Program a časový harmonogram
5. odborné konference
a
VIII. Sněmu KZ ZZS ČR 28. 3. - 29. 3. 2013
1
Čtvrtek 28. 3. 2013 – program prvního dne - 5. odborná konference
08,30 – 09,30 hod. registrace účastníků s občerstvením (coffeebreak)
09,30 – 09,45 hod. zahájení 5. odborné konference KZ ZZS ČR
Bc. Drahomír Sigmund, prezident KZ ZZS ČR
09,45 – 10,30 hod. - I. blok přednášek, předsedající: Mgr. Martin Spurný, Ivana Rokosová, DiS.
09,45 – 10,15 hod. Mimořádná událost Frenštát pod Radhoštěm – pohled záchranáře
Pavel Schwarz, DiS., záchranář ZZS MSK a dobrovolný hasič
10,15 – 10,30 hod. Mimořádná událost Frenštát pod Radhoštěm – pohled psychologa
PhDr. Lukáš Humpl, psycholog, tiskový mluvčí a záchranář ZZS MSK
10,30 – 10,45 hod. diskuze k I. bloku přednášek
10,45 – 10,55 hod. krátká přestávka
10,55 – 11,45 hod. - II. blok přednášek, předsedající: Mgr. Radek Benda, Bc. Denisa Fertö, DiS.
10,55 – 11,10 hod. Co nabízí UP záchranné službě, OUP FN OL
Bc. Michaela Gehrová, vrchní sestra OUP FN Olomouc
11,10 – 11,25 hod. Přínosy urgentního příjmu, OUP FN OL
Bc. Petr Kříž, záchranář ZZS OK a záchranář OUP FN OL
11,25 – 11,45 hod. O záchranné službě /údolí suchých kostí/
MUDr. Jiří Franz, lékař ZZS HMP, Bc. Linda Franzová, USZS SK
11,45 – 12,00 hod. diskuze k II. bloku přednášek
2
12,00 – 13,00 hod. přestávka na oběd, výběr ze tří jídel, objednávky budou probíhat u registrace
13,00 – 14,30 hod. - III. blok přednášek, předsedající: Mgr. et Bc. Pavel Böhm, Lucie Plachá, DiS.
13,00 – 13,15 hod. Není vše tak, jak se na první pohled může zdát
Pavel Lampa, DiS., operátor KZOS a záchranář ZZS OK
13,15 – 13,30 hod. Od banality k neúspěšné KPR v posádce RZP, kazuistika
Bc. Lenka Santlerová, záchranář ZZS ZK
13,30 – 13,45 hod. KPR v posádce RZP
Mgr. Petr Matouch, záchranář, operátor a pracovník pracoviště krizové
připravenosti ZZS OK
13,45 – 14,00 hod. Nesmrtelnost operátora
Bc. Helena Suchá, DiS., operátor KZOS ÚK
14,00 – 14,15 hod. Pohled řidiče ZZS
Bc. Martin Machala, DiS., záchranář a řidič ZZS OK
14,15 – 14,30 hod. Odborná praxe na ZZS z pohledu studenta záchranáře
Mgr. Marinella Danosová, DiS., Fakulta zdravotních věd UP OL
14,30 – 14,40 hod. diskuze k III. bloku přednášek
14,40 – 14,55 hod. přestávka na občerstvení (coffeebreak)
14,55 – 15,55 hod. - IV. blok přednášek, předsedající: Mgr. Marinella Danosová, DiS., Bc. Tomáš Bortl, DiS.
14,55 – 15,10 hod. Mezinárodní vyhledávací a záchranné týmy
nprap. Dalibor Palička, inspektor PO HZS MSK
15,10 – 15,25 hod. Záchranářská kynologie u Městské policie
Aleš Dvořák, vedoucí skupiny kynologie u MP - Ostrava
3
15,25 – 15,40 hod. V cizí kůži
Ivana Rokosová, DiS., záchranář ZZS OK
15,40 – 15,55 hod. Práce operátora ZOS aneb nejsme cvičené opice
Bc. Denisa Fertö, DiS., operátor KZOS ZZS OK
15,55 – 16,10 hod. diskuze k IV. bloku přednášek
16,10 – 16,15 hod. krátká přestávka
16,15 – 17,05 hod. - V. blok přednášek, předsedající: Roman Pavelka, DiS., Pavel Lampa, DiS.
16,15 – 16,30 hod. Kdo je a jak to vidí inspektor provozu ZZS
Mgr. Radek Benda, inspektor provozu a záchranář ZZS ASČR Praha Západ
16,30 – 16,40 hod. Specifika spolupráce s LZS
Bc. Aleš Koranda, vrchní sestra LZS, záchranář ZZS OK
16,40 – 16,55 hod. Specializační vzdělávání v Oboru urgentní medicína
Bc. Radomír Vlk, záchranář ZZS HMP
16,55 – 17,05 hod. Krizové řízení jako součást ZZS
Mgr. et Bc. Pavel Böhm, ČVUT v Praze, Katedra lékařských a humanitních oborů
17,05 – 17,15 hod. diskuze k V. bloku přednášek
17,15 hod. přepokládané ukončení konference
19,00 – 01,00 hod. společenský večer s rautem, hudbou a tancem
4
Pátek 29. 3. 2013 – program druhého dne, jednání VIII. Sněmu KZ ZZS ČR
07,30 – 09,00 hod. snídaně
09,00 – 09,15 hod. zahájení VIII. Sněmu KZ ZZS ČR
prezident KZ ZZS ČR, Bc. Drahomír Sigmund
09,15 – 12,00 hod. jednání VIII. Sněmu dle schváleného programu
12,00 – 13,00 hod. přestávka na oběd
13,00 – 15,00 hod. jednání VIII. Sněmu dle schváleného programu
15,00 – 15,30 hod. přestávka na občerstvení (coffeebreak)
15,30 hod. po občerstvení na cestu předpokládáme konec VIII. Sněmu a dojde-li již k naplnění všech bodů
programu, bude sněm ukončen v dřívějších hodinách.
Šťastnou, pohodovou a bezproblémovou cestu domů
a nejpozději za rok na viděnou
na IX. Sněmu KZ ZZS ČR a 6. odborné konferenci.
Vedení KZ ZZS ČR
5
Download

časovým harmonogramem