®
RAPPLON svá ecí lis QSP 60 plus
RAPPLON svá ecí lis QSP 60 plus
QuickSplice s individuálním
nastavením teploty
Koncept pro snadné a rychlé spojování.
Hlavní vlastnosti
Nejrychlejší dostupný systém
Spojení b hem 6 minut
Jedine ný systém vodících lišt
Individuální nastavování teploty
>> Minimální prostoje Maximální produktivita <<
Vyberte si Váš specifický QuickSplice lis
Spojovací proces – Snadný a rychlý – Hotový ve 4 krocích
QSP 60 plus spojovací, souprava položek a dopl
1.
Položka . Popis
El. nap tí
Krok – Vysekávací p ípravky
Typ
zásuvky
Kompletní souprava (bez vodících lišt)
615390 QSP 60 plus komplet
110 V
US
615391 QSP 60 plus komplet
230 V
Euro
HFT 30/100
AFT 60
MFT 130
Souprava položek
615340 QSP 60 plus svá ecí lis
110 V
US
615341 QSP 60 plus svá ecí lis
230 V
Euro
615150 stojan
3.
Krok –
íprava vodící lišty pro emen
615110 CP 60 chladící klešt
615120 upev ovací klešt
615121 upev ovací klešt
615130
asova
615140 kufr
Systém uložení vodících lišt zaru uje
správné usazení spoje v lisu. Už žádné
op tovné svá ení díky posunutému spoji.
Volitelné p íslušenství
615005 Vodící lišty – ší e 5 mm
615010 Vodící lišty – ší e 10 mm
615020 Vodící lišty – ší e 20 mm
615025 Vodící lišty – ší e 25 mm
615030 Vodící lišty – ší e 30 mm
615040 Vodící lišty – ší e 40 mm
615050 Vodící lišty – ší e 50 mm
2.
Krok – Proces svá ení
615009 Vodící lišty – volitelná ší e 6 - 60 mm
615160 prstovací p ípravek
615100 HFT 30/100 prstovací p ípravek
615200 HFT 50/100 prstovací p ípravek
615115 MCP 60 Mini chladící klešt
Tento design zaru uje, že spoje a
vodící lišty budou vždy nejlépe usazeny
k zajišt ní správného oh evu pro
perfektní spoje.
4.
Krok – Proces ochlazování
Za n kolik minut je pás p ipraven
k použití.
Kompletní QSP 60 + spojovací sada (Obsahuje chladící klešt + prstovací
ípravek HFT 30/100 a 6 ks spojovacích matric)
Ammeraal Beltech
Hruškové Dvory 80
586 01 Jihlava
www.ammeraalbeltech.com
[email protected]
tel: 567 117 211
fax: 567 117 208
Download

RAPPLON svářecí lis QSP 60 plus