Nalejme si čistého vína
Vítejte v kině Marta!
Představíme vám sdružení a kandidáty
Seznámíme vás s naším volebním programem
Podiskutujeme při víně a dalších pochutinách
Představení sdružení
Naše Božice
• kandidaturu připravujeme od Vánoc 2013
• 11 měsíců tvrdé práce
• přes množství jednání jsme došli až sem
• děkujeme Lukáši Malákovi, Tereze Matyáškové, Tomáši
Lumpemu a Lucii Muchovičové za spolupráci na kampani
• nabízíme vám náš program, tvrdou práci a odhodlání, které
věnujeme Božicím
• jediné, co žádáme, je Váš hlas 10. a 11. října 2014
Volit?
“Vážení spoluobčané, jít k volbám není vaší povinností, je to
vaše právo. Využijte je a volte svoje kandidáty, osobnosti,
strany, které mají vaši důvěru. Přejeme vám, aby do nového
zastupitelstva byli zvoleni ti občané, které jste si vybrali.”
Jak volit?
• volí se označením křížkem ve volebním lístku
• nejlepší a nejjednodušší je označit celou volební stranu
Naše Božice
vylosované číslo 5
1. Bc. Jiřina Čurdová, 42 let, ekonom,
Božice, bez politické příslušnosti
2. Ing. Marek Klíč, 36 let, ekonom,
Božice, bez politické příslušnosti
3. Josef Leisser, 24 let, student, Božice,
bez politické příslušnosti
Kandidují:
1.
2.
3.
4.
5.
Bc. Jiřina Čurdová (42 let)
ekonomka
Ing. Marek Klíč (36 let)
soukromý zemědělec
Josef Leisser (24 let)
student
Ivan Hudec (32 let)
správce kina Marta
MUDr. Marcela Hnízdilová (44 let)
zubní lékařka
6.
7.
8.
9.
10.
Jaromír Jandásek (31 let)
živnostník
Jitka Kročilová (39 let)
pracovník v sociálních službách
Ing. Miroslav Klíč (65 let)
soukromý zemědělec
Mgr. Kamil Fila (34 let)
novinář
Ing. Karel Rydval (47 let)
policista
11.
12.
13.
14.
15.
Josef Griebaum (62 let)
řidič
Šárka Czerwonková (40 let)
pracovník v sociálních službách
Denisa Šebelová (26 let)
učitelka
Josef Fňukal (27 let)
řemeslník
Jana Pavlíková (36 let)
prodavačka
Jiřina Čurdová
ekonomka, matka dvou dětí, autorka několika
úspěšných projektů zvyšujících zaměstnanost
a kandidátka na starostku naší obce Božice
Marek Klíč
soukromý zemědělec pracující přes 10 let
na rodinné farmě v Božicích, otec dvou
dětí a člen Družstva božických vinařů
Josef Leisser
student Právnické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, člen představenstva
Družstva božických vinařů
Ivan Hudec
správce a provozní kina MARTA, zaměstnanec
dopravní firmy
Program:
1. Rodina
2. Rozvoj obce
3. Sportoviště a kulturní vyžití
4. Transparentnost
5. Malé spolky
6. Zaměstnanost
7. Regionální spolupráce
1
Rodina:
• obnovíme vybavení mateřských škol
• podporujeme mezigenerační sbližování – společné
kroužky a aktivity pro rodiče s dětmi i prarodiči, kulturní
představení pro celé rodiny
• vystavíme a opravíme dětská hřiště, aby byla všechna
bezpečná, rozmístíme je nejen v centru obce, ale
i v přírodě v okolí Božic
• zrekonstruujeme lavičky a autobusové zastávky
2
Rozvoj
obce:
• zajistíme rovnoměrný rozvoj všech částí Božic
• podporujeme malovinaře a obnovu vinohradů
• vystavíme vinárnu s ubytovacími jednotkami před
Obecním sklepem
• přesuneme infocentrum s knihovnou do prostor
vedle pošty, aby opravdu informovalo a bylo blíže
občanům Božic
• vytvoříme nové tématické infostezky Božicemi,
zkvalitníme značení
• podpoříme výsadbu zeleně v obci
3
Sportoviště a
kulturní vyžití:
• opravíme kulturní a sportovní zařízení, jako jsou kino
MARTA, Jiráskův dům, „Škarkovka“
• podporujeme sportovní a kulturní uskupení, obec jim
nebude na obtíž
• vystavíme U-rampu a překážky na skate a bike
• více dětských hřišť v přírodních lokalitách v obci
4
Transparentnost:
• přineseme zastupitelstvo blíže občanům – minimálně
jednou ročně budeme zasedat v co největší blízkosti
občanům
• promítneme všem návštěvníkům zastupitelstva
dokumenty, o kterých se jedná; na www.bozice.cz
budeme ukládat audio a videozáznamy schůzí
zastupitelstva
• vytvoříme strategický plán obce na období nejbližších
10 let
• vydáme Obecní Noviny několikrát do roka a plné
důležitých informací
5
Malé
spolky:
• podporujeme průhledné financování a všechna
sdružení a spolky v obci
• podpoříme je organizačně i finančně
6
Zaměstnanost:
• využijeme dotačních prostředků na snížení
nezaměstnanosti
• aktivně vyhledáme investiční programy
• podporujeme mladé podnikatele a využití veřejně
prospěšné práce v naší obci
7
Regionální
spolupráce:
• zkvalitníme napojení na síť cyklostezek
• budeme aktivně vystupovat v zájmu obce při jednání
v regionálních organizacích
• klademe důraz na poznávání a přeshraniční
spolupráci s regiony v zahraničí
(Mikroregion Land um Laa)
Díky za pozornost,
pojďme se pobavit a občerstvit
Komunální volby 2014
10. a 11. října
www.nasebozice.cz
Download

Představení Naše Božice v kině Marta 27.9.2014