KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
29 – 30 Mart 2014
TG – 3
ÖABT – FİZİK
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / FİZ
1.
m
TG – 3
5.
3.
R
mgsina
h
hava
a
h′
su
Eğik düzlemde ivme
30 cm
d
3R
F = ma
m g sin a = m a
Merceğin odak uzaklığı
a = g sina olarak bulunur.
Merceğin büyütmesi +0,5 olduğuna göre
görüntüsü ile merceğin aynı tarafta ve sanal olması gerekir. Bu da kalın kenarlı mercek olduğunu gösterir.
nm
1
1
1
=d
- 1 nf
"
p dir.
no
R1 R2
f
Bu nedenle her iki cisim içinde ivme aynı
olup hareket yönüne bağlı değildir.
Hava ortamındaki odak uzaklığı fH,
İvme
hl Dg
=
=+ 0, 5
h
Dc
Su ortamındaki odak uzaklığı fsu olsun.
0
3
1
1
1
=d -1n : d n
R 3R
2
fH
Zaman
X, Y
J
K
1
K
=K
fsu
KK
L
Yer çekiminden dolayı C gibidir.
A B C D E
fsu
fH
fhava
fsu
3
2
4
3
Dg
Dg + 30
N
O
1
O 1
- 1O : d n
R 3R
OO
P
=
Dg + 30
1
2
Dg = 30 cm bulunur.
1
tir.
F
1
1
1
1
1
1
- =
+
&- =
F
Dc Dg
F
30 60
Merceğin yakınsaması Y =
= 4 bulunur.
=
Dg
= 0, 5 %
F =- 60 cm
1
tür.
4
Y =A B C D E
5
1
-1
=
=- diyoptridir.
0, 6
3
3
5
A B C D E
2.
Fkal
1 2
at bağıntısına göre za2
man bulunur.
x=
F=m:a
mg
Vb : dsg – Vcdcg F = ma = Vcdc
Vb = Vc olduğu için
Vc ler birbirini götürür. t süresi h, g ve dc
ye bağlıdır.
A B C D E
X
4.
n1
n2
Normal
6.
R–d
d
I1
O
Y
Fermat Prensibine göre ışık gideceği yere
mümkün olan en kısa zamanda gider.
n1 ortamında x noktasından çıkan ışık şekildeki gibi en az zaman gerektiren yol XO
ve OY yoludur.
A B C D E
hava
24°
iB iB
cam
yansıyan
i
a
I2
kırılan
Işının tamamen kutuplanması demek yansıyan ışınla kırılan ışının dik olması demektir.
Kırılma açısı a ise
I1, I2 ışınına dik olduğu için
a = i bulunur.
i = 24° olduğu için kırılma açısı 24° dir.
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
7.
TG – 3
Su dalgalarında yayılma hızı derinliğe bağlıdır. Derin ortamda hız büyük, sığ ortamda
hız az olur. Buna göre I. yargı yanlıştır.
10.
13.
Dünyada geçen süre Dt = 40 yıl
Uzay gemisinde geçen süre Dt = 10 yıl
Zaman genişlemesi
İlk üretilen dalga L ye yakın olan, son üretilen dalgalar K ya yakın olanlar olduğu için
zamanla frekansın arttığı görülmektedir.
(II doğru)
Dt 0
Dt =
1-
V
ye göre dalga
Frekans sabitse m =
f
boyu hız ile orantılıdır. L ye doğru dalga
16 =
boyu arttığı için hız artmaktadır. (III doğru)
c
v2
c -v
2
,
K
n=1
1s
v2
s
0
p
1
c2
d
2
f
3
!& 16c 2 - 16v 2 = c 2
L
n=2
M
n=3
N
n=4
2s
3s
4s
2p
3p
4p
3d
4d
4f
S alt kabuğunun (, = 0) yörüngesi (açısal
,_, + 1i
momentumu L =
2
15
15c
c
= v2 & v =
16
4
A B C D E
Alt kabuk
10
1-
c2
2
2
40 =
N kabuğunda s, p, d ve f kabukları bulunur.
(I doğru)
(II doğru)
h
= 0 olur.
2r
f alt kabuğunda elektronun manyetik kuantum sayıları (m,) +3, +2, +1, 0, –1, –2, –3
değerlerini alabilir. (III doğru)
A B C D E
A B C D E
11.
8.
Gözün ayırma açısı
Q min = 1, 22 :
m
d›r.
D
Q min = 1, 22 :
2 : 10 -4
= 1, 22 : 10 -4 radyan
2
X ışını enerjisini yazalım.
hc
e : Vh =
m
e : Vh =
Gözün cisme uzaklığı,
12400A° : eV
0, 2
d = L : Qmin
14.
36 : 10–2 = L : 1,22 : 10–4
Vh = 6,2 : 104 V bulunur.
hc
Burada m = 0,2 almamızın sebebi E =
m
ya göre m nın en küçük değerini oluşturabilmek için E nin yeterli olması gerekir.
L = 29,5 : 102 mm
L = 295 cm dir.
Bu parçacığın enerjisi
En =
A B C D E
h2 : n2
8mL2
formülü ile bulunur.
h " plack sabiti
n " enerji düzeyi
m " kütle
A B C D E
L " uzaklık
Taban durum enerjisi denildiği için n = 1
alınır.
0,4 mg = 4 : 10–4 kg
L = 0,3 nm = 3 : 10–10 m
_ 6 : 10 -34 i : _ 1 i2
2
12.
E=
Fotonun momentumu P = mc
E = mc 2
E
olarak bulunur. (III yanlış)
P=
c
E = Pc
Enerji E = hf & Pc = hf
9.
Işık ışını boşlukta c ışık hızı ile yayılır.
Havadan cama geldiğinde hızı azalır.
(II yanlış)
V
frekans kaynağa bağlıdır, değişf
mez. (I doğru)
m=
E=
Hızın azalması dalga boyunun da azalması anlamına gelir. (III doğru)
m=
h
m=
P
36 : 10 -68
8 : 36 : 10 -24
2
= 0, 125 : 10 -42
= 12, 5 : 10 -44 j bulunur.
Pc
Frekans; f =
(I doğru)
h
P2
Ek =
2m
E=
8 : 4, 10 -4 : _ 3 : 10 -10 i
A B C D E
P2 =
h2
m2
h2
2
m 2m
h
2mEk
olarak bulunur.(II do€ru)
A B C D E
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
TG – 3
18.
15.
21.
Akımı bulalım
/ f -/ I : R = 0
x noktasından başlayalım
Vx - I : R 2 - f 3 - Ir3 - IR 1 + f 2 - Ir2 + f 1 - Ir1 = Vx
Alternatif akımın oluduğu her yerde indüksiyon akımı olur.
- i : 8 - 60 - i : 1 - i : 9 + 80 - i : 1 + 40 - i : 1 = 0
- 20i + 60 = 0
A B C D E
i = 3A
Zarın alt yüzeyinden bakan gözlemcinin
aydınkılk görme şartı d =
Yönü ve büyüklüğün sürekli değişen akıma
alternatif akım denir. Bazı araçlarda diyot
bu akımı doğru akıma çevirir. Bununla çok
hızlı değişen bir akımdır. Bu akım ile elektroliz yapılamaz.
Vy + f 1 - ir1 = Vx
km zar
2
1 m zar
karanlık görme şartı da d k - n :
dir.
2
2
f 1 - ir1 = Vx - Vy
40 - 3 : 1 = Vx - Vy
Vx - Vy = 37 volt bulunur.
Buna göre ışığın frekansına, zarın kırılma
indisine, zar kalınlığına bağlıdır.
A B C D E
A B C D E
+
R1 = 4Ω
–
X
16.
R2 = 4Ω
r1 = 1Ω
r yarıçaplı yörüngede dolanan yük için yarıçap aşağıdaki gibidir:
+
Y
qB
n 12
n 22
r1 = 0, 53 : z ve r2 = 0, 53 : z
–
r1
n1 2
9
=d n =
olur.
r2
n2
16
r2 = 2Ω
/ f - / iR = 0 olmalıdır.
2 rmj
j=
:f
qB
2 rm
R3 = 8Ω
2rr1 = n 1 m 1 ve 2rr2 = n 2 m 2
x noktasından başlanırsa
r1
n1 m1
9
3 m1
=
&
= :
r2
16
4 m2
n2 m2
Vx - fl - ir l + f 2 - ir2 - iR 3 - iR 2 - f 1 - ir1 - iR 1 = Vx
bulunur.
i=
104 - 24 - 20
60
=
= 3A
20
20
&
Vxy & Vx - fl - ir l - ir2 + f 2 - iR 3 = Vy
Frekans hıza bağlı değildir. (III doğru)
n1 ve n2 yörüngelerinin yarıçapları
r1 ve r2 olsun.
x noktasından ok yönünde i akımı geçince
< ile r doğru orantılıdır. (II yanlış)
f=
22.
f2 = 104V
2 rr
j=
& j = 2rrf
<
mV
r=
qB
r′ = 1Ω
4F
f′ = 20 V
f1 = 24V
19.
m1
m2
=
3
bulunur.
4
A B C D E
Vxy & Vx - 20 - 3 : 1 - 3 : 2 + 104 - 3 : 8 = Vy
A B C D E
Vx + 51 = Vy
Vy - Vx = 51 Volt
Ysk q = c : V
q = 4 : 51 & q = 204 coulomb
A B C D E
17.
f
b
a
I
V = 1R
II
‹=
III
t
DV 1
:
Dk R
Grafiğin eğimi akımı verir.
I. aralıkta eğim III. aralıktakinden küçük olduğu için A dır.
20.
F = qjBsina bağıntısına göre X cismine
magnetik kuvvet etki etmez. Düzgün doğrusal hareket yapar.
Y cismi VY hızı ile dairesel, VX hızı ile doğrusal hareket yapar. Magnetik alan sabit
olduğu için cismin bu hareketine helissel
hareket denir.
Z cismi ise dairesel hareket yapar.
A B C D E
23.
Schrödinger denklemleri elektronun belirli bir anda nerede olacağını değil, orada
olma ihtimalinin ne olduğu bilgisini verir.
Schrödinger'e göre elektron uzayda herhangi bir yerde olabilir ama çekirdeğin
yakın bölgelerde bulunma ihtimali daha
fazladır.
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
24.
TG – 3
Kişinin kendisini tam olarak görebilmesi
için aynanın boyu en azından kişinin boyunun yarısına eşit olması gerekir. Öğrencinin boyu 140 cm olduğundan aynanın boyu
140
= 70 cm olmalıdır. x = 70 cm
en az
2
Öğrencinin ayağını tam olarak görebilmesi
için aynanın en alt ucunun, göz ile ayağının tam ortasında olması gerekir. Gözün
yerden yüksekliği 120 cm olduğuna göre
120
= 60 cm
aynanın yerden yüksekliği
2
olmalıdır. y = 60 cm
27.
Aynı şiddetle mavi ışık gönderilirse mor ışığa göre Fa akımı azalır. (I yanlış)
31.
Yeşil ışık, elektronu söker ama sökülen
elektronun anotu ulaşamayacağı için fotoelektrik akım oluşturamaz. (II doğru)
Sıvı yüzeyindeki moleküllerin birbirine uyguladıkları Kohezyon kuvvetlerinden dolayı sıvı yüzeyinde gergin ve esnek bir zar
var gibidir.
Sıvı yüzeyini gergin bir şekilde tutan etkiye
yüzey gerilimi denir.
Mavi ışığın frekansı yeşil ışıktan büyük
olduğu için fotoelektrik akımı oluşabilir. (III
doğru)
Verilen üç olayda yüzey gerilimi ile ilgilidir.
A B C D E
A B C D E
70
x
7
y = 60 = 6 bulunur.
A B C D E
25.
Hava cisimlerine kaldırma kuvveti uygulanmaktadır. Ortamdaki hava alınırsa cisimlere etki eden hava kaldırma kuvveti kalkar.
Kütleleri aynı olan demir bilye ile plastik
topun öz kütleleri farklıdır. Demir bilyenin
hacmi, plastik topun hacminden küçük olmalı, demire etkiyen kaldırma kuvveti plastik topu uygulanan kaldırma kuvvetinden
küçük olup hava alındığında terazinin dengesi sağa doğru bozulur. (I. yargı sağlar.)
Ortama su konulursa plastik topa uygulanan kaldırma kuvveti, demir bilyeye uygulanan kaldırma kuvvetinden büyük olacağı
için terazinin dengesi sola bozulur. Eşit
kollu terazinin bulunduğu ortamın çekim ivmesi olması gerekir. Ekvatordan kutuplara
gidildikçe çekim ivmesi artar ama terazinin
dengesi bozulmaz. Ortamda çekim ivmesinin bulunması yeterlidir. Çünkü g her iki
tarafı da etkiler. (III. yargı sağlamaz.)
28.
İletim katı maddelerde gerçekleşir. Konveksiyon sıvı ve gaz maddelerde gerçekleşebilir. Işıma boşlukta gerçekleşir.
A B C D E
29.
A B C D E
Akışkanların hızının arttığı yerde suyun
basıncı azalır ve basıncın azalması suyun
donma noktasını artırır, basıncın artması
donma noktasını azaltır ve daha düşük sıcaklıkta donar. Bu olay I ve III ile ilgilidir.
Fakat yüzey alanı ile ilgili bilgi verilmemiştir.
A B C D E
26.
ml - m =
.
saç›lan
fotonun
da lg a
boyu
.
gelen
fotonun
da lg a
boyu
32.
Fkal
Buz eridiğinde buzun içideki
boşlukları su dolduracağı
için su seviyesi azalır. Bu nedenle su basıncı azalır.
Gaz
(III doğru)
6
T2
Balonun üzerindeki basınç azaldığı için balon şişer ve hacmi arttığı için içindeki gazın
öz kütlesi azalır. (II doğru)
Buz ve demire etkiyen kaldırma kuvveti
buz eridiğinde azalır. Fkal daki azalma G
dekinken daha fazla olduğu için T1 azalır.
h
1 - cos i i
m oc _
Fkal = G + T2
Balona etkiden Fkal artacağı için T2 artar.
(I yanlış)
bağıntıya göre i artarsa cosi azalır.
(1 – cosi) artar.
A B C D E
Yani ml artar (II. doğru)
hc
fotunun dalga boyu artarsa enerm
jisi azalır.
E=
30.
Hız aynı büyüklükte olduğu için düşey hız
artardı, karşı kıyıya varış süresi azalırdı.
(II doğru)
Buna göre saçılan elektronun enerjisi artar.
(I. doğru)
VA = varış sapma miktarını verecektir, zaman azaldığı için sapma azalır. YZ arasından çıkar. (I doğru)
Saçılan fotonun hızı değişmez. Foton ışık
hızıyla yayılır. (III. yanlış)
Akıntı hızı ilk durumda yere göre hızını
azaltıyordu, ikinci durumda artırır. (II doğru)
A B C D E
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
33.
X
Fs
TG – 3
F = 8N
2 kg
Y
35.
Cismin, dünyanın çekim alanındaki enerjisi
G : Mm
GMm
1
= mj 2 R +x
2
R
6 kg
38.
Yer çekimi ivmesi
Fs = kmg
g=
Fs = 0,5 : 2 : 10 = 10N
Sürtünme kuvveti cisme etkiyen F kuvvetinden büyük olamaz. Bu durumda Fs = 8N
olmalıdır.
-
G:M
R
2
-
gR m
R +x
2
+
gR m
R
=
j=
FNet = Mtoplam : a
1
= 1, 44 : T1/2 olarak
m
Radyoaktif maddelerde yarı ömür ortalama
ve ömür bozunma hızı olan birim zamanda
bozunan çekirdek sayısı radyoaktif maddeler için farklıdır.
GMm GMm
1
+
= mj 2
2
R +x
R
2
Cisimler arasındaki sürtünme kuvveti statik
sürtünme kuvvetidir. Cisimler birbirlerine
göre kaymadan hareket ederler.
bulunur.
GM = gR2
ln 2
olarak bulunur. Ortam
lama ömür T1/2 =
şeklinde yazılır.
X ve Y arasındaki sürtünme kuvveti,
Yarı ömür T1/2 =
A B C D E
1
m j2
2
2gxR
x +R
bulunur.
A B C D E
8 = (2 + 6) : a
2
a = 1 m/s olur.
Her iki cismin yere göre ivmesinin büyüklüğü 1 m/s2 dir.
A B C D E
39.
36.
II. tepkimede kütle numarası değişmemiş,
atom numarası 1 artmıştır. Burada b– bozunması gerçekleşmiştir. (II yanlış)
Cisimler özdeş oldukları için ipteki gerilme
hem K nin ağırlığına hem de L nin ağırlığına eşit olmuş olur. (II yanlış)
III. tepkimede ise b+ bozunması gerçekleşmiştir. (III yanlış)
K cismi bir miktar aşağı çekilirse ipin hareketli makara kısmındaki açı artar. L nin
ağırlığı ipteki gerilme kuvvetinin bileşkesinden daha büyük olur. Düzenek üzerinde iş
yapılımış olur, L cisminin potansiyel enerjisi
artar ve yer değiştirmesi K den büyük olur.
I. yargı doğru. (III yanlış)
34.
a a
,X
TX
X
FYX
d1
TY
ışımasında atomun kütle numarası 4
azalırken atom numarası 2 azalır. (I doğru)
A B C D E
A B C D E
,Y
Y
FXY
d2
mX ve mY cisimlerinin merkezlerinden geçen doğrunun asılma noktasından çizilen
düşey doğrultu ile kesişme noktası cisimlerin ağırlık merkezidir.
,X > ,Y olduğundan d1 > d2 olur. mY > mX
olur. İplerin düşeyle yaptığı açılar eşit olduğu için TX : sina = TY : sina
TX = TY olmalıdır.
F XY = F YX dir. Kuvvet vektöreldir. (III
yanlış)
A B C D E
37.
Baryon korunum yasasına göre tüm baryonlar için baryon sayısı +1, karşıt baryonlar için baryon sayısı 0 alınır. Proton ve
nötron baryondur.
I. reaksiyonda sol tarafta nötrondan dolayı
+1 baryon, sağ tarafta ise toplam
40.
Elektron ve pozitronun enerjileri kütle enerji eş değerine göre hesaplanır. Gama ışınlarının enerjisi toplamda
m e c 2 + m e c 2 = 2m e c 2 dir. Bir gama ışınınki ise mec2 dir. (III yanlış)
+1 + 0 + 0 = +1 baryon olduğu için bu reaksiyonda baryon sayıları korunur.
Enerji E = hf ya da E =
II. reaksiyonda sol tarafta +1 + 1 = +2 sağ
tarafta +1 + 0 = +1 baryon sayıları korunmaz.
Frekansı =
III. reaksiyonda 0 + 1 = +1 = 0 yani baryan
sayısı korunur.
(II yanlış)
me c2
Dalga boyu
h
hc
dir.
m
olarak bulunabilir. (I doğru)
hc
me c2
=
h
olarak bulunur.
me c
A B C D E
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FİZ
41.
TG – 3
Yapılandırmacı öğrenme yaklasımını uygulamaya koyma biçimlerinden biri de 5E modelidir. Bu modelde giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme sırası
izlenmelidir. Gazlarda genleşme konusuyla
ilgili öncüllerde verilenler incelendiğinde
doğru sıralama V, I, II, III ve IV olmalıdır.
45.
A B C D E
Bu sorunun doğru yanıtı “Denge sol tarafa
bozulur.” şeklindedir. Öğrencinin I. aşamada “b” “Denge sol tarafa bozulur.” demesi
ve II. aşamada “Soldaki cismin O noktasına göre momenti büyük olduğu için saat
yönünün tersi istikamette döner.” açıklamasını yapması bilimsel olarak kabul edilir
doğru bir cevaptır.
48.
A B C D E
42.
2013 yılında güncellenen Fizik Öğretim
Programı’nda ölçme değerlendirme yaklaşımında, öğrencinin öğrenmesi ve kendisini geliştirmesi için ölçme ve değerlendirme
süreci içinde zamanında ve yeterli miktarda verilen dönütün çok önemli bir yeri vardır. Doğru cevabın verildiği dönütler öğrenci için faydalı değildir. Dönütün zamanında
verilmesi için öğrencinin öğrenmesinin ve
gelişiminin yalnız öğretimin sonunda değil,
öğretim süreci içinde de ölçülmesi uygun
olur. Dönütün faydalı olması ve rehberlik
edebilmesi için öğrencinin verilen dönütü
anlaması ve kullanması gerekir. V. öncüldeki ifade yanlış diğerleri doğrudur.
“Bir maddenin başka bir maddeye doğal
veya yapay olarak fisyon ve füzyon yoluyla dönüşebileceğine örnekler verir.” kazanımı kavrama düzeyinde bir kazanımdır.
Bu kazanım için öğrencilerinden öncelikle
görünüşleri ve hareketleri birbirine benzeyen omurgalı hayvanların neler olduğunu,
bunların nerede yaşadığını düşünmelerini
ve bu düşündüklerini bir kâğıda yazmalarını, ardından sınıfı küçük gruplara ayırıp
öğrencilerin kendi düşündüklerini grupla
paylaşmalarını ve grubun ortak bir ürün
ortaya koymasını isteyen bir öğretmen
aktif öğrenmeyi kullanmıştır. Ardından tüm
sınıfa sorduğu sorulara verilen cevaplarla
etkinliği tamamlaması öğretmenin büyük
grup tartışması ile etkinliği tamamladığı
anlamına gelir.
A B C D E
46.
A B C D E
2013 yılında güncellenen Fizik Öğretim
Programı’nda Newton’un hareket yasalarıyla ilgili verilen kazanımlar öncelikle
11. sınıflar ileri fizik dersi kapsamında ve
Bilimsel bilgi alanı altında verilmesi öngörülmüştür.
A B C D E
43.
2013 Yılında güncellenen Fizik Dersi Öğretim Programı’nın içerik tasarımında “her
bilgi kazanımı 9. sınıftan itibaren üst sınıflara doğru gidildikçe basitten karmaşığa,
kolaydan zora, somuttan soyuta, yakından
uzağa genişletilerek ve derinleştirilerek
verilmiştir.” Bu içerik tasarım yaklaşımı sarmal içerik düzenlemesidir. B modüler, C piramitsel, D doğrusal, E seçeneği ise konu
ağı proje içerik tasarımlarıdır.
49.
Soru öncülleri incelendiğinde I, II ve IV’teki
yargılar doğru iken III’teki yargı yanlıştır.
Fizikteki modellermeler görsel bir test aracıdır ama her zaman ekonomik olmaz.
A B C D E
A B C D E
47.
44.
Bilimsel çalışmalarda bilim insanlarının bilimsel çalışma yönteminin basamakları
problemi belirlemek / gözlem yapmak /
very toplamak / hipotez kurmak / tahminlerde bulunmak / kontrollü deney / teori /
kanun
şeklindedir. Buna göre sorunun seçenekleri incelendiğinde ilk iş problemi belirlemek
olmalıdır.
Bu deneyde öğretmen son durum çarpışmadan sonra düşen bilyelerin yerini
belirleyerek çekül doğrultusuna birleştirir.
Bulduğu iki vektörün toplamı çarğışmadan
sonraki momentum vektörüdür. Çarpışmadan sonra bilyeler aynı zamanda yere düşerler. Bilyelerin hızlarının yatay bileşenleri
sabit kaldığından dolayı yatay doğrultuda
aldıkları yol bilyelerin yatay hızlarıyla orantılıdır. Bu sonucu da bilyelerin çarpışmadan sonraki hızlarını bulmada kullanabilir.
Sonuç olarak öğretmen momentumun korunduğu bilgisine ulaşacaktır. Bu süreçte
bağımlı değişken momentumdur.
A B C D E
A B C D E
8
50.
Aynı yükseklikten serbest bırakılan cisimler sürtünmelerinin ihmal edildiği ortamlarda aynı anda yere düşerken kütle önemli
değildir. Bu gösteri deneyinde hava sürtünmesinin sıfır yapılması gerekmektedir.
A B C D E
Download

TG – 3 - İhtiyaç Yayıncılık