ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU
AKTUALITY Z PRAHY 6/2014
NOVINKY Z PRAŽSKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY
 Cestovní ruch v Praze v 1. čtvrtletí 2014
Během 1. čtvrtletí roku 2014 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení
v Praze celkem 1,033.123 návštěvníků; z toho 182.136 domácích (tj. 17,6 %) a
850.987 zahraničních (tj. 82,4 %).
V meziročním srovnání je zřejmé, že oproti 1. čtvrtletí roku 2013 došlo k mírnému
poklesu počtu příjezdů do české metropole o 3,9 %.
Výrazný pokles zaznamenali hosté z České republiky, zahraničních návštěvníků
přijelo o 2,4 % méně. Důvodem je zřejmě dubnové datum velikonočních svátků.
Také počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Praze se
snížit. Dosáhl v 1. čtvrtletí roku 2014 hodnoty 2,586.431 přenocování. Při porovnání
došlo meziročně ke snížení o 6 %. Přenocování zahraničních hostů tvořilo 87,6 %;
rezidentů 12,4 %.
10 zemí s nejvyšším počtem návštěvníků v 1. čtvrtletí 2014:
Pořadí
Země
Počet hostů
1
Rusko
127.098
2
Německo
109.032
3
Itálie
69.029
4
VB
62.678
5
Slovensko
40.245
6
Francie
37.894
7
USA
37.282
8
Polsko
25.840
9
Ostatní asijské země*
kromě Číny, Japonska, Indie
10
1
Rakousko
24.465
19.440
 Staroměstská radnice – noční prohlídky v červnu
Také v červnu lze navštívit Staroměstskou radnici netradičně v pozdních večerních
hodinách. Noční vycházku si můžete pro skupiny i individuální návštěvníky objednat
na adrese [email protected]
Apoštolové na Staroměstském orloji
Staroměstská radnice
Denně 9:00 – 23:00 hodin
OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PIS - PCT
V ČERVNU
Turistické informační centrum Staroměstská radnice
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)
denně 9:00 - 19:00
Turistické informační centrum Rytířská
(Rytířská 31, Praha 1 - Staré Město)
Po - So 10:00 - 18:00
Turistické informační centrum Letiště Praha
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00 - 20:00
Turistické informační centrum Malostranská mostecká věž denně 10:00 – 18:00
(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)
PRAŽSKÝ HRAD
 Otevírací doba v červnu 2014
 Areál Pražského hradu: 5.00 – 24.00 hod.
 Objekty, kde se platí vstupné: denně 9.00 – 17.00 hod.
(Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří,
Obrazárna, Prašná věž, Katedrála sv. Víta, Rožmberský palác)
 Velká jižní věž katedrály: 10.00 - 18.00
 Svatovítský poklad v kapli sv. Kříže 10:00 – 18:00
 Výstavní objekty Jízdárna Pražského hradu, Císařská konírna, Tereziánské
křídlo: 10.00 – 18.00 hod.
 Zahrady Pražského hradu Jižní a Severní zahrady Pražského hradu a Jelení
příkop, včetně turistické cesty 10:00 – 20:00
 Zahrada na Baště: 5.00 – 24.00.
Důležitá informace pro průvodce
V poslední době se na nás obracíte s dotazem, zda by Pražský hrad mohl zajistit pro
klienty se vstupenkou přednostní vstup do Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha tak,
aby platící klienti nemuseli stát ve stejné frontě spolu s těmi, kteří neplatí za vstup a
jdou se pouze podívat do západní části katedrály. Vzhledem k opakujícím se
dotazům, zasíláme sdělení Správy Pražského hradu:
Přednostní vstup do katedrály pro průvodce skupin s platícími klienty bohužel zajistit
nemůžeme. Technicky to není možné.
Do katedrály je zaveden pouze jeden vstup, který zároveň slouží i pro regulaci proudu
návštěvníků a jeden výstup. Boční vstup z Vikářské přes kapli sv. Zikmunda je
z prostorových i památkářských důvodů nemyslitelný. Pak už zbývá jen Zlatá brána, kterou
z klimatizačních důvodů nelze otevírat. Horký nebo naopak ledový vzduch, který by se
2
tamtudy do interiéru chrámu valil z nádvoří má velmi negativní vliv na varhany a okolo
umístěné barokní plastiky.

Metropolitní kapitula u sv. Víta
Běžná otevírací doba Katedrály sv. Víta
červen 2014 :
PONDĚLÍ - SOBOTA: od 9:00 hod. do 17:00 hod. (poslední možný vstup je 20 min. před
uzavřením, tzn. v 16:40 hod.)
NEDĚLE: od 12:00 do 17:00 hod. (poslední možný vstup je 20 min. před uzavřením, tzn. v
16:40 hod.)
Hrobka českých králů je z technických důvodů uzavřena.
ZMĚNY v otevírací době Katedrály sv. Víta – v červnu 2013:
sobota 7. 6. 2014 - otevřeno od 9:00 hod. do 15:00 hod. - (poslední možný vstup
ve 14:40 hod.) – přijetí do katechumenátu
neděle 8. 6. 2014 - otevřeno od 13:00 hod. do 17:00 hod. - (poslední možný vstup
v 16:40 hod.) – biřmování
neděle 15. 6. 2014 - otevřeno od 13:00 hod. do 16:00 hod. - (poslední možný
vstup v 15:40 hod.) – dopolední bohoslužba – 670. výročí katedrály – sv. Vít
čtvrtek 19. 6. 2014 - otevřeno od 9:00 hod. do 15:00 hod. - (poslední možný vstup
ve 14:40 hod.) – bohoslužba – Těla a Krve Páně – Boží Tělo
středa 25. 6. 2014 - otevřeno od 13:00 hod. do 17:00 hod. - (poslední možný vstup
v 16:40 hod.) – dopolední bohoslužba pro církevní školy
sobota 28. 6. 2014 - otevřeno od 13:00 hod. do 17:00 hod. - (poslední možný
vstup v 16:40 hod.) – dopolední bohoslužba - kněžské svěcení
https://www.katedralasvatehovita.cz/cs/duchovni-zivot
NOVINKY Z VYŠEHRADU
 Nově přístupné martinské kasematy
Martinské kasematy postavené v době vlády Marie Terezie dosud nikdy nebyly
veřejnosti dostupné. Nově jsou nyní přístupné s komentovanými prohlídkami
každý 2. a 4. víkend v měsíc, vždy v 11.00 hod a 14.00 hod.
Sraz na prohlídku je v Informačním centru Špička.
Cena za prohlídku je 50,- / 30,- Kč, objednávky na [email protected]
 Kaple Stětí sv. Jana Křtitele
Nově je také dostupná kaple Stětí sv. Jana Křtitele, která se nachází kousek od
rotundy sv. Martina.
Komentované prohlídky každý 1. a 3. víkend v měsíci, vždy v 11.00 hod a 14.00 hod.
Sraz na prohlídku je v Informačním centru Špička.
Cena za prohlídku je 50,- / 30,- Kč, objednávky na [email protected]
3
Všechny expozice jsou v květnu otevřeny denně od 9.30 do 18.00 hod.
Staré purkrabství, Galerie Vyšehrad, Gotický sklep, Cihelná brána a Kasematy

Bazilika sv. apoštolů Petra a Pavla
Po, Út, St, Čt, Pá, So
10.00 – 17.00
Ne
10:30 – 17:00
Prohlídka baziliky během církevních obřadů není dovolena.

OBECNÍ DŮM a UMĚLECKO PRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE
do 31. 12. 2015
Secese / Vitální umění 1900
Toulouse-Lautrec, Kotěra, Tiffany, Gočár, Galle, Mucha, van der
Velde, Daum, Sucharda, Chéret, Anýž, Hoffmann, Olbrich, G. & E. Spitzer, Bílek,
Oliva, Hansal, Marold, Drtikol ....
Expozice v pražském Obecním domě představuje výběr špičkových děl české a evropské
secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Jejím cílem je ukázat užité umění secese jako součást převratného modernizačního a
emancipačního úsilí závěru 19. století, jako reformní umělecký proud usilující o "zmnožení a
stupňování života". Expozice proto přiblíží secesní estetiku jak z hlediska uměleckých ambicí
moderních tvůrců, tak z hlediska nového životního pocitu zasahujícího celou společnost.
Otevřeno denně 10 – 19 hodin
Vstupné:
Plné: 150 Kč
Snížené: 80 Kč pro studenty od 15 do 26 let při samostatné prohlídce (po předložení
průkazu) a pro seniory nad 65 let (a pro všechny držitele jakýchkoli vstupenek na MHF
PJ 2014 od 1. 5. do 2. 6. 2014)
Junior: 40 Kč pro děti 6–15 let při samostatné prohlídce (a pro všechny majících nárok na
snížené vstupné po předložení jakékoli vstupenky na MHF PJ 2014 od 1. 5. do 2. 6.
2014)
Rodinné: 250 Kč (max. dvě dospělé osoby a max. 3 děti do 15 let, za dítě do 18 let se
připlácí 20 Kč)
10% sleva z plného vstupného: skupiny nad 15 osob, držitelé Opencard

NOVINKY Z MUZEA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Historie povodní v Praze
do 19. 10. 2014
Hlavní budova muzea
Výstava ze sbírek Muzea hlavního města Prahy byla připravena na paměť prvního výročí
poslední velké pražské povodně z počátku června roku 2013. Zvýšená hladina Vltavy a jejích
přítoků ohrožovala pražské ulice a jejich obyvatele každoročně, v některých obdobích více,
v jiných méně. Pražané s každoročním povodňovým nebezpečím počítali, i tak ale voda
přinášela do pražského prostoru zkázu a utrpení. Dvacáté století bylo v tomto ohledu pro
Prahu, stejně jako většinu Čech, celkem milosrdné, velký zlom přišel s počátkem nového
tisíciletí a velkou povodní roku 2002. Naděje, že tato povodeň byla na dlouhou dobu
4
poslední, se ovšem nenaplnila… přišla další velká voda roku 2013, tentokrát způsobená
zejména rozlitím menších přítoků velkých řek…
NOVINKY Z NÁRODNÍ GALERIE
http://www.ngprague.cz
OTEVÍRACÍ DOBA:
Všechny stálé expozice a výstavy Národní galerie v Praze jsou otevřeny denně mimo pondělí 10-18 h.
Možnost posledního vstupu do stálých expozic a na výstavy je v 17.30 h.
PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC – neděle 14. června
VSTUP I DOPROVODNÉ PROGRAMY od 19:00 do 01:00 hodin ZDARMA.
VOLNÝ VSTUP SE NETÝKÁ VÝSTAVY SLOVANSKÁ EPOPEJ, KTEROU
POŘÁDÁ GALERIE HL. M. PRAHY. EXPOZICE BUDE V DOBĚ MUZEJNÍ NOCI
UZAVŘENA.

Nečekané dědictví: Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...
30. 5. 2014 - 24. 8. 2014
Konírna paláce Kinských
V roce 2010 získala Národní galerie v Praze nečekané dědictví více než dvaceti uměleckých
děl významných autorů moderny. Unikátní soubor pochází ze sbírky MUDr. a RNDr. Aleny
Žižkové-Lind (1926–2009), která jej původně chtěla odkázat anonymně, ale na radu přátel se
v poslední vůli k jejímu vlastnictví přihlásila. Národní galerie rozhodla celou sbírku vystavit
nejen pro její ojedinělost, ale také z respektu k mecenášskému gestu. Nečekané dědictví s
kolekcí obrazů a prací na papíře je obsahově velmi sourodé a odkrývá sběratelčinu zálibu v
autorech s vazbami na Francii, mezi nimiž byli surrealisté Toyen a Jindřich Štyrský, Josef
Šíma, Jan Matulka, malíř Bretaně Jan Zrzavý, Rudolf Kremlička, František Tichý, František
Muzika nebo Španěl Honorio Garcia Condoy
 Diplomanti AVU 2014
27. 6. 2014 - 3. 8. 2014
Veletržní palác
Výstava čerstvých absolventů osmnácti ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze je
pravidelným tradičně slavnostním zakončením akademického roku a studia tentokrát 47
studentů. Absolventi ateliérů malby, kresby, grafiky, sochařství, restaurátorských škol,
architektury, konceptuální, monumentální a intermediální tvorby představují svými díly velmi
pestrou instalaci, kterou letos kurátorsky uspořádal prof. Martin Mainer a odb. as. Samuel
Paučo, pedagogové Ateliéru malby AVU.
Výstava je otevřena pro veřejnost ZDARMA a to denně kromě pondělí od 10.00-18.00 hod.
NOVINKY ZE ŽIDOVSKÉHO MUZEA A ŽIDOVSKÉ OBCE V PRAZE
 Židovská obec v Praze zpřístupňuje turistům mikve
Židovská obec v Praze (ŽOP) rozšířila svou nabídku o novou turisticky zajímavou
prohlídku. V suterénu objektu ležícího vedle Pinkasovy synagogy je veřejnosti
zpřístupněna historická mikve, která patří k nejstarším dokladům židovského
osídlení v dané oblasti.
5
Mikve, která v judaismu tradičně slouží k rituálnímu očištění osob a předmětů, byla
objevena v průběhu archeologického průzkumu v roce 1968 a podle dochovaného
zdiva a nalezené keramiky je pravděpodobné, že pochází nejspíše z počátku
16. století.
Komentované prohlídky pro jednotlivce i skupiny maximálně 15 osob jsou
pořádány od neděle do pátku, vždy ve 13 hodin. Vstupenky je možné zakoupit ve
všech prodejních místech ŽOP a Židovského muzea v Praze.

Zavírací dny ve všech objektech Židovského muzea, Staronové a
Jeruzalémské synagogy v červnu 2014 - sobota
Otevřeno:
Židovské muzeum v Praze
červen 2014
neděle – pátek
9:00 – 18:00 hodin
Zavírací dny:
3. 6. 2014
4. 6. 2014
5. 6. 2014
připrava na Šavuot ST otevřena do 14:00
1. den Šavuot ŽMP, ST, J
2. den Šavuot ŽMP, ST, J
Staronová synagóga (Židovská obec v Praze)
červen 2014
neděle - pátek
9:00 – 18:00 hodin
Starý Židovský hřbitov na Žižkově
úterý, čtvrtek, neděle
11:00 – 16:00 hodin
pátek
10:00 – 14:00 hodin
Nový židovský hřbitov
neděle – čtvrtek
pátek
9:00 – 17:00 hodin
9:00 – 14:00 hodin
Jeruzalémská synagoga
neděle - pátek
11:00 – 17:00 hodin
Večerní komentované prohlídky s ukázkou varhanní hudby vždy poslední čtvrtek
v měsíci v 19:00 hodin: 29. května, 26. června, 31. července, 28. srpna
NOVINKY Z GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Jan Kubíček - Retrospektiva
do 10. 8. 2014
Městská knihovna, 2. patro, Mariánské nám. 1, Praha 1
Otevřeno: út–ne 10.00–18.00
Malíř Jan Kubíček (1927–2013) patří spolu se Zdeňkem Sýkorou, Karlem Malichem a
Radkem Kratinou k nejdůležitějším představitelům českého konstruktivismu. První
Kubíčkova retrospektiva v prostorách Městské knihovny představí v chronologii díla
za více než půl století umělecké činnosti. V jeho rámci budou představeny
6
fotografické práce, které zosobňují zvláštní status hledání estetické formy, a velký
soubor kreseb, jež nejsou chápány výlučně jako skici a předlohy, ale v rámci celého
díla vytvářejí svébytnou položku. Neméně důležité jsou reliéfy, plastiky a instalace
většinou z plexiskla, nejčastěji v bílé a černé barvě, poukazující na důležitý fenomén
prostorové dimenze malby. Největší část výstavy je zaměřena na systematickou fázi
Kubíčkova díla. Dokumentován bude celý její vývoj od raných drobnějších realizací,
odkazujících ještě k informelu, až po závěrečné systematické velkoformátové
obrazy. Na výstavě, která zahrnuje kolem 150 děl, budou zastoupeny práce z
českých i evropských sbírek.
 Prohlídková trasa v Colloredo-Mansfeldském paláci
Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1
Otevřeno: út–ne 10.00–18.00
Colloredo - Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové
architektury s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka
s pozdějšími rokokovými a druhorokokovými úpravami.
Prohlídková trasa je budována na několika základních principech, jimž dominuje
snaha přilákat pozornost především k uměleckohistorickým a architektonickým
kvalitám objektu.

Tim Burton a jeho svět v Domě U Kamenného zvonu
do 3. 8. 2014
Beetlejuice, Střihoruký Edward, Karlík a továrna na čokoládu, Alenka v říši divů nebo
Batman. Všechny tyto kultovní filmy spojuje jedno velké jméno – Tim Burton.
Americký režisér, grafik, designér a snad největší surrealistický fantasta současnosti,
se představuje na jedinečné výstavě v Domě U Kamenného zvonu, kde je k vidění
několik set kreseb, fotografií, skic či sochařských instalací. Výstavu pořádá Art
Movement, o.s. a Galeriie hl.m. Prahy, Jenny He a Tim Burton Productions.
Poprvé v historii zhruba třicetileté tvorby tohoto moderního pohádkáře se tak české
veřejnosti otevírá zcela jedinečná možnost poznat všechny Burtonovy hororové světy
a dimenze, které za svůj život vytvořil.

Vlasta Vostřebalová Fischerová Mezi sociálním uměním a magickým
realismem 28. 5. – 14. 9. 2014
Dům U Zlatého prstenu
Otevřeno: út–ne 10.00–18.00
Výstava je věnovaná malířskému a kreslířskému dílu jedné z nejosobitějších
představitelek českého meziválečného umění, jež bylo do nedávné doby neprávem
opomíjeno. Vlasta Vostřebalová Fischerová (1898–1963) vycházela z epické
dramatičnosti wolkerovské linie proletářského umění a s velkou dávkou fantazie a
bizarní poetiky zachycovala lidské odcizení a mezní situace života. Soustředila se na
člověka žijícího na okraji společnosti: v jejích kresbách a obrazech defilují pijáci,
žebráci, starci či vdovci, ale též posluhovačky, dělnice, prostitutky, (sebe)vražedkyně
a děti periferie. Mísí se v nich všednodenní náměty s fantaskní poetikou a palčivou
groteskností a sociální apel mnoha jejích prací na druhé straně vyvažuje intimita,
hraničící s introvertností. Výstava se také zaměřuje na dosud neprobádanou práci
Vostřebalové Fischerové na poli architektury a formou audionahrávky zpřístupňuje
rozsáhlou korespondenci autorky.
7
Další zajímavé výstavy:

Bohuslav Reynek – Znovuzrození
do 31. 7. 2014 Valdštejnská jízdárna
Nejobsáhlejší výstava děl Bohuslava Reynka, která představuje také jeho dosud
nikdy nezveřejněné a nově objevené práce, patří k největším kulturním událostem v
Praze. Vůbec poprvé je Reynkovo dílo vystaveno v celé své bohatosti.
 Příběhy Wintonových dětí na Kampě
Velkoplošné fotografie zachráněných převážně židovských dětí připomínají příběh
Wintonových vlaků. Exteriérová výstava snímků a dokumentů mapuje nejen příběhy
malých cestujících, ale také život jejich zachránce Sira Nicholase Wintona, který se
letos dožívá 105 let.
Autorem výstavy, jejíž úspěšné uvedení proběhlo v Praze a v Londýně v roce 2011,
je režisér, kameraman a fotograf Jaroslav Brabec. Pro znovuuvedení, aktualizoval
autor původní verzi a doplnil ji nejen o nový příběh jednoho ze zachráněných dětí,
ale také o koláž gratulací k Wintonově jubileu. Expozice je instalovaná na
osmadvaceti speciálních výstavních panelech. Zájemci ji mohou vidět na Kampě
mezi Werichovou vilou a Sovovými mlýny do 19. června 2014 a díky individuálnímu
osvětlení ji je možné procházet i v noci.

Železnobrodská sklářská škola
do 31. srpna 2014
Přední tuzemští sklářští výtvarníci, kteří jsou rovněž absolventy sklářské školy v
Železném Brodě, se představují v pražské galerii Moser. První ryze česká škola s
tímto zaměřením vznikla v roce 1920 a prošla jí většina našich osobností sklářského
designu včetně Stanislava Libenského nebo Františka Víznera. Na výstavě jsou k
vidění díla Ivany Houserové, Martina Hlubučka a Libora Doležala.
Umělecká galerie Moser, Staroměstské náměstí 15, Praha 1.
otevřeno po–ne 10–21 hodin.

Světová grafika
do 28. června 2014
Výstava Světová grafika v pražské Galerii Mánesova 54 nabízí drobnější díla
předních světových výtvarníků, jakými jsou například Pablo Picasso, Marc Chagall,
Salvador Dalí, Joan Miró, Victor Vasarely, Rembrandt van Rijn nebo Alexander
Calder. Výstava grafických listů je prodejní.
otevřeno po–pá 10–18, so 11–17 hodin
 Město zve na výstavu územního plánu
Pražané se mohou seznámit s prvními výkresy vznikajícího územního plánu
metropole na výstavě, kterou připravil Institut plánování a rozvoje hlavního města
Prahy. Expozice je dostupná zdarma ve 4. patře Staroměstské radnice. K vidění tu je
třeba výkres analyzující rozvojové plochy nebo analýza výšky pražské zástavby.
Poprvé se veřejnosti představuje také unikátní schéma veřejných prostranství.
8

FlyPrague létají od 1. července nad historickým centrem Prahy
Společnost Flight Tours s.r.o., provozující aerolinky FlyPrague, otevřela novou linku
nad historickým centrem Prahy. Během dvacetiminutového zážitku ukazuje
návštěvníkům Prahy a technologickým nadšencům, pražské památky z výšky.
Pasažéři letu zažívají na vlastní kůži průlet z Václavského náměstí až ke Karlovu
mostu.
V ulici Na Můstku 3, malý kousek pod Václavským náměstím, je nově otevřené
Kaleidoskopické kino, jehož součástí je služba FlyPrague. Hned u vstupu vás uvítá pilotka v
uniformě FlyPrague a od tohoto okamžiku se z vás stává pasažér letu, na který jen tak
nezapomenete.
První realizace svého druhu v Evropě využívá kromě nejnovější technologie i populární brýle
Oculus Rift, které si nasazuje před letem každý návštěvník. Právě díky brýlím,
doprovodnému komentáři a dalším efektům si pasažéři užívají doslova každou vteřinu svého
letu. Technologie umí navodit u pasažérů takový stav, který se slovy těžko popisuje.
Představte si například, že otočíte hlavou doprava a vidíte opravdu pohled vpravo. Zážitek
významně podporuje pohybující se plošina pod pasažéry, která navozuje typické letecké
situace, jako jsou například turbulence. Cítíte se opravdu jako přikotveni k letící helikoptéře a
přitom pozorujete nejznámější pražské památky z pohledů, které jinak nemáte šanci vidět.
Výjimečný zážitek po všech stránkách, přitahuje pozornost a doslova láká do detailu
dotaženým konceptem aerolinií FlyPrague a především vlastním prožitkem pasažéra letu.
Cena vstupenky pro jednu osobu je 245 Kč, což spolu s každodenním provozem od 10:00 do
20:00 dělá z FlyPrague dostupný zážitek široké veřejnosti. Konec konců, kdo by se nechtěl
alespoň jednou v životě proletět Prahou…
VÝZNAMNÉ AKCE V ČERVNU 2014
Celkový seznam akcí naleznete na www.prague.eu
Mezi nejvýznamnější akce patří:
31. 5. 2014 Den otevřených dveří Britského velvyslanectví – Thunovský palác
Historické prostory Thunovského paláce budou poprvé v novodobé historii otevřeny
veřejnosti 10:00 – 17:00 hodin
1. 6. 2014
Den otevřených dveří v depozitáři Archivu hl. města Prahy
Na vlastní oči poznejte, jak pracuje největší městský archiv v republice. Návštěvníkům bude
umožněna prohlídka neveřejných částí archivu a vstup do depozitáře.
Prohlídka archivu bude doplněna výstavou ilustrující dlouholetou snahu pražské obce vypořádat
se s problémem chudoby a sociální péče.
V průběhu dne bude možné vystoupat prosklenou „věží“ k ojedinělé vyhlídce na město,
která leží ve stejné výši jako Petřínská rozhledna.
Praha 4, Chodovec, 10:00 – 18:00 hodin
do 3. 6. 2014
Pražské jaro
69. ročník nejvýznamnějšího pražského festivalu klasické hudby s bohatou mezinárodní
účastí. Letošní ročník se koná v rámci projektu "Rok české hudby 2014“.
7. 6. 2014
Johann Adolf Haase - L’Ipermestra
Novodobá světová premiéra barokní opery Dramma per Musica in Tre Atti
Lobkowiczký palác na Pražském hradě
9
7. 6. 2014
Den otevřených dveří v budově Českého rozhlasu
9:00 – 17:00 hodin.
14. 6. 2014 Pražská muzejní noc
11. ročník akce, při níž se otevřou pražská muzea, galerie a památkové objekty netradičně
v nočních hodinách od 19:00 do 01:00 hod.
Více na: www.prazskamuzejninoc.cz
13. 6. – 14. 6. 2014 Festival minipivovarů na Pražském hradě
Svátek pivní pestrosti a dobrého piva.- degustační přehlídka piva z celé republiky.
Výjimečná degustační událost nabízí milovníkům piva možnost na jednom místě
nahlédnout do světa pivní pestrosti, chuťových zážitků a fantazií sládků, kteří vybrali to
nejlepší ze své produkce.
16. 6. – 20. 7. 2014 Prague Proms 2014
Desátý ročník mezinárodního hudebního festivalu s řadou kvalitních koncertů. Tradičně
zahajuje open air koncertem Hollywood Night na Václavském náměstí. V letošním roce
vystoupí: China Moses & Raphael Lemonnier, Dinara Alieva, Daria Klimentová & Vadim
Muntagirov, Natalie Cole, Carl Davis, Český národní symfonický orchestr aj.
19. 6. – 21. 6. 2014 United Islands of Prague
Mezinárodní hudební festival rock, pop, indie, electro, world, folk & jazz. Dvoudenní open air
festival (20. – 21. 6.) je rozprostřen na 8 pódií v centru města: Hlavní stage a Radio 1 stage
v Kinského zahradě, Excelent Urban (Kampa), Check The Czech (Petřín), World Stage
(Střelecký ostrov), Jazz Stage (Střelecký ostrov), Žofín a Újezd. Na letošním ročníku se
představí přes 150 interpretů. Ve čtvrtek 19. 6. se odehraje Klubová noc v 9 pražských
klubech, v pátek 20. 6. se hraje na venkovních scénách v rozmezí 14:00- 22:00, v sobotu 21.
6. je pak venkovní program v rozmezí 13:15-22:00. Po oba dny po venkovním programu dále
pokračuje program v 7 pražských klubech. Oficiální afterparty, na které bude hrát DJ
Shadow, proběhne 21. 6. v MeetFactory. Na ty největší hvězdy se můžete těšit do Kinského
zahrady!
24. 6. – 6. 9. 2014 Letní shakespearovské slavnosti
Nejstarší a největší divadelní přehlídka pod širým nebem. Purkrabství Pražského hradu.
24. 6. 2014 Česká Filharmonie Open Air
Koncert České Filharmonie na závěr koncertní sezónu pořádaný na Hradčanském náměstí
za dirigentského vedení Jiřího Bělohlávka. Vstup zdarma.
NA CO SE TURISTÉ PTAJÍ
 Grand Hotel Evropa prochází rekonstrukcí
Nevzhledné desky zakryly průčelí hotelu Evropa na Václavském náměstí. Za nimi
probíhá rekonstrukce, která má někdejšímu slavnému hotelu Šroubek vrátit zašlý
lesk. Průčelí do Václavského náměstí bylo nutné zakrýt z důvodu vandalství. Objekt
restauruje ateliéru DaM, Richard Doležal. Petr Malinský. Přestavba by měla trvat
zhruba dva a půl roku.

Musée Grévin / Muzeum Grévin v Celetné ulici
V Celetné ulici č. 15 bylo začátkem května otevřeno Musée Grévin, pobočka slavného
pařížského muzea voskových figurin.
10
Návštěvníci se mohou těšit například na setkání s legendárním Pierrem Bricem - jako
Vinetou, Karlem Gottem, Helenou Vondráčkovou, s Mahátmou Gándhím, Karlem IV, Svatým
Václavem, Charlie Chaplinem, Louis Armstrongem, Janem Ámosem Komenským nebo třeba
s Mozartem. Chybět ale samozřejmě nebudou ani postavičky ze světa pohádek, třeba
Krteček či Spejbl a Hurvínek.
 NOVINKY V ZOO PRAHA
Zapomenutá štola v zoologické zahradě je novým exponátem Zoo Praha. Slavnostně
se lidem otevřela v květnu.
Štola měřící pár desítek metrů, nejprve prudce klesá a pak vede rovně. Do trojské
skály byla vyhloubena v souvislosti s těžbou kyzových břidlic, ze kterých se v 19.
století vyráběla dýmavá kyselina sírová. Za první republiky se z vykutané chodby
stalo skladiště pro blízký stánek s občerstvením, a když vypukla druhá světová válka,
stal se z ní improvizovaný kryt a skladiště zbraní, které posloužily zdejším
zaměstnancům v časech Pražského povstání a bojů o Trojský most.
Byl mezi nimi i ornitolog a odbojář Veleslav Wahl, kterého popravili komunisté. Snad
zde před atentátem na Heydricha jednali i parašutisté Gabčík a Kubiš.
 Lavička Václava Havla na Maltézském náměstí
Na Maltézském náměstí na Malé Straně byla 1. května slavnostně odhalena Lavička
Václava Havla. Havlova lavička je celosvětovým konceptem, jehož záměrem je
vytvořit síť míst, která budou přispívat k setkávání a dialogu. Lavičky už mají ve
Washingtonu, Dublinu a Barceloně. S myšlenkou vybudovat pamětní místo
věnované Václavu Havlovi přišel původně Petr Gandalovič, český velvyslanec
v USA. Ten oslovil architekta a designéra Bořka Šípka s žádostí, aby vytvořil
veřejné umělecké dílo, inspirované osobou a demokratickými ideály zesnulého
prezidenta Václava Havla. Šípek navrhl dvě kovová zahradní křesílka s
kulatým stolem, jehož středem prorůstá lípa, český národní strom.
 Televizní studio je novou expozicí Národního technického muzea.
Exponáty v muzeu nemusí být staré stovky nebo tisíce let. Návštěvníky Národního
technického muzea na Letné o tom přesvědčí nová expozice, kterou tvoří zařízení
studia SK8 České televize z Kavčích hor. Vybavení studia, ze kterého se ještě před
několika lety vysílalo, poslaly stoupající nároky na technologie a přechod na vysílání
v HD kvalitě do starého železa.
Expozice je ve 3. patře muzea a návštěvníci si mohou například sednout do
moderátorských křesel a v záři reflektorů si vyzkoušet, jaké to je moderovat večerní
zprávy, Průvodce z řad bývalých pracovníků České televize návštěvníkům ukáže, jak
studiová technika funguje. Zájemci se seznámí s funkcí jednotlivých přístrojů a prací
ve studiu. Návštěvníci mohou natáčet s kamerami Sony BVP 500P, zasednout za
obrazovou režii či zvukový mixážní pult a ve studiu a režii sledovat obraz na několika
typech profesionálních monitorů. Vystaveno je i vybavení střižny.
Lahůdkou je 25 let starý vysílací automat Sony Betacart BVC-10P, který byl v letech
1990 až 2011 používán k odbavování příspěvků do zpravodajských relací. Do stroje
vážícího několik set kilogramů se vložily desítky videokazet opatřených čárovým
kódem. Stroj je během relace podle soupisky automaticky zakládal a přehrával.
 Rothmayerova vila se pro veřejnost otevře již příští rok
Muzeum hl. města Prahy převzalo vilu, kterou si postavil architekt Otto Rothmayer
pro sebe a svou rodinu ve Střešovicích. Její otevření pro veřejnost se připravuje na
11
druhé pololetí roku 2015. Ve vile bude expozice věnovaná architektu Rothmayerovi
a jeho učiteli Josipu Plečnikovi. Muzeum hl. města Prahy spravuje i nedalekou
Müllerovu vilu a obě vily tak budou tvořit logický celek.
Otto Rothmayer, student a spolupracovník slavného architekta Josipa Plečnika,
navrhl nejen dům včetně vnitřku, ale také zahradu, její oplocení i venkovní nábytek.
Rothmayerova rodina žila ve střešovické vile až do roku 2008, kdy architektův syn
pod podmínkou celkové rekonstrukce a zpřístupnění prodal vilu hl. městu Praze.
 Supermoderní loď Grand Bohemia na Vltavě
Pražská paroplavební společnost pokřtila v přístavišti na Kampě loď postavenou
přímo pro podmínky řeky Vltavy a pražské metropole. Tato moderní loď pojme až
160 osob a výjimečná je i tím, že má posuvnou prosklenou střechu, která tak nebrání
úchvatným výhledům při vyhlídkových plavbách. Na Vltavě bude sloužit zejména k
okružním a vyhlídkovým plavbám a samozřejmě také k různým soukromým či
firemním akcím. Loď vznikla v německé loděnici v Derbenu během 4 měsíců. Při
stavbě lodě podle německých plánů byly využity nejmodernější technologie v lodním
odvětví. Loď splňuje nejpřísnější evropské normy, díky nimž je její jízda téměř
nehlučná a má minimum emisí. Grand Bohemia je nejmodernější lodí v České
republice a díky maximální rychlosti 20 km/h také nejrychlejším plavidlem svého
druhu.
 Hrad Karlštejn a výstava koberců
Přibližně osm desítek nejhodnotnějších orientálních koberců ze sbírek Národního
památkového ústavu bude od června vystaveno na hradě Karlštejn. V rámci obou
prohlídkových okruhů i na samostatně přístupné výstavě v nových prostorách budou
prezentovány koberce rozdělené do čtyř skupiní podle oblasti původu koberců – na
expozici koberců kavkazských, anatolských, perských, turkmenských a afghánských.
K nejvzácnějším exponátům bude patřit monumentální koberec čintámani z 16.
století, pocházející ze schwarzenberských sbírek a umístěný na zámku Hluboká.
Z ucelených kolekcí bude zastoupena například historická kolekce anatolských –
částečně modlitebních – koberců většinou z 18. století, které zakoupil jako
sběratelskou starožitnou kolekci následník rakousko-uherského trůnu František
Ferdinand d´Este pro svůj orientální salonek na zámku Konopiště. Největším
exponátem výstavy pak bude kášán z Lysic o rozměrech přes 4 x 6 metrů.
 Praha 1 proti hluku
Běžný denní či noční ruch metropole je samozřejmě přirozeným koloritem každého
velkoměsta. Nikdo jistě nestojí o neživé, vylidněné centrum s černými výlohami, jaké
bylo před listopadem 1989. V současné době, jen v oblasti Starého Města, o rozloze
cca 1,29 km2, kde hrubým odhadem bydlí více než 9 000 občanů, eviduje
živnostenský odbor více než 800 provozů s hostinskou činností. Více než kavárny či
restaurací se zde objevují noční kluby, diskotéky a dokonce tzv. after party cluby, kde
je možné v zábavě pokračovat až do osmi či devíti hodin ráno. Tím se pochopitelně
změnil jak počet, tak především i věk a sociální charakter návštěvníků těchto klubů.
Po zkušenostech z roku 2013, kdy situace kolem rušení nočního klidu eskalovala,
přijala Městská část Praha 1 řadu opatření, která jsou postupně realizována. Jedním
z devatenácti opatření je Bezpečnostní turistická mapa. Kromě turisticky vděčných
informací, informuje také o místech s velkým výskytem kapsářů, nebo policejních
služebnách. Součástí mapky formátu A3 jsou rovněž místa, kde platí vyhláška o
12
zákazu pití alkoholu na veřejnosti, nebo série specifických piktogramů, které se
designově shodují s cedulemi v ulicích. Mapku distribuuje také Pražská informační
služba. Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 18 – 35let.
 Na Ladronce se otevírá discgolfové hřiště
Městská část Praha 6 otevřela v polovině května na Landronce největší discgolfové
hřiště v Praze a druhé největší v České republice. Areál na Ladronce má devět košů
a jeho délka je 868 metrů. Hra vychází z pravidel klasického golfu s tím rozdílem, že
místo holí a míčků má hráč létající talíř, který hází do discgolfového koše. Hřiště je
zdarma přístupné každému. Disky jsou k zapůjčení v usedlosti Ladronka. Prováděna
bude také výuka pro veřejnost.
 Kolik aut má Praha?
Údaje o dopravě v Praze přináší každý rok Ročenka dopravy, která nyní vychází a
přináší následující údaje:
- V Praze připadá jeden registrovaný automobil na 1,9 Pražana.
- Pokud budeme počítat všechny registrované vozy, tak je to 1,5 auta.
- Denně jezdí v Praze 300 000 aut, které najezdí téměř 22 milionů kilometrů
- Nejzatíženější křižovatkou je 5. května - Jižní spojka, projede tudy denně 212
tisíc aut.
- Nejzatíženější pražskou komunikací je Barrandovský most, denně tudy
projede 136 tisíc aut
 Do Grébovky se vrací Neptun
Vzácná socha Neptuna, která původně zdobila prostranství před umělou jeskyní v
Havlíčkových sadech, se vrací na své místo. Není to však originál, nýbrž kopie.
Renovovaný originál římského boha moře, který v letech 1875 až 1877 vytvořili
Bohuslav Schnirch a Jan Vorlíček, skončil v lapidáriu NM. Provizorně bude umístěn
v Novoměstské radnici a to po dobu stavebních úprav lapidária.
O soše dlouhá léta nikdo nic nevěděl a pátrala po ní dokonce i policie, která nakonec
vzácné dílo našla v zahradě soukromé tvrze v Třebotově.
 1. července 2014 se otevře stanice Národní třída
Po dvou letech uzavření se připravuje otevření stanice metra B Národní třída.
Finalizují se práce na rozvodech a pokládají obklady, dokončuje se i instalace
eskalátorů. Stanice byla uzavřena z důvodu výstavby víceúčelového objektu Quadrio,
zároveň však byla provedena kompletní rekonstrukce stanice a postaven nový
vestibul, který vyústí přímo do pasáže nového nákupního centra.
DEJTE SI DO KALENDÁŘE
.
2. 7. 2014
Bob Dylan O2 Arena
Americký zpěvák se do Prahy vrací po čtyřech letech. Představí svoji poslední nahrávku
Tempest, ale i zásadní skladby své dlouholeté kariéry.
14. 7. – 17. 7. 2014
Za dveřmi
Mezinárodní festival pouličního divadla, protože pouliční divadlo nezná limitů jazyka či
věku. V samém středu Prahy, v úchvatné historické kulise města.
13
14. 7. – 6. 8. 2014 Letní slavnosti staré hudby
Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Slasti a milosti se letos zaměří na
světskou a duchovní hudbu, jejich kontrasty i vzájemné prolínání. Konat se budou
ve skvostných prostorách Pražského hradu, Anežského a Břevnovského
kláštera, či Zámku Troja. Programu vévodí andaluská skupina Accademia del piacere,
charismatický německý soubor Echo du Danube či hvězdné trio Bauwien van der
Meer, Richard Egarr a Masumi Nagasawa. Nechybí ani pěvecké hvězdy – letos se
představí Isabelle Druetová a Alain Buet.
11. 8. – 17. 8. 2014
Prague Pride
Největší středo - a východoevropský queer festival. Čtvrtý ročník festivalu
zaměřeného na gay a lesbickou tématiku.
17. 8. – 2. 9. 2014 Letní Letná
Festival moderního cirkusu
26. 8. – 31. 8. 2014
Pražský jarmark
Mezinárodní folklórní festival s účastí dospělých i dětských souborů.
8. 9. – 22. 9. 2014 Dvořákova Praha
Mezinárodní hudební festival Antonína Dvoříka
7. — 12. 10. 2014
Prague Designblog and Fashion Week
Designblok se uskuteční v pěti patrech Grand Hotelu Evropa na Václavském
náměstí. Bude možno se dostat do prostor, kam se běžně návštěvník nepodívá.
V pěti patrech budovy, která právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí, své novinky
představí nejlepší čeští i zahraniční designéři.
16. 10. – 19. 10. 2014
Světelná show se vrátí do Prahy
Festival světla Signal, který při své loňské premiéře přilákal do centra Prahy na 250 tisíc lidí,
bude mít letos pokračování. Druhý ročník se uskuteční od 16. do 19. října, organizátoři nyní
oslovují nové umělce z domova i ze zahraničí a vybírají místa pro světelné instalace.
Zároveň slibují, že festivalová mapka povede odlišnými trasami než loni. Festival také
vyhlásil open call pro projekty z řad veřejnosti. Speciální porota poté vybere pět instalací,
které se stanou součástí programu.
Zpravodaj pro Vás připravuje
Pražská informační služba – Prague City Tourism
Sektor odborných činností
14
Download

Zpravodaj pro průvodce 6/2014