ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU
AKTUALITY Z PRAHY 9/2014
NOVINKY Z PRAŽSKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY

PIS – PCT otevře během září nové Turistické informační centrum na
Václavském náměstí.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PIS - PCT
V ZÁŘÍ 2014
Turistické informační centrum Staroměstská radnice
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)
denně 9:00 - 19:00
Turistické informační centrum Rytířská
(Rytířská 31, Praha 1 - Staré Město)
Po - So 10:00 - 18:00
Turistické informační centrum Letiště Praha
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00 - 20:00
Turistické informační centrum Letiště Praha
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)
denně 10:00 - 20:00
Turistické informační centrum Malostranská mostecká věž denně 10:00 – 18:00
(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)
 Staroměstská radnice – noční prohlídky v září
Také v září lze navštívit Staroměstskou radnici netradičně v pozdních večerních
hodinách. Noční vycházku si můžete pro skupiny i individuální návštěvníky objednat
na adrese [email protected]
Apoštolové na Staroměstském orloji
Staroměstská radnice
Denně 9:00 – 23:00 hodin

Výstava Bohuslava Reynka ve Valdštejnské jízdárně prodloužena do 14.
září 2014. Její součástí je také bible od Chagalla
Výstavu Bohuslava Reynka ve Valdštejnské jízdárně rozšiřují ilustrace bible od Marka
Chagalla. Na 105 originálních grafik a tři typografické listy, kterými světoznámý malíř
doprovodil v roce 1956 vydanou limitovanou sérii Starého zákona, mají zájemci v České
republice možnost vidět vůbec poprvé.
1
Výstava je otevřena denně od 10 do 19 hodin až do 14. září. Více informací najdete na
www.chagall-reynek.cz
PRAŽSKÝ HRAD
 Otevírací doba v září 2014
 Areál Pražského hradu: 5.00 – 24.00 hod.
 Objekty, kde se platí vstupné: denně 9.00 – 17.00 hod.
(Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří,
Obrazárna, Prašná věž, Katedrála sv. Víta, Rožmberský palác)
 Velká jižní věž katedrály: 10.00 - 18.00
 Svatovítský poklad v kapli sv. Kříže 10:00 – 18:00
 Výstavní objekty Jízdárna Pražského hradu, Císařská konírna, Tereziánské
křídlo: 10.00 – 18.00 hod.
 Zahrady Pražského hradu Jižní a Severní zahrady Pražského hradu a Jelení
příkop, včetně turistické cesty 10:00 – 19:00
 Zahrada na Baště: 5.00 – 24.00.
Výstavy na Pražském hradě

Zapřažená krása
do 19. 10. 2014
Jízdárna Pražského hradu
Výstava Zapřažená krása: kočáry, saně a nosítka 18. – 20. století věnovaná historickým
dopravním prostředkům z Čech, Moravy a Slezska promění Jízdárnu Pražského hradu
dočasně na kočárovnu. Vedle luxusních kočárů budou vystaveny rozmanité druhy saní
a nosítek dokládajících technologickou i uměleckou zručnost našich předků. Jednou
z kuriozit jsou například saně, na kterých císař Napoleon v roce 1812 prchal z Ruska.
Pro vytvoření představy o kráse historických spřežení nezůstanou však bez povšimnutí ani
postroje koní nebo livreje sloužících. Pohled do světa dětí zprostředkují dobové hračky.
Návštěvníci tak mohou v Jízdárně Pražského hradu spatřit např. kočár T. G. Masaryka, zlatý
vůz olomouckých biskupů, lafetu užívanou k pohřbu českých prezidentů a řadu dalších
exponátů určených milovníkům starých časů, techniky i umění.

Šlechtická poselství – 75 let poté
Mladotův dům (Děkanský dům, Kapitulní děkanství)
6. 9 - 5. 10. 2014
vstupné: zdarma
Výstava Šlechtická poselství – 75 let poté, pojednává o iniciativách české
šlechty v čase nejvyššího ohrožení země nacismem v letech 1938 a 1939.
Tehdy její představitelé podepsali dvě deklarace, ve kterých vyjádřili svou
bezvýhradnou věrnost své vlasti a českému národu. Hlavním výstavním
artiklem budou především genealogické tabule graficky zachycující signatáře
deklarací a jejich rodiny.
První prohlášení podepsalo 12 příslušníků české zemské šlechty, potomků někdejších
spolutvůrců a nositelů české státnosti. Stalo se tak 17. 9. 1938 a deklarace byla adresována
prezidentovi republiky Edvardu Benešovi. Druhá deklarace nesoucí název Prohlášení
české a moravské šlechty v září r. 1939 byla určena jeho nástupci v prezidentském úřadu
2
Emilu Háchovi a podepsáno je pod ní již 85 zástupců z 33 šlechtických rodů.
Dne 7.září 2014 uběhne 75 let od jejího zveřejnění. Jednotlivé panely na výstavě přinesou
informace o historii, rodovém zázemí, sídlech a hlavních postavách rodů i jednotlivých rodin
všech signatářů druhé z deklarací.
Po ukončení na Pražském hradě by se výstava měla stát putovní. po Čechách, Moravě a
Slezsku, a snad i za hranicemi České republiky. Měla by takto putovat pět let až do září
2019, kdy bude připomínáno 80. výročí výše zmiňovaných událostí. Tehdy by se měla stát
výstavou stálou a obohacena o faktografické záznamy ze svého putování, trvale zakotvit
v právě znovuotevírané budově Národního muzea, které tolik předků signatářů kdysi
spoluzakládalo.
denně 10:00 – 17:00 hodin

Metropolitní kapitula u sv. Víta
Běžná otevírací doba Katedrály sv. Víta
září 2014 :
PONDĚLÍ - SOBOTA: od 9:00 hod. do 17:00 hod. (poslední možný vstup je 20 min.
před uzavřením, tzn. v 16:40 hod.)
NEDĚLE: od 12:00 do 17:00 hod. (poslední možný vstup je 20 min. před uzavřením,
tzn. v 16:40 hod.)
ZMĚNY v otevírací době Katedrály sv. Víta – v září 2014:
sobota 6. 9. 2014 - otevřeno od 13:00 hod. do 17:00 hod. - dopolední bohoslužba
(poslední možný vstup v 16:40 hod.) – jáhenské svěcení
sobota 27. 9. 2014 - otevřeno od 9:00 hod. do 15:00 hod. - (poslední možný vstup
v 14:40 hod.) – Svatováclavský koncert – Hudba hradní stráže a Policie ČR
neděle 28. 9. 2014 - otevřeno od 12:00 hod. do 16:00 hod. (poslední možný vstup
v 15:40 hod.) – dopolední bohoslužby, nešpory + večerní bohoslužba – sv. Václav
https://www.katedralasvatehovita.cz/cs/duchovni-zivot
NOVINKY Z NÁRODNÍHO MUZEA

Onen svět
do 12. 7. 2015
Národopisné muzeum – Musaion, Letohrádek Kinských
Výstava přibližuje zvyky a způsoby, jakými se naši předkové v tradičním
lidovém prostředí vyrovnávali s odchodem členů rodiny v rámci celé vesnické
komunity.
Představuje téma smrti v lidové kultuře v 19. a na počátku 20. století na ukázkách
lidového umění, smutečního textilu nebo pověrách k ochraně proti neštěstí, nemoci či
smrti.
3
NÁRODNÍ GALERIE http://www.ngprague.cz
OTEVÍRACÍ DOBA:
Všechny stálé expozice a výstavy Národní galerie v Praze jsou otevřeny denně mimo
pondělí 10-18 h. Možnost posledního vstupu do stálých expozic a na výstavy je v
17.30 h.
 SPECIÁLNÍ AKCE (sobota 20. 9. 2014)
DEN PRAHY 7 a ZAŽÍT MĚSTO JINAK ve Veletržním paláci
Zdarma vstup i doprovodný program ve Veletržním paláci

Rakouské a německé umění 2. poloviny 19. století – II. Díl
20. 8. 2014 – 29. 3. 2015
Šternberský palác
Výstava Rakouské a německé umění 2. poloviny 19. století – II. díl – představuje
veřejnosti další vynikající soubor obrazů německého a rakouského malířství ze
Sbírky umění 19. století. V prezentaci jsou mimo jiné zastoupena díla takových
umělců, jako byli Friedrich von Amerling, Hans Makart, Mihály Munkácsy, Hans
Canon, Franz von Lenbach, Adolph von Menzel, Gabriel Max, Wilhelm Leibl a řada
dalších.
Výstava se zaměřuje především na figurální malbu druhé poloviny 19. století a
představuje její nejrůznější polohy včetně umění portrétu. Zvláštní obliby dosáhly
velké historické žánry i scény z reálného života, představující jak sociálně kritickou
polohu, tak dramatické životní okamžiky; fenoménem doby se stala plátna s náměty z
oblasti spiritismu a okultismu.
NOVINKY ZE ŽIDOVSKÉHO MUZEA A ŽIDOVSKÉ OBCE V PRAZE
 Židovská obec v Praze zpřístupnila turistům mikve
Židovská obec v Praze (ŽOP) rozšířila svou nabídku o novou turisticky zajímavou
prohlídku. V suterénu objektu ležícího vedle Pinkasovy synagogy je veřejnosti
zpřístupněna historická mikve, která patří k nejstarším dokladům židovského
osídlení v dané oblasti.
Mikve, která v judaismu tradičně slouží k rituálnímu očištění osob a předmětů, byla
objevena v průběhu archeologického průzkumu v roce 1968 a podle dochovaného
zdiva a nalezené keramiky je pravděpodobné, že pochází nejspíše z počátku
16. století. Komentované prohlídky pro jednotlivce i skupiny maximálně 15 osob
jsou pořádány od neděle do pátku, vždy ve 13 hodin. Vstupenky je možné zakoupit
ve všech prodejních místech ŽOP a Židovského muzea v Praze.

Zavírací dny ve všech objektech Židovského muzea, Staronové a
Jeruzalémské synagogy v září 2014 - sobota
Otevřeno:
Židovské muzeum v Praze
září 2014
neděle – pátek
4
9:00 – 18:00 hodin
Staronová synagóga (Židovská obec v Praze)
září 2014
neděle - pátek
9:00 – 18:00 hodin
zavírací den:
24. 9. 2014 příprava na Roš ha-šana
25. 9. 2014 1. den Roš ha-šana
26. 9. 2014 2. den Roš ha-šana
Starý židovský hřbitov na Žižkově
úterý, čtvrtek, neděle
pátek
ST otevřeno od 15:30 hodin
ŽMP, ST, J
ŽMP, ST, J
11:00 – 16:00 hodin
10:00 – 14:00 hodin
Nový židovský hřbitov
neděle – čtvrtek
pátek
9:00 – 17:00 hodin
9:00 – 14:00 hodin
Jeruzalémská synagoga
neděle - pátek
11:00 – 17:00 hodin
NOVINKY Z GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Josef Váchal / Magie hledání
17. 9. 2014 – 4. 1. 2015
Dům U Kamenného zvonu
Otevřeno: út–ne 10.00–20.00
Výstava Josef Váchal. Magie hledání je věnována vztahu Josefa Váchala (18841969) k magii a okultismu. Na příkladu díla tohoto dosud nedoceněného solitéra
poukazuje na esoterické podněty, přesahující uplatňování vnějších magických
atributů a rekvizit v moderním umění obecně. Okultismus a magie Váchala výrazně
ovlivnily v raném období, kdy v dílech uplatňoval efektní a srozumitelnou okultní
estetiku, korespondující se symbolismem a dekadencí. Výstava se však pokouší
ukázat také subtilnější doklady Váchalova zájmu o esoterismus, které lze najít mimo
jiné ve zdánlivě marginálních a dosud neznámých rukopisech v jeho písemné
pozůstalosti. Svým životem a dílem však Váchal nehledal primárně magii a její
efekty. V jeho případě bylo magií tvůrčí hledání a artikulování výtvarné řeči.

MILENA DOPITOVÁ / MILUJI A PŘIJÍMÁM
3. 9. – 30. 11. 2014
Městská knihovna, 2. patro, Mariánské nám. 1, Praha 1
Otevřeno: út–ne 10.00–18.00
Milena Dopitová, která se prosadila již v průběhu devadesátých let 20. století jako
výrazná protagonistka a první silná ženská osobnost nastupující mladé generace,
má mimořádnou pozici na české i mezinárodní výtvarné scéně. Vzhledem
k dosavadní po čtvrtstoletí systematicky rozvíjené a bohatě strukturované tvorbě by
se dalo očekávat, že výstava bude retrospektivou. Opak je pravdou, výstava zahrnuje
práce z posledních let, nejstarší je z roku 2010 s názvem Ještě chvíli se zdržím.
5
Instalace v MK se dotýkají plynutí času, lidské touhy, přání i osudového předurčení.
Jedna z hlavních linií koncepce výstavy akcentuje roli muže, například v projektu
Dobrovolný hrdina. Jak je však pro autorku typické, přistupuje k němu po svém, bez
patosu, se smyslem pro intimitu na jedné a určitým odstupem na straně druhé, avšak
vždy s osobním prožitkem. Zdá se, že se Milena Dopitová „Ještě chvíli zdrží“,
protože má prostor ke komunikaci, který má lidský rozměr a který Miluje a přijímá.

Prohlídková trasa v Colloredo-Mansfeldském paláci
Otevřeno: út–ne 10.00–18.00
Colloredo - Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury
s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími
rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je budována na několika
základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především
k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu.

ADAM VAČKÁŘ / PRVNÍ A POSLEDNÍ VĚCI
19. 9. – 30. 11. 2014
Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1
Otevřeno: út–ne 10.00–18.00
Název v pořadí druhé Intervence v Collorado-Mansfeldském paláci parafrázuje název
knihy H. G. Wellse First and last things a zabývá se tématem duchovně chátrající
společnosti a důsledky materiální nadprodukce. Umělec se vrací k ikonograficky
osvědčenému motivu zátiší „nature morte”, jež se jako žánr začalo šířit v 17. století.
Nejedná se však o plátna, ale o fotografie uvadajících květin či květin umělých, které
jsou kombinované s živými, aniž by se daly na první pohled rozeznat. Soubor
fotografií doplňuje projekt Margin of hope, který vznikl na začátku roku 2014 v
Maroku. Je záznamem střetu konzumní a původní domorodé společnosti, ve kterém
fungují plastové lahve jako výchozí materiál k dalšímu zpracování a jako katalyzátor
víry v lepší budoucnost. V tanečním sále Vačkář nechal prostor ambientní
minimalistické hudbě a partiturám, jejichž „noty“ prostřílel pistolí.
NOVINKY Z NÁRODNÍHO MUZEA

Smrt kmotřička
do 23. 2. 2015
Výstava v Muzeu hudby se věnuje tématu smrti jako jednomu z nejsilnějších inspiračních
zdrojů v hudbě, literatuře, dramatu, filmu i ve výtvarném umění. Výstava představuje
předměty vysoké hodnoty, mezi kterými nechybí notové autografy, vzácné staré
tisky, ilustrace nebo ukázky uměleckého řemesla. Dává také do souvislostí díla z
různých uměleckých oborů a konfrontuje středověké či barokní památky s uměním
19. – 20. století s moderními vizualizacemi.
KLÁŠTER NA SLOVANECH – EMAUZY

Výstava Beuronské umění v Emauzích
do 20. 9. 2014
po – so 11:00 – 17:00 hodin
Unikátní výstava jedinečného umění zvaného podle místa svého vzniku beuronské, které
čerpalo z pradávných dob umělecké historie a dalo zároveň podnět moderně. Vycházeli
z něho i umělci secese a architekti Plečnik, Gaudí, Kotěra, Bílek a další.
6
V roce 1905 upořádala Vídeňská secese ve své budově ve Vídni výstavu sakrálního umění.
Účast přijala Beuronská umělecká škola založená v roce 1894. Do Vídně byly převezeny
objekty z německého Beuronu a z Prahy, a to z obou klášterů Emauzy i svatého Gabriela
na Smíchově. Architektem výstavy byl Josip Plečnik.
MUZEUM HL. MĚSTA PRAHY

Vltavan a Podskalí z archivu spolku Vltavan
do 26. 4. 2015
Podskalská celnice na Výtoni
Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci se spolkem Vltavan v Praze pořádá
v Podskalské celnici na Výtoni od 23. července 2014 do 26. dubna 2015 výstavu Vltava a
Podskalí z archivu spolku Vltavan.
Výstava nabízí možnost seznámit se s téměř třemi desítkami obrazů, fotografiemi i předměty
spojenými se životem spolku a jeho členů, které Vltavan získal za téměř půldruhého století
svého trvání. Vystaven bude cyklus olejomaleb od Jindřicha Stehlíka s tématem Vltavy,
impozantní osm metrů široké akvarelové dílo od Jaroslava Daňka zobrazující zaniklé
Podskalí a také názorný model voru od spolku Vltavan v Purkarci, který ukazuje způsob
přepravy dřeva z jižních Čech do Prahy. Instalace v historické budově Podskalské celnice
také představí unikátní renesanční budovu se srubovým patrem, neboť tato stavba ze 16.
století je jednou z posledních připomínek starého Podskalí, dnes zcela přeměněné pražské
čtvrti na břehu Vltavy.
MUSEUM KAMPA

Pohádkový svět Zdeňka Smetany
do 5. 10. 2014
Autor oblíbených českých večerníčků, animátor, scénárista a výtvarník Zdeněk
Smetana, představuje své nejznámější pohádkové bytosti Křemílka a Vochomůrku,
Rákosníčka či Malou čarodějnici v Museum Kampa. Součástí výstavy jsou nejen
kresby známých pohádkových postav, ale také díla s dětskými motivy vyhotovená
technikou suché jehly.
NOVOMĚSTSKÁ RADNICE

Dva + 1
5. 9. – 28. 9. 2014
Výstava pod názvem Dva + 1 je tvořená díly tří umělců, generačních souputníků,
zabývajících se malbou a designem, včetně doplňků. Všichni jsou umělci, kteří se
nenechají ovlivnit momentálními trendy, ale jdou cílevědomě za svou věcí s velkým
soustředěním. Expozice Aleny Beldové, Markéty Jírové a Jaroslava Šusty s názvem
Dvě + 1 se koná v Galerii v přízemí denně, kromě pondělí, od 10 do 18 hodin.
7
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
 CONCERTO GLASSICO
Výstava sdružení České umění skla
Toskánský palác, Hradčanské náměstí 5, Praha 1
29. 8. – 28. 9. 2014
Denně od 9.00 do 18.00
ROZSÁHLÁ A JEDINEČNÁ PREZENTACE ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO
PRŮMYSLU, KTERÉ SE ZÚČASTNÍ PŘEDNÍ SKLÁŘSKÉ A BIŽUTERNÍ FIRMY,
SKLÁŘSKÉ ŠKOLY A SKLÁŘŠTÍ VÝTVARNÍCI.
Součástí výstavy bude rovněž předvádění živé sklářské práce – foukání skla u sklářské
pece, rytí a broušení skla, foukání skleněných figurek, vinutí lampových perlí, malování
vánočních ozdob, malba na skle nebo výroba Tiffany vitrážek.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet svou zručnost a fantazii v kreativní dílně pod
dohledem odborníků nebo si zahrát na „skleněnou muziku“ Vetrachord.
V široké nabídce poučení a zábavy jsou pro návštěvníky připraveny také interaktivní
audiovizuální programy.

Jovan Dezort – Co odnesl čas
10. 9. – 15. 10. 2014
Staroměstská radnice Křížová chodba a Rytířský sál
Výstava je zaměřena na život a dobu v Československu od 50. let 20. století.
Na zhruba 150 převážně černobílých fotografiích je zachycen všední i sváteční život lidí ve městech
i na venkově. Pamětníci si připomenou dobu svého mládí, současná mládež nahlédne do života
předchozí generace a pro historiky mohou být záběry užitečným dokumentem doby.

Po rekonstrukci se otevřelo Muzeum městské hromadné dopravy ve
Střešovicích
Oblíbené muzeum starých tramvají, autobusů a trolejbusů má další unikát, kterým je
souprava motorového a vlečného vozu z období 2. světové války. Toto období dosud v
muzeu zastoupeno nebylo. Na první pohled se od ostatních vozů liší tím, že má kvůli
protiletecké ochraně modrou barvou zatemněná okna a na sobě německo-české nápisy.
Za posledních šest měsíců prošla hala muzea rozsáhlou opravou s cílem zabezpečit
dřevěnou konstrukci krovů pocházejících z roku 1909 proti požáru. Původní nátěry byly
odstraněny postupným otryskáním za pomoci drceného suchého ledu, následně byl
proveden nový nátěr.
Muzeum bude otevřeno do 17. listopadu, o sobotách, nedělích a svátcích od 9.00 do
17.00 hodin. * Návštěvníky láká více než čtyřmi desítkami historických vozidel. * Muzeum
nabízí další exponáty, mezi něž patří modely, fotografie, historické dokumenty, jízdenky či
plánky.

Výstava Andy Warhola na Staroměstském náměstí
V prostorách renesančního paláce U Bílého jednorožce na Staroměstském náměstí v Gallery
of Art Prague se 13. června 2014 otevřela nová expozice Andy Warhol – I´m OK. Po letošní
rekonstrukci nových výstavních prostor paláce se jedná o první expozici. Výstava
návštěvníkům představuje unikátní soubor děl americké pop-art ikony Andy Warhola.
Součástí expozice je i replika Factory, kde si každý může vyzkoušet sítotisk warholovských
motivů.
8

Malostranský hřbitov
31. 8. 2014, 14:00 – 16:00
Možnost prohlídky hřbitova, který je běžně pro veřejnost uzavřen. Další prohlídky
se uskuteční 27. 9. a 19. 10. 2014

Dopravní podnik zve na netradiční výlety tramvají
Za dobrodružstvím nemusíte jezdit daleko, Praha nabízí mnoho míst, která stojí za to
navštívit. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nabízí v prodeji oblíbenou knihu plnou tipů na
výlety v dostupnosti pražské hromadné dopravy pod názvem „110 výletů s Dopravním
podnikem“ (150,- Kč) a také pro anglicky mluvící „33 PRAGUE TRIPS by public transport“
(20,- Kč). Každý výlet obsahuje mapu, dopravní spojení a GPS souřadnice.
Kontakty pro více informací: [email protected]

Uzávěrka hodnocení restaurací do MAUREROVA VÝBĚRU GRAND
RESTAURANT 2015 se blíží
Do 15. září ještě můžete ovlivnit výsledky nejprestižnějšího českého
gastronomického průvodce „Maurerův výběr Grand Restaurant pro rok 2015“. Stačí
se registrovat na stránkách grand-restaurant.cz a potom už jen známkovat jako ve
škole na netu nebo smartphonem přes bezplatnou aplikaci.
Maurerův výběr Grand Restaurant má letos XIX. vydání. Jedná se o výčet nejlepších
a nejzajímavějších restaurantů v ČR. Hodnocení vzniká na základě nezávislých
názorů dobrovolných hodnotitelů, kteří tyto podniky tajně a za svoje peníze navštívili
a oznámkovali. Hodnotitelem může být každý, kdo se přihlásí přes web. Vyhlášení
výsledků TOP 10 restaurací proběhne na začátku prosince tohoto roku.
Nejaktivnější hodnotitelé z jednotlivých regionů obdrží zajímavé - jak jinak - než
gastronomické výhry. Ať už např. ve formě degustací pro 2 osoby nebo osobní
účasti na slavnostním vyhlášení TOP 10 na Pražském hradě.
Záleží vám na kvalitě české gastronomie? Tak ovlivněte její úroveň - hlasujte o svých
oblíbených restauracích a podílejte se na vytváření kulinární scény v České
republice. Máte čas do 15. září.
VÝZNAMNÉ AKCE V ZÁŘÍ 2014
Celkový seznam akcí naleznete na www.prague.eu
Mezi nejvýznamnější akce patří:
Letní Letná do 2. 9. 2014
Festival moderního cirkusu
Mezinárodní varhanní festival 4. 9. - 25. 9. 2014
19. ročník v Bazilice sv. Jakuba se koná k poctě varhanního virtuosa, pedagoga
a nakladatele Jiřího Reinbergera u příležitosti 100. výročí jeho narození. Vystoupí
Jean-Pierre Leguay z Francie (4. 9.), Diego Innocenzi z Argentiny (11. 9.), Mari
9
Ohki z Japonska (18. 9.), Irena Chřibková a tenorista Tomáš Černý doprovázeni
Praga Sinfonietta Orchestra s dirigentkou Miriam Němcovou (25. 9.)
Landronkafest 6. 9. 2014 11:00 – 23:00 Landronka
Festival představí široké možnosti trávení volného času v Praze: sport, kultura,
hudba, umění
Antonín Dvoříák – Čert a Káča 6. 9. 2014 Přírodní divadlo Šárka
Slavná Dvořákova opera v podání členů Národního divadla v nádherném a
netradičním prostředí Divoké Šárky
Dny evropského dědictví 6. 9. – 14. 9. 2014
Dny evropského dědictví - European Heritage Days (EHD ) rok co rok, vždy v měsíci září,
otevírají široké veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov a objektů i prostor, které
jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Na nejrůznější doprovodné akce jsou poskytovány
slevy. Do akce se každoročně zapojuje mnoho objektů, muzeí i galerií.
Novoměstská radnice nabízí slevu na výstup na věž, prohlídku expozice v bytě věžníka, ve
věžní galerii. Můžete se zúčastnit též zdarma komentovaných prohlídek či shlédnout dětské
divadelní představení. www.nrpraha.cz
Opera Barocca
do 7. 9. 2014
Unikátní projekt, který představuje hudbu, tanec a zpěv v autentickém stylu tak,
jak byly uváděny v dobách svého vzniku. Poklady barokní hudby, špičkoví
interpreti, historické nástroje, dobová scénografie, atraktivní iluminace světlem
svící a prostředí Clam Gallasova Paláce spoluvytvářejí magickou festivalovou
atmosféru.
Food Parade
6. - 7. 9. 2014
V krásných zahradách zámku Troja se uskuteční již čtvrtý ročník festivalu
Foodparade. V letošním roce se můžete těšit na více než 20 předních restaurací
z Prahy a okolí, a více než 25 farmářských stánků a stánků s delikatesami.
Birell Grand Prix Praha
6. 9. 2014
Soutěžní běhy na 5 a 10 km, které startují ve večerním čase uprostřed historické
Prahy.
Dny evropského dědictví
7. 9. 2014 11:00, 14:00 hodin
Komentované prohlídky Starého židovského hřbitova v Radlicích
Adresa: U starého židovského hřbitova 2556, Praha 5 - Radlice
Spojení: autobus 231 ze zastávky Na Knížecí do zastávky Kesnerka (zastávka je na znamení)
Komentované prohlídky Starého židovského hřbitova na Žižkově
Adresa: Fibichova ul. (Mahlerovy sady), Praha 3 - Žižkov
Spojení: metro trasa A, stanice Jiřího z Poděbrad, tramvaj č. 11 a 13, stanice Jiřího z Poděbrad
Dvořákova Praha
8. – 22. 9. 2014
7. ročník festivalu je nejen oslavou hudebního genia a světově nejuznávanějšího
českého skladatele Antonína Dvořáka, ale i významnou společenskou událostí.
Do Prahy zavítají věhlasná hudební tělesa jako Izraelská filharmonie v čele se
Zubinem Mehtou či Velký symfonický orchestr P. I. Čajkovského s Vladimirem
Fedosejevem. Vedle nich se představí brilantní umělci Chloë Hanslip, Vadim
Repin či Krystian Zimerman.
10
Pharrell Williams
17. 9. 2014
Americký producent, skladatel a zpěvák R & B vystoupí v pražské O2 Areně.
Tonny Bennett
20. 9. 2014
Velikán swingu zpěvák a skladatel, držitel sedmnácti cen Grammy
Kongresové centrum
Vinobraní na Pražském hradě
20. - 21. 9. 2014
Moravský burčák, čerstvou hroznovou šťávu, cimbálové muziky, ale i tradiční
otevření produkčních zahrad, to vše nabídne již 9. ročník vinobraní v Královské
zahradě Pražského hradu. Vstup na akci je zdarma.
Film Music Prague
24. – 26. 9. 2014
"Pocta Goldsmithovi & Goldenthalovi" - podtitul galakoncertu festivalu v Rudolfinu,
kde zazní hudební ukázky z kultovních scifi filmů Star Trek: První kontakt,
Vetřelec, Gremlins a z hororu Přichází Satan, za který Jerry Goldsmith dostal
Oscara. Festival zakončí galakoncert hudby skladatele Patricka Doylea, který je
autorem soundtracků k filmům jako Thor, Zrození planety opic, Harry Potter a
Ohnivý pohár, Rebelka, Jack Ryan: V utajení, Eragon a mnoha dalších. Za osobní
účasti skladatele Patricka Doyla..
Vinobraní v Grébovce
26. – 27. 9. 2014
Největší pražské vinobraní s koncerty současných kapel a pestrou
nabídkou vína, burčáku i lahůdek se odehraje na náměstí Míru a v
Grébovce. V zrekonstruovaném parku lidé najdou řemeslné dílny i husitské
ležení, historické divadelní představení, šermířská vystoupení nebo
soutěže pro děti.
Vejvodova Zbraslav
26. – 28. 9
19. ročník mezinárodního hudebního festivalu dechových souborů.
Součástí festivalu je soutěžní přehlídka, která je vypsána pro malé dechové orchestry
do 25 hráčů (včetně dirigenta).
Kate Royal
28. 9. 2014, 19:30
Prague Philharmonia doprovodí sopranistku ve Dvořákově síni Rudolfina v rámci
oslav 20. výročí svého založení.
NA CO SE TURISTÉ PTAJÍ
 Knihovna Václava Havla se stěhuje do Ostrovní ulice
Knihovnu Václava Havla, včetně archivu a badatelny, najdou zájemci od září
letošního roku na nové adrese. Ze dvou dosavadních působišť, které byly jednak
v Galerii Montmartre v Řetězové ulici a dále v ulici Kateřinské na Novém Městě
pražském, se stěhuje "pod jednu střechu" do Ostrovní ulice v Praze.
11
Žádné slavnostní otevření knihovna v novém prostoru nechystá, slibuje ale, že stálá
výstava o Havlovi v přízemí budovy bude představena v trochu jiném duchu než
dosud. Otevřena má být na začátku října. Do budoucna by se knihovna měla
odstěhovat do domu U Drahomíři na sloupu, který pro ni na Hradčanech koupil
sponzor Zdeněk Bakala. I kvůli sporům o přestavbu však zatím není jasné, kdy
k dalšímu stěhování dojde.

Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí je sice v lešení, ale
otevřeno je denně od 9:00 do 16:00 hodin
Pod lešením se pracuje: opravuje se fasáda, jejíž kusy již dlouho opadávaly na
kolemjdoucí. Součástí rekonstrukce je i restaurování vitráží, kovových prvků a
částečná výměna střešní krytiny. Barva fasády bude tmavší, avšak přesný odstín
omítky budou památkáři teprve upřesňovat. Opravy potrvají několik měsíců.
Konkrétní termín dokončení dosud není stanoven.

Botanická zahrada otevře 9. 9. 2014 novou rozhlednu
Pražská botanická zahrada získala všechna povolení potřebná ke vztyčení desetimetrové
rozhledny na svahu nad Trojou. Úřady vydaly územní rozhodnutí i stavební povolení.
Šestitunová ocelová rozhledna z dílny Čestmíra Sušky bude stát v severní části pražské
botanické zahrady. Uvnitř potrubí se nachází vřetenovité schodiště a povrch tubusu zdobí
dekorativní otvory, z nichž je možný výhled ven. Nyní dílo stojí v pražské galerii DOX.
Zahrada za něj zaplatí přes tři miliony korun. Návštěvníci zahrady mohou už nyní na
rozsáhlé výstavě pod širým nebem vidět sedmnáct soch od Sušky a také od Lukáše Raise.
 Šachové figurky v centru Prahy
Na pěti místech v centru Prahy se na začátku srpna objeví šachové stolky s
figurkami. Oblíbenou stolní hru si budou lidé moci zahrát u speciálně upravených
školních lavic. Objeví se na Kampě, v Riegrových sadech, v Grébovce, na Karlově
náměstí a na náměstí Míru. Projekt je opět dílem kavárníka Ondřeje Kobzy, který loni
úspěšně inicioval projekt Piána na ulici.

Radniční blok na Malém náměstí získá Umělecko-průmyslové muzeum
Do roky nevyužívaného bloku radničních domů na Malém náměstí se od srpna nastěhuje
Uměleckoprůmyslové muzeum, které své vlastní sídlo opravuje. Praha muzeu prostory v
historicky cenných domech zapůjčí do doby, než se pro ně najde trvalé využití. Původně na
atraktivní adrese sídlili magistrátní úředníci, kteří se ale v roce 2006 sestěhovali do
pronajatého Škodova paláce.

Kostel Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech má nové hodiny
Jedna z předních staveb 20. století v Praze – kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, který
prochází řadou oprav zejména v prostoru věže – má opět funkční hodiny. Největší hodinový
ciferník v České republice konečně ukazuje čas.
U majestátních hodin bylo potřeba vyměnit motor. Oprava byla náročná jak technicky, tak
finančně. Nyní jsou na řadě další části věže. Zpevnit je nutno například rampy, které
praskají. Kvůli tomu farnost do věže nikoho nepouští, ale ani v budoucnu s volným přístupem
k ciferníku nepočítá. Rampy nebyly totiž projektované a stavěné na dnešní masivní
návštěvnost.
12
 Mladotův dům a další majetek na Pražském hradě
Prezidentská kancelář nechce katolické církvi vydat Mladotův dům na Pražském
hradě. Souhlasí ale s tím, aby církev v restitucích získala zpět Jiřský klášter i Nové
proboštství za podmínek, že dojde k opravě objektů. Jiřský klášter i Nové proboštství
jsou ve velmi špatném stavu. Vyžadují miliardové investice, které stát prostě nemá.
Církev by se měla veřejně zavázat, že tyto opravy uskuteční. Mladotův dům sloužící
jako zázemí pro katedrálu svatého Víta, v němž se konají také výstavy, má církev
zatím pronajatý na 99 let. Stavba je ve velmi dobrém technickém stavu.
 Směnárny v Praze
V současné době je v Praze 786 směnáren. Většina z nich je soukromých, tedy
mimobankovních. Dozor nad směnárnami má ČNB. Magistrát hl. města Prahy
pracuje v současné době na vzniku aplikace, v níž by byl seznam směnáren i s
referencemi jejích klientů. Hotova by měla být do konce tohoto roku.

Problematické stavby současné Prahy
Projekt Quadrio - Komplex budov v prostoru mezi Spálenou a Vladislavovou ulicí
otevře v říjnu. Více než 16 tis. m2 bude patřit kancelářím, přes 10 tis. m2 obchodním
prostorám. V samostatně stojící budově bude 19 luxusních bytů.
Blob - Projekt knihovny architekta Jana Kaplického, kterou lidé překřtili na
chobotnici, opět ožil. Ministerstvo kultury sestavilo speciální tým, který se má
návrhem zabývat. Blob již nebude sloužit jako knihovna, podle některých návrhů by
však mohl plnit funkci galerie umění.
Květinový dům - Na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice chce firma Flow
East zbourat dům č. 47 a postavit na jeho místě nový. V září 2013 dostala územní
rozhodnutí. Proti tomu se odvolal magistrát a zrušil i demoliční výměr. Zda dům
nahradí nový, tak není jisté.
Lední medvěd - Kontroverzní projekt Line se měl začít stavět na Vítězném
náměstí. Městský soud v Praze však zrušil takzvanou úpravu územního plánu.
Investor bude nejspíš muset projekt přepracovat a uskromnit se. Verdikt padl na
základě stížností obyvatel Prahy 6.
Palác Národní - Na bývalém parkovišti na rohu Národní a Mikulandské ulice měl
podle schváleného projektu vyrůst hotel. Nyní se na místě buduje prosklená budova,
která bude plná rostlin. Lidé v ní najdou obchody, restaurace a také kanceláře.
Investor očekává dokončení stavby v roce 2016.
Novomlýnská brána - Na křižovatce Revoluční a Lannovy ulice má nahradit
novorenesanční dům nová budova. Původní návrh od ateliéru DaM (na obrázku)
neuspěl. Novou podobu stavby nyní navrhuje architektka Eva Jiřičná. Její první skici
se však památkářům nelíbily.
Palác Svět - Budovu v Libni, kterou proslavil spisovatel Bohumil Hrabal, slibuje
dlouhodobě opravit její italský majitel Antonio Crispino. Prozatím však objekt chátrá.
13
Brownfieldy v Praze - V hlavním městě se nachází řada takzvaných brownfieldů. To
jsou dosud nevyužívané plochy, které se přitom většinou nachází uprostřed hustě
zabydlených oblastí. Do budoucna se tyto lokality budou rozvíjet.
Smíchov - Mrtvá zóna se nachází za vlakovým nádražím Praha-Smíchov.
Dlouhodobě zde chce stavět společnost Sekyra Group. Díky změně územního plánu
nyní může. Výstavbu nové čtvrti plánuje zahájit do dvou let. Jen o kus dál čeká na
proměnu areál bývalého lihovaru. Jeho budoucnost je ale zatím nejasná.
Žižkov - Také na nákladovém nádraží Žižkov plánuje stavět Sekyra Group. Proti
záměrům firmy však protestovala řada lidí, společnost proto přislíbila, že zachová
historickou nádražní budovu.
Bubny - brownfieldy tvoří často bývalé průmyslové zóny a nákladová nádraží. Další
taková lokalita se nachází na vlakovém nádraží Bubny-Zátory, kde má vyrůst zcela
nová čtvrť. Nejprve však musí projektu dát zelenou hlavní město. To se zabývá i
řadou dalších takových území.
 Po Trojském mostě se začne jezdit v říjnu
Po Trojském mostě v Praze, který je součástí tunelového komplexu Blanka, začnou
tramvaje a auta jezdit 6. října. Původně měl být v tomto termínu otevřen celý tunel
Blanka, ale z důvodu problémů s instalací technologií bylo otevření odsunuto na jaro
2015.
 Nové sochy a pamětní desky v Praze
Praha 1: Na Klárově byl nedávno odhalen pomník letcům RAF v podobě okřídleného
lva. Nově by měla vzniknout socha Milady Horákové s umístěním na konci Sněmovní
ulice.
Praha 2: V polovině července byla instalována replika sochy Neptuna od Bohuslava
Schnircha do Grotty v Havlíčkových sadech, její cena byla 850 tisíc.
Praha 3: Letos bylo dokončeno sousoší Zaslíbení od Olbrama Zoubka určené pro
radniční svatební síň. Na přelomu září a října oživí Vítkov čtyři plastiky studentů
VŠUP a AVU v rámci nového projektu Prahy 3. Sochy zde budou instalovány na rok,
poté radnice jednu koupí a ta zde zůstane trvale. To se zopakuje i v dalších letech.
Postupně tak vznikne venkovní galerie současné plastiky.
Praha 4: Letos umístí pamětní desku spisovateli a patriotovi Spořilova Adolfu
Branaldovi na domě v Jihovýchodní ulici III, kde autor žil. Radnice uvažuje také o
pamětní desce Karlu Němcovi a Karlu Pariškovi, které zastřelila okupační hlídka
sovětských vojáků v srpnu 1968 na Podolském nábřeží.
Praha 5: V rámci obnovy pěších zón na Barrandově tu budou umístěny původní
plastiky z konce 80. let, které zmizely v roce 2010. Zároveň se na Tilleho náměstí po
nutné renovaci vrátí kovová plastika Pohyb od Huga Demartiniho a Jiřího Nováka z
roku 1988.
Praha 6: Pomník Nikoly Tesly bude odhalen 4. září 2014. Ve druhé půlce září se
plánuje umístění pamětní desky spisovateli Josefu Škvoreckému a také má být
dokončena busta armádnímu generálovi Tomáši Sedláčkovi. Už v červnu Praha 6
získala bronzovou bustu Puškina za 830 tisíc korun, kterou daroval Nadační fond
Rusko-České smíšené obchodní komory.
14
Praha 7: Nová socha bude umístěna na Ortenově náměstí. Jedná se o dílo Garden
Butterfly, jehož autorem je brazilský umělec Romero Britto. Dílo autor věnoval
městské části v roce 2009.
Praha 8: V pondělí 1. září bude odhalena pamětní deska Jindřišce Novákové na
základní škole v Zenklově ulici. Dívka, která odvezla kolo jednoho z parašutistů při
atentátu na Heydricha, do této školy chodila. Opraveno už bylo několik plastik,
například dřevěný Sloup radosti či pískovcové Hodiny botaniky v Kobylisích.
Praha 9: V září se chystá odhalení sochy Emila Kolbena na náměstí OSN ve
Vysočanech, přesné datum ještě není známé.
V červenci byla znovu instalována poškozená socha Tanečnice před Poliklinikou
Prosek.
Praha 10: Letos byla u příležitosti výročí úmrtí umístěna pamětní deska Emila
Kolbena na jeho vinohradské vile, kterou městská část Prahy 10 získala do svého
majetku.
 Unikátní objev kostela na Vyšehradě
Na pražském Vyšehradě objevili archeologové základy jednoho z největších kostelů
střední Evropy. Pozůstatky kostela byly nalezeny zhruba 150 metrů od hlavní baziliky
na Vyšehradě. Unikátnost této stavby spočívá jednak ve velikosti stavby, protože asi
o čtyřicet procent překonává plochu Rotundy svatého Víta na Pražském hradě, dále
pak v jejím půdorysném tvaru, který odkazuje na prostředí pravděpodobně byzantské
říše.
 La Putyka v holešovické tržnici
Šéf souboru Cirk La Putyka Rostislav Novák chce 5. listopadu 2014 otevřít v
holešovické tržnici v Praze nové divadlo. Prostory získal od města, které je majitelem
objektu. Cirk La Putyka nabízí představení divadla s moderní akrobacií, moderním
tancem a sportem.
Záměrem do budoucna je také vytvoření rezidenčního centra pro novocirkusové
umělce, s galerii a restauraci včetně zázemí.
DEJTE SI DO KALENDÁŘE
Il Divo
3. 10. 2014, 20:00
Nejúspěšnější pop-operní kvartet IL DIVO se ve složení švýcarský tenorista Urs
Buhler, španělský barytonista Carlos Marin, americký tenorista David Miller a
francouzský popový zpěvák Sébastien Izambardse představí v O2 v rámci turné k
novému albu "A Musical Affair".
Betlémská Odysea – Videomapping
4. 10. 2014 20:30, 21:00, 21:30 hodin
Audiovizuální projekce na budovu Betlémské kaple v Praze, věnovaná 600. výročí
upálení M. J. Husa a připomínající husitskou minulost Prahy. Celková délka
programu je 15 minut. Všechny citace a titulky jsou uvedeny v českém a anglickém
jazyce. Vstupné na představení je zdarma
Lady Gaga
5. 10. 2014, 19:30
Jedna z nejvíce vzrušujících a inovativních umělkyň současnosti vystoupí v O2
Aréně.
15
Zlatá Praha
5 – 8. 10. 2014
Mezinárodní televizní festival hudebních a tanečních pořadů i filmů – Divadlo Archa,
Palác Žofín
Struny podzimu
6. 10. – 12. 11. 2014
Jazz, world music, dávné tradice i nejžhavější současnost - to vše v interpretaci absolutní světové
špičky, jako jsou královna portugalského fada Mariza, respektovaný klavírista Ahmad Jamal,
legendární komponista Steve Reich, festivalový objev Chris Thile spolu s fenomenálním
klavíristou Bradem Mehldauem, fascinující osobnost, jihoafrický zpěvák a trumpetista Hugh
Masekela či první dáma současného andaluského flamenka Estrella Morente.
Pestrá paleta žánrů několika kultur.
Prague Designblock and Fashion Week
7. — 12. 10. 2014
Designblok se uskuteční v pěti patrech Grand Hotelu Evropa na Václavském
náměstí. Bude možno se dostat do prostor, kam se běžně návštěvník nepodívá.
V pěti patrech budovy, která právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí, své novinky
představí nejlepší čeští i zahraniční designéři.
Joan Baez 16. 10. 2014 Palác Lucerna
Proslulá americká folková zpěvačka opět přijede do Prahy
Světelná show se vrátí do Prahy
16. 10. – 19. 10. 2014
Festival světla Signal, který při své loňské premiéře přilákal do centra Prahy na 250 tisíc lidí,
bude mít letos pokračování. Druhý ročník se uskuteční od 16. do 19. října, organizátoři nyní
oslovují nové umělce z domova i ze zahraničí a vybírají místa pro světelné instalace.
Zároveň slibují, že festivalová mapka povede odlišnými trasami než loni. Festival také
vyhlásil open call pro projekty z řad veřejnosti. Speciální porota poté vybere pět instalací,
které se stanou součástí programu.
Bejun Mehta
21. 10. 2014
Americký kontratenor představí s Collegiem 1704 a dirigentem Václavem Luksem
v Rudolfinu skladby W. A. Mozarta, J. Ch. Bacha a Ch. W. Glucka.
Kylie Minogue
21. 10. 2014, 20:00
Australská zpěvačka, skladatelka, herečka a módní ikona představí v O2 Aréně
kromě novinek i to nejlepší ze své již dvě dekády trvající kariéry.
Salome
23. - 26. 10. 2014
Premiéru opery Richarda Strausse pod režijním vedením pozoruhodného
polského filmového a divadelního režiséra Mariusze Trelińskio uvede Národní
divadlo.
Den otevřených dveří v Senátu a poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
28. 10. 2014
Prohlídka u příležitosti státního svátku České republiky. Vstup zdarma.
16
Lisa Stansfield
1. 11. 2014, 20:00
Anglická zpěvačka, jedna z největších hvězd R´n ´B, soulu a popu 80. a 90.tých
let, vystoupí poprvé v ČR, a to v pražské Lucerně.
Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300. „Otevři zahradu rajskou“
7. 11. 2014 – 15. 3. 2015
Na výstavě ve Valdštejnské jízdárně bude shromážděno více než 250 exponátů
architektonických, sochařských, dále památek knižní malby a především zlatnictví
a ostatního uměleckého řemesla, které budou zapůjčeny z významných
sbírkových a církevních institucí ze šesti středoevropských zemí a Švýcarska. K
nejcennějším vystaveným dílům bude patřit Vyšehradský kodex, nejslavnější
iluminovaný rukopis románské doby na českém území, jehož originál zpřístupní
Národní knihovna veřejnosti v moderní době vůbec poprvé. Výstavu doplní
expozice v Galerii Klementinum v Národní knihovně ČR, která představí produkci
břevnovského skriptoria na přelomu 10. a 11. století na unikátním a dosud
společně nikdy neprezentovaném souboru rukopisů z okruhu Korunovačního
evangelistáře Vratislava II. zvaný Vyšehradský kodex.
Festival swingové hudby
13. – 14. 11. 2014
Národní dům na Vinohradech na podzim jako již tradičně otevře své brány všem
milovníkům swingové a jazzové hudby.
13.11. GRACE KELLY & QUINTET (USA) saxofon, zpěv
BOHEMIA BIG BAND (CZ) hosté: DASHA, JAN SMIGMATOR, LUCIE
ČERNÍKOVÁ
14.11. ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS (CZ)
SWING QUINTET PRAHA (CZ): host EVA PILAROVÁ
Lenny Kravitz
13. 11. 2014, 20:00
V rámci první etapy svého světového turné vystoupí v O2 areně.
Czech Press Photo
14. 11. 2014 – 31. 1. 2015 Křížová chodba a další prostory Staroměstské
radnice. Výstava 600 fotografií představí výsledky 20. Ročníku prestižní
mezinárodní fotografické soutěže novinářů a fotografů.
Sara Mingardo
18. 11. 2014
Italská altistka představí v Rudolfinu za doprovodu Collegia 1704 s dirigentem
Václavem Luksem skladby A. Vivaldiho, G. B. Pergolesiho a B. Galuppiho
La Bayadére
20. a 21. 11. 2014
První a druhou premiéru romantického baletu o chrámové tanečnici z exotického
prostředí Indie na hudbu Ludwiga Minkuse, který je dědictvím pozdního
romantismu, nastuduje ve Státní opeře mexický choreograf Javier Torres.
Pražský divadelní festival německého jazyka – Theater.cz
21. 11. – 1. 12. 2014
Pražský divadelní festival německého jazyka od svého založení (původně jako Německé divadlo
v Praze), o něž se v roce 1996 zasloužili Pavel Kohout a Renata Vatková, zaujímá význačnou
17
pozici ve vývoji kulturních vztahů na evropské úrovni. Ve většině případů jsou představení
tlumočena do češtiny.
Součástí Festivalu bývají také diskuse a přednášky s tvůrci nebo teatrology.
PRAŽSKÉ QUADRIENNALE 2015
18. 6. – 28. 6. 2015
Zarezervujte si v červnu 2015 11 dní pro Pražské Quadriennale, unikátní mezinárodní akci,
které představí nejnovější trendy divadla, kostýmu, scénického umění, světelného a
zvukového designu. Živá výstava se uskuteční na více než 10 historických místech v centru
Prahy za účasti téměř 1000 umělců ze 70 zemí celého světa. Do PQ se mohou aktivně
zapojit i školy, v rámci programu PQ dětem pro děti a mládež.
Zpravodaj pro Vás připravuje
Pražská informační služba – Prague City Tourism
Sektor odborných činností
18
Download

Zpravodaj pro průvodce 9/2014