Motivace: mýtus dnešní doby
Setkání manažerů
Úterý 22. října 2013
13:30 až 19:00 hodin
Hotel Golden Tulip Savoy
Keplerova 6, 118 00 Praha 1
Moderátoři:
PhDr. Ing. Jiří Stýblo, PhD.
PhDr. Marian Jelínek
Ing. Miroslav Spousta
O programu:
Inspirovat k novému pohledu na motivaci.
Setkat se nad podnětným tématem se zajímavými lidmi.
Přinést nové pohledy na kreativitu a výkonnost lidí.
Motivovat k vyšší efektivitě řízení organizace (týmu).
Pochopit motivaci přecházející v inspiraci člověka.
Cílová skupina:
Top a talentovaní manažeři, vedoucí týmů, leadeři a podnikatelé.
Všichni ti, kteří chtějí pochopit problematiku úspěchu člověka.
Program:
13:30 – 13:55
Welcome drink, cofeebreak
13:55 – 14:00
Oficiální zahájení akce
14:00 – 15:00
Motivační a inspirační leadership
(PhDr. Jiří Stýblo, PhD.)
Komu zvoní hrana, soumrak „krakenů“ lidských zdrojů
Motivace vyžaduje svobodné pracovní jednání člověka
Sebereflexe jako součást motivace
Motivace bez pouček
Motivovaní zaměstnanci – nejlepší zbraň proti konkurenci
Inspirace není hvězdné inženýrství, ale smysluplný leadership
Leadeři vytvářejí „silné pracoviště“
Motivující komunikace změny (ochranný štít a útočné šípy firem)
Kompetenční leadership motivuje
zvládnou pouze profesionálové)
ke
změnám
(řízení
změn
Vedu, řídím, chci, chci, abys také chtěl (máme správný kompas
k podnikatelské mapě?)
15:00 – 16:30
Motivace: mýtus dnešní doby (PhDr. Marian Jelínek)
Motivace bez „motivace“
Paralely mezi sportem a byznysem
Emoční vazba mezi osobností a rolí
-
Proč jsou někteří lidé úspěšnější než jiní?
-
Co je příčinou úspěchu?
-
Co je největší “aktivací” člověka k dané činnosti?
- Jaký je rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými lidmi
v daných rolích?
ZÓNA, FLOW, PEAK PERFORMANCE...
Je úspěch (úspěšnost v dané roli) otázkou motivace?
16:30 – 17:00
Coffeebreak
® Profit management ČR s.r.o.; Motivace: mýtus dnešní doby
Červenec 2013
17:00 – 18:00
Motivace, stimulace nebo manipulace
(Ing. Miroslav Spousta)
Na čem lze stavět v řízení – strach nebo důvěra
Výběr role – postoj oběti nebo tvůrce
Osobní respekt a hierarchie
Svobodné rozhodnutí jednotlivce jako klíč vnitřní motivace
Případová studie rozvoje firmy směrem k důvěře a motivaci
Vhodnost cesty od direktivního šéfa k delegujícímu leaderovi
Ego a leadership
Emoční inteligence a schopnosti stimulovat a podporovat vnitřní
motivaci
18:00 – 19:00
Moderovaná diskuse
Moderátoři:
PhDr. Ing. Jiří Stýblo, PhD.
Člen rady expertů České manažerské asociace
a vysokoškolský pedagog, interní trenér - Profit management ČR
Jiří Stýblo je členem řady řídicích orgánů firem, a to převážně se
zaměřením na rozvoj personálních znalostí firmy. Poskytuje aktivní
poradenskou činnost předním českým i zahraničním podnikům
a finančním institucím. Působil a dosud působí v programech MBA,
MSc, Ph.D. v oboru managementu a leadershipu. Publikoval více než
desítku odborných knih a mnoho článků. Zúčastnil se řady
mezinárodních kurzů a seminářů, ať již v ČR nebo v zahraničí. Jiří Stýblo je absolvent
Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty obchodní a Fakulty řízení a absolvent
Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
PhDr. Marian Jelínek
Vyhledávaný kouč a specialista společnosti Profit management ČR
Marian Jelínek je hokejový trenér, kouč, manažer, spisovatel.
Mimo jiné je znám díky dlouholeté spolupráci s Jaromírem Jágrem,
byl jeho osobním koučem a zakladatelem Jágr-teamu.
Svou dlouhodobou zkušeností ve vrcholovém sportu se inspiruje při
přednáškách pro manažery všech oborů. Sportu a byznysu je
nadřazeno slovo výkon a motivace. To se často stává hlavním
tématem jednak přednášek na konferencích v Čechách i v zahraničí,
ale také předmětem osobního koučování.
Je autorem 7 knih, z čehož dvě vyšly v Německu. Marian Jelínek vystudoval Fakultu
tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor tělesná výchova - zeměpis. V roce
2004 získal doktorát z kinantropologie (věda o pohybu) a v letošním roce dokončuje
druhý doktorát ze sportovní psychologie.
® Profit management ČR s.r.o.; Motivace: mýtus dnešní doby
Červenec 2013
Ing. Miroslav Spousta
Partner a externí lektor společnosti Profit management ČR
Miroslav Spousta se věnuje přípravě a rozvoji podnikatelů
a manažerů. Na českém trhu poradenství a vzdělávání se pohybuje
13 let. Mezi jeho klienty patří leadeři a manažeři, kteří chtějí
budovat svůj byznys a žít svůj život na jasně definovaných
hodnotách, které přinášejí užitek jim i jejich okolí. Pracuje
s jednoduchými a účinnými nástroji, technikami a modely uvažování.
Miroslav Spousta vystudoval Stavební fakultu ČVUT, obor Podnikání
a řízení ve stavebnictví. Absolvoval pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové terapii.
Dále prošel výcviky v NLP a studuje systemické konstelace rodinné i organizační. Výcvik
v koučování akreditovaný u ICF dokončil u kanadské Erickson College.
Doporučená literatura:
Covey S. M. R. 2008. Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše. Management
Press. Praha.
Secretan L. 2011. Probuď sebe, nadchni druhé, změň svět! Management Press.
Praha.
Stýblo J. 2012. Leadership - realita nebo vize. Professional Publishing. Praha.
Jelínek M., Kuchař J. 2006. Poznej sám sebe: tajemství těla, duše a mysli. EMINENT.
Praha.
Jelínek M., Kuchař J. 2007. Úspěch a jeho spirituální dimenze: mýtus, fikce,
skutečnost. EMINENT. Praha.
Jelínek M., Kuchař J. 2013. Motivace: mýtus dnešní doby. EMINENT. Praha.
Bílý J. 2007. Úžasná síla celku - organizační, podnikové a experimentální
konstelace. Pragma. Praha.
Collins J. 2008. Jak z dobré firmy udělat skvělou. GRADA. Praha.
Účastnický poplatek:
5 200 Kč + DPH
V ceně programu je:
Kniha PhDr. Mariana Jelínka
Welcome drink
2x coffeebreak
Parking
Těšíme se na Vaši aktivní účast.
® Profit management ČR s.r.o.; Motivace: mýtus dnešní doby
Červenec 2013
Download

Motivace: mýtus dnešní doby