iTradebook addin
Doplněk pro import dat z programu Ninja Trader
1. Úvod
iTradebook pro Ninja Trader (dále jen NT), je doplněk pro NT, který slouží k přenosu
dat z NT do obchodního deníku PS Tradebook. Doplněk funguje s NT verze 7. V NT
vystupuje jako indikátor a je s ním možné i takto zacházet. Tudíž instalace probíhá
jako u klasického indikátoru (více manuál k NT).
2. Vložení do grafu
Doplněk najdete ve výběru indikátorů pod názvem iTradebook (viz obrázek)
Po jeho výběru jsou vpravo vidět možnosti nastavení. Tyto možnosti budou popsány
v další části.
3. Nastavení
V nastavení najdete 4 položky, které se vztahují k doplňku.
# of exits
Nastavení požadovaného počtu výstupů (default 1). Protože deník umožňuje více
výstupů, je možno označit jich více a přenést najednou. Maximální počet je 5.
ATR period
Nastavení periody pro ATR indikátor. Doplněk umožňuje přenést hodnotu ATR
v době vstupu. Nicméně nebude reflektovat nastavení indikátoru v grafu (který tam už
můžete mít nastavený) a je nutné periodu zadat explicitně i zde.
Get MAE & MFE
Pokud je položka nastavena na TRUE, bude uživateli umožněno vybrat poslední svíci
vůči které se bude vztahovat hodnota MAE a MFE.
Tradebook path
Zde je možné nastavit cestu k deníku a doplněk pak bude zapisovat hodnoty do tohoto
konkrétního deníku. Pokud necháte položku prázdnou, bude doplněk považovat za
deník aktuální otevřený sešit Excelu.
Pozn.: V doplňku je kontrola na verze deníku, tudíž by se nemělo stát, že by
se zápis provedl do sešitu, který není obchodní deník PS- tradebook. Nicméně
stále platí, že pro korektní funkci musí byt excelovský sešit s deníkem aktivní.
4. Práce v grafu
Když je doplněk nastavený, je možné jej začít v grafu používat. V levém horním rohu
je vždy zobrazena malá nápověda co dál dělat.
Před vybráním vstupní svíce podržíte buďto SHIFT pro vstup long, či CTRL pro vstup
short. Poté označíte přesně cenu (čili nejen svíci) na které vstupujete (na přesný výběr
je vhodné mít křížový ukazatel „cross hair“).
Po výběru uvolníte pomocnou klávesu (SHIFT, nebo CTRL) a pod/nad svící se
zobrazí zelená/červená šipka podle vybraného vstupu a označení typu vstupu a ceny.
Pokud budete pohybovat myší, u kurzoru uvidíte číslo, které znamená cenový rozdíl
mezi vstupem a polohou myši (bez znaménka je profit, se znaménkem – ztráta).
Poté vyberete ceny a svíce výstupů (počet podle nastavení). V levém horním rohu
neustále uvidíte aktuální stav. U každého vybraného výstupu uvidíte žlutou šipku.
Po výběru všech výstupů je možno vybrat (pokud je povoleno v nastavení) poslední
svíci (zde už jen svíce, cena nehraje roli) vůči které se bude počítat MAE&MFE.
Kdykoli během výběru je možné se vrátit o krok zpět tak, že podržíte klávesu CTRL,
stisknete pravé tlačítko myši a vyberte položku Back.
Poté byste měli vidět podobný stav jako na následujícím obrázku:
Nyní jsou data nachystána k odeslání.
5. Odeslání dat
Poté co máte vybrané údaje, je možné je odeslat do deníku. Nicméně před tímto
krokem je nutné se k deníku úspěšně připojit. Připojení je možné kdykoli (i před
výběrem cen). Poté až do odpojení (či restartu grafu nebo NT) není nutné se
připojovat znovu.
Pro připojení klikněte pravým tlačítkem myši do grafu kdy zároveň podržíte klávesu
CTRL. Vyberte položku Connect kterou se spustí proces napojování a načítání
položek v deníku do doplňku (pro pozdější výběr viz níže). Poté se zobrazí zpráva o
úspěšném připojení a od této chvíle jste připojení k deníku.
Pro odeslání dat opět stiskněte pravé tlačítko myši společně s klávesou CTRL a
vyberte položku Send to Excel.
Před spuštěním odeslání se otevře okno, kde je možné vidět souhrn vybraných hodnot
a můžete vybrat pattern a poznámku 1 až 3 z hodnot načtených z deníku z listu
SETTINGS.
Po odsouhlasení tlačítkem OK se hodnoty přesunou do deníku do prvního volného
řádku (tudíž nedochází k přepisu dříve či ručně zadaných hodnot).
Po úspěšném odeslání dostanete zprávu a všechny hodnoty se vynulují a je možné
zadávat další obchod.
6. Další možnosti
V kontextovém menu, které se zobrazí po zmáčknutí pravého tlačítka myši se
současným podržením klávesy CTRL je možné vybrat položku Erase all, která
vynuluje aktuálně vybrané hodnoty.
Pokud je doplněk aktuálně připojen, je možné jej odpojit pomocí položky Disconnect.
Tato možnost je užitečná ve chvíli když se chcete připojit na jiný deník, či načíst
znovu položky ze SETTINGS (toto se děje jen při připojování).
Poslední položkou je About, kde je jen info o autorovi a kontaktní email.
7. Závěr
Doplněk je zatím v beta verzi a proto může obsahovat chyby. Používání doplňku je na
vlastní riziko a autor nenese zodpovědnost za případnou ztrátu dat. Veškeré dotazy,
připomínky či náměty pište autorovi doplňku.
Download

iTradebook addin