Doklady vlastní
oddací list Otokara Fischera a Vlasty Vostřebalové z 14.12.1923 České Budějovice, 1 kus
jmenovací dekret Komise pro zestátnění konzervatoře hudby v Praze z 20. září 1919, 1 kus
jmenování korespondentem Asociation Français d´Action Artistique z 23. 1938, 1 kus
smlouvy o vydávání prací O. Fischera v Aventinu, nakladatelství O. Štorch-Mariena z let
1921-1930, 5 ks
smlouvy o vydávání prací O. Fischera v nakladatelství F. Borový z let 1924-1937, 15 ll
smlouvy o vydávání prací O. Fischera v nakladatelství Centrum z let 1928-1931, 4 ll
smlouvy o vydávání prací O. Fischera v nakladatelství Družstevní práce z let 1933-1934, 2 ll
smlouvy o vydávání prací O. Fischera v nakladatelství Evropský literární klub z let 19371938, 4 ll
smlouva o vydání studií K dramatu v nakladatelství Grossman a Svoboda roku 1919, 2 ll
dohoda O. Fischera s Journal de Prague o spolupráci v roce 1921, 1 list
smlouvy o vydání prací O. Fischera v edici Kmen z let 1931-1935, 6 ll
jmenování mimořádným členem Královské české společnosti nauk 7.1.1920, 1 list
smlouvy o vydání prací O. Fischera v Máji, spolku českých spisovatelů z let 1927-1937, 2 ll
jednání o vydání prací O. Fischera v Mánesu roku 1932, 1 list
smlouvy o vydání prací O. F. s nakladatelstvím Edition Universal, 6.7.1916, 1 list, 4
smlouvy o vydání prací O. F. s nakladatelstvím Universal, 15 ll, 4
smlouvy o provozování hry s Národním divadlem, 14.2.1922, 1 list, 4
smlouvy o vydání prací O. Fischera v nakladatelství Melantrich z let 1929-1935, 5 ll
smlouvy o provozování prací O. Fischera v Městském divadle na Vinohradech z let 19191932, 7 ll
Ministerstvo školství a národní osvěty, jednání o pracovním poměru, jmenovací dekrety apod.
z let 1925-1937, 17 ll
Ministerstvo školství a národní osvěty, spor mezi dr. Ježkem a Karlovou univerzitou, posudky
O. Fischera, 18 ll
Národní divadlo - Praha, O. Fischer jako dramaturg 1911-1912, dokumentace této činnosti,
poznámky, výstřižky, opisy, 64 ks
Národní divadlo - Praha, spolupráce s O. Fischerem v letech 1925-1937, 109 ll
Národní listy - Praha, jednání o jmenování redaktorem v letech 1915-1917, 2 ll
Rada hl. m. Prahy, udělení ceny Aloise Turka za knihu K dramatu roku 1930, 1 list
Radijournal - Praha, dohoda o spolupráci z roku 1938, 2 ll
Rankovy slovníky, ujednání o spolupráci z roku 1931, 2 ll
O. Fischer jako člen české vědecké zkušební komise pro učitelství na středních školách
v letech 1929-1932, dekret a doklady o zkouškách, 66 ll
semináře O. Fischera, doklady s podpisy účastníků aj., 14 ll
ředitelství zemského divadla v Brně, jednání o provozovacím právu, 2 ks
Scéna, vydavatelství, smlouva o vydání překladu F. Wedekinda, 1 list
Sfinx, nakladatelství, 2 smlouvy na vydání Dějiny českého divadla a Československé
vlastivědy, 3 ll
Srdce Alois, nakladatelství, smlouvy na vydávání prací O. Fischera z let 1919-1925, 5 ll
protokol o jednání děkanství FF UK z 27.10.1933 s úředníky ministerstva školství a národní
osvěty, kopie, 4 ll, 4
protokol o jednání poroty na udělení státní ceny v oboru divadelním z 22.10.1924, rkp., 2 ll, 4
soudní dobrozdání o plagiátu dr. Floecka, rkp., 4 ll, 4
Spor Messer-Křepinský (doklady ke sporu FF UK, 1923), 20 ll, 4
Státní nakladatelství, smlouvy na vydávání prací O. Fischera z let 1924-1934, 22 ll
Švandovo divadlo, smlouva o provozování překladu Schillerových Loupežníků z roku 1923,
1 list
Tisk, nakladatelství Zlín, pokus o spolupráci s časopisem Výběr z roku 1935, 2 ll
Universum, nakladatelství, smlouvy o vydávání prací O. Fischera z let 1935-1936, 3 ll
rozvodové řízení O. Fischera a Vlasty Vostřebalové, dokumenty, 349 ks
spor s dr. Emilem Straussem, doklady o soudním jednání, výklad sporu, 15 ks
zápis o problémech Fondu Theodora Lessinga, 1 list
účetní doklady, vkladní knížky aj., 71 kus
legitimace, 4 ks
úmrtní oznámení PhMr. Karla Vostřebala, 2 ks
úmrtní oznámení Otokara Fischera, 3 ks
pozvánky, 9 ks
Meyers Lexikon, životopisná data, rkp., 2 ll, 8
tantiemy a honoráře, vyúčtování 1919-1922, 10 ll, 4
seznam adresátů autorských výtisků O. F., rkp., 1 list, 8
sešit knižních výpůjček, rkp., 15 ll, 8
adresář, rkp., 47 ll, 8
Korespondence vlastní
přijatá:
Ackermannová Emilie
Adler Bruno
Adler Friedrich
Adler Josef
Adler Paul
Alexander Josef
Alstrová Gusta
Altendorf Erich
Alvensleben E. von
Alvin Juliette
Angelloz J.
anonym
Anstigová Anna
Arens Franz
Arents Prosper
Arnold Robert
Arnstein Karel
Auředníčková Anna
Babák A.
Babler Otto František
Backer Franz de
Baecherová Josefa
Bachmann Anna
Bachrach Oskar
Baie Eugene
Bakule František
Bakulovi František a Marie
Balák Josef
Barbaschová Erna
31
3
3
5
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
24
21
1
1
2
1
1
4
1
1
1
5
3
1920-1924
1923-1924
1902-1927
1904
b.d.
1920-1935
1930
1933
1911
1925
b.d.
1925-1935
1930
1931
1926
1926
1920-1937
1924-1932
1915
1932
1932
1934
1904
1923-1926
1931
1929
1935
1922-1925
1921
Barborka V. Š.
Barch Jean
Bartoš Jan
Bartoš Josef
Barsch Alfred
Basch Otto
Bass Antonín
Bass Eduard
Bass Hugo
Bass Robert
Basse M.
Bassová Blažena
Bassová Filipína
Baštýř Gustav
Baštýřová Selma
Baudiš Josef
Bauer Else
Bauer Oskar
Bauerová Marta
Baur Frank
Baušová Marie
Beaumont-Wadsworth P.
Beer Antonín
Beer-Hofmann Richard
Behr A.
Behrens Care
Behrens Frederic
Behrens Fritz
Bechhofer C. E. Roberts
Bechyně Rudolf
Bělohlávek Bedřich
Bém Eduard
Bena Leopold
Benda Karel
Benda Václav
Beneš Eduard
Beneš-Buchlovan Bedřich
Beneš Karel Josef
Benešová Božena
Benešová Marie
Benhartová Gabriela
Benoni Bohumil
Benoniová Hana
Berend Eduard
Bergmann Else
Bergmann Hugo
Bernard Jean-Jacques
Bernášek Antonín
Bernat J.
Bernfest Mila
2
1
14
10
1
9
4
42
11
1
1
2
8
6
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
6
3
12
5
1
3
1
1
1
8
1
2
8
7
2
4
3
2
1
2
1
1
1
1
1919-1920
1924
1917-1934
1919-1934
1910
1904-1905
1916-1918
1908-1937
1906-1911
1931
b.d.
1920-1922
1926-1936
1906
1905-1906
1926
b.d.
1906
1922
1933
1926
1924
1904
1928
1914
1914
1922-1925
1908-1910
1922-1924
1923-1936
1924
1929-1934
1933
1933
1916
1910-1935
1927
1924-1927
1925-1933
1907
1918
1906-1933
1916-1933
1911-1926
b.d.
1906-1924
1930
1918
1908
1920
Bernhard ...
Berta ...
Bethmann Artur
Beutler E.
Bezděk Bohuslav
Bezpalko Josef
Bidez J.
Bidlo Jaroslav
Bílek František
Bílý František
Binder R.
Birnbaum K.
Bláha Silvestr
Blancquaert E.
Blatný Lev
Bley A.
Blum Albrecht Viktor
Boettinger Hugo
Bohacek Karl Albin
Bohuslav /František/
Boisaco Em.
Bondy Leon
Bor Jan
Borecký Jaromír
Borkovec B.
Borodáč Jan
Borovička Josef
Borovičková Zdenka
Borová Olga
Borový František
Bors E.
Borský Lev
Bořkovec Pavel
Bouchet Louis
Bouvier Bernhard
Bradáč Ludvík
Brambora Josef
Bramberger Jan
Brandis Richard
Brandl A.
Brautman Henri
Breinl von Tetmajer Elsa
Breisig ...
Breitkopf a Haertel
Breska Alfons
Brockdorff-Noder Frigga
Brod Max
Broch ...
Bronneck Bertha
Bronneck Elsa
1
1
1
1
1
1
13
4
2
2
1
1
1
4
4
45
2
1
1
1
3
2
10
7
1
1
8
9
1
24
1
21
3
4
1
4
5
3
4
1
1
2
1
1
2
1
11
2
1
5
1905
1903
1908
1931
1927
1933
1926-1937
1918-1934
1915-1920
1919
1905
b.d.
1934
1926-1928
1925-1930
1926-1936
1933-1935
1919
1936
1925
1930
1905-1907
1914-1922
1911-1928
1929
1932
1905-1932
1914-1918
1916
1915-1927
1935
1903-1923
1932-1933
1920
b.d.
1916-1918
1925-1933
1904
1917-1931
1909
1920
1934
1904
1904
1919
1922
1908-1934
1903-1905
b.d.
1905
Bronneck Oswald
Brtáň Rudo
Bruckner Ferdinand
Bruml Franz
Bruml Ludvík
Brussel Robert
Břečková Anna
Březina ...
Březina Otokar
Bubelová Lila
Buge Georg
Buchtelová M.
Bunin Ivan Alexejevič
Bureš Miroslav
Burghauserová Zdenka
Burschek Friedrich
Butter O.
Byk Herbert
Caire César
Caldar Cumiro
Carvalhode Flavio
Cavazza Contessa ...
Cekota Antonín
Cesarec August
Cluistonson Ulla
Cohen Albert
Cohn Michael
Colin Paul
Conrad A.
Conrad Emil
Copeaux J.
Corbière Henri
Corteville Georges
Coudenhove G.
Couget F.
Counson Albert
Cremer Paul
Crha Josef
Croce Benedetto
Cronia Arturo
Cwihlinski ...
Cysarz Herbert
Čáda František
Čada Josef
Čapek Jan B.
Čapek Josef
Čapek Josef prof. dr.
Čapek Karel
Čapek Milan
Čapek-Chod Karel Matěj
2
1
1
1
1
10
1
1
2
5
1
1
1
1
3
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
2
1
2
3
1
1
5
1
1
2
1
1
2
4
1
2
7
1
27
2
1
1906
1934
1934
1918
b.d.
1920-1926
1913
1919
1916
1920-1922
1900
1918
b.d.
b.d.
1924-1926
1937
1921
1925-1927
b.d.
1904
1935
b.d.
1935
1920
1922
1923-1925
1931
1921
1907
1932
1922
1928
1927
1932
b.d.
1926
1916
1927
1910
1933
1913
1932
1911-1918
1933
1925
1912
1929
1912-1938
1914
1915
Čech Emerich
Černá Jiřina
Černý Adolf
Černý J. Vlad.
Černý Václav
Červená Jiřina
Červenková Tea
Červinka Karel
Červinka Vincenc
Čipera Dominik
Čížek Vladimír
Čížek Vojtěch
Čvančara Karel
Daněk Karel
Daneš Jiří
Daňková Ludmila
Dechamps N.
Deckrová Milka
Dědek Jaroslav
Deinhardt Fra Maria
Deml Jakub
Deordé Henri
Dérer Ivan
Desiderius ...
Dessoir Max
Diels P.
Dimovič Duro
Distl Bohumír
Dlouhý R. M.
Dobiáš Josef
Dobrovolný Adolf
Dočkalová A.
Dohalský František Bořek
Dolanský /Heidenreich/ Julius
Dombrowsky Alex
Domin Karel
Donath Adolph
Donath Oskar
Dostal Karel
Dostalová-Klimentová Leopolda
Dostalová Sofie
Drachovský Josef
Dresler Václav
Drtina František
Drůbek Ladislav
Držmíšek K.
Duhamel Blanche-Albane
Dupré Huntley
Durych Jaroslav
Dušek Vavřinec Josef
2
1
1
4
1
1
4
1
1
2
1
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
5
1
11
2
25
2
1
2
2
1
8
2
1
3
1
4
26
6
1
2
1
9
13
3
2
3
1
1
1919
b.d.
1934
1903
1937
1934
1915-1918
1919
1935
1909
1922
1913
1923
1915
1913
1921-1922
1927
1905
1912
1921
1925
1906
1930-1933
1924
1913-1921
1904
1918-1931
1907-1909
1918
1926-1933
1915-1916
b.d.
1913-1919
1930-1933
1935
1932-1933
1935
1920-1933
1917-1933
1916-1929
1927
1934
1905
1903-1921
1904-1917
1918-1920
1921-1922
1920
1921
b.d.
Dvorník František
Dvořák ...
Dvořák Arnošt
Dyk Viktor
Dyková Zdenka
Dymeš Ladislav
Eardiner Kathleen
Effenberger Franz
Eger Paul
Eisen-Eisenstein Karl
Eisner Heda
Eisner Paul
Elster Ernst
Emler Jan
Engelberthová Eugène
Engelmueller Karel
Englaender Viktor
Enriques Fedrigo
Epstein Oskar
Erban Karel
Ermatinger E.
Ermers Max
Erscholier Raymond
Eschr Herrmann
Ettlinger Josef
Everthen Erich
Eysselt-Klimpély Karel
Fáček ...
Fafejta ...
Faktor Emil
Fano Giorgio
Fanta Max
Fantová Marie
Farinelli Arturo
Feder Richard
Federer Oskar
Fencl Antonín
Feldmann ...
Felix Josef
Ferkl Josef
Ferklová ...
Feuerstein Bedřich
Fiala (Futurista) Ferenc
Fiala Otakar
Fiedler Friedrich
Filla Emil
Fischelle A.
Fischer Arthur
Fischer Josef
Fischer Josef Ludvík
1
1
22
14
2
1
2
5
1
3
1
130
4
7
2
10
1
1
9
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
9
2
1
1
3
1
7
2
2
1
1
4
1
1
2
1
2
39
1934
b.d.
1913-1925
1905-1920
1934-1935
1928
1922
1907-1912
b.d.
1921-1934
1906
1916-1937
1925-1930
1913-1937
1929-1930
1918-1934
1919
1910
1920-1934
1922
b.d.
b.d.
1930
1907
1910-1911
1925
1924-1927
1922
1932
1934
1911
1924
1913-1931
1905-1932
1924
1933
1912-1921
1905
1905-1906
1925-1936
1924
1928
1921
1929-1933
1903
1935
1925-1933
1905
1903
1919-1933
Fischer Oskar
Fischerová Anna
Fischerová Antonie
Fischerová Božena
Fischerová Hermína
Fischerová Věra
Fischhoff D.
Fischl Friedrich
Fischl Viktor
Fišman Pavel
Flajšhans Václav
Flajšhansová Jindřiška
Flanz Arthur
Flatter Richard
Fleischmann ...
Fleischner Jindřich
Flusser Emil
Foerster Josef Bohuslav
Foncke Robert
Foncke Fanis Jeanne
Forman F.
Formánkovi Božena a Bedřich
Foršt Duchoslav
Foustka Jiří
Fraenkel Jola
Fraenkl Pavel
Fragner Karel
Francev Vladimír Andrejevič
Franta Zdeněk
Frejka Jiří
Freud Sigmund
Freund Ilse
Freund Richard
Freymond Roland
Frič Josef Jan
Frída Bedřich
Fried František
Fried Otto
Friedemann Kaethe
Friedmann J.
Friedová J.
Friedrich Gustav
Frinta Antonín
Frissell Christine
Fromne Carl
Fryček Václav
Fuchs Adolf
Fuchs Rudolf
Fuksa František
Fürth Julius
1
4
2
1
2
1
1
1
15
1
4
1
1
2
2
3
1
6
6
1
1
1
6
2
2
49
7
2
6
1
1
15
1
2
3
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
6
1
28
8
1
b.d.
1910
1912-1919
1907
1919
1933
b.d.
1903
1934-1937
1897
1906-1936
1912
b.d.
1934
1902
1906-1917
1924
1922-1935
1926
b.d.
b.d.
1913
1925
b.d.
1922
1924-1934
1914-1919
1922
1911-1915
1924
1908
1922-1925
b.d.
1934
1926-1927
1916
1938
1905
1909
1927
1919
1923-1937
1911
1900
1912
1919-1922
1933
1912-1937
1914-1934
1923-1935
Gabrielová Marie
Gaidarov Vladimír
Galinski B.
Gallas Jan
Gamnitzer ...
Ganga Ginés
GanshofF. L.
Ganzová Fina
Gebauer Jan
Gebauerová Marie
Gelman ...
Georgi Hann
Georgi Walter
Gerovskij Roman Julianovič
Gesemann Gerhard
Gibian Richard
Gintl Zdeněk
Ginneken Jac. van
Giusti Vuk
Glaser Adolf
Glaser Mitzi
Glaser Rudolf
Glöcksmann Adolf
Goldschmit Rudolf K.
Goll Jaroslav
Görlich Ladislav
Gottlieb František
Gottlieb Karel
Götz František
Götz Richard
Götzová Jožka
Grantoff Otto
Grégoire Henri
Gregorová Hana
Grepl F. V.
Gretsch (Pavloff) Vera
Grmela Jan
Gröber ...
Groh František
Grosse M.
Gruber Josef
Grünberg A.
Grund Antonín
Guilbeaux Henri
Gurney K. T.
Gurowitzch R.
Guth Otakar
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav
Guthmannovi
Gzovskaja Olga
12
1
1
11
1
1
4
1
1
12
1
5
9
1
4
1
1
1
5
3
1
1
1
1
1
1
43
1
28
4
1
1
1
2
1
1
3
2
4
4
1
1
3
3
1
2
19
2
1
1
1922
1928
1926
1911-1913
1925
1923
1926-1927
1933
1929
1915-1918
1924
1912-1913
1912-1916
1905
1925-1933
1933
1934
1911
1925-1926
1914-1924
b.d.
1906
b.d.
1928
b.d.
1925
1923-1937
b.d.
1923-1938
1932-1934
b.d.
1924
b.d.
1928
1918
b.d.
1915-1933
1904
1905-1933
1906
b.d.
1913
1927-1933
1924-1930
b.d.
1922
1904-1933
1922
1904
1929
Haas Hugo
Haas Robert
Haas Willy
Haasz ...
Haaszová Julie
Habrmann Gustav
Haenk Jaroslav
Hájek Přemysl
Halas František
Haller Jiří
Haller Miroslav
Hamburger Alfred
Handl Willi
Hanfová Elisa
Hanousek Jan
Hanuš Stanislav
Hart Gabriel
Hartenstein Horst
Hartl Antonín
Hartmann Hana
Hásková Zdenka
Haškovec Miroslav
Hauptmann Gerhard
Haussmann Jiří ml.
Haussmann Jiří st.
Haussmannová Fanny
Havelka Jiří
Havlín ...
Havránek Bohumil
Havránek Miroslav
Havrda Jaroslav
Hebra Vily
Heger Josef
Heidler Jan
Heilborn Ernst
Heinrich Arnošt
Heinrich V.
Heinzová Marie
Hejda Jiří
Helfert Vladimír
Heller Arthur
Heller Servác
Hellerová Mariana
Hellmannová Hanna
Heran Jiří
Herbatscher Heinrich
Herben Ivan
Herben Tomáš
Herdman-Smith John
Herič František
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
29
4
3
5
4
3
6
2
1
1
38
2
1
2
1
1
1
1
1
12
1
1
5
17
2
1
2
4
4
1
4
3
2
1
1
1934
1917
1925
1920
1907
1918
1923
1904
b.d.
1931-1933
1934
1905
b.d.
1920
1911
1911-1935
1918-1924
1927
1920-1934
1904-1934
1906
1906-1909
1927-1932
1921
1923
1923-1925
1932-1933
b.d.
1933
1933
b.d.
b.d.
1934
1914
1911-1925
1903
1930
1919-1920
1915-1938
1916-1935
b.d.
1919
1920-1925
1913-1925
b.d.
1912-1913
1933-1934
1923-1924
1934
b.d.
Herig Wilhelm
Herites František
Heritesová Božena
Herman Fr.
Hermann Helčne
Herrmann Max
Hermann-Otavský Karel
Herrosé a Ziemsen
Herschmann B.
Herz-Altendorf Erich
Heveroch Antonín
Hiener V.
Hichová Věra
Hikl Karel
Hilar Karel Hugo
Hilarová-Baldová Zdeňka
Hilbert Jaroslav
Hildprandtová Marie
Hirsch J.
Hirth Zv.
Hlava Jaroslav
Hlavatá Anna
Hloušková Jožka
Hnátek Jiří
Hněvsa Rudolf
Hodáč František
Hodáčová Ada
Hodanová Táňa
Hoffmann Camill
Hoffmann Paul
Hoffmeister Adolf
Hofman Bohumil
Hofman Ješek
Hofman Vratislav
Hofmanová Zdenka
Hofmansthal Hugo von
Hoch Karel
Hochová Věra
Holan Vladimír
Holeček Vladislav
Holub František
Holub Josef
Holý Camill
Holzbachová Miroslava
Honzl Jiří
Hopf L.
Hoppe Vladimír
Hoppeová Eva
Hora Josef
Horák Adolf
1
3
5
3
2
1
1
1
2
4
1
1
2
1
71
1
15
1
2
1
4
2
2
1
3
3
1
1
3
3
2
1
2
9
2
2
2
1
1
22
1
1
2
23
1
1
5
5
4
1
1912
1916-1921
1905-1906
1919-1933
b.d.
b.d.
1923
1904
1904-1906
1931-1932
1919
1913
1926
1912
1914-1931
1922
1917-1930
1925
1918
1912
1912-1918
1915-1918
1921
1926
1910-1925
1906-1917
b.d.
1925
1922-1933
1910
1926-1932
1933
1911-1916
1920-1924
1925-1933
1918
1923-1933
1905
1937
1914-1917
1924
1917
1922-1934
1920-1922
1933
1911
1913-1924
1923
1927-1937
1905
Horák Jiří
Horáková Abigail
Horáková Růžena
Horálek Adolf
Horbačevskij /Ivan/
Horký Karel
Horlivá Eva
Horová-Benešová Marie
Horský K.
Hořčička Václav
Hořejší Jan
Hořejší Jindřich
Hostinská Zdenka
Hostinský Otakar
Hostovský Egon
Hrabě Karel
Hradecký J. R.
Hrbková Šárka B.
Hrdina Josef
Hrdinová Josefa
Hromádka Josef L.
Hrozný Bedřich
Hrůša Josef
Hübnerová Marie
Hudec Gustav
Hudec Jan
Hurt Jaroslav
Hutter Josef
Hyka J. V.
Hýsek Miloslav
Chadimová L.
Chalupa Vladimír
Champroux G.
Chapiro Adrienne
Chapiro Joseph
Chitz Arthur
Chiurlo Bindo
Chlumský Josef
Chlumský Václav
Chotek Karel
Chudá Marka
Chudoba František
Chvalkovský František
Chytilová Mimi
Ibaněz V. Blanco
Iberg J.
Ibl Vincent
Ibrovac Miodrac
Ideström Inez
Illový Rudolf
9
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
3
5
1
1
1
4
1
1
5
1
9
1
4
1
1
1
26
2
2
2
1
3
2
1
2
1
1
1
29
1
4
1
1
4
2
2
10
1928-1934
1919
1905
1926
b.d.
1925
1925
1933
1911
1918-1920
1933
b.d.
1915-1918
1906
1928-1930
1934
1920
1922
b.d.
1921
1930
1919-1933
b.d.
1900-1930
1934
1903-1905
1928
1934
1926
1915-1937
1917-1919
1924-1927
1925
1932
1932
1906
1929
1929
1911
b.d.
b.d.
1916-1932
1935
1919
b.d.
1911
1911-1919
1922-1924
1932-1934
1924-1935
Ippen S.
Jacobs Monty
Jacobson Roman
Jacoby D.
Jahn Bedřich
Jahnová Julie
Jakobowicz Rosa
Jakubec Jan
Jakubička Josef Metod
Janák Pavel
Janda Bohumil
Janko Josef
Janota Otokar Jindřich
Janský Karel
Janů Jaroslav
Jaray Karl
Jarník Jan Urban
Jaroněk Alois
Jaroněk Bohumír
Jašek M.
Jedlička Jaromír
Jedličková Vladimíra
Jehl Ludvík
Jehlička Karel
Jelen Eduard
Jelínek Eduard
Jelínek Hanuš
Jelínek Jan
Jelínková Božena
Jelínková Mici
Jenšovský Bedřich
Jeremiáš Jan
Jeremiáš Jaroslav
Jeřábek Čestmír
Jeřábek Josef
Jesenská Milena
Jež Štěpán
Ježek Jan F.
Ježek Jiří
Jičínský Karel
Jiménes Luis
Jína J.
Jinová Aša
Jirák Karel Boleslav
Jiránek Ladislav
Jiránek Miloš
Jiráni Otokar
Jirát Vojtěch
Jirko Miloš
Jirkovský M.
1
1
12
1
3
1
1
9
1
1
1
21
1
4
3
7
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
33
4
13
1
1
1
4
1
1
7
1
22
1
3
1
2
1
3
1
3
6
29
1
4
1905
1904
1925-1937
1903
1917-1918
1917
1934
1904-1926
1937
1914
1933
1912-1937
1903
1926-1929
1931
1934
1912-1918
1917
1917-1918
1932
1919
1927-1933
1933
1932-1933
1919
1926
1904-1933
1924-1927
1919-1923
1921
1933
1918
1917-1918
1933
b.d.
1916-1926
1917
1921-1931
1928
1919-1928
1937
1923
1924
1921
1936
1909-1910
1921-1933
1922-1930
1919
b.d.
Jiřikovský Václav
Jiřina Václav
John Jaromír
John Magda
Jonáš Karel
Jonesen Trajan
Jung Václav Alois
Jurčinová Eva
Jurečka Gorazd
Kabelík Jan
Kadich R. E.
Kadlec ...
Kádner Otakar
Kaibel Franz
Kalašová Marie
Kalda František
Kalista Zdeněk
Kallinikov Josef
Kamenář Jan
Kamper Jaroslav
Kann Albert
Kapp Edmund
Karabáček Josef
Karásek Jiří
Karen Jiří
Kareš ...
Katz Julius
Katz Leopold
Kaudert Antonín
Kautský R.
Keclík L.
Keitzer ...
Keprke Josef
Keřkenc Jaroslav
Khol František
Kiesler František
Kimla Rudolf
Kirschner Josef
Kisch Paul
Kisický Alois
Kjersmeier Carl
Klapštěová Jaroslava
Klášterský Antonín
Klatscher Arthur
Klumpar A.
Klumparová Marie
Klumparová Věra
Klvaňa Josef
Knap Josef
Knoest Bohuslav
1
10
22
1
1
1
9
1
1
2
1
1
6
1
15
5
6
1
52
1
2
1
3
2
3
1
1
4
7
3
6
1
4
1
26
1
1
1
2
1
1
1
10
1
1
8
2
1
25
7
1921
1913-1925
1912-1938
1902
1918
1933
1914-1922
1926
1914
1916
1934
1925
1933-1934
1934
1918-1925
1926-1934
1922-1934
1934
1925-1935
1909
1898
b.d.
1905
1915
1925-1935
1932
1938
1914-1916
1919
1919
1909-1925
1933
1918
1924
1912-1925
1924
1933
1933
1912
1914
1917
1920
1912-1925
1902
1925
1916-1918
1915-1917
1918
1920-1928
1918-1935
Kobler František
Kocourek Josef
Kočí Bedřich
Kodíček Josef
Kohenová Olga
Kohn Hans
Kohn Jetty
Kohn Jindřich
Kohout Eduard
Koch Max
Koch Walter
Kolar Karel
Kolářová Ludmila
Kolísek Alois
Kolowrat Jindřich
Kolowrat Othmar
Komárek Josef
Komínková Olga
Köml Josef
Königsmark Josef
Konopásková Zdenka
Konrád Edmond
Kopal Josef
Kopta Josef
Körner Josef
Kornfeld Moriz
Kornfeld Paul
Kornfeld Richard
Körpter Tilde
Kořínek Josef
Kose Jaroslav
Kosch Wilhelm
Kosinová Božena
Kostomlatný Samuel
Košťál Julius
Kotěra Jan
Kottner J. L.
Kottnerová Míla
Koubek Valerián
Koválek Adolf
Kovárna František
Kovařovic Karel
Koták Jan B.
Kozlovský ...
Kozlowski W. M.
Kožík František
Kožušníček Štěpán
Krafft Otto
Král Josef
Králík Oldřich
25
1
5
1
1
57
1
3
1
5
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
7
15
1
12
37
3
6
15
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
2
7
1
1904-1937
1919
1915-1916
1930
1925
1922-1937
b.d.
1927-1933
1925
1906-1935
1933
1921
b.d.
1930
1916
b.d.
1918
b.d.
b.d.
b.d.
1922
1911-1937
b.d.
1925-1937
1919-1937
1916
1915
1905-1906
1905
1923
1922
1910
b.d.
1931
1934
1918
1913-1920
b.d.
1906
b.d.
b.d.
1915
1921-1933
1924
1931
b.d.
1920-1921
1928-1934
1911-1934
1933
Kramář Karel
Krasa Emanuel
Krása J.
Krassa Paul
Krassa Walter
Kratochvíl Karel J.
Kraus Annie G.
Kraus Arnošt
Kraus Karl
Krausová Jana
Krausová Milada
Krčmář Jan
Krčmer František
Kreibigová Mil.
Kreidlová Mekka
Kreisová Josefina
Krejčí František
Krejčí František Václav
Krejčí Jan
Krejčí Karel
Krejčová Malči
Kress Josef
Krch Josef
Krleža Miroslav
Krofta Kamil
Krofta Václav Kamil
Kroftová-Kočová Jarmila
Kronbauerová Jarmila
Kropáč František
Kroupová M.
Krupička Rudolf
Kryl Karel
Křička Jaroslav
Křístková-Beranová Lid.
Kubičková Božena
Kubka František
Kukla Karel Ladislav
Kukula Richard
Kuncíř Ladislav
Kvapil František
Kvapil Jaroslav
Kvapil Jaroslav (hudeb.)
Lagerberg Ida
Lagerborg Valborg
Laichter František
Laichter Jan
Laichter Josef
Laichter Prokop
Lancová Juliana
Landová Marie
2
8
1
3
1
1
1
65
2
1
4
1
1
11
1
1
18
11
8
1
1
1
1
1
2
5
1
2
14
1
37
1
2
2
1
10
1
10
1
1
31
1
1
1
3
3
9
1
2
1
1914-1918
1902-1904
1924
b.d.
b.d.
1917
1924
1905-1937
1931-1933
1925
1904
1918
b.d.
1918-1931
1915
b.d.
1904-1933
1911-1933
1912-1935
1933
1910
1933
1911
1920
1924-1927
1922-1933
1921
1935
1918-1919
1921
1911-1933
1920
1915-1916
1923-1924
1914
1921-1931
1912
1906-1920
1912
1915
1909-1933
1933
1936
1935
1925-1926
1929-1935
1904-1934
1931
1912-1913
1912
Landsberg Walter
Landsmann Leon
Lang Hugo
Langer František
Langer Jan
Langer Leopold
Laserstein Botho
Laška Jan
Laudová-Hořicová Marie
Lauermannová-Mikschová Anna
Laufberger Wilhelm
Laurin-Lustig Arne
Laurinová A.
Lazard Max
Lederer Edvard
Ledererová Julie
Legras Jules
Leitsmann Albert
Leon Alfons
Lempicki Zygmunt
Leppin Paul
Lerche Robert
Lesná-Krausová Marie
Lesný Vincenc
Lessing Ada
Letty Junica
Leverrier Yvonne
Levetow Karl Michael
Levin O.
Levtanowitz Helčne
Levtow Leopold
Levý František
Lialovi ...
Liebscher Karel
Liebscherová Ludmila
Lier Jan
Lievaux Charles
Lifka Bohumír
Lichtenberger H.
Líkař K.
Lion Ferdinand
Lissauer Ernst
Liška František
Ljackij Jevgenij Alexandrovič
Lobkovicz Max
Lobkovicz Moric
Loebl ...
Lom Stanislav
Longen Emil Artur
Lorimer Emilia S.
1
1
1
4
3
1
1
7
13
68
1
36
1
2
3
1
1
2
2
1
3
1
1
6
12
4
5
6
1
3
1
2
1
8
1
5
1
1
1
2
1
7
8
1
1
1
1
45
1
1
1928
1938
b.d.
1914-1922
1922
1905
1936
1923-1934
1911-1916
1916-1931
1931
1913-1937
1931
1924
1916-1929
1920
1923
1906-1911
1907-1909
1926
1928-1933
1933
1921
1916-1937
1933-1937
1934
1900-1902
1934-1935
1932
1923-1928
1921
1912
1905
1911-1917
1907
1911-1912
b.d.
1928
1936
1918
b.d.
1931-1936
1926
1922
1934
1933
b.d.
1913-1937
b.d.
1912
Lotar Petr
Lovrič Božo
Löwenbach Jan
Löwenbach Josef
Löwenbach Julius
Löwenbachová Vilma
Löwenstein Arnold
Löwit Karel
Lucerna Camilla
Lüdtke G.
Ludvíkovský J.
Lukáč Emil Boleslav
Lukáš Miloš
Lukášová Božena
Lukášová Marie
Lustig Emil
Lustigová A.
Lysohorský Ondra
Macourek W.
Mačkal Emil
Mádl Karel B.
Maendel Franz
Mágr A. S.
Mágr Clara
Mahen Jiří
Mach Josef
Máchal Josef
Maixner Vincenc
Machar Josef Svatopluk
Majerová Marie
Malá J.
Malachická-Kmochová Marie
Malec Otto
Malířová Helena
Malý ...
Malypetr Jan
Mandelik Joseph
Mandelík Otto
Mandíková Olga
Mändl František
Mändl Karl
Mandlová Růžena
Maneqart ...
Manoušek Ota
Maralík Milan
Marcuse Ludwig
Mardirossia Nišan
Marek Antonín
Marek Josef
Marek N. M.
3
1
68
1
2
13
3
1
16
1
3
5
3
1
2
1
1
3
3
1
3
11
4
1
3
2
4
17
20
10
1
9
4
5
1
1
1
7
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1934
1921
1906-1937
1934
1918
1916-1918
1924
1935
1912-1921
1925
1924-1934
1928-1924
1921-1924
1921
1924-1925
1926
1925
1937
1903
1925
1917-1918
1905
1931-1937
1935
1906-1934
1929-1933
1912-1916
1912-1916
1927-1934
1920-1934
1924
1918
1920-1924
1927-1937
1923
1933
1905
1905-1933
1918-1922
1933
b.d.
1918
1926
1919
1937
1923
1920-1933
1928
1913-1922
1921
Mareš V.
Marešová Marie
Marešová Milada
Maria (Mayer) Jaroslav
Marková Majda
Markovič Ivan
Martenová-Šebestová A.
Martinčík Robert
Martinů Bohuslav
Mařánek Jiří
Masant ...
Masaryk Jan
Masaryk Tomáš G. (tisk)
Masaryková Alice
Masařík Hubert
Mason-Brown John
Mašek Karel
Matějovský František
Mathesius Bohumil
Mathesius Vilém
Mattuš Jaroslav
Mattuš Ladislav
Matys Vojta
Matysová Eliška
Mauder J.
Mauer J.
Mautner ...
Mautner Berta
Mautner Franz H.
Maver Giovanni
Max Jiří
Maxa Prokop
Mayer Jaroslav
Mayer Klara
Mayer Robert
Mayerhofer Gustav
Mazon André
Medek Rudolf
Meinecková Tylda
Melniková-Papoušková Naděžda
Mencák Břetislav
Mendl Bedřich
Mendl Gustav
Mendlová Marie
Menšík Vojtěch
Menzel ...
Mercereau Alexandre
Meszleny-Messer Richard
Metterovi Agata a Richard
Metyš Jaromír
1
2
2
31
1
2
3
1
2
1
2
1
1
8
1
2
2
1
18
19
3
3
5
3
2
1
1
1
2
7
1
27
2
1
1
1
1
3
1
9
3
3
2
1
1
1
3
14
1
1
1923
1923
1924
1922-1930
1922
1924
1923-1925
1920
1920
b.d.
1925-1926
1916
1934
1921-1934
1925
1924-1926
1918-1922
1928
1912-1937
1902-1935
1919
1920
1921
1922-1933
1913-1918
1904
b.d.
b.d.
1931
1929-1933
1915
1904-1933
1912
1930
1905
1905
1934
1920-1924
1917
1920-1922
1929-1933
1924-1933
1905
1933
1912
1922
1922
1921-1925
1926
1924
Metz Theodor
Metzleny Richard
Meyer Estella
Meyer Richard
Michal Emil
Michal Jaro
Michalko Ján
Mikan Jaroslav
Milrath Max
Minde-Ponet Georg
Mixa Vojtěch
Modráček František
Mollenda Miloš
Morawetz Richard
Moudrý Gabriel
Mrštík Alois
Mrštík Karel
Mudruňková Emanuela
Muir Edwin
Mukařovský Jan
Müldner Josef
Müller E. J.
Müller Georg
Müller L.
Müller Vladimír
Münzer Jan
Murko Matija
Muschal H.
Musil Alois
Musil Robert
Mušek Karel
Muťovský A.
Mužík August Eugen
Nacke Emil
Navrátil ...
Navrátil Jaroslav
Navrátilová Anna
Nawratil Ottokar
Nebeský Václav
Nebuška Otakar
Nečas Jaromír
Nehezká Anna
Nechlebová Marie
Neisser Emil
Nejedlý ...
Němeček Emil
Němeček Zdeněk
Nerad Josef
Nerschman B.
Nesládek Miloslav
1
1
1
11
1
3
1
4
1
16
4
1
2
1
3
10
3
4
4
2
1
1
1
1
1
1
3
1
3
2
1
2
2
1
1
29
1
5
1
2
2
1
6
56
1
5
2
4
4
1
1932
1922
1914
1903-1914
1916
1920-1925
1922
1905-1907
1907
1913-1938
1917-1919
1918
1925
1934
1905-1924
1912-1924
1938
1918-1919
1921
1934-1936
1909
1933
1912
1905
1933
1933
1931-1933
1903
1928-1930
1937
1914
1927
1935
1926
1922
1900-1911
1918
1906
1917
1910-1918
1927-1935
1918
1916-1918
1902-1937
1904
1924-1934
1925-1935
1904
1904
b.d.
Netoušek Miloš
Netoušková ...
Neumann Karel
Neumann Stanislav K.
Neumannová Kamilla
Neurath Otto
Nevole František
Nezjištění
Noder Anton (de Nora)
Nohejlová Ema
Nor A. C. (Kaván Josef)
Nörenberg C.
Nosil Jaroslav
Novák Arne
Novák Arthur
Novák Atta E.
Novák Jar.
Novák Jaroslav
Novák Robert
Novák Viktor
Novák Vítězslav
Novák Vojta
Novák Zdeněk
Nováková Jiřina
Nováková Marie
Novanský J.
Novosel Vanda (Iblev Vanda)
Novotná Marie
Novotný František
Novotný Josef Otto
Novotný Miloslav
Novotný Otakar
Novotný Václav
Novoveská Milka
Novoveský J.
Nový Miloš
Nyklesová Blandina
Nyklesová-Bukovanská Josefa
Oberfalcer (Jílek) František
Obzina František
Očadlík Mirko
Odložilík Otokar
Oehler M.
Olbracht Ivan
Olden Rudolf
Oliva Karel
Oliva O.
Opočenská Anna
Opočenský Jan
Orlík Hugon
2
1
1
2
2
18
2
12
2
4
4
1
1
152
3
1
1
17
3
1
23
2
1
2
2
1
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
25
1
1
10
5
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1933
b.d.
1906
1924-1925
1913-1934
1904-1913
1932
1912-1925
1933-1935
1923-1925
1925-1927
1924
1933
1907-1937
1916-1919
b.d.
1934
1904-1915
1911-1912
1916
1912-1929
1911-1933
1933
1918-1924
1935
1919
1920
1933
1931
1922
1933
b.d.
1919
1919-1922
1926
1918
1916-1922
1920
1921
1919-1922
1923-1934
1934
1921
1931-1935
1933
1932-1933
1933
1926
1924
b.d.
Ostrčil Otakar
Ostrčilová Lila
Otto Jan
Ottová Mata
Ottruba Hugo
Pácalt Miroslav
Pacovský Kamil
Pačová Míla
Paganini Giuseppino
Palausch Ferdinand
Páleníček Ludvík
Palivec Václav
Pallas Gustav
Pannwitz Rudolf
Panta ...
Parkus Otto
Pasovský Jaroslav
Pasquier J.
Pastrnek František
Páta Josef
Patočka Ladislav
Paudler Fritz
Pauková-Stránská M.
Pavlů Bohdan
Payer Otto
Pazurkiewicz Stanislaw
Pečírka Jaromír
Pelant Karel
Pelcl Josef
Pelikán Ferdinand
Pepart Anne
Perlík Bohumil
Peroutka Emanuel
Peroutka Ferdinand
Perrin Karl
Pertold Otakar
Peškař Jan
Pešl Antonín
Pešlová Bohumila
Pešt ...
Peter Curt
Petr Jaroslav
Petřík František
Petzet Erich
Pfitzner Josef
Picek ...
Pick ...
Pick Bohumil
Pick Otto
Pick Pravoslav
3
1
3
1
1
4
1
19
2
1
1
1
2
53
1
2
3
3
1
1
2
1
3
1
1
2
1
1
1
3
1
1
3
2
2
5
1
11
1
1
15
4
1
1
1
2
2
1
10
6
1919-1928
1935
1913-1918
b.d.
1918
1913-1917
b.d.
1915-1934
1922
1933
1933
1937
1911-1916
1918-1936
b.d.
1916
1912-1913
1922-1934
1934
b.d.
1912
b.d.
1924
1914
1914
1927
1915
1905
1905
1912-1917
1904
1935
1906-1912
1924
1904
1925-1934
1920
1915-1926
1933
1923
1913-1934
1918-1933
1924
1904
1928
1906
1919-1922
1905
1917-1929
1910
Picková A.
Picková Ludmila
Picková-Saudková Gisela
Piérard Louis
Pihertová Vítězka
Pichon (Chopin) Jules
Pipek Jaroslav
Piquet F.
Pirenne Henri
Pirenne Jacques
Piscatrix Anna
Píša Antonín Matěj
Pišl Otakar
Pitha P.
Pithardt Josef
Pitrdleová Emilie
Plaček Přemysl
Plachý Jiří
Plauth Joseph
Plechatý E.
Plechatý Ladislav
Pleschner Max
Pleschner Rudolf
Pobé Marcel
Podvinec ...
Podvinec Clara
Podvinec Josef
Podvinec Oskar
Podvinec Otto
Podvinec Richard
Podvincová Anna
Pojer Jan V.
Pojer Jaroslav
Pojezdný Jaromír
Pokorný Al.
Polák Karel
Poláková Milena
Polan Bohumil
Polderman Fabrice
Polgar Arpad
Poliščuk Valerian Lvovič
Polívka Jiří
Polívka Vladimír
Pollak Emil
Pollaková Zdenka
Ponc Miroslav
Ponqet François
Popovič Bogdan
Popper Ludmila a Viktor
Popper Max
2
13
4
1
7
1
1
1
2
1
1
26
1
4
1
1
2
1
1
1
3
2
1
2
2
1
7
1
6
4
1
88
1
1
1
7
1
6
2
1
1
4
6
1
1
1
1
1
2
1
1921
1922
1921-1933
1927
1919-1929
1922
1924
1927
1926-1935
1931
b.d.
1922-1938
1934
1914-1916
1935
1917-1918
1911-1934
1933
1904
1923
1924-1935
1930-1932
1933
1933
1916
1910
1901-1906
b.d.
1903-1909
1910-1930
1897
1924-1935
1930
1911
1936
1925-1931
b.d.
1920-1933
1925-1926
b.d.
1924
1918-1929
1926-1934
b.d.
1918
b.d.
1921
1934
b.d.
1933
Portman Josef
Posnerová Elka
Prášek J. V.
Pražák Albert
Pražáková Klára
Preissová Gabriela
Prohaska Dragutin
Procházka Antonín
Procházka Arnošt
Procházka František Seraf.
Procházka Rudolf
Prusík Bořivoj
Průša Vladimír I.
Prušáková Marie
Prušáková Marta
Přibík Zdeněk V.
Pujmanová Marie
Půlpánová Božena
Quis Ladislav
Radecki Sigismund
Rádl Emanuel
Rádl Ota
Radlinský Milan
Raffel Vladimír
Randé Karel
Randé Marie
Rašín Alois
Rašín Jaromír
Rauert ...
Reder B.
Rechberger Jan
Reich Bernhard
Reichmann Jan
Reiner Emile
Reiner-Straschnov Grete
Reiter Siegfried
Reizes Paula
Reneš Vladimír
Reynek Bohuslav
Riegel Rudolf
Rieger Erwin
Rieger H.
Riess Richard
Rippl Eugen
Röbbeling Friedrich
Roedinger Marta
Roethe G.
Roetteken Hubert
Rogge Helmuth
Rohan Charles
1
1
1
14
26
6
14
2
4
6
2
4
1
1
1
1
2
1
1
1
10
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
8
1
3
1
2
1
2
3
4
1
1
1
87
1
8
1
6
1
1934
1924
b.d.
1912-1936
1922-1925
1925-1932
1918-1929
1911-1933
1918-1920
1911-1923
1913
1919
1925
1925
1927
1928
1908-1915
1915
1908
1925
1916-1934
1924
1920
1931
1920
1908
1915
1928-1929
1924
b.d.
1933
b.d.
1906-1918
b.d.
1924
1936
1905
1933
1932
1919
1924-1929
1925
1912
1933
1913-1930
1910
1904-1908
b.d.
1925-1930
1925
Röhr Richard
Roklanský Zdeněk
Rolland Romain
Rosen Lia
Rosenbaum Alfred
Rosenkranzová Bohumila
Rosenthal Bronislava
Rosický Václav
Rossmann Alexander
Rostohar Mihaljo
Roubal F.
Roukau Raymond
Ruhfus Fr. Wilhelm
Rusinský Milan
Rutkovský Jan
Rutte Miroslav
Růžek Petr
Růžička B.
Ryba Bohumil
Ryba Vladimír
Rypka Jan
Ryvová N.
Říha Jindřich
Říhová Růžena
Řivnáč František
Salač Antonín
Salomon R.
Sándor Aladár
Sáňka Arno
Saran F.
Saudek Robert
Saudek Emil
Saudek Erik A.
Saudek Rudolf
Sauer August
Sauer Heda
Sauer W.
Scotti Ladislav
Sedláčková Anna
Sedlák Jan Vojtěch
Sedmík Jiří
Seeoman Jindřich
Seher Ludwig
Sechovská R.
Seidl Walter
Sekanina František
Sekanina Ivan
Sekerová K.
Selver Paul
Severin Fern.
1
2
1
1
6
1
1
1
6
2
1
2
18
1
1
46
1
7
2
1
3
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
41
24
2
74
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
2
1
1
22
2
1924
1918
1924
1925
1931-1934
1922
1938
b.d.
1925-1933
1911-1912
1901
1911-1937
1909-1913
1933
b.d.
1911-1937
1911
1923-1924
1933-1934
1925
1919-1933
1922
1916-1924
1912
1934
1910
1911
1925
1925
1931
1922
1912-1929
1924-1931
1933-1935
1902-1925
1936
1931
1931
1925
1924-1933
1933
1924
1927
1919
1930
1911
1926
1938
1914-1930
1924-1925
Seydl Otto
Shanks Edward
Schaller Marian
Schapire Rosa
Scheinpflug Karel
Scheinpflugová Olga
Schick ...
Schicková Božena
Schiezlová Ludmila
Schiller Ludwig
Schless S.
Schlücksbier Ladislav
Schmidová Irena
Schmidt Erich
Schmoranz Gustav
Schneider Josef
Schneider Osvald
Schnitzler Arthur
Scholzová Libuše
Schön Emil
Schönburg K.
Schubert Else
Schüller Václav
Schützner Joža
Schwarz Edward
Schwarzová Štefa
Schwarzwald Eugenie
Siblík Emanuel
Siebenschein Hugo
Siebenscheinová Olga
Sicher Gustav
Sil-Vera G.
Silberstein Leopold
Sís František
Siztiz ...
Skácelík František
Skall Josef
Skarnitzl Emanuel
Skoch Vilém
Skoumal Aloys
Skramlík ...
Slámová Marie
Slavík Bedřich
Slavík Jan
Slavík Vladimír
Slavíková Berta
Slavíková Jarmila
Slavíková Jirka
Slavíková Milka
Smetánka Emil
1
2
2
4
5
2
1
1
1
3
1
4
1
1
8
1
2
2
3
1
1
1
2
3
1
1
1
3
96
5
2
1
7
1
1
1
2
1
6
1
1
1
1
1
20
5
4
1
1
1
b. d
1922
1929
1907-1911
1921-1934
1936
b.d.
1934
1935
1905-1911
1933
1904-1916
1905
1911
1912-1919
1935
1902
1907-1912
1922-1936
1906
1905
1905
1911-1916
1924
1918
1933
1904
1924
1910-1938
1912-1917
1929-1930
1914
1929-1935
1928
1926
1922
1904
b.d.
1918-1922
1931
1918
b.d.
1933
1934
1912-1933
1913-1917
1913-1921
1932
1909
1925
Smolová R.
Sobota Emil
Sokol-Tůma František
Sokolov Boris
Sommer Otakar
Sommer Václav
Sonnenschein Hugo
Sonnenscheinová M.
Soukup H.
Soumagne Henry
Sova Antonín
Sova Jan
Spilka Zdeněk
Spina Franz
Spire André
Spunarová Milena
Srb Adolf
Srdce Alois
Stadler Mizzi
Stahl Ernst Leopold
Staněk František
Stárek František
Stašek Antal
Stavěl Hubert
Stefansky Georg
Steiger K.
Stein Henriette
Stein Hugo
Steinbach Karel
Steiner Ludwig
Steinhard Erich
Steinichová Marie
Steinschneider Vilém
Stejskal Bohumil
Steppan D.
Steppanová Marie
Stern Otto
Sterzinger Marcel
Stiebitz Ferdinand
Stijns M.
Stirling Margaret
Stockar R.
Stöcker Helene
Stocki Roman Smal.
Stolz J.
Strakatý Jan Karel
Stráník Karel
Stránská M.
Stránský Adolf
Stránský Jaroslav
2
3
2
1
3
1
3
1
1
14
12
1
1
2
81
1
4
3
2
1
1
5
1
4
3
1
2
1
2
1
2
4
2
1
1
2
7
2
5
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
1922
1921-1925
1912-1919
b.d.
1935
1921
1912-1930
1916
1916
1915-1933
1915-1922
1928
1933
1929-1933
1922-1937
1930
1918
1919-1933
1902-1905
1928
1918
1925-1928
1931
1915
1933
1905
b.d.
1933
1929-1936
1912
b.d.
1908
1905-1906
1932
1919
1918-1919
1924-1933
1919-1920
1921-1929
1926-1927
1931
b.d.
1933
1927-1934
1927
1918
1920
b.d.
1928
1924-1934
Straschnov Grete
Strauss Max
Strimpl Ludvík
Strimplová Jiřina
Stuna Stanislav
Suchánková Anna
Suchý Lothar
Suk Ivan
Suk Josef
Surgučev J.
Svěcená-Matysová Eliška
Svoboda Emil
Svoboda František
Svoboda František Xaver
Svoboda Karel
Svoboda Milan
Svobodová Helena
Svobodová Růžena
Syllaba Jiří
Syllaba Ladislav
Synek Emil
Szathmáry ...
Szathmáryová Věra
Szyjkowski Marjam
Šafařovič Jaroslav
Šalda František Xaver
Šámal V.
Šantrůček Bohumil
Šebesta Miloš (Marten Miloš)
Šebl František
Šejnost Josef
Šilhan A.
Šilhan Ladislav
Šimek Otokar
Šimková Marie
Šimon ...
Šimsová Milada
Škarvan Alexander
Škeřík Rudolf
Šlemrová Růžena
Šmurlo Eugen
Šnaidauf Antonín
Šnajdr J.
Šnobr Jan
Šrámek Fráňa
Štefánek Antonín
Štech Václav V.
Štěpán Václav
Štěpánek A.
Štěpánek Bohumil
1
2
1
2
1
2
3
2
3
2
1
4
1
3
1
69
2
10
1
8
1
1
3
3
4
114
1
1
1
5
2
2
1
89
5
1
1
1
44
1
2
6
1
2
2
1
3
10
1
5
1923
1911
1926
1926-1929
1924
1918
1912
1921
1933-1934
1922
1925
1918-1928
1926
1910-1933
1926
1901-1935
1922
1907-1919
b.d.
1918-1929
1931
1926
1923-1924
1910-1933
1923-1927
1905-1935
1920
1925
1912
1919-1920
1906
1909-1910
b.d.
1915-1938
1913-1917
b.d.
1933
b.d.
1921-1931
1933
1934
1921-1924
b.d.
1920-1921
1920-1921
1917
1900-1919
1913-1917
1921
1924-1928
Štěpánek Mil.
Štěpánková Věra
Štern Evžen
Štolzová Božena
Štorch Karel
Štorch-Marien ...
Šubert František Adolf
Šuránek Štěpán
Šusta Josef
Švabinský Max
Švanda Karel
Švarc Mojmír
Táborský František
Tapié Victor
Taraba Bohuslav
Tauber Eugen
Taussig Alfred
Taussig Edgar
Tauš Karel
Teiersot Julius
Teichmann Karel
Teinitzerová Anna
Teller Frida
Tergameni Ch.
Tesková Anna
Tetauer Frank
Teytz Viktor
Theer Otakar (ne básník)
Theer Otakar
Theerová Františka
Thein Berthold
Thein Hanuš
Thein Jan
Thein Karel
Thein Pavel
Theinová-Matičková Anna
Thelenová Josefa
Thiel C.
Thomas Rudolf
Thon Jan
Thoyen Seofield
Tibal André
Tichá Vlasta
Tichý František (Broman Zdeněk)
Tichý Gustav
Tille Václav
Tilsch Emanuel
Tilschová Anna Marie
Tobolka Zdeněk
Toman Josef
1
2
4
1
1
44
2
2
16
1
4
1
1
1
7
1
1
1
2
1
1
1
5
1
5
2
19
3
77
5
6
2
1
30
7
1
6
1
1
7
1
6
1
5
2
34
3
35
17
1
1926
1924
1915-1933
1918
1922
1917-1931
1910-1912
1912
1915-1933
1933
1914-1920
1926
1938
b.d.
1914-1933
b.d.
b.d.
1933
1919
1920
1917
1914
1913-1914
1926
1921-1937
1927-1931
1901-1913
1913-1933
1906-1917
1913-1918
1923-1934
1933
b.d.
1921-1923
1922-1925
1924
1920-1923
1936
b.d.
1913-1933
1923
1922-1924
1934
1921
1910
1907-1935
1924
1908-1933
1911-1834
1933
Toman Karel
Tomášek František
Tomek Antonín
Tomsa Bohuš
Topič František
Topičová Milada
Träger Josef
Trakalová-Kheilová Lotty
Trapl Karel
Trautes Jan
Trávníček František
Trebitsch Arthur
Treybal Ivan
Trier Ottilie
Trnka Bohumil
Třebický Jan
Truhlář Josef
Tschitakarna /?/
Tschupik Walter
Tuček L. V.
Tučková-Hřímalá Mila
Tučková Bina
Tukalevskij Vladimir Ivanovič
Tumlíř Jaroslav
Turnau Arnold
Turnau Emanuel
Turnau Josef
Turnau Richard
Turnerová Milka
Turnovský Jan
Tůma Ladislav
Tůmová B.
Tůmová B.
Tůmová Jiřina
Udržalová M.
Uhlíř František
Urban Jaroslav
Urban Vladimír
Urbanová Věra
Urzidil Johannes
Utitz Emil
Utlerová Jitka
Úlehla Josef
Úlehla Miloš
Úlehla Vladimír
Úlehlová Marta
Vacková Růžena
Václavek Bedřich
Vachek Emil
Vachek Josef
7
1
3
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
9
1
1
3
11
1
3
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
12
5
2
3
23
1
22
12
18
1
1913-1925
1923
1919
1934
1920-1921
1927
1933
1917
1902
1921
1932
1911
1918
b.d.
1933
1912
1934
1905
b.d.
1920-1925
1923-1927
1933
1933
1922-1924
1898-1905
1909
1933
1930-1933
1925
1929
1918
1920
1920
1933
1929
1924
1918
1911
1917
1931
1906-1931
1925-1926
1922-1927
1921
1921-1934
1922
1920-1922
1921-1937
1924-1933
1933
Vaitauer Emanuel
Vámoš Géza
Váňa Karel
Vančura Josef
Vančura Vladislav
Vaněk Karel
Vaněk Vladimír
Vaňková Marta
Vaňková-Kheilová Zdeňka
Vaňorný Otmar
Vaňouček Otto
Vápeník Rudolf
Vávra Jan
Vávra Zdeněk
Vavřík Zdeněk
Vechterinová Anita
Velde Louis van der
Velemínský Karel
Vera dela Alma
Vercoullie J.
Verhaeren Marc
Veris Jaroslav
Vermeyler A.
Veselý Adolf
Veselý Antonín
Veselý Jindřich
Veselý Richard
Veselý Roman
Vetter Karel
Vik František
Viková-Kunětická Božena
Vildrac Charles
Vlach Jakub
Vlach Jan
Vlašimský J.
Vlček Bartoš
Vlček Jaroslav
Voborník Jan
Vobořil Julius
Vočadlo Otakar
Vodák Jindřich
Vogel ...
Vogel Walter
Vochoč Vladimír
Vochočová Zdenka
Voigtlaenger Emmy
Vojáček Jan
Vojáčková Helena
Vojanová Olga
Vojnovic Ivo
5
2
5
1
2
3
10
1
3
13
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
1
1
2
4
5
2
2
1
7
1
1
3
1
1
2
4
5
1
2
1
18
1
2
1
1
1
6
1
3
5
1915
1929-1931
1925-1933
b.d.
1927
1917
1925-1931
b.d.
1917
1922-1935
1933
1934
1922
1915
1904
1912
1926
1904-1911
1912
1926-1927
1921
1930
1926
1917-1921
1912-1913
1911
1914
1916
1901-1933
1930
1921
1921
1920
1929
1910
1925
1906-1924
1934
1901-1921
1933
1908-1936
b.d.
1927
1922
1913
1913
1915-1918
b.d.
1915
1918-1919
Vojta Jaroslav
Vojtěch Jan
Vojtěch Viktorin
Vokoun-David M.
Volf Josef
Vollman E.
Vomáčka Boleslav
Vondráček Vladimír
Vondruška Felix
Vorovka Karel
Voskovec Jiří + Werich Jan
Votrubová-Haunerová Marie
Voženílková Olga
Vránek Jiří
Vránová M.
Vrba Jan
Vrbenský Bohumil
Vrbovec Oldřich
Vrchlická Eva
Vrchlický Jaroslav
Vycpálek Ladislav
Vydra ...
Vydra Václav
Vyleťal Valdemar
Vyska ...
Vyskočil Albert
Vyskočil B.
Vyskočil Jan
Wagner Albert Malte
Wagner Else
Wagner Reinhard
Wagner Th.
Wahl ...
Walter Emil
Walzel Oskar
Warschauer Frank
Watzek O.
Wedekind Frank
Weden ...
Weigner Karel
Weil Fritz
Weinberger Jar.
Weiner Gustav
Weiner Richard
Weinerová Zdenka
Weingart Miloš
Weingartová Julie
Weiskopf F. C.
Weisová Edita
Weiss Ernst
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
1
1
2
1
33
1
1
10
1
5
1
14
3
1
14
16
1
70
3
3
2
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
50
11
8
1
3
1
4
b.d.
1903
1919
b.d.
1933
1900
1928
1928
1933-1937
1923-1927
1935
1917
1933
1925
1912
1917-1926
1924
1917
1915-1922
1907
1909-1914
1917
1915-1934
1921
1903
1900-1913
1903-1932
1933
1910-1937
1927
1930
1911
1929
b.d.
1934
b.d.
1914
b.d.
b.d.
b.d.
1905
1923
b.d.
1916-1933
1916-1923
1918-1935
1934
1924-1915
1933
1937
Weiss Jan
Weissberger Gustav
Weitenweber M.
Welaová-Slavíková Karla
Wellek Albert
Wellek Bronislav
Wellek René
Welsová Míla
Wendel Hermann
Wenig Adolf
Wentová Blanka
Werfel Franz
Werner V.
Werner Vilém
Widermannová Zdenka
Wiener Inge
Winter Eduard
Winter Freda
Winter Gustav
Winter Paul
Winternitz Moriz
Wirth Stanislav
Witkowski Georg
Witte J.
Wöhrle Oskar
Wojkowicz Jan
Wolf J.
Wolf Johann
Wolfenstein Alfred
Wolkerová Zdena
Wollmann Frank
Wostall Nina
Wostry ...
Wukadinovic Sp.
Wullens Maurice
Wullus A.
Würzbach Friedrich
Zagor Mila
Záhoř Zdeněk
Zahradník Karel
Zakopal Bohuš
Zarncke Eduard
Zarnova ...
Záruba-Pfeffermann Josf
Zavřel František /režisér/
Zavřel František
Zavřel Lotte
Zbinden Hans
Zelenka František
Zelinka Vojtěch
1
7
1
1
7
1
31
1
2
5
4
1
1
2
2
6
2
1
3
2
2
1
4
1
1
19
5
2
1
7
8
2
1
4
1
1
3
1
4
3
2
1
1
1
10
236
2
2
1
1
1927
1902-1905
1900
1921
1923-1933
1933
1923-1935
1933
1927
1911-1920
1923-1924
1930
1933
1933
1904
1922
1933
1909
1927-1929
1931-1933
1931-1933
1919
1914-1932
1904
1934
1917-1938
1926-1928
1903-1904
1937
1924-1925
1928-1933
1936-1938
b.d.
1914-1932
b.d.
1926
1931-1933
1920
1905-1906
1917
1929-1934
1912
1913
1932
1914
1912-1935
1915
1934
1933
1929
Zeman ...
Zeman Antonín
Zeman Josef
Zemp Anny
Zenkl Petr
Zeyer Julius
Zíbrt Čeněk
Zieliňski Tadeusz
Zich Otakar
Zichová M.
Zima Stanislav
Zimová V.
Zingal Petr
Zinke Paul
Získal Josef
Zítek Ota
Zrzavá Jarmila
Zubatý Josef
Zucker Paul
Zupan Vinko
Zuzáková-Schieblová Berta
Zweig Max
Žďárská Vlasta
Žďárský C.
Živanovič Z.
Žmawc ...
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
36
1
6
1
1
1933
1912
1934
1922
1912
1910
1928
1933
1934
1933
1916-1919
1908
1911
1921
1921
1926
b.d.
1911
1914
1902
1919
1913-1936
b.d.
1926-1927
1920
1915
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1904
1926
1919
1908
1911
1927
1923
1933
1910
1925
1906
1918
1919
1914
1933
1935
1913-1918
1911
1910
1933
1930
korporace:
Behr´s Verlag – Berlin
Bibliothčke Royale – Bruxelles
Bühne und Volk – Leipzig
Cottasche Buchhadlung, Nachfolger – Stuttgart
Čechische Revue – Praha
Československá společnost – Praha
Čin, tiskové a nakladatelské družstvo – Praha
Čtenářská beseda židovských akademiků – Praha
Das Literarische Echo – Berlin
Děkanství Filozofické fakulty – Praha
Deutsches Theater – Berlin
Divadlo – Plzeň
Dramatický odbor Svazu čs. studentstva – Praha
Drei Masken Verlag – München
Družstevní práce – Praha
Etické hnutí čs. studentstva – Praha
Filharmonický spolek Beseda brněnská – Brno
Frankfurter Zeitung – Frankfurt
Freie Studentenschaft der Universität – Berlin
Gelehrten-Kalender – Berlin
Gesellschaft für deutsche Bildung – Frankfurt
Goethemuseum – Frankfurt
Grosman a Svoboda, knihkupectví a nakladatelství-Praha
Hamburger Kammerspiele – Hamburg
Harmonia – Bratislava
Herci činohry Vinohradského divadla – Praha
Insel Verlag – Leipzig
Kancelář České akademie věd a umění – Praha
Kancelář prezidenta republiky – Praha
Kleist-Gesellschaft – Frankfurt
Kmen, klub moderních nakladatelů – Praha
Komorní divadlo – Praha
Konzulát ČSR – Milán
L´Europe centrale – Praha
La Fakultad de Filozofia y Letras – Barcelona
La nouvelle revue française – Paris
Légation d´Autriche – Praha
Légation de Belgique – Praha
Les nouvelles Litteraires – Paris
Lycée Louis-le-Grand – Paris
Mánes, spolek výtvarných umělců – Praha
Ministčre des Sciences et des Arts – Bruxelles
Ministerstvo školství a národní osvěty – Praha
Mission militaire française – Praha
Museé de livre – Bruxelles
Národní divadlo – Praha
Neue illustrierte Zeitung – Wien
Okresní soud pro Malou Stranu – Praha
Okresní soud trestní – Praha
Orbis – Praha
Österreichische Rundschau – Wien
Prager Presse – Praha
Právo lidu – Praha
Prezidium ministerské rady – Praha
Předsednictvo výkonného výboru Republikánské strany - Praha
Redaktion der Literaturzeitung – Berlin
Redaktion von Westermanns Monatsheften – Berlin
Russkoje dělo – Praha
Ředitelství učitelského ústavu – Kladno
Sekretariát národní strany svobodomyslné – Praha
Společenský klub Slávie – Praha
Společnost pro hospodářské a kulturní sblížení s novým
Ruskem – Praha
Spolek posluchačů filozofie – Praha
Stadtbibliothek – Zürich
Státní knihovna – Hamburg
Státní knihovna – München
Státní konzervatoř hudby – Praha
Studentské Směry – Praha
Svatobor – Praha
The Teatre Guild – New York
3
1
6
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
3
7
3
1
1
2
1
1
1
2
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1927-1928
1908
1906-1926
1933
1929
1920-1936
1938
1933
1933
1923
1930
1923
1929
1932-1934
1925
1934
1926
1928-1929
1922
1914-1918
1926
1935
1922
1926
1925
1924
1918
1934
1933
1911
1926
1926
1918
1934
1904
1910
1920
1920
1907
1907
1926
1
1
1
1
1
1
1
1
1933
1908
1902
1907
1924
b.d.
1911
1923
Universal-Edition – Wien
Univerzite de Gand – Gand
Universytet Warszawski – Warszawa
Verlag Die Fackel – Wien
Vídeňský deník – Wien
Ville de Bruxelles – Bruxelles
Všestudentský spolek – Louny
Zelt-Verlags-Gesellschaft – Wien
3
1
1
1
1
1
1
1
1910-1916
1926
1934
1925
1920
1926
b.d.
1924
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1932
1922
1918
1918
1931-1932
1932
1911
1925
1934
1915
1930-1933
1912
1932
1937
1933
b.d.
1924
1921
b.d.
1934
1934
1922
1925
1912
1923
1933
1931
1927
1933
1937
1934
1921-1925
1916
1912
1912
1912
1917-1923
1925
odeslaná:
Fischer Otokar
Bablerovi Otto Františkovi
Benešovi Edvardu
Boreckému Jaromíru
Borovému Františku
Braun a Schneider, nakladatelství
Conradu Emilu
Dědkovi Jaroslavu
děkanství FF UK
Deprésovi Eugenu
Dvořákovi Arnoštu
Fischerovým Evě, Jitce, Ruth
Frantovi Bohuslavu
Fuschovi Rudolfu
Fürtovi Juliu
Gelehrten-Kalenders (Schriftleitung des)
Glaserovi Adolfu
Guilbeauxovi B.
H. L.
Hammerschlagovi V.
Hauptmannovi Gerhardu
Haussmannové Fanny
Hellerové Marianně
Hilarovi Karlu Hugo
Hlavovi Jaroslavu
Hochovi Karlu
Hostovskému Egonu
Hübnerové Marii
Chodobovi Františku
Indexu, redakci
Jankovi Josefu
Jarayovi Karlu
Jirkovi Miloši
Kolowratu Othmarovi
Karáskovi Jiřímu
Klosemu Antonínu
Koškovi S.
Kramářovi Karlu
Krausovi Arnoštu
Krejčímu Františku
Kruhu sólistů Národního divadla
Krupičkovi Rudolfu
Kvapilovi Jaroslavu
Kvěchovi ...
Langerovi Františku
Laurinovi Arnemu
Lerchovi ...
Lessingové Anně
Levému Františku
Lidovým novinám
Makusovi Vítězslavu
Mardirossianovi Nišanu
Mathesiovi Bohumilu
Mayerovi Jaroslavu
Ministerstvu kultury a umění – Vídeň
Ministerstvu školství a národní osvěty – Praha
Ministerstvu věd a umění Belgie
Ministerstvu zahraničních věcí – Praha
Modráčkovi Františku
Mrštíkové Boženě
Mrštíkovi Aloisu
Müllerovi, knihkupectví – Turnov
Národním listům – Praha
Národnímu divadlu – Praha
Navrátilovi Jaroslavu
nezjištěným
Nikolauovi Stanislavu
Novákovi Arnemu
Ottovi Janu
Pasovskému Jaroslavu
Policejnímu ředitelství – Praha
Poncetovi Francisi
Prokopovi Karlu V.
Rašínovi Ladislavu
Ruttemu Miroslavu
Sauerovi Augustinu
Schmoranzovi Gustavu
Schiebenscheinovi Hugo
Schubertovi Jindřichu
Sokolovi-Tůmovi Karlu
Suchému Lotharu
Šaldovi Františku Xaveru
Šnajdrovi J.
Štědrému Karlu
Štorch-Marienovi Otakaru
Šuránkovi Štěpánu
Theinovi Karlu
Thonovi Janu
Tillemu Václavu
1
1
3
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
3
4
1
1
1
1
1
1
2
6
1
41
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
2
4
1
1
1
1
31
1
2
1933
1919
1912
1912-1915
1917
1912
1933
1933
1933
1912
1932-1937
1922
1929
1927
1912
1905-1911
1925-1935
1926
1918
1918
1912
1912
1929
1917-1920
1911-1938
1902
1910-1937
1935
1924
1913
1912
1933
1921
1912
1923
1911
1903
1912
1912-1913
1932
1912
1912
1918-1933
1922
1912
1927
1912
1921-1924
1925
1914-1925
Tilschové Anně Marii
Tobolkovi Zdeňku
Univerzitní knihovně, ředitelství – Praha
Vavřínkovi Prokopu
Vera de la Alma
Veselému Antonínu
Vrchlické Ludmile
vyslanci Německa
Zavřelovi Františku
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1912
1913
1919-1920
1912
1912
1912
1912
1932
1912-1914
23
7
97
1
4
1
57
1
4
9
112
2
2
9
20
77
20
1
156
23
11
11
195
1902-1917
1900-1902
1922-1924
b.d.
1897-1906
1897
1902-1909
b.d.
1937
1901-1905
1902-1904
1902
1902
1894-1903
1902-1905
1900-1925
1900-1904
1927
1924-1936
1900-1907
1924
1924
1922-1937
Korespondence rodinná
Fischerovi Otokaru
Basch Alfred
Basch-Krasa Clara
Baušová-Fischerová-Bassová Blažena
Fischer Filip
Fischer Josef
Fischer Pavel
Fischerová Anna
Fischerová Božena
Fischerová Eva
Fischerová Frieda
Fischerová Hermina
Fischerová Mathilda
Kornfeld Emilie a Moriz
Krasa Anna
Mändl Franz
nezjištění
Otto ...
Plecháčková Božena
Plecháčková-Fischerová Blažena
Richard
Vostřebalová (matka)
Vostřebalová Věra
Vostřebalová-Fischerová Vlasta
Členové rodiny mezi sebou:
Fischer Josef
Fischerové Anně
Fischerová Anna
Fischerovi Otokaru (otci)
Fischerová Anna
švagrovi
Fischerovi Janu Otokaru
Korespondence rodinná
odeslaná:
1
1908
1
1897
2
1
1897
1924
Fischer Otokar
Fischerové Hermině
Fischerovým Julii a Evě
Fischerovi Josefu
Fischerovi Otokaru (otci)
Fischerové-Plecháčkové Blaženě
Vostřebalové ... (matce)
Vostřebalovi Karlu
Fischerovi Josefu (bratru)
Baušová Blažena
Baušová-Fischerová Blažena
Blotz Anton
Bráfová Libuše
Čapek Karel
Fischerová Hermina
Kholová E.
Konrad Edmond
Mendl Bedřich
Mendl Franz
Mendl Frieda
nezjištění
Novák Jaroslav
Nováková Jiřina
Podvinec ...
Siebenschein Hugo
Fischerové-Plecháčkové Blaženě
Adlerová Eliška
Arnstein Karel
Balcar Karel
Balcarová Milena
Bass Eduard
Běhounek Václav
Blahoutová Arnoštka
Borová Vlasta
Borový František
Brambora Josef
Brouček Karel
Cyliak Stanislav
Čapek Karel
Česká akademie věd a umění- Praha
Děkanství FF UK – Praha
Dérer Ivan
Dostal Karel
Dostalová Leopolda
Dyková-Hásková Zdenka
Engelmüller Karel
Evropská akciová společnost pro pojišťování nákladů
...
Fischer Josef
22
2
75
5
159
5
1
1902-1903
1932
1903-1915
1894-1904
1924-1937
1924
1924
9
1
1
1
1
4
1
12
44
8
3
3
6
1
1
1
1909-1913
1916
1908
1913
1913
1915
1916
1909-1915
1910-1915
1909-1912
1912-1915
b.d.
1914-1915
1915
b.d.
1918
1
5
1
2
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
b.d.
1938-1941
b.d.
1938
1938
1940
b.d.
b.d.
1938-1942
1938
1938
1938
1938
1940
1938
1938
1938-1940
1938
1938
1938
1941
2
1938
Fischer Josef Ludvík
Fischerová Anna
Fischerová Eva, Jitka, Rut
Fischerová Jitka
Flajšhans Václav
Franke Emil
Frejka Jiří
Fuchs Rudolf
Fürth Julius
Gottlieb František
Götz František
Grund Antonín
Hanková Ludmila
Havránek Bohuslav
Helebrant Václav
Helebrantová Dagmar
Hendrychová J.
Heranová Milada
Hilar Karel Hugo
Hoch Karel
Horák Jiří
Hradecká-Nevřelová A.
Hýsek Miloslav
Chudoba František
Jakobson Roman
Janko Josef
Jelínková Božena
Jesenská Růžena
Jirát Vojtěch
Kancelář České akademie věd a umění – Praha
Kancelář prezidenta republiky – Praha
Klášterský Antonín
Kobler František
Konrád Edmond
Koptovi Josef a Jiřina
Körnerovi Josef a Jarmila
Kozák Josef Bohuslav
Král Josef
Kraus Arnošt
Krčmářová-Pačová Míla
Krejčí Jan
Krejčí Karel
Kronbauerová-Poláková Jarmila
Kruh překladatelů – Praha
Kvapil Jaroslav
Laichter František
Laurin Arne
Lesný Vincenc
Loewenbach Jan
Lom-Mojžíš Stanislav
1
1
13
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
34
3
1
7
1
1
1
3
5
1
1
1
4
1
4
1
1
1
1
4
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
3
1
7
1
1938
1941
b.d.
1949
1938
1938
1938
1938
1938
1938-1939
1938
1938
1941
1938
1938-1941
1939
1942
1940-1941
b.d.
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1941
1938-1940
1938
1938-1939
1940
1938
1938
1938
1938-1939
1938
1938
1938
1940
1938-1940
b.d.
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1928-1938
1938
1938
1938
Máj, divadelní a literární jednatelství – Praha
Majerová Marie
Malířová Helena
Masaryková Alice
Mathesius Bohumil
Mautner Franz
Mazon André
Murko Mathias
Muzeum básníků Legera a Machara – Kolín
N ... J.
Němec Ivan
Nevřelová A.
Novák Bohumil
Novotný Miloslav
Odeon, Fromek Jan
Orthober M.
Páleníček Ludvík
Palivec Václav
Petr Bohumír
Píša Antonín Matěj
Píšová Marie
Plecháčková Božena
Pražák Albert
Radiojournal – Praha
Ředitelství Národního divadla – Praha
Saudek Erich
Scheinpflugová Olga
Siebenschein Hugo
Silberstein Leopold
Spire André
Symposion – Praha
Šimák J. V.
Šimek Otokar
Šímová ...
Škeřík Rudolf
Šťastná ...
Štorkán Václav
Talich Václav
Thein Pavel
Topičová Zdena
Úlehla Vladimír
Valenta Jaromír
Valentová Ema
Vejvoda Rudolf
Vilímek Josef R.
Vlastík
Vodák Jindřich
Vojta Jaroslav
Vydra Václav
Weingart Miloš
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
2
2
1
3
8
3
4
5
207
1
1
14
1
1
1
3
1
2
1
1
1
11
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
4
1
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1930-1940
1943
1936-1940
1942
1938
1939
1938
1938
1938-1943
1940-1941
1938
1938
1938-1944
1938
1938
1938-1941
1929
b.d.
1949
1938
1938
1940-1943
1938
1938
1939
1938-1950
1938
1938
1938
1938
1941
1941
1941-1942
1938
1938
1939
1944
1938
1938
1938-1939
1938
Wellek René
Wojkowicz Jan
Zelenka František
kondolence k úmrtí O. Fischera
1
1
1
140
1938
1938
1938
1938
Korespondence cizí
Brožek Emil
redakci Národních listů – Praha
Elgart Karel
Lierovi Janu
Fischer Josef
Fischerové Jitce
Fischerová Hermina
Fischerové ...
Hanuš Stanislav
Baušové-Fischerové Blaženě
Heyduk Adolf
Svobodovým Růženě a Františku Xaveru
Charvát Josef
Lomovi Stanislavu
Junker Paul
Röbbelingovi Friedrichu
Kaudert I.
Mendelovi Karlu
Khol František
Suchánkové-Mlynářové Anně
Kukula R.
Masarykovi Tomáši G.
Kvapil Jaroslav
Mayerovi Jaroslavu
Loewenbach Jan
Vostřebalové Vlastě
Mrštík Alois
Kvapilovi Jaroslavu
Mrštík Vilém
Kvapilovi Jaroslavu
Lauermannová Anna
Baušové-Fischerové Blaženě
Loewenbach Jan
Vostřebalové Vlastě
Lucerna Camilla
Baušové-Fischerové ...
Mrštík Alois
Kvapilovi Jaroslavu
Mrštík Vilém
Kvapilovi Jaroslavu
Novák Arne
Baušové-Fischerové Blaženě
Messerovi Richardu
1
b.d.
1
1912
1
1939
1
b.d.
1
1915
3
1895-1897
1
1937
1
1929
1
1895
1
1921
1
1913
1
1908
1
1925
1
1912
1
1912
1
1916
1
1925
1
1919
1
1912
1
1912
1
1
1915
1923
Prokop Jan
Baušové-Fischerové Blaženě
Selver Paul
Shanksovi Edwardu
Schmoranz Gustav
Achermannovi ...
Slavík Vladimír
Baušové-Fischerové Blaženě
Soumagne Henry
Hilarovi Karlu Hugovi
Svobodová Růžena
Baušové-Fischerové Blaženě
Swěch Otmar
policejnímu prezidentu
Štorch-Marien Otakar
Baušové-Fischerové Blaženě
Theer Otakar
c. k. finančnímu ředitelství – Praha
Urban Max
redakci Národních listů – Praha
Wedekind Frank
Zavřelovi Františku
Zavřel František
Švandovi Karlu
Zincke ...
Hauffenovi ...
Rukopisy vlastní
Literární počátky české a německé:
Aforismy. Rkp., 5 ll, 8
Antropos (zlomky prózy). Rkp., 6 ll, 8
Deník (červenec - září 1902). Rkp., sešit v modré obálce, 11 listů, 8
/Divadelní látky/. Rkp., 11 listů, 8
Embryo řeči na veselém večírku Slávie. Rkp., 2 ll, 8
Návrat. Rkp., 2 ll, 8
Plány a náčrtky literárních prací prózou. Rkp., 20 ll, 8
Pozorování, 1908. Rkp., 2 ll, 8
Situace (náčrt povídky). Rkp., 1 list, 8
Starosta Gorkský. Strojop., 1 list, 4
Symfonie. Rkp., 1 list, fo
Vítr. Rkp., 2 ll, 8
Zpověď (16.12.1907). Fragment, rkp., 3 ll, 8
Klavierspiel. Plán div. hry, rkp. tužkou, 4 ll, 8
Trockene Kost (26.9.1902). Rkp., 6 ll, 8
rkp. počátky německy psané, koncepty, 85 ll, 8
Poezie:
1
1918
1
1922
1
1921
1
1912
1
1921
1
1919
1
1917
1
1921
1
1917
1
1917
1
1914
2
1914
1
b.d.
Epigramy. Satira příležitostná, rkp. fragmenty, 15 ll, 8
Epigramy s pseudonymem Pavel Horák. Rkp., 3 ll, 8
Epigramy s pseudonymem Bratr Morf. Rkp., 2 ll, 8
Epigramy. Satira příležitostná (1922), rkp., 70 ll, 8
Epigramy. Satira příležitostná (1927), rkp., 26 ll, 8
Epigramy. Satira příležitostná, rkp., 28 ll, 8
strojop., 54 ll, 4
Epigramy. Rkp. fragmenty a strojop., 99 ll, 8
Hořící keř. Básně z okruhu sbírky, rkp., 19 ll, 8
Hořící keř. Rkp. sbírky, 21 list, 8
Hlasy. Koncepty veršů sbírky, rkp., 45 ll, 8
Hlasy. Původní sbírka, rkp., 66 ll, 8
Hlasy. Definitivní knižní podoba, rkp., 52 ll, 8
návrh graf. úpravy, 5 ll, 8
Kniha Lukšič. Rkp., 18 ll, 8
Království světa. Básně z okruhu sbírky, 78 ll, 8
Kruhy. Básně z okruhu sbírky, rkp., 57 ll, 8
Legenda (“Vždy úctou milostnou...”). Rkp., 1 list, 4
Legenda (“Sevřela srdce trpkost...”). Rkp., 2 ll, 8
Léto. Básně z okruhu sbírky, rkp., 63 ll, 8
Lyrické epigramy. Rkp., 5 ll, 8
Májová píseň. Rkp., 2 ll, 8
opisy veršů, 38 ll, 8
Ozářená okna. Básně z okruhu sbírky, 45 ll, 8
Peřeje. Básně z okruhu sbírky, rkp., 2 ll, 8
Poledne. Básně z okruhu sbírky, rkp. (opis), 2 ll, 8
Poslední básně. Básně z okruhu sbírky, rkp., 7 ll, 4
Propasti. Z nerealizované sbírky, rkp., 41 list, 8
Překladatel. Odpověď O. Pickovi, rkp., 1 list, 8
rkp. fragmenty veršů, 43 ll, 8
Rok. Básně z okruhu sbírky, rkp., 30 ll, 8
soupis veršů, rkp., 2 ll, 8
Vdova. Rkp., 1 list, 4
verše věnované Blažně Baušové-Fischerové, rkp., 3 ll, 8
verše věnované O. Theerovi, obtahy, otisky, 19 ll
verše bez názvů a bez dat, fragmenty, rkp., 50 ll, 8
verše řazené abecedně, koncepty, rkp., 36 ll
verše v arménském překladu, strojop., 2 ll, 4
verše v německém překladu, strojop., 4 ll, 4
verše z různých období, koncepty, rkp., 69 ll, 8
verše v německých překladech, rkp., 33 ll, 8
Vzpomínka. Rkp., 2 ll, 8
Z knihy moudrosti. Epigramy s pseudonymem Otokar Frey, rkp., 2 ll, 4
Divadelní hry:
Dämonen. Rkp., 3 ll, 4
Don Juan v červnu. Otisk, 2 ll, 4
Fiktivní dialog. Rkp., 5 ll, 8
Fiktivní scénka. Rkp., 9 ll, 8
Hackenschmid a Hilarius v tunelu. Rkp., 23 ll, 4
Herakles. Rkp. poznámky, 214 ll, 8
Herakles. Rkp. poznámky, 18 ll, 8
Herakles. Rkp. poznámky (sešit), 14 ll, 8
Herakles. Rkp. poznámky Kláry Pražákové, 2 ll, 8
Herakles. Rkp., 94 ll, 8
Herakles. Rkp., 76 ll, 8
Herakles. Strojop., 54 ll, 4
Herakles. Strojopis, 34 ll, 4
Herakles. Sloupcové obtahy, 27 ll, fo
Herečka (1921). Rkp. fragment, 17 ll, 8
Jupiter. Rkp. fragment, 56 ll, 8
Jupiter. Strojop., 35 ll, 4
Karlštejn. Rkp., 6 ll, 8
Karlštejn. Rkp. poznámky, 31 list, 8
Karlštejn (1916). Umělecká beseda, tisk (2x)
Karlštejn. Německý obsah libreta, rkp., 5 ll, 8
Kdo s koho. Rkp., 216 ll, 8
Kdo s koho. Rkp., 71 list, 8
Kočka. Rkp., 48 ll, 8
Kočka. Rkp. cizí rukou, 31 list, 8
Kočka. Strojop., 25 ll, 4
Kočka. Strojop., 24 ll, 4
Křídla. Rkp., 18 ll, 8
Mladá Slávie. Rkp., 14 ll, 8
Nad jezerem. Rkp., 15 ll, 8
Orloj světa. Rkp. fragment, 187 ll, 8
Orloj světa. Rkp. fragment, 60 ll, 8
Orloj světa. Rkp. fragment, 36 ll, 8
Orloj světa. Rkp. fragment, 61 list, 8
Orloj světa. Rkp. poznámky, 136 ll, 8
Orloj světa. Rkp. fragment (začátek), 17 ll, 8
Otroci. Rkp. fragmenty, 79 ll, 8
Otroci. Rkp. fragment, 192 ll, 8
Otroci (body dějového postupu). Rkp. tužkou, 32 ll, 8
Otroci. Rkp. fragment, 28 ll, 8
Otroci (část hry, verše, překlady). Rkp., 97 ll, 8
Otroci. Rkp. poznámky, 10 ll, 8
Otroci. Rkp. poznámky a výpisky Kláry Pražákové, 60 ll, 8
Otroci. Rkp. poznámky, 43 ll, 8
Parodie na Mariova Tristana (1916). Rkp., 6 ll, 8
poznámky k neuskutečněné hře, rkp. fragment, 29 ll, 8
Přemyslovci. Rkp. poznámky, 43 ll, 8
Přemyslovci. Náčrt v kapesním kalendáři na rok 1917, 36 ll, 8
Přemyslovci. Rkp. fragment, 41 list, 8
Přemyslovci. Rkp., 145 ll, 8
Přemyslovci. Rkp., 23 ll, fo
Přemyslovci. Rkp. fragmenty, 82 ll, 8
Přemyslovci. Rkp. fragment přednášky ke hře na téma O moderním dramatu historickém,
3 ll, 8
Přemyslovci. Rkp. poznámka ke hře, 4 ll, 8
Přemyslovci. Doslov, rkp., 3 ll, 8
Přemyslovci. Návrh sazby, výpravy divadelního provedení, 8 ll, 8
Sestry. Tisk, 1 kus
Síla mládí (Loučení). Rkp., 14 ll, fo
Sklaven. Strojopis, 16 ll, 4
Švanda dudák. Fragment, strojop., 30 ll, 8
Švanda dudák. Materiál k libretu, 17 ll, 8
Švanda dudák. Náčrt libreta, rkp., 9 ll, 8
Švanda dudák. Rkp., 5 ll, 8
Švanda dudák. Rkp., 73 ll, 8
Švanda dudák. Strojop., 50 ll, fo
Zrození básníka (1909). Dvě scény z pražského života literárního, rkp., 29 ll, 8
rkp. fragmenty neuskutečněných her, 86 ll, 8
Práce literárně teoretické, monografické, kritiky, recenze aj.:
/Bezruč Petr/. Rkp. cizí, 18 ll, 8
Bezruč německy. Recenze, rkp., 2 ll, fo
Björnson Björnstjerne: Setník Mansana. Recenze, rkp., 3 ll, 8
Bretoňské zápisky. Studie, strojop., 18 ll, 4
Belgie a Německo. Přípravný materiál ke studii, 105 ll, 8
Belgie a Německo. Studie, rkp. poznámky, 45 ll, 8
Belgie a Německo. Studie, rkp., 216 ll, 8
Belgien und Deutschland. Překlad studie, strojop., 166 ll, 4
/Coster/. Posmrtný osud Ch. de Costera. Medailón, strojop., 6 ll, 4
/Comedie Française v Praze/. Úvahy, strojop., 24 ll, 8
cyklus přednášek o osobnostech české kultury, poznámky, rkp., 44 ll, 8
cyklus rozhlasových přednášek o literárních druzích, poznámky, rkp., 6 ll, 8
cyklus rozhlasových přednášek Postavy světového písemnictví, poznámky, rkp., 32 ll, 8
/Česko-německý slovník/. Posudek, strojop., 3 ll, 4
Čeští dramatici. Studie, rkp., 45 ll, 8
Čistá. Studie, strojop., 13 ll, 4
Das Problem der Erinnerung und deren Bedeutung für die Poesie. Rkp., 6 ll, 4
Dějiny českého dramatu. Studie, rkp., 15 ll, 4
1917. Rkp. přednášky, 12 ll, 8
Diskuse o literární a divadelní kritice. Poznámky, rkp., 14 ll, 4
/Divadelní kultura/. Studie, fragment, strojop., 12 ll, 4
Dva romantici. Poznámky, rkp., 8 ll, 4
Eckermann. Studie, rkp., 82 ll, 8
/Flaubert Gustave/. Fragment, strojop., 2 ll, 8
/Frank Leonhard/. Vysvětlení přijetí hry L. Franka na scénu Národního divadla, rkp., 2 ll, 4
Freud Sigmund: Traumdeutung. Recenze, strojop., 1 list, 4
Frenssen Gustav: Jörn Uhl. Recenze, strojop., 10 ll, 8
Friedrich von Kleist a jeho dílo. Rkp. monografie, 567 ll, 8
Generace, Syrinx, Slavie. Referát o debatním večeru, rkp., 2 ll, 8
Goethe elegik a epigramatik. Rkp. poznámky, 2 ll, 8
Goethův Faust na jevišti. Referát, strojop., 7 ll, 4
/Goethův Faust na jevišti/. Rkp. poznámky, 2 ll, 8
/Goethův Faust na jevišti/. Fragment, strojop., 1 list, 4
/Goethův překlad Fausta/. Strojopis polemiky, rkp., 1 list, 8
Grabbe. Studie, rkp., 18 ll, 8
Grillparzer a Grabbe. Studie, rkp., 18 ll, 8
Haussmann Jiří: Občanská válka. Recenze, rkp., 1 list, 8
Heine. Rkp obsahu monografie, 1 list, 8
Heine. Direktivy pro knižní vydání roku 1923, 1 list, 8
heinovské rkp. poznámky, 5 ll, 8
Hilar Karel Hugo: Boje proti včerejšku. Sloupcová korektura, 2 ll, fo
Holý Josef: Panenčiny knížky. Rkp. koncept recenze, 1 list, 4
Jelínek Hanuš: S prvního balkonu. Rkp. recenze, 2 ll, 8
Kammerer Friedrich: Zur Geschichte des Landschaftsgefühls im frühen achtzehnten
Jahrhundert. Sloupcové korektury, 3 ll, 4
K dějinám titanismu. Rkp. studie, 14 ll, 8
K duši národa. Rkp., 7 ll, 4
K německým vlivům na Kytici. Rkp. fragment, 29 ll, 8
/K úvahám o divadelní kritice/. Strojopis, 2 ll, 4
Ke kapitole Vrchlický - Čech. Rkp. studie, 13 ll, 8
Ke kulturním stykům česko-německým. Strojopis, 4 ll, 4
Kleist Friedrich a jeho dílo. Rkp. recenze cizí rukou, 2 ll, 8
kleistovské rkp. poznámky, 24 ll, 8
Kohn Hans: Der Nationalismus in der Sowietunion. Strojopis recenze, 3 ll, 4
Kohoutí zpěv. Strojopis posudku, rkp. fragment, 1 list, 8
Kollárův sonet. Rkp. fragment, 2 ll, 8
Kraus Arnošt: Husitství v literatuře, zejména německé. Rkp. referátu, 15 ll, 8
Leda ...: Na ostří nože. Rkp. recenze, 1 list, 8
Literatura a mužnost. Rkp. studie (2 verze), 36 ll, 8
Macbeth. Rkp. výkladu posledního dějství, 5 ll, 8
Masaryk a německá literatura. Rkp. studie, 22 ll, 8
M-ův /Masarykův/ seminář. Rkp. koncept, 2 ll, 8
Maturita 1901. Strojopis vzpomínky aj. materiály, 26 ll, 4
Mezi válkou a uměním. Rkp. článku, 11 listů, 8
Moderní ruské divadlo. Rkp., 3 ll, 8
Muž, který nebaví (Zavřel František). Rkp. recenze, 2 ll, 8
/Národní divadlo/. Strojopis různých materiálů, 50 ll, 4
/Národní divadlo/. Strojopis fragmentů studie, 21 list, fo
Německé písemnictví. Rkp. fragment, 2 ll, 8
Nietzsche Friedrich. Rkp. monografické studie, 292 ll, 8
nietzscheovské rkp. poznámky, 82 ll, 8
/O poměru básnictví a překladatelství/. Strojopis úvahy, 5 ll, 4
/O překladatelství/. Strojopis úvahy, 5 ll, 4
/O tisku/. Strojopis glosy, 1 list, 4
Osmačtyřicátník. Rkp. medailónu, 5 ll, 8
Otakar či Otokar. Rkp. článku, 3 ll, 8
Paradox národní literatury. Rkp. úvahy, 12 ll, 8
Prvý kongres pro estetiku a všeobecnou vědu o umění. Rkp. referátu, 6 ll, 8
Problém vzpomínky a její význam pro básnictví. Rkp., 18 ll, 8
Přednáška o českém básnictví za sociální revoluce. Rkp., 7 ll, 8
/Přednášky pro dělnickou akademii/. Rkp., 40 ll, 8
“Překladatelství je typickou činností...” Rkp., 15 ll, 8
Příspěvky k literární psychologii. Rkp. fragment studie, 80 ll, 4
Přítelkyně básníků. Rkp. vzpomínky, 3 ll, 4
Pseudonymy. Rkp. poznámky, 35 ll, 8
Psychoanalýza a literatura. Rkp. studie, 13 ll, 8
Psychoanalýza a literatura. Rkp. poznámky, 24 ll, 8
Půjčka za oplátku. Rkp. polemiky, 6 ll, 8
Quental Anthero de, básník portugalský. Rkp. přednášky, 2 ll, 8
Seznam vědeckých prací. Rkp., 4 ll, 4
Shadwell´s Thomas: Libertine. Rkp. recenze, 6 ll, 4
Skakespeare v Německu. Rkp. studie, 242 ll, 8
Schaller J.: Beschreibung der königl. u. Rezidenzstadt... Rkp. poznámky, 6 ll, 8
Sokrates: Faidon. Rkp. poznámky, 3 ll, 8
Soudobé české divadlo. Strojopis článku, 6 ll, 4
/Soumagne Henri/. Rkp. poznámky (přednáška), 10 ll, 8
/Soumagne Henri/. Smělé umění. Rkp. recenze, 5 ll, 8
/Sova Antonín/. Soupis básní pro výbor, rkp., 5 ll, 8
Stín pana Lambertiera. Strojopis, fragment, 2 ll, 8
/Šalda František Xaver/. Strojopis přednášky, 3 ll, 4
Šaldovy Juvenilie. Rkp. recenze, 8 ll, 8
/Theer Otakar/. Strojopis vzpomínky, 1 list, 4
/Tille Václav/. Strojopis studie, 36 ll, 4
Tragikomedie. Rkp. studie, 13 ll, 8
Umění jako povolání a služba. Rkp. přednášky, 6 ll, 8
Univerzitní projev ke studentům roku 1934. Strojopis, 2 ll, 4
Věda a politika na mezinárodním fóru. Rkp. úvahy, 5 ll, 4
Večer útěchy. Rkp. divadelního referátu, 4 ll, 8
Verhaerenovo Svítání. Rkp. recenze, 3 ll, 8
/Vermeylen/. Pozdrav Augustu Vermeylenovi, rkp. článku, 2 l, 8
Villon v Čechách. Strojop. studie, 7 ll, 4
Wieland. Strojop. fragmentu studie, 1 list, 4
Zeyer Julius: Amis a Amil. Strojop. recenze, fragment, 1 list, 4
rkp. poznámky o cestě (1923), rkp., 11 listů, 8
rkp. poznámky bibliografického charakteru, 238 ll, 8
rkp. poznámky bibliografického charakteru, 42 ll, 8
rkp. poznámky, výpisky aj., 15 ll, 8
rkp. poznámky a materiály, týkající se životní krize O.F. roku 1936, 47 ll, 8
rkp. torza úvah, 14 ll, 8
Překlady:
Aist Dietmar von: Svítáníčko. Strojop., 1 list, 4
Beer-Hofmann Richard: Mladý David. Strojop. fragmentu, 1 list, 4
Busch Wilhelm: Max und Moritz - Vít a Véna. Strojop., 13 ll, 4
přípravný materiál, 19 ll, 8
Čech Svatopluk: Der Sturm. Strojop., 4 ll
Duhamel Georges: Balada o Florentinu Prunierovi. Rkp., 3 ll, 8
fragmenty překladů veršů, 43 ll, 8
Goethe Johann Wolfgang: Faust. Rkp., 816 ll, 8
Mignon. Rkp., 1 list, 8
Pohádka. Rkp., 45 ll, 8
Věnování Fausta. Rkp., 2 ll, 8
Velký Kofta. Rkp., 60 ll, 4
Verše. Rkp., 25 ll, 4
Z maxim a reflexí. Rkp., 81 list, 8
Západovýchodní diván. Rkp., 67 ll, 8
zlomky překladů, rkp., 22 ll, 8
zlomky rkp., 28 ll, 8
/Goethe/: Z Goethovy země. Rkp., 10l list, 8
Hebbel Friedrich: Na dřímající dítě. Strojopis, 1 list, 4
Spáti, spáti... Rkp., 2 ll, 8
Heidenstamm ...: Översätthing. Rkp. překladu, 3 ll, 4
Heine Heinrich: Matce. Rkp., 2 ll, 8
Passionál. Sloupcové korektury, 25 ll, 4
Verše. Rkp., 12 ll, 4
Hesse Hermann: Souvislost. Rkp., 3 ll, 8
Hofmannsthal Hugo von: Fragment. Rkp., 3 ll, 8
Na paměť herce Josefa Kainze. Strojop., 3 ll, 4
Sobeida - IX 1910. Rkp., 6 ll, 4
Sobeidina svatba. Otisk z Květů s rkp. korekturami, svázáno
Hölderlin Friedrich: Hyperion, ze 4. knihy. Strojop., 3 ll, 4
Uprostřed života. Rkp. 2 verze, 2 ll, 8
Jacob Max: Bretonská. Strojop., 1 list, 4
Kant Immanuel: Prologomena zu einer jeden künftigen Metaphysik. Rkp., 3 ll, 8
Kästner Erich: Německá balada. Strojop., 3 ll, 4
Keller Gottfried: Zimní noc. Rkp., 1 list, 8
Kipling Rudyard: Když... Strojopis, 2 ll, 4
Kleist Heinrich von: Robert Guiskard, vévoda normanský. Rkp. fragment, 30 ll, 8
Lessingovy konfese. Strojop. a rkp. fragmenty, 23 ll, 8
Liliencron Detlev von: Slavnost vítězství. Rkp. konceptů, 11 listů, 8
Locke John: “Zkoumáno rozumu jest...” Rkp., 58 ll, 8
Marlow Christopher: Bouřlivá vláda a žalostná smrt Edwarda Druhého, krále anglického, s
tragickým pádem hrdého Mortinedra. Rkp., 129 ll, 8
Molière Jean-Baptiste: Siciliáb aneb Láska malířem. Rkp., 20 ll, 8
Mozart a Salieri. Strojop., 8 ll, 4
Musset Alfred de: Prosincová noc. Rkp., 8 ll, 8
Nietzsche Friedrich: Komentář k Zarathustrovi. Rkp., 67 ll, 8
poznámky ke komentáři, rkp., 96 ll, 8
S vysokých hor. Rkp., 3 ll, 8 + 3 ll, 8
Tak pravil Zarathustra. Rkp., 381 list, 7
Zrození tragedie. Rkp., 150 ll, 8
Novalis: Lied der Toten. Strojopis, 4 ll, 4
Puškin Alexander Sergejevič: Kamenný host. Rkp., 40 ll, 8
Romains Jules: Janovská óda. Rkp., 39 ll, 8
z toho 10 sl. korektur
Shakespeare William: Mackbeth. Strojop., 112 ll, 8
Mackbeth. Rkp. poznámky, 101 list, 8
Shelley Percy Bysche: Cenci. Rkp., 108 ll, 8
Schiller Friedrich: Don Carlos. Rkp., 16 ll, 8
Schnitzler Artur: Zum grossen Wurstel. Rkp. fragment, 9 ll, 8
Spire André: Slova. Rkp., 4 ll, 8
Vega Lope de: Fuente Ovejuna (Vzpoura). Rkp. fragment, 69 ll, 8
strojop. fragment, 75 ll, 4
změny v rkp., 10 ll, 8
Verhaeren Emil: Filip II. Rkp., 17 ll, 8 + 26 ll, 8
Vermeylen August: Věčný žid. Rkp., 63 ll, 8 + 46 ll, 8
Wassermann Jacob: Dvě krajiny. Strojop., 2 ll, 4
Wedekind Frank: Lulu (Erdgeist). Rkp., 65 ll, 4
Werfel Franz: Království boží v Čechách (Tragedie vůdce). Strojop., 74 ll, 4
Otec a syn. Rkp., 4 ll, 8
Whitman Walt: Nad mrtvým lodivodem. Rkp., 1 list, 8
Univerzitní přednášky souborné k dějinám německé literatury:
Dějiny německé literatury (1925, 1926). Rkp., 116 ll, 8
Dějiny německé literatury (od konce 16. do začátku 18. stol.). Rkp., 64 ll, 8 + 81 list, 8 +
140 ll, 8
Dějiny německé literatury IV. (1921). Rkp., 88 ll, 8
Dějiny německé literatury 18. stol. Rkp., 32 ll, 8 + 238 ll, 8
rkp. poznámky k Dějinám německé literatury, rkp., 100 ll, 8
Univerzitní přednášky řazené tematicky:
Ďábel v německé literatuře. Rkp., 225 ll, 8
Mladé Německo I., II., III. Rkp., 190 ll, 8
Mladé Německo. Rkp. poznámky k přednáškám, 36 ll, 8
Romantika (1930, 1931). Rkp., 200 ll, + 35 ll, 8
Z literárních dějin německého individualismu (Nietzsche). Rkp., 256 ll, 8
Velké osobnosti z dějin německé literatury:
Goethe, dramatik (1931, 1932). Rkp., 32 ll, 8
Goethe a Schiller (1924, 1926). Rkp., 231 list, 8
Goethovy spisy. Rkp. poznámky k přednáškám, 80 ll, 8
Hebbel (1920). Rkp., 91 list, 8
Heine. Rkp. (4 sešity), 258 ll, 4
Heine, korespondence. Rkp. poznámky, 22 ll, 8
Schillerovy spisy. Rkp. poznámky k přednáškám, 27 ll, 8
Dramaturgické problémy:
Děkanský rok 1933. Rkp. materiály, řeči uvítací, nekrology aj., 157 ll, 4
Dramaturgické problémy (z německé literatury). Vybrané kapitoly z dějin dramatu. Rkp., 131
list, 8
Dramaturgické výklady (1917). Rkp., 44 ll, 8
Literární psychologie. Rkp., 121 list, 8
Němečtí dramatici. Rkp., 95 ll, 8
Přednášky na univerzitě v Gentu. Rkp., 25 ll, 8
Psychologické problémy německé literatury. Rkp., 143 ll, 8
Seznam účastníků metedologického semináře 1936-1937. Rkp., 2 ll, 4
Torza univerzitních přednášek. Rkp., 162 ll, 8
Přednášky na konzervatoři:
Dějiny dramatu. Rkp. fragment, 4 ll, 4
Dějiny světové literatury dramatické. Rkp., 97 ll, 8
Moderní světové drama. Rkp., 41 list, 8
Světové drama. Rkp., 56 ll, 8
Přednášky k tématu dramaturgie:
Koncepty řeči k hercům 1935. Strojop., 18 ll, 4
materiál k divadelním schůzím - jako šéf činohry, rkp. projevů, 62 ll, 8
Poznámky k pražské dramaturgii. Rkp., 5 ll, 8
Poznámky k pražské dramaturgii - posudky divadelních her z dramaturgické činnosti 19111912 v ND. Rkp., 161 list, 8
Seminární práce z doby počátku studií (1902-1905):
Die Volksszenen in Schillers Wilhelm Tell. Recenze Hrubantovy práce (seminář prof.
Mourka, 1902), rkp., 10 ll, 8
fragment divadelního referátu, rkp., 5 ll, 8
Goethes Übersetzung des “Essai sur les fiction” der Mme de Staël (seminář Sauerův). Rkp.,
30 ll, 8
Hume. Rkp fragment (seminář prof. Drtiny), 14 ll, 8
Idealismus moderní výchovy (seminář pedagogický, 1903). Rkp., 28 ll, 8
Lockova teorie prostoru (seminář prof. Drtiny). Rkp., 35 ll, 8
Písecký Ferdinand: Heinrich Heine als Lyriker (seminář prof. Mourka, 1903). Rkp., 9 ll, 8
Předloha ke Goethově Ballade (seminář prof. Mourka, 1905). Rkp., 29 ll, 8
Siebeckův Goethe, myslitel (seminář prof. Masaryka). Rkp., 45 ll, 8
torza prací českých i německých (seminář filozofický, 1902), rkp., 26 ll, 8
Úvod Vilému Tellovi (seminář prof. Mourka, 1902). Rkp., 30 ll, 8
Vznik Torquata Tassa (seminář prof. Mourka). Rkp., 1 list, 8
Přednášky veřejné - jednotlivé osobnosti:
Berg Alban: Woyzeck. Rkp., 6 ll, 8
/Bozděch Emanuel/. Rkp., 19 ll, 8
Březina a Sova. Rkp., 8 ll, 8
/Březina Otakar/. Rkp., 24 ll, 8
Corneillův Cid. Rkp., 4 ll, 8
Dyk Viktor a Theer Otakar. Rkp., 9 ll, 8
Dykovo Zmoudření dona Quijota. Rkp., 9 ll, 8
Galsworthyho sujety a poznámky z děl. Rkp., 9 ll, 8
Goethe (30. 1. 1923). Rkp., 10 ll, 8
Goethe překladatel. Rkp., 18 ll, 8
Goethovy faustovské motivy. Rkp., 2 ll, 4
Goethovy oslavy. Strojopis, 3 ll, 4
Goethův Faust. Rkp., 3 ll, 4
Goethův odkaz. Rkp., 2 ll, 4
Heine. Rkp., 2 ll, 4
Heine Heinrich (3. 2. 1929). Rkp., 4 ll, 4
Hilbert Jaroslav padesátiletý. Rkp., 3 ll, 4
/Chabanne/. Existuje evropská kultura. Strojop., 10 ll, 8
Ibsen. Rkp., 2 ll, 4
/Kaizrovo drama Plyn/. Rkp., 10 ll, 8
/Kraus Arnošt/. Na počest 60. narozenin prof. Krause, rkp., 20 ll, 8
Lessingova činnost dramatická. Rkp., 2 ll, 4
Lévy-Bruhl L.: Proslov k návštěvě. Strojop., 4 ll, 8
/Longenova Xena/. Rozloučení s Xenou Longenovou, rkp., 2 ll, 8
Mann Heinrich. Uvítací proslov, strojop., 1 list, 4
Moličre. Rkp., 20 ll, 8
Nietzsche básník. Rkp., 3 ll, 8
Nietzsche Friedrich. Rkp., 14 ll, 8
/Shakespeare/. Rkp., 31 list, 8
Shakespeare v Německu. Rkp., 18 ll, 8
/Shakespearův Coriolan/. Rkp., 27 ll, 8
/Shakespearův Mackbeth/. Rkp., 12 ll, 8
/Sova a Machar/. Rkp., 16 ll, 8
/Theer Otakar/. Rkp., 6 ll, 8
/Theer Otakar/. Rkp., 7 ll, 8
/Theer Otakar/. Rkp., 3 ll, 8
/Theer Otakar/. Rkp., 3 ll, 8
/Villon François/. Rkp., 8 ll, 8
/Villonova poezie/. Strojop., 15 ll, 4
/Vlček Jaroslav a Matice slovenská/. Strojop., 4 ll, 4
/Vojan Eduard/. Rkp., 1 list, 8
Voltaire. Rkp., 9 ll, 8
/Vrchlický Jaroslav/. Strojop. (2 verze), 17 ll, 4
/Vrchlický Jaroslav/. Rkp., 8 ll, 8
/Vrchlický Jaroslav/. Strojop., 4 ll, 4
/Vrchlický Jaroslav/. Strojop. fragment, 10 ll, 4
/Vrchlický Jaroslav a faustovské problémy/. Strojop., 5 ll, 4
Přednášky veřejné - obecná témata:
/Anglická družina herecká/. Strojop., 9 ll, 4
/Body ke kulturně politické přednášce/. Rkp., 8 ll, 8
/Česká kritika/. Rkp., 5 ll, 8
/České drama/. Rkp., 28 ll, 8
Čeští spisovatelé a válka. Rkp. fragment, 15 ll, 8
English Players. Strojop., 4 ll, 4
Moderní německé drama. Rkp., 11 listů, 8
Národní divadlo. Strojop., 28 ll, 4
Německo a my. Strojop., 3 ll, 4
O divadelní kritice. Rkp., 21 list, 8
O genialitě. Rkp., 3 ll, 8
O překládání (francouzsky). Strojop., 17 ll, 4
O překládání básnických děl. Strojop., 33 ll, 4
O vlastní překladatelské činnosti. Strojop., 27 ll, 4
Penclub oslavuje Zubatého, Tilschovou, Löwenbacha. Rkp., 4 ll, 8
Praha divadelní. Rkp., 20 ll, 8
Řeč nad hrobem strýčka Karla. Strojop., 1 list, 4
Smysl českého dramatu. Rkp., 5 ll, 8
Valdštejn v literatuře. Rkp., 10 ll, 8
Velcí vojevůdcové v literatuře. Rkp., 26 ll, 8
Ze sociálních motivů světové poezie. Strojop., 5 ll, 4
Francouzské přednášky:
Duhamel Georges - oslovení v pražském Penclubu. Strojop., 1 list, 4
“entre la littérature...” Rkp. projevu, b.d., 4 ll, 8
Gémier F. - proslov při příležitosti návštěvy roku 1930. Rkp., 3 ll, 8
Sur l´art de traduire les oeuvres poétiques. Strojop., 30 ll, fo
Německé přednášky:
/Česká literatura ve 20. letech/. Rkp., 9 ll, 8
Das Mysterium der Mutterschaft in Goethes Faust. Strojop., 21 list, 4
Das Mysterium der Mutterschaft in Goethes Faust. Strojop., 12 ll, 4 (2x)
Der Brüder Hand. Rkp. (částečně cizí ruka), 16 ll, 8
/Divadlo a drama/. Rkp., 20 ll, 8
Einiges über den Widerhall der flämischen Literatur in Böhmen. Rkp., 20 ll, 8
En traduisant Faust. Rkp., 6 ll, 8
E. T. A. Hoffmann. Rkp. cizí rukou, 18 ll, 8
E. T. A. Hoffmanns Doppelempfindungen. Rkp., 4 ll, 8
rkp. poznámky, 138 ll, 8
Flämische Streiflichter. Rkp., 5 ll, 4
Frenssen ...: Die drei Getreuen. Rkp., 3 ll, 8
Goethe - Bibliographie. Strojop., 5 ll, 4
Charakterköpfe der tschechischen Literatur. Rkp., 30 ll, 8
Keller Gottfried. Rkp. fragment, 2 ll, 4
Kleist Heinrich von. Rkp., 26 ll, 8
/Kulturní vývoj v 1. desetiletí republiky/. Rkp., 9 ll, 8
Naturwissenschaft und Weltanschauung. Rkp., 1 list, 8
Novák Arne: Die tschechische Literatur aus der Vogelsperspektive. Rkp., 3 ll, 8
Pissin Raimund: Gedichte von Heinrich Grafen von Loeben. Rkp., 4 ll, 8
rkp. poznámky, 31 list, 8
Remarque Erich Maria: Im Westen nichts neues. Rkp., 1 list, 8
rkp. fragmenty přednášek a studií, 59 ll, 8
Steiger August. Shadwell´s Libertine. Rkp., 7 ll, 8
Über den Anteil des künstlerischen Instinkts an lirerarhistorischer Forschung. Rkp., 16 ll, 8
Über Verbindung von Farbe und Klang. Rkp., 1 list, 8
/Vrchlický/. Rkp., 17 ll, 8
/Willens J. F./. Rkp. fragment cizí rukou, 11 listů, 8
Zu den čechisch - deutschen Beziehungen auf literarischem Gebiete. Rkp., 15 ll, 8
Deníky, bibliografický materiál:
Bibliografie. Rkp. fragment, 4 ll, 4
Deníkové poznámky, 1914-1919. Rkp., 90 ll, 8
Deníkové poznámky, 1921. Rkp., 22 ll, 8
Sešit poznámek. Bibliografický materiál, rkp., 25 ll, 8
Sešit poznámek. Bibliografický materiál, rkp., 27 ll, 8
Sešit poznámek. Bibliografický materiál k tématu Grillparzer, rkp., 28 ll, 8
Sešit poznámek. Studijní materiál (1902-1903), rkp., 43 ll, 8
Pracovní materiály, bibliografie, excerpta k vědeckým pracím:
Dějiny německé literatury - drobné celky. Rkp., 128 ll, 8
Dějiny německé literatury - E. T. A. Hoffmann. Rkp., 222 ll, 8
Dějiny německé literatury - Gerstenberg. Rkp., 546 ll, 8
Dějiny německé literatury - Goethe. Rkp., 188 ll, 8 + 45 ll, 8
Dějiny německé literatury - Grabbe. Rkp., 67 ll, 8
Dějiny německé literatury - Grün. Rkp., 37 ll, 8
Dějiny německé literatury - Hauptmann. Rkp., 17 ll, 8
Dějiny německé literatury - Hebbel. Rkp., 26 ll, 8
Dějiny německé literatury - Heine. Rkp., 62 ll, 8 + 34 ll, 8
Dějiny německé literatury - Heinse. Rkp., 28 ll, 8
Dějiny německé literatury - Herder. Rkp., 17 ll, 8
Dějiny německé literatury - Immermann. Rkp., 643 ll, 8
Dějiny německé literatury - Keller. Rkp., 112 ll, 8
Dějiny německé literatury - Kleist. Rkp., 392 ll, 8
Dějiny německé literatury - Nietzsche. Rkp., 348 ll, 8
Dějiny německé literatury - různé. Rkp., 232 ll, 8
Dějiny německé literatury - seminární práce, 1904-1905. Rkp., 82 ll, 8
Dějiny německé literatury - seminární referát u R. Roetha, 1904. Rkp., 56 ll, 8
Dějiny německé literatury - Schlegel. Rkp., 35 ll, 8
Dějiny německé literatury - Storm. Rkp., 152 ll, 8
Dějiny německé literatury - Tieck. Rkp., 454 ll, 8
Dějiny německé literatury - univerzitní přednášky, 1904-1915. Rkp., 59 ll, 8
Dějiny německé literatury - univerzitní přednášky. Rkp., 82 ll, 8
Dějiny německé literatury - univerzitní přednášky, 16.-19. stol. Rkp., 305 ll, 8
Dějiny německé literatury - Wedekind. Rkp., 30 ll, 8
Literární psychologie. Rkp., 138 ll, 8
Literární psychologie, Aestetika aj. Rkp., 124 ll, 8
Literární psychologie, Ahasver, Rübezahl aj. Rkp., 103 ll, 8
Literární psychologie, Antikrist, ďábel, aj. Rkp., 2312 ll, 8
Literární psychologie, Ďábel v literatuře. Rkp., 10 ll, 8
Literární psychologie, Fausse reconnaissance. Rkp., 33 ll, 8
Literární psychologie, Chaloupecký J.: Hudba barev. Rkp., 8 ll, 8
Literární psychologie, Mimika. Rkp., 76 ll, 8
Literární psychologie, Motiv snu u Kellera a jiných básníků, I., II., III. Rkp., 56 ll, 8, 240 ll, 8
Literární psychologie, Naturgefühl. Rkp., 59 ll, 8
Literární psychologie, Nevyslovitelné, nepojmenovatelné. Rkp., 360 ll, 8
Literární psychologie, Osudnost zrcadla. Rkp., 97 ll, 8
Literární psychologie, Polychromie. Rkp., 107 ll, 8
Literární psychologie, Psychologie smyslů. Rkp., 21 list, 8
Literární psychologie, Smrt. Rkp., 33 ll, 8
Literární psychologie, Steinert W.: Ludwig Tieck und die Farbenempfindungen der
romantischen Dichtung, 1912. Rkp., 10 ll
Literární psychologie, Teorie barev. Rkp., 466 ll, 8
Literární psychologie, Teorie barev, Barvy u básníků. Rkp., 30 ll, 8
Literární psychologie, Teorie barev, Broches. Rkp., 47 ll, 8
Literární psychologie, Teorie barev, Bürger. Rkp., 71 list, 8
Literární psychologie, Teorie barev, Farbenbewegung. Rkp., 16 ll, 8
Literární psychologie, Teorie barev, Haller. Rkp., 33 ll, 8
Literární psychologie, Teorie barev, Hnědá. Rkp., 74 ll, 8
Literární psychologie, Teorie barev, Kleist. Rkp., 119 ll, 8
Literární psychologie, Über Verbindung von Farbe und Klang. Rkp., 527 ll, 8
Literární psychologie, Zapomínání. Rkp., 18 ll, 8
Literární psychologie, Zu E. T. A. Hoffmanns Doppelempfindungen, 1904. Rkp., 20 ll, 8
Otázky literární psychologie. Rkp., 97 ll, 8
Bibliografický materiál k obecným tématům:
Belgie a Německo. Rkp., 169 ll, 8 + 113 ll, 8
Březina. Rkp., 81 list, 8
Česká literatura. Rkp., 93 ll, 8
Der Ursprung des Harlekins (kritika knihy O. Driesena). Rkp., 57 ll, 8
Dietmar ...: Tageslied. Referát 1903, rkp., 72 ll, 8
Don Juan I., II. Rkp., 378 ll, 8 + 350 ll, 8
Dramaturgie. Rkp., 5 ll, 4
Kongres pro estetiku a všeobecnou vědu o umění, Berlin 1913. Rkp., 17 ll, 8
Liebesbriefe. Rkp., 316 ll, 8
Mácha. Rkp., 66 ll, 8
Mladý Čelakovský a Goethe. Rkp., 16 ll, 8
O překládání básnických děl. Rkp., 9 ll, 8
Problém dvojníka v literatuře. Rkp., 58 ll, 8
různý fragmentární bibliografický materiál, rkp., 41 list, 8 + 616 ll, 8
Shakespeare. Rkp., 61 list, 8
Shaw. Rkp., 29 ll, 8
Schnitzler Arthur (Slavie, 1906). Rkp., 58 ll, 8
Silesius Angelus. Rkp., 46 ll, 8
Stifter. Rkp., 19 ll, 8
Velcí vojevůdcové v literatuře. Rkp., 30 ll, 8
Villon. Rkp., 11 listů, 8
Werner. Rkp., 15 ll, 8
Zehn-Jungfrauen-Spiele. Rkp., 121 list, 8
Zeitfolge der Gedichte und Briefe J. Ch. Günthers. Rkp., 41 list, 8
Zum musikalischen Standtpunkte des nordischen Dichterkreises. Rkp., 38 ll, 8
Divadelní témata:
České divadlo. Rkp., 80 ll, 8
Dějiny divadla. Rkp., 31 list, fo + 152 ll, 8
Dějiny Národního divadla. Rkp., 452 ll, 8
Náboženská témata. Rkp., 127 ll, 8
pomocný lístkový materiál, rkp., 203 ll, 8
Postava Dalibora a Libuše. Rkp., 73 ll, 8
Stavovské divadlo. Rkp., 6 ll, 8
Zápisníky, deníky, diáře:
diáře (1916, 1917, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1938), 12 ks
zápisníky, deníky, rkp. fragmenty, 495 ll, 8
zápisníky, deníky z počátku 20. let Blaženy Plecháčkové-Fischerové, rkp., 291 list, 8
Rukopisy cizí
Balley M.: Fischer Otokar: Zurückkehrend. Rkp. překladu veršů, 2 ll, 8
Eisner Paul: Fischer Otokar: Der Tempelräuber aj. Strojop. překladu veršů, 12 ll, 4
Theer Otakar: „Ich lebe mit...“ Strojop. překladu veršů, 2 ll, 4
Forman ...: Fischer Otokar: „Des Weges vom Friedhof...“ Rkp. překladu veršů, 1 list, 4
Fraenkl Pavel: Upoutání I., II. Rkp. veršů, 2 ll, 8
Fuchs Rudolf: Fischer Otokar: 1916 aj. Strojop. překladu, 9 ll, 8, 4 výstřižky
Goll Jaroslav: rkp. poznámky a překlady, 22 ll, 8
Hanuš Stanislav: rkp. překladu Emila Verhaerena, 1 list, 8
Hellebrant Václav: J. K. Tyl: Chudý kejklíř. Strojop. úpravy divadelní hry, 17 ll, 4
Hendlová Milada: Bibliografie Vodákových článků v Čase. Strojop., 32 ll, 4
Hilar Karel Hugo: O divadelní kooperaci. Strojop. (2 verze), 9 ll, 4
Socialismus a divadlo. Rkp., 6 ll, 4
Hofman Vlastislav: Duch přeměny v umění výtvarném. Rkp., 8 ll, 4
Kobler Franz: Fischer Otokar: T. G. Masaryk. Strojop. překladu veršů, 1 list, 4
Wiedergeburt der Tragoedie aus dem Geiste der Politik. Strojop. studie, 37 ll, 4
Kodíček Josef: Ode dne proměny. Rkp., 3 ll, 8
Kreisler Kurt: Wolken, Von 2. bis 14. Dezember. Strojop. překladu veršů, 2 ll, 4
Lewetzow Karl M.: Der Schaukelstuhl. Rkp. divadelní hry, 95 ll, 4
Loewenbachová Vilma: Fischer Otokar: Auf der Fahrt aj. Rkp. překladu veršů, 4 ll, 8
Manifeste des intellectueles allemands (1915). Strojop., 7 ll, 4
Martinez ...: Goethe´s Todtentanz. Rkp. fejetonu, 4 ll, 8
Matas ...: Fischer Otokar: Vineta. Strojop. překladu veršů, 1 list, 4
Neumann Stanislav K.: Když básník jde... Verše, rkp., 2 ll, 8
nezjištěný: „Denn man ist...“ Strojopis, 4 ll, 4
Díky. Strojop., 2 ll, 8
O. Fischer, 6. Mai 1918. Rkp., 1 list, 8
Od poledne do půlnoci. Povídka, strojop., 74 ll, 4
překldy veršů O. Fischera, strojop. a rkp., 15 ll, 4
Za básníkem. Verše, rkp., 1 list, 4
Žaluji. Rkp., 3 ll, 4
Nielsen F. W.: Fischer Otokar: Sein Finger... Strojop., 1 list, 8
Pick Otto: Fischer Otokar: Begegnung aj. Výstřižky, 6 ks
Renaud Susanne: Le Miroir. Verše, rkp., 2 ll, 8
Rutte Miroslav: Odhalená tvář. Verše, rkp., 3 ll, 8
Ot. Fischerovi. Verše, rkp., 1 list, 8
Saudek Erik: Fischer Otokar: Heine. Studie, strojop., 18 ll, 4
Fischer Otokar: Wurzelwärts. Verše, překlad, strojop., 2 ll, 4
Schiller Franz: Fischer Otokar: Auf der Reise. Překlad veršů, strojop., 5 ll, 4
Fischer Otokar: Ein Jahr. Překlad sbírky Rok, strojop., 34 ll, 4
Societatis pseudohistoricae libelli. Hektrografovaný studentský sborník, sestavil Josef Fischer
1914, 37 ll, 8
Soumagne Henri: Monologue devant un adversaire. Strojop., 8 ll, 4
Requiem. Strojop., 107 ll, 8
Spire André: Mots. Strojop., 2 ll, 4
Šalda František Xaver: Stipulace. Rkp. dohody se Škeříkem, 1 list, 8
Štěpán Václav: Včerejšek a dnešek hudební formy. Rkp., 7 ll, 8
Theer Otakar: Antonín Sova. Otisk studie, 7 ll, 8
koncept Theerova a Fischerova prohlášení ze dne 21. 5. 1909 v záležitosti Tobolka Anýž, rkp., 1 list, 4
otisky veršů věnovaných O. Fischerovi, B. Fischerové, 38 ll, 4
Již nikdy nezapějete... Báseň, rkp., 1 list, 8
Sonet, Kde domov můj. Rkp., 3 ll, 8
/Hojdar Jiří/: Kirké. Verše, rkp., 1 list, 8
Království světa. Rkp., 6 ll, 8
Má závěť. Opis O. Fischera, rkp., 2 ll, 4
Na kříži. Báseň, rkp., 4 ll, 8, opis s opravami, 5 ll, 8
Vonná dobo uzrání. Báseň, rkp., 4 ll, 8
Vzpomínka na mrtvou. Báseň, rkp., 1 list, 4
Zázraku života. Báseň, rkp., 3 ll, 8
Žiji s Bohem a s bohy... Báseň, rkp., 1 list, 4
Utlerová J.: Fischer Otokar: Orestes. Překlad veršů, rkp., 10 ll, 4
Weiss Ernst: Die Herznacht. Strojop., 19 ll, 4
Jarmila. Povídka, strojop., 59 ll, 4
Wellek René: Fischer Otokar: Mystik des Beutens. Překlad veršů, rkp., 3 ll, 8
Werfel Franz: Bildnis... Báseň, tužkou, rkp., 1 list, 8
Wolf Brigitte: Germanistické dílo Otokara Fischera. Diplomová práce, strojop., 230 ll, 4
Wostall Nina: Fischer Otokar: Improptu aj. Překlad veršů, strojop., 28 ll, 4
Kalendáříky:
kalendářík na rok 1918, s rkp. poznámkami, 35 ll, 8
kalendářík na rok 1925, s rkp. poznámkami, 58 ll, 8
kalendářík na rok 1929, s rkp. poznámkami, 17 ll, 8
kalendářík na rok 1930, s rkp. poznámkami, 80 ll, 8
kalendářík na rok 1931, s rkp. poznámkami, 79 ll, 8
kalendářík na rok 1932, s rkp. poznámkami, 51 list, 8
kalendářík na rok 1933, s rkp. poznámkami, 17 ll, 8
kalendářík na rok 1936, s rkp. poznámkami, 14 ll, 8
Tisky
České práce Otokara Fischera:
Déadbéam. Tisk, 3 ks
Dějiny českého divadla. Fragment publikace od str. 321 - 432, 7 ks
Charakterologie. Tisk, 8 ks
K českým překladům Fausta. Tisk, 2 ks
Kontroverza. O vývoji lidského smyslu pro barvy, 1 kus
Masaryk a německá literatura. Tisk, 3 ks
Nové směry v literární vědě. Tisk, 16 ks
Německy psané práce:
Das Problem der Erinnerung und deren Bedeutung für die Poesie. Tisk, 2 ks
Die mittelaterlichen zehn Jungfrauenspiele. Tisk, 1 kus
Die sogenannten Ratschläge für Liebende. Tisk, 1 kus
Eine psychologische Grundlage des Wiederkunftsgedankens. Tisk, 1 kus
Euphorion. Tisk, 15 ks
F. X. Šalda, der Kritiker. Tisk, 2 ks
Fünfzig Jahre tschechisches Schauspiel. Tisk, 1 kus
Glosse zu einem Dichterjubiläum /Neruda/. Tisk, 1 kus
Jaroslav Vrchlický. Tisk, 1 kus
Kleist Guiskardproblem. Tisk, 1 kus
Nietzsche und Kleist. Tisk, 1 kus
Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte. Don Juan und Leontius. Tisk, 1 kus
Über den Anteil des künstlerischen Intinkts an literarhistorischer Forschung. Tisk, 1 kus
Über Verbindung von Farbe und Klang. Tisk, 1 kus
Zum musikalischen Standtpunkte des Nordischen Dichterkreises. Tisk, 1 kus
Zur Ideengeschichte des Konrad Wallenrod. Tisk, 1 kus
Zwei Dichterschicksale (Sova, Machar). Tisk, 1 kus
Francouzsky psané práce:
Le symbôle des mères dans le Faust de Goethe. Tisk, 1 kus
Les nouvelles tendances de la science littéraire. Tisk, 2 ks
Překlady drobnějších prací:
Goethe J. W.: Božské v nás. Tisk, 1 kus
Elegie z Mariánských lázní. Tisk, 1 kus
Kipling Rudyard: Když... Tisk, 1 kus
Wedekind Frank: Lulu. Tisk, 1 kus
Příspěvky ve sbornících:
Adamu Micikewiczovi. Tisk, 1 kus
Almanach na rok 1914. Tisk, 1 kus
Česko-německé překládání. Tisk, SPF, 1935, 1 kus
Různé:
Beer Alois: Nevděk. Tisk, 1936, 1 kus
Brabec Jan: Bůh a ďábel. Tisk, 1945, 1 kus
Utitz Emil: Funktionsfreuden im ästhetischen Verhalten. Tisk, 1 kus
Dohalský z Dohalic: Powjdánj o panu Stejnbachovi ze Stržebska, 1934. Tisk, 1 kus
Feldkeller Paul: Geophilosophie und Historiurgie. Tisk, 1 kus
Fidler Miloš. Tisk, 1 kus
Fischerová Anna: Antika anglických romantiků. Tisk, 1911, 1 kus
Günter Rudolf: Der Farbensinn, sein Wesen und seine Entwicklung. Tisk,1880, 1 kus
Ježek Jan: Schiller, píseň Na radost a její ohlasy. Tisk, 1 kus
Kleist Heinrich von: Das Kätchen von Heilbronn. Tisk, 1 kus
Löwinger Adolf: Der Traum in der jüdischen Literatur. Tisk, 1908, 1 kus
Klicpera Václav Kliment: Svatoslav, poslední Svatoplukovec. Tisk, 1849, 1 kus
Matheisus Vilém: Tainova kritika Shakespera. Tisk, 1908, 2 ks
Wiliam Shakespeare. Tisk, 1916, 1 kus
Meyer Theodor: Die Persönlichkeit des Künstlers im Kunstwerk und ihre ästhetische
Bedeutung. Tisk, 1 kus
Meyer Richard M.: Zur Psychlogie der Produktivität. Tisk, 1 kus
Nick Bruno: Das Naturgefühl bei Simon Dach. Tisk, 19 ll, 1 kus
Pirenne Jacques: Il faut doter le Pays d´un Statut Linguistique. Tisk, 1929, 1 kus
Polívka Jiří: Povídky lidové o zkrocení zlé ženy. Tisk, 1914, 1 kus
Rossi Marie: Contro la Stylistika. Tisk, 1906, 1 kus
Sauer August: Kleists Todeslitanei. Tisk, 1907, 1 kus
Schmidt Erich: Die litterarische Persönlichkeit. Tisk, 1909, 1 kus
Sprengel Johann Georg: Die Münchener Tagung. Tisk, 1929, 1 kus
Steinert Walter: Das Farbenempfinden Ludwig Tiecks. Tisk, 1907, 1 kus
Unger Rudolf: Philosophische Probleme. Tisk, 1908, 1 kus
Veselý Antonín: František Adolf Šubert, dramatik. Tisk, 1937, 1 kus
výroční zpráva dívčího lycea v Hradci Králové, 1911, 1 kus
Výstřižky
Fischer Otokar: drama a prózy, 4 ks
epigramy (s korekturami), 10 ks
epigramy, 68 ks
fejetony o Belgii, 20 ks
překlady J. W. Goetha, 12 ks
překlady veršů, různé, 10 ks
Sestry. Mystérium, 1 kus
verše, epigramy aj., 51 kus
verše, 71 kus
verše (s korekturami), 25 ks
básně a epigramy věnované O.F., 9 ks
básně přeložené do němčiny, ruštiny, arménštiny, 13 ks
cizojazyčné články a referáty, 9 ks
články, 2 ks
články, recenze, sloupky, 191 kus
drobné tisky ve vztahu k O. F., 14 ks
K české kritice wallenrodství. Stať, 1 kus
K českým překladům Fausta. Stať, 1 kus
Nad hrobem R. Svobodové. Proslov, 2 ks
Nejzajímavější kniha roku - ankety Lidových novin 1929, 1930, 1931, 1934, 1935, 5
ks
německy psané práce a překlady, 32 ks
německy psané referáty a články, recenze, 159 ks
polemiky, diskuse, 70 ks
polemiky drobné, 92 ks
polemiky o Heina, 19 ks
programy literárních večerů s účastí O. F., 15 ks
Srdci Aloisu k padesátce. Stať, 1 kus
účast na kongresech:
IV. mezinárodní kongres filozofie, Bologna 1911, 26 ks
Kongres pro estetiku a všeobecnou vědu o umění, Berlin 1913, 12 ks
Oslavy 330. výročí narození Molièra, Paris 1922, 18 ks
VI. kongres Fédération Internationale des Unions Intellectuelles, Barcelona
1929, 8 ks
Výstřižky o osobnosti a tvorbě Otokara Fischera:
Básnické sbírky: Hořící keř. Recenze, 8 ks
Hlasy. Recenze, 23 ks
Království světa. Recenze, 3 ks
Kruhy. Recenze, 9 ks
Léto. Recenze, 8 ks
Ozářená okna. Recenze, 14 ks
Poledne. Recenze, 1 kus
Rok. Recenze, 14 ks
cizojazyčný tisk o O. F., 26 ks
články a recenze překladů (Angelus Silesius; Goethe: Dramata, Lyrika a balady, Římské
elegie, Benátské epigramy, Spisy, Západovýchodní divan, Z Goethova odkazu;
Kipling: Písně mužů; Nietzsche: Tak pravil Zarathustra, Zrození Tragédie; Villon),
108 ks
40. narozeniny O. F., 3 ks
10. výročí smrti O. F., 6 ks
divadelní hry: Jupiter, Karlštejn, Přemyslovci, Orloj světa, 92 ks
drobné zprávy o O. F., 81 kus
kritiky edicí (Čelakovský, Erben, Goethe, Goll, Immermann), 33 ks
kritiky přednášek (Březina, Dyk, Theer, Goethe, Th. Lessing, Machar, Sova, Nietzsche,
Rolland, Šalda, Vojnović, Vrchlický, Wolker, Československo a Panevropa, Konrad
Wallenrod, Národní divadlo, O divadelní kritice, Symbol matky v Goethově Faustu,
Tendence v umění, Večer německé literatury, Zweig A: Židé a literatura), 93 ks a
různé, 19 ks
kritiky překladů dramat (Goethe: Faust, Stella, Urfaust; Kleist: Penthesilea; Molière:
Sganarelle; Shakespeare: Macbeth; Lope de Vega: Vzbouření na vsi; Verhaeren:
Filip II; Wedekind: Lulu), 158 ks
kritiky vědeckých prací a esejí (Duše a slovo, Heine, Kleist, K dramatu, Slovo o kritice,
Zu Immermanns Merlin, Otázky literární psychologie), 46 ks
Marek Robert: soupis exponátů výstavy Otokar Fischer, jeho život a dílo v Kolíně, červen
1953, (opis), strojop., 13 ll
nekrolog V. Jiráta, 1 kus
50. narozeniny O. F., 3 ks
prospekty, pozvánky, 5 ks
recenze, referáty o sbírkách, divadelních hrách, překladech, 14 ks
Výstřižky, které se netýkají přímo Otokara Fischera:
Gesellschaft zur Förderung des nationalen Friedens in Österreich, 1913, 3 ks
Masaryk T. G., 6 ks
Národu československému. Leták z konce 1. světové války, 1 kus
nekrology Kláry Baušové, 5 ks
výstřižky, které si O. F. uchoval ke studijním účelům, 17 ks
výstřižky uchované O. Fischerem, vnitřně netříděné, 285 ks
Fotografie
Fischer Otokar, portréty, 5 ks
Fischer Otokar s manželkou Blaženou Plecháčkovou a dcerami (Jitka, Eva, Rut), 15 ks
Fischer Otokar v rodinném kruhu roku 1916, 3 ks
Fischer Otokar se svými přáteli, 3 ks
Fischer Otokar, momentky, 9 ks
Fischerová Hermína (matka), 1 kus
Baušová-Fischerová Blažena, 10 ks
Vostřebalová-Fischerová Vlasta, 2 ks
Vostřebalová-Fischerová Vlasta se synem Janem Otokarem, 11 kusů
Plecháčková-Fischerová Blažena, 2 ks
Podvincová ..., 1 kus
scény divadelní hry Otroci O. F., herci s věnováním 19 ks
továrna na oleje a umělá hnojiva v Kolíně, majetek otce O. F., 1 kus
výstava O. F. v kolínském muzeu roku 1953, 3 ks
fotografie přátel O. F., 12 ks
hrob O. F. v Nymburce, 1 kus
Download

Fischer Otokar_soupis.pdf