OBSAH
Učebnice seznamuje studenty se stroji dopravními a zdvihacími, pístovými, lopatkovými, s energetickými zařízeními a zařízeními pro technickou úpravu prostředí.
Věnuje se jejich charakteristikám, principu činnosti, rozdělení, stavbě a provozu.
U každé skupiny strojů uvádí také základní pojmy, vztahy a výpočty.
Lektorovali: Ing. Branko Remek, CSc.
Ing. Jaromír Mičík
© Ing. Vladislav Kemka za kolektiv, 2009
ISBN 978-80-7333-075-0
1
DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka) . . . . . . . . . . . . . .
9
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
Zdvihadla a jeřáby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení a charakteristika zdvihadel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika jeřábů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dělení jeřábů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Všeobecné strojní části jeřábů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prostředky k uchopení břemena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hnací ústrojí jeřábů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nosné konstrukce jeřábů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pohony jeřábů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výtahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení výtahů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní parametry výtahů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlavní části výtahů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní pojmy a vztahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulické výtahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pohyblivé schody a chodníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dopravníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dopravníky s tažným elementem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dopravníky bez tažného elementu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostatní manipulační prostředky a systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pneumatické a hydraulické dopravní systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pomocné prostředky při manipulaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dopravní vozíky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přepravní prostředky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paletizace, kontejnerizace, stohování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Silniční vozidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika silničních vozidel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koncepce automobilů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Převodné ústrojí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podvozek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karoserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
19
21
28
32
34
37
38
38
39
40
41
47
48
48
50
50
67
75
75
78
82
84
87
88
88
98
102
104
112
124
5
2
PÍSTOVÉ STROJE (J. Barták) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
Pístová čerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika pístových čerpadel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení pístových čerpadel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní výpočty pístových čerpadel vztažené k činnostem . . . . . . . .
Účinnosti pístového čerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní výpočet hlavních rozměrů čerpadel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konstrukce pístových čerpadel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Membránová čerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostatní hydrostatická čerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pístové kompresory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika pístových kompresorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení pístových kompresorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní výpočty pístových kompresorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Několikastupňová komprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozvody pístových kompresorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulace pístových kompresorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chlazení a mazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pístové spalovací motory s přímočarým vratným pohybem . . . . .
Charakteristika pístových spalovacích motorů . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení pístových spalovacích motorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konstrukce zážehových pístových spalovacích motorů . . . . . . . . . . .
Rozvody spalovacích motorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní pojmy a výpočtové vztahy spalovacích motorů . . . . . . . . . .
Zážehové motory – princip činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní části zážehových motorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vznětové motory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vstřikování paliva vznětového motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wankelův motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazání spalovacích motorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chlazení spalovacích motorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výfukový systém a katalyzátory spalovacích motorů . . . . . . . . . . . . .
Paliva spalovacích motorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provoz a údržba spalovacích motorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
125
126
129
131
132
133
135
135
140
140
142
142
146
147
148
149
150
150
150
152
152
157
159
164
174
175
181
182
183
187
189
192
3
LOPATKOVÉ STROJE (P. Milčák, P. Žitek) . . . . . . . . . . . . . . . . .
193
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
Hydrodynamická čerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika hydrodynamických čerpadel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení hydrodynamických čerpadel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stavba a princip činnosti hydrodynamických čerpadel . . . . . . . . . . . .
Základní pojmy a vztahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulace výkonu hydrodynamických čerpadel . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193
193
194
196
197
199
6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
Ventilátory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika ventilátorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení ventilátorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stavba a princip činnosti ventilátorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní pojmy a vztahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulace ventilátorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turbodmychadla a turbokompresory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika turbodmychadel a turbokompresorů . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení turbodmychadel a turbokompresorů . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stavba a princip činnosti turbodmychadel a turbokompresorů . . . . . .
Základní pojmy a vztahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulace turbodmychadel a turbokompresorů . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vodní turbíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika vodních turbín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení vodních turbín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stavba a princip činnosti vodních turbín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní pojmy a vztahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parní turbíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika parních turbín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení parních turbín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stavba a princip činnosti parních turbín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní pojmy a vztahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spalovací turbíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika spalovacích turbín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení spalovacích turbín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stavba a princip činnosti spalovacích turbín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní pojmy a vztahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryskové motory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika tryskových motorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení tryskových motorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stavba a princip činnosti tryskových motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní pojmy a vztahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
201
201
203
205
206
207
207
208
208
210
211
211
211
212
212
217
220
220
221
222
224
228
228
229
230
234
234
234
235
235
241
4
ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ (P. Milčák, P. Žitek) . . . . . . . . . . . . .
244
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.2.1
Parní generátory (kotle) a jejich příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika kotlů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení kotlů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stavba a princip činnosti kotlů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlavní části kotle a jeho příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní pojmy a vztahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika paliva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
244
244
245
245
249
252
253
253
7
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.4
4.4.1
4.4.2
Rozdělení paliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jaderné reaktory – štěpné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika štěpných jaderných reaktorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení jaderných elektráren a reaktorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stavba a princip činnosti štěpných jaderných reaktorů . . . . . . . . . . . .
Základní pojmy a vztahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jaderná elektrárna Temelín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jaderné reaktory – fúzní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika fúzních jaderných reaktorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stavba a princip činnosti fúzních jaderných raktorů . . . . . . . . . . . . . .
253
255
255
256
257
262
263
264
264
264
5
TECHNICKÁ ÚPRAVA PROSTŘEDÍ (P. Milčák, P. Žitek) . . . . .
266
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
Vytápění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika otopné soustavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení systémů vytápění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stavba a princip činnosti otopných soustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní pojmy a vztahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klimatizace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika klimatizačních zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení klimatizačních zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strojní chlazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakteristika chladicí techniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení chladicí techniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stavba a princip činnosti chladicích zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní pojmy a vztahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
266
266
267
267
269
271
271
272
273
273
273
274
278
LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
1
DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE
Doprava slouží k přepravě osob a různých nákladů z místa na místo.
Může se dělit podle různých hledisek, například podle přepravní vzdálenosti se dělí na:
• dálkovou (silniční, železniční, lodní a letecká doprava);
• blízkou (prostředky pro manipulaci s materiálem):
– meziobjektovou,
– vnitrozávodovou (technologická, netechnologická).
Podle dopravního pohybu materiálu se dělí na:
• plynulou (kontinuální),
• jednotlivou.
Dopravní a zdvihací stroje jsou zařízení a prostředky určené k manipulaci
a přepravě materiálu a osob. Dělí se do skupin podle různých hledisek.
Podle dopravovaného materiálu se dělí na prostředky pro manipulaci:
•
•
•
•
se sypkým materiálem,
se sypkým a kusovým materiálem,
s kusovým materiálem,
s kapalinami a plyny.
Podle užití a typických konstrukčních znaků se dělí na:
•
•
•
•
•
zdvihadla a jeřáby,
výtahy,
dopravníky,
ostatní manipulační prostředky a systémy,
silniční vozidla.
Přemísťování materiálu z místa výskytu do místa potřeby se nazývá
manipulační úkol. Manipulační úkol se provádí pomocí tří základních druhů manipulačních operací, těmi jsou:
• přeprava,
• ložení (nakládka, vykládka, překládka materiálu),
• skladování.
8
9
3.1.3
Stavba a princip činnosti hydrodynamických
čerpadel
Odstředivá (centrifugální) čerpadla dopravují kapalinu točivým pohybem činné části rotoru, kterým je oběžné kolo. Kapalina proudí oběžným
kolem proti výtoku a pohybuje se odstředivě. Ukázka třístupňového radiálního odstředivého čerpadla je na obr. 105.
Odstředivá čerpadla dělíme na čerpadla radiální a diagonální. V radiálních čerpadlech vstupuje kapalina do oběžného kola axiálně, tj. rovnoběžně
s osou a vystupuje z oběžného kola kolmo k ose otáčení, tj. radiálně. U diagonálních (šikmotokých, šroubových) čerpadel vstupuje kapalina do oběžného
kola také axiálně, ale vystupuje z oběžného kola úhlopříčně (diagonálně),
tj. šikmo k ose otáčení.
Podle konstrukčního provedení jsou odstředivá čerpadla jednostupňová
s jednostranným nebo oboustranným vstupem a několikastupňová, zpravidla
s jednoduchými oběžnými koly řazenými za sebou, určená pro velké měrné
energie.
Stupeň odstředivého čerpadla je tvořený oběžným kolem a lopatkovým
převaděčem. U vícestupňových čerpadel je za lopatkovým převaděčem
umístěn převáděcí prostor do následujícího stupně.
V axiálních (vrtulových) čerpadlech kapalina vstupuje do oběžného kola
a vystupuje z něho rovnoběžně s osou, tj. axiálně. Takovéto provedení čerpadla je na obr. 106.
U obvodových (vířivých) čerpadel kapalina do oběžného kola vstupuje
a vystupuje z něho nejčastěji jen na části obvodu.
Do labyrintových čerpadel vstupuje a vystupuje kapalina ve směru mezery mezi rotorem a statorem, v níž se ve spirálových drážkách (labyrintech)
zvyšuje její tlak.
výstupní hrdlo
činná část rotoru
Obr. 106. Axiální – vrtulové čerpadlo
motor čerpadla
ventil
výstupní hrdlo
oběžné kolo
sací hrdlo
Kombinované čerpadlo, jak název napovídá, je kombinací čerpadel stejného nebo různého konstrukčního provedení, zapojených za sebou nebo vedle sebe.
3.1.4
Základní pojmy a vztahy
Měrné otáčky nq se používají pro výběr vhodného typu hydrodynamického čerpadla (tab. 10).
vstupní hrdlo
Tab. 10. Měrné otáčky pro některé druhy hydrodynamických čerpadel
Typ čerpadla
Měrné otáčky nq
(min–1)
radiální
12 – 35
diagonální
35 – 160
axiální
160 – 400
Obr. 105. Třístupňové radiální odstředivé čerpadlo
196
197
Pro jejich výpočet se používá buď vzorec:
H (Q
)
η
č
kde nq jsou měrné otáčky (min ),
n – provozní otáčky čerpadla (min–1),
Q – objemový průtok (m3.s–1),
H – dopravní výška čerpadla (m),
(Q
)
ηč
4
Q ,
H3
H (m)
nq = n ⋅
–1
nebo také:
nq = 333 ⋅ n ⋅
4
Q ,
Y3
kde Y je měrná energie (J.kg–1),
n – provozní otáčky čerpadla (s–1).
Příkon čerpadla P (W) se vypočítá ze vztahu:
P=
Q $ t $ g $ H mo $ g $ H ,
= h
hč
č
kde Q je objemový průtok (m3.s–1),
ρ – hustota čerpané kapaliny (kg.m–3),
m· – hmotnostní průtok (kg.s–1),
H – dopravní výška čerpadla (m),
ηč – účinnost čerpadla.
Dopravní výšku H (m) lze určit ze vztahu:
p ps c v2 - c s2 D ,
H =h+ vt + 2g + hz
kde h
pv , ps
ρ
cv , cs
∆hz
je rozdíl hladin, tzv. geodetická nebo statická výška (m),
– tlak v sání, resp. na výtlaku (Pa),
– hustota čerpané kapaliny (kg.m–3),
– rychlost v sání, resp. na výtlaku (m.s–1),
– ztrátová výška (m), představuje ztráty v armaturách a ztráty třením v potrubí.
Poznámka: Každý člen v rovnici má tvar (i rozměr) výšky – zleva: statická, tlaková, rychlostní a ztrátová výška.
198
Q (m3·s–1)
Obr. 107. Charakteristika čerpadla
Charakteristiky čerpadel. Vyjadřují závislosti hlavních energetických
parametrů (dopravní výšky H, měrné energie E, výkonu P nebo účinnosti ηč)
na dopravovaném množství – objemovém průtoku Q při určitých konstantních otáčkách.
Dílčí charakteristiky se zpracovávají na základě experimentálního měření
na zkušebním okruhu, jehož součástí je měřené čerpadlo jako prototyp nebo
model. Na obr. 107 je znázorněna obecná charakteristika čerpadla – závislost
dopravní výšky a účinnosti čerpadla na objemovém průtoku. Ze závislosti
je vidět, že při požadavku na vyšší objemový průtok klesá dopravní výška, a také to, že čerpadlo má nejvyšší účinnost při určitém dopravovaném
množství (a také dopravní výšce). Při výběru čerpadla se tedy dbá na to, aby
maximum účinnosti čerpadla bylo v oblasti jeho provozu.
3.1.5
Regulace výkonu hydrodynamických čerpadel
Výkon čerpadla můžeme regulovat buď přímo na čerpadle (změnou otáček, natáčením oběžných lopatek, natáčením rozváděcích lopatek), nebo na
celém systému čerpání (škrcením, obtokem).
Regulace výkonu změnou otáček je provozně nejhospodárnější. Vyžaduje
však regulovatelný pohon, např. elektromotor s měnitelnými otáčkami nebo
parní turbínu.
Regulace výkonu natáčením oběžných lopatek se používá hlavně u axiálních čerpadel.
Při regulaci natáčením rozváděcích lopatek se mění směr vstupní rychlosti do oběžného kola, a tím průtok tekutiny.
199
Download

Stroje a zařízení pro SPŠ strojní