®
Uživatelská příručka
Jak nás kontaktovat
Hlavní kancelář naší společnosti: WinSoft International
24 rue Louis Gagnière
38950 St Martin le Vinoux
FRANCIE
Hlavní linka:
+33(0)4 38 02 22 00
Podpora zákazníků/
Technická podpora:
[email protected]
Obecný fax:
+33(0)4 38 02 22 11
Online
Navštivte náš web na
adrese:
http://www.winsoft-international.com/
Mezinárodní
Obraťte se na místního distributora nebo prodejce. Další podrobné
informace získáte na našem telefonním čísle (viz výše).
Na tuto uživatelskou příručku a popisovaný software se vztahuje licenční
smlouva s koncovým uživatelem, která je přiložena k produktu. V této
smlouvě se stanoví povolené a zakázané způsoby používání.
Ochranné známky
Serif je registrovaná ochranná známka společnosti Serif (Europe) Ltd.
WebPlus je registrovaná ochranná známka společnosti Serif (Europe) Ltd.
Všechny názvy produktů společnosti Serif jsou ochrannými známkami
společnosti Serif (Europe) Ltd.
Microsoft, Windows a logo Windows jsou registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou
uznávány.
Windows Vista a tlačítko Windows Vista Start jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a
dalších zemích.
Copyright
Digital Images ©2008 Hemera Technologies Inc. Všechna práva
vyhrazena.
Digital Images ©2008 Jupiterimages Corporation. Všechna práva
vyhrazena.
Digital Images ©2008 Jupiterimages France SAS. Všechna práva
vyhrazena.
Obsah ©2008 Jupiterimages Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Obrázkové části ©1997–2002 Nova Development Corporation; ©1995
Expressions Computer Software; ©1996–98 CreatiCom, Inc.; ©1996
Cliptoart; ©1997 Multimedia Agency Corporation; ©1997–98 Seattle
Support Group. Práva všech společností vyhrazena.
Části technologie importu/exportu grafiky © AccuSoft Corp., Eastman
Kodak Company a LEAD Technologies, Inc.
THE PROXIMITY HYPHENATION SYSTEM © 1989 Proximity
Technology Inc. Všechna práva vyhrazena.
DATABÁZE PROXIMITY/COLLINS © 1990 William Collins Sons & Co.
Ltd.; © 1990 Proximity Technology Inc. Všechna práva vyhrazena.
THE PROXIMITY/MERRIAM-WEBSTER DATABASE © 1990 MerriamWebster Inc.; © 1990 Proximity Technology Inc. Všechna práva vyhrazena.
The Sentry Spelling-Checker Engine © 2000 Wintertree Software Inc.
WGrammar Grammar-Checker Engine © 1998 Wintertree Software Inc.
Andrej Sčerbačenko, Ferdinand Prantl
eBay © 1995–2008 eBay Inc. Všechna práva vyhrazena.
PayPal © 1999–2008 PayPal. Všechna práva vyhrazena.
Roman Cart © 2008 Roman Interactive Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Mal's © 1998 až 2003 Mal's e-commerce Ltd. Všechna práva vyhrazena.
iTunes © 2000 až 2008 Apple Computer, Inc. Všechna práva vyhrazena.
YouTube © 2008 YouTube, LLC
phpBB © 2000, 2002, 2003, 2007 phpBB Group
FontForge © 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 – George
Williams.
Na části tohoto softwaru se vztahují autorská práva © 2008 The FreeType
Project (www.freetype.org). Všechna práva vyhrazena.
ODF Translator © 2006-2008, Clever Age, DIaLOGIKa, Sonata Software
Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Office Binary Translator to OpenXML Copyright © 2008-2009,
DIaLOGIKa. Všechna práva vyhrazena.
Anti-Grain Geometry – verze 2.4
Copyright © 2002-2005 Maxim Shemanarev (McSeem)
SlideShowPro © Dominey Design Inc. Všechna práva vyhrazena.
Vzory klipartu pro Serif ArtPacks © Serif (Europe) Ltd. a Paul Harris
Vzory písem TrueType od Serif FontPacks © Serif (Europe) Ltd.
© 2011 Serif (Europe) Ltd. Všechna práva vyhrazena. Bez výslovného
písemného svolení společnosti Serif (Europe) Ltd. není žádnou část této
uživatelské příručky povoleno jakýmkoli způsobem reprodukovat.
Serif WebPlus X5 © 2011 Serif (Europe) Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Společnosti a jména použitá v ukázkách jsou fiktivní.
Obsah
1. Vítejte ....................................................... 1
Vítejte!............................................................................ 3
Hlavní funkce ................................................................. 4
Nové funkce ................................................................. 15
Instalace ...................................................................... 19
2. Začínáme ............................................... 21
Průvodce spuštěním .................................................... 23
Vytvoření webu pomocí šablony návrhu ...................... 24
Vytvoření webu od začátku .......................................... 28
Otevření existujícího webu ........................................... 29
Práce s více než jedním webem .................................. 31
Uložení webu ............................................................... 31
3. Nastavení webů a stránek ...................... 33
Základní informace o struktuře a navigaci webu .......... 35
Nastavení vlastností webu ........................................... 38
Optimalizace pro vyhledávací služby ........................... 44
Použití správce stránek ................................................ 52
Co jsou stránky a vzorové stránky ............................... 54
Přidání, odebrání a změna uspořádání stránek ........... 60
Nastavení vlastností stránky ........................................ 67
Vytváření stránek HTML .............................................. 72
Zobrazení stránek ........................................................ 73
Obsah
4. Navigace a hypertextové odkazy ........... 79
Přidání navigačních pruhů ........................................... 81
Přidání rozbalovacích nabídek ..................................... 93
Přidávání tlačítek.......................................................... 95
Přidání hypertextových odkazů a ukotvení ................. 100
5. Přidání webových objektů.................... 107
Přidání hledání na webu ............................................ 109
Použití galerie ............................................................ 111
Přidávání map Google ............................................... 115
Přidání reklamy .......................................................... 120
Použití objektů Lightbox ............................................. 122
Vkládání panelů ......................................................... 127
Přidání aktivních bodů................................................ 133
Přidání efektů přechodu ............................................. 137
Možnosti přechodů ..................................................... 137
Přidání rozbalovacích přechodů ................................. 140
6. Přidání dynamických webových objektů
........................................................... 145
Připojení kódu HTML ................................................. 147
Přidání formulářů........................................................ 154
Kanály RSS a podcasty ............................................. 170
Co je e-commerce ...................................................... 179
Vložení objektu E-Commerce (PayPal) ...................... 182
Použití slučování databází ......................................... 188
Použití inteligentních objektů ..................................... 201
Řízení přístupu ........................................................... 213
Obsah
7. Práce s textem ..................................... 225
Import textu ze souboru ............................................. 227
Co jsou textové rámečky ............................................ 229
Použití uměleckého textu ........................................... 236
Umístění textu na cestu ............................................. 238
Úprava textu na stránce ............................................. 241
Použití funkce Najít a nahradit ................................... 245
8. Formátování textu ................................ 247
Nastavení vlastností textu .......................................... 249
Používání písem ........................................................ 249
Použití stylů textu ....................................................... 251
Vytvoření seznamů s odrážkami nebo číslovaného
seznamu .................................................................... 255
Vložení údajů o uživateli ............................................ 257
Vkládání proměnných ................................................ 261
9. Práce s tabulkami................................. 265
Vytvoření textových tabulek ....................................... 267
Vkládání kalendáře .................................................... 269
10. Úpravy objektů ..................................... 273
Výběr objektu ............................................................. 275
Vybírání více objektů ................................................. 278
Kopírování, vkládání a replikování objektů ................ 279
Přemístění objektů ..................................................... 282
Změny velikosti objektů .............................................. 283
Otočení objektu .......................................................... 284
Obsah
Oříznutí a kombinování objektů ................................. 286
Spojování obrysů objektů ........................................... 290
Aktualizace a ukládání výchozího nastavení .............. 292
11. Uspořádání objektů ............................. 295
Řazení objektů ........................................................... 297
Zarovnání a rozmístění objektů .................................. 298
Připojení objektů k textu ............................................. 300
Vytváření skupin ........................................................ 303
12. Obrázky, animace a multimédia .......... 305
Přidání rámečků obrázku ........................................... 307
Import obrázků ........................................................... 309
Použití pruhu médií .................................................... 314
Nastavení možností exportu obrázků ......................... 318
Import obrázků TWAIN............................................... 324
Použití filtrů Fotolabu ................................................. 325
Použití Studia výřezu obrázku .................................... 333
Přidání animace ......................................................... 337
Přidání zvuku a videa ................................................. 339
Použití fotogalerie ...................................................... 346
Propojení vzdálených obrázků ................................... 353
13. Čáry, tvary a efekty.............................. 355
Kreslení a úpravy čar ................................................. 357
Nastavení vlastností čáry ........................................... 361
Kreslení a úpravy tvarů .............................................. 363
Použití 2D efektů filtrů ................................................ 367
Obsah
Použití 3D efektů filtrů ................................................ 372
Použití stylů objektu ................................................... 374
Přidání dimenzionality (Okamžité 3D) ........................ 376
14. Barva, výplně a průhlednost ................. 381
Použití plných barev................................................... 383
Použití schémat barev ............................................... 386
Práce s přechody a bitmapovými výplněmi ................ 393
Nastavení průhlednosti .............................................. 398
15. Náhled a publikování............................ 403
Zobrazení náhledu webu ........................................... 405
Publikování na web .................................................... 407
16. Index .................................................... 419
Obsah
Obsah
1
Vítejte
2
Vítejte
Vítejte
3
Vítejte!
Vítejte v aplikaci WebPlus X5 dodávané společností Serif – tato
aplikace nabízí nejjednodušší cestu k získání webu pro vlastní
podnik, organizaci nebo domácnost.
Práci usnadní rozsáhlý výběr šablon návrhu, navigačních pruhů na
stránkách, kreativního obsahu galerií a stylů, které jsou k dispozici.
Díky tomu je profesionální standard publikování na webu snadno
dosažitelný pro zkušené i začínající uživatele. Importováním
dokumentů textových editorů je také možné opakovaně použít
existující textový obsah.
Chcete-li na svém webu co nejlépe využít obrázky, můžete upravit
ořez obrázků pomocí Studia výřezu obrázku nebo upravit
parametry obrázků a přidat kombinace efektů ve Fotolabu. Nesmíte
si je nechat ujít!
Aplikace WebPlus X5 nezůstává pouze u publikování „statických“
webů. Její skutečné schopnosti se projeví při přidávání a správě
dynamického obsahu, jako jsou blogy, fóra, systémy CMS
(Content Management System), čítače a další prvky. Můžete také
využívat nástroje elektronického obchodování nebo také funkci
nákupního košíku.
Jakmile vytvoříte web aplikace WebPlus podle svých představ,
můžete jej snadno publikovat v síti WWW, a tak jej sdílet s kolegy,
zákazníky, přáteli či členy rodiny.
Podrobnější souhrn funkcí nabízených aplikací WebPlus najdete v
tématu Hlavní funkce (str. 4).
4
Vítejte
Provedení upgradu?
Pokud jste provedli upgrade z předchozí verze, tato nová verze
aplikace WebPlus zahrnuje nabídku špičkových nových funkcí
(str. 15), které dávají aplikaci WebPlus náskok před konkurencí, a
přitom za zlomek ceny! Pevně doufáme, že oceníte a využijete
výhod špičkového výkonu a doplňkových funkcí.
Registrace
Nezapomeňte zaregistrovat novou kopii programu pomocí
Průvodce registrací v nabídce Nápověda. Umožníte nám tím
informovat vás o novém vývoji a budoucích inovacích.
Hlavní funkce
Než začnete pracovat s aplikací WebPlus, doporučujeme využít
tuto příležitost a seznámit se s hlavními funkcemi a možnostmi
aplikace WebPlus.
Rozvržení
•
Rozvržení motivů v návrhových šablonách
Vyberte motiv (jako je Arktický nebo Přírodní), z něhož
má web vycházet. Každý motiv nabízí výběr z běžně
používaných typů stránek. Vyberte si z možností O nás,
Galerie, Produkty, Stránky kontaktů a mnohých dalších.
Pro nově vytvářené stránky vyberte několik rozvržení a
pak jednoduše vložte místo zástupců vlastní obrázky.
•
Předem připravené šablony návrhů
Během okamžiku vytvářejte na míru weby založené na
vybraném vzhledu a schématu barev. Všechny
Profesionální šablony návrhu jsou dodávány s volně
šiřitelnými obrázky, které můžete použít.
Vítejte
5
•
Nástroje profesionálního rozvržení
Posunovatelná pravítka, vodicí čáry a tečkovaná
mřížka představují pomůcky rozvržení, které vám
pomohou přesně rozmístit objekty. Díky přichycení jsou
objekty přitaženy k pravítku nebo mřížce. Vodítka s
přichycováním nabízejí skvělý způsob hromadného
přesunutí všech objektů přichycených k vodicím čárám –
stačí posunout vodítko a objekty budou automaticky
následovat. Objekty můžete také zarovnávat a měnit
jejich velikost pomocí přichycení k dynamickému
vodítku bez nutnosti vodítek pravítka nebo přesných
transformací objektů.
•
Manipulace se stránkami
Stránky lze přidat nebo odebrat pouhým několikerým
klepnutím myší na záložce Web. Pořadí stránek změníte
jejich přetažením na záložce. Přiřaďte vzorové stránky k
několika stránkám webu současně pro úsporu času a
vyšší vzhledovou konzistenci. Dokonce můžete přiřadit
více vzorových stránek ke konkrétní webové stránce a
docílit tak odlišného vzhledu stránky.
Základy webu
•
Pruh rychlého tvůrce pro snadné vytváření webu
Jednoduchý způsob zahájení práce s aplikaci WebPlus.
Přetahujte stránky, navigační lišty, textové rámečky,
obrázky, obsah Flash, fotogalerie, tlačítka nebo
inteligentní objekty přímo na stránku a získejte tak rychlé
výsledky bez jakékoli předchozí znalosti uživatelského
rozhraní.
•
Jednoduchá struktura webu
Hierarchická záložka Web usnadňuje přehlednost
celkového rozvržení vašeho webu.
6
Vítejte
•
Navigační pruhy
Používejte inteligentní navigační pruhy pro navigaci na
celém webu. Všechny pruhy se automaticky aktualizují a
obsahují jakékoli nově přidané stránky a mohou přejímat
řadu různých stylů vzhledu. Do dynamických
podnabídek navigačního pruhu můžete zahrnout také
fórum, blog a články CMS.
•
Nástroj Hledání na webu
Provádějte textová vyhledávání na celém webu s
pomocí výkonného nástroje Vyhledávání na webu.
•
Optimalizace pro vyhledávací služby
Řídí indexování vašeho webu vyhledávacím modulem!
Zahrňte nebo vylučte stránky z indexování pomocí mapy
webu pro vyhledávací služby nebo soubory robotů.
Chraňte soukromí a současně nabídněte případným
návštěvníkům webu přesné výsledky hledání na vašem
webu.
•
E-Commerce– Prodat, prodat, prodat!
Aplikace WebPlus urychluje a usnadňuje proces
umísťování prodejních položek na váš web
prostřednictvím vestavěné podpory pro poskytovatele
nákupních košíků E-Commerce (např. PayPal)!
Jednoduché přidání formulářů, tlačítek nebo
hypertextových odkazů E-Commerce z libovolného
objektu aplikace WebPlus (text, obrázky nebo tvary)
zajistí přístup do zvoleného nákupního košíku.
Formuláře Koupit nyní, Přidat do košíku, Dar a
Předplatné rozhýbají peníze díky nabídce možností
nákupu a ověřování formulářů! Zaregistrujte si nákupní
košíky přímo nebo použijte stávající účty.
•
Formuláře připravené pro web
Použijte formuláře na webových stránkách. Pomocí
Průvodce formulářem přijměte předem připravené
standardní formuláře pro kontaktní údaje, zpětná
vazba/komentáře uživatelů, získávání názorů nebo
odesílání dokumentů (např. životopisů) nebo obrázky.
Vítejte
7
Použijte přednastavené standardní formuláře jako
stavební kameny pro zkrácení doby potřebné k vytvoření
formuláře. Odesílejte data formuláře prostřednictvím
Webových prostředků, bezplatné brány Serif pro tranzit
formulář-e-mail (odeslaná data odcházejí přímo na váš email) nebo data zpracujte lokálním či vzdáleným
skriptováním. Kontrolujte pořadí záložek a zajistěte lepší
navigaci mezi formuláři.
•
Inteligentní objekty
Webové prostředky Serif, služba online hostovaná
společností Serif nabízí řadu interaktivních webových
funkcí:
•
Aktivní návštěvníci– Zobrazuje počet osob, které si
aktuálně prohlížejí webovou stránku.
•
Blogy– Přidávejte osobní profily, odkazy na
sociální vazby a používejte zpětná sledování pro
křížové odkazování v rámci blogu. Změňte vzhled
blogu pomocí předdefinovaných vizuálních stylů
(nebo použijte své vlastní!) Použijte skupiny
editorů pro publikování článků více autory.
•
Content Management System (CMS)– Umožňuje
poskytovatelům obsahu přidávat a aktualizovat
obsah webu odkudkoli bez aplikace WebPlus a bez
nutnosti opětovného publikování webu.
•
Fórum– Stimuluje živé diskuze ve vláknech v okně
plné velikosti. Vytvořte více fór a spravujte je
nezávisle (moderujte diskuze a nastavte přístup
uživatelů s přihlášením).
•
Čítač přístupů– Přidává čítač zobrazující počet
přístupů na aktuální stránku.
•
Novinky– Pro oznamování jednoduchých zpráv,
jako jsou aktualizace webů nebo data dalších
klubových setkání.
8
Vítejte
•
Anketa– Přidá online anketu pro zjišťování názorů
návštěvníků webu.
•
Rezervace prostředků– Používejte Rezervace
prostředků založené na kalendářích pro
samostatnou správu rezervací ubytování, konferencí
a prostor pro jednání, squashových kurtů apod.
•
Shoutbox– Přidá na vaši webovou stránku okno
interaktivního chatu.
•
Seznam uživatelů – Nabízí správu přístupu na
stránky nebo web prostřednictvím správy zónových
skupin uživatelů (např. Zaměstnanci). Návštěvníci
webu se mohou sami registrovat prostřednictvím
přihlášení uživatele webu (s volitelnou aktivací přes
e-mail).
•
Rámečky aktivního dokumentu
Hypertextové odkazy umí otevřít stránku v rámečku
dokumentu na jiné stránce. Nastavte absolutní adresu
URL pro přesnější navigaci mezi rámečky.
•
Mapy Google
Vložte mapu Google přímo do své webové stránky „Kde
nás najdete“. Přidáním více vlastních značek přesně
určete místa, jako jsou kanceláře, depa, zájmová místa a
události.
•
Generujte příjmy s Google Adsense
Přidejte na svůj web prostor pro reklamu, za který vám
bude společnost Google platit... 24/7!
•
Kanály RSS– Přidejte kanály třetích stran (nebo si
vytvořte vlastní).
Informujte návštěvníky svého webu o posledních
novinkách z vašich oblíbených webů (BBC News, CNN,
Reuters, FTSE, NASDAQ) pomocí nástroje Čtečka
RSS.
Vítejte
9
Případně si nastavte vlastní ukotvení zpráv vytvořením
vlastního kanálu RSS přímo na vaší stránce – pomocí
nástroje Kanál RSS nastavíte kanály, titulky, shrnutí a
odkazy na URL.
•
Nástroje pro správu webu
Spravujte všechny vlastnosti stránek a vzorových
stránek, prostředky, písma, text, hypertextové odkazy
a ukotvení – to vše ze Správce stránek v aplikaci
WebPlus. Efektivně spravujte webové stránky jednotlivě,
na základě výběru nebo všechny najednou. Kontrola
stránek zjišťuje problémy v navigaci stránky, formátu
textu, a formulářích nebo E-Commerce a kde je to
možné, provádí automatické opravy.
•
Kdekoli sledovat použití webu
Zaregistrujte se ke službě Google Analytics, která
umožňuje komplexní sledování a monitorování dat
návštěvníků vašeho webu. Kdykoli analyzujte data
online pomocí přehledných grafů a map.
Obrázky
•
Import obrázků
Importujte běžně používané standardní formáty včetně
všech formátů RAW z nejnovějších digitálních
fotoaparátů, souborů Photoshop, fotografií ve vysokém
rozlišení a metasouborů Serif (pro sdílení grafiky mezi
aplikacemi Serif). Importujte více obrázků a postupně je
vkládejte!
•
Efektivní práce s obrázky pomocí pruhu médií
Žádné další opakované importování fotografií! Udržujte
si své fotografie po ruce pomocí pruhu médií – nahraďte
obrázek přetažením z pruhu médií na obrázky.
Vyhledávejte obrázky podle metadat. Kontrolujte
velikost a zarovnání obrázků v jejich rámečku.
10
Vítejte
•
Nádherné online fotogalerie!
Ohromte své přátele, rodinu a kolegy úžasnými
fotogaleriemi SlideShowPro™ (Flash), Flash, a
JavaScript. Různé styly galerií nabízejí navigaci mezi
fotografiemi prostřednictvím výběru z miniatur,
přechodů přes miniatury, mřížky fotografií nebo
zásobníku fotografií. Využijte výhod podpory popisků (s
použitím dat EXIF) a vytvářejte a spravujte alba.
•
Rychlé a snadné výřezy obrázku
Studio výřezu obrázku usnadňuje ořezávání vložených
obrázků přímo v aplikaci WebPlus. Pomocí štětců
můžete zrušit vyplněná pozadí (obloha, zdi atd.) nebo
zachovat objekty zájmu (osoby, předměty atd.).
•
Přizpůsobení obrázku
Úpravy obrázku zajistíte použitím funkcí přizpůsobení
(jas, kontrast, odstranění červených očí a dalších funkcí)
nebo použitím příkazu Upravit v produktu PhotoPlus,
který vyvolá špičkový softwarový balík společnosti Serif
pro úpravy fotografií (je-li instalován).
•
Fotolab Nedestruktivní úpravy a uplatnění efektových
filtrů
Výkonná aplikace Fotolab nabízí ohromující výběr
funkcí přizpůsobení a kreativní a umělecké efekty (tužka,
vodoznak, olejomalba a další). Integrované nástroje
Narovnat, Oříznutí, Červené oči a Nástroj pro opravu
skvrn usnadňují retušování. Filtry lze uplatnit na
vybrané oblasti fotografie použitím masky štětce.
Kombinace přizpůsobení a efektů můžete uložit jako
oblíbené položky pro další použití.
•
Mnohostranný formát metasouboru
Můžete využít funkce Import a Export metasouborů
Serif (.SMF), které představují proprietární formát
obrázku vylepšený oproti formátu WMF (formát
Windows Metafile). Díky zdokonalené definici čar,
výplní a textu představuje ideální volbu pro sdílení
grafiky mezi aplikacemi Serif.
Vítejte
11
•
Rozbalovací přechody
Vytvořte si vlastní jednoduchou fotogalerii a zobrazte
větší verzi obrázku při umístění kurzoru nad miniaturu.
•
Dekorativní rámečky obrázků
Krásné předem připravené rámečky obrázků lze použít
přímo na obrázky rovnou ze záložky Galerie.
Média
•
Videa YouTube®
Vyberte si svá oblíbená videa ze služby YouTube® a
použijte je do své webové stránky!
•
Podcasty
Vytvořte si vlastní kanály podcast a můžete často a bez
problémů vysílat vlastní audio a video epizody.
Návštěvníci webu se mohou přihlásit k odběru ve všech
nejpoužívanějších internetových prohlížečích a
prostřednictvím přihlášení k odběru služby Google
Reader®, My Yahoo!® a Apple iTunes®.
Kreativní
•
Kreslicí nástroje
Navrhněte ohromující vektorovou grafiku pomocí
nástrojů Tužka, Pero nebo Přímka a přidejte konce čar ve
tvaru šipek, kosočtverečků nebo hrotů. Při vytváření
libovolného tvaru můžete rychle vytvořit obrysy objektů
použitím řady plně přizpůsobitelných rychlých tvarů,
zatímco jakýkoli myslitelný tvar lze vytvořit nástroji
Převést na křivky, Oříznout na tvar nebo obecně
kreslením křivek. Obálky pokřivení mřížky umožňují
přidat do libovolného objektu perspektivu, zešikmení
nebo vyboulení.
•
Připravené styly
Vybírejte z řady různých efektů filtrů, září, stínů, textu a
materiálů, které jsou k dispozici na záložce Styly.
12
Vítejte
Přednastavené styly můžete upravovat, případně můžete
vytvářet vlastní styly.
•
Průhlednost
Skutečně profesionálního vzhledu dosáhnete přidáním
průhledného efektu do pozadí, textových rámečků,
tabulek, tvarů nebo textu. Stejně jako v případě
barevných výplní můžete přidat plný, přechodový nebo
bitmapový efekt průhlednosti. Můžete dokonce vytvořit
bitmapové průhlednosti z vlastní kolekce obrázků.
•
Inteligentní schémata barev
Použijte modul Návrhář schémat barev ke změně barev
používaných na vašem webu. To vše jedním klepnutím.
Použijte přednastavená schémata nebo si vytvořte vlastní
schémata barev z rozložení barev na základě přijaté
teorie barev.
•
Nové 2D a 3D efekty filtrů
Přidejte krásné odrazy objektu. Je to skvělé pro titulky a
obrázky na webových stránkách! Rozostřete libovolný
objekt nebo nakreslete barevný souvislý nebo
přechodový okraj okolo hran objektu (kreslete pomocí
nové výplně Kontura, která použije přechodovou výplň
od vnitřní k vnější šířce obrysu). 3D efekty jsou
zvýrazněny realistickými, jakoby skleněnými efekty
průhlednosti na neodrazivých nebo odrazivých površích
a několika různě barevnými světly pro dosažení
dramatických světelných efektů. Všechny efekty filtrů
lze použít v režimu náhledu nebo na objekt na stránce.
Pomocí nového nástroje Stín nastavte stíny na stránce.
•
Okamžité 3D stransformacemi na obrazovce
Transformujte 3D objekty přímo na stránce pomocí
trojrozměrných úprav z kontextového panelu nástrojů.
Použijte efekty vícebarevného osvětlení (se
směrováním) spolu s vlastními profily efektů zkosení a
soustružení a vytvořte vlastní jedinečné obrysy.
Vykreslování s hardwarovou akcelerací zvyšuje výkon
vykreslování (v závislosti na hardwaru).
Vítejte
13
Text
•
Importujte textové dokumenty Word a Open Office
Přidejte jednoduše jakýkoli obsah z textových procesorů
do libovolného textového rámečku! Import nevyžaduje
lokální instalaci příslušné aplikace! Optimalizujte import
textu pomocí výběru z převaděčů obrázků.
•
Umělecký text a text v rámečku
Získejte úplnou kontrolu nad svým textem v aplikaci
WebPlus pomocí správy textu ve stylu DTP. Umělecký
text může sloužit ke zvýšení výraznosti webů. Vhodné je
to zejména pro názvy nebo přidávání na kreslenou cestu.
Textové rámečky HTML umožňují zachovat
kompatibilitu kód HTML s automatickým
přizpůsobením nebo ručním umísťováním textu.
Veškerý text lze upravovat způsobem kompatibilním s
předními textovými procesory!
•
Textové rámečky
Vytvářejte text článku v textových rámečcích a potom
snadno umístěte a vhodně nastavte velikost rámečku.
Rozšířené možnosti zalamování a obtékání textu a
samostatné funkce pro oříznutí a zalomení podle obrysů
zajišťují plnou kontrolu nad obtékáním a způsobem
zobrazení textu. K dispozici máte funkce importu,
vložení a exportu textu ve formátu Unicode, který
podporuje cizí jazyky a speciální písma a znaky.
Inteligentní vyplňování textu využívají také cesty textu.
•
Písma
Při otevření projektů třetích stran můžete nahradit
chybějící písma. Aktuálně instalované sady písem jsou
uvedeny na záložce Písma, a to včetně písem, které jste
naposledy přiřadili textu, oblíbených písem a písem,
která jsou považována za bezpečná pro web. Přesunutím
ukazatele myši nad písmo zobrazíte okamžitý náhled
písma pro vybraný text. Pokud se vám písmo líbí,
můžete je použít jednoduchým klepnutím. Všechny
vybrané instance běžného písma můžete snadno a
jednoduše zaměnit za jiné písmo.
14
Vítejte
•
Připojte a umístěte tvary a obrázky k textu
Spravujte umístění tvarů a obrázků v kódu HTML nebo
kreativních textových rámečcích (nebo ve vztahu k
uměleckému textu titulků).
•
Tabulky a kalendáře
Vyberte z nabídky přednastavených formátů nebo návrhů
vlastní tabulky nebo kalendáře. K dispozici je pohodlný
kontextový panel nástrojů Tabulka, pomocí kterého lze
řadit data, formátovat buňky a vybírat ze široké nabídky
funkcí pro výpočet v tabulce (použijte absolutní odkazy
na buňky). Kalendáře jsou založeny na tabulce a
poskytují rozšířené funkce včetně podpory ročních
aktualizací, včleněných osobních událostí a státních
svátků.
•
Najít a nahradit
V textu článků lze vyhledávat slova a fráze, případně
také podle atributů textu, konkrétních písem, barev,
speciálních znaků (Unicode), regulárních výrazů a slov
na konkrétním místech ve větách.
•
Sloučení databází
Prezentujte na své webové stránce obsah databáze Serif
SDB, Microsoft Access (MDB), dBASE, dat serveru
ODBC a dalších dobře známých formátů databází, stejně
jako ze souborů Microsoft Excel, HTML a textových
souborů s oddělenými hodnotami. Návštěvníkům vašeho
webu mohou být představeny seznamy výrobků,
seznamy e-mailových adres a v podstatě jakékoli
informace z databáze. Umístěte text nebo obrázky do
oblastí opakování, opakovaných formulářů E-Commerce
Koupit nyní nebo Přidat do košíku, nebo dokonce
fragmentů HTML. Vytvořte si vlastní databázi
fotografií (s poli EXIF) pro následné sloučení.
Vítejte
15
Publikování na webu
•
Náhled vaší práce
Otestujte si svou novou webovou stránku nebo celý web
v řadě různých instalovaných internetových prohlížečů.
•
Publikujte svůj web
Publikujte do lokální složky nebo jej odešlete přímo
svému poskytovateli internetových služeb přes FTP;
nahrávejte jakékoli nové nebo upravené stránky
postupně. Rychlá publikace umožňuje odeslat a poté si
prohlédnout aktuálně zobrazenou stránku – což je při
vytváření webových stránek skvělé zejména tehdy,
chcete-li si rychle „naživo“ ověřit vzhled jednotlivých
stránek.
Nové funkce
•
Studio tlačítek (viz str. 97)
Vytvářejte si vlastní tlačítka pro navigační pruhy ve
Studiu tlačítek, což je prostředí vytvořené přímo pro
navrhování tlačítek. Všechny klíčové nástroje aplikace
WebPlus jsou po ruce pro úpravy v každém stavu
tlačítka (např. Normální, Dole, Pod ukazatelem), spolu s
inteligentní správou měřítka tlačítka. Tlačítka můžete
použít i jako samostatné objekty nebo je dokonce jedním
klepnutím převést na navigační pruh!
•
Nové navigační pruhy (viz str. 79)
Vyhraďte si čas na prozkoumání nových inteligentních
navigačních pruhů, mezi jejichž typy patří Blok,
Grafika, Řeč, Záložka, Standardní a Tradiční.
Tlačítka, oddělovače a pozadí přednastavená pro pruh a
rozbalovací nabídky lze přizpůsobit nebo vytvořit od
začátku v novém Studiu tlačítek a Studiu návrhů,
která vám dávají absolutní kontrolu nad navrhováním.
16
Vítejte
•
Rozbalovací nabídky (viz str. 93
S použitím struktury webu (nebo vlastní) vytvořte
rozbalovací navigační nabídku, která se zobrazí z
libovolného objektu aplikace WebPlus (tlačítko, objekt
galerie, rychlý tvar nebo obrázek).
•
Panely (viz str. 127)
Vytvořte panely jako kontejnery pro zobrazování
dalších detailů, užitečných rad, klávesových zkratek,
převedených navigačních pruhů, formulářů Koupit
nyní pro PayPal, v podstatě můžete vytvořit libovolné
objekty. Případně plovoucí panely, které zůstanou
zamknuty k oknu prohlížeče pro trvalé zobrazení (i při
rolování stránky). Pomocí akcí můžete k libovolnému
objektu připojit skrytý panel. Zobrazí se pouze při
přechodu nebo klepnutí tlačítkem na daný objekt (skvělé
pro tlačítka, objekty galerie, obrázky). Akce používejte
také pro rozbalovací výstražné zprávy nebo zahájení
tisku prostřednictvím tlačítek umístěných na vaší
stránce.
•
Minikošíky PayPal® (viz str. 180)
Nastavte plovoucí okno nákupního košíku E-Commerce,
které se otevře při přidání položek a po následné
minimalizaci zůstane vždy po ruce. Skvělé pro získání
přehledu o nákupech!
•
Rozšířené Mapy Google (viz str. 115)
Přesně určete umístění fotografií s použitím služby
Google Street View přímo z libovolného markeru, na
který klepnete na mapě. Mapy Google nyní podporují
neomezený počet markerů map.
Snadné používání
•
Indikace výběru při přetahování myší (viz str. 273)
Při návrhu webové stránky s komplexnějšími násobnými
objekty využijete funkci, kdy objekty označují výběr
zobrazením zářivého obrysu.
Vítejte
17
•
Výběr nástrojem Nepravidelný výběr (viz str. 273)
Nástroj Nepravidelný výběr umožňuje snadný výběr
konkrétních objektů v komplexním návrhu. Jednoduše
přetáhněte myší kolem cílového objektu, a tím jej
přidejte do výběru.
•
Nezávislé objekty vzorové stránky (viz str. 58)
Větší volnosti při návrhu dosáhnete zvýšením úrovně
objektů vzorové stránky pro vaši stránku, kdy můžete
objekty odpojit a zpřístupnit pro nezávislé úpravy.
Objekty vzorové stránky jsou nyní vizuálně odlišeny od
objektů stránky jinou barvou ohraničení. Objekty z
jiných vzorových stránek lze rovněž vzájemně vizuálně
odlišit.
•
Údaje o obchodních uživatelích pro každý web! (viz
str. 260)
Vytvářejte seskupení údajů o obchodních uživatelích,
které se nazývají Obchodní sady. Použijte obchodní
sadu pro každý web. Ideální pro vývojáře webů v
aplikaci WebPlus, kteří hledají pružnost při navrhování
více webů.
•
Uživatelské proměnné (viz str. 261)
Vytvořte vlastní proměnné, které automaticky
aktualizují běžné termíny opakující se na vašem webu.
Jedná se o skvělou funkci pro hromadnou aktualizaci
názvů produktů, cen, verzí produktů a jazykových
variant.
•
Přehledové objekty na stránce (Další informace
naleznete v nápovědě aplikace WebPlus).
Skvělé pro vypisování objektů na vaší stránce/vzorové
stránce/pracovní ploše. Záložka Objekty umožňuje také
umístění objektu, změnu pořadí a připojování vzorové
stránky ve složitých návrzích stránek.
18
Vítejte
Kreativní
•
Přechodové a bitmapové výplně a průhlednost obrysů
(viz str. 355)
Zapojte naplno svou kreativitu při práci s obrysy objektů.
Používejte lineární, eliptické, kuželové a bitmapové
výplně a průhlednost pro tvary a textové rámečky, které
zajistí upoutání pozornosti.
•
Vzrušující a moderní schémata barev (viz str. 386)
Vyzkoušejte si působivou nabídku schémat navozujících
náladu, přičemž u každého lze jedním klepnutím změnit
vzhled a styl vašeho webu. Ideální pro aktualizaci webů
založených na šablonách návrhů rozvržení motivů.
Návrhář schémat barev nyní také hostí modul Výběr
barev, který umožňuje založení vašeho vlastního
schématu na libovolné vybrané barvě pracovní plochy.
Obrázky
•
Obrázky prostřednictvím objektů Lightbox (viz
str. 122)
Klepnutím na miniatury obrázků zobrazíte
maximalizované obrázky v rozbalovacím objektu
Lightbox. Díky úspoře cenného místa je to skvělé také
pro plovoucí přihlašovací okna, formuláře a webové
stránky. Všechny objekty Lightbox plují na vaší stránce s
krásným efektem, s volitelnou funkcí prezentace,
popisků a stylů!
•
Import škálovatelné vektorové grafiky (viz str. 309)
Přidávejte na svou stránku loga, tlačítka a další
vektorové umění s použitím moderního formátu SVG,
který je čitelný pro prohlížeče (včetně komprimovaného
SVG).
•
Import dokumentů aplikace Microsoft Word 2010 (viz
str. 225)
Stejně jako v případě dokumentů aplikace Word 2007
Vítejte
19
můžete v poslední verzi importovat dokumenty ve
formátu Word 2010 přímo do textových rámečků.
•
Import vlastního uživatelského nastavení při upgradu
Provádíte upgrade z aplikace WebPlus X4? V aplikaci
WebPlus X5 nyní můžete uchovávat vlastní obsah
galerie, styly objektů, předvolby, uživatelské slovníky,
klávesové zkratky, profily PDF a mnoho dalších
objektů.
Oproti předchozím verzím aplikace jsou v nápovědě
aplikace WebPlus uvedena některá vylepšení. Další
informace naleznete v nápovědě v tématu Nové
funkce.
Instalace
Systémové požadavky
Minimum:
•
Počítač se systémem Windows, s jednotkou DVD a myší
•
Operační systém Microsoft Windows® XP (32 bitů),
Windows® Vista nebo Windows® 7
•
512 MB RAM
•
336 MB volného místa na pevném disku
•
Monitor s rozlišením 1024 x 768
•
Internet Explorer 5.5 (pro práci s inteligentními objekty
6.0 nebo vyšší)
20
Vítejte
Úpravy velkých a složitých webů vyžadují další diskové
prostředky a více paměti.
Volitelné:
•
Tiskárna kompatibilní se systémem Windows
•
Skener nebo digitální fotoaparát kompatibilní se
standardem TWAIN
•
Grafická karta s 3D akcelerací a podporou standardu
DirectX 9 (nebo vyššího) nebo OpenGL
•
.NET 2.0 pro filtry pro import textu (Word 2007/2010 +
OpenOffice) (instaluje se jako standard)
•
Pro publikování na webu a přístup k online prostředkům
je vyžadován internetový účet a připojení.
Prvotní instalace
Chcete-li nainstalovat aplikaci WebPlus, stačí pouze vložit DVD s
programem WebPlus X5 do jednotky DVD. Funkce automatického
spuštění zahájí proces instalace. Během instalace odpovídejte na
dotazy na obrazovce.
Opakovaná instalace
Budete-li chtít software později přeinstalovat nebo změnit instalaci,
vyberte v nabídce Start systému Windows možnost
Nastavení/Ovládací panely a poté klepněte na ikonu Přidat nebo
odebrat programy. Ujistěte se, že je do jednotky DVD vložen
disk DVD s programem WebPlus X5, klepněte na tlačítko
Instalovat... a dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
2
Začínáme
22
Začínáme
Začínáme
23
Průvodce spuštěním
Při spuštění programu se zobrazí Průvodce spuštěním, který nabízí
několik způsobů zahájení práce s aplikací WebPlus:
Volby jsou srozumitelné. Web lze vytvořit od začátku nebo
použitím předdefinované šablony návrhu. Jednou uložené weby lze
otevřít a webové stránky, které nebyly vytvořeny v aplikaci
WebPlus, lze importovat do vašeho webu ze souboru nebo adresy
URL.
•
Vytvořit nový web – vytvoření webu od začátku
•
Použít šablonu návrhu – rychlé vytvoření webu na
základě předdefinované šablony
•
Další – přístup k řadě bezplatných zdrojů a šablon
návrhu (s možností zakoupení)
24
Začínáme
•
Otevřít – přístup k nedávno otevřeným webům
Umístěním ukazatele myši na položku se zobrazí její
rychlý náhled.
•
Výuka – přístup k výukovým lekcím, informacím o
podpoře a dalším zdrojům
Pomocí rozevírací nabídky Zvolit pracovní plochu můžete zvolit
vzhled pracovní plochy (tj. umístění záložek Studia, velikosti
záložek a stav zobrazení nebo skrytí záložek).
Při klepnutí na různé profily v nabídce se zobrazí
náhledy pracovní plochy pro jednotlivá rozvržení.
Průvodce spuštěním se ve výchozím nastavení zobrazí při spuštění
aplikace WebPlus. Zobrazování průvodce můžete vypnout
zaškrtnutím políčka Tohoto průvodce příště nezobrazovat na
obrazovce Průvodce spuštěním nebo prostřednictvím políčka
Používat Průvodce spuštěním v dialogovém okně
Nástroje>Možnosti... (použijte položku nabídky
Možnosti>Obecné).
Vytvoření webu pomocí šablony
návrhu
Aplikace WebPlus je dodávána s celou řadou šablon návrhu
různých kategorií, které urychlí vytváření webů všeho druhu.
Každá šablona nabízí:
•
Komplementární návrh – profesionálně navržené,
vizuálně velmi působivé rozvržení.
•
Schémata – vyberte některé ze schémat barev, která
mají každé svůj název, a použijte určitý vzhled a styl.
Začínáme
•
25
Výběr stránky – vyberte některé nebo všechny stránky
šablon (např. Domů, Produkty, O nás atd.), na kterých
chcete založit svůj nový web.
Šablony návrhu jsou dvojího druhu: rozvržení motivu, kde
vyberete své vlastní obrázky, nebo hotové profesionální šablony,
které už obrázky obsahují.
Rozvržení motivu
Tyto šablony nabízejí
výběr motivů (např.
Čmáranice), které
mohou být základem
vašeho webu. Místo
obrázků jsou v nich jen
zástupné symboly
obrázků. Stačí k nim
přidat vlastní obrázky,
upravit zástupný text a
můžete publikovat.
Hotové profesionální
šablony
Tyto šablony jsou
rozděleny do kategorií a
obsahují volně šiřitelné
obrázky, které můžete
převzít a velmi rychle
vytvořit hotový web.
Stačí jen upravit
zástupný text a můžete
publikovat.
26
Začínáme
Vytvoření webu pomocí šablony návrhu:
1.
Spusťte aplikaci WebPlus, nebo vyberte v nabídce
Soubor příkaz Průvodce spuštěním.... Zobrazí se
Průvodce spuštěním.
2.
Vyberte možnost Použít šablonu návrhu.
3.
V dialogovém okně vyberte v hlavním podokně návrh
pomocí rozvržení motivu, nebo pomocí profesionální
šablony.
Rozvržení motivů
Profesionální šablony návrhu
Začínáme
27
Profesionální šablony jsou seskupeny do tématických kategorií.
Chcete-li zobrazit další možnosti, použijte posuvník nebo sbalte
kategorii (klepněte na tlačítko vedle názvu kategorie). Obsah
pravého podokna se aktualizuje a zobrazí se v něm miniatury
dostupných stránek dané šablony.
4.
Vyberte v pravém podokně stránky, které
chcete použít ve svém webu. Zaškrtněte
nebo zrušte zaškrtnutí políček pod
jednotlivými stránkami, nebo klepněte na
tlačítko Vybrat vše, kterým vyberete
všechny stránky. Klepnutím na tlačítko
Odznačit vše aktuální výběr zrušíte.
5.
Vyberte Schéma barev z rozevíracího
seznamu v horní části dialogového okna
(první tři schémata jsou navržena
speciálně pro vybranou šablonu).
Miniatury stránek budou aktualizovány a
projeví se na nich nový vzhled stránky.
Chcete-li se na stránku podívat blíže,
použijte tlačítko Zvětšit zobrazení nebo
Zmenšit zobrazení nebo posuvník
zvětšení v dolní části dialogového okna
6.
Klepněte na tlačítko Otevřít.
Web se otevře na první (domovské) stránce. Na pravé straně bude
záložka Web nástroje Studio, která ve formě stromové struktury
webu zobrazí různé stránky, z kterých web sestává.
28
Začínáme
Poznámky
Z kategorií šablon (kromě profesionálních šablon
aplikace WebPlus X5) máte přístup k dalším šablonám
společnosti Serif, které můžete dokoupit.
Každá šablona obsahuje schéma barev. Výměnou
podkladového schématu tak můžete kdykoli změnit
barevné provedení webu.
Libovolný web vytvořený v aplikaci WebPlus můžete
uložit jako soubor šablony (*.wpx), který lze pak
používat jako základ pro další weby. Viz téma Ukládání
vlastních šablon v nápovědě aplikace WebPlus.
Vytvoření webu od začátku
Přestože šablony návrhu zjednodušují výběr návrhu, lze stejně
snadno vytvořit nový, prázdný web.
Vytvoření nového webu od začátku použitím Průvodce
spuštěním
•
Spusťte aplikaci WebPlus.
– nebo –
Klepněte na tlačítko
Standardní.
•
Nový web na panelu nástrojů
Vyberte položku Vytvořit>Vytvořit nový web.
Nový web se otevře s prázdnou stránkou, která použije výchozí
vlastnosti stránky.
Začínáme
29
Stejný výsledek docílíte klepnutím na tlačítko
Storno v Průvodci spuštěním.
Založení nového webu v průběhu relace aplikace
WebPlus
•
Vyberte položku Nový v nabídce Soubor.
Chcete-li rychle vytvořit web od začátku, pomůže vám v aplikaci
WebPlus Pruh rychlého tvůrce. Na záložce jsou uvedeny často
používané objekty a funkce, které přidáte na webovou stránku
přetažením myší, aniž byste museli být předem detailně
obeznámeni se širokou nabídkou panelů nástrojů aplikace
WebPlus.
Otevření existujícího webu
Existující web aplikace WebPlus můžete otevřít pomocí Průvodce
spuštěním, z panelu nástrojů Standardní nebo prostřednictvím
nabídky Soubor. Můžete také importovat webové stránky
z existujících webů HTML prostřednictvím nabídky Soubor.
(Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci WebPlus.)
Otevření existujícího webu WebPlus (Průvodce
spuštěním):
1.
V Průvodci spuštěním můžete své weby zkontrolovat
v části Otevřít. Na začátku seznamu se zobrazí naposledy
otevřený web. Chcete-li před otevřením zobrazit náhled
webu jako miniaturu, umístěte ukazatel myši na jeho
název v seznamu.
2.
Otevřete jej klepnutím na název.
Pokud nebyl web v poslední době otevřen, klepněte na
tlačítko
Procházet... a vyhledejte jej.
30
Začínáme
Otevření existujících webů aplikace WebPlus (v relaci
aplikace WebPlus):
Otevřít na panelu nástrojů
1.
Klepněte na tlačítko
Standardní.
2.
V dialogovém okně Otevřít vyberte složku a názvy
souborů. Chcete-li vybrat více webů, můžete klepnutím
se stisknutou klávesou Shift vybrat více sousedících
souborů nebo klepnutím se stisknutou klávesou Ctrl více
jednotlivých souborů, které spolu nesousedí.
3.
Klepněte na tlačítko Otevřít.
Otevření webů přetažením:
•
Přetáhněte miniaturní náhled webu z aplikace
Průzkumník Windows na libovolné místo na pracovní
ploše aplikace WebPlus.
Obnovení uložené verze otevřeného webu:
•
Vyberte příkaz Obnovit v nabídce Soubor.
Nahrazování písem
Aplikace WebPlus podporuje automatické nahrazování písem
v situacích, kdy otevřete web WebPlus obsahující písma, která
nejsou v počítači uložena. V zobrazeném dialogovém okně můžete
chybějící písmo v případě potřeby nahradit také ručně. Další
informace naleznete v nápovědě k aplikaci WebPlus.
Začínáme
31
Práce s více než jedním webem
Je-li otevřeno současně více webů, lze mezi nimi snadno přepínat
několika způsoby.
Web lze aktivovat klepnutím
na záložku Okno v horní
části pracovní plochy
(například w456.wpp).
Lze rovněž vybrat název
aktuálně otevřeného webu v
nabídce Okno. Neuložené
weby jsou označeny
hvězdičkou a momentálně
aktivní web je označen
znakem zatržení. V uvedené
ukázce je web w456.wpp
aktivní a není uložen.
Uložení webu
Uložení práce:
•
Klepněte na příkaz
Standardní.
•
Chcete-li soubor uložit pod jiným názvem, vyberte
příkaz Uložit jako... v nabídce Soubor.
Uložit na panelu nástrojů
Neuložené weby jsou na záložce Okno nebo v nabídce
Okno označeny hvězdičkou za názvem.
32
Začínáme
3
Nastavení webů a
stránek
34
Nastavení webů a stránek
Nastavení webů a stránek
35
Základní informace o struktuře a
navigaci webu
Na rozdíl od tištěných publikací není struktura webu tvořena
lineární posloupností jednotlivých stránek. Oproti tomu je lepší si
navrhovaný web představovat spíše prostorově, jako strukturu
(například jako muzeum, kterým procházejí návštěvníci). Obecně
lze předpokládat, že návštěvníci vstoupí „hlavním vchodem“
(Domovská stránka). Avšak na další směřování jejich kroků budou
mít vliv odkazy, které jim jako vývojáři webu poskytnete. Tyto
navigační cesty si lze představit jako chodby spojující jednotlivé
sály muzea. Na vás jako na „architektech“ záleží, zda vytvoříte
smysluplné uspořádání stránek a odkazů tak, aby návštěvníci
snadno našli všechny objekty svého zájmu a aby nebloudili.
V aplikaci WebPlus lze pomocí stromu struktury webu vytvořit
vizuální mapu strukturu webu a poté přidat navigační pruhy –
pomocí nichž lze definovanou strukturu dynamicky přizpůsobit.
Struktura webu
Na rozdíl od pomyslného muzea v našem příkladu „struktura“
webu nijak nesouvisí s konkrétním fyzickým rozvržením ani
umístěním stránek. Jedná se spíše o způsob logického rozvržení
obsahu webu tak, aby návštěvníci snadněji našli požadované
informace. Jedním z nejužitečnějších principů uspořádání – který
je v aplikaci WebPlus silně podporován – je struktura
„invertovaného stromu“, která má počátek na domovské stránce a
poté se větví na další stránky. Díky tomuto uspořádání tak bude váš
obsah návštěvníkovi předložen přehledným způsobem,
s hierarchickou strukturou rozdělenou na oddíly a úrovně.
•
Pojmem oddíl se rozumí kategorie obsahu, například
„Fotogalerie“, „Produkty“ nebo „Kontakt“. Různé hlavní
kategorie jsou obvykle uvedeny v navigačním pruhu
domovské stránky. V ideálním případě náleží každá
stránka webu do některého konkrétního oddílu.
36
Nastavení webů a stránek
Pokud se v oddílu nachází více než jedna stránka, bude
mít daný oddíl vlastní hlavní stránku, která obvykle
slouží jako nabídka umožňující přístup k podřízeným
stránkám.
•
Pojmem úroveň se označuje počet kroků (neboli
přechodů), o které je daná stránka vzdálena od domovské
stránky. Domovská stránka se vždy nachází na úrovni 1,
obvykle spolu se stránkami, které tvoří nabídku hlavních
oddílů. To usnadňuje funkci navigačních pruhů; funkce
může pracovat automaticky. Na úrovni 2 se nacházejí
stránky, které jsou o jeden krok „níže“ než stránky
nabídky oddílů. Tyto stránky jsou považovány za
podřízené stránky příslušné „nadřízené“ stránky. Příklad:
Nadřízená stránka Produkty může mít dvě podřízené
stránky Produkt1 a Produkt2.
Strom struktury webu v aplikaci WebPlus (na záložce Web)
poskytuje vizuální pomůcku k uspořádání obsahu webu do oddílů a
úrovní. Strom webové struktury v aplikaci WebPlus může vypadat
například takto:
Prostřednictvím stromu webové struktury lze snadno vizualizovat
vztahy mezi stránkami a rozvrhnout web způsobem, které nejlépe
odpovídá nabízenému obsahu.
Nastavení webů a stránek
37
Samozřejmě, web je ve skutečnosti vždy propojenou sítí webových
stránek, takže stromová struktura nijak nebrání možnosti vytvořit
propojení mezi dvěma libovolnými stránkami. Tato propojení však
nejsou hlavními cestami, po kterých se ubírají návštěvníci vašeho
webu – nahoru, dolů a do stran. Díky logického a přehlednému
návrhu oddílů a úrovní lze daným webem lépe procházet. Aplikace
WebPlus usnadňuje vytváření navigačních pruhů, které odrážejí
strukturu webu a pomáhají návštěvníkům v orientaci podél
„hlavních cest“.
Kromě toho aplikace WebPlus podporuje také stránky HTML a
odkazy mimo web, které lze do struktury webu vložit jako do
kterékoli jiné stránky. Ikony stránek pro tyto prvky se vzhledem
mírně liší od standardní webové stránky. Cílem je upozornit na to,
že jsou založeny pouze na kódu HTML (Další informace naleznete
v nápovědě aplikace WebPlus), resp. že odkazují na umístění
mimo daný web.
Navigace
Navigační prvky pro přecházení mezi webovými stránkami lze
v aplikaci WebPlus snadno přidat pomocí předprogramovaných
navigačních pruhů, díky nimž lze snáze pochopit strukturu webu.
S jejich pomocí lze snadno navrhnout přehledný web. Stačí vybrat
některý navigační pruh na panelu nástrojů Webové objekty a
aplikace WebPlus již provede zbývající práci za vás!
Zde je například navigační pruh, který jsme vybrali pro web
zobrazený v hlavním stromě výše. Tlačítka zpřístupňují odkazy na
domovskou stránku a na stránky nabídky oddílů (na úrovni 1) a
také rozbalovací nabídky s odkazy na podřízené stránky (v tomto
případě na úrovni 2).
38
Nastavení webů a stránek
Další informace najdete v tématu Přidání navigačních pruhů na
str. 79.
Nastavení vlastností webu
Vlastnosti webu umožňují použít nastavení, které se bude
vztahovat na celý web. Obecně řečeno, nastavení vlastností webu
se určuje při plánování webu. Jakmile vlastnosti jednou nastavíte,
obvykle je již nebudete upravovat (přestože tato možnost vždy
existuje).
Některé vlastnosti webu, jako je například vzhled stránky nebo
nastavení optimalizace pro vyhledávací moduly, se projevují také
na jednotlivých stránkách (pomocí dialogového okna Vlastnosti
stránky na stránce 67). Tato funkce vám případně umožňuje
přepsat nebo doplnit „globální“ vlastnosti webu a použít „lokální“
nastavení na konkrétní stránky.
Zobrazení a úprava nastavení vlastností webu
•
V nabídce Soubor vyberte příkaz Vlastnosti webu....
Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti webu s
jednotlivými volbami nabídky, které představují určitý
aspekt vlastností webu.
Volba nabídky
Vlastnost
Stránka
(výchozí)
Výchozí zarovnání stránky
Umožňuje nastavit výchozí vodorovné zarovnání
stránky (doleva nebo na střed).
Nastavení webů a stránek
39
Výchozí velikost stránky
Výchozí nastavení šířky a výšky umožňuje určit
rozměry nových standardních webových a
vzorových stránek.
Vzhled stránky
Nastaví barvy podle schématu nebo bez schématu
pro celý web pro hypertextové odkazy, barvu na
stránce a barvu pozadí.
Pojmenovávání
souborů
Výchozí přípona souboru stránky
Výchozí příponou pro publikované stránky je
.HTML. Některé webové servery vyžadují použití
jiné přípony.
Varovat při použití velkých písmen v názvech
souborů
Při vytváření nových stránek se uživateli zobrazí
varování v případě, že se v názvu souboru
vytvářené stránky objeví velká písmena.
Názvy souborů prostředků
Určuje formátování názvů souborů prostředků tak,
aby bylo možné soubory úspěšně odeslat
poskytovateli ISP, který uplatňuje omezení názvů
souborů.
Publikování
Adresa URL webu
Definuje úplnou adresu URL. Toto je požadavek
na optimalizaci pro vyhledávací služby pomocí
map webů nebo kanálů RSS.
Účet FTP
Nastaví výchozí účet FTP používaný pro
publikování na webu.
Nastavení účtu FTP
Zobrazí výchozí nastavení účtu FTP.
40
Nastavení webů a stránek
Grafika
Globální možnosti exportu obrázku
Použije výchozí formátování, převzorkování,
pojmenování, optimalizace, převod textu na
křivky a maximální šířku a výšku pro propojené
obrázky.
Výstup HTML
Výstup HTML a Výchozí nastavení HTML ID
Určuje výstup vašich webových stránek výběrem
různých metod kódování a způsob generování
identifikátorů HTML.
Záhlaví stránky
Přidá podrobné informace o autorovi a autorských
právech do záhlaví stránek webu.
Funkce
Inteligentní objekty
Přepíše barvy blogu, fóra nebo systému CMS
konfigurovatelnými barvami mimo schéma nebo
barvami aktuálního schématu vašeho webu.
Funkce
Inteligentní objekty
Použije aktuální schéma barev webu na
inteligentní objekty, jako jsou blogy, fóra a
systémy CMS.
Lightbox
Obecné nastavení
Určí nastavení pro objekty Lightbox přes celý
web. Konfigurovat lze okraj, barvu okraje, barvu a
krytí obsahu a nastavení přehrávání.
Nastavení popisků
Nastaví písmo popisků, umístění, velikost, barvy a
krytí písma a barvu pozadí textu.
Nastavení pozadí
Nastaví barvu a krytí pozadí.
Náhled objektu Lightbox
Nastavení webů a stránek
41
Klepnutím na tlačítko Náhled objektu
Lightbox... vyzkoušejte právě provedená
nastavení objektu Lightbox.
Ikona oblíbených Zobrazit ikonu oblíbených položek..
Nastaví soubor ikony (grafiku) pro web se
položek
znázorněním, kdy návštěvník webu vytvoří
záložku na váš web.
Vyhledávání
Popisovače vyhledávacích služeb
Zahrne nepovinné popisné informace a klíčová
slova pro váš web.
Vyhledávací
moduly
Mapy webů a metaznačky robots
Informují vyhledávací moduly nebo prvky robots,
zda mohou procházet, analyzovat a indexovat
stránky vašeho webu. Soubor mapy webů
zahrnuje webové stránky určené k indexování,
zatímco metaznačka Robots (nebo soubor
robots.txt) určuje, které stránky mají být z
indexování vyloučeny.
Souhrn
Vlastnosti a statistika
Zobrazí a upraví informace pro aktuální web.
Nastavení velikosti a zarovnání stránky
Výchozí nastavení vlastností webu pro Šířku a Výšku určují
rozměry nové nebo vzorové stránky. Výchozí nastavení vlastnosti
webu pro zarovnání (buď vlevo, nebo na střed) určují zarovnání
obsahu stránky v prohlížeči.
Jedním z prvních kroků, které můžete chtít provést při vytváření
nového webu od začátku, je kontrola výchozích rozměrů a jejich
přizpůsobení. Rozměry můžete kdykoli změnit. Doporučujeme
však provádět změny pouze do okamžiku, než se dostanete k
rozvrhování ovládacích prvků na stránce.
42
Nastavení webů a stránek
Jako šířku stránky se doporučuje používat takové nastavení, které
odpovídá standardnímu monitoru (bezpečnou hodnotou je obvykle
750 pixelů) a nenutí uživatele k vodorovnému posouvání.
Nastavení rozměrů a zarovnání stránky lze přepsat pro konkrétní
stránku (viz téma Nastavení vlastností stránky na stránce 67).
Nastavení rozměrů stránek v celém webu
•
V nabídce Stránka vyberte jiné hodnoty Šířka a Výška,
které chcete použít na stránky.
Jako vlastnost webu můžete také změnit výchozí nastavení
zarovnání stránky.
Nastavení zarovnání stránek v celém webu
•
V nabídce Stránka vyberte přepínač Vlevo nebo Na
střed v rozevírací nabídce Výchozí zarovnání stránky.
Nastavení vzhledu stránky
Barvy hypertextových odkazů, barvy na stránce, barvy pozadí a
obrázek na pozadí lze určovat globálně pomocí vlastností webu. To
znamená, že všechny vytvořené webové stránky převezmou
uvedená nastavení. Nastavení prvků na stránce a pozadí stránky
však můžete přepsat specificky pro jednotlivé stránky. Další
informace naleznete v tématu Nastavení vlastností stránky na
str. 1.
Weby založené na šablonách nebo vytvořené od začátku
standardně používají pro hypertextové odkazy a barvy na stránce
schémata barev. Tyto barvy patří do aktuálního schématu barev
webu, nicméně máte možnost kdykoli přepnout na jiné schéma
nebo změnit jednotlivé barvy. Další informace naleznete v tématu
Použití schémat barev na stránce 386.
Nastavení webů a stránek
43
Nastavení barev hypertextových odkazů, barev na
stránce a barev pozadí
1.
Na záložce Stránka v oddílu Vzhled stránky klepněte na
šipku dolů a vyberte barvu, kterou chcete změnit.
2.
Vyberte jinou barvu v rozbalovacím seznamu, ve kterém
jsou uvedeny očíslované barvy schématu a další barvy.
Klepnutím na položku Další barvy... zobrazíte dialogové
okno Výběr barev, kde můžete volitelně vybrat barvu.
3.
Klepněte na tlačítko OK.
Nastavení obrázku na pozadí
1.
V oddílu Vzhled stránky klepněte na položku Obrázek
na pozadí....
2.
Zaškrtněte políčko Použít obrázek na pozadí a pak v
dialogovém okně Importovat obrázek vyhledejte a
vyberte požadovaný obrázek. Klepněte na tlačítko
Otevřít.
•
Po klepnutí na tlačítko Možnosti exportu...
rozhodněte, zda chcete obrázek při exportu převést
nebo ponechat v původním stavu.
•
Jestliže zaškrtnete políčko Posouvat společně se
stránkou, bude obrázek na pozadí posouván
nezávisle na obsahu stránky v okně prohlížeče.
Jestliže políčko zaškrtnuto není, obrázek nelze
rolovat s obsahem stránky.
•
Rozevírací nabídka Opakovat určuje, jakým
způsobem bude obrázek opakovaně zobrazován na
pozadí (Vodorovně, Svisle nebo Dlaždice). Volba
Žádné umístí pouze jeden obrázek.
•
V rozevírací nabídce Umístění lze nastavit umístění
obrázku (například Nahoru na střed).
44
Nastavení webů a stránek
Pro opakující se obrázky na pozadí se obrázek
opakovaně vykresluje od počáteční pozice. Můžete
také zadat vlastní umístění, kterým nastavíte pozici
obrázku relativně vůči levému hornímu rohu.
3.
Klepněte na tlačítko OK.
Jestliže používáte obrázek na pozadí s průhlednými
oblastmi, je stále aktivní barva na pozadí, která bude
obrázkem prosvítat. V opačném případě obrázek zcela
překryje barvu na pozadí.
Jestliže nastavíte průhlednou barvu na stránce, zobrazí
se obrázek na pozadí a okraje stránky nebudou zřetelné
s tím, že obsah bude nadále omezen rozměry stránky.
Další informace týkající se ostatních ovládacích prvků na záložce
naleznete v nápovědě k aplikaci WebPlus.
Optimalizace pro vyhledávací služby
Pojmem indexování nebo vytváření rejstříků se označuje
automatické shromažďování informací o daných webových
stránkách pomocí vyhledávacích modulů (například Google,
Yahoo či mnohých jiných). Pokud jsou informace „vytěženy“
vyhledávacím modulem, mohou uživatelé tohoto modulu na
základě indexovaných informací získávat rychlé a přesné výsledky
při prohledávání webu podle vyhledávacích kritérií zadaných
uživatelem.
Standardně se indexování provádí pro každou publikovanou
webovou stránku (zejména pro text nadpisů). Avšak vzhledem
k tomu, že v celosvětové síti Internet se nacházejí miliardy
nepřetržitě indexovaných webových stránek, snaží se weboví
vývojáři proces tohoto indexování optimalizovat tak, aby se
stránky webu ve výsledcích vyhledávání uživatele zobrazily co
nejvíce vpředu.
Nastavení webů a stránek
45
Optimalizaci webových stránek pro vyhledávací moduly lze
provést několika způsoby:
•
Přiřazení titulků ke stránkám: Ke stránkám lze kromě
názvu přiřadit také titulky. Díky tomu lze stránky ve
výsledcích vyhledávání označit kromě názvů stránek také
pomocí užitečnějších titulků. Příklad: Domovskou
stránku webu o americkém ptactvu lze označit titulkem
„Americké ptactvo – domovská stránka“ namísto
pouhého označení „Domovská stránka“, následovaného
popisem stránky. Další informace lze najít v tématu
Nastavení názvů stránek a souborů.
•
Metaznačky Popis a Klíčová slova: K webu i
jednotlivým stránkám lze připojit popisný text, který
bude zobrazen ve všech výsledcích vyhledávání
souvisejících s daným webem či stránkami. Klíčová
slova umožňují dosáhnout větší míry shody mezi textem
zadaným do vyhledávacího modulu (například textem
zadaným ve vyhledávači Google) a klíčovými slovy
připojenými k danému webu nebo stránce. Kromě toho
lze definovat metaznačku robots, která umožní
zahrnout web nebo stránky do procesu indexování nebo
je z něj naopak vyjmout. Lze také zabránit procházení
hypertextových odkazů na jiné stránky (prolézání roboty
typu „spider“).
•
ALT text obrázků: Vyhledávací roboti mohou využívat
také alternativní text, který se zobrazuje namísto
obrázků, pokud je nelze zobrazit. Další informace lze
najít v tématu Nastavení možností exportu obrázků.
•
Text titulku hypertextového odkazu: Vyhledávací
roboti mohou využívat také podpůrný popisný text
(například „Seznamte se s naší novou řadou produktů“)
zobrazovaný v situaci, kdy je ukazatel myši umístěn na
cílové místo hypertextového odkazu. Další informace
naleznete v tématu Přidání hypertextových odkazů a
ukotvení.
46
Nastavení webů a stránek
•
Robots: Stránky (nebo složky) lze vyloučit s procesu
indexování vyhledávacími moduly pomocí souboru
robots. Jedná se o obdobný princip jako u metaznačky
robots, avšak zde se používá textový soubor (robots.txt),
který informuje roboty či vyhledávací moduly typu
spider, co se nemá indexovat. Tento soubor jednoduše
obsahuje odkazy na vyloučené stránky či složky webu.
•
Mapy webů: Jedná se o koncepci opačnou k souboru
„robots“; stránky lze zahrnout do procesu indexování či
inteligentního prolézání kvůli lepší optimalizaci. Odkazy
na stránky webu jsou uloženy ve vyhrazeném souboru
s mapou webu (sitemap.xml).
Bez ohledu na to, zda používáte metaznačky, soubor robots nebo
mapy webů samostatně nebo v kombinaci, aplikace WebPlus
konfiguraci velmi usnadňuje. Vzhledem k tomu, že nastavení lze
vytvořit nebo upravit pro celý web (Vlastnosti webu, volba
nabídky Vyhledávací modul), bude pro každou nově vytvořenou
stránku přijato nastavení vyhledávacích modulů definované pro
web. Změníte-li nastavení pro web, bude nové nastavení
automaticky aktualizováno pro všechny webové stránky. Nastavení
pro web však lze pro jednotlivé webové stránky kdykoli přepsat
(Vlastnosti stránky, volba nabídky Vyhledávací modul). Přepsání
nastavení u stránek znamená, že následné změny nastavení pro web
nebudou mít na tyto stránky žádný vliv.
Použití titulků, popisů a značek
Pokud chcete zvýšit pravděpodobnost, že váš web bude
zaregistrován službami hlavních webových vyhledávačů, je vhodné
optimalizovat použití titulků stránek a zadat odpovídající popisy a
značky. Tyto prvky jsou volitelné. Vyhledávací služby udržují
katalogy webových služeb, které jsou často kompilovány
prostřednictvím mapovacích aplikací nebo jiných programů. Tyto
aplikace procházejí web a shromažďují údaje o webových
serverech a jejich obsahu. Tím, že ke svým stránkám připojíte
popisné titulky, popisy či značky, těmto službám usnadníte
zpracování informací o vašem webu.
Nastavení webů a stránek
47
Titulky, popisy nebo značky můžete definovat pro celý web nebo
pro jednotlivé webové stránky. Příklad: K jednoduchému
ornitologickému webu můžete připojit následující podrobnosti,
které budou odrážet obsah webu nebo jednotlivých stránek.
Vlastnosti webu
Vlastnosti stránky
Název
N/A
Americké ptactvo: Galerie
rajek a volavek
Popis
Tento jedinečný
web s rozsáhlou
fotogalerií
přibližuje všem
milovníkům
opeřenců krásu
i rozmanitost
severoamerického
ptactva.
Tyto větší ptačí druhy lze
spatřit ve sladkovodních
močálech, v pobřežních
lagunách a dokonce i při
mořských pobřežích.
Klíčová
slova
Ptáci, Amerika,
Audubon
Volavka rusohlavá, volavka
velká, volavka zelenohřbetá
Zadání popisovačů vyhledávacích služeb:
1.
(Pro web) Vyberte příkaz Vlastnosti webové stránky...
v nabídce Soubor.
– nebo –
(Pro jednotlivou stránku) Klepněte pravým tlačítkem
myši na stránku na pracovní ploše (nebo na záložce
Web) a vyberte položku Vlastnosti stránky... (nebo
vyberte tuto položku z nabídky Upravit).
2.
V dialogovém okně klepněte na volbu nabídky Hledat.
3.
V horním okně zadejte stručný popis webu. Přestože
popis může být libovolně dlouhý, nejdůležitějších je
prvních deset slov.
48
Nastavení webů a stránek
4.
V následujícím okně zadejte libovolný počet klíčových
slov (oddělených čárkami), která podle vašeho názoru
výstižně charakterizují váš web nebo jednotlivou stránku.
Pokuste se vžít do role možného návštěvníka. Jaká
klíčová slova můžete chtít zadat při vyhledávání právě
toho obsahu, který váš web nebo stránka nabízí?
5.
V rozevírací nabídce zadejte kód identifikující jazyk,
který má být použit. Většina internetových vyhledávačů
umožňuje jazykově specifické vyhledávání webových
stránek, což znamená, že váš web se ve výsledcích
vyhledávání zobrazí v souladu s nastaveným kódem
jazyka.
Vyloučení stránek z procesu indexování
(metaznačky robots)
Způsob, jakým budou vyhledávací roboti přistupovat k webu či
jednotlivým stránkám, lze definovat pomocí metaznaček robots.
Pro celý web nebo pro jednotlivé stránky lze určit, že mají či
naopak nemají být indexovány, že hypertextové odkazy na
stránkách mají či naopak nemají být procházeny, nebo jakoukoli
kombinaci uvedených možností. Nastavení platné pro celý web lze
definovat zaškrtnutím volby Indexovat stránky na tomto webu a
Používat odkazy ze stránek nebo pomocí voleb přepsání ve
vlastnostech jednotlivých stránek.
Povolení vytváření metaznaček robots:
1.
(Pro web) Vyberte příkaz Vlastnosti webové stránky...
v nabídce Soubor.
– nebo –
(Pro jednotlivou stránku) Klepněte pravým tlačítkem
myši na stránku na pracovní ploše nebo na záložce Web
a vyberte položku Vlastnosti stránky... (nebo vyberte
tuto položku z nabídky Upravit).
2.
Vyberte volbu nabídky Vyhledávací modul a zaškrtněte
volbu Vytvořit metaznačky robots (pro stránku, u které
chcete přepsat nastavení platné pro celý web).
Nastavení webů a stránek
3.
49
(Pro web) Pomocí dvou dílčích voleb povolte či
zablokujte indexování celého webu vyhledávacími
moduly (zaškrtnutí, resp. zrušení zaškrtnutí volby
Indexovat stránky na tomto webu) nebo povolte či
zablokujte indexování všech stránek, na které směřuje
odkaz z indexované stránky (zaškrtnutí, resp. zrušení
zaškrtnutí volby Používat odkazy ze stránek).
– nebo –
(Pro stránku) Zaškrtněte volbu Přepsat nastavení webu
pro vyhledávací moduly a poté zaškrtněte volbu
Vytvořit metaznačku robots a zaškrtněte, resp. zrušte
zaškrtnutí u ekvivalentních dílčích voleb pro specifickou
stránku.
Vyloučení stránek z procesu indexování
(soubor robots)
Cíl této metody je stejný jako při použití metaznačky robots, avšak
k webovým stránkám se nepřidává žádná metaznačka robots, ale je
vytvořen soubor robots.txt. Tento soubor robots.txt je uložen
v kořenovém adresáři webu a lze jej zobrazit v libovolném
textovém editoru, aby bylo možné snadno ověřit stránky a složky,
které mají být vyloučeny.
Aktivace souboru robots.txt:
1.
V nabídce Soubor vyberte příkaz Vlastnosti webu....
2.
Při použití volby nabídky Vyhledávací modul zaškrtněte
volbu Vytvořit soubor robots pro vyhledávací
moduly.
3.
(Pro web) Povolte nebo zablokujte indexování celého
webu vyhledávacími moduly tak, že zaškrtnete, resp.
zrušíte zaškrtnutí volby Indexovat stránky na tomto
webu).
50
Nastavení webů a stránek
– nebo –
(Pro stránku) Ve vlastnostech stránky zablokujte
indexování stránky vyhledávacími moduly tak, že
zaškrtnete volbu Přepsat nastavení webu pro
vyhledávací moduly a poté zrušte zaškrtnutí volby
Indexovat tuto stránku.
Zahrnutí stránek do procesu indexování
Doposud jsme se zabývali zejména metodami, pomocí nichž lze
vyloučit webové stránky z indexování. Bez použití uvedených
ovládacích prvků budou stránky indexovány tak, že vyhledávací
moduly projdou hypertextové odkazy na stránce a prolezou obsah
jejich cílových umístění a vytěží klíčová slova, popisy a text na
indexované stránce. Tento proces však nemusí být příliš efektivní,
protože mezi stránkami v rámci webu může existovat pouze
omezený počet hypertextových odkazů. Na základě toho lze
vytvořit soubor s mapou webu pro vyhledávací moduly
(sitemap.xml), který bude sloužit jako lokální vyhledávací
pomůcka pro mapovací aplikace umožňující zahájit prohledávání
webu. Tento soubor bude jednoduše obsahovat seznam stránek
v daném webu, pro které jste povolili indexování. Soubor obsahuje
také informace o tom, kdy byly stránky upraveny a kdy byl měl
vyhledávací modul stránku zkontrolovat a jak jsou jednotlivé
stránky mezi sebou vzájemně „důležité“.
Stejně jako v případě souboru robots bude na základě nastavení
vlastností stránek a webu vytvořen soubor s mapou webu (ten je
publikován spolu s webem); soubor je uložen v kořenovém
adresáři složky webu (obvykle spolu se souborem robots.txt).
Jedním požadavkem při použití map webů pro
vyhledávací moduly je nutnost deklarovat absolutní
adresu URL. To umožňuje indexování vlastních adres
URL (například www.helloworld.com). Uživatelé
vyhledávacích modulů poté mohou použít odkaz na váš
web z výsledků vyhledání.
Nastavení webů a stránek
51
Povolení map webů pro vyhledávací moduly:
1.
V nabídce Soubor vyberte příkaz Vlastnosti webu....
2.
Při použití volby nabídky Vyhledávací modul zaškrtněte
volbu Vytvořit soubor s mapou webu pro vyhledávací
moduly.
3.
(Volitelné) Je-li zaškrtnuta výše uvedená volba, lze
přejmenovat výchozí soubor sitemap.xml. Klepněte na
tlačítko Změnit... a proveďte požadované úpravy.
4.
(Pro web) Volba Indexovat stránky na tomto webu je
zaškrtnutá, aby mohl být soubor mapy webu zaplněn
seznamem všech stránek webu (kvůli „lepšímu
zveřejnění“ stránky). Zrušte zaškrtnutí volby – vytvoří se
prázdný soubor sitemap.xml.
– nebo –
(Pro stránku) Ve vlastnostech stránky zaškrtněte volbu
Přepsat nastavení webu pro vyhledávací moduly a
volbu Indexovat tuto stránku, aby stránka byla přidána
do souboru mapy webu. Tento krok předpokládá, že web
jako celek není v souboru sitemap.xml uveden.
5.
Zaškrtněte nebo naopak zrušte zaškrtnutí jednotlivých
voleb mapy webu, včetně voleb:
•
Datum a čas poslední úpravy stránky.
•
Frekvence změn na stránce (nastavení položky
v rozevírací nabídce na následující frekvence:
jednou za hodinu, denně, týdně, měsíčně, ročně
nebo nikdy): Tento údaj vyhledávacímu modulu
napovídá, jak časti se bude stránka pravděpodobně
měnit. Podle tohoto nastavení vyhledávací modul
určí, jak často se má daná stránka indexovat.
•
Hodnocení priority stránky: 0,0 (nejnižší) až 1,0
(nejvyšší).
52
Nastavení webů a stránek
Nastavení priority stránky vzhledem k jiným
webovým stránkám, podle níž budou vyhledávací
modely nejpravděpodobněji provádět indexování.
Ve vlastnostech webu lze nastavit standardní
prioritu a poté pro jednotlivé stránky toto nastavení
přepsat vyšší či nižší prioritou.
Použití správce stránek
Správce stránek aplikace WebPlus hostuje celou řadu užitečných
informací o webu, které jsou k dispozici v dialogovém okně s
jednoduchou nabídkou. Nástroj umožňuje zobrazit vlastnosti
stránky nebo vzorové stránky a vybírat z nabídky nástrojů pro
správu, které jsou určeny pro zobrazení a úpravy hypertextových
odkazů, prostředků, textu, písem a mnoha dalších prvků.
Správce stránek nabízí bohaté funkce, například:
•
Možnost určovat rozsah a stejnou měrou spravovat
jednotlivé stránky, výběr stránek nebo všechny stránky
na webu.
•
Všechny sloupce lze řadit vzestupně nebo sestupně, takže
všechny informace lze rychle přehledně uspořádat.
•
Hledání a nahrazení. Tato funkce, kdekoli je k dispozici,
nabízí mnohaúčelový způsob uplatnění textových změn
současně na všech webových stránkách.
Přestože je většina nástrojů správy užitečná v kterékoli fázi vývoje
webu, správa prostředků spolu s kontrolou stránek představují
základ pro kontrolu webu bezprostředně před jeho publikováním.
Spuštění Správce stránek
•
Klepněte na položku
Správce stránek na řádku
nápovědy na dolním okraji pracovní plochy (nebo
kontextovém panelu nástrojů Stránky).
Nastavení webů a stránek
53
Následující stručný přehled ukazuje, jakou úlohu mají jednotlivé
funkce správy.
Typ správy
Nabízená služba
Vlastnosti
stránky a
vzorové
stránky
Zahrnout stránky do navigace, připojit
vzorové stránky, nastavit zarovnání a velikost
stránek, přejmenovat stránky, nastavit barvu
pozadí a barvu na stránce, přidat zvuky,
optimalizovat stránky pro vyhledávací
moduly a použít funkce přesměrování,
přechody nebo řízení přístupu.
Vlastnosti
stránky HTML
Zobrazit nebo upravit názvy stránek HTML,
názvy souborů (a cestu), zahrnout stránky do
navigace (s oddělovačem), otevření v
rámečku.
Hypertextový
odkaz
Zobrazit a upravit hypertextové odkazy,
přeskočit na hypertextové odkazy na stránce,
vyhledat a nahradit cílové odkazy
Ukotvení
Zobrazit nebo upravit názvy ukotvení a jejich
umístění, zahrnout stránky do navigace (s
oddělovačem), přeskočit na ukotvení.
Prostředek
Zobrazit obrázky, média propojené soubory,
prostředky kódu HTML, skripty nebo aplety
ve vašem webu. Přeskočit na jednotlivé
prostředky na stránce, přepnout mezi
propojeným či vloženým stavem obrázku,
nahradit nebo převzorkovat stránky.
E-Commerce
Zobrazit objekt E-Commerce na stránkách v
celém webu.
54
Nastavení webů a stránek
Text
Zobrazit a upravit text (v aplikaci WritePlus),
pojmenovat články, přeformátovat text,
použít styly, převést kreativní rámečky a
tabulky na text kompatibilní se standardem
HTML.
Písmo
Zobrazit písma a jejich dostupnost, přeskočit
na písma na stránce a nahradit písma.
Soubor
Zobrazit strukturu stránek s názvy souborů
stránek místo jejich názvů. Přidat soubory do
webu. Přejmenovat a přesunout umístění
souborů.
Kontrola
stránek
Zobrazit běžné problémy s návrhem, které
byly zjištěny na webu.
Co jsou stránky a vzorové stránky
Při pohledu na jednotlivé stránky z hlediska designu si lze
u jednotlivých stránek aplikace WebPlus všimnout „popředí“
stránky a také „pozadí“ vzorové stránky.
Nastavení webů a stránek
55
Vzorové stránky poskytují flexibilní způsob ukládání prvků
pozadí, které mají být zobrazeny na více stránkách (například logo,
pozadí, záhlaví a zápatí, okraje nebo navigační pruh). Základní
myšlenka spočívá v tom, že vzorová stránka je obvykle sdílena
více stránkami, jak je znázorněno dále. Umístěním prvku návrhu
na vzorovou stránku a následným přiřazením několika stránek k
této vzorové stránce zajistíte, že daný prvek budou obsahovat
všechny tyto stránky. Jednotlivé stránky pochopitelně mohou
obsahovat vlastní jedinečné prvky.
Na záložce Web ve Studiu je nahoře umístěn oddíl Vzorové
stránky, který obsahuje vaše vzorové stránky, a dále oddíl
Struktura webu v okně Stránky níže, který obsahuje standardní
stránky. Pro každou stránku uvedenou v okně je označena vzorová
stránka, která byla pro tuto stránku použita.
Chcete-li pro svůj web získat rozmanitější návrhy stránek, můžete
vytvořit více vzorových stránek (další informace najdete v tématu
Přidání, odebrání a změna uspořádání stránek na str. 60).
Máte-li více vzorových stránek, lze je připojit k samostatným
stránkám nebo použít v kombinaci na stejné stránce.
56
Nastavení webů a stránek
Připojení různých vzorových stránek
Ke stránkám vytvářeným v rámci nových webů se vzorová stránka
připojuje automaticky (Vzor A). Chcete-li však použít jinou
vzorovou stránku, můžete ji připojit namísto původní vzorové
stránky.
Připojení jiné vzorové stránky ke stránce:
1.
Na záložce Web klepněte pravým tlačítkem na stránku a
vyberte volbu Vlastnosti stránky....
2.
U volby nabídky Pozadí dialogového okna zrušte
zaškrtnutí původní vzorové stránky a poté zaškrtněte
vzorovou stránku, kterou chcete použít.
3.
Klepněte na tlačítko OK.
Odpojení vzorové stránky:
•
V dialogovém okně Vlastnosti stránky zrušte zaškrtnutí
příslušné položky.
Pokud bude zrušeno zaškrtnutí u všech vzorových
stránek, použije se pro danou stránku vzhled webu
(Vlastnosti webu).
Připojení několika vzorových stránek
Aplikace WebPlus umožňuje pro aktuálně vybranou webovou
stránku použít více vzorových stránek, a tím dosáhnout
rozmanitějšího vzhledu stránek. Kromě toho lze upravit vzájemné
pořadí vzorových stránek a také uspořádání samotného obsahu
stránek.
Nastavení webů a stránek
57
Předpokládejme například, že máte dva návrhy, které jsou
definovány na dvou samostatných vzorových stránkách – „Vzor A“
a „Vzor B“. V okně Vlastnosti stránky můžete umístit „Vzor B“,
obsahující text IPSUM, do popředí vybrané stránky, zatímco Vzor
A se použije jako pozadí stránky.
Připojení více vzorových stránek k webové stránce:
1.
Na záložce Web klepněte pravým tlačítkem na stránku a
vyberte volbu Vlastnosti stránky....
2.
V dialogovém okně Pozadí zaškrtněte více vzorových
stránek.
3.
Klepněte na tlačítko OK. Na stránce nyní budou použity
prvky všech vzorových stránek.
Je-li k webové stránce připojeno více vzorových stránek, bude u ní
na záložce Web v okně Struktura webu zobrazeno tlačítko plus
(namísto označení A, B, C atd.).
58
Nastavení webů a stránek
V uvedeném dialogovém okně můžete také
upravit pořadí, ve kterém má být na stránce
zobrazen vlastní obsah stránky a obsah
vzorové stránky. Objekty v položce, která
je v seznamu dialogového okna uvedena
jako první, budou zobrazeny před objekty
umístěnými na „níže položených“
vzorových stránkách (obdobně jako
v programech pro práci s obrázky).
Vzájemné pořadí vzorových stránek lze
také upravit. Nové přidávané vzorové
stránky jsou v pořadí překrývání vždy
umístěny na konec, takže budou zobrazeny
až za ostatním obsahem.
V uvedeném příkladu je Vzor B umístěn
tak, že překrývá veškerý ostatní obsah.
Změna pořadí obsahu stránek a vzorových stránek:
•
V dialogovém okně Vlastnosti stránky (volba nabídky
Pozadí) vyberte položku stránky a klepněte na tlačítko
Nahoru nebo Dolů.
- nebo -
•
Přesuňte stránku tak, že přetáhnete její název na nové
místo v seznamu.
- nebo -
•
Na záložce Objekty vyberte stránku a přetažením upravte
pořadí vzorových stránek.
Úprava objektů vzorové stránky
Pracujete-li se stránkami, k nimž jsou připojeny vzorové stránky,
budou na vzhled stránky mít vliv také objekty vzorové stránky.
Nastavení webů a stránek
Tyto objekty lze rychle a snadno upravit ze stránky pomocí
ovládacího panelu pod vybraným objektem.
Úprava objektu vzorové stránky:
1.
Na webové stránce vyberte objekt vzorové stránky.
Zobrazí se ovládací panel.
2.
Upravit ve vzorové stránce.
Klepněte na příkaz
Zobrazí se vzorová stránka pro úpravy.
Příležitostně je vhodné zrušit závislost mezi objektem vzorové
stránky na některé stránce a vzorovou stránkou objektu. Tyto
objekty lze pak upravit, protože jejich úroveň je zvýšena ze
vzorové stránky na webovou stránku; původní objekt vzorové
stránky se nahradí volně upravitelnou kopií.
Zvýšení úrovně objektu vzorové stránky:
1.
Na webové stránce vyberte objekt vzorové stránky.
Zobrazí se ovládací panel pod objektem.
2.
Zvýšit úroveň z vzorové
Klepněte na příkaz
stránky. Vytvořena bude kopie původního objektu,
kterou lze nezávisle upravit bez jakéhokoli vlivu na
vzorovou stránku.
Všechny ostatní stránky používající vzorovou stránku
zůstanou nezměněné.
59
60
Nastavení webů a stránek
Můžete si to kdykoli rozmyslet, objekt znovu připojit ke vzorové
stránce a stránku tak vrátit do původního stavu.
Opětovné připojení objektu:
1.
Na standardní stránce vyberte objekt se zvýšenou úrovní,
čím zobrazíte ovládací panel pod objektem.
2.
Klepněte na příkaz
Převést na vzorovou stránku.
Přidání, odebrání a změna uspořádání
stránek
Možnosti záložky Web Studia:
•
Přidání standardních
stránek nebo stránek
HTML
•
Odstranění stránek
•
Přidání jedné nebo několika
vzorových stránek
•
Použití operace přetažení při
změně uspořádání stránek v
rámci struktury webu
•
Přidání stránek z
instalovaných šablon návrhu
•
Přidání odkazů mimo web
•
Nastavení stránky jako
domovské
Nastavení webů a stránek
61
Horní okno Vzorové stránky slouží k zobrazení vzorových stránek
a okno Stránky (uprostřed stromu Struktura webu) k zobrazení
stránek.
Přidání stránek
Přidání nové prázdné stránky
1.
Na záložce Web v nástroji Studio vyberte v okně Stránky
(ve stromové struktuře webu) stránku, za kterou chcete
novou stránku přidat.
2.
Klepněte na šipku dolů na tlačítku
Přidat přímo
nad oknem Stránky záložky Web. V rozevíracím
seznamu vyberte položku Nová prázdná stránka.
3.
V dialogovém okně Vlastnosti stránky zadejte parametry
nové stránky pro jednotlivé volby nabídky (viz
Nastavení vlastností stránky na str. 67).
4.
Klepněte na tlačítko OK.
Nová stránka se zobrazí v určeném umístění struktury webu. Jako
rozměry stránky se použijí Vlastnosti webu (stránka 38). Stránku
můžete vždy posunout na jiné místo nebo úroveň, případně ji
převést na jinou vzorovou stránku (viz Změna uspořádání
stránek nebo Přiřazení vzorových stránek na stránkách 56 a 56).
Všechny nově vytvořené stránky budou používat
aktuálně nastavené vlastnosti webu (nabídka Soubor),
jako je například výchozí velikost stránky a zarovnání.
62
Nastavení webů a stránek
Výjimkou je situace, kdy přepíšete vlastnosti webu v
dialogovém okně Vlastnosti stránky.
„Prázdnou“ stránku lze také založit na vzorové stránce
(tj. pokud byl web vytvořen na základě šablony) a může
tedy zahrnovat obsah stránky definovaný vzorovou
stránkou prázdné stránky.
Přidání vzorových stránek
Přidání nové vzorové stránky
1.
Na záložce Web aplikace Studio klepněte na tlačítko
Vzorové stránky>, kterým rozbalíte okno Vzorová
stránka.
2.
Klepněte na tlačítko
Vzorové stránky.
Přidat přímo nad oknem
V okně Vzorové stránky záložky Web se zobrazí nová vzorová
stránka.
Chcete-li přiřadit stránky konkrétním vzorovým
stránkám, postupujte podle pokynů Co jsou stránky a
vzorové stránky na stránce 54.
Odstranění stránek
Odstranění stránky nebo vzorové stránky
1.
Klepnutím na stránku (nebo vzorovou stránku) na
záložce Web aplikace Studio vyberte stránku, kterou
chcete odstranit.
2.
Klepněte na tlačítko
Odebrat nad příslušným
oknem, které slouží k odstranění stránky.
Nastavení webů a stránek
63
Při odstranění stránky máte možnost odebrat všechny
hypertextové odkazy na vašem webu, které na tuto
stránku odkazují, nebo přesměrovat hypertextové
odkazy na jinou stránku. (Volitelně lze odstranit také
hypertextové odkazy na ukotvení, které se nachází na
odstraněné stránce.)
Přidání stránek HTML
Stránky HTML lze přidat do libovolné struktury webu na záložce
Web. Takové stránky lze zahrnout do navigace jako standardní
stránky.
Přidání stránky HTML
1.
Na záložce Web v nástroji Studio vyberte v okně Stránky
(ve stromové struktuře webu) stránku, za kterou chcete
novou stránku přidat.
2.
Přidat přímo
Klepněte na šipku dolů na tlačítku
nad oknem Stránky. V rozevíracím seznamu vyberte
položku Nová stránka HTML.
Na záložku Web je vložena nová stránka HTML. Další informace
naleznete v tématu Vytváření stránek HTML (stránka 72) .
Změna uspořádání stránek
Strukturu webu lze kromě přidávání a odstraňování stránek využít
podle potřeby také ke změně jejich uspořádání. Změna uspořádání
stránek použitím struktury nadřízených a podřízených objektů
představuje intuitivní proces, při kterém používáte operace
přetažení myší nebo snadno ovladatelná tlačítka. Stránku můžete
přesunout:
•
na jinou pozici v pořadí (nahoru nebo dolů) na stejné
úrovni struktury,
64
Nastavení webů a stránek
•
na vyšší (nadřízenou) úroveň,
•
na nižší (podřízenou) úroveň.
Přesunutí stránky
1.
Přejděte na záložku Web aplikace Studio.
2.
Klepnutím vyberte stránku ve stromu struktury webu.
3.
(Operace přetažení) Přetáhněte položku stránky nahoru
nebo dolů a přesuňte ji na nové místo ve stromu. Sledujte
tvar ukazatele myši, který indikuje význam nové pozice
vzhledem ke stránce nacházející se přímo pod
ukazatelem:
přesunutí stránky na stejnou úroveň a následující
po zvýrazněné cílové stránce,
nastavení stránky jako podřízené stránky pod
zvýrazněnou cílovou stránkou.
Přidání stránek šablon
Při přidávání standardních stránek můžete stránku navrhnout od
začátku. Práci si však můžete usnadnit tím, že přizpůsobíte
„hotové“ stránky nabízené v podobě instalovaných šablon aplikace
WebPlus. Se stránkou jsou „importovány“ všechny vzorové
stránky přidružené k přidávané stránce, takže je zachován původní
návrh stránky.
Přidání nové stránky ze šablony
1.
Na záložce Web v nástroji Studio vyberte v okně Stránky
(ve stromové struktuře webu) stránku, za kterou chcete
novou stránku přidat.
Nastavení webů a stránek
65
2.
Klepněte na šipku dolů na tlačítku
Přidat přímo
nad oknem Stránky. V rozevíracím seznamu vyberte
položku Nová stránka šablony....
3.
V dialogovém okně Přidat novou stránku ze šablony
vyberte stránku na levém panelu a zaškrtnutím stránky
označte její přidání. (Podle potřeby můžete zaškrtnout
další stránky, které chcete zahrnout.)
4.
V aplikaci WebPlus máte možnost určit, zda se stránkou
chcete zkopírovat také příslušnou vzorovou stránku. V
levé horní rozbalovací nabídce vyberte některou z těchto
možností:
•
Kopírovat vzorovou stránku. Do webu je vždy
zkopírována vzorová stránka.
•
Porovnat a kopírovat vzorovou stránku. Aplikace
zkontroluje, zda váš web již obsahuje vzorovou
stránku, a zkopíruje ji pouze v případě, že tomu tak
není.
•
Žádná vzorová stránka. Vzorová stránka dané
stránky se nikdy nekopíruje.
66
Nastavení webů a stránek
5.
Klepnutím na tlačítko Otevřít přidejte stránky na
záložku Web.
Přidání odkazů mimo web
Do vaší struktury webu lze také přidat odkaz mimo web. Obvykle
se jedná o stránku nebo prostředek, který nesouvisí s vaším webem
a který chcete zahrnout do navigační struktury vašeho webu.
Odkazy mimo web se zobrazují ve stromu struktury webu a v
navigačních pruzích, takže s nimi můžete pracovat, jako by se
jednalo o stránku vašeho webu.
Přidání odkazu mimo web
1.
Na záložce Web v nástroji Studio vyberte v okně Stránky
(ve stromové struktuře webu) stránku, za kterou chcete
novou stránku přidat.
2.
Klepněte na šipku dolů na tlačítku
Přidat přímo
nad oknem Stránky. V rozevíracím seznamu vyberte
položku Nový odkaz mimo web....
3.
V dialogovém okně zadejte název nabídky, který bude
určovat odkaz mimo web ve stromu struktury webu
(ekvivalent s názvem stránky).
4.
Klepnutím vyberte typ cílového odkazu a zadejte
konkrétní cílový hypertextový odkaz mimo web (viz
Výběr cíle hypertextového odkazu na stránce 1) a
okno, ve kterém se má cíl zobrazit. Pokud chcete odkaz
zobrazovat v navigaci na webu, nechte zaškrtnuté
políčko Zahrnout do navigace.
•
Zaškrtněte políčka Před a Za, chcete-li použít
vodorovné oddělovací čáry nad názvem stránky v
podnabídkách navigačních pruhů nebo pod ním.
Nastavení webů a stránek
•
5.
67
Přidáním Popisu vložíte další informace o stránce,
které se zobrazí u položky podnabídky navigačního
pruhu.
Klepněte na tlačítko OK.
Nastavení domovské stránky
Nastavení webové stránky jako domovské
•
Klepněte pravým tlačítkem myši na standardní stránku
na záložce Web a pak vyberte příkaz Nastavit jako
domovskou stránku.
Nastavení vlastností stránky
Web aplikace WebPlus má vlastní obecnou strukturu, která se
skládá ze samotného webu, jedné nebo několika vzorových
stránek a řady jednotlivých stránek. Každý prvek struktury má
jiné nastavení vlastností, které přispívá ke vzhledu a chování webu
po jeho zveřejnění. Bez ohledu na to, zda začnete se šablonou
aplikace WebPlus nebo od začátku, můžete se rozhodnout, zda
chcete zachovat výchozí nastavení vlastností nebo je upravit podle
vašich požadavků.
Vlastnosti jednotlivých stránek lze zobrazit na záložce Web,
klepnutím pravým tlačítkem myši na aktivní stránku vašeho
pracovního prostoru nebo prostřednictvím Správce stránek.
Správce stránek představuje nejlepší způsob nejen prohlížení, ale
také úpravy vlastností několika stránek současně. Jednoduše
zaškrtněte vybrané stránky a upravte jednu nebo několik vlastností
stránky. Nové nastavení přejmou všechny zaškrtnuté stránky.
Zobrazení nastavení vlastností vzorové stránky
•
Klepněte na tlačítko
Správce vzorové stránky nad
oknem Vzorové stránky na záložce Web. Zobrazí se
správce vzorové stránky.
68
Nastavení webů a stránek
Zobrazení nastavení vlastností standardní webové
stránky
•
Klepněte pravým tlačítkem myši na stránku na pracovní
ploše a vyberte příkaz Vlastnosti stránky....
Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti stránky.
Název
záložky
Vlastnost
Navigace
(výchozí)
Stránka, nadpis a název souboru
Každá stránka obsahuje zobrazovaný název
stránky nebo název souboru, který je uveden ve
stromové struktuře webu na záložce Web. Oba
názvy lze upravit. Můžete také vybrat název
odlišný od názvu stránky.
Zahrnout v navigaci
Standardně jsou všechny stránky zahrnuty v
navigačních pruzích. Tuto volbu použijte, chceteli stránku vyloučit z navigace.
Oddělovače a popis
Je-li stránka zahrnuta v navigaci, zaškrtnutím
políčka Před nebo Za použijte oddělovače mezi
položkami nabídky v navigačních pruzích a
možnostmi rozevíracích nabídek. Přidáním
Popisu vložíte další textové informace o stránce,
které se zobrazí pod položkou podnabídky
navigačního pruhu.
Rámeček aktivního dokumentu
Stránky lze otevřít v rámečku aktivního
dokumentu (pokud byl rámeček již vytvořen).
Nastavení webů a stránek
69
Umístění
Tato volba umístí novou stránku před, za
nebo jako podřízenou vůči stránce, která
je aktuálně vybrána v rozevíracím
seznamu.
Tato volba je zobrazena pouze v případě,
že přidáváte stránku.
Vzhled
Šířka a výška
Nastaví rozměry stránky pro jednotlivé
stránky nebo vzorové stránky a přepíše
rozměry Výchozí velikost stránky
(nabídka Soubor>Vlastnosti webu...)
použité při vytvoření stránky.
Šířku a výšku stránky můžete také
změnit přetažením pravého nebo dolního
rohu stránky.
Zarovnání stránky
Zarovnání určuje, jak se obsah stránky zobrazí v
prohlížeči. Použijte nastavení zarovnání výchozí
stránky webu (Použít nastavení webu) nebo
nastavení přepište volbami Doleva či Na střed.
Výběr
Vyberte Barvu, která bude jednoznačně rozlišovat
objekty umístěné na stránce od objektů uvedených
na připojené vzorové stránce. Barva se zobrazí na
objektu při přesunutí ukazatele myši a na obrysu
vybraného objektu.
Kopírování
Duplikuje návrhové prvky ze stávající
70
Nastavení webů a stránek
webové stránky na vaši novou stránku.
Zaškrtněte políčko Kopírovat objekty
ze stránky a vyberte stránku v
aktivovaném seznamu. Nepovinně lze
zkopírovat připojený obsah HTML.
Tato volba je zobrazena pouze v případě,
že přidáváte stránku.
Pozadí
Vzorové stránky
Určuje, které vzorové stránky jsou připojeny k
vaší stránce. Zaškrtnutím připojíte vzorovou
stránku, zrušením zaškrtnutí ji odpojíte nebo
přetažením (případně použitím tlačítek Nahoru a
Dolů) změníte pořadí vzorových stránek.
Pozadí
Rozevírací seznam podporuje různé způsoby
zobrazení pozadí stránky.
•
Použít vzhled webu. Použije vzhled
pozadí webu podle nastavení v okně
Soubor>Vlastnosti webu>Stránka.
•
Použít pozadí vzorové stránky.
Použije nastavení pozadí připojené
vzorové stránky. Tato nastavení budou
potlačena vzhledem pozadí webu (viz
výše).
•
Použít vlastní pozadí. Používá
nastavení Barva na stránce, Barva
pozadí nebo Obrázek na pozadí pouze
pro aktuální stránku. Pokud je vybrána
položka Použít vlastní pozadí, možnosti
budou k dispozici.
Nastavení webů a stránek
71
Vyhledávání
Vyhledávací značky
Vložte volitelné popisy značek a klíčová slova na
jednotlivé stránky, které přepíší nastavení
vyhledávacích modulů pro web.
Vyhledávací
moduly
Mapy webů a metaznačky robots
Informují vyhledávací moduly nebo prvky robots,
zda mohou procházet, analyzovat a indexovat
aktuální stránku. Soubor mapy webů zahrnuje
aktuální stránku v indexování, zatímco
metaznačka Robots (nebo soubor robots.txt)
stránku vyloučí. Tato nastavení přepíší nastavení
vyhledávacích modulů pro web.
Zabezpečení
stránek
Zabezpečení stránek
Použije řízení přístupu na webové stránky tím, že
přiřadí stránku skupině uživatelů (prostřednictvím
inteligentního objektu Seznam uživatelů služby
Webové prostředky Serif).
Přesměrování
Přesměrovat na
Po konfigurovatelné časovém intervalu je webová
stránka přesměrována na nový cíl hypertextového
odkazu (jinou stránku, obrázek, e-mail atd.).
Efekty
Přechod při vstupu na stránku a při opuštění
stránky
Přechody při vstupu na stránku a jejím opuštění
lze použít při navigaci z jedné stránky na druhou.
Použít zvukový soubor
Výběrem zvuku na pozadí můžete načíst a
automaticky přehrát zvuk při prvním zobrazení
konkrétní stránky.
72
Nastavení webů a stránek
Vytváření stránek HTML
Kód HTML je běžnému uživateli skrytý tagovaný kód, který
internetový prohlížeč návštěvníka vašeho webu přečte, přeloží a
naformátuje stránku podle použitých značek (tzv. tagů). Kód a
použité značky představují instrukce, podle kterých je daná stránka
naformátována, a proto je nezbytné, aby byl kód správně
strukturován a vyhovoval konvencím jazyka HTML.
Aplikace WebPlus podporuje vývoj webových stránek v jazyce
HTML. Stránky můžete přidávat v okně Struktura webu na záložce
Web (je tam zobrazena výrazná ikona stránky HTML).
Stránky HTML na záložce Web lze ovládat podobně jako
standardní stránky. Můžete je tedy přetahovat myší,
přejmenovávat, zobrazovat jejich náhled, vkládat do nich odkazy
na offline obsah, odhadovat dobu potřebnou ke stažení či zahrnout
do navigace. Stránky HTML však nemají k sobě přidružené
vzorové stránky. Poklepáním na ikonu stránky HTML navíc
otevřete okno Zdroj, kde můžete kód HTML upravovat (na rozdíl
od WYSIWYG zobrazení, které se otevře u standardní stránky). V
okně Zdroj uvidíte některé základní značky jazyka HTML, které
vám budou dobře známé (pokud jste zkušeným Vojem HTML).
Nastavení webů a stránek
73
Pokud pracujete přímo se zdrojovým kódem HTML,
nemáte k dispozici možnost zobrazení stránky tak, jak
bude vypadat.
V tomto okně musíte upravovat „šablonovitou“ strukturu jazyka
HTML. Text je obvykle vložen (napsán nebo vložen ze schránky)
mezi počáteční a konečnou značku , resp.
Zobrazení stránek
Pracovní plocha aplikace WebPlus je tvořena oblastí „stránky“ a
okolní oblastí „pracovní plochy“.
Do oblasti stránky (A) se vkládá text, obrázky a další prvky, které
mají být zobrazeny na finální webové stránce. Pracovní plochou
(B) se obecně rozumí místo, kde jsou uchovávány prvky
připravované nebo čekající na umístění do oblasti stránky. Při
publikování z webu aplikace WebPlus budou na vašem webu
zobrazeny všechny prvky překrývající oblast stránky, zatímco
všechny prvky, které se zcela nacházejí na pracovní ploše,
zobrazeny nebudou. Pracovní plocha je sdílena pro všechny
stránky i vzorové stránky. Je užitečná ke kopírování nebo
přesunům objektů mezi stránkami.
74
Nastavení webů a stránek
Přesunutí nebo kopírování objektu mezi stránkami
prostřednictvím pracovní plochy:
1.
Přetáhněte objekt ze zdrojové stránky na pracovní
plochu. (Kopírování zajistíte přetažením se stisknutou
klávesou Ctrl.)
2.
Zobrazte cílovou stránku (viz téma Přepínání mezi
stránkami níže).
3.
Přetáhněte (nebo zkopírujte se stisknutou klávesou Ctrl)
objekt z pracovní plochy na cílovou stránku.
Aplikace WebPlus usnadňuje zobrazení objektů, na kterých právě
pracujete. K dispozici je celkový pohled na celou stránku nebo také
detailní zobrazení malé oblasti. Použitím posuvníků v pravém
dolním rohu hlavního okna můžete například přecházet mezi
stránkami a pracovní plochou vzhledem k hlavnímu oknu. Při
přetažení objektů k okraji obrazovky se automaticky změní poloha
středu zobrazení.
Panel nástrojů Zobrazit v horní části pracovní plochy obsahuje
nástroj Posouvání, který nabízí alternativní způsob
posouvání, a navíc další tlačítka, která umožňují stránku přiblížit
nebo oddálit, prohlížet si její obsah nebo jej upravovat v různých
úrovních podrobností.
Přepínání mezi stránkami
Aplikace WebPlus nabízí celou řadu způsobů, jak se rychle dostat
na tu část webu, kde chcete pracovat. Záložka Web ve Studiu
nabízí ústřední „ovládací panel“, obsahující jednak strom
struktury webu s hierarchií stránek na webu (viz téma Základní
informace o struktuře a navigaci webu na str. 33), ale také ikony
pro vzorovou stránku webu.
Nastavení webů a stránek
75
Výběr a zobrazení stránky: Jedním klepnutím na stránku nebo
vzorovou stránku můžete tuto stránku vybrat. Chcete-li navíc
příslušnou stránku či vzorovou stránku zobrazit, je třeba na ni
poklepat.
Vybraná stránka je
označena oranžovou
položkou (s tučným
názvem stránky).
Aktuálně zobrazená
stránka je označena
ikonou oka. Tuto
stránku lze na pracovní
ploše upravovat. Tento
příklad ukazuje, že
stránka je aktuálně
zobrazena i vybrána.
Zvýrazněná ikona
vzorové stránky
v horním okně záložky
Web označuje
vybranou vzorovou
stránku.
Ikona oka v ikoně
vzorové stránky
označuje aktuálně
zobrazenou stránku.
Tento příklad ukazuje
zobrazenou a zároveň
vybranou vzorovou
stránku.
76
Nastavení webů a stránek
Zobrazení specifické stránky/vzorové stránky:
Stránku lze zobrazit několika způsoby:
•
V řádku nápovědy můžete použít
navigační
tlačítka stránky.
– nebo –
Klepněte na položku stránky nebo vzorové stránky
v seznamu Umístění stránky.
•
Na záložce Web Studia poklepejte na položku stránky
(nebo vzorové stránky), kterou chcete zobrazit. Na
záložce je v okně Struktura webu zobrazen strom
s položkami pro jednotlivé stránky na webu, zatímco
v okně Vzorové stránky jsou zobrazeny vzorové stránky
pouze jako miniatury. Klepnutím na tlačítko Vzorové
stránky> můžete zobrazit okno vzorových stránek.
•
Klepněte na tlačítko
Struktura webu na řádku
nápovědy nebo v okně Stránka na záložce Web. Ve
stromě v dialogovém okně vyberte položku stránky
(jednotlivé větve lze v případě potřeby rozbalit
poklepáním). Poté klepněte na tlačítko Zobrazit
stránku.
Nastavení webů a stránek
77
Pro vzorové stránky:
•
Na záložce Web ve Studiu zobrazte okno vzorových
stránek klepnutím na tlačítko Vzorové stránky>.
Zobrazí se ikony vzorových stránek.
•
Poklepejte na ikonu vzorové stránky, kterou chcete
zobrazit.
Přepnutí mezi aktuální stránkou a vzorovou stránkou:
•
Klepněte na tlačítko
řádku nápovědy.
Stránka/Vzorová stránka na
Je-li ke stránce připojeno více vzorových stránek, dojde
k přepnutí pouze na první z nich.
Zkratka pro zobrazení domovské stránky webu:
•
Na řádku nápovědy klepněte na tlačítko
stránka.
Domovská
78
Nastavení webů a stránek
4
Navigace a
hypertextové odkazy
80
Navigace a hypertextové odkazy
Navigace a hypertextové odkazy
81
Přidání navigačních pruhů
V aplikaci WebPlus jsou navigační pruhy naprogramovány tak,
aby vám pomohly porozumět struktuře webu a usnadnily návrh
webů s intuitivní navigací.
Navigační pruhy usnadňují procházení různými oddíly a
úrovněmi webu (viz str. 33), poskytují odkazy na domovskou
stránku a další stránky oddílu nejvyšší úrovně, zatímco rozevírací
nabídky jsou propojeny s podřízenými stránkami jednotlivých
oddílů.
Navigační pruhy lze snadno instalovat na libovolnou úroveň webu,
změnit jejich konfiguraci tak, aby odkazovaly na konkrétní část
webu, změnit vzhled navigačního pruhu a podle potřeby z navigace
vyloučit stránky.
Úrovně a struktura webu
Chcete-li si připomenout propojení struktury webu s oddíly a
úrovněmi, můžete si projít téma Základní informace o struktuře
a navigaci webu (str. 33).
Jestliže definujete navigační pruh, můžete vybrat úroveň stránky,
která je v navigačním pruhu zobrazena. Lze ji považovat za
ukazatel na části webu, které chcete vzájemně propojit relativně
vůči stránce navigačního pruhu. Můžete definovat nastavení
Nejvyšší úroveň, Stejná úroveň, Podřízená úroveň, Předchozí/Další
a jiné možnosti.
Pro lepší pochopení tohoto vztahu mezi stránkami a úrovněmi
odkazů se při vytváření navigačního pruhu vztahy znázorňují
vizuálně (na každé miniatuře typu navigace). Tmavě obdélníčky
ukazují používanou úroveň stránky a černá tečka (•) stránku, na
které je umístěn navigační pruh.
82
Navigace a hypertextové odkazy
Nejvyšší
úroveň
Stejná
úroveň
Podřízená
úroveň
Předchozí
a Další
Návrhy ikon jsou jen příklady a neodpovídají skutečné
struktuře vašeho webu.
Vzhledem k tomu, že navigační pruhy „reflektují“ strukturu webu,
dochází při přesunutí stránek na jiné úrovně k jejich dynamické
aktualizaci.
Vytvoření navigačních pruhů
Navigační pruhy lze přidat na jakoukoli stránku, ale obvykle se
přidávají na vzorovou stránku, protože tím vyřešíte problém
vkládání stejného prvku na několik stránek. Navigační pruh se na
vzorové stránce chová stejně jako na jakékoli jiné stránce v
kontextu toho, kde se jednotlivá tlačítka a nabídky nacházejí s
ohledem na umístění jednotlivých stránek v celkové struktuře
webu.
Při přidání navigačního pruhu můžete vybrat, jak se bude vaše
navigace zobrazovat na stránce. Můžete vybrat:
•
Typ. Vnitřní návrh navigačního pruhu (například blok,
textová bublina nebo standardní).
•
Typ navigace. Web nebo vlastní struktura, na které je
navigační pruh založen.
•
Vzhled. Návrh tlačítka, oddělovače a pozadí navigačního
pruhu. Návrhy mohou být předem nastavené nebo
vlastní.
Navigace a hypertextové odkazy
•
83
Rozbalovací nabídky. Návrh tlačítka, oddělovače a
pozadí pro jakékoli rozbalovací nabídky zobrazené na
navigačním pruhu (při použití podřízených stránek ve
struktuře webu).
Přidání navigačního pruhu
1.
Vyberte stránku (nebo vzorovou stránku).
2.
Na panelu nástrojů Webové objekty rozevírací nabídky
Navigace klepněte na položku
navigační pruh.
3.
Vložit
Na záložce Typ prohlédněte typy navigačních pruhů v
rozevíracím seznamu Typ a podle potřeby možnosti
nabídky rozbalte. Procházení urychlíte použitím kláves
se šipkami.
V souvisejícím okně náhledu přesuňte ukazatel myši nad
položky nabídky a prohlédněte vzhled rozbalovacích
nabídek.
4.
Vyberte požadovaný typ navigace, například Blok 2.
5.
Na záložce Typ navigace vyberte, zda chcete založit váš
navigační pruh přímo na struktuře webu (zaškrtněte
políčko Podle struktury webu).
– nebo –
Upravte možnosti navigačního pruhu (vyberte položku
Vlastní popsanou v tématu Přizpůsobení navigačních
pruhů na str. 85).
Při výběru struktury webu můžete postupovat takto:
•
Vyberte tlačítka, která chcete vložit do navigačního
pruhu: Nejvyšší úroveň, Nadřízená úroveň,
Stejná úroveň atd.
84
Navigace a hypertextové odkazy
6.
•
Podle hlavního výběru se můžete rozhodnout
zahrnout podřízenou stránku, ukotvení,
domovskou stránku, nadřízenou stránku,
případně skrýt aktuální stránku či zakázat
odkazy.
•
Zaškrtněte políčko Pojmenování relativních
odkazů v případě, že používáte relativní odkazy,
jako jsou například odkazy Domů, Nahoru,
Předchozí nebo Další. Zaškrtnutím políčka
Používat pevné názvy zobrazíte relativní názvy
(například „Další“). Volba Používat názvy stránek
zobrazí skutečný název stránky definovaný ve
vlastnostech stránky. Klepnutím na tlačítko
Přizpůsobit upravíte relativní název odkazu.
•
Nastavením možnosti Cílový rámeček nebo okno
určíte, kde chcete otevřít novou stránku. Vyberte z
možností Stejné okno (nejčastější případ), Nové
okno (užitečné pro stránky mimo web), Vrchní část
aktuálního okna, Nadřazený rámec,
Pojmenované okno a Rámec dokumentu.
(Volitelné) Na záložce Vzhled můžete podle potřeby
vybrat různé návrhy tlačítek, oddělovačů nebo pozadí.
Tyto prvky se zobrazí na hlavním navigačním pruhu.
Návrhy lze vybrat takto:
•
Klepněte na šipku dolů u tlačítka miniatury v
rozevírací nabídce a vyberte přednastavený návrh
(například přednastavené tlačítko).
– nebo –
•
Klepnutím na tlačítko
Upravit vytvořte vlastní
návrh na základě aktuálně vybraného tlačítka.
Můžete změnit písmo, velikost a barvu textu a dále
pozadí pro různé stavy tlačítka. Další informace
naleznete v nápovědě k aplikaci WebPlus.
Navigace a hypertextové odkazy
85
7.
(Volitelné) Na záložce Rozbalovací nabídky vyberte
návrhy popsané na záložce Vzhled, které však souvisí s
podřízenými stránkami ve struktuře webu.
8.
Klepněte na tlačítko OK. Na stránce se zobrazí navigační
pruh.
Navigační pruh obsahuje barevné schéma, které
umožňuje detailní nastavení vzhledu pruhu. Další
informace naleznete v tématu Použití schémat barev
na stránce 386.
Úprava navigačního pruhu
1.
Poklepejte na navigační pruh.
– nebo –
Vyberte položku
– nebo –
Upravit navigační pruh....
Klepněte pravým tlačítkem myši na pruh a pak vyberte
příkaz Upravit navigační pruh....
2.
Upravte nastavení, které je k dispozici pro jednotlivé
záložky .
Přizpůsobení struktury navigačních pruhů
Standardně bude struktura navigačních pruhů odvozena od
struktury vašeho webu. Pokud chcete změnit pořadí nebo
uspořádání hierarchie položek v navigačním pruhu tak, aby se lišily
od struktury vašeho webu, můžete v aplikaci WebPlus přizpůsobit
navigační pruhy vytvořením vlastního navigačního stromu.
Můžete přidat, upravit nebo odstranit prvky, které budou
přistupovat k nejrůznějším typům cílů odkazů (viz Přidání
hypertextových odkazů a ukotvení na stránce 100). Postupujte
podobně jako při úpravách struktury webu na záložce Web.
86
Navigace a hypertextové odkazy
Jakmile začnete pracovat s vlastním navigačním
stromem, navigační pruh se již přestane automaticky
aktualizovat při přidání nových stránek do vašeho webu.
Pokud chcete automatickou aktualizaci dále využívat, je
nutné pruh založit na struktuře webu.
Přizpůsobení vybraného navigačního pruhu
1.
Poklepejte na navigační pruh.
2.
Na záložce Typ navigace zaškrtněte políčko Vlastní.
3.
Změňte uspořádání položek navigačního pruhu
přetažením myší nebo použitím tlačítek Posunout
nahoru, Posunout dolů, Nastavit jako podřízený
objekt nebo Nastavit jako nadřízený objekt.
4.
Klepnutím na tlačítko Přidat odkaz přidejte nový odkaz
na konec vlastního navigačního stromu. Obvykle
potřebujete přidat stránku, kterou jste dodatečně doplnili
do vašeho webu. Prvku je přiřazen cíl odkazu, cílový
rámeček nebo okno a nadpis, který se zobrazí v
dialogovém okně. Klepněte na tlačítko OK.
5.
Znovu klepněte na tlačítko OK. Navigační pruh teď
zobrazuje možnosti nabídky použitím vlastního
navigačního stromu.
Klepnutím na tlačítko Obnovit převeďte navigační strom zpět na
strukturu webu, případně můžete tlačítkem Odstranit vše odebrat
všechny položky z vlastního stromu.
Vlastní navigační strom lze také uložit ve vašem webu a používat
jej v dalších navigačních pruzích.
Uložení přizpůsobeného navigačního pruhu
•
Klepněte na položku Výchozí a pak v rozevírací nabídce
vyberte příkaz Uložit....
Navigace a hypertextové odkazy
87
•
Zadejte název vlastního navigačního stromu (například
vlastni_strom_1).
•
Klepněte na tlačítko OK. Strom je uložen ve vašem
webu.
Pokud chcete uložený strom později použít v jiných navigačních
pruzích, můžete jej znovu načíst použitím volby Výchozí
(rozevírací nabídka Načíst).
Změna tlačítek, oddělovačů a pozadí
Když vytváříte nebo upravujete navigační pruh, můžete chtít
zachovat stejný typ a strukturu navigačního pruhu, ale upravit či
přizpůsobit tlačítka, oddělovače nebo pozadí, ze kterých se
navigační pruh skládá.
Nové pruhy lze vytvořit na základě jakéhokoli stávajícího
navigačního pruhu ve vašem webu. Jednoduše nejprve
vyberte navigační pruh. Tímto postupem rychleji
dosáhnete požadovaného vzhledu.
Zobrazení tlačítka, oddělovače a nastavení pozadí
•
Na záložce Vzhled můžete změnit nebo přizpůsobit
tlačítka, oddělovače a pozadí tím, že vyberete prvek
navigačního pruhu v poli výběru.
Podle vybraného prvku navigačního pruhu se následně
změní možnosti dialogového okna.
Změna tlačítek navigačního pruhu (pro jiné
přednastavené tlačítko)
1.
Klepněte na rozbalovací šipku u miniatury Jeden.
Zobrazí se rozevírací nabídka Předvolby.
2.
Vyberte tlačítko z kategorie (odpovídající kategoriím
navigačního pruhu Typ).
88
Navigace a hypertextové odkazy
3.
(Volitelné) Upravte nastavení Oddělování a Zarovnání.
Vodorovné možnosti ovlivňují tlačítka, která jsou
zobrazena v navigačním pruhu vodorovně, a naopak.
4.
Klepněte na tlačítko OK.
Vlastní tlačítka lze vytvořit od začátku ve Studiu tlačítek
aplikace WebPlus. (Další informace naleznete v tématu
Vytváření vlastních tlačítek na stránce 97.)
Změna oddělovačů navigačního pruhu (pro jiný
přednastavený oddělovač)
1.
Klepněte na rozbalovací šipku u miniatury Oddělovač.
Zobrazí se rozevírací nabídka Předvolby.
2.
Vyberte oddělovač z kategorie.
3.
(Volitelné) Upravte možnosti měřítka a vytvořte
oddělovače.
4.
Klepněte na tlačítko OK.
Vlastní oddělovače lze vytvořit od začátku ve Studiu
návrhů aplikace WebPlus. (Další informace naleznete v
tématu Vytváření vlastních tlačítek na stránce 97.)
Změna pozadí navigačního pruhu (pro jiné
přednastavené pozadí)
1.
Klepněte na rozbalovací šipku u miniatury Pozadí.
Zobrazí se rozevírací nabídka Předvolby.
2.
Vyberte pozadí z kategorie.
3.
(Volitelné) Upravte odsazení a další volby tak, aby
odpovídaly vašemu návrhu.
4.
Klepněte na tlačítko OK.
Navigace a hypertextové odkazy
89
Změna rozbalovacích nabídek
Rozbalovací nabídky jsou integrální součástí navigačních pruhů,
které jsou založeny na strukturách webu použitím podřízených
stránek. Zobrazí se pouze při přesunutí ukazatele myši nad tlačítka
navigačního pruhu a zmizí při přesunutí ukazatele mimo tlačítko.
Podobně jako tlačítka lze i rozbalovací nabídky dobře
konfigurovat. Jeden rozdíl spočívá v tom, že je lze
konfigurovat buď jako Textové rozbalovací nabídky, nebo
jako Grafické rozbalovací nabídky. Jako typ navigačního
pruhu (blok, zvýraznění, textová bublina atd.) lze používat
libovolný typ rozevírací nabídky podle návrhu.
Zobrazení nastavení rozevírací nabídky
1.
Na záložce Rozbalovací nabídky můžete přizpůsobit
rozevírací nabídku podle výběru typu nabídky. Aktivujte
buď Textové rozbalovací nabídky, nebo Grafické
rozbalovací nabídky. Druhá uvedená volba znamená, že
nabídky budou tvořeny objekty tlačítek.
2.
Vyberte položku nabídky. Podle vybrané volby se
následně změní možnosti dialogového okna
3.
Upravte vstupní pole, rozevírací seznamy, přepínací
tlačítka a zaškrtávací políčka podle požadovaného
vzhledu rozbalovací nabídky.
90
Navigace a hypertextové odkazy
Parametry grafických rozbalovacích nabídek pro tlačítka,
oddělovače a pozadí jsou obdobné parametrům tlačítek.
Zobrazení oddělovačů
Pro libovolné stránky, odkazy mimo web a ukotvení zahrnuté v
navigaci a zobrazené v navigačním pruhu (nebo v obsažených
rozbalovacích nabídkách) můžete určovat zobrazení oddělovačů
mezi jednotlivými položkami nabídky.
Určení zobrazení oddělovače na navigačním pruhu
1.
V dialogovém okně Nastavení navigačního pruhu
klepněte na záložku Vzhled a pak na položku
Oddělovače.
2.
Zaškrtněte políčko Vložit oddělovače na místa určená
v navigačním stromu.
3.
Klepněte na tlačítko OK.
4.
Na záložce Web klepněte pravým tlačítkem myši na
stránku nebo odkaz mimo web a vyberte příkaz
Vlastnosti stránky....
5.
V nabídce Navigace zaškrtněte položky Před nebo Za,
které zajistí vykreslení oddělovače před položkou
rozevírací nabídky stránky nebo za ní.
6.
Klepněte na tlačítko OK.
Ukotvení objektů nabízí stejné možnosti oddělovačů.
Stačí klepnout pravým tlačítkem myši na objekt a
vyberte položku Ukotvení.
Určení zobrazení oddělovače v rozbalovacích nabídkách
1.
V dialogovém okně Nastavení navigačního pruhu
klepněte na záložku Rozbalovací nabídky.
Navigace a hypertextové odkazy
•
91
Pro Textové rozbalovací nabídky (vybraný
přepínač) vyberte čáry a okraj a pak zaškrtněte
políčko Vložit oddělovače na místa určená v
navigačním stromu.
- nebo -
•
Pro Grafické rozbalovací nabídky (vybraný
přepínač) vyberte oddělovače a pak zaškrtněte výše
uvedené políčko.
2.
Klepněte na tlačítko OK.
3.
Zopakujte výše uvedené kroky 4 až 6.
Uložení možností navigačních pruhů
Pokud jste přizpůsobili tlačítka, oddělovače, pozadí a rozevírací
nabídky navigačního pruhu, můžete toto kompletní nastavení uložit
na jedno místo pomocí tlačítka Výchozí. Jedná se o užitečnou
funkci, která umožňuje použít stejný vzhled navigačního pruhu na
další navigační pruhy, které vytváříte ve vašem webu.
Zahrnutí a vyloučení stránek v navigaci
Standardně jsou v navigaci obsaženy všechny stránky. Stránky je
tedy možné propojit navigačními pruhy. Některé stránky (s
výjimkou domovské stránky) lze vyloučit, takže budou
navigačními pruhy ignorovány. Předpokládejme například, že máte
oddíl s odkazy nebo archivní stránky, které nechcete, aby
návštěvníci proházeli shora dolů. Pokud vyloučíte nadřízenou
stránku daného oddílu, vyloučíte tyto stránky z navigačního pruhu.
Počítejte s tím, že vyloučením stránky z navigace stránku
neodeberete z webu. Stránka se bude nadále zobrazovat ve stromu
struktury webu a můžete na ni nadále směrovat hypertextové
odkazy. Vyloučení se týká pouze zobrazení v navigačním pruhu.
92
Navigace a hypertextové odkazy
Vyloučení stránky z navigace
•
Na záložce Studio webu klepněte pravým tlačítkem
myši na stránku ve stromu struktury webu a pak vyberte
položku Vlastnosti stránky.... Zrušte zaškrtnutí políčka
Zahrnout do navigace.
•
Zahrnuté stránky jsou označeny symbolem u položky
stránky ve stromu struktury webu na záložce Web. U
vyloučených stránek tento symbol není uveden a stránky
jsou navíc šedé.
Použití dynamických navigačních pruhů
Do této chvíle jsme předpokládali, že navigační pruhy jsou
založeny na struktuře vašeho webu a zobrazují se jako položky
nabídky statické stránky. Podnabídky navigačních pruhů s větší
dynamikou však můžete naplnit neustále se měnícími fóry,
systémy CMS, názvy článků v blogu a využívat možností, kdy
jednoduchým klepnutím na nadpis zobrazíte odpovídající článek.
Předpokládáme, že již používáte odkaz mimo web, kterým se
připojujete k fóru, systému CMS nebo blogu, a že tento odkaz je
začleněný do navigace.
Vytvoření dynamického navigačního pruhu
•
Klepněte pravým tlačítkem myši na odkaz mimo web na
záložce Web a pak klepněte na položku Vlastnosti
odkazu mimo web....
•
V dialogovém okně Odkaz mimo web změňte rozevírací
nabídku v oddílu Informace o inteligentním objektu tak,
aby načítala položky (například publikované nadpisy
článků) jako podřízené položky podnabídky navigačního
pruhu.
Na všechny nadpisy článků lze klepnout a zobrazit
odpovídající článek v okně (obvykle samostatném).
Navigace a hypertextové odkazy
93
Převedení na panely
Navigační pruh lze převést na panel (str. 127). Výhodou takového
převodu je volnější umístění tlačítek navigačního pruhu (v rámci
oblasti panelu) a možnost zachovávat navigační pruhy stále
viditelné.
Převod navigačního pruhu na panel
1.
Vyberte navigační pruh.
2.
V kontextovém panelu nástrojů klepněte na tlačítko
Převést na panel.
Další informace týkající se panelů naleznete v tématu Přidání
panelů na str. 127.
Přidání rozbalovacích nabídek
Rozbalovací nabídky jsou integrální součástí víceúrovňových
navigačních pruhů (str. 79). Zobrazují se pouze při umístění
kurzoru na příslušné tlačítko. Položky rozbalovacích nabídek
reprezentují podřízené stránky na nižší úrovni daného webu.
V aplikaci WebPlus lze rozbalovací nabídky přidat také
k libovolnému objektu (rychlý tvar, obrázek, položka galerie,
nejčastěji však tlačítko), přičemž nabídka se v podstatě shoduje
s nabídkami integrovanými do navigačních pruhů. Stejně jako
u navigačních pruhů lze položky, které se zobrazují
v rozbalovacích nabídkách, konfigurovat (buď převzetím celé
struktury webu či jeho části nebo s použitím vlastní struktury).
94
Navigace a hypertextové odkazy
Rozbalovací nabídky jsou užitečné
zejména tehdy, když chcete
například zobrazit omezenou sadu
navigačních odkazů (případně
vzájemně propojenou), jako je
například řada produktů.
Vždy máte plnou kontrolu nad
tím, která úroveň webu je v dané
rozbalovací nabídce prezentována.
V uvedeném příkladu je
rozbalovací nabídka založena na
podřízených stránkách spadajících
pod nadřízenou stránku s produkty
(na níž je pravděpodobně
umístěno tlačítko a rozbalovací
nabídka).
Vytvoření rozbalovací nabídky:
1.
Vyberte objekt, ke kterému má být rozbalovací nabídka
připojena.
2.
V nabídce Vložit vyberte volbu Rozbalovací nabídka....
– nebo –
Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt a vyberte
možnost Rozbalovací nabídka....
3.
Zaškrtnutím volby Zobrazit rozbalovací nabídku... na
záložce Typ navigace povolte sdružení navigačních
odkazů s objektem.
4.
Aktivací volby Podle struktury webu nebo Vlastní
určete, že jako součást nabídky mají být použity
navigační odkazy daného webu, resp. že rozbalovací
nabídka má být založena na vaší vlastní struktuře
(str. 85).
Navigace a hypertextové odkazy
95
5.
Na záložce Vzhled nabídky dialogového okna vyberte
volbu Textové rozbalovací nabídky nebo Grafické
rozbalovací nabídky. Druhá uvedená volba znamená, že
nabídky budou tvořeny objekty tlačítek.
6.
V poli vyberte požadovanou volbu nabídky, poté upravte
vstupní pole, rozevírací seznamy, přepínací tlačítka a
zaškrtávací políčka podle požadovaného vzhledu
rozbalovací nabídky. Parametry grafických
rozbalovacích nabídek pro tlačítka, oddělovače a pozadí
jsou obdobné parametrům tlačítek.
Všechny volby jsou podrobně popsány v tématu Změna
rozbalovacích nabídek na str. 89.
7.
Klepněte na tlačítko OK.
Přidávání tlačítek
Tlačítka jsou nedílnou součástí navigačních pruhů (viz str. 79)
aplikace WebPlus, ale lze je také přidávat na webové stránky jako
nezávislé objekty, které jsou buď propojené s cílem nějakého
hypertextového odkazu, nebo zobrazí nějakou nabídku.
96
Navigace a hypertextové odkazy
V aplikaci WebPlus lze tlačítka vytvářet buď na základě
předdefinovaných návrhů, nebo jako nová vlastní tlačítka v
nástroji Studio tlačítek. Docela běžný postup je vybrat si některý z
předdefinovaných návrhů a přizpůsobit jej podle svých požadavků.
Ať už zvolíte kterýkoliv, budete moci snadno upravit textový
popisek, aby odpovídal funkci vašeho tlačítka.
Přidání předdefinovaného tlačítka:
1.
Klepněte na panelu nástrojů Webové objekty
rozevírací nabídce Navigace na příkaz
tlačítko.
v
Vložit
2.
V dialogovém okně Upravit tlačítko klepněte na pole
náhledu tlačítka.
3.
Vyberte v rozevíracím poli s náhledy některý z
předdefinovaných typů tlačítka.
4.
Zadejte štítek tlačítka, který identifikuje jeho funkci,
např. „Domů“, „Obrázky“, „Nápověda“ atd.
5.
Vyberte akci, která bude klepnutím na tlačítko vyvolána.
•
Akce Hypertextový odkaz navede uživatele na
nějaký cíl (např. stránku na Internetu nebo v
intranetu, soubor atd.) prostřednictvím
hypertextového odkazu (viz str. 100). Klepněte na
příkaz Upravit... a vyberte typ cíle, jeho umístění a
cílové okno.
•
Akce Odeslat formulář vytvoří tlačítko pro
odeslání dat formuláře. Popisek tlačítka bude vždy
přepsán na Odeslat (ale můžete ho ještě znovu
upravit). Akce pro tlačítko bude ve skutečnosti
vyvolána, když je umístíte do formuláře.
Navigace a hypertextové odkazy
97
•
Akce Vynulovat formulář vytvoří tlačítko Reset,
které se používá k vymazání údajů zadaných do polí
formuláře. Tlačítka Odeslat a Reset jsou obvykle
umístěna vedle sebe.
•
Akce Vlastní skript umožňuje napsat do vstupního
pole vlastní kód v jazyce JavaScript (není třeba
vkládat značky ).
6.
Zaškrtnete-li políčko Zakázáno, ovládací prvek bude
neaktivní, pokud jej neaktivuje skript.
7.
Zaškrtnete-li políčko Tlačítko na počátku stisknuté,
tlačítko bude vypadat, jakoby na něj už bylo klepnuto (na
rozdíl od normálního stavu).
8.
Klepněte na tlačítko OK.
9.
Vyberte kurzorem místo, kam chcete tlačítko umístit.
10. Chcete-li tlačítko vložit ve výchozí velikosti, stačí na
dané místo klepnout.
– nebo –
Chcete-li velikost tlačítka nastavit, vymezte tažením
příslušnou oblast a uvolněte tlačítko myši.
Úprava tlačítka:
•
Poklepejte na tlačítko a upravte je podle výše uvedených
pokynů.
Vytváření vlastních tlačítek
Pokud chcete dále upravit zvolené předdefinované tlačítko (nebo
vytvořit nové), můžete použít Studio tlačítek, integrované
návrhové prostředí aplikace WebPlus. Máte tak možnost soustředit
se na návrh tlačítka a nenechat se rozptylovat jinými objekty na
stránce, jelikož se zobrazí pouze samotný návrh.
98
Navigace a hypertextové odkazy
Studio tlačítek umožňuje upravovat vzhled vlastního tlačítka v jeho
jednotlivých stavech, tj. v počátečním stavu (Normální), když je
stisknuté (Dole) a když na ně jen umístíte ukazatel myši (Pod
ukazatelem).
Ve Studiu tlačítek je k dispozici interaktivní záložka Jak
na to, která vám pomůže s vytvářením vlastního
tlačítka. Obsahuje další informace o úpravách v různých
stavech tlačítka a použití vodítek a možností
roztahování, které určují, které prvky tlačítka se
roztáhnou a které zůstanou beze změny.
Vytvoření vlastního tlačítka:
1.
(Volitelné) V dialogovém okně Tlačítko vyberte
předdefinované tlačítko, které bude základem vašeho
nového tlačítka.
2.
V tomtéž dialogovém okně klepněte na tlačítko
Upravit. Spustí se Studio tlačítek a zobrazí se tlačítko
zvětšené tak, aby vyplnilo pracovní plochu.
Navigace a hypertextové odkazy
99
3.
Pomocí standardních nástrojů aplikace WebPlus
přizpůsobte vzhled tlačítka v normálním stavu (viz
záložka Stavy tlačítka) svému vkusu.
4.
Na záložce Stavy tlačítka v dolní části pracovní plochy
vyberte postupně všechny stavy (Dole, Pod ukazatelem,
Zakázáno atd.) a upravte tlačítko v daném stavu.
Možnosti Nabídka vpravo a Nabídka dole jsou určeny
jen pro rozbalovací nabídky.
5.
Akci ukončíte klepnutím na tlačítko Potvrdit změny na
hlavním panelu nástrojů. Upravené tlačítko bude
aktualizováno na svém původním místě.
Jak upravit text? Studio tlačítek je určeno k navrhování
tlačítek, ne k úpravám jejich popisků. Chcete-li upravit
popisek, poklepejte na tlačítko na stránce a znovu jej
upravte pomocí možnosti Štítek tlačítka v dialogovém
okně.
I po přidání tlačítka na stránku můžete jeho návrh kdykoli upravit
pomocí Studia tlačítek.
Úprava návrhu tlačítka:
•
Na kontextovém panelu nástrojů vyberte položku
Upravit návrh tlačítka.
Převedení na navigační pruh
Své tlačítko můžete kdykoli převést na navigační pruh (str. 79),
který bude mít všechny neodmyslitelné vlastnosti charakteristické
pro všechny navigační pruhy, to znamená, že bude prezentovat
strukturu vašeho webu (nebo nějakou vlastní strukturu).
100 Navigace a hypertextové odkazy
Převedení tlačítka na navigační pruh:
1.
Vyberte tlačítko.
2.
Na kontextovém panelu nástrojů vyberte položku
Převést na navigační pruh.
Přidání hypertextových odkazů a
ukotvení
Vytvoření hypertextového odkazu na objekt (například pole,
vybraný text nebo obrázek) znamená, že návštěvník webu může na
objekt klepnout a tím vyvolat událost. Událostí je nejčastěji
přeskočení na některý z následujících objektů:
•
Stránka webu
•
Internetová stránka (někde na webu)
•
Okno pro vytvoření e-mailu
•
Soubor na místním disku nebo v síti
•
Ukotvení (určené cílové místo na webové stránce)
•
Inteligentní objekt (speciálně fórum, blog nebo systém
CMS ve Webových prostředcích Serif)
•
Kanál nebo podcast RSS
•
Nákupní košík
•
Navigační prvek
•
Uživatelská data
Navigace a hypertextové odkazy 101
•
Obrázek
Dobře navržené hypertextové odkazy představují důležitý aspekt
struktury webu. Pomáhají návštěvníkům procházet vaším webem
a fungují jako důležité logické propojení mezi stránkami, jak je
znázorněno na stromu struktury webu. (Nezapomínejte také na
efektivní výhody použití navigačních pruhů.)
Všechny hypertextové odkazy a ukotvení můžete
na svém webu spravovat použitím Správce stránek,
kterého vyvoláte z kontextového panelu nástrojů
Výchozí nebo z řádku nápovědy.
Přidání hypertextového odkazu
1.
Pomocí nástroje Ukazatel vyberte jednotlivý či
seskupený objekt nebo zvýrazněte oblast textu, pro
kterou chcete vytvořit hypertextový odkaz.
2.
Vyberte možnost
Hypertextový odkaz z panelu
nástrojů Nástroje rozevírací nabídky
Hypertextový odkaz.
Zobrazí se dialogové okno Hypertextové odkazy.
3.
Klepnutím vyberte typ cíle odkazu, jako je například
stránka webu, internetová stránka, inteligentní objekt
apod.
4.
Podle typu odkazu vyberte kontextové možnosti na
pravém panelu jako cíl hypertextového odkazu.
5.
Podle požadovaného způsobu zobrazení cíle odkazu
můžete vybrat rozsah cílových oken nebo rámců. K
dispozici jsou tyto typy (spolu s očekávanými výsledky):
102 Navigace a hypertextové odkazy
•
Stejné okno. Cíl odkazu se zobrazí ve stejném
okně, ve kterém uživatel klepl na hypertextový
odkaz.
•
Nové okno. Cíl odkazu se zobrazí v novém okně.
Jeho vlastnosti (rozměry, umístění a vzhled) lze
definovat pomocí tlačítka Nastavení.... (Nejprve je
nutné zaškrtnout políčko Použít kód překryvného
okna v jazyku JavaScript.) Původní okno zůstane
otevřené.
•
Vrchní část aktuálního okna. Cíl odkazu se
zobrazí v okně nejvyšší úrovně. Používá se pro
hypertextové odkazy vytvářené v rámečcích na
stránce (nebo rámečcích obsažených v jiných
rámečcích).
•
Nadřazený rámec. Cíl odkazu se zobrazí v
nadřazeném rámci nebo nadřazeném okně rámce, ve
kterém uživatel klepl na hypertextový odkaz.
Používá se pro hypertextové odkazy vytvářené v
rámečcích na stránce (nebo rámečcích obsažených v
jiných rámečcích). (Viz nápověda aplikace
WebPlus.)
•
Pojmenované okno. Vlastní okno, které lze
definovat zadáním nového názvu okna v rozevírací
nabídce úplně vpravo. Jeho vlastnosti lze definovat
stejně jako v případě nového okna v předchozím
kroku. Ve stejné rozevírací nabídce můžete také
upravit stávající pojmenované okno.
•
Rámec dokumentu. Cíl odkazu je znázorněn v
dříve vytvořeném rámci (použitím Nástroje pro
orámovaný dokument). HTML ID (například
ifrm_1) stávajícího rámce vyberete v rozevírací
nabídce úplně vpravo. (Viz nápověda aplikace
WebPlus.)
Navigace a hypertextové odkazy 103
Pokud jako cíl použijete aktivní rámec dokumentu,
vyberte aktivní rámec v rozevíracím seznamu
Otevřít v aktivním rámečku dokumentu. Pokud
rámeček není v seznamu uveden, potřebujete
nastavit rámeček jako „aktivní“. Toto nastavení
provedete tak, že na rámeček poklepete a zaškrtnete
políčko Rámeček aktivního dokumentu.
•
Objekt Lightbox. Cíl odkazu je zobrazený v
rozevíracím objektu Lightbox, který překryje vaši
webovou stránku. Klepnutím na položku Možnosti
objektu Lightbox... můžete volitelně nastavit
popisek, změnit rozměry objektu Lightbox nebo
objekt zahrnout jako součást prezentace. Další
informace naleznete v tématu Použití objektů
Lightbox na stránce 122.
6.
Vyberte vlastnosti, jako je například Název (zobrazený
jako popis cíle odkazu při přemístění ukazatele myši nad
hypertextový odkaz) a klávesová zkratka.
7.
V rozevíracím seznamu Styl vyberte typ formátování
textu hypertextového odkazu (je-li pro odkaz použit
text). Barvy pro stav Normální, Navštívený, Aktivní a
Přechodový jsou nastaveny podle různých podmínek
formátování v rozevíracím seznamu.
8.
Klepněte na tlačítko OK.
Úprava nebo odebrání hypertextového odkazu:
1.
Pomocí nástroje Ukazatel vyberte objekt nebo
klepnutím vložte kurzor do textu odkazu. (Není nutné
přetahovat myší přes textovou oblast hypertextového
odkazu.)
2.
Klepněte na tlačítko
Hypertextový odkaz v
rozevírací nabídce Hypertextový odkaz panelu nástrojů
Nástroje.
104 Navigace a hypertextové odkazy
Zobrazí se dialogové okno Hypertextový odkaz, ve kterém se
zobrazí cíl aktuálního odkazu. Pokud se odkaz nachází v textu,
zvýrazní se celý textový odkaz.
•
Chcete-li změnit hypertextový odkaz, vyberte nový typ
cíle odkazu, cíl nebo možnosti.
•
Chcete-li odebrat hypertextový odkaz, klepněte na
položku Žádné hypertextové odkazy.
Zobrazení nebo úpravy stávajících hypertextových
odkazů
•
Vyberte položku Správce webu>Správce
hypertextových odkazů... v nabídce Nástroje, která
umožňuje zobrazit, přejmenovat nebo odebrat
hypertextové odkazy.
Vložení ukotvení
Ukotvení představuje konkrétní umístění na stránce, které může
sloužit jako cíl hypertextového odkazu. Ukotvení se nezobrazuje
návštěvníkovi webové stránky a obvykle označuje místo v určitém
textu (například začátek konkrétního oddílu) nebo obrázek
uprostřed stránky. Ukotvení jsou užitečná, pokud stránka sice
obsahuje dostatek obsahu pro rozdělení do oddílů, ale nikoli tolik,
aby jej stálo za to rozčlenit na samostatné stránky. Díky ukotvením
může čtenář přeskočit na související obsah, aniž by musel opouštět
aktuální stránku. Stejně tak lze návštěvníky webu ponechat na
stejné stránce a snížit pravděpodobnost, že se při získávání
informací na vašem webu ztratí.
Vložení ukotvení
1.
Pomocí nástroje Ukazatel vyberte cílový objekt nebo
klepnutím vložte kurzor do cílového textu.
Navigace a hypertextové odkazy 105
2.
Klepněte na tlačítko
Ukotvení na panelu nástrojů
Hypertextový
Nástroje rozevírací nabídky
odkaz.
– nebo –
Vyberte příkaz Ukotvení... v nabídce Vložit nebo v
kontextové nabídce.
3.
V dialogovém okně zadejte název ukotvení.
4.
(Volitelné) Zaškrtnutím políčka Zahrnout ukotvení do
navigace umožníte přistupovat k ukotvení (většinou
vybraný objekt) místo z hypertextového odkazu pomocí
navigačního pruhu. Nejprve je však nutné zaškrtnout
políčko Zahrnout ukotvení. Nastavte nadpis ukotvení.
5.
•
Zaškrtněte políčka Před a Za, která zobrazují pod
ukotvením v podnabídkách navigačních pruhů
vodorovné oddělovací čáry.
•
Přidáním Popisu vložíte další informace o stránce,
které se zobrazí u položky podnabídky navigačního
pruhu,
Klepněte na tlačítko OK.
Zobrazení nebo úpravy stávajících ukotvení
•
Vyberte položku Správce webu>Správce ukotvení... v
nabídce Nástroje, která umožňuje zobrazit, přejmenovat
nebo odebrat ukotvení přidružené ke konkrétnímu
objektu. Ukotvení lze také zahrnout do navigace stránky.
106 Navigace a hypertextové odkazy
5
Přidání webových
objektů
108 Přidání webových objektů
Přidání webových objektů 109
Přidání hledání na webu
Aplikace WebPlus využívá výkonný vyhledávací nástroj, který
porovnává vyhledávané výrazy zadané uživatelem s textem v rámci
uměleckého textu nebo v textových rámcích či tabulkách. To
usnadňuje načítání obsahu z libovolných webových stránek
umístěných na hostitelském serveru.
Vyhledávací funkce využívá nástroj Hledání na webu a nástroj
Výsledky hledání na stránce, jejichž hostitelem je rozevírací
nabídka Hledání na panelu nástrojů Webové objekty. Jednotlivé
nástroje umožňují vytvářet objekty, které pracují společně a
vhodně se v kombinaci doplňují.
Objekt výsledků hledání na
webu vytvoří okno, ve kterém
jsou zobrazeny výsledky
vyhledávání. Toto okno je
obvykle umístěno na
samostatné stránce
s přizpůsobenou velikostí a
neobjeví se v navigační
struktuře webu.
Okno s výsledky hledání na
webu obvykle předchází
přidanému objektu hledání na
webu.
Objekt vyhledávání na webu
– textové pole, ve kterém
uživatelé zadají hledané slovo
nebo sousloví. Toto textové
pole se obvykle přidává na
hlavní stránku a je zobrazeno
na všech stránkách daného
webu.
110 Přidání webových objektů
Příklad: Výše hledaný výraz „vitae“ může vést k získání výsledků
hledání a zobrazení webových stránek obsahujících hledaný výraz.
Uživatel zahájí hledání klepnutím na tlačítko Hledat.
Ve výsledcích hledání se zobrazí hypertextový nadpis odpovídající
názvu stránky s přidruženým textem webové stránky pro orientaci.
Přístup na webovou stránku získáte jednoduchým klepnutím na
hypertextový odkaz.
Přidání výsledků vyhledávání na webu:
1.
V rozevírací nabídce hledání na panelu nástrojů Webové
objekty klepněte na volbu
hledání na stránce.
2.
Nástroj Výsledky
Přesuňte kurzor pro umístění
na vybranou pozici
a poté klepnutím a přetažením určete umístění okna
s výsledky hledání stránek.
Přidání objektu vyhledávání na webu:
1.
V rozevírací nabídce hledání na panelu nástrojů Webové
objekty klepněte na volbu
webu.
Nástroj hledání na
Přidání webových objektů 111
2.
Na webové stránce nebo na hlavní stránce přesuňte
kurzor pro umístění
na vybranou pozici a
klepnutím určete umístění objektu vyhledávání na webu.
Objekt vyhledávání se zobrazí na stránce.
Chcete-li umožnit přístup k funkci hledání v rámci celého
webu, přidejte objekt hledání nahoru na hlavní stránku.
Nástroj hledání na webu by byl bez možnosti zobrazení výsledků
vyhledávání pro uživatele prakticky bezcenný. Zobrazení zajišťuje
objekt Výsledky hledání na webu, který lze obdobně jako objekt
hledání na webu umístit na webovou stránku pod ukazatel pro
umístění. Tento objekt je však před umístěním obvykle změněn na
velikost celé stránky (je třeba zobrazit více nalezených webových
stránek za sebou).
Výsledky vyhledávání uložte na samostatnou stránku
(případně nově vytvořenou), která také může mít svůj
charakteristický vzhled (vzhled stránky můžete změnit
po poklepání na objekt).
Použití galerie
Záložka Galerie je plná profesionálně navrženého obsahu,
připraveného k přesunutí myší na váš web, kterému dodá moderní
a neotřelý vzhled. K dispozici je celá řada kategorií:
•
Rámečky obrázků
•
Placky a nálepky
•
Tlačítka E-Commerce
•
Vlajky
•
Proužky Flash
112 Přidání webových objektů
•
Sady ikon a ikony
•
Poznámky
•
Rychlé symboly
Záložka funguje také jako kontejner pro ukládání vlastních
návrhových objektů, které chcete opakovaně používat na stejném
webu nebo na jiných webech. Návrh zkopírovaný na záložku
Galerie je k dispozici na všech webech – stačí pouze otevřít
Galerii!
Galerie (nahoře) má dvě části: horní část zabírá rozevírací seznam
Kategorie (A) a dolní část obsahuje okno Návrhy (B) se
seznamem miniatur zastupujících návrhy ve vybrané kategorii.
Zobrazení galerie:
1.
Klepněte na záložku Galerie Studia.
2.
V rozevírací nabídce vyberte kategorii.
Přidání webových objektů 113
Standardně se zobrazí položky z první uvedené
podkategorie.
Použití návrhu z galerie:
•
Klepněte na miniaturu v kategorii návrhu a přetáhněte ji
na stránku. Galerie udržuje kopii návrhu, dokud ji
explicitně neodstraníte.
Některé položky galerie lze upravit a použít jako výchozí
body pro vlastní návrhy.
Uložení vlastních návrhů
Na záložku Galerie lze také ukládat vaše vlastní návrhy připravené
k okamžitému použití v kategorii Moje návrhy. Tyto návrhy jsou
zpřístupněny ve všech webech aplikace WebPlus.
114 Přidání webových objektů
Po první instalaci aplikace WebPlus je galerie Moje
návrhy prázdná a připravená k přidání vlastních návrhů.
Přesunutí a zkopírování objektu do kategorie Moje
návrhy:
1.
Z rozevíracího seznamu Kategorie vyberte kategorii
Moje návrhy.
2.
Přetáhněte objekt ze stránky do okna Návrhy.
3.
V dialogovém okně zadejte název svého návrhu a poté
klepněte na tlačítko OK. V okně Návrhy se zobrazí
miniatura návrhu.
Chcete-li svůj návrh zkopírovat a nikoli přesunout,
stiskněte před začátkem tažení klávesu Ctrl.
Přejmenování nebo odstranění návrhu:
•
Klepněte na rozbalovací tlačítko
v pravém dolním
rohu miniatury (zobrazí se při ponechání ukazatele myši
na miniatuře) a vyberte požadovaný příkaz.
Chcete-li své návrhy dále rozdělit podle kategorií, můžete volitelně
přidat podkategorie do kategorie Moje návrhy nebo vytvořit novou
vlastní kategorii místo kategorie Moje návrhy.
Vytvořené kategorie a podkategorie lze odstraňovat a
přejmenovávat.
Přidání, odstranění a přejmenování vlastních
podkategorií:
•
Chcete-li přidat podkategorii, vyberte kategorii a
klepněte na příkaz Přidat podkategorii... pod tlačítkem
Nabídka záložky na dané záložce.
Přidání webových objektů 115
•
Chcete-li odstranit nebo přejmenovat podkategorii,
vyberte požadované možnosti pod rozbalovacím
tlačítkem
v záhlaví podkategorie.
Pokud přidáváte podkategorii, je nutné v dialogovém okně zadat
její název. V případě přejmenování nebo odstranění stačí nejprve
vybrat podkategorii a poté požadovanou možnost.
Přidání, odstranění a přejmenování vlastních kategorií:
1.
Vyberte záložku Galerie, klepněte na tlačítko
nabídky záložky a z rozevírací nabídky vyberte příkaz
Přidat kategorii..., Odebrat kategorii nebo
Přejmenovat kategorii...
2.
V zobrazeném dialogovém okně zadejte a potvrďte
provedené změny.
Při odstranění kategorie ztratíte také všechny
návrhy, které jsou v ní obsaženy.
Přidávání map Google
Mapy Google vložené do webové stránky mohou pomoci klientům
najít vaši kancelář, ukázat cestu účastníkům vaší akce či schůzky
nebo upřesnit polohu zajímavých míst. K vložení mapy a
pomocných písemných pokynů na web dobře poslouží zvlášť
k tomu účelu vyhrazená stránka, nazvaná např. „Kde nás
najdete
116 Přidání webových objektů
Na každou mapu lze umístit značky udávající polohu jednotlivých
míst. Každou značku lze nastavit tak, aby se při klepnutí rozbalila
do některého z následujících prvků rozhraní:
•
rámeček s popisem ve formátu prostého textu (např.
poštovní nebo webová adresa),
•
rámeček s obsahem ve formátu HTML,
•
okno Pohled do ulice.
Přidání mapy Google:
1.
Vložit mapu Google
Klepněte na tlačítko
v rozevírací nabídce Média na panelu nástrojů Webové
objekty.
Přidání webových objektů 117
2.
V dialogovém okně Mapa Google zadejte PSČ nebo
adresu do pole Hledat umístění a poté klepněte na
tlačítko Hledat. Pokud je aktivní zjišťování polohy ve
službách Google, aplikace WebPlus zjistí vaši polohu a
bude přednostně zobrazovat místní adresy.
3.
V mapě se lze pohybovat pomocí ovládacích prvků
podporujících posouvání a změnu měřítka – tažením
kurzoru ve tvaru ruky mapu posunete, pomocí posuvníku
a tlačítek zvětšení změníte měřítko. Pokud používáte myš
s kolečkem, můžete si ovládání měřítka usnadnit
zaškrtnutím políčka Povolit změnu měřítka kolečkem
myši.
4.
(volitelné) Z rozevíracího seznamu Ovládací prvek
navigace vyberte volbu Plné (posouvání, tlačítka i
posuvník zvětšení), Kompaktní (pouze tlačítka změny
měřítka) nebo Žádné (všechny ovládací prvky pro pohyb
v mapě budou skryty).
5.
(volitelné) Z rozevíracího seznamu Ovládací prvek typu
mapy vyberte volbu Pruh (volby Mapa a Satelitní vedle
sebe), rozevírací Nabídka (režimy Mapa, Satelitní a
Terénní) nebo Žádný (ovládací prvky typu mapy budou
skryty).
6.
Klepněte na tlačítko OK.
7.
Ukazatel myši se změní na tvar Vložit. Váš
další postup bude záviset na počáteční velikosti a
umístění mapy.
Chcete-li vložit mapu ve výchozí velikosti, stačí pouze
klepnout myší.
– nebo –
Chcete-li velikost mapy nastavit tak, aby lépe odpovídala
vašemu návrhu stránky, vymezte tažením příslušnou
oblast a uvolněte tlačítko myši.
118 Přidání webových objektů
Přetažením ikony
Pohled do ulice na mapu lze
zobrazit místo pod ukazatelem v okně Pohled do ulice.
Klepnutím na ikonu
okno Pohled do ulice zavřete.
Nechcete-li návštěvníkům vašeho webu tuto funkci
zpřístupnit, zrušte v dialogovém okně zaškrtnutí políčka
Ovládací prvek zobrazení ulice.
Přidávání značek
Na mapu Google můžete přidat libovolný počet
červených značek. Při ponechání ukazatele na kterékoli z těchto
značek a klepnutí se mohou zobrazovat další informace.
Přidání značky:
1.
V dialogovém okně Mapa Google klepněte na tlačítko
Přidat.
2.
Přesuňte ukazatel ve tvaru
klepněte myší.
3.
V dialogovém okně Mapová značka Google zadejte
název značky do pole Název. Tento „tip“ se bude
zobrazovat při ponechání ukazatele na značce a může
obsahovat například název společnosti nebo místa.
4.
Přiřaďte značce akci při klepnutí, tj. prvek, který se má
zobrazit při klepnutí tlačítkem myši. Vyberte některou z
následujících možností:
•
na požadované místo a
Výchozí štítek: Do pole Štítek zadejte požadovaný
text. Po publikování se při klepnutí na značku
zobrazí prostý text v rámečku s popisem.
Přidání webových objektů 119
•
Pracovat se štítkem jako se skriptem: Do pole Štítek
zadejte text se značkami HTML. Po publikování se
při klepnutí na značku zobrazí rámeček s obsahem
ve formátu HTML.
•
Pohled do ulice: Po publikování se při klepnutí na
značku zobrazí před mapou maximalizované okno
Pohled do ulice. Klepnutím na ikonu
Pohled do ulice zavřete.
5.
okno
Klepněte na tlačítko OK. Značka se zobrazí na náhledu
mapy (bude mít zelenou barvu, která označuje aktuální
výběr). Zopakujte stejný postup pro další značky.
Značky na mapě Google můžete v případě potřeby upravovat,
vyhledávat, přemisťovat a odstraňovat.
Úprava značek na mapě Google:
•
Poklepejte na mapu Google na stránce.
•
V dialogovém okně vyberte značku z rozevíracího
seznamu Mapové značky a dále postupujte takto:
•
Chcete-li změnit popis značky, klepněte na tlačítko
Upravit a přepište text v posuvném poli Štítek.
•
Chcete-li značku přesunout, klepněte na tlačítko
Přesunout a poté znovu umístěte ukazatel ve tvaru
na požadované místo na mapě.
•
Chcete-li značku odstranit, klepněte na tlačítko
Odebrat.
Záznam nastavení okna Pohled do ulice:
1.
V poli Akce při klepnutí vyberte možnost Pohled do
ulice a pomocí ovládacích prvků okna pro posouvání a
změnu měřítka nastavte požadovaný pohled.
120 Přidání webových objektů
Nastavit lze směr pohledu (Nadpis), úhel (Úhel) a
zvětšení (Přiblížení).
2.
Klepněte na možnost Zaznamenat zobrazení.
Přidání reklamy
Google Adsense je bezplatná služba společnosti Google, která vám
umožňuje umístit na webové stránky prostor pro reklamu.
Návštěvníci vašich stránek uvidí reklamy odpovídající
tematickému zaměření vašeho webu, které mohou využít jako
snadno dostupné příležitosti k nákupům, a vy jako vývojář můžete
z vydělaných peněz pokrýt náklady na hosting – nebo také rychle
zbohatnout!
Abyste mohli jako weboví vývojáři zveřejňovat reklamu, musíte
mít schválený účet Google Adsense (www.google.com/adsense),
jehož prostřednictvím můžete vybírat typ a formát zobrazovaných
reklam. Jednotlivé reklamy se označují termínem jednotky. Z
webu Google Adsense můžete kopírovat vygenerované výstřižky
kódu po jednotkách a vkládat je do dialogového okna reklam
Google Adsense v aplikaci WebPlus.
K dispozici jsou tyto typy reklamních jednotek: základní reklama,
obrázek, odkaz a video. Dostupné formáty se liší podle typu
jednotky a sahají od typizovaných formátů Výsledková tabule
(728x90 pixelů), Proužek (468x60), Poloviční proužek (234x60) a
Tlačítko (125x125) k různým variantám formátu Mrakodrap a
dalším čtvercovým a obdélníkovým velikostem.
Služba Google Adsense nabízí také vyčerpávající zprávy o využití,
správu účtů, filtrování a materiály podpory. Další informace
najdete na adrese www.google.com/adsense.
Přihlášení k webu Google Adsense:
•
Chcete-li se zaregistrovat na webu Google Adsense nebo
se k němu přihlásit, navštivte adresu
www.google.com/adsense. Pokud jste novým
uživatelem, klepněte na tlačítko Sign Up Now
Přidání webových objektů 121
(Zaregistrovat se); pokud jste se už zaregistrovali,
přihlaste se pod svým jménem a heslem. Jako noví
uživatelé budete vyzváni k zadání adresy URL vašeho
webu, k výběru jazyka a k vyjádření souhlasu s
podmínkami společnosti Google.
Po registraci musíte počkat, až pracovníci společnosti
Google posoudí vhodnost vašeho webu. Vyjádření
společnosti Google vám přijde e-mailem. Po úspěšném
schválení můžete začít s vytvářením a správou reklam.
V rámci registrace proběhne analýza vašeho webu, aby
vám mohly být poskytovány reklamy odpovídající jeho
obsahu.
Vytváření a správa reklam:
1.
Přihlaste se k webu Google Adsense.
2.
V části Adsense Setup (Nastavení reklam Adsense)
vyberte možnost Adsense for Content (Reklamy pro
obsah) a poté podle pokynů průvodce vyberte reklamní
jednotku, její formát, styl rohů a sledovací kanál.
3.
Zkopírujte vygenerovaný výstřižek kódu jednotky
Adsense, který vám byl poskytnut pro zvolenou reklamní
jednotku. Tento výstřižek bude třeba vložit do aplikace
WebPlus.
Vložení reklam do webové stránky:
1.
Vyberte webovou stránku (nebo vzorovou stránku), na
kterou chcete reklamu umístit.
2.
Klepněte na tlačítko
Vložit reklamu Google
Adsense v rozevírací nabídce E-Commerce na panelu
nástrojů Webové objekty.
122 Přidání webových objektů
3.
Klepnutím na možnost Vložit ze schránky vložte
výstřižek kódu, který jste pro tuto jednotku zkopírovali.
Výstřižek se zobrazí v dialogovém okně a nebude jej
možné změnit.
4.
Klepněte na tlačítko OK.
5.
Ukazatel myši se změní na tvar
Vložit. Přesuňte
ukazatel na místo, kam chcete reklamu umístit, a pak
klepnutím myší vložte reklamu v původní velikosti.
Velikost reklamy nelze měnit.
Úprava reklamy:
1.
Změňte formát a barvu reklamní jednotky v sekci
Adsense Setup (Nastavení reklam Adsense) na webu
Google Adsense a poté zkopírujte nový výstřižek kódu.
2.
Poklepejte na reklamu na stránce.
3.
Klepnutím na možnost Vložit ze schránky vložte
výstřižek kódu do textového pole.
4.
Klepněte na tlačítko OK.
Použití objektů Lightbox
Objekty Lightbox umožňují jednoduše rozbalit miniatury, které jste
přidali na webovou stránku, do větších verzí obrázků. Pokud jste
někdy používali funkci Fotogalerie, už jste se s tímto principem
setkali. Velkou výhodou objektů Lightbox je možnost zobrazit na
přání uživatele větší obrázky, které po krátké animaci s efektem
posouvání překryjí obsah webové stránky.
Přidání webových objektů 123
Aplikace WebPlus nabízí také jednoduchou funkci prezentace (viz
str. 124), která umožňuje zobrazit přehled obrázků umístěných na
dané webové stránce.
Vytvoření objektu Lightbox pro obrázek na webové
stránce:
1.
Vyberte obrázek (nejlépe miniaturu).
2.
Vytvořte z něj hypertextový odkaz (klepněte na příkaz
Hypertextový odkaz... v nabídce Vložit nebo klepněte
pravým tlačítkem myši; viz str. 100).
3.
Vyberte z nabídky příkaz Obrázek a z rozbalovacího
seznamu Typ objektu Lightbox vyberte možnost Cílové
okno.
4.
(volitelné) Klepněte na tlačítko Možnosti objektu
Lightbox... a přidejte k obrázku v objektu Lightbox
popisek, který zadáte do pole Popisek.
5.
Klepněte na tlačítko OK.
124 Přidání webových objektů
Aby se takto připojený obrázek nezobrazoval v příliš velké
velikosti, aplikace WebPlus zmenšuje rozměrnější obrázky na
nastavenou maximální šířku a výšku (standardně 800 x 660
pixelů), přičemž vždy zachovává poměr stran. Obrázky, jejichž
vlastní rozměry nepřekračují nastavené maximum, zůstávají
nezměněny. Maximální šířku a výšku lze změnit. (Další informace
viz Nastavení vlastností webu na str. 38.)
Vytvoření objektu Lightbox pro místní obrázek:
•
Stejný postup jako výše, ale místo možnosti Obrázek
vyberte možnost Soubor.
Obrázek můžete na webovou stránku vložit nebo připojit. V obou
případech se bude vždy zobrazovat ve svých původních rozměrech.
Prezentace Lightbox
Z obrázků, které jsou již umístěny na webovou stránku, lze na
stejné stránce vytvářet jednoduché prezentace Lightbox. Ovládací
prvky potřebné k procházení prezentací zobrazí samotný objekt
Lightbox.
Vytvoření prezentace Lightbox:
1.
Vytvořte objekt Lightbox pro obrázek na webové stránce
(postup je uveden výše).
2.
V dialogovém okně Hypertextové odkazy klepněte na
položku Možnosti objektu Lightbox...
3.
V dialogovém okně Možnosti objektu Lightbox zadejte
název prezentace do rozevíracího seznamu Prezentace.
Tento název bude použit pro další obrázky, které do této
prezentace přidáte. Klepněte na tlačítko OK.
4.
Stejný postup opakujte pro další obrázek na stejné
stránce. U ostatních obrázků se bude zobrazovat název
prezentace, který jste vytvořili u prvního obrázku.
Vyberte název prezentace, do níž chcete obrázek přidat.
Přidání webových objektů 125
5.
(volitelné) Zadejte text popisku.
6.
Klepněte na tlačítko OK.
Prezentace Lightbox lze vytvořit pouze z obrázků na
stejné stránce. Přidáte-li do prezentace obrázky z
různých stránek, bude pro každou stránku vytvořena
nová prezentace.
Objekty Lightbox s libovolným cílem
hypertextového odkazu
Objekty Lightbox nejsou omezeny jen na zobrazování obrázků.
Vzhledem k tomu, že objekt Lightbox je vlastně speciálním typem
okna, lze v něm zobrazit libovolný cíl hypertextového odkazu –
obvykle stránka vašeho webu (např. formulář nebo přihlašovací
stránka), internetová stránka, blog, fórum nebo kanál RSS. V
objektu Lightbox však můžete zobrazit i soubor aplikace Word,
soubor PDF nebo jiný typ souboru (pomocí možnosti Soubor).
Vytvoření objektu Lightbox s libovolným cílem
hypertextového odkazu:
1.
Vyberte objekt (obrázek, tlačítko nebo jakýkoli jiný
objekt).
2.
Vytvořte z něj hypertextový odkaz (klepněte na příkaz
Hypertextový odkaz... v nabídce Vložit nebo klepněte
pravým tlačítkem myši).
3.
Zkontrolujte, zda je cílové okno v rozbalovacím seznamu
Typ nastaveno na objekt Lightbox.
4.
(volitelné) Klepněte na tlačítko Možnosti objektu
Lightbox... a nastavte hodnoty Šířka a Výška objektu
Lightbox.
126 Přidání webových objektů
Nastavení globálních vlastností objektů
Lightbox
Podobně jako u většiny nastavení aplikace WebPlus lze nastavení
objektů Lightbox pro aktuální web upravit podle potřeby. Takto lze
upravit nastavení obecných ovládacích prvků objektů Lightbox
(včetně typu okraje), jejich popisků (písmo, velikost písma, barva
písma, krytí) a pozadí (barva a krytí).
Změna vlastností objektů Lightbox na webu:
1.
Vyberte příkaz Soubor>Vlastnosti webu... a poté
možnost nabídky Lightbox.
2.
Změňte nastavení v sekcích Obecné nastavení, Nastavení
popisku a Nastavení pozadí.
3.
(volitelné) Klepněte na tlačítko Náhled objektu
Lightbox..., prohlédněte si náhled webu a dolaďte
nastavení podle potřeby.
Objekty Lightbox s fotogalerií
Pokud používáte fotogalerie (viz str. 346) JavaScript, můžete
vytvořit fotogalerie ve stylu objektů Lightbox; pro objekty
Lightbox je k dispozici speciální styl galerie.
Vyberete-li tento styl, můžete nastavit parametry objektů Lightbox,
které budou mít přednost před globálním nastavením vlastností
webu.
Přidání webových objektů 127
Vkládání panelů
Pojmem panely se označují obdélníková informační pole
zobrazená v nejvyšší vrstvě webové stránky. Mohou obsahovat
textové nebo grafické informace (nebo obojí). Díky překrývací
schopnosti panelů lze zvýšit množství informací, které jsou
návštěvníkům webu k dispozici, bez nutnosti změn obsahu webu
na pozadí.
Panely lze definovat tak, že se zobrazí pouze při klepnutí na
tlačítka, objekty Galerie nebo obrázky nebo tehdy, pokud na ně
přejdete myší. Lze také definovat jejich trvalé zobrazení – což se
výborně hodí například pro navigační pruhy, které jsou neustále
k dispozici pro posuv okna.
Použití panelů je všestranné a lze je použít k prezentaci
následujících prvků:
•
Ukázkové události
•
Prodejní informace
•
Formuláře PayPal Koupit nyní
•
Užitečné tipy a triky
•
Informace umožňující rychlý přístup (například
kontaktní údaje nebo klávesové zkratky)
•
Stále aktivní navigační prvky (Další informace naleznete
v nápovědě aplikace WebPlus).
•
Zvětšovací nástroj pro obrázky (lupa)
Aplikace WebPlus nabízí impozantní výběr moderních pozadí pro
panely, které usnadňují vytváření profesionálně vyhlížejících
panelů. Alternativní možností je přizpůsobení předvoleného pozadí
nebo vytvoření zcela nového pozadí panelu ve Studiu návrhů
v aplikaci WebPlus (viz informace na str. 131).
128 Přidání webových objektů
Vložení panelu
Vložení panelu:
1.
Klepněte na panelu nástrojů Webové objekty
rozevírací nabídce Navigace na příkaz
panel.
v
Vložit
2.
(Volitelné) V dialogovém okně zadejte identifikátor
HTML pro panel. Uvedenou hodnotu lze ponechat,
protože identifikátor bude vždy jedinečný.
3.
V dialogovém okně klepněte na pole s náhledy panelu.
4.
V rozevíracím poli s náhledy vyberte některý z
předdefinovaných typů panelu.
5.
(Volitelné) Přetažením posuvníku Průhlednost nastavte
míru průhlednosti panelu vzhledem k pozadí. Provedené
změny zkontrolujte na náhledu stránky.
6.
Má-li být panel vždy k dispozici a při posouvání webové
stránky ukotven na stejném místě, zaškrtněte volbu
Zarovnat panel podle okna prohlížeče. Definujte
umístění panelu pomocí voleb Vodorovné zarovnání a
Svislé zarovnání.
7.
(Volitelné) Má-li být panel při zavření dialogového okna
skryt, zaškrtněte volbu Panel je na počátku skrytý.
Toto políčko je lepší nejprve ponechat nezaškrtnuté, aby
bylo možné vyladit návrh panelu.
8.
Klepněte na tlačítko OK.
9.
Vyberte kurzorem požadované umístění levého horního
rohu panelu.
10. Chcete-li panel vložit ve výchozí velikosti, jednoduše na
něj klepněte tlačítkem myši.
Přidání webových objektů 129
– nebo –
Chcete-li nastavit jinou velikost panelu, vymezte tažením
příslušnou oblast a uvolněte tlačítko myši.
Stejně jako u ostatních objektů vytvořených v aplikaci
WebPlus lze panely přesunout nebo lze změnit jejich
velikost.
Úprava panelu:
•
Poklepejte na panel a upravte ho výše uvedeným
postupem.
Přidání obsahu na panel
Panel si je třeba představit jako prázdný stavební blok, který lze
vyvíjet pomocí standardních nástrojů a funkcí aplikace WebPlus.
Objekty vytvořené v oblasti panelu budou náležet do tohoto
panelu. To platí pro různé objekty, jako jsou například textové
rámečky, umělecký text, rychlé tvary nebo obrázky. Při přesunutí
panelu přetažením se přesunou i přidružené objekty.
Skrytí/zobrazení panelu
Proč byste měli chtít již jednou vytvořený panel skrýt? Síla panelů
spočívá v tom, že při pohybu ukazatele přes objekt nebo při
klepnutí na objekt na stránce mohou být panely skryty a poté opět
zobrazeny. To znamená, že k tlačítkům, obrázkům či objektům
galerie lze zobrazit podrobnější informace pouze tehdy, když je to
skutečně potřeba.
Aby k tomu došlo, musí být daný objekt
nejprve „oživen“, tzn. akce se spustí až
v reakci na pohyb myši nebo klepnutí.
130 Přidání webových objektů
To lze provést tak, že k objektu přiřadíte současně akci (Další
informace naleznete v nápovědě aplikace WebPlus) a také již
vytvořený panel.
Přiřazení akce a panelu:
1.
Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt a pak vyberte
příkaz Akce....
2.
V dialogovém okně klepněte na tlačítko Přidat... a v
rozevírací nabídce vyberte volbu Viditelnost.
3.
Vyberte panel v rozevíracím seznamu ID panelu a pak
vyberte událost v rozevíracím seznamu Událost. Událost
souvisí s chováním, ke kterému dochází při provedení
akce (například při klepnutí nebo přetažení ukazatele
myši přes objekt).
4.
(Volitelné) Standardně se na panelu spustí animace
Slábnutí, u které můžete určovat Rychlost slábnutí.
Efekt animace však můžete vypnout zrušením zaškrtnutí
políčka Slábnout.
5.
Klepněte na tlačítko OK.
Po dokončení návrhu lze panel na závěr jedním klepnutím skrýt.
Skrytí vybraného panelu:
•
V kontextovém panelu nástrojů klepněte na tlačítko
Skrýt panel.
Panel bude nahrazen ikonou skrytého panelu. Panel na
daném místě stále existuje a lze jej znovu zobrazit deaktivací
tlačítka Skrýt panel (klepnutím). Volba Skrýt panel má stejnou
funkci jako volba Panel je na počátku skrytý v dialogovém okně.
Přidání webových objektů 131
Na publikované stránce se panel zobrazí při umístění ukazatele
myši na příslušný objekt.
Vytvoření vlastního pozadí panelů
Pokud chcete dále upravit zvolené předdefinované pozadí (nebo
vytvořit nové), můžete použít Studio návrhů, což je prostředí pro
návrh pozadí, podobné Studiu tlačítek. Máte tak možnost
soustředit se na návrh pozadí a nenechat se rozptylovat jinými
objekty na stránce, protože se uprostřed stránky zobrazí pouze
samotný návrh.
Vytvoření vlastního pozadí:
1.
(Volitelné) V dialogovém okně Vlastnosti panelu vyberte
předvolbu, na níž chcete založit nové pozadí.
2.
V tomtéž dialogovém okně klepněte na tlačítko
Upravit. Spustí se nástroj Studio návrhů a zobrazí
pozadí zvětšené tak, aby vyplnilo pracovní plochu.
3.
Pomocí standardních nástrojů a tabulek aplikace
WebPlus upravte pozadí podle svých požadavků. Návrh
132 Přidání webových objektů
pozadí lze interaktivně vytvořit pomocí záložky Jak na
to.
4.
Akci ukončíte klepnutím na tlačítko Potvrdit změny na
hlavním panelu nástrojů. Upravené pozadí bude
aktualizováno na svém původním místě.
Studio návrhů umožňuje selektivně
zamezit změně velikosti nebo roztažení objektů na
panelu. Díky rozevíracím nabídkám vodorovného a
svislého měřítka na panelu nástrojů Studia máte nad
objekty absolutní kontrolu. Další informace najdete na
záložce Jak na to.
Vkládání oddělovačů
Namísto vytváření oddělovačů při návrhu vlastního navigačního
pruhu (s. 87) můžete oddělovače vytvářet nezávisle na
navigačních pruzích. Samostatné oddělovače jsou určeny hlavně
k použití mezi tlačítky na panelech vytvořených z navigačních
pruhů.
Vložení oddělovače:
1.
Klepněte na panelu nástrojů Webové objekty
rozevírací nabídce Navigace na příkaz
oddělovač.
Vložit
2.
V dialogovém okně klepnutím na šachovnicové pole
zobrazte sadu rozevíracích nabídek s předvolbami.
3.
Vyberte některý přednastavený oddělovač.
4.
Klepněte na tlačítko OK.
v
Přidání webových objektů 133
Vytvoření vlastního oddělovače:
1.
Ve výše uvedeném dialogovém okně klepněte na volbu
Upravit.
2.
Ve Studiu návrhů (viz výše) přizpůsobte oddělovač
podle svých požadavků pomocí standardních nástrojů a
tabulek aplikace WebPlus. Při interaktivním návrhu
oddělovače můžete využít doprovodnou záložku Jak na
to.
Přidání aktivních bodů
Aktivní bod je průhledná oblast na webové stránce, která slouží
jako hypertextový odkaz. Aktivní body fungují jako obrázky, které
reagují na klepnutí uživatele ve webovém prohlížeči, a obvykle
jsou umístěny na horním okraji stránek. Jsou užitečné zejména v
případě, kdy chcete dát návštěvníkům možnost aktivně klepat na
různé části obrázku. Aktivní body můžete kreslit a upravovat ručně
nebo je vytvořit tak, aby odpovídaly stávajícímu tvaru nebo oblasti.
Nakreslení aktivního bodu
1.
Klepněte na tlačítko
Vložit aktivní bod na panelu
nástrojů Webové objekty.
2.
Klepnutím a tažením nakreslete obdélníkovou oblast
aktivního bodu. Zobrazí se dialogové okno Hypertextové
odkazy.
3.
Klepnutím vyberte typ cílového odkazu a zadejte
konkrétní cílový hypertextový odkaz (viz Výběr cíle
hypertextového odkazu na stránce 1).
4.
Klepněte na tlačítko OK. Na stránce se zobrazí oblast
aktivního bodu.
134 Přidání webových objektů
Úprava aktivního bodu podle stávajícího tvaru
1.
Nakreslete aktivní bod podle výše uvedeného postupu a
vytvořte tvar popsaný v tématu Kreslení a úpravy tvarů
na stránce 363.
2.
Vyberte oba objekty a pak vyberte možnost Přizpůsobit
aktivní bod tvaru z nabídky Nástroje. Oblast aktivního
bodu je upravena podle obrysu tvaru. Při publikování
reaguje na přetažení ukazatele myši pouze tvar.
Přidání webových objektů 135
Aktivní bod a tvar zůstanou nadále samostatnými
objekty, a tvar proto můžete snadno odstranit, jakmile
jste jej jednou použili jako šablonu pro vytvoření
aktivního bodu požadovaného tvaru a dále jej již
nepotřebujete.
Úprava hypertextového odkazu aktivního bodu:
•
Pomocí nástroje Ukazatel dvakrát klepněte na aktivní
bod.
Zobrazí se dialogové okno Hypertextový odkaz, ve kterém se
zobrazí cíl odkazu aktuálního aktivního bodu.
•
Chcete-li změnit hypertextový odkaz, vyberte nový typ
cíle odkazu nebo nový cíl.
•
Chcete-li odebrat hypertextový odkaz, změňte cíl odkazu
na položku Žádné hypertextové odkazy.
Úprava aktivních bodů
Aktivní body na stránce lze přesunovat a jejich velikost lze měnit
podobně jako u ostatních objektů. Vybraný aktivní bod má vnější a
vnitřní okraj, které slouží k různým účelům.
136 Přidání webových objektů
Přesunutí nebo změna velikosti aktivního bodu
•
Klepnutím vyberte aktivní bod a pak proveďte
následující kroky:
•
Přesunutí. Klepněte a táhněte ukazatelem myši od
středu nebo od okraje aktivního bodu. Chcete-li
omezit změnu velikosti aktivního bodu ve svislém
nebo vodorovném směru, přidržte při tažení myší
klávesu Shift.
•
Změna velikosti. Klepněte a táhněte myší za vnější
úchyty (ohraničení).
Úpravou vnitřního okraje můžete změnit obdélníkové aktivní body
na tvary kreslené od ruky tak, aby věrně kopírovaly části
podkladové grafiky, které chcete nastavit jako aktivní. Chcete-li
upravit okraj, přesuňte nejprve ukazatel myši nad vnitřní okraj
aktivního bodu tak, aby se změnil jeho tvar indikující, že se
nacházíte nad uzlem nebo čárou.
Přidání webových objektů 137
Vytvoření dalšího uzlu na aktivním bodu
•
Jakmile se zobrazí ukazatel
, klepněte na libovolné
místo na okraji aktivního bodu. Přetažením nového uzlu
na místo upravte okraj aktivního bodu.
Změna tvaru okraje aktivního bodu
•
Jakmile se zobrazí ukazatel
přetáhněte jej.
, klepněte na uzel a
Přidání efektů přechodu
Pojem efekt přechodu se týká interakce mezi myší a obrázkem.
Můžete například ukázat myší na obrázek a okamžitě uvidíte, jak
se změní na jiný obrázek (viz níže). Obrázek, který mění vzhled
jako reakce na událost myši, se označuje jako obrázek s efektem
přechodu. Události myši jsou obvykle přesunutí ukazatele nad
objekt nebo stisknutí tlačítka myši (klepnutí). Jako odpověď na
tyto události myši dochází ke změně stavu obrázku, který přejde
do jiné varianty původního obrázku.
Můžete přímo importovat přechodové grafiky vytvořené v aplikaci
Serif DrawPlus. (Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci
WebPlus.)
Možnosti přechodů
Přidání efektů přechodu je v zásadě záležitostí rozhodnutí, který
efekt přechodu budete chtít definovat pro příslušnou variantu
obrázku v jednotlivých stavech. Aplikace WebPlus nabízí několik
voleb:
138 Přidání webových objektů
Normální
Stav Na
Stav Pod
odpovídá
„klidovému“
stavu obrázku
před použitím
efektu
přechodu a je
vždy
definována.
je stav
aktivovaný
přesunutím
ukazatele myši
do místa, kdy
je ukazatel
myši přímo na
obrázku.
je aktivován
klepnutím a
podržením
tlačítka myši v
okamžiku, kdy
se ukazatel
myši nachází
nad obrázkem.
Jiný stav Pod + na (není vyobrazen) implikuje stav ukazatele na
objektu ve chvíli, kdy je již obrázek dole, tj. bylo na něj klepnuto.
Můžete také zadat událost hypertextového odkazu, například
přechod na cílovou webovou stránku, který je aktivován v případě,
že uživatel uvolní tlačítko myši v okamžiku, kdy se nachází ve
stavu Pod. Můžete také seskupit tlačítka na stránce tak, aby
pracovala společně, přičemž v jedné chvíli může být „dole“ vždy
pouze jedno tlačítko ve skupině.
Vytvoření přechodové grafiky:
1.
Ve vhodném grafickém editoru vytvořte variantní
zdrojové obrázky pro jednotlivé stavy, které definujete.
Přidání webových objektů 139
(Viz informace v tématu Vytváření variantních obrázků
níže.)
2.
Klepněte na tlačítko
Vložit přechod v rozevírací
nabídce Obrázek panelu nástrojů Standardní objekty.
3.
Určete přechodové stavy (viz výše), které chcete
aktivovat pro jednotlivé obrázky, zaškrtnutím políček v
dialogovém okně Přechodová grafika. U každého stavu
pomocí tlačítka Procházet vyhledejte odpovídající
zdrojový obrázek a zadejte pro něj Možnosti exportu (viz
téma Nastavení možností exportu obrázků na str. 318).
4.
Chcete-li obrázky vložit na web, zaškrtněte políčko
Vložit soubory na web.
5.
Zaškrtněte možnost Normální nebo Pod jako počáteční
přechodový stav tlačítka.
6.
(Volitelné) Chcete-li definovat cíl hypertextového
odkazu pro tlačítko, klepněte na možnost Nastavit....
7.
Zaškrtněte Přepínač, pokud chcete propojit všechna
tlačítka (na dané stránce), která mají zaškrtnutou tuto
možnost, aby v jednom okamžiku mohlo být „dole“ vždy
pouze jedno tlačítko.
8.
Klepněte na tlačítko OK.
Aplikace WebPlus zobrazí obrázek přiřazený k normálnímu stavu.
Doporučujeme zobrazit náhled stránky v prohlížeči, vyzkoušet
jednotlivé přechodové obrázky a následně přejít zpět do aplikace
WebPlus a provést případné úpravy. Při zobrazení náhledu nebo
publikování webu aplikace WebPlus zajistí export jednoho souboru
obrázku pro každý stav přechodu a soubor HTML pro
publikovanou stránku bude obsahovat kód JavaScript pro
zachycení událostí přechodu.
140 Přidání webových objektů
Úprava přechodové grafiky:
1.
Klepněte pravým tlačítkem myši (nebo poklepejte) na
grafiku přechodu a vyberte příkaz Upravit přechod....
2.
Proveďte nové volby podle potřeby a klepněte na tlačítko
OK.
Vytvoření variantních obrázků
Pro každý objekt s nejméně jedním aktivním přechodovým stavem
musíte poskytnout zdrojový obrázek. Časté drobné rozdíly mezi
„normálním“ obrázkem a „variantami“ způsobí, že se objekt
zdánlivě přepíná z jednoho stavu do druhého. Pokud jste například
pro objekt zaškrtli stav „Přes“, budete muset zahrnout alternativní
obrázek, který bude webová stránka moci zobrazit při umístění
ukazatele myši nad objekt.
Přidání rozbalovacích přechodů
Nejčastějším využitím rozbalovacích přechodů v aplikaci WebPlus
je umístění ukazatele myši na miniaturu obrázku a zobrazení
většího obrázku, obvykle umístěného vedle miniatury. Použití této
funkce je velmi snadné a je obdobné složitějšímu prvku
Fotogalerie. Rozbalovací přechody mohou mít pouze dva stavy
(normální stav a stav při umístění ukazatele myši). Ve stavu
s umístěním ukazatele umožňují zobrazit stejný nebo jiný obrázek
s větší velikostí; srovnejte tuto funkci s přechody aplikace
WebPlus, které mají až čtyři stavy a pracují pouze s různými
„variantami“ obrázku o shodné velikosti.
Přidání webových objektů 141
Aplikace WebPlus umožňuje vybrat umístění a velikost
rozbaleného stavu přechodu vzhledem k miniatuře; také miniaturu
lze kdykoli vybrat a změnit její velikost.
Je-li pro rozbalovací přechody vyžadováno použití popisků, lze je
definovat pomocí rozbalovací nabídky vedle obrázku Velká. Text
popisků může mít různé atributy, jako je například typ písma, tučné
písmo/kurzíva, velikost, barva.
Vytvoření rozbalovacího přechodu:
1.
Rozbalovací přechod
Klepněte na tlačítko
v rozevírací nabídce Obrázek panelu nástrojů
Standardní objekty.
2.
V dialogovém okně pro Normální obrázek přechodu
klepněte na tlačítko Procházet... a vyhledejte a vyberte
požadovaný obrázek. Klepněte na tlačítko Otevřít....
3.
Standardně bude pro obrázek Velká vybrán obrázek
Normální (obvykle u miniatur fotografií). Můžete však
zvolit úplně jiný obrázek. Vyhledejte jej po klepnutí na
tlačítko Procházet....
142 Přidání webových objektů
4.
(Volitelné) Chcete-li pro obrázek Normální definovat
hypertextový odkaz, klepněte na tlačítko Nastavit... a
zadejte adresu URL. Klepnutím na obrázek uživatel
přejde na cílové místo hypertextového odkazu.
5.
(Volitelné) Pro obrázky můžete definovat Možnosti
exportu... (další informace najdete v tématu Nastavení
možností exportu obrázků na str. 318).
6.
(Volitelné) Chcete-li obrázky vložit na web, zaškrtněte
políčko Vložit soubory obrázků do webu.
Aby rozbalovací přechody byly účinné, je nutné obrázky Normální
a Velká správně umístit na stránce. Umístění lze určit ve
vyhrazeném dialogovém okně, ve kterém lze obrázky pro každý
stav přesunout nebo velikostně upravit přetažením (nebo zadáním
absolutních hodnot v pixelech). Každý obrázek má příslušný
barevný okraj – zelená barva odpovídá stavu Normální, modrá
stavu Velká.
Umístění obrázků přechodu:
7.
V dialogovém okně Přechodová grafika klepněte na
tlačítko Nastavit pozici přechodu... v dolní části
dialogového okna.
8.
V dialogovém okně vyberte požadovaný obrázek.
V rozevíracím seznamu je uveden aktuální stav výběru,
tzn.
•
Volba Normální: Bude vybrán obrázek Normální a
okraj bude mít zelenou barvu.
•
Volba Překryv: Bude vybrán velký obrázek a okraj
bude mít modrou barvu.
•
Volba Popisek: Bude vybrán text popisku a okraj
bude mít červenou barvu (zobrazeno pouze tehdy,
jsou-li aktivovány popisky).
Přidání webových objektů 143
Zrušíte-li výběr obrázku, nebude v rozevíracím seznamu
zobrazena žádná volba.
9.
Umístění vybraných položek lze změnit přetažením a
jejich velikost lze změnit pomocí rohových úchytů
(poměry stran jsou při přetažení vždy zachovány). Další
možností (při požadavku jemného vyladění umístění) je
zadání přesných hodnot do vstupních polí Vlevo,
Nahoře, Šířka a Výška. Pomocí šipek dolů v poli lze
v rozevíracím seznamu zobrazit tři hodnoty, které byly
naposledy použity pro volby Normální, Velká a Popisky
(shora dolů) – díky tomu lze dosáhnout přesného
zarovnání obrázků.
10. (Volitelné) Chcete-li zachovat relativní polohu velkého
obrázku vzhledem k normálnímu obrázku (při změně
velikosti normálního obrázku), zaškrtněte volbu Pozice
relativně k normálnímu obrázku.
11. (Volitelné) Nechcete-li pro změnu velikosti stanovit
žádná omezení, zrušte zaškrtnutí volby Zachovat poměr
stran. K provedení změny velikosti bez omezení je poté
nutné použít vstupní pole (nelze použít přetažení).
12. Klepněte na tlačítko OK. Na stránce se zobrazí normální
obrázek, avšak velký obrázek se zobrazí teprve při
zobrazení náhledu nebo publikování.
Definováním dalších normálních obrázků jako samostatných
rozbalovacích přechodů na webové stránce můžete vytvořit
stylovou rozbalovací galerii obrázků, kde bude každý normální
obrázek prvkem posloupnosti miniatur, na které lze klepnout.
Úprava rozbalovacího přechodu:
•
Poklepáním na normální obrázek na stránce zobrazíte
dialogové okno Přechodová grafika. Upravte parametry
požadovaným způsobem.
144 Přidání webových objektů
Přidání popisků k velkým (překryvným) obrázkům:
1.
V dialogovém okně Přechodová grafika zaškrtněte
políčko Zobrazit popisek s překryvným obrázkem.
2.
Do vstupního pole Popisek zadejte text popisku.
3.
Pomocí rozevíracích seznamů Písmo a Velikost a
zaškrtávacích políček Tučné a Kurzíva nastavte atributy
textu. Barvu textu lze definovat v rozbalovací galerii
Barva textu.
4.
Chcete-li povolit výběr barvy ze sousední rozbalovací
galerie, zaškrtněte políčko Použít barvu pozadí.
5.
Klepněte na tlačítko OK.
Text popisků se týká pouze velkých (překryvných) obrázků. Pokud
tedy chcete umístit text vedle velkého obrázku, je nutné na stránce
poklepat na obrázek Normální. V dialogovém okně klepněte na
tlačítko Nastavit pozici přechodu... a nastavte pozici textu
(stejným způsobem jako pro normální a velký obrázek). Veškerý
vybraný text popisků je v náhledu zobrazen s červenými okraji.
6
Přidání dynamických
webových objektů
146 Přidání dynamických webových objektů
Přidání dynamických webových objektů 147
Připojení kódu HTML
V aplikaci WebPlus můžete vytvářet stránky v jazyku HTML (viz
téma Vytváření stránek HTML na stránce 72). Aplikace
WebPlus ale také umožňuje připojit kód k objektům WebPlus
(například v rámečcích nebo buňkách tabulky) a stránkám
primárně za účelem rozšíření možností objektů (nebo stránky) a
zvýšení jejich logiky a interaktivního chování. Jako výsledek
obsahu vloženého skriptu může objekt nebo stránka buď
dynamicky generovat obsah, nebo měnit svůj vzhled v oblasti.
Samotný kód HTML nelze upravovat (ve skutečnosti k tomu není
žádný reálný důvod), ale je možné přistupovat ke specifickým
částem zobrazeného kódu a přidávat do nich další kód, tj. v okně se
záložkou zdrojového kódu se zobrazí jasně určení zástupci (text s
bílým zvýrazněním).
148 Přidání dynamických webových objektů
Uvedeni jsou pouze někteří upravovatelní zástupci, kteří jsou
obsaženi ve fragmentu zdrojového kódu HTML, objektu nebo
stránce. (Ve skutečnosti existují různě pojmenovaní zástupci podle
typu prvku.) Poslední zástupce uvedený v předchozím seznamu je
jedinečný pro zdroj stránky a nezobrazuje se pro objekt nebo
fragment kódu HTML.
Kód můžete vkládat na místo zástupce použitím operace vyjmutí a
vložení, ale obvykle se vkládají tokeny, kód HTML nebo
konkrétní skripty (například JavaScript). Tímto způsobem můžete
ovlivnit chování přechodů u objektů, které by bez podpory
skriptování nebylo možné (například zpracování události při
klepnutí pro obrázek).
Přidání kódu HTML
Aplikace WebPlus také umožňuje zobrazit „zdroj“ stránky a
umožňuje na stránku přidat další kód HTML. Tímto způsobem lze
vkládat fragmenty kódu zkopírované z jiné webové stránky nebo
vytvořené přímo vámi.
Můžete také importovat formátovaný text HTML z prohlížeče nebo
e-mailového programu prostřednictvím schránky (například
pomocí příkazů Vybrat vše a Kopírovat), použitím příkazu
Soubor>Vložit jinak... aplikace WebPlus.
Před importem kódu HTML umožňuje aplikace WebPlus umístit
okno fragmentu kódu HTML na vaší stránce. Vzhledem k tomu, že
výsledek kódu HTML uvidíte až po zobrazení náhledu
exportované stránky, pečlivě zkontrolujte umístění značky.
Webovou stránku je v každém případě nutné vyzkoušet v
prohlížeči. Pokud zjistíte problém, znovu zkontrolujte zadaný kód
a jeho umístění na stránce WebPlus (a podle potřeby změňte
velikost). Pokud rozumíte kódu HTML, otestujte zdroj stránky v
textovém editoru, jako je například program Poznámkový blok,
nebo použijte režim zobrazení zdrojového kódu vašeho prohlížeče.
Přidání fragmentu kódu HTML na stránku
1.
Zkopírujte kód HTML z původního zdroje do schránky.
Přidání dynamických webových objektů 149
2.
Klepněte na tlačítko
Vložit kód HTML na panelu
nástrojů Webové objekty.
3.
Klepnutím na stránku nebo pracovní plochu vytvoříte
nové okno s fragmentem kódu HTML s výchozí
velikostí, případně můžete tažením myši vytvořit okno v
požadované velikosti.
4.
V dialogové okně klepněte na tlačítko Vložit do záhlaví
nebo Vložit do těla, kterým vložíte text ze schránky do
záhlaví nebo těla souboru.
– nebo –
Použijte posouvací okno s kódem. Zadejte jeden nebo
několik fragmentů kódu HTML do příslušného pole.
5.
(Volitelné) Pokud kód volá externí soubory, vyhledejte
tyto soubory klepnutím na tlačítko Přidat.... Chcete-li
tyto soubory udržovat samostatně od vašeho webu,
klepněte na položku Vytvořit propojený objekt.
6.
Dialogové okno zavřete klepnutím na tlačítko OK. Kód
se zobrazí na stránce v okně Fragment kódu HTML.
Přidání skriptu JavaScript
Většinu potřebného kódu ve skriptovacím jazyku JavaScript
naleznete tak, že do svého oblíbeného internetového vyhledávače
zadáte klíčová slova „javascript snippet“. Zobrazí se vám tisíce
odkazů na stránky, které bezplatně hostují dostupné vzorky kódů.
Většina z těchto webů srozumitelně popisuje, jaký je účel daného
skriptu JavaScript, a také běžně umožňují vybrat kód JavaScript a
zkopírovat jej za účelem vložení do fragmentů HTML, objektů
nebo zdrojového kódu stránky, buněk tabulky HTML nebo přímo
na stránku.
Podívejme se, jak přidat vybraný kód JavaScript, který můžete
navíc dodat nebo napsat sami (v případě zkušeností s
programováním v jazyce JavaScript).
150 Přidání dynamických webových objektů
Pro ilustraci porovnáme dva příklady kódu (viz níže). Jednoduchý
vzorek kódu JavaScript, který na vašem webu zobrazí aktuální
datum, je přidán do okna Zdroj. První oddíl kódu používá
posledního zástupce z předchozího seznamu (), druhý vzorek
ukazuje, jak bude kód vypadat po nahrazení zástupce daným
skriptem.
Kód se
znázorněním zástupce
Kód po přidání skriptu
JavaScript
Tento příklad ukazuje přidání jednoduchého kódu do okna zdroje.
Přidání kódu do fragmentu HTML nebo objektu
1.
Vyberte stávající fragment HTML nebo objekt.
2.
V nabídce Formát vyberte položku Připojit kód
HTML....
– nebo –
Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt a vyberte
stejnou volbu.
3.
V dialogovém okně projděte okno zdroje a vyhledejte
zástupce, které lze upravit. Vybraný zástupce závisí na
akci, kterou chcete docílit.
Přidání dynamických webových objektů 151
4.
Vyberte celého zástupce a vložte kód HTML, skript nebo
jiný textový řetězec, kterým přepíšete text zástupce.
– nebo –
Vyberte celého zástupce a pak pište na místo zástupce
(znovu přepisujete text zástupce).
5.
Klepnutím na tlačítko OK přejděte zpět do normálního
zobrazení stránky.
Použitím tokenů můžete do kódu HTML přidávat různé
proměnné. Ty slouží k identifikaci navštívených navigací,
které se automaticky aktualizují při přidání, odebrání
nebo změně stránek na webu.
Pro složitější skriptování může být zapotřebí přidat podpůrné
soubory (grafické, textové atd.), které bude vkládaný skript
používat. Tyto soubory lze vložit nebo propojit. To znamená, že
soubory budou udržovány s webem (vloženy) nebo odkazovány
externím odkazem (podobně jako hypertextový odkaz). Zamyslete
se, jak bude po vložení několika obrázků veliký výsledný web.
Přidání podpůrných souborů
1.
Klepněte na tlačítko Přidat....
2.
V dialogovém okně Otevřít vyhledejte a následně
vyberte jeden nebo několik souborů (při výběru
souvislého nebo nesouvislého bloku souborů držte
stisknutou klávesu Shift nebo Ctrl). Klepněte na tlačítko
Otevřít.
3.
Soubory jsou uvedeny v seznamu Soubory a budou
standardně vloženy do vašeho webu. Pokud se
rozhodnete soubory Vložit (zmenšit web), pak jednotlivě
vybírejte soubory a pak pro ně klepněte na tlačítko
Vytvořit propojený objekt.
4.
Klepněte na tlačítko OK.
152 Přidání dynamických webových objektů
Kdykoli můžete pro libovolný soubor vybrat položku Přidat,
Odstranit a Možnosti exportu.
Přidání kódu na stránku
1.
Připojit HTML do stránky
Klepněte na tlačítko
na panelu nástrojů Standardní.
2.
V dialogovém okně projděte okno a vyhledejte zástupce,
které lze upravit. Vybraný zástupce závisí na akci, kterou
chcete docílit.
3.
Vyberte celého zástupce a vložte kód HTML, skript nebo
jiný textový řetězec, kterým přepíšete text zástupce.
– nebo –
Vyberte celého zástupce a pak pište na místo zástupce
(znovu přepisujete text zástupce).
4.
Chcete-li přejít zpět do normálního zobrazení stránky,
klepněte na záložku Projekt na horním okraji okna
zdroje.
Použití identifikátorů
Objektům, textovým sloupcům, řádkům tabulky a buňkám tabulky
jsou vždy přiřazeny alfanumerické identifikátory HTML, například
pro nové rychlé tvary (QuickShape) jsou vytvářeny identifikátory
qs_1, qs_2 atd. Tyto identifikátory mohou být zapsány do exportu
tak, aby na ně mohly odkazovat skriptovací jazyky v publikovaném
webu. Standardně se identifikátory nezapisují do exportu pro
všechny objekty (globálně), ale jsou exportovány pro jednotlivé
objekty.
Zápis (export) identifikátoru (pro objekt)
1.
Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt a pak vyberte
položku ID....
Přidání dynamických webových objektů 153
2.
V dialogovém okně v rozevíracím seznamu Zapsat ID
pro tento objekt vyberte položku Ano.
Volba Použít výchozí nastavení webu znamená, že se
použije nastavení ve Vlastnostech webu. Hodnota Ano
(Ne) označuje, že identifikátor objektu je zapsán (není
zapsán) do exportu bez ohledu na výchozí nastavení
webu.
Zápis (export) identifikátorů (globálně)
•
V dialogovém okně Soubor>Vlastnosti webu (volba
nabídky výstupu HTML) zaškrtněte odpovídající
zaškrtávací políčka pro objekt, textový sloupec, případně
řádek či buňku tabulky.
Je-li objekt zkopírován na stejnou stránku nebo do
jiného webu, identifikační číslo bude nahrazeno novým
identifikátorem.
Pokud potřebujete definovat vlastní název pro váš identifikátor,
použijte dialogové okno Upravit ID objektu.
Úprava názvu ID objektu
1.
Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt a pak vyberte
položku ID....
2.
V dialogovém okně upravte hodnotu ID HTML.
154 Přidání dynamických webových objektů
Tokeny
Aplikace WebPlus poskytuje tokeny anotací HTML uspořádané do
skupin, které lze připojit k fragmentům HTML, objektům a
stránkám. Při exportu do souboru nebo náhledu stránky jsou tokeny
nahrazeny odpovídajícími „reálnými“ hodnotami.
Přidání tokenů představuje jednoduchý způsob vložení řetězců
tokenů kopírováním a vložením nebo přímým zadáním na některé
z míst zástupců ve zdroji HTML.
Úplný seznam těchto tokenů je uveden v nápovědě k aplikaci
WebPlus. (V rejstříku hledejte podle klíčového slova Tokeny.)
Přidání formulářů
Webové formuláře umožňují efektivní a moderní shromažďování
informací od návštěvníků vašeho webu. Webové formuláře
nabízejí podobný způsob zadávání údajů jako tradiční tištěné
formuláře, ale využívají výhody Internetu jako všestranného kanálu
pro sdílení informací. Mezi často používané typy formulářů patří
formuláře žádostí, formuláře zpětné vazby nebo knihy návštěv.
Data formulářů lze shromažďovat nejrůznějšími způsoby,
například pomocí e-mailů, lokálních nebo vzdálených souborů
skriptů nebo prostřednictvím služby Webové prostředky Serif.
Struktura formuláře
Stavební kameny formuláře tvoří kombinace textu, grafiky a
ovládacích polí formuláře. Ovládací pole formuláře obsahují
inteligentní logiku, která shromažďuje data návštěvníků webu a lze
je přidat, přesunout nebo upravit běžným způsobem, na jaký jste
zvyklí u jiných objektů aplikace WebPlus (například grafické
obrázky nebo tabulky). Ovládacím prvkem se rozumí tlačítko,
textové pole, textová oblast, kombinované pole, zaškrtávací
políčko, přepínač, objekt CAPTCHA nebo prohlížeč souborů.
Obvyklý formulář (například formulář pro zaslání zpětné vazby emailem) tvoří kombinace některých z uvedených ovládacích prvků.
Přidání dynamických webových objektů 155
Z pohledu návštěvníka webu jsou údaje zadávány do textových
polí nebo vybírány prostřednictvím zaškrtávacích políček,
přepínačů nebo rozevíracích polí. Zadávat lze číselné, textové nebo
smíšené informace podle typu pole. Pořadí záložek, podle kterého
jsou zadávána pole, lze konfigurovat, stejně tak jako ověřování
zadaných dat (viz nápověda aplikace WebPlus týkající se pořadí
záložek a ověřování dat).
Každé pole má vlastní sadu vlastností, které souvisí s jeho
očekávaným vzhledem, hodnotami, ověřením nebo akcí.
Funkce formuláře se aktivují pouze při publikování webu.
(Samozřejmostí je zobrazení náhledu vašich formulářů v aplikaci
WebPlus, jak je popsáno v tématu Zobrazení náhledu webu na
stránce 403.) Jakmile návštěvník webu zadá data do formuláře
nebo vybere některou z formulářových voleb a odešle formulář,
data jsou odeslána zpět na vybrané místo určení.
Interaktivitu webových formulářů zajišťuje kód jazyka JavaScript.
Skript zajišťuje formátování, ověření, výpočty a akce, tedy
všechny klíčové funkce ve vývoji webových formulářů.
Kam jsou data odeslána?
Po odeslání jsou data formuláře odeslána na následující místo
určení:
•
e-mailová adresa (webového vývojáře),
•
soubor skriptu (uložený lokálně nebo vzdáleně), který
může zapsat text do textového souboru nebo serverové
databáze,
•
služby Webové prostředky Serif, která převede data
formuláře do vašeho e-mailu (prostřednictvím aplikace
Serif).
Podle standardních postupů správy webových formulářů lze
nastavit typ kódování, cílové okno či rámečky nebo použít různé
metody odeslání (POST nebo GET).
156 Přidání dynamických webových objektů
Vytváření formulářů
Formuláře lze vytvořit několika způsoby: můžete vytvořit předem
definovaný standardní formulář, ihned připravený ke zveřejnění,
vytvořit formulář z jednotlivých ovládacích prvků nebo formulář
vytvořit zcela od začátku. První dva způsoby používají intuitivního
Průvodce formulářem.
Standardní formuláře jsou k dispozici pro Kontaktní informace,
Komentáře uživatele, Odeslání životopisu, Názory a Adresy.
Vytvoření standardního formuláře
1.
Klepněte na tlačítko
Průvodce formulářem v
rozevírací nabídce Webové objekty panelu nástrojů
Formulář.
2.
V dialogovém okně klepněte na ikonu Použít a
přizpůsobit standardní formulář a dále na tlačítko
Další>.
3.
V seznamu formulářů vyberte typ formuláře. Při výběru
můžete používat dolní panel Náhled.
4.
Klepněte na tlačítko Další>.
5.
Na další obrazovce vyberte prvky pro přidání, úpravu a
odstranění.
•
Pro přidání klepněte na tlačítko v poli Přidat.
•
Chcete-li upravit standardní objekt, vyberte stávající
ovládací prvek v okně a pak vyberte příkaz Upravit
ovládací prvek.... Další informace naleznete v
tématu Úprava ovládacích prvků formuláře na
stránce 163.
Přidání dynamických webových objektů 157
•
Chcete-li odstranit standardní objekt, zvolte
stávající ovládací prvek v okně a pak vyberte příkaz
Odstranit (nebo stiskněte klávesu Delete).
•
Chcete-li změnit pořadí ovládacích prvků, použijte
tlačítka
dolů.
Posunout nahoru a
Posunout
6.
Po klepnutí na tlačítko Další> vyberte cílové místo pro
odeslání vašich dat formuláře. Stačí klepnout na tlačítko
místa určení. Klepněte na tlačítko Dokončit a dokončete
průvodce.
7.
Chcete-li vložit formulář ve výchozí velikosti,
umístěte ukazatel pro umístění formuláře a klepněte
tlačítkem myši.
Chcete-li vytvářet kreativní návrh formuláře bez omezení, využijte
nabídky aplikace WebPlus, která poskytuje prázdný formulář a
formulářové objekty, na kterých můžete založit návrh zcela od
začátku. Můžete přidat ovládací prvky formuláře nebo standardní
formulářové objekty, případně obojí. Další informace naleznete v
nápovědě k aplikaci WebPlus.
Vytvoření vlastního formuláře (pomocí Průvodce
formulářem)
1.
Klepněte na tlačítko
Průvodce formulářem v
rozevírací nabídce Webové objekty panelu nástrojů
Formulář.
2.
V dialogovém okně klepněte na ikonu Vytvořit nový
formulář pomocí průvodce a dále na tlačítko Další>.
3.
Na další obrazovce je zapotřebí přidat ovládací prvky
formuláře, které budou tvořit váš formulář. V poli Přidat
proveďte některou z těchto akcí:
158 Přidání dynamických webových objektů
•
Chcete-li použít předem připravené ovládací prvky
formuláře, klepněte na tlačítko Předdefinováno a
pak vyberte požadovaný ovládací prvek formuláře.
Nový ovládací prvek pojmenujete tak, že na něj v
okně poklepete.
- nebo -
1.
Klepnutím na některý další ovládací prvek formuláře jej
vytvoříte od začátku. Popis jednotlivých ovládacích
prvků naleznete v tématu Ovládací prvky formuláře na
stránce 159.
2.
V dialogovém okně použijte interní název ovládacího
prvku, který jej jednoznačně identifikuje, nebo jej
upravte a zadejte popisek, který bude ovládací prvek
doprovázet (tj. bude uveden na obrazovce). Ovládací
prvek můžete také upravit použitím tlačítka Upravit
ovládací prvek. Při úpravě ovládacího prvku lze povolit
ověřování, určit délku formuláře a nastavit další atributy
ovládacího prvku. Další informace naleznete v tématu
Úprava ovládacích prvků formuláře na stránce 163.
Pokud jste upravili hodnotu, klepněte na tlačítko OK.
4.
Výše uvedený krok opakujte podle potřeby pro všechny
vybrané ovládací prvky formuláře. Prvky budou uvedeny
v horním okně (v pořadí podle vytvoření).
Před dalšími kroky je třeba do vašeho formuláře přidat
ovládací prvek Odeslat. Jedná se o kritický prvek pro
předání dat do cílového místa určení. Klepnutím na
tlačítko Odeslat automaticky přidáte tlačítko do
formuláře. Standardní postup je přidat doplňující tlačítko
Obnovit . Toto tlačítko slouží k vymazání dat z polí
formuláře, která dosud nebyla odeslána. Klepněte na
tlačítko Další>.
5.
V dalším dialogovém okně vyberte cílové místo pro data
vašeho formuláře. Stačí klepnout na tlačítko místa určení
pro e-mail, soubor skriptu (lokální nebo vzdálený) nebo
Webové prostředky Serif a zadat název pro definici
celého formuláře. (Další informace naleznete v tématu
Odeslání formulářů na stránce 163.)
Přidání dynamických webových objektů 159
6.
Klepněte na tlačítko Dokončit a dokončete průvodce.
7.
Chcete-li vložit formulář ve výchozí velikosti,
umístěte ukazatel, kam chcete na stránce umístit
formulář, a pak jednoduše klepněte tlačítkem myši.
Ovládací prvky formuláře
Každý ovládací prvek formuláře představuje „inteligentní“ objekt,
který se liší od objektů aplikace WebPlus. Inteligentní znamená, že
prvek dokáže uložit vstup návštěvníka a při odeslání formuláře jej
předá na ústřední místo. Ovládací prvky lze přesouvat podobně
jako jiné objekty, ale nelze na ně použít barvy nebo efekt
průhlednosti, upravit okraje nebo měnit jejich velikost.
Nabídka ovládacích prvků je k dispozici v Průvodci formulářem
nebo přímo v rozevírací nabídce Webové objekty na panelu
nástrojů Formulář. Každému poli přiřadíte interní jedinečný název
a pak nastavíte různé vlastnosti. Každý ovládací prvek formuláře
má vlastní nastavení, které lze upravit.
Ikona
ovládacíh
o prvku
formuláře
Název
ovládacíh
o prvku
formuláře
Tlačítko
formuláře
Použití
Použijte při zadávání
akce, kterou lze
aktivovat klepnutím na
tlačítko. Vytvořit můžete
širokou škálu tlačítek s
různým vzhledem a
funkcí.
V průvodci formulářem
jsou k dispozici tlačítka
Odeslat a Obnovit.
Zajišťují odeslání
160 Přidání dynamických webových objektů
formuláře a případně
smazání všech dat
formuláře.
Pole pro
úpravy textu
Slouží k zadání
jednořádkového textu, čísel
nebo smíšených dat. Vhodný
příklad je příjmení některého z
uživatelů.
Textová oblast
Použijte k přidání textu, čísel
nebo jejich kombinace v
několika řádcích. Obecně
umožňují zadání vstupů v
textové nebo číselné podobě,
například dotaz, předpis nebo
seznam hodnot.
Kombinované
pole
Pro výběr z
posunovatelného
seznamu položek v
rozevírací nabídce, ve
které lze standardně
vybrat pouze jednu
položku (například
kombinované pole s
věkem).
Kombinovaná pole také
podporují
posunovatelný seznam
položek s volitelnou
podporou násobného
výběru.
Přidání dynamických webových objektů 161
Klepnutím se stisknutou
klávesou Shift lze
vybrat skupinu položek.
Při návrhu několika
kombinovaných polí pro
výběr přetáhněte horní
nebo dolní okraj
kombinovaného pole
tak, aby bylo možné ve
výchozím stavu zobrazit
několik položek.
Zaškrtávací
pole
Ideální, pokud chcete zobrazit
několik položek vedle sebe.
Pokud je dostatek místa, je to
dobrá alternativa ke
kombinovanému poli.
Návštěvník webu jedním
klepnutím zaškrtne políčko
nebo zruší jeho zaškrtnutí,
například
Chtěli byste být
upozorněni na
všechny nadcházející
události v blízké
budoucnosti?
Přepínač
Dobré pro výběr jednotlivé
vzájemně se vylučujících
položek ze seskupené
podskupiny možností. Sadu
přepínačů lze například použít
při zjišťování informací o
pohlaví návštěvníka webu.
162 Přidání dynamických webových objektů
Prohlížeč
souborů
CAPTCHA
Pomocí prohlížeče souborů
můžete poskytnout
návštěvníkům webu možnost
odeslat libovolný soubor z
jejich počítačů. Návštěvník
jednoduše vyhledá patřičnou
složku pomocí tlačítka
Procházet... a pak vybere
lokální soubor podle svého
výběru. Jako příklad lze uvést
odeslání obrázků, dokumentů
se životopisem, kreseb nebo
pokynů.
Použití kontroly
zabezpečení, která
chrání před spamem.
Ovládací prvek
formuláře nabídne
návštěvníkovi webu
náhodný textový
řetězec, který je nutné
zadat do textového
pole. Provedení kontroly
podmiňuje odeslání
formuláře, které lze
provést pouze
prostřednictvím služby
Webové prostředky
Serif
Přidání dynamických webových objektů 163
Není-li tento ovládací
prvek uveden na
formuláři, provede se
kontrola brány
CAPTCHA (viz
str. 163). Pokud
použijete tento ovládací
prvek formuláře,
kontrola brány
CAPTCHA nebude
použita.
Úprava ovládacích prvků formuláře
Každý typ ovládacího prvku formuláře (tlačítka, textové pole atd.)
má jiné vlastnosti, a proto pro něj lze upravovat různé hodnoty.
Hodnoty lze upravit při vytváření formuláře nebo později po
přidání ovládacího prvku na formulář.
Úpravy ovládacího prvku při vytváření formuláře zajišťuje tlačítko
Upravit ovládací prvek... Průvodce formulářem. Ovládací prvek
lze případně upravit později klepnutím pravým tlačítkem myši na
ovládací prvek formuláře na webové stránce a volbou příkazu
Upravit (například Upravit textové pole).
Odeslání formulářů
Všechny formuláře mají jednu společnou vlastnost – podmínkou
pro shromažďování dat je odeslání formulářů. Tuto akci zajistíte
vytvořením tlačítka Odeslat bez pomoci nebo častěji použitím
předem připraveného tlačítka z nabídky Průvodce formulářem.
Tlačítko je nutné uvést na formuláři a obvykle se používá spolu s
tlačítkem Obnovit, které slouží ke smazání dat ze všech ovládacích
prvků formuláře.
Odeslání dat formuláře lze provést několika různými způsoby.
164 Přidání dynamických webových objektů
Žádná
akce
E-mailová
adresa
Data formuláře nejsou odeslána. Tato volba je
užitečná, pokud chcete dočasně zakázat
shromažďování dat nebo pokud jste dosud
nenastavili skriptování nebo službu Webové
prostředky Serif. Později můžete formulář
upravit (klepněte na něj pravým tlačítkem myši
a pak vyberte příkaz Upravit vlastnosti
formuláře...) a následně vybrat platnou metodu
odeslání.
Tímto způsobem vynecháte obvyklé metody
odeslání POST a GET. Jakmile dojde ke
stisknutí tlačítka Odeslat, spustí se výchozí emailový program návštěvníka webu. Data
formuláře (předaná jako jeden řetězec) jsou
přidána do těla e-mailové zprávy a jsou
připravena k odeslání na konfigurovanou emailovou adresu. To je zejména užitečné, pokud
nejsou k dispozici žádné lokální ani vzdálené
skripty.
Jedná se o nezabezpečený způsob
odeslání, tj. veškeré soukromé nebo
citlivé informace nejsou šifrovány.
Přímé nastavení e-mailu
1.
Je-li aktivována ikona, přidejte název
formuláře.
2.
Zadejte cílovou e-mailovou adresu
(nebo vyberte stávající již známou emailovou adresu v rozevírací
nabídce).
Přidání dynamických webových objektů 165
Tato možnost je určena pro zkušené webový
vývojáře, kteří mají zkušenosti se skriptováním.
Soubor
skriptu z
disku
Vzdálený
skript
Nastavení lokálního souboru skriptu
1.
Je-li aktivována ikona Soubor
skriptu, přidejte název formuláře.
2.
Použijte tlačítko Procházet... a
přejděte na lokální soubor skriptu
(obvykle soubor s příponou .php, .js,
.cfm, .cgi, .pl, .dll nebo .exe).
3.
Zaškrtnutím políčka Vložit soubor
zahrňte skript do webu. Není-li
políčko zaškrtnuto, soubor skriptu
bude odpojen od webu (tj. všechny
aktualizace skriptu nebudou pro web
viditelné).
4.
Volitelně můžete klepnout na tlačítko
Možnosti exportu... a definovat
název souboru a složku na webu.
5.
Vyberte způsob odeslání, typ
kódování, cílové okno, rámeček a
znakovou sadu.
Tento způsob použijte, pokud váš poskytovatel
internetových služeb neumožňuje spouštět
vlastní skripty na poskytovaném webovém
serveru. Poskytovatel internetových služeb
může jako náhradu dodávat základní soubor
skriptu, který lze propojit z vaší webové stránky.
Skript obvykle odešle data formuláře zpět na
vaši e-mailovou adresu (většinou vytvořenou u
stejného poskytovatele internetových služeb).
166 Přidání dynamických webových objektů
Nastavení vzdáleného souboru skriptu
Webové
prostředky
Serif
1.
Je-li aktivována ikona Vzdálený
skript, přidejte název formuláře.
2.
Zadejte adresu URL, která odkazuje
přímo na soubor skriptu.
3.
Vyberte způsob odeslání, typ
kódování, cílové okno, rámeček a
znakovou sadu.
Ne každý bude mít přístup nebo možnost
provozovat vlastní webový server, a proto
můžete jako alternativu použít Webové
prostředky Serif (viz str. 201). Je to bezplatná
služba brány mezi webem a e-mailem, která
bude prostřednictvím serveru Serif přenášet
cenná data z formulářů a odesílat je na vaši
osobní e-mailovou adresu nebo adresy. Služba
vyžaduje nejprve přihlášení ke službě Webové
prostředky Serif (z důvodu bezpečnosti), která
umožní vytvářet, upravovat a odstraňovat vlastní
e-mailové cíle. Tyto cíle jsou označovány jako
cíle e-mailového formuláře.
Nastavení služby Webové prostředky
Serif
1.
Je-li aktivována ikona Webové
prostředky Serif, přidejte název
formuláře.
2.
Klepněte na tlačítko Vybrat. (V
případě, že dosud nejste přihlášeni ke
službě Webové prostředky Serif, je
nutné se přihlásit.)
Přidání dynamických webových objektů 167
3.
V dialogovém okně zadejte podrobné
údaje o vaší cílové adrese:
•
Zadejte cílovou e-mailovou
adresu do pole E-mailová
adresa.
•
Zadejte Vlastní předmět,
konkrétně řetězec řádku
předmětu, který se zobrazí v emailu webového návštěvníka
(například „E-mail generovaný
systémem Rainbow_WWW:
Kontaktní údaje“).
•
Přidejte Zprávu o potvrzení,
která se zobrazí návštěvníkovi
webu po klepnutí na tlačítko
Odeslat.
•
V poli Jazyk nastavte jazyk, ve
kterému bude zaslána zpráva o
potvrzení.
Pokud vytvoříte ovládací prvek
formuláře pro úpravy textu pouze pro
e-mailové adresy, můžete e-maily s
potvrzením zasílat také přímo
návštěvníkovi webu. Je nutné
zaškrtnout políčko SWR: Odeslat
potvrzovací e-mail ve vlastnostech
pole pro úpravy textu. Pokud do
formuláře přidáte ovládací prvek
CAPTCHA, zajistíte antispamovou
kontrolu. Jestliže prvek nepřidáte,
kontrola se provádí na bráně CAPTCHA.
168 Přidání dynamických webových objektů
Ve výše uvedeném dialogovém okně
zaškrtněte políčko Odeslat mně, které
zajistí nastavení pole Odpověď e-mailu
s potvrzením na e-mailovou adresu
vývojáře webu. Tímto způsobem
umožníte návštěvníkovi obrátit se na
vývojáře webu přímo prostřednictvím
e-mailu.
4.
Klepněte na tlačítko Přidat nový. Je
vytvořena e-mailová položka a
přidána do seznamu Dostupné emailové cíle. Počítejte s tím, že
položka je zařazena jako
„Nepotvrzeno“. Před spuštěním služby
obdržíte e-mailovou zprávu s
potvrzením, která bude odeslána na
vaši e-mailovou adresu. Klepnutím na
odkaz provedete aktivaci služby a
položka bude převedena do stavu
„Potvrzeno“.
5.
(Volitelné) Výše uvedený postup
zopakujte a přidejte další e-mailové
cíle. Pak vyberte e-mailovou položku
a nastavte ji jako aktivní.
6.
Nastavení služby ukončete klepnutím
na tlačítko OK.
Návštěvníkovi webu se zobrazí stránka se
základním potvrzením generovaná službou
Webové prostředky Serif, kde potvrdí úspěšné
přijetí dat formuláře. Užitečnou funkcí je
vytvoření a přiřazení vlastní webové stránky s
potvrzením, kterou lze použít místo základní
stránky.
Přidání dynamických webových objektů 169
Vaše vlastní stránka je v podstatě standardní
webová stránka, na kterou můžete přidávat
vlastní údaje a navrhnout ji ve stejném stylu a
vzhledu jako zbytek vašeho webu.
Přidání vlastní stránky potvrzení
1.
Klepněte pravým tlačítkem myši na
formulář, který musí předávat data
prostřednictvím služby Webové
prostředky Serif, a vyberte příkaz
Upravit vlastnosti formuláře....
2.
Přejděte na záložku Skrytá pole,
klepněte na tlačítko Přidat..., přidejte
slovo „redirect“ do pole Název a
zadejte požadovanou cílovou adresu
URL s předponou http:// (tzn.
webovou adresu vaší stránky
potvrzení) do pole Hodnota.
3.
Klepněte na tlačítko OK. Při dalším
odeslání formuláře se zobrazí nová
webová stránka.
Na webových serverech Serif nebudou
ukládány žádné osobní údaje.
Přesměrování všech dat formulářů
probíhá v reálném čase.
Brána CAPTCHA
Ochranu před nevyžádanou poštou (spamem)
zajišťuje služba Webové prostředky Serif
použitím brány CAPTCHA. To platí v případě,
že jste do formuláře nepřidali ovládací prvek
CAPTCHA (viz téma Ovládací prvky
formuláře na str. 159).
170 Přidání dynamických webových objektů
Při odeslání formuláře nabízí tato funkce
kontrolu zabezpečení, při které se zobrazí
náhodný textový řetězec a návštěvník webu jej
musí přepsat do textového pole.
Odeslání se provede pouze při úspěšném
provedení kontroly.
Kanály RSS a podcasty
Pojmem kanály RSS (Really Simple Syndication) se označují
proudy neustále se měnících zpráv a informací, které jsou velmi
populární u vysokorychlostních webů. Oblíbenost kanálů RSS je
zvláště zřejmá, pokud pravidelně používáte Internetové služby
zaměřené na zpravodajství. Kanály RSS jsou na webech obvykle
– po klepnutí na tento symbol se uživatel
označeny symbolem
může ručně nebo automaticky přihlásit k odběru daného kanálu
RSS prostřednictvím čtečky RSS.
Pojmem podcasty se označují souhrnné kanály podobné kanálům
RSS, které však nabízejí mírně odlišné funkce zaměřené zejména
na digitální média, jako jsou zvukové soubory nebo videosoubory.
Zjednodušeně by šlo říci, že kanály RSS jsou určené k publikování
článků, zatímco podcasty k vysílání informací po epizodách.
V aplikaci WebPlus můžete vytvářet vlastní kanály RSS a
podcasty, které můžete často publikovat a aktualizovat. V podstatě
se stáváte vydavatelem (narozdíl od role čtenáře) jedné nebo více
informačních služeb obsahujících titulky, souhrny informací
z webů nebo vlastní články. V případě podcastů vysíláte
multimediální klipy jako epizody.
Přidání dynamických webových objektů 171
V příkladu uvedeném níže je předveden fiktivní školní podcast
s neustále aktualizovaným obsahem a odkazy na mediální prvky
(zvukový obsah nebo videa) s možností klepnutí.
Kanály RSS a podcasty lze v aplikaci WebPlus konfigurovat velmi
podobným způsobem. Ve skutečnosti je v aplikaci WebPlus pro
proces vytváření vlastních kanálů RSS a podcastů využíván stejný
Nástroj kanálů RSS.
Chcete-li použít kanály RSS nebo podcasty jiného vydavatele a
přidat je na vlastní webové stránky, můžete pomocí nástroje
kanálů RSS na webovou stránku vložit čtečku.
Vytváření kanálů RSS a podcastů
Nástroj kanálů RSS umožňuje vytvářet kanály RSS a podcasty.
Návštěvníci webu se poté mohou přihlásit k jejich odběru
prostřednictvím samostatných čteček kanálů, webových prohlížečů
nebo aplikace Apple iTunes®. Při vytváření kanálů lze použít řadu
parametrů, které se týkají názvů či popisů kanálů, přidružených
obrázků, informací o copyrightu, kategorií, klíčových slov atd.
Vložení kanálu RSS nebo podcastu:
1.
Nástroj kanálů RSS
Klepněte na tlačítko
v rozevírací nabídce RSS panelu nástrojů Webové
objekty.
2.
Klepnutím na tlačítko Přidat kanál RSS nebo Přidat
podcast vytvořte nový kanál RSS, resp. podcast.
V nabídce vlevo se zobrazí nový kanál s názvem Nový
kanál RSS nebo Nový podcast. Po výběru této nové
položky uvidíte seznam parametrů, které lze upravit po
klepnutí do pole Hodnota. V rozevíracích seznamech,
dialogových oknech nebo textových vstupních polích
můžete přidat, vybrat nebo upravit hodnoty pro daný
kanál.
3.
Klepněte na tlačítko OK.
172 Přidání dynamických webových objektů
4.
Chcete-li přidat kanál na stránku, umístěte kurzor
na požadované místo a jednoduše klepněte myší. Na
pozici kurzoru se zobrazí tlačítko
kanál RSS, resp. podcast).
nebo
(pro
Chcete-li umožnit automatický odběr podcastů jedním
klepnutím, označte podcast symbolem odpovídajícím
aplikaci, jejímž prostřednictvím bude obsah odebírán.
Přepínání kanálů:
•
U existujících kanálů RSS nebo podcastů můžete
poklepáním na kanál na stránce přesměrovat dané
tlačítko na jiný kanál. Poté vyberte jinou položku a
klepněte na tlačítko OK.
V případě podcastů lze prostřednictvím tohoto
dialogového okna také nastavit automatický odběr
podcastu pomocí služby Google Reader, My Yahoo!
nebo iTunes návštěvníka. Vyberte požadovanou položku
v rozevíracím seznamu Otevřít podcast pomocí.
K ručnímu přihlášení odběru kanálů RSS nebo podcastů
oproti tomu slouží volba Standard RSS.
K vytvořeným kanálům RSS nebo podcastům lze přidávat články,
resp. epizody a následně je publikovat. Po provedení aktualizace je
nutné webovou stránku znovu publikovat (další informace najdete
v tématu Publikování na web na str. 407).
Přidání nebo aktualizace článků či epizod:
1.
Nástroj kanálů RSS na panelu
Klepněte na tlačítko
nástrojů Webové objekty aplikace WebPlus.
2.
V dialogovém okně Kanál RSS ověřte výběr správného
kanálu a poté klepněte na tlačítko Správce kanálů RSS.
Přidání dynamických webových objektů 173
3.
Na pravé straně dialogového okna klepněte na tlačítko
Přidat článek nebo Přidat epizodu. Ve vybraném
kanálu se vytvoří nová položka s prozatímním názvem
Nový článek (v případě kanálu RSS) nebo Nová epizoda
(v případě podcastu).
4.
Upravte název článku nebo epizody a jejich parametry
(viz výše). V rozevíracích seznamech, dialogových
oknech nebo textových vstupních polích můžete přidat,
vybrat nebo upravit hodnoty pro daný kanál.
5.
Klepněte na tlačítko OK a poté znovu na tlačítko OK.
Pokud vysíláte multimediální soubory uložené lokálně,
zobrazí se při publikování výzva k zadání Adresy URL
webu (viz str. 1). Tímto krokem budou lokální soubory
zpřístupněny návštěvníkům.
Schvalování kanálů podcastů
Chcete-li vysílat podcasty prostřednictvím služby iTunes, musíte
jako vysílací subjekt svůj podcast odeslat ke schválení pro vysílání
ve službě iTunes. Kanál podcastu musí být ověřen pracovníky
služby iTunes zejména s ohledem na možné technické problémy,
přípustné přihlašovací jméno, případné použití vulgárního jazyka,
explicitní obsah nebo zneužití materiálu chráněného autorskými
zákony. Tento krok znamená, že pokud bude kanál schválen,
budou se moci uživatelé služby iTunes následně přihlásit k odběru
vašeho kanálu podcastů.
Schválení kanálu podcastů ve službě iTunes:
1.
Spusťte aplikaci iTunes.
2.
V oddílu Library (Knihovna) klepněte na kategorii
Podcasty.
3.
V dolní části okna aplikace iTunes vyberte volbu
Podcast Directory (Adresář podcastů).
174 Přidání dynamických webových objektů
4.
V poli PODCASTS QUICK LINKS (Rychlé odkazy pro
podcasty) v pravém horním rohu okna klepněte na volbu
Submit a Podcast (Odeslat podcast).
5.
Na následující obrazovce vložte do pole Podcast Feed
URL (Adresa URL podcastu) příslušnou adresu URL.
Adresa URL kanálu bude zakončena názvem souboru
typu xml (například rss_1.xml).
6.
Klepněte na volbu Pokračovat.
Přihlášení k odběru
Přihlášení k odběru kanálů RSS a podcastů
Návštěvníci webu se mohou přihlásit k odběru kanálů různými
způsoby.
Typ odběru
Metoda
ruční
Návštěvník webu jednoduše klepne na
symbol diagnostiky, který udává typ kanálu,
tj.
Pro kanály RSS
Publikovaný kanál RSS nebo podcast
obsahuje tlačítko odběru, na které lze
klepnout.
Tímto úkonem si lze kanál přidat mezi
oblíbené položky v prohlížeči.
- nebo Pro podcasty
Klepnutím můžete přidat podcast na
svou domovskou stránku služby
iGoogle nebo Google Reader.
Přidání dynamických webových objektů 175
Pokud v případě služby iTunes
vysílající subjekt odeslal svůj kanál ke
schválení ve službě iTunes a kanál byl
schválen, mohou se návštěvníci přihlásit
k odběru tohoto podcastu následovně:
automatický
(pouze
u podcastů)
1.
Spusťte aplikaci iTunes.
2.
V nabídce Advanced
(Pokročilé) klepněte na
volbu Subscribe to
Podcast... (Odebírat
podcast).
3.
Do vstupního pole
dialogového okna vložte
adresu URL kanálu a
klepněte na tlačítko OK. V
okně se zobrazí příslušná
položka podcastu. Adresu
URL lze získat klepnutím na
symbol podcastu a
zkopírováním výsledné
adresy URL do okna
prohlížeče.
Návštěvník webu klepne na ikonu
(nebo
sdružený hypertextový odkaz). Podcast a
čtečka jsou definovány explicitně, takže
přihlášení k odběru proběhne automaticky.
To lze provést poklepáním na podcast na
stránce a výběrem některé volby
v rozevíracím seznamu Otevřít podcast
pomocí.
176 Přidání dynamických webových objektů
Namísto přímého tlačítka lze na kterémkoli místě webu
vytvořit hypertextový obsah (viz str. 1), který bude
odkazovat přímo na nový kanál. Použije se speciální typ
cíle s názvem Kanál RSS.
Začlenění kanálů jiných vydavatelů
Kromě vytvoření vlastního kanálu RSS nebo podcastu můžete na
vlastní webové stránky začlenit také kanál RSS z jiného webu.
Při přidání čtečky kanálu RSS na stránku se automaticky stanete
odběrateli vybraného kanálu RSS nebo podcastu. Existují i jiné
způsoby přihlášení k odběru kanálů RSS nebo podcastů pomocí
webových prohlížečů nebo služby iTunes, avšak zde se zaměříme
na začlenění kanálu na stránku a na automatický příjem článků a
epizod.
Následuje ukázka přidání kanálu RSS se zprávami agentury
Reuters na webovou stránku aplikace WebPlus:
Přidání dynamických webových objektů 177
Začlenění kanálu RSS nebo podcastu na stránku:
1.
Vyhledejte některý kanál RSS dostupný na webových
stránkách populárního zpravodajského nebo
informačního serveru. Vyhledejte některý z následujících
charakteristických symbolů, například
178 Přidání dynamických webových objektů
2.
Klepněte pravým tlačítkem myši na symbol (nebo
hypertextový odkaz) a zkopírujte adresu URL kanálu do
schránky výběrem volby Kopírovat zástupce (Internet
Explorer), Kopírovat adresu vazby (Mozilla Firefox)
nebo Kopírovat adresu odkazu (Google Chrome).
3.
V rozevírací nabídce RSS panelu nástrojů Webové
objekty klepněte na tlačítko
Nástroj čtečka RSS.
4.
V dialogovém okně vložte adresu URL kanálu do pole
Adresa URL kanálu RSS.
5.
(Volitelné) Pro Název, Titulek nebo Barvu souhrnu
vyberte jinou barvu, písmo, velikost písma nebo styl
písma.
6.
(Volitelné) Nastavte místní časové pásmo pro daný web
v rozevíracím seznamu Časové pásmo.
7.
(Volitelné) Změňte Formát data (MM/DD nebo
DD/MM) pro datum publikování článku, které se
zobrazuje v záhlaví článku.
8.
Klepněte na tlačítko OK.
9.
Zobrazí se kurzor
. Chcete-li vložit kanál do okna
standardní velikosti, stačí na dané místo klepnout myší.
– nebo –
(Častěji využívaná možnost) Chcete-li určit velikost
vkládaného okna kanálu, vymezte tažením příslušnou
oblast a uvolněte tlačítko myši.
Výplň okna kanálu bude mít broskvovou barvu a v okně bude
uvedena adresa URL – aktuální nový kanál bude zobrazen až po
publikování stránky. Nezapomeňte, že obsah bude aktualizován
automaticky, protože kanál se aktualizuje na původním webu.
Přidání dynamických webových objektů 179
Pro podcasty: Pokud návštěvník webu zobrazí kanál, lze jednotlivé
epizody přehrát klepnutím na odkaz ke zvukovému obsahu (což je
obvykle soubor MP3). Jakmile je soubor stažen a uložen, lze jej
přehrát v aktuálně nastaveném přehrávači (například v přehrávači
Windows Media Player).
Co je e-commerce
Výraz e-commerce znamená nakupování a prodej zboží na
Internetu. Když si v dnešní době sednete k počítači s Internetem a
procházíte různé stránky, jen těžko se vyhnete nabídkám různých
internetových obchodů. Je více než pravděpodobné, že jste už na
Internetu někdy nakupovali, např. CD, knihy, dovolenou atd.
Každý web, který umožňuje tento způsob elektronického
obchodování, obvykle používá systém pro výběr zboží (tzv.
nákupní košík) a systém pro zpracování plateb. Nákupní košík je
virtuální košík (představte si vozík v supermarketu), do kterého
ukládáte vybrané položky a používá se spolu se systémem pro
zpracování plateb (který je obdobou pokladny v supermarketu).
Velké společnosti si obvykle vyvíjejí technologii nákupního košíku
samy, systém zpracování plateb může být provozován jinou
firmou. U menších firem nebo organizací je obvykle nákupní košík
poskytován jinou firmou jako hotové řešení, protože je to levnější a
méně náročné na lidské zdroje. Existuje mnoho externích
poskytovatelů nákupních košíků, které lze použít. Všichni
používají účty a jsou vybaveni pro příjem platebních karet (místo
využívání služeb tradiční platební brány (např. telefonicky).
Jak do toho všeho tedy zapadá aplikace WebPlus? Aplikace
WebPlus vám zaprvé umožní zvolit jednoho z několika speciálně
vybraných poskytovatelů nákupních košíků, zadruhé umožňuje
připojit se k vybranému poskytovateli prostřednictvím formuláře
nebo odkazu na stránce. Formuláře počítají s údaji, které je třeba
při nákupu zadat (např. barva, množství), a také započítají daně,
dopravu, množstevní slevy atd. Odkazy nabízejí možnost nákupu
jediným klepnutím bez specifikace nákupních možností. Nabízené
funkce jsou specifické pro poskytovatele, a proto se u různých
poskytovatelů velmi liší.
180 Přidání dynamických webových objektů
Konfigurace poskytovatele nákupního košíku
V aplikaci WebPlus lze nakonfigurovat množství různých
poskytovatelů nákupních košíků. Jedná se o nejpoužívanější
poskytovatele a s některými (např. PayPal®) jste se možná už
přímo setkali jako zákazník portálu eBay®. Proces konfigurace vás
nasměruje na web daného poskytovatele, kde se můžete zapsat a
stát se registrovaným uživatelem.
Další informace o funkcích daného nákupního košíku
najdete na webu poskytovatele.
Nastavení poskytovatele nákupního košíku:
1.
Klepněte na tlačítko
Konfigurovat E-Commerce v
rozevírací nabídce E-Commerce panelu nástrojů Webové
objekty.
2.
V dialogovém okně Konfigurace E-Commerce máte
dvě možnosti podle toho, jestli jste existující, nebo nový
uživatel některého z poskytovatelů nákupních košíků:
3.
•
Pokud jste nový uživatel, vyberte pomocí přepínače
některého poskytovatele a pak klepněte na tlačítko
Zaregistrovat se. V novém okně prohlížeče se
zobrazí web daného poskytovatele nákupního
košíku, kde se můžete zaregistrovat.
•
Pokud jste již uživatelem, vyberte pomocí přepínače
svého poskytovatele a klepněte na tlačítko Další>.
Touto volbou jednoduše nastavíte výchozího
poskytovatele pro svůj web (a nemusíte nastavovat
svůj účet u poskytovatele).
Dialogové okno závisí na konkrétním poskytovateli a
může nabízet různé možnosti.
Přidání dynamických webových objektů 181
Pokud například vyberete PayPal, budete moci v
dialogovém okně určit e-mailovou adresu pro příjem
plateb, stanovit manipulační poplatek za košík a před
spuštěním ostrého provozu vyzkoušet nákupní košík
pomocí testovacího nástroje v izolovaném prostoru.
Klepněte na tlačítko Další>.
Chcete-li provést test v izolovaném prostoru, klepněte na
tlačítko Další informace a nastavte zvláštní přihlašovací
údaje pro izolovaný prostor, které budou navíc, mimo
vaše skutečné přihlašovací údaje pro systém PayPal.
4.
(Volitelné, platí jen pro PayPal) V dalším dialogovém
okně zaškrtněte políčko Použít minikošík PayPal.
Zobrazí se překryvný košík, který se objevuje při
přidávání produktů do košíku. Ten je následně
minimalizován do levého horního rohu okna prohlížeče a
vybrané položky v něm zůstanou, dokud se neodhlásíte.
V dialogovém okně můžete také nastavit pozici minikošíku v
okně prohlížeče a upravit či odstranit výchozí text
zobrazovaný v minikošíku.
182 Přidání dynamických webových objektů
5.
Dokončete konfiguraci nákupního košíku klepnutím na
tlačítko Dokončit.
Po konfiguraci nákupního košíku bude potřeba vložit objekt ECommerce.
Vložení objektu E-Commerce (PayPal)
K vytváření objektů E-Commerce se v aplikaci WebPlus používá
postup založený na průvodci. Objekt E-Commerce lze na webovou
stránku přidat v podobě formuláře nebo odkazu (tj. jednoduchého
tlačítka) vyplněním posloupnosti dialogových oken. O tom, zda
použijete formuláře nebo odkazy, bude rozhodovat charakter zboží,
které máte v úmyslu prodávat, a požadovaný způsob prodeje.
Jako obchodník můžete vytvořit
například tlačítko E-Commerce
(tvořící odkaz pro okamžitý
nákup). Tato možnost musí
pracovat s přednastavenými
hodnotami potenciální transakce –
parametry jako množství, velikost,
styl a barva zboží jsou pevně
dány.
Důvodem je skutečnost, že odkaz pracuje pouze jako tlačítko bez
dalších „interaktivních“ prvků, které jsou potřebné pro složitější
nákupy. Kupující zakoupí jedním klepnutím standardně nabízený
produkt – to je vše. Pro některé situace je tento postup vhodný, pro
jiné zcela nevyhovující.
V typičtějších případech jsou využívány formuláře E-Commerce
nabízející interaktivní nákup s možností zvolit si množství, velikost
apod.
V systémech E-Commerce, které nabízejí k prodeji mnoho různých
druhů zboží, lze jednotlivé položky zboží na prodej ukládat do
databáze Serif (SDB) se strukturou zaměřenou speciálně na
elektronický prodej. Po přidání opakovaných formulářů (či oblastí)
Přidání dynamických webových objektů 183
na stránku a sloučení formuláře s databází mohou být na stránce
nabízeny k prodeji celé seznamy položek z databáze. Další
informace najdete v tématu Použití slučování databází s funkcí ECommerce v nápovědě k aplikaci WebPlus.
Dialogové okno, které se zobrazí při přidání objektu E-Commerce,
plně závisí na momentálně zvoleném poskytovateli nákupního
košíku (viz Konfigurace poskytovatele nákupního košíku na
str. 180).
Následující postupy předpokládají, že máte jako
poskytovatele nákupního košíku nastaven PayPal.
Vložení objektu E-Commerce:
1.
Klepněte na tlačítko
Vložit objekt E-Commerce v
rozevírací nabídce E-Commerce na panelu nástrojů
Webové objekty.
2.
V dialogovém okně Přidat objekt PayPal vyberte emailovou adresu, na kterou mají být zaslány informace o
platbě. Aplikace WebPlus bude předpokládat, že má být
použita e-mailová adresa nastavená během
konfigurování nákupního košíku. Jako alternativu
můžete zrušit zaškrtnutí pole Použít výchozí účet webu
a nastavit místo výchozí e-mailové adresy jinou.
3.
Vyberte typ objektu v rámečku Formulář PayPal.
Přepínač „Formulář“ vyberte, chcete-li vytvořit
formulář E-Commerce, který bude obsahovat možnosti
nákupu (např. výběr barvy nebo množství). Nejsou-li u
prodávaného zboží k dispozici žádné možnosti nákupu,
můžete použít objekt „Odkaz“ (tj. vytvořit tlačítko ECommerce, na které může zákazník klepnout). Možnosti
opakovaného formuláře a oblasti vám dovolují přidávat
položky zboží z databáze místo toho, abyste je definovali
přímo v dialogovém okně Podrobnosti o položce (viz
Použití slučování databází s funkcí E-Commerce
v nápovědě k aplikaci WebPlus). Klepněte na tlačítko
Další>.
184 Přidání dynamických webových objektů
(volitelné) Nechcete-li použít formulář ani tlačítko,
povolte místo nich poslední možnost a v následujícím
dialogovém okně vložte kód HTML. Jedná se o kód
vygenerovaný na webu PayPal (po přihlášení hledejte v
části Merchant Services – Služby pro obchodníky).
Klepnutím na tlačítko Další ukončete průvodce a vložte
do stránky fragment kódu HTML.
4.
V následujícím dialogovém okně definujte použité
tlačítko. K dispozici je možnost povolit standardní
textové tlačítko (po jeho povolení zadejte libovolný
textový řetězec) nebo standardní tlačítko s obrázkem (po
jeho povolení lze v posuvném okně volit z atraktivního
výběru předdefinovaných možností). Některé obrázky
podporují automatické efekty přechodu.
Klepněte na tlačítko Další>.
5.
V dialogovém okně Podrobnosti o položce lze definovat
identifikátory položky, cenu, daň a hmotnost. Vybrat lze
tyto možnosti:
•
Název položky: Název prodávaného zboží.
Zobrazuje se ve formuláři a v košíku.
•
Umožnit zákazníkovi, aby zadal název položky:
Toto políčko zaškrtněte, chcete-li výše uvedený
název položky zaměnit za pole, do kterého může
návštěvník webu zadat svůj vlastní název zboží
Přidání dynamických webových objektů 185
(vhodné také pro zadávání bližších informací o
darech).
•
ID položky: Přidejte řetězec umožňující snadnou
identifikaci a sledování zboží přes službu PayPal.
•
Měna: Nastavte měnu, v níž transakce proběhne.
•
Cena: Cena zboží. Standardně se zobrazuje na
obrazovce.
•
Umožnit zákazníkovi, aby zadal částku: Toto
políčko zaškrtněte, chcete-li výše uvedenou cenu
zaměnit za pole, do kterého může návštěvník webu
zadat svou vlastní cenu. Používá se v darovacích
formulářích, v nichž částku určuje zákazník-dárce.
•
Přepsat nastavení daně: Zaškrtněte, chcete-li u
dané položky přepsat nastavení daně obsažené v
profilu poskytovatele. Pokud jste toto políčko
zaškrtli, zadejte paušální sazbu daně na položku,
například 0 % u charitativních příspěvků, které jsou
od daně osvobozeny.
•
Hmotnost: Hmotnost zboží nastavte, pokud
používáte dopravu podle hmotnosti (pouze USA),
nastavenou ve vašem profilu PayPal. Jako měrná
jednotka se obvykle používají libry (lb), v případě
potřeby však lze nastavit i kilogramy (kg).
Vyberte některé z výše uvedených nastavení a klepněte
na tlačítko Další>.
Pokud používáte slučování s databází E-Commerce, v
dialogovém okně Podrobnosti o položce budete místo
toho moci vybrat databázi E-Commerce, která má být
použita pro vybraného poskytovatele. Nezapomeňte
nastavit měnu, v které chcete obchodovat.
186 Přidání dynamických webových objektů
6.
7.
Následující dvě dialogová okna se zobrazují pouze u
formulářů E-Commerce:
•
V dialogovém okně Popis položky můžete volitelně
připojit obrázek (např. obrázek prodávaného zboží)
a krátkou a dlouhou variantu popisu, který se ve
formuláři zobrazí. Klepněte na tlačítko Další>.
•
V dialogovém okně Možnosti položky můžete
vytvářet textová pole, kombinovaná pole, přepínače
a pevné názvy (ve službě PayPal lze pro každý
formulář vybrat až 10 možností, ale pouze jednu
možnost, která mění cenu) podle potřeby – můžete
začít s navrhováním od začátku nebo použít dříve
uložená pole možností. Klepněte na tlačítko Další>.
U opakovaných formulářů se nezobrazuje.
V dialogovém okně Podrobnosti o položce nastavte
výchozí množství v textovém poli nebo zaškrtněte
políčko, kterým umožníte uživateli zadat množství u
pokladny (u opakovaných formulářů se nezobrazuje).
– nebo –
Nastavte možnost Přidat pole pro úpravy, která
zákazníkovi umožní zadat objednávané množství.
Cenu za dopravu a manipulační poplatky související s
objednávkou zadejte formou pevných částek do polí
Zpracování, Přepravné a Přepravné za kus.
Ponecháte-li tato pole prázdná, budou místo nich použity
hodnoty z výchozího profilu PayPal. U opakovaných
formulářů se nezobrazuje. Klepněte na tlačítko Další>.
8.
V dialogovém okně Doplňující informace o zákazníkovi
si zvolte, zda má být od zákazníka požadována adresa,
nemá být požadována nebo zda ji má zákazník zadat.
Volitelně se dotažte zákazníka v textovém poli. Klepněte
na tlačítko Další>.
Přidání dynamických webových objektů 187
9.
Dialogové okno Platební stránky nabízí některá nastavení
plateb:
•
Zadejte název pro Styl stránky pokladny (pokud je
předem nastaven prostřednictvím vašeho přihlášení
k účtu PayPal).
•
Nastavte jazyk pro stránku přihlášení k účtu PayPal:
Vyberte hodnotu z rozevíracího seznamu.
•
Změňte text tlačítka Pokračovat na stránce pro
úspěšné platby.
•
Je-li potřeba, definujte Stránky úspěšné platby
anebo Stránky pro stornované platby. Zadejte URL
stránky nebo vyberte položku z rozevíracího
seznamu.
10. U formulářů E-Commerce zvolte rozvržení formuláře
v dialogovém okně Rozvržení formuláře. Prvky
zobrazení v rozvržení formuláře můžete kontrolovat
pomocí několika zaškrtávacích polí voleb. Můžete
zakázat cenu a v případě použití oblastí opakování nebo
formulářů skrýt nebo zobrazit obrázek položky, krátké
nebo dlouhé popisy, pevné volby a maketu pole pro
úpravy množství. Formuláře lze přeformátovat pomocí
zaškrtávacího políčka Přeformátovat formulář ihned.
11. Klepněte na tlačítko Dokončit.
12.
Chcete-li vložit formulář nebo tlačítko, umístěte
kurzor na požadované místo na stránce a jednoduše
klepněte myší.
Úprava formuláře nebo tlačítka E-Commerce:
1.
Poklepejte na formulář nebo tlačítko.
188 Přidání dynamických webových objektů
2.
Upravte nastavení objektu E-Commerce na jednotlivých
obrazovkách v zobrazeném dialogovém okně.
Převod na standardní formulář:
•
Klepněte pravým tlačítkem myši na existující formulář
E-Commerce a vyberte příkaz Převést na formulář.
Použití slučování databází
Sloučení databází znamená extrahování datového obsahu stávající
databáze (databáze Serif SDB, Microsoft Access, dBASE), HTML,
souboru Excel, ODBC nebo textového souboru s oddělenými
položkami, a zobrazení těchto informací například do oblasti
opakování nebo fragmentu HTML. Obsahem známým jako zdroj
dat by mohl být seznam adres, seznam zaměstnanců, seznam
výrobků, zásoby nebo seznam prodejů. Tedy v podstatě jakékoli
informace, které jsou vhodné k uložení.
Vedle textu je možné slučovat dokonce obrazová data (například
knihovnu digitálních fotografií) do jednotlivých polí nebo dokonce
automaticky vytvářet rozvržení mřížky obrázků a textu, které by
byly vhodné pro katalogy nebo alba fotografií. Aplikace WebPlus
umožňuje dokonce pro sadu obrázků ve složce automaticky
vytvořit databází fotografií (jednoduchou databázi ve formátu .sdb
– databáze Serif). Obrázky můžete sloučit do jednotlivých polí,
nebo dokonce automaticky vygenerovat opakované rozvržení v
mřížkovém uspořádání, které je vhodné pro katalogy nebo
fotoalba.
Přidání dynamických webových objektů 189
Přehled
Pro vaše základní potřeby slučování databází poskytuje aplikace
WebPlus vlastní formát databáze Serif. Soubory SDB (s příponou
*.sdb, tzv. Serif Database) jsou ideální pro ukládání
neformátovaných dat prostého textu a obvykle se používají pro
seznamy výrobků, ale použít je můžete i k jiným úlohám. Můžete
sestavit seznam vytvořením nového souboru SDB a pak vyplněním
prázdných záznamů. Jednou z výhod databázového formátu Serif
je možnost úpravy dat (dokonce přidání nových polí a informací)
přímo v aplikaci WebPlus. Složitější zdroje dat samozřejmě mají
své výhody a aplikace WebPlus dokáže slučovat také externí data z
různých jiných formátů. Můžete importovat prosté textové
soubory (například exportované z e-mailového klienta), tabulky z
webových stránek HTML, soubory databází z aplikací typu
Access, Outlook, Excel, a dokonce z živých serverů ODBC.
Nezávisle na zdroji dat lze po jeho výběru v aplikaci WebPlus
slučovací seznam také upravit (skutečná slučovaná data) určením,
které záznamy chcete zahrnout a vyloučit ze slučování, a použít
rozšířené funkce filtrování a řazení, které zajistí detailní výběr dat.
Je nutné vložit zástupná pole do umístěné oblasti opakování na
vaší webové stránce; data budou následně do těchto oblastí
opakování sloučena. Sloučení bude ihned připraveno, a každá
oblast opakování tedy bude mnohokrát znovu vygenerována na
novém webu s tím, že se budou střídavě objevovat data ze všech
jednotlivých záznamů.
190 Přidání dynamických webových objektů
Mezi pokročilejší funkce slučování patří použití slučovacích
ukotvení k vytváření odkazů mezi souhrnnými a hlavními
stránkami pro každý záznam. Kromě toho lze slučovací pole
vkládat do vygenerovaných názvů stránek a umožnit tak navigaci
mezi souhrnnými seznamy/hlavními stránkami. Další informace
naleznete v tématu Pokročilé sloučení databází.
V E-Commerce je možné používat slučování databází
prostřednictvím databáze Serif E-Commerce a opakování
formulářů Koupit nyní nebo formulářů Přidat do košíku. Je možné
použít i oblasti opakování, ale formuláře E-commerce nabízejí
provádění transakcí přímo s poskytovatelem nákupního košíku
(např. PayPal, Mal's, atd.) ve formě tlačítek Koupit nyní/Přidat do
košíku. (Další informace naleznete v nápovědě aplikace WebPlus.)
Vytváření zdroje dat
V aplikaci WebPlus můžete snadno vytvořit nový databázový
soubor Serif (*.sdb). Tuto databázi můžete po naplnění daty použít
jako zdroj dat, který můžete sloučit do webové stránky.
Vytvoření nového databázového souboru Serif (*.sdb):
1.
Vyberte možnost
Vytvořit novou databázi na
panelu nástrojů Sloučení databází (nejprve zapněte)..
2.
V seznamu Uložit jako typ vyberte databázi Serif
(*.sdb), přejděte do složky, zadejte název nového
souboru a pak klepněte na tlačítko Uložit.
3.
V dialogovém okně Přizpůsobení databáze klepněte na
tlačítko Upravit....
4.
V dialogovém okně vytvořte jednotlivá pole, která tvoří
vaši databázi, postupně vždy zadáním názvu pole a
klepnutím na tlačítko OK.
5.
Pole se zobrazí v dialogovém okně Přizpůsobení
databáze:
Přidání dynamických webových objektů 191
•
Chcete-li pole odstranit, vyberte název pole a
klepněte na příkaz Odstranit.
•
Chcete-li pole přejmenovat, vyberte název pole a
klepněte na příkaz Přejmenovat...
•
Chcete-li změnit pořadí polí v seznamu, vyberte
název pole a klepněte na tlačítko Posunout nahoru
nebo Posunout dolů.
6.
Klepněte na tlačítko OK.
7.
Zobrazí se dialogové okno Úprava databáze, kde je
uveden první záznam v zobrazení se šesti poli. Další
pole, pokud jsou vytvořena, zobrazíte rolováním dolů.
Vzhledem k tomu, že se jedná o novou databázi, všechna
pole budou prázdná. Můžete začít zadávat informace
ihned (tj. přidávat záznamy) nebo počkat na později.
Chcete-li zadat údaje, jednoduše je zadejte do pole.
Chcete-li vytvořit nový záznam, klepněte na tlačítko
Přidat. To opakujte pro každý záznam a po dokončení
vytváření klepněte na tlačítko OK.
8.
Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno
Slučovací seznam a přejděte zpět na web.
Aplikace WebPlus umožňuje vytváření vlastních databází
fotografií pro účely předvádění digitálních fotografií.
Ukládána jsou také data EXIF. Další informace naleznete
v nápovědě k aplikaci WebPlus.
192 Přidání dynamických webových objektů
Vkládání oblastí opakování pro vaše data
Pro správné sloučení vaší práce bude nutné zahrnout obsah zdroje
dat do webové stránky. Díky aplikaci WebPlus můžete rychle
vytvořit opakované rozvržení, kde jsou zástupná pole umístěna v
mřížce umožňující vygenerovat nový web s libovolným počtem
stránek a naplnit pole textem nebo obrázky z určeného zdroje dat.
Je možné vytvořit libovolný počet zdrojů dat, ale současně lze pro
každou oblast opakování udržovat otevřený pouze jeden z nich.
Každá oblast opakování má svůj vlastní zdroj dat; na
jedné webové stránce může být pouze jedna oblast
opakování.
Opakované rozvržení začíná oblastí opakování, kterou v zásadě
tvoří jediná buňka, jejíž jednotková velikost určuje počet dlaždic
databázových záznamů na šířku a výšku stránky. Do oblasti
opakování můžete vkládat libovolné prvky, například:
•
Jedno nebo několik textových polí, do kterých se budou
doplňovat informace ze stejného záznamu
•
Jedno nebo několik polí obrázku, do kterých chcete
hromadně vkládat obrázky z konkrétního datového
záznamu
•
jiné objekty, jako je například umělecký text či rychlé
tvary. Výběr objektů není ničím omezen.
Vy se staráte o vytvoření oblasti opakování a rozmístění polí (a
dalších prvků), zatímco aplikace WebPlus zajišťuje jejich
replikování do rozvržení mřížky opakování a slučování textu nebo
obrázků z datového zdroje do nového webu. Každá oblast
opakování bude mnohokrát znovu vygenerována na novém webu s
tím, že se budou střídavě objevovat data z různých záznamů.
Vytvoření opakovaného rozvržení:
1.
Vyberte jakýkoli vhodný zdroj dat.
Přidání dynamických webových objektů 193
2.
Klepněte na tlačítko
Vložit oblast opakování na
panelu nástrojů Sloučení databází (nejprve zapněte).
3.
V dialogovém okně Volba databáze pro sloučení dat
vyberte klepnutím na tlačítko Procházet... zdroj dat,
klepněte na volbu Otevřít a potom na OK. Databázi
můžete v tomto bodě vytvořit také klepnutím na volbu
Nová... (Další informace naleznete v tématu Vytváření
zdroje dat výše).
4.
Zobrazí se dialogové okno Nastavení dlaždic oblasti
opakování s rozvržením stránky, které standardně
obsahuje mřížku 1x4: jedna oblast opakování přes celou
šířku stránky a čtyři oblasti svisle. Aktuální nastavení v
dialogovém okně je znázorněno v oblasti náhledu nalevo.
5.
Můžete buď v dialogovém okně přesně nastavit
vlastnosti oblasti opakování (základní jednotka), nebo lze
okno zavřít a použít přetahování myší, a nastavit velikost
a tvar oblasti interaktivně. Použít lze oba způsoby
zároveň a dialogové okno průběžně otvírat.
•
V dialogovém okně určete rozvržení mřížky jako
počet oblastí opakování, které chcete zobrazit na
šířku a na výšku. Upravit lze také další nastavení,
jako například umístění vlevo a nahoře na stránce,
šířka a výška oblasti opakování a vodorovné či
svislé mezery mezi jednotlivými oblastmi
opakování. Políčko Roztáhnout stránku tak, aby
se na ni vešly všechny dlaždice umožňuje
zobrazení všech záznamů na jediné stránce
(doporučuje se to zejména pro jednořádkové
souhrnné seznamy) – volba rozvržení Dolů bude
ignorována.
•
Na stránce můžete objekt oblasti opakování
přesouvat přetahováním pomocí myši, případně lze
jeho velikost upravit přetažením úchytů.
194 Přidání dynamických webových objektů
Při uložení webu si aplikace WebPlus zapamatuje aktuální zdroj
dat a automaticky jej znovu otevře na pozadí při příštím otevření
webové stránky. Dokud tedy budete používat stejný zdroj,
nebudete jej muset znovu otevírat.
Úprava existujícího opakovaného rozvržení:
1.
Vyberte oblast opakování a pak klepněte na položku
Rozvržení oblasti opakování na kontextovém
panelu nástrojů.
2.
Zobrazí se dialogové okno Nastavení dlaždic oblasti
opakování s rozvržením stránky, které umožňuje změnu
rozvržení oblasti opakování:
Otevření jiného zdroje dat
Vedle vytvoření databázového souboru Serif umožňuje aplikace
WebPlus také otevření jiného již existujícího databázového
souboru Serif nebo jiného externího zdroje dat, jako je prostý
textový soubor (oddělený čárkami nebo s pevnou šířkou), jiná
databáze, tabulka a další. Můžete upravit, vybrat, filtrovat nebo
řadit skutečná slučovaná data.
Otevření jiného zdroje dat:
1.
Vyberte oblast opakování a pak klepněte na položku
Upravit databázi na kontextovém panelu nástrojů.
2.
V dialogovém okně klepněte na tlačítko Procházet... a
šipkou dolů u rozevírací nabídky formátu souboru vedle
rozevírací nabídky Název souboru vyberte požadovaný
typ zdroje dat pro otevření a pak klepněte na tlačítko
Otevřít.
Podle typu zdroje dat postupujte podle dalších pokynů
aplikace WebPlus. Například rozsah
Přidání dynamických webových objektů 195
3.
•
Pokud zdroj dat obsahuje více než jednu
tabulku: Budete dotázáni, kterou tabulku chcete
importovat.
•
Pokud jste vybrali textový soubor (.TXT, .CSV,
.TAB, .ASC) se zdrojem dat ve formátu s
oddělením čárkami nebo s pevnou šířkou. Aplikace
WebPlus zobrazí dialogové okno Formát dat s
náhledem dat vybraného souboru.
•
Na první obrazovce určete volbu Odděleno
oddělovačem nebo Pevná šířka. Pokud jsou v
datech prvního záznamu uvedeny názvy
jednotlivých sloupců, zaškrtněte volbu První
řádek obsahuje záhlaví sloupců. Pokud
zdrojový soubor používá Textový kvalifikátor
(například uvozovky pro ohraničení textových
polí jako "Apt 3, 14 Hopalong Crescent", které
mohou obsahovat čárky nebo mohou být
načteny jako více polí), vyberte ze seznamu
vhodný znak.
•
Klepněte na tlačítko Další. Vzhled následující
obrazovky závisí na tom, zda jste určili soubor
oddělený oddělovačem nebo soubor s pevnou
šířkou. Můžete buď určit oddělovač nebo
zkontrolovat (a případně opravit) mezery
použité k oddělení datových polí. Znovu
zkontrolujte zda je náhled dat v pořádku a
potom klepněte na tlačítko Dokončit.
Poznámka: Pokud byste po uzavření průvodce
chtěli změnit formát dat, jednoduše otevřete
zdrojový soubor a znovu projděte dialogovým
oknem Formát dat, kde můžete změnit
příslušná nastavení.
Po provedení všech průběžných kroků se zobrazí
dialogové okno Volba databáze pro sloučení dat. Po
klepnutí na tlačítko Upravit... se zobrazí dialogové okno
Slučovací seznam uvádějící data ve tvaru řádků a
sloupců. V seznamu lze vybírat, filtrovat anebo řadit
196 Přidání dynamických webových objektů
skutečná slučovaná data. Můžete provádět jakékoli
změny ihned, nebo je odložit na později.
4.
Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno
Slučovací seznam a přejděte zpět na webovou stránku.
Právě otevřený zdroj dat zůstává aktivním zdrojem dat.
Úprava databázových souborů Serif
Každý záznam v databázovém souboru Serif (*.sdb) obsahuje 20
standardních polí. Pro data uložená ve formátu SDB můžete použít
dialogové okno Úprava databáze a vytvořit či odstranit záznamy,
zadat informace, vyhledat výskyty konkrétního textu nebo upravit
pořadí polí (a dokonce přidávat nová pole a data).
Další databázové soubory nejsou upravitelné.
Úprava databázového souboru Serif (*.sdb):
1.
Vyberte oblast opakování a pak klepněte na položku
Upravit databázi na kontextovém panelu nástrojů.
2.
V dialogovém okně klepněte na tlačítko Upravit.... (Je-li
tlačítko zakázáno, aktuální zdroj dat není souborem
SDB.)
3.
Zobrazí se dialogové okno Slučovací seznam uvádějící
data ve tvaru řádků a sloupců. V seznamu lze upravovat,
vybírat, filtrovat anebo řadit skutečná slučovaná data.
Můžete provádět jakékoli změny ihned, nebo je odložit
na později. Klepněte na tlačítko Upravit....
4.
Zobrazí se první záznam aktuální databáze se
zobrazením šesti polí (další pole zobrazíte rolováním
dolů). V dialogovém okně Úprava databáze můžete
upravit data.
Přidání dynamických webových objektů 197
5.
•
Chcete-li zadat údaje, jednoduše je zadejte do pole.
Každé pole je omezeno na maximálně 255 znaků.
•
Nový záznam vytvoříte tlačítkem Přidat.
•
Pomocí tlačítek se šipkou přecházejte mezi záznamy
nebo napište číslo záznamu a stiskněte klávesu
Enter.
•
Chcete-li odstranit aktuální záznam, klepněte na
tlačítko Odstranit. Pokud klepnete na tlačítko
Odstranit u prvního záznamu, budou z něj
vymazány informace, ale formulář záznamu
zůstane.
•
Chcete-li najít výskyty určeného textu, klepněte na
tlačítko Najít... a určete Pole, které chcete
prohledat. V seznamu záznamů se zobrazí veškerý
text vyskytující se v daném poli v rámci databáze.
Chcete-li zobrazit určitý záznam, poklepejte na
položku (nebo ji vyberte a klepněte na OK).
•
Chcete-li přizpůsobit databázová pole, klepněte na
tlačítko Přizpůsobit.... V dialogovém okně Vložit...
vytvořte nové pole nebo vyberte pole a klepnutím
na tlačítko Odstranit jej odstraňte. Chcete-li pole
přejmenovat, vyberte jej a klepněte na tlačítko
Přejmenovat.... Chcete-li změnit pořadí polí v
seznamu, můžete také klepnout na tlačítko
Posunout nahoru nebo Posunout dolů.
Chcete-li aktualizovat seznam a zavřít dialogové okno,
klepněte na tlačítko OK.
Zavření dialogového okna Upravit databázi nezavře
soubor databáze. Ten zůstane aktivním zdrojem dat pro
účely slučování databází. Všechny provedené změny
budou však v tuto chvíli uloženy na disk.
198 Přidání dynamických webových objektů
Vložení zástupců pro data
Chcete-li sloučit informace ze strukturovaného zdroje dat do
webové stránky, potřebujete vložit zástupná pole do vytvořené
oblasti opakování (viz výše) určující aplikaci WebPlus, která data
polí má použít. Ve skutečnosti existují dva druhy zástupců.
Textová pole, která obvykle zpracovávají textové informace
(například data adresářů), zatímco pole obrázků přidají obrázky
získané z cest souborů uložených ve vaší databázi.
Vložení zástupce textového nebo obrázkového pole:
1.
Vyberte oblast opakování a pak klepněte na tlačítko
Vložit textového pole nebo
Vložit obrazové pole
na kontextovém panelu nástrojů.
Zobrazí se dialogové okno se seznamem polí (textových
nebo obrazových) z aktuálního vybraného zdroje dat.
2.
V rolovacím seznamu dialogového okna dvakrát klepněte
na pole, které chcete vložit (nebo jej vyberte a pak
klepněte na příkaz Vložit).
3.
Pole se zobrazí na webové stránce. Dialogové okno
zůstane otevřené a můžete do něj podle potřeby vkládat
další pole.
4.
Přetáhněte všechna pole tak, aby byla umístěna přesně v
oblasti opakování. V případě potřeby změňte jejich
velikost. Můžete pozorovat jemný „moment uzamknutí“
(přichycení do oblasti nebo odpoutání), kdy je pole
připojeno k oblasti opakování.
Obsah pole se následně zobrazí jako šedý a při přetažení
objektu oblasti opakování se bude přetahovat i její obsah.
U obrazových polí nastavte vlastnosti zobrazení, jako je
velikost či zarovnání obrázků v poli obrázku, klepněte
pravým tlačítkem myši na pole a vyberte příkaz
Přidání dynamických webových objektů 199
Vlastnosti rámečku.... Pro obrazová pole je obvykle
nejvhodnější volba Přizpůsobit na minimum. Můžete
také změnit velikost rámečku přetažením jeho úchytů.
5.
Dialogové okno zavřete klepnutím na tlačítko Zavřít.
Výběr, filtrování a řazení slučovacího
seznamu
Bez ohledu na používaný zdroj dat můžete kdykoli zobrazit
aktuální data ve formátu řádků a sloupců s možností přizpůsobení
slučovacího seznamu (skutečná slučovaná data), do kterého
můžete vkládat nebo odstraňovat vybrané záznamy. Takovou akci
můžete provést ručně nebo nejlépe s použitím mnohoúčelové
funkce filtrování a řazení, která umožňuje zahrnout pouze vybrané
záznamy nebo uspořádat záznamy v pořadí podle obsahu
konkrétních polí. Například u adresáře nebo databáze kontaktů
byste mohli řadit podle poštovního kódu a poté podle příjmení.
Úprava aktuálního slučovacího seznamu:
1.
Vyberte oblast opakování a pak klepněte na položku
Upravit databázi na kontextovém panelu nástrojů.
2.
Tlačítkem Upravit... vyvolejte dialogové okno Seznam
sloučení.
3.
Určete, které záznamy chcete zahrnout a vyloučit ze
slučování (zaškrtnutím a zrušením zaškrtnutí) a použijte
rozšířené funkce filtrování a řazení (prostřednictvím
tlačítka Filtrovat...), které zajistí detailní výběr dat.
4.
Klepněte na tlačítko OK.
Slučování a publikování
Jakmile vyberete slučované záznamy (váš slučovací seznam) a
vložíte všechny nezbytné zástupce (viz předchozí popis), jste
200 Přidání dynamických webových objektů
připraveni na sloučení obsahu databáze do dočasného webu a
následné publikování.
Sloučení do nového webu:
1.
Sloučit do nového webu na
Klepnutím na tlačítko
kontextovém panelu nástrojů.
2.
Tímto příkazem aplikace WebPlus vygeneruje nový web
v samostatném okně a bude opakovat základní oblast
opakování, dokud budou k dispozici záznamy ve zdroji
dat. V rozvržení bude použito zadané uspořádání mřížky
s tím, že každá jedinečná buňka bude obsahovat data z
jednoho záznamu v pořadí podle slučovaného seznamu.
Při vkládání záznamů bude aplikace WebPlus
automaticky vkládat nové stránky podle potřeby.
Počítejte s tím, že oblast opakování nebude v nové
publikaci k dispozici. Oblast bude převedena na
rozvržení mřížky, kde se místo zástupných polí zobrazí
skutečná sloučená data.
Chcete-li nastavit vlastnosti zobrazení, jako je velikost či
zarovnání obrázků v libovolném rámečku obrázku,
klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček a vyberte
příkaz Vlastnosti rámečku....
Původní web zůstane otevřený ve svém okně. Nezapomeňte jej
uložit pro případ, že budete chtít opakovat proces sloučení s jinou
sadou dat! Pokud nejste s výsledným webem spokojeni, jednoduše
se vraťte k původnímu, proveďte úpravy a opakujte proces
sloučení.
Publikace webu:
S aktivním sloučeným webem vyberte v nabídce Soubor příkaz
Publikovat web> a pak vyberte položkuPublikovat na webu.
Přidání dynamických webových objektů 201
Ve výchozím nastavení bude sloučení provedeno před
publikováním. Pokud nechcete provádět sloučení
pokaždé, zrušte volby Sloučit před publikováním v
dialogovém okně Publikovat na webu.
Použití inteligentních objektů
Pro moderní interaktivní webové funkce (čítače, fóra, blogy,
rezervace prostředků a další) používá aplikace WebPlus serverové
inteligentní objekty umístěné na stránce. Inteligentní objekty
shromažďují data návštěvníků webu ve vlastním zabezpečeném
serverovém úložišti společnosti Serif. Tyto objekty jsou k dispozici
ve službě Webové prostředky Serif, která představuje
zabezpečenou službu online určenou nejen k vytváření a vkládání
inteligentních objektů, ale také pro ukládání a správu objektů dat
po publikování webu a při jeho provozu online.
Podívejme se na jednotlivé inteligentní objekty, které jsou
poskytovány jako webové prostředky, a jejich účel.
Název
Pomocí tlačítka
Zobrazení počtu uživatelů, kteří aktuálně
prohlížejí webovou stránku.
Aktivní
návštěvníci
Blog
Blog funguje jako osobní deník na webové
stránce, která hostuje vaše publikované
články a umožňuje je psát v intuitivním
textovém editoru. Články mohou komentovat
202 Přidání dynamických webových objektů
návštěvníci webové stránky. Možnosti blogů:
Fórum
•
Přidání vlastního osobního profilu.
•
Přidání odkazů na sociální sítě
•
Použití zpětného sledování s
odkazy mezi blogy a použití
zpětného sledování příjmu
•
Vytvoření kategorií článků použitím
značek, které usnadňují přístup
uživatelů
•
Povolení uživatelům odebírat
článku (poslední články a
komentáře) použitím čtecích
modulů kanálu RSS
•
Aktivace antispamové ochrany
CAPTCHA
•
Použití vizuálních stylů (motivů) ve
vašem blogu
•
Použití skupin editorů pro
publikování článků několika
spoluautorů (viz str. 224).
Přidání diskusního fóra s vlákny na web
(volitelně v okně přes celou obrazovku) Fóra
mají tyto možnosti:
•
Do různých kategorií (například
Přidání dynamických webových objektů 203
Monitorování) přidávat několik
dílčích fór (klasické, převody,
vlastní atd.).
•
Vytvořit řízení přístupu pro
uživatele a moderátory. (viz
str. 213).
•
Nastavit soukromí fóra jako
veřejně dostupné nebo soukromé.
•
Použít motiv (styl) na celý objekt
fóra.
•
Vytvořit, upravit a přiřadit
hodnocení uživatelů.
•
Nastavit uživatelská práva.
Uživatelé mohou zobrazit počet témat,
příspěvků a poslední odeslaný příspěvek a
samozřejmě přispívat do fóra.
Čítač
přístupů
Novinky
Jednoduché počítadlo počtu zobrazení
aktuální stránky. (Počítadlo lze kdykoli
resetovat.) Je možné použít různé styly.
Přidání okna novinek na vaši stránku. Objekt
podporuje úpravy RTF spolu se styly
odstavců, hypertextovými odkazy, vloženými
médii a dokonce úpravy zdrojového kódu
HTML.
Vytvoření ankety online pro zjišťování názorů
návštěvníků webu.
Anketa
204 Přidání dynamických webových objektů
Systém CMS
(Content
Management
System)
Vzdálené přidávání obsahu na webové
stránky webovými vývojáři bez nutnosti
otvírání aplikace WebPlus a využití jejích
funkcí pro publikování. Obsah je založen na
článcích, kde články lze kategorizovat,
vytvářet, upravovat, odstraňovat a rozdělit do
kategorií. Návštěvníci webu mohou články
komentovat a hodnotit.
Systému CMS lze přidělit vlastní barvy.
Rezervace
prostředků
ShoutBox
Seznam
uživatelů
Hostování online rezervací hotelových
pokojů, konferenčních místností, zkušeben,
divadelních lístků a dalších prostředků.
Rezervovat lze pro jednotlivé hodiny nebo
celý den, jako opakující se rezervace a
možnosti cen pro různé věkové skupiny.
Funguje jako interaktivní okno živé
konverzace, které je obdobou aplikace
Windows Messenger. Nechte webové
návštěvníky vzájemně konverzovat.
Inteligentní objekt Seznam uživatelů funguje
ve dvou režimech (jednotlivé režimy lze
vybrat v rozbalovacím dialogovém okně):
•
Režim poštovního seznamu.
Návštěvníci webu se mohou
registrovat pro zasílání novinek,
potvrzení účasti, informací o
požadavcích atd. Seznamy lze
spravovat ručně nebo povolit vlastní
registraci.
•
Režim řízení přístupu. Řízení
přístupu ke stránkám, fórům,
blogům a systému CMS použitím
skupin uživatelů. Další informace
Přidání dynamických webových objektů 205
naleznete v tématu Řízení přístupu
na stránce 213.
•
Aktivace antispamové ochrany
CAPTCHA při registraci
uživatele
•
Vytvoření skupin uživatelů (s
volitelnou registrací uživatele,
automatickým přihlášením a
připojením k inteligentním
objektům)
•
Přidání, odebrání, pozastavení
a zablokování uživatelů
Vzhledem k tomu, že inteligentní objekty jsou uloženy
ve službě Webové prostředky Serif, můžete použít
tlačítka nápovědy umístěné u jednotlivých inteligentních
objektů (při jejich vytváření a správě) a zobrazit
podrobné informace.
Z důvodů zabezpečení jsou objekty k dispozici pouze po přihlášení
ke službám Webové prostředky Serif, které jsou k dispozici
prostřednictvím aplikace WebPlus. Pokud nemáte platné
uživatelské jméno a heslo, musíte nejprve vytvořit účet služby
Webové prostředky.
•
Je-li vaše e-mailová adresa již registrována u společnosti
Serif (pravděpodobně jste se právě registrovali nebo
máte registraci z dřívější doby), zobrazí se při registraci
účtu pouze několik otázek.
•
Pokud jste pro společnost Serif novým uživatelem a
žádnou registraci nemáte, je nutné vyplnit kompletní
formulář nutný pro bezpečnou registraci. Úplné pokyny
jsou uvedeny na přihlašovacích obrazovkách.
206 Přidání dynamických webových objektů
Postup vytvoření účtu Webové prostředky Serif
1.
Klepněte na
nástroj Inteligentní objekt na panelu
nástrojů Webové objekty.
2.
V přihlašovacím dialogovém okně klepněte na odkaz
Vytvořit účet pod políčky pro přihlášení.
3.
V dalším dialogovém okně zadejte aktuální e-mailovou
adresu, zobrazovaný název a dvakrát heslo. Je zapotřebí
zobrazit a schválit podmínky a ustanovení společnosti
Serif (zaškrtnutím příslušného políčka).
4.
Klepněte na tlačítko Registrovat.
5.
V dalším dialogovém okně se zobrazí dotaz na osobní
údaje a několik zaškrtávacích políček, zda chcete
dostávat oběžník společnosti Serif a nabídky společnosti
Serif a dalších třetích stran.
6.
Na vaši e-mailovou adresu dostanete potvrzovací e-mail.
Klepněte na odkaz v e-mailu a jste připraveni na
přihlášení ke službě Webové prostředky Serif
(opětovným klepnutím na nástroj Inteligentní objekt).
Smazání podrobných informací o účtu
•
Přejděte na položku Nástroje>Možnosti a klepněte na
položku Vymazat podrobnosti o účtu z nabídky
Možnosti>Obecné. Tím smažete uložené podrobné
informace o přihlášení pro službu Webové prostředky
Serif, takže automatické přihlášení již nebude fungovat.
Podrobné informace bude nutné zadat při další návštěvě,
takže si rozhodně zapamatujte heslo.
Přístup ke službě Webové prostředky
1.
nástroj Inteligentní objekt na panelu
Klepněte na
nástrojů Webové objekty.
Přidání dynamických webových objektů 207
2.
Jakmile se zobrazí výzva k přihlášení, zadejte uživatelské
jméno a heslo. Zaškrtněte políčko Pamatovat
podrobnosti účtu, které vám pro příště zajistí přímý
přístup k webovým prostředkům (tedy přeskočení
přihlašovací obrazovky).
3.
Klepněte na tlačítko Přihlásit. Zobrazí se dialogové
okno Inteligentní objekty.
Po vytvoření účtu můžete zobrazit podrobné informace o
vašem účtu v dialogovém okně Inteligentní objekty
klepnutím na tlačítko Účet.
Vytvoření inteligentních objektů
Název „inteligentní objekt“ považujte za obecné označení prvků,
které můžete používat na stránce (jak již bylo popsáno).
Inteligentní objekty nejsou přidány přímo na stránku ze služby
Webové prostředky Serif, ale jsou nejprve vloženy do vaší vlastní
knihovny objektů (v knihovně lze spravovat a upravovat jednotlivé
objekty) a teprve pak lze objekty přidávat na webovou stránku, a to
bezprostředně nebo s odstupem času.
Některé inteligentní objekty jsou závislé na jiném
inteligentním objektu, který musí být vytvořen jako
první. Příkladem je inteligentní objekt Fórum, který
vyžaduje, aby byl nejprve vytvořen inteligentní objekt
Seznam uživatelů.
Inteligentní objekty lze uspořádat do profilů s kategoriemi. Ty jsou
užitečné, pokud spravujete několik webů, na kterých lze
inteligentní objekty seskupovat dohromady do profilů podle webů.
Vytvoření profilů inteligentních objektů
1.
V dialogovém okně Inteligentní objekty klepněte na
tlačítko Správa profilů na dolním okraji panelu
Knihovna inteligentních objektů.
208 Přidání dynamických webových objektů
2.
Klepněte na tlačítko Nový profil a zadejte nový Název
do textového pole.
3.
Klepněte na tlačítko Uložit a pak na tlačítko Konec.
Profil je přidán na horní okraj panelu Knihovna inteligentních
objektů. Následně můžete přidat stávající inteligentní objekty do
nově vytvořeného profilu jednoduše přetažením myší.
Přidání objektu do knihovny
1.
V hlavním dialogovém okně Inteligentní objekty
klepněte na tlačítko Nový....
2.
V dialogovém okně Vytvořit inteligentní objekt
projděte seznamem pomocí posuvníku a pak vyberte
inteligentní objekt.
3.
(Volitelné) Chcete-li, aby inteligentní objekt fungoval v
jiném jazyce (jiném než angličtina), vyberte jazyk v
rozevírací nabídce Jazyk.
4.
Klepněte na tlačítko OK. Podle typu vybraného objektu
se zobrazí jiné dialogové okno Vytvořit s volbami, které
jsou specifické pro daný inteligentní objekt.
5.
V dialogovém okně postupujte takto:
•
Zadejte vlastní Název pro objekt.
•
(Volitelný) Vyberte Profil v rozevírací nabídce
(pokud již je vytvořen).
•
(Volitelné) Zadejte řetězec Filtr mimo web.
(Přístup k objektu bude omezen na zadanou doménu
a adresu URL nebude možné zkopírovat.)
•
(Volitelné) Upravte konkrétní nastavení objektu
(například pro některé objekty můžete také nastavit
Přidání dynamických webových objektů 209
titulky, barvy (pro tělo, text a okraj) a tloušťku
okraje (je-li k dispozici).
6.
Klepněte na tlačítko Vytvořit.
Pojmenovaný objekt se zobrazí v seznamu na levém panelu
knihovny inteligentních objektů. Na následujícím obrázku je
uveden příklad výběru inteligentních objektů, z nichž některé jsou
seskupeny pod vlastním profilem s názvem Objekty Rainbow
WWW.
Inteligentní objekty lze přidat na stránku, ale některé typy
inteligentních objektů (například fóra nebo blogy) však nelze na
webovou stránku přidat, ale přistupujete k nim přímo
prostřednictvím služby Webové prostředky Serif (pomocí odkazů
mimo web nebo hypertextových odkazů, viz stránka 100 nebo
stránka 100). Hlavní výhoda spočívá v tom, že neexistuje žádné
omezení obsažených inteligentních objektů v rozměrech vaší
stránky (žádné posuvníky v okně).
Přidání inteligentního objektu na webovou stránku
1.
V dialogovém okně Inteligentní objekty klepněte na
vybraný objekt na levém panelu a pak klepněte na
tlačítko Vložit.
210 Přidání dynamických webových objektů
2.
Chcete-li vložit objekt ve výchozí velikosti,
umístěte ukazatel myši, kam chcete na stránce umístit
objekt, a pak jednoduše klepněte tlačítkem myši.
Na stránce se automaticky zobrazí náhled inteligentního objektu a
můžete zkontrolovat, jak bude inteligentní objekt vypadat po
publikování.
Úprava inteligentních objektů
Po vytvoření objektu jej lze upravit ve vaší knihovně inteligentních
objektů nebo přímo na stránce. Obvykle chcete změnit vzhled
objektu z původního nastavení, případně upravit otázku ankety či
vynulovat čítač přístupů.
Úprava objektu má vliv pouze na samotný objekt a nemění jakákoli
shromážděná data.
Volby dialogového okna pro úpravy a vytváření inteligentního
objektu jsou identické.
Úprava inteligentního objektu v knihovně
•
V dialogovém okně Inteligentní objekty klepněte na
tlačítko Upravit... na dolním okraji panelu knihovny
inteligentních objektů.
Úprava inteligentního objektu na stránce
•
Poklepejte na objekt a otevřete dialogové okno Úpravy.
Pokud upravujete objekt na webové stránce, změna je
také promítnuta do knihovny objektů (a naopak).
Přidání dynamických webových objektů 211
Použití barev inteligentních objektů
Barvy lze změnit speciálně pro blogy, fóra nebo systémy CMS při
jejich úpravách a správě. Každý typ inteligentního objektu má
vlastní nastavení barvy (viz následující tabulka).
Inteligentní
objekt
Postup při konfiguraci barvy
Blog
Rozevírací seznam Vizuální styl v
dialogovém okně Upravit – Nový blog
Fórum
Rozevírací seznam Motivy fóra v
dialogovém okně Správa – Fóra.
Systém CMS
Tlačítka Název, Tělo a Informace v
dialogovém okně Upravit – Nový CMS.
Navíc může uvedené nastavení barev přepsat barvy textu a
hypertextového odkazu inteligentního objektu tak, aby
odpovídaly barvám použitým pro text a hypertextové odkazy na
vašem webu. V takovém případě se inteligentní objekty stanou
jednolitou součástí vzhledu vašeho webu. Standardně se pro
přepsání použijí barvy textu a hypertextového odkazu aktuálního
schématu.
Přepsání barev textu a hypertextových odkazů
inteligentního objektu
1.
V nabídce Soubor vyberte položku Vlastnosti webu....
2.
V dialogovém okně vyberte položku Funkce.
3.
Zaškrtněte políčko Přepsat barvy inteligentních
objektů.
Pokud ponecháte rozbalovací seznamy Text a Hypertextové
odkazy beze změny, použijete barvy nastavené v aktuálním
schématu
212 Přidání dynamických webových objektů
(určeno čísly). Můžete však vybrat alternativní barvy schématu
nebo bez schématu.
Správa inteligentních objektů
Zatímco úpravy inteligentních objektů ovlivňují způsob práce
objektů, správu inteligentních objektů lze použít při správě
shromážděných dat objektů při publikování webové stránky.
Některé inteligentní objekty, jako jsou například čítače přístupů,
není třeba spravovat, protože jsou zvyšovány pouze při každé
návštěvě webu. (Čítače však můžete obnovit.) Jiné složitější
inteligentní objekty, jako je například fórum, blog, rezervace
prostředků, seznam uživatelů, anketa nebo objekt ShoutBox, však
ukládají data shromážděná od návštěvníků, jako jsou například
komentáře ke článkům, e-mailové adresy, výsledky ankety nebo
protokol zpráv konverzace.
Inteligentní objekt CMS lze spravovat pouze pomocí
webového prohlížeče použitím adresy URL
www.serifwebresources.com.
Správa inteligentního objektu z knihovny
•
V dialogovém okně Inteligentní objekty klepněte na
tlačítko Správa na dolním okraji panelu knihovny
inteligentních objektů. Možnosti správy se liší pro různé
typy inteligentních objektů.
Přehled funkcí správy naleznete v nápovědě aplikace WebPlus.
Správa inteligentních objektů přímo po Internetu
•
Přihlaste se k webu www.serifwebresources.com tak,
abyste mohli řídit inteligentní objekty nezávisle na webu
WebPlus. Použijte obvyklé přihlášení ke službě Webové
prostředky (jako dříve).
Přidání dynamických webových objektů 213
Odstranění inteligentních objektů
Odstranění objektu z knihovny
•
Vyberte položku objektu na panelu knihovny
inteligentních objektů a pak klepněte na tlačítko
Odstranit. Zobrazí se potvrzovací zpráva.
To má za následek, že se všechny odeslané webové stránky, které
obsahují objekt, zobrazí jako prázdné stránky, dokud neodeberete
odpovídající webovou stránku aplikace WebPlus a znovu webovou
stránku neodešlete.
Odstranění objektu na stránce
•
Vyberte objekt a pak stiskněte klávesu Delete.
Řízení přístupu
Řízení přístupu umožňuje implementovat na vašem webu
zabezpečení, a to buď omezit přístup ke konkrétním stránkám,
nebo řídit přístup uživatelů k fórům a dalším funkcím Webových
prostředků Serif.
•
Zabezpečení stránek. Přihlášení ke stránce chráněné
heslem nebo prostřednictvím přihlašovacícho pole na
stránce. Díky tomuto postupu, který se obvykle používá
na osobních nebo malých podnikových webech, můžete
zajistit neomezený přístup k většině vašeho webu a
vyhradit omezenou sadu stránek pro přístup pouze
vybraným webovým návštěvníkům. Jako příklad lze
uvést stránku s galerií rodinných fotografií, kterou lze
nastavit jako „soukromou“ a zajistit její sdílení s
příbuznými (díky řízení přístupu). Přihlašovací údaje
jsou uloženy v uživatelské skupině přidružené ke stránce,
která obsahuje seznam oprávněných uživatelů. Uživatelé
jsou přidáváni ručně správcem webu, případně se mohou
noví uživatelé registrovat sami prostřednictvím
přihlášení.
214 Přidání dynamických webových objektů
•
Zabezpečení inteligentního objektu. Zajištění řízení
přístupu pro fóra, blogy a CMS (viz str. 224).
•
Fóra. Správa uživatelů a barev a moderování
skupin.
•
Blogy. Přidání a odebrání článků prostřednictvím
skupiny editorů.
•
Systém CMS. Správa článků ve vašem systému
CMS.
Řízení přístupu lze realizovat prostřednictvím služby Webové
prostředky Serif použitím inteligentního objektu Seznam
uživatelů, pomocí kterého lze spravovat skupiny a seznamy
uživatelů a způsob jejich přihlášení.
Pro rychlé připomenutí, Webové prostředky Serif
představují zabezpečenou službu online hostovanou
společností Serif, která bezpečně uchovává
inteligentní objekty (viz str. 201) a jakákoli
generovaná data. Inteligentní objekt Seznam uživatelů
můžete spravovat jako jakýkoli jiný inteligentní objekt, a
to buď z aplikace WebPlus, nebo kdykoli prostřednictvím
webu www.serifwebresources.com.
Úspěšné vytvoření řízení přístupu na webu je závislé na
následujících krocích.
•
Vytvoření inteligentního objektu Seznam uživatelů
•
Přidání uživatelů (ruční nebo vlastní registrace)
•
Povolení řízení přístupu
•
Přidání přihlašovacího pole
•
Pokročilé možnosti řízení přístupu
Přidání dynamických webových objektů 215
Vytvoření inteligentního objektu Seznam
uživatelů
Potřebujete nejprve vytvořit inteligentní objekt Seznam uživatelů a
pak vytvořit jednu nebo několik skupin, které budou k tomuto
inteligentnímu objektu připojeny. Obvykle potřebujete pro jeden
web pouze jeden inteligentní objekt, protože k řízení přístupu ke
konkrétním stránkám nebo prostředkům inteligentních objektů lze
používat jednotlivé skupiny.
Vytvoření inteligentního objektu Seznam uživatelů
1.
Klepněte na tlačítko
nástroj Inteligentní objekt na
panelu nástrojů Webové objekty.
2.
Přihlaste se k Webovým prostředkům Serif (viz Použití
inteligentních objektů na stránce 201). Předpokládáme,
že máte platné přihlašovací údaje. V opačném případě se
musíte registrovat.
3.
V dialogovém okně klepněte na tlačítko Nový... na
dolním okraji panelu knihovny inteligentních objektů.
4.
V dialogovém okně použijte posuvníky a projděte
seznam inteligentních objektů. Pak vyberte položku
Seznam uživatelů a klepněte na tlačítko OK.
5.
V rozevíracím dialogovém okně vyberte položku Řízení
přístupu.
6.
V dialogovém okně zadejte název vašeho inteligentního
objektu, uložte jej do profilu a upravte barvy a písma pro
nadpis, text, popisky, tlačítka a okraje.
7.
Klepněte na tlačítko Vytvořit. Nový inteligentní objekt
se zobrazí v knihovně inteligentních objektů.
8.
Klepnutím na tlačítko Konec se odhlaste od služby
Webové prostředky Serif.
216 Přidání dynamických webových objektů
Po vytvoření inteligentního objektu můžete vytvářet a připojovat
skupiny uživatelům pomocí funkce správy.
Ovládání přihlášení a zabezpečení uživatelů
1.
Klepněte na tlačítko
nástroj Inteligentní objekt na
panelu nástrojů Webové objekty.
2.
Vyberte inteligentní objekt Seznam uživatelů a na panelu
knihovny inteligentních objektů klepněte na tlačítko
Spravovat. Zobrazí se dialogové okno Uživatelé.
3.
Chcete-li aktivovat přihlašování uživatelů s vlastní
registrací, zaškrtněte políčko Povolit registraci pro
seznam uživatelů. Tímto políčkem zajistíte, že v
přihlašovacím poli se zobrazí odkaz Registrovat.
4.
Chcete-li při přihlášení uživatelů zajistit vyšší úroveň
zabezpečení, zaškrtněte políčko Aktivována funkce
CAPTCHA. CAPTCHA představuje antispamovou
technologii zajišťující zobrazení náhodného textu
generovaného na serveru, který v rámci následného
ověření návštěvník webu přepíše do pole.
5.
Pokud chcete po úspěšném přihlášení uživatele
přesměrovat na konkrétní webovou stránku, zadejte
adresu URL přesměrování do pole Přesměrovat po
přihlášení.
6.
Klepněte na tlačítko Aktualizovat.
Vytvoření skupiny uživatelů
1.
V dialogovém okně klepněte na položku Skupiny v
horní nabídce.
2.
V dialogovém okně Vytvořit novou skupinu zadejte
Název skupiny. Název by měl popisovat zamýšlené
použití skupiny, jako je například „Přístup k
fotografiím“.
Přidání dynamických webových objektů 217
3.
Klepnutím na tlačítko Vytvořit skupinu ověřte nastavení
dialogového okna a pak klepněte na tlačítko Hotovo.
Skupina bude přidána do rozevírací nabídky Skupina.
Správa skupiny uživatelů
•
V rozevírací nabídce Skupina zadejte název skupiny a
pak klepněte na příkaz Spravovat skupinu.
V dialogovém okně můžete skupinu přejmenovat a zobrazit počet
uživatelů obsažených ve skupině. Změny provedete klepnutím na
tlačítko Aktualizovat skupinu nebo můžete skupinu odebrat
tlačítkem Odstranit skupinu.
Přidání uživatelů (ruční nebo vlastní
registrace)
Ruční
přidání
uživatelů
Ruční přidání uživatelů obvykle představuje
skvělou funkci v řízených prostředích, jako jsou
malé podniky, organizace nebo kluby, kde
uživatele „znáte“.
Do každé vytvořené skupiny uživatelů může
správce webu přidat skupinu uživatelů ručním
zadáním nebo importem z textového souboru
odděleného čárkami.
Je možné použít buď jednotné přihlášení
uživatelů (každý uživatel používá stejné
přihlašovací údaje), nebo pro každého uživatele
vytvořit jedinečné přihlašovací údaje, které zajistí
detailnější řízení přístupu (například v případě
seznamu členů).
Přihlášení
uživatelů
pomocí
vlastní
registrace
Přihlášení uživatelů je naopak určeno pro
veřejný přístup, kdy řízení přístupu jednotlivých
uživatelů není praktické. Uživatel se jednoduše
zaregistruje a pak přihlásí použitím
přihlašovacích oprávnění.
218 Přidání dynamických webových objektů
Správci webu nadále zůstává možnost spravovat
tyto uživatele pomocí jejich skupin
prostřednictvím inteligentního objektu seznamu
uživatelů.
Tento způsob vyžaduje, abyste na stránku
(obvykle vzorovou stránku) umístili přihlašovací
pole.
Do jedné skupiny uživatelů lze přidat více než jednoho
uživatele. Jeden uživatel může být obsažen ve více
skupinách uživatelů.
Ruční přidání uživatele:
1.
Klepněte na tlačítko
nástroj Inteligentní objekt na
panelu nástrojů Webové objekty.
2.
Vyberte inteligentní objekt Seznam uživatelů a na panelu
knihovny inteligentních objektů klepněte na tlačítko
Spravovat u objektu. Zobrazí se dialogové okno
Uživatelé.
3.
V oddílu Přidat nového uživatele na dolním okraji
dialogového okna zadejte e-mailovou adresu uživatele do
pole E-mail.
Přidání dynamických webových objektů 219
Pokud zaškrtnete políčko Vyžadovat aktivaci, bude
uživateli v e-mailu kromě automaticky generovaného
hesla odeslán také odkaz na aktivaci. Jestliže políčko
nezaškrtnete, bude e-mail obsahovat pouze automaticky
generované heslo.
Pokud zaškrtnete políčko Odeslat e-mail uživateli, bude
uživateli odeslán e-mail. V opačném případě e-mail
nebude odeslán, ale uživatel bude přidán. Heslo je
zapotřebí uživateli sdělit jiným způsobem (například
telefonicky nebo osobně).
4.
Klepněte na tlačítko Přidat uživatele. Uživatel je přidán
do seznamu uživatelů v oddílu Uživatelé.
5.
Chcete-li uživatele přiřadit do skupiny, klepněte na
položku Skupiny v horní nabídce.
6.
Vyberte skupinu v rozevíracím seznamu Skupina a pak
přidejte vybraného uživatele z pole Uživatelé do pole
Skupina klepnutím na tlačítko Přidat. (Všechny
uživatele přidáte tlačítkem Přidat vše.) Uživatel nyní
náleží skupině uživatelů. Chcete-li uživatele odebrat ze
skupiny, klepněte na tlačítko Odebrat (nebo Odebrat
vše).
Jakmile jsou uživatelé konfigurováni, mohou se přihlašovat sami.
Nemusíte je tedy ručně přidávat a jednotlivě spravovat podle výše
uvedeného postupu. Tyto funkce zajišťuje služba Webové
prostředky Serif.
Povolení přihlášení uživatelů pomocí vlastní registrace
Při tomto způsobu je nutné, abyste na vzorovou stránku
přidali přihlašovací pole. Nový návštěvník webu se
může přihlásit a stát se registrovaným uživatelem. (Stačí
klepnout na odkaz Registrovat v přihlašovacím poli.)
220 Přidání dynamických webových objektů
1.
Klepněte na tlačítko
nástroj inteligentní objekt na
panelu nástrojů Webové objekty.
2.
Vyberte inteligentní objekt Seznam uživatelů a na panelu
knihovny inteligentních objektů klepněte na tlačítko
Spravovat u objektu. Zobrazí se dialogové okno
Uživatelé.
3.
Klepněte na položku Skupiny v horní nabídce.
4.
V dialogovém okně vyberte stávající skupinu v
rozevíracím poli Skupina a pak klepněte na položku
Spravovat skupinu.
5.
Zaškrtněte políčko Přidat nové uživatele při registraci,
které zajistí, že podrobné informace zadané uživatelem
při registraci budou přidány do skupiny uživatelů. Je-li
políčko zaškrtnuto, proces registrace umožní přistupovat
ke všem skupinám, do kterých je registrace povolena, a
ostatní chráněné stránky zůstanou nepřístupné.
6.
Klepněte na položku Aktualizovat skupinu a pak na
tlačítko Hotovo.
Pokud vytváříte novou skupinu, nezapomeňte zaškrtnout
políčko Přidat nové uživatele při registraci v oddílu
Vytvořit novou skupinu.
Klepněte pravým tlačítkem myši na přihlašovací pole
na stránce a vyberte příkaz Spravovat inteligentní
objekt.
Jakmile se uživatelé zaregistrují prostřednictvím
přihlašovacího pole na obrazovce, zobrazí se ve všech
skupinách uživatelů, u kterých je aktivována registrace
(Další informace naleznete v nápovědě aplikace
WebPlus).
Přidání dynamických webových objektů 221
Povolení řízení přístupu
Povolení řízení přístupu na vaší webové stránce
1.
Při aktuálně zobrazené webové stránce klepněte na
položku
Zabezpečení stránky na kontextovém
panelu nástrojů Výchozí.
2.
Zaškrtnutím políčka Chránit stránku heslem povolte
řízení přístupu. Všimněte se, že dojde ke zpřístupnění
tlačítka Změnit/spravovat. Klepnutím na toto tlačítko
zobrazíte aktuálně dostupné skupiny uživatelů (tučně) a
inteligentní objekt Seznam uživatelů, kterému náleží.
3.
V dialogovém okně Skupiny uživatelů vyberte skupinu
uživatelů (například „Přístup k fotografiím“) a pak
klepněte na tlačítko OK. Na záložce Zabezpečení stránky
by se měla zobrazit zpráva, že stránka je chráněna
heslem a že byla přiřazena skupina uživatelů.
4.
Klepnutím na tlačítko OK a následně na tlačítko OK
zavřete dialogová okna.
Nyní si můžete všimnout, že u stránky na záložce Web
je uveden symbol klíče
zabezpečení stránky.
, který označuje nastavené
222 Přidání dynamických webových objektů
Přidání přihlašovacího pole
Aplikace WebPlus umožňuje
přidat na stránku vašeho webu
pole pro přihlášení a odhlášení.
To znamená, že registrovaný
návštěvník webu může získat
přístup k libovolným stránkám
s omezeným přístupem tak, že
se přihlásí na server.
Přihlašovací pole je ve
skutečnosti vizuální
reprezentace inteligentního
objektu Seznam uživatelů.
Objekt je umístěn na stránce a
stejně tak existuje i ve službě
Webové prostředky Serif.
Uživatele lze přidat ručně ve
službě Webové prostředky
Serif nebo prostřednictvím
přihlášení uživatelů pomocí
vlastní registrace.
Přihlašovací pole přidejte na vzorovou stránku webu.
Všechny webové stránky, které používají vzorovou
stránku, pak nabídnou uživateli příležitost přihlásit se k
webové stránce.
Přidání pole pro přihlášení uživatele
1.
Postupujte podle pokynů v části Povolení řízení
přístupu (viz str. 221), ale místo zavření dialogového
okna vyberte stránku, na kterou chcete umístit
přihlašovací pole, a pak klepněte na tlačítko Vložit.
Přidání dynamických webových objektů 223
2.
Přesuňte ukazatel
Vložit na místo, kam chcete
umístit přihlašovací pole, a pak klepnutím na tlačítko
myši vložte objekt s výchozí velikostí.
3.
Aktivujte přihlašování uživatelů pomocí vlastní
registrace podle předchozího postupu (Další informace
naleznete v nápovědě aplikace WebPlus).
Pokročilé možnosti řízení přístupu
Některé další funkce umožňují importovat, exportovat, pozastavit,
zablokovat a odblokovat uživatele obsažené ve skupinách
uživatelů. Zablokovaný uživatel je blokován globálně (je zakázán
přístup ke všem skupinám uživatelů).
Můžete také odstranit libovolného uživatele, nebo mu dočasně
pozastavit přístup kvůli porušování pravidel webu (například
zveřejnění klamavých příspěvků na hostovaných veřejných
fórech). Jakmile se uživatel příště pokusí přihlásit, zobrazí se
zpráva „Účet byl pozastaven“.
Pokud potřebujete provést přísnější akci, můžete zakázat přístup k
objektům Webových prostředků Serif (například fórům atd.) na
základě adresy IP uživatele. Jako nejkrajnější možnost lze přístup
zakázat dokonce poskytovateli internetových služeb (ISP) nebo
organizaci, ke které patří vlastník dané e-mailové adresy. Tato
poslední možnost se obvykle nedoporučuje, ale může být zapotřebí
kvůli ochraně před zneužitím, jako je například profesionální
rozesílání spamu.
Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci WebPlus.
224 Přidání dynamických webových objektů
Řízení přístupu pro fóra, blogy a systémy CMS
Nastavení řízení přístupu pro fóra
1.
Při vytváření fóra vyberte existující inteligentní objekt
Seznam uživatelů, který zajišťuje řízení přístupu.
Aplikace WebPlus automaticky vytvoří skupinu
uživatelů, která umožní samostatně registrovaným
uživatelům provést registraci a přihlášení. Návštěvník
fóra pak potřebuje klepnout na odkaz registrace a provést
přihlášení.
2.
Chcete-li vytvořit skupinu moderátora fóra, je zapotřebí
vytvořit skupinu moderátora, ručně přidat
moderátory, spravovat fórum a vybrat skupinu v
rozevíracím seznamu Moderováno podle skupiny.
Nastavení řízení přístupu pro blogy a systémy CMS
•
Vytvořte skupinu editorů, ručně přidejte editory a
pak:
•
pro blogy klepněte na položku Spravovat a vyberte
skupinu v rozevírací nabídce Skupina editorů,
– nebo –
pro systém CMS klepněte na položku Spravovat a
vyberte oprávnění směrovaná na web
www.serifwebresources.com. Zobrazí se stejná nabídka
popsaná v předchozím postupu.
7
Práce s textem
226 Práce s textem
Práce s textem 227
Import textu ze souboru
Import textu z textového souboru představuje rychlou metodu
sestavování textového obsahu pro web (ke stejnému účelu však
může posloužit také článek napsaný v aplikaci WritePlus). Pokud k
vytváření textových souborů pro svůj web používáte textový
procesor (například Microsoft Word), můžete do jednoho webu
importovat libovolný počet souborů.
Kromě formátu aplikace WritePlus (.stt) lze importovat celou řadu
rozšířených textových formátů a formátů textových editorů včetně
následujících:
Text ANSI
.txt
Microsoft
Word
2007/2010
.docx/.dotx
Microsoft
Word
2000/2003
.doc/.dot
MS Works
.wps
Text
aplikace
OpenOffice
.odt
RTF (Rich
Text
Format)
.rtf
Wordperfect
.wpd
Write
.wri
228 Práce s textem
V případě formátů aplikace Microsoft Word vytvořených v
libovolném operačním systému Windows není nutné disponovat
místní instalací aplikace Microsoft Word. To znamená, že v
aplikaci WebPlus můžete použít jakýkoli textový obsah od třetí
strany, aniž byste museli mít příslušnou aplikaci.
Aplikace WebPlus importuje text buď do nového kreativního
textového rámečku (podporuje natékání textu mezi rámečky)
nebo do vybraného rámce HTML nebo kreativního textového
rámečku (rámce HTML nepodporují natékání textu), který už na
webové stránce je. Další informace naleznete v tématu Co jsou
textové rámečky na str. 232.
Aplikace WebPlus zachová formátování textu
importovaného z textového procesoru. Pokud však v
textovém procesoru vytváříte text přímo pro aplikaci
WebPlus, ušetříte čas, jestliže vytvoříte pouze
neformátovaný text a formátování použijete později v
aplikaci WebPlus.
Tabulky nelze importovat.
Import textu ze souboru:
1.
(Volitelné) Pokud chcete použít prázdný textový
rámeček, vyberte jej. Pokud vkládáte text do již
zaplněného textového rámečku, klepnutím umístěte
textový kurzor (nebo vyberte část textu, která bude
nahrazena).
2.
Vyberte příkaz Textový soubor... v nabídce Vložit.
3.
V dialogovém okně Otevřít vyberte formát zdrojového
souboru, který chcete importovat, a najděte požadovaný
soubor.
4.
Zaškrtněte políčko Zachovat formátování, pokud chcete
zachovat styly formátování zdrojového souboru.
Práce s textem 229
Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka tuto informaci
zrušíte. V obou případech aplikace WebPlus ponechá
základní vlastnosti znaků, jako je kurzíva, tučné písmo a
podtržení, a vlastnosti odstavců, například zarovnání
(doleva, na střed, doprava, do bloku).
5.
Klepněte na tlačítko Otevřít.
6.
Text bude importován do předem vybraného textového
objektu nebo do nového textového rámečku. U rámců
HTML může text z rámce přetékat. Informace o řešení
této situace najdete v tématu Práce s textem
přetékajícím z rámečku na str. 233.
U kreativních rámců se v případě, že se do aktivního
textového rámečku nevejde celý importovaný text,
zobrazí dialogové okno s dotazem, zda chcete pro
přetékající text vytvořit další rámečky (klepněte na
tlačítko Ano) nebo zda jej chcete umístit do skryté
oblasti přetečení (klepněte na tlačítko Ne).
Co jsou textové rámečky
Text v aplikaci WebPlus je obvykle vkládán do textových
rámečků HTML, které mohou obsahovat jednotlivá slova nebo
samostatné odstavce a články. Můžete také použít umělecký text
pro samostatný text se speciálními efekty nebo text tabulky (viz
téma Vytvoření textových tabulek na str. 265) pro zobrazení v
řádcích a sloupcích.
Co je textový rámeček?
Textový rámeček je v zásadě miniaturní stránka, která obvykle
obsahuje text rámečku v jednom nebo více odstavcích umístěných
v rámečku. V aplikaci WebPlus je text v rámečku označován jako
článek.
230 Práce s textem
•
Když vyberete rámeček, uvidíte jeho ohraničení (viz A
výše), které je vyznačeno hraniční čarou s rohovými a
hranovými úchyty, a blikající kurzor v textu rámečku
(pokud jste na něj klepli nástrojem Ukazatel). V tomto
režimu můžete pomocí nástroje Ukazatel upravovat text.
(Další informace naleznete v tématu Úprava textu na
stránce na str. 241.)
•
Jakmile pohnete s textovým rámečkem, obsažený článek
automaticky sleduje pohyb.
•
Pokud změníte velikost textového rámečku, tok textu
článku se přizpůsobí novým rozměrům.
Vytváření rámečků HTML
Rámečky přidáváte na stránku stejně jako jakékoli jiné objekty.
Můžete vybrat, přesunout a změnit velikost libovolného
rámečku, nemůžete ale změnit jeho základní tvar. (Další informace
naleznete na stránkách 283, 283 a 283.)
Vytvoření rámečku:
1.
Nástroj Textový rámeček
Klepněte na tlačítko
HTML z rozevírací nabídky Textové rámečky na panelu
nástrojů Standardní objekty.
2.
Klepnutím na stránku nebo pracovní plochu vytvořte
nový rámeček s výchozí velikostí.
- nebo Přetažením myší umístěte textový rámeček s
požadovanými rozměry.
Odstranění rámečku:
•
Vyberte rámeček a stiskněte klávesu Delete. (Pokud je v
textu zobrazen kurzor, stisknutím klávesy Delete
odstraníte znaky za kurzorem.)
Práce s textem 231
Vložení textu do rámečku
Text lze vložit do rámečku několika způsoby. Text se převede do
odpovídajícího kódu HTML.
Editor
článků
WritePlus:
Vyberte článek a pak klepněte na tlačítko
WritePlus na kontextovém panelu nástrojů
Rámeček.
Import
textu:
Klepněte pravým tlačítkem myši na rámeček a
pak vyberte příkaz Vložit>Textový soubor...
(kombinace kláves Ctrl+T), který zajistí
import textu.
Psaní do
rámečku:
Vyberte nástroj Ukazatel a pak klepnutím
vložte kurzor, který umožní psaní nového
textu nebo úpravu stávajícího textu přímo v
rámečku.
(Další informace naleznete v tématu Úprava
textu na stránce na str. 241.)
Vkládání ze
schránky:
Na pozici kurzoru v textu stiskněte kombinaci
kláves Ctrl+V.
Přetažení
myší:
Vyberte text (například v souboru textového
procesoru) a pak jej přetáhněte na stránku
aplikace WebPlus.
Pokud text přemístíte do vybraného rámečku,
text bude včleněn za stávající text. Jinak je
pro text vytvořen nový rámeček.
232 Práce s textem
Nastavení a rozvržení rámečků
Rozvržení rámečku určuje způsob natékání textu v rámečku.
Jakmile vyberete rámeček, zobrazí se jeho okraje jako čárkované
šedé vodicí čáry (jsou-li definované hodnoty pro okraje). Tyto
vodicí čáry ve skutečnosti určují tok textu v rámečku pomocí
odsazení mezi textem a okrajem rámečku. Text nemůže přetékat
mimo vodítka rámečku.
Vytvoření okrajů rámečku:
•
Vyberte rámeček a pak přetažením okrajových čar
sloupce upravte hranice sloupce.
(1)
(2)
(3)
Práce s textem 233
Na předcházejícím obrázku je znázorněna změna kurzoru při
přesunutí ukazatele myši přes vybrané ohraničení (1); po přetažení
do vnitřní části okraje lze upravit okraj rámečku (2) a po přetažení
dolů bude možné posunout horní okraj rámečku (3).
Aby bylo možné nastavit okraje rámečku, musí být
vybrán rámeček a nikoli text v rámečku. Okolo rámečku
by se mělo zobrazovat souvislé ohraničení.
Pro přesné umístění okraje můžete případně vytvořit okraje
rámečku prostřednictvím dialogového okna, ve kterém definujete
Levý, Pravý, Horní a Dolní okraj rámečku.
Vytvoření okrajů rámečku prostřednictvím dialogového
okna:
1.
Vyberte rámeček HTML a pak klepněte na tlačítko
Nastavení rámečku na kontextovém panelu nástrojů
Rámeček.
2.
V dialogovém okně můžete definovat okraje rámečku
nastavením hodnot pro Levý, Pravý, Horní a Dolní.
Práce s textem přetékajícím z rámečku
Přizpůsobení textu článku přesně do rámečků s textem je součástí
pokročilého rozvržení webových stránek. Pokud se text článku do
textového rámečku nevejde, aplikace WebPlus uloží přebytečný
text do neviditelné (ale nikoli ztracené) oblasti přetečení v dolní
části rámečku.
Tlačítko Přetečení textu zobrazené pod přetečeným
rámečkem označuje tento skrytý text. Proto je důležité zajistit
opětovné zobrazení textu, jinak by došlo ke zkrácení vašeho
článku.
234 Práce s textem
Můžete to provést několika způsoby:
•
Fyzicky změňte velikost textového rámečku, pokud máte
dostatek místa. Další informace naleznete v tématu
Změna velikosti objektů na str. 283.
•
Zvažte přepsání článku tak, aby byl stručnější!
•
Změňte velikost textu podle popisu uvedeného dále.
Chcete-li změnit velikost textu v rámečku po nastavení velikosti a
umístění rámečků, máte k dispozici různé nástroje na kontextovém
panelu nástrojů Rámeček.
Rozevírací nabídka Změna velikosti textu obsahuje tři
nástroje, které určují způsob škálování textu v textovém
rámečku. Jedná se o jednorázové operace (narozdíl od
průběžných možností funkce Auto. přizpůsobení
popsaných v dalším textu).
Přizpůsobit text
Klepnutím na tuto položku nastavíte měřítko velikosti
textu článku tak, aby se přesně vešel do dostupných
rámečků. Další text vložený do rámečku způsobí
přetečení textu. Funkci můžete použít na začátku úprav,
abyste vyzkoušeli, jak bude článek vypadat na stránce,
nebo téměř na konci práce při posledním dolaďování
publikace. Funkce Přizpůsobit text nejprve použije
malé změny velikosti bodů, pak malé změny prokladu a
dále bude upravovat odsazení odstavců, dokud se text
nepřizpůsobí prostoru, který je k dispozici.
Zvětšit text
Klepnutím na tuto položku zvětšíte velikost textu
článku o jeden krok (přibližně 2 %).
Práce s textem 235
Zmenšit text
Klepnutím na tuto položku zmenšíte velikost textu
článku o jeden krok.
Veškerý text článku v rámečku může mít vlastní nastavení
automatického přizpůsobení:
V rozevírací nabídce Možnosti automatického
přizpůsobení jsou uvedeny tři funkce automatického
přizpůsobení, které průběžně ovlivňují text článku
vybraného rámečku.
Bez automatického přizpůsobení
Jedná se o normální funkční režim. Je-li aktivován, text
není automaticky škálován podle vybraného textového
rámečku.
Zmenšit text při přetečení
Při aktivaci je podle objemu nadbytečného textu
přidaného do rámečku zmenšen text ve všech
rámečcích tak, aby nedošlo k přetečení textu.
Auto. přizpůsobení
V tomto režimu bude rámeček průběžně automaticky
škálovat text úpravou jeho velikosti (na rozdíl od
funkce Přizpůsobit text, která přizpůsobí text pouze
jednou a jakýkoli další přidaný text způsobí přetečení
textu).
U Kreativních rámečků se tlačítko Odkaz v posledním rámečku
v přetečení.
Rovněž se zobrazí
sekvence zobrazí
tlačítko Auto natékání vedle tlačítka Odkaz. Článek můžete
upravit, nebo můžete zvětšit prostor tím, že do posloupnosti přidáte
navíc jeden nebo dva rámečky.
236 Práce s textem
Klepnutím na tlačítko Auto natékání přidáte automaticky další
rámečky a stránky podle potřeby.
Použití uměleckého textu
Umělecký text je samostatný text, který lze zadat přímo na
stránku. Je vhodný zejména pro nadpisy, zvýrazněné citáty a jiný
speciální text a lze jej snadno formátovat pomocí standardních
nástrojů pro text.
Vytvoření uměleckého textu:
1.
Umělecký text v rozevírací nabídce
Vyberte nástroj
Text Standardní objekty.
2.
Chcete-li použít předvolenou velikost písma, můžete
klepnutím kamkoli na stránku zobrazit textový kurzor.
Jinou velikost textu lze určit přetažením (viz ukázka).
3.
Před samotným zadáním nastavte podle potřeby
počáteční vlastnosti textu (písmo, styl atd.) pomocí
kontextového panelu nástrojů Text, nabídky Text nebo
klepnutím pravým tlačítkem myši a výběrem příkazu
Formát textu>).
4.
Zadáním přímo na stránce vytvořte umělecký text.
Práce s textem 237
Po vytvoření objektu uměleckého textu jej lze vybrat, přesunout,
změnit jeho velikost, odstranit a kopírovat stejným způsobem jako
textový rámeček. Lze aplikovat plné barvy, přechodové a
bitmapové výplně a průhlednost.
Změna velikosti nebo proporcí objektu uměleckého
textu:
•
Chcete-li změnit velikost a současně zachovat proporce
objektu, přetáhněte rohové úchyty objektu.
•
Volné změny velikosti dosáhnete podržením klávesy
Shift při přetažení.
Úprava uměleckého textu:
•
Tažením vyberte rozsah textu. Vytvoří se modrá oblast
výběru.
Slovo lze vybrat poklepáním.
Nyní lze zadat nový text, použít formát znaku nebo
odstavce, upravit text v aplikaci WritePlus, zkontrolovat
pravopis a podobně.
238 Práce s textem
Umístění textu na cestu
„Obyčejný“ umělecký text na rovné čáře není vůbec obyčejný –
jeho kreativní možnosti lze ale rozšířit ještě dále umístěním textu
na zakřivenou cestu.
Výsledný objekt má všechny vlastnosti uměleckého textu a navíc
jeho cesta je Bézierova křivka, kterou lze upravit pomocí nástroje
Ukazatel stejně snadno jako jakoukoli jinou čáru. Kromě toho lze
text na cestě upravit jedinečnými způsoby, které jsou popsány dále.
Použití předvolené zakřivené cesty na text:
1.
Vytvořte objekt uměleckého textu.
2.
Vyberte text a kontextovém panelu nástrojů Text
klepněte na rozevírací nabídku
požadovanou cestu.
Cesta a vyberte
Text bude nyní zobrazen podél vybrané cesty (například „Cesta –
Horní kruh“).
Práce s textem 239
Přidání uměleckého textu na existující čáru nebo tvar:
1.
Vytvořte čáru od ruky, rovnou nebo zakřivenou čáru (viz
téma Kreslení a úprava čar na str. 355) nebo tvar (viz
téma Kreslení a úpravy tvarů na str. 363).
2.
Vyberte nástroj
Umělecký text v rozevírací nabídce
Text na panelu nástrojů Nástroje.
3.
Umístěte kurzor do bezprostřední blízkosti čáry. Když se
kurzor změní, aby zahrnul křivku, klepněte tlačítkem
myši na místo, v němž má text začínat.
4.
Začněte psát v místě textového kurzoru. Text natéká
podle čáry, která byla převedena na cestu.
Umístění existujícího textu na existující čáru nebo tvar:
1.
Vytvořte objekt uměleckého textu.
2.
Vytvořte čáru od ruky, rovnou či zakřivenou čáru nebo
tvar.
3.
Vyberte oba objekty. V nabídce Nástroje vyberte příkaz
Přizpůsobit text křivce. Text nyní natéká podle určené
cesty.
240 Práce s textem
Současné vytvoření textu a čáry:
1.
Vyberte některý z nástrojů Text na cestě v rozevírací
nabídce Text:
Nástroj text na cestě od ruky umožňuje nakreslit
zakřivenou čáru od ruky.
Nástroj text na přímce je určen ke kreslení
rovných čar.
Nástroj text na zakřivené cestě umožňuje spojit
řadu segmentů čáry (které mohou být zakřivené i
rovné) pospojováním teček pomocí myši.
2.
Vytvořte čáru na stránce. Čára se zobrazí jako cesta s
textovým kurzorem v počátečním bodu (u zakřivené
cesty můžete psát přímo na kterékoli místo cesty; textový
kurzor na začátku čáry můžete zobrazit stisknutím
klávesy Esc nebo poklepáním).
3.
Začněte psát v místě textového kurzoru. Text natéká
podle cesty.
Odebrání cesty textu:
1.
Vyberte objekt cesty textu.
2.
Klepněte na tlačítko
Cesta – Žádná v rozevírací
nabídce Cesta kontextového panelu nástrojů Text.
Text se změní na objekt uměleckého textu na rovné čáře; cesta
bude natrvalo odebrána.
Práce s textem 241
Úprava textu na stránce
Pomocí nástroje Ukazatel můžete přímo upravovat text rámečku,
text tabulky nebo umělecký text. Na stránce můžete vybrat a
zadat text, nastavit odsazení odstavců a zarážky tabulátorů, měnit
vlastnosti textu, použít styly textu a použít funkci Najít a nahradit
(viz str. 245). Pro úpravy delších článků a pokročilejší možnosti
vyberte možnost (Upravit článek… aplikace WritePlus z nabídky
Upravit).
Výběr a zadání textu
Výběr textu rámečku, uměleckého textu a textu tabulky dodržuje
konvence nejaktuálnějších textových procesorů. Oblast výběru je
pro přehlednost úprav stínovaná poloprůhlednou modrou barvou.
Dvojitým, trojitým nebo čtyřnásobným klepnutím vyberte slovo,
odstavec nebo celý text. Můžete rovněž stisknutím klávesy Ctrl a
klepnutím nebo přetažením vybrat nesousedící slova, stisknutím
klávesy Shift potom rozsah textu.
Úprava textu na stránce:
1.
Vyberte nástroj Ukazatel a potom klepněte do
textového objektu (nebo sem přetáhněte kurzor). V místě
klepnutí se zobrazí standardní textový kurzor (viz níže).
– nebo –
Vyberte slovo, odstavec nebo oddíl textu.
242 Práce s textem
2.
Napište nový text nebo přepište vybraný text.
Počátek nového odstavce
•
Stiskněte klávesu Enter.
Nový řádek ve stejném odstavci (pomocí zalomení řádku
nebo měkkého odřádkování)
•
Stiskněte kombinaci kláves Shift+Enter.
Text přetékající do dalšího sloupce (Nový sloupec) nebo
rámečku (Nový rámeček):
•
Pouze Text kreativních rámečků: Stiskněte klávesy
Ctrl+Enter nebo Alt+Enter nebo vyberte položky z
podnabídky Vložit>Zalomení.
Přepnutí mezi režimem vkládání a režimem přepisování:
•
Stiskněte klávesu Insert.
Opakování akce textu:
•
Vyberte položku Opakovat z nabídky Upravit nebo
stiskněte klávesy Ctrl+Y.
Pokud jste například použili nové formátování na jeden odstavec,
můžete klepnout na jiný odstavec a pomocí příkazu Opakovat
použít stejné formátování i na něj.
Práce s textem 243
Zobrazení speciálních znaků
•
V nabídce Zobrazit vyberte možnost Speciální znaky
(značky a zalomení odstavců; viz níže) nebo Mezery
(Zobrazit speciální znaky, dále nedělitelné mezery a
vyplněné normální mezery).
Kopírování, vkládání a přesouvání textu
Text lze snadno kopírovat a vkládat za použití standardních
formátů; podporováno je také přetažení textu myší.
Pokud neumístíte textový kurzor, můžete text vložit
přímo do nového textového rámečku.
Nastavení odsazení odstavců
Pokud je vybrán textový objekt, značky na vodorovném pravítku
označují levé odsazení, odsazení prvního řádku a pravé odsazení
aktuálního odstavce. Odsazení odstavců nastavíte pomocí značek
nebo použijte dialogové okno.
244 Práce s textem
(A) Levé odsazení, (B) Odsazení prvního řádku (C) Pravé
odsazení.
•
Levé odsazení se nastavuje vzhledem k levému okraji
objektu.
•
Odsazení prvního řádku je nastaveno relativně
vzhledem k levému odsazení.
•
Pravé odsazení se nastavuje vzhledem k pravému okraji
objektu.
Podrobné informace o nastavení okrajů rámečku najdete v tématu
Nastavení a rozvržení rámečků na str. 232.
Nastavení odsazení aktuálního odstavce:
•
Můžete přetahovat příslušné značky pravítek, jak je
zobrazeno výše.
– nebo –
Levá odsazení lze rychle měnit tlačítkem
Zvýšit
úroveň nebo
Snížit úroveň pro zvýšení nebo
snížení odsazení. Odsazení bude ve vzdálenosti aktuálně
nastavené výchozí zarážky tabulátoru.
– nebo –
Chcete-li upravit nastavení prostřednictvím dialogového
Práce s textem 245
okna, vyberte položku Odstavec... z nabídky Text. V
poli Odsazení můžete zadat hodnoty pro levé odsazení,
pravé odsazení, odsazení prvního řádku nebo předsazení.
Práce s textem Unicode
Aplikace WebPlus plně podporuje kódování Unicode, což jí
umožňuje zahrnutí cizojazyčných znaků nebo speciálních symbolů.
•
Chcete-li vložit na stránku text v kódování Unicode ze
schránky, použijte volby Upravit>Vložit jinak... a
potom vyberte možnost Neformátovaný text Unicode.
•
Znaky Unicode můžete vkládejte přímo do textu zadáním
hexadecimální hodnoty Unicode a stisknutím kláves
Alt+X. Stisknutím kláves Alt+X se přepíná mezi
zobrazeným znakem (např. @) a jeho ekvivalentní
hexadecimální hodnotou (např. U+0040).
•
Chcete-li exportovat text ve formátu Unicode, použijte
aplikaci WritePlus.
Použití funkce Najít a nahradit
V textu webu lze vyhledávat položky nejrůznějších typů: nejenom
slova či jejich části, ale také mnoho atributů znaků a odstavce, jako
je písmo, styl, zarovnání, odrážky a číslování, chybějící písmo,
iniciály nebo dokonce i včleněná grafika. V dialogovém okně Najít
a nahradit můžete provádět globální nahrazení nebo pouze
nahrazení po jednotlivých položkách. Okno zůstává otevřené po
celou dobu práce, dokud je nezavřete klepnutím na tlačítko Zavřít.
Použití funkce Najít a nahradit:
1.
Vyberte příkaz Najít a nahradit... v nabídce Upravit.
2.
V dialogovém okně zadejte do pole Najít text, který
chcete vyhledat, a do pole Nahradit případný náhradní
text. Klepnutím na šipku dolů zobrazíte nedávno použité
246 Práce s textem
položky. Klepnutím na tlačítko kteréhokoli z polí
zobrazíte rozevírací nabídku, v níž lze vybrat formáty
nebo zvláštní znaky, případně definovat regulární výraz
(pro hledání pomocí zástupných znaků).
3.
Vyberte rozsah, v němž se bude vyhledávat: Aktuální
článek (pouze aktuálně vybraný text nebo článek),
Všechny články (veškerý text) nebo Aktuální výběr
(použito pouze s příkazem Nahradit vše pro zpracování
aktuálně vybraného textu).
4.
Zaškrtnutím políčka Shoda celých slov určíte
vyhledávání posloupností znaků, které začínají a končí
prázdným místem (mezerou, znakem tabulátoru apod.)
či interpunkcí nebo které se nacházejí na začátku či konci
odstavce. Zaškrtnutím políčka Rozlišovat malá a velká
písmena určíte vyhledávání, v němž záleží na velikosti
písmen. Zaškrtnutím políčka Regulární výrazy určíte, že
obsah pole Vyhledat bude považován za výraz (nikoli za
literálový řetězec k vyhledání).
5.
Klepnutím na tlačítko Najít další vyhledáte následující
výskyt textu v poli Vyhledat.
– nebo –
Klepnutím na tlačítko Vybrat vše zvýrazníte všechny
výskyty odpovídajícího textu na webu.
6.
Klepnutím na tlačítko Nahradit nahradíte nalezený
výskyt náhradním textem. Klepnutím na tlačítko Najít
další přejdete na další výskyt odpovídajícího textu.
Opakovaným použitím tlačítka Nahradit přejděte až na
konec webu.
– nebo –
Klepnutím na tlačítko Nahradit vše nahradíte všechny
výskyty nalezeného textu náhradním textem najednou.
Aplikace WebPlus oznámí dokončení vyhledávání.
7.
Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete dialogové okno
Najít a nahradit.
8
Formátování textu
248 Formátování textu
Formátování textu 249
Nastavení vlastností textu
Aplikace WebPlus umožňuje vysokou úroveň typografické
kontroly s jemným nastavením u textu rámečku, textu tabulky a
uměleckého textu.
Použití základního formátování textu:
1.
Vyberte text.
2.
Pomocí tlačítek na kontextovém panelu nástrojů Text
změňte styl textu, písmo, velikost bodu, atributy,
zarovnání odstavce, odrážky, číslování nebo úroveň.
Vymazání místního formátování (obnovení
jednoduchých nebo výchozích vlastností textu):
•
Vyberte rozsah textu s místním formátováním.
•
Stiskněte kombinaci kláves Ctrl a Mezerník na
klávesnici.
Používání písem
Jednou z nejzásadnějších úprav vzhledu vašeho webu je změna
písem použitých v uměleckém textu, textu v rámečku nebo textu v
tabulce. Použitím různých písem u znaků nebo celého odstavce
můžete svým čtenářům předat velmi odlišná sdělení.
250 Formátování textu
Přiřazení písem je v
aplikaci WebPlus
velmi jednoduché a
lze je provést na
záložce Písma na
kontextovém panelu
nástrojů Text nebo v
dialogovém okně
Znak (klepnutím
pravým tlačítkem
myši nebo v nabídce
Text).
Formátování textu 251
Záložka Písma je standardně skrytá, ale můžete ji zobrazit
klepnutím na tlačítko se šipkou na levé straně pracovní plochy.
Může být také zapotřebí klepnutím na popisek Písma zobrazit
záložku Písma.
Bezpečná webová písma jsou speciálně vybraná a
konfigurovatelná podsada písem, která nabízejí nejlepší shody
písem mezi vaším webem (během vytváření) a počítači
návštěvníků vašeho webu (při procházení). Při publikování jsou
používány pouze odkazy na bezpečná webová písma (a nikoli
rastrování), protože je předpokládána jejich dostupnost v počítači
návštěvníka webu.
Všeobecně řečeno lze doporučit, abyste zachovali standardní
seznam bezpečných webových písem zobrazených na záložce
Písma, pokud si nejste jisti použitím písem v řadách vašich
cílových uživatelů. Tato písma jsou seskupena na záložce v
kategorii bezpečných webových písem (ekvivalentní kategorie
existuje v rozevírací nabídce Písmo na kontextovém panelu
nástrojů Text).
Použití stylů textu
Aplikace WebPlus umožňuje používat pojmenované styly textu
(předdefinované nebo uživatelské), které lze použít pro text
rámečku, text tabulky nebo umělecký text. Styl textu představuje
sadu atributů znaků a odstavců, které jsou uloženy jako skupina.
Když použijete styl na text, použijete v jednou kroku celou skupinu
atributů. Můžete například použít pojmenované styly odstavců pro
konkrétní prvky rozvržení, jako je například Záhlaví, Citace nebo
Tělo, a styly znaků s popisnými názvy, jako je například
Zvýraznění, Kód nebo Odkaz.
Styly lze použít na znaky nebo odstavce použitím kontextového
panelu nástrojů Text nebo záložky Styly textu. Styly znaků a
odstavců lze spravovat v okně Paleta stylů textu.
252 Formátování textu
Na záložce Styly textu lze také vytvářet nové styly či pojmenované
styly na základě existujících vlastností textu nebo také jedinou
operací vyměnit styl za jiný v rámci celého webu. U každého stylu
lze zobrazit náhled pro libovolný vybraný odstavec přímo na
stránce. Další informace o těchto funkcích lze najít v nápovědě
WebPlus.
Styly odstavců a znakové styly
Styl odstavce představuje úplnou specifikaci vzhledu odstavce
včetně všech formátovacích atributů pro písma a odstavce. Ke
každému odstavci v aplikaci WebPlus je přiřazen styl odstavce.
Typ textu
Použitý styl
odstavce
Podle
Rámeček (HTML nebo
kreativní rámeček)
Tělo
Normální
Umělecký
Umělecké tělo
Normální
Tabulka/kalendář
Tělo tabulky
Normální
Styl znaku zahrnuje pouze atributy písma (název, bodová velikost,
tučné, kurzíva atd.) a používáme jej na úrovni znaků (tedy na
rozsah vybraných znaků) a nikoli na celý odstavec.
Práce s pojmenovanými styly
Pojmenovaný styl aktuálně vybraného textu je uveden na záložce
Styly textu nebo v rozevíracím poli Styly na kontextovém panelu
nástrojů Text. Může být zobrazen styl znaků (je-li některý použitý
lokálně), nebo styl odstavce (v ostatních případech).
Formátování textu 253
Použití pojmenovaného stylu:
1.
Pomocí nástroje Ukazatel klepněte na odstavec (v
případě použití stylu odstavce) nebo vyberte rozsah textu
(jestliže používáte styl znaku).
2.
Zobrazte záložku Styly textu a vyberte styl ze seznamu
stylů.
- nebo Na kontextovém panelu nástrojů Text rozbalte klepnutím
na šipku rozevírací seznam Styly a vyberte název stylu.
Na záložce Styl textu se zobrazí styl odstavce nebo znaku, který
byl použit na vybraný text.
Vzhledem k tomu, že formátování odstavce i znaků lze použít na
stejný text, veškeré aktuální formátování textu je zobrazeno v poli
Aktuální formát na záložce.
Úprava existujícího stylu:
1.
Záložka Styly textu:
•
Klepněte pravým tlačítkem myši na styl znaků nebo
odstavce, které chcete upravit, a pak vyberte příkaz
Změnit ....
- nebo -
•
Pomocí vybraného stylu klepněte na tlačítko
Spravovat styly na záložce Styly textu a pak
klepněte na tlačítko Upravit....
2.
V dialogovém okně Styl textu definujte (nebo upravte)
název stylu, základní styl a libovolné atributy znaků nebo
odstavce, tabulátory, odrážky nebo iniciály, které chcete
zahrnout do definice stylu.
3.
Klepnutím na tlačítko OK potvrďte vlastnosti stylu nebo
tlačítkem Storno zrušte změny.
254 Formátování textu
4.
Klepnutím na tlačítko Použít aktualizujte text nebo
tlačítkem Zavřít zachovejte styl na webu pro budoucí
použití.
Případně vyberte příkaz Paleta stylů textu... v nabídce Text, který
slouží k úpravám stylů, a pak změňte výchozí nastavení textu (viz
str. 292).
Odstranění jednoho nebo několika stylů textu:
•
Klepněte pravým tlačítkem myši na styl textu a vyberte
příkaz Odstranit ....
•
V dialogovém okně klepněte na tlačítko Odebrat.
Chcete-li odstranit několik stylů, zaškrtněte nejprve
několik názvů stylů. Chcete-li odebrat všechny styly
nebo pouze styly, které se nepoužívají, použijte
odpovídající tlačítka.
S odstraňováním stylů zacházejte opatrně. Styly
odvozené od nadřazeného stylu budou označeny k
odstranění.
Změna běžných stylů
Záměna stylu znaku nebo odstavce za jiný pro souvislý oddíl textu
je velmi jednoduchá. V aplikaci WebPlus je navíc velmi
jednoduché zaměnit jeden styl za jiný tak, že vyberete několik
instancí stylu a zaměníte je za alternativní styl. Tím můžete
současně přepnout styly ve všech odstavcích všech článků.
Výběr (a změna) stylu v celém webu:
1.
Klepněte pravým tlačítkem myši na styl zobrazený na
záložce Styly textu.
Formátování textu 255
2.
Je-li styl použit na webu, zobrazí se zpráva „Vybrat vše
Instance (počet: n)“ (n je počet uplatnění stylu).
Pokud se styl nevyskytuje, nebude volba k dispozici.
3.
Klepněte na popisek zprávy. Text formátovaný
vybraným stylem se zvýrazní.
4.
Přesuňte ukazatel myši na názvy jednotlivých stylů
v seznamu. Klepnutím můžete daný styl použít pro
vybraný text.
Vytvoření seznamů s odrážkami nebo
číslovaného seznamu
V libovolném textovém rámečku je možné na seznamy a odstavce
použít odrážky nebo číslování. Odrážky jsou obzvlášť užitečné,
pokud uvádíte výčet položek, u nichž nezáleží na pořadí. Číslované
seznamy jsou vhodné pro návody či postupy krok za krokem
(kroky mohou být řazené podle čísel nebo abecedně). Aplikace
WebPlus umožňuje aplikovat styl seznamu na normální text (jako
místní formátování) i na styly textu.
Pokud však používáte kreativní textové rámečky, můžete aplikovat
základní i složité seznamy s odrážkami a číslované seznamy.
Můžete je buď vybrat z předdefinovaných stylů (viz dále), nebo
můžete vytvořit svůj vlastní styl seznamu (vybrat vlastní symboly,
čísla a formáty písmen). Potom budete mít možnost nahradit
některou ze stávajících předvoleb svou vlastní předvolbou
založenou na vlastním stylu seznamu.
256 Formátování textu
Seznam s odrážkami
Číslovaný seznam
Vytvoření jednoduchého seznamu s odrážkami nebo
číslovaného seznamu:
1.
Vyberte jeden nebo více odstavců.
nebo
Klepněte na text v odstavci.
2.
Na kontextovém panelu nástrojů Text vyberte položku
Seznam s odrážkami nebo
seznam.
Číslovaný
Použitý styl seznamu je první předvolba zobrazená v dialogovém
okně Odrážky a číslování popsaném níže.
Vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaného
seznamu (s použitím předvoleb):
1.
Vyberte jeden nebo více odstavců.
nebo
Klepněte na text v odstavci.
2.
Z nabídky Text vyberte možnost Odrážky a číslování....
Formátování textu 257
3.
4.
V dialogovém okně Styl textu proveďte jednu z těchto
akcí:
•
Pro text v textových rámečcích HTML klepněte na
ikonu některé předvolby.
- nebo -
•
Pro text v kreativních textových rámečcích vyberte
z rozevírací nabídky Styl možnost Odrážka, nebo
Číslo. Pak vyberte jeden z předdefinovaných
formátů nabízených ve výchozím stavu.
- nebo -
•
Chcete-li vytvořit vlastní seznam, vyberte některý z
předdefinovaných formátů, klepněte na tlačítko
Podrobnosti a změňte jeho parametry.
Klepnutím na tlačítko OK použijete formátování
seznamu.
Pokaždé, když stisknete klávesu Enter, nový řádek bude začínat
uvedeným symbolem nebo číslem. Stisknete-li klávesu Enter
dvakrát po sobě, používání odrážek, resp. číslování bude zrušeno a
bude obnoveno normální formátování odstavce.
Formátování seznamu vypnete opakovaným klepnutím
na tlačítko
, resp.
.
Aplikace WebPlus také umožňuje přiřadit odrážky a čísla ke
stylům. (Viz nápověda aplikace WebPlus).
Vložení údajů o uživateli
Dialogové okno Údaje o uživateli můžete využít k uložení často
používaných nebo často aktualizovaných informací o uživatelích,
abyste je nemuseli zadávat znovu a znovu – uvažte, jak často
mohou uživatelé měnit například čísla mobilních telefonů nebo emailové adresy.
258 Formátování textu
V tomto dialogovém okně přehledně vidíte všechny údaje o
uživateli a změny, které zde provedete, se ihned projeví v polích na
celém webu.
Pro účely správy údajů o uživatelích napříč více obchodními weby
podporuje aplikace WebPlus různé obchodní sady (tj. uložené
sady údajů o uživatelích), které lze používat na jednotlivých
webech.
Příslušná pole se musí na webových stránkách nacházet před
provedením aktualizací a v některých případech je třeba vložit je
ručně pomocí příkazu Vložit>Informace>Údaje o uživateli.
Povšimněte si, že v mnoha šablonách návrhů, například na
stránkách kontaktů, jsou již pole údajů o uživateli předdefinována.
Pomocí dialogového okna Údaje o uživateli můžete také definovat
globální proměnné i proměnné specifické pro konkrétní web, které
pak budete používat na všech webech aplikace WebPlus, resp.
pouze na aktuálním webu. (Další informace viz Vkládání
proměnných na str. 261.)
Přidání, úprava a změna údajů o uživateli
1.
Klepněte na tlačítko
Nastavit údaje o uživateli na
výchozím kontextovém panelu (zobrazí se, když není
vybrán žádný objekt).
2.
K zadání nových údajů o obchodních uživatelích použijte
záložku Obchodní sady. Pokud lze očekávat, že
použijete jen jednu sadu obchodních informací, vyberte z
rozevíracího seznamu Vybrat sadu položku Výchozí.
Rozbalovací seznam vám umožňuje vybrat různé sady
obchodních údajů o uživateli, jsou-li vytvořeny. (Další
informace viz Vytváření obchodních sad na str. 260.)
3.
K zadávání informací o domácích uživatelích použijte
záložku Domů. Pole na této záložce se liší od polí na
záložce Obchodní sady.
Formátování textu 259
Pokud váš web obsahuje kalendář, zobrazí se záložka
Kalendáře. Na této záložce můžete změnit rok a
zobrazit nebo skrýt státní svátky a osobní události.
Vložení a aktualizace údajů o uživateli
Na web můžete kdykoli vložit jedno či více polí s údaji o uživateli.
Vložení pole Údaje o uživateli:
1.
Vyberte nástroj Ukazatel a klepnutím do textu zobrazte
textový kurzor.
2.
Vyberte příkaz Informace v nabídce Vložit a v
podnabídce vyberte příkaz Údaje o uživateli....
3.
Vyberte položku údajů o uživateli a volitelně libovolnou
textovou předponu nebo příponu, která bude zahrnuta
do údajů o uživateli, například Jméno:
4.
Klepněte na tlačítko OK.
U existujících webů lze pole (po úpravě) aktualizovat jedním
klepnutím.
Aktualizace polí:
•
V dialogovém okně Údaje o uživateli zadejte nové
informace (pomocí příkazu Nástroje>Nastavit údaje o
uživateli...).
•
Klepnutím na tlačítko Aktualizovat automaticky
aktualizujete všechna upravená pole, která se právě na
webu nacházejí. Toto pole zůstane propojeno s údaji o
uživateli, dokud nebude odstraněno.
260 Formátování textu
Vytváření obchodních sad
Vyvíjíte-li více než jeden obchodní web, můžete pro každý web
uložit a přiřadit různé sady údajů o obchodních uživatelích. O
obchodní sadě lze uvažovat jako o profilu, v němž jsou pod
zvolenými jmény jednotlivých uživatelů uloženy sady jejich
vlastních jedinečných údajů.
Vytvoření obchodní sady:
1.
V dialogovém okně Údaje o uživateli (záložka Obchodní
sady) klepněte na tlačítko Nové....
2.
Zadejte nový název obchodní sady a klepněte na tlačítko
OK. Tím aktivujete novou sadu a zobrazíte ji v
rozevíracím seznamu Vybrat sadu.
3.
V dialogovém okně Údaje o uživateli zadejte
požadované informace a poté klepněte na tlačítko
Aktualizovat.
Po vytvoření obchodní sady a použití této obchodní sady na webu
se bude její nastavení ukládat spolu s webem.
Obchodní sady umožňují ukládat různé údaje o uživateli
pro každý vytvořený web.
Přepnutí na jinou obchodní sadu:
•
Vyberte alternativní sadu z rozevíracího seznamu
Vybrat sadu a poté klepněte na tlačítko Aktualizovat.
Přejmenování a odstranění obchodní sady:
1.
Vyberte obchodní sadu z rozevíracího seznamu Vybrat
sadu.
2.
Vyberte možnost Přejmenovat nebo Odstranit.
Formátování textu 261
Vkládání proměnných
Pokud u svého webu používáte opakující se text, který chcete
vyměnit za náhradní text, lze použít proměnné. Tímto způsobem
lze obvykle změnit například název nebo verzi produktu, což
usnadňuje aktualizaci webu při změně názvů nebo verzí. Pole s
proměnnou se změní automaticky a bude aktualizováno novou
hodnotou.
Proměnné lze podobným způsobem použít pro údaje o uživateli
(viz str. 257). Lze je přidávat a vkládat jako pole s údaji o uživateli
a aktualizovat pomocí stejného dialogového okna Údaje o
uživateli.
Proměnnou lze uložit pouze pro daný web nebo ji lze zpřístupnit
globálně i pro jiné weby. Druhý případ je vhodný pro názvy
produktů, protože ty se v podnikovém prostředí budou používat
zřejmě opakovaně.
Přidání, úprava a odstranění proměnné:
1.
Nastavit údaje o uživateli na
Klepněte na tlačítko
výchozím kontextovém panelu (zobrazí se, když není
vybrán žádný objekt).
2.
Vyberte záložku Globální nebo Web, pokud chcete
přidanou proměnnou zpřístupnit pro všechny weby, resp.
pouze pro daný web.
3.
V libovolné z těchto záložek klepněte na tlačítko Přidat.
4.
V seznamu proměnných přepište název vytvořené
proměnné jedinečným řetězcem, který bude proměnnou
snadno identifikovat.
262 Formátování textu
5.
Klepněte na sloupec sousedící s novou proměnnou a
zadejte hodnotu proměnné (tj. text, který se zobrazí na
stránce).
6.
Podle potřeby přidejte na záložkách Globální nebo Web
další proměnné.
7.
Klepněte na tlačítko Aktualizovat.
Po definování proměnných je můžete vkládat jako pole místo
statického textu. Jen tak přinášejí proměnné výhodu – proměnná,
která není vložena na web, je zbytečná.
Vložení pole s proměnnou:
1.
Klepnutím do textu umístěte textový kurzor (nebo
vyberte část textu).
2.
Vyberte příkaz Informace v nabídce Vložit a v
podnabídce vyberte příkaz Proměnná....
3.
V rozevírací nabídce dialogového okna vyberte
proměnnou na místě, na které byla uložena v okně Údaje
o uživateli (Globální nebo Web).
4.
Vyberte položku proměnné a volitelně libovolnou
textovou předponu nebo příponu, které budou zahrnuty
spolu s proměnnou.
5.
Klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li změnit proměnnou, stačí upravit a aktualizovat její
hodnotu. Pole s proměnnými na webu se aktualizují novými
hodnotami.
Formátování textu 263
Aktualizace proměnné:
1.
Klepněte na tlačítko
Nastavit údaje o uživateli na
výchozím kontextovém panelu (zobrazí se, když není
vybrán žádný objekt).
2.
Upravte existující proměnnou pomocí nové hodnoty.
3.
Klepněte na tlačítko Aktualizovat.
264 Formátování textu
9
Práce s tabulkami
266 Práce s tabulkami
Práce s tabulkami 267
Vytvoření textových tabulek
Tabulky představují ideální způsob prezentace textu a dat v
nejrůznějších, snadno přizpůsobitelných formátech založených na
struktuře řádků a sloupců. Navíc nabízejí integrované možnosti
tabulkových kalkulátorů.
Každá buňka v tabulce se chová jako miniaturní rámeček. Podobně
jako v případě textů v rámečcích můžete měnit různé vlastnosti
znaků a odstavců, používat pojmenované styly textu, vkládat
včleněné obrázky, aplikovat barevné textové výplně a využívat
možnosti kontroly kvality, jako např. Kontrola pravopisu Korektor.
Mezi bezkonkurenční funkce patří formátování čísel a vkládání
vzorců.
Na stránku aplikace WebPlus lze použít dva typy tabulek: tabulka
HTML a Kreativní tabulka. Nejběžnějším typem tabulky
používaným v aplikaci WebPlus je tabulka HTML, protože je
kompatibilní s jazykem HTML a zaručuje dobré publikované
výsledky ve všech internetových prohlížečích.
Nicméně místo tabulek HTML lze používat i kreativní tabulky,
které poskytují další funkce, jako například rotace tabulky,
přechodové či bitmapové výplně, průhlednost textu, efekty filtrů,
okamžité 3D a efekty pokřivení.
268 Práce s tabulkami
Vytváření tabulek
Tabulku není nutné vytvářet od začátku, ale můžete využít výběr
předdefinovaných formátů (předloh) nabízených aplikací WebPlus.
Jednoduše vyberte jednu z nich a vyplňte buňky požadovaným
obsahem.
Možnosti aplikace WebPlus:
•
Úprava předdefinovaného formátu před přidáním nové
tabulky na stránku.
•
Vytvoření vlastních formátů bez vytváření tabulky. Další
informace naleznete v tématu Vytváření vlastních
formátů tabulek v nápovědě aplikace WebPlus.
•
Úprava stávajících tabulek podle jiného
předdefinovaného nebo vlastního formátu
Vytvoření tabulky:
1.
Na panelu nástrojů Standardní objekty (
rozevírací nabídka Tabulka) vyberte
tabulka HTML.
Nástroj
2.
Klepněte na stránku nebo pracovní plochu, případně
přetažením myší nastavte rozměry tabulky. Zobrazí se
dialogové okno Vytvoření tabulky obsahující výběr
předvolených formátů tabulky v okně Formát.
3.
Projděte seznam náhledů rozvržení a jeden z nich
vyberte. Chcete-li začít s prostou tabulkou, vyberte
položku (Výchozí).
4.
(Volitelné) Tlačítko Upravit slouží k dalšímu
přizpůsobení vybraného formátu.
Práce s tabulkami 269
5.
Nastavte Velikost tabulky. Tato hodnota představuje
počet řádků a sloupců, ze kterých se bude skládat
rozvržení tabulky.
6.
Klepněte na tlačítko OK. Na stránce se zobrazí nová
tabulka.
Chcete-li upravovat strukturu a obsah buněk, přečtěte si téma
Manipulace s tabulkami v nápovědě aplikace WebPlus.
Vkládání kalendáře
S návrhem přehledových měsíčních kalendářů pro webové stránky
vám pomůže Průvodce vytvořením kalendáře.
Kalendář je vytvořen jako škálovatelná textová tabulka, ve které
můžete upravovat text použitím standardních textových nástrojů.
Vlastnosti vybraného kalendáře jsou obdobné vlastnostem tabulky
a lze je také stejně upravovat (viz téma Manipulace s tabulkami).
Vložení kalendáře:
1.
Klepněte na rozevírací nabídku
Tabulka na
panelu nástrojů Standardní objekty a vyberte tlačítko
Vložit kalendář.
270 Práce s tabulkami
2.
Klepněte na stránku ještě jednou nebo tažením nastavte
požadovanou velikost kalendáře.
3.
V Průvodci vytvořením kalendáře, který se zobrazí,
nastavte možnosti pro kalendář včetně nastavení roku a
měsíce, stylu kalendáře (obdélníkový nebo formát
s jedním či více sloupci), počátečního dne v týdnu, místa
na poznámky, možností zobrazení, zapnutí osobních
událostí a státních svátků a formátu kalendáře.
Státní svátky specifické pro vaši zemi zobrazíte
zaškrtnutím políčka Přidat státní svátky v průvodci a
výběrem položky Oblast v příslušné rozevírací nabídce.
Chcete-li do kalendáře přidat osobní události, zaškrtněte
navíc i políčko Přidat osobní události.
4.
Klepnutím na tlačítko Dokončit dokončete průvodce.
Pokud chcete kalendář používat i v dalších letech, stačí
pouze aktualizovat nastavení Rok v dialogovém okně
Nástroje>Nastavit údaje o uživateli.
Zobrazení a úprava vlastností vybraného kalendáře:
1.
Klepněte na tlačítko Upravit kalendář na kontextovém
panelu nástrojů Kalendář.
2.
Vyberte odpovídající záložku (Datum, Styl, Události
apod.) a proveďte požadované úpravy. Pak stiskněte
klávesu OK.
Po klepnutí pravým tlačítkem myši (s vybranou možností
Kalendář) můžete také vybrat, vložit, rozmístit a odstranit řádky a
sloupce a změnit jejich šířku či výšku nebo také nastavit
automatické přizpůsobení buněk obsahu. Dávejte však pozor,
abyste nepoškodili formátování tabulky.
Práce s tabulkami 271
Přidání státních svátků
Po vytvoření kalendáře můžete nastavit příslušné státní svátky
země, kde žijete. Svátky se v kalendáři zobrazí automaticky po
zaškrtnutí políčka Přidat státní svátky ve vlastnostech kalendáře.
Povolení státních svátků:
1.
Vyberte ohraničovací rámeček kalendáře a na
kontextovém panelu nástrojů klepněte na položku
Upravit kalendář.
2.
Na záložce Události zaškrtněte políčko Přidat státní
svátky.
3.
(Volitelné) Do nastavení svátků jiné země přejdete
výběrem položky v rozevíracím seznamu Oblast.
4.
Klepněte na tlačítko OK.
Zobrazení státních svátků:
1.
Vyberte ohraničení kalendáře.
2.
Na kontextovém panelu nástrojů klepněte na tlačítko
Události v kalendáři.
3.
Zaškrtněte políčko Zobrazit státní svátky.
Přidání osobních událostí
Seznam státních svátků (například Velikonoce) můžete doplnit o
osobní události (třeba narozeniny nebo obtížně zapamatovatelné
platby účtů), které se zobrazí v kalendáři. Stačí na kontextovém
panelu nástrojů vybraného kalendáře klepnout na tlačítko Události
v kalendáři. Události se zobrazí automaticky v rámci určeného
data kalendáře.
272 Práce s tabulkami
Přidání události:
1.
Vyberte ohraničení kalendáře.
2.
Na kontextovém panelu nástrojů klepněte na tlačítko
Události v kalendáři.
3.
(volitelné) Chcete-li události přidávat, upravovat a
odstraňovat v tradičním rozvržení kalendáře, zaškrtněte
políčko Zobrazit události podle data. Chcete-li
používat řádkový výpis dat a událostí, nechte toto
políčko nezaškrtnuté.
4.
Klepněte na tlačítko
5.
V dialogovém okně zadejte datum. Můžete je napsat,
zadat pomocí tlačítek se šipkami nahoru či dolů nebo
klepnout na tlačítko
Procházet a vybrat je.
6.
Do textového pole zadejte text události. Tento text se
zobrazí v kalendáři pod vybraným datem.
7.
Pokud jsou událostí narozeniny nebo jiná událost s roční
periodou, zaškrtněte políčko Každoročně opakovaná
událost.
8.
Klepněte na tlačítko OK. Událost se zobrazí v seznamu
událostí pod vybraným datem.
9.
Po přidání všech událostí klepněte na tlačítko Uložit.
Nová událost.
Chcete-li upravit nebo odstranit existující událost,
použijte tlačítka
Upravit událost a
Odstranit událost.
10 Úpravy objektů
274 Úpravy objektů
Úpravy objektů 275
Výběr objektu
Před změnou jakéhokoli objektu jej potřebujete vybrat
použitím některého z následujících nástrojů z rozevírací nabídky
Výběr panelu nástrojů Nástroje:
Nástroj Ukazatel
Klepnutím použijte nástroj Ukazatel, který slouží k výběru,
přesunutí, kopírování, změně velikosti nebo otáčení objektů.
Nástroj Laso
Klepnutím použijte nástroj Laso, kterým vykreslíte oblast od
ruky a následně vyberete všechny objekty pod touto oblastí.
Nástroj Otáčení
Klepnutím použijte nástroj Otáčení, který slouží k otočení
objektu kolem osy otáčení (obvykle střed objektu). Další
informace naleznete v tématu Otočení objektu na stránce 284.
Před jakýmkoli výběrem zvýrazní aplikace WebPlus objekt, který
se nachází pod ukazatelem myši, pomocí „zářícího“ obrysu. Ve
složitém seskupení objektů tento obrys označuje, který objekt bude
vybrán.
276 Úpravy objektů
Výběr objektu
•
Klepnutím na objekt některým z výše uvedených
nástrojů zobrazte ohraničení kolem objektu.
Pokud se položky překrývají, stiskněte klávesu Alt a
opakovaně klepejte, dokud nebude vybrána požadovaná
položka.
Výběr objektu pomocí nástroje Laso
nástroj Laso.
1.
Vyberte
2.
Natáhněte laso kolem objektu či objektů, které chcete
vybrat. Kolem objektu se vykreslí šedá oblast lasa.
Úpravy objektů 277
3.
Uvolněte tlačítko myši. Dojde k výběru všech objektů,
které se nachází v oblasti vyznačené lasem.
Výběr textového objektu použitím nástroje Ukazatel
•
Klepnutím na textový objekt (umělecký text nebo
textový rámeček) pomocí nástroje Ukazatel vyberte
objekt a dále umístěte blikající kurzor pro výběr textu do
textu objektu. V tomto režimu můžete upravovat text
(viz str. 241).
•
Dvojitým, trojitým nebo čtyřnásobným klepnutím
vyberte slovo, odstavec nebo celý text.
•
Chcete-li vybrat pouze textový rámeček, klepněte na
ohraničení rámečku.
•
Klepnutím na skupinu vyberte seskupený objekt.
Klepnutím se stisknutou klávesou Ctrl vyberte
jednotlivý objekt v rámci skupiny.
Výběr objektů na záložce Objekty
Výběr objektu
1.
Na záložce Objekty vyberte stránku, na které jsou
objekty umístěny.
2.
Klepnutím na tlačítko Rozbalit rozbalte položku
stránky. Zobrazí se objekty obsažené na stránce.
278 Úpravy objektů
3.
Vyberte objekt.
Více položek objektů najednou můžete vybrat klepnutím
se stisknutou klávesou Ctrl (nesousedící položky) nebo
Shift (sousedící položky).
Vybírání více objektů
Za použití současného výběru několika objektů (vytvoření více
výběrů) máte k dispozici tyto možnosti:
•
Umístění nebo změna velikosti všech objektů (a to
současně).
•
Vytvoření objektu skupiny z násobného výběru, se
kterou lze zacházet jako s jedním objektem (včetně
možnosti pozdějšího obnovení jednotlivých objektů).
Další informace naleznete v tématu Vytvoření skupin na
stránce 303.
Vytvoření násobného výběru
•
Přetáhněte výběrový rámeček kolem objektů, které
chcete vybrat.
Případně stiskněte a podržte klávesu Shift a pak postupně klepněte
na jednotlivé objekty. Můžete také použít nástroj Laso (viz
str. 273) a vybrat objekty tím, že kolem nich natáhnete laso.
Úpravy objektů 279
Poslední vybraný objekt je vyznačen ohraničením, které
je v porovnání s ostatními vybranými objekty tmavší.
Přidání nebo odebrání objektů z násobného výběru
•
Stiskněte a podržte klávesu Shift a pak postupně
klepněte na objekty, které chcete přidat nebo odebrat.
Zrušení výběru všech objektů v násobném výběru
•
Klepněte na prázdnou oblast na pracovní ploše.
Výběr všech objektů na stránce (nebo vzorové stránce)
•
Vyberte příkaz Vybrat vše z nabídky Upravit (nebo
stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A).
Kopírování, vkládání a replikování
objektů
Kromě schránky systému Windows, která slouží ke kopírování a
vkládání objektů, můžete objekty snadno kopírovat i přetažením a
replikovat více kopií libovolného objektu do přesně určených
uskupení. Můžete také přenášet formátování z jednoho objektu
na druhý. Při vložení formátování pak máte možnost vybrat
konkrétní atributy, které chcete do operace zahrnout.
Zkopírování objektu (nebo vícenásobného výběru) do
schránky systému Windows:
•
Klepněte na tlačítko
Standardní.
Kopírovat na panelu nástrojů
Pokud používáte jinou aplikaci pro systém Windows, můžete
obvykle kopírovat a vkládat objekty prostřednictvím schránky.
280 Úpravy objektů
Vložení objektu ze schránky:
•
Klepněte na tlačítko
Standardní.
Vložit na panelu nástrojů
Standardní příkaz Vložit vloží objekt do místa textového kurzoru
nebo do středu stránky (pro samostatný objekt). Chcete-li vložit
samostatný objekt na stejné místo na stránce, jako je kopírovaná
položka, použijte příkaz Vložit na stejné místo.
Výběr z alternativních formátů schránky:
•
V nabídce Upravit vyberte příkaz Vložit jinak....
Duplikování objektu:
1.
Vyberte objekt a stiskněte klávesu Ctrl.
2.
Přesunout na
Přetáhněte objekt pomocí tlačítka
nové místo na stránce a pak uvolněte tlačítko myši.
3.
Chcete-li vymezit umístění kopie (na stejné vodorovné
nebo svislé souřadnice), stiskněte a během tažení přidržte
klávesu Shift. Na novém místě se objeví duplikát
objektu.
Replikování objektů
Duplikování objektu znamená vytvoření jen jedné kopie v daném
okamžiku. Příkaz Replikovat umožňuje vytvořit v jednom kroku
několik kopií. Při tom je možné přesně určit, jak budou kopie
uspořádány, tedy jestli lineárně, nebo do mřížky. Můžete také
použít jednu nebo více transformací, a vytvořit tak zajímavou
sestavu pootočených, ev. zvětšených či zmenšených objektů.
Funkce se skvěle hodí k opakování pozadí nebo pro vytváření
dokonale zarovnaných montáží obrázků či objektů.
Úpravy objektů 281
Replikování objektu:
1.
Vyberte objekt, který chcete replikovat, a v nabídce
Upravit vyberte příkaz Replikovat.... Zobrazí se
dialogové okno Replikace, které má na pravé straně
oblast náhledu.
2.
Chcete-li kopie uspořádat do rovné řady, vyberte příkaz
Vytvořit čáru. Pokud je chcete uspořádat plošně (do
mřížky), vyberte příkaz Vytvořit mřížku.
3.
Určete délku čáry (počet objektů včetně originálu), resp.
velikost mřížky. Poznámka: Pomocí nastavení délky čáry
můžete do mřížky uspořádat lichý počet objektů.
4.
Nastavte odstup mezi objekty buď jako Posunutí
(měřeno mezi levými horními rohy po sobě následujících
objektů), nebo jako Mezeru (mezi pravými dolními a
levými horními rohy). Můžete určit odstup Vodorovně a
Svisle a také úhel Otočení. Chcete-li nastavit určitý
interval ve vodorovném nebo svislém směru, zaškrtněte
políčko Absolutní hodnota. Pokud chcete určit interval
jako procento rozměrů původního objektu, zrušte
zaškrtnutí tohoto políčka.
5.
Klepněte na tlačítko OK.
282 Úpravy objektů
Výsledkem bude vícenásobný výběr. Chcete-li, aby byly jednotlivé
objekty pro další manipulace propojeny, klepněte na tlačítko
Skupina.
Vložení formátování objektu
Když zkopírujete objekt do schránky, můžete pomocí příkazu
Vložit formát (nabídka Upravit) aplikovat atributy jeho
formátování na jiný vybraný objekt. Příkaz Vložit formát plus,
který je opět v nabídce Upravit, zobrazí dialogové okno, kde
můžete vybrat atributy nebo zrušit výběr atributů, které se mají,
resp. nemají při vložení formátování použít. Další informace o
tomto dialogovém okně naleznete v tématu Ukládání stylů
objektu na str. 376.
Přemístění objektů
Přesunutí objektu (včetně vícenásobného výběru):
•
Přetáhněte vybraný objekt pomocí příslušného tlačítka
Přesunout. Jakmile se zobrazí kurzor přesunu,
můžete zahájit akci přetažení.
Přesné nastavení vodorovné a svislé polohy můžete
provést na záložce Transformace.
Úpravy objektů 283
Chcete-li pohyb objektu omezit pouze na vodorovný
nebo svislý směr:
•
Vyberte objekt a použijte šipky na klávesnici (nahoru,
dolů, doleva, doprava).
Změny velikosti objektů
Aplikace WebPlus nabízí několik metod pro změnu velikosti čar,
tvarů, uměleckého textu, textových rámečků či tabulek.
Nejjednodušší metodou je přetažení myší. Kontextové tipy a
zkratky jsou vždy popsány na řádku nápovědy.
Změna velikosti objektu (obecně):
1.
Vyberte objekt.
2.
Klepněte na úchyty daného objektu a přetáhněte je na
novou pozici se současným stisknutím a podržením
levého tlačítka myši.
Při přetažení za úchyt na okraji se změní velikost v jednom směru
(dimenzi). Při přetažení za rohový úchyt objektu se změní velikost
ve dvou směrech (dimenzích).
284 Úpravy objektů
Volná změna velikosti:
•
Přetáhněte rohový úchyt objektu (nebo konec čáry).
Změna velikosti tvaru, objektu rámečku nebo objektu
tabulky s omezením:
•
Při přetažení rohového úchytu objektu (nebo konce čáry)
podržte stisknutou klávesu Shift.
U tvarů má tento postup za následek zachování pravidelných
rozměrů čtverce, kruhu atd.
V případě obrázků jsou při tažení za rohový úchyt
zachovány poměry stran. Chcete-li provést volnou
změnu velikosti obrázku, stiskněte a podržte klávesu
Shift.
Otočení objektu
Objektem nebo více objekty, včetně obrázků, textových objektů a
skupin, lze otáčet pomocí úchytu pro otáčení objektu nebo nástroje
Otáčení.
Otočení vybraného objektu (pomocí jeho úchytu pro
otáčení):
•
Klepněte na úchyt pro otáčení vystupující z rámečku
výběru a přetáhněte jej (podržením klávesy Shift při
přetažení lze otáčet v krocích po 15 stupních).
Úpravy objektů 285
Otočení objektu (pomocí nástroje Otáčení):
1.
Na panelu nástrojů Nástroje vyberte v rozevírací
nabídce výběru
nástroj
Otáčení.
2.
Klepnutím vyberte objekt a umístěte ukazatel myši na
některý z jeho úchytů hrany nebo rohu, dokud se
nezobrazí kurzor otáčení.
3.
Stiskněte a podržte tlačítko myši a přetáhněte kurzor
požadovaným směrem otáčení a poté tlačítko uvolněte
(otáčení v intervalech 15° můžete dosáhnout stisknutím
klávesy Shift).
Vrácení otočení (obnovení původní orientace):
•
Poklepejte na objekt.
•
Chcete-li obnovit otočenou polohu, poklepejte znovu.
Změna středu otáčení:
nástroj Otáčení a klepnutím vyberte
1.
Vyberte
objekt.
2.
z jeho původní polohy
Přesuňte střed otáčení
uprostřed objektu do libovolného místa na stránce. Střed
lze přesunout i mimo samotný objekt, což je vhodné pro
otáčení seskupených objektů kolem společného středu.
3.
Přetáhněte úchyt pro otáčení do nového úhlu otočení;
objekt se otočí kolem nového středu.
Chcete-li obnovit střed otáčení, poklepejte na něj.
286 Úpravy objektů
Otočení objektu o 90 stupňů doleva nebo doprava:
•
Vyberte objekt a na panelu nástrojů Uspořádat klepněte
na tlačítko Otočit doleva nebo Otočit doprava.
Oříznutí a kombinování objektů
Oříznutí znamená maskování (skrytí) částí objektu, například pro
zlepšení kompozice nebo při vytváření zvláštního efektu. Výchozí
objekt zůstane beze změny. Možné jsou dva způsoby oříznutí –
čtvercové oříznutí nebo nepravidelné oříznutí.
čtvercové oříznutí
nepravidelné oříznutí
Kombinování začíná více než jedním objektem, ale vznikne
speciální složený objekt s jedním nebo více „otvory“ uvnitř,
přičemž výplně složených objektů se překrývají. To je užitečné při
vytváření efektů využívajících masky nebo šablony.
Oříznutí s použitím původního obrysu objektu:
1.
nástroj Čtvercové
Vyberte objekt a potom
oříznutí v rozevírací nabídce Efekty na panelu nástrojů
Nástroje.
2.
Přetáhněte jeden z úchytů okrajů nebo rohů dovnitř,
pokud chcete dosáhnout neomezeného oříznutí.
Podržením klávesy Shift během přetahování docílíte
omezeného oříznutí (poměr stran bude zachován).
Úpravy objektů 287
Chcete-li nastavit měřítko objektu podle obrysu oříznutí,
stiskněte klávesu Ctrl, klepněte pravým tlačítkem myši a
potom pohněte myší nahoru nebo dolů.
Oříznutí prostřednictvím úpravy obrysu objektu:
•
Vyberte objekt a potom
nástroj Nepravidelné
oříznutí v rozevírací nabídce Efekty na panelu nástrojů
Nástroje. Zobrazí se kontextový panel nástrojů Křivka,
který vám umožňuje pracovat se zobrazenými uzly a
spojovacími segmenty, které definují obrys oříznutí
objektu. Další informace naleznete v tématu Úprava čar
na str. 360.
•
Chcete-li přesunout uzel (řídicí bod) do umístění
kurzoru, přetáhněte jej.
•
Chcete-li přesunout segment čáry (mezi
dvěma uzly) do umístění kurzoru, přetáhněte jej.
Umístění oříznutého objektu dovnitř obrysu oříznutí:
•
Máte-li vybraný jeden z nástrojů oříznutí, klepněte na
objekt a přetáhněte jeho střed (místo, kde vidíte kurzor
ve tvaru ruky).
Prolnutí obrysu oříznutí:
•
Máte-li vybraný jeden z nástrojů oříznutí, klepněte na
objekt.
•
V kontextovém panelu Oříznout nastavte hodnotu
Prolnutí okrajů pomocí šipek nahoru a dolů, posuvníku
nebo přímým zadáním. Prolínání je aplikováno z vnější
strany obrysu oříznutí v nastavené velikosti bodu.
288 Úpravy objektů
Zrušení oříznutí (obnovení plné viditelnosti):
•
Klepněte na tlačítko Odebrat ořez na kontextovém
panelu nástrojů Oříznutí.
Oříznutí na tvar.
Příkaz Oříznout na tvar pracuje právě s dvěma vybranými
objekty. Jeden, případně oba z těchto objektů může být
skupinovým objektem. Spodní objekt (objekt za druhým objektem)
je přichycen k obrysu horního objektu, což vytvoří tvar
odpovídající překrývající se oblasti.
Oříznutí na tvar:
1.
Umístěte „ořezávající“ objekt před objekt určený k
oříznutí pomocí nabídky Uspořádat anebo panelu
nástrojů Uspořádat. Na předcházejícím obrázku je
Rychlý tvar (Rychlá myšlenková bublina) v popředí
dovolené.
2.
Máte-li oba objekty vybrány (nebo seskupeny), vyberte
možnost Oříznout na tvar z nabídky Nástroje.
Úpravy objektů 289
Kombinování čar a tvarů
Kombinování křivek je metoda vytváření složeného objektu ze
dvou nebo více čar či nakreslených tvarů. Stejně jako při ořezávání
na tvar objekt v popředí ořízne objekt nebo objekty v pozadí,
přičemž v tomto případě budou ponechány „otvory“, ve kterých se
složené objekty překrývají. Stejně jako u seskupování můžete na
kombinovaný objekt aplikovat formátování (jako je čára nebo
výplň) a pokračovat úpravou jednotlivých uzlů a segmentů pomocí
nástroje Ukazatel. Na rozdíl od těchto dalších metod přebírá
kombinovaný objekt trvale vlastnosti čar a výplní z objektu v
popředí. Kombinování je vratné, ale složené objekty si zachovají
vlastnosti čar a výplní kombinovaného objektu.
Kombinování je rychlou metodou vytváření ořezové masky či
šablony:
Rychlé
tvary
Převést na
křivky
Kombinovat
křivky
Přidaný
vržený stín
Spojení dvou nebo více vybraných čar či nakreslených
tvarů:
1.
Nakreslete dvě čáry nebo rychlé tvary.
2.
Umístěte „ořezávající“ objekt před objekt určený k
oříznutí pomocí nabídky Uspořádat anebo panelu
nástrojů Uspořádat.
290 Úpravy objektů
3.
Vyberte jednotlivé objekty a zvolte možnost
Nástroje>Převést na křivky.
4.
Vyberte oba objekty.
5.
Vyberte příkaz Kombinovat křivky z nabídky
Uspořádat.
Obnovení původních tvarů z kombinovaného objektu:
•
Vyberte kombinovaný objekt a příkaz Rozdělit křivky v
nabídce Uspořádat.
Spojování obrysů objektů
Aplikace WebPlus obsahuje výkonné nástroje pro vytváření
nových tvarů z původních překrývajících se tvarů. Pomocí příkazů
pro přidání, odečtení, průsečík a vyloučení lze vytvořit trvalý nový
objekt (s novým obrysem) z libovolných vybraných objektů.
Spojený objekt lze dále upravovat změnou uzlů nového tvaru.
Spojení obrysů:
1.
Vyberte objekty.
2.
Vyberte možnost obrysů z podnabídky Spojit obrysy
v nabídce Uspořádat.
Přidat
Vytvoří nový objekt, který je součtem
libovolných dvou vybraných objektů.
Objekty se nemusí překrývat.
Úpravy objektů 291
Odečíst
Odstraní překrytí mezi horním a dolním
objektem. Zároveň bude odstraněn i dolní
objekt.
Funkce je vhodná pro oříznutí tvaru nebo
obrázku jiným objektem.
Ověřte, že objekty se překrývají.
Průsečík
Zachová překrytí a odstraní zbytek.
Vyloučit
Sloučí dva nebo více objektů do
složeného objektu a v místě překrytí
ponechá prázdný průhledný „otvor“.
292 Úpravy objektů
Aktualizace a ukládání výchozího
nastavení
Výchozí nastavení objektu představuje uložené nastavení
vlastností, které aplikace WebPlus použije na nově vytvořené
objekty, například:
•
čáry a tvary (barva čáry a výplně, odstín, vzorek,
průhlednost atd.)
•
rámečky (okraje, sloupce atd.)
•
text (tj. písmo, velikost, barva, zarovnání atd.). Výchozí
nastavení je uloženo samostatně pro umělecký text, tvar
textu, text rámečku a text tabulky.
Výchozí nastavení pro jakýkoli typ objektu lze snadno změnit
pomocí příkazu Aktualizovat výchozí objekt nebo dialogového
okna Paleta stylů textu.
Výchozí nastavení je vždy místní – jakákoli změna výchozího
nastavení platí pro aktuální web a automaticky se do něj uloží, a
proto se projeví při dalším otevření webu. Kdykoli však lze pomocí
příkazu Uložit výchozí zaznamenat aktuální výchozí nastavení do
globálního nastavení, které se projeví pro každý další nově
vytvořený web.
Nastavení místního výchozího nastavení pro konkrétní
typ objektu:
1.
Vytvořte vzorový objekt a dolaďte jeho vlastnosti podle
potřeby, případně použijte existující objekt, který již má
požadované vlastnosti. (U grafiky lze použít čáru, tvar
nebo obdélník; tyto objekty mají společné výchozí
nastavení.)
2.
Vyberte objekt, který má být základem pro nové výchozí
nastavení, a vyberte příkaz Aktualizovat výchozí objekt
v nabídce Formát.
Úpravy objektů 293
V případě barvy čáry a výplně včetně stylů čáry:
1.
Když není vybraný žádný objekt, vyberte požadovanou
čáru nebo barvu výplně na záložce Barva nebo Vzorníky
(viz Použití plných barev na str. 381). Pomocí karty
Čára nastavte výchozí tloušťku a styl čáry a tvar rohu.
2.
Na stránce nakreslete objekt. Nově definované výchozí
barvy a styly se u něj projeví automaticky.
Zobrazení a změna výchozích vlastností textu
1.
Vyberte příkaz Paleta stylů textu... v nabídce Text.
2.
Klepněte na položku Výchozí text a v rozevřeném
seznamu typů textu vyberte položku (například
Umělecký text).
3.
Klepnutím na tlačítko Upravit... zobrazte aktuální
nastavení vybraného typu textu.
4.
Pomocí dialogového okna Styl textu změňte vlastnosti
znaku, odstavce a vlastnosti odrážek či seznamu.
Uložení aktuálního výchozího nastavení jako globálního
nastavení:
1.
Vyberte příkaz Uložit výchozí... v nabídce Nástroje.
2.
V dialogovém okně zaškrtněte možnosti pro globální
aktualizaci konkrétních výchozích hodnot:
•
Výchozí nastavení dokumentů a objektů – uloží
aktuální nastavení webu (velikost stránky,
orientace) a nastavení objektu (nastavení
kontextového panelu nástrojů).
•
Styly textu – uloží aktuální styly textu v okně
Paleta stylů textu.
294 Úpravy objektů
3.
•
Styly objektů – uloží uživatelem definované styly
na záložce Styly.
•
Formáty tabulek a kalendářů – uloží vlastní
formáty uložené v dialogovém okně Formáty
tabulky.
Klepnutím na tlačítko Uložit potvrďte, že zaškrtnuté
výchozí hodnoty objektu chcete použít globálně pro nové
weby.
11
Uspořádání
objektů
296 Uspořádání objektů
Uspořádání objektů 297
Řazení objektů
Vytvořené objekty jsou uspořádány do vrstev směrem od popředí
k pozadí, podle pořadí, ve kterém byly vytvořeny (každý nový
objekt se zobrazuje před ostatními). Pořadí vrstev můžete kdykoli
změnit. Spolu s tím se změní i zobrazení objektů na stránce.
Přesunutí objektu o jednu pozici směrem dopředu nebo
dozadu:
•
Klepnutím na tlačítko
O jednu dopředu, resp.
O jednu zpět na panelu nástrojů Uspořádat.
Přesunutí vybraného objektu zcela do popředí nebo
zcela do pozadí:
•
Klepněte na volbu
Zcela dozadu, resp.
dopředu na panelu nástrojů Uspořádat.
Zcela
Používáte-li složitější uspořádání objektů, jehož změna vyžaduje
větší míru kontroly, můžete použít záložku Objekty.
Změna pozice objektů prostřednictvím záložky Objekty:
1.
Na záložce Objekty vyberte stránku, na níž jsou objekty
umístěny.
2.
Rozbalte položku na stránce klepnutím na volbu
Rozbalit. Zobrazí se objekty na stránce.
3.
Vyberte požadovaný objekt a přetáhněte jej v seznamu
objektů na novou pozici.
Více položek objektů najednou můžete vybrat klepnutím
se stisknutou klávesou Ctrl (nesousedící položky) nebo
Shift (sousedící položky).
298 Uspořádání objektů
Nejvýše umístěný objekt v seznamu je zároveň
objektem umístěným v nejvyšší vrstvě.
Zarovnání a rozmístění objektů
Zarovnání zahrnuje výběr skupiny objektů a jejich uspořádání v
jediné operaci podle horního, dolního, levého nebo pravého okraje.
Objekty lze také rozmístit takovým způsobem, že budou (jako v
případě násobného výběru) pravidelně rozmístěny (s volitelnými
mezerami).
Zarovnání a rozmístění lze provést mezi koncovými objekty na
stránce (v rámci aktuálního výběru) a okraji či ohraničením
stránky.
Při zarování k poslednímu vybranému objektu provedete výběr
konkrétního objektu v násobném výběru, od kterého chcete
zarovnat ostatní objekty.
Zarovnání okrajů dvou nebo více objektů ve výběru:
1.
Vytvořte násobný výběr tak, že pomocí nástroje Ukazatel
se stisknutou klávesou Shift klepnete na všechny
objekty, které chcete zarovnat, nebo vyberete hranici
výběru kolem požadovaných objektů.
2.
Vyberte záložku Zarovnat.
3.
Vyberte volbu pro svislé a vodorovné zarovnání. Vyberte
přepínač Nahoru, Dolů, Vlevo, Vpravo, Vodorovně na
střed nebo Svisle na střed.
Uspořádání objektů 299
Rozmístění dvou nebo více objektů v rámci výběru:
•
Výběrem položky
Rozložit rovnoměrně napříč
Rozložit rovnoměrně dolů proveďte
nebo
rovnoměrné rozmístění vybraných objektů mezi koncové
objekty aktuálního výběru (vodorovně, případně svisle)
nebo podle nastavených značek (vyberte příkaz
Rozloženo a nastavte hodnotu v měrných jednotkách).
Kromě oblasti aktuálního výběru můžete zarovnávat a rozprostírat
objekty podle okrajů (jsou-li nastaveny) nebo hran stránky.
Zarovnání nebo rozmístění objektů podle okrajů nebo
ohraničení stránky
Náročnější požadavky na zarovnání zajistíte zarovnáním několika
objektů vůči naposledy vybranému objektu (vyberte postupně
objekty se stisknutou klávesou Shift) pomocí příkazu rozevírací
nabídky Relativní umístění: Posledně vybrané.
Poslední vybraný objekt je vyznačen ohraničením, které
je v porovnání s ostatními vybranými objekty tmavší.
300 Uspořádání objektů
Připojení objektů k textu
Aplikace WebPlus umožňuje umístit objekty tvarů, obrázků nebo
galerií podle textu webu (uměleckého textu nebo textu rámečku)
dvěma způsoby:
•
Plovoucí s textem. Tato volba je ideální pro obrázky a
tvary. Příklad:
Tvar připojený
k uměleckému textu (například
nadpisy)
•
Obrázek uvnitř
textového rámečku
Umístěný v řádku jako znak. Připojený objekt je
umístěn jako znak do textu a zarovnán svisle vůči textu,
který jej obklopuje.
Objekt galerie připojený
k nadpisu uměleckého textu
Komický objekt galerie
umístěný uvnitř textového
rámečku
Výhoda obou způsobů spočívá v tom, že objekt přidružený k textu
se bude přesouvat s textem.
Uspořádání objektů 301
Speciálně pro text rámečku platí, že pokud dojde ke změně textu v
rámečku důsledkem přidání nového obsahu, připojený objekt se
posune zároveň s textem.
Připojení objektu k textu
1.
Umístěte objekt nad nebo do blízkosti uměleckého textu
nebo textového rámečku, ke kterému chcete objekt
připojit.
2.
Vyberte příkaz Připojit k textu... v nabídce Uspořádat.
3.
Zvolte možnost umístění z dialogového okna:
Pro plovoucí objekt:
1.
Aktivujte možnost Plovoucí s textem. To je výchozí
možnost umístění.
2.
Určením volby Umístění vůči textu nastavte, kam
chcete objekt umístit vzhledem k uměleckému textu nebo
textu rámečku. Vyberte přepínač Doleva nebo Doprava,
případně nastavte hodnotu Odsadit o, která určuje počet
pixelů pro odsazení zleva.
3.
Po umístění můžete zadat Vzdálenost od textu, tedy
odstup mezi obrysem objektu a připojeným textem.
4.
Klepněte na tlačítko OK.
Po připojení se objekt zobrazí
jako tlačítko Připojit k textu pod
objektem. Klepnutím upravte vlastnosti.
Bod připojení je určené místo v
uměleckém textu nebo textu rámečku, od
kterého se nastavuje umístění objektu.
Přetažením na jiné místo v textu můžete
současně přesunout bod připojení i
samotný objekt.
302 Uspořádání objektů
V případě vloženého objektu:
1.
Aktivujte možnost Umístěný v řádku jako znak.
2.
Chcete-li nastavit svislé zarovnání objektu vůči
sousednímu textu, vyberte možnost Zarovnat s textem.
Text nyní nebude obtékat kolem připojeného objektu.
3.
(Volitelné) Zadejte hodnotu Posun jako procentuální
hodnotu, o kterou má být objekt posunutý svisle
vzhledem k jeho výšce.
4.
(Volitelný) Zaškrtnutím políčka Měřítko změníte
velikost objektu poměrově podle velikosti připojeného
textu v bodech. To zachová stejnou relativní velikost,
pokud se změní velikost textu. Hodnota 100 % nastaví
měřítko přesně na současnou velikost písma.
5.
Po umístění můžete zadat Vzdálenost od textu, tedy
odstup mezi obrysem objektu a připojeným textem.
4.
(Volitelné) Zaškrtnutím políčka Použít při vkládání
tato nastavení aktualizujte plovoucí a včleněné výchozí
hodnoty. Jakékoli následné vkládání objektů převezme
nastavení uložené při zaškrtnutí možnosti.
5.
Klepněte na tlačítko OK. Objekt se zobrazí včleněný s
textem a zobrazí se ikona
Připojit k textu.
Zobrazení vlastností připojeného objektu
1.
Vyberte připojený objekt.
2.
Připojit k textu, která je
Klepněte na položku
zobrazená pod objektem.
Uspořádání objektů 303
Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti připojeného objektu.
Možnosti se liší podle toho, která z voleb umístění je aktivována.
Pokud byste chtěli změnit umístění bodu připojení, můžete jej
přetáhnout na libovolné místo v textovém rámečku. Přetažením do
oblasti mimo umělecký text nebo textový rámeček připojený objekt
odpojíte. Bod připojení můžete také odpojit v dialogovém okně
Vlastnosti připojeného objektu.
Odpojení připojeného objektu
•
V dialogovém okně Vlastnosti připojeného objektu
zaškrtněte políčko Nezávislý na textu.
Vytváření skupin
Vícenásobný výběr lze velmi snadno přeměnit na skupinový
objekt. Jsou-li objekty seskupeny, můžete upravovat umístění,
velikost nebo otočení u všech těchto objektů najednou.
Vytvoření skupiny z vícenásobného výběru:
•
Klepněte
na tlačítko
.
304 Uspořádání objektů
Zrušení seskupení objektů (převod skupiny zpět na více
vybraných objektů):
•
Klepněte na
tlačítko
.
Skupina
bude
převedena
zpět na
vícenásobn
ý výběr.
Objekt skupiny lze vybrat jednoduše klepnutím na kteréhokoli
člena skupiny. Obecně lze říci, že každá operace provedená
s vybranou skupinou bude mít vliv na každého člena skupiny.
Objekty, které skupinu tvoří, jsou však nadále samostatné a lze je
v rámci skupiny vybírat a upravovat také jednotlivě.
Výběr jednoho objektu ve skupině:
•
Klepněte na objekt se současným stisknutím klávesy
Ctrl.
12
Obrázky, animace
a multimédia
306 Obrázky, animace a multimédia
Obrázky, animace a multimédia 307
Přidání rámečků obrázku
Rámeček obrázku představuje tvarovaný kontejner, ve
kterém je umístěn obrázek (podobně jako obrázky na
stěně u vás doma).
V aplikaci WebPlus lze používat dva typy rámečků
obrázků:
•
Rámečky obrázků s okrajem rámečky obrázků
najdete na záložce Galerie.
- nebo -
•
Rámečky obrázků Bez okraje na panelu
nástrojů Nástroje.
Aplikace WebPlus umožňuje importovat obrázek přímo do
rámečku nebo přetáhnout obrázek na pruh média. Prázdné
rámečky obrázků jsou znázorněny jako zástupce ve tvaru obálky.
Obrázek v rámečku můžete kdykoli nahradit.
308 Obrázky, animace a multimédia
Pod všemi vybranými rámečky obrázků,
které obsahují obrázek, se zobrazí
podpůrný panel nástrojů Rámeček
obrázku. Na panelu jsou k dispozici
obrazové funkce pro řízení tvarování,
otočení (o 90 stupňů proti směru
hodinových ručiček), zvětšení, zmenšení
a nahrazení.)
Přidání ohraničeného rámečku obrázku:
1.
Na záložce Galerie vyberte v rozevíracím seznamu
položku Rámečky obrázků.
2.
Přejděte na požadovanou podkategorii (například Kov
nebo Přírodní).
3.
Přetáhněte miniaturu návrhu rámečku na stránku.
Přidání rámečku obrázku bez okraje:
1.
Chcete-li vytvořit prázdný čtvercový rámeček, vyberte
příkaz Obrázek>Prázdný rámeček... v nabídce Vložit.
2.
Ukazatel myši změní tvar na Vložení obrázku.
Další akce závisí na počáteční velikosti a umístění
rámečku obrázku.
Obrázky, animace a multimédia 309
3.
Chcete-li vložit rámeček výchozí velikost, jednoduše
klepněte tlačítkem myši.
- nebo Nastavte velikost rámečku, přetáhněte ukazatelem myši
mimo oblast a uvolněte tlačítko myši.
Přidání obrázku do rámečku:
•
Z aktuálně zobrazeného alba na pruhu média přetáhněte
fotografii přímo do rámečku obrázku.
– nebo –
Nahradit obrázek přímo pod
Klepněte na položku
vybraným rámečkem a pak vyhledejte a vyberte obrázek.
Klepněte na tlačítko Otevřít.
Obrázek je přidán do rámečku pomocí výchozích vlastností
rámečku obrázku, například je nastavena maximální velikost podle
vkládaného objektu a vždy je zachován poměr stran. Velikost,
orientaci a umístění obrázku lze však změnit s ohledem na rámeček
.
Import obrázků
Obrázky lze do aplikace WebPlus vkládat několika způsoby.
Můžete je přetáhnout z externí složky systému Windows přímo na
stránku, přetáhnout jejich miniatury z pruhu médií aplikace
WebPlus (viz str. 314), vložit je z pracovní plochy nebo importovat
jejich soubory prostřednictvím dialogového okna.
•
Odpojené obrázky jsou na stránce volné, zatímco
obrázky včleněné jsou součástí natékání textu v
textovém objektu.
•
Vložené obrázky se stávají součástí webu aplikace
WebPlus, zatímco při připojení obrázku je na stránku
umístěna jeho referenční kopie, která zůstává propojena s
původním souborem. Obě metody mají své výhody i
nevýhody (viz Vkládání a propojování na str. 313).
310 Obrázky, animace a multimédia
V aplikaci WebPlus lze na stránku vložit obrázek v původní
velikosti. Obrázek bude standardně neoříznutý, můžete jej však
oříznout a změnit vlastnosti rámečku, v němž je obrázek umístěn,
pokud jde o umístění obrázku v rámečku a jeho zvětšení nebo
zmenšení.
Přidání obrázku z pruhu médií:
•
Přetáhněte miniaturu obrázku na stránku z některého alba
zobrazeného v pruhu médií aplikace WebPlus (pruh
médií můžete rozbalit v dolní části pracovní plochy).
Můžete ji přetáhnout i na některý z existujících obrázků a
nahradit ho tak novým obrázkem.
Import obrázku ze souboru:
1.
(volitelné) Chcete-li obrázek včlenit do řádku, klepnutím
umístěte kurzor do textového objektu. Chcete-li obrázek
vložit jako odpojený, ujistěte se, že není vybrán žádný
textový objekt.
2.
V hlavním okně postupujte takto:
•
Klepněte na tlačítko
Importovat obrázek...
v rozevírací nabídce Obrázek na panelu nástrojů
Standardní objekty
3.
V dialogovém okně Importovat obrázek vyberte soubor
obrázku, který chcete otevřít.
4.
Vyberte možnost Vložit obrázek nebo Připojit
obrázek. Viz také Vkládání a propojování na str. 313.
5.
Klepněte na tlačítko Otevřít.
•
Pokud se v hlavním okně nachází textový kurzor, bude
obrázek umístěn do textu a ukotven na aktuální pozici
kurzoru.
Obrázky, animace a multimédia 311
•
Pokud jste obrázek otevřeli z pruhu rychlého tvůrce,
zobrazí se na stránce automaticky.
•
V opačném případě se ukazatel myši změní na tvar
Vložení obrázku. Váš další postup určí počáteční
velikost a umístění odpojeného obrázku.
•
Chcete-li obrázek vložit v původní velikosti v
pixelech, stačí klepnout na požadované místo.
– nebo –
Chcete-li určit velikost vkládaného obrázku,
vymezte tažením požadovanou plochu a pusťte
tlačítko myši. Chcete-li obrázek umístit bez
omezení, podržte klávesu Shift (jinak bude
zachován poměr stran obrázku).
Chcete-li vložit více obrázků, vyberte je v dialogu Otevřít
a jeden po druhém (postupným klepáním) je rozmístěte
na stránce.
Nahrazování obrázků
Funkce nahrazování obrázků vám umožňuje kterýkoli obrázek
kdykoli nahradit jiným. Tato možnost je zvláště užitečná, chcete-li
zachovat polohu obrázku na stránce a jeho rozměry, ale obrázek
samotný potřebujete aktualizovat. Lze ji použít u jakýchkoli
obrázků (neoříznutých i oříznutých).
Nahrazení obrázku:
•
Klepněte na tlačítko
Nahradit obrázek pod
vybraným obrázkem, vyhledejte požadovaný obrázek a
vyberte jej. Klepněte na tlačítko Otevřít
312 Obrázky, animace a multimédia
Nahrazení obrázku prostřednictvím pruhu médií:
•
Přetáhněte miniaturu obrázku na stávající obrázek z
některého alba zobrazeného v pruhu médií aplikace
WebPlus (nejprve rozbalte pruh médií v dolní části
pracovní plochy).
Úprava oříznutých obrázků
Aplikace WebPlus nabízí další možnosti práce s oříznutými
obrázky – obrázky, které jste ořízli pomocí nástrojů oříznutí (na
panelu Nástroje), nebo nahraditelnými obrázky, které jsou již
obsaženy v šablonách návrhů. Posunutím nebo změnou měřítka
můžete například ovlivnit, která část obrázku se v „okénku“ objeví,
zvětšení a umístění obrázku pak lze určit úpravou vlastností
rámečku.
Vyberete-li oříznutý obrázek pomocí nástroje Ukazatel, zobrazí
se pod obrázkem ovládací panel s ovládacími prvky pro posouvání,
otáčení, zvětšení, zmenšení a nahrazení obrázku.
•
Chcete-li změnit umístění oříznutého obrázku v jeho
a poté obrázek posuňte
„okénku“, klepněte na prvek
klepnutím a tažením.
•
Chcete-li obrázek otočit o 90 ° proti směru hodinových
ručiček, klepněte na tlačítko
•
.
Chcete-li obrázek přiblížit nebo oddálit, klepněte na
některý z nástrojů pro zvětšení a zmenšení:
•
Chcete-li obrázek nahradit, klepněte na tlačítko
,
poté procházením najděte nový obrázek a klepněte na
tlačítko Otevřít.
Obrázky, animace a multimédia 313
Změna vlastností rámečku:
1.
Klepněte na oříznutý obrázek pravým tlačítkem myši a
vyberte příkaz Vlastnosti rámečku...
– nebo –
Vyberte obrázek a potom na kontextovém panelu
nástrojů Obrázek vyberte tlačítko Vlastnosti rámečku.
2.
V dialogovém okně můžete zvolit maximální nebo
minimální měřítko, možnost Přizpůsobit roztažením
nebo použít původní velikost obrázku (Bez
přizpůsobení).
3.
Chcete-li změnit svislé zarovnání obrázku v rámečku,
vyberte možnost Nahoru, Uprostřed nebo Dolů.
4.
Chcete-li změnit vodorovné zarovnání, vyberte volbu
Doleva, Na střed nebo Doprava.
Vyberete-li neoříznutý obrázek, zobrazí se pouze tlačítko
Nahradit obrázek.
Vkládání a propojování
Po vložení do aplikace WebPlus je obrázek fyzicky nezávislý na
původním souboru. Vložením vznikne větší soubor aplikace
WebPlus. Chcete-li vložený obrázek změnit, musíte jej po úpravě
znovu importovat. Vložení je však nejlepší volbou v případě, že si
můžete dovolit pracovat s většími soubory a grafiku už neplánujete
nijak měnit.
Připojením obrázku vložíte do webu aplikace WebPlus pouze
odkaz na skutečný soubor, takže všechny následné změny
provedené v původní aplikaci se automaticky projeví i v aplikaci
WebPlus. Připojování obrázků je jednou z metod, jak se vyhnout
„nafukování“ velikosti webu nad určitou mez. Na druhou stranu
však vyžaduje důslednou správu připojených externích souborů;
nesmíte na ně zapomenout například při přesouvání souborů
aplikace WebPlus na jiný disk.
314 Obrázky, animace a multimédia
Ani jedna z těchto voleb nemá vliv na publikovaný web,
nýbrž pouze na web v aplikaci WebPlus.
Použití pruhu médií
Pruh média se chová jako „košík“ obsahující fotografie, které lze
vložit na web. Hlavním účelem je doplnit proces návrhu a zvýšit
jeho efektivitu (odstranění nutnosti importu jednotlivých fotografií)
a snadnou obsluhu (fotografie jsou stále k dispozici). V případě
webů s mnoha fotografiemi, které mohou být například založeny
na šablonách návrhů WebPlus, představuje pruh média cenný
nástroj, s jehož pomocí lze přetáhnout fotografie přímo na
nežádoucí obrázky a tím tyto obrázky nahradit.
Pruh média lze použít jako dočasné úložiště obrázků před
umístěním na web nebo lze s jeho pomocí vytvářet fotoalba
trvalejšího charakteru, z nichž můžete kdykoli načítat uložené
fotografie. Fotografie budou standardně přidány do dočasného
alba. Pokud však budete chtít album použít i později, nezapomeňte
klepnout na volbu Nové album a uložit je. Při každém spuštění
aplikace WebPlus můžete toto uložené album (nebo kterékoli jiné
uložené album) jednoduše načíst nebo můžete pracovat s dočasným
albem – volba je na vás.
Obrázky, animace a multimédia 315
Můžete importovat neomezený počet obrázků (po souborech nebo
celých složkách) s cílem umístění na web. Na web mohou být
vloženy samotné fotografie nebo pouze odkazy na ně.
Ve velkých fotografických kolekcích lze fotografie vyhledávat
v albech podle názvu souboru nebo podle metadat EXIF, IPTC či
XMP; metadata XMP lze v aplikaci WebPlus dokonce upravovat.
V pruhu média zůstane zobrazeno aktuálně načtené
album, bez ohledu na web, který je právě otevřen.
Miniatury lze z pruhu média přetáhnout přímo na některý existující
obrázek na stránce, a tím jej nahradit. Jinou možností je přidat
nový obrázek (s původním umístěním).
Zobrazení pruhu médií:
•
Pokud pruh není zobrazen, klepněte na úchyt
dolním okraji pracovní plochy.
na
Přidání fotografií do dočasného alba:
1.
Je-li zobrazený pruh médií a načteno dočasné album,
klepněte na pracovní plochu pruhu médií. Tím zobrazíte
dialogové okno Import obrázku.
2.
V dialogovém okně přejděte do některé složky a vyberte
fotografie určené k importu.
3.
Klepněte na tlačítko Otevřít. Fotografie se zobrazí jako
miniatury na pracovní ploše pruhu média.
Pokud dočasné album a jeho fotografický obsah
neuložíte, nebude při ukončení práce s aplikací WebPlus
uloženo.
316 Obrázky, animace a multimédia
Jeden nebo více souborů ze složky Windows můžete
přetáhnout přímo do okna pruhu média. Klepnete-li pravým
tlačítkem myši na některý obrázek v pruhu média a
vyberete-li volbu Najít v Průzkumníku, otevře se složka
obsahující danou fotografii v aplikaci Průzkumník Windows –
poté lze použít akci přetažení nebo obecné funkce správy
souborů.
Uložení dočasného alba do pojmenovaného alba:
Přidat do. V
1.
Klepněte na šipku dolů na tlačítku
nabídce vyberte příkaz Nové album.
2.
V dialogovém okně Nové album zadejte do pole Název
alba název, který budete v budoucnosti pro album
používat.
3.
(Volitelné) U každé fotografie můžete před přidáním na
stránku změnit její stav, který určuje vložení fotografie
samotné nebo pouze odkazu na ni – klepněte na parametr
Umístění fotografie a v rozevírací nabídce vyberte
požadovanou volbu. Toto nastavení lze změnit také při
přetažení na stránku.
4.
Klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li vložit fotografie dočasného alba do stávajícího uloženého
alba, klepněte na tlačítko Přidat do a z nabídky vyberte
pojmenované album.
Vytvoření pojmenovaného alba:
Nové album.
1.
V pruhu klepněte na tlačítko
2.
V dialogovém okně v poli Název alba zadejte název,
který bude napříště označovat nové album.
Obrázky, animace a multimédia 317
Přidat obrázek... nebo
3.
Klepněte na tlačítko
Přidat složku....
4.
V dialogovém okně vyhledejte požadovanou fotografii
nebo složku a vyberte volbu Otevřít.
5.
V dialogovém okně Nové album je uveden seznam
souborů, které lze vložit. Volitelně můžete
změnit parametr Umístění určující vložení fotografie
nebo odkazu na ni. To provedete tak, že klepnete na
nastavení a v rozevírací nabídce vyberete požadovanou
volbu.
6.
Chcete-li odstranit některou fotografii, vyberte ji a
klepněte na tlačítko
7.
Odebrat obrázek.
Klepněte na tlačítko OK.
Načtení uloženého alba:
•
Vyberte název uloženého alba z rozevírací nabídky v
pravém horním rohu pruhu. Na pracovní ploše pruhu
média se zobrazí fotografie alba.
Uložené album lze vybrat výše uvedeným postupem a poté upravit
pomocí tlačítka
Spravovat (tlačítko je zobrazeno pouze
u existujících uložených alb). Můžete přidat fotografie a složky,
odstranit fotografie nebo změnit stav vložení nebo propojení.
Odstranění alba:
•
V rozevírací nabídce vpravo nahoře vyberte název
některého existujícího alba a klepněte na volbu
Odebrat album.
318 Obrázky, animace a multimédia
Uspořádání výsledků hledání pro album:
•
V poli vyhledávání Seřadit podle upravte pořadí
fotografií výběrem některé z položek Název souboru,
Hodnocení nebo Datum fotografování.
Přidání fotografií na stránku
Přidání fotografie na stránku:
1.
Zobrazte dočasné album na pruhu médií nebo načtěte
uložené album z rozevírací nabídky v pravém horním
rohu.
2.
Přetáhněte miniaturu fotografie alba na stránku a
uvolněte tlačítko myši.
Nastavení možností exportu obrázků
Při publikování webu použije aplikace PagePlus určitá globální
nastavení, která určují, jak se jednotlivé obrázky (nakreslené,
vložené nebo importované) zobrazí jako samostatné bitmapy na
webové stránce.
Uvádíme přehled nastavení převodu, jak je ve výchozím stavu
definováno pro webové publikování:
•
Každý odkazovaný obrázek je exportován jako
samostatný soubor.
•
Jakékoli obrázky vložené jako soubory GIP, JPEG nebo
PNG jsou exportovány jako originální soubor použitím
originálního názvu souboru.
•
Vložené metasoubory a všechny ostatní grafiky jsou
přegenerovány jako obrázky PNG.
Obrázky, animace a multimédia 319
Toto nastavení lze změnit, doporučuje se však nejprve zvážit
logiku, kterou aplikace WebPlus používá při publikování webové
grafiky. Aplikace WebPlus má jeden výchozí formát, do kterého
bude převedena veškerá grafika při exportu. K tomuto pravidlu
však můžete vytvořit výjimky a stanovit, že určité typy obrázků
zůstanou jako původní soubory. Původním výchozím formátem je
obrázek PNG, lze však nastavit přepsání pro obrázky GIF a JPEG.
Proto při zmiňovaném výchozím nastavení soubory PNG zůstanou
ve stávajícím stavu, zatímco veškerá ostatní grafika je převedena
do formátu PNG.
Toto nastavení lze zkontrolovat a změnit v dialogovém okně
Vlastnosti stránky (nabídka Soubor). Toto nastavení je globální a
platí pro veškerou grafiku na webu, ovšem znovu lze určit
výjimky, v tomto případě pro jednotlivé grafické prvky. Pro
vybranou grafiku postupujte takto:
•
Použijte položku Možnosti exportu... (nabídka Formát)
nebo Správce exportu obrázků (nabídka Nástroje) a
nastavte formát exportu pro jednotlivé obrázky.
– nebo –
Převeďte určité obrázky do konkrétního formátu předem
použitím položky Nástroje>Převést na obrázek.
Díky této kombinaci globálního a místního nastavení máte bezmála
úplnou kontrolu (pokud ji chcete uplatnit) nad způsobem, kterým
se grafika dostane na webové stránky. Zde je uvedeno vysvětlení,
jak funguje globální nastavení.
Nastavení globálních možností exportu pro webovou
grafiku:
1.
Vyberte příkaz Vlastnosti webu... v nabídce Soubor a
vyberte položku nabídky Grafika.
2.
V oddílu Formát exportu souborů vyberte preferovaný
formát exportu. Jde o výchozí formát, do něhož bude při
exportu převedena veškerá grafika, pokud nenastavíte
přepsání. Pro soubory JPG můžete nastavit hodnotu
komprese.
320 Obrázky, animace a multimédia
Pro soubory PNG volby Použít průhlednost PNG a
Použít kompatibilní řešení... umožňují nastavit
průhlednost PNG a případně správně vykreslit
průhlednost alfakanálu PNG (v aplikaci Internet Explorer
5.5 a 6.0).
3.
V oddílu Převzorkování vyberte způsob převzorkování,
například Nejvyšší kvalita, Dobrá kvalita, Ostřejší nebo
Vyhlazenější. Čím lepší nastavíte kvalitu, tím pomalejší
bude export. Nejlepší kvalita používá převzorkování
nahoru, které v exportované grafice zajišťuje
nejjemnější úroveň detailů. Zaškrtnutím políčka
Nepřevzorkovávat obrázky... zakážete převzorkování
obrázků, jejichž exportovaná velikost se bude rovnat
přibližně velikosti původního obrázku.
4.
Chcete-li exportovat názvy původních souborů obrázků
zaškrtněte v oddílu Názvy políčko Používat původní
názvy souborů s obrázky. Grafika bude uložena v
kořenovém adresáři publikovaného webu.
5.
V oddílu Optimalizace nechte políčko Spojit
překrývající se obrázky do jednoho souboru
zaškrtnuté tak, aby aplikace WebPlus provedla analýzu
webu a vytvořila výstup překrývajících se grafických
prvků jako jedné grafiky (pokud by to vedlo k menšímu
výstupnímu souboru). Smysluplnost využití takové
možnosti závisí na konkrétním rozvržení. Místo tohoto
globálního přístupu můžete v konkrétních případech
zvážit použití příkazu Nástroje>Převést na obrázek....
6.
V oddílu Text můžete zaškrtnutím políčka Vykreslit
text jako hladké křivky nechat vyhladit text, který se
exportuje jako grafika. Jedná se o skvělou funkci pro
vytvoření uměleckého textu!
7.
V oddílu Obrázky s hypertextovými odkazy nastavte
maximální šířku a výšku exportovaných obrázků. Tím
zabráníte, aby se obrázky zobrazovaly v přehnaně
velkých rozměrech nativního obrázku.
Obrázky, animace a multimédia 321
Tato funkce je užitečná při vytváření hypertextového
odkazu na větší obrázek.
Nastavení možností exportu, nadpisu a
alternativního textu pro jednotlivé obrázky
Správce exportu obrázků představuje průvodce, který umožňuje
nastavit formát souboru exportu pro jednotlivé grafické prvky na
webu nebo pro objekty jako otočený text, který se při exportu
převede na obrázky. Tato místní nastavení pro jednotlivé obrázky
přepíší globální nastavení (určená pomocí příkazu
Soubor>Vlastnosti webu), která aplikace WebPlus použije k
určení formátu exportu. Pomocí průvodce můžete zaškrtnout jeden
vybraný obrázek, aktuální stránku nebo celý web. Jednotlivé
obrázky můžete ukládat použitím jiných metod. Možnosti:
•
Vyberte konkrétní formát exportu (GIF, JPEG nebo
PNG) nebo použijte výchozí nastavení webu. Pro
soubory JPEG můžete nastavit úroveň komprese.
- nebo -
•
Uložte soubor do vybrané cesty s požadovaným názvem
souboru exportu. Pravděpodobně budete chtít
exportovaným obrázkům přidat popisnější název
(užitečné zejména při údržbě webu) a nepoužívat export
s automaticky generovanými názvy obrázků.
Podívejte se na výsledky a zhodnoťte je podle svého subjektivního
názoru. Nejlépe je na začátek pracovat s výchozí volbou Použít
výchozí nastavení webu. Při použití původního globálního
nastavení budou obrázky GIF, JPEG a PNG exportovány jako
původní soubory, zatímco ostatní soubory včetně rychlých a
uzavřených tvarů budou publikovány ve formátu PNG. Pak
zobrazte náhled webu a rozhodněte se, zda chcete nastavit různá
globální nastavení nebo zkusit jiný výstupní formát pro konkrétní
obrázky.
322 Obrázky, animace a multimédia
I v případě, že nezměníte žádné nastavení formátování, můžete
nastavit nadpis obrázku, který se standardně zobrazí jako popisek
při přesunutí ukazatele myši v prohlížeči nad obrázek. Můžete také
zadat alternativní text (ručně nebo automaticky) kvůli
přístupnosti.
Nastavení formátu exportu, nadpisu a alternativního
textu
1.
Pokud kontrolujete pouze jeden obrázek, můžete jej
nejprve vybrat a pak vybrat položku Možnosti exportu...
v nabídce Formát nebo v kontextové nabídce.
– nebo –
Chcete-li zobrazit možnosti exportu webu pro obrázky v
celém vašem webu, vyberte položku Správce exportu
obrázků... v nabídce Nástroje.
2.
(Pouze při použití Správce exportu obrázků) Vyberte,
zda v průvodci kontrolujete vybraný objekt, aktuální
stránku nebo celý web a pak klepněte na tlačítko
Pokračovat. Průvodce postupně zpracuje jednotlivé
grafické prvky ve vybraném rozsahu a zobrazí každý z
nich spolu s dialogovým oknem Možnosti exportu
obrázku.
3.
V oddílu Uložit obrázek jako dialogového okna se
můžete rozhodnout povolit následující volby:
•
Uložit ve formátu a pod názvem vybraným v
produktu WebPlus. Formát grafiky je definovaný
v okně Vlastnosti Webu (Grafika, Výchozí formát)
a název je generován automaticky (například
wp479d0ea6).
•
Uložit v tomto formátu pod názvem vybraným v
prostředí WebPlus.
Klepnutím na přepínač GIF, JPEG nebo PNG určete
formát exportu pro aktuální grafiku. Chcete-li
zachovat výchozí formát webu, ale názvy generovat
automaticky aplikací WebPlus, zaškrtněte políčko
Použít výchozí nastavení webu.
Obrázky, animace a multimédia 323
Pokud vyberete přepínač JPEG, vyberte kvalitu
komprese v rozevírací nabídce Komprese.
•
Uložit pod vybranou cestou a názvem.
Klepněte na tlačítko Vybrat soubor.... V
zobrazeném dialogovém okně můžete provést
export pomocí původního názvu souboru obrázku
(přepínač Použít výchozí název) nebo vybrat nový
název obrázku (přepínač Vybrat název a zadat
nový název souboru). V obou případech můžete
přejít na složku, kam chcete exportovaný obrázek
uložit. Použije se formát souboru, který byl
nastaven ve výchozím nastavení webu. Výchozí
nastavení webu můžete přepsat tak, že změníte
příponu souboru v poli Vybrat název (například .gif
na .png).
4.
Políčko Vyjmout tento obrázek z optimalizace...
zaškrtněte v případě, že nechcete obrázek, který se
překrývá s jiným obrázkem na webu, slučovat do
jednoho exportovaného obrázku.
5.
(Volitelné) Vyberte některý ze způsobů převzorkování.
Aplikace WebPlus umožňuje převzorkovat podle potřeby
a soubor bude vždy převzorkován (například při změně
velikosti JPG) nebo se nebude vůbec převzorkovávat
(použije se původní obrázek). Podle potřeby vyberte
odpovídající přepínač. Při změně formátování dojde vždy
k převzorkování. Převzorkování může použít kvalitu
definovanou v dialogovém okně Vlastnosti webu (viz
výše) nebo kvalitu (Nejvyšší kvalita, Dobrá kvalita,
Ostřejší nebo Vyhlazenější) specifickou pro grafiku.
6.
Chcete-li pro obrázek zadat nadpis, zobrazte záložku
ALT a TITLE a zadejte příslušný text. Tento text se
zobrazí při přesunutí ukazatele myši na exportovaný
obrázek.
324 Obrázky, animace a multimédia
7.
8.
Na stejné záložce přiřaďte značce ALT vašeho obrázku
textový řetězec, který zajistí přístupnost z webu. Řetězec
je načten programem pro čtení obrazovky při přesunutí
ukazatele myši nad daný objekt. Text můžete zadat do
vstupního pole, nebo můžete zaškrtnout políčko Použít
výchozí text parametru ALT. V druhém případě je
obrázek exportován následujícím způsobem:
•
Pokud obrázky tvoří pouze grafika (neobsahují
žádný text), nebude obsahovat žádný alternativní
text.
- nebo -
•
Pokud lze na obrázek klepnout, jako v případě
tlačítka s popiskem (například tlačítko Zpět, Vpřed
atd.), převezme se automaticky text na obrázku
exportovaný jako alternativní text (tj. Zpět nebo
Vpřed) a načte se do programu pro čtení obrazovky.
Je-li uveden nadpis grafiky, text nadpisu se použije
jako alternativní text.
Klepněte na tlačítko OK.
Import obrázků TWAIN
Pokud používaný skener nebo fotoaparát podporuje standard
TWAIN, můžete pomocí tohoto standardu skenovat obrázky přímo
do aplikace WebPlus nebo můžete naskenované obrázky uložit a
poté je importovat do aplikace WebPlus.
Nastavení zařízení TWAIN pro import:
•
Provozní pokyny naleznete v dokumentaci dodávané se
skenerem.
Obrázky, animace a multimédia 325
Import naskenovaného obrazu.
•
Vyberte příkaz Obrázek... v nabídce Vložit a výběrem
položek TWAIN a Získat... v podnabídce otevřete
dialogové okno pro výběr souboru.
Je-li nainstalováno více zařízení kompatibilních se standardem
TWAIN, bude zřejmě nutné vybrat zdroj, v němž chcete skenovat.
Výběr jiného zdroje TWAIN pro skenování:
1.
Vyberte příkaz Obrázek... v nabídce Vložit a v
podnabídce vyberte položky TWAIN a Vybrat zdroj....
2.
Určete zařízení, které chcete použít jako zdroj TWAIN.
Použití filtrů Fotolabu
Filtry lze používat a pracovat s nimi v aplikaci Fotolab, která
představuje mnohaúčelové studio určené k přizpůsobení a
uplatnění efektových filtrů na obrázky. Bez ohledu na to, zda filtry
používáte jednotlivě nebo v kombinaci, můžete výsledek zpracovat
okamžitě a ihned jej také zobrazit v náhledu. Fotolab nabízí tyto
klíčové funkce:
•
Upravující filtry
Použití tónových, barevných, čočkových a zostřujících
filtrů.
•
Efektové filtry
Použití zkreslení, rozostření, stylizace, šumu,
vykreslování, uměleckých a různých dalších efektů.
•
Retušovací filtry
Použití opravy červených očí, narovnání a oříznutí.
326 Obrázky, animace a multimédia
•
Nedestruktivní operace
Všechny filtry se uplatňují bez dopadu na původní
obrázek a lze je kdykoli v budoucnosti dále upravovat.
•
Mnohaúčelové kombinace filtrů
Vytvoření kombinací smíšených operací přizpůsobení,
retušování a efektových filtrů v rámci pracovních
postupů, které lze uložit.
•
Selektivní maskování
Použití filtrů na vybrané oblasti pomocí masek.
•
Uložení a správa oblíbených položek
Uložení kombinace filtrů na praktickou záložku
Oblíbené.
•
Zobrazení ovládacích prvků
Porovnání náhledů před a po uplatnění filtru díky
ovládacím prvkům duální a rozdělené obrazovky. Kolem
obrázku se můžete pohybovat použitím ovládacích prvků
Posunutí a Zvětšení.
•
Zamykání ovládacích prvků
Ochrana použitých filtrů před nechtěnými změnami a
jejich následné volitelné použití na ostatní obrázky ve
výběru.
Ústřední pracovní plocha aplikace Fotolab nabízí záložky filtrů,
hlavní panel nástrojů a zásobník použitých filtrů.
Obrázky, animace a multimédia 327
(A) hlavní panel nástrojů, (B) hlavní pracovní plocha, (C) zásobník
filtrů, (D) záložky filtrů, (E) záložka Obrázky
Spuštění aplikace Fotolab:
1.
Vyberte obrázek, na který chcete použít filtr.
2.
Klepněte na tlačítko
Fotolab na kontextovém
panelu nástrojů Obrázek.
Použití záložky Obrázky
Pokud rozbalíte záložku Obrázky (viz výše), zobrazí se na ní
obrázky obsažené ve webu. Tato záložka se v aplikaci Fotolab
zobrazuje standardně, ale lze ji skrýt klepnutím na tlačítko
na dolním okraji pracovní plochy.
Vyhledávání obrázků ve webu:
1.
Klepněte na tlačítko Filtr na záložce Obrázky.
2.
Vyberte a definujte minimální a maximální velikost
obrázku (je-li to zapotřebí).
328 Obrázky, animace a multimédia
3.
Chcete-li zobrazit pouze obrázky v konkrétních
barevných režimech, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí
políček RGB, CMYK nebo Stupně šedi.
4.
Klepněte na tlačítko OK.
Na záložce Obrázky jsou uvedeny pouze obrázky, které splňují
předchozí kritéria.
Na záložce Obrázky můžete vybrat a upravovat všechny
obrázky bez nutnosti ukončit aplikaci Fotolab.
Použití filtru
Filtry jsou v aplikaci
Fotolab uloženy na
záložkách Oblíbené,
Úpravy a Efekty,
kde jsou logicky
uspořádány podle
kategorií (například
Rychlé opravy
zajišťující ryclé a
oblíbené filtry
oprav).
Záložka Oblíbené
nabízí některé často
používané filtry
(jednotlivě nebo v
kombinaci). Tyto
filtry můžete doplnit
vlastními
uživatelskými filtry.
Použití filtru se zkoušením:
1.
Klepněte na miniaturu filtru.
Obrázky, animace a multimédia 329
2.
Po výběru je filtr dočasně přidán do zkušební zóny, ve
které můžete neomezeně experimentovat s vlastním
nastavením filtru a prohlížet náhled vašich nových
nastavení v automaticky obnovovaném náhledu.
3.
Pohybujte posuvníky (nebo zadávejte vstupní hodnoty),
dokud filtr nebude vyhovovat vašim požadavkům. Pro
některé filtry jsou k dispozici zaškrtávací políčka,
rozevírací nabídky a další ovládací prvky (například
rozšířené nastavení).
Vybraný nový filtr vždy nahradí aktuální filtr.
Všechny filtry lze dočasně deaktivovat, resetovat nebo odstranit ze
zkušební zóny.
Deaktivace:
Klepnutím na tlačítko
a pak klepnutím na
filtr
opět
povolte.
tlačítko
Resetování:
Klepněte na tlačítko
. Všechny změny v
nastavení jsou vráceny zpět na výchozí
nastavení filtru.
Odstranění:
Klepněte na tlačítko
.
Jakmile si budete jisti, že chcete filtr zachovat, musíte potvrdit
uložení filtru do zásobníku filtrů.
Potvrzení filtru:
•
Klepněte na tlačítko
Potvrdit, kterým potvrdíte
změny. Touto akcí přidáte filtr do pravého zásobníku
Filtry, do kterého lze přidávat další filtry a vzájemně je
skládat použitím stejné metody.
330 Obrázky, animace a multimédia
Úpravy se používají tak, že naposledy přidané filtry se
zobrazují na konci seznamu a uplatní se jako poslední
(po ostatních filtrech nad nimi).
Změna pořadí filtrů:
•
Přetáhněte filtr na libovolné místo v zásobníku pomocí
myši. Nové místo je vyznačeno tečkovanou čárou, na
kterou vložíte položku uvolněním tlačítka myši.
Retušování
Aplikace Fotolab nabízí některé užitečné nástroje retušování na
hlavním panelu nástrojů, které jsou oblíbené pro opravu fotografií
před použitím oprav barev a efektů.
Selektivní maskování
Kromě jednotného uplatnění filtru na celý obrázek můžete měnit
pouze vybrané oblasti obrázku. Aplikace Fotolab umožňuje
maskovat oblasti obrázku vykreslením částí, na které chcete
uplatnit filtry nebo které chcete nechat beze změny.
Použití masky:
1.
V rozevírací nabídce
maska.
Maska vyberte příkaz Nová
Obrázky, animace a multimédia 331
2.
Na panelu Nastavení nástroje vyberte nástroj
Přidat oblast, který umožňuje maskování oblastí
kreslením.
3.
Upravte nastavení podle požadavků, zejména změňte
velikost štětce tak, aby odpovídala větším nebo
složitějším oblastem.
Chcete-li chránit kreslené oblasti před maskováním,
změňte nastavení v rozevírací nabídce Režim z položky
Vybrat na Ochrana (tj. opak funkce Přidat oblast).
4.
Použitím kurzoru na obrazovce vykreslete oblasti (zeleně
pro přidání, červeně pro ochranu).
Pokud jste při kreslení nebyli dostatečně přesní, klepněte
Odebrat oblasti a pak nechtěné
na příkaz
nakreslené oblasti překreslete.
5.
Klepnutím na tlačítko
masce.
Přijmout a uložte změny v
Při uplatnění masky se tlačítko masky změní na žluté
(například
).
Úprava masky:
•
Klepněte na šipku dolů na tlačítku
, vyberte název
masky a pak vyberte příkaz Upravit masku.
332 Obrázky, animace a multimédia
Uložení oblíbených položek
Pokud pracujete s
konkrétním nastavením
filtru (nebo kombinací
filtrů), které chcete
zachovat pro příští
použití, můžete je
jednoduše uložit jako
oblíbenou položku. V
aplikaci Fotolab jsou
všechny oblíbené
položky ukládány
společně na záložce
Oblíbené. Na záložce
můžete dokonce
vytvářet vlastní
kategorie (například
Moje úpravy).
Uložení filtru nebo filtrů do nové oblíbené položky:
•
Klepnutím na tlačítko
•
V dialogovém okně zadejte název oblíbené položky a
vyberte kategorii, do které chcete filtr uložit. (Klepnutím
na tlačítko
uložte filtr.
vytvořte novou kategorii.)
Pokud chcete oblíbené položky dále rozdělovat do uživatelských
kategorií, využijte možnosti v
nabídce záložky.
Obrázky, animace a multimédia 333
Použití Studia výřezu obrázku
Studio výřezu obrázku nabízí špičkové integrované řešení pro
vyřezávání objektů z pozadí.
Podle zobrazení obrázků můžete oddělit předmět zájmu od pozadí
a to buď se zachováním předmětu zájmu (obvykle lidé, předměty
atd.), nebo odebráním jednoduchého jednolitého pozadí (například
obloha nebo pozadí studia). V obou případech bude výsledný
„vystřižený“ obrázek atraktivním prvkem vašeho webu.
Spuštění Studia výřezu obrázku:
1.
Vyberte obrázek, který chcete vyříznout.
2.
Na zobrazeném kontextovém panelu nástrojů Obrázek
vyberte tlačítko
Studio výřezu obrázku. Spustí se
Studio výřezu obrázku.
Výběr výstupu
Před výběrem oblasti pro zachování nebo odstranění je důležité
rozhodnout, jaký typ výstupu chcete použít.
334 Obrázky, animace a multimédia
Před výběrem můžete jako typ výstupu určit bitmapu s hranami v
režimu Alfa nebo s vektorovým ořezem. Provedená volba skutečně
závisí na obrázku, zejména jak dobře jsou definovány hrany
obrázku.
Prohlédněte si hrany na zvětšeném obrázku. Hrany mají
zásadní význam pro výběr typu výstupu.
Podívejme se teď na typy výstupu a vysvětleme si jejich vzájemné
rozdíly.
Typ výstupu
Popis a použití
Bitmapa s
hranami v
režimu Alfa
Slouží k vyřezávání objektů se
špatně určenými hranami. Hrana
výstupu vzniká prolnutím
průhlednosti a pixelů, které
zajišťuje profesionální výsledky se
zanedbatelnou interferencí s
barvami pozadí. Termín Alfa
označuje 32bitový kanál
průhlednosti Alfa.
Bitmapa s
vektorovým
ořezem
Používá se pro dobře definované
hrany. Vznikne oříznutý obrázek s
obrysem oříznutí, se kterým lze
dále pracovat pomocí nástrojů
oříznutí. Na hrany obrázku lze
volitelně uplatnit prolínání, jímž
však neodstraníte barvu pozadí.
Vytvoření bitmapy s hranami v režimu Alfa:
1.
Vyberte položku Bitmapa s hranami v režimu Alfa v
rozevírací nabídce Typ výstupu.
Obrázky, animace a multimédia 335
2.
(volitelné) Tažením jezdce Šířka určete, do jaké míry se
na vnitřním okraji výřezu uplatní prolínání kanálu alfa.
3.
(volitelné) Nastavením jezdce Rozostření vyhlaďte
okraje oříznutého obrázku.
Vytvoření bitmapy s vektorovým ořezem:
1.
Vyberte příkaz Bitmapa s vektorovým ořezem v
rozevírací nabídce Typ výstupu.
2.
(volitelné) Tažením jezdce Prolnutí okrajů změkčete
(rozostřete) vnitřní okraj ořezu.
3.
(volitelné) Tažením jezdce Hladkost vyhlaďte okraje
oříznutého obrázku.
4.
(volitelné) Jezdec Nafouknutí nastavuje kladný nebo
záporný přesah obrázku přes okraj ořezu.
Klepnutím na tlačítko
Náhled můžete po každé
úpravě nastavení zkontrolovat výsledné změny.
Výběr oblasti pro zachování nebo odstranění
Vykreslení oblasti na obrázku určené pro zachování nebo
odstranění zajišťuje dvojice štětců. Nástroje se nazývají Štětec pro
přidání a Štětec pro odebrání a lze je používat nezávisle nebo
(což je obvyklejší) společně. Při použití obou nástrojů štětec
vykresluje oblast uvnitř obrysu, která je považována za smazanou
nebo zachovanou (podle typu štětce). Na určený počet pixelů
přilehlých k oblasti ořezu bude použito prolnutí.
Operace výběru je zdokonalena o několik režimů
zobrazení, které jsou k dispozici pro znázornění
výběru.
Tlačítka Zobrazit originál, Zobrazit tónovaně a
Zobrazit průhledně zobrazí obrázek v režimu
336 Obrázky, animace a multimédia
Barva
pozadí
•
pouze vybrané oblasti,
•
různých barevných odstínů napomáhajících
při složitých operacích výběru,
•
šachovnicové oblasti průhlednosti
označující odstranění.
V režimu Zobrazit průhledně lze nastavit jinou
barvu pozadí (na dolním okraji okna studia), která
vám pomůže odlišit zachovávané a odstraňované
oblasti.
Výběr oblastí obrázků pro zachování a odstranění:
1.
V okně Studio výřezu obrázku klepněte na tlačítko
Štětec pro přidání nebo
Štětec pro
odebrání v levé části pracovní plochy studia.
2.
(volitelné) Vyberte velikost štětce vhodnou pro oblast,
se kterou pracujete.
3.
(volitelné) Nastavte hodnotu Tolerance růstu, která
zajistí automatické rozbalení vybrané oblasti pod
kurzorem (výběrem barev podobných barvám v
aktuálním výběru).
Čím větší je hodnota, o to více se zvětší vybraná oblast.
Zrušením zaškrtnutí položky funkci vypnete.
4.
Kruhovým ukazatelem klepněte a přetáhněte jej přes
oblast, kterou chcete zachovat nebo odstranit (podle
výběru nástroje štětce pro přidání nebo odebrání).
Obrázky, animace a multimédia 337
Výběr oblasti pomocí klepnutí a tažení myší můžete
libovolně opakovat, dokud oblast nebude mít
požadovaný tvar.
Tlačítkem
výběr.
Zpět vrátíte zpět poslední provedený
Při jemném dolaďování výběru můžete mezi štětci pro
přidání a odebrání dočasně přepínat přidržením klávesy
Alt.
5.
Pokud generujete bitmapu s okraji v kanálu alfa, můžete
doladit výběr oblasti, která má být zachována nebo
odstraněna, ve Studiu výřezu obrázku (nejprve je nutné
zobrazit náhled). Obrázky s vektorovým ořezem lze
oříznout mimo studio použitím standardních ořezových
nástrojů aplikace WebPlus.
6.
Klepnutím na tlačítko
OK vytvořte výřez.
Přidání animace
V aplikaci WebPlus lze na libovolnou webovou stránku přidat
několik typů působivých efektů animace: animované výběry,
animace GIF (viz nápověda WebPlus) nebo soubory Flash
(SWF). Pro libovolné efekty animace můžete zobrazit náhled
animace a efekt přizpůsobit. Po umístění na web se animace
zobrazí jako statický obrázek. Jakmile však publikaci
vyexportujete a návštěvník danou stránku zobrazí ve webovém
prohlížeči, animace ihned ožijí.
Animované výběry
Animované výběry představují atraktivní způsob, jak přidat
vodorovný rolovací pohyb do záhlaví nebo propagovaného
sloganu.
338 Obrázky, animace a multimédia
Vytvoření animovaného výběru:
•
Klepněte na tlačítko
Vložit animovaný výběr v
rozevírací nabídce Webové objekty na panelu nástrojů
Média.
Úpravy nadefinovaných animovaných výběrů:
•
Poklepejte na výběr. Zobrazí se dialogové okno Vložit
animovaný výběr s aktuálním nastavením.
Soubory Flash
Soubor Flash (*.swf) představuje pohyblivou animaci, která
používá formát aplikace Flash™ Player. (Flash je vektorový
program navržený za účelem vytváření a zobrazení malých
souborů na webu.) Soubory Flash lze přidat na stránku (podobně
jako obrázky) a zde jsou přehrávány při zobrazení stránky bez
nutnosti náhledu v prohlížeči (nebo okně náhledu aplikace
WebPlus). Animace Flash lze vyjmout, kopírovat, přesunout a
měnit jejich velikost podobně jako jakoukoli jinou grafiku.
Chcete-li vidět některé soubory Flash v reálném nasazení, přejděte
na záložku Galerie, na které je umístěna skvělá kolekce proužků
Flash (s předem přiřazenými parametry Flash) s možností
snadného přizpůsobení. Tyto proužky jsou navrženy tak, aby
umožnily přizpůsobení vzhledu (například textu, obrázků nebo
barevných schémat) bez znalosti návrhu v prostředí Flash.
Vložení souboru Flash
1.
Klepněte na tlačítko
Vložit soubor Flash v
rozevírací nabídce Webové objekty na panelu nástrojů
Média.
2.
V dialogovém okně vyberte soubor Flash, který chcete
otevřít. (Klepněte na tlačítko Procházet... a pak vyberte
soubor SWF.)
Obrázky, animace a multimédia 339
Klepnutím na položku Možnosti exportu lze nepovinně
definovat jiný název souboru nebo jeho umístění.
Chcete-li uchovávat animaci mimo soubor aplikace
WebPlus (pomocí odkazu na zdrojový soubor), zrušte
zaškrtnutí políčka Vložit soubory na web.
3.
(Volitelné) V okně Parametry klepněte na tlačítko
Přidat... (nebo Upravit) a přidejte (nebo upravte)
parametry jako pár název-hodnota.
4.
(Volitelné) V okně Další soubory vytvořte knihovnu
souborů (například obrázků), které se používají k
vytvoření animace Flash. Lze ji považovat za místní
knihovnu, kde jsou podpůrné soubory snadno k dispozici
a lze na ně jednoduše odkazovat. Klepněte na tlačítko
Přidat... a pak přejděte na soubory, které chcete přidat.
(Opakovaným klepnutím se stisknout klávesou Ctrl nebo
Shift můžete vybrat souvislý nebo nesouvislý blok
souborů.)
5.
(Volitelné) Pole Zobrazení určuje způsob zobrazení
animace Flash na stránce aplikace WebPlus. Vyzkoušejte
různé možnosti opakování, průhlednosti, zarovnání,
škálování a kvality.
6.
Klepněte na tlačítko OK.
7.
Zobrazí se ukazatel
Vložení obrázku. Klepnutím
vložte soubor ve výchozí velikosti, nebo přetažením myši
nastavte vlastní velikost oblasti.
Úprava proužku Flash
Přidání zvuku a videa
Aplikace WebPlus umožňuje vylepšit webové stránky zvukovými
a filmovými soubory v řadě standardních formátů včetně
nestreamovaných i streamovaných médií.
340 Obrázky, animace a multimédia
Navíc aplikace WebPlus umožňuje zahrnout videa třetí strany
hostovaná na serveru www.youtube.com.
Zvuk
•
Pro přehrávání zvuků existují dvě možnosti: zvuk na
pozadí, kdy je zvuk načten a přehráván automaticky při
prvním zobrazení určité stránky v prohlížeči uživatele, a
propojený zvuk spouštěný klepnutím myší (například na
ikonu nebo objekt s hypertextovým odkazem).
Podporovány jsou zvukové formáty AIFF, AU, MIDI
(.mid, .midi), MP3, RealAudio (.ra, .ram) a WAV.
Video
•
Propojené video pracuje podobně jako propojený zvuk.
Podporovány jsou video formáty AVI, QuickTime
(.mov, .qt), MPEG (.mpg, .mpeg, .mpe, .mpv) a
RealVideo (.ram, .rv). (Nestreamované soubory musí být
před přehráním celé staženy do uživatelova počítače;
streamované soubory vyžadují speciální přehrávač, který
zapisuje příchozí data do mezipaměti a může zahájit
přehrávání před načtením celého klipu.)
•
Do vaší webové stránky lze začlenit videa YouTube,
která jsou publikována na Internetu. Na web nejsou
začleněna samotná videa, ale je vložen jedinečný
identifikátor videa na serveru YouTube. Vytvoří se tedy
odkaz z webové stránky zpět na server
www.youtube.com. Toto propojení umožňuje přidávat
mediální obsah na stránky, aniž byste museli jako
součást webu odesílat rozsáhlá videa.
Obrázky, animace a multimédia 341
U pozadí nebo propojeného zvuku (nebo videa) máte možnost
vložit zdrojový soubor na váš web a nemusíte soubory uchovávat
nezávisle. (Připomeňme si, že videa YouTube nelze na web vložit.)
Přestože vložení jakéhokoli souboru zvětšuje velikost webu, tato
možnost je nastavena standardně, protože se již nemusíte starat o
manipulaci s více samostatnými soubory a obávat se jejich
nechtěného vymazání. Při publikování vašeho webu zajistí aplikace
WebPlus export a kopírování vložených i samostatných souborů.
Přidání zvuku na pozadí na stránku:
1.
Klepněte pravým tlačítkem myši na stránku na pracovní
ploše a vyberte příkaz Vlastnosti stránky....
2.
Na záložce Efekty zaškrtněte políčko Použít zvukový
soubor a pak v dialogovém okně Otevřít přejděte na
zvukový soubor, který chcete přidat. Po výběru souboru
klepněte na tlačítko OK.
3.
Pokud nechcete soubor vložit, zrušte zaškrtnutí políčka
Vložit soubor zvuku na web.
4.
Chcete-li, aby se zvuk přehrával v nekonečné smyčce,
zaškrtněte políčko Přehrávat zvuk ve smyčce. Jinak
bude přehrán pouze jednou.
342 Obrázky, animace a multimédia
5.
(Volitelné) Nastavením možností exportu definujte
název exportovaného souboru a jeho fyzické umístění.
(Další informace naleznete v tématu Nastavení možností
exportu obrázkůna stránce 318.)
6.
Klepněte na tlačítko OK.
Zvukový soubor se stáhne a přehraje při zobrazení webové stránky
v prohlížeči.
Základní otázkou je, jakým způsobem má mít návštěvník možnost
spustit přehrávání daného mediálního souboru. Aplikace WebPlus
nabízí stejné základní možnosti pro oba druhy médií:
•
Z objektu s hypertextovým odkazem (nebo z
aktivního bodu): Začnete s existujícím objektem na
webu a vytvoříte jeho hypertextový odkaz v mediálním
souboru, nebo použijete aktivní bod nad obrázkem.
•
Z náhledu miniatury videa: Klepněte na miniaturu
vloženého videa a potvrďte přehrávání videa (pouze
videa YouTube).
•
Z ikony: Aplikace WebPlus poskytuje ikonu, která je
předem propojena s mediálním souborem. Tuto ikonu
můžete umístit na svou stránku.
•
Z obrázku: Vyberte externí soubor s obrázkem, který
potom aplikace WebPlus importuje a propojí s
mediálním souborem.
•
Vložené: Přehrávač médií se bude zobrazovat na vaší
publikované webové stránce (místo zobrazení po
klepnutí na odkaz, ikonu nebo obrázek). V aplikaci
WebPlus uvidíte značku na stránce, kde se bude
přehrávač zobrazovat.
S prvními dvěma možnostmi zůstane mediální soubor externí a
nemůže být vložen do vašeho webu. Možnosti 3 až 5 vám
umožňují vložení mediálního souboru.
Obrázky, animace a multimédia 343
Přidání propojeného zvuku nebo videa do objektu nebo
aktivního místa:
1.
Vyberte objekt nebo aktivní bod a pak vyberte položku
Hypertextový odkaz na panelu nástrojů Nástroje.
2.
V dialogovém okně vyberte položku Soubor. Tím
vytvoříte hypertextový odkaz ke zvukovém souboru na
vašem pevném disku.
3.
Klepnutím na tlačítko Procházet vyhledejte a vyberte
soubor médií a pak klepněte na tlačítko Otevřít.
4.
Pokud nechcete soubor vložit, zrušte zaškrtnutí políčka
Vložit soubor s obrázkem na web.
5.
(Volitelné) Nastavením možností exportu definujte
název exportovaného souboru a jeho fyzické umístění.
(Další informace naleznete v tématu Nastavení možností
exportu obrázkůna stránce 318.)
6.
Podle požadovaného způsobu zobrazení cíle odkazu
můžete vybrat rozsah cílových oken nebo rámců. (Další
informace naleznete v tématu Přidání hypertextových
odkazů a ukotvení na str. 100.)
7.
Klepněte na tlačítko OK.
Vložení videa YouTube
1.
Otevřete v prohlížeči web www.youtube.com a vyberte
video YouTube, na které chcete vytvořit odkaz.
2.
Zkopírujte adresu URL pro video (nebo vložte kód).
Adresa obsahuje alfanumerický identifikátor (například
ySnp4YXU6JQ), který jednoznačně identifikuje
videoklip.
344 Obrázky, animace a multimédia
3.
Klepněte na tlačítko
Vložit video YouTube v
rozevírací nabídce Média panelu nástrojů Webové
objekty.
4.
V dialogovém okně vložte adresu URL videa do
vstupního pole.
5.
(Volitelné) Zaškrtnutím či zrušením zaškrtnutí políček
povolte nebo zakažte tyto funkce:
•
Přehrát automaticky
Po načtení stránky automaticky přehraje video.
•
Opakovat
Přehrává video ve smyčce.
•
Zobrazit informace o videu
Zobrazí název a hodnocení videa.
•
Povolit režim celé obrazovky
Přidá tlačítko do okna videa, pomocí kterého může
uživatel rozhodnout, zda chce video zobrazit v
režimu přes celou obrazovku.
•
Zahrnout související videa
(Pokud je zaškrtnuto políčko Opakovat, funkce
Zahrnout související videa je automaticky
deaktivována. Chcete-li tuto funkci povolit, je nutné
zrušit zaškrtnutí políčka Opakovat.) Na konci videa
se zobrazí doporučená videa související s obsahem
aktuálního videa, které jste přehráli na stránce. Také
se zobrazí pruh pro vyhledávání, pomocí kterého
mohou uživatelé procházet a přehrávat další videa
YouTube na vašem webu.
•
Přehrát ve vysokém rozlišení
Přehraje video ve vysokém rozlišení, pokud bylo
samotné video vytvořeno pro přehrávání ve
vysokém rozlišením.
Obrázky, animace a multimédia 345
•
Zobrazit okraj
Přidá okraj kolem okna s videem. Klepnutím na dvě
tlačítka zobrazíte rozevírací palety, ve kterých
můžete vybrat až dvě barvy.
6.
Klepněte na tlačítko OK. Umístěte ukazatel myši
Vložit na místo, kde chcete umístit levý horní roh
vašeho videa.
7.
Chcete-li video vložit ve výchozí velikosti, jednoduše
klepněte tlačítkem myši.
– nebo –
Chcete-li určit velikost vkládaného videa, vymezte
tažením příslušnou oblast a uvolněte tlačítko myši.
Velikost videa můžete nastavit zcela libovolně. Pokud
však při tažení myší držíte stisknutou klávesu Shift,
zachová se při změně velikosti poměr stran videa.
Některé weby vyžadují, aby videa YouTube byla příležitostně nebo
pravidelně vyměňována za jiná. Některé servery mohou například
pravidelně hostovat dynamický žebříček nejsledovanějších 10 videí
nebo videí s tematickým obsahem. V obou případech umožňuje
aplikace WebPlus nahrazovat videa, aniž by to mělo vliv na jejich
umístění.
Chcete-li video YouTube nahradit za jiné, poklepejte na stávající
video YouTube. V zobrazeném dialogovém okně vložte dříve
zkopírovanou adresu URL videa do vstupního pole.
Vytvoření odkazu z ikony, obrázku nebo včleněného
přehrávače
1.
Vložit zvukový klip nebo
Klepněte na tlačítko
Vložit videoklip v rozevírací nabídce Média panelu
nástrojů Webové objekty.
2.
Procházením vyhledejte název mediálního souboru.
346 Obrázky, animace a multimédia
3.
Pokud nechcete soubor vložit, zrušte zaškrtnutí políčka
Vložit soubor s obrázkem na web.
4.
Vyberte způsob zobrazení odkazu (ikona, včleněný
objekt nebo obrázek).
5.
Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno a pak
klepnutím (nebo klepnutím a přetažením) pomocí
kurzoru umístěte ikonu, obrázek nebo značku na stránku.
Použití fotogalerie
Souběžné masivní rozšíření digitálních fotoaparátů a služeb
širokopásmového připojení k Internetu vytvořilo ideální
předpoklady k publikování kolekcí fotografií na webových
stránkách. Publikování kolekcí fotografií může mít různé cíle a
důvody, vyjmenujme alespoň některé:
•
umístění rodinných fotografií na hostitelských serverech,
aby k nim měli přístup i geograficky vzdálení příbuzní či
přátelé
•
zvláštní události (oslavy, vánoční večírky, setkání
spolužáků, dovolené ap.)
•
kolekce s katalogizujícími soupisy (např. zvířata, známky
ap.)
V aplikaci WebPlus můžete přidat fotografickou galerii založenou
na jazyce JavaScript nebo Flash™ na libovolnou webovou stránku.
Díky možnostem programu Flash můžete také využít galerie
některých atraktivních stylů, které nabízejí různé způsoby
prohlížení fotografií. Ve fotografických galeriích lze navigovat
pomocí ovládacího panelu umístěného nahoře nebo dole
(v závislosti na stylu galerie) a využívat následující prvky:
Obrázky, animace a multimédia 347
•
efekty přechodu
přes miniatury
(protější strana)
•
svislé uspořádání
miniatur
•
mřížkové
uspořádání
fotografií
•
zásobníky fotografií
•
objekty Lightbox
Fotografie lze importovat po souborech nebo složkách, případně
také ze zařízení TWAIN (digitální fotoaparát/skener). Při
standardním nastavení je automaticky upravena
velikost rozměrných fotografií při importu do galerie a fotografie
jsou exportovány s maximálním rozlišením 720 x 540 pixelů. Majíli fotografie rozměry menší než 720 x 540 pixelů, budou
ponechány beze změny.
Při importu je k dispozici volba umožňující správu více vybraných
fotografií najednou.
•
Fotografie lze zobrazit v požadovaném pořadí.
•
Lze provádět hromadné úpravy. K fotografiím lze přidat
popisky, otočit je* nebo upravit kontrast či jas.
•
Lze k nim přiřadit značky Exif a vytvářet vlastní
popisky.
•
Lze vytvářet a spravovat fotoalba.
348 Obrázky, animace a multimédia
*U fotografií z digitálního fotoaparátu lze využít funkci
automatického otočení (přepnutí orientace na šířku či na výšku)
(pokud tuto funkci podporuje daný fotoaparát).
Vytvoření galerie
Fotogalerii lze přidat na stránku stejně jako jednotlivou fotografii –
po shromáždění fotografií ze souborů, ze složky, fotoaparátu nebo
skeneru.
Výstupním formátem všech fotografií je formát JPG, bez
ohledu na původní typ fotografií a nastavení pomocí
voleb Soubor>Vlastnosti webu>Grafika.
Chcete-li vložit fotogalerii, postupujte takto:
1.
Klepněte na tlačítko
Vložit galerii fotografií
v rozevírací nabídce Obrázek panelu nástrojů
Standardní objekty.
2.
(Volitelné) Chcete-li změnit výchozí velikost fotografie a
nastavení kvality, klepněte na volbu Upřesnit. Výchozí
velikost fotografie odpovídá maximálnímu rozlišení pro
export obrázků.
3.
Vyberte typ fotogalerie, který chcete použít;
•
Profesionální galerie fotografií ve formátu Flash
(návštěvníci vašeho webu budou potřebovat
program Flash verze 9 nebo novější.)
•
Fotogalerie objektů Flash
(návštěvníci vašeho webu budou potřebovat
program Flash verze 8 nebo novější.)
•
Fotogalerie JavaScript
Obrázky, animace a multimédia 349
4.
Klepněte na tlačítko Další. V dialogovém okně vyberte
následující volby:
•
Přidání jednotlivých souborů
Chcete-li ručně vyhledat a poté otevřít soubory
fotografií, klepněte na volbu Přidat soubory.
Klepnutím se stisknutou klávesou Ctrl nebo Shift
můžete najednou vybrat více sousedících souborů,
resp. souborů, které spolu nesousedí. Fotografie
přidávané do aktuálního výběru si můžete nejprve
prohlédnout v okně Náhled.
- nebo -
•
Přidání všech souborů ve složce
Chcete-li vyhledat složku a poté přidat její obsah,
klepněte na tlačítko Přidat složku.
- nebo -
•
Přidání fotografií z digitálního fotoaparátu nebo
skeneru
Klepněte na tlačítko Přidat TWAIN. V případě
potřeby nejprve vyberte zdroj TWAIN před
načtením fotografií pomocí volby Vybrat zdroj...
z rozevírací nabídky. Můžete také určit složku, do
které mají být načtené fotografie uloženy. To lze
provést pomocí volby Nastavit složku pro export...
v rozevírací nabídce. Fotografie lze načíst
klepnutím na volbu Získat....
•
Chcete-li odstranit některé nebo všechny miniatury,
vyberte je a klepněte na tlačítko Odstranit.
Fotografie jsou v dialogovém okně Fotogalerie zobrazeny
v podobě miniatur.
5.
(Volitelné) Vyberte jednu nebo více miniatur v galerii
k manipulaci.
350 Obrázky, animace a multimédia
•
Pořadí fotografií můžete upravit pomocí tlačítek
Nahoru a
– nebo –
Dolů v dolní části dialogového okna.
Klepněte na volbu
zadejte číslo pozice.
•
Přesunout do umístění a
Chcete-li fotografii otáčet v intervalech o velikosti
90° ve směru hodinových ručiček, můžete klepnout
na tlačítko
Otočit.
– nebo –
Klepněte na sloupec Otočit doprava a v rozevírací
nabídce vyberte krok otáčení.
•
Chcete-li přidat popisek, klepněte na sloupec
Popisek a zadejte text, čísla či znaky.
•
Chcete-li vytvořit popisky ze značek fotografií ve
formátu Exif, IPTC nebo XMP, klepněte na volbu
Formátovat popisky. V rozevírací nabídce
vyberte typ značky a klepněte na volbu Přidat
značku. V poli Náhled popisku se zobrazí náhled.
Vyberte umístění pro přidání popisků –Přidat na
začátek popisku, Přidat na konec popisku nebo
Přepsat popisek. Klepněte na tlačítko OK.
•
Chcete-li najít a nahradit popisky, klepněte na volbu
Najít popisek. (Další informace naleznete
v tématu Použití funkce Najít a nahradit na
str. 245.)
•
Chcete-li upravit Jas nebo Kontrast, klepněte na
příslušný sloupec a zadejte požadované hodnoty
v rozsahu 0 až 100.
•
Chcete-li některou fotografii nahradit, klepněte
pravým tlačítkem na vybranou fotografii a poté
klepněte na položku Nahradit obrázek.
Obrázky, animace a multimédia 351
•
(Pouze pro volbu Profesionální galerie fotografií ve
formátu Flash) Chcete-li uspořádat fotografie do
alb, klepněte na volbu
Upravit alba.
Zaškrtněte políčko Povolit v galerii alba a vyberte
počet alb, která chcete použít (maximálně 24).
Přiřaďte k albům Název, Popis a volitelně také
Hudbu na pozadí, která se má přehrávat při
prohlížení alba v galerii. Klepněte na tlačítko OK.
•
(Pouze pro volbu Profesionální galerie fotografií ve
formátu Flash) Chcete-li k fotografiím přidat
hypertextové odkazy, klepněte na volbu
Upravit hypertextový odkaz. V dialogovém okně
vyberte volbu Typ hypertextového odkazu –
můžete nastavit prázdný hypertextový odkaz,
hypertextové odkazy na původní obrázek nebo
hypertextové odkazy na jiný cíl odkazu (například
Stránka webu nebo Internetová stránka). V případě
poslední volby je nutné poklepat na text Žádný
odkaz a následně vybrat cíl odkazu.
6.
Chcete-li vložit vybrané fotografie na web, zaškrtněte
políčko Vložit obrázky. Standardně jsou fotografie
uchovávány samostatně mimo soubor aplikace WebPlus
(a je použit odkaz na zdrojový soubor).
7.
Klepněte na tlačítko Další.
8.
Na panelu Styl galerie v horní části dialogového okna
vyberte požadovaný styl galerie. Každý typ nabízí jiný
styl procházení fotografií – v doprovodném okně Náhled
si můžete jednotlivé styly před použitím vyzkoušet.
U každého stylu si jistě všimnete ovládacího panelu,
který uživateli umožňuje procházení publikovaných
fotografií.
9.
(Volitelné) U vybraného stylu můžete prostřednictvím
panelu vpravo upravit různé volby galerie (doprovodná
hudba na pozadí, barva písma, automatické přehrávání
atd.).
352 Obrázky, animace a multimédia
Některé volby jsou specifické pro jednotlivé styly galerií
– například aktivace/deaktivace přechodů přes miniatury,
počet zobrazených miniatur, počet fotografií
v zásobníku, cíl hypertextového odkazu atd. Hodnota
Rozostření určuje míru rozostření mezi fotografiemi.
Volba automatického přehrávání bude automaticky
zobrazovat obrázky ve stanoveném (a nastavitelném)
časovém intervalu (v sekundách). V opačném případě lze
přehrávání fotografií v publikované fotogalerii aktivovat
prostřednictvím ovládacího panelu.
10. Klepněte na tlačítko Dokončit.
11.
Chcete-li vložit galerii se standardní velikostí,
umístěte zobrazený kurzor na požadované místo na
stránce a jednoduše klepněte myší.
– nebo –
Chcete-li určit velikost vkládané galerie, vymezte
tažením příslušnou oblast a uvolněte tlačítko myši.
Úprava fotogalerie
Galerii lze po přidání na webovou stránku upravovat. Lze přidávat,
odebírat fotografie, otáčet je, přidávat k nim popisky nebo je
upravit pomocí voleb Jas či Kontrast. Můžete také přepnout
stávající styl galerie na jiný, změnit hypertextové odkazy na
fotografie, hudbu na pozadí, barvu textu popisků nebo nastavit
automatické přehrávání v galerii (fotografie budou automaticky
zobrazovány v cyklu).
Obsahuje-li váš web více galerií, můžete spravovat dříve
nastavené hypertextové odkazy pomocí volby
Hypertextový odkaz ve Správci stránek. Vyberte volbu
Obrázek z galerie z rozevírací nabídky Typ.
Obrázky, animace a multimédia 353
Úprava fotogalerie:
1.
Vyberte některou již existující fotogalerii na webové
stránce.
2.
Poklepejte na tuto galerii.
Zobrazí se dialogové okno Fotogalerie. Dostupné volby
se shodují s volbami, které byly k dispozici při vytvoření
galerie.
3.
Chcete-li upravit některý atribut pro všechny fotografie
najednou, vyberte všechny fotografie pomocí
zaškrtávacího políčka v horní části sloupce obrázků a
proveďte požadované změny pomocí voleb v dolní části
seznamu fotografií.
Jakmile je galerie již umístěna na stránce, můžete změnit její
velikost přetažením rohu objektu galerie. Chcete-li zachovat poměr
stran, podržte při přetahování stisknutou klávesu Ctrl.
Propojení vzdálených obrázků
Můžete vytvořit odkaz na libovolný obrázek, který je aktuálně
dostupný v síti Internet. Chcete-li se však vyhnout porušení
autorských práv, doporučujeme používat vždy obrázky
poskytované spolehlivými službami obrázkových databází. Můžete
samozřejmě vytvořit odkaz také na jiné obrázky (umístěné
například na webu kolegů či přátel), u kterých nejsou autorská
práva žádným problémem, avšak vždy je slušností si nejprve
vyžádat souhlas k použití!
Vložení odkazu na vzdálený obrázek:
1.
Použijte volby Vložit>Obrázek>Vzdálený odkaz....
2.
V dialogovém okně zadejte absolutní adresu URL
obrázku.
3.
Klepněte na tlačítko OK.
354 Obrázky, animace a multimédia
4.
Ukazatel myši se změní na ukazatel vložení obrázku
. Váš další postup bude záviset na počáteční
velikosti a umístění obrázku.
5.
Chcete-li obrázek vložit ve výchozí velikosti, jednoduše
klepněte tlačítkem myši.
– nebo –
Chcete-li určit velikost vkládaného obrázku, vymezte
tažením požadovanou plochu a pusťte tlačítko myši.
13
Čáry, tvary a
efekty
356 Čáry, tvary a efekty
Čáry, tvary a efekty 357
Kreslení a úpravy čar
Aplikace WebPlus nabízí nástroje Tužka, Rovná čára a Pero pro
kreslení čar od ruky, přímek a zakřivených nebo rovných čar.
Nástroj
Tužka umožňuje kreslit
od ruky zakřivené čáry a tvary od ruky.
Nástroj
Rovná čára slouží ke
kreslení přímek, pravítek nahoře nebo
dole na stránce nebo vodorovných čar
pro oddělení oddílů či zvýrazněných
nadpisů.
Nástroj Pero umožňuje spojit
řadu úseků čáry (které mohou být
zakřivené nebo rovné) propojením
teček pomocí myši.
358 Čáry, tvary a efekty
Jakoukoli zakřivenou čáru lze uzavřít (spojením konců
čar) a vytvořit tak vlastní tvar (podrobné informace
najdete v tématu Kreslení a úpravy tvarů na str. 363)
Kreslení čar
Kreslení čáry od ruky (pomocí nástroje Tužka):
1.
nástroj Tužka z nabídky Čára panelu
Klepněte na
nástrojů Standardní objekty.
2.
Klepněte na místo, kde má čára začínat, a při kreslení
držte stisknuté tlačítko myši. Čára se ihned zobrazí a
sleduje pohyby myši.
3.
Čáru ukončíte uvolněním tlačítka myši. Čára se
automaticky vyhladí s použitím minimálního počtu uzlů.
4.
Chcete-li čáru prodloužit, umístěte kurzor na jeden z
jejích červených koncových uzlů. Kurzor se změní a
bude obsahovat symbol plus (+). Klepnutím na uzel a
jeho tažením přidejte nový úsek čáry.
Kreslení rovné čáry (pomocí nástroje Přímka):
1.
Klepněte na
nástroj Rovná čára z nabídky Čára
panelu nástrojů Standardní objekty.
2.
Klepněte do místa, kam chcete umístit počátek čáry, a
táhněte jej do koncového bodu. Čára se ihned zobrazí.
Chcete-li omezit úhel přímky na kroky po 15°, podržte
při přetahování stisknutou klávesu Shift. (Toto je
snadný způsob vytváření přesně svislých nebo
vodorovných čar.)
Čáry, tvary a efekty 359
3.
Chcete-li čáru prodloužit, umístěte kurzor na jeden z
jejích červených koncových uzlů. Kurzor se změní a
bude obsahovat symbol plus (+). Klepnutím na uzel a
jeho tažením přidejte nový úsek čáry.
Kreslení jednoho nebo více úseků čáry (nástrojem
Pero):
1.
Klepněte na
nástroj Pero z nabídky Čára panelu
nástrojů Standardní objekty. Na kontextovém panelu
nástrojů Křivka můžete třemi tlačítky vybrat druh úseku,
který chcete nakreslit:
Přímý úsek je jednoduše
rovná čára propojující dva uzly.
(Klávesová zkratka: Stiskněte 1)
Bézierovský úsek je
zakřivený, se zobrazenými
ovládacími úchyty pro přesné
úpravy.
(Klávesová zkratka: Stiskněte 2)
Inteligentní úseky se
zobrazují bez viditelných ovládacích
úchytů a k propojování jednotlivých
uzlů využívají automatické
přizpůsobování křivky. Jsou užitečné
zejména při sledování obrysů
zakřivených objektů a obrázků.
(Klávesová zkratka: Stiskněte 3)
2.
Vyberte typ úseku a potom klepněte do místa, kam
chcete umístit začátek čáry.
360 Čáry, tvary a efekty
•
V případě rovného úseku klepněte znovu (nebo
přetáhněte), čímž vytvoříte nový uzel na místě
požadovaného konce úseku. Klepnutím s
podrženou klávesou Shift zarovnáte úsek v
intervalech po 15° (užitečné pro rychlé pravoúhlé
spoje).
•
V případě úseku ve tvaru Bézierovy křivky
klepněte znovu, čímž vytvoříte nový uzel, a
vytáhněte z něj ovládací úchyt. Ovládací úchyty
fungují jako magnety, které modelují křivku do
tvaru. Vzdálenost mezi úchyty určuje hloubku
výsledného nového zakřiveného úseku čáry.
Dalším klepnutím určete, kde má úsek končit.
Potom se zobrazí zakřivený úsek. Dokončený úsek
bude možné vybrat.
•
Pro inteligentní úsek klepněte znovu a vytvořte
tak nový uzel. Úsek se zobrazuje jako hladká
přizpůsobená křivka (bez viditelných ovládacích
úchytů) mezi novým a předcházejícím uzlem. Před
uvolněním tlačítka myši můžete přetažením čáru
ohýbat jako při ohýbání drátu. Pokud je předchozí
rohový uzel na čáře rovněž inteligentní, ohebnost
se rozšíří zpět na předcházející úsek. Klepnutím s
podrženou klávesou Shift vytvořte nový uzel,
který bude zarovnán v intervalech 15° s
předcházejícím uzlem.
3.
Chcete-li rozšířit stávající čáru, opakujte krok 2 pro
každý nový úsek. Každý úsek může být jiného typu.
4.
Jestliže chcete čáru ukončit, stiskněte klávesu Esc,
poklepejte myší nebo vyberte jiný nástroj.
Úprava čar
K úpravě čar po nakreslení použijte nástroj Tužka společně s
kontextovým panelem nástrojů Křivka. Postupy jsou stejné bez
Čáry, tvary a efekty 361
ohledu na to, zda upravujete samostatný objekt čáry nebo obrys
uzavřeného tvaru.
Při výběru se u každého typu čáry zobrazí hranaté uzly, které lze
použít ke změně tvaru čar.
Informace o úpravě čar naleznete v nápovědě aplikace WebPlus.
Nastavení vlastností čáry
Všechny čáry včetně těch, které ohraničují tvary, mají řadu
vlastností, například barvu, tloušťku, měřítko, zakončení, spojení
(roh) a zarovnání tahu. Tyto vlastnosti lze měnit u libovolné čáry
od ruky a rovné či zakřivené čáry a také u ohraničení tvaru.
Textové rámečky, obrázky, tabulky a objekty uměleckého textu
mají rovněž vlastnosti čáry.
V aplikaci WebPlus lze řídit polohu tahu (tj. tloušťku čáry)
vzhledem k cestě objektu, tj. k čáře, která definuje hranice objektu.
Změna vlastností čáry u vybraného objektu:
•
Na záložce Vzorníky nelze změnit barvu a odstín
čáry. Případně můžete použít záložku Barva a použít
barvu na vybraný objekt v dialogovém okně pro míchání
barev.
Čára a výplň objektu může být vykreslena plnou nebo
přechodovou barvou a lze také použít efekty bitmapy a
průhlednosti.
•
Pomocí záložky Čára, kontextového panelu nástrojů
(zobrazeného při výběru čáry) a dialogového okna Čára a
okraj lze změnit tloušťku a typ čáry a další její vlastnosti.
Vyberte tloušťku čáry a v rozevíracích polích vyberte typ
čáry.
362 Čáry, tvary a efekty
Rozevírací nabídka na záložce Čára v kontextovém panelu nástrojů
a v dialogovém okně Čára a okraj obsahuje tyto styly: Žádné,
Jednoduché, Kaligrafické a několik stylů čáry Čárkovaná a
Dvojitá, jak je znázorněno dále.
Čáry lze dále přizpůsobit různými technikami:
U tečkovaných a čárkovaných čar můžete vybrat
některý z pěti stylů čáry (viz výše).
- nebo (pouze na záložce a v dialogovém okně)
Přetažením posuvníku Vzor přerušování
nastavte celkovou délku vzoru (počet polí
nalevo od posuvníku) a délku čárkování (počet
černých polí).
Obrázky znázorňují čáry s délkou vzoru a
čárkování (1) 4 a 2 a (2) 5 a 4:
U dvojitých čar můžete vybrat některý ze čtyř
stylů čáry Dvojitá (viz výše).
(Pouze na záložce) U kaligrafických čar s
proměnlivou tloušťkou (nakreslených jakoby
perem se čtvercovou špičkou taženou pod
různými úhly) vyberte v rozevírací nabídce styl
kaligrafické čáry (protilehlé) a pak pomocí pole
Čáry, tvary a efekty 363
Kaligrafický úhel nastavte úhel špičky pera
podle následujících příkladů.
Lze rovněž měnit Zakončení (konec) a Spojení (roh), v němž se
dvě čáry protínají.
V dialogovém okně Čára a okraj jsou uvedeny všechny vlastnosti
čáry včetně možností pro výběr okraje, stínování či tónování,
měřítka konců čáry a navíc dekorativní fotografické rámečky pro
orámování fotografií.
Přístup ke všem vlastnostem čáry
•
Klepněte na tlačítko
Čára/okraj v rozevírací
nabídce Výplň na panelu nástrojů Nástroje.
V dialogovém okně můžete na záložce Čára upravit
všechny vlastnosti čáry (podrobnosti viz výše) a na
záložce Okraj lze využít fotografické okraje.
Kreslení a úpravy tvarů
Rychlé tvary jsou předem navržené objekty různorodých tvarů,
které můžete ihned přidat na svou stránku.
364 Čáry, tvary a efekty
Po nakreslení rychlého tvaru jej můžete měnit pomocí ovládacích
úchytů a upravit jeho vlastnosti například použitím plných nebo
přechodových barev, bitmap (včetně svých vlastních
bitmapových obrázků!) a efektů průhlednosti na obrysy a výplně
objektu.
Jiným způsobem vytvoření tvaru je nakreslení čáry (nebo řady
úseků čar) a následné propojení jejích počátečních a koncových
uzlů, tedy vytvoření uzavřeného tvaru.
Rychlé tvary
Nabídka Rychlé tvary na panelu
nástrojů Standardní objekty
obsahuje širokou škálu obvykle
používaných tvarů včetně
rámečků, oválů, šipek,
mnohoúhelníků, hvězdiček,
krychlí a válců.
Po přidání na stránku je rovněž možné použít kontextový panel
nástrojů Rychlé tvary umístěný nad pracovní plochou k záměně,
úpravě tloušťky čáry, barvy, stylu a dalších atributů rychlého tvaru.
Čáry, tvary a efekty 365
Vytvoření rychlého tvaru:
1.
Klepněte na tlačítko
Rychlý tvar na panelu
nástrojů Standardní objekty a vyberte tvar.
2.
Klepnutím na stránku vytvořte nový tvar o výchozí
velikosti.
- nebo Tažením po stránce nastavte velikost tvaru. Jakmile bude
mít tvar správnou velikost, uvolněte tlačítko myši.
Chcete-li nakreslit omezený tvar (například kružnici):
•
Podržte při tažení klávesu Shift.
Všechny rychlé tvary lze umísťovat, měnit jejich velikost, otáčet
a vyplňovat. Navíc je můžete tvarovat s použitím upravitelných
posuvných úchytů okolo rychlého tvaru. Každý tvar se mění
logickým způsobem, což umožňuje pozměnění jeho přesného
vzhledu.
Úprava vzhledu rychlého tvaru:
1.
Klepnutím na rychlý tvar zobrazte okolo tvaru jeden
nebo více posuvných úchytů. Tyto úchyty se liší od
vnitřních úchytů výběru. Různé rychlé tvary mají odlišné
úchyty s různými samostatnými funkcemi.
2.
Chcete-li změnit vzhled rychlého tvaru, přetáhněte jeho
úchyty.
Chcete-li zjistit funkci jednotlivých úchytů pro konkrétní
tvar, přesuňte nad úchyt nástroj Ukazatel a přečtěte si
řádek nápovědy.
366 Čáry, tvary a efekty
Uzavřené tvary
Jakmile nakreslíte nebo vyberete čáru, uvidíte její uzly. Uzly
zobrazují koncové body každého úseku čáry. Křivky kreslené od
ruky mají obvykle mnoho uzlů; úseky přímých nebo zakřivených
čar mají pouze dva. Tvar můžete vytvořit kreslením čáry zpět do
jejího počátečního bodu.
Vytvoření tvaru z vybrané čáry:
•
Vyberte čáru pomocí nástroje Ukazatel a klepněte na
Zavřít křivku na kontextovém panelu
tlačítko
nástrojů Křivka.
Můžete provést i opačný postup, tedy otevřít tvar a přidat jeden
nebo několik úseků čáry.
Otevření čáry nebo tvaru:
1.
Pomocí nástroje Ukazatel vyberte uzel, ve kterém chcete
přerušit tvar.
Čáry, tvary a efekty 367
2.
Klepněte na tlačítko
Zalomit křivku na
kontextovém panelu nástrojů Křivka. Čára bude
rozdělena na dvě. Z tvaru se stane čára s vybraným
uzlem rozděleným do dvou uzlů, přičemž na každém
konci nové čáry bude jeden.
3.
Nyní můžete pomocí nástroje Ukazatel změnit tvar čáry
dle potřeby.
Úprava tvarů
•
Na záložce Čára změňte pomocí posuvníku Tloušťka
tloušťku (sílu) nebo typ okraje tvaru. Pokud chcete
použít jiný styl čáry (tečkovaná, přerušovaná atd.),
klepněte na střední rozevírací nabídku.
•
Na záložce Barva nebo Vzorníky lze změnit barvu čáry
nebo výplně tvaru (pevná, přechodová, bitmapová).
Podrobné informace naleznete v tématu Použití plných
barev nebo Práce s přechody a bitmapovými
výplněmi.
•
Záložka Průhlednost umožňuje použít efekt přechodu
nebo průhlednosti bitmapy. Podrobné informace
naleznete v tématu Práce s průhledností.
Použití 2D efektů filtrů
Aplikace WebPlus nabízí řadu efektů filtrů, které můžete použít k
transformaci libovolného objektu. 3D efekty filtrů, které umožňují
vytvořit dojem povrchu s texturou, jsou popsány jinde (viz
str. 372). Toto téma se zabývá výhradně 2D efekty filtrů.
Následující příklady znázorňují použití 2D efektů filtrů na písmeno
A.
368 Čáry, tvary a efekty
Vržený stín
Vnitřní stín
Vnitřní zkosení Vnější zkosení
Vnější záře
Vnitřní záře
Reliéf
Poduškový
reliéf
Gaussovské
rozostření
Rozostření
zvětšením
Kruhové
rozostření
Pohybové
rozostření
Barevná výplň
Prolnutí
okrajů
Obrys
Odraz
Čáry, tvary a efekty 369
Záložka Styly ve
Studiu nabízí řadu 2D
efektů filtrů
připravených k
použití.
Předdefinované filtry
(například stíny,
zkosení, odrazy nebo
rozostření) jsou
uspořádány v
galeriích podle
kategorií. Jednotlivé
kategorie nabízejí
mírné variace efektu
kategorie. Klepnutím
na miniaturu použijete
daný efekt na vybraný
objekt.
Chcete-li mít úplnou kontrolu nad 2D efekty filtrů, můžete použít
funkci
Efekty filtrů.
Použití 2D efektů filtrů:
1.
Vyberte objekt a pak klepněte na tlačítko
Efekty
filtrů v rozevírací nabídce Efekty panelu nástrojů
Nástroje.
2.
Pokud chcete použít konkrétní efekt, zaškrtněte jeho
políčko v seznamu vlevo.
3.
Chcete-li upravit vlastnosti určitého efektu, vyberte jeho
název a upravte ovládací prvky v dialogovém okně.
370 Čáry, tvary a efekty
Kombinovaný efekt lze měnit úpravou posuvníků a
zadáním konkrétních hodnot. (Lze rovněž vybrat
posuvník a měnit jej pomocí kláves se šipkami.)
Možnosti se liší podle jednotlivých filtrů.
4.
Klepnutím na tlačítko OK použijete efekt na vybraný
objekt, případně klepnutím na tlačítko Storno změny
zrušíte.
Vytváření odrazů
Jednoduchým způsobem, jak stránce přidat na eleganci, je použití
svislého odrazu na vybraný objekt. Efekt je poutavý zvláště u
obrázků, může však být neméně působivý i u uměleckého textu,
například v názvu stránky nebo v pruhu textu. Kombinací
nastavení lze řídit výšku, krytí, posun a rozostření odrazu.
Vytváření obrysů
Aplikace WebPlus umožňuje vytvářet barevné obrysy objektů, což
je vhodné zejména pro text a tvary (jako efekt filtru). U obrysu lze
zvolit jeho tloušťku, barevnou výplň, průhlednost a režim prolnutí.
Obrys může také nabýt podobu přechodové výplně, jedinečné
výplně kontury (výplň postupuje od vnitřního k vnějšímu okraji
tloušťky obrysu) nebo vzorové výplně a může být umístěn uvnitř,
vně nebo ve středu hrany objektu.
Čáry, tvary a efekty 371
Podobně jako u jiných efektů, i efekt obrysu lze zapnout nebo
vypnout. Je možné použít kombinaci 2D a 3D efektů filtrů na
obrys, a to zaškrtnutím dalších možností v dialogovém okně Efekty
filtrů.
Použití nástroje Stín
Stíny propůjčují vašemu dílu elegantní vzhled a hloubku, zejména
pokud je použijete u obrázků, textových objektů nebo tvarů.
Aplikace WebPlus umožňuje snadné vytváření stínů pomocí
nástroje Stín v rozevírací nabídce Efekty panelu nástrojů
Nástroje. Tento nástroj poskytuje volnou kontrolu nad efektem
stínu a umožňuje vytváření upravitelných základních a zkosených
hranových stínů pro libovolný objekt aplikace WebPlus.
Základní stín (vlevo) a zkosený hranový stín (vpravo) použitý na
základní pravoúhlý rychlý tvar.
Barvu, krytí, rozostření, měřítko a vzdálenost stínu lze upravit
pomocí řídicích uzlů přímo na stránce (nebo na kontextovém
panelu nástrojů Stín). Přetažením uzlů směrem k počátku stínu
nebo od něj lze upravit rozostření a krytí stínu. Barvu lze změnit
výběrem uzlu Barva a volbou nové barvy na záložce Barvy nebo
Vzorníky. V závislosti na tom, zda je vyžadován základní nebo
zkosený stín, může být počátek umístěn ve středu (viz ukázku níže)
nebo na hraně objektu.
372 Čáry, tvary a efekty
(A) Rozostření, (B) Počátek stínu, (C) Krytí, (D) Barva, (E)
Měřítko
Již vytvořený stín lze doladit pomocí dialogového okna Efekty
filtrů.
Použití 3D efektů filtrů
3D efekty filtrů přesahují rozměr 2D efektů filtrů (jako jsou
efekty stínu, záře, zkosení a reliéfu) a vytvářejí dojem textury na
povrchu samotného objektu. Pomocí dialogového okna Efekty
filtrů lze použít na tentýž objekt více efektů. Mějte na paměti, že
žádný z těchto 3D efektů se neprojeví na nevyplněném objektu –
teprve na výplni se efekt projeví.
Záložka Styly ve Studiu je vhodným místem, kde začít
experimentovat s 3D efekty filtrů. Najdete tu několik kategorií
galerií s mnoha předdefinovanými 2D a 3D efekty a různými
nastaveními
Čáry, tvary a efekty 373
Najdete zde celou řadu
zajímavých předvoleb
3D povrchů a textur v
různých kategoriích
(Předvolby – výchozí,
Předvolby – zábava,
Předvolby – materiály a
Textura). Kategorie
Předvolby – materiály
nabízí realistické efekty,
jako je Sklo, Kovový
nebo Dřevo atd. Po
klepnutí na kteroukoli
miniaturu bude efekt
použit na vybraný
objekt. Za předpokladu,
že objekt obsahuje
barvu, bude výsledek
okamžitě patrný.
Můžete také přizpůsobit předvolby záložky Styly nebo sami
použít jeden nebo více konkrétních efektů pomocí dialogového
okna Efekty filtrů.
Použití 3D efektů filtrů:
1.
Efekty filtrů v rozevírací
Klepněte na tlačítko
nabídce Efekty panelu nástrojů Nástroje.
2.
Zaškrtněte políčko 3D efekty vlevo. Políčko 3D
osvětlení je ve výchozím nastavení zaškrtnuto.
3.
Úpravou posuvníků hlavních ovládacích prvků lze měnit
celkové vlastnosti jednotlivých vybraných 3D efektů.
•
Rozostření určuje množství použitého vyhlazování.
Vysoká míra rozostření budí dojem širších,
pozvolnějších změn výšky.
374 Čáry, tvary a efekty
4.
•
Hloubka určuje, nakolik strmé se budou jevit
změny hloubky.
•
Tlačítko
je obvykle stisknuté, což znamená
propojení obou posuvníků – výrazné změny
parametru Hloubka jsou vyhlazeny parametrem
Rozostření. Pokud chcete upravovat posuvníky
nezávisle, klepnutím tlačítko vypněte.
(Volitelné) V případě potřeby lze rozbalit panel náhledu
Zobrazit/skrýt náhled. Je-li
klepnutím na tlačítko
panel rozbalen, efekty budou použity pouze v okně
náhledu. Pokud je panel sbalen (opětovným klepnutím na
tlačítko), efekty filtrů budou použity přímo na objektu na
stránce. První z metod umožňuje pracovat pouze na
efektu a dolaďovat jej, aniž by u toho překážely ostatní
objekty na stránce. Pomocí tlačítek pro zvětšení nebo
zvětšení zobrazení nebo zadáním procentuální hodnoty
zvětšení můžete snáze pracovat na detailech.
5.
V seznamu 3D efekty vyberte požadovaný efekt a
můžete se pustit do experimentů s dostupnými
parametry.
Použití stylů objektu
Styly objektů jsou pro návrh užitečné podobným způsobem jako
styly textu a schémata barev. Po vytvoření vhodné sady atributů
– vlastností jako barva čáry, výplň, ohraničení – ji lze uložit jako
pojmenovaný styl. Aplikace WebPlus si pamatuje objekty, které
tento styl používají. Styl je uveden na záložce Styly a lze jej
následně použít pro nové objekty.
Čáry, tvary a efekty 375
Záložka Styly obsahuje
několik galerií předem
navržených stylů, které
můžete použít pro
libovolné objekty nebo
upravit podle vlastních
potřeb. Jsou k dispozici
samostatné galerie pro
kategorie efektů jako
rozostření, 3D, okraje,
pokřivení, stíny a
materiály (například
kovy), přičemž každá z
kategorií se dělí na další
podkategorie.
Použití stylu objektu na jeden nebo více objektů:
1.
Zobrazte záložku Styly.
2.
V rozevíracím seznamu vyberte pojmenovanou kategorii
stylů (například Rozostření) a v dolním okně vyberte
podkategorii.
3.
V okně si prohlédněte miniatury dostupných stylů (ve
výchozím nastavení se zobrazí tvary ozubeného kola).
4.
Klepnutím na miniaturu stylu aplikujte styl na vybrané
objekty.
376 Čáry, tvary a efekty
Odstranění stylu objektu z galerie
•
Klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu a vyberte
příkaz Odstranit.
Zrušení propojení objektu a definice jeho stylu:
•
Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt a vyberte
příkaz Formát>Styl objektu>Zrušit propojení.
Ukládání stylů objektu
Vytvoření nového stylu objektu na základě atributů
existujícího objektu:
•
Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt a vyberte
příkaz Formát>Styl objektu>Vytvořit.
Globální uložení stylů objektů webu:
1.
Vyberte příkaz Uložit výchozí... v nabídce Nástroje.
2.
V dialogovém okně zaškrtněte políčko Styly objektů a
klepněte na tlačítko Uložit.
Přidání dimenzionality (Okamžité 3D)
Pomocí funkce Okamžité 3D můžete snadno transformovat ploché
tvary (zobrazené) a text do trojrozměrných objektů.
Aplikace WebPlus umožňuje kontrolu nad nastaveními 3D efektů,
jako například:
Čáry, tvary a efekty 377
•
Zkosení. Použijte několik přednastavení zaoblení a
prokreslení nebo vytvořte svá vlastní pomocí editoru
vlastních profilů zkosení.
•
Světlost. Lze umístit až osm upravitelných a samostatně
vybarvených světel pro zajištění dramatických
světelných efektů.
•
Efekty soustruhu. Vytvářejte konturované objekty
(např. korek láhve) pomocí editoru vlastních profilů
soustružení a ovládacího prvku vytlačení.
•
Textura. Kontrolujte, jak bude textura vytlačena na
objektech s neplnými výplněmi.
•
Prohlížení. Objektem lze otáčet ve třech rozměrech.
•
Materiál. Kontrolujte rozsah, v jakém má osvětlení efekt
na povrchy objektů (skvělé pro trojrozměrný umělecký
text).
Vždy připravený kontextový panel nástrojů 3D nad vaší pracovní
plochou vám umožňuje konfigurovat výše uvedená nastavení –
každé nastavení se týká 3D efektu použitého na vybraný objekt. U
ovládacích prvků objektů umístěných na stránce můžete provádět
3D transformace s použitím červeného oběžného kruhu, který
funguje jako osa, ze které můžete provádět otáčení okolo os X, Y a
Z ve vztahu ke své stránce. Pozorujte, jak se mění kurzor při
umístění nad uzly červených kruhů nebo drátový model.
Otočení na
ose X
Otočení na
ose Y
Otočení na
ose Z
Otočení na
ose X a Y
378 Čáry, tvary a efekty
Provádějte transformaci okolo os 3D objektů namísto os
svých stránek, a sice podržením klávesy Ctrl během
transformování.
Můžete také upravit úhel a vyvýšení jednotlivých „aktivních“
světel na stránce přetažením ukazatele světla do místa, které
simuluje světelný zdroj.
Po jakékoli transformaci zůstane podkladový základní
objekt upravitelný.
Přidání dimenzionality:
1.
Vyberte objekt a pak klepněte na tlačítko
Okamžité
3D v rozevírací nabídce Efekty na panelu nástrojů
Nástroje. Objekt okamžitě převezme trojrozměrnou
charakteristiku se zobrazeným červeným oběžným
kruhem v popředí objektu.
2.
Klepněte na kategorii 3D efektů z první rozevírací
nabídky na kontextovém panelu nástrojů 3D; možnosti
panelu se dynamicky mění podle aktuálně vybrané
kategorie. Další informace naleznete v nápovědě k
aplikaci WebPlus.
Klepnutím na tlačítko Obnovit výchozí v kontextovém
panelu nástrojů vrátíte objekt zpět do původní
transformace.
Chcete-li vypnout 3D efekty:
•
Klepněte na tlačítko Odebrat 3D na kontextovém panelu
nástrojů. V každém případě můžete klepnout na tlačítko
Okamžité 3D na panelu nástrojů Nástroje a efekt znovu
aplikovat.
Čáry, tvary a efekty 379
Chcete-li upravit vlastnosti základny 3D objektu:
•
Vyberte 3D objekt, potom klepněte na tlačítko Upravit
základní objekt v pravém dolním rohu 3D objektu.
Zobrazí se původní tvar objektu, ve kterém můžete pomocí úchytů
výběru měnit velikost a otočení.
380 Čáry, tvary a efekty
14
Barva, výplně a
průhlednost
382 Barva, výplně a průhlednost
Barva, výplně a průhlednost 383
Použití plných barev
Plné barvy lze
na objekt
použít pomocí
záložky Barva,
Vzorníky nebo
dialogového
okna.
Tlačítka pro volby políčka na záložce nabízejí řadu funkcí, které
umožňují použít barvy na objekty různých druhů:
•
Plné barvy lze použít na výplň nebo řádek objektu.
Podle očekávání mají rychlé tvary a uzavřené tvary (viz
téma Kreslení a úpravy tvarů na str. 363) vlastnosti
čar a výplní.
•
Čára od ruky nebo zakřivené čáry mohou převzít
barvy čáry, ale také barvu výplně při vytváření
uzavřených tvarů přímo z čáry.
•
Vybrané umělecké a textové objekty kreativních
rámečků mohou převzít výplň pozadí, čáry a barvu
textu. Barva textu představuje výplň textu a výplň
pozadí je oblastí, která se vykresluje bezprostředně za
textem.
384 Barva, výplně a průhlednost
Text rámečku HTML přebírá pouze výplň pozadí a
barvu textu.
•
Textové rámečky (na obrázku) a buňky tabulky
mohou mít výplň na pozadí nezávislou na obsažených
znacích.
Použití plné barvy pomocí záložky Barva:
1.
Vyberte objekty nebo zvýrazněte rozsah textu.
2.
Klepněte na záložku Barva a v rozevíracím seznamu
vyberte několik barevných režimů (RGB, CMYK, HSL
nebo odstíny šedé).
3.
Klepněte na tlačítko
Výplň,
Čára nebo
Text na horním okraji záložky a určete, kde chcete
použít barvu. Barva podtržení odpovídá barvě vybraného
objektu. Pro vybraný text rámečku bude výplň
představovat barvu pozadí textu (ale nikoli barvu pozadí
rámečku).
4.
Vyberte barvu z barevného spektra nebo použitím
posuvníků podle typu vybraného barevného režimu.
Proč nepoužijete ovládací prvek
Výběr barev k
definici barvy? Vyberte nástroj a klepnutím v
libovolném místě pracovní plochy načtěte barvu pod
kurzorem.
V režimu barev RGB můžete použít šestnáctkové
kódování barev. Na záložce Barva klepněte na tlačítko
Nabídka záložky.
Barva, výplně a průhlednost 385
Použití plné barvy pomocí záložky Vzorníky:
1.
Vyberte objekty nebo zvýrazněte rozsah textu.
2.
Klepněte na záložku Vzorníky.
3.
Klepněte na tlačítko
Výplň,
Čára nebo
Text na horním okraji záložky a určete, kde chcete
použít barvu.
4.
Vyberte vzorek barvy na Paletě webu
(často používané barvy a barvy použité na vašem webu)
nebo na standardní Paletě (standardní barvy RGB nebo
tématické předvolby, jako jsou například barvy
WebSafe).
Případně použitím příkazu Formát>Výplň... použijte barvu
prostřednictvím dialogového okna.
Změna plného barevného odstínu nebo stínování (jasu):
1.
Vyberte objekt a na záložce Barva klepněte na
požadované tlačítko Výplň, Čára nebo Text.
2.
V rozevírací nabídce režimu Barva vyberte položku
Tónování.
3.
Přetažením posuvníku Stínování/Odstín nalevo nebo
napravo ztmavte nebo zesvětlete počáteční barvu. Do
pole také můžete zadat hodnotu v procentech (zadáním
hodnoty 0 ve stupním poli se vrátíte na původní barvu).
Na záložce Vzorníky lze také objekt natónovat použitím posuvníku
Tónování nebo přímým zadáním hodnoty.
386 Barva, výplně a průhlednost
Aplikace WebPlus automaticky přidá použité barvy na
Paletu webu na kartě Vzorníky.
Změna aktuální palety:
•
Klepnutím na tlačítko
Paleta zobrazíte a upravíte
barvy ze standardních palet RGB, WebSafe nebo výběru
tematických palet. Barvy lze přidat, upravit nebo
odstranit z palety webu nebo z jiných palet.
Použití schémat barev
Aplikace WebPlus nabízí rozsáhlý výběr schémat barev, z nichž
lze vybírat při vytváření nového webu nebo webu založeného na
návrhu šablony. Pokud vytváříte web na základě návrhu šablony,
bude použito schéma barev zachovávající stejný barevný vzhled a
styl jako u návrhu šablony (všechny šablony již schéma barev
obsahují). Výběrem jednotlivých barevných schémat lze snadno
změnit barvy prvků na navrhované stránce jediným klepnutím
myší.
Schémata barev: (A) Korál, (B) Koktejl a (C) Výchozí.
Barva, výplně a průhlednost 387
Při vytváření webu na základě šablony můžete vybrat některé ze tří
schémat barev, která přímo odpovídají danému návrhu šablony,
nebo můžete použít kterékoli z globálních barevných schémat. Viz
téma Vytvoření webu pomocí šablony návrhu na str. 24.
Vytváření schémat od začátku
Pro weby vytvářené od začátku lze použít kterékoli z globálních
barevných schémat – nejprve je však nutné přiřadit barvy
schématu k objektům (viz str. 392) při postupném vytváření
těchto objektů. Pokud poté následně změníte barevné schéma,
můžete dosáhnout radikální změny barvy všech objektů.
Základní principy schématu barev
388 Barva, výplně a průhlednost
Barevná čísel, kdy jsou různé schémata v aplikaci
WebPlus pracují na obdobném principu, jakým je
vybarvování podle prvky v návrhu kódovány pomocí
čísel a každému prvku je poté přiřazena konkrétní
barva podle čísla.
Tyto barvy jsou uloženy v „nádobkách
s barvou“, očíslovaných od 1 do 12, které se nacházejí
na záložce Vzorníky.
Barevné schéma Koktejl
Tyto vzorníky reprezentují schéma barev
webu. Na této záložce můžete přiřazovat barevná
schémata k prvkům na stránce (toto přiřazení je
u šablon již provedeno).
Při přechodu na jiné barevné schéma získá
celá stránka zcela jiný barevný vzhled.
Co se stalo s čísly 4 a 6 až 9 v ukázce?
Tato čísla nebyla v rozvrhu stránky použita a proto
nebyla přiřazena.
Barva, výplně a průhlednost 389
Chcete-li získat představu o
způsobu, jakým lze přiřadit
barevná schémata k různým
prvkům na stránce, můžete
použít šablonu návrhu pro
rozvržení motivu. V uvedené
tabulce je znázorněno
mapování prvků stránky na
barvy vzorníku (ve schématu
s názvem Koktejl).
Vyzkoušejte si
přepínání mezi různými
schématy pomocí
ukázkového souboru
„Schémata – ukázka“,
který je dostupný
v Průvodci spuštěním
aplikace WebPlus nebo
v nabídce Soubor.
Načtěte soubor a
zkuste si přepínat
mezi barevnými
schématy pomocí
Návrháře barevnými
schématy.
Použití schémat pro hypertextové odkazy,
barvy na stránce či pozadí
Kteroukoli z 12 barev schématu lze použít také pro hypertextové
odkazy, pro barvy na stránkách a pro pozadí webu.
Zejména u hypertextových odkazů se standardně používají
schémata pro stavy normálního odkazu, navštíveného odkazu,
aktivního odkazu a odkazu s přechodem. Používá se pro ně stejné
390 Barva, výplně a průhlednost
barevné schéma 10, jaké je uvedeno výše, avšak výběrem jiného
barevného schématu v okně Vlastnosti webu (p. 42) můžete
změnit barvu hypertextových odkazů při různých typech aktivity
(klepnutí, umístění ukazatele myši atd.).
Barvám na stránkách nejsou standardně přiřazena žádná schémata,
avšak v okně Vlastnosti webu jim lze kdykoli také přiřadit barevné
schéma. Naopak k pozadí webu je standardně přiřazeno barevné
schéma 1. Také toto schéma barev lze kdykoli vyměnit za jiné.
Další podrobnosti o nastavení barev stránek a barvy pozadí webu
lze najít v tématu Nastavení vzhledu stránky na str. 42.
Další způsoby použití barevných schémat
Také stylům textu lze stejně jako jiným objektům přiřadit barevná
schémata. To je užitečné zejména tehdy, pokud chcete dosáhnout
podobného vzhledu nadpisů. Schéma lze samozřejmě kdykoli
změnit, a tím okamžitě aktualizovat barvy všech nadpisů.
Různá barevná schémata lze použít také pro hypertextové odkazy
na styly textu v rámci webu. To je užitečné například tehdy, pokud
chcete rozlišit barvy hypertextových odkazů použité pro nadpisy
(například Nadpis 1, Nadpis 2) od barev použitých pro text v těle.
Další informace najdete v tématech Nastavení vlastností textu a
Použití stylů textu na str. 251 a str. 251.
Výběr schématu barev
Výběr přednastaveného schématu barev:
1.
Klepněte na tlačítko
Návrhář schémat barev na
standardním kontextovém panelu nástrojů.
– nebo –
Zobrazte záložku Vzorníky, na níž lze zjistit aktuální
barevné schéma, například
Barva, výplně a průhlednost 391
Klepněte na tlačítko
2.
.
Na záložce Schémata barev poklepejte na ukázku
některého jiného barevného schématu v seznamu (nebo
schéma vyberte a klepněte na volbu Načíst) a poté
klepněte na tlačítko OK.
Objekty v publikaci, jimž bylo přiřazeno číslo některé z
dvanácti barev schématu, budou přebarveny odpovídající
barvou z nového schématu.
Pro každý web může být v jednom okamžiku aktivní vždy pouze
jedno schéma barev; toto schéma se nazývá schéma barev webu a
je vždy zobrazeno na záložce Vzorníky. Při uložení webu je
aktuální schéma barev uloženo spolu s webem.
392 Barva, výplně a průhlednost
Barevná schémata lze upravovat v Návrháři schémat
barev. V tomto nástroji lze navíc vytvářet i vlastní
schémata barev.
Použití schématu barev na objekty
Jak lze rozšířit barevné schéma pro nové objekty při vytváření
webů od začátku nebo při vytváření nových objektů na šabloně
webu? Přestože potřebujete strávit nějaký čas vybíráním
nejvhodnější kombinace barev, vlastní postup je jednoduchý. Vždy
stačí pouze přiřadit požadované číslo barevného schématu k čáře či
výplni objektu.
Přiřazení barvy schématu objektu:
1.
Vyberte objekt a pak podle požadovaného efektu
klepněte na tlačítko
Výplň,
Čára nebo
Text na horním okraji záložky Vzorníky.
2.
Na dolním okraji záložky Vzorníky klepněte na barvu
schématu, kterou chcete použít pro výplň, čáru a text
(barvu můžete také přetáhnout).
Pokud výplň objektu používá barvu schématu, při každém výběru
objektu se na záložce Vzorníky zvýrazní odpovídající vzorek
barvy.
Úprava schémat barev
Pokud jste vyzkoušeli různá barevná schémata, avšak žádné z nich
vám přesně nevyhovuje, můžete změnit kteroukoli barvu ve
stávajícím schématu.
Úprava schématu barev:
1.
Klepněte na tlačítko
Návrhář schémat barev na
standardním kontextovém panelu nástrojů.
Barva, výplně a průhlednost 393
2.
Na záložce Schémata barev vyberte schéma, které chcete
upravit (poklepejte na ně nebo je vyberte a klepněte na
volbu Načíst).
3.
V dialogovém okně odpovídá každému číslu schématu
barev příslušná rozevírací nabídka uvádějící barvy
dostupné v paletě aplikace WebPlus.
Klepněte na tlačítko se šipkou požadovaného barevného
schématu
a v nabídce vyberte barvu (nebo klepnutím
na volbu Další barvy... zobrazte další možnosti).
Schéma bude upraveno s použitím nové barvy. Stejný
postup zopakujte pro další barvy schématu.
4.
Chcete-li schéma použít pro aktuální web, klepněte na
tlačítko OK. Barevné schéma nyní bude aktualizováno.
Upravená schémata se ukládají spolu s příslušným
webem. Vlastní schémata barev však lze uložit také
globálně, takže pro nová schémata bude vždy k dispozici
úplná sada schémat.
Chcete-li vytvořit nové schéma založené na těchto
barvách, klepněte na volbu Uložit jako. Jinou možností
je přepsat existující schéma pomocí příkazu Uložit.
Další informace o pokročilejších funkcích návrhu schémat barev
s použitím navrhovaných kombinací barev lze najít v nápovědě
k aplikaci WebPlus.
Práce s přechody a bitmapovými
výplněmi
Přechodové výplně zajišťují postupnou změnu barev, které se mění
mezi dvěma nebo více body objektu. Přechodová výplň obsahuje
upravitelnou cestu mezi uzly, která označuje počátek každé z
klíčových barev.
394 Barva, výplně a průhlednost
Bitmapový typ vyplňuje objekt použitím pojmenované bitmapy
(často materiálových povrch, vzorek nebo obrázek na pozadí).
Lineární
Eliptické
Kuželovité
Bitmapa
Na záložce Vzorníky můžete definovat použití přednastaveného
přechodu nebo bitmapových výplní pro tvar či textový rámeček.
Stejné efekty můžete použít i pro umělecký text (pro text, jeho
obrys a pozadí).
Přechody a bitmapové výplně lze použít také pro text
kreativních rámečků nebo text kreativních tabulek
(pro text, jeho obrys či pozadí). To samé platí i pro
okraje a pozadí jednotlivých buněk kreativní tabulky.
Použití různých efektů průhlednosti (záložka
Průhlednost) nezmění nastavení samotné výplně
objektu, ale dokáže výrazně změnit vzhled skutečné
výplně.
Barva, výplně a průhlednost 395
Použití přechodových a bitmapových výplní
Existuje několik způsobů použití přechodu nebo bitmapové výplně:
použití záložky Vzorníky, nástroje nebo dialogového okna Výplň.
Nejjednodušší způsob použití přechodové nebo bitmapové výplně
představuje použití rozsahu předdefinovaných minivzorníků na
paletách Přechod a Bitmapa záložky Vzorníky. Nástroj a
dialogové okno Výplň představují alternativní způsob vytváření
přechodových výplní (jsou popsány v nápovědě k aplikaci
WebPlus).
Použití přechodových a bitmapových výplní pomocí
záložky Vzorníky:
1.
Klepnutím zobrazte záložku Vzorníky a vyberte položku
Výplň nebo
Čára (pro výplň nebo obrys
objektu).
Počítejte s tím, že barva podtržení odpovídá barvě
vybraného objektu.
2.
V případě přechodových výplní vyberte
kategorii přechodu (lineární, eliptická nebo kuželovitá) v
rozevírací nabídce tlačítka Přechod.
– nebo –
V případě bitmapových výplní vyberte kategorii
rozevírací nabídky u tlačítka Bitmapa.
3.
Vyberte objekty a klepnutím na odpovídající vzorník
galerie vyberte požadovanou výplň.
- nebo (Pouze pro výplně) Přetáhněte vzorek galerie na objekt a
uvolněte tlačítko myši.
396 Barva, výplně a průhlednost
4.
Je-li to zapotřebí, upravte Odstín výplně na dolním
okraji záložky použitím posuvníku nebo nastavením
hodnoty v textovém poli.
Použití přechodové výplně pomocí nástroje Výplň:
1.
Vyberte objekt.
2.
Klepněte na tlačítko
Nástroj Výplň v rozevírací
nabídce Nástroje panelu nástrojů Výplň.
3.
Klepnutím a přetažením na objektu definujete cestu
výplně. Pro objekt bude použita jednoduchá lineární
výplň s přechodem od aktuální barvy objektu do
monochromatické bílé, například
Pokud je objekt již bílý (nebo nemá žádnou výplň),
přechod probíhá od bílé po černou.
Barva, výplně a průhlednost 397
Úprava cesty výplně
Po výběru objektu, který lze vyplnit, dojde ke zpřístupnění
nástroje Výplň (jinak není k dispozici). Je-li pro objekt použita
přechodová výplň, bude při výběru nástroje Výplň zobrazena čára
cesty výplně. Uzly označují počátek a konec úseku spektra mezi
klíčovými barvami. Změnou umístění těchto uzlů určujete aktuální
rozmístění barev mezi uzly. V přechodové výplni můžete také
přidávat, odstraňovat nebo upravovat klíčové barvy.
Lineární výplň založená na
klíčových barvách
Vyplněný objekt znázorňující
cestu výplně (B)
(A)
Úprava cesty přechodové výplně ve vybraném objektu:
1.
Zobrazte záložku Vzorníky a vyberte položku
Výplň nebo
Čára (pro výplň nebo obrys objektu).
398 Barva, výplně a průhlednost
2.
Klepněte na tlačítko
Nástroj Výplň v rozevírací
nabídce Nástroje panelu nástrojů Výplň. Na výplni nebo
obrysu objektu se zobrazí cesta výplně.
3.
Nástrojem Výplň přetáhněte počáteční a koncové uzly
cesty nebo klepnutím na objekt vytvořte nový počáteční
uzel a tažením novou cestu výplně. Přechod bude začínat
v místě počátečního uzlu a končit v místě, kam jste
umístili koncový uzel.
Každý typ přechodové výplně má charakteristickou cestu. Lineární
výplně například mají cesty ve tvaru jednoduché čáry, zatímco
kruhové výplně mají cestu skládající se ze dvou čar, s jejichž
pomocí můžete upravit rozsah výplně ve dvou směrech mimo střed
objektu. Pokud objekt používá bitmapovou výplň, cesta výplně
bude znázorněna jako dvě čáry, které se protínají ve středovém
bodu. Uzly označují střed výplně a okraje.
Nastavení průhlednosti
Efekty průhlednosti jsou vhodné pro zvýraznění, stínování a stíny a
simulaci „vykreslené“ reality. Mohou představovat určující rozdíl
mezi nevýraznými a fádními publikacemi a obrázky s hloubkou a
šarmem. Aplikace WebPlus plně podporuje proměnlivou
průhlednost a umožňuje jednoduše použít plnou, přechodovou a
bitmapovou průhlednost.
Na následujícím obrázku má například motýl plnou průhlednost
(průhlednost 100 %), přechodovou průhlednost (průhlednost 100 %
až 0 %) a plnou průhlednost (průhlednost 50 %) zleva doprava.
Barva, výplně a průhlednost 399
Průhlednost funguje do určité míry jako výplň, u níž je místo barvy
použit „mizející inkoust“. Čím více průhlednosti je v daném místě
použito, tím je „mizení“ výraznější a tím více prosvítají objekty
zespodu. Podobně jako přechodová výplň, která přechází ze světlé
do tmavé, může se měnit i míra průhlednosti, tj. od čiré po
neprůhlednou, jak znázorňuje obrázek:
A – lineární průhlednost, B – cesta, C – účinek na objekt
Typy průhlednosti dostupné na záložce Průhlednost jsou
následující:
•
Plná průhlednost rozkládá průhlednost rovnoměrně.
•
Přechodová průhlednost zahrnuje lineární, eliptické a
kuželové efekty s rozsahem od čirých po neprůhledné.
•
Mezi průhlednosti bitmapy patří kategorizované mapy
textury založené na výběru bitmap na záložce Vzorníky.
400 Barva, výplně a průhlednost
Použití průhlednosti
Přechodovou a bitmapovou průhlednost můžete použít na záložce
Průhlednost, kde můžete definovat výplň nebo obrys pro tvar či
textový rámeček. Stejné efekty průhlednosti můžete použít i pro
umělecký text (pro text, jeho obrys a pozadí).
Použití průhlednosti pomocí záložky Průhlednost:
1.
Vyberte objekt, zobrazte záložku Průhlednost a vyberte
buď možnost
Výplň nebo
nebo obrys objektu).
2.
Čára (pro výplň
Chcete-li použít plnou průhlednost, klepněte na tlačítko
Plná a vyberte miniaturu v galerii plné
průhlednosti. Světlejší miniatura představuje více
průhlednosti (vyjádřené procentní hodnotou Krytí).
- nebo Pokud chcete použít přechodovou průhlednost, klepněte
na tlačítko
Přechod a vyberte miniaturu.
- nebo Pokud chcete použít průhlednost bitmapy, klepněte na
tlačítko
kategorií.
3.
Bitmapa a vyberte miniaturu z rozsahu
Průhlednost bude použita na výplň nebo obrys objektu.
Případně přetáhněte požadovanou miniaturu z galerie na objekt a
uvolněte tlačítko myši.
Použití přechodové průhlednosti pomocí nástroje
Průhlednost
1.
Vyberte objekt a na záložce Průhlednost nastavte
přepínač Výplň/Čára jako v předchozím postupu.
Barva, výplně a průhlednost 401
2.
Klepněte na tlačítko
Nástroj Průhlednost v
rozevírací nabídce Průhlednost na panelu nástrojů
Nástroje.
- nebo Vyberte příkaz Formát>Průhlednost....
3.
Přetáhněte kurzor přes objekt a uvolněte tlačítko myši.
Objekt nabude jednoduché lineární průhlednosti v
rozsahu od 100 % krytí do 0 % krytí (plné průhlednosti).
Nastavení výchozí průhlednosti
Výchozí průhlednost znamená průhlednost, která bude použita
pro další vytvořený nový objekt. Místní výchozí nastavení
ovlivňuje pouze objekty v aktuálním webu. Informace o nastavení
výchozích hodnot v aplikaci WebPlus naleznete v tématu
Aktualizace a ukládání výchozího nastavení na str. 292.
402 Barva, výplně a průhlednost
15
Náhled a
publikování
404 Náhled a publikování
Náhled a publikování 405
Zobrazení náhledu webu
Zobrazení náhledu webu v prohlížeči je důležitým krokem před
jeho publikováním na Internetu. Pouze tímto způsobem lze
zjistit, jak se web zobrazí návštěvníkům stránek. Náhled stránky
nebo webu lze zobrazit kdykoli, a to buď v aplikaci WebPlus
(v interním okně založeném na prohlížeči Internet Explorer) nebo
samostatně pomocí libovolného prohlížeče nainstalovaného
v systému.
Zobrazení náhledu webu:
Náhled webu
1.
Klepněte na šipku dolů na tlačítku
na panelu nástrojů Standardní.
2.
Z podnabídky vyberte požadovanou volbu:
•
Pomocí volby Náhled v okně (zkratka Alt+P) lze
web otevřít v novém interním okně aplikace
WebPlus s vlastní záložkou umožňující snadné
přepínání.
Náhled v okně lze ovládat pomocí prvků na
kontextovém panelu nástrojů Náhled. Pomocí
tlačítek na panelu nástrojů můžete přejít Zpět nebo
Vpřed, Aktualizovat či Zavřít náhled nebo také
zobrazit danou stránku znovu v některém ze
standardních či vlastních rozlišení obrazovky
(všechna rozlišení jsou uvedena v rozevírací
nabídce).
•
Chcete-li použít externí prohlížeč, vyberte volbu
Náhled stránky... nebo Náhled webu.... Názvy
závisí na aktuálně nainstalovaných prohlížečích,
skutečná položka tedy může být „Zobrazit náhled
stránky v aplikaci Internet Explorer“.
406 Náhled a publikování
Je-li nainstalováno více prohlížečů, můžete vybrat,
které prohlížeče se zobrazí v podnabídce.
Stránka nebo web bude exportován do dočasné
složky a zobrazí se v uvedeném prohlížeči.
Přizpůsobení seznamu prohlížečů v podnabídce:
1.
V nabídce Soubor (nebo v rozevírací nabídce Náhled
webu na panelu nástrojů Standardní) vyberte volbu
Náhled webu a poté v podnabídce vyberte volbu
Seznam náhledů v prohlížeči....
V dialogovém okně se zobrazí seznam prohlížečů
registrovaných v systému. V podnabídce Náhled
aplikace WebPlus budou tyto prohlížeče zobrazeny
v uvedeném pořadí.
2.
3.
V dialogovém okně proveďte požadované změny:
•
Klepnutím na volbu Automatická detekce můžete
automaticky aktualizovat seznam nebo můžete
klepnutím na volbu Přidat zobrazit dialogové okno,
v němž lze ručně vyhledat prohlížeč a přidat jej do
seznamu.
•
Chcete-li ze seznamu odstranit některou položku,
vyberte ji a klepněte na tlačítko Odebrat.
•
Chcete-li změnit pořadí v seznamu, vyberte
některou položku a použijte volbu Posunout
nahoru nebo Posunout dolů.
•
Chcete-li změnit název položky v podnabídce nebo
v cestě, vyberte tuto položku a klepněte na tlačítko
Upravit. Můžete například změnit název „Internet
Explorer“ na jednodušší označení „IE7“.
Změny potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
Náhled a publikování 407
Doporučovaným postupem je nainstalovat si několik
nejběžnějších prohlížečů a ověřit si, jak bude váš web
vypadat v jiném systému.
Aplikace WebPlus umožňuje zobrazit odhadovanou dobu
stahování pro každou stránku daného webu a poskytuje také další
informace, jako je například počet souborů na jednotlivých
stránkách nebo celkový počet souborů. Tuto operaci lze provést na
panelu nástrojů Standardní pomocí rozevírací nabídky Náhled
webu.
Publikování na web
Publikování webu na Internetu zahrnuje operaci odeslání a
umístění webu na server poskytovatele webového hostingu a jeho
převedení do režimu „živého provozu“, ve kterém je web přístupný
uživatelům z celého světa. Lze určit, zda mají být publikovány
všechny webové stránky nebo pouze stránky aktualizované od
posledního publikování.
Před publikováním na Internetu se doporučuje ověřit potenciální
problémy spuštěním nástroje Kontrola stránek (Nástroje>Správce
stránek>Kontrola stránek...).
Nezapomeňte, že soubory lze kdykoli publikovat do
složky na disku. Díky tomu lze web před publikováním
v síti WWW otestovat web v režimu offline (a lokálně).
Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci
WebPlus.
Publikování stránek na web:
1.
Vyberte příkaz Vlastnosti webu... v nabídce Soubor a
zkontrolujte nastavení exportu – zejména parametry,
které lze zobrazit pomocí voleb v nabídce Grafika
408 Náhled a publikování
2.
Na panelu nástrojů Standardní klepněte na tlačítko
Publikovat web (nebo v nabídce Soubor vyberte
volbu Publikovat web a v podnabídce poté vyberte
volbu Publikovat na webu...).
Pokud jste dosud nekonfigurovali žádný účet FTP, je před dalším
postupem nutné vytvořit alespoň jeden účet – údaje účtu budou
uloženy a bude je možné využívat při dalším publikování na
Internetu.
3.
Klepnutím na tlačítko Účty... otevřete dialogové okno
Nahrát na server.
4.
Klepněte na tlačítko Přidat....
5.
V dialogovém okně Údaje o účtu zadejte následující
údaje:
•
Název účtu. Můžete si vybrat libovolný název.
Název slouží k identifikaci tohoto účtu v aplikaci
WebPlus (v případě, že používáte více účtů).
•
Pole Adresa serveru FTP hostitele webu bude
obsahovat specifickou adresu URL začínající
řetězcem „ftp://“, kterou získáte od svého
poskytovatele služeb.
•
Číslo portu: Pokud nezískáte od svého
poskytovatele jiné pokyny, můžete v tomto poli
ponechat hodnotu „21“.
•
Pokud nemáte jiné pokyny od svého poskytovatele
nebo pokud nechcete soubory publikovat do
specifického podadresáře v kořenovém adresáři,
ponechejte pole Složka prázdné.
Náhled a publikování 409
•
Budete také potřebovat poskytovatelem přidělené
Uživatelské jméno a Heslo. Tyto údaje nejčastěji
odpovídají přihlašovacím údajům e-mailu.
Dbejte na správné zadání hesla, včetně správného
použití velkých a malých písmen. V opačném
případě je hostitelský server nemusí rozpoznat.
•
Nechcete-li zadávat heslo při každém odesílání dat,
zaškrtněte políčko Uložit heslo. Heslo bude uloženo
do počítače.
•
Pasivní režim: Tuto volbu ponechejte
nezaškrtnutou, s výjimkou výskytů potíží
s připojením k serveru FTP (situaci konzultujte se
svým poskytovatelem ISP). Poskytovatelé ISP
umožňují provoz v pasivním nebo aktivním režimu
FTP.
•
Adresa URL webových stránek: Zadejte adresou
URL svého webu. Po odeslání souborů na server
FTP bude poté možné zobrazit daný web
z dialogového okna.
•
V poli Upřesnit můžete volitelně aktivovat
zabezpečený přenos dat na server FTP s použitím
některého ze dvou šifrovacích protokolů – TLS 1.0
nebo SSL 3.0. Zaškrtněte volbu Šifrování připojení
a poté vyberte Protokol. U svého poskytovatele ISP
si ověřte, zda je šifrování (a jeho protokol)
podporováno, používáno implicitně či nastaveno
jinak. Při použití volby Implicitní SSL bude server
FTP poskytovatele ISP šifrovat data při počátečním
kontaktu na výchozím portu 990 nebo případně na
jiném portu (po úpravě čísla portu).
•
Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Údaje
o účtu.
410 Náhled a publikování
V dialogovém okně Nahrát na server můžete také Přidat... další
účet nebo také Kopírovat..., Upravit či Odstranit některý účet
vybraný v rozevírací nabídce. Nový nebo upravený účet se
doporučuje otestovat klepnutím na tlačítko Test – v případě
úspěšného testu se zobrazí dialogové okno s informací, že připojení
bylo úspěšně navázáno.
Přidáte-li další účty, bude nutné v rozevíracím seznamu
v poli Účet FTP vybrat účet, který chcete použít.
Můžete se rozhodnout pro Uložení údajů o účtu FTP buď do
počítače (údaje o účtu budou uloženy v aplikaci WebPlus a
nebudou ztraceny ani po spuštění s použitím klávesy Ctrl) nebo pro
jejich uložení na aktuálním webu.
6.
Pokud jste vytvořili alespoň jeden účet a klepnete na
tlačítko Aktualizovat účet..., zobrazí se dialogové okno
Publikovat na webu s názvem naposledy použitého účtu
v rozevírací nabídce a příslušnými parametry
v následujících polích. Prostřednictvím rozevírací
nabídky můžete přepnout na jiný účet. Vyberte účet,
který chcete použít (máte-li více účtů).
7.
Je-li pro váš web používána databáze, bude zaškrtnuta
volba Sloučit před publikováním. Označení této volby
zrušte pouze tehdy, pokud si nepřejete sloučení změn
(není-li nalezena žádná databáze nebo žádné změny,
bude volba zobrazena šedě). Další informace
o databázích najdete v tématu Použití slučování
databází v nápovědě k aplikaci WebPlus.
8.
Chcete-li mít nad procesem publikování co největší
kontrolu, zrušte zaškrtnutí políčka Odeslání bez
obsluhy. Při tomto nastavení budete moci všechny
změny v publikovaném webu schválit ještě před jejich
provedením. Budete mít také možnost zrušit proces
odesílání v případě, že zjistíte nějaký problém. (Další
podrobnosti o této funkci lze najít v tématu Automatická
operace na str. 413.)
Náhled a publikování 411
9.
Vyberte stránky, které chcete odeslat – zaškrtněte v okně
jednotlivé stránky nebo vyberte volbu Publikovat
všechny stránky. Výběr stránky si lze usnadnit pomocí
tlačítek Obrátit výběr, Přepnout větev nebo Vybrat
vše.
10. Chcete-li zabezpečit web aplikace WebPlus, zaškrtněte
volbu Zálohovat dokumenty na vzdálený server. Neníli web uložen, bude zobrazena výzva k jeho uložení.
11. Klepněte na tlačítko OK. Aplikace WebPlus vyhledá
internetové připojení a poté:
12. Probíhá-li první nahrávání, vybrané soubory se přímo
nahrají.
– nebo –
Nahrává-li se na existující web, zobrazí se dialogové
okno Nahrávání souborů, v němž bude uvedena akce
s místními soubory (zda budou soubory přidány,
nahrazeny nebo aktualizovány).
Chcete-li, aby aplikace WebPlus automaticky odebrala
všechny nepoužívané grafické soubory a soubory
stránek, zaškrtněte v dialogovém okně volbu Odstranit
nepoužívané vzdálené soubory.
Klepněte na tlačítko Přírůstková aktualizace nebo
Úplné nahrání. První z těchto možností použijte k
nahrání pouze těch souborů, které byly od posledního
nahrání změněny. Při provádění přírůstkové aktualizace
můžete zaškrtnutím políčka Zkontrolovat chybějící
soubory zajistit v aplikaci WebPlus tuto kontrolu. Avšak
vzhledem k tomu, že to může vést k výraznému
zpomalení nahrávání, je tato volba standardně vypnuta.
Zobrazí se zpráva, že všechny soubory byly úspěšně
zkopírovány. Klepněte na tlačítko Zavřít.
412 Náhled a publikování
13. V rozevírací nabídce v dialogovém okně Publikování
webu vyberte prohlížeč, ve kterém chcete zobrazit
zprovozněný web, a klepněte na volbu Zobrazit tuto
adresu URL. Nyní se zprovozněný web zobrazí.
Chcete-li soubory přejmenovat či odstranit a poté jednu nebo více
stránek znovu publikovat na webovém serveru, nebudou původní
soubory automatically odstraněny, takže je bude nutné odstranit
ručně pomocí volby Publikovat web>Správa webu... v nabídce
Soubor. Pokud však provádíte automaticky nové publikování
celého webu na Internetu (pomocí volby Automatická operace),
můžete definovat odstranění všech nepoužívaných souborů; stačí
zaškrtnout políčko Odstranit nepoužívané soubory.
Zpracování údajů o účtu FTP
Aplikace WebPlus umožňuje uložit údaje o účtu FTP v počítači
nebo na aktuálním webu (nebo obojí). Údaje o účtu jsou
standardně ukládány v počítači. Pokud však uložíte tyto údaje na
webu, můžete web přenést do jiného počítače bez ztráty těchto
údajů a poté provést nové publikování z něj.
Z bezpečnostních důvodů se na web nikdy neukládají
hesla.
Pomocí další volby lze exportovat všechny údaje o účtech FTP
(včetně hesel) do jiného počítače.
Uložení údajů o účtu FTP na webu:
1.
V dialogovém okně Publikovat na webu klepněte na
volbu Účty....
2.
V dialogovém okně v oddílu Uložení údajů o účtu FTP
zaškrtněte políčko Na aktuálním webu.
3.
Klepněte na volbu Aktualizovat účet.
Náhled a publikování 413
Je-li daný web uložen v jiném počítači, budou údaje uloženy stále
pouze na webu. Mají-li být údaje o účtu uloženy kromě webu také
v počítači, můžete volitelně zaškrtnout volbu V tomto počítači.
Export všech údajů o účtu FTP:
1.
V dialogovém okně Publikovat na webu klepněte na
volbu Účty....
2.
V dialogovém okně v oddílu Účet FTP klepněte na volbu
Exportovat vše.
3.
Vyberte umístění a název souboru pro soubor registru
(.reg) a poté klepněte na volbu Uložit.
4.
Přeneste soubor typu .reg do jiného počítače a poté na
tento soubor poklepejte.
Všechny existující účty FTP v cílovém počítači budou
přepsány.
Automatická operace
Pracujete-li s rozsáhlým webem, doporučuje se použití funkce
Automatická operace. Vlastní proces je ve skutečnosti shodný
s procesem Publikovat na webu, avšak web lze nahrát bez nutnosti
potvrzení každého dialogového okna, které se může zobrazit,
tlačítkem „OK“. To je užitečné zejména tehdy, pokud aktualizujete
web obsahující rozsáhlou databázi s obrázky.
1.
Zaškrtněte políčko Odeslání bez obsluhy. Tím budou
aktivovány také následující volby;
•
Mají-li být nahrazovány pouze soubory, které byly
změněny od posledního odeslání, a pokud jste již
tento web publikovali do stejné složky FTP dříve,
zaškrtněte volbu Použít přírůstkové odesílání.
Toto je efektivní metoda odesílání, protože je
omezen objem přenášených souborů.
414 Náhled a publikování
Při použití této volby můžete aktivovat také volbu
Zkontrolovat vzdálené soubory. Aplikace
WebPlus poté bude před nahrazením každého
souboru provádět ruční kontrolu. Tím se oproti
normálnímu postupu sníží rychlost odesílání, avšak
zároveň se jedná o metodu publikování s lepší
kontrolou.
•
Mají-li být ze složky FTP odebrány soubory, které
nejsou pro publikovaný web potřeba, zaškrtněte
volbu Odstranit nepoužívané soubory (to může
být užitečné například tehdy, pokud odesíláte do
složky FTP zcela odlišný web).
2.
Vyberte stránky, které chcete odeslat – zaškrtněte v okně
jednotlivé stránky nebo vyberte volbu Publikovat
všechny stránky. Výběr stránky si lze usnadnit pomocí
tlačítek Obrátit výběr, Přepnout větev nebo Vybrat
vše.
3.
Chcete-li svůj web zabezpečit, zaškrtněte volbu
Zálohovat dokumenty na vzdálený server. Není-li web
uložen, bude zobrazena výzva k jeho uložení.
4.
Proces odesílání zahájíte klepnutím na tlačítko OK.
(Nyní máte chvilku na šálek dobrého čaje...)
5.
Po dokončení odesílání zůstane na obrazovce zobrazeno
dialogové okno Nahrávání souborů, dokud neklepnete na
tlačítko Zavřít.
6.
V rozevírací nabídce v dialogovém okně Publikování
webu vyberte prohlížeč, ve kterém chcete zobrazit
zprovozněný web, a klepněte na volbu Zobrazit tuto
adresu URL. Nyní se zprovozněný web zobrazí.
Náhled a publikování 415
Zobrazení publikovaného webu
Po publikování webu můžete použít volbu
Zobrazit web
Náhled webu na panelu
online v rozevírací nabídce
nástrojů Standardní. Tak lze daný web zobrazit ve výchozím
prohlížeči ve stavu, v jakém byl naposledy publikován. Při prvním
použití volby Zobrazit web online se zobrazí dialogové okno
s výzvou k zadání výchozí adresy URL webu. Tento údaj lze také
doplnit později v dialogovém okně Vlastnosti webu....
Je důležité mít na paměti, že veškeré změny provedené od
okamžiku publikování se na webu neprojeví. Chcete-li zobrazit
nepublikované změny, použijte tlačítko
Náhled webu.
(Další informace najdete v tématu Zobrazení náhledu webu na
str. 403.)
Rychlé publikování
Funkce rychlého publikování umožňuje rychle odeslat a poté si
prohlédnout aktuálně zobrazenou stránku – což je při vytváření
webových stránek užitečné zejména tehdy, chcete-li si rychle
„naživo“ ověřit vzhled jednotlivých stránek. Před použitím funkce
rychlého publikování je nutné nejprve konfigurovat údaje o účtu
v dialogovém okně Konfigurace rychlého publikování.
Konfigurace rychlého publikování:
1.
Klepněte na rozevírací nabídku
Publikovat web
na panelu nástrojů Standardní a poté klepněte na volbu
Konfigurace rychlého publikování.
– nebo –
Klepněte postupně na volby Soubor>Publikovat
web>Konfigurace rychlého publikování...
2.
V dialogovém okně:
416 Náhled a publikování
•
Zadejte údaje adresy URL webu, který chcete
publikovat (nebo je vyberte z rozevírací nabídky).
•
Vyberte prohlížeč, ve kterém se mají stránky po
publikování zobrazit.
•
V rozevírací nabídce vyberte účet FTP, který chcete
použít. Chcete-li aktualizovat nastavení účtu nebo
přidat nový účet, klepněte na volbu Správa účtů.
Nový nebo upravený účet se doporučuje otestovat klepnutím
na tlačítko Test – v případě úspěšného testu se zobrazí
dialogové okno s informací, že připojení bylo úspěšně
navázáno.
3.
Klepněte na tlačítko OK.
Rychlé publikování na webu:
•
Klepněte na rozevírací nabídku
Publikovat web
na panelu nástrojů Standardní a poté klepněte na volbu
Rychle publikovat na webu.
– nebo –
Klepněte postupně na volby Soubor>Publikovat
web>Rychle publikovat na webu.
Pokud se pokusíte použít funkci rychlého publikování
bez předchozí konfigurace účtu, zobrazí se automaticky
dialogové okno Konfigurace rychlého publikování,
v němž můžete konfiguraci vytvořit.
Před zobrazením stránky ve vybraném prohlížeči se krátce
zobrazí dialogové okno Nahrávání souborů.
Náhled a publikování 417
Vytváření souborů PDF
Aplikace WebPlus umožňuje publikovat celý web ve formátu PDF
a exportovat strukturu webu ve formě záložek s možností klepnutí
v dokumentu PDF.
Publikování ve formátu PDF je užitečné zejména pro
studenty, kteří předkládají své weby v podobě
dokumentů zkušebním komisím.
1.
Na panelu nástrojů Standardní klepněte na rozevírací
Publikovat web a vyberte volbu
nabídku
Exportovat web do PDF...
– nebo –
Klepněte postupně na volby Soubor>Publikovat
web>Exportovat web do PDF...
2.
V dialogovém okně Publikovat do PDF zadejte Název
souboru, vyhledejte složku, v níž má být soubor PDF
uložen, a klepněte na tlačítko Uložit.
Aplikace vytvoří soubor PDF. Je-li v systému nainstalován
prohlížeč souborů PDF, soubor se v něm automaticky zobrazí.
Vyskytnou-li se při vytvoření souboru PDF problémy,
zobrazí se seznam problémů.
418 Index
Index 419
16
Index
420 Index
2
2D, 367
efekty filtrů, 367
3
3D, 372
efekty filtrů, 372
Okamžité 3D, 376
A
absolutní adresy URL, 100
Adsense, 120
aktivní body, 133
Aktivní návštěvníci
(inteligentní objekt), 201
aktivní oblasti, 353
alternativní text (obrázky),
318
Animace GIF, 337
Anketa (inteligentní objekt),
201
antispam (CAPTCHA), 163,
212
Automatické přizpůsobení,
233
B
barva, 383
hypertextový odkaz, 43
globální, 43
na stránce, 43
globální, 43
plná výplň, 383
pozadí, 43
16
globální, 43
přechodová výplň, 393
schémata, 386
tónování, 385
barva na stránce, 43
globální, 43
bitmapa, 393
průhlednost, 398
výplně, 393
bitmapy (viz obrázky), 309
blog (inteligentní objekt),
201
přístup, prostřednictvím
odkazů mimo web, 66
C
CAPTCHA (antispam), 163,
212
citáty, 111
Co je nové, 15
Č
čáry, 357, 361
kreslení a úpravy, 357
nastavení vlastností, 361
přizpůsobení textu do,
238
změna velikosti, 283
číslované seznamy, 255
čítač přístupů (inteligentní
objekt), 201
D
digitální fotoaparáty, 324
jako zdroj TWAIN, 324
Index 421
dimenzionalita (Okamžité
3D), 376
domovská stránka, 35, 73
změna, 67
duplikování objektů, 279
E
e-commerce, 179
hypertextové odkazy na
nákupní košík, 100
minikošík v, 179
přidání formulářů a
tlačítek (PayPal), 182
efekt obrysu, 370
efekt odrazů, 370
efekt reliéfu, 367
efekt Vržený stín, 367
efekt záře, 367
efekt zkosení, 367
efekty, 367, 372
Filtr 2D, 367
Filtr 3D, 372
modifikátor Lathe
(Okamžité 3D), 376
obrys, 370
odraz, 370
stín, 371
zkosení (Okamžité 3D),
376
efekty (obrázky), 325
Fotolab, 325
efekty animace, 337
efekty filtrů, 367, 372
emotikony, 111
F
filmy Shockwave Flash, 337
filtry, 325
Flash, 337, 346
filmy, 337
proužky, 111
Fóra (inteligentní objekt),
201
přístup, prostřednictvím
odkazů mimo web, 66
formátování textu, 249
Vložit formát pro, 282
formuláře, 154
odeslání dat v, 163
potvrzení, 166
ovládací prvky pro, 159
vytváření, 156
Fotogalerie, 346
fotografie HD, 309
Fotolab, 325
FTP, 407
podrobnosti o účtu, 407
migrace, 412
funkce, 4, 15
klíč, 4
nová, 15
G
Google Adsense, 120
Google Maps, 115
grafika (viz obrázky), 309
H
hlavní funkce, 4
hostování webu, 23
HTML, 72
422 Index
ID, 152
přidání kódu na webové
stránky, 147
připojování kódu jako
fragmenty, 147
vytváření stránek v, 72
hypertextové odkazy, 100
barvy (globální), 42
cílové okno či rámeček,
100
objekty lightbox, 122
I
ikony, 111
import, 309
malované a kreslené
obrázky, 309
obrázky TWAIN, 324
soubory Excel, 267
styly, 251
text, 227
Inteligentní objekty, 201
použití barev na, 211
profily pro, 207
správa, 212
účet pro, 206
vytváření, 207
iTunes, 170
odběr, 174
odeslání podcastů, 173
J
JavaScript, 149
K
kalendáře, 269
státní svátky pro, 271
události pro, 271
kanály RSS, 170
odběr třetí strany, 174
přidání článků do, 172
vytváření, 171
kódování, 67
kopírování a vkládání
objektů, 279
kreslené obrázky
import, 309
kruhové, 393, 398
průhlednost, 398
výplně, 393
L
lineární průhlednost, 398
lineární výplně, 393
M
Mal (nákupní košík), 179
malované obrázky, 309
import, 309
mapa webu (navigace), 81
mapa webu
(vyhledávací modul),
44
mapy (Google), 115
metasoubory, 309
import, 309
mezery mezi znaky, 249
minikošík, 179
možnosti exportu (obrázky),
318
možnosti zvětšení
zobrazení, 73
Index 423
N
nadřízené a podřízené
stránky, 35, 60, 81
náhled v prohlížeči, 405
Najít a nahradit, 52, 245
nákupní košík, 179
Nástroj
Čtečka RSS, 176
Čtvercové oříznutí, 286
Inteligentní objekt, 201
Kanál RSS, 170
Kreativní rámeček, 229
Nepravidelné oříznutí,
286
Otočit, 284
Pero, 357
Průhlednost, 398
Rovná čára, 357
Stín, 371
Tabulka HTML, 267
Textový rámeček HTML,
229
Tužka, 357
Umělecký text, 236
Vyhledávání na webu,
109
Výplň, 393
Výsledky vyhledávání na
webu, 109
nástroj Čtečka RSS, 176
nástroj Čtvercové oříznutí,
286
Nástroj Hledání na webu,
109
nástroj Inteligentní objekt,
201
nástroj kanálů RSS, 170
nástroj Laso, 275
nástroj Nepravidelné
oříznutí, 286
nástroj Otáčení, 284
nástroj Pero, 357
nástroj průhlednost, 398
Nástroj Přizpůsobit, 393
nástroj Rovná čára, 357
nástroj Stín, 371
Nástroj text na cestě od
ruky, 238
nástroj Text na přímce, 238
nástroj Text na zakřivené
cestě, 238
nástroj Textová tabulka
HTML, 267
nástroj Textový rámeček
HTML, 229
nástroj Tužka, 357
nástroj Ukazatel, 275
Nástroj Umělecký text, 236,
238
Nástroj Výsledky hledání na
stránce, 109
nástroje kontroly
Správce stránek, 52
navigace, 35
navigační pruhy, 35, 81
a struktura webu, 35
dynamický, 92
jako panely, 93
oddělovače, 90
pozadí pro, 87
převést na panely, 93
přizpůsobení, 85
424 Index
rozbalovací nabídky, 89
tlačítka pro, 87, 95
ukládání, 91
vyloučení stránek z, 91
vytváření, 82
vzhled, 87
změna textu tlačítka v, 84
návrh šablony, 24
nové funkce, 15
novinky (inteligentní
objekt), 201
O
obchodní sady (údaje o
uživateli), 260
objekty, 298
kombinování, 289
kopírování, vkládání a
replikování, 279
oříznutí, 286
otočení, 284
pořadí, 297
přemístění, 282
připojení kódu k, 147
rozmístění, 298
spojování, 290
výběr více než jednoho,
278
vybírání jednotlivých,
275
výchozí pro, 292
zarovnání, 298
změna velikosti, 283
objekty lightbox, 122
hypertextové odkazy
použitím, 100
nastavení, 126
obnovení naposledy uložené
verze, 29
obrázky, 309
alternativní text, 318
efekty pro, 325
import, 309
jako pozadí, 43
kolorování, 383
místní nabídka, 140
možnosti exportu pro,
318
nahrazení, 309
oprava, 325
optimalizace, 318
pruh média pro, 314
převzorkování, 319
vyjmutí, 333
vzdálené propojení, 353
obrázky (viz také grafika),
309
Obrázky GIF, 309
Obrázky JPEG, 309
obrázky PNG, 309
Obrázky SMF, 309
Obrázky TIFF, 309
obrázky WMF, 309
obrysy, 290
spojování, 290
obrysy objektů, 290
oddělovače, 87, 90
odebrání stránek a
vzorových stránek, 60
odeslání (formulářů), 163
odkazy mimo web, 66
odsazení, 243
Index 425
odstavce, 249
formátování, 249
styly textu pro, 251
zarovnání, 249
ochranné známky, 4
Okamžité 3D, 376
okraje, 363
okraje (textové rámečky
HTML), 233
Oříznout na tvar, 288
oříznutí objektů, 286
osvětlení (3D), 376
otáčení objektů, 284
otevření existujícího webu,
29
P
Paleta stylů textu, 251
Panel nástrojů Zobrazit, 73
panely, 127
vytváření vlastních, 131
z navigačních pruhů, 93
pásky, 111
PayPal, 182
hypertextové odkazy na
nákupní košík, 100
konfigurace, 180
minikošík, 180
přidání formulářů a
tlačítek, 182
PDF, 417
písma, 249
nastavení, 249
Webově bezpečné, 249
písma TrueType, 249
plné barvy, 383
podcasty, 170
odběr, 174
odeslání iTunes, 173
přidání epizod do, 172
vytváření, 171
podrobné údaje o účtu
(FTP), 407
pojmenované styly, 251
pro text (viz také textové
styly), 251
popisovače
vyhledávacích služeb,
44
poskytovatel internetových
služeb (ISP), 407
posuvník Stínování/Odstín,
385
poštovní seznamy, 201
pozadí, 38, 67
barva, 43
globální, 43
obrázek, 43
schémata, 389
zvuk, 339
profily, 23
Inteligentní objekt, 207
pracovní plocha, 23
profily pracovní plochy, 23
proměnné, 261
propagačních materiály, 120
propojení a vložení
(obrázky), 309
průhlednost, 398
Průvodce spuštěním, 23
Průvodce vytvořením
kalendáře, 269
426 Index
přechod, 393, 398
barevné výplně, 393
průhlednost, 398
převzorkování, 319
přihlášení (řízení přístupu),
219, 222
příkaz Nahradit obrázek,
309
příkaz O jednu dopředu, 297
příkaz Přidat výplň do
Studia, 393
příkaz Replikovat, 279
příkaz Zcela dopředu, 297
příkaz Zcela dozadu, 297
příkaz Zpět o jednu, 297
připojení, 300
HTML na objekty, 147
HTML na stránku, 147
objekty na text, 300
připojení vzorových stránek,
56
přístupnost, 318
alternativní text
(obrázky) pro, 318
Přizpůsobit text křivce, 238
publikování, 407
na PDF, 417
na web, 407
Rychlé publikování, 415
okraje pro, 233
přizpůsobení textu do,
233
řízení přetečení v, 233
vytváření, 230
rámečky obrázků, 111, 307
rastrové obrazy, 309
robots, 44
použití metaznačky
robots, 48
použití robots.txt, 49
rodina písma, 249
rollovery, 137
překryvné okno, 140
RomanCart (nákupní košík),
179
rozbalovací nabídky, 93
rozbalovací přechody, 140
rozměry, 38, 67
celý web, 38
specifické pro stránku, 67
rozvržení motivů, 24
Rychlé publikování, 415
konfigurace, 415
Rychlé symboly, 111
Rychlé tvary, 363
R
rámečky (obrázek), 307
rámečky (text), 229
nastavení, 232
nastavení výchozích
vlastností, 292
S
Serif
hostování webu, 23
Webové prostředky, 154,
201
přihlášení k, 206
Ř
řízení přístupu, 201, 213
Index 427
vymazání podrobností
o účtu, 206
Seznam uživatelů
(inteligentní objekt), 201,
213
seznamy, 255
číslovaný, 255
s odrážkami, 255
seznamy s odrážkami, 255
ShoutBox (inteligentní
objekt), 201
schémata (barva), 386
pozadí, 43
pro hypertextové odkazy,
389
úpravy, 392
schémata barev, 386
předvolby, 390
přiřazování, 392
úpravy, 392
Schránka, 279
Kopírování a vkládání do
nebo z, 279
skenované obrázky, 324
import, 324
skupiny, 303
uživatel (řízení přístupu),
216
vytváření, 278, 303
skupiny uživatelů (řízení
přístupu), 216
podepisování do, 219,
222
sloučení databází, 188
oblast opakování pro, 192
vytvoření datového
zdroje, 190
slučování (databáze), 188
soubory
názvy a přípony, 67
správa, 52
soubory SWF, 337
soubory textového editoru,
227
speciální efekty, 367, 372
Správce exportu obrázků,
318
Správce hypertextových
odkazů, 52
Správce kanálů RSS, 170
Správce písem, 52
Správce prostředků, 52
Správce stránek, 52
Správce textu, 52
Správce událostí v
kalendáři, 269
Správce ukotvení, 52
stránky, 54
barva na stránce, 43
globální, 43
barva pozadí, 43
klonování, 60
nadřízený a podřízený,
35, 60, 81
nastavení velikosti, 67
optimalizace pro
vyhledávací stroje,
44
přidání a odstranění, 60
připojení kódu k, 147
vlastnosti, 52, 67
výběr a zobrazení, 73
vyloučení z navigace, 91
428 Index
zabezpečení, 213
změna uspořádání, 60
zvuk na pozadí, 339
stránky HTML
přidání, 60
struktura webu, 52, 81
a navigace, 35, 81
odkazy mimo web, 66
správa stránek, 60
Studio návrhů, 131
Studio tlačítek, 97
Studio výřezu obrázku, 333
styly, 249, 251, 374
Object, 374
písmo, 249
text (viz také textové
styly), 251
styly objektů, 374
styly textu, 251
svátky (státní), 271
symboly, 111
Š
šablona (návrh), 24
vytvoření webu pomocí,
24
šestnáctkový kód barev, 383
štítky, 111
T
tabulky, 267
přehled, 267
text, 229, 236, 238, 241, 249
formátování, 249
import ze souboru, 227,
251
jako křivky, 318
na cestě, 238
nastavení odsazení, 243
nastavení výchozích
vlastností, 292
odrážky a číslování, 255
použití přechodových a
bitmapových výplní,
393
přetečení (v rámečcích),
233
připojení objektů k, 300
přizpůsobení do rámečků,
233
rámeček, 229
HTML, 229
okraje, 233
přidávání do, 231
speciální efekty, 367, 372
tlačítko navigačního
pruhu, 84
umělecký (samostatný),
236
úpravy na stránce, 241
změna barvy nebo
stínování, 383
změna velikosti, 283
text článku, 229
natékání v sekvenci
snímků, 229
text na cestě, 238
text rámečku, 229
tlačítka, 81, 95
převod na navigační
pruh, 99
vytváření vlastních, 97
Tlačítka E-commerce, 111
Index 429
tlačítka/E-Commerce, 111
tokeny, 154
tónování, 385
tvary, 363
kreslení a úpravy, 363
plné výplně, 383
průhlednost pro, 398
přechodové/bitmapové
výplně pro, 393
přizpůsobení textu do,
238
změna velikosti, 283
U
údaje o uživateli, 257
aktualizace, 259
obchodní sady pro, 260
vložení, 259
události (kalendář), 271
ukotvení, 100
uložení webu, 31
umělecký text, 236
na cestě, 238
převést na křivky, 318
Umístění stránky, 73
upgrade, 3
úpravy (obrázků), 325
Fotolab, 325
uživatelé (řízení přístupu),
217
pozastavení, 217
zablokování, 217
V
včleněné obrázky, 309
vektorové obrázky, 309
import, 309
velikost, 283
objektů, 283
obrázky, 309
z, 67
velikost bodu, 249
více oken, 31
vícenásobné výběry, 278
video, 339
přidání, 339
přidání YouTube, 339
vytvoření hypertextového
odkazu na soubor, 100
Video YouTube, 339
Vítejte, 3
vkládání objektů, 279
Vlajky, 111
vlastnosti čar a výplní, 361,
363
vlastnosti webu, 38
vložení a propojení obrázků,
309
Vložení na stejné místo, 279
Vložit formát, 282
Vložit formát plus, 282
výběr několika objektů, 278
výběr objektu, 275
výběry, animované, 337
vyhledávací stroje, 44
mapy webů pro, 50
metaznačky robots pro,
48
robots.txt pro, 49
vyhledávání webových
stránek, 109
výchozí, 292
430 Index
aktualizace, 292
uložení globálního, 292
výchozí písmo odstavce,
251
vyjmutí (obrázky), 333
Vymazat formátování, 249
výplně, 383, 393
bitmapa, 393
plné, 383
přechod, 393
vyrovnávací paměť, 407
vzdálené obrázky,
propojení, 353
vzorové stránky, 54, 67
několik, 56
objekty, 58
odebrání, 60
přidání, 60
připojení, 56
několik, 56
vlastnosti, 52, 67
W
WebArt, 314
Webové stránky a weby, 29
weby, 28, 29
otevření existující, 29
vytváření od začátku, 28
Z
Zahrnout do navigace, 91
Záložka Galerie (Studio),
111
Záložka Průhlednost
(Studio), 398
Záložka Transformace
(Studio), 282, 283
záložka Web (Studio), 35,
54, 60, 73, 81
Záložka Znak, 249
záložky oken, 31
zarovnání, 67, 249
odstavce, 249
z, 67
zarovnání objektů, 298
zdroj TWAIN
(fotoaparát/skener), 324
země, 201
aktivní prohlížeč, 210
stisknout, 210
značky záhlaví HTML, 44
znaky, 251
styly, 251
Zobrazení webů, 405
zobrazit možnosti, 73
zobrazit zdroj, 147
zvuk, 339
přidání stránek, 339
vytvoření hypertextového
odkazu na soubor, 100
zvukové soubory, 339
Download

Uživatelská příručka WebPlus X5