Společnost
PROFIMED
si Vás dovoluje pozvat na odborný kurz určený pro praktické zubní lékaře a dentální týmy
První pomoc v ordinaci zubního lékaře
Řešení neodkladných stavů
Lektor:
MUDr. Vladivoj Tuzar, MUDr. Stanislav Machart,
MUDr. Martin Štěpán
Připravili jsme pro Vás odborné, teoreticko-praktické školení pod vedením zkušených lektorů, jež vás
Program: TEORETICKÁ ČÁST
1. Základní podpora života – algoritmy resuscitace dospělých a dětí
2. Základní podpora života – algoritmy resuscitace dospělých a dětí s použitím AED
3. Rozšířená podpora života – algoritmy ALS
4. Časná defibrilace
5. Závažné stavy a jejich řešení
6. FBAO – aspirace cizího tělesa
7. Alergie, anafylaxe, křeče, kolaps
8. Závažní stavy a jejich řešení formou kazuistik
9. Kazuistika křečového stavu
10. Kazuistika anafylaktické reakce
11. Kazuistika bolesti na hrudi
PRAKTICKÁ ČÁST - práce ve skupinách
Termín konání: 24. 9. 2014, /středa/, 13:00 hod. – 19:00 hod.
Místo konání:
Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9
Cena:
2.890,- Kč /sleva pro dentální tým/
/stanice metra Vysočanská/
/cena zahrnuje: kurzovné, 2x coffeebreak, 1x oběd, studijní pomůcky/
............................................................................................................................................................................................ 
PŘIHLÁŠKA
Závazně se přihlašuji na odborný kurz „První pomoc v ordinaci zubního lékaře“, Praha 24. 9. 2014
1. Jméno: …………………………………
Příjmení: ………..……………………………………………….
2. Jméno: …………………………………
Příjmení: ………………..……………………………………….
Adresa: ………………………………………………….……………..………………………………………........................
IČ (RČ): …………………………………..…
Tel.: ……………..........………………………………..
Email: ………………………………………………
Uhrazeno dne: …………………………………….
Podpis a razítko: ……………………………………………..
Přihlášky zasílejte emailem:
[email protected]
Poštou na adresu: Profimed s.r.o., Zličín Business centre, Na Radosti 419, Praha 5
Informace:
Vendula Hnízdilová, tel.: 724 100 477
nebo na www.profimed.cz/kurzy
Způsob platby:
Registrační poplatek uhraďte do týdne před termínem na
bankovní účet 1030934001/2700, UniCredit Bank,
jako VS uveďte vaše IČ a jako SS 240914 (datum akce)
Bude požádáno o kreditní ohodnocení u ČSK - 50 bodů, ČAS a ADH – 4 kredity.
Harmonogram: První pomoc v ordinaci zubního lékaře
12:30 – 13:00
registrace účastníků, občerstvení
TEORETICKÁ ČÁST:
13:00 – 13:45
Blok I. /45´/ - MUDr. Vladivoj Tuzar
1. Základní podpora života – algoritmy resuscitace dospělých a dětí
2. Základní podpora života – algoritmy resuscitace dospělých a dětí s použitím AED
13:50 – 14:35
3.
4.
14:40 – 15:25
5.
6.
7.
Blok II. /45´/ - MUDr. Martin Štěpán
Rozšířená podpora života – algoritmy ALS
Časná defibrilace
Blok III. /45´/ - MUDr. Stanislav Machart
Závažné stavy a jejich řešení
FBAO – aspirace cizího tělesa
Alergie, anafylaxe, křeče, kolaps
15:30 – 16:00
16:00 – 16:45
8.
9.
10.
11.
coffee break
Blok IV. /45´/ - MUDr. Tuzar, MUDr. Machart, MUDr. Štěpán
Závažní stavy a jejich řešení formou kazuistik
Kazuistika křečového stavu
Kazuistika anafylaktické reakce
Kazuistika bolesti na hrudi
16:45 – 17:00
coffee break
PRAKTICKÁ ČÁST: práce ve skupinách – 3 pracoviště
17:00 – 19:00
Blok V./120´/
1.
2.
3.
Nácvik základní podpory života bez pomůcek /nepřímá masáž srdeční, dýchání z plic do
plic/ a s pomocí resuscitačního vaku
Nácvik použití automatizovaného externího defibrilátoru
Zajištění nitrožilního vstupu a aplikace léků, sestavení infúze
19:00 Diskuse, závěr, předání certifikátů
Obchodní podmínky
1.
2.
3.
V případě stornování kurzu ze strany odběratele:

do 21 dnů před potvrzeným termínem neúčtujeme storno poplatky,

14 až 20 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 25% z ceny kurzu,

7 až 13 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu,

1 až 6 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 75% z ceny kurzu.
Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na
emailovou adresu uvedenou v závazné přihlášce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě s odběratelem lze kurz buď
přesunout nebo zrušit bez storno poplatků
Prohlášení o ochraně osobních údajů. Podmínkou pro vystavení Osvědčení/Potvrzení o absolvování akreditovaného vzdělávacího
programu je sdělení jména, příjmení a data narození účastníka. Osobní údaje obsažené v prezenční listině budou v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. Zpracovány pouze organizátorem vzdělávací akce v rozsahu nutném pro účely zajištění výuky v rámci
vzdělávací akce a pro potřeby evidence vzdělávacích akcí a účasti na nich. Tyto osobní údaje nesmějí být poskytovány třetím
osobám ani využívány k jiným účelům.
Download

První pomoc v ordinaci zubního lékaře Řešení