www.scoutrescue.cz
Kvíz - září 2011
Zip
 Mozek
 V které části mozku je centrum pro krátkodobou paměť, rovnováhu, řízení dechu a srdeční akce?
 Řešení:
 Krátkodobá paměť: Její centrum je kdesi v hipokampu ve spánkovém laloku. Hippokampus je
však pouze převaděčem mezi krátkodobou (pracovní) pamětí a pamětí dlouhodobou. Nové
výzkumy poukazují na mozkovou kůru prefrontální jako na centrum pracovní paměti. Lidé
s úrazem hlavy na frontální lalok pak mohou mít retrográdní amnézii na dobu úrazu a trvající i
několik minut po úrazu. Takový raněný se v různých intervalech ptá, co se stalo a kde je. I po
odpovědích ale na vše zapomene a ptá se znovu. Zajímavý je první odstavec tohoto textu.
 Rovnováha: Mozeček zajišťuje koordinaci pohybů (jemných, přesných, rychlých) a udržování
rovnováhy. Jeho činnost je podvědomá. Na rozdíl od hemisfér předního mozku kontrolují
hemisféry mozečku stejnolehlou část těla (levá levou a pravá pravou). Při úrazech hlavy na
zátylek, kde se Mozeček nachází, dochází k poruše rovnováhy, motání se, a zvracení.
 Řízení dechu a srdeční akce: Centra pro řízení základních životních funkcí (oběh a dýchání)
jsou v prodloužené míše. Při úrazech krční páteře (C1, C2) kdy je střižným mechanismem
porušena mícha tak dojde k okamžité zástavě (srdeční i dechové). Toto byl právě princip
usmrcení oběšením.
 Mozek je chráněn, kostí - lebkou. Kde je tato ochrana nejtenčí?: Nejtenčí kost chránící mozek
je kost spánková, i z těchto důvodů je volena sebevrahy jako místo vstřelu. Teoreticky lze i
uvažovat o očnici jako tenké kosti, nebo u dětí fontanely.
Neewa
 Souhlasíte? Pokud máte pocit, že ne, opravte to.
 Trávicí soustava člověka začíná dutinou ústní, do které ústí vývody velkých a malých slinných žlaz.
Velké žlázy jsou párové (příušní, podčelistní, podjazyková), tyto žlázy produkují řídké sliny. Malé
slinné žlázy ústí v různých místech, produkují vazké sliny. Dále soustava pokračuje přes
nosohltan, hltan, jícen a žaludek do dvanáctníku, lačníku, kyčelníku, vzestupného, příčného,
sestupného tračníku a konečníku. Kyčelník je od tračníku oddělen chlopní, Nepokračující část tračníku
za chlopní se jmenuje slepé střevo. Apendix je přívěsek, který vyrůstá ze slepého střeva. K trávicí
soustavě řadíme ještě játra, ve kterých probíhá metabolismus živin a detoxikace krve. Žluč se
tvoří v játrech a je odváděna žlučovodem do dvanáctníku, kde ústí na Vaterské papile. Ve žlučníku se
žluč zahušťuje. Další žlázou je slinivka břišní (pankreas), ústící společně se žlučovodem ve
dvanáctníku.
 Řešení: špatně je
 Trávicí soustava člověka začíná dutinou ústní, do které ústí vývody velkých a malých slinných žlaz.
Velké žlázy jsou párové (příušní, podčelistní, podjazyková), tyto žlázy produkují řídké sliny. Malé
slinné žlázy ústí v různých místech, produkují vazké sliny. Dále soustava pokračuje přes
nosohltan, hltan, jícen a žaludek do dvanáctníku, lačníku, kyčelníku, vzestupného, příčného,
sestupného tračníku a konečníku. Kyčelník je od tračníku oddělen chlopní, Nepokračující část tračníku
za chlopní se jmenuje slepé střevo. Apendix je přívěsek, který vyrůstá ze slepého střeva. K trávicí
soustavě řadíme ještě játra, ve kterých probíhá metabolismus živin a detoxikace krve. Žluč se
tvoří v játrech a je odváděna žlučovodem do dvanáctníku, kde ústí na Vaterské papile. Ve žlučníku se
žluč zahušťuje. Další žlázou je slinivka břišní (pankreas), ústící společně se žlučovodem ve
dvanáctníku.
Jezevec
1. Collum chirurgicum (krček chirurgický) a collum anatomicum (krček anatomický) nalezneme na
člověku kde a proč nás zajímá?
www.scoutrescue.cz
2. Foramen ovale (oválný otvor) ductus Botalli (dučej Botallova) jsou v určitém věku fyziologické.
Persistují-li, jsou patologické. Kde je nalezneme, co to je a jaký je jejich význam? Jako bonusovka,
kdy se mají správně uzavřít?
3. Při hospodských rvačkách dochází někdy po úderu do oblasti spánku a ucha k tzv. vteřinové
smrti. Je to způsobeno anatomií ucha. Co je příčinou?
Bonusovka: jaký je mechanismus tohoto úmrtí?
 Řešení:
1. Jsou na pažní kosti, anatomický je žlábek ohraničující hlavici, chirurgický je zhruba linie na krčku, kde
se nejčastěji kost láme
2. Jsou to spojky mezi žilním a arteriálním řečištěm FO je v síni komor, DB těsně za odstupem aorty ze
srdce. Během nitrožilního vývoje jde pupečníková (okysličená) krev via dutá žíla do srdce, plicní
funkční oběh je uzavřen, je tudíž nutno dostat krev na arteriální stranu řečiště. K tomu slouží tyto
zkraty. Proto má srdce kulovitá tvar a proti FO směřuje krev i jakási řasa. Po porodu stoupne pO2,
v hodinách dojde k uzávěru funkčnímu, do dvou dní je definitivní uzávěr, DB pak prochází proměnou
ve vazivový pruh Ontogeneticky je poslední poslední fysiol persistující DB tuším u krokodýlů.
3. Je to způsobeno tím, že jeden z 12 tzv. hlavových nervů - bloudivý nerv (nervus vagus) vysílá svá
vlákna na řadu míst. Jedno končí v uchu, jedno jde k myokardu. Podrážděním ušního raménka fackou
(ale pozor, i vásnivým polibkem) se vzruch může přenést na srdce a dojde k tzv. vagové, též vteřinové
smrti. (Když nám to prof. Čihák přednášel, z auditoria se ozvalo: „Ta svině mě chtěla zabít“).
Download

Řešení