RAPPLON®
Pr vodce výb rem spojovacího ná adí
Kompletní ada ná adí pro pohodlné, snadné
a bezpe né spojování plochých emen
RAPPLON®.
ehled nástroj a ná adí pro spojování plochých emen
Vybavení pro ezání plochých emen
SMM 401
SLH 600
Brusky
KSM 300
HS 51
S 81
Ná adí pro p ípravu prstových spoj
HFT 30/100 & HFT 50/100
Svá
MFT 130 & MFT 250
MFT 400
AFT 60
QSP 105 plus
QSP 160 plus
P51/120
PK 120 & PK 160
P 310 & P410
PK 400
ky pro spoje QuickSplice a Classic
QSP 60 & QSP 60 plus
Svá
MFT 40
QSP 60LF plus
ky pro klasické broušené spoje
P 100
P 160 & P210
RAPPLON® Výb r nástroj pro ploché emeny Classic
Umíst ní-dílna/ Max. ší e pásu
servis
75° / 90°
Ná adí
Min.
nekone ná
délka
Min. a max. tlouš ka
siln jšího místa
Teplota
Poznámka
ezání
Slitter 200
Dílna
200 mm
5 mm
8 mm
180 mm
SMM 401
Dílna
400 mm open
5 mm
8 mm
700 mm
SLH 600
Dílna
630 mm open
5 mm
8 mm
395 mm
Od AB Špan lsko
Broušení
HS 51
Servis
30 / 50 mm
2 mm
For Spindle tapes
S 81
Servis
80 / 100 mm
3 mm
Needs additional Drill for driving
300 / 350 mm
10 mm
Servis
35 / 50 mm
2 mm
200 mm
120°C
P 100
obojí
95 / 100 mm
3.5 mm
300 mm
100°C
P 160
obojí
154 / 160 mm
8 mm
650 mm
100°C
P 210
obojí
202 / 210 mm
8 mm
700 mm
100°C
P 310
obojí
290 / 310 mm
8 mm
800 mm
100°C
P 410
obojí
395 / 410 mm
8 mm
800 mm
100°C
PK 120
obojí
114 / 120 mm
8 mm
700 mm < 160°C chlazení vodou
PK 160
obojí
154 / 160 mm
8 mm
800 mm < 160°C chlazení vodou
PK 400
obojí
400 / 470 mm
8 mm
800 mm < 160°C chlazení vodou
Maestro 300 *
obojí
300 mm
8 mm
700 mm < 210°C chlazení vzduchem
KSM 300
Svá
Dílna
Od AB Špan lsko
ky – broušené spoje
P 51/120
For Spindle tapes
RAPPLON® Výb r nástroj pro ploché emeny QuickSplice
Umíst ní-dílna/ Max. ší e pásu
servis
Ná adí
Max. tlouš ka a délka prst
Teplota
Prsty
30/8
Prsty
50/8
Prsty
110/10
Chladící
systém
ezání / D rování
HFT 30/100
Servis
100 mm
3.5 mm
HFT 50/100
Servis
100 mm
3.5 mm
AFT 60
Dílna
60 mm
6 mm
MFT 40
obojí
40 mm
6 mm
MFT 130
obojí
130 mm
6 mm
MFT 250
obojí
250 mm
6 mm
MFT 400
obojí
400 mm
6 mm
Svá
ky – prstové spoje
QSP 60
obojí
60 mm
5 mm
50 mm
205°C
CP 60
QSP 60 plus
obojí
60 mm
5 mm
50 mm
< 205°C
CP 60
QSP 60LF plus
obojí
60 mm
5 mm
110 mm
< 205°C
CP 60LF
QSP 105 plus
obojí
105 mm
6 mm
50 mm
< 205°C
CP 105
QSP 160 plus
obojí
160 mm
6 mm
50 mm
< 205°C
CP 160
Maestro 300 *
obojí
250 mm
6 mm
110 mm
> 205°C
Vzduch
* platné v r. 2008
International Head Office:
Naše kontakty
Ammeraal Beltech Holding B.V.
Handelsstraat 1
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands
T +31 72 5751212
F +31 72 5716455
[email protected]
www.ammeraalbeltech.com
Austria
T +43 1 2929372
F +43 1 2928906
[email protected]
Hungary
T +36 234 275 10
F +36 234 275 11
[email protected]
Belgium
T +32 2 466 0300
F +32 2 466 4272
[email protected]
Italy
T +39 051 660 60 06
F +39 051 660 60 16
[email protected]
Brazil
T +55 11 4655 1244
F +55 11 4655 10 99
[email protected]
Luxembourg
T +352 26 48 38 56
F +352 26 48 38 57
[email protected]
Canada
T +1 905 890 1311
F +1 905 890 3660
[email protected]
Malaysia
T +60 3 806 188 49
F +60 3 806 189 35
[email protected]
Chile
T +56 266 96975
F +56 266 96709
[email protected]
Netherlands
T +31 72 57 51212
F +31 72 57 43364
[email protected]
China
T +86 21 6534 4690
F +86 21 6548 0430
[email protected]
Portugal
T +351 22 947 94 40
F +351 22 941 30 81
[email protected]
Czech Republic
T +420 56 7330 056
F +420 56 7330 637
[email protected]
Singapore
T +65 62739767
F +65 62735490
[email protected]
Finland
T +358 3 278 4400
F +358 3 273 1400
[email protected]
Slovakia
T +421 2 55648541-2
F +421 2 55648543
[email protected]
France
T +33 3 20 90 36 00
F +33 3 20 32 29 17
[email protected]
South Korea
T +82 31 448 3613-7
F +82 31 448 3618
[email protected]
Germany
T +49 4152 937-0
F +49 4152 77695
[email protected]
Spain
T +34 93 718 3305
F +34 93 718 6273
[email protected]
Sweden
T +46 44 43015
F +46 44 43349
[email protected]
Switzerland
T +41 55 2253 535
F +41 55 2253 636
[email protected]
Thailand
T +66 2 902 2604-13
F +66 2 902 0422
[email protected]
United Kingdom
T +44 1992 500550
F +44 1992 553010
[email protected]
United States
T +1 847 673 6720
F +1 847 673 6373
[email protected]
Refere
Date
Download

RAPPLON Průvodce výběrem spojovacího nářadí