2 I 2014
M Ě S Í Č N Í K
www.salina-brno.cz
JA KO
B R N O !
ZDARMA
STR . 8 – 9
Naděje
na věčný
život?
Rozhovor
s vědcem
Petrem
Dvořákem
STR. 7
Foto: Archív MG
MORAVSKÁ GALERIE:
STÁLÉ EXPOZICE ZDARMA
STR. 3
Proměna čekárny na Obilním trhu
DPMB:
Jak dopadl
test nových
sedadel
STR. 11
2
Šalinou s Šalinou
Milé čtenářky, milí čtenáři,
byť jsme se v posledních dnech dočkali
aspoň sněhového poprašku, celkově se
mi zatím letošní způsob zimy zdá poněkud nešťastný. I když to je asi všechno,
co se s tím dá dělat. Maruška zřejmě letos pro macechu potřebovala hodně kvítí, jak dokazuje i snímek jedné z našich
čtenářek zachycující leden v Juliánově. (Tak jen doufejme, že v červnu nebudeme lyžovat…) Ale ať je za okny jakkoliv, nejlepší bývá začíst se do něčeho
zajímavého, což díky Šalině můžete i při jízdě do práce nebo domů. Novinkou únorového čísla je právní poradna JUDr. Markéty Vaňkové, která vás
bude i v dalších měsících provázet úskalími nového občanského zákoníku.
Věřím, že většina z vás její odborné rady ocení. Jako obvykle na vás čeká
mimo jiné také rozhovor, tentokrát možná na trochu nečekané vědecké
téma, nechybí informace dopravního podniku a samozřejmě ani křížovka,
tipy na návštěvu kulturních institucí nebo soutěže. Ráda bych vám také připomněla, že kromě papírové podoby má Šalina i svoji elektronickou tvář.
Na adrese www.salina-brno.cz najdete spoustu dalších zajímavostí ze života
v Brně, ale také různé další soutěže. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Rozbitá čekárna
S
chází se tu narkomané a bezdomovci. Teď ale zchátralá čekárna
na Obilním trhu dostala novou naději. Od Dopravního podniku města
Brna ji odkoupí a nechá zrekonstruovat městská část Brno-střed. Funkcionalistická stavba, která je ojedinělou
kulturní památkou, se může ještě letos začít měnit na originální kavárničku. Zpříjemnit chvíle by si tu mohly
nejen maminky hlídající svoje ratolesti v parku, ale třeba i novopečení tatínci na cestě ze sousední porodnice.
„Myslím, že nejen odborníci, ale
všichni Brňané považují současný
stav objektu za nedůstojný. Proto už
několik let usilujeme o to, aby se situace změnila, i když to zpočátku vypadalo jako provokativní nápad,“ uvedl
starosta Brna-střed Libor Šťástka.
Jiřina Veselá, šéfredaktorka
Vydává: Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, IČ: 2550 8881
Redakce: Redakce Šalina, A. Procházky 8, 623 00 Brno , tel.: 543 232 034,
www.salina-brno.cz, e-mail: [email protected]
Inzerci přijímá: CCB, spol. s r.o., Okružní 19, 638 00, Brno, tel.: 545 222 779,
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování: Grafické studio CCB, spol. s r.o., Okružní 19, 638 00, Brno
Distribuce tohoto čísla od 1. února 2014 / Redakční uzávěrka 24. ledna 2014
Příští číslo vychází 1. března 2014.
Náklad 50 000 výtisků • ZDARMA • MKČR E 13922
Foto: Archív Ateliér RAW
Měsíčník pro příjemné cestování městskou dopravou v Brně
Přístřešky a čekárny pro cestující i chodce – takto to například kdysi vypadalo na
Moravském náměstí.
P. R.
Brněnský institut Tradiční čínské medicíny
ŽŠ Chalabalova 2a, Brno-Kohoutovice, tel.: 545 211 691, 608 438 897, www.maserskaskola.cz www.bitcm.cz
Protože se jaro nezadržitelně
blíží, zeptali jsme se ředitele
Brněnského institutu Tradiční
čínské medicíny Mgr. Bc. Romana Šimáčka, MBA, na jarní očistu těla a také na výuku tradiční
čínské medicíny v Brně.
Stejně jako se příroda probouzí, taje sníh a začíná být
teplo, náš organizmus procitá spolu s ní. Tělo v tomhle
období daleko rychleji a lépe odbourává toxiny a snáze se zbavuje hlenů (třeba zrovna proto touto dobou
pokašláváme). Z toho důvodu je jaro jako stvořené
k různým typům detoxikačních kúr. Tradiční čínská
medicína má dvě energie, jin a jang a pět pilířů – pět
prvků v čínské medicíně představují elementy – oheň,
země, kov, voda a dřevo, které symbolizuje právě jarní období. Tradiční čínská medicína mimo jiné také
rozděluje potraviny podle jejich účinku na tělo. Každá má svůj vlastní systém, například podle tepelného vlivu na náš organizmus (jestli je třeba ochlazují
nebo oteplují), dále podle toho, kterou zastupují chuť
a jaký účinek z toho tedy plyne. V našich podmínkách
tak podle tradiční čínské medicíny spadají do jarního období měsíce březen, duben a květen. Proto bychom na jaře měli přecházet od těžších, na sacharidy
a tuky bohatších, a teplých jídel k lehčím, sezónním
a čerstvým potravinám. Každá plodina má svou vlastní energii a nejvyšší ji má právě v období, ve kterém
přirozeně roste. Proto na jaře můžeme pomaličku
zapomínat na železné zimní zásoby, sušené ovoce,
naloženou zeleninu atd. Vyměníme je za bylinky, řeřichu, ředkvičky, jarní saláty a výhonky. Na klíčky bychom také neměli zapomínat, mají totiž vysoký obsah
železa, kyseliny listové, draslíku, hořčíku a dalších
látek. Podle tradiční čínské medicíny bychom také
v každém měsíci v roce měli věnovat pozornost konkrétním tělesným orgánům. Na jaře jsou to: březen –
žlučník, duben – játra, květen – srdce. Podpoříme je
bylinkovými čaji. Na žlučník nám udělá dobře třeba
máta peprná, heřmánek pravý, řepík nebo smetánka
lékařská. Na játra kořen čekanky, ostropestřec mariánský a pampeliška. Srdíčko posílí a cévy protáhne
kořen zázvoru, hloh nebo řebříček obecný.
Jaké studium nabízíte z oblasti
tradiční čínské medicíny?
V rámci Brněnského institutu Tradiční čínské medicíny nabízíme dvouleté studium TČM, které probíhá
na Filozofické fakultě MU v Brně, dále roční studium
fytoterapie a celou řadu dalších dovzdělávacích kurzů a seminářů, které jsou směrovány především na
praktickou část, jako je akupunktura, dietetika dle
TČM, rehabilitace dle TČM atd. Náš institut disponuje špičkovými lektory z oboru TČM, kteří jsou uznáváni nejen u nás, ale i v zahraničí. Naším oficiálním
partnerem v rámci výuky TČM je Tianjin University
of Traditional chinesse medicine v Číně.
S rektorem Tianjinské univerzity jsem v roce 2011
jako ředitel Brněnského institutu TČM podepsal
oficiální dohodu o spolupráci, výměně akademických pracovníků
a studentů. Naši studenti
každoročně absolvují
měsíční stáž na největší klinice TČM v Číně –
Tianjinu, kde se zdokonalují jak v teoretických, tak praktických znalostech
pod vedením profesorů a docentů univerzity.
Dvouleté studium TČM a roční postgraduální
studium fytoterapie probíhá vždy jeden celý víkend
v měsíci a veškeré nástavbové kurzy pro terapeuty
TČM jsou také víkendové. V případě zájmu je možné
se na jednotlivá studia a kurzy přihlásit přes naše
webové stránky – www.maserskaskola.cz nebo
www.bitcm.cz. Studium obou oborů tzn. dvouletého studia TČM a ročního studia fytoterapie zahajujeme v sobotu 20. září 2014. Přihlášky ke studiu
již přijímáme.
Přeji vašim čtenářům hlavně dobré zdraví .
3
Brněnské momenty
se má změnit v kavárnu
Anketa
Líbí se vám, když chátrající
památky dostávají novou náplň,
jako například možné využití
čekárny na Obilním trhu?
Autorem čekárny pouliční dráhy
z roku 1926, v jejímž podzemí jsou veřejné záchodky – dnes zcela nefunkční – je významný architekt Oskar
Poříska, mezi jehož proslulé stavby
patří v Brně například nejen Hříbek
na nám. Svobody, na který pamětníci
dosud vzpomínají, ale také třeba budova Convalaria na České.
Zdeněk Junák
herec Městského
divadla Brno
ANO, líbí. Ale není
památka jako památka.
Předěláme-li čekárnu,
musíme mít na paměti,
ž čekárna
č ká musíí sloužit
l
že
non-stop nepřetržitě. Nevěřím, že někdo nepřetržitý provoz
takovéhle čekárny zajistí, zvláště máme-li
na mysli, že čekárna je od slova čekati,
nikoli se občerstvovati.
Interiér ozdobí kožená
poutka na držení
Studie ateliéru RAW architektů Tomáše Rusína a Ivana Wahly počítá s proměnou čekárny v malou kavárnu,
obnoveny by mohly být i záchodky,
což obojí jistě ocení nejen návštěvníci přilehlého parku. Původní určení
stavby bude připomínat interiér kavárny, inspirovaný historií městské
hromadné dopravy – včetně kožených
poutek na držení. Na znovuzrození čekárny jsou v rozpočtu Brna-střed připraveny zhruba dva miliony korun.
„Provozování kavárny bychom rádi
svěřili nějaké neziskové společnosti
zaměstnávající lidi s mentálním nebo
tělesným handicapem, s nimiž máme
ty nejlepší zkušenosti. Žádost zaslalo
například sdružení Práh pomáhající
lidem s psychickým onemocněním,
s kterým jsme již spolupracovali při
pořádání festivalu Léto v centru,“ podotkl ředitel KVS Brno-střed Roman
Burián. Čekárnu čeká rekonstrukce
v každém případě. Pokud by nedaly
souhlas k přeměně na kavárnu příslušné orgány, po opravě bude sloužit
(sal)
jako přístřešek pro cestující.
Vizualizace: Ateliér RAW
olympijská vítězka
ve skifu LOH 2012
ANO, jsem pro modernizaci města. Líbí se mi
když historické objekty
dostanou nový kabát,
j v souladu
l d s okolím
k
jsou
a navíc obyvatelům
zpříjemní život poskytnutím nějaké služby.
Ivo Možný
sociolog
ANO. Kdysi jsem nostalgicky dával přednost
chátrání, ale od určitého
věku mi začalo vadit.
Takže i dnes u chátrající
stavby rád vidím, když dostane novou náplň.
A zvláště, když je jí denní minibar, anebo
i jenom kavárnička. Jen déle a větší kapky!
Šimon Ryšavý
Foto: Šalina
Čekárna pouliční dráhy s veřejnými
záchodky je nemovitá kulturní památka – jediná svého druhu na Moravě.
Obdobná zastávka z roku 1915 existuje
pak už jen v Plzni.
Mirka Knapková
Budoucí kavárna na Obilním trhu – ve dne, v noci. A čekárna dnes...
knihkupec a nakladatel
ANO. Vítám takové
nápady! Držím všechny
palce, aby vyšly. Jsem
milovník literatury
a kvalitní kávy a toto
spojení mě povznáší. Proto budu šťasten,
když první funkcionalistická stavba v městě Brně nebude ostudou, ale kulturním
stánkem prosyceným vůní kávy. Uvítal
bych i „šalinu“ která by křižovala město
Brno a podávala se v ní dobrá káva a tisk...
řádková inzerce
Řádková inzerce
v měsíčníku Šalina
Jednoduchá, levná a účinná
forma inzerce.
Vhodná pro soukromou inzerci,
ale i pro malé firmy a řemeslníky.
Základní cena jen 2 Kč za znak
Zvýraznění inzerátu (tučné písmo, barevný podtisk) za příplatek.
Řádkovou (textovou) inzerci v měsíčníku Šalina je možno zadávat
prostřednictvím formuláře na internetových stránkách
www.salina-brno.cz.
V zadávacím formuláři ihned uvidíte cenu za umístění vašeho inzerátu
vypočtenou podle jeho rozsahu a zvoleného stylu zvýraznění. Internetový
formulář vám také vystaví předpis pro platbu za zveřejnění inzerce.
Zdraví a krása
Osvědčené a bezpečné hubnutí bez
jo-jo efektu. Info na tel.: 605 787 427
Služby, řemeslníci
ČALOUNĚNÍ dveří přímo u zákazníka,
opravy a výroba čalouněného
nábytku, výroba zdravotních matrací,
AUTOČALOUNICTVÍ. Tel.: 604457085,
www.amcalounictvi.cz
Výuka zpěvu. Tel.: 777563497,
e-mail: [email protected]
Instalatéři voda-topení
tel.: 605 544 402, 724 095 129
[email protected]
NOVÁ VANA DO STARÉ BEZ BOURÁNÍ.
Tel.: 608462346 pan. Přecechtěl
Bydlení, reality, stavby
Vyměním hezký OB 1+1 v nástavbě
v ul. Bystřinova, za 3+1 ve stejné ul.
nebo blízkém okolí. Tel.: 731 552 490
Hobby, sport
COURSING – terénní běh za umělou
návnadou. Zajímavý, jednoduchý psí
sport, který zvýší kondici, rozvíjí rychlost,
obratnost, vytrvalost, ale také inteligenci
psa. Nezáleží na rase, ani velikosti. Přijďte
si Coursing vyzkoušet, vypustit pejska na
startu zvládne i dítě. Běháme v Brně a okolí.
Více na: www.ceskypes.cz tel.: 608 206 503
4
Brněnské momenty
Osobnosti
převzaly ceny
Moravská
metropole
ocenila další
osobnosti.
Z pětašedesáti
zaslaných
návrhů zastupitelstvo udělilo na
doporučení rady Cenu města Brna
dvanácti laureátům. V oblasti technické vědy byl oceněn informatik
Jan Maxmilián Honzík, v oblasti
přírodní vědy astronom Jiří Grygar
a v oblasti lékařské vědy a farmacie
chirurg Ivan Čapov. V dalších oblastech převzali ceny filoložka Jana
Nechutová, architektka Růžena
Žertová, fotograf Jef Kratochvil
(na snímku), skladatel a sbormistr
Petr Fiala, literární vědec a kritik
Milan Suchomel, herec Jiří Pecha
a cyklista Jan Smolík. Připomínkou
čtyřicetiletého partnerství mezi
městy Lipskem a Brnem se stalo
udělení Ceny města Brna v oblasti
mezinárodní spolupráce primátoru
města Lipska Burkhardu Jungovi.
V oblasti zásluhy o svobodu a demokracii byla cena udělena prvnímu
českému ombudsmanovi Otakaru
(sal)
Motejlovi in memoriam.
Teplárny mají nový katalog
D
evadesát tisíc svých zákazníků berou Teplárny Brno jako
závazek. Proto se snaží věnovat
jim maximální pozornost a najít
tu nejlepší cestu, jak oslovit své
současné odběratele, ale současně také nabídnout služby novým klientům. Novinkou letošního roku je nový katalog služeb,
který právě v těchto dnech míří
ke všem obchodním partnerům
této společnosti.
Teplo přehledně
a jednoduše
Namísto složitých technických detailů jasné vysvětlení a rozdělení
nabídky. To je podstata „uživatelsky
příjemné“ brožury doplněné vtipnými kresbami, kterou si lze stáhnout
i z webových stránek www.teplarny.cz. „Jsme na trhu nejlevnější, jak
potvrzuje studie společnosti Invicta
Bohemica, a cenu tepla držíme již třetím rokem. Kromě toho však dokážeme zajistit téměř vše, co s dodávkami
tepla souvisí. Ale někdy máme pocit,
že ne všichni to vědí. Protože zajištění
spokojenosti našich zákazníků je pro
nás velkým závazkem, stále hledáme
způsoby, jak s nimi být ve vzájemném
kontaktu“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.
Nová komunikační strategie staví
na otevřenosti, vizuálnosti, srozumitelnosti a poutavosti. Katalog je
rozdělen do tří přehledných kapitol.
První Mám teplo… je určena těm, kteří již teplo od TB odebírají a kterým
například teplárny dokáží
i rozúčtovat náklady na vytápění. Druhá část Vybírám
teplo… je určena těm, kteří
řeší, jak nejúsporněji a nejpohodlněji topit – i těm
mají teplárny co nabídnout, protože po připojení
k centrálnímu zásobování
teplem lze všechny starosti například se servisem či
haváriemi pustit z hlavy.
A třetí díl Projektuji teplo…
je určen těm, kteří chystají nový projekt a dodávku
tepla chtějí řešit tak, aby šetřili nejen peníze, ale i čas
a starosti. „Stručně řečeno,
naše firma může klientům obstarat
výhodnou a nejpohodlnější možnou
dodávku tepla až po ventil jejich radiátoru. Všem můžeme nabídnout pět
našich hlavních předností: úspornost,
podporu, dostupnost, komfort a odpovědnost. Obrátit se na nás může
opravdu každý, naši odborníci s ním
vše proberou a do nejmenšího detailu nastaví vše podle specifických po(sal)
třeb, “ doplnil Fajmon.
inzerce
Knihovna dostává
FANDÍME S VÁMI
Balíčky služeb
šité na míru
*!&!*ƫ,.+ƫ/,+.0+2*„ƫ* Æ!*!ċ
NETBOX Televize
+ NETBOX Internet
AŽ 117 TV PROGRAMŮ, SPOLEHLIVÝ INTERNET
cena od
499 KČ*
MĚSÍČNĚ
S NETBOX TV Vám žádný gól neuteče:
đƫ)+ö*+/0ƫ6/02%0ƫlö„„ƫ,.+#.)
đƫ,1Æ0l*„ƫ,À!*+/1ƫ+ ƫ6^80'1
đƫ2.8!*„ƫ/'+*^!*ì$ƫ,+À âƫöƫ+ƫćƫ$+ %*ƫ6,l0
*Kampaňové ceny NETBOX Balíček platí do 28.2.2014 pro nové zákazníky při uzavření smlouvy na 12 nebo
24 měsíců. Více na www.netbox.cz
Objednávejte na telefonu 841 400 500 nebo na www.netbox.cz
Moderní knihovna, to už dávno nejsou
jen police s knihami v zákrytu. A přestože Schrattenbachův palác na Kobližné, kde sídlí Knihovna Jiřího Mahena,
prošel zásadní rekonstrukcí před třinácti lety, nároky klientů se za tu dobu
proměnily. A tak se do knihovny vrátili koncem loňského roku stavbaři.
Cílem stavebních úprav je rozšíření
a zlepšení služeb veřejnosti. „Dynamicky se měnící nové technologie,
ale i rostoucí nároky klientů na komfort při vlastním pobytu v knihovně
nás vedou k inovacím, které reagují na
tyto trendy,“ uvedla ředitelka knihovny Libuše Nivnická.
Omlazení knihovny si vyžádá náklady ve výši necelých 26 milionů
korun, zhruba 75 procent této částky
však pokryjí evropské peníze. „Pokud máme být dobrým zřizovatelem,
je naším úkolem knihovně moderní
zázemí zajistit,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka. Dostavba se
bude především týkat nevyužitých
půdních prostor, kde vznikne nový
sál s kapacitou cca 100 osob. V novém Knihovním klubu najdou čtenáři
Foto: Archív KJM
moderní tvář
nejen dosud chybějící občerstvení, ale
i příležitost k relaxaci a četbě denního tisku. „Pro co nejlepší kontakt veřejnosti s knihovnou vznikne nové
Zákaznické centrum na nároží ulic
Kobližné a Poštovské s přímým vstupem z ulice a dále propojené do atria
Ústřední knihovny,“ popsala mluvčí
knihovny Jana Kuncová.
Po celou dobu přestavby však
bude Ústřední knihovna v provozu
a půjčovní služby budou plně k dispozici. „Čekají nás však dílčí přesuny některých služeb, případně krátkodobá omezení. O konkrétní situaci
bude veřejnost průběžně informována. Přímo v centrální hale pak bude
působit informační pracovník, který
všem ochotně pomůže a poradí,“ doplnila ředitelka knihovny. V novém
by knihovna měla čtenáře přivítat
(sal)
po letních prázdninách.
5
Brněnské momenty
Technické sítě Brno:
Informace jsou v bezpečí
TSB Jaromír Machálek. Klienti TSB
tak mají jistotu, že důvěrnost jejich
Jak mám
rozumět
novému
pravidlu
„Stavba je
součástí
JUDr. Markéta Vaňková pozemku“?
informací zůstane zachována a TSB učiní vše, aby data
ochránily před nechtěnou či
neoprávněnou úpravou a zásahy neoprávněných osob, ale
aby byla vždy dostupná oprávněným uživatelům.
Systém řízení informační
bezpečnosti komplexně pokrývá celé fungování společnosti
a týká se všech jejích aktivit.
Nastavení a dodržování systému ISMS (Information security
management system) poskytuje
záruku bezpečnosti pro pracovníky i partnery společnosti.
Kombinací směrnic, systémových, fyzických a IT opatření
jsou chráněny nejen informace v elektronické podobě, ale
také veškerá další informační
aktiva společnosti včetně klíčových znalostí a přístupu do zařízení
(sal)
a prostor společnosti.
Foto: Archív TSB
Technické sítě Brno, a.s., jako
vůbec první společnost statutárního města Brna získaly
certifikát systému řízení informační bezpečnosti ISO/IEC
27001:2005. Certifikát vydala
akreditovaná společnost TAYLLOR & COX s.r.o., na základě
náročného auditu, který TSB,
a.s., úspěšně absolvovaly na
konci loňského roku. Získáním
akreditace se TSB, a.s., zařadily mezi úzkou skupinu subjektů,
které dokážou řídit bezpečnost
svých informací na velmi vysoké úrovni a s patřičným důrazem. „Politika bezpečnosti je
součástí naší celofiremní strategie. Certifikát je pro nás velmi
důležitý i proto, že jsme správci metropolitní sítě, umožňující
vzájemné datové propojení důležitých uzlových bodů města,“ zdůraznil generální ředitel společnosti
Průvodce občanským
zákoníkem
Tato tradiční právní zásada znamená, že
stavba není považována za samostatnou věc, ale je součástí pozemku jako
věci hlavní. Toto pravidlo ve svém důsledku znamená, že stavbu i pozemek
má ve svém vlastnictví pouze jeden
vlastník. Hlavním cílem vrácení této zásady do českého právního řádu je snaha
odstranit problémy, které s sebou přináší právě situace, kdy vlastník stavby
a pozemku jsou dvě různé osoby.
V případě, že k 1. 1. 2014 byla stavba
i pozemek ve vlastnictví jedné osoby,
stane se stavba součástí pozemku a přestane se jednat o dvě samostatné věci.
Při dalším nakládání s těmito nemovitostmi už nebude možné, aby vlastník
prodal či daroval pouze jednu z nich.
Pokud však k 1. 1. 2014 má stavba a pozemek rozdílného vlastníka, neznamená to, že stavba automaticky přechází
do vlastnictví vlastníka pozemku.
Oběma vlastníkům je však zákonem
dáno tzv. předkupní právo. Bude-li
tedy jeden z vlastníků chtít svoji věc
prodat, bude mít povinnost nabídnout jí přednostně ke koupi druhému
vlastníkovi. Teprve využitím předkupního práva, tedy prodejem stavby
vlastníkovi pozemku nebo prodejem
pozemku vlastníkovi stavby, bude naplněno dané pravidlo a stavba se stane
(red)
součástí pozemku.
inzerce
x8
vefle
a
W
ELAN 80 Kč
98
5 990
Kč
VÖLK ensor 3
10 990 Kč
6 790 Kč
la
lack Per
ELAN B Kč
6 160
3 990 K
č
3 590 Kč
Rossignol Oversize 10/10
7 690 Kč
6
DPMB
DNES NA TÉMA: SMS jízdenky
Zeptali jsme se vedoucího Tarifního odboru DPMB Víta Prýgla:
Koncem listopadu loňského
roku spustil DPMB konečně SMS
jízdenky. Kolik a kterých typů
SMS jízdenek bylo prodáno do
konce roku ?
Od 25.11. do 31.12.2013 bylo prostřednictvím mobilních telefonů zakoupeno celkem 54090 jízdenek, z toho
53718 standardních SMS jízdenek
a 372 jízdenek bylo zakoupeno prostřednictvím aplikace SEJF. Co se týká
druhů, bylo prodáno 52 088 jízdenek
za 29 Kč a 2002 jízdenek za 99 Kč.
I tento typ jízdenek musí být
předmětem zájmu revizorů. Kolik provedli revizoři kontrol SMS
jízdenek a s jakým výsledkem?
V uvedeném období revizoři zkontrolovali 705 SMS jízdenek, z nich bylo
14 neplatných, což odpovídá 2 %. Ve
většině těchto případů se jednalo
o situaci, kdy se cestující snažil zakoupit SMS jízdenku až ve voze po
spatření revizora.
Objevují se případy zneužívání
těchto jízdenek - co se proti nim
dělá?
Hned po spuštění SMS jízdenek se objevilo 5 pokusů o sdílení SMS jízdenek. Vzhledem k tomu, že náš systém
je proti tomuto způsobu zneužívání
SMS jízdenek zabezpečen – revizoři kontrolují SMS jízdenky nejenom
kontrolou číselného kódu, ale i zasláním kontrolní SMS zprávy, která
ověří, zda byla SMS jízdenka odeslána z kontrolovaného telefonu - tyto
pokusy záhy ustaly. Navíc v těchto
případech blokujeme telefonní čísla, ze kterých byly zakoupeny SMS
jízdenky nabídnuté ke sdílení.
Vyskytly se nějaké technické
problémy s fungováním systému? Jak jej přijali cestující – neměli například nejasnosti ohledně jeho používání?
Žádné závažnější technické problémy s fungováním systému zatím
nebyly, pouze jedenkrát došlo ke
krátkodobému výpadku jednoho
z operátorů.Při spuštění SMS jízdenek se vyskytlo minimum dotazů
od cestujících. Jednak byla vedena
masivní informační kampaň a také
část cestujících již tyto systémy zná
z jiných měst.
Hned na začátku se objevily ze
strany veřejnosti připomínky
k omezenému sortimentu nabízených SMS jízdenek. Lidé postrádali zejména jízdenky s kratší časovou platností.
Od 1. února rozšiřujeme sortiment
jednak u standardních SMS jízdenek o jízdenku s časovou platností
20 minut za 20 Kč a u jízdenek prodávaných prostřednictvím aplikace
SEJF dokonce o 3 jízdenky – s časovou platností 20 minut za 19 Kč, s časovou platností 40 minut za 24 Kč
a zlevněnou s časovou platností
(jb)
40 minut za 12 Kč.
Poznáváte?
Správnou odpověď najdete na straně 14.
Ztráty a nálezy
V případě ztráty osobních věcí ve vozidle Dopravního podniku města Brna, a. s., kontaktujte
Informační kancelář DPMB, Novobranská 18 v Brně,
a to telefonicky na čísle 54317 4317 / provolba 2
nebo e-mailem [email protected] V případě ztráty
vaší předplatní jízdenky nepřenosné můžete navíc
za pomocí webu www.dpmb.cz – oddíl Služby –
přes příslušný odkaz zadáním vašeho příjmení,
jména a data narození zjistit, zda byla vaše jízdenka
nalezena. V případě, že vaše předplatní jízdenka
nepřenosná nebyla nalezena, máte možnost
získat duplikát. Na stejné adrese najdete i postup
a podmínky pro získání duplikátu. Věci nalezené
ve vozidlech DPMB, a. s., jsou po týdnu předávány
na Magistrát města Brna – odbor vnitřních věcí,
Malinovského nám. 3, tel.: 542 173 012. Nalezené
předměty včetně průkazek IDS JMK zveřejňuje Magistrát města Brna na své Úřední desce. Při převzetí
nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví této
(red)
věci a předložit průkaz totožnosti.
7
Rodáci a odrodilci
onemocnění by se teoreticky vyléčilo.
Nejblíže jsme asi i k možnosti „léčit“
některé typy degenerativní slepoty
] Američtí, britští či japonští
Foto: Archív MUNI
vědci plní stránky médií snad
každý den. Jejich brněnští
kolegové bývají však neméně
úspěšní. V posledních
měsících si například
důležité objevy týkající se
kmenových buněk připsal
na své konto tým profesora
Masarykovy univerzity
Petra Dvořáka, který patří
k předním specialistům
v tomto oboru.
Kmenové buňky,
naděje na věčný život?
Co jsou vlastně kmenové buňky:
opravdu naděje pro lidstvo, nebo
mediální bublina?
Nadějí bezesporu jsou, avšak přestože
o nich stále mnoho nevíme, najdou se
firmy, které s nimi kupčí už nyní. Proti takovému šarlatánství proto také
chceme bojovat. Protože to nakonec
vysaje víc peněz než seriózní výzkum,
který se tím jen zbrzdí.
Proč jsou kmenové buňky unikátní?
V těle člověka najdeme na dvě stě různých typů buněk, které zastávají v různých orgánech různé funkce. Dlouho se
na svoji specializaci připravují, ale pak
už se nemohou množit. Navíc buňky
nežijí věčně, nýbrž jen hodiny, týdny,
eventuálně měsíce. A ty, které v orgánech a tkáních umírají, se musejí nějak doplňovat – což je úkol kmenových
buněk. Fígl spočívá v tom, že kmenové
buňky se dokáží v organismu maskovat a nedají se dost dobře rozeznat. Což
je v podstatě stále trochu přetrvávající stav. V některých orgánech víme, že
kmenové buňky musejí existovat, ale
ještě nevíme, jak vypadají.
Jaký je tedy cíl výzkumu?
Kmenové buňky udržují organismus
při životě, udržují tkáně a orgány
funkční, zajišťují, abychom dýchali, srdce tepalo. A kdybychom mohli nějakým laboratorním způsobem
přirozenou regeneraci orgánů a tkání posílit, samozřejmě v případě nejrůznějších onemocnění a úrazů, velmi přirozeně bychom dokázali léčit.
A jak daleko na této nadějeplné
cestě věda je?
Jedna Nobelova cena byla přiřčena
za objev způsobu, jak vytvořit v laboratoři „umělé“ myší embryonální
kmenové buňky. Tedy ty úplně první,
z nichž pak vzniká všechno, které však
existují jen v někalikohodinovém časovém úseku během prvních dnů vývoje embrya, poté se již začínají specializovat. A druhá pak nedávno padla
za objev, jak vytvořit obdobu těchto
buněk genetickou manipulací. Víme
totiž, které geny dělají kmenové buňky kmenovými, a tyto geny je možné
uměle v jakýchkoliv buňkách zaktivizovat. Jde o gigantický objev s velkou
budoucností, na druhé straně pořád
ještě přesně nevíme, zda se třeba takto uměle vytvořené kmenové buňky
nezvrhnou časem v nádorové.
Vy osobně se zasazujete i o popularizaci výzkumu kmenových
buněk. Jedna vaše přednáška
nese název Budeme žít věčně?
Skutečně?
Délku života ovlivňuje asi osm faktorů, kmenové buňky jsou jen jedním
z nich. Takže ani konečné poznání
možností kmenových buněk nepovede k věčnému životu. Ale mohli bychom pomoci tam, kde se stane něco
špatného. Například v případě poškozených jater nebo mozku vytvořit
„náhradní řešení“ pomocí jaterních
nebo mozkových buněk vytvořených
z buněk kmenových.
Kde je největší šance, že se skutečně dožijeme „zázraku“?
Pokrok je největší tam, kde je možné cílit na jeden určitý druh buněk.
Například při onemocněních, jako
je Parkinsonova choroba, kdy odumírají neurony vyrábějící dopamin.
To umí opravdu jeden typ nervových
buněk, a kdybychom je nahradili,
nebo „napravovat“ přerušení míchy
po úrazech, kdy by transplantované
buňky vytvořené z kmenových mohly
obnovit porušená nervová spojení.
Takže kdy?
Nahradit jeden buněčný typ je pro
vědu výzva a práce na desítky let…
O penězích nemluvím. Po každé
přednášce dostanu desítky mailů, co
mám vyléčit. Odpovídám, napište, ať
dostaneme granty, podporujte kvalitní vědu…
Ale o terapii kmenovými buňkami se už přece běžně mluví.
Samozřejmě, terapie kmenovými
buňkami existuje v léčbě leukémií.
A tam již dobře funguje léta. Mnozí
už ale také vydělávají například na
skladování pupečníkové krve, aniž
by existoval dobrý důkaz, že to má
skutečný praktický význam a někdo
z toho v budoucnu bude něco mít…
I v Brně jsem viděl nabídky na léčbu
prakticky čehokoliv buněčnou transplantační terapií. Pro většinu takových léčebných přístupů máme minimální vědecké důkazy, je to naprostá
loterie. Ano, může se stát zázrak, ale
dosud nevíme proč, nebo se nezmění
nic. Jediná jistota je, že touto terapií
vám nikdo s velkou pravděpodobností neublíží – a na to mnozí sázejí.
(jih)
8
Tip Šaliny:
Jan Press:
Chceme být
vstřícnější
Foto na dvoustraně: Archív MG
Pokud se ohlédnete, jaký byll
rok 2013 v Moravské galerii?
] Moravská galerie má za sebou rok plný
změn. Mimo jiné i proto, že v ředitelském
křesle usedl nový muž – Jan Press.
V uplynulém roce jsme v našich pěti budovách,
které spravujeme, otevřeli celkem dvacet výstav,
projektem Otevřeno nastolili novou dramaturgii a směřování Moravské galerie k větší vstřícnosti ve vztahu k návštěvníkům, v čemž budeme
i nadále pokračovat. Jedním z našich zásadních
kroků bylo zrušení vstupného do stálých expozic, což je v českém muzejním prostředí úplnou
novinkou, a my jej mohli uskutečnit i díky příspěvku společnosti SPP CZ. Tímto krokem jsme
chtěli podpořit trávení volného času v centru
Brna a v galerijním prostředí vůbec. Změnili
jsme také formáty našich vernisáží – nebývají
už jen zahájením výstav, ale stávají se z nich příjemná místa k setkávání, čemuž napomohl i posun začátku vernisáží na pozdější 18. hodinu.
Velmi netradiční výstavu pro galerii i veřejnost
představoval projekt Kateřiny Šedé: Bedřichovice nad Temží, který pokračuje až do září 2014
a mapuje dění ve stejnojmenné vesnici u Brna.
Mohl bych vlastně vyzdvihnout každou z výstav,
protože jsem přesvědčen, že veřejnosti i našim
zaměstnancům přinesla nový pohled na danou
problematiku, nebo je alespoň potěšila.
Zrušení vstupného do stálých expozic je
poměrně odvážným krokem, jste první
veřejné muzeum umění, které k němu
přistoupilo. Jak se zatím osvědčilo?
Návštěvnost stálých expozic v průběhu prosince několikanásobně vzrostla, což nás velmi těší.
Máme radost i z pozitivních reakcí, které zrušení vstupného provázely a které nás neustále
Uprkova Jízda králů se vrátila po 35 letech do Brna
P
o dlouhých pětatřiceti letech se
zpět do Brna vrátil fenomenální
obraz Jízda králů Joži Uprky. Ve stálé expozici starého umění Moravské
galerie můžete obdivovat kompletně
zrestaurovanou malbu. Ta vás zaujme
svými velkými rozměry, intenzitou
barev i námětem svatodušní slavnosti. „Zrestaurovaný obraz je nově
vystaven ve stálé expozici starého
umění v 1. patře Místodržitelského
paláce na Moravském náměstí. Tuto
expozici, stejně jako naše další dvě,
jsme jako první veřejné muzeum
umění otevřeli pro návštěvníky zcela zdarma,“ uvedla za Moravskou galerii Martina Vašková.
Jízda králů, vytvořená v roce 1897,
patří už více než jedno století do
sbírkového fondu Moravské galerie
v Brně – do sbírek někdejší obrazárny
Moravského muzea je zakoupil Moravský zemský výbor v roce 1904. Živá
a sluncem prozářená malba působila
na své současníky nejen úctyhodnými
rozměry, ale především neobyčejnou
intenzitou světla a barev, jimiž autor
zachytil rušnou svatodušní slavnost.
Myšlenkou na ztvárnění tohoto obřadu, typického pro oblast Moravského
Slovácka, se Uprka začal zabývat už
brzy po návratu ze studií a z místních
variant ho nejvíce zaujala jízda vlčnovská. Od počátku devadesátých let
9
Moravská galerie
přesvědčují, že náš krok byl správný
a veřejnost jej uvítala. Na nás pak
bude, abychom stálé expozice neustále
oživovali a činili je pro naše návštěvníky stále zajímavými. V současnosti
například připravujeme projekt, který výrazně změní expozici současného umění v Pražákově paláci a vlastně i celkový obraz Moravské galerie.
Ale to vše je zatím v řešení. Jisté je, že
letos otevřeme v Místodržitelském
a Pražákově paláci nové kavárny, které budou participovat na doprovodných programech galerie, a také že
v Místodržitelském paláci vytvoříme
lepší prostor pro lektorské oddělení,
a tím pak i pro práci s návštěvníky.
A na co dalšího se mohou
návštěvníci Moravské galerie
těšit v letošním roce?
Rok 2014 bude v Moravské galerii rokem bienálovým. Od června do října se bude v prostorách Moravské
Někdy v sukni
aneb Jak tvoří
ženy
galerie konat už 26. Mezinárodní bienále grafického designu, které bude
tentokrát zaměřeno na vzdělávání
a školy a bude mít výrazně pestřejší
doprovodný program než v minulých
ročnících s přesahem do veřejného
prostoru. Zkrátka Bienále Brno bude
v Brně opravdu vidět a bude součástí
veřejného dění víc než kdykoliv jindy
už třeba jen tím, že na Moravském náměstí bude vytvořena odpočinková
zóna. Také bude do celého festivalu
zapojeno mnohem víc institucí, ale
například i brněnských kaváren.
A koncem roku nás čeká významná
výstava Brno – moravský Manchester, která populární formou představí
brněnský textilní průmysl a fenomén
Brna jakožto moravského Manchesteru. A já se moc těším na to, až se se čtenáři Šaliny na některé z našich akcí
(sal)
a výstav potkám.
Konečně se dají dějiny českého
výtvarného umění vyprávět i bez
umělců! Výstava Někdy v sukni
představí tvorbu žen umělkyň, které
se prosadily v devadesátých letech
minulého století. V Moravské galerii
se setkáte s tvorbou Mileny Dopitové, Veroniky Bromové, Markéty
Othové, Kateřiny Vincourové, Lenky
Klodové nebo Kateřiny Šedé a uvidíte, že většina umělkyň nevyužívá
malířské techniky, ale objekty a in-
Únor v MG: přednášky, zimní kino i výtvarné dílny
19. století pracoval na skicách, kreslil a maloval kompoziční rozvrhy i detailně provedené motivy.
Zajít si na koncert, přednášku o módě
20. století nebo malířství 19. století,
zavítat do zimního kina nebo si vytvořit něco pro radost mohou všichni, kteří zamíří v únoru do Moravské
galerie. Každý měsíc galerie nabízí
bohatý doprovodný program ke všem
svým výstavám. „Doprovodné programy volíme tak, aby byly spojené s aktuálními výstavami, ale i tak, aby si
v galerii našly svůj program všechny
věkové kategorie,“ uvedla za Moravskou galerii Eva Strouhalová. Galerie
pořádá výtvarné dílny pro děti s rodiči, dospělé, seniory, pedagogy, ale
i edukační programy pro školy i pestrou škálu přednášek pro veřejnost.
„V únoru doporučuji zejména debatu
z nového cyklu Prostor pro, která se
tentokrát bude věnovat veřejnému
prostoru. Od 26. února připravujeme netradiční akci – zimní kino na
nádvoří Místodržitelského paláce
a zajímavé jsou i přednášky z cyklu
StředověC JinaX či Módy 20. století.
Nenechala bych si ujít ani komentovanou prohlídku výstavy Vlasta Vostřebalová Fischerová, která zaujme zejména tím, že obrazy visí v prostoru
a vypadají, jako by levitovaly,“ dodala Eva Strouhalová. Veškeré termíny a podrobné informace k doprovodným akcím najdete na webu
(sal)
www.moravska-galerie.cz
Uprkova Jízda králů se stala součástí expozice Obrazárny Moravského
zemského muzea v Ditrichštejnském
paláci, a to jak v době první republiky, tak v období poválečném. Až
narušená statika budovy si vynutila
nejprve uzavření sálů pro veřejnost
(1975) a posléze úplné vystěhování
všech sbírek do depozitářů. Přesto
Jízda králů nezmizela návštěvnické
veřejnosti z očí úplně: od roku 1978
byla výraznou dominantou nové
expozice Galerie výtvarného umění v Hodoníně, která sídlí v původním domě Spolku výtvarných
umělců moravských, jehož byl Joža
Uprka spoluzakladatelem a prvním
předsedou. Jízdu králů, komplexně
restaurovaný a adjustovaný obraz
v původním ozdobném rámu, v Moravské galerii doplnily originální
skici a obrazová dokumentace re(sal)
staurátorského zákroku.
stalace, že často pracují s technikou
a používají nové materiály a témata
jejich práce jsou spjata s reálným
životem, každodenností a reflexí
vlastní identity. Vernisáž výstavy se
koná 6. února v Uměleckoprůmyslovém muzeu na Husově ulici. Výstava
trvá do 18. 5. 2014.
Bienále
Brno 2014!
Líbí se vám plakáty, zajímavě
zpracované knihy, nové typy písma
či originální webové stránky? Pak
navštivte letošní již 26. Mezinárodní
bienále grafického designu Brno
2014. Od června do října se uskuteční
tato prezentace prací s tématem
grafický design, vzdělávání a školy,
která zahrnuje výstavy, přednášky,
workshopy, koncerty, ale i mezinárodní sympozium s grafickými designéry. Nenechte si ujít přehlídku,
která se již více než padesát let snaží
reflektovat dění a proměny grafického designu a vizuální kultury a řadí
se mezi nejstarší a nejvýznamnější
akce tohoto druhu na světě. (sal)
10
DPMB – Změny v dopravě
PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNY A VÝLUKY
Uzavírky komunikací v Tuřanech
V důsledku rekonstrukce kanalizace je od 4. srpna 2013 do ukončení prací (předpoklad do konce měsíce srpna 2014) uzavřena část komunikací
Revoluční a Špirkova, čímž jsou v oblasti Tuřan
ovlivněny trasy linek 40, 48, 73, N95, které jsou
odkloněny souběžnými ulicemi, včetně přeložení dotčených zastávek. Regionální linka 109 je
mezi zastávkami Hanácká a Brno, ÚAN Zvonařka
odkloněna ulicemi Olomouckou a Průmyslovou.
Bližší informace jsou uvedeny na internetových
stránkách DPMB, a.s.
Omezení provozu v křižovatce ulic
Sportovní a Hradecká
Z důvodu dopravních omezení souvisejících s přípravou a realizací stavebních prací na mostě mimoúrovňové křižovatky ulic Sportovní a Hradecká
došlo v této křižovatce od 16. září 2013 na dobu
přibližně jednoho roku ke změně organizace dopravy. Autobusy na linkách 42 a 70 jedou ve směru
z Řečkovic do Králova Pole, nádraží za zastávkou
Žitná odklonem ulicemi Hradecká, Palackého třída
a Kosmova. Na odklonové trase uvedené linky obsluhují v daném směru navíc zastávky Tylova a Semilasso obdobně jako v opačném směru.
PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY, VÝLUKY
A OPATŘENÍ V PROVOZU
Provoz dopravy v období
jarních prázdnin
Od pondělí 17. února do pátku 21. února 2014
bude doprava na linkách 1 až 84 vedena podle omezených jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY – PRÁZDNINY a rovněž nepojedou zvláštní autobusové školní
spoje. U vlaků a regionálních linek IDS JMK doporučujeme věnovat pozornost omezením některých spojů označených příslušnými inverzními značkami.
SPOLUPRÁCE CESTUJÍCÍCH
Telefonování během cesty
]
Náš seriál má za cíl informovat cestující městskou dopravou
o jejich právech, ale i povinnostech. Pravidla pro přepravu, stanovená
„Smluvními přepravními podmínkami“ určitě nemají za cíl vás
obtěžovat, ale jsou dána především proto, aby vaše cesta prostředky MHD
byla bezpečná a bezproblémová.Dnes se podíváme na známý „nešvar“
hlučného telefonování, které obtěžuje jak cestující, tak řidiče.
Ve Smluvních přepravních
podmínkách IDS JMK bychom
k tomuto tématu našli:
Cestující je povinen mimo jiné:
• Zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy
a pořádek ve vozidle i vlaku.
Cestujícímu je zakázáno zejména:
• Za jízdy mluvit na řidiče nebo jinak
rušit jeho pozornost při řízení vozidla
a rušit při výkonu služby členy doprovodné čety vozidla.
• Chovat se hlučně, provozovat zdroje zvuku.
Pro ilustraci opět jeden zážitek
z provozu od řidiče tramvaje, který bychom mohli nadepsat třeba
„Uřvaná slečna“.
Mám v paměti nepříjemnou událost,
kdy mladá, celkem pěkná slečna, nacházející se těsně za mojí kabinou,
tak neuvěřitelně řvala do svého mobilu, že rušila nejen mě v soustředění
na řízení vozidla, ale i spolucestující,
kteří ji nakonec okřikli. Telefonující ve vozidle díky hluku totiž špatně
slyší a jaksi automaticky se domnívá, že i protistrana hůře slyší, a to je
důvod, proč telefonáty ve vozidlech
MHD jsou velmi hlasité. Tenkrát mě
rušil i obsah telefonátu a bylo mi za
slečnu stydno. Vím, že cizí hovory
se nemají poslouchat, ale při té hlasitosti to nešlo neslyšet. Slečna telefonovala asi se svoji kamarádkou
a několikrát ji informovala o tom, že
Tomáš říkal, že Lojza říkal, že Marcela je „v tom“ a že s tím musí něco
dělat. Při tomto přenosu informací
zaznělo i několik vulgárních slov, což
mi slečnu definitivně zošklivilo a říkal jsem si, proč obecně lidé ztrácejí
soudnost a ohleduplnost a telefonní
hovory si nenechávají na dobu, kdy
Co se podařilo a co nás čeká v oblasti investic
Autobusy na plynový pohon v Brně
budou! A k tomu je potřeba vytvořit
odpovídající zázemí. Nejvýznamnějším počinem v loňském roce byly
práce na projektu plynofikace části
autobusové vozovny Slatina. V současnosti probíhají výběrová řízení
na dodavatele, předpokládáme provedení stavebních prací s dodávkou technologie a pořízení prvních
plynových autobusů během prvního pololetí 2014. Cílem projektu je
významné snížení ekonomické náročnosti autobusové dopravy a masivnější obnova vozového parku autobusů v letech 2014 a 2015.
V oblasti stavebních investic byl rok
2013 významný např. rekonstrukcí
kolejového křížení na Moravském
náměstí, rekonstrukcí tramvajové
trati směr Modřice nebo Komárov,
střední opravou tramvajové trati Veletržní, Lesnická, Vídeňská, Veveří,
rekonstrukcí měnírny Pisárky, kabelové sítě Palackého nebo trolejového
vedení Úvoz-Veveří.
V letošním roce čekají kolejovou
síť v Brně opět velké rekonstrukce, o kterých vás budeme včas informovat, protože samozřejmě významně zasáhnou i do organizace
dopravy.
V rámci obnovy vozového parku byly
realizovány rekonstrukce 6 kusů
tramvají typu VarioLF a 2 kusů Vario
LF2, podařilo se vysoutěžit nákup
minibusů Stratos v celkovém počtu
10 kusů s dodáním pěti v roce 2013
a pěti začátkem roku 2014. Významné bylo rovněž zajištění rekonstrukce 6 kloubových autobusů a 14 sólo,
z toho 4 rekonstrukce byly provedeny v ústředních dílnách DPMB. Co nás
čeká v oblasti vozového parku dále?
Můžeme se těšit na nákup kloubových
autobusů v celkovém počtu 36 kusů
s dodáním 22 vozů v roce 2014
(red)
a 14 vozů v roce 2015.
Dopravní odbor DPMB, a.s.
jsou někde v klidu a nikoho svým telefonátem neobtěžují.
Podobné zkušenosti asi máme
z cestování všichni. Nechme si
„mobilování“ raději až po vystoupení z vozu. Pokud už někdo zavolá nám – a zpravidla nejde o život – navrhněme volajícímu, že
se ozveme později, nebo aspoň
ztišme hlas. Budeme tak ohleduplnější nejen ke spolucestujícím,
ale i k řidičům. Chceme dojet do
cíle své cesty v pořádku a k zajištění bezpečné jízdy patří i to, že
řidič nebude rozptylován a bude
se soustředit jen na řízení.
(vč + red)
Vyhráli se
šalinkartou!
V závěru loňského roku proběhla
už tradiční soutěž pro cestující,
kteří si v období od 1.9. do 31.12.
zakoupili měsíční, čtvrtletní nebo
roční předplatní jízdenku a zároveň
se zaregistrovali kupónem nebo
na webu DPMB. Dne 14. ledna
proběhlo losování výherců cen.
První tři vylosovaní obdrží hodnotnou cenu – tablet, výherci na
4.–10. místě pak ceny drobnější.
A kdo měl tentokrát štěstí?
1. Jan BATRLA
2. Jarmila JELÍNKOVÁ
3. Alice FORALOVÁ
4. – 10. František Dařena,
Naděžda Šenkýřová, Lenka
Fukanová, Vladimír Šafařík,
Radim Pernica, Alena Formanová,
Norbert Ďurčanský.
Výherci budou kontaktováni a ceny
jim budou předány na setkání s vedením Dopravního podniku města
Brna. Všem srdečně blahopřejeme!
(red)
11
DPMB
Jak dopadl test nových sedadel?
O víkendu 14.–15. 12. proběhla v Rašínově ulici anketa „Posaďte se!“
o nových typech autobusových sedadel. Ve třech vystavených vozech
mohli cestující vyzkoušet posezení
na plastových nebo dřevěných sedačkách a vyplnit anketní lístek.
Navíc pak byla ještě možnost vyplnit anketu přes web DPMB.
Celkem bylo v autobuse s dřevěnými sedačkami odevzdáno 1614
anketních lístků, v autobusech
s plastov ými sedačkami to bylo
1488 lístků, webovou anketu vyplnilo 485 osob.
Výsledky? Na otázky zda se jim
sedí na sedačce dobře, zda klouzají
a jestli by doporučili tento typ sedaček, odpověděla většina respondentů ve prospěch sedaček plastových. Pouze u otázky, zda sedadlo
studí, dopadly lépe ty dřevěné. Významným faktorem při rozhodování o budoucím výběru typu sedaček
bude jistě i pořizovací cena, vybavení běžného 12m autobusu dřevěnými
sedačkami je o cca 40 tisíc Kč dražší
(red)
než u sedaček plastových.
Z několika dopisových
ohlasů vybíráme:
Je mi 75 a tak pamatuji spoustu
typů sedadel. A z těch, co testujete, bych navrhoval ta celoplastová.
A to jak z důvodu údržby, tak z důvodu pohodlnosti.Prosím v žádném případě ne ta laťková. Ta by
byla velmi brzy znehodnocena
cestujícími ze zadní řady, kteří by
je ihned začali používat jako opěrku pod nohy, ve skutečnosti jako
škrabák bláta.
(js)
Jezdím často autobusem č. 52. Na
zastávce v Žebětíně u hřbitova zastavil autobus – a v něm byly nové
dřevěné sedačky. Během jízdy jsem
myslela, že řidič spěchá, ale byl
v tom nevinně. V každé zatáčce jsem
totiž jezdila na dvousedačce od kraje ke kraji a měla co dělat, abych se
udržela. Zkoušet sedadla ve stojícím vozidle je něco úplně jiného.
Zážitek je v zatáčkách…
(jj)
Brněnská městská doprava letos slaví 145 let
1869–2014
V letošním roce si budeme připomínat několik významných výročí,
spojených s brněnskou veřejnou dopravou. Bude to už 175 let, co přijel
do Brna z Vídně první parní vlak.
Brno bylo prvním městem na našem
dnešním území, které zavedlo městskou hromadnou dopravu. Podařilo
se mu dokonce o 6 let předběhnout
Prahu. Dne 17. srpna 1869 vyjela do
brněnských ulic první koněspřežná
tramvaj, o 15 let později, tedy před
130 roky, koně vystřídala pára. Tuto
éru nám dodnes připomíná parní lokomotiva Caroline, rovněž letošní
oslavenec –„stará dáma“ má už hezkých 125 let. Elektrická tramvaj zahájila v roce 1900, kulaté výročí zrovna
nemá, ale aspoň si můžeme připomenout 85 roků původně tramvajové
vozovny Husovice. Výročí autobusů
si necháme na příští rok a ještě tady
máme trolejbusy. Ty oživují brněnské
ulice od roku 1949, takže už hezkých
65 let. Důvodů k připomenutí si historie je tedy opravdu hodně.
Dnes je MHD jedním z nejdůležitějších prvků městské infrastruktury. I když někdy jako cestující nadáváme, že „to“ dlouho nejede, mějme
na paměti, že bez veřejné dopravy by
město zkolabovalo. A ještě něco. Na
rozvoji MHD v Brně se podílely generace Brňanů. Říká se, že každá brněnská rodina někdy měla někoho v dopravním podniku. Vzpomeňme tedy
i na lidi, kteří byli a už nejsou. Zajistit
dnes bezpečnou a kvalitní přepravu
obyvatel i návštěvníků našeho města,
to už ale zůstává jen na té současné
dopravácké generaci.
Při příležitosti významného výročí
145 let je připravována řada akcí a my
vás o nich samozřejmě budeme včas
informovat i na stránkách časopisu
(jb)
Šalina.
Víte,že…
e
…koněspřežnou tramvaj u nás měla jenom
tři města – Praha, Brno
a Bohumín
…parní tramvaj byla
také jen ve třech městech – Brně, Ostravě
a Bohumíně
…elektrických
tramvajových provozů
bylo u nás před 100 lety
celkem 16 (počítáme
Ostravsko jako 2 provozy různých rozchodů),
dnes je jich už jen 7
(Praha, Brno, Ostrava,
Plzeň, Liberec, Olomouc, Most-Litvínov)
…dva elektrické systémy (tramvaj+trolejbus
zároveň) mají dnes
u nás jen Brno, Ostrava
a Plzeň
Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, Brno
přijme
ŘIDIČE AUTOBUSŮ A ŘIDIČE TROLEJBUSŮ
Požadujeme:
• věk od 21 let
• řidiči autobusů: řidičské oprávnění sk. D a průkaz profesní způsobilosti sk. D
• řidiči trolejbusů: řidičské oprávnění sk. C s průkazem profesní způsobilosti sk. C, rozšíření na sk. D a získání
průkazu profesní způsobilosti sk. D zajistíme po nástupu do pracovního poměru.
V průběhu nástupního řízení všem uchazečům zajistíme:
• dopravně psychologické vyšetření
• vstupní lékařskou prohlídku
Podrobné informace
podá osobní oddělení DPMB,a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, telefon 543 171 222, 543 171 235.
12
Kudy a kam
Hledáte opravdu romantický a nevšední dárek ke svátku všech zamilovaných? Filharmonie Brno vás srdečně zve na Romea a Julii do Janáčkova
divadla! Ve čtvrtek 13. a v pátek 14. února odehrají filharmonici pod taktovkou charismatického dirigenta Petra Altrichtra nejen předehru z Romea
a Julie, ale také dvě skladby od našeho nejznámějšího skladatele Antonína Dvořáka. Symfonickou báseň Zlatý kolovrat a Symfonii č. 7 d moll op.
70. Vezměte svou milou či milého na koncert klasické hudby, užijte si sílu
a krásu toho, když vám hrají desítky skvělých hudebníků. V přítmí sálu
jistě zažijete romantický večer a nejednu dojemnou chvilku. A to přece
k zamilovanosti patří, nemyslíte?
Foto: Archív FB
Hvězdárna a planetárium Brno v únoru uvádí dvě nová představení, která
nahlédnou do vesmíru malých měřítek. Představení NanoKam nabízí jiný
rozměr reality, jež se neměří ani v metrech, ani v centimetrech, ani v milimetrech, nýbrž v mikrometrech. V sále
digitária, na projekční ploše o průměru 17 metrů, budou
před diváky defilovat viry, streptokoci,
řasinky i hlenky, pylová zrnka nebo vši
a všenky.
Pořad Buňka! Buňka! Buňka! je naopak
vhodný pro menší
děti, kterým se představí některá tajemství života. Naše těla
se přece skládají ze
70 bilionů drobných
bu něk . Js ou v š u de, v našich očích,
v kostech, v mozku,
téměř v každé části
našeho těla. Pracují. Mluví. Myslí. Díky
nim jsme takoví, jací
jsme. Podnikneme
fantastickou a mírně ztřeštěnou cestu
k drobným stavebním dílkům lidského těla. Poznáme,
jak důmyslnou skládačku vytvářejí. Budeme sledovat vznik a vývoj nového lidského života od okamžiku stvoření,
tedy splynutí prvních dvou buněk, až do doby těsně před jeho narozením.
Prozkoumáme buňky zevnitř, odhalíme tajemství dědičnosti a rozpleteme
šifru jménem DNA. To a ještě mnohem více v představení Buňka! Buňka!
(sal)
Buňka!, které je příběhem, o tom, jací jsme.
Pro ty, kteří by krásu klasické hudby rádi přiblížili svým dětem, je připraven
koncert v Besedním domě, v sobotu 8. února odpoledne. Na zkoušce orchestru zazní ty nejznámější melodie Antonína Dvořáka. Atmosféra těchto koncertů bývá opravdu rodinná, filharmonici hrají jako vždy s největším nasazením
a profesionálně, ale s ohledem na mladší osazenstvo v hledišti, a všichni si
koncert náležitě užívají; publikum i orchestr. Představení bude moderovat
herec Jiří Kniha a celý pořad je sestaven přesně na míru rodinám s dětmi.
Vezměte i vy své děti, synovce, neteře, vnoučata na koncert do Besedního
(sal)
domu a zažijte nevšední a sváteční sobotní odpoledne.
Kasematy přitahují domácí i přespolní návštěvníky
Kasematy patří ke stavebním kuriozitám hradu Špilberku a představují jednu
z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Brně. „Zájemci si je mohou prohlédnout sami nebo s průvodcem, záleží jen na nich, co si vyberou,“ uvedla
Foto: Miloš Strnad
Foto: Archív hvězdárny
Jiná realita: Hvězdárna nabízí výlet do mikrosvěta Filharmonie hraje pro děti i pro zamilované
Foto: Archív Zoo Brno a stanice zájmových činností
S medvíďaty se zoo loučí, nová letošní mláďata vítá
Populární medvíďata, hnědá i bílá, se chystají na odjezd. Cesta do Charkova
čeká kamčatské medvědy Kubu a Tobyho. Na cestu do Feldmanova ekoparku
by se medvídci měli vydat pravděpodobně na konci února. Ve stejném termínu na východ zamíří i jejich lední kolegové, Nanuk
a Kometa. Milovníci těchto
šelem tak mají ještě během
února šanci přijít si medvíďata prohlédnout a symbolicky se s nimi rozloučit.
Nejen loučením je však živa
brněnská zoo. Už v polovině ledna uvítali chovatelé
na Mniší hoře první letošní
mládě. „ Je to kiang východní, který byl aktivní již pár hodin po porodu a během dne malého hřebečka
mohou návštěvníci zahlédnout s matkou ve výběhu,“ upřesnila mluvčí brněnské zoo Monika Brindzáková. Kiang východní je větším druhem asijského osla a společně se zebrou Grévyho největším divokým zástupcem čeledi
koňovitých. Obývá horské stepi Tibetské náhorní plošiny, Nepálu a severní
(sal)
Indie. Zoo v Brně chová kiangy od roku 2000.
vst u pen k y!
átní
navštívit unik
ilberk. Chcete
nky
Šp
pe
n
tu
je
vs
ní
o
ne
it
ta Brna
ě? Soutěž
án
br
é
sk
ín
Muzeum měs
ěn
h hraček na M
alina-brno.cz.
expozici starýc a 2014 na adrese w w w.s
or
ún
můžete od 1.
Soutěžte o
Mi h l Budíková.
B dík á K
l vybudováb d á
pracovnice Muzea města B
Brna Michaela
Kasematy bbyly
ny v roce 1742 v rámci závěrečné etapy přestavby hradu na barokní pevnost.
Roku 1783 nechal Josef II. kasematní prostory upravit na žalář pro nejtěžší
kriminální zločince. Takovéto vězeňské objekty měli Habsburkové pouze dva,
a to pevnost Schlossberg v Grazu a pevnost na kopci Špilberk, která se dochovala v mimořádně autentické podobě až do dnešních dnů. Kromě vězeňských
cel a strážnic je zde instalace mučírny nebo vězeňské kuchyně.
Prohlídkové trasy:
1) KASEMATY
• individuální prohlídky od úterý do neděle od 9 do 17 hodin
• prohlídky s průvodcem od úterý do neděle vždy v 10, 13 a 15 hodin (větší
skupiny mohou přijít i mimo uvedené časy po předchozím objednání)
2) JIHOZÁPADNÍ BASTION
• prohlídka možná pouze s průvodcem a na objednání den dopředu
(sal)
Kontakt: 542 123 614, [email protected]
13
Kudy a kam
Poslední čtyři reprízy nejoblíbenější inscenace sezóny
Po výstavní pauze pořádá Dům umění města Brna na počátku února 2014
hned tři výstavy. První z nich představí dílo nestorky současné rakouské fotografie Elfriede Mejchar. Pod názvem Minulost se prezentuje rozsáhlý výběr
fotografií z prostředí vídeňské periferie od 50. let po současnost. Návštěvník
tak má vůbec poprvé možnost seznámit se v českém prostoru s dílem významné osobnosti rakouské fotografie a s jejím neobvyklým pohledem na
metropoli na Dunaji, kterou většina zná pouze z tradičních návštěv směřujících k hlavním památkám, nákupům a kavárnám. Druhá výstava reflektuje
tvorbu jednoho z nejslavnějších českých dosud žijících konceptualistů – Jiřího Kovandy (na snímku Moje oblíbená barva). Rozsáhlá retrospektiva ob-
Muzikál Pokrevní bratři britského autora Willyho Russella je inscenací skutečně výjimečnou a na hudebním poli českého divadla až nevídanou. Diváci Městského divadla Brno jej v anketě Křídla zvolili dokonce nejoblíbenější inscenací
sezóny 2011/2012. Magický příběh vypráví osudy dvou bratrů, dvojčat, která
byla záhy po narození násilně rozdělena. A ačkoli chlapci Eddie a Mickey vyrůstají odděleně a v rozdílných sociálních prostředích, jejich osudy se neustále
prolínají. S oběma tak prožíváme nevinné dětské hry i vzrušující pubertální
dobrodružství, při nichž si mnozí z nás s pousmáním připomenou ty své dávno
zapomenuté. Dospělost však přináší problémy a krize, které nevyhnutelně míří
k tragickému vyústění celé hry, jež je však vyřčeno již na začátku. Refrénem
sahuje díla pocházející z nejrůznějších státních i soukromých sbírek, která
minimalistickou formou přibližují poetiku a kouzlo všedního života a každodennosti. Třetí expozice se nachází v druhé budově Domu umění, v Domě
pánů z Kunštátu, a seznamuje veřejnost s aktuální tvorbou Pavla Tichoně,
který pomocí objektů, instalací a videa hravým způsobem odkrývá zákonitosti reality. Otevírací doba v obou výstavních budovách je vždy od úterý do
(sal)
neděle od 10–18 hodin.
příběhu je totiž jakési prokletí, které varuje, že v momentě, kdy se rozdělená
dvojčata dozví pravdu, obě na místě zemřou. V režii Stanislava Moši excelují na
jevišti Hudební scény Hana Holišová nebo Markéta Sedláčková, Dušan Vitázek
nebo Aleš Slanina a Lukáš Janota nebo Jiří Mach, kteří budou bojovat s osudem
i se sebou samými naposledy. Pokrevní bratři totiž nevyhnutelně míří ke svému konci – 28. února 2014 je čeká v Městském divadle Brno derniéra. Nenechte
(sal)
si ujít poslední čtyři reprízy tohoto křehkého muzikálu.
Foto: jef Kratochvil
Foto: Archív DUmB
Dům umění zve na tři nové výstavy
Soutěžte s Šalinou
Únor: Líčka
Ingredience (pro 4 osoby)
800 g vyzrálých telecích líček
150 g mrkve, 80 g celeru
70 g petržele kořenové
80 g cibule, 100 g sádla
1 lžíce kvalitního rajčatového protlaku
20 g cukru
čerstvý tymián a rozmarýn, nové koření,
bobkový list, celý pepř černý
300 ml červeného vína
400 ml hovězího vývaru
sůl, pepř
50 g strouhaného perníku, 10 g másla
V poslední době se stala bez nadsázky hitem. Líčka telecí, hovězí
i vepřová, dříve vnímaná s pohrdáním obdobně jako vnitřnosti,
najednou dobývají jídelníčky vybraných restaurací. A kdo ochutná
správně připravené, měkké a správně vzchycené maso, nechce příště
jinak… I proto se líčka stala tématem dalšího dílu naší gastrosoutěže.
Recept připravil Martin Andrýsek, šéfkuchař restaurace Green patřící
do skupiny podniků společnosti Brixton-gastro. Rozhovor s ním si můžete přečíst na stránkách www.salina-brno.cz, kde najdete i rozpis na
šťouchané brambory a glazovanou mrkev. Obojí je ideálním doplněním právě telecích líček. Na webu nechybí ani recepty z minulých kol
soutěže. A samozřejmě, čekáme na vaše soutěžní recepty a zkušenosti
s úpravou líček – posílejte na adresu [email protected] do 15. února 2014. Autor receptu, který získá nejvíce čtenářských hlasů, se může
těšit na voucher do některé z restaurací společnosti Brixton-gastro.
(jih)
Bližší informace o soutěži najdete na webu
www.salina-brno.cz
Martin Andrýsek, šéfkuchař restaurace Green, preferuje českou kuchyni z poctivých surovin, bez náhražek a „chemických“
ochucovadel.
Postup:
Líčka očistíme, zbavíme hlavních tvrdých blan, překrojíme, osolíme a opepříme. Opečeme v hrnci na rozpáleném
sádle z obou stran, vyjmeme a necháme
stranou. Do výpeku přidáme kořenovou
zeleninu, pozvolna restujeme, přidáme
cibuli, koření, čerstvé bylinky a vše spolu
opékáme do lehce zlatavé barvy. Poté přisypeme cukr. Až nám základ zkaramelizuje, přidáme rajčatový protlak a zarestujeme. Do základu vložíme opečená líčka. Vše
společně promícháme, zalijeme červeným
vínem a hovězím vývarem tak, aby líčka
byla zcela ponořená v tekutině. Necháme
zavařit, osolíme a opepříme.
Přikryjeme pokličkou a pozvolna dusíme
maso do změknutí, přibližně 2 hodiny
(u hovězích líček až 3 hodiny). Můžeme též
péct pozvolna v troubě, zhruba při 120 stupních. Měkká až rozpadající se líčka vytáhneme, základ zredukujeme alespoň na polovinu, přidáme strouhaný perník a necháme
přejít varem. Hotovou omáčku propasírujeme, znovu provaříme, dochutíme a nakonec
zašleháme plátky másla a odstavíme.
Foto: D. Dvořáková
Vařte a soutěžte s Šalinou
Telecí líčka na červeném
víně s perníkem
14
DPMB
Listárna
Cestuji občas z Bystrce na Českou s přestupem u zastávky Vozovna Komín. Zejména
v ranních a večerních hodinách, kdy je interval
mezi spoji delší, se obávám, že mi linka 3 ujede
a budu muset čekat na další spoj. Čeká v případě zpoždění tramvaje 1 od Bystrce linka 3?
V zastávce Vozovna Komín mají řidiči tramvají linky 3, u odjezdů v dobách delších intervalů,
stanovenou povinnost vyčkat v přiměřeném časovém limitu na příjezd linky 1 od Bystrce tak,
aby byl umožněn přestup cestujících. Standardní
doba čekání je 2 minuty do zpoždění, při větším
zpoždění koordinuje postup dispečer s řidiči prostřednictvím radiostanice.
Dnes poprvé jsem jel autobusem – minibusem na lince 43. Senzační, výborné. V minibusu si všichni cestující pochvalovali tento
způsob dopravy. Jen ale připomínka. Co když
pojedou žáci z místní školy, taktéž přestupující školáci na Klariskách z Útěchova nebo Vranova? Nebo výletníci z Králova Pole na Vranov? Podle mého názoru v případě školy by
bylo velice zajímavé, když by dopředu dal vědět ředitel školy o potřebě použít MHD a byl by
jí přistaven na určitou dopředu dohodnutou
hodinu autobus mimo jízdní řád. Třeba i za
jinou cenu, ovšem příhodnou pro obě strany.
Konzultoval jsem problém i s panem řidičem,
odpovídal velice ochotně a příjemně. Oblečení, vystupování, pohoda na cestě. Chválím
i jeho. Přeji mnoho úspěchů.
Děkujeme za pozitivní ohlas na provoz minibusů
i na vystupování řidiče. S postupným nasazováním
minibusů počítáme na takové linky a v takových
časech, kde podle našich zkušeností a provedených
průzkumů zaměřených na frekvenci cestujících
svojí kapacitou postačují k uspokojení přepravní
poptávky. Nicméně v případě plánované přepravy jedné nebo více školních tříd má škola (podobně jako jakýkoliv jiný subjekt) možnost objednat
si samostatný autobus formou zvláštní jízdy tzv.
od domu do cíle cesty. Tuto službu běžně poskytujeme a je často a opakovaně využívána. O víkendu
(v denní době) budou i nadále linku obsluhovat
standardní autobusy a to právě z důvodu předpokládané zvýšené poptávky po přepravě, související
mimo jiné s turistickými aktivitami v této oblasti.
Vážení, patří vám pochvala za logistické řešení návaznosti spojů 35 a 38 v zastávce Nemocnice Žlutý kopec, včetně čekání v rámci
časové tolerance na přestupující cestující.
Je to nebývalá pozitivní vstřícnost. Rovněž
tak k velké pochvale patří zřízení nové linky 80, tolik potřebné pro křižování hlavních
tahů. Zde bych však vyslovil připomínku, že
by k její dokonalosti měla pokračovat až případně ke Kauflandu a Tescu, aby byl pokryt
i tah linky 1 do Řečkovic. Snad by i náklady na
pokrytí pomohly řešit oba supermarkety.
Děkujeme za pozitivní hodnocení garantovaných přestupů v zastávce Žlutý kopec, která fungují po celou provozní dobu linky 35, což nabízí
rychlou a častou nabídku spojení také v přepravní
relaci Preslova – Mendlovo náměstí a také zkrácení intervalu na polovinu v přepravní relaci Barvičova – Komenského náměstí. Takové přestupní
návaznosti však nejsou ojedinělé a je možno se
s nimi setkat i v jiných místech na území města.
Rovněž děkujeme za pochvalu nové linky 80,
ale ta z velké části platí pro městskou část Brno-Žabovřesky, která na provoz linky 80 velkou měrou
přispívá. Linka vznikla za účelem lepší dopravní
obslužnosti zejména v okolí ulic Březinovy a Mučednické a vytvoření dlouhodobě poptávaného
přímého spojení oblasti v okolí ulice Tábor s lokalitou Kraví hory. Veškeré provozní parametry
(trasy, intervaly, kilometrické výkony, časový rozsah provozu atd.) všech linek MHD jsou součástí
závazného zadání ze strany příslušných orgánů
Statutárního města Brna. Trasa i intervaly linky
80 jsou nastaveny v souladu s požadavky uvedené městské části a pro obsluhu této linky se počítá s ekonomicky příznivým minibusem. Vámi
navrhované prodloužení trasy linky 80 má jistě
svoji logiku z hlediska rozšíření dopravní obsluhy území a dokonce si troufáme vyjádřit obavu,
že zájem o přepravu v takto vzniklých směrových
vazbách by mohl převýšit kapacitní možnosti této
linky v současně daném intervalu. Nicméně znovu musíme zopakovat výše uvedenou zásadní skutečnost, že pro případnou změnu trasy a rozsahu
přepravních výkonů jsme vázáni objednávkou ze
strany Statutárního města Brna, včetně dotčených
městských částí, tudíž z naší strany v tuto chvíli
můžeme vyjádřit pouze příslib otevření diskuze
s příslušnými orgány v dané záležitosti při projednávání výhledových změn v organizaci dopravy.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč v zastávce Svatoplukova zastavují jen některé linky MHD. Tato zastávka je využívána i postiženými občany.
Zastávku Svatoplukova reálně neobsluhují pouze
linky 74, 75 a 84. U linky 84 považujeme přidání
zastávky Svatoplukova do její trasy za zbytečné,
neboť o 200 metrů dál na stejné komunikaci má
svoji cílovou zastávku. V případě linek 74, 75 se
pokusíme prověřit možnosti zařazení této zastávky i do jejich tras. Dalším podkladem však budou
i případné dopravní průzkumy.
Budou nějak zajišťovány „školní“ spoje do
Holásek, když byla linka 73 k 15. prosinci
2013 změněna?
Účelové školní spoje, které na lince 73 zajišťovala
naše společnost, jsou nově vedeny jako školní autobusová linka š85 po trase a zastávkách shodných
s dosavadními školními spoji v úseku původní linky 73 Tuřany, smyčka – Holásky. Aktuálně navíc
nyní s vedením městské části řešíme formu náhrady spoje kolem třetí hodiny odpolední. ■ (sei)
Kdysi a dnes – tramvaj do Lesné
Už 40 let uplynulo od zahájení provozu na tramvajové trati do Lesné.
Sídliště budované koncem 60. let
potřebovalo kapacitní doprav u,
realizována byla bohužel jen částečně, ukončením tratě v tzv. Čertově rok li. Provoz tramvají byl
zahájen 22. prosince 1973, a to
linkou č. 15, která tehdy jezdila
v trase Ústřední hřbitov – Hlavní
nádraží – Říjnové revoluce (dnes
Milady Horákové) – Lesná.
Nov ý úsek t ratě od původn í
konečné Černá Pole u VŠZ měřil
2,3 k m. Od 1. dubna 1974 byla
tramvajová doprava do Lesné posílena ještě linkou č. 9 z Komárova, která do té doby končila v Černých Polích.
Jest l i se někdy L esná doč ká
tramvajové tratě i po obvodu sídliště, zůstává stále velkým otazní(jb)
kem.
Děláme Brno větší
každý měsíc
do vaší schránky!
Objednejte si zvýhodněné
roční předplatné
za pouhých 350 Kč
Předplatné objednávejte e-mailem,
telefonicky, nebo na webu www.iBrno.cz
Kontakt: Michala Andrášková,
[email protected], nebo [email protected],
tel.: 545 222 779, fax.: 545 222 499
www.iBrno.cz
16
Pro volný čas
Download

MĚSÍČNÍK JAKO BRNO! Z D A R M A www.salina