TALENT MANAGEMENT
ÚVOD
Lenka Mynářová
Motto:
Za dobu mé přednášky se narodí
728 dětí v Indii
123 v USA
19 v Německu
Kde jsou budoucí talenti???
2
OBSAH
1. Co to je Talent Management?
2. Kdo to je talent?
3. Proč je zrovna Talent Management tak důležitý?
4. Realita Talent Managementu
5. Kdo je nositelem TM?
6. Kde je budoucnost?
3
1. Co to je Talent Management?
1. Strategický koncept, který reaguje na situaci po krizi 2008 a prudké
změny v globální situaci.
To, co fungovalo před tím, jako cesta k růstu nefunguje.
Nové cesty k růstu mohou najít pouze lidé s vizí,
schopností předvídat, vytvářet nové koncepty - Talenti a budoucí leadeři
2. Systém, v rámci kterého jsou hledáni, rozvíjeni a „udržováni“
lidé s nadprůměrnými vlastnostmi - talenti
4
1. Co to je Talent Management?
3. Talent Management je business proces, který odstraňuje rozdíl mezi
dostupnými talenty uvnitř organizací a potřebou organizace v oblasti
talentů pro budoucí růst
Co není TM?
- HR funkce firmy – talenty potřebuje business, ne HR
5
2. Kdo to je talent?
Talent je osobnost, která má:
1. KSA‘s (knowledge, skills, abilities)
2. Charakter (morálku) a motivaci
Druhová rovina talentu je klíčová pro jeho úspěch.
6
The chemistry of Talent Management
7
2. Kdo to je talent?
Typologie talentů
Patří k častým omylům, že za talenty jsou považováni jen studenti a mladí
lidé.
Není tomu tak. Základní typologie talentů je tato:
Genetration
Y
(31 a mladší)
Genetration
X
(32 – 47 let)
Baby Boomers
(48 – 65 let)
8
3. Proč je zrovna Talent Management tak
důležitý?
1. Firmy, organizace, VŠ, akademická pracoviště potřebují růst.
tak
důležitý?
2. Klíčovou otázkou se stává kde a jak růst?
- Na správnou odpověď není žádný návod.
- Je to klíčová strategická oblast pro budoucí přežití a rozvoj.
3. Svět se shoduje na jednom, a to jsou základní stavební kameny
úspěchu :
Růst
TALENTI
EFEKTIVNOST
+ ORGANIZACE +
INOVACE
+
BRAND
REPUTATION
9
3. Proč je zrovna Talent Management tak
důležitý?
4. Potřebujeme nové cesty k růstu, nové strategie pro nepřetržitě se měnící
svět. Potřebujeme inovace, nová řešení.
KDO JE NAVRHNE?
KDO JE VYTVOŘÍ?
KDO JE ZREALIZUJE?
TI NEJLEPŠÍ TALENTI.
NOVÍ LÍDŘI
10
4. Realita Talent Managementu
Příklad z Indie
Indická IT firma (realizující 60% businessu v USA) má v Indii 25.000
zaměstnanců. Trvale hledá nejlepší studenty - budoucí talenty.
Na VŠ v Indii v jejich specializaci
studují 4 miliony studentů
250 tisíc se každý rok dozví o tom,
že hledají nejlepší
25 tisíc osloví osobně a odprezentují
jim firmu, vizi, možnosti
Získají 250
talentů
11
4. Realita Talent Managementu
-
TALENTŮ JE KRITICKÝ NEDOSTATEK
-
Paradoxem TM je, že rostoucí nezaměstnanost v žádném případě
nepřináší více talentů k dispozici
-
Asie hledá talenty leadery a R&D specialisty
12
5. Kdo je nositelem TM?
-
Ten, kdo jej potřebuje. Tzn. Firma, instituce, VŠ, akademické
pracoviště …
-
Smyslem TM je vybudovat a udržet si konkurenční výhodu. Mít
budoucí leadery a specialisty. Mít elitu
-
O budoucnosti bude rozhodovat elita, ti nejlepší. Ne průměr nebo
podprůměr
13
6. Kde je budoucnost?
Global
N=704
Importance-adjusted top three challenges
Asia
N=174
Europe
N=169
United States
N=261
1
Business growth
2
1
1
2
Talent
1
7
T4
3
Cost optimization
6
2
T4
4
Innovation
3
3
3
5
Government regulation
7
5
2
6
Corporate brand and reputation
4
9
8
7
Customer relationships
8
4
7
8
Sustainability
5
8
9
9
International expansion
9
6
6
10
Investor relations
10
10
10
N = Number of overall respondents. Response rate varies for each challenge.
T = Tie
Zdroj: The Conference Board CEO Challenge 2011
14
Případové studie
- Vojtěch Kundrát
- Martin Vaněk
15
Download

TALENT MANAGEMENT ÚVOD