolenek stát věnuje na podpo- na povinnosti ukládané energetickým spotům či obcím a krajům pomoci s dů- ru energeticky vědomých oprav a zateplení lečnostem.
Snížení roční potřeby tepla
na vytápění
Zelenáúsporámpodkontrolou
SVJHerčíkova,Brno
SBDOlomouc
SBDCílŠlapanice
2.místo
SVJvHumnech,Kunovice
3.místo
SBDNováHuť,Ostrava
4.–10.místo SBDCílŠlapanice
SBDOlomouc
SVJHerčíkova,Brno
Zdroj:SČMBD
04_mh11_11.indd 4
liSTopAd 2011
eNeRgeTické úSpoRy
Kontroloři Státního fondu životního
prostředí kontrolují stovky nedávno dokončených rekonstrukcí financovaných z programu Zelená úsporám. Provádění kontrol
na místě je součástí smluv s kupci emisních
kreditů a má prokázat, že žadatelé splnili
smluvní podmínky a uspořili plánované
množství energie.
„V kontrolách jde především o to, abychom zjistili, že dotace byly opravdu vynaloženy na úspory energií a provedení těchto
opatření je v souladu s předloženou projektovou dokumentací. Žadatelé, kteří realizace
provedli podle projektů, se výsledku kontrol
nemusejí obávat. V opačném případě hrozí
žadatelům částečné či úplné krácení dotace,“ uvedla prozatímní ředitelka fondu
Radka Bučilová.
A kontroly již přinesly první výsledky.
Kromě drobných pochybení upozornily
i na stavební projekty, které vykazují známky podvodu. Takové případy bude fond řešit
nejen s příjemci dotací, ale také ve spolupráci s finančním úřadem. „Pokud budou
některé projekty vykazovat známky podvodu, pak je musíme důsledně řešit s orgány
činnými v trestním řízení,“ řekl ministr
životního prostředí Tomáš Chalupa.
Kontroly by se měly týkat asi pěti procent uskutečněných projektů. Státní fond
životního prostředí musí záměr povést
kontrolu oznámit pět dní před plánovaným termínem. Získané peníze z kontrol
budou využity na uspokojení současných
žadatelů. „Kontroly jsou jedním ze čtyř pilířů dofinancování chybějícího rozpočtu,“ dodal Chalupa.
Od začátku programu ministerstvo životního prostředí schválilo projekty za více
než 18 miliard, které stát získal za prodej
emisních kreditů. Více než 7 miliard korun
)) příklady chyb
 žadatelpředložilfaktury,kterébyly
označenyjakozaplacenébeztoho,
abysetakstalo,
 žadatelevidentněprovedlcelé
opatřenípředdatem,kteréje
stanovenojakorozhodné,tj.před
1.4.2009,ahrubězkreslilúdaje
oskutečnémtermínurealizace
opatření,
 žadateluskutečnilopatřenívjiném
rozsahu,nežvkterémmělobýt
provedenodležádostiajejích
podkladůavdalšíchobdobných
situacích.
ministerstvo z programu již vyplatilo, dalších 11 miliard ale na vyplacení teprve čeká.
V polovině října ministerstvo životního
prostředí a Světová banka uzavřely dohodu
o prodeji dalších 2,6 milionů emisních jednotek. Smlouvu podepsal ministr Tomáš
Chalupa jako druhou fázi dohody z května
2010. „Druhá fáze dohody nám pomůže
podpořit další projekty, které splňují podmínky programu Zelená úsporám,“ uvedl
ministr Chalupa.
Uhlíkové kredity byly zakoupeny v zastoupení dvou uhlíkových fondů Světové
banky, a to španělského a italského. Celkové množství emisních jednotek prodaných
Českou republikou různým zemím, zejména Japonsku, je 90,1 milionů AAU.
Prodejci musejí výnosy využít pouze pro
projekty na snižování emisí skleníkových
plynů. Peníze z dalších prodejů půjdou podle ministerstva pouze na zateplení veřejných
budov, škol či školek.
(haa)
EFEKTmánaenergetické
úspory30milionůkorun
Šetřit spotřebu energií pomáhá
program Efekt ministerstva průmyslu
a obchodu. Rozpočet programu pro
letošní rok je 30 milionů korun. Loni
ministerstvo podpořilo 161 projektů.
„Program Efekt měl vloni na projekty, které pomáhají šetřit energiemi,
připravených na 40 milionů korun.
Ministerstvo podpořilo 161 projektů,
do nichž jednotlivé podpořené organizace investovaly přes 72 milionů
korun,“ vysvětlil ministr průmyslu
a obchodu Martin Kocourek.
)) oblasti podpory
pRo meNší pRojekTy
 Energetické poradenství–
Energetickákonzultačníainformační
střediska–EKIS,Internetová
energetickáporadenskácentrála
Program Efekt podporuje energetické úspory a využití obnovitelných
zdrojů energie a doplňuje energetické
programy podporované ze strukturálních fondů Evropské unie. Dotace poskytuje na osvětovou činnost, energetické plánování, menší investiční akce
a na pilotní projekty.
„Efekt se vhodně doplňuje s ostatními dotačními programy, zejména
těmi financovanými ze Strukturálních
fondů Evropské unie – ve srovnání
s evropskými penězi totiž dovoluje
podpořit menší projekty a zaměřuje se
hlavně na vytváření dobrých příkladů,
které mohou ostatní jednoduše přebírat a následovat. Kromě toho podporuje také vzdělávání v oblasti úspor
energie,“ dodává ministr Kocourek.
Projekty do programu je možné
přihlásit do 28. února. Výjimkou jsou
 Výroba energie z obnovitelných
a druhotných zdrojů energie–
Kogeneračníjednotkynaskládkový
plynaplynzbiologickyrozložitelných
komunálníchodpadů
 Úspora energie–Zařízeníkvyužití
tepelnénebotlakovéodpadní
energie,Úsporyenergievevýrobních
průmyslovýchprocesech,Rekonstrukce
otopnésoustavyazdrojetepla
vbudově
 Propagace–Výstava,kurz,seminář,
konferencevoblastienergetiky,
Publikace,příručkyainformační
materiályvoblastiúsporenergie
 Mezinárodní spolupráce–Účast
vmezinárodníchprojektech
 Specifické a pilotní projekty–
ProjektyvoblastiúsporenergieaOZE,
Projektyvzděláváníastudie,Projekty
voblastipropagaceúsporenergie
žádosti o zařazení do energetických konzultačních a informačních středisek, které je nutně připravit do konce letošního
roku.
(haa)
7.11.11 16:26
listopad 2011
stRaNa 5
RozhovoR
k o m e r č n í p r e z e n ta c e
Petr Fajmon: Požadavky zákazníků jsou důležité
tepláRNy BRNo zásoBují
teplem a teplou
vodou přiBližNě 92 tisíc
BRNěNských domácNostí
a řadu dalších suBjektů.
NevyRáBějí však jeN
teplo, ale i elektRickou
eNeRgii, kteRou dále
pRodávají distRiButoRům.
S generálním ředitelem Tepláren Brno
Petrem Fajmonem jsme mluvili o vizích
a provedených i plánovaných změnách
ve společnosti.
Jakým směrem se bude teplárna pod
vaším vedením ubírat?
Do společnosti jsem přišel s konkrétní vizí. Mojí rolí je top management společnosti o této vizi přesvědčit, rozpracovat konkrétní kroky a firmu nasměrovat
požadovaným směrem. Usiluji o to, aby
se z Tepláren Brno stala taková obchodní společnost, která bude pružně reagovat
na požadavky svých zákazníků. Jedním
z nejtěžších cílů bude stabilizace cen tepla
pro naše zákazníky v nejbližším období.
Za další důležitý cíl považuji posílení komunikace směrem ven ze společnosti.
Jaké konkrétní kroky uděláte pro budování vztahů se zákazníky?
Trh s energiemi se poslední roky mění.
Teplárny Brno proto musí na tyto změny
reagovat a stát se zákaznicky orientovanou
společností. Musíme si společně uvědomit,
že na jedné straně stojí Teplárny Brno jako
výrobce a dodavatel tepla a elektrické energie a na straně druhé jsou zákazníci se
svými přáními a požadavky.
Mezi naše zákazníky patří městské části,
bytová družstva, vysoké školy, nemocnice,
úřady a průmyslové i soukromé subjekty.
Tedy celá řada rozmanitých subjektů, se
kterými máme konkrétní obchodní vztah.
Jako prioritní kroky pro budování vztahů
se zákazníky budeme zavádět key account
management. Jinými slovy, budeme posilovat obchodní oddělení o obchodníky, kteří
budou mít na starost konkrétní zákazníky,
o které budou pečovat. Slibuji si od toho, že
nejen naši obchodní zástupci, ale následně
i sami zákazníci, budou přicházet s nápady,
jak bychom mohli naše služby dále zlepšovat a co nového bychom jim byli schopni
nabídnout.
Konkrétní akce, která se v poslední
době za účelem prohloubení dialogu se
zákazníky uskutečnila, byl kulatý stůl se
zástupci bytových družstev, která odebírají
přibližně čtvrtinu tepla z Tepláren Brno. Cílem setkání bylo zjistit, jak bychom mohli
zlepšit vzájemnou spolupráci a ze zhruba
dvouhodinové diskuze vzešla řada podnětů.
Zmínil jste se, že posílíte komunikaci.
Jaké změny můžeme očekávat?
Přestože je na soustavy zásobování
tepelnou energií v České republice napojeno přibližně 1,6 milionu domácností,
teplárenství dnes není vnímáno stejně jako
plynárenství či elektroenergetika. Teplárenství je potřeba začít komunikovat jako samostatnou kapitolu, vysvětlovat lidem jeho
poslání a důležitost a samozřejmě prosadit
kroky k podpoře centrálního zásobování
teplem.
Naším cílem je tedy více a otevřeněji
komunikovat s veřejností prostřednictvím
médií, jednat se stávajícími zákazníky
a hledat nové příležitosti. Já sám se osobně setkávám se starosty městských částí
a musím přiznat, že tato jednání jsou pro
mne velmi inspirující. Připravujeme projekty, kterými bychom rádi nabídli dodávky
tepla a teplé vody levněji.
Ke změnám dochází i uvnitř firmy. Snažím se lidi více zapojit do rozhodovacích
procesů. Dnes se porady vedení účastní
mnohem více lidí než dříve, aby se rozhodnutí dostala co nejhlouběji do firmy. Komu-
PetrFajmon,
generálníředitel,TeplárnyBrno
nikuji nejen s přímými podřízenými, ale
i s lidmi ve druhé či třetí úrovni organizační
struktury. Osobně jsem v kontaktu s vedoucími jednotlivých oddělení a zajímám se
o to, jak své oddělení vnímají a co by bylo
možné zlepšit. Tyto náměty lze následně
zahrnout do střednědobých plánů.
Zákazníci silně vnímají cenu dodávaného tepla a teplé vody. Co lze udělat pro
stabilizaci cen?
Naší snahou je udělat vše pro to, abychom cenu tepla a teplé vody v Brně stabilizovali. Toho lze docílit několika způsoby.
V prvé řadě je nezbytné uzavřít co nejvýhodnější smlouvy na dodávku vstupního
paliva – zemního plynu, který je stěžejní
surovinou pro výrobu tepla a elektrické
energie v Teplárnách Brno a tvoří téměř
70 procent celkových nákladů společnosti.
Další z úspor lze dosáhnout minimalizací
ztrát v rozvodné soustavě. Z historického
hlediska byla v Brně ve 30. a 40. letech
20. století velká poptávka po technologické
páře, kterou v hojné míře využíval místní
průmysl. Soustavu zásobování tepelnou
energií v Brně dnes tedy tvoří rozsáhlá síť
parovodů i horkovodů a naší snahou je
parní rozvody postupně nahrazovat horkovodními. Horká voda je médium, které má
téměř poloviční teplotu než pára a je snáze
regulovatelné. Na vyměněných rozvodech
dochází až k 2/3 snížení tepelných ztrát
a bezpečnost celé soustavy se díky nižší
teplotě teplonosného média zvyšuje. Výsledkem je tedy lépe a efektivněji pracující
soustava s vyšší účinností.
Projekt přechodu z páry na horkou vodu
byl zahájen v lednu 2010 a do roku 2019 se
předpokládá výměna asi 18 km rozvodů
v historickém jádru města Brna a lokalitě
kolem ulice Tábor. Předpokládané náklady
Tepláren Brno vynaložené na uskutečnění
projektu jsou odhadovány na 340 milionů
korun. Výměna teplonosného média umožní podle dosavadních propočtů ušetřit přibližně 30 milionů korun ročně.
Řada lidí může váhat mezi provozem
vlastního kotle či dodávkou tepla a teplé
vody z teplárny. Jaké jsou výhody centrálního zásobování?
Teplárny Brno jsou největším odběratelem zemního plynu v České republice.
V porovnání s domácnostmi či jinými lokálními zdroji nakupujeme plyn výhodněji.
Další výhodou je i to, že i když tržní cena
plynu v průběhu roku roste, teplárna si
díky sjednaným kontraktům dokáže cenu
udržet. Tím se zvyšuje naše konkurenceschopnost vůči lokálním zdrojům.
Další naše konkurenční výhoda tkví
v tom, že spalováním vstupního paliva
vyrábíme nejen teplo pro systémy teplé
užitkové vody a ústředního vytápění, ale
i elektrickou energii. Kdežto domácnosti,
které provozují vlastní kotel, vyrábí pouze teplo a teplou vodu. Při kombinované
výrobě tepla a elektrické energie je dosaženo nejvyššího využití energie. Takto
vyrobenou elektrickou energii prodáváme
v současné době velkým distributorům,
ale uvažujeme i o dodávkách koncovým
zákazníkům. V konečném důsledku vede
tato vysoká účinnost výroby k mnohem
menšímu emisnímu zatížení v městě Brně
i v globálním měřítku.
Dceřinou společností Tepláren Brno
jsou TS-služby. Čekají změny i tuto společnost?
Ano, pracujeme na strategii, která ukáže, kam bude tato společnost dále směřovat.
Její hlavní náplní by mělo být poskytování služeb. Doposud se tato firma zabývala
spíše údržbou. Usiluji o to, aby expandovala a byla partnerem pro naše zákazníky.
Teplárny Brno končí svůj business na patě
domu a firma TB-služby by se měla starat
o zařízení instalovaná od měřidla dál až
k hlavici radiátoru. Svým zákazníkům dále
může nabídnout například nepřetržitou
havarijní službu.
Uvažujete o rozšíření nabízených služeb?
Do budoucna počítáme s novými službami. Uvažujeme například o rozšíření služeb, které poskytujeme České energetické
přenosové soustavě. V souvislosti s nekontrolovanou výstavbou solárních elektráren
vyvstal problém s její stabilizací. Teplány
Brno již několik let pomáhají soustavu regulovat, a to díky regulačním službám poskytovaným nejmodernějším z teplárenských
zdrojů – provozem Červený mlýn. Do portfolia služeb poskytovaných přenosové soustavě bychom rádi doplnili službu novou,
která spočívá v tom, že ze sítě budeme odebírat přebytečnou elektrickou energii a dále
ji využívat k výrobě tepla. Tento záměr se
však teprve začíná projednávat.
(rm)
inzerce
StavbatransformovnyKletnéšlapřekvapivěhladce
v těchto dNech se
dokoNčují pRáce v Nové
tRaNsfoRmovNě kletNé.
do pRovozu má Být
uvedeNa Na koNci
tohoto Roku. celkový
iNstalovaNý výkoN
tRaNsfoRmačNího
uzlu kletNé Bude
700 mva (2x350 mva)
s možNostí pozdějšího
RozšířeNí až Na 1050
mva. samotNá část Taktostavbavypadalavpůliříjnaletošníhoroku
RozvodNy 400 kv Bude
NapojeNa Na stávající
vyžadovaly obrovské množství elektřiny. hoto úspěchu Svatopluk Vnouček, ředitel
vedeNí 400 kv Nošovice Nároky na odběr elektřiny převýšily pře- sekce Správa energetického majetku spo– hoRNí životice, kteRé je nosové možnosti instalovaných zařízení. lečnosti ČEPS.
Ne každá myšlenka se promění v realiLokalita pro výstavbu nové transforv BezpRostředNí Blízkosti
movny, která by kraji zajistila stabilní zaci tak „snadno“, jako tomu bylo v přípastavBy. dodávky elektřiny, se hledala už v roce dě transformovny Kletné. Například souVýstavba probíhá koordinovaně s distribuční společností ČEZ Distribuce, a.s.
Nová transformovna bude sloužit kraji,
který je sice velmi pulzující, ale nutně
potřebuje stabilní dodávky. Rozvodna
400 kV, v níž společnost ČEPS vybudovala šest polí, bude připravena ve druhém
týdnu prosince letošního roku, kdy bude
transformovna uvedena pod napětí.
zvítězila „zeleNá louka“
u hladkých životic
Po roce 1989 se průmysl i spotřeba
elektrické energie v Moravskoslezském
kraji hodně propadly. Později se začal
průmysl opět stavět na nohy. V letech
2000 až 2005 začal region znovu pulzovat. Došlo k zahájení výroby automobilů,
vznikaly záměry na nové hutní provozy.
Nejen tradiční výroba, ale i nové provozy
05_mh11_11.indd 5
2008. Celkem byla vytipována tři místa,
zvítězila lokalita u obce Hladké Životice.
Ideální byla v tom, že se nachází v blízkosti stávajících vedení 400 kV a 110 kV.
Výstavba a vyvedení z transformovny
Kletné šlo překvapivě hladce: Od myšlenky z roku 2006 do její realizace v roce
2011 uběhlo pouhých 5 let. To je naprostý
unikát, protože rozvoj přenosové soustavy
je obvykle během na dlouhou trať trvajícím více než 10 let. „Ne, že by šlo vše
hladce, i zde jsme narazili na majetkoprávní problémy, ale cítili jsme pochopení
a podporu ze všech stran. Jednání o potřebných pozemcích se podařilo rychle
a úspěšně zvládnout, což bylo podstatné
pro dosažení krátké doby realizace. Pomohlo i to, že do procesu zajištění dostatku elektrické energie pro Moravskoslezský kraj byla zainteresována místní
veřejnost, od regionálních politiků, přes
firmy až po obyvatele zdejších obcí. To
bylo rozhodující,“ vysvětluje pozadí to-
visející výstavba vedení V458 z Horních
Životic do Krasíkova, které je důležité pro
technické zabezpečení dané oblasti, pro
stabilitu české přenosové soustavy a má
i přeshraniční dosah, pro lidi v kraji už
tak zajímavá není. „U liniové stavby je to
vždy trochu jiné. Lidé v mnohdy vzdálených obcích ležících daleko od místa
konečné spotřeby nechápou, co má jejich
pozemek společného s Ostravou a dalšími místy v kraji a proč má nová linka
procházet právě v jejich blízkosti. Hrozba
nestability dodávek se jich prostě bezprostředně nedotýká, neuvědomují si tedy
širší souvislosti, a protestují,“ říká ředitel.
kletNé je hotovo, Bude
ale stačit?
Pro zajištění stability dodávek tohoto kraje by transformovna v Kletné
sama o sobě určitě nestačila. Ke stabili-
tě dodávek přispěje již zmíněné vedení
V458, kromě toho je průběžně posilován transformační výkon ve stávajících
transformovnách. „Již dříve jsme posílili transformovnu v Lískovci. Na řadu
přijde postupná výměna transformátorů
v dalších místních rozvodnách za nové
výkonnější zařízení. Kromě investiční
akce Kletné se v regionu vymění celkem
šest dalších transformátorů,“ dodává
ředitel a hned vysvětluje důvody: „Před
několika lety jsme v celé přenosové soustavě České republiky začali s postupnou výměnou transformátorů o výkonu
250 MW za stroje s výkonem 350 MW.
To nám umožňuje zvýšit příkon do distribuce o 100 MW po každé provedené
výměně.“ Výměna transformátorů probíhá vždy v součinnosti s distributory,
neboť když odborníci společnosti ČEPS
instalují transformátor s větším výkonem,
narůstají ve 110kV sítích tzv. zkratové
proudy. V případě překročení přípustné
úrovně zkratových proudů by distributor
musel uzpůsobit provoz sítě nějakým režimovým opatřením. Proto je vždy lepší
se dohodnout na společných postupech
pro rozvoj a provozování přenosových
a distribučních sítí.
jaká iNvestice přijde
Na řadu NyNí?
„Na základě dosavadních informací
nepředpokládáme, že by v nejbližších letech vyvstala potřeba výstavby obdobného charakteru, který nyní řešíme realizací
transformovny Kletné na severu Moravy.
Tak velký potenciál růstu mají snad jen
určité části Prahy, výhledově možná Karlovarský kraj nebo Plzeňsko. Spíše půjde
o řešení lokálních problémů, které budeme zajišťovat běžným rozvojem soustavy
v dané lokalitě,“ popisuje S. Vnouček.
Pokud vezmeme v potaz, že mapa ideální přenosové soustavy je vlastně mapou,
která v sobě zahrnuje všechny požadavky
zákazníků, pak úlohou společnosti ČEPS
)) zajímavost
 pouze5lettrvaloobdobí,během
kteréhoseplánynastavbu
transformovnystalyskutečností
 novátransformovnabudesloužit
kraji
 rozvodna400kVbude
připravenavpoloviněprosince
a cílovým stavem je stoprocentně plnit
přání klientů.
módNí tReNdy
V současné době je tak trochu módní nazývat vše pojmem „smart“. Tento
trend se dotkne zejména distribuční
soustavy, provozovatele přenosové soustavy budou zajímat zejména dopady. Co
vlastně Smart Grids nebo Smart budoucnost jsou? „Podle mého názoru, pokud
bych zůstal u distribučních soustav, pak
je to další regulační nástroj k eliminaci
špiček, efektivní regulaci zatížení a doplněk ke stávajícím regulačním nástrojům.
Nebráníme se však nutnosti jít dopředu.
V přenosové soustavě by mohlo jít o další zkvalitnění využití soustavy pomocí
nových komunikačních a řídicích technologií. Tento proces je ale kontinuální,
vždy tady byl, jen se nyní označuje slovem
smart. Čili půjde spíše o evoluci, nežli
o revoluci. Technologickou revoluci, a to
ještě jen v určitých směrech, především
pak v možnosti akumulace elektrické
energie, můžeme snad očekávat v distribuční soustavě,“ uzavírá S. Vnouček.
(pr)
7.11.11 16:28
LISTOPAD 2011
M Ě S TA A O B C E
Kotvrdovice: Cyklostezku si chválí místní i turisté
bývali se zastupitelé čištěním odpadních
vod. V roce 1994 se obec rozhodla pro
zařízení, které pouze dočišťuje odpadní
vody. Vzhledem k tomu, jaké znečištění obec pro přírodu znamenala, šlo
o nejlepší možné řešení. Navíc oproti
výstavbě klasické čističky odpadních
vod vyžadovalo toto řešení mnohem
nižší vstupní investici, minimální zásahy na straně majitelů domů a nabízelo
i levnější provoz. Ještě před výstavbou
dočisťovacího zařízení byla vybudována
nová kanalizace kolem hlavní silnice.
STAROSTA OBCE
KOTVRDOVICE STÁL
U VÝSTAVBY VODOVODU,
ČISTÍRNY ODPADNÍCH
VOD A PLYNOVODU,
REKONSTRUKCE
KANALIZACE, OBECNÍCH
BUDOV I MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ.
V POSLEDNÍ VOLEBNÍM
OBDOBÍ TAKÉ U VÝSTAVBY
CYKLOSTEZKY.
POMOHLY DOTACE
Roman Müller
Kotvrdovice – Za posledních dvacet
let se podařilo v obci vybudovat vodovod
a plynovod, opravit kanalizaci, postavit
zařízení na dočištění odpadních vod,
zrekonstruovat budovu obecního úřadu
a školy, přistavět prostory pro školku
a obecní knihovnu, opravit místní komunikace i chodníky a spojit Kotvrdovice
se sousedními Jedovnicemi cyklostezkou.
Na příští rok kotvrdovický obecní
úřad plánuje výstavbu čtyř obecních
bytů. „Někteří místní obyvatelé však stále nejsou spokojeni. Obec by podle nich
mohla mít lepší vybavení i širší nabídku
služeb,“ říká starosta Alois Kunc. Jedním
dechem však dodává, že za celou dobu
se vedení obce snažilo vyjít z obecních
příjmů, které tvoří především daňové
příjmy. Daňová výtěžnost se na jednoho
INVESTICE V OBCI Starosta Kotvrdovic má velkou radost, že se mu podařilo dotáhnout
do konce výstavbu cyklostezky. V příštím roce začne v obci výstavba čtyř obecních bytů.
FOTO: Tomáš Škoda
obyvatele pohybuje mezi pěti a sedmi tisíci korunami. Více, než na co obec měla
z vlastního rozpočtu, se podařilo postavit
jen díky dotacím.
NOVÉ ROZVODY VODY
První velká investice přišla již v roce
1990. „Začali jsme budovat vodovod
a současně s ním i plynovod. Vodovod
jsme ještě částečně financovali z takzva-
)) Zastupitelé v Třebíči
vymění papír za notebooky
né komplexní bytové výstavby. Dokončit
jsme jej však museli z vlastních zdrojů.
V celé obci jsme vybudovali i plynovod,
ten se nám následně podařilo výhodně
prodat plynárnám. Plynovod byl z oceli,
což už v roce 1990 nebyl ideální materiál. Dnes již vidíme, že pokud bychom
měli jeho opravy financovat z vlastních
zdrojů, obec by to finančně velmi zatížilo,“ míní Alois Kunc.
Než se v Kotvrdovicích začalo s opravami silnic a místních komunikací, za-
„Na vybudování čističky jsme získali
dotaci z programu drobných vodohospodářských staveb ve výši tři miliony
korun,“ doplňuje k financování projektu
Alois Kunc. Silnice a místní komunikace
se začaly opravovat v roce 1996.
Stavbou, na kterou je ale starosta
obce opravdu hrdý, je cyklostezka spojující Kotvrdovice s Jedovnicemi. „Asfaltová cesta slouží nejen turistům, ale
především místním lidem. Děti po ní
například jezdí do školy, ostatní k doktorovi či na autobus,“ pochvaluje si
Kunc. Příprava trasy probíhala postupně
a v okamžiku, kdy začal kraj podporovat cyklostezky, měli v Kotvrdovicích
vše připraveno a získali dotaci ve výši
1,8 milionu korun.
V obci dnes mají opravený obecní
úřad i školu. Z dotace dva miliony korun
byla modernizována původní budova
školy – dům získal novou fasádu, zateplení i moderní okna. Za přispění dotace
)) Jihlava obstála v porovnání měst
z celého světa
Třebíč – Radní a zastupitelé pro veškerou agendu svých
pravidelných schůzí zcela odbourají papír. Rada města zasedá
zpravidla dvakrát měsíčně, zastupitelstvo se schází většinou šestkrát
až osmkrát do roka. Pro každé jednání bylo dosud potřeba značné
množství papíru. Tak například na jednu schůzi rady se spotřebovalo
v průměru 3 300 listů papíru, na zastupitelstvo 6 700 listů. Celkové
dosavadní roční náklady na papír a tonery do kopírek je tak možné
odhadnout na souhrnných 160 až 170 tisíc korun.
Jihlava – V mezinárodní soutěži The International Awards for
Liveable Communities (tedy „Město, ve kterém stojí za to žít“),
skončila Jihlava v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli
na třetím místě. Do soutěže se Jihlava poprvé zapojila v roce
2009 a hned si přivezla prvenství v individuální kategorii životního
prostředí. Podle primátora Jihlavy Jaroslava Vymazala je soutěž
zdrojem inspirace, schází se zde nápady z celého světa. Účastníci ze
všech koutů světa vidí, jaké jsou trendy rozvoje měst.
Odbor komunikace a krizového řízení pořídil výběrovým řízením
software a notebooky. Software stál 80 tisíc korun, ze kterých
85 procent zaplatila městu dotace Evropská unie. S nabídkou
laptopů se radnici přihlásilo 12 firem. Nejdražší nabídka přišla
na 13 900 korun za kus, nejlevnější na 10 100 korun za kus.
Zastupitelů je 27, notebooků nakoupila radnice za nejnižší cenu 23,
protože někteří členové zastupitelstva budou používat své.
Jde o jedinou soutěž místních komunit na světě, která se zaměřuje
na environmentální řízení a tvorbu měst. Cílem je podpořit příklady
dobré praxe, vynalézavost a způsob vedení, jež vede k živoucí,
ekologicky udržitelné obci, která zlepšuje kvalitu života. Účastníci
prezentují činnosti města v několika oblastech (dědictví, udržitelnost
komunity, zdravý životní styl či plánování budoucnosti), o výsledku
rozhodují odborné mezinárodní poroty a zástupci zúčastněných měst.
ve výši tři miliony korun se podařilo
rozšířit původní budovu školy o další
křídlo, kde je mateřská školka a obecní
knihovna. Poslední opravenou budovu
dnes obec pronajímá poště a zahrádkářům.
Pro příští rok je naplánována výstavba dvou dvojdomků, kde budou čtyři
obecní byty. I když má obec na tuto stavbu vlastní peníze, může získat i dotaci.
Zastupitelé však nejsou jednotní v tom,
zda stavět s přispěním dotace či pouze
z vlastních zdrojů. V případě využití dotace nebude obec moci přidělovat volné
byty podle vlastního uvážení.
„Pokud využijeme dotaci, budeme
muset dodržet účel, pro který byly byty
postaveny. Půjde-li například o dům
s pečovatelskou službou, budou zde moci
být jen senioři. V případě, kdy nebudeme mít dostatek zájemců ze strany seniorů, nemůžeme sem umístit například
mladou rodinu, která by potřebovala
přechodně vyřešit bytovou situaci. Když
půjde o startovní byty, nemůžeme sem
zase umístit například staršího občana,“
vyjmenovává nevýhody dotace Alois
Kunc. Ve hře je i návrh, že se dva byty
postaví z vlastních zdrojů a u zbývajících
dvou obec zváží využití dotace.
V následujících letech je podle starosty třeba vybudovat i novou přístupovou cestu k místní průmyslové zóně.
V současné době se tam dostanete
po cestě, která vede kolem sportoviště
a domů, což je nevyhovující stav. Obec
již získala pozemek pro výstavbu nové
přístupové cesty v délce 450 metrů. Komunikace povede v budoucnu přímo ze
statní silnice od Jedovnic.
)) Starostové se obávají
přesunu úředníků
Brno/Boskovice – Od ledna 2012 nebudou sociální dávky vyplácet
úředníci sociální odborů na obecních a městských úřadech, ale
úřady práce. Dojde totiž k masivnímu přesunu úředníků, který
ministerstvo práce a sociální věcí nazývá delimitace. Starostové
na jižní Moravě se obávají kolapsu a chaosu na úřadech.
„Starostové neznají klíč, podle kterého se bude přesun provádět,
ani neví, co budou dělat úředníci, kteří jim zůstanou,“ popisuje
současný stav Emil Vařeka z brněnské společnosti Icontio. Mezi
starosty i úředníky na jižní Moravě tak panuje silná nervozita.
Pokud by mělo dojít k propouštění úředníků, starostové chtějí
být obeznámeni s podmínkami co nejdříve. Obce a města, která
vykonávají státní správu, dostaly letos o 10 procent nižší příspěvek
na tyto služby. V roce 2012 opět dojde ke snížení. Paradoxní na tom
je, že ani ze strany ministerstva financí není zcela zřejmé, jak se výše
příspěvku na výkon státní správy vypočítává.
ODBORNÁ KONFERENCE
MORAVSKÉ OBCE A MĚSTA 2011
2011
29. listopadu 2011
9–15 hodin, hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno
Konference Moravské obce a města 2011 si klade
za cíl zpřehlednit a poukázat na služby municipalitám
při plánování investic a správě úřadu. Mezi
přednášejícími se, tak jako v uplynulých letech,
MO
R AVS K É –Oministerstva
BCE A MĚ
STA
objeví zástupci
ministerstev
financí,
ministerstva vnitra a ministerstva pro místní rozvoj.
REGISTRUJTE SE NA
www.magnusregio.cz
VÝBĚR Z PŘEDNÁŠEK:
Účastníci získají aktuální informace o plánech
• Makroekonomika a veřejné finance v roce 2012
ministerstva financí v oblasti daňových reforem
a jejich důsledcích pro obce a města a seznámí se
• Souhrn chystaných změn v transparentní novele
s aktuálními vypisovanými dotačními programy.
 NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI ZÁŠTITU
zákona o veřejných zakázkách
Zazní také v současné době diskutované téma
Ministerstvo financí
republiky,
Ministerstvo
vnitraVoroněž,
29.České
listopadu
2011,
Brno, hotel
Křížkovského
47
novelizace
zákona o veřejných
zakázkách.
• Aktuální stav projektu základních registrů.
České republiky a Asociace krajů České republiky
Na programu je rovněž problematika e-Governmentu
Spolupráce s kraji, městy a obcemi
ve veřejné správě, trendy v oblasti ICT podpory
pro administrativu měst a obcí, nabídka řešení
• Cloud computing pro státní správu v praxi
ProjektováKonference
manažerka Moravské obce a města seznámí
pro zpracování
a archivaci dokumentů a další.
Cílová
skupina
PAVLA ROZKOŠNÁ
účastníky s aktuálními změnami a novinkami
• Nové trendy v oblasti ICT podpory
zástupci
státní
správy zahájena
a samosprávy
–
bude
slavnostně
společenským
telefon: 542 425 231 | GSM: v oblasti
725 893 273informačních technologií, přinese Konference
starostové,
tajemníci,
vedoucí
finančních
a IT
večerem
28.
listopadu
2011.
[email protected]
pro administrativu měst a obcí
přehled chystaných změn v legislativě
www.magnusregio.cz
odborů, krajští pracovníci a další kompetentní
a v neposlední řadě přiblíží plány ministerstev
úředníci z pěti moravských krajů
na hospodaření s veřejnými financemi pro
Více na www.magnusregio.cz/konference.php
nadcházející období.
Tematické
bloky
Konference si rovněž klade za cíl zpřehlednit
a názorně poukázat na nabízené služby
• Veřejné financování, příprava rozpočtů na rok
municipalitám při plánování investic, správě
2012
úřadu a další.
• ICT ve státní správě, e-Government
Posluchači se budou mít možnost dovědět
06_mh11_11.indd 6
aktuální informace o vypisovaných programech
OdbOrná kOnference
MOravské Obce a Města 2011
nference
11
adech
STRANA 6
7.11.11 16:27
listopad 2011
KB Municip Moravske Hosp 268x374.indd 1
07_mh11_11.indd 7
iNzeRce
stRaNa 7
26.8.11 11:10
7.11.11 16:28
STRANA 8
liSTopAd 2011
RozhovoR měSíce
Budoucnost vidím především v příměstské dopravě
více zatížených tratí. O tomto problému
víme a děláme potřebná opatření k zajištění bezpečného provozu.
Železniční doprava
není jen o bezpečnosti,
Ale i ekoNomice. muSíme
hledAT odpovědi NA To,
pRoč lidé vlAkem Nejezdí.
NA TRATích, kde Nebude
popTávkA ceSTujících, Se
vlAky zASTAví.
)) Musíme řešit, proč lidé nejezdí
vlakem. Mezi důvody můžeme
nalézt například nevyhovující
umístění zastávek, zpoždění,
pomalá doprava nebo chybějící
přípoje.
roman Müller
Pro letošní rok došlo ke snížení rozpočtu SŽDC. Nepromítnou se úspory
do bezpečnosti provozu?
Zodpovídám za oblast údržby a provozuschopnosti. Co se týče financí na údržbu
a opravy, zatím nemám zprávu o tom, že
by se měly škrty tohoto segmentu nějak
významně týkat. Každému říkám, že úspory nesmějí mít vliv na bezpečnost. I kdybychom měli odložit například výstavbu přístupové cesty či zpevněné plochy,
na bezpečnost provozu peníze být musí.
I na jednání s jednotlivými vedoucími
správ tratí jsem řekl: cokoliv zjistíte v oblasti bezpečnosti, okamžitě hlaste a řešte.
Není omluvou, že na něco nejsou peníze.
Co se týče investic, zde zřejmě dojde k určitým restrikcím.
Brno – Jednou z hlavních činností Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) je
zajištění provozuschopnosti železničních
tratí. Za vedení úseku provozuschopnosti
dráhy je nově zodpovědný náměstek generálního ředitele pro provozuschopnost
dráhy Vojtěch Kocourek.
Které činnosti spadají do vaší kompetence?
I když jsem náměstkem pro provozuschopnost dráhy, mám na starosti celý
technický úsek. Z tohoto pohledu jsem
přesněji řečeno technicko-provozní náměstek. Posláním úseku provozuschopnosti dráhy je zajistit bezpečný provoz
na železnici v České republice. Staráme se
o jednotlivé stavební objekty infrastruktury – sem patří například železniční svršek,
spodek, mosty, tunely a další umělé stavby
– dále o technologické objekty sdělovací a zabezpečovací techniky a elektrická
a energetická zařízení. Neméně důležitá je
i oblast technického rozvoje. I když to tak
možná na první pohled nevypadá, i železnice jde stále dopředu.
Jak tedy hodnotíte současný stav české železnice?
Co se týče mezinárodního srovnání,
v některých segmentech jsme se dostali
na úroveň srovnatelnou s vyspělými zeměmi. Příkladem jsou nové a modernizované koridory – zde je dnes technika
srovnatelná s Rakouskem či Německem.
Oproti méně vyspělým zemím máme náskok. Současně ale zdůrazňuji, že nesmíme
usnout na vavřínech.
Na pozici náměstka generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy jste
krátce. Jaké jsou vaše vize?
Vizi samozřejmě mám, bez ní bych pozici náměstka nepřijal. Železnici i její bezpečnosti se profesně věnuji velmi dlouhou
dobu, není to tedy pro mě nová problematika. Díky odborným znalostem a zkušenostem vidím, co a kde je třeba zlepšit,
na co se zaměřit a co udělat. Základní vizi
můžu shrnout do tří bodů – bezpečnost,
efektivita a racionalizace na železnici.
Zaměřil bych se na poslední dvě jmenované oblasti. S železnicí je dnes úzce
spjata ekonomika a efektivita provozu. Bavit se tedy musíme o tom, které tratě jsou
odsouzeny k omezení či zastavení provozu.
Na druhou stranu je třeba udělat vše proto,
aby takových tratí bylo co nejméně. Musíme řešit, proč lidé nejezdí vlakem. Mezi
důvody můžeme nalézt například nevyhovující umístění zastávek, zpoždění, pomalou dopravu, chybějící přípoje a podobně.
Na kterých tratích již došlo k zastavení provozu? Jaké byly důvody?
Když se některé tratě stavěly, měly
sloužit jiným účelům než k přepravě osob.
Na Moravě již došlo k zastavení provozu
na několika tratích. Nedávno se jednalo například o trať Hrušovany nad Jevišovkou –
Hevlín. Uzavřena je již trať Vranovice – Pohořelice, která je dnes v kategorii železniční
vlečka a může být využívána k nepravidelné
nákladní dopravě. Dnes se mluví o zastavení provozu na trati Moravské Budějovice – Jemnice. V tomto případě jde o trať,
kde kvůli typickým nedostatkům, jako je
BEZPEČNOST NA ŽELEZNICI České železnice jsou bezpečné. Za naprostou většinou dopravních nehod stojí pochybení lidí.
FOTO: Tomáš Škoda
O železnici
Česká železniční doprava má své počátky v první třetině
devatenáctého století.
Dominantním vlastníkem, stavitelem a provozovatelem železničních drah na našem území v průběhu historie byl nejčastěji
stát, i když železnice zažila i období, kdy tomu tak nebylo.
Také dnes je vlastníkem většiny železničních tratí stát, zastoupený státní organizací Správa železniční dopravní cesty.
Za dobu své existence přepravila naše železnice stamiliardy
cestujících a stamiliardy tun zboží a v současné době jí objemem
přepravy patří čtvrté místo v Evropě.
Zdroj: www.szdc.cz
například pomalé spojení nebo nevhodné
umístění zastávek, chybí poptávka lidí.
Jakým směrem se bude železnice v následujících letech ubírat?
Rozvojové směry železnice jsou dnes
dány. U nás vidím budoucnost především
v příměstské dopravě. Velmi si vážím toho,
že Brno a Jihomoravský kraj mají jako páteř příměstské a veřejné dopravy železnici.
To je vzor pro ostatní města, kde není
železnice takto využívána. I příměstská
doprava by potřebovala zefektivnit, ale základní myšlenka je správná.
U nás bohužel zatím pokulhává potřebná infrastruktura. Model by měl být
takový, že řidiči by měli mít k dispozici
dostatek parkovacích ploch, kde bezpečně
odstaví vozidla, nasednou na vlak a jedou
až do centra města. Oproti jízdě autem je
na železnici v řadě případů cesta do města
pohodlnější a rychlejší.
Tento model u nás bohužel zatím nefunguje a lidé často parkují, kde se dá.
Kdo by měl zajistit parkovací plochy?
SŽDC se stará o dopravní cesty, pozemky ve stanicích jsou v majetku akciové společnosti České dráhy. Hlavním iniciátorem
výstavby by měl být dopravce, tedy České
dráhy ve spolupráci s městem. V zájmu
dopravce je získat co nejvíce cestujících.
Na základě průzkumu by měl vybrat nádraží, kde přijíždí velké množství automobilů a chybí parkovací plochy. Systémově
vzato, máme ve stanicích spoustu dnes již
nevyužívaných ploch a skladišť, která se již
nebudou nikdy využívat.
Podle mého názoru nemusí být vybudování parkoviště příliš nákladné. Stačí
upravit vhodné pozemky, případně je oplotit a vybavit zabezpečovacím zařízením.
Lidé potřebují mít jistotu, že až se večer
na parkoviště vrátí, najdou auto v pořádku. Jsem přesvědčen o tom, že peníze vynaložené tímto směrem se vrátí. Všude
nahlas říkám, že hlavním cílem je dostat
lidi do vlaku.
Vraťme se k bezpečnosti na železnici.
Plánujete další investice do zabezpečení
tratí?
Na zmodernizovaných tratích je zabezpečovací zařízení srovnatelné s ostatními
evropskými zeměmi. U ostatních tratí se
budeme snažit z dlouhodobého hlediska
zařízení modernizovat. Ze své znalosti věci
vím, že na Moravě je zabezpečovací zařízení v poměrně dobrém stavu. Horší situace
je v Čechách.
Z hlediska bezpečnosti jsou bolestivým
místem železniční přejezdy. Každý den
máme zprávu o nějakém střetnutí na přejezdu. Na vině jsou v naprosté většině
případů neukáznění řidiči, kteří objíždějí
závory či vjíždějí na přejezd v okamžiku,
kdy blikají výstražná světla. I přesto, že
za většinou nehod najdeme pochybení řidičů, investice do zabezpečení železničních
přejezdů budou pokračovat.
Co se týče bezpečnosti, dělají se i kroky
směrem k řízení provozu. Vždy říkám, že
lidé se dají nahradit výkonnou technikou.
Všude se dnes snižují stavy zaměstnanců, ani železnice není výjimkou. V oblasti
bezpečnosti ale máme jasnou filozofii –
pokud se budou snižovat stavy dopravních
pracovníků, tak jedině tehdy, pokud budou
nahrazeni výkonnou technikou. Ta dokáže
eliminovat lidský faktor a přispět k vyšší
bezpečnosti.
Uvažujete i o využití nových prvků
zvyšujících bezpečnost na přejezdech?
Nebráníme se doplňování o další prvky, jako jsou například světelné závory.
Všechna instalovaná zařízení však musí
být v souladu se zákonem. Základem všeho
je blikající červené světlo. Dnes se spíše
orientujeme na zabezpečení směrem k jízdě vlaků. Tato zařízení se vyvíjejí již léta
a jejich kvalita je velmi vysoká.
V technickém rozvoji se zabývám tématem nízkonákladového přejezdu. Přejezdů
je velmi mnoho a jejich zabezpečení je
finančně velmi náročné. Chceme vytvořit
za přijatelné peníze bezpečný přejezd při
dodržení všech parametrů.
V letních měsících se ukázalo, že koleje na Vyškovsku byly uvolněné. Kde se
stala chyba? Jaká opatření byla přijata?
Předem bych chtěl říci, že šetření této
události ještě nebylo ukončeno. Můj odborně-technický názor je ten, že se jedná
o určitý typ železničního svršku, který se
v osmdesátých letech velmi hojně vkládal
do tehdejší infrastruktury. Později se však
zjistilo, že má konstrukční vady. Špatné
je, že tento typ svršku najdeme na mnoha
kilometrech kolejí. Problém je třeba řešit
systémově, je třeba začít s nápravou u nej-
Jaký je váš názor na provoz vysokorychlostních vlaků v České republice?
Podstatou vysokorychlostních tratí je
zajištění rychlého spojení mezi velkými
aglomeracemi, které bude konkurovat především vnitrostátní letecké dopravě. U nás
není vnitrostátní letecká doprava téměř
žádná. Podle mého názoru je Česká republika natolik malá, že si nemůže dovolit
stavět vysokorychlostní tratě mezi jednotlivými městy. Z ekonomického hlediska by
se to nevyplatilo. U nás by měla železnice
především konkurovat dálnici. Já říkám,
pojďme udělat maximum pro zrychlení
na stávající železnici. Pokud se v budoucnu dostaneme z Brna do Prahy pod dvě
hodiny, budeme velkou konkurencí pro
autobusové dopravce.
Řešení vysokorychlostních tratí pouze
v rámci České republiky je podle mého
názoru krokem špatným směrem. Přiznávám, že se zde dostávám do střetu s opačnými názory. Ale i přes můj postoj k vysokorychlostním tratím v České republice
tyto tratě obdivuji. S obdivem sleduji, jak
se technika na železnici posunula vpřed,
ale snažím se stát nohama na zemi. Řešení
vysokorychlostních tratí u nás by mělo být
součástí evropského systému těchto tratí.
)) kdo je
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.
SŽDC, státní organizace
náměstek pro
provozuschopnost dráhy
Vystudoval Vysoké učení technické
v Brně. Na Fakultě stavební
se zaměřil na obor konstrukce
a dopravní stavby. Je autorizovaný
inženýr v oboru dopravních
staveb. Je také absolventem
doktorandského studia na Dopravní
fakultě Jana Pernera Univerzity
Pardubice. V minulosti působil
na pozici náměstka ministra
dopravy České republiky. Před
nástupem na ministerstvo byl
generálním ředitelem a předsedou
představenstva společnosti KPM
Consult, která se zabývá výstavbou
železničních koridorů.
inzerce
Profesionální péče o vaši vizáž. Oficiální kadeřnický salon ČESKÉ MISS
Kontakt:
[email protected] | www.franckprovostbrno.cz
tel: +420 549 213 694 | +420 774 712 156
08_mh11_11.indd 8
Otevírací doba
Po-Pá: 9–21 hod | So: 10–18 hod
(jinak dle objednávek)
Adresa
Dominikánské náměstí 5
Brno, 602 00
7.11.11 16:30
LISTOPAD 2011
STRANA 9
EXPORT
Nové pojistné sazby
Jedná se o rizika, která jsou nepojistitelná za tržních podmínek a mohou být proto
pojištěna pouze se státní podporou. Změna
Kategorie rizika země
1
2
3
4
5
6
7
EGAP
SOV/CC0
SOV/CC0
SOV/CC0
SOV/CC0
SOV/CC0
SOV/CC0
SOV/CC0
EGAP
CC1
CC1
CC1
CC1
CC1
BB-
B+
B
Rating kupujícího
S&P / Fitch AAA až AAMoody‘s
Aaa až Aa3
EGAP
CC2
CC2
CC2
BBB+ až
A+ až ABB+ až BB
BBBA1 až A3 Baa1 až Baa3 Ba1 až Ba2
S&P / Fitch
Moody‘s
EGAP
S&P / Fitch
Moody‘s
CC1
CC1
BBB+ až
A+ až ABB+ až BB
BBBA1 až A3 Baa1 až Baa3 Ba1 až Ba2
CC3
CC3
BBB+ až
BB+ až BB
BBBBaa1 až Baa3 Ba1 až Ba2
EGAP
CC4
S&P / Fitch BB+ až BB
Ba3
B1
B2
CC2
CC2
CC2
CC2
BB-
B+
B
B- či horší
Ba3
B1
B2
B3 či horší
CC3
CC3
CC3
CC3
BB-
B+
B
B- či horší
B3 či horší
Ba3
B1
B2
CC4
CC4
CC4
CC4
BB-
B+
B
B- či horší
Moody‘s
Ba1 až Ba2
Ba3
B1
B2
B3 či horší
EGAP
CC5
CC5
S&P / Fitch BB- či horší B+ či horší
Moody‘s
Ba3 či horší B1 či horší
Nové MPR
Rating kupujícího
SOV
CC0
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
Současné MPR
CC5
CC5
B či horší
B- či horší
B2 či horší
B3 či horší
Kategorie rizika země
1
0,85
0,85
1,45
1,95
2,33
3,07
4,31
0,90
2
1,45
1,45
2,11
2,62
3,21
3,97
5,16
1,59
3
2,28
2,28
2,88
3,50
4,04
5,00
6,24
2,56
4
3,38
3,38
3,93
4,66
5,30
6,35
7,83
3,72
5
4,82
4,82
5,37
6,17
6,91
8,24
6
6,15
6,15
6,70
7,57
8,79
7
7,85
7,85
8,54
9,34
5,09
6,43
7,96
tegorii země dovozce stanovené experty
OECD, teď vstupuje do hry nový faktor. A tím je rating kupujícího neboli
dlužníka.
Rating stanovují interně pracovníci
útvaru řízení projektových rizik EGAP,
a to na základě finančních i nefinančních ukazatelů, dostupných zajišťovacích instrumentů a dalších podkladů
dodaných k žádosti o pojištění. Jedná
se o kombinaci statistického a expertního přístupu. Základními vstupy jsou
business plán na 3 roky, finanční výkazy za uplynulé 3 roky a nefinanční
ukazatele.
Výsledkem je stanovení
následujících ratingů:
SOV = suverénní kupující, za kterého je obvykle
považováno ministerstvo financí nebo
centrální banka.
CC0 = soukromý kupující odpovídající
suverénnímu.
CC1–CC5 = soukromý kupující odpovídající
obecným ratingovým škálám, a to
v závislosti na kategorii rizika země.
Kvalitní rating pojištění zlevní,
méně kvalitní zase zdraží. Představu
si můžete udělat na základě následující
tabulky, která srovnává původní a nové
pojistné sazby u exportního úvěru
s délkou trvání rizika 5,5 roku a při
spoluúčasti 5%.
Nový způsob výpočtu pojistné sazby pro vývozce znamená, že v jejich
zájmu by mělo být hledat a uzavírat
kontrakty s pokud možno bonitními zahraničními partnery, u kterých
je vysoká pravděpodobnost, že úvěr,
na který nakoupí zboží nebo služby,
včas a celý zaplatí. Určitou odměnou
jim bude nižší pojistná sazba a od ní se
odvíjející nižší výše pojistného s logicky pozitivním dopadem na konkurenceschopnost vlastní nabídky.
Ing. VLASTIMIL NESRSTA
EGAP
Dokončení ze strany 1
 INZERCE 
se týká tzv. minimálních pojistných sazeb
(MPR), které musí na základě Konsensu
OECD dodržovat všechny instituce, které
nabízejí vývozcům pojištění tržně nepojistitelných politických a komerčních rizik.
Od letošního září do března příštího
roku probíhá přechodné období pro zavedení nového výpočtu. Zatímco dříve
závisely pojistné sazby především na spoluúčasti, délce trvání rizika a rizikové ka-
V POJIŠŤOVÁNÍ RIZIK
SPOJENÝCH S VÝVOZEM
ČESKÉHO ZBOŽÍ A SLUŽEB
DOŠLO K VELMI VÝZNAMNÉ
ZMĚNĚ.
Byznys v USA, přímo a jasně
Šanci uspět na americkém trhu má vyspělá produkce s jasnou přidanou
hodnotou. Důležité je prezentovat u produktu jeho klíčové výhody
ve srovnání s obdobnými výrobky konkurence při zachování optimálního poměru
kvalita/cena. Vzhledem ke značným výkyvům ve směnném kurzu dolaru k euru
a k české koruně za poslední rok je doporučeno zodpovědně analyzovat případná kurzová rizika a pojistit se proti nim. „Uvedený
měnový vývoj na druhé straně relativně
zlevňuje nákupy součástek, vstupních surovin a technologií z USA. I v tomto směru
může naše zahraniční kancelář v Chicagu
pomoci českým firmám s navázáním potřebných kontaktů,“ říká Pittnerová.
PARTNER PRO OBCHOD
V průběhu 90. let se hospodářské a obchodní styky České republiky s USA postupně dostaly na vysokou úroveň. V roce
1998 přiznala americká administrativa
České republice statut země s tržní ekonomikou a Česko se stalo standardním
obchodním partnerem.
Nejdůležitější skupinou českého vývozu
do USA jsou nadále stroje a strojní zařízení, na čemž se dominantně podílí vývoz
kancelářských strojů, pumpy a čerpadla
pro vznětové motory, ruční nářadí a vý-
voz proudových leteckých motorů. Druhou nejdůležitější skupinou jsou elektrické
stroje a přístroje, podstatnými položkami
jsou elektromotory a elektrické přístroje.
„Mezi perspektivní obory USA, kde jsou
značné příležitosti i pro české exportéry, patří zdravotnická technika a dodávky do zdravotnictví. Výrobní sektor v USA
zahrnuje 11 tisíc společností se souhrnným
ročním obratem ve výši
75 miliard amerických dolarů, distribuci produktů
pro zdravotnictví v USA se
věnuje 7 600 společností se
souhrnným ročním obratem
135 miliard amerických dolarů.
Spojené státy dávají na zdravotnictví více než 16 procent svého HDP, což mezi
vyspělými zeměmi představuje jednoznačně
největší podíl,“ uvádí Pittnerová.
Dalším oborem se značným potenciálem pro české exportéry je sektor veřejné
dopravy. V USA zahrnuje segment autobusové dopravy 7 tisíc firem s ročním obratem
20 miliard dolarů a segment železniční dopravy představuje 360 železničních společností s ročním obratem 55 miliard dolarů.
Doprava se stala jednou z priorit domácí
hospodářské politiky USA. Federální vláda
plánuje v příštích letech investovat rozsáhlé
prostředky do opravy silniční a železniční
sítě a do infrastruktury letišť.
Podle portálu BusinessInfo.cz američtí
obchodníci patří k nejtvrdším obchodníkům na světě. Jejich způsob jednání rozhodně není diplomatický, naléhají přímočaře a kritizují zcela otevřeně. K dosažení
cílů používají různé obchodní nátlakové
taktiky.
Na jednání přicházejí vždy výborně připraveni, vybaveni všemi důležitými údaji,
často už s přesnou formulací smluv. Všeobecně obdivovanými vlastnostmi jsou bystrost v úsudku, rychlé uvažování a jednání,
umění rozhodnout se a snaha za každou
cenu vyjednat co nejpříznivější podmínky.
INZERCE
M
Á
N
K
E
S
E
T
Ď
J
I
PŘ
!
T
A
V
Á
VZDĚL
KONGRES CENTRUM - ŠKOLENÍ | KONFERENCE | SEMINÁŘE
09_mh11_11.indd 9
www.hotelkaskada.cz
7.11.11 16:28
STRANA 10
LISTOPAD 2011
INVESTICE MĚST A OBCÍ
Investice krajských měst v roce 2011
Město v letošním roce investovalo také
do rekonstrukce a rozšíření mateřské školky v Antonínově Dole. Radní se tak snaží
reagovat na zvýšenou poptávku po umístění dětí v předškolních zařízeních. Stavební
práce začaly letos v červenci a na konci
září bylo vše hotovo. V říjnu školku začali vybavovat. Celkové náklady dosáhly
8,4 milionu korun (bez DPH).
NOVÁ SPALOVNA
KOMUNÁLNÍHO ODPADU,
ZREKONSTRUOVANÁ
TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA,
NOVÁ LÁVKA PŘES ŘEKU,
OPRAVENÉ MĚSTSKÉ
BYTY… I V LETOŠNÍM
ROCE PROINVESTOVALA
MORAVSKÁ MĚSTA
DESÍTKY MILIONŮ
KORUN.
Zlín – V květnu ve Zlíně otevřeli
koupaliště Panorama Zlín. To se nachází
na největším zlínském sídlišti Jižní svahy,
kde žije přibližně 30 tisíc obyvatel. Až dosud se místní nemohli v lokalitě svého bydlení vykoupat v rekreačním areálu a museli
cestovat na vzdálenější koupaliště Zelené
nebo do Lázní Zlín v centru města.
Roman Müller
Brno – V Brně byly v letošním roce
dokončeny dvě významné investiční akce.
Do ostrého provozu přešla zrekonstruovaná brněnská spalovna, čímž byl završen
projekt Odpadové hospodářství Brno. Celá
investice stála více než 94 milionů eur.
Nové spalovací kotle dokáží ročně zpracovat až 224 tisíc tun komunálního odpadu.
Tepelnou energii může spalovna využívat
k výrobě elektrické energie. Nové zařízení
splňuje legislativně nastavené emisní limity
a technické podmínky provozu. Brno má
dnes díky špičkovým technologiím nejmodernější spalovnu komunálního odpadu
v zemi.
Rekonstrukce se v letošním roce dočkala ulice Joštova – významná centrální
ulice v historickém jádru města. Jednalo se již o druhou etapu rekonstrukce.
Generální oprava si vyžádala investici
přes 340 milionů korun. Součástí oprav
byla rovněž instalace veřejných toalet.
Od roku 2009, kdy byly postupně opravovány ulice Husova, Moravské náměstí
včetně ulic Běhounské a Joštovy, investovalo město za pomoci fondů Evropské unie do opravy centrální části Brna
747 milionů korun.
Olomouc – V Olomouci letos dokončili
například in-line okruh Hejčínské louky,
obnovili cesty a mobiliáře v Bezručových
sadech či zrekonstruovali ulici Štítného
a přilehlé křižovatky s tramvajovými zastávkami Wolkerova - Štítného.
In-line okruh Hejčínské louky je první
na střední Moravě. Trasa vede od černovírského mostu směrem k lávce přes Mlýnský
potok, odkud pokračuje souběžně se stávající cyklostezkou k jezeru Poděbrady. Tady
se stáčí směrem k chomoutovské pevnůstce
a končí opět u černovírského mostu.
Okruh dlouhý 3,3 kilometru vznikl
zpevněním a propojením původních polních cest. Součástí okruhu je jedno odpočí-
VLASTNÍ KOUPALIŠTĚ
IN-LINE OKRUH OLOMOUC Olomoučané společně s vedením města zahájili provoz in-line stezky hromadnou jízdou na kolečkových
bruslích i na bicyklech.
FOTO: Blanka Martinovská
vadlo a dvě parkoviště. Stezku lemují nově
vysázené stromy a keře.
Výstavbu in-linového okruhu financovalo město Olomouc s využitím Regionálního operačního programu Střední
Morava. Z celkové částky 9,8 milionu
korun činila evropská dotace 85 procent
uznatelných nákladů.
V Bezručových sadech byly opraveny
hlavní i přilehlé cesty a vyznačena cyklostezka. V polovině června přibyla k probíhající rekonstrukci také výstavba nové
lávky přes Mlýnský potok spojující Bezručovy sady s botanickou zahradou. Obnovy
se dočkal i mobiliář – původní veřejné
osvětlení nahradili radní novým, včetně
nových lamp a kabelových rozvodů. Nové
jsou i lavičky a odpadkové koše.
OBČANÉ JSOU SPOKOJENÍ
Další větší investicí města byla rekonstrukce zastávky Wolkerova – Štítného.
Nové tramvajové zastávky v obou směrech a dva osvětlené přechody pro chodce
na Wolkerově ulici jsou součástí rekonstrukce vozovek v křižovatce se Štítného
ulicí, jejíž stavební úpravy budou dokončeny v listopadu letošního roku. Tramvajová zastávka je de facto zpomalovací
práh v délce celé tramvajové zastávky, který
)) ostatní města
BLANSKO – Zařízení pro zpracování
biologicky rozložitelného odpadu
BRUNTÁL – Projekt energetických úspor
Základní škola Bruntál
BŘECLAV – Oprava lichtenštejnského
zámečku Pohansko
HAVLÍČKŮV BROD – Revitalizace středu
města Havlíčkův Brod
HODONÍN – Výměna oken ZŠ Červené
domky
JESENÍK – Zateplení objektu základní
školy B. Němcové
KROMĚŘÍŽ – Revitalizace panelového
sídliště Oskol
NOVÝ JIČÍN – Revitalizace sídliště
Dlouhá
OPAVA – Rekonstrukce domu umění
PROSTĚJOV – Rekonstrukce radniční
věže
PŘEROV – Oprava bytového fondu
ŠUMPERK – Vybudování Střediska
ekologické výchovy Švagrov
TŘEBÍČ – Stavba nové lávky pro pěší přes
řeku Jihlavu
Zdroj: města
zároveň slouží jako bezbariérové nástupní
místo. Nástupní hrana je 20 centimetrů
nad tramvajovou tratí.
Jihlava – V listopadu bylo slavnostně
otevřeno nové vzdělávací centrum ZOO
Jihlava, které místní znají jako centrum
PodpoVRCH. Stavět v zoologické zahradě
začali v srpnu 2011. Samotná stavba si vyžádala investici ve výši necelých 23 miliónů
korun, na dalších 5,5 miliónů korun přišlo
technické vybavení interiérů. Drtivou většinu pokryla dotace Evropské unie.
Centrum bude sloužit především k pořádání výukových programů o zvířatech,
přírodě i ekologii pro děti, žáky a studenty.
Zároveň bude místem pro zájmové kroužky, semináře, přednášky nebo akce pro
veřejnost.
Na první pohled každého zaujme
netradiční vzhled stavby – zvenčí vidíte
kopec porostlý trávou, doplněný kamennými a dřevěnými palisádami. Sestupná
spirálovitá chodba, která vede do hlavního přednáškového sálu, je lemována
vestavěnými akvárii a terárii. Originálně
jsou řešeny i učebny - jedna je například
v duchu pirátské lodi a druhá jihoamerické jeskyně. Pro teraristický a zoologický
kroužek je připraveno zázemí v laboratoři,
která umožní chov akvarijních ryb, plazů
i savců.
Areál koupaliště je dispozičně rozdělen do několika celků – provozní budova,
venkovní zpevněné plochy s bazény, slunící
terasy, travnaté odpočinkové plochy a parkoviště s příjezdovou komunikací. Koupaliště nabízí čtyři bazény, a to plavecký
o délce 25 metrů, relaxační i dětský bazén
a dojezdový bazén pro skluzavku a tobogán. Celý areál pojme až 600 návštěvníků. Náklady na tuto stavbu se vyšplhaly
na 99 milionů korun.
Ostrava – V Ostravě se v letošním roce
pustili do rekonstrukce vodovodního řádu
a kanalizace v ulicích Pivovarská, Velká,
Dlouhá, 28. října a rekonstrukce kanalizace
v ulici Muzejní včetně opravy veřejných
částí nevyhovujících vodovodních přípojek a napojení kanalizačních přípojek.
S těmito pracemi je spojena i oprava komunikace nad výkopy. Celkové investiční náklady překročily částku 28 milionů korun.
Další významnou investicí byla rekonstrukce části sběrače podél pravého břehu
řeky Ostravice a dále v lokalitě Slezskoostravského hradu – ulice Hradní. Jedná se
o investici statutárního města Ostravy, jejíž
hodnota je více než 14,3 milionu korun.
Začátkem listopadu by měla být dokončena i rekonstrukce příjezdové komunikace od silnice II/464 k průmyslové zóně
Mošnov. Jedná se o přeložku komunikace a napojení průmyslové zóny Mošnov
na silnici druhé třídy včetně zřízení dvou
nových mostů a kruhového objezdu. Tato
stavba přijde na 92 milionů korun. Investiční akce je dotována státem, a to ve výši
75 procent celkových nákladů.
O INVESTICÍCH VÍCE NA
www.moravskehospodarstvi.cz
úspěšné manažerky
Měřítko úspěchu? Obchodní úspěch firmy i podpora týmu
V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ SE STARÁ
O MARKETINGOVOU KOMUNIKACI, ŘÍZENÍ
INTERNETOVÉHO PRODEJE A PRODUKTOVÝ
A REGIONÁLNÍ MARKETING. JEJÍ PRACOVNÍ
DEN, KTERÝ MÁ V PRŮMĚRU DESET HODIN,
ZABÍRAJÍ VĚTŠINOU SCHŮZKY S EXTERNÍMI
PARTNERY I VLASTNÍM TÝMEM. V PRÁCI
SE STRESU SNAŽÍ VYHÝBAT A NEMÁ RÁDA
ÚPORNÉ LPĚNÍ NA PRAVIDLECH, KTERÁ
JSOU V ROZPORU SE SELSKÝM ROZUMEM.
TO JE HANA KOVÁŘOVÁ, VRCHNÍ
ŘEDITELKA ÚSEKU MARKETINGU ČESKÉ
POJIŠŤOVNY.
Co vás baví na kombinaci marketingu a pojišťovnictví?
Každý z těchto oborů má svá specifika. Pojišťovnictví je komplexní a ve svém jádru exaktní obor, který pracuje s poměrně
komplikovanými produkty a na ně navázanými službami. Pro
pochopení oboru je nutné porozumět legislativě, pojistným prin-
10_mh11_11.indd 10
Po skončení VŠE v Praze
nastoupila do společnosti
Accenture na pozici
konzultanta. Tam do roku
2006 pracovala na projektu
centralizace neživotního
pojištění v České pojišťovně.
Získala tak první zkušenosti
a znalosti z oblasti
pojišťovnictví. V následujících
letech se i nadále věnovala
tomuto odvětví, a to
v DIRECT Pojišťovně,
kde pracovala na pozici
produktové manažerky a poté
ředitelky Oddělení business
development. Do České
pojišťovny se vrátila v létě
loňského roku jako vrchní
ředitelka Úseku marketingu.
cipům a pojistné matematice, zajištění nebo likvidaci pojistných
událostí. Oproti tomu marketing zahrnuje tvůrčí přemýšlení, intuici
a kombinuje strategii s taktikou. Na obou oborech mě nejvíce baví
právě jejich kombinace, která dělá moji práci zajímavou po všech
stránkách.
Jaká je vaše zpětná vazba, že jste v práci úspěšná?
Hlavním měřítkem úspěchu každého manažera musí být samozřejmě obchodní úspěch firmy. A jelikož nejdůležitějším cílem
marketingu je podpora obchodu, zpětnou vazbou pro moji práci je
zejména obchodní úspěch České pojišťovny. Neméně podstatnou
zpětnou vazbou je i podpora týmu, který se na tomto úspěchu
velkou měrou podílí.
Pod lampou bývá často tma. Dbáte sama u sebe či u svých
blízkých na pojištění?
Já i celá moje rodina jsme všichni dobře pojištěni. Mám pojištěné
auto i dům, sjednala jsem si i roční cestovní pojištění, protože cestování je mým velkým koníčkem, a nezapomínám ani na pojištění
odpovědnosti nebo životní pojištění.
Vrcholové posty v Česku zastává poměrně málo žen. Proč
myslíte, že tomu tak je?
Myslím si, že je to kombinací řady faktorů. Poměrně málo žen je
ochotno balancovat mezi kariérou a rodinou a málokterý zaměstnavatel dokáže vytvořit takové podmínky, aby ženy mohly toto balancování zvládnout. Navíc musíte mít štěstí na velmi tolerantního
partnera, který vás v kariéře podporuje. Svou roli hraje také fakt,
že aby žena uspěla, musí být významně lepší než její mužští kolegové. Ačkoli nejsem zastánkyní pozitivní diskriminace v jakémkoli
směru, myslím, že více žen na vrcholových pozicích i v politice by
jednoznačně prospělo celkové kultuře v Čechách.
(haa)
7.11.11 16:29
listopad 2011
iNzeRce
stRaNa 11
RWE Distribuční služby
ÚDRŽBA A KONTROLA PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
PRO JEJICH BEZPEČNÝ A SPOLEHLIVÝ CHOD
V případě plynárenského zařízení, odběrného plynového
zařízení a plynových spotřebičů je údržba a revize těchto
zařízení z provozních, ale především z bezpečnostních
hledisek, velmi žádoucí. Všeobecně jsou plynárenská
a plynová zařízení zařazena do kategorie vyhrazených
zařízení, podléhajících povinnosti pravidelných revizí.
Plynárenská zařízení, která jsou ve správě společností
skupiny RWE, jsou z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti
pravidelně kontrolována. Tato plynárenská zařízení končí
plynovodní přípojkou zakončenou hlavním uzávěrem
plynu – HUP.
Odběrná plynová zařízení, tedy zařízení pokračující za hlavním
uzávěrem plynu, která jsou tvořena zejména domovním
regulátorem, domovním plynovodním rozvodem a plynovými
spotřebiči, jsou ve vlastnictví a ve správě majitelů domů
a bytů a je nutné je také kontrolovat. Jejich provozuschopnost
a bezpečnost si zajišťuje každý vlastník sám a je za ně plně
odpovědný.
V rámci prevence provádí společnost RWE Distribuční
služby, s.r.o., každoročně tzv. nárazovou zvýšenou odorizaci
zemního plynu s cílem snazší identifikace a následného
odstranění i nepatrných úniků plynu u koncových zákazníků.
Co dělat, máme-li podezření na únik plynu:
– vypnout spotřebiče
– uzavřít přívod plynu
– zajistit odvětrání prostoru
– zavolat na nepřetržitou pohotovostní linku 1239
– dbát pokynů dispečera, případně vyčkat příjezdu
pohotovostní služby
– zajistit odstranění závady odbornou firmou
Obecné pravidlo, které platí nejen pro plynová zařízení,
říká, že prevence je vždy mnohem levnější a přináší méně
starostí než odstraňování následků poruchy.
Proč a jak provádět kontrolu:
– zajištění bezpečného provozu zařízení
– seřízením spotřebiče lze předejít jeho poruchovým stavům
– provoz čistého a seřízeného spotřebiče je efektivnější
a minimalizuje náklady na spotřebu plynu
– seřízení a kontrolu zajistit odbornou firmou
– čím starší spotřebič, tím častější kontrola (minimálně
jedenkrát za rok)
přívo
vod
d vzduchu
vzdu
vz
duch
chu
u
– pro řádný provoz je nezbytný dostatečnýý přívod
a odvětrání spalin
– lhůty pro kontroly a čištění komínů pro spotřebiče
na plynná paliva s výkonem do 50 kW jsou 2x ročně,
pokud je komín vyvložkován,, a 6x ročně, pokud není
u uzávěru plynu, volný přístup
– kontrola přístupu k hlavnímu
ásah
umožní včasný a pohotový zásah
– seznam odborných firem lze najít na webových stránkách
plynárenských společností
11_mh11_11.indd 11
7.11.11 16:34
STRANA 12
liSTopAd 2011
JAk Se vyRábí
Vyrábím dřevěná kola pro příští generace
ZA uplyNulých
STo leT Z čeSkých
A moRAvSkých veSNic
tradiční řemesla úplNě
vymiZelA. JedNím Z Nich
Je i kolářství. kdo by
chTěl dNeS opRAviT či
vyRobiT Nové dřevěNé
kočáRové kolo, uRčiTě
by SkoNčil v dílNě
AuguSTiNA kRySTyNíkA
v Novém hRoZeNkově.
)) zajímavosti
 Dřevěná kola byla již ve starověku
 Objev kola ovlivnil vývoj naší
civilizace
 Zpočátku mělo kolo plný dřevěný
disk
 Kola se okovávala železnými pásy
od 16. století
 Výroba kol byla v ČR obnovena
až po revoluci
roman müller
Nový Hrozenkov – augustin Krystyník se ke kolařině dostal díky svému otci,
který se v roce 1927 vyučil kolářem v obci
Hovězí. V roce 1935 založil Pavel Krystyník v Novém Hrozenkově kolářskou
dílnu a vybavil ji novými dřevoobráběcími stroji německé firmy Panhaus. Dílna
přežila dobu totality a všechny stroje slouží
dodnes.
„V roce 1967 jsem nastoupil do učebního oboru kolář, kovář, podkovář. V té
době tento obor nabízela učiliště po celé
republice. Na Moravě bylo nejblíže zemědělské učiliště v Horním Benešově,
kde jsem se také vyučil. Tehdy nás bylo
ve třídě třináct, kolařině jsem se později
věnoval jen já. Když jsme poprvé přišli
na praxi do dílny, starý mistr se nás ptal,
čím jsou rodiče. Když jsem řekl, že tatínek
je kolář, mistr odpověděl, že si na mě dá
pozor. a skutečně mě po celou dobu učení
péroval. Byl jsem z toho nešťastný, ale
dnes jsem za to rád, protože mě hodně
naučil. Třetí ročník jsem měl praxi u tatínka v dílně,“ vzpomíná na své dětství
augustin Krystyník.
Po vyučení krátký čas pracoval v nábytkářské dílně družstva Beskyd, později
se dostal do vsetínské Zbrojovky, kde zůstal až do převratu. Hned na začátku března roku 1990 založil živnost a oficiálně
V rohu dílny má kolář Krystyník
fotografie rodičů a ocenění
TRADIČNÍ VÝROBA Postup výroby dřevěných kočárových kol se předává z generace na generaci. Augustin Krystyník by chtěl obnovit učební obor
koláře. I když to není jednoduché, stále doufá, že se mu to podaří.
FOTO: Tomáš Škoda
začal podnikat v rodinné dílně v Novém
Hrozenkově.
„Na začátku jsem nedělal kolařinu, ale
spíše sakrální předměty pro kostely. Tomu
jsem se věnoval přibližně čtyři roky, zaměstnával jsem dokonce tři lidi. Už v té
době se mi podařilo do kolařiny zasvětit
jednoho mladého truhláře, který se zajímal
o výrobu dřevěných kol,“ popisuje první
roky podnikání Krystyník.
S výrobou kol začal pan Krystyník až
později, kdy již nebylo tolik zakázek pro
kostely. Počátečním problémem bylo, že
o výrobě kočárových kol věděli jen lidé
v regionu. Dal však o sobě vědět a po několika inzerátech v odborných časopisech
začali přicházet první zákazníci. Ve spolupráci s dílnou Václava Obra v Čechách pod
Košířem, která opravuje kočáry, začal opět
Německé stroje značky Panhaus
jsou stále plně funkční
opravovat stará a vyrábět nová kola. Později se ozvali majitelé starých hasičských
vozů, pluhů, žebřiňáků i jiných povozů.
ZAkáZková výRobA
Postupem času se začali objevovat i zákazníci, kteří chtěli vyrobit kola na veterány. „Ptali se mě, jestli bych nedokázal vyrobit dřevěná kola na historický automobil.
S touto výrobou jsem neměl zkušenosti,
proto jsem musel jít za panem Volčíkem
do Lhoty u Vsetína, jehož tatínek byl
cechmistrem kolářů za první republiky.
Tady jsem hledal informace, jak takové
kolo vyrobit. Udělal jsem první sadu kol.
Od té doby mám již šest sad – dělal jsem
například kola na škodovky, tatrovky či
Ke zpracování dřeva slouží několik
typů pil
Když chybí původní plány, nezbývá
než staré kolo rozložit
mercedesy,“ popisuje začátky výroby automobilových kol augustin Krystyník.
Dříve než začne kolář s výrobou, musí
přesně vědět, k čemu bude kolo sloužit,
jakou ponese váhu a jak bude vypadat. Zákazník může přinést výrobní plány nebo
dodat původní kola. „Podle nákresů, které
mi zákazník přinesl z technického muzea,
jsem například vyráběl kola na pragovku. Velmi často ale plány nejsou a musím
kolo rozložit, podívat se, jak bylo složeno
a podle toho vyrobit nové. Někdy jde zase
o zcela individuální výrobu. Právě teď mám
například zakázku, kdy mám vyrobit kola
na mercedes, ale tvar paprsků se majiteli
nelíbí – vždy opracuji část paprsku a zašlu
jej zákazníkovi, ten mi pošle připomínky
a já se můžu posunout o krok dál,“ popisuje
přístup k zákazníkům augustin Krystyník.
V dílně najdete celou řadu strojů
Základem každého kočárového kola
je střed, který se nazývá hlava, jednotlivé
paprsky (špice), loukotě a okovaný železný ráf. Nejdříve se vyrobí hlava, která je
z jilmu nebo dubu. Do ní se vyvrtají požadované otvory pro upevnění špic. Dříve
se středy vyráběly z jednoho kusu – vzal se
kmen a vytočila se hlava. Nevýhodou tohoto postupu byla příliš dlouhá doba schnutí,
říká se, že na vysušení jednoho centimetru
je třeba jeden rok. Pro urychlení jsou dnes
středy slepeny z více kusů dřeva. Současná
lepidla jsou velmi kvalitní a lepená hlava
je pevnější.
Dále si kolář musí vyrobit jednotlivé
špice, které jsou z jasanu. Dodržení stejných
tvarů zajistí kopírovací soustruh, který
zkonstruoval a používal ještě Baťa při výrobě dřeváků. Třetím důležitým prvkem jsou
loukotě. Ty mohou být buď ohýbané, nebo
vyřezávané z fošen. V případě ohýbaných
loukotí se bukové dřevo nejdříve napaří,
ohne do požadovaného tvaru a zafixuje.
Po vyschnutí, což trvá asi měsíc, drží loukoť
půlkruhový tvar. Následně jsou vyvrtány
otvory pro upevnění jednotlivých špic.
Jakmile má kolář všechny díly, může
začít kolo skládat. Do hlavy se narazí jednotlivé špice, obloží se loukotěmi a ve finále se osadí železným ráfem, který celé kolo
zpevní a drží pohromadě. Výroba pěti kol
často zabere i měsíc.
„Dělám kola pro příští generace. Pokud
nedojde k mechanickému poškození, kolo
z kvalitního materiálu vydrží desítky let,“
uzavírá augustin Krystyník.
Každé kočárové kolo je originál
Tato kola nás
přežijí
dotační poradna
Přehled hlavních dotací pro žadatele z veřejného sektoru – listopad 2011
Letošní podzim je pravděpodobně poslední možností získat
evropskou dotaci. Ve strukturálních fondech již reálně zbývá jen
necelých 16% alokace tohoto programového období. Některé
programy jsou však již téměř vyčerpány (např. ROP Jihovýchod).
Obce a města se tak budou muset zajímat o menší dotační
programy, jako například o operační programy přeshraniční
spolupráce. Mimo dotace pro subjekty veřejného sektoru uvádíme
i stručný přehled možností v hlavním programu pro podnikatele –
v OP Podnikání a inovace.
V listopadu 2011 jsou ve sledovaných programech žadatelům
k dispozici následující dotační výzvy:
1.
Operační program Životní prostředí (OPŽP)
V OPŽP jsou momentálně otevřeny tři výzvy: Odstraňování starých
ekologických zátěží (pouze na velké projekty – s náklady nad
50 mil. EUR), Omezování průmyslového znečištění a snižování
environmentálních rizik (podpora technologií pro monitorování či
omezení průmyslového znečištění a prevence ekologických havárií).
Očekávaná výzva na velice využívanou oblast podpory 3.2.1 –
zateplení veřejných budov – se odkládá. Žádosti budou přijímány až
v příštím roce, nicméně přípravu projektu je vhodné zahájit již nyní.
Zpracovat energetický audit a požádat o stanovisko kraje jsou práce,
které se dají zahájit již před vyhlášením výzvy. Původní odhad alokace
zůstává na 2,5 miliardách korun. Pro aktuální informace o výzvách
sledujte www.opzp.cz.
12_mh11_11.indd 12
2.
Program Rozvoje venkova (PRV)
V termínu 25. 10.–7. 11. 2011 Státní zemědělský a intervenční fond
přijímá žádosti v opatřeních, o které je mezi našimi municipálními
klienty nejvyšší zájem. Jde o část 3.2.1 Obnova a rozvoj vesnic,
občanské vybavení a služby v obcích do 500 obyvatel, tedy především
o dotace na zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu
obcí, veřejné vodovody, kanalizace a čističky odpadních vod pro
veřejnou potřebu. Dále jsou přijímány žádosti o dotace na zakládání
podniků a jejich rozvoj (mimo bioplynové stanice) a opravy lesních
cest a objektů. SZIF v tomto kole rozdělí 4,3 miliardy korun. Podmínky
a detaily výzvy jsou k dispozici na www.szif.cz.
3.
Regionální Operační program Moravskoslezsko
Od 10. října jsou k dispozici dotace na projekty rozvoje cestovního
ruchu. Jde o využití památek v cestovním ruchu, dále sportovní,
rekreační a jiná infrastruktura cestovního ruchu, například sem
spadá zlepšení kvality ubytovacích zařízení. Dále lze žádat o dotace
mj. na modernizaci a rozvoj areálů zimních sportů v Beskydech
a Jeseníkách. Jednou z podmínek je, aby byl areál volně přístupný
veřejnosti, projekt musí být navíc v souladu s Marketingovou strategií
rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Více na www.rr-moravskoslezsko.cz v části „Připravuji projekt“ – „Plán výzev“.
4.
Regionální operační program Střední Morava
Stále je otevřena výzva pro rozvojové projekty Jesenicka. Výzvy
v nejsledovanější oblasti – rozvoj měst – jsou již na dohled. Během
listopadu je v plánu vyhlášení výzvy na zdravotnickou infrastrukturu,
v prosinci tohoto roku pak výzva na předkládání žádostí o dotace
na projekty rozvoje sociálních služeb. Více na www.rr-strednimorava.cz.
5.
Regionální operační program Jihovýchod
Stále jsou otevřeny výzvy na výstavbu a opravy brownfields na zařízení
neziskové sociální péče (například chráněná bydlení, nízkoprahová
denní centra, pobytová zařízení pro seniory), dále pak na projekty
IPRM v Brně a Jihlavě. Od listopadu lze navíc podávat žádosti
o dotaci na Výstavbu a technické zhodnocení přestupních terminálů
veřejné dopravy, včetně zázemí. Podporováno bude například zřízení
bezbariérových přístupů ve veřejné dopravě. Podmínky výzev jsou
k dispozici na www.jihovychod.cz.
6.
Operační program Podnikání a Inovace (OPPI)
Podnikatelé mají hned několik programů, do kterých je možné podávat
žádosti o dotace. Nedávno byla prodloužena čtvrtá výzva programu
Inovace – Projekt. Zde mohou podnikatelé požádat o dotace na uvedení
inovovaného produktu do výroby a na trh, případně pomocí dotace
inovovat výrobní proces. Dále jsou již otevřeny programy Progress
(podřízené úvěry ČMZRB), ICT a Strategické služby (vývoj software,
investice do center sdílených služeb či center zákaznické podpory). Během
listopadu budou otevřeny další čtyři programy, mezi nimi i velmi oblíbené
ICT v podnicích (dotace na podnikové informační systémy) a Rozvoj
(podpora nových technologií ve vybraných regionech).
JaN ROSEN
EU Point Komerční banky
7.11.11 16:34
listopad 2011
13_mh11_11.indd 13
iNzeRce
stRaNa 13
7.11.11 16:36
STRANA 14
LISTOPAD 2011
BYDLENÍ
Bytová družstva se nebojí investovat
ASI DESET TISÍC BYTOVÝCH
DRUŽSTEV, PADESÁT
TISÍC SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
A ZREKONSTRUOVANÁ POUHÁ
ČTVRTINA BYTOVÉHO FONDU.
Hana Nečasová
Čísla hovoří jasně – o investice do modernizace domů formou úvěrů pro spole-
čenství vlastníků i bytová družstva je zájem.
A potvrzují to také banky.
Podle Petra Merty, ředitele Družstevního, veřejného a nemovitostního financování Volskbank je zájem o toto financování
enormní.
„Poptávka je ovšem do jisté míry závislá
na dotacích. V posledních několika měsících tak kvůli vyčerpání dotačních zdrojů
pozorujeme jistý útlum. Je nutné vzít v úvahu, že se jedná o sezónní byznys. V zimě
se zkrátka tolik neopravuje, a tak i zájem
o úvěry je slabší,“ dodává Merta.
Poptávka po financování rekonstrukcí
bytových domů je přesto podle bank v posledních letech stabilní.
„Je to jedna z oblastí, v níž se výrazněji
neodrazil vliv měnícího se ekonomického prostředí. Potřeba oprav domů zůstává
a je stále pro mnoho bytových družstev
společenství vlastníků palčivá. Také platby do fondů oprav jsou stabilní, družstva
a společenství vlastníků se bez obav pouštějí do investičních akcí,“ potvrdil Martin
Kotek, vedoucí Segmentového a produktového řízení Komerční banky.
Nejaktivnější bankou na trhu v poskytování úvěrů na opravy bytových domů
je ČSOB. Poskytla už úvěry za více než
33 miliard korun k rekonstrukci více než
osmi tisíc bytových domů.
Podle mluvčí Pavly Hávové bytová
družstva a společenství vlastníků nejvíce
využívají dlouhodobých úvěrů se splatností až dvacet let na opravy a rekonstrukce
domů, kromě běžných účtů jsou pak populárními produkty také účty pro podnikatele
pro zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků.
Družstevní sektor je pro banky atraktivní svou stabilitou, žádné závažné výpadky
splácení úvěrů banky neevidují. Od minulého roku se projevuje také v posledních
letech „vzácná“ poptávka po poskytnutí
úvěru na výstavbu domu v družstevním
vlastnictví. „Kromě družstev se rozhodli
i někteří developeři zaměřit kromě prodeje
i na družstevní bydlení. Regionálně se to
projevilo v Moravskoslezském kraji, kde
velká bytová družstva spolu s developery
staví či připravují nové projekty,“ potvrdila
Klára Pačesová z České spořitelny.
INZERCE
)) aktuálně
)) Dostavba Temelína
Energetická společnost ČEZ dnes
předala zájemcům kvalifikovaným
do zadávacího řízení veřejné zakázky
Dostavba Jaderné elektrárny Temelín
výzvu k podání nabídek včetně zadávací dokumentace. „Jde celosvětově
o jediný tendr, který probíhá podle
pravidel zadávání veřejných zakázek,“
uvedl Daniel Beneš, generální ředitel
ČEZ. Zadávací dokumentace specifikuje požadavky na dodávku dvou
kompletních bloků jaderné elektrárny
na klíč, včetně palivových souborů
na 9 let provozu. O vítězi rozhodnou
z 50 procent technické specifikace,
zbylých 50 procent tvoří ekonomická
stránka. Termín pro předložení nabídek bude 2. července 2012, do zadávacího řízení se kvalifikovaly sdružení Westinghouse Electric Company
LLC a Westinghouse Electric Company CR, sdružení ŠKODA JS – JSC
Atomstroyexport – JSC OKB Gidropress a AREVA NP S.A.S.
)) Hospodaření obcí
za rok 2010
Nejvyšší procentní podíl obcí s rizikovým hospodařením vykazuje podle ministerstva financí Zlínský kraj,
hospodaří tak každá pátá obec. Nejnižší podíl na rizikovém hospodaření
má Jihočeský kraj, kde rizikově hospodaří téměř každá dvacátá. Do kategorie obcí s vyšší mírou rizika hospodaření bylo nově zařazeno 51 obcí.
Dalších 11 obcí se na seznamu objevilo již loni a celkem tak tato nejrizikovější kategorie narostla na 62 obcí, což
je o 18 více než minulý rok. Nejvyšší
riziko platební neschopnosti ke konci
minulého roku trvá u obcí Bublava,
Nebanice, Pohled, Prameny a Rostěnice-Zvonovice.
)) Důvěra bank v realitní
projekty
V regionu střední a východní Evropy došlo letos k oživení investic do realitních projektů. Vyplývá to z průzkumu společnosti KPMG. Důvěra bank
v jejich financování je v tomto regionu
nejvyšší v Polsku, Rakousku a České
republice, s větším odstupem následují
Slovensko a Rumunsko. Nejnižší důvěra je v pobaltských zemích. Celková
výše transakcí na realitním trhu pro
rok 2011 se v regionu odhaduje na 10
miliard eur, což je částka srovnatelná
s rokem 2006. Zároveň je však výrazně
nižší než v předkrizovém roce 2007
(15 mld. eur). Přesto jde o pozitivní signál, a to zejména ve srovnání
s krizovými roky 2009 a 2010, kdy se
investice do realitního trhu výrazně
propadly.
(haa)
[email protected]
5. prosince 2011, 14–17.30 hod.
Tomášov/Bratislava,
Slovenská republika
Poznamenejte si prosím
termín konání konference.
Podrobný program druhého
summitu centrope pod
titulem destination@
centrope bude rozesílán
začátkem listopadu.
Na pomezí Rakouska, České republiky, Maďarska a
Slovenska se vytváří nový prosperující nadnárodní
region centrope.
Summity centrope konané každého půl roku slouží
k prosazování společné politické agendy na nejvyšší
úrovni a k veřejné diskusi na klíčová témata přeshraniční spolupráce.
[email protected] představí potenciál centrope
jako regionu cestovního ruchu a pojedná o hlavních
problémech na cestě k vytvoření atraktivní a jedinečné
přeshraniční destinace.
• Ve kterých oblastech je žádoucí vytvářet společnou
Hostiteli konference jsou samosprávné kraje Bratislavský a Trnavský, a dále města Bratislava a Trnava
Pořadatelé: partneři centrope
Management: Agentura centrope
Jednacími jazyky konference jsou čeština, maďarština,
němčina a slovenština; simultánní tlumočení zajištěno.
Veškeré dotazy prosím zasílejte na [email protected]
nebo [email protected]
obchodní politiku a společný marketing?
• Jak vytvořit silnou a viditelnou značku na mapě
Evropy, která by byla přitažlivá a uznávaná v oblasti
průmyslu cestovního ruchu?
• Jakými konkrétními aktivitami lze přispět ke zlepšení
vzájemné dostupnosti zajímavých míst v centrope
a ke zviditelnění kulturního dědictví?
• Jak koordinovat rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
a jak dosáhnout vytvoření pestrého a přitom integrovaného regionu pro kulturní a volnočasovou turistiku?
meet europe. meet centrope.
www.centrope.com
Kolik ještě zbývá?
1 2 0 mld.
Ve strukturálních fondech stále zbývá k rozdělení:
120 miliard korun, tedy 16 %
Zdroj: KB
14_mh11_11.indd 14
7.11.11 16:35
LISTOPAD 2011
STRANA 15
POD LUPOU
Vinný sklep dnes umí postavit málokdo
Velké Bílovice jsou největší vinařskou obcí v České republice. Najdete
tam nejen nekonečné řady vinic, ale i desítky sklepů. Postavit vinný
sklep, který má tu správnou atmosféru, umí jen málokdo. O stavbě
sklepů, vinařství i motokrosu jsme si povídali s Martinem Osičkou,
rodákem z Velkých Bílovic.
Před osmi lety
začal Martin
Osička podnikat
s jedním bagrem
na úvěr a pěti
zaměstnanci.
Dnes pro něj
pracuje sto lidí.
Jeho srdeční
záležitostí jsou
nejen vinné
sklepy, ale
i motokrosový
tým Osička MX
Team.
 Jak jste se dostal ke stavbě vinných sklepů?
V roce 1998 jsem dokončil stavební průmyslovku v Brně. Po škole
jsem se rozhodoval mezi zaměstnáním a podnikáním. Najít práci nebyl
problém, ale nemohl jsem se smířit s tím, že firmy nabízely jen hodně
práce a odpovědnosti za málo peněz. Řekl jsem si, že tudy cesta nevede
a rozhodl se zůstat několik měsíců u svého otce, který již v té době ve stavebnictví podnikal. I on stavěl vinné sklepy. Z původně zamýšlených tří
měsíců jsem zůstal v otcově firmě tři roky. Za tu dobu jsem si vyzkoušel
řadu stavebních prací, včetně stavby kvelbených sklepů. Zakázek bylo
stále více a 95 procent z nich jsme odmítali, což se mi nelíbilo.
Chtěl jsem přijmout další lidi, nakoupit techniku a rozšiřovat firmu.
Otec se chtěl držet při zdi, tedy mít jen nutnou techniku a nejvýše pět
zaměstnanců. Odlišný pohled na budoucnost firmy vedl až k tomu,
že jsem se rozhodl v roce 2003 osamostatnit. Nechtěl jsem však být
jednou stavební firmou mezi stovkou dalších, chtěl jsem se odlišit. Měl
jsem zkušenosti se stavbou vinných sklepů a na tom jsem začal budovat
image firmy.
 Podařilo se vám na trhu prosadit?
Podařilo se mi odlišit od ostatních stavebníků. Na Moravě ani v celé
České republice není mnoho firem, které mají se stavbou vinných sklepů, vináren a vinoték zkušenosti. Neznám firmu, která by stavěla vinné
sklepy na klíč, tedy od návrhu, poradenství, zajištění projektu, vlastní výstavbu až po výběr vybavení. I v okolí Velkých Bílovic, kde mám většinu
zákazníků, najdete jen několik part lidí, které sklepy stavějí. Zaměřují se
však především na zákazníky, pro které je důležitá hlavně cena. Kdo staví
hodně levně, nemůže se věnovat detailům a výsledná kvalita jde dolů.
Pro mě byla, je a vždycky bude na prvním místě kvalita. Stoprocentně
odvedená práce, kvalitní servis a ve výsledku spokojený zákazník je nej-
Šlechtitelská stanice manželů Poliakových
ve Velkých Pavlovicích
lepší reklamou. To se mi potvrzuje, protože zákazníci se mi stále vracejí
a dále mě doporučují. Dnes vím rok dopředu, co a pro koho budu stavět.
I v dnešní těžké době se nám daří. To si řada stavebních firem říct nemůže.
 Stavbou sklepů jste se odlišil od konkurence. Dokážete realizovat i ostatní stavby?
Přes vinné sklepy jsem se samozřejmě dostal i k dalším zakázkám.
Odvážím se říci, že dnes dokážeme postavit cokoliv. Ve firmě mám
vlastního architekta, projektanty, stavbyvedoucí... Filozofie firmy je stále
Interier Vinařství Vladimír Tetur ve Velkých Bílovicích
Penzion vinaře Mádla ve Velkých Bílovicích
stejná, bez ohledu na typ zakázky. Vše děláme na klíč, nevystupujeme
v roli subdodavatele. S každým zákazníkem projekt konzultujeme, připravíme dokumentaci, vyřídíme stavební povolení a tak dále. Osobně se
zákazníkem a architektem vybíráme i vybavení interiéru včetně doplňků.
 Na které stavby jste obzvláště hrdý?
V současné době je většina mých zákazníků z privátního sektoru.
Konkrétní jména říci nemohu, ale jsou to majitelé firem, výše postavení
manažeři, bankéři, herci, umělci… zkrátka lidé, kteří mají peníze a kladný vztah k vínu. Z vinařů v okolí můžu jistě jmenovat vinařství pana
Stanislava Mádla z Velkých Bílovic, Vladimíra Tetura z Velkých Bílovic,
Vinařství U Kapličky pana Rostislava Žďárského nebo vinařství pana
Františka Zapletala z Velkých Bílovic. S těmito vinaři mám dlouhodobé
osobní vazby. Mohl bych samozřejmě pokračovat dále.
Letos v říjnu jsme dokončili první etapu jedné z největších zakázek,
a to výrobní halu Šlechtitelské stanice manželů Poliakových ve Velkých
Pavlovicích. Ti koupili vinařství v havarijním stavu. Představil jsem jim
svůj projekt, který se jim zalíbil. Dovoluji si tvrdit, že jde o nejmodernější
vinařství v České republice, kde jsou použity nejmodernější stavební
technologie i technologie na zpracování vína.
Další zajímavou stavbou pro vinaře byl například penzion Mádl
ve Velkých Bílovicích. Šlo opět o stavbu na klíč. Obzvláště hrdý jsem
na sklep, kde se z centrální chodby vstupuje do několika křídel a kaple.
Vše je postaveno z ručně čištěných starých cihel, což dodává celému
prostoru tu správnou atmosféru.
 S řadou zákazníků se scházíte nejen pracovně, ale i osobně.
Zbývá vám ještě prostor na vlastní koníčky a záliby?
S časem bojuje každý podnikatel, ani já nejsem výjimkou. Vinaři
jsou jiní zákazníci, chtějí si hodně povídat, často jsem zván na nejrůznější akce, a to i o víkendech. I přesto si však udělám čas na motokros.
Dříve jsem sám závodil, měl jsem ovšem nehodu a dnes již nejezdím.
Na motokros jsem však nezanevřel, naopak jsem si založil vlastní tým.
Jde o hodně drahý koníček, proto se nebráním případným dalším sponzorům, ale když se podívám na řadu ocenění, nelituji.
Zadní pohled na Penzion Mádl ve Velkých
Bílovicích
Vinařství U Kapličky v Zaječí, Rostislav Žďárský
INZERCE
servisní
BALÍČEK
VAIO ON-SITE
servis
JE KONEČNĚ TADY!
NextDay
Buďte o krok napřed…
Je-li pro vás notebook pracovním nástrojem a každý den výpadku ztrátou
výdělku, máme pro vás řešení. Kapsch jako exkluzivní servisní partner
společnosti Sony pro Českou republiku nabízí pro vybrané notebooky
Sony VAIO servis do druhého dne a to přímo na vašem stole. Zakoupením
balíčku Sony VAIO Next Day service získáte ke svému mobilnímu,
rychlému a kvalitnímu notebooku, stejně mobilní, rychlý a kvalitní servis.
Více informací o balíčcích Sony VAIO Next Day service získáte na adrese
www.sony.cz/vaionextdayservice
VAIO Next Day service
• Platí pro vybrané modely Sony VAIO, jejichž seznam je na
www.sony.cz/vaionextdayservice
• Zkracuje dobu opravy na jediný den
• Odpadá cesta do servisního střediska
• Servisní technik opraví závadu kdekoli v České republice
• Možnost zakoupení ročního nebo dvouletého balíčku
• U vybraných prodejců již v prodeji
V případě dotazů se obracejte na výhradního poskytovatele služby, společnost Kapsch s. r. o.,
tel.: +420 296 760 412, e-mail: [email protected]
always one step ahead
15_mh11_11.indd 15
7.11.11 16:35
STRANA 16
liSTopAd 2011
iNfoRmAčNí TechNologie
Města budují technologická centra, někde už fungují
poSkyTNouT kvAliTNí
icT zázemí A přiSpěT
k AuTomATizAci
A elektronizaci
výkonu státní správy
i čiNNoSTí SAmoSpRávy.
To jSou hlAvNí úkoly
TechNologických
ceNTeR, kTeRá
kRAje, měSTA A obce
S RozšířeNou půSobNoSTí
v SoučASNé době
plánují nebo budují.
NA NěkTeRých míSTech
už ceNTRA dokoNce
fuNgují.
Hana nečasová
Na konci srpna byl například úspěšně
dokončen projekt technologického centra
v Šumperku. Vznikly tak nové podmínky pro hostingové řešení spisové služby
nejen pro město a jeho příspěvkové organizace, ale také pro obce ve správním
obvodu.
„Očekávaným přínosem bylo vytvoření vysoce výkonné, bezpečné a stabilní
dostupné technické infrastruktury, odolné proti výpadkům. Umožňuje provoz
klíčových aplikací, informačních systémů,
služeb a jejich vnitřní integraci se zabezpečením dohledu a servisu nad provozem
TC minimálně po dobu dvanácti hodin
a pět dní v týdnu, což mimo jiné v praxi znamená vybavení velkým úložištěm
dat, které je zabezpečeno proti výpadku
proudu připojením na diesel agregát. Vše
Občané se budou moci setkat také
s novým vyvolávacím systémem na přepážkových pracovištích, s novým vzhledem webových stránek města a s na ně
napojeným systémem elektronických
formulářů. „V současné době probíhá realizace vybavení serverovny a výběrové
řízení na ostatní systémy, které potrvá
do prosince,“ dodal starosta Pohořelic.
pRo obce v okolí
Technologická centra mají zajistit dostupnost a bezpečný přenos elektronických dat veřejné
správy. Napomoci mají i v ukládání dokumentů v digitální podobě a poskytování služeb
souvisejících s elektronizací státní správy.
by samozřejmě nefungovalo bez nejmodernějšího softwarového vybavení,“ říká
k projektu vedoucí oddělení informatiky městského úřadu Šumperk Pavel
Kouřil.
kompAkTNí SySTém
V říjnu úspěšně dokončili technologické centrum za téměř osm milionů korun v Boskovicích.
„V rámci tohoto projektu se nakoupilo
zařízení pro technickou část – servery,
disková pole, vizualizační software, operační systémy, spisová služba pro město
Boskovice i pro obce v jeho okolí,“ popsal
mluvčí Boskovic Jaroslav Parma. Všechna
nová zařízení se podle něj podařilo pro-
pojit se stávajícími interními páteřními
systémy města i jednotlivých obcí.
,„Do budoucna tak například mohou
všechny obce na Boskovicku využít nejnovější diskové úložiště pro svoje zálohy
elektronické spisové služby nebo dalších
dat ze správních řízení. Celý projekt
technologického centra tvoří kompaktní
celek, který je do budoucna připraven
na snadné rozšíření a další integrace s novými systémy,“ doplnil Parma.
Technologické centrum za téměř sedm
milionů do konce ledna zprovozní také
v Pohořelicích. „Bude se skládat z nového
vybavení serverovny, upgrade elektronické spisové služby, uceleného informačního systému ekonomických agend úřadu
a desktop managementu systému,“ popsal
starosta Pohořelic Josef Svoboda.
V Opavě se studie proveditelnosti
technologického centra začala teprve připravovat. Kromě Opavy bude sloužit také
třiceti obcím spadajícím do správního obvodu. Ty budou mít za pravidelný měsíční
poplatek k dispozici licence spisové služby, podporu v oblasti spisové služby a také
zajištěné úložiště elektronických dat.
Přípravy probíhají také ve Vsetíně,
v současné době se tam připravuje dokumentace pro výběrové řízení. Okolní obce
ale technologické centrum za šest milionů
korun nevyužijí. „Zájem obcí správního
obvodu získat dotaci na pořízení elektronické spisové služby nebyl dostatečný.
Služeb technologického centra tak budou
v první fázi využívat především příspěvkové organizace města. V následujících
letech se počítá s tím, že technologické
centrum bude sloužit pro obce správního
obvodu jako negarantované úložiště dat,“
uvedla mluvčí Vsetína Jana Čadová.
Stavební a hardwarovou část projektu
už mají ukončenou ve Valašských Kloboukách. Teď tam probíhá implementace databází pro technologické centrum.
„V první polovině listopadu dojde k implementaci softwaru a od druhé poloviny
listopadu budou zprovozněny hostované spisové služby pro obce ve správním
obvodu. Rovněž budou s chodem technologického centra seznámeni zástupci
)) projekty
TECHNOLOGICKÁ CENTRA VE MĚSTECH
Boskovice
dokončeno
Bruntál
před vypsáním
zadávacího řízení
Břeclav
dokončená první etapa
Frýdek-Místek
před zahájením
zadávacího řízení
Hodonín
před podpisem
smlouvy
Hranice
ve fázi realizace
Ivančice
dokončeno
Moravské Budějovice ve zkušebním provozu
Ostrava
dokončeno
Přerov
ve fázi realizace
Uh. Hradiště
fáze schvalování změn
Uničov
ve fázi pořizování
technologie
Valašské Klobouky
probíhá implementace
databází
Vsetín
příprava dokumentace
pro výběrové řízení
Zlín
po výběrovém řízení
před podpisem
smlouvy
Znojmo
před předložením
zadávací dokumentace
jednotlivých obcí a vytipují se pilotní lokality, v nichž se zahájí testovací provoz,“
uvedla Lenka Zvonková, mluvčí Valašských Klobouk.
Některé obce, například Bohumín či
Veselí nad Moravou, vybudování technologických center neplánují. Obcím,
které se pro technologická centra rozhodly, pětaosmdesát procent uznatelných
nákladů pokryla dotace z Evropského
fondu regionálního rozvoje. Na základě
výzvy ministerstva vnitra mohly obce žádat o finanční podporu z Integrovaného
operačního programu na Rozvoj služeb
eGovernmentu v obcích.
Inteligentní sítě šetří energie i peníze. První „chytrý region“ vzniká pod Krkonošemi
Rostoucí ceny energií stále více otevírají
otázku, jak účinněji nakládat s jejich distribucí i spotřebou. Novou odpovědí jsou
takzvané chytré neboli inteligentní sítě.
Elektřina je v nich distribuovaná chytře,
obousměrně, podle aktuální zátěže a možností výroby. Především chytré odečty se
dnes dostávají do popředí zájmu výrobců
a distributorů energií a také koncových
spotřebitelů.
AkTivNí SpoTřebiTel
„Chytré měření je pro koncového zákazníka nástrojem, jímž může kontrolovat
spotřebu energie a měnit své spotřebitelské chování. Odhaduje se, že ve standardní
domácnosti lze dosáhnout úspor 10 až 20
procent. Spotřebitel se navíc stává aktivní
součástí energetické sítě a jejího řízení,“
vysvětluje Petr Lukáš ze společnosti T-Systems.
Ta se v oblasti inteligentních odečtů
podílela na řadě zahraničních projektů.
Například v německém Duisburgu zajiš-
)) aktuálně
)) TuRNé k RegiSTRům
Ministerstvo vnitra koncem října
odstartovalo výjezdní maraton. V listopadu chce ve 13 krajských městech
uskutečnit 42 hodin přednášek, prezentací a diskusí se stovkami starostů, tajemníků, regionálních politiků
i řadových úředníků. Cílem je předat
zástupcům regionů informace nutné
k bezproblémovému zavedení a fungování základních registrů veřejné správy
a apelovat na to, aby připojení k systému nenechávali na poslední chvíli. Pokud totiž úřad nebude na registry napojený, nebude moci od 1. července 2012
fungovat. Základní registry by měly být
prostředkem k efektivnímu získávání
a ověřování dat, který zjednoduší přístup k údajům.
(haa)
16_mh11_11.indd 16
ťuje služby spojené se správou a odečtem
informací o spotřebě. Systém v pilotním
provozu přenáší data od dvou set domácností k dalšímu zpracování a vyúčtování.
Dva místní distributoři tak mohou nabízet
variabilní tarify, elektronické měřiče pak
umožňují domácnostem sledovat průběh
spotřeby elektrické energie, snižovat spotřebu a zároveň šetřit peníze.
„Výrobci a distributoři mohou prostřednictvím inteligentních sítí lépe řídit připojování dočasných i trvalých zdrojů energií.
To je aktuální téma například při rostoucím
počtu solárních a větrných energetických
zdrojů, které mají proměnlivý výkon,“ doplňuje Lukáš.
První „energeticky chytrý region“ vzniká
také v České republice. Skupina ČEZ jej
realizuje v rámci projektu Smart Region
v podkrkonošském Vrchlabí. Chytré elektroměry od června ale instaluje i v dalších
dvou oblastech – Pardubicích a Jeřmanicích. Celkem jich chce ČEZ do konce letošního roku nainstalovat 33 tisíc.
Instalace inteligentních elektroměrů je
pilotním projektem. V něm chce ČEZ jako
Inteligentní síť
Ekologičtější energie – Chytrá síť dokáže spojit využití obnovitelných zdrojů energie s energií konvenční, což zvýší celkovou čistotu
energií a zároveň umožní soustavnější dodávku energie.
Přehled o spotřebě energie – Inteligentní měřidla umožní zákazníkovi průběžný přehled o spotřebě energie. V kombinaci s plánovanou širší nabídkou energetických tarifů to bude znamenat, že si
zákazník bude moci sám lépe plánovat vlastní spotřebu energie.
Méně časté výpadky elektřiny – Chytrá síť reaguje na přerušení
dodávek energie a zajišťuje spolehlivější distribuci elektřiny. Výpadku elektřiny dokáže zabránit pomocí využití lokálního zdroje
výroby energie.
distributor vyzkoušet a zjistit, jak se budou
chytré elektroměry chovat v reálných podmínkách sítě. Aby se mohly tyto přístroje
instalovat v dalších oblastech, je nezbytné
vědět, jak elektroměry pracují a jak jejich
služby využívají zákazníci. Do konce roku
chce ČEZ zprovoznit nový webový portál,
na kterém bude odběratel moci sledovat
svou spotřebu elektřiny.
„Tyto informace a celou řadu dalších
potřebných dat zjistíme nejdříve za několik
měsíců od samotné instalace. Především
chceme, aby se do sledování dat zapojili
také sami spotřebitelé,“ vysvětlil Ondřej
Mamula, vedoucí projektu chytrých elektroměrů společnosti ČEZ.
Ta chce na základě zjištěných dat nabídnout zákazníkům s chytrými elektroměry
jiný tarif. „Zákazník se bude moci sám rozhodnout, zda bude energii odebírat v takzvané špičce, nebo mimo ni, a podle toho
může případně ušetřit,“ dodal Mamula.
V rámci projektu Smart Region chce
ČEZ v příštím roce uvést do provozu také
výrobní zdroje nutné pro testování inteligentních sítí Smart Grids.
„V roce 2012 uvedeme do provozu kogenerační jednotky, které budou dodávat
elektrickou energii do distribuční sítě a teplem budou zásobovat město. Jedna z nich
bude mít výkon 1,6 MW a bude sloužit
také pro vytvoření a testování ostrovního
provozu v části Vrchlabí,“ popisuje Martin
Machek, manažer projektu Smart Region.
Pokračovat budou také práce na distribuční části projektu, především dodávkou
a instalací koncepčně nových distribučních
trafostanic a pracemi na pokládce kabelů
nízkého napětí.
(haa)
Boj proti nelegálnímu zaměstnávání: Na poště i v mobilních kancelářích
Cesta na poštu až dvakrát týdně čeká
od října některé nezaměstnané. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž ve spolupráci s úřady práce připravilo projekt
DONEZ. Ten má omezit zaměstnávání
„na černo“.
Vytipovaní nezaměstnaní tak budou
muset od začátku října docházet na nejbližší kontaktní místo Czech POINTu, a to
v běžné pracovní době, v čase a termínu,
které stanoví úřad práce maximálně tři dny
předem. To má podle ministerstva práce
a sociálních věcí ztížit podmínky nelegálního zaměstnávání jak pro nezaměstnané,
tak pro firmy.
„Pokud předpokládáme, že se asi sedm
procent ekonomicky aktivní populace věnuje nelegální práci, znesnadněním jejího
výkonu a efektivnější kontrolou bude roční
ekonomický přínos v řádech miliard korun,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí
Jaromír Drábek.
docházkA
NezAměSTNANých
V následujících dvou letech by mělo systémem projít asi 170 tisíc uchazečů o práci,
které úřady práce vytipují podle vnitřních
metodických pokynů. V nich hraje roli
například to, zda je uchazeč dlouhodobě
nezaměstnaný nebo jestli měl v posledních
šesti měsících zaměstnání kratší než 10 dní.
V režimu kontroly budou nezaměstnaní
vždy maximálně po dobu tří měsíců, hlásit
se na Czech POINTu budou muset nejvýše
dvakrát týdně.
„Jestliže se nezaměstnaný v určený
čas nedostaví na Czech POINT, bude se
zjišťovat důvod nedodržení této zákonné
povinnosti vůči úřadu práce. Pokud bude
důvodem například pohovor na novou pozici či nemoc, je uchazeč omluven řádnou
omluvenkou. V případě bezdůvodné absence zahajuje úřad práce správní řízení,
které může vést až k vyřazení uchazeče
z evidence úřadu práce a odebrání dávek,“
vysvětlil Drábek.
Projekt „Docházka nezaměstnaných –
DONEZ“ vyjde během prvních dvou let
na téměř 234 milionů korun. Boji proti
nelegálnímu zaměstnávání má pomoci také
navýšení počtu inspektorů Státního úřadu
inspekce práce a také 180 tzv. mobilních
kanceláří. „Síť inspektorátů dnes nepokrývá
ani všechna bývalá okresní města, výkon
kontroly je tedy mnohdy komplikovaný
a časově náročný. V rámci čerpání prostředků z Evropských strukturálních fondů
jsme připravili projekt, který mimo jiné
zajistí nákup a vybavení 180 automobilů,
které budou disponovat technikou potřebnou k výkonu efektivní a rychlé kontroly,“
doplňuje ministr Drábek.
Mobilní kanceláře budou mít laptop,
tiskárnu, skener, dálkové připojení k internetu a GPS. „Projekt počítá s možností online vstupu inspektorů do databáze Úřadu
práce ČR, tedy do evidence nezaměstnaných a k vydaným povolením k zaměstnání
cizinců. O přihlášení k pojištění zase budou
inspektoři získávat informace z databáze
ČSSZ,“ říká ministr. Kontroloři tak budou
mít k dispozici veškerá potřebná data nutná
k výkonu kontroly.
(haa)
7.11.11 16:33
listopad 2011
stRaNa 17
iNzeRce
TINF 2011
Bezpečné datové centrum
bez starostí
COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s.
je společnost s více než 15ti letými zkušenostmi
v oblasti bezpečného ukládání a správy dat.
V roce 2011 společnost COMA získala ocenění
HP Gold Storage Partner.
odborná konference
a doprovodná výstava
o teleinformatice
Odborná konference a doprovodná výstava o teleinformatice s tradičním zaměřením na elektronické komunikace,
mobilní a pevné sítě, korporátní informatiku a komunikace, obsah, internet, média a digitalizaci, bezpečnost,
public sektor, e-Government a e-Health, aplikace ICT pro konkurenceschopnost, inovace a hightech, právo a regulaci
v ICT. Konference je určena zástupcům managementu, odborníkům z průmyslu, služeb, státní správy a samosprávy,
univerzit, médií a všem uživatelům elektronických komunikací.
Elektronické komunikace
X
X
X
X
X
ICT ve znalostní ekonomice
Mobilita a on-line konektivita
Multimediální služby
Konvergované aplikace
Aktuální trendy
Mobilní a pevné sítě
Design datového technologického centra je
tvořen s důrazem na maximální bezpečnost
dat se zajištěním trvalé dostupnosti při
minimální náročnosti na správu. Základem
našeho řešení je virtualizační produkt
společnosti VMware v kombinaci s vysoce
dostupným datovým úložištěm HP Storage
P4000 od firmy HP. Tato kombinace
zajišťuje naprosto bezúdržbový systém s
plnou redundancí všech komponent, který
je odolný proti výpadku libovolné části bez
vlivu na práci uživatelů.
Díky modulárnímu designu řešení je
možné systém rozdělit do dvou lokalit bez
nutnosti odstávky provozu aplikací.
Řešení firmy COMA a HP
přináší následující benefity:
• maximální zabezpečení plynulosti provozu
datového centra
• minimální nároky na správu systému
• systém překoná výpadek libovolné části bez
nutnosti zásahu administrátora
X
X
X
X
X
Širokopásmový přístup, NGA
Služby mobilních sítí 3,5G a 4G
Metropolitní páteřní sítě
Sítě, koncepce a standardy, NGN
Budoucnost sítí DAB a DVB-T/S/C
Bezpečnost
X Bezpečnostní strategie, koncepce
X Řízení rizik
X Technologická řešení, aplikační úroveň
bezpečnosti
X Ochrana firemní komunikace a datových
center
X Ochrana osobních údajů a správa identit
ICT a public sektor
X
X
X
X
X
ICT – součást kritické infrastruktury státu
E-Government
ICT pro školství a vzdělávání
E-Health
Geoinformatika: mapové portály
a aplikace
Inovace a hightech
X
X
X
X
X
ICT pro štíhlou výrobu
Zvyšování energetické účinnosti IT
Inteligentní energetické sítě
Elektromobilita pro „zelenou“ dopravu
ICT a telematika pro „chytrá města“
Právo a regulace
X
X
X
X
X
Evropské trendy v sektorové regulaci
Stav el. komunikací v zemích EU
Správa kmitočtového spektra
Obchodování s rádiovými kmitočty
Aktuální otázky regulace v ČR
28. 11. 2011
Korporátní informatika a komunikace
X
X
X
X
X
X
Betlémská kaple
Podnikové a obchodní procesy, ERP
Elektronická správa dokumentů
Síťové prvky pro LAN a WAN
Servery, datové sklady, Cloud computing
Data management, Data quality
IT Services, Consulting, Outsourcing
29. 11. 2011
Kongresové centrum Praha
• díky unikátnímu systému rozšiřování
zvyšujete kapacitu a výkon aplikací v
jednom kroku
• možnost rozdělení provozu do dvou lokalit
bez dalších investic
Obsah, internet a média
COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s.
Digitální životní styl
Fenomén sociálních sítí
Komerční obsah a zábava
Konvergence tištěných a elektronických
médií
X Evoluce zařízení pro tvorbu
a spotřebu obsahu
X
X
X
X
Vítkovická 1, 702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 608 310 | Fax: +420 597 608 317
Email: [email protected] | www.coma.cz
Aplikace ICT pro konkurenceschopnost
X Systémy pro Business Inteligence
X ICT pro efektivní výrobu a logistiku
X E-Business a E-Commerce,
E-Marketing
X Služby poskytování obsahu,
Web 2.0
X Spolupráce a vzdělávání na dálku
SEKRETARIÁT KONFERENCE:
Ing. Roman Srp,
prezident konference
PaedDr. Vratislav Pavlík,
výkonný ředitel konference
www.idg.cz
www.eventworld.cz
tint2011_132x185.indd 1
R
VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
KONTAKT
Vysoká škola báňská | Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská
– Technická univerzita Ostrava
Výzkumné energetické centrum (VEC)
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba
T: +420 597 324 285
Spolehlivá dostupná energie je
základním kamenem moderní společnosti.
10/4/11 11:34:52 AM
NABÍDKA SLUŽEB
•
•
•
•
Technicko-ekonomické studie, studie proveditelnosti
Energetické audity, návrhy úspor energií u staveb
a technologií
Vypracování projektů energetických technologií
ve všech stupních dokumentace
Autorizovaná měření emisí, návrhy na snížení
emisí
•
•
•
Autorizované zkoušky spalovacích zařízení ve vlastní
zkušebně
Monitoring fotovoltaických elektráren, termovizní
měření panelů
Poradenská a konzultační činnost
více informací na: vec.vsb.cz
inzerat_2.indd 1
20.10.2011 16:46:47
Fenix
eObec
Spolehlivé informační systémy
prověřené praxí, jdoucí s dobou
No
Fe vá
ni ve
x
6. rze
95
pro veřejnou správu a jí zřizované rozpočtové a obchodní organizace
2500 spokojených zákazníků z oblasti veřejné správy
HELIOS Fenix IS pro rozpočtové a příspěvkové organizace v rámci státní správy a samosprávy
HELIOS eObec IS pro elektronickou komunikaci mezi občanem a úřadem, spisová služba
www.helios.eu
helios_fenix_eobec_inzerce_268x90.indd 1
17_mh11_11.indd 17
po celé republice zajištěna: plná informační podpora
(hot-line, osobní konzultace, zpravodaje), včasné
technické a legislativní aktualizace, rychlé instalace,
odborná školení, individuální přístup
8/30/11 5:10 PM
7.11.11 16:34
STRANA 18
liSTopAd 2011
i T v e z d R Av o T N i c T v í
Projekty musí podporovat i lékaři
Při přípravě projektu se však objevily
problémy. Lidé například často nevědí,
na které oddělení mají jít, zda na neurologii, urologii… Tento problém by však
vyřešila operátorka na telefonu, která
by lidem v případě potřeby poradila.
„Daleko větším problémem je přesvědčit ordinace k používání elektronického
diáře, který je nezbytným předpokladem pro objednávání pacientů. I dnes se
v ordinacích objednaní pacienti zapisují
do různých papírových diářů. Naše oddělení je připraveno elektronické objednávání spustit, bez spolupráce ordinací
to však nepůjde,“ vysvětluje aktuální
situaci Jiří Marek.
ve FAkulTNí NemocNici
v olomouci mAjí
připRAveNý pRojekT
elektronického
objednávání pAcieNTů.
NA RozšířeNí wifi sítě
po celém AReálu peNíze
zATím NejSou. dAlší
iNveSTice v oBlASTi
iT uRčuje STRATegie
NemocNice pRo oBdoBí
2012 Až 2016.
NA NĚkTeRé pRojekTY
peNíze ScHází
roman Müller
Olomouc – Úsek informačních technologií ve Fakultní nemocnici v Olomouci zaměstnává dvacet lidí. Celý úsek
tvoří tři oddělení, a to oddělení aplikační
podpory, technické podpory a systémové správy a telekomunikací. „Do úseku informatiky patří i archiv. Ten však
nemá s informatikou moc společného.
Čtyři pracovnice se věnují pouze papírové dokumentaci,“ říká na úvod náměstek
informačních technologií Jiří Marek.
Oddělení aplikační podpory zajišťuje správu aplikací, které slouží široké
skupině zaměstnanců. Konkrétně se
jedná například o klinický informační
systém. Ten má přibližně 2200 uživatelů.
„V současné době máme přibližně 130
různých aplikací. Správa našimi lidmi
není zajišťována jen u některých systémů, příkladem je lékárna či ekonomický
systém,“ upřesňuje Jiří Marek. Součástí
aplikační podpory je i nonstop uživatelská podpora.
Oddělení technické podpory se stará
o veškerou výpočetní techniku, tiskárny,
čtečky a další koncová zařízení. Vzhledem k velikosti nemocničního zařízení
má pět lidí stále co dělat.
Poslední oddělení zajištuje správu
veškeré datové infrastruktury, to znamená serverů, diskových úložišť, knihoven,
aktivních prvků v síti či rozvodů. Patří
sem i správa a údržba telefonní ústředny.
Lidem v IT oddělení velmi pomáhá
helpdesk, který běží na každém počí-
)) ve zkratce
)) Bezdrátová komunikace
mezi pacientem a sestrou
Boskovice – Boskovická nemocnice
zavádí na interním oddělení moderní
bezdrátový signalizační systém mezi
pacientem a sestrou. Bude ho používat
jako první nemocnice v regionu. Pacientům umožní v případě potřeby mnohem snazší přivolání sester, ty budou
mít lepší přehled o pohybu pacientů.
„Připravili jsme novinku v signalizačním systému pacient – sestra, starý
systém komunikace jsme zrušili a nahradili ho novým bezdrátovým. Každý
pacient bude mít na ruce vysílač o velikosti hodinek, kterým si může přivolat pomoc sestry. Další prvky nového
systému mohou například upozornit
sestru na to, že pacient bez jejího vědomí opouští oddělení. Systém díky
jeho technickým možnostem chceme
do budoucna rozšiřovat tak, aby umožnil například i okamžité zjištění aktuální polohy pacienta,“ popisuje unikátní
službu ředitel boskovické nemocnice
Rostislav Verner.
Bezdrátový komunikační systém
umožní sestře okamžitě zjistit, který
pacient ji volá, případně z jakého místa. Například pokud se pacientovi udělá
nevolno na toaletě, pomocí náramku dá
signál sestře, která okamžitě zjistí jeho
polohu a pacientovi pomůže. „Je to další
krok k modernizaci služeb a zlepšení
komfortu pro pacienty v boskovické nemocnici. Nový systém nám umožní lepší přehled o pacientech a zajistí včasný
zásah v případě nevolnosti či opuštění
oddělení,“ říká ředitel Verner.
(rm)
18_mh11_11.indd 18
IT VE FAKTULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jiří Marek vede celé oddělení informačních technologií. Jeho lidé se starají nejen
o používaný hardware a software, ale pracují i na nových projektech.
FOTO: Roman Müller
tači. V případě poruchy si uživatel nasnímá obrazovku s chybovým hlášením
a odešle zprávu na dispečink. Podle typu
poruchy operátor přepošle požadavek
na odstranění na příslušný úsek. „Monitorovat se dají nejen chyby v aplikacích,
ale i práce samotných uživatelů,“ dodává
Marek.
šikovNý HelpdeSk
Srdcem olomoucké nemocnice je klinický informační systém Medea od společnosti Stapro. Na přelomu tisíciletí
vyvíjela externí firma pro nemocnici
informační systém. Každá z klinik měla
své požadavky, které vycházely ze způsobu vedení jejich administrativy. Sdílení dat mezi jednotlivými pracovišti se
za čas ukázalo jako komplikované. To
byl jeden z důvodů, proč se nemocnice
rozhodla vypsat výběrové řízení na dodavatele nemocničního informačního
systému.
„Medea nahradila nevyhovující systém vlastní výroby. Nevýhodou ovšem
bylo, že místo toho, aby se procesy při-
Nemocnice v číslech:
Počet pracovišť: 50 | Počet lůžek: 1 392 | Počet
zaměstnanců: 3 100 | Ambulantně ošetřených pacientů
za rok: 776 000 | Hospitalizovaných pacientů za rok:
47 000 | Průměrná ošetřovací doba ve dnech: 7,4 | Počet
provedených operací za rok: 16 600
Zdroj: www.fnol.cz
způsobily nové aplikaci a došlo k vzájemné symbióze, Medea se přizpůsobila
původním procesům. Dnes vidím, že
šlo o krok špatným směrem. Pokud by
zůstal současný systém bez podpory
nebo bychom jej chtěli nahradit novým,
stojíme před stejným problémem jako
v době zavádění informačního systému,“
shrnuje Jiří Marek.
S nemocničním informačním systémem přicházejí do styku pouze zaměstnanci. Lidé z oddělení IT však chtějí
rozšiřovat i služby pro samotné pacien-
ty a návštěvníky nemocnice. K oživení
těchto projektů však často chybí peníze
a někdy bohužel i novátorský přístup
samotných zaměstnanců nemocnice.
V Olomouci například uvažovali
o objednávání pacientů přes internet.
Tento projekt byl v minulosti rozpracován a dnes je po systémové stránce
připraven. „Registrovaný pacient by se
mohl na internetu po zadání potvrzovací SMS zprávy připojit do diáře dané
ordinace a objednat se na určitou hodinu,“ popisuje funkci aplikace Jiří Marek.
Anička vás doprovodí na správné oddělení
Brno – Od poloviny října má Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně
nové internetové stránky. Moderní design, přehlednější členění rubrik a nové
funkce – tak by se daly krátce shrnout
základní změny. Na tvorbě webu spolupracovali lidé z oddělení vztahů s veřejností a komunikace, úseku informatiky
a interní webmaster.
Úplně první internetové stránky
spustila nemocnice v lednu 1998. V následujících letech přišly dvě aktualizace.
První byla ještě v režii úseku informatiky
nemocnice, druhou již provedla externí
firma.
„Důvodem pro oslovení externí firmy byla potřeba vytvořit profesionální
design stránek,“ uvedla vedoucí oddělení vztahů s veřejností a komunikace
Šárka Urbánková.
Ani poslední podoba internetových
stránek již nevyhovovala potřebám nemocnice. Zásadnější rekonstrukce byla
nutná i kvůli přibývajícím povinnostem
zveřejňovat určité informace. Podle Šárky Urbánkové to jsou například informace požadované ze strany ministerstva zdravotnictví či povinná publicita
u projektů financovaných z prostředků EU.
Zadání na nový web bylo jasné –
vytvořit takové stránky, na kterých se
snadno zorientuje i laik. Webovky musí
být přehledné, jasné a nekomplikované.
„Stránky slouží pacientům, studentům,
vědcům i společnostem nabízejícím nejrůznější služby. Podobu nových stránek
zatím stále upravujeme a přizpůsobujeme požadavkům uživatelů. Jejich návr-
)) nový web
 Atraktivní design
 Pět základních sekcí
 Propojení se sociální sítí
Facebook
 Anička – rychlá navigace
na správné oddělení
hy či připomínky jsou pro nás cennou
zpětnou vazbou. Web je součástí firemní
kultury a těší nás, že to tak naši zaměstnanci vnímají. Dokazuje to i skutečnost,
že jsou ochotni zveřejňovat své fotografie či fotografie z pracovišť, “ dodává
Urbánková.
NĚkolik NovýcH
FuNkcí
Oproti původním stránkám si každý hned všimne, že je zde méně sekcí.
Základní menu nabízí pět sekcí, které
návštěvníka stránek okamžitě dovedou
k požadované informaci. Konkrétně
jde o sekce pacient, odborná veřejnost,
vzdělávání, věda a výzkum a ICRC.
Všechny tyto sekce se vizuálně prolínají, protože spolu souvisí. Nemocnice
by neexistovala bez pacientů a lékařů,
a zase naopak.
„Toto dělení má zpřehlednit informace – chtěli jsme tak pacienty ušetřit od informací například o projektech Evropské
unie a lékaře zase od informací o tom, co
je třeba si s sebou vzít do nemocnice,“
upřesňuje Urbánková. Zajímavou funkcí
je takzvaná Anička. Jde o panáčka v sekci
pacient, který má za úkol pomáhat lidem
s navigací. Anička je jakýmsi prostředkem pro zjednodušení.
přeHledNý A FuNkčNí
V nemocnici je řada pracovišť, která
nesou komplikované a mnohdy pro laiky nesrozumitelné názvy. Anička slouží
jako pomocník. Když kliknete na části
jejího těla, zobrazí se možná pracoviště,
kde problémy léčí.
Pro příklad – pokud vás bolí ucho
a potřebujete navštívit odborníka, museli byste vědět, že se tento problém léčí
na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Pokud název neznáte,
lehce se ztratíte. Aničce ale stačí kliknout na hlavu a objeví se název ušní.
Díky prokliku je pacient přesně tam,
kde potřeboval.
Novinkou je i praktický vyhledávač
kontaktů. Vzhledem k členitosti areálu
nemocnice a také tomu, že má i detašovaná pracoviště mimo ulici Pekařskou,
bylo vždy komplikované najít konkrétní
osobu na správném místě, v té správné
budově. Nynější seznam ukazuje, kde
přesně hledaný člověk „sedí“. Novinkou
je i Facebook, na který se můžete z web
stránek připojit.
(rm)
Pacienti by v olomoucké nemocnici
uvítali i možnost připojení k wifi síti.
Dnes je nemocnice připojena k akademické síti (Cesnet) lékařské fakulty,
která je ve stejném areálu. Cesnet ale
nedovolí, aby se na tuto síť připojovali
pacienti a alternativní řešení jsou velmi
drahá.
„Náklady na vybudování jednoho
přístupového bodu nám vychází kolem
30 tisíc korun. Takových bodů bychom
podle našich propočtů potřebovali minimálně 600. Dokud nebudou zdroje,
které by zavedení wifi sítě zaplatily, nemůžeme si ji pro pacienty v celém areálu
dovolit. Do konce roku bychom však
chtěli pokrýt alespoň hlavní budovu,“
uvádí Marek.
V následujících letech nemocnice neplánuje žádné výrazné investice.
Všechny systémy a zařízení se obměňují
postupně. „Není tajemstvím, že musíme
o peníze bojovat s jednotlivými klinikami. Naše investice jsou obrovské, ale
nejsou vidět. Jsme v nemocnici a hlavní
investice směřují do základních výrobních prostředků, tedy vybavení klinik,
a až poté do IT. V současné době byla
definována strategie Fakultní nemocnice Olomouc pro období 2012 až 2016,
která vymezuje základní rámec i v oblasti ICT, a to formulace a specifikace
projektů v problematice elektronických
dokumentů s eliminací papírových dokumentů,“ uzavírá Jiří Marek.
)) ve zkratce
)) pacienti internet
v nemocnicích vítají
Řada nemocnic na Moravě nabízí
bezplatné WIFI připojení k internetu.
Zdravotnická zařízení se tak snaží vyjít
vstříc pacientům a zpříjemnit jim pobyt.
Ti, kteří se v nemocnici neobejdou bez
připojení, by si však měli ověřit dostupnost internetu – WIFI síť nemusí
být všude. Například Nemocnice TGM
Hodonín nabízí WIFI připojení k internetu pouze v nadstandardních pokojích a v dialyzačním středisku. Podle
ředitele nemocnice Antonína Tesaříka
je na těchto místech internet zdarma.
Podobně jsou na tom i v Městské nemocnici Ostrava.
„WIFI pro pacienty je dostupná jen
na některých pracovištích, příkladem
je porodnice,“ říká vedoucí IT oddělení
Vasil Waliszewski.
Internet se postupně zavádí i v ostatních nemocnicích. „Naše nemocnice má
v současné době připravené technické
zázemí pro poskytování WIFI připojení.
Celý systém je právě testován,“ uvedl
vedoucí oddělení informatiky Nemocnice Pelhřimov František Novák.
WIFI síť slouží v řadě případů
i zdravotnickým pracovníkům, z bezpečnostních důvodů je však od sítě určené pro pacienty oddělena. WIFI síť
je vybudována například v Masarykově
onkologickém ústavu v Brně. Tato síť
byla na začátku letošního roku oceněna
jako nejlepší projekt roku 2010 v kategorii Most Innovation Mobility / Virtual
Enterprise společnosti Cisco v evropském regionu.
(rm)
7.11.11 16:34
LISTOPAD 2011
STRANA 19
SERVIS
PGA Tour na Kaskádě: Rekord v dotaci i na hřišti
ŠPIČKA NEJEN ČESKÉHO
GOLFU SE SJELA V POLOVINĚ
ŘÍJNA DO JINAČOVICKÉHO
REZORTU KASKÁDA.
Hana Nečasová
V závěrečném díle nejprestižnější golfové série ve střední Evropě Pilsner Urquell
Czech PGA Tour se hrálo o hodně – i letos
šlo na Kaskádě o nejvyšší dotaci sezóny.
O 600 tisíc korun hrálo ve slunečném
ale chladném počasí více než 90 profesionálů. Lee Corfield z Velké Británie hned
první den tříkolového turnaje pokořil rekord hřiště pouhými 64 ranami a vytvořil
si obrovský náskok na své konkurenty.
VÍTĚZOVÉ Zleva třetí Filip Mrůzek, druhý Stanislav Matuš a vítěz Lee Corfield.
FOTO: Jan Vidrna
REJSTŘÍK FIREM
SEZNAM INZERENTŮ
AREVA NP – 14
OKB GIDROPRESS – 14
ATOMSTROYEXPORT JSC – 14
OSIČKA STAVEBNÍ FIRMA – 15
AVMI – 9
SČMBD – 9
CZECHTRADE – 1, 9
SDRUŽENÍ EPS ČR – 9
ČESKÁ POJIŠŤOVNA – 10
STAPRO – 18
ČESKÁ SPOŘITELNA – 14
SVAZ MĚST A OBCÍ – 9
ČESKÉ DRÁHY – 8
SŽDC – 1.8
ČEZ – 14.16
ŠKODA JS – 14
ČMKOS – 9
T-SYSTEMS – 16
ČSOB – 14
VOLKSBANK – 14
HNUTÍ DUHA – 4
WESTINGHOUSE ELECTRIC
COMPANY – 14
ICONTIO – 6
KASKÁDA GOLF RESORT – 19
KOMERČNÍ BANKA – 12, 14
KPMG – 14
KPM CONSULT – 8
KZPS – 9
Asseco Solutions, a. s. – 17
CAT CUT s.r.o. – 3
COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s. – 17
ČEPS, a.s. – 5
E.ON Česká republika, s.r.o. – 13
Energy Zero, s.r.o. – 19
Exportní garanční
a pojišťovací společnost, a.s. – 9
Franck Provost – 8
Golf Brno, a. s. – 9
HOPE-E.S., v.o.s. – 14
IDG Czech Republic, a.s. – 17
Kapsch s r. o. – 15
Komerční banka, a. s. – 7
MARBES CONSULTING s.r.o. – 3
MT Legal s.r.o. – 3
OKD, a.s. – 20
Porsche Inter Auto CZ, s. r. o. – 19
RWE Distribuční služby, s.r.o. – 11
SPP CZ, a.s. – vklad
Teplárny Brno, a.s. – 5
Vysoká škola báňská – 17
Přestože byly první dva dny v režii Angličana, o svůj velký náskok ve finálový
den málem přišel a nakonec tak s celkově
druhým Stanislavem Matušem a třetím
Filipem Mrůzkem připravili divákům napínavý golf.
„Vůbec jsem neřešil, jak hrají mojí
soupeři. Soustředil jsem se jen na sebe.
Hřiště mi vyhovovalo a jsem šťastný, že
jsem po dvou letech opět vyhrál turnaj,“
komentoval svůj výkon pro oficiální stránky české PGA Corfield.
Spokojení jsou také organizátoři z golfového rezortu Kaskáda. „Ani počasí nás
nezaskočilo, pouze jsme posunovali ranní
starty kvůli námraze. Hřiště bylo kvalitně
a pečlivě připraveno, letošním ročníkem
jsme navíc vyšli vstříc veřejnosti a umožnili jí tak vstup do celého rezortu,“ uvedla
event manažerka Veronika Tumová.
V příštím čísle Moravského hospodářství se dočtete:
UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE:
do 25. 11. 2011
VYDAVATEL:
Magnus Regio, s. r. o.,
Dvořákova 14, 602 00 Brno, telefon: 542 425 210
e-mail: [email protected] • www.magnusregio.cz
JEDNATELKA SPOLEČNOSTI:
Magda Slaninová
e-mail: [email protected]
ASISTENTKA:
Věra Dačevová, tel: 542 425 210, gsm: 774 262 488,
e-mail: [email protected]
REDAKCE:
šéfredaktor: Ing. Roman Müller,
gsm: 774 112 671, e-mail: [email protected]
redaktoři: Mgr. Hana Nečasová, Ing. Jan Šimek
foto: Tomáš Škoda
PRODUKCE:
Mgr. Marta Fialová
tel.: 542 425 232, gsm: 774 112 139,
e-mail: [email protected]
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ:
obchodní ředitelka:
Monika Syslová, tel: 542 425 239, gsm: 774 112 138
e-mail: [email protected]
obchodní manažeři:
Marie Widenková, tel: 542 425 237, gsm: 725 006 094
e-mail: [email protected]
Renáta Sokolářová, tel: 542 425 237, gsm: 774 010 540
e-mail: [email protected]
)) Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2012
)) Aktuální stav projektu Státní pokladna
)) Novela zákona o rozpočtovém určení daní
)) Nemocnice a elektronický recept
MARKETING:
Mgr. Pavla Rozkošná, tel: 542 425 231,
gsm: 725 893 273, e-mail: [email protected]
)) IT firmy na Moravě
)) Velký přehled dotací z fondů Evropské unie
SAZBA:
JONATÁN, grafické sdružení,
Dvořákova 13, 602 00 Brno, www.jonatan.us
Máte zájem získávat zdarma Moravské hospodářství? Objednejte si
další číslo na adrese: [email protected]
Prosincové číslo Moravského hospodářství dostanete na Váš
stůl do 7. prosince 2011.
TISK:
Tiskárna Helbich, a. s., Valchářská 36,
614 00 Brno, www.helbich.cz
REGISTRACE:
MK ČR E 18141
INZERCE
ALTERNATIV POWER
NOVÝ
ZDROJ
ENERGIE
Nabízíme nový způsob dodávky elektrické a tepelné energie pro všechny typy objektů
bez omezení provozu a bez závislosti na vybudování inženýrských sítí. Už žádné omezení
výstavby z důvodu nevhodné nezasíťovatelné lokality.
Technologie ENERGY ZERO – kombinace amorfní FVE elektrárny s vlastní elektroakumulátorovnou a kogenerační jednotkou na řepkový olej či LTO jako elektro-tepelný
generátor tvoří plnohodnotný celoroční zdroj elektrické a tepelné energie bez připojení
na distribuční soustavu s vynikajícími provozními náklady v souladu s ekologickými trendy.
Energy Zero, Olomoucká 1190/77, 627 00 Brno –Černovice
Tel./Fax.:+420 548 210 865 | Mobil: +420 604 209 197
e-mail:[email protected] | web: www.energyzero.cz
3868 DEL PorsceBrno Podzimnikampan 132x185.indd 1
19_mh11_11.indd 19
10/6/11 9:58 AM
7.11.11 16:36
e
I tohl
y.
m
e
lám
dě
usta
, spo
t
ě
d
i
v
kus
nen í
ě má
o
b
ho
t
o
ž
s
ív
které
c
I kdy
e
ě
z
v
,
h
ech
ejnýc
ikat
ko pl
a
J
obyč
.
í
l
a vzn
l
h
h
u
o
ie,
o
h
Aby m ická energ
.
černé
v
e
n
le ko
lektr
šich
iny, e
je tah
t
i
l
ží na
s
ě
t
é
y
n
i
v
j
,
30
a
přes
léčiva
ocel
n
o
i
b
b
e
hlu
ýt
va n
nně z
usí b
barvi
e
m
d
e
í
N
d
íc li
uhlí.
17 tis
ného
n.
r
e
č
n
dý de
u
ž
t
a
c
k
í
í
tis
louž
Ale s
.
t
ě
d
vi
OKD-268x390-konev-tisk.indd 1
20_mh11_11.indd 20
1.11.2011 11:08:30
7.11.11 16:37
Download

Listopad 2011 - Magnus Regio