w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
Sadržaj:
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
Sažetak..........................................................................................................2
Uvod..............................................................................................................3
Etiologija........................................................................................................4
Patogeneza.....................................................................................................5
Klinička slika...................................................................................................8
Dijagnoza.......................................................................................................9
Diferencijalna dijagnoza..................................................................................12
Lečenje.........................................................................................................12
Prognoza.......................................................................................................12
Literatura......................................................................................................13
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
1
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
Sažetak
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
Koma predstavlja najteži stepen poremećaja svesti.Etiopatogenetski se
kome mogu podeliti u dve velike grupe: anatomska koma (coma anatomicum) i
metabolička koma (coma metabolicum). Metabolička koma nastaje kao posledica
metaboličkih poremećaja na celularnom i molekularnom nivou. Uzroci metaboličke
kome mogu biti metaboličke encefalopatije i druga internistička oboljenja,te
trovanja ili prevelike doze lekova. Patogenetski mehanizmi nastanka oštećenja
mozga, u okviru metaboličke kome, su brojni i kompleksni.
Najvažniji su:hipoksija,hipoglikemija,ishemija ,poremećaji osmolarnosti (hiponatremija ili hiperosmolarnost), hiperkapnija , kao i encefalopatije u okviru jetrene ili
bubrežne insuficijencije. Toksični učinci navedenih stanja na ćelije mozga još uvek
nisu u potpunosti razjašnjeni, ali se smatra da su multifaktorijalni i dovode do
poremećaja snabdevanja energijom, poremećaja membranskog potencijala ili
abnormalnosti transmitera.
Klinička slika komatoznog stanja, pored neuroloških simptoma, praćena je i
simptomima i znacima poremećaja koji je doveo do komatoznog stanja.
Dijagnostički postupak, kod komatoznog stanja, je usmeren na otkrivanje uzroka
kome . To zahteva dobru heteroanamnezu i opšti pregled, posebno neurološki pregled , kao i primenu potrebne laboratorijske i druge dopunske dijagnostike, odnosno
morfološku evaluaciju centralnog nervnog sistema (CNS). Preduzimanje adekvatne
terapije ima za cilj sprečavanje daljeg oštećenja mozga i lečenje poremećaja koji je
uzrokovao komatozno stanje.
w
w
w
s
r
.
d
ir a
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
Ključne reci: koma, etiopatogeneza, dijagnostika, terapija.
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
2
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
Uvod
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
Koma je najteži poremećaj svesti iz koga se bolesnik ne može probuditi niti je moguć bilo kakav svesni odgovor na spoljašnji podražaj.Uzroci komatoznog stanja su
brojni. Prema etiologiji i mehanizmu nastanka kome se mogu klasifikovati u dve velike grupe:
I Koma usled primarne neurološke lezije (coma anatomicum) koja nastaje kao posledica oboljenja mozga i moždanih opni.
II Metabolička koma (coma metabolicum) koja nastaje zbog bolesti neurona ili glije
(primarna metabolička koma) ili je posledica metaboličkih i toksičnih poremećaja na
subcelularnom i molekularnom nivou izazvanih ekstracerebralnim procesima (sekundarna metabolička koma).
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
3
k
s
r
na
s
r
.
irad
Download

3633-Medicina-Zdravsteva nega komatoznog