!
$
%
"
#
&&
' (
)* +, ! "
.
#
.
$
%
&% "
%
#' (
/0 1 .
6
00 1 2
4 3. 5
2 @; <-, =5
&% " % '
. B&;/C
&% "
. B&;DEC
32
5
;
A
56 %7 85
&
5
4
5
-.
:
:9
2
F 6
:9
2
G: :
:9
2
7%
!
' !,
%9 .
%
23
*+"
B% 4
4
> 6
1
.
2 6
: :
!,
$!
! 5 *(
5
"
2
,
*! &
"
96 A H
K % :L 49
2
3 2
1
:. %
M
9 #'
+ :
'
96 A H
2
:9
:9
:9
0 .1 6
A
:9
<- = &
2
=
=
.
% %
*! &
2
) 4
<
4 (
: 9 H6
: 9 H6
: <J 0 .1 1
*! &
!23
9> ?
%:
!
'H
/4
3
.
F
4 ! & ' ,+ 5
' % %
47
: < I6 =
9 . 7
-' !,
1 ! +
9
6 3
'3
I6 3
/ 0
:; <- /05 - / =5 7
2 6
A
$)
9
2
: 9 H6
678
99 %
/&
%
00/
:
3
1
.:
%
:M
-0
0
N
;
2
96 A H
"
%2+ 5
% 5 2% ' 2
96 A H
# +" ! 2
96 A H
+
"
!2
96 A H
;
# '
'
?
% O 0P!
'
'"
!
! *! &
? =8 8
!
!& '
%?
GF
:
@ 5?
&
1 $3
(
&
!
'
%
???
+0 %
:'
% 1 4;3
'
; +" ' , + *
1 ! :! 3 & '
# ) & '% 5
& '
14 3
-0 *! &
-0
'
2
78
!
78
A
/++EQQ+R0DD
58 !
$
!
!%
!
D0<D00 1 D00
5
+
:
!
=
2
<
$'
%
0D&
& 0 D
#+" :' ' .
= / ! + *> )
'%
'
0 <Q,0=
Q/0 B 00 B DR0
!S
2
$
? =8 8
E
'
@ 2
D0 B D0 B
/
'
$
0/++EQQ+R0DD
0 1< 0 =
3
!%
$
3
1
'
1%
.
A /++EQQ+R0DD D 0/++EQQ+R0DD
4
) & '% 53
1%
7
%
íslo výrobku
Specifikace výrobku
672
LA FESTA SE ZELENINOU
Sery ICC Pasł k Sp. Z o.o.
VÝROBCE
PL28041602WE
Identifika ní zna ka
Polsko
Zem p vodu
tavený sýr
Druh
Skupina
Složení
rostlinný olej, mléko, smetana,sušené mléko, sy idlo,mlé né kultury,
barvivo(E160b,karoteny),konzervanty(dusi nan draselný,kyselina sorbová),stabilizátor
E509,regulátor kyselosti E270,aroma,zelenina 1%,celer,emulgátory(E331,kyselina
cirtrónová),jedlá s l
Obsah soli
max.2,2%
Obsah tuku
obsah tuku v suš.max.26%
Charakteristika výrobku
Alergeny
(sou ást receptury)
Obiloviny obsahující lepek
Korýši a výrobky z nich
Vejce a výrobky z nich
Ryby a výrobky z nich
Jádra podzemnice olejné
Suché sko ápkové plody
Mléko a výrobky z n j
GMO
Výrobek neobsahuje geneticky modifikované organismy nebo produkty a nebyl vyroben z
GMO surovin
Mikrobiologické
požadavky
Výrobek spl uje požadavky Na ízení Komise (ES) .2073/2005 ze dne 15.listopadu
o mikrobiologických kritériích pro potraviny
Skladování
Sójové boby (sója) a výrobky z nich
Celer a výrobky z n j
Ho ice a výrobky z ní
Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
Oxid si i itý a si i itany
M kkýši a výrobky z nich
Vl í bob (lupina) a výrobky z n j
x
x
+2˚C až +10˚C
Datum použitelnosti /Spot ebujte do ..…od data zabalení
100 dní
Technologický obal
Zp sob balení
tech.obal
EAN výrobek
EAN karton
Balení MO
0,9 kg
rozm r výrobku š/v/d /mm/
75x60x200
Balení VO
3,6 kg
rozm r výrobku š/v/d /mm/
160x130x215
Po et karton ve vrstv
20
Po et vrstev na palet
5
100
Po et karton na palet
Poznámky
Verze
1.0
Platnost od
18.10.2012
Schválil
L.Gornický
Po et stran
1
íslo výrobku
Specifikace výrobku
670
LA FESTA S PAPRIKOU
Sery ICC Pasł k Sp. Z o.o.
VÝROBCE
PL28041602WE
Identifika ní zna ka
Polsko
Zem p vodu
tavený sýr
Druh
Skupina
Složení
rostlinný olej, mléko, smetana,mlé ná mou ka, sy idlo,mlé né kultury,
barvivo(E160b,karoteny),konzervanty(dusi nan draselný,kyselina sorbová),stabilizátor
E509,regulátor kyselosti E270,aroma,paprika 4,2%hm.,emulgátory(E331,kyselina
cirtrónová),jedlá s l
Obsah soli
max.2,2%
Obsah tuku
max.26%
Charakteristika výrobku
Alergeny
(sou ást receptury)
Obiloviny obsahující lepek
Korýši a výrobky z nich
Vejce a výrobky z nich
Ryby a výrobky z nich
Jádra podzemnice olejné
Suché sko ápkové plody
Mléko a výrobky z n j
GMO
Výrobek neobsahuje geneticky modifikované organismy nebo produkty a nebyl vyroben z
GMO surovin
Mikrobiologické
požadavky
Výrobek spl uje požadavky Na ízení Komise (ES) .2073/2005 ze dne 15.listopadu
o mikrobiologických kritériích pro potraviny
Skladování
Sójové boby (sója) a výrobky z nich
Celer a výrobky z n j
Ho ice a výrobky z ní
Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
Oxid si i itý a si i itany
M kkýši a výrobky z nich
Vl í bob (lupina) a výrobky z n j
+2˚C až +10˚C
Datum použitelnosti /Spot ebujte do ..…od data zabalení
100 dní
Technologický obal
Zp sob balení
tech.obal
EAN výrobek
EAN karton
Balení MO
0,9 kg
rozm r výrobku š/v/d /mm/
75x60x200
Balení VO
3,6 kg
rozm r výrobku š/v/d /mm/
160x130x215
Po et karton ve vrstv
20
Po et vrstev na palet
5
100
Po et karton na palet
Poznámky
Verze
1.0
Platnost od
18.10.2012
Schválil
L.Gornický
Po et stran
1
! "
! #$
%
& '
#! ( )
! "
*
#
*
$
%
&% "
%
( +*
,, + -
/ 0
:
#' (
.-
1 .* 2
3 0 ) (,%
&% " % '
* 7%0(;
&% "
* 7%0<8;
1 3
24 53 62
2
1
-.
=
=:
-
? 4
=:
-
@= =
=:
-
A35
!
' !,
5: *
%
-.
*+"
75 1
1
/4
G 4
+
- 4
= =
!,
$!
! 5 *(
5
"
2
,
*! &
+
=* 5
I
: &
+ :
"
KL
/ 5 =H 1:
. -
=:
A <MK
'
2
+
=:
, *+ 4
D
>
=:
D
*
% %
*! &
-
# 1
C
4 (
5=
=:
*
?
*
.
= : B4
&B
*! &
!23
- 9: 2
4 .
E
= CF , *+ +
-' !,
1 ! +
0 )8,,2 )88,2
= : B4
= C 94 D
: * 3
4 ! & ' ,+ 5
' % %
13
&.
94 .
/ 0
75
- 4
>
$)
2
-
= : B4
C) D % 6
786
9: 5
(%
5
,,(
=
.
+
*=
5
=I
-0
0
J
;
2
<8 +
"
%2+ 5
% 5 2% ' 2
L+
# +" ! 2
+
+
"
!2
,2N +
;
# '
'
?
5 O ,PE
'
'"
!
! *! &
? =8 8
!
!& '
%?
@?
:
@ 5?
&
1 $3
(
&
!
'
%
QQQ
,5
:'
% 1 4;3
'
; +" ' , + *
1 ! :! 3 & '
# ) & '% 5
& '
14 3
-0 *! &
-0
'
-
!
78 6A
58 !
$
+
!
!%
!
< C< , + < ,
5
+
:
!
, 7 M( 7 ( ,
D
ER
2
$
? =8 8
N
'
@ 2
K, 7 (, 7 ,, C M,D
M
'
$
, +C , D
3
!%
$
.
(KKL,, N<, MK ,(KKL,, N<, MK
'
1%
*
78 6A (KKL,, N<,, K
4
) & '% 53
1%
3
2
<
$'
%
,<%
% , <
#+" :' ' .
= / ! + *> )
'%
'
%
íslo výrobku
Specifikace výrobku
673
LA FESTA SE ŽAMPIONY
Sery ICC Pasł k Sp. Z o.o.
VÝROBCE
PL28041602WE
Identifika ní zna ka
Polsko
Zem p vodu
tavený sýr
Druh
Skupina
Složení
rostlinný olej, mléko, smetana,sušené mléko, sy idlo,mlé né kultury,
barvivo(E160b,karoteny),konzervanty(dusi nan draselný,kyselina sorbová),stabilizátor
E509,regulátor kyselosti E270,aroma,houby 1,9%,emulgátory(E331,kyselina
cirtrónová),jedlá s l
Obsah soli
max.2,2%
Obsah tuku
obsah tuku v suš.max.26%
Charakteristika výrobku
Alergeny
(sou ást receptury)
Obiloviny obsahující lepek
Korýši a výrobky z nich
Vejce a výrobky z nich
Ryby a výrobky z nich
Jádra podzemnice olejné
Suché sko ápkové plody
Mléko a výrobky z n j
GMO
Výrobek neobsahuje geneticky modifikované organismy nebo produkty a nebyl vyroben z
GMO surovin
Mikrobiologické
požadavky
Výrobek spl uje požadavky Na ízení Komise (ES) .2073/2005 ze dne 15.listopadu
o mikrobiologických kritériích pro potraviny
Skladování
Sójové boby (sója) a výrobky z nich
Celer a výrobky z n j
Ho ice a výrobky z ní
Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
Oxid si i itý a si i itany
M kkýši a výrobky z nich
Vl í bob (lupina) a výrobky z n j
x
x
+2˚C až +10˚C
Datum použitelnosti /Spot ebujte do ..…od data zabalení
100 dní
Technologický obal
Zp sob balení
tech.obal
EAN výrobek
EAN karton
Balení MO
0,9 kg
rozm r výrobku š/v/d /mm/
75x60x205
Balení VO
3,6 kg
rozm r výrobku š/v/d /mm/
160x130x215
20
Po et karton ve vrstv
5
Po et vrstev na palet
100
Po et karton na palet
Poznámky
Verze
1.0
Platnost od
18.10.2012
Schválil
L.Gornický
Po et stran
1
íslo výrobku
Specifikace výrobku
6542
UZENÝ TAVENÝ SALÁMOVÝ SÝR SE ŠUNKOU
Mlekpol
VÝROBCE
PL20061801WE
Identifika ní zna ka
Polsko
Zem p vodu
tavený sýr
Druh
Skupina
Složení
sýr, voda, máslo, výrobní šunka, emulgátory E331, E339, E340, E452, kuchy ská s l
Obsah soli
max. 2,4%
Obsah tuku
obsah tuku v sušin min.47%, obsah sušiny min.51%
Charakteristika výrobku
Alergeny
(sou ást receptury)
Obiloviny obsahující lepek
Korýši a výrobky z nich
Vejce a výrobky z nich
Ryby a výrobky z nich
Jádra podzemnice olejné
Suché sko ápkové plody
Mléko a výrobky z n j
Sójové boby (sója) a výrobky z nich
Celer a výrobky z n j
Ho ice a výrobky z ní
Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
Oxid si i itý a si i itany
M kkýši a výrobky z nich
Vl í bob (lupina) a výrobky z n j
x
x
GMO
Výrobek neobsahuje geneticky modifikované organismy nebo produkty a nebyl vyroben z
GMO surovin
Mikrobiologické
požadavky
Výrobek spl uje požadavky Na ízení Komise (ES) .2073/2005 ze dne 15.listopadu
o mikrobiologických kritériích pro potraviny
Skladování
0˚C až + 10˚C
Datum použitelnosti /Spot ebujte do ..…od data zabalení
90 dní
Technologický obal
Zp sob balení
vakuum
EAN výrobek
EAN karton
Balení MO
cca 1,4 kg
rozm r výrobku š/v/d /mm/
80x80x280
Balení VO
cca 4,2 kg
rozm r výrobku š/v/d /mm/
245x90x305
Po et karton ve vrstv
12
Po et vrstev na palet
10
Po et karton na palet
120
Poznámky
Verze
1.0
Platnost od
1.11.2009
Schválil
L.Gornický
Po et stran
1
!"
$
# $$" % & '(
)* ) )
+
+, -&&.
& /0
1
2 * 3
2
!
"
*
4
7 )
# $
%"
5 6 7 ) & #%
79 %3 2: ;%
" #
4
5 8
#
*:
< 0 &=%
9
:
8% 81 2 %
7 >)<
#
*+
8
'
5
8 8
@:2
49
'(
>2 1
1
I 3
H
4 3
8 8
,1
)
2 '$
2
/ 944 )
-
@ -
J 2 8! 1*
4
9 4
H
87 2
K
* (A
( :
#
-&% & H
/
4
8*
4
9
" "
' %
B
4
8*
8*
& 7H 3
4
E
5
8*
E
' 7
1 $
28
F 1
D
' %
/0
(
3 9
8*
7
?
7
8*
8 * 63
A6
1
% # )( 2
# " "
4
$
8 DG & 7H H
*# )
.
8 * 63
8 D C3 E
* 7 :
' %
1:
A9
C3 9
8*
2* 7
"
# )
, -
4 3
? 3
!
&
7 >)< %&#
%"
!&
<0
4
8 * 63
D0 E ) 345673448 * 2
)
2
&&
8
9
H
78
2
8K
*-
B
;
/
"/( 2
" 2 /" # /
H
%. H
(
&% H
/
(
/
&% H
;
#
#
?
L M$ J L M$
#
#
"?
# ?
:
@ 2?
%
. !0
$
%
#
"
:#
" . 1;0
#
NNN
=& 2
; (
# )( '
.
: 0 % #
% #
& % #" 2
.1 0
*- ' %
*#
."
7
96
O &
93A
O &
1
& % #" 20
%
#
."
27
E
& D && H
&
% #
? =7 7
&& > && >
? =7 7
O& >
O
"
!
HD
0
!
' %
"
#
!
#
@ /
2
(
$P
/
!
:
E
/
9<4
!#
"
-)& ) &
(
:# # +
=,
( '> &
#"
#
"
&
& > -=&
íslo výrobku
Specifikace výrobku
LA FESTA S
671
ESNEKEM A PAŽITKOU
Sery ICC Pasł k Sp. Z o.o.
VÝROBCE
PL28041602WE
Identifika ní zna ka
Polsko
Zem p vodu
tavený sýr
Druh
Skupina
Složení
rostlinný olej, mléko, smetana,s, sy idlo,mlé né kultury,
barvivo(E160b,karoteny),konzervanty(dusi nan draselný,kyselina sorbová),stabilizátor
E509,regulátor kyselosti E270,aroma, esnek 0,4%,pažitka
0,18%,emulgátory(E331,kyselina cirtrónová),jedlá s l
Obsah soli
mlé ná mou ka
Obsah tuku
obsah tuku v suš.max.26%
Charakteristika výrobku
Alergeny
(sou ást receptury)
Obiloviny obsahující lepek
Korýši a výrobky z nich
Vejce a výrobky z nich
Ryby a výrobky z nich
Jádra podzemnice olejné
Suché sko ápkové plody
Mléko a výrobky z n j
GMO
Výrobek neobsahuje geneticky modifikované organismy nebo produkty a nebyl vyroben z
GMO surovin
Mikrobiologické
požadavky
Výrobek spl uje požadavky Na ízení Komise (ES) .2073/2005 ze dne 15.listopadu
o mikrobiologických kritériích pro potraviny
Skladování
Sójové boby (sója) a výrobky z nich
Celer a výrobky z n j
Ho ice a výrobky z ní
Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
Oxid si i itý a si i itany
M kkýši a výrobky z nich
Vl í bob (lupina) a výrobky z n j
x
x
+2˚C až +10˚C
Datum použitelnosti /Spot ebujte do ..…od data zabalení
100 dní
Technologický obal
Zp sob balení
tech.obal
EAN výrobek
EAN karton
Balení MO
0,9 kg
rozm r výrobku š/v/d /mm/
75x60x200
Balení VO
3,6 kg
rozm r výrobku š/v/d /mm/
160x130x215
Po et karton ve vrstv
20
Po et vrstev na palet
5
100
Po et karton na palet
Poznámky
Verze
1.0
Platnost od
23.10.2012
Schválil
L.Gornický
Po et stran
1
íslo výrobku
Specifikace výrobku
654
UZENÝ TAVENÝ SALÁMOVÝ SÝR
Mlekpol
VÝROBCE
PL20061801WE
Identifika ní zna ka
Polsko
Zem p vodu
tavený sýr
Druh
Skupina
Složení
sýr, voda, máslo, emulgátory E331, E339, E340, E452, kuchy ská s l
Obsah soli
max. 2,4%
Obsah tuku
obsah tuku v sušin min.47%, obsah sušiny min.51%
Charakteristika výrobku
Alergeny
(sou ást receptury)
Obiloviny obsahující lepek
Korýši a výrobky z nich
Vejce a výrobky z nich
Ryby a výrobky z nich
Jádra podzemnice olejné
Suché sko ápkové plody
Mléko a výrobky z n j
GMO
Výrobek neobsahuje geneticky modifikované organismy nebo produkty a nebyl vyroben z
GMO surovin
Mikrobiologické
požadavky
Výrobek spl uje požadavky Na ízení Komise (ES) .2073/2005 ze dne 15.listopadu
o mikrobiologických kritériích pro potraviny
Skladování
Sójové boby (sója) a výrobky z nich
Celer a výrobky z n j
Ho ice a výrobky z ní
Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
Oxid si i itý a si i itany
M kkýši a výrobky z nich
Vl í bob (lupina) a výrobky z n j
x
x
0˚C až +10˚C
Datum použitelnosti /Spot ebujte do ..…od data zabalení
100 dní
Technologický obal
Zp sob balení
vakuum
EAN výrobek
EAN karton
Balení MO
cca 1,4 kg
rozm r výrobku š/v/d /mm/
80x80x290
Balení VO
cca 4,2 kg
rozm r výrobku š/v/d /mm/
245x85x310
Po et karton ve vrstv
12
Po et vrstev na palet
10
Po et karton na palet
120
Poznámky
Verze
1.0
Platnost od
11.10.2012
Schválil
L.Gornický
Po et stran
1
Download

Gornicky - Uzeniny Beta