Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci se společností Člověk v tísni o. p. s.
zve na
KONFERENCI K PROJEKTU
„SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ V ČR“
4. a 5. března 2014
v hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3
PROGRAM KONFERENCE
Pracovní verze
ÚTERÝ 4. BŘEZNA
8,00 – 9,00
Příjezd účastníků
9,00 – 9,45
Prezence a registrace
10,00 – 12,30
DOPOLEDNÍ BLOK
Zahájení - doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., Mgr. Tomáš Habart
Vystoupení hostů (Úřad vlády ČR, MŠMT ČR, ČOSIV)
Podpůrná opatření – nový prvek v českém školství (pracovní verze Katalogu PO)
Mgr. Jindřich Monček, PaedDr. Pavlína Baslerová
Asistent pedagoga – aktuální situace a přehled výstupů projektu
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., Mgr. Mariana Koutská
Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast inkluze
Ing. Veronika Machowská, Mgr. Olga Daskin
Diskuse
12,30 – 13,30
Oběd
ODPOLEDNÍ BLOK
13,30 – 17,30
Jednání v jednotlivých sekcích podle témat
1.
2.
3.
4.
5.
Žák se sociálním znevýhodněním – Mgr. Jindřich Monček
Organizační forma SPC – PaedDr. Pavlína Baslerová
Žák se SVP ve třídě – Mgr. Lenka Felcmanová
Diagnostické nástroje posuzování SVP – PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.
Systémové řešení pozice asistenta pedagoga – doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.,
Mgr. Marie Klusáčková
6. Spolupráce školy, rodiny a poradenského pracoviště – Mgr. Eva Čadová
7. Role zřizovatele v inkluzivním vzdělávání – Mgr. Tomáš Habart
Pozn.: Podle zájmu přihlášených bude otevřeno 5 – 6 sekcí.
15,30 – 16,00
Coffeebreak
18,00 – 19,00
Večeře
STŘEDA 5. BŘEZNA
8,00 – 9,00
Snídaně pro ubytované
9,00 – 12,15
DOPOLEDNÍ BLOK
Jednání v sekcích
1. Katalog podpůrných opatření pro žáky s mentálním postižením – moderuje prof.
PaedDr. M. Valenta, Ph.D.
2. Katalog PO podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením – moderuje
Mgr. Eva Čadová
3. Katalog PO pro žáky se zrakovým postižením – moderuje Mgr. Jana Janková
4. Tvorba katalogu podpůrných opatření pro žáky se sluchovým postižením –
moderuje Mgr. Jana Barvíková
5. Tvorba katalogu podpůrných opatření pro žáky s narušenou komunikační
schopností – moderuje Mgr. Renata Vrbová, Ph.D.
6. Tvorba katalogu podpůrných opatření pro žáky s poruchou autistického
spektra – moderuje Mgr. Zuzana Žampachová
7. Tvorba katalogu podpůrných opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním –
moderuje Mgr. Jindřich Monček
8. Odborná sekce pracovníků krajských úřadů a veřejné správy – moderuje doc.
PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
9. Standard práce asistenta pedagoga – moderuje Mgr. Olga Kusá, Mgr. Jana
Hanzlíková
12,15
Občerstvení
Mgr. Tomáš Habart
manažer projektu
Člověk v tísni o. p. s.
doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
hlavní řešitel projektu
PdF UP
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
děkanka PdF UP
POZNÁMKY K PRŮBĚHU A PROGRAMU KONFERENCE
1. Program není v tuto chvíli definitivní – z vzhledem k časovým možnostem oslovených lektorů může
dojít ke změně tématu, směřování konference je však již dnes zřejmé.
2. V přihlášce prosím vyznačte název úterní odpolední sekce.
3. Přihlášky budou registrovány na webu projektu www.inkluze.upol.cz. Protože se jedná o konferenci
podpořenou z projektu ESF, je přihláška podrobná kvůli evidenci, kterou musíme v projektu
vykazovat.
4. Po naplnění kapacity není možné zařazení mezi účastníky
5. Stravu a ubytování zajistíme přesně tak, jak uvedete v přihlášce, pozdější změny nejsou
z organizačních důvodů možné. Účastníci konference, kteří mají pracoviště v Praze, nemají na rok na
ubytování a stravné.
INFORMACE O MÍSTU KONÁNÍ KONFERENCE A K UBYTOVÁNÍ
Adresa: Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Informace k ubytování:
Příjezd účastníků do hotelu je naplánován do 9 hod. Ubytovat se můžete v průběhu dne, zpravidla od 14
hodin - z důvodů úklidů pokojů. Do té doby si můžete uschovat zavazadla ve vyhrazené místnosti. Druhý den
je nutné pokoje vyklidit do 10.00. Zavazadla budete moci uskladnit opět ve vyhrazené místnosti. Veškeré
informace o ubytování obdržíte na recepci.
Parkování:
Hotel umožňuje parkovat osobní automobily za poplatek 60 Kč/h nebo 300 Kč/den v prostorách
podzemních garáží.
Doprava
Vlakem: Hlavní nádraží a dále tramvají číslo 5, 9, 26 - stanice "Olšanské náměstí"
Metrem: stanice metra A "Flora". Hotel je od stanice metra cca. 350m.
Autobusem: Autobusové nádraží Florenc a dále autobusem číslo 175 do stanice “Olšanské náměstí“
Tramvají: číslo 5, 9, 26 stanice "Olšanské náměstí"
Autem: dle mapky
Download

Podrobné informace ke stažení v pozvánce