Jabok VOŠ – centrum dalšího zdělávání
W servis – Praha, vzdělávací agentura
Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ve spolupráci s W servis, Praha si vás dovoluje
pozvat na odbornou vzdělávací akci:
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE SE SENIORY
Lektoři:
Ing. Soňa Španielová, MBA, VŠ politických a společenských věd
Klíčové oblasti: efektivní komunikace, specifické znaky cílové skupiny, faktory ovlivňující
vlastní komunikaci, nekonfliktní a slušná komunikace, typy postižení – porucha sluchu, zraku,
pohybového aparátu, změna intelektu a specifika komunikace, verbální agrese, nácvik technik
a simulace
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
specifika komunikování v ošetřovatelské péči o seniory
fyzické, psychické a sociální faktory ovlivňující komunikaci
vnější a vnitřní komunikační bariéry
efektivní komunikace a její techniky
specifika komunikace se seniory s různými typy zdravotního
a smyslového postižení
zvládání negativních emocí, pozitivní a neutrální komunikace
verbální agrese - příčiny, její zvládání a eliminace
praktická část 1. - nácvik technik efektivní komunikace
praktická část 2. - řešení simulovaných situací
Datum a čas konání: 2. - 3. 3. 2011, od 9:00 do 16:00 hod.
Místo konání:
Školící středisko CHRPA Pardubice, K Dolíčku 245
Cena:
Pozn.:
2.890,- Kč /cena zahrnuje: kurzovné, materiály, 3x coffeebreak, 2x
oběd formou bufetu/
Z důvodu nároků na efektivitu praktické části má kurz omezenou kapacitu!
............................................................................................................................................................................................
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na kurz „Efektivní komunikace se seniory“, Pardubice 2. – 3. 3. 2011
1. Jméno: …………………………………
Příjmení: ………..……………………………………………….
2. Jméno: …………………………………
Příjmení: ………………..……………………………………….
Adresa: ………………………………………………….……………..………………………………………........................
IČ (RČ): …………………………………..…
Tel.: ……………..........………………………………..
Email: ………………………………………………
Uhrazeno dne: …………………………………….
Podpis a razítko: ……………………………………………..
Termín uzávěrky přihlášek:
25. 2. 2010
Přihlášky zasílejte na adresu: W – servis, pobočka Pardubice, Mgr. Taťána Hnízdilová,
Mikulovická 256, 530 02 Pardubice nebo e-mailem: [email protected]
Informace: Mgr. Taťána Hnízdilová, tel.: 733 325 286
Platební podmínky:
Účastnický poplatek uhraďte dle faktury, která Vám bude zaslána na
základě přijaté závazné přihlášky.
JABOK – Centrum dalšího vzdělávání je držitelem akreditace MPSV ČR pro oblast celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách a rovněž
akreditace MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a bylo založeno v roce 2007.
Obchodní podmínky:
1. V případě stornování kurzu ze strany odběratele:
2.
3.

do 21 dnů před potvrzeným termínem neúčtujeme storno poplatky,

14 až 20 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 25% z ceny kurzu,

7 až 13 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu,

1 až 6 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 75% z ceny kurzu.
Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na emailovou adresu
uvedenou v závazné přihlášce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě s odběratelem lze kurz buď přesunout nebo zrušit bez storno poplatků
Prohlášení o ochraně osobních údajů. Podmínkou pro vystavení Osvědčení/Potvrzení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu je sdělení
jména, příjmení a data narození účastníka. Osobní údaje obsažené v prezenční listině budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zpracovány pouze
organizátorem vzdělávací akce v rozsahu nutném pro účely zajištění výuky v rámci vzdělávací akce a pro potřeby evidence vzdělávacích akcí a účasti
na nich. Tyto osobní údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům.
Download

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE SE SENIORY