!"#!$% &''(
2
Obsah
1
ÚVOD DO PROCESORU MICROSOFT WORD – POPIS PROSTŘEDÍ .......................... 7
1.1
TEXTOVÝ EDITOR MS WORD............................................................................................... 7
1.1.1
Možnosti ovládání .......................................................................................................... 7
1.1.2
Popis prostředí ............................................................................................................... 7
1.1.3
Struktura okna textového editoru ................................................................................... 8
1.1.4
Popis jednotlivých tlačítek panelu nástrojů.................................................................... 9
1.1.5
Formátovací panel ....................................................................................................... 11
1.1.6
Popis jednotlivých tlačítek formátovacího panelu........................................................ 11
1.1.7
Pravítko ........................................................................................................................ 12
2
NABÍDKA SOUBOR................................................................................................................ 14
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3
NABÍDKA ÚPRAVY................................................................................................................ 24
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
4
NOVÝ ................................................................................................................................. 14
OTEVŘÍT ............................................................................................................................ 15
ZAVŘÍT .............................................................................................................................. 16
ULOŽIT .............................................................................................................................. 16
ULOŽIT JAKO...................................................................................................................... 17
ULOŽIT JAKO STRÁNKU WWW.......................................................................................... 18
VERZE ................................................................................................................................ 18
VZHLED STRÁNKY ............................................................................................................. 18
NÁHLED ............................................................................................................................. 19
TISK ................................................................................................................................... 20
ODESLAT ........................................................................................................................... 21
VLASTNOSTI ...................................................................................................................... 22
KONEC ............................................................................................................................... 22
TVORBA WWW STRÁNEK ................................................................................................. 22
KOPÍROVAT........................................................................................................................ 24
VLOŽIT .............................................................................................................................. 24
ZPĚT .................................................................................................................................. 24
OPAKOVAT ........................................................................................................................ 25
VYMAZAT .......................................................................................................................... 25
VYJMOUT ........................................................................................................................... 25
KOPÍROVAT FORMÁT.......................................................................................................... 25
VLOŽIT JINAK .................................................................................................................... 25
VLOŽIT JAKO HYPERTEXTOVÝ ODKAZ ............................................................................... 26
VYBRAT VŠE ...................................................................................................................... 26
NAJÍT ................................................................................................................................. 26
NAHRADIT ......................................................................................................................... 27
PŘEJÍT NA........................................................................................................................... 28
PROPOJENÍ ......................................................................................................................... 28
UPRAVIT OBJEKT................................................................................................................ 29
NABÍDKA ZOBRAZIT ........................................................................................................... 31
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
ZPŮSOBY ZOBRAZENÍ ......................................................................................................... 31
NORMÁLNĚ ........................................................................................................................ 31
ROZVRŽENÍ STRÁNKY WWW ............................................................................................ 31
ROZVRŽENÍ PŘI TISKU ........................................................................................................ 31
OSNOVA ............................................................................................................................. 32
HLAVNÍ DOKUMENT ........................................................................................................... 32
PANELY NÁSTROJŮ ............................................................................................................ 32
PRAVÍTKO .......................................................................................................................... 32
ROZVRŽENÍ DOKUMENTU ................................................................................................... 32
ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ ............................................................................................................. 33
POZNÁMKY POD ČAROU ..................................................................................................... 33
KOMENTÁŘE ...................................................................................................................... 33
CELÁ OBRAZOVKA ............................................................................................................. 33
LUPA .................................................................................................................................. 33
3
5
NABÍDKA VLOŽIT..................................................................................................................36
5.1
VLOŽIT KONEC....................................................................................................................36
5.2
ČÍSLA STRÁNEK ..................................................................................................................37
5.3
DATUM A ČAS .....................................................................................................................38
5.4
AUTOMATICKÝ TEXT ..........................................................................................................38
5.5
SYMBOL..............................................................................................................................39
5.6
KOMENTÁŘ .........................................................................................................................40
5.7
POZNÁMKA POD ČAROU ......................................................................................................40
5.8
TITULEK .............................................................................................................................41
5.9
KŘÍŽOVÝ ODKAZ.................................................................................................................41
5.10
REJSTŘÍK A SEZNAMY .........................................................................................................42
5.11
OBRÁZEK ............................................................................................................................43
5.11.1
Barvy a čáry .............................................................................................................44
5.11.2
Oříznutí.....................................................................................................................44
5.11.3
WordArt ....................................................................................................................44
5.11.4
Obrázek ze skeneru nebo fotoaparátu ......................................................................45
5.12
TEXTOVÉ POLE ...................................................................................................................45
5.13
VLOŽIT SOUBOR..................................................................................................................45
5.14
OBJEKT ...............................................................................................................................45
5.15
POLE ...................................................................................................................................45
5.16
ZÁLOŽKA ............................................................................................................................46
5.17
HYPERTEXTOVÝ ODKAZ .....................................................................................................47
6
NABÍDKA FORMÁT ...............................................................................................................50
6.1
FORMÁTOVÁNÍ PÍSMA .........................................................................................................50
6.1.1
Možnosti formátování....................................................................................................50
6.1.2
Možnosti formátování písma .........................................................................................51
6.1.3
Znaková sada ................................................................................................................51
6.1.4
Proložení znaků.............................................................................................................51
6.1.5
Umístění ........................................................................................................................52
6.1.6
Textové efekty ................................................................................................................52
6.2
OHRANIČENÍ A STÍNOVÁNÍ ..................................................................................................53
6.2.1
Ohraničení ....................................................................................................................53
6.2.2
Ohraničení stránky........................................................................................................54
6.2.3
Stínování........................................................................................................................54
6.2.4
Odsazování....................................................................................................................55
6.2.5
Mezery před odstavcem.................................................................................................56
6.2.6
Řádkování......................................................................................................................56
6.2.7
Tok textu ........................................................................................................................56
6.3
ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ ......................................................................................................57
6.3.1
Změna odrážky ..............................................................................................................58
6.3.2
Číslovaný seznam ..........................................................................................................59
6.3.3
Vlastní číselný seznam...................................................................................................60
6.4
SLOUPCE .............................................................................................................................60
6.5
TABULÁTORY .....................................................................................................................60
6.6
INICIÁLA .............................................................................................................................62
6.7
VELKÁ PÍSMENA .................................................................................................................62
6.8
AUTOMATICKÝ FORMÁT .....................................................................................................63
6.9
STYL ...................................................................................................................................63
6.9.1
Vytvoření stylu...............................................................................................................63
6.10
DEFINICE NOVÉHO STYLU ...................................................................................................63
6.11
ŠABLONA ............................................................................................................................64
6.11.1
Umístění šablon ........................................................................................................64
6.12
MOTIV ................................................................................................................................65
6.13
POZADÍ ...............................................................................................................................65
6.14
RÁMCE................................................................................................................................66
6.15
OBJEKT ...............................................................................................................................66
7
NABÍDKA NÁSTROJE ............................................................................................................68
7.1
PRAVOPIS............................................................................................................................68
4
7.2
JAZYK ................................................................................................................................ 70
7.2.1
Dělení slov.................................................................................................................... 70
7.3
POČET SLOV ....................................................................................................................... 70
7.4
AUTOMATICKÉ SHRNUTÍ .................................................................................................... 71
7.5
AUTOMATICKÉ OPRAVY ..................................................................................................... 71
7.6
SLEDOVÁNÍ ZMĚN .............................................................................................................. 72
7.7
ZÁMEK ............................................................................................................................... 73
7.8
HROMADNÁ KORESPONDENCE ........................................................................................... 74
7.8.1
Vysvětlení hlavních pojmů............................................................................................ 74
7.8.2
Realizace hromadné korespondence ............................................................................ 74
7.8.3
Vytvoření hlavního dokumentu ..................................................................................... 74
7.8.4
Otevření zdroje dat....................................................................................................... 75
7.8.5
Vytvoření zdroje dat ..................................................................................................... 76
7.8.6
Vložení polí do hlavního dokumentu ............................................................................ 76
7.8.7
Sloučení zdroje dat a hlavního dokumentu................................................................... 77
7.9
OBÁLKY A ŠTÍTKY.............................................................................................................. 77
7.9.1
Obálky .......................................................................................................................... 77
7.9.2
Štítky............................................................................................................................. 78
7.10
PRŮVODCE DOPISEM .......................................................................................................... 78
7.11
MAKRO .............................................................................................................................. 79
7.11.1
Záznam makra ......................................................................................................... 80
7.11.2
Spouštění makra ...................................................................................................... 80
7.12
VLASTNÍ ............................................................................................................................ 80
7.13
MOŽNOSTI ......................................................................................................................... 80
8
NABÍDKA TABULKA............................................................................................................. 85
8.1
VYTVÁŘENÍ TABULEK ........................................................................................................ 85
8.2
PŘEVÉST ............................................................................................................................ 85
8.2.1
Převést text na tabulku ................................................................................................. 85
8.2.2
Převést tabulku na text ................................................................................................. 85
8.2.3
Vložit tabulku................................................................................................................ 85
8.3
ŠÍŘKA SLOUPCE, VÝŠKA ŘÁDKU......................................................................................... 86
8.3.1
Přizpůsobení šířky sloupce ........................................................................................... 86
8.3.2
Upřednostňovaná šířka sloupce ................................................................................... 87
8.3.3
Výška řádku .................................................................................................................. 87
8.4
VLOŽIT .............................................................................................................................. 87
8.4.1
Vložit buňky .................................................................................................................. 87
8.5
ODSTRANIT ........................................................................................................................ 88
8.6
VYBRAT ............................................................................................................................. 88
8.7
SLOUČIT BUŇKY................................................................................................................. 88
8.8
ROZDĚLIT BUŇKY .............................................................................................................. 89
8.9
ROZDĚLIT TABULKU .......................................................................................................... 89
8.10
AUTOMATICKÝ FORMÁT TABULKY .................................................................................... 89
8.11
PŘIZPŮSOBIT ...................................................................................................................... 89
8.12
OPAKOVÁNÍ ŘÁDKŮ ZÁHLAVÍ ............................................................................................ 90
8.13
VZOREC ............................................................................................................................. 90
8.14
SKRÝT MŘÍŽKU .................................................................................................................. 90
8.15
NAVRHNOUT TABULKU ...................................................................................................... 90
8.16
VLASTNOSTI TABULKY ...................................................................................................... 91
8.16.1
Mezery mezi buňkami .............................................................................................. 91
8.16.2
Okraje buňky ........................................................................................................... 91
9
NABÍDKA OKNO .................................................................................................................... 93
9.1
9.2
9.3
10
NOVÉ OKNO ....................................................................................................................... 93
USPOŘÁDAT ....................................................................................................................... 93
ROZDĚLIT .......................................................................................................................... 93
NABÍDKA NÁPOVĚDA.......................................................................................................... 96
10.1
10.2
NÁPOVĚDA ........................................................................................................................ 96
NÁPOVĚDA PRO MICROSOFT WORD................................................................................... 96
5
10.3
10.4
10.5
10.6
11
CO JE TO?............................................................................................................................97
MICROSOFT NA SÍTI WWW ................................................................................................98
ROZPOZNAT A OPRAVIT ......................................................................................................98
O APLIKACI MICROSOFT WORD ..........................................................................................98
ÚVOD DO PROCESORU POWERPOINT – POPIS PROSTŘEDÍ ..................................100
11.1
MICROSOFT POWERPOINT ................................................................................................100
11.1.1
Možnosti prezentace ...............................................................................................100
11.2
SPUŠTĚNÍ PREZENTACE .....................................................................................................100
11.2.1
Popis jednotlivých položek okna.............................................................................100
11.2.2
Princip snímků v prezentaci ...................................................................................101
12
ZÁKLAD TVORBY PREZENTACÍ .....................................................................................103
12.1
ROZVRŽENÍ OBRAZOVKY ..................................................................................................103
12.2
NOVÝ SNÍMEK...................................................................................................................103
12.3
VZHLED POWERPOINTU ....................................................................................................104
12.3.1
Panel Běžné úkoly ..................................................................................................104
13
NABÍDKA SOUBOR ..............................................................................................................107
13.1
SOUBOR ............................................................................................................................107
13.1.1
Vzhled stránky ........................................................................................................107
13.1.2
Tisk .........................................................................................................................107
13.1.3
Nový........................................................................................................................108
13.1.4
Otevřít.....................................................................................................................109
13.1.5
Zavřít ......................................................................................................................109
13.1.6
Uložit ......................................................................................................................109
13.1.7
Uložit jako ..............................................................................................................109
13.1.8
Uložit jako stránku WWW ......................................................................................109
14
NABÍDKA ÚPRAVY ..............................................................................................................111
14.1
VYJMOUT. KOPÍROVAT. VLOŽIT .......................................................................................111
14.1.1
Vložit jinak..............................................................................................................111
14.1.2
Vložit jako hypertextový odkaz ...............................................................................111
14.2
ZPĚT. OPAKOVAT .............................................................................................................111
15
NABÍDKA ZOBRAZIT ..........................................................................................................114
15.1
ZOBRAZIT .........................................................................................................................114
15.1.1
Normální.................................................................................................................114
15.1.2
Osnova....................................................................................................................114
15.1.3
Snímek ....................................................................................................................115
15.1.4
Poznámky ...............................................................................................................115
15.1.5
Řazení snímků.........................................................................................................115
15.2
PREZENTACE.....................................................................................................................115
15.2.1
Klávesy ovládající promítání prezentace................................................................115
15.3
ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ............................................................................................................116
15.4
PŘEDLOHA ........................................................................................................................116
15.5
ČERNOBÍLE .......................................................................................................................116
15.6
PANELY NÁSTROJŮ ...........................................................................................................116
15.7
LUPA.................................................................................................................................116
16
NABÍDKA VLOŽIT................................................................................................................118
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
17
NOVÝ SNÍMEK...................................................................................................................118
SNÍMKY ZE SOUBORU ........................................................................................................118
SNÍMKY Z OSNOVY ............................................................................................................118
TABULKA ..........................................................................................................................118
DUPLIKÁT SNÍMKU............................................................................................................119
TEXTOVÉ POLE .................................................................................................................119
KOMENTÁŘ .......................................................................................................................119
HYPERTEXTOVÝ ODKAZ ...................................................................................................119
NABÍDKA FORMÁT .............................................................................................................121
6
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
18
NABÍDKA NÁSTROJE ......................................................................................................... 125
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
19
PRAVOPIS ......................................................................................................................... 125
AUTOMATICKÉ OPRAVY ................................................................................................... 125
MAKRA ............................................................................................................................ 125
DOPLŇKY ......................................................................................................................... 125
VLASTNÍ .......................................................................................................................... 125
MOŽNOSTI ....................................................................................................................... 126
NABÍDKA PREZENTACE ................................................................................................... 128
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
PÍSMO .............................................................................................................................. 121
ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ ................................................................................................... 121
ROZVRŽENÍ SNÍMKU ......................................................................................................... 122
BAREVNÉ SCHÉMA SNÍMKU .............................................................................................. 122
POZADÍ ............................................................................................................................ 122
POUŽÍT ŠABLONU NÁVRHU............................................................................................... 123
OBJEKT. BARVY A ČÁRY .................................................................................................. 123
PŘEDDEFINOVANÉ ANIMACE ............................................................................................ 128
NÁHLED ANIMACÍ ............................................................................................................ 128
VLASTNÍ ANIMACE ........................................................................................................... 128
TLAČÍTKA AKCÍ................................................................................................................ 130
NASTAVENÍ AKCÍ ............................................................................................................. 130
PŘECHOD SNÍMKU ............................................................................................................ 130
SKRYTÝ SNÍMEK .............................................................................................................. 131
VLASTNÍ PREZENTACE ..................................................................................................... 131
NASTAVIT PREZENTACI .................................................................................................... 132
ZÁVĚR A POUŽITÁ LITERATURA.................................................................................. 134
20.1
POUŽITÁ LITERATURA ...................................................................................................... 134
7
1 Úvod do procesoru Microsoft Word – popis
prostředí
Textový procesor Microsoft Word je prostředkem pro zpracování textů
v rámci administrativní činnosti.
Word pracuje jako všechny ostatní aplikace pro MS Windows v oknech.
Cíl:
V této kapitole se dozvíme základní pravidla pro obsluhu textového editoru
MS Word.
Klíčová slova:
Microsoft Word, okno aplikace, panely nástrojů, formátovací panel, pravítko.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
1 hodina
1.1 Textový editor MS Word
Textový editor je program určený pro psaní, editaci a grafickou úpravu textu
s následným výstupem například na tiskárnu. Textové editory jsou nejpoužívanějšími
programy pro osobní počítače na světě.
Příchodem operačního systému Windows se stal velmi populární textový editor
Microsoft Word, který je v dnešních dnech k dispozici v několika různých verzích.
Word není zdaleka jediným programem pro zpracování textu na počítači. Mezi
oblíbené programy se řadí například programy z balíku OpenOffice pro Linux,
který podobně jako balíček MS Office obsahuje několik produktů. Z českých
produktů je možné jmenovat WinText od firmy Software 602, který je velmi
podobný Wordu.
1.1.1 Možnosti ovládání
Podobně jako mnohé další programy pro Windows i Word je ovládatelný
několika způsoby – myší, klávesovými zkratkami, či tzv. horkými klávesami. Jednu
konkrétní operaci lze ve Wordu provést minimálně dvěma způsoby.
1.1.2 Popis prostředí
Po spuštění programu MS Word bude zobrazeno prostředí Wordu, které se
skládá z několika částí. V horní části je nabídka (menu), kde jsou uspořádány
v podnabídkách všechny funkce Wordu. Aktivovat určitou funkci prostřednictvím
nabídky může být únavné (hlavně pro zapamatování) a zdlouhavé, proto jsou
nejčastěji používané funkce umístěny na tlačítkách. Místo složitého procházení
nabídkami stačí klepnout na tlačítko a funkce je aktivována. Tlačítka, jež spolu
velice úzce souvisí, jsou logicky uspořádána do tzv. panelů nástrojů. Ty jsou
8
umístěny pod hlavní nabídkou. Aktuální počet panelů nástrojů a jejich momentální
zobrazení je plně v rukou uživatele.
Obr. 1 Vzhled textového editoru
1.1.3 Struktura okna textového editoru
V horní liště okna je uveden název dokumentu. Pokud jsme dokument
neuložili do souboru, je nazván Dokument1, popř. s vyšším číslem při otevření
dalších oken Wordu. Klepnutím do symbolu Wordu na levém kraji horní lišty
můžeme vyvolat nabídku shodnou jako u jiných programů pod Windows
(AKTUALIZOVAT,
PŘESUNOUT,
VELIKOST,
MINIMALIZOVAT,
MAXIMALIZOVAT, ZAVŘÍT). Tlačítka na pravém kraji horní lišty slouží
k minimalizaci, zmenšení či zavření okna Wordu. Ve Wordu 2000 je dokument
zastoupen samostatným tlačítkem v hlavním panelu Windows, zavřením okna Wordu
se zavírá jen aktuální dokument.
Ve druhém řádku je přehled nabídek příkazů Wordu (hlavní menu).
V dalších dvou řádcích jsou panely nástrojů − tlačítka zastupující časté
příkazy. Každé tlačítko má svůj název, který napovídá, jaký příkaz zastupuje.
Některé příkazy mají také vyhrazeny kombinace kláves. Abychom se seznámili
s kombinacemi kláves, je vhodné zadat příkaz NÁSTROJE, VLASTNÍ a v kartě
MOŽNOSTI zaškrtnout pole S názvy tlačítek zobrazovat i klávesové zkratky. (Práci
s kartou Možnosti ukončíme klepnutím na tlačítko Zavřít.) Když se potom myší
přiblížíme k tlačítku, zobrazí se ve žlutém obdélníku nejen název tlačítka, ale také
případná kombinace kláves, kterou můžeme tlačítko nahradit.
9
Obr. 2 Struktura okna Wordu
1.1.4 Popis jednotlivých tlačítek panelu nástrojů
Tlačítko:
Popis:
Nový
Otevřít
Uložit
Odeslat el. poštou
Tisk, Náhled
Pravopis
10
Vyjmout, Kopírovat
Vložit, Kopírovat formát
Zpět, Znovu
Vložit hypertextový odkaz
Tabulky a ohraničení
Vložit tabulku, Vložit tabulku MS Excel
Sloupce
Kreslení
Rozvržení dokumentu
Zobrazit nebo skrýt
Lupa
Nápověda Office
11
1.1.5 Formátovací panel
Panel nástrojů formát obsahuje základní nástroje pro úpravu dokumentu
(velikost písma, styl, zarovnávání apod. ). Tyto příkazy jsou dostupné pomocí myši,
nebo z klávesnice.
Zobrazení nebo skrytí panelu formát se provede stejným způsobem jako u
standardního panelu.
1.1.6 Popis jednotlivých tlačítek formátovacího panelu
Tlačítko:
Popis:
Styl
Písmo
Velikost písma
Tučně, Kurzíva, Podtržení
Zarovnat vlevo, Zarovnat na střed
Zarovnat vpravo, Zarovnat do bloku
Číslování, Odrážky
Zmenšit odsazení, Zvětšit odsazení
Ohraničení
12
Zvýraznit
Barva písma
1.1.7 Pravítko
S pomocí pravítka můžeme provádět změny odsazení odstavců, nastavit
okraje, změnit šířku sloupců novinového typu nebo změnit šířku sloupců tabulek.
Měřit můžeme v centimetrech, palcích (2,54 cm), bodech (0,353 mm) nebo
jednotkách pica (12 bodů).
Obr. 3 Vzhled pravítka
13
Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
K čemu slouží textové editory?
Jakým způsobem je zobrazeno prostředí MS Word?
Je možné ovládat textový editor více způsoby?
Jakým způsobem je možné zobrazit a skrýt panely nástrojů?
Jaké části obsahuje formátovací panel?
Shrnutí kapitoly:
1.
2.
3.
4.
Textový editor slouží pro tvorbu a grafickou úpravu textu
Text je možné odeslat na výstupní zařízení např. tiskárnu
Prostředí editoru MS Word je možné editovat
Pro jednodušší ovládání je možné využít panely nástrojů.
14
2 Nabídka Soubor
Nabídka soubor umožňuje pracovat se souborem textového dokumentu, volit
způsoby uložení a způsoby otevření dokumenty, tisknout dokument, vyhledávat
poslední otevřené dokumenty a měnit předvolby vzhledu stránky.
Cíl:
V této kapitole se dozvíme, jaké jsou možnosti nabídky soubor.
Klíčová slova:
Soubor, možnost uložení, nový, náhled WWW, tisk.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
3 hodiny
2.1 Nový
Po spuštění Wordu je automaticky otevřen nový prázdný dokument. Tento
dokument vychází ze šablony Normal. Pokud chceme otevřít nový dokument v době,
kdy už zpracováváme jiný dokument, můžeme zadat příkaz SOUBOR, NOVÝ nebo
klepneme na tlačítko Nový v panelu nástrojů Standardní nebo stiskneme kombinaci
kláves Ctrl N. V případě, že jsme použijeme příkaz SOUBOR, NOVÝ, Word
zobrazí dialogové okno Nový s nabídkou šablon, které jsou dostupné.
Obr. 4 Dialogové okno Nový
15
Pro některé šablony je k dispozici náhled, který nám formou typické stránky
připomíná parametry šablony. Nad náhledem je trojice tlačítek, kterými můžeme
měnit formát zobrazení seznamu šablon v levé části dialogového okna:
•
Velké ikony: Každá šablona je zastoupena samostatnou ikonou s názvem
šablony.
• Seznam: Pro každou šablonu je uvedena malá ikona a název šablony. Názvy
jsou uspořádány do sloupců.
• Podrobnosti: Každá šablona je na zvláštním řádku seznamu. Pro šablonu jsou
uvedeny ve sloupcích základní vlastnosti: název šablony, velikost, typ, datum
změny. Šířku sloupců můžeme měnit tažením hranice sloupců v titulním
řádku.
V poli Vytvořit nový můžeme vybrat, zda chceme tvořit nový dokument
založený na vybrané šabloně nebo novou šablonu vycházející z vybrané šablony.
Běžný uživatel většinou ponechává zvolen dokument. Nově vytvořený dokument
nemá název. Word jej formálně nazve Dokument1, Dokument2 apod. dle pořadí
nového dokumentu od spuštění Wordu. Teprve příkazem SOUBOR, ULOŽIT či
SOUBOR, ULOŽIT JAKO si Word vyžádá název dokumentu.
2.2 Otevřít
Příkazem SOUBOR, OTEVŘÍT nebo klepnutím na tlačítko Otevřít nebo
kombinací Ctrl O otevíráme dokument, který jsme dříve uložili. Word žádá o název
souboru prostřednictvím dialogového okna Otevřít.
Obr. 5 Dialogové okno Otevřít
Pokud nemáme dokument uložený v zobrazené složce, můžeme pro pohyb
mezi složkami zvolit dva různé způsoby:
16
•
Klepnutím na trojúhelníkové tlačítko vedle pole Kde hledat je možné zobrazit
seznam objektů pracovní plochy Windows. V objektu Tento počítač je
uvedena disketová jednotka, pevný disk, síťové disky a případná další
zařízení
• Klepnutím na tlačítko O úroveň výš se zobrazí soubory a složky vyšší úrovně
hierarchické struktury složek aktuálního zařízení, např. pevného disku.
• Klepnutím na tlačítko se šipkou vlevo se vrátíme v prohledávání složek do
předchozí složky.
• Tlačítkem Hledat v síti WWW lze z Wordu spustit prohlížecí program
Internet Explorer a hledat na adrese firmy Microsoft
• V případě časté práce s určitými složkami, je vhodné pro snadnější opětovné
vyhledání složky nebo souboru její zařazení mezi tzv. oblíbené složky
klepnutím na nabídku NÁSTROJE v okně Otevřít a vybráním POLOŽKY
PŘIDAT K OBLÍBENÝM POLOŽKÁM. Seznam oblíbených položek
zobrazíme klepnutím na tlačítko Oblíbené položky.
Seznam dokumentů či složek lze uspořádat několika způsoby. Způsob
zobrazení lze nastavit klepnutím na šipku vedle tlačítka Pohledy a vybráním
požadovaného způsobu zobrazení:
•
•
•
•
Seznam: Názvy dokumentů jsou uspořádány do sloupců. U každého
dokumentu je uveden pouze název.
Podrobnosti: Každý dokument je vypsán na samostatném řádku včetně
základních parametrů: název, velikost, typ, čas poslední změny.
Vlastnosti: V pravé polovině seznamu se objeví tzv. vlastnosti označeného
dokumentu. Vlastností je tolik, že v pravé polovině je přichystán svislý
posuvník.
Náhled: V pravé polovině seznamu můžeme v samostatném okně prohlížet
text dokumentu. K dohledání dokumentu většinou stačí prohlédnout začátek
první stránky.
2.3 Zavřít
Příkazem SOUBOR, ZAVŘÍT zavřeme aktivní okno. Pokud by byl stejný
dokument otevřen (příkazem OKNO, NOVÉ OKNO) ve více oknech, zavřou se
všechna okna, ve kterých byl otevřen.
2.4 Uložit
Příkaz uložit slouží k rychlému ukládání souboru během práce. Příkazem
SOUBOR, ULOŽIT nebo klepnutím na tlačítko Uložit nebo kombinací kláves
Ctrl S se soubor uloží pod stejným jménem. Předchozí verze souboru se přepíše.
Během práce je také možné nastavit průběžné automatické ukládání příkazem
NÁSTROJE, MOŽNOSTI v kartě Uložit v poli Automaticky ukládat po.
Automatické ukládání nenahrazuje běžné uložení. Slouží pouze pro
vytvoření souboru, který umožňuje obnovu dokumentu v případě nečekaného
ukončení Wordu. Po opětovném spuštění Word nabídne obnovený dokument, který
je většinou potřeba upravit do původní podoby.
17
2.5 Uložit jako
Příkazem SOUBOR, ULOŽIT JAKO je možné uložit soubor pod vybraným
názvem do námi zvolené složky. Stejným způsobem se ukládá dokument,
který doposud nebyl uložen a pojmenován.
Obr. 6 Dialogové okno Uložit jako
Výběr složky, do které ukládáme dokument, je stejný jako při otevírání
souboru. Pro zobrazení seznamu stávajících souborů jsou dostupné stejné možnosti.
Do pole Název souboru můžeme název zadat, nebo jej převzít ze seznamu
existujících souborů. V případě zadání existujícího názvu, jsme dotázáni, zda chceme
existující soubor nahradit.
V poli Typ souboru můžeme vybrat především tyto formáty uložení:
• dokument Word: Uložení ve formátu Wordu s příponou doc.
• stránka WWW: Word uloží dokument ve formátu HTML
• šablona dokumentu: Text dokumentu, styly a další objekty budou uloženy
jako šablona pro tvorbu dalších dokumentů. Šablony budou zaznamenány do
adresáře šablon s příponou dot.
• pouze text: Dokument bude uložen bez formátování ve formě jednotlivých
znaků zakódovaných ve znakové sadě Windows ANSI. Soubor bude uložen
s příponou txt.
• T602: Word se snaží přenést do souboru pro textový procesor Text602 co
nejvíce svých formátů. Převod zkresluje formát textu, protože Text602
obsahuje malou část nástrojů formátování v porovnání s Wordem. Soubor je
doplněn příponou 602.
• WinText602: Word se snaží přenést do souboru textového procesoru WinText
co nejvíce svých formátů, aby text ve WinTextu byl co nejpodobnější.
Souboru je doplněna přípona wpd.
18
2.6 Uložit jako stránku WWW
Dalším z formátů, které můžeme pro uložení dokumentu vybrat je stránka
WWW.
Po zadání příkazu SOUBOR, ULOŽIT JAKO, je typ stránka WWW.
Tato volba je při přípravě dokumentů pro WWW stránky do sítě Internet
často používaná, proto je pro ni vyhrazen přímý příkaz SOUBOR, ULOŽIT JAKO
STRÁNKU WWW.
2.7 Verze
Volba verze slouží pro archivaci různých verzí dokumentu v průběhu práce.
2.8 Vzhled stránky
Word nabízí předdefinovaný vzhled stránky. Pokud chceme stávající
parametry změnit, zadáme příkaz SOUBOR, VZHLED STRÁNKY,
kterým můžeme měnit uspořádání stránky. Otevře se dialogové okno Vzhled
stránky se čtyřmi kartami.
Obr. 7 Dialogové okno Vzhled stránky
Kartu Okraje využíváme při práci s Wordem nejčastěji. V kartě můžeme
zadat tyto parametry Nahoře, Dole, Vlevo, Vpravo, které udávají vzdálenost textu od
okrajů papíru při tisku. Čím použijeme větší okraje, tím méně textu se vejde na
stránku.
Pokud zaškrtneme pole Zrcadlové okraje, změní se nám označení polí Vlevo a
Vpravo na Vnitřní a Vnější, toto nastavení je vhodné pro tisk na obě strany papíru.
Velmi důležité je pole Použít. V tomto poli upřesňujeme, jaká část textu se bude
formátovat. Toto formátování nabízí 3 možnosti:
19
•
•
na celý dokument: Formát stránky se změní v celém dokumentu.
od tohoto místa dále: Na místo kurzoru se vloží nová stránka a připraví nový
oddíl s jiným formátem stránky.
• na tento oddíl: Pokud byl rozdělen text na oddíly, je uvedena možnost změnit
formátování stránky na aktuální oddíl.
Tlačítkem Výchozí můžeme připravený formát stránky uložit jako výchozí
šablonu pro nové dokumenty.
Karta Formát papíru slouží pro výběr velikosti papíru z předdefinovaných
velikostí, nebo je zde možné nastavit vlastní rozměry stránky. Můžeme zde měnit
orientaci papíru a to buď na výšku nebo na šířku.
Obr. 8 Dialogové okno vzhled stránky - karta Formát papíru
Karta Rozvržení umožňuje zarovnání textu svisle na střed v rámci stránky.
Dále je zde možné po zaškrtnutí položky Záhlaví a zápatí oddělit záhlaví a zápatí na
lichých a sudých stránkách. Pokud zadáme tuto možnost je nutné vyplnit záhlaví a
zápatí jednotlivých lichých a sudých stránek samostatně.
2.9 Náhled
Náhled slouží jako pomůcka před vytisknutím textu, pro náhled uspořádání
jednotlivých stránek (před tiskem). Před samotným tiskem je vhodné zkontrolovat
tiskárnu z důvodu rozdílného využití stránek u jednotlivých tiskáren. Tiskárnu
zkontrolujeme zadáním příkazu SOUBOR, TISK, kde ověříme zda je v poli Název
zvolená správná tiskárna.
20
Obr. 9 Dialogové okno Náhled
Náhled před tiskem spustíme zadáním příkazu SOUBOR, NÁHLED nebo
klepnutím na tlačítko Náhled. V horní části obrazovky se zobrazí nový panel
nástrojů Náhled. Uprostřed obrazovky se zobrazí ukázka první stránky. Klepnutím na
tlačítko Více stránek a výběrem symbolů více stránek se nám zobrazí náhled
vybraného počtu stránek zvoleného dokumentu.
•
•
•
•
•
•
V režimu náhledu můžeme používat tato tlačítka:
Zobrazit pravítko: Zobrazí (popř. zruší zobrazení) vodorovné a svislé
pravítko. V náhledu je možné pomocí pravítek upravovat okraje.
Zmenšit o stránku: Word se po klepnutí na toto tlačítko pokusí upravit
formátování dokumentu tak, aby se dokument vešel na menší počet stránek.
Celá obrazovka: Po klepnutí na toto tlačítko se dočasně zvětší náhled na
celou obrazovku. Opětovným klepnutím je možné vrátit zobrazení do
původní podoby.
Místní nápověda: Klepnutím na toto tlačítko se ukazatel myši promění
v otazník, který můžeme umístit na libovolnou pozici na obrazovce, k němuž
potřebujeme nápovědu.
Tisk: Tlačítko spustí tisk dokumentu na tiskárně.
Zavřít náhled: Klepnutím na toto tlačítko, nebo klávesou Esc ukončíme
prohlížení náhledu a vrátíme se do vlastního dokumentu. V náhledu je můžné
listovat dokumentem pomocí kláves Page Up (na předchozí stránku), Page
Down (na další stránku), Ctrl Home (na začátek) nebo Ctrl End (na konec
textu).
2.10 Tisk
Tisk dokumentu je možný zadáním příkazu SOUBOR, TISK nebo stisknutím
kombinace kláves Ctrl P. Po zadání příkazu se zobrazí dialogové okno Tisk.
21
V dialogovém okně Tisk můžeme:
•
•
•
•
•
•
•
•
Zadat Počet kopií.
Zadat tisk omezeného rozsahu dokumentu: aktuální stránku, v níž je umístěn
kurzor, nebo vytisknout čísla stránek, které byly vypsány v dialogovém okně.
V poli Tisknout je možné ponechat všechny stránky ve výběru nebo zadat tisk
jen lichých či sudých stránek. (tato možnost umožňuje tisknout na obě strany
papíru).
V poli Vytisknout je možné ovlivnit položky, které tiskneme. Tisknout je
možné krom dokumentu také dokumentační tisky: vlastnosti dokumentu,
komentáře, styly, položky automatického textu, přiřazení kláves.
Sekce Lupa umožňuje volit zmenšení stránek tak, aby se více stránek
dokumentu tisklo na jeden list papíru, nebo zmenšení na zvolenou velikost
papíru.
Tlačítko Možnosti zobrazí speciální dialogové okno upřesňující parametry
tisku.
Pomocí tlačítka Vlastnosti zobrazíme dialogové okno specifické pro
jednotlivé typy tiskáren.
Stisknutím tlačítka OK spustíme vlastní tisk. Pokud tiskneme složitější
dokument může následovat jistá časová rezerva něž se zadaný tisk začne
vykonávat.
Obr. 10 Dialogové okno Tisk
2.11 Odeslat
Příkazem SOUBOR, ODESLAT je možné odeslat soubor pomocí
elektronické pošty jinému uživateli.
22
Příkaz SOUBOR, ODESLAT nabízí také volbu Microsoft PowerPoint.
Pomocí této volby je možné načíst dokument do prezentačního programu a připravit
z něj prezentaci.
2.12 Vlastnosti
Zadáním příkazu SOUBOR, VLASTNOSTI můžeme zobrazit dialogové
okno Vlastnosti, v němž můžeme vyplnit řadu informací o dokumentu, které mohou
později usnadnit hledání dokumentu.
Vhodné je vyplnit pole v kartě Souhrnné informace. Vyplněné údaje je
možné kdykoliv změnit před dalším uložením dokumentu.
Vlastnosti jsou zobrazovány při otevírání souboru příkazem SOUBOR,
OTEVŘÍT po klepnutí na tlačítko Pohledy v okně Otevřít a výběrem volby
Vlastnosti.
2.13 Konec
V nabídce soubor před příkazem KONEC jsou zobrazeny naposledy otevřené
soubory. Počet zobrazovaných souborů lze upravit příkazem NÁSTROJE,
MOŽNOSTI v kartě Obecné v řádku Nabízet název posledních souborů.
Zadáním příkazu SOUBOR, KONEC ukončíme práci s Wordem. Pokud
jsme některý z otevřených dokumentů neuložili vyzve nás Word k jeho uložení.
2.14 Tvorba WWW stránek
Word podporuje tvorbu WWW stránek. Soubor lze uložit jako WWW stránku
příkazem SOUBOR, ULOŽIT JAKO STRÁNKU WWW. V dialogovém okně
Uložit jako jsme dotázáni na název a umístění souboru. Oproti ukládání v jiných
formátech je v okně navíc pole Název stránky a tlačítko Změnit název. Název stránky
je text, který se zobrazuje v záhlaví okna prohlížeče při prohlížení WWW stránky.
23
Kontrolní otázky:
1. Jakým způsobem je možné zobrazit dokumenty?
2. Je možné uspořádat okna na obrazovce?
3. Lze dokument zobrazit v nezávislých částech?
Shrnutí kapitoly:
1. Příkazem SOUBOR, NOVÝ otevíráme nový dokument. Můžeme vybrat
šablonu, nad níž bude dokument založen.
2. Příkazem SOUBOR, OTEVŘÍT otevíráme dříve uložený dokument. Word
nabízí nástroje pro vyhledávání dokumentu a pro práci se seznamem
dokumentů.
3. Při prvním ukládání si Word vyžádá název dokumentu, další ukládání
můžeme provést rychle pod stejným názvem nebo dokument uložit do dalšího
souboru pod jiným názvem.
4. Do jednoho dokumentu můžeme ukládat více verzí textu, abychom zabránili
opravám starších verzí.
5. V dokumentu můžeme nastavit vzhled stránky (okraje vlastního textu, prostor
pro záhlaví a zápatí). V rámci jednoho dokumentu můžeme kombinovat psaní
s orientací stránky na výšku a na šířku.
6. Před tiskem je vhodné dokument prohlédnout pomocí náhledu. Náhled
umožňuje zobrazit jednu či více stránek.
7. Za účelem snadného vyhledávání dokumentu podle jeho obsahu je vhodné
k dokumentu doplnit tzv. vlastnosti, tj. především souhrnné informace (název,
předmět, autor, klíčová slova, komentáře a další). Vlastnosti usnadní
vyhledání dokumentu při otevírání souboru.
8. Dokumenty Wordu lze uložit přímo do formy vhodné pro prezentaci v síti
Internet jako WWW stránky.
24
3 Nabídka úpravy
Nabídka umožňuje kopírování a vkládání částí textu, umožňuje vyhledat
požadované části textu a ty dále upravovat a hromadně nahrazovat jinými, umožňuje
propojovat text s jinými částmi textu.
Cíl:
Tato kapitola popisuje možnosti nabídky úpravy.
Klíčová slova:
Kopírovat, vyjmout, vložit, najít, nahradit, přejít.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
4 hodiny
3.1 Kopírovat
Kopírování je ve Wordu zajištěno podle základních pravidel systému
Windows. Výsledky kopírování se mohou odlišovat podle charakteru kopírování.
Zobrazování netisknutelných znaků jako jsou konce odstavců je možné zapnout
klepnutím na tlačítko Zobrazit nebo skrýt v Standardním panelu nástrojů.
Příkazem ÚPRAVY, KOPÍROVAT nebo kombinací Ctrl C nebo klepnutím
na tlačítko Kopírovat kopírujeme označený text do schránky.
Do schránky lze kopírovat až 12 objektů z různých programů. Jednotlivé
objekty (např. části textu) lze vkládat klepnutím na tlačítko zastupující vkládaný
objekt v panelu nástrojů Schránka
3.2 Vložit
Příkazem ÚPRAVY, VLOŽIT nebo kombinací Ctrl V nebo klepnutím na
tlačítko Vložit nebo klepnutím na tlačítko v panelu nástrojů Schránka vložíme
poslední položku ze schránky na pozici kurzoru. Na novém řádku se vypíše text
uložený ve schránce. Pokud do schránky nezkopírujeme ukončovací znak odstavce,
nezmění se styl odstavce.
3.3 Zpět
Chceme-li zrušit poslední provedenou operaci, je možné použít volbu zpět.
Příkazem ÚPRAVY, ZPĚT nebo klepnutím na tlačítko Zpět ji zrušíme.
Opakovaným zadáváním příkazu ZPĚT můžeme vrátit i několik předcházejících
kroků. Přehled minulých kroků s přímým výběrem jejich posloupnosti je možné
zobrazit vyklopením nabídky vedle tlačítka Zpět. Pokud se opakovaným zadáváním
příkazu ZPĚT vrátíme o krok či více kroků dále než potřebujeme, můžeme se
navrátit tlačítkem Znovu.
25
3.4 Opakovat
Příkazem ÚPRAVY, OPAKOVAT zopakujeme poslední provedenou
operaci.
3.5 Vymazat
Zadáním příkazu ÚPRAVY, VYMAZAT nebo klávesou Delete je možné
vymazat označený text.
3.6 Vyjmout
Zadáním příkazu ÚPRAVY, VYJMOUT nebo kombinací Ctrl X nebo
klepnutím na tlačítko Vyjmout se označený text zkopíruje do schránky a vymaže na
původním místě. Po zadání příkazu Ctrl V se text zobrazí na místě kurzoru.
3.7 Kopírovat formát
Word nabízí kopírování samostatného formátu bez textu. Příkaz není uveden
v základní nabídce, má však připravené tlačítko v panelu nástrojů Standardní.
3.8 Vložit jinak
Po zadání příkazu ÚPRAVY, VLOŽIT JINAK je možné upravit vkládání
textu ze schránky. Zadáním příkazu ÚPRAVY, VLOŽIT JINAK se zobrazí
dialogové okno Vložit jinak.
Obr. 11 Dialogové okno Vložit jinak
Vložení může mít čtyři základní typy:
•
•
dokument Microsoft Word - Objekt: Text se vloží jako objekt, který lze
upravovat poklepáním na objekt obdobně jako např. vzorce.
formátovaný text (RTF): Text včetně formátování. Odlišnost od běžného
kopírování nastane, když objekt vložíme propojením. Potom při změně zdroje
26
•
•
se změní také cíl (Můžeme takto propojovat části stejného dokumentu i části
různých dokumentů.).
neformátovaný text: Zkopíruje se text bez formátování (ať už formátování
znaků či formátování odstavce).
obrázek: Text se převede na obrázek. Pokud by zdrojem kopírování byl jiný
objekt než text (např. obrázek), dialogové okno Vložit jinak bude
modifikováno dle typu objektu.
3.9 Vložit jako hypertextový odkaz
Text je možné doplnit hypertextovými odkazy na části stejného dokumentu
nebo na jiný dokument. Abychom nemuseli definovat záložky a vypisovat nadpis
hypertextového odkazu, můžeme část textu vložit jako hypertextový odkaz.
3.10 Vybrat vše
Příkazem ÚPRAVY, VYBRAT VŠE je možné označit celý text dokumentu.
V dokumentu se neoznačí text záhlaví a zápatí ani poznámky pod čarou. Příkaz lze
zadat také kombinací kláves Ctrl A.
3.11 Najít
Při práci s rozsáhlejšími dokumenty je častým úkolem najít zadaný text.
Většinou hledáme výskyt zadaného textu.
Zadáme příkaz ÚPRAVY, NAJÍT v dialogovém okně Najít a nahradit.
Obr. 12 Dialogové okno Hledání – Karta najít
Klepnutím na tlačítko Více, se zobrazí rozšířená nabídka pro hledání.
Do pole Najít vyplníme hledané slovo a klepneme na tlačítko Najít další. Na
tlačítko klepeme opakovaně. Až Word dojde na konec dokumentu, vypíše hlášení
Prohledávání dokumentu bylo dokončeno.
Pokud zaškrtneme pole Rozlišovat malá a VELKÁ, budou při hledání
akceptovány rozdíly malých a velkých písmen, např. při hledání slova text by nebylo
nalezeno slovo Text. Zaškrtneme-li Pouze celá slova, nebude např. při hledání slova
text nalezeno slovo textový.
27
Zaškrtnutím pole Použít zástupné znaky bude text v poli Najít vyhodnocen
jako soustava zástupných znaků, např.:
•
? zastupuje jeden libovolný znak. Při hledání D??a bude nalezena Dana i
Dita, nikoliv však Diana a Denisa.
• * zastupuje libovolný počet libovolných znaků. Při hledání D*a budou
nalezeny Dana, Dita, Diana i Denisa. Při nalezení slova Dana (popř. Diana)
bude označen text Da (Dia), který již splňuje slovo zadané zástupnými znaky.
• [] zastupují výběr. Při hledání D[a,e]* budou nalezeny Dana a Denisa,
nebudou nalezeny Dita a Diana.
• Po zaškrtnutí pole Foneticky se budou v textu vyhledávat slova, která by se v
angličtině četla tak, jak je napsáno slovo v poli Najít. Je-li zaškrtnuto pole
Najít všechny tvary slova, vyhledají se v anglickém textu všechny tvary slova
zadaného v poli Najít.
Pomocí tlačítka Formát můžeme zadat formát (Písmo, Odstavec apod.),
který musí být v hledané části textu obsažen (např. kurzíva). Tlačítkem Bez
formátování můžeme takto nastavenou podmínku zrušit.
Tlačítkem Speciální můžeme zadat hledání speciálních znaků (např. zalomení
stránky, tabulátor).
3.12 Nahradit
Při prohledávání textu je možné hledaný text nahrazovat jiným textem.
Obr. 13 Dialogové okno Najít a nahradit
V dialogovém okně vyplníme parametry Najít a Nahradit za. Klepneme na
tlačítko Najít další. Word najde první výskyt hledaného textu. Pokud výskyt
hledaného textu nevidíme, můžeme tažením za titulek dialogové okno posunout.
28
•
•
•
•
Tlačítkem Najít další zadáme, že nechceme v daném označeném výskytu
záměnu provést. Word bude hledat další výskyt.
Tlačítkem Storno nebo Zavřít neprovedeme záměnu a ukončíme
prohledávání textu.
Tlačítkem Nahradit provedeme záměnu a Word bude hledat další výskyt.
Tlačítkem Nahradit vše Word provede v celém textu záměnu bez dalších
dotazů.
3.13 Přejít na
Příkazem ÚPRAVY, PŘEJÍT NA vyvoláme kartu Přejít na dialogového
okna Najít a nahradit.
Obr. 14 Dialogové okno Najít a Nahradit – karta Přejít
V kartě Přejít na můžeme vybrat cílový objekt. Pokud nevyplníme pole
Zadejte číslo stránky, přesune se kurzor po klepnutí na tlačítko Další na další výskyt
objektu. Vyplněním pole Zadejte číslo stránky můžeme upřesnit výskyt objektu
(zadat číslo stránky, oddílu, poznámky pod čarou apod.) a to absolutně nebo
relativně, jak je patrné z nápovědy v kartě.
3.14 Propojení
Dokument Wordu může obsahovat jiné objekty, např. vzorce či obrázky.
Objekty mohou být vloženy do dokumentu či propojeny s dokumentem. Při vložení
se textový dokument stává nezávislým na zdroji, je však větší a nelze v něm
aktualizovat objekt, pokud se změní obsah zdrojového souboru objektu. Propojíme-li
dokument s objektem, je možné později aktualizovat objekt dle aktuální verze
objektu uloženého v samostatném souboru. Při propojení se do textového dokumentu
ukládá adresa umístění zdrojového připojeného objektu. Když připojíme obrázek
k textovému dokumentu, můžeme si navíc vybrat:
•
•
Obrázek bude uložen s textovým dokumentem (volba Vložit a propojit), text
tak bude nezávislý na přítomnosti zdrojového souboru. Nebude-li při
otevírání textového dokumentu nalezen zdrojový soubor obrázku, bude
obrázek čerpán z verze uložené v textovém souboru, byť nebude
aktualizován.
Obrázek nebude uložen s textovým dokumentem (volba Připojit k souboru).
Pokud při otevírání souboru nebude nalezen soubor obrázku, Word obrázek
29
nezobrazí, zachová pro něj prostor v textu, nahradí jej však symbolem
obrázku.
3.15 Upravit objekt
Příkaz ÚPRAVY je dostupný jen po označení některého objektu. Pokud jsme
označili obrázek, který není ukládán s textovým dokumentem, Word nás upozorní,
že obrázek nemůžeme upravovat. Pokud jsme označili obrázek, který je ukládán
s dokumentem a je propojen (volba vložit a propojit), můžeme jej upravit, čímž se
zruší propojení a obrázek se stane v modifikované podobě součástí textu. Při dalším
zadání příkazu ÚPRAVY, OBJEKT se v případě upravených obrázků nabízí buď
další úprava (OTEVŘÍT) nebo převedení obrázku do jiného formátu uložení
(PŘEVÉST). Nabídka formátů záleží na typu objektu.
30
Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakým způsobem je možné kopírovat text?
Jakým způsobem lze vyjmout text?
Co je to schránka?
Jak je možné nahradit text jiným textem?
Co jsou to zástupné znaky?
Shrnutí kapitoly:
1. Obdobně jako v jiných aplikacích Windows je možné ve Wordu
prostřednictvím schránky kopírovat, vkládat či vyjímat části textu.
2. Speciálním způsobem kopírování je kopírování pouze formátu bez kopírování
textu.
3. Speciálními způsoby vložení obsahu schránky je vložení textu ve formě
objektu, neformátovaného textu, obrázku a hypertextového odkazu.
4. V dokumentu můžeme vyhledávat zadaná slova či slovní spojení, můžeme je
také nahradit novým zněním.
5. Do Wordu můžeme vkládat objekty jiných aplikací prostým vložením či
propojením. Propojené obrázky mohou a nemusí být součástí dokumentu.
31
4 Nabídka zobrazit
Nabídka umožňuje zobrazit zpracovávaný dokument v různých typech
zobrazení a pomáhá při práci s dokumentem.
Cíl:
Kapitola Zobrazit ukazuje možnosti nabídky zobrazit.
Klíčová slova:
Lupa, webová stránka, osnova, tisk, panely nástrojů, pravítko.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
4 hodiny
4.1 Způsoby zobrazení
Ve Wordu se můžeme setkat s několika způsoby zobrazení dokumentu.
Zobrazení Náhled ukazuje, jak bude vypadat vytištěný dokument. Přepnutí do
tohoto zobrazení se provádí pomocí příkazu SOUBOR, NÁHLED.
4.2 Normálně
Normální zobrazení zadáme příkazem ZOBRAZIT, NORMÁLNĚ nebo
klepnutím na tlačítko Normální zobrazení v řádku vodorovného posuvníku.
Normální zobrazení zahrnuje úplné formátování textu, ale rozvržení stránky je
zjednodušeno. V normálním zobrazení se nezobrazují hranice stránek, záhlaví a
zápatí a obrázky, které nemají nastaven styl obtékání V textu.
4.3 Rozvržení stránky WWW
Rozvržení stránky WWW zadáme příkazem ZOBRAZIT, ROZVRŽENÍ
STRÁNKY WWW nebo klepnutím na tlačítko Zobrazit rozvržení stránky WWW.
Toto zobrazení je vhodné pro vytváření dokumentu, který je určen pro prohlížení na
obrazovce nebo pro vytváření stránky WWW. V tomto zobrazení je zobrazeno
pozadí, zalomení textu je přizpůsobeno oknu, grafické objekty jsou umístěny stejně
jako v prohlížeči WWW stránek.
4.4 Rozvržení při tisku
Zobrazení rozvržení při tisku zadáme pomocí příkazu ZOBRAZIT,
ROZVRŽENÍ PŘI TISKU nebo klepnutím na tlačítko Zobrazit rozvržení při tisku.
V tomto zobrazení je respektováno formátování textu. Uspořádání textu je shodné
s uspořádáním tisku na tiskárně. Toto zobrazení je vhodné pro úpravy záhlaví a
zápatí, pro práci se sloupci a s grafickými objekty. Příkazem NÁSTROJE,
MOŽNOSTI, vybráním karty Zobrazit a zaškrtnutím pole Hranice textu je možné
doplnit do dokumentu tečkované čáry oddělující text od okrajů.
32
4.5 Osnova
Pokud pracujeme se strukturou rozsáhlejších dokumentů je vhodné využít
zobrazení osnovy. Zadáním příkazu ZOBRAZIT, OSNOVA, nebo klepnutím na
tlačítko Zobrazit osnovu. Word doplní na obrazovku panel nástrojů Osnova.
4.6 Hlavní dokument
Rozsáhlejší dokumenty je vhodné rozdělit na dílčí dokumenty řízené hlavním
dokumentem. Důvodem k rozdělení dokumentu na dílčí dokumenty může být úprava
dílčích
dokumentů
různými
uživateli
nebo
velký
rozsah
celého
dokumentu.V hlavním dokumentu můžeme vytvořit snadno křížové odkazy, obsah a
rejstřík pro vnořené dokumenty. Prostřednictvím hlavního dokumentu můžeme
vytisknout několik vnořených dokumentů, aniž je otevíráme. Jednoduše můžeme
měnit pořadí vnořených dokumentů.
4.7 Panely nástrojů
Příkazem ZOBRAZIT, PANELY NÁSTROJŮ zobrazíme seznam panelů
nástrojů. Seznam lze také zobrazit klepnutím pravým tlačítkem myši do libovolného
zobrazeného panelu nástrojů. Panely nástrojů obsahují tlačítka pro často používané
příkazy. V seznamu můžeme zaškrtnout další panely nástrojů, které chceme zobrazit.
Některé panely nástrojů se zobrazují automaticky v souvislosti s typem práce
Wordu.
4.8 Pravítko
Zadáním příkazu ZOBRAZIT, PRAVÍTKO lze potlačit zobrazení či znovu
zobrazit vodorovné a svislé pravítko. Zobrazování svislého pravítka můžeme
samostatně potlačit příkazem NÁSTROJE, MOŽNOSTI a zrušením zaškrtnutí pole
Svislé pravítko v kartě Zobrazení.
4.9 Rozvržení dokumentu
Příkazem ZOBRAZIT, ROZVRŽENÍ DOKUMENTU nebo klepnutím na
tlačítko Rozvržení dokumentu v panelu nástrojů Standardní zobrazíme v
samostatném podokně strukturu dokumentu.
S rozvržením lze provádět tyto operace:
•
•
•
Klepnutím na tlačítko se symbolem − , které je nalevo od názvu kapitoly, lze
potlačit vypisování detailní struktury kapitoly.
Tažením za hranici podoken můžeme změnit proporce rozdělení okna Wordu
na podokna.
Klepnutím na některý z nadpisů se v pravém podokně přesune kurzor na
zvolenou kapitolu. Můžeme se tak rychle pohybovat v dokumentu.
33
4.10 Záhlaví a zápatí
Záhlaví a zápatí obsahuje popisný text, který se tiskne na horní resp. dolní
části každé stránky dokumentu. Záhlaví a zápatí může obsahovat informace o
dokumentu, grafiku apod.
Po zadáním příkazu ZOBRAZIT, ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ se kurzor přesune
do pozice budoucího záhlaví, vlastní dokument je vybarven světle šedivou barvou,
zobrazil se panel nástrojů Záhlaví a zápatí
Obr. 15 Panel nástrojů Záhlaví a zápatí
Zápatí stránky se vytváří ve stylu Zápatí založeném na stylu Normální. Do
zápatí stránky je možné zapsat datum a čas tisku, číslo stránky aj. Číslo stránky je
možné vložit tlačítkem Vložit pole STRÁNKA. V zápatí je nachystána uprostřed
řádku tabulační zarážka na střed, na konci řádku je pravá zarážka.
Záhlaví a zápatí může být víceřádkové. Může obsahovat i obrázky. Je však
nutné dbát na vhodné okraje vlastního textu a vzdálenost záhlaví či zápatí od horní či
spodní hrany papíru.
4.11 Poznámky pod čarou
Příkazem ZOBRAZIT, POZNÁMKY POD ČAROU je možné zobrazit
nejbližší následující poznámku pod čarou. Dalším provedením příkazu se vrátíme
zpět do textu na místo odkazu k poznámce pod čarou.
4.12 Komentáře
Příkazem ZOBRAZIT, KOMENTÁŘE zobrazíme podokno komentářů
recenzentů, ve vlastním textu jsou zobrazena čísla komentářů s iniciálami
recenzentů. Dalším provedením příkazu zrušíme zobrazení podokna komentářů.
4.13 Celá obrazovka
Po zadání příkazu ZOBRAZIT, CELÁ OBRAZOVKA potlačíme zobrazení
všech panelů nástrojů, nabídky a dalších objektů na obrazovce.Text bude pokrývat
celou obrazovku. Na obrazovce je k dispozici pouze tlačítko Zavřít celou obrazovku,
kterým můžeme vrátit zobrazení do původní podoby.
4.14 Lupa
Příkazem ZOBRAZIT, LUPA zobrazíme dialogové okno Lupa, ve kterém
můžeme zadat zvětšení (více jak 100 %) či zmenšení (méně jak 100 %) zobrazení
textu. Při zmenšení se na obrazovku vejde větší část textu.
34
Obr. 16 Dialogové okno Lupa
35
Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakým způsobem lze zobrazit dokument?
Co je to osnova?
Jaký význam má hlavní dokument?
K čemu slouží lupa?
Jak lze zobrazit panely nástrojů?
Shrnutí kapitoly:
1. Word nabízí pět způsobů zobrazení dokumentu: normální zobrazení,
rozvržení stránky WWW, rozvržení při tisku, osnova a náhled před tiskem.
Náhled je obsažen v nabídce SOUBOR, ostatní způsoby jsou zahrnuty do
nabídky ZOBRAZIT.
2. V normálním způsobu zobrazení je zjednodušeno rozvržení stránky, práce
s Wordem je rychlejší.
3. V zobrazení rozvržení stránky WWW je vhodné připravovat WWW stránky a
dokumenty, které budou prohlíženy na obrazovce.
4. V zobrazení rozvržení při tisku se dokument zobrazuje tak, jak bude vytištěn
na tiskárně.
5. V zobrazení osnovy můžeme snadno manipulovat s částmi textu, např.
přesouvat celé kapitoly. Můžeme také nahlížet na text na úrovni kapitol či
dílčích kapitol bez zobrazení textu kapitol.
6. Hlavní dokument je nástroj práce s rozsáhlými dokumenty. Hlavní dokument
sdružuje dílčí dokumenty, z nichž můžeme snadno tvořit např. rejstřík či
obsah.
7. Součástí zobrazení dokumentu může být rozvržení dokumentu – zobrazení
struktury dokumentu v levé části okna dokumentu. Rozvržení usnadňuje
pohyb v dokumentu dle jednotlivých kapitol či jiných celků.
8. Do dokumentu můžeme doplnit záhlaví a zápatí – text, který se vypisuje na
všech stránkách, popř. na lichých či sudých stránkách. Každý oddíl má svoje
záhlaví a zápatí.
9. Přehledný pohled na uspořádání dokumentu přináší lupa. Lupa umožňuje
zvětšit či zmenšit zobrazení stránky, popř. zobrazit více stránek najednou.
36
5 Nabídka vložit
Nabídka umožňuje vložit do textu různé prvky, které pomáhají udržovat
výsledný dokument přehledný a které mohou doplňovat vhodně text.
Cíl:
Tato kapitola popisuje základní vlastnosti a možnosti nabídky Vložit.
Klíčová slova:
Vložit, konec stránky, obrázek, hypertextový odkaz, čísla stránek, textové
pole.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
4 hodiny
5.1 Vložit konec
Pokud chceme v dokumentu vyčlenit část textu na samostatnou stránku a
později jej dále upravovat v rámci stránky je vhodné vložit novou stránku.
Kurzor umístíme na začátek odstavce a zadáme příkaz VLOŽIT, KONEC.
Zobrazí se dialogové okno Konec nebo Zalomení.
Pokud bychom vložili pouze Konec stránky, při změně vzhledu formátování
textu první stránky by se změnil i vzhled dalších stránek. Proto je nutné zadat Konec
oddílu, typ Na další stránce. Vloží se konec oddílu a zalomení stránky.
Význam ostatních voleb:
•
•
•
•
Zalomení sloupce: předčasný přechod na další sloupec při psaní ve sloupcích.
Konec obtékání textu: ukončí psaní textu obtékajícího obrázek či tabulku.
Text bude pokračovat na nejbližším řádku, ve kterém není obrázek ani
tabulka.
Na stejné stránce: ukončení oddílu bez ukončení stránky.
Na sudé stránce: (popř. Na liché stránce). Další text začíná na sudé či liché
stránce. Např. jednotlivé kapitoly textu mohou začínat zásadně na liché
stránce. Word po předchozím textu přejde nejen na další stránku, ale pokud je
sudá, vynechá ji volnou a pokračuje až na následující liché stránce.
37
Obr. 17 Dialogové okno Konec nebo zalomení
Pokud jsou zobrazeny znaky konců odstavců (např. tlačítkem Zobrazit nebo
skrýt z panelu nástrojů Standardní), vypisuje Word také značky konců oddílů a
stránek. Pokud chceme konec stránky či oddílu odstranit, smažeme značku.
5.2 Čísla stránek
Příkazem VLOŽIT, ČÍSLA STRÁNEK doplníme do textu číslo stránky,
jehož umístění upřesňujeme v dialogovém okně Čísla stránek.
Obr. 18 Dialogové okno Čísla stránek
V poli Umístění můžeme číslo stránky umístit do horního okraje stránky
(nahoře – záhlaví) nebo do dolního okraje stránky (dole – zápatí). Číslo stránky
můžeme v rámci okraje zarovnat vlevo, uprostřed, vpravo, uvnitř nebo vně.
Klepnutím na tlačítko Formát můžeme zobrazit upřesňující dialogové okno
Formát čísel stránek.
38
Obr. 19 Okno Formát čísel stránek
V dialogovém okně můžeme vybrat formát číslování stránek (arabsky,
římsky, písmeny). Před číslo stránky můžeme vložit číslo kapitoly vybrané úrovně,
můžeme vybrat oddělovač čísla kapitoly a čísla stránky. Vložením pole Začít od,
začíná číslování od zvoleného čísla. Změna číslování je důležitá při rozdělení textu
do více dokumentů.
Ukončení práce s oknem Čísla stránek provedeme klepnutím na tlačítko OK.
Po ukončení se vloží číslo stránky jako textové pole do oblasti zápatí stránky. Pro
oblast zápatí stránky se automaticky nadefinoval styl odstavce Zápatí, pro číslo
stránky se nadefinoval styl znaků Číslo stránky.
5.3 Datum a čas
Do textu je možné vkládat datum a čas.
Datum a čas se aktualizuje automaticky při otevření dokumentu a před
tiskem. Můžeme je aktualizovat i označením a stisknutím klávesy F9. Pokud chceme
datum a čas zafixovat zrušíme zaškrtnutí dolního pole Aktualizovat automaticky.
Potom datum a čas nebudou vloženy jako proměnlivé pole. Klepnutím na tlačítko
Výchozí, bude označený formát data a času nabízen jako výchozí.
Poklepáním do textu mimo oblast zápatí ukončíme práci se zápatím.
5.4 Automatický text
Obsah psaných textů bývá často podobný. Psaní často se opakujících slov
můžeme urychlit použitím automatického textu. Automatický text se ukládá do
šablon. Na rozdíl od stylů a dalších objektů nelze automatický text uložit
k dokumentu, vždy se ukládá do šablony.
39
5.5 Symbol
Pokud chceme do dokumentu vložit speciální symboly jako např. Word:
Microsoft® Word pro Windows™. zadáme příkaz VLOŽIT, SYMBOL. V
dialogovém okně Symbol v kartě Symboly vyhledáme příslušný symbol.
Obr. 20 Dialogové okno Symbol – karta Symboly
V poli Písmo můžeme zvolit i jiné typy písma. Za pozornost stojí typy písma
Symbol a Wingdings. Klepneme-li na vybraný symbol, zobrazení se zvětší. Je-li
symbolu ve Wordu přiřazena klávesová zkratka, vidíme ji ve spodní části okna.
Tlačítkem Klávesová zkratka můžeme přiřadit symbolu kombinaci kláves.
Speciální znaky jsou vypsané na kartě Speciální znaky. V kartě jsou vypsány
i odpovídající klávesové zkratky. Některé znaky není možné v kartě Symboly najít
(např. pevná mezera, která na rozdíl od obyčejné mezery nezůstane na konci řádku;
hodí se vkládat ji za předložky k, s, v, z nebo mezi číslo a jeho jednotku např. 1 cm).
40
Obr. 21 Dialogové okno Symbol – karta Speciální znaky
5.6 Komentář
Komentář je poznámka, kterou můžeme vkládat do dokumentu. Komentáře
jsou užitečné pro dokumenty, které poskytujeme i jiným uživatelům, aby je
korigovali a přidali k nim své poznámky. Do dokumentu je vložena značka
poznámky obsahující iniciály recenzenta a číslo komentáře. Text komentáře je
vkládán do poznámkového okna.
Text, k němuž se vztahují komentáře, je zvýrazněn žlutým podkladem. Pokud
se přiblížíme myší k zvýrazněnému textu, objeví se obrázek papíru s přeloženým
rohem a po chvíli se vypíše jméno recenzenta a komentář.
Klepnutím na tlačítko Zobrazit nebo skrýt zobrazíme netisknutelné znaky a
značky komentářů. Poklepáním na značku komentáře otevřeme podokno komentářů.
Kurzor je umístěn na začátku odpovídajícího komentáře. Komentáře můžeme
upravovat. Odstranění komentáře lze provést smazáním značky komentáře ve
vlastním textu, nelze smazat značku komentáře ani celý komentář v podokně
komentářů.
V podokně komentářů můžeme v poli Komentáře od vybrat ve vyklápěcí
nabídce recenzenta, jehož komentáře chceme zobrazit.
5.7 Poznámka pod čarou
Pro zpřehlednění textu je vhodné uvádět detailní části textu, např. vysvětlení
či odkazu, ve formě poznámek pod čarou a vysvětlivek. Poznámky pod čarou a
vysvětlivky jsou dva druhy poznámek. Poznámky pod čarou bývají zpravidla
umístěny nad dolním okrajem stránek, vysvětlivky se většinou umisťují na konec
celého dokumentu. Word automaticky poznámky pod čarou a vysvětlivky čísluje.
41
Poznámky pod čarou a vysvětlivky jsou od vlastního textu odděleny
oddělovačem. Oddělovačem je standardně krátká vodorovná čára. Pokud je
poznámka dlouhá, může pokračovat i na další stránce, kde je od vlastního textu
oddělena oddělovačem pokračování, standardně delší vodorovnou čarou. Oddělovače
je možné upravovat pouze v podokně poznámek, které je možné zobrazit příkazem
ZOBRAZIT, POZNÁMKY POD ČAROU ve všech režimech zobrazení kromě
zobrazení Rozvržení při tisku.
5.8 Titulek
Přehlednost tabulek a dalších objektů v textu zvyšují titulky.
Příkaz TITULEK vloží titulky k tabulkám, obrázkům, vzorcům nebo jiným
položkám dokumentu. Zobrazuje se jmenovka a číslo titulku položky. Za číslo titulku
v poli TITULEK můžete připsat doplňující text.
Aby bylo možné vytvářet seznamy obrázků, tabulek, grafů a dalších druhů
titulků zvlášť, jsou titulky diferencovány popisky. Můžeme využít připravených
popisků Obrázek, Rovnice, Tabulka nebo nadefinovat nový popisek.
Obr. 22 Dialogové okno Titulek
Pokud v dialogovém okně Titulek klepneme na tlačítko Automatický titulek,
můžeme zadat, aby se při vložení vybraného objektu (např. obrázku) automaticky
vložil titulek. Takto vložený titulek neobsahuje text, pouze jmenovku a číslo.
Text titulku (s výjimkou čísla) můžeme kdykoliv upravovat přepsáním.
Pokud vložíme před titulek v jiné části dokumentu další titulek se stejným popiskem,
dojde k automatickému přečíslování.
5.9 Křížový odkaz
Křížový odkaz upozorňuje na jiné místo v dokumentu, které souvisí
s aktuálním tématem. Tyto odkazy ve Wordu jsou dynamické, opravují se
automaticky pří změnách, které nastanou po jejich vložení.
Odkaz vytvoříme formou křížového odkazu. Zadáme příkaz VLOŽIT,
KŘÍŽOVÝ ODKAZ. Objeví se dialogové okno Křížový odkaz.
42
Vybereme Typ odkazu, v typech jsou uvedeny předdefinované i uživatelem
doplněné jmenovky a také nadpisy, poznámky pod čarou, vysvětlivky a další
číslované položky (číslované styly odstavců). V poli Pro titulek vybereme, na který
titulek ze seznamu titulků s vybranou jmenovkou v dokumentu odkaz tvoříme. V poli
Vložit odkaz na se nabídne rozsah odkazu, např. pro odkaz na jmenovku tab. se
nabízí vřadit do textu:
•
•
•
•
•
celý titulek
pouze návěští a číslo
pouze text titulku
číslo stránky, např. 2
výše nebo níže: vloží se slovo nahoře nebo dole, podle polohy titulku
Obr. 23 Dialogové okno Křížový odkaz
Pokud upravíme text a změní se texty odkazů či čísla titulků, kapitol nebo
stránek, je nutné odkazy aktualizovat. K aktualizaci dojde teprve při znovunačtení
dokumentu nebo při tisku. Aktualizaci lze také zadat označením aktualizované části
(nebo rovnou celého dokumentu kombinací kláves Ctrl A) a klávesou F9. Odkaz
můžeme editovat jako běžný text, avšak při další aktualizaci bude text automaticky
nahrazen původním zněním odkazu.
Smažeme-li část textu, na kterou navazuje křížový odkaz, objeví se při
aktualizaci místo odkazu chybové hlášení Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Hlášení je
možné po označení vymazat klávesou Delete.
5.10 Rejstřík a seznamy
Word nabízí možnost tvorby rejstříků, obsahů a dalších seznamů. Pro vložení
rejstříku v dokumentu musíme nejprve vytvořit položky rejstříku. Položku vytvoříme
označením požadovaného slova a zadáním příkazu VLOŽIT, REJSTŘÍK A
SEZNAMY. V dialogovém okně Rejstřík a seznamy klepneme na tlačítko Označit.
Zobrazí se dialogové okno Označit položku rejstříku. Dialogové okno lze také
zobrazit přímo z textu klávesovou zkratkou Alt Shift X.
43
Tlačítkem Označit se vybraná položka zařadí do rejstříku. Tlačítkem Označit
vše by se zařadily všechny výskyty označeného textu do rejstříku (V rámci odstavce
se zařazuje pouze první výskyt.).
Dialogové okno se automaticky neuzavírá. Po označení textu v dokumentu
vždy klepneme myší na pole Hlavní položka. Poté se označený text objeví v poli
Hlavní položka. Po skončení označování položek rejstříku ukončíme práci s oknem
tlačítkem Zavřít.
Pokud chceme některé položky v rejstříku zvýraznit, zaškrtneme při jejich
označování pole Tučně či Kurzíva. Takto označené položky budou mít čísla
v rejstříku zvýrazněna tučně či kurzívou.
5.11 Obrázek
Text je možné doplnit obrázky. Word nabízí několik zdrojů obrázků:
•
•
•
•
•
•
klipart: Word obsahuje galerii obrázků roztříděných do skupin podle jejich
věcného zaměření.
ze souboru: V dokumentu můžeme využít dříve připravený obrázek nebo
obrázek z jiného programu. Word podporuje řadu grafických formátů,
např. soubory gif, jpg či bmp.
automatické tvary: Word nabízí řadu tzv. automatických tvarů (šipek, částí
vývojových diagramů a dalších), do nichž je možné vpisovat text.
WordArt: Zvýraznění firemních značek, nadpisů dílčích částí textu a dalších
slov lze provést barevným písmem s využitím třírozměrných efektů.
ze skeneru nebo fotoaparátu: Načte obrázek ze skeneru nebo digitálního
fotoaparátu pomocí doplňujících programů.
graf: Zvláštním typem obrázků je graf. Graf lze ve Wordu připravit bez
využití speciálního tabulkového programu, jako je např. MS Excel.
Obrázek se chová jako jeden znak textu. Klepnutím na obrázek a zadáním
příkazu FORMÁT, OBRÁZEK nebo klepnutím do obrázku pravým tlačítkem myši
a vybráním místní nabídky FORMÁT OBRÁZKU nebo klepnutím na tlačítko
Formát obrázku v panelu nástrojů Obrázek je možné měnit formát obrázku.
V dialogovém okně Formát obrázku vybereme kartu Pozice. Zde můžeme zadat
styl obtékání a umístění obrázku v textu.
Způsoby obtékání textu jsou tyto:
•
•
•
•
•
•
uvnitř: Text se vypisuje těsně kolem obrázku a v případných volných místech
obrázku.
těsné: Text se vypisuje těsně kolem obrázku, nikoliv však ve volných místech
obrázku.
obdélník: Text se vypisuje kolem obrázku, obrázek je chápán jako obdélník,
řádky textu jsou proto zarovnávány stejnoměrně podle svislé hranice.
nahoře a dole: Nepřipouštíme psaní textu v řádcích kolem obrázku.
za textem, před textem: Obrázek není obtékán, text se píše přes obrázek
resp. za obrázek.
v textu: Obrázek bude chápán jako jeden znak textu.
44
Obr. 24 Dialogové okno Formát obrázku – karta Pozice
Pro styly obtékání Obdélník, Těsné, Uvnitř je možné upřesnit, na které straně
obrázku bude text psán. Pro styly obtékání Obdélník, Nahoře a dole můžeme
upřesnit, v jaké vzdálenosti od obrázku bude vypisován text nahoře a dole.
5.11.1
Barvy a čáry
V kartě Barvy a čáry můžeme změnit barevné pozadí obrázku a doplnit čáru
kolem obrázku. Barva se zadává obdobně jako pozadí dokumentu, tj. výběrem barvy
nebo vzhledu výplně (přechod, textura, vzorek, obrázek).
5.11.2
Oříznutí
V kartě Obrázek lze zadat oříznutí obrázku. Oříznutím se nemění měřítko
obrázku, pouze se nezobrazují jeho kraje. Oříznutí nezmenšuje obrázek uložený se
souborem dokumentu, je proto možné se kdykoli vrátit k neoříznuté verzi obrázku.
Oříznutí lze provádět také tažením myší za úchyty obrázku, když předtím klepneme
na tlačítko Oříznout v panelu nástrojů Obrázek. Ve stejné kartě Obrázek lze ovlivnit
jas a kontrast obrázku, lze vybrat také jednu ze čtyř možností barevného řešení:
automatická, stupně šedi, černobílý nebo vodové barvy.
5.11.3
WordArt
WordArt vložíme zadáním příkazu VLOŽIT, OBRÁZEK, WORDART.
V dialogovém okně Galerie WordArtu můžeme vybrat styl WordArtu.
45
5.11.4
Obrázek ze skeneru nebo fotoaparátu
Příkaz VLOŽIT, OBRÁZEK, ZE SKENERU NEBO FOTOAPARÁTU
vyvolá doprovodný program Microsoft Photo Editor, kterým je možné snímat
fotografie či jiné obrázky skenerem.
5.12 Textové pole
Schémata či poznámky v samostatných rámečcích lze ve Wordu zapisovat do
textových polí.
5.13 Vložit soubor
Pokud máme část textu umístěnou v jiném dokumentu, můžeme tuto část
vložit příkazem VLOŽIT, SOUBOR. Po zadání příkazu se zobrazí dialogové okno
výběru souborů běžné pro programy z MS Office. Do dokumentu je možné vložit jen
část jiného dokumentu definovanou pomocí záložky.
5.14 Objekt
Do textu můžeme vkládat objekty vytvořené jinými aplikacemi. K Wordu
jsou dodávány některé programy pro tvorbu speciálních objektů.
Obr. 25 Dialogové okno Objekt
5.15 Pole
Pole slouží ve Wordu k obecnému vyjádření proměnlivého textu pomocí
speciálních kódů.
Pomocí pole je možné např. vložit datum tisku do zápatí. Kombinací Alt F9
nebo příkazem NÁSTROJE, MOŽNOSTI, Zobrazení a zaškrtnutím pole Kódy polí
zobrazíme na místo výsledného textu pole jeho kódy.
46
Stejně jsou pomocí kódů v textu vloženy i další části: křížové odkazy, vzorce
v tabulce, čísla stránek v patě stránky, obsah, rejstřík a další. Word poskytuje řadu
typů polí. Pole se obecně vkládá do textu příkazem VLOŽIT, POLE, pomocí
kterého zobrazíme dialogové okno Pole.
Pole jsou rozdělena do kategorií. Můžeme také zobrazit všechny kategorie
najednou kategorií Vše. Některá pole lze vložit do dokumentu bez dalších parametrů,
některá vyžadují upřesnění, které lze často vyhledat po klepnutí na tlačítko Možnosti.
Nápovědu k poli lze vyvolat klepnutím na tlačítko nápovědy v pravém
horním rohu okna a klepnutím do příslušného názvu pole.
5.16 Záložka
Pozice v textu či dokonce celé části textu lze definovat jako záložky. Záložka
může být sloužit jako jeden z typů křížového odkazu. Při editaci dokumentu můžeme
také snadno přejít na záložku. Velký význam mají záložky při přípravě textů WWW
stránek.
Obr. 26 Dialogové okno Záložky
Záložku vložíme tak, že v dialogovém okně Záložka, vyplníme Název
záložky a klepneme na tlačítko Přidat. V poli Seřadit podle můžeme ovlivnit řazení
seznamu záložek dle abecedy nebo podle umístění v dokumentu. Tlačítkem
Odstranit lze zrušit záložku označenou v seznamu záložek. Tlačítkem Přejít na
můžeme text zastupovaný vybranou záložkou označit v dokumentu (Kurzor se
přesune na začátek označeného textu.). Pokud nadefinujeme novou záložku stejného
jména, předefinuje se stávající záložka. Takto můžeme upravovat rozsah textu
zahrnutého do záložky. Zaškrtnutím pole Skryté záložky se v seznamu polí zobrazí i
interní skryté záložky Wordu, např. cíle křížových odkazů.
47
5.17 Hypertextový odkaz
Hypertextové odkazy umožňují pohybovat se při práci s dokumentem v rámci
dokumentu či mezi dokumenty navzájem. Velký význam hrají při převodu
dokumentů na WWW stránky.
Obr. 27 Dialogové okno Vložit Hypertextový odkaz
48
Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakým způsobem se člení dokument?
K čemu slouží v textu komentář?
Jak lze do dokumentu vložit křížový odkaz?
Co je to rejstřík a jak ho lze do dokumentu vložit?
K čemu slouží titulek a jak ho lze upravit?
Shrnutí kapitoly:
1. Dokument se automaticky člení na stránky dle zadané velikosti stránky.
Příkazem VLOŽIT, KONEC můžeme nařídit konec stránky i uprostřed
stránky. Obdobně můžeme přikázat ve sloupcích přechod na nový sloupec
nebo ukončit obtékání objektu. Stejným příkazem můžeme zahájit nový
oddíl.
2. Do textu lze vložit čísla stránek. Dokument nemusí začínat číslem stránky 1,
součástí čísla stránky může být i číslo kapitoly.
3. Do textu můžeme vložit aktuální datum a čas, které se může měnit dle
skutečného času při čtení či tisku nebo může být zafixováno dle času vložení.
Aktualizace data a času se provádí klávesou F9.
4. Rychlost psaní podstatně zvyšují tzv. automatické texty, které mohou pod
„přezdívkou“ skrývat delší slova či delší části textu (odstavce, kombinaci
textu s obrázky apod.). Automatické texty se ukládají do šablon.
5. V dokumentu se mohou vyskytovat nejen znaky dostupné z klávesnice, ale
také speciální symboly (např. ©, ®, ™ apod.), které uživatel vybírá
z přehledných tabulek.
6. Recenzenti textu vkládají do dokumentu své poznámky formou komentářů.
Word sleduje pro jednotlivé komentáře identifikaci recenzenta, komentáře
čísluje a v textu označuje části, k nimž se komentáře vztahují.
7. Detailní poznámky zapisujeme na konec stránky či celého textu ve formě
poznámek pod čarou a vysvětlivek. Word plně zajišťuje správné číslování a
umisťování poznámek a vysvětlivek. Uživatel může vybrat vhodný způsob a
počáteční číslo číslování.
8. Tabulky, obrázky, grafy a další objekty lze nadepsat titulky. V textu se na
titulky můžeme odkazovat křížovými odkazy. Na závěr dokumentu lze
připravit seznam objektů daného typu.
9. Křížové odkazy umožňují odkazovat se nejen na titulky, ale také na nadpisy,
záložky, poznámky pod čarou či vysvětlivky. Křížový odkaz obsahuje číslo
obrázku či jiného objektu nebo text titulku obrázku, nadpisu apod.
10. Word umožňuje automatickou tvorbu rejstříku, obsahu, seznamu citací a
seznamu obrázků, tabulek či jiných objektů identifikovaných titulky. Lze je
sestavovat na libovolném místě dokumentu
11. Rejstřík může být víceúrovňový. Obsah je založen na nadpisových či jiných
vybraných stylech. Word nabízí řadu formátů rejstříku, obsahu i seznamů.
Aktualizace všech seznamů se provádí označením a stisknutím klávesy F9.
12. Word podporuje vkládání obrázků a poskytuje bohaté zdroje obrázků
především formou galerie klipartů. Vložené obrázky lze libovolně
formátovat. Mohou být součástí textu, text je může obtékat. Obrázkům lze
přiřadit barevný podklad, orámovat je, oříznout, upravit jejich jas a kontrast.
49
13. Účinným nástrojem kreslení schémat jsou automatické tvary (čáry, šipky,
vývojové diagramy, hvězdy, popisky). Do automatických tvarů lze zapisovat
text, lze snadno měnit jejich velikost, pootočení.
14. Nadpisy či významná hesla textu lze zvýraznit speciálními efekty WordArtu.
Word nabízí bohatou galerii stylů WordArtu a četné možnosti formátování
WordArtu.
15. Do dokumentu můžeme vložit objekty jiných programů dostupných na
počítači.
16. Řada položek vkládaných do dokumentu má charakter tzv. polí –
proměnlivých částí (aktuální datum, křížové odkazy, titulky, obsah, rejstřík a
další). Aktualizace obsahu polí se provádí označením polí a stisknutím
klávesy F9.
17. V rámci dokumentu můžeme naznačit čtenáři návaznost témat
hypertextovými odkazy. Hypertextové odkazy jsou významným východiskem
převodu textu do formátu pro prezentaci na Internetu.
50
6 Nabídka formát
Nabídka formát zajišťuje, aby text neměl stejný vzhled. V textovém
procesoru mohou mít díky formátování různé části textu různý vzhled. Dokument
musíme chápat jako strukturovaný celek. Formátovat můžeme různé vlastnosti textu.
Úpravu vlastností textu je možné provádět pro různě velké části textu.
Cíl:
V této kapitole se blíže seznámíme s možnostmi, které přináší nabídka
Formát pro formátování dokumentu.
Klíčová slova:
Formát, písmo, odstavec, sloupce.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
6 hodin
6.1 Formátování písma
Word nabízí bohaté nástroje formátování. Jejich neuvážené použití může
snížit přehlednost a čitelnost dokumentu. Snažíme se proto aplikovat nástroje
formátování systematicky. Není vhodné, aby každý odstavec měl jiné formátování.
Většina dokumentů se skládá z několika typů odstavců. Word nabízí sdružení
formátů jednotlivých typů odstavců do tzv. stylů. V dokumentu používáme na
jednotlivé odstavce styly. Výhodou uplatnění stylů je jednotný vzhled dokumentu,
další výhodou je možnost zpětně upravovat styl odstavce s promítnutím úpravy do
všech odstavců daného stylu. Ve Wordu můžeme používat a upravovat některé již
připravené styly nebo si vytvářet vlastní.
Pokud nechceme jednotně formátovat celý odstavec, ale pouze jednotlivá
slova (např. zvýraznit pojem tučným písmem), můžeme použít styl znaků. Word tedy
nabízí styly odstavců a styly znaků.
Výklad formátování začneme bez použití stylů. Téměř všechny příkazy pro
formátování jsou začleněny do nabídky FORMÁT.
6.1.1 Možnosti formátování
Úpravu různých vlastností lze provádět pro různě velké části textu, např.:
•
•
•
•
Zvětšit písmo lze již v části slova – ve formátu jednotlivých písem.
Formátování odsazení od levého okraje lze uplatnit až na odstavce.
Vypisování textu do dvou sloupců lze uplatnit až na tzv. oddíl, který se skládá
z jednoho či více odstavců.
Změnu orientace stránky (na výšku, na šířku) lze uplatnit až v novém oddílu,
který začíná na nové stránce.
51
Obr. 28 Dialogové okno Písmo, karta písmo
6.1.2 Možnosti formátování písma
Slovo, které chceme upravovat lze označit poklepáním. Po zadání příkazu
FORMÁT, PÍSMO zobrazí Word dialogové okno Písmo.
Dialogové okno Písmo se skládá ze tří karet. Všechny tři karty mají ve spodní
části náhled, v němž se na označené části textu ukazují změny formátu.
6.1.3 Znaková sada
V kartě písmo je možné měnit možnosti změny znakové sady. Písmo Symbol
obsahuje matematické symboly, písmo Wingdings obsahuje malé obrázky, kterými je
možné zpestřit text. Tlačítkem Výchozí (na kartě Písmo) můžeme (pro danou
šablonu) definovat nastavené písmo jako výchozí, tj. prvotně se bude text psát tímto
písmem (ve všech stylech založených na stylu Normální).
6.1.4 Proložení znaků
V kartě Proložení znaků můžeme změnit:
•
Měřítko velikosti znaků, měřítko pod 100 % zmenší šířku jednotlivých znaků,
měřítko nad 100 % naopak šířku zvětší.
52
•
Pole Mezery umožňuje zvětšit mezery mezi znaky. (Obdoba prokládání
písma mezerami na psacím stroji. Ve Wordu by prokládání mezerami
znemožnilo automaticky kontrolovat pravopis)
Obr. 29 Dialogové okno Písmo - karta Proložení znaků
6.1.5 Umístění
Pole Umístění umožňuje psát označený text pod běžným či nad běžným
indexem
textem (obdoba indexů dole a nahoře, avšak text psaný
je menší než text
umístěný pod běžným textem, tj. snížený či nad ním, tj. zvýšený). Snížené či zvýšené
písmo narušuje při jednoduchém řádkování pravidelné rozestupy mezi řádky.
Prokládání písem velikosti nabízí tzv. párování (úprava velikosti mezer mezi
jednotlivými dvojicemi písmen v závislosti na tvaru písmen, např. po znaku i bude
menší mezera než po znaku w). Párování můžeme povolit až od určité velikosti
písmen (pole bodů a více).
6.1.6 Textové efekty
Karta Textové efekty umožňuje vybrat animační efekt. Efekty není možné
tisknout. Slouží pouze k přehlednějšímu čtení textů na obrazovce. Textové efekty
nelze ve stejné části textu kombinovat.
53
Obr. 30 Dialogové okno Písmo - karta Textové efekty
6.2 Ohraničení a stínování
V případě, že chceme nadále upravovat označené slovo, zadáme příkaz
FORMÁT, OHRANIČENÍ A STÍNOVÁNÍ. Dialogové okno Ohraničení a
stínování má tři karty
6.2.1 Ohraničení
V kartě Ohraničení v poli Nastavení můžeme vybrat předvolené způsoby
ohraničení. V polích uprostřed dialogového okna můžeme upřesnit parametry
ohraničení: styl, barvu a šířku.
V poli Použít na můžeme zadat, zda-li se ohraničí jen označený text nebo
celý odstavec (až k okrajům stránky). V případě použití na odstavec můžeme
klepnutím na tlačítka u náhledu zadat ohraničení jen z některých stran. Tlačítko
Možnosti je dostupné jen při použití na odstavec. V doplňujícím dialogovém okně
můžeme upřesnit, jak daleko od textu bude rámeček nakreslen.
Tlačítko Panel nástrojů ve spodní části okna zavře dialogové okno
Ohraničení a stínování a zobrazí panel nástrojů Tabulky a ohraničení. Tlačítko
Vodorovná čára také zavře dialogové okno a zobrazí okno Vodorovná čára,
ve kterém můžeme volit čáru, kterou chceme vložit do WWW stránky.
54
Obr. 31 Dialogové okno Ohraničení a stínování - karta Ohraničení
6.2.2 Ohraničení stránky
Karta Ohraničení stránky je téměř stejná jako karta Ohraničení. Nastavené
ohraničení platí pro ohraničení celé stránky. V poli Použít na se nabízí možnosti:
•
•
•
•
celý dokument
na tento oddíl
tento oddíl – pouze první stránka
tento oddíl – vše vyjma první stránky
Dialogové okno zobrazené po stisku tlačítka Možnosti je oproti okna
možností ohraničení odstavce rozšířené o další pole:
•
•
•
Můžeme se rozhodnout, zda vzdálenost ohraničení měříme od hrany stránky či
od textu.
Můžeme zahrnout či nezahrnout do ohraničené části záhlaví a zápatí stránky
(texty vypisované na každé stránce).
Ohraničení může překrývat či nepřekrývat případné jiné objekty na okrajích
stránek (např. obrázky).
6.2.3 Stínování
Karta Stínování umožňuje nastavit výplň odstavce, vzorek výplně a barvu
vzorku.
55
Obr. 32 Dialogové okno Ohraničení a stínování - karta Stínování Odstavec
6.2.4 Odsazování
Pokud chceme v textu odsadit odstavec, můžeme k tomu použít vodorovné
pravítko. Najdeme na něm tyto značky:
•
•
•
•
odsazení prvního řádku: trojúhelníkovitá značka nahoře
předsazení prvního řádku: trojúhelníkovitá značka dole
odsazení zleva: obdélníkovitá značka dole
odsazení zprava: trojúhelníkovitá značka dole na konci pravítka
Význam jednotlivých druhů odsazení
•
•
•
•
Odsazení prvního řádku nastavuje odsazení pouze prvního řádku od okraje
textu.
Předsazení prvního řádku nastavuje odsazení všech řádků odstavce s
výjimkou prvního řádku.
Odsazením zleva měníme odsazení prvního i ostatních řádků.
Odsazení zprava nečiní rozdíly mezi prvním a dalšími řádky.
Obr. 33 Vzhled značek na pravítku
56
6.2.5 Mezery před odstavcem
Při úpravě textu je možné doplnit pole Mezery před. Zde v bodech zadáme,
jaký bude odstup od předchozího odstavce. Obdobně můžeme zadat odstup za
odstavcem (Je vhodné důsledně definovat mezery před, aby nedošlo ke sčítání mezer
před a za).
6.2.6 Řádkování
V poli Řádkování je možné změnit řádkování v odstavci výběrem
z nabízených možností:
•
•
•
jednoduché, 1,5 řádku, dvojité, nejméně přizpůsobením velikosti písmen
v odstavci, nejméně však zadanou velikost.
přesně – zadanou velikost, i kdyby nebyla dost velká pro vybranou velikost
písmen.
násobky – upřesnění v poli Výška, nebo zadáním v bodech do pole Výška.
Obr. 34 Dialogové okno Odstavec - Karta Odsazení a mezery
6.2.7 Tok textu
V kartě Tok textu dialogového okna Odstavec lze nastavit zalomení stránky
– možnost ukončení stránky v odstavci pro případ, že odstavec začíná v dolní části
stránky a pokračuje na další stránku:
57
•
•
•
•
•
•
Kontrola osamocených řádků: Zabraňuje tisknout osamocený poslední řádek
odstavce nahoře na stránce nebo osamocený první řádek odstavce dole na
stránce.
Svázat řádky: Zabraňuje zalomit stránku uvnitř odstavce. (Je tedy přísnějším
omezením než předchozí Kontrola osamocených řádků.) V textu mohou
vznikat velké mezery na konci stránek.
Svázat s následujícím: Zabraňuje zalomit stránku mezi odstavcem a
následujícím odstavcem.
Vložit konec stránky před: Před odstavcem zalomí stránku, (odstavec začíná
vždy na nové stránce.)
Zbývající pole v kartě Tok textu se již nevztahují ke stránkování.
Zaškrtnutím pole Potlačit čísla řádků zrušíme číslování řádků v odstavci,
pokud jsme je příkazem SOUBOR, VZHLED STRÁNKY, ROZMÍSTĚNÍ,
ČÍSLOVÁNÍ ŘÁDKŮ přidali. Řádky nejen že nejsou číslovány, ale ani do
číslování nejsou započítávány.
Zaškrtnutím pole Bez dělení slov zakážeme v odstavci automatické dělení
slov, pokud jsme dělení slov povolili příkazem NÁSTROJE, JAZYK,
DĚLENÍ SLOV.
Obr. 35 Dialogové okno Odstavec - karta tok textu
6.3 Odrážky a číslování
Tento příkaz vytváří seznam s odrážkami nebo číselný seznam z vybrané
série položek v textu nebo série buněk v tabulce.
58
6.3.1 Změna odrážky
Pokud chceme změnit styl odrážek, nebo předdefinovat nový seznam
odrážek, zadáme příkaz FORMÁT, ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Objeví se
dialogové okno Odrážky a číslování se třemi kartami.
V dialogovém okně jsou připraveny různé odrážky. Pokud nám nevyhovuje
žádná z nabízených odrážek, je možné vybrat odrážku vlastní klepnutím na tlačítko
Vlastní (Při zvýrazněné volbě žádné není tlačítko Vlastní dostupné.).
Obr. 36 Dialogové okno Odrážky a číslování - karta Odrážky
Pokud v dialogovém okně Vlastní seznam odrážek nenalezneme
požadovanou odrážku, musíme klepnout na tlačítko Odrážka. Teprve potom se
objeví tabulka všech dostupných znaků, z níž je možné vybrat námi požadovanou
odrážku.
Obr. 37 Dialogové okno Vlastní seznam odrážek
59
6.3.2 Číslovaný seznam
Pokud chceme uvést seznam ukazatelů jako číselný seznam, označíme
seznam ukazatelů a zadáme příkaz FORMÁT, ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ.
V tomto případě pracujeme s kartou Číslování, která nabízí různé způsoby číslování.
Pokud bychom chtěli číslovat více seznamů znovu od začátku, museli
bychom v kartě Číslování klepnout do pole Číslovat od začátku. (Pole je nedostupné,
pokud se jedná o první odstavec stylu Číslovaný seznam.)
Nabízené varianty číslování se mění podle našich úprav. Úpravy je možné
v nabídce anulovat tlačítkem Obnovit, které je funkční jen pro změněné varianty
číslování.
Obr. 38 Dialogové okno Odrážky a číslování - karta Číslování
Detailní úpravy číslování lze provést klepnutím na tlačítko Vlastní, kterým se
zobrazí dialogové okno Vlastní číslovaný seznam.
60
Obr. 39 Dialogové okno Vlastní číslovaný seznam
6.3.3 Vlastní číselný seznam
Význam jednotlivých polí:
•
•
•
•
•
•
Formát čísla: Zadání znaku, který následuje za číslováním. Znaků může být
více, např. celé slovo.
Tlačítko Písmo otevře dialogové okno Písmo, v němž je možné nastavit
formát zobrazování čísla a znaků, které následují za číslováním.
Styl číslování: K číslování můžeme použít různé formy (arabská či římská
čísla, velká či malá písmena, pořadová čísla s tečkami, slovní vyjádření:
jedna, dvě... nebo první, druhý...).
Číslovat od: Můžeme zadat nestandardní počátek číslování.
Umístění číslování: Pokud je vlastní text dostatečně odsazen v poli Odsadit
na (např. 2 cm), můžeme číslování umístit dále než na okraj, přičemž
vzdálenost je dána v poli Zarovnat na a způsob použití této míry je dán v poli
Umístění číslování: vlevo, na střed, vpravo (např. při zarovnání 1 cm na střed,
bude střed všech čísel na pozici 1 cm).
Umístění textu – Odsadit na: Umístění levé zarážky tabulátoru i značky
předsazení prvního řádku. Změnou hodnoty se přesune zarážka i značka.
6.4 Sloupce
V dialogovém okně Sloupce můžeme zadat počet sloupců. Word sám
navrhne na základě okrajů textu šířku sloupců a mezeru mezi sloupci. Šířku i mezeru
můžeme změnit. Pokud zrušíme zaškrtnutí pole Sloupce stejně široké, můžeme
diferencovat šířku jednotlivých sloupců. Zaškrtnutím pole Čára mezi se vytvoří mezi
sloupci čára, která usnadňuje orientaci v textu. V poli Použít je možné zadat použití
sloupců na celý dokument. Ten by potom byl rozdělen do sloupců celý, nejen
označený text. V horní části jsou předdefinována častá uspořádání sloupců.
6.5 Tabulátory
Tabulátory jsou užitečnou součástí. Dovolují nám nastavit text na přesně
definované pozici řádku.
61
Klepáním na symbol tabulátoru nalevo od pravítka opětovně nastavujeme
různé typy zarážek:
•
•
•
•
levá zarážka: zarovnání levého okraje textu na pozici zarážky
zarážka na střed: zarovnání středu textu na pozici zarážky
pravá zarážka: zarovnání pravého okraje textu na pozici zarážky
desetinná zarážka: číslo s desetinnou čárkou bude zarovnáno tak, aby
desetinná čárka (popř. desetinná tečka) byla na pozici zarážky
• zarážka svislé čáry: vypisuje na pozici zarážky tenkou svislou čáru
• odsazení prvního řádku: odsazuje první řádek odstavce, není to typ tabulátoru
• předsazení prvního řádku: také není typem tabulátoru, nastavuje odsazení
druhého a dalších řádků odstavce
Pokud tabulační zarážky nenadefinujeme, jsou umístěny na pravítku světlé
zarážky vzdálené od sebe výchozím krokem (standardně 1,25 cm). Výchozí zarážky
se definováním vlastních zarážek mažou až do poslední uživatelem definované
tabulační zarážky.
Tabulační zarážky můžeme s větší přesností definovat pomocí příkazu
FORMÁT, TABULÁTORY.
Obr. 40 Dialogové okno Tabulátory
V poli Výchozí krok můžeme nadefinovat vzdálenost světlých zarážek
používaných za poslední zarážkou definovanou uživatelem. Novou zarážku lze přidat
vypsáním její pozice v poli Umístění zarážek, upřesněním jejího Zarovnání a
Vodícího znaku a klepnutím na tlačítko Nastavit.
Zarovnání typu Sloupec je při vkládání klepnutím do pravítka nazýváno
zarážka svislé čáry.
Vodící znak může zpřehlednit čtení textu. Vloží zvolené symboly od začátku
řádku, popř. od předchozí tabulační zarážky až do pozice definované tabulátorem.
62
Pokud chceme některou zarážku odstranit, klepneme na její řádek
v dialogovém okně a potom klepneme na tlačítko Vymazat. Zarážka je připravena
k odstranění. Tlačítkem Vymazat vše lze připravit k odstranění všechny zarážky.
Teprve tlačítkem OK dojde k odstranění připravených zarážek. Naopak tlačítkem
Storno se můžeme vrátit do textu bez odstranění připravených zarážek.
6.6 Iniciála
Iniciála slouží pro zvětšení prvního písmene odstavce. V dialogovém okně
Iniciála upřesňujeme parametry zvětšení:
• Umístění: Iniciála může být včleněna do odstavce nebo může být umístěna na
levý kraj textu.
• Písmo: Iniciála může být vypsána jiným typem písma než vlastní odstavec.
• Iniciály do řádků: Udáváme výšku iniciály v počtu řádků.
• Vzdálenost od textu: Text můžeme od iniciály odsadit.
Obr. 41 Dialogové okno Iniciála
6.7 Velká písmena
V dialogovém okně Změnit velikost písmen můžeme upřesnit změnu
velikosti písmen:
•
•
•
•
•
Velká na začátku věty: V označené části jsou upravena písmena na začátku
vět na velká. Věty Word rozpoznává podle teček na konci vět
malá: Všechna písmena označené části textu budou převedena na malá.
VELKÁ: Všechna písmena označené části textu budou převedena na velká.
Všechna První Velká: Písmena na začátku slov v označené části textu budou
převedena na velká (anglický způsob psaní nadpisů).
zAMĚNIT mALÁ a vELKÁ: Velká písmena budou zaměněna za malá. Naopak
původně malá písmena budou zaměněna za velká. Tím můžeme opravit text,
který jsme omylem psali po stisknutí klávesy Caps Lock.
63
Obr. 42 Dialogové okno Změnit velikost písmen
6.8 Automatický formát
Pro usnadnění formátování nabízí Word automatický formát. Příkazem
FORMÁT, AUTOMATICKÝ FORMÁT upravíme formátování dokumentu.
Automatický formát nemusí však někdy uživateli vyhovovat.
Tlačítkem Možnosti můžeme zobrazit dialogové okno Automatické opravy,
kartu Formátování, kde můžeme nastavit, co všechno automaticky formátujeme.
Obdobně jako u jiných formátovacích příkazů platí, že formátování se uskuteční
pouze na označené části textu.
6.9 Styl
Pokud vybereme odstavec, který jsme naformátovali a přiřadíme této
kombinaci formátů název, je to styl. Styly ušetří čas při formátování jakéhokoli
dokumentu.
6.9.1 Vytvoření stylu
Vyberme blok, který obsahuje žádanou kombinaci použitých formátů.
Přejdeme na tlačítko styl v panelu nástrojů pro formátování. Pojmenujte nový styl a
stiskneme tlačítko Enter.
6.10 Definice nového stylu
Z nabídky FORMÁT zvolíme styl. V okně styl stiskneme tlačítko Nový.
Vyplníme název Stiskneme tlačítko formát. Podle požadavku nadefinujeme:
formáty, písmo, odstavec, tabelátory, ohraničení, jazyk, rám a číslování.
Můžeme definovat i klávesovou zkratku.
Pokud požadujeme přidání nového stylu do šablony, zaškrtneme přidat do
šablony, případně automaticky aktualizovat.
64
Obr. 43 Dialogové okno Styl
6.11 Šablona
Styly se ukládají do souboru s textem. Při otevření nového dokumentu by
styly připravené v jiném dokumentu nebyly přístupné. Jako zásobník stylů můžeme
použít šablonu. Šablona je zvláštní soubor, na němž lze založit nový dokument.
Provázanost nového dokumentu a šablony má následující důsledky:
•
•
•
V nově otevřeném dokumentu je prvotně nachystán text ze šablony, pokud
v šabloně nějaký text byl uveden.
V nově otevřeném dokumentu jsou nadefinovány styly ze šablony.
V nově otevřeném dokumentu můžeme využívat další pomůcky Wordu
definované pro šablonu.
6.11.1
Umístění šablon
V dialogovém okně Nový se zobrazují ve formě karet i další podsložky
připravené Wordem. Soubory šablon, které by byly přímo zařazeny do složky šablon,
jsou uvedeny v kartě Obecné. Příkazem NÁSTROJE, MOŽNOSTI lze v kartě
Umístění souborů modifikovat:
•
•
Uživatelské šablony: původní složka šablon
Šablony skupiny: doplňující složka pro čerpání dalších šablon, např. skupiny
uživatelů sdílejících obdobné šablony.
Po výběru šablony se otevře nový dokument, který obsahuje:
• text uvedený v šabloně
• obsahuje styly nadefinované v šabloně
• má dostupné další pomůcky (automatický text, vlastní panely nástrojů,
makra, klávesové zkratky).
65
Word nenabízí uložení otevřeného dokumentu ve formátu šablony, abychom
si omylem nepřepsali dříve vytvořenou šablonu. Po příkazu SOUBOR, ULOŽIT nás
vyzývá k pojmenování dokumentu.
6.12 Motiv
Motiv je sada jednotných prvků návrhu a barevných schémat pro obrázky
pozadí, odrážky, písma, vodorovné čáry a další prvky dokumentu. Motivy usnadňují
vytváření navržených dokumentů s profesionálním vzhledem určených k zobrazení
v aplikaci Word, v elektronické poště nebo v síti WWW.
Motiv, na rozdíl od šablony, neobsahuje položky automatického textu, vlastní
panely nástrojů, makra, nastavení nabídek nebo klávesové zkratky. Upravuje vzhled
dokumentu pomocí barev, různých typů písma a grafických prvků.
6.13 Pozadí
Dokumentu můžeme přiřadit pozadí. Pozadí se netiskne, zobrazuje se pouze
v režimu Rozvržení stránky WWW. Má tedy význam pouze pro prohlížení dokumentu
na obrazovce nebo při jeho prezentaci v Internetu. Po příkazu FORMÁT, POZADÍ
se zobrazí nabídka barev a další tři volby:
•
•
•
bez výplně: předvolená možnost, k níž se můžeme později vrátit a odstranit
pozadí.
další barvy: nabídne se dialogové okno dalších barev, v druhé kartě může
uživatel nadefinovat svou vlastní barvu kombinací červené, zelené a modré.
vzhled výplně: zobrazí se dialogové okno Vzhled výplně.
V jednotlivých kartách můžeme vybírat pozadí:
•
•
•
•
Přechod: různé „přechodové“ odstíny jedné či dvou barev nebo Wordem
připravené kombinace barev.
Textura: různé připravené „textury“ řešící barevně pozadí.
Vzorek: pozadí může být například šrafované, lze zadat barvu pozadí a barvu
šrafování.
Obrázek: jako pozadí lze vybrat obrázek ze souboru.
66
Obr. 44 Dialogové okno Vzhled výplně
6.14 Rámce
Rámce se používají pro přehlednější uspořádání informací. Rozdělíme-li
okno Wordu na části a v každé z nich zobrazíme samostatný soubor, nazývají se tyto
části rámce.
Obsah každé části okna se ukládá do samostatného souboru. Takto lze
například zobrazit v levé části okna Wordu obsah dokumentu volbou FORMÁT,
RÁMCE, OBSAH V RÁMCI. Rámce se používají při tvorbě WWW stránek.
6.15 Objekt
Příkazem FORMÁT, OBJEKT můžeme formátovat objekty Wordu.
67
Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
K čemu slouží formátování textu?
Jak lze formátovat odstavec?
Co je to tabulátor?
K čemu slouží iniciála?
Kdy je vhodné využít automatické formátování?
Co je to rámec?
Jaké výhody má použití stylů?
Shrnutí kapitoly:
1. Formátováním upravujeme vzhled textu. Důsledně formátujeme text
prostřednictvím stylů odstavců a stylů znaků. Styly lze shromažďovat
v šablonách. Word nabízí mnoho předdefinovaných stylů a šablon. Můžeme
tvořit další styly a šablony, či upravovat předdefinované. Styly na sebe
mohou navazovat, dědit vlastnosti. Stylům lze přiřadit klávesové zkratky.
2. Formátování písma zahrnuje změnu písma (Times New Roman, Courier New
a další), řez písma (kurzíva, tučné), velikost, podtržení, barvu, proložení
písma, animaci a další efekty.
3. Části textu či celé odstavce lze zvýraznit ohraničující čárou (zarámovat) a
stínovat. Ohraničením lze zarámovat celou stránku.
4. Pro odstavec lze zadat odsazení prvního řádku (řádek začíná mezerami) nebo
naopak předsazení prvního řádku (první řádek přečnívá na levém kraji
odstavce). Celý odstavec lze odsadit zleva i zprava (všechny řádky).
5. K oddělení odstavců nepoužíváme volné řádky, ale mezery, které mohou být
součástí stylu odstavce. V rámci nastavení toku textu můžeme zadat kontrolu
osamocených řádků (první řádek odstavce na konci stránky a poslední řádek
odstavce na začátku stránky), svázat řádky (odstavec musí být na jedné
stránce) či dokonce svázat odstavec s následujícím tak, aby byly vždy na
jedné stránce.
6. V seznamech lze účinně využívat různé druhy odrážek a číslování. Pro
číslování kapitol je určeno víceúrovňové číslování.
7. Seznamy i běžný text lze psát do dvou či více sloupců. Počet sloupců lze
v textu střídat. Každá část se specifickým počtem sloupců tvoří samostatný
oddíl.
8. Pomocí tabulátorů lze připravit jednoduché tabulky. Tabulátory hrají
důležitou roli také při odsazování víceúrovňově číslovaných nadpisů. Word
nabízí levou a pravou zarážku, zarážku na střed a desetinnou zarážku.
9. Části textu lze zvýraznit velkými písmeny nebo zvětšeným prvním písmenem
odstavce, tzv. iniciálou.
10. Pokud napíšeme text bez využití stylů a chceme mu dodat jednotný vzhled,
můžeme použít automatické formátování.
11. Jednotný vzhled můžeme dodat dokumentu zadáním motivu.
12. Pro tvorbu přehledných stránek WWW slouží rámce, části okna, ve kterých
jsou zobrazeny jednotlivé soubory.
13. Celému dokumentu lze vybrat pozadí, které se však netiskne a zobrazuje se
pouze v zobrazení rozvržení stránky WWW.
68
7 Nabídka nástroje
Nabídka nástroje obsahuje nástroje vhodné pro úpravu textu, vytváření
hromadné korespondence, vytváření a editaci obálek a štítků, a tvorbu maker.
Cíl:
V této kapitole se dozvíme, možnosti nabídky nástroje, např. základy tvorby
hromadné korespondence.
Klíčová slova:
Pravopis, jazyk, automatické opravy, zámek, hromadná korespondence,
obálky a štítky, makro.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
3 hodiny
7.1 Pravopis
Program Word dokáže zkontrolovat dokument po pravopisné stránce
s použitím standardního slovníku. Pokud není slovo nalezeno ve slovníku, je
zobrazeno v dialogovém okně pravopis, tak můžeme opravit případnou chybu. Pokud
používáme specializované termíny, můžeme je přidat do uživatelských slovníků.
Pokud není zvoleno jinak, povel pravopis programu Word zkontroluje celý
dokument, včetně poznámek pod čarou, komentářů, aj.
Příkazem NÁSTROJE, PRAVOPIS nebo klávesou F7 nebo klepnutím na
tlačítko Pravopis spustíme kontrolu pravopisu. Od pozice kurzoru se provádí
kontrola pravopisu. Word kontroluje jednotlivá slova tím, že je porovnává se svým
slovníkem. Jakmile narazí na neznámé slovo, zobrazí dialogové okno PRAVOPIS A
GRAMATIKA.
69
Obr. 45 Dialogové okno Pravopis a gramatika
V poli Návrhy navrhuje Word podobná slova vybraná ze slovníku. Pro
pokračování je možné zvolit z těchto následujících možností:
Pomocí tlačítka Přeskočit můžeme přeskočit slovo a ponechat ho
v původním znění. Slovo se nevyskytuje v hlavním slovníku Wordu, ale v uvedeném
případě je považujeme za správné. Když Word narazí na totéž slovo dál v textu, opět
je bude označovat za špatné.
•
Pomocí tlačítka Přeskakovat přeskočíme slovo. Word bez dalšího
upozorňování ponechá nezměněné i všechny další výskyty slova ve všech
dokumentech, které budeme kontrolovat při tomto spuštění Wordu.
• Pokud nám vyhovuje navrhované slovo v poli Návrhy, můžeme jej vybrat a
klepnout na tlačítko Zaměnit.
• Tlačítko Zaměňovat funguje podobně jako tlačítko Zaměnit. Pokud Word
při kontrole pravopisu najde znovu nesprávné slovo, opraví ho stejným
způsobem.
• Pomocí tlačítka Přidat přidáme Wordu neznámé slovo (doposud ho
považoval za nesprávné) do uživatelského slovníku. Uživatelský slovník
může obsahovat např. odborné výrazy neuvedené v hlavním slovníku Wordu.
• Pomocí tlačítka Autom. opravy můžeme zařadit záměnu slov do
automatických oprav.
• Pomocí tlačítka Zpět můžeme zrušit naposledy provedenou opravu.
• Pomocí tlačítka Zavřít nebo Storno ukončíme kontrolu pravopisu.
• Tlačítkem Možnosti přímo zadáme příkaz NÁSTROJE, MOŽNOSTI,
PRAVOPIS, který obsahuje definici uživatelských slovníků a dalších
parametrů kontroly pravopisu. Změny se provádí v kartě Pravopis.
Zaškrtnutím pole Automatická kontrola pravopisu Word při dalším psaní
automaticky kontroluje pravopis a červenou vlnovkou označuje chyby.
Uživatelských slovníků můžeme definovat více. Klepnutím na tlačítko
Slovníky zobrazíme seznam slovníků.
70
Kontrola gramatiky není ve Wordu v češtině možná. Gramatiku lze
kontrolovat pouze v anglickém textu.
Pokud zaškrtneme v kartě pravopis pole Automatická kontrola gramatiky,
bude Word gramatické chyby v angličtině podtrhávat zeleně.
7.2 Jazyk
Word umožňuje zpracovávat i vícejazyčné texty. Pokud zpracovávaný text
bude obsahovat větu psanou jiným jazykem, je možné pomocí příkazu NÁSTROJE,
JAZYK, NASTAVIT JAZYK větu zkontrolovat. V dialogovém okně Jazyk
můžeme vybrat jazyk, který je v textu použitý. Pokud je dostupný příslušný slovník,
bude fungovat kontrola pravopisu. K českému Wordu je standardně dodáván český a
anglický slovník.
7.2.1 Dělení slov
Vybraný jazyk ovlivňuje i případné dělení slov. Pokud není tato volba
zapnutá slova se rozmisťují na řádky tak, aby nebyla rozdělena. Mohou tak v textu
vznikat větší mezery (zvláště v řádcích s omezenou šířkou). Word umožňuje
příkazem NÁSTROJE, JAZYK, DĚLENÍ SLOV zapnout automatické dělení slov,
které je třeba upřesnit v dialogovém okně Dělení slov.
Obr. 46 Dialogové okno dělení slov
Pokud zaškrtneme pole Automatické dělení slov, Word automaticky na
konci řádků, kde je to vhodné, rozdělí slova v celém dokumentu. Parametr 0,75 cm
udává, že Word bude dělit slova v řádku v případě nevyužité mezery uvnitř řádku.
Zvýšením hodnoty parametru můžeme množství dělení omezit. Parametrem Max.
dělených řádků za sebou můžeme zadat maximální počet po sobě jdoucích řádků,
kde připustíme dělení slov. Tlačítkem RUČNĚ můžeme ovlivnit v konkrétním
předem označeném místě dokumentu automatické dělení, pokud Word slovo
nerozdělil správně.
7.3 Počet slov
Zadáním příkazu NÁSTROJE, POČET SLOV získáme základní statistické
údaje o dokumentu ve formě dialogového okna Počet slov.
71
Obr. 47 Dialogové okno počet slov
Statistické údaje můžeme využít např. při hodnocení výkonu písaře textu.
Jediné volitelné pole umožňuje připočíst do celkové bilance i poznámky pod čarou a
vysvětlivky. Speciální znaky (jako např. konec odstavce) se nezapočítávají.
7.4 Automatické shrnutí
Pomocí příkazu NÁSTROJE, AUTOMATICKÉ SHRNUTÍ Word vybere a
uspořádá klíčové body anglicky psaného dokumentu. Po přípravě zobrazí dialogové
okno Automatické shrnutí.
Základem shrnutí jsou klíčové body. Klíčové body jsou vybírány na základě
analýzy dokumentu. Automatické shrnutí přiřadí každé větě číslo. Větám, ve kterých
se vyskytují slova často použitá jinde v dokumentu, je přiřazeno vyšší číslo. Je potom
možné zvolit procento vět s nejvyššími čísly, které budou zobrazeny v souhrnu, a
v poli Procent originálu nastavit detailnost shrnutí. Význam čtyř typů vložení
souhrnu do dokumentu je patrný z dialogového okna. Automatické shrnutí nejlépe
pracuje v dobře strukturovaných dokumentech: zprávách, článcích a vědeckých
přednáškách.
7.5 Automatické opravy
Při psaní textu může program Word automaticky opravovat některé překlepy,
včetně kontroly interpunkce a velkých písmen na začátku věty. Pomocí automatické
opravy se mohou předem nadefinované výrazy a fráze vkládat pomocí jednoho znaku
do textu.
Před psaním zadáme příkaz NÁSTROJE, AUTOMATICKÉ OPRAVY a
v dialogovém okně Automatické opravy v kartě Opravy zaškrtneme všechna pole.
72
Obr. 48 Dialogové okno Automatické opravy – karta Opravy
Word automaticky opraví následující chyby při psaní textu:
•
•
•
Omylem napsaná dvě velká písmena na začátku slov. Word automaticky
druhé písmeno opraví na malé.
Pokud po tečce a mezeře napíšeme malé písmeno, Word je automaticky
převede na velké, protože je pokládá za začátek věty. Za začátek věty je také
považován první znak po konci odstavce.
Pokud nechtěně stiskneme klávesu Caps Lock, Word opraví text a vypne
režim Caps Lock.
7.6 Sledování změn
V případě, že budeme předpokládat, že dokument, který jsme vytvořili
předáme k recenzi. Recenzenti mohou dopisovat do textu komentáře. Mohou také
přímo provádět v textu změny, které autor může sledovat a později přijmout či
zamítnout.
Pokud budu recenzenti dokumentu vpisovat do textu svoje komentáře, je
nejprve nutné nastavit jejich identitu příkazem NÁSTROJE, MOŽNOSTI v kartě
Informace o uživateli.
Příkazem NÁSTROJE, SLEDOVÁNÍ ZMĚN, ZVÝRAZNIT ZMĚNY
otevřeme dialogové okno Revize.
73
Obr. 49 Dialogové okno Revize
V okně revize mají jednotlivá pole tento význam:
• Při úpravách zaznamenávat změny: Zaškrtnutím tohoto pole budou jakékoliv
úpravy považovány za revize. Mazáním nebude text odstraněn, ale pouze
označen jako odstraněný revizní značkou. Vložený text bude také odlišen od
ostatního textu, aby bylo možné zvážit jeho definitivní vložení.
• Zvýraznit změny na obrazovce: Při zaškrtnutí tohoto pole budou úpravy
provedené v režimu revizí uvedeny v textu. Zrušením zaškrtnutí uvidíme
původní text bez revizních úprav.
• Zvýraznit změny v tištěném dokumentu: Pokud se rozhodneme tisknout
dokument v původním znění (nezaškrtnuto) či s revizními úpravami
(zaškrtnuto).
Tlačítkem Možnosti (nebo příkazem NÁSTROJE, MOŽNOSTI, REVIZE)
můžeme vyvolat dialogové okno pro nastavení parametrů revizních značek.
Standardně je nastaveno, že vložený text je podtržen, odstraněný text
přeškrtnut.
7.7 Zámek
Pro zabránění úpravy dokumentu jinak než v režimu revizí, je možné
uzamknout dokument pro změny. Příkazem NÁSTROJE, ZÁMEK zobrazíme
dialogové okno Zámek
Obr. 50 Dialogové okno Zámek
Pokud zaškrtneme pole Sledovanými změnami, povolíme změny v dokumentu
provádět jen v režimu revizí. Odemčení dokumentu je možné provést příkazem
NÁSTROJE, ODEMKNOUT DOKUMENT, který nahradí v nabídce příkaz
NÁSTROJE, ZÁMEK. Pokud při zamykání dokumentu zadáme heslo, bude heslo
vyžadováno i při odemykání dokumentu. Pokud zaškrtneme pole Komentáři
74
dovolíme v našem dokumentu dopisovat pouze komentáře, žádné další úpravy
nebudou možné (ani revize). Pole FORMULÁŘI je určené pro práci se zvláštním
typem dokumentů, tzv. formuláři, v nichž uživatel může vyplňovat jen vymezená
pole.
7.8 Hromadná korespondence
Hromadná korespondence slouží k vytváření formulářových dopisů,
adresových štítků, obálek s dopisy atd. Pokud chceme rozeslat stejný dopis více
lidem je vhodné využít možností hromadné korespondence.
7.8.1 Vysvětlení hlavních pojmů
hlavní dokument
představuje neměnící se části dokumentu, které jsou
společné pro všechny příjemce.
zdroj dat
soubor informací, které se dosazují do hlavního dokumentu.
Např. jména a adresy příjemců dopisu.
Část textu vkládaná do dokumentu. Určuje, jaká
slučované pole
položka ze zdroje dat se bude vkládat do hlavního dokumentu a na jaké místo.
7.8.2 Realizace hromadné korespondence
1. Nejprve musíme vytvořit hlavní dokument, který představuje nejčastěji dopis,
který chceme zaslat více příjemcům. Založíme soubor a napíšeme jednoduše
obsah dopisu.
2. Je potřeba vytvořit zdroj dat obsahující základní informace vkládané do
hlavního dokumentu. Tento zdroj dat nejčastěji obsahuje jména, příjmení a
adresy příjemců dopisu. Zdroj dat můžeme mít předem připravený, nebo ho
vytvoříme sami.
3. V poslední fázi zkombinujeme hlavní dokument a data ze zdroje dat. To
znamená, že do hlavního dokumentu vložíme slučovaná pole jako jsou
<<adresa>>, <<příjmení>> atd. Vložíme je do míst, kde chceme, aby se
později vyskytovala konkrétní adresa nebo konkrétní příjmení určitého
člověka. Po tom, co takto dokument upravíme, můžeme ho sloučit se zdrojem
dat. Vytvoří se dokument připravený pro tisk hromadné korespondence.
7.8.3 Vytvoření hlavního dokumentu
1. V hlavním menu vybereme volbu NÁSTROJE HROMADNÁ
KORESPONDENCE. Zobrazí se okno pomocník hromadné korespondence.
75
Obr. 51 Dialogové okno Pomocník hromadné korespondence
2. Klepneme v poli 1 HLAVNÍ DOKUMENT na tlačítko VYTVOŘIT.
3. V nabídce zvolíme typ hlavního dokumentu:
(a)FORMULÁŘOVÉ DOPISY
(b) ADRESNÍ ŠTÍTKY
(c) OBÁLKY
(d) KATALOG
4. V dalším dialogovém okně zvolíme, zda se má hlavní dokument vytvořit úplně
nový, nebo se má jako hlavní dokument použít námi právě upravovaný dokument.
5. Pokud chceme hlavní dokument upravovat již v této fázi vytváření hromadné
korespondence, klepneme na tlačítko UPRAVIT v poli 1 HLAVNÍ DOKUMENT.
Zde budeme moci psát vlastní text dokumentu, ale stále nebudeme moci vkládat
slučovaná pole do textu hlavního dokumentu. Vkládat pole bude možné až po
vytvoření nebo otevření zdroje dat.
7.8.4 Otevření zdroje dat
Po vytvoření hlavního dokumentu, je třeba vytvořit nebo otevřít již existující
zdroj dat.
76
1. Spustíme POMOCNÍK HROMADNÉ KORESPONDENCE klepnutím na
položku Hromadná korespondence v menu Nástroje.
2. V poli 2 Zdroj dat klepneme na tlačítko Data a z nabídky vyberme
OTEVŘÍT ZDROJ DAT. V dialogu pro otevírání dokumentů vyberte
soubor zdroje dat a otevřeme jej.
3. V dalším dialogovém okně klepneme na tlačítko pro úpravu dokumentu a
začneme dokument upravovat.
7.8.5 Vytvoření zdroje dat
Použijeme, pokud nemáme žádný stávající zdroj dat.
1. Spustíme POMOCNÍK HROMADNÉ KORESPONDENCE klepnutím na
položku HROMADNÁ KORESPONDENCE v menu NÁSTROJE.
2. V poli 2 ZDROJ DAT klepneme na tlačítko DATA a z nabídky vyberme
VYTVOŘIT ZDROJ DAT.
3. Objeví se dialogové okno pro vytvoření zdroje dat. Zde můžeme upravovat
jednotlivé položky. V pravé dolní části dialogu je seznam těchto položek.
•
Klepneme na položku, se kterou chceme pracovat.
•
Pokud ji chceme smazat, klepneme na tlačítko pro odstranění názvu pole.
•
Pokud ji chceme v seznamu posunout, klepneme na šipky nahoru a dolů po
pravé¨straně dialogového okna.
•
Pokud chceme nějakou položku doplnit, vypíšeme její název do editačního
pole se jménem položky a pak klepneme na tlačítko pro přidání položky.
•
Po dokončení úprav klepneme na tlačítko OK.
4. Po uzavření dialogového okna pro vytvoření položek zdroje dat se objeví dialog
pro ukládání souborů. Zde zadáme jméno zdroje dat a uložíme ho.
5. Objeví se vám volba mezi úpravou zdroje dat, nebo nastavením hlavního
dokumentu. Zvolíme úpravu zdroje dat a v datovém formuláři zadáme všechna
potřebná data a adresy. Pro přidávání další adresy klepneme na tlačítko pro přidání
dalšího záznamu. Po ukončení zadávání klepneme na tlačítko OK.
7.8.6 Vložení polí do hlavního dokumentu
Po vytvoření hlavního dokumentu a zdroje dat je možno do hlavního
dokumentu vkládat jednotlivá pole obsahující data ze zdroje dat.
Klepneme v panelu nástrojů hromadné korespondence na tlačítko
s označením VLOŽIT SLUČOVANÉ POLE a vybereme pole, které chcete vložit
do dokumentu na místo kurzoru. Tímto způsobem vložíme do hlavního dokumentu
77
pole, jehož název bude ohraničen francouzskými uvozovkami << a >>. Dále
kombinujeme normální text dokumentu s vloženými poli podle potřeby.
7.8.7 Sloučení zdroje dat a hlavního dokumentu
Po vytvoření hlavního dokumentu, otevření nebo vytvoření zdroje dat a
vložení slučovaných polí do hlavního dokumentu je potřeba sloučit zdroj dat a hlavní
dokument.
1. Spustíme POMOCNÍK HROMADNÉ KORESPONDENCE klepnutím na
položku HROMADNÁ KORESPONDENCE v menu NÁSTROJE .
2. V poli 3 pro sloučení dat s dokumentem klepneme na tlačítko SLOUČIT. Objeví
se dialogové okno pro sloučení dokumentu.
3. V dialogovém okně vybereme sloučit do nového dokumentu NOVÝ
DOKUMENT. Potom vybereme, které záznamy se mají sloučit, zda všechny,
nebo jen některé.
4. Klepneme na tlačítko SLOUČIT. Hlavní dokument se sloučí se zdrojem dat do
výsledného dokumentu.
7.9 Obálky a štítky
7.9.1 Obálky
Word umožňuje snadnou tvorbu a tisk obálek a jednotlivých štítků. Zadáme
příkaz NÁSTROJE, OBÁLKY A ŠTÍTKY. V kartě Obálky můžeme vytvořit
požadovanou obálku.
Obr. 52 Dialogové okno Obálky a štítky - karta Obálky
78
K případnému odsazení adresy od levého kraje je možné využít kombinace
Ctrl Tab. Písmo lze upravovat pomocí místní nabídky pravým tlačítkem myši.
Adresu lze čerpat mimo jiné z programu MS Outlook klepnutím na tlačítko
s rozevřenou knihou. Klepnutím na tlačítko TISK obálku vytiskneme na tiskárně.
Klepnutím na tlačítko PŘIDAT DO DOKUMENTU můžeme přidat obálku do
dokumentu jako první samostatnou (speciálně formátovanou) stránku. Tlačítkem
MOŽNOSTI můžeme vyvolat dialogové okno MOŽNOSTI PRO OBÁLKY pro
výběr typu obálky
7.9.2 Štítky
Podobným způsobem jako obálku je možné vytvořit i štítek.
Vytisknout můžeme celou stránku stejných štítků nebo jediný štítek. Pro ten
můžeme upřesnit v polích Řádků a Sloupců, na kterou pozici listu se vytiskne (např.
na 4. řádek do 2. sloupce). Pomocí tlačítka Tisk se štítek vytiskne. Tlačítkem Nový
dokument můžeme vytvořit nový dokument o jedné stránce ze stejných štítků. Po
stisku tlačítka Možnosti můžeme upřesnit parametry štítku.
Obr. 53 Dialogové okno Obálky a Štítky - karta Štítky
7.10 Průvodce dopisem
Pomocí volby NÁSTROJE, PRŮVODCE DOPISEM vyvoláme dialogové
okno Průvodce dopisem, ve kterém můžeme zadat informace, které se týkají
vytváření dopisu (adresát, zpáteční adresa, typ dopisu, oslovení adresáta…). Po
klepnutí na tlačítko OK automaticky vytvoří dopis ve vhodné struktuře, kterou je
možno dále upravovat.
79
Obr. 54 Dialogové okno Průvodce dopisem
7.11 Makro
Makro je uživatelem vytvořený povel, za účelem, aby provedl určitou činnost.
Tuto práci provede velice rychle a spolehlivě. Makro je posloupnost příkazů a
instrukcí aplikace Word. Word zaznamená makro jako sled příkazů v jazyce Visual
Basic for Applications (VBA).
Obr. 55 Dialogové okno Záznam makra
80
7.11.1
Záznam makra
Z nabídky NÁSTROJE zvolíme MAKRO. Vybereme ZÁZNAM
NOVÉHO MAKRA, zadáme NÁZEV MAKRA, případně popis a uložení,
nastavíme přiřazení makra na PANELY NÁSTROJŮ nebo KLÁVESNICI.
V dokumentu provedeme akce, které si přememe zaznamenat. Klepneme na tlačítko
Zastavit záznam v otevřeném nástrojovém panelu maker. (Tlačítkem Pozastavit
záznam pozastavíte nahrávání makra.).
7.11.2
Spouštění makra
Z nabídky NÁSTROJE zvolíme MAKRO, kartu MAKRA. V seznamu
maker vybereme makro, které chceme spustit a klepneme na tlačítko Spustit, Nebo
použijeme ke spuštění přiřazený nástroj, případně klávesovou zkratku.
7.12 Vlastní
Word umožňuje připravovat vlastní panely nástrojů a klávesové zkratky.
Definice vlastních panelů nástrojů i klávesových zkratek se ukládá přímo do
dokumentu nebo do šablon Panely nástrojů. V dialogovém okně Vlastní vybereme
kartu Panely nástrojů a klepneme na tlačítko Nový.
Do panelu nástrojů je možné přidat libovolný příkaz Wordu nebo objekt,
který jsme sami vytvořili (makro, automatický text, styl).
7.13 Možnosti
Příkazem NÁSTROJE, MOŽNOSTI zobrazíme dialogové okno Možnosti s
deseti kartami.
81
Obr. 56 Dialogové okno Možnosti – karta zobrazení
V dialogovém okně Možnosti máme k dispozici tyto nabídky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V kartě Zobrazit můžeme povolit či zakázat zobrazování jednotlivých
objektů Wordu.
V kartě Značky formátování je možné povolit či zakázat např. zobrazování
znaků tabulátorů.
Pole Vše lze snadno ovládat tlačítkem Zobrazit nebo skrýt z panelu nástrojů
Standardní.
V kartě Možnosti tisku a rozvržení stránky WWWW můžeme nastavit prostor
pro text v okně Wordu vypnutím některých pomůcek Wordu.
V kartě Obecné: obecné parametry Wordu.
V kartě Úpravy: úpravy funkcí některých kláves při editaci.
V kartě Tisk: možnosti tisku.
V kartě Uložit: nastavení ukládání dokumentu.
V kartě Pravopis: nastavení kontroly pravopisu.
V kartě Revize: nastavení sledování změn provedených recenzenty.
V kartě Informace o uživateli: zadání jména, iniciál (kromě jiného pro
sledování změn a komentářů recenzentů), poštovní adresy (pro hromadnou
korespondenci a obálky).
V kartě Slučitelnost: pro uživatele zvyklé na jiné chování některých funkcí
textového procesoru v jiných programech.
V kartě Umístění souborů:
82
o Dokumenty: Adresář, z něhož jsou prvotně nabízeny dokumenty po
příkazu SOUBOR, OTEVŘÍT.
o Obrázky klipart: Adresář, z něhož jsou nabízeny obrázky do galerie
obrázků.
o Uživatelské šablony: Adresář, z něhož jsou po příkazu SOUBOR,
NOVÝ nabízeny šablony. Pokud je adresář dále členěn, vytváří Word
v seznamu šablon záložky dílčích karet.
o Šablony skupiny: Další adresář, z něhož jsou po příkazu SOUBOR,
NOVÝ nabízeny šablony. Předpokládá se směrování do adresáře,
v němž sdílí více uživatelů společně používané šablony.
83
Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
Jakým způsobem způsobem kontroluje Word Pravopis?
Co jsou to automatické opravy?
K čemu slouží automatické opravy?
Jaké výhody má používání hromadné korespondence?
Jakým způsobem je možné vytvářet obálky a štítky?
Shrnutí kapitoly:
1. Již v průběhu psaní dokumentu Word kontroluje pravopis. Word obsahuje
slovník českých a anglických slov, další slova považovaná za správná
můžeme doplnit do uživatelských slovníků.
2. V dokumentu můžeme střídat různé jazyky. K zadanému jazyku bude
přihlédnuto při kontrole pravopisu.
3. Word nabízí synonyma, a to i k českým slovům.
4. V dokumentu můžeme povolit dělení slov. Pokud píšeme běžným písmem na
běžnou velikost papíru, není dělení slov nutné používat.
5. V dobře strukturovaných anglických textech můžeme připravit automatické
shrnutí podle četnosti výskytu pojmů.
6. Automatické opravy umožňují automaticky opravit časté překlepy nebo
účelově vytvořené zkratky frekventovaných slov. Word doplňuje velká
písmena na začátky vět, pozná nechtěné stisknutí klávesy Caps Lock, nabízí
vložení pevných mezer po předložkách k, s, v a z, poskytuje další nástroje na
urychlení editace při psaní nebo později při dodatečném formátování
příkazem FORMÁT, AUTOMATICKÝ FORMÁT.
7. Pro recenze textu je určen nástroj sledování změn. V režimu sledování změn
Word neprovádí úpravy (vložení, odstranění, přepsání textu) definitivně,
pouze je označí do dokumentu a uvede jméno recenzenta a čas úpravy. Autor
později rozhodne, zda změny přijme či zamítne. Autor může recenzentovi
předat dokument zamčený tak, aby recenzent mohl provádět pouze úpravy
v režimu sledování změn.
8. Hromadná korespondence je nástroj, který umožňuje připravit dopis (hlavní
dokument), do něhož vkládáme data o různých adresátech uložená ve zdroji
dat. Výsledek spojení hlavního dokumentu a zdroje dat lze vytisknout nebo
sloučit do nového dokumentu. Můžeme také připravit obálky a štítky.
9. Obálky a štítky můžeme tisknout i jednotlivě bez využití hromadné
korespondence.
10. V Makrech jsou zaznamenány často se opakující posloupnosti příkazů. Makra
se ukládají jako samostatné objekty, které jsou součástí dokumentu či
šablony. Makra lze spouštět příkazem, klávesovou zkratkou nebo tlačítkem
z vlastního panelu nástrojů.
11. Word umožňuje vytvářet vlastní panely nástrojů nebo upravovat panely
nástrojů, které jsou součástí Wordu. Tyto změny mohou být ukládány do
dokumentu či šablony. Ve vlastních panelech nástrojů mohou být tlačítka
zastupující makra, příkazy Wordu nebo styly. Můžeme upravovat i vzhled
jednotlivých tlačítek.
12. Šablony obsahují styly, automatické texty, panely nástrojů, makra a výchozí
text dokumentu. Styly se prvotně aktualizují v dokumentu nezávisle na
stylech šablony. Lze nastavit aktualizaci šablony při úpravách stylu i
aktualizaci stylů v dokumentu na základě úprav stylů v šabloně. Dokument
84
může čerpat automatické texty, panely nástrojů a makra ze své šablony i
z globálních šablon.
13. Speciální nastavení Wordu se provádí příkazem NÁSTROJE, MOŽNOSTI
v dialogovém okně Možnosti s několika kartami (Zobrazení, Umístění
souborů, Informace o uživateli, Obecné a další).
85
8 Nabídka tabulka
Nabídka umožňuje vkládat do textu tabulky, ve kterých je možné snadno a
rychle uspořádávat sloupce textu a čísel.
Cíl:
Kapitola Tabulky vysvětluje možnost tvorby tabulek ve Wordu.
Klíčová slova:
Tabulka, sloupec, řádek, buňka, mřížka
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
2 hodiny
8.1 Vytváření tabulek
Tabulku je ve Wordu možné vytvořit třemi základními způsoby:
•
•
•
z textu odděleného tabulátory, středníky či jinými znaky.
vložením tabulky zadaných rozměrů.
nakreslením tabulky ručně v grafické formě.
8.2 Převést
8.2.1 Převést text na tabulku
Dialogové okno Převést text na tabulku umožňuje převod textu na tabulku.
Pokud Word analýzou označeného textu zjistí, že budoucí sloupce jsou od sebe
odděleny tabulátory, odhadne, že tabulka bude mít tolik sloupců kolik našel Word
tabulátorů. Šířka sloupce se vytvoří Wordem automaticky na připravenou hodnotu
(Auto). Tlačítko Autoformát umožňuje upřesnit formátování tabulky (stínování,
ohraničení apod.).
8.2.2 Převést tabulku na text
Pokud chceme převést již vytvořenou tabulku, provedeme to pomocí příkazu
TABULKA, PŘEVÉST, TABULKU NA TEXT. Po zadání příkazu se Word
formou dialogového okna dotáže na znak, který bude v textu oddělovat stávající
sloupce tabulky.
8.2.3 Vložit tabulku
Zadáním příkazu TABULKA, VLOŽIT, TABULKA nebo klepnutím na
tlačítko Vložit tabulku z panelu nástrojů Standardní je možné vložit do textu tabulku.
V dialogovém okně Vložit tabulku můžeme zadat požadované vlastnosti tabulky.
86
Obr. 57 Dialogové okno Vložit tabulku
8.3 Šířka sloupce, výška řádku
8.3.1 Přizpůsobení šířky sloupce
Chceme-li přizpůsobit šířku sloupce textu v tabulce, poklepeme na hranici
sloupce. Chceme-li přizpůsobit šířku všech sloupců v tabulce textu v nich, zvolíme
z nabídky TABULKA, PŘIZPŮSOBIT, PŘIZPŮSOBIT OBSAHU.
Ve Wordu je šířka sloupce automaticky zvětšována, pokud nenapíšeme do
buňky slovo, které je delší než šířka buňky. Tuto vlastnost můžeme vypnout.
Z nabídky TABULKA zadáme VLASTNOSTI TABULKY, v kartě Tabulka
klepneme na tlačítko Možnosti. V okně Možnosti tabulky zrušíme zaškrtnutí pole
Automaticky upravit velikost podle obsahu.
Obr. 58 Dialogové okno Možnosti tabulky
87
8.3.2 Upřednostňovaná šířka sloupce
Pokud není zaškrtnuta tato volba Upřednostňovaná šířka sloupce, nastaví se
sloupec na Upřednostňovanou šířku sloupce. Na tuto hodnotu se upraví šířka sloupce
i tehdy, jestliže ve sloupci není slovo delší než tato šířka. Z nabídky TABULKA
můžeme zadat volbu VLASTNOSTI TABULKY a v okně Vlastnosti tabulky
vybereme kartu Sloupec, zaškrtneme pole Upřednostňovaná šířka a zadáme šířku
sloupce (pokud vybereme měrnou jednotku procenta, zadáme šířku sloupce v
procentech z šířky celé tabulky). Tlačítky Předchozí sloupec, Další sloupec se
můžeme posunout a nastavit šířku předchozího či dalšího sloupce.
8.3.3 Výška řádku
Výšku řádku tabulky můžeme zadávat v okně Vlastnosti tabulky v kartě
Řádek. Pro výšku řádku vybíráme možnost přesně nebo nejméně. Zadáme-li
možnost přesně, řádek bude tak vysoký, jak zadáme, bez ohledu na text v něm.
Pokud se text nevejde do buňky, nebude zobrazen celý. Zadáme-li možnost nejméně,
zadáme minimální výšku řádku. Jestliže obsah buňky přesahuje zadanou výšku,
Word výšku řádku automaticky zvětší.
Obr. 59 Dialogové okno Vlastnosti tabulky – karta Řádek
8.4 Vložit
8.4.1 Vložit buňky
Do tabulky můžeme vkládat i jednotlivé buňky. Zadáním příkazu
TABULKA, VLOŽIT, BUŇKY se zobrazí dialogové okno Vložit buňky. V něm
88
můžeme vybrat, zda chceme existující buňky v tabulce posunout doleva nebo dolů, či
zda chceme vložit celý řádek či celý sloupec.
Obr. 60 Dialogové okno Vložit buňky
8.5 Odstranit
Odstranění celé tabulky nebo jejích částí je možné provést volbou
TABULKA, ODSTRANIT a z dílčí nabídky vybrat TABULKA, SLOUPCE,
ŘÁDKY nebo BUŇKY. Zvolíme-li volbu Buňky, musíme v okně Odstranit buňky
zadat, kam chceme posunout zbývající buňky v tabulce.
8.6 Vybrat
Označit tabulku nebo její část lze myší, nebo nabídkou TABULKA,
VYBRAT a zvolit, co chceme označit (tabulku, sloupec, řádek nebo buňku).
8.7 Sloučit buňky
Buňky v libovolném sloupci tabulky je možné sloučit do jediné buňky. Buňky
označíme a z nabídky zadáme TABULKA, SLOUČIT BUŇKY. Do sloučené buňky
zapíšeme požadovaný text. Chceme-li text psát směrem zdola nahoru, z nabídky
zadáme FORMÁT, SMĚR TEXTU a vybereme žádaný směr psaní. Práci ukončíme
klepnutím na tlačítko OK.
Obr. 61 Dialogové okno Směr textu – karta Buňka tabulky
89
8.8 Rozdělit buňky
Příkazem TABULKA, ROZDĚLIT BUŇKY můžeme rozdělit buňky na
zvolený počet řádků a sloupců. Pokud před zadáním příkazu označíme více buněk,
bude aktivní zaškrtávací pole Před rozdělením sloučit buňky.
8.9 Rozdělit tabulku
Příkazem TABULKA, ROZDĚLIT TABULKU můžeme rozdělit tabulku na
dvě tabulky. Aktivní řádek se stane prvním řádkem druhé tabulky. Mezi tabulky se
vloží prázdný řádek.
8.10 Automatický formát tabulky
Buňky tabulky můžeme formátovat jako běžný text. Pro označenou část
tabulky můžeme nastavit různé písmo, ohraničení a stínování příkazy z nabídky
FORMÁT.
Formátování
můžeme
urychlit
příkazem
TABULKA,
AUTOMATICKÝ FORMÁT TABULKY, který vyvolá dialogové okno
Automatický formát tabulky.
Obr. 62 Dialogové okno Automatický formát tabulky
8.11 Přizpůsobit
Volbou TABULKA, PŘIZPŮSOBIT, PŘIZPŮSOBIT OBSAHU můžeme
nastavit šířku sloupce podle textu v něm.
Zadáním volby PŘIZPŮSOBIT OKNU, šířka tabulky ve WWW stránce se
bude automaticky upravovat podle velikosti okna prohlížeče.
Volbou PEVNÁ ŠÍŘKA SLOUPCE nastavíme Upřednostňovanou šířku
sloupce podle aktuální šířky sloupce.
90
Chceme-li, aby dva sloupce tabulky byly stejně široké, označíme oba sloupce
a zadáme z nabídky TABULKA, PŘIZPŮSOBIT, SLOUPCE STEJNĚ ŠIROKÉ.
Šířka sloupců bude nastavena na průměrnou hodnotu původních šířek sloupců.
Stejným způsobem můžeme po označení více řádků volbou ŘÁDKY STEJNĚ
VYSOKÉ nastavit stejnou výšku všech označených řádků.
8.12 Opakování řádků záhlaví
Pokud tabulka zabírá více stránek, je vhodné řádky záhlaví vypisovat na
všech stránkách.
V případě jednořádkového záhlaví kurzor umístíme do prvního řádku tabulky
a zadáme příkaz TABULKA, OPAKOVÁNÍ ŘÁDKŮ ZÁHLAVÍ. Příkaz se
projeví teprve tehdy, když bude tabulka pokračovat na další stránce. Automaticky se
vypisuje první řádek na začátku další stránky. Úpravy řádku je možné provádět
pouze na začátku tabulky.
V případě víceřádkového záhlaví bychom museli označit více (prvních) řádků
tabulky a teprve potom zadat příkaz TABULKA, OPAKOVÁNÍ ŘÁDKŮ
ZÁHLAVÍ.
Odstranění záhlaví se provádí stejným příkazem. V nabídce TABULKA se
signalizuje aktivní záhlaví zaškrtnutím v řádku příkazu OPAKOVÁNÍ ŘÁDKŮ
ZÁHLAVÍ. V kartě Řádek okna Vlastnosti tabulky je u řádků záhlaví zaškrtnuta
volba Opakovat jako řádek záhlaví v horní části každé stránky.
8.13 Vzorec
Editace vzorců není ve Wordu rozhodně tak pohodlná a pružná jako
v tabulkovém programu MS Excel. Vzorec editujeme prostřednictvím dialogového
okna Vzorec.
V poli Vzorec je standardně vzorec =sum(left), tj.vzorec pro sčítání čísel
nalevo od buňky. V poli Formát čísla můžeme jednoduše formátovat zobrazování
výsledku obdobně jako v tabulkovém programu. Pole Vložit funkci nabízí několik
funkcí použitelných ve vzorcích (Sum, Average, Max, Min, Count a další).
8.14 Skrýt mřížku
Není-li pro tabulku nastaveno ohraničení, zobrazuje se šedá mřížka, která se
netiskne. Potlačit zobrazování mřížky můžeme příkazem TABULKA, SKRÝT
MŘÍŽKU. Její opětovné zobrazení provedeme příkazem TABULKA, ZOBRAZIT
MŘÍŽKU, který v nabídce nahradí příkaz SKRÝT MŘÍŽKU.
8.15 Navrhnout tabulku
Zadáním příkazu TABULKA, NAVRHNOUT TABULKU. Word
automaticky zobrazí panel nástrojů Tabulky a ohraničení a přepne se do režimu
kreslení tabulky (v panelu nástrojů je zatlačené tlačítko Navrhnout tabulku, místo
91
ukazatele myši se v textu zobrazuje znak tužky podobný prvnímu tlačítku z panelu
nástrojů Tabulky a ohraničení).
8.16 Vlastnosti tabulky
Vlastnosti tabulek lze zadávat v okně Vlastnosti tabulky. Klepneme na
tabulku, kterou chceme upravovat, z nabídky zadáme TABULKA, VLASTNOSTI
TABULKY a vybereme kartu Tabulka.
Obr. 63 Dialogové okno Vlastnosti tabulky . karta Tabulka
Další vlastnosti můžeme nastavit v okně Možnosti tabulky, které se zobrazí
po kliknutí na tlačítko Možnosti.
8.16.1
Mezery mezi buňkami
Povolíme-li mezery v sekci Výchozí mezery mezi buňkami, budou jednotlivé
buňky tabulky zobrazeny jako samostatné obdélníky.
8.16.2
Okraje buňky
V sekci Výchozí okraje buňky nastavujeme vzdálenost textu v buňce od
okrajů buňky. Tuto vzdálenost nastavujeme pro celou tabulku. Pro jednotlivou buňku
je možné změnit jí v okně Možnosti buňky, které zobrazíme klepnutím na tlačítko
možnosti v kartě Buňka okna Vlastnosti tabulky.
92
Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
Je možné převést text na tabulku a naopak?
Jakým způsobem je možné nastavit šířku a výšku sloupce?
Jak je možné sloučit a rozdělit buňky?
Co je to automatický formát tabulky
Je možné tabulky obtékat textem?
Shrnutí kapitoly:
1. Tabulku lze ve Wordu vytvořit z textu (odděleného tabulátory, středníky či
jinými znaky), vložením tabulky zadaných rozměrů nebo ručním nakreslením
tabulky.
2. Tabulku lze zpětně převést na text oddělený vybraným oddělovačem (např.
tabulátorem).
3. Přesunout tabulku v textu lze myší za úchyt.
4. Ve Wordu lze měnit výšku a šířku buněk tabulky, celých řádků a sloupců
nebo celé tabulky. Do tabulky lze vkládat nebo z ní odstraňovat řádky,
sloupce a buňky.
5. Záhlaví tabulky skládající se z jednoho či více počátečních řádků můžeme
tisknout na všech stránkách, pokud je tabulka zobrazena na více stránkách.
6. V tabulce lze slučovat a rozdělovat buňky ve vodorovném i svislém směru.
7. Řádky v tabulce lze řadit podle tří kritérií. Obdobně můžeme řadit i text,
který není uspořádán do tabulky.
8. Tabulku lze rozdělit na více tabulek.
9. Word nabízí pestrou paletu automatických formátů tabulek, kterými můžeme
snadno naformátovat tabulku včetně odlišného formátování záhlaví, prvního
či posledního sloupce.
10. Do tabulky lze vložit vnořenou tabulku. To se využívá zejména tehdy,
když je tabulka použita pro uspořádání textu na stránce.
11. Tabulku lze obtékat textem podobně jako například obrázek.
93
9 Nabídka okno
Nabídka okno umožňuje úpravu vzhledu okna textového editoru a úpravu
vzhledu okna ve vztahu k jiným aplikacím systému Windows.
Cíl:
Stejně jako v ostatních programech operačního systému Windows, je možné
upravovat i ve Wordu jednotlivá okna programu.
Klíčová slova:
Okno, uspořádat, rozložit.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
1 hodina
9.1 Nové okno
Ve Wordu je možné stejně jako v ostatních aplikacích systému Windows
souběžně pracovat s různými aplikacemi, nebo s různými dokumenty Wordu.
Použitím příkazu SOUBOR, OTEVŘÍT či SOUBOR, NOVÝ opakovaně, otevře
Word jednotlivé dokumenty do samostatných oken. Každý dokument je zastoupen
samostatným tlačítkem na hlavním panelu Windows.
Stejný soubor je možné ve Wordu otevřít i ve dvou a více oknech. Po
otevření souboru do jednoho okna můžeme zadat příkaz OKNO, NOVÉ OKNO.
V seznamu oken, který je v závěru nabídky OKNO je nyní původní dokument
uveden dvakrát. Okna jsou číslována, číslo okna je uvedeno za dvojtečkou po názvu
dokumentu.
Zavření otevřeného okna dokumentu Wordu můžeme provést klepnutím na
pravý horní roh se symbolem křížku nebo kombinací kláves Ctrl W nebo klepnutím
do levého horního rohu okna a zadáním příkazu ZAVŘÍT. (Pokud chceme uzavřít
jen dílčí okno dokumentu, nemůžeme použít příkaz SOUBOR, ZAVŘÍT,
kterým bychom zavřeli všechna otevřená okna dokumentu.).
9.2 Uspořádat
Velikost a umístění oken různých dokumentů či stejného dokumentu můžeme
upravovat stejně jako v ostatních aplikacích systému Windows. Příkazem OKNO,
USPOŘÁDAT můžeme okna dokumentů rychle rozprostřít v okně Wordu tak,
že zabírají stejně velké prostory.
9.3 Rozdělit
Zobrazení stejného dokumentu ve více oknech umožňuje zobrazit najednou
na obrazovce dvě či více nesouvisejících částí stejného dokumentu. Word pro
94
zobrazení dvou částí nabízí jednodušší nástroj rozdělení okna. Příkazem OKNO,
ROZDĚLIT se uprostřed okna Wordu zobrazí dělící příčka (vodorovná čára), kterou
můžeme umístit klepnutím myši. Můžeme ji později kdykoliv přemístit tažením. Obě
části okna mají své svislé posuvníky, můžeme tak zobrazovat pod sebou různé části
textu a nezávisle se v nich pohybovat.
Zrušení rozdělení provedeme příkazem OKNO, ODSTRANIT PŘÍČKY,
který nahradil příkaz OKNO, ROZDĚLIT. Můžeme také odtáhnout dělící příčku až
na horní či dolní okraj textu, čímž se rozdělení zruší. Dalším způsobem zrušení
rozdělení je poklepání na dělící příčku. K rozdělení okna můžeme také použít dělící
táhlo (tenké tlačítko rozdělování), které je v nerozděleném okně připraveno nad
svislým posuvníkem vpravo od vodorovného pravítka. Tažením dělícího táhla
můžeme vymezit polohu dělící příčky.
95
Kontrolní otázky:
1. Jakým způsobem je možné zobrazit dokumenty?
2. Je možné uspořádat okna na obrazovce?
3. Lze zobrazit dokumenty do nezávislých částí?
Shrnutí kapitoly:
1. Jeden dokument Wordu může být otevřen ve více různých oknech, okna jsou
číslována po dvojtečce za názvem dokumentu.
2. Příkazem OKNO, USPOŘÁDAT lze uspořádat okna ve stejně vysokých
vodorovných pruzích nad sebou.
3. Dokument můžeme rozdělit vodorovnou příčkou na dvě nezávisle zobrazené
části, aniž použijeme samostatná okna.
96
10 Nabídka Nápověda
Nabídka okno umožňuje uživateli usnadnit práci a ovládání programu Word.
Cíl:
V této kapitole se dozvíme, možnosti Nápovědy programu Word.
Klíčová slova:
Nápověda, pomocník office,rozpoznat a opravit.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
1 hodina
10.1 Nápověda
Nápovědu programu Word můžeme zobrazit několika způsoby:
•
•
•
stisknutím klávesy F1.
příkazem NÁPOVĚDA, NÁPOVĚDA PRO MICROSOFT WORD.
klepnutím na tlačítko Nápověda pro Microsoft Word.
Nápověda se zobrazuje v samostatném okně, které je zastoupené tlačítkem
v hlavním panelu Windows. S oknem je možné pracovat podle pravidel Windows
pomocí tlačítek v pravém horním rohu okna (minimalizovat, maximalizovat, obnovit,
zavřít). Nápovědu může zprostředkovat pomocník Office. Obsah této nápovědy je
stejný, liší se jen vzhled některých dialogových oken.
10.2 Nápověda pro Microsoft Word
Příkazem NÁPOVĚDA, NÁPOVĚDA PRO MICROSOFT WORD
můžeme zobrazit okno nápovědy Wordu.
97
Obr. 64 Dialogové okno Nápověda pro Microsoft Word
V kartě Obsah můžeme vyhledávat nápovědu v jednotlivých kapitolách.
Kapitoly jsou označeny symbolem zavřené knihy. Kapitolu otevřeme klepnutím na
její řádek. Zobrazí se otevřená kniha. Kapitoly mohou obsahovat podkapitoly.
Nejnižší úroveň je označena symbolem otazníku. Klepnutím na nejnižší úroveň se
v pravé části okna nápovědy zobrazí příslušný text. Text nápovědy můžeme tisknout
nebo kopírovat prostřednictvím schránky.
V kartě Rejstřík jsou hesla uspořádána dle abecedy. Hledání v rejstříku
můžeme urychlit vypsáním několika prvních písmen hledaného hesla.
V kartě Průvodce odpověďmi můžeme zadat slovo, které hledáme v textu
nápovědy, nebo napsat otázku. Word vyhledává zadaná slova v textu nápovědy
(nikoli v seznamu hesel jako v rejstříku) a zobrazí seznam témat, která obsahují
zadaná slova.
10.3 Co je to?
Příkazem NÁPOVĚDA, CO JE TO? nebo kombinací Shift F1 se zobrazí u
polohy myši otazník. Klepnutím do libovolného objektu v okně Wordu Word vypíše
informace o tomto objektu. Takto můžeme vypsat informace o tlačítkách v panelech
nástrojů, příkazech v nabídkách, ale také o formátování textu.
98
10.4 Microsoft na síti WWW
Pokud jsme připojeni na Internet, můžeme využít aktuální informace firmy
Microsoft z Internetu. Po zadání příkazu NÁPOVĚDA, SADA OFFICE V SÍTI
WWW Word spustí Internet Explorer a zobrazí v něm WWW stránku firmy
Microsoft, na které jsou aktuální informace o Wordu.
10.5 Rozpoznat a opravit
Volba Rozpoznat a opravit vyhledá a opraví chyby ve vaší instalaci Wordu.
Aby bylo možné opravit instalaci Wordu, je třeba mít k dispozici instalační CD.
10.6 O aplikaci Microsoft Word
Příkazem NÁPOVĚDA, O APLIKACI MICROSOFT WORD zobrazíme
dialogové okno, v němž kromě jiného můžeme tlačítkem Odborná pomoc zobrazit
nápovědu s telefonickými kontakty odborné pomoci v České a Slovenské republice.
99
Kontrolní otázky:
1. K čemu slouží nápověda?
2. K čemu nám slouží nástroj CO JE TO? ?
3. Pomocí jakého nástroje je možné opravit instalaci?
Shrnutí kapitoly:
1. Nápověda se ve Wordu zobrazuje v samostatném okně, může být
zprostředkována pomocníkem Office.
2. Nápovědu lze pročítat systematicky dle obsahu, můžeme hledat téma
v rejstříku nebo vyhledávat podle obsahu jednotlivých slov v textu nápovědy.
3. Nástrojem Co je to? získáme informace o jednotlivých objektech okna
Wordu včetně formátování odstavců.
4. Aktuální dodatky nápovědy lze vyhledat na WWW stránce Microsoftu.
5. Opravu instalace lze provést volbou ROZPOZNAT A OPRAVIT.
100
11 Úvod do procesoru PowerPoint – popis prostředí
PowerPoint je editorem grafických prezentací. Pracuje jako všechny ostatní
aplikace pro MS Windows v oknech
Cíl:
V této kapitole se dozvíme základní pravidla pro obsluhu programu Microsoft
PowerPoint
Klíčová slova:
Microsoft PowerPoint, okno aplikace, prezentace, šablona návrhu.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
1 hodina
11.1 Microsoft PowerPoint
Součástí většiny produktů balíku Microsoft Office je takzvaný prezentační
manažer PowerPoint Jeho prostřednictvím je možné navrhnout, kvalitně graficky a
esteticky ztvárnit a následně spustit prezentaci. Prezentací se rozumí většinou
graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky a
multimediální prvky. Prezentace nebo grafické obrazovky vytvářené v takových
typech programů mají většinou za úkol představit konkrétní problém nebo mohou
napomoci při schůzkách a jednáních.
11.1.1
Možnosti prezentace
Prezentace může mít několik podob. Oblíbené jsou takové, které poslouží
jako doplněk výkladu přednášejícího. Přednášející může prezentaci ovládat myší,
čím může libovolně posouvat snímky na základě výkladu.
11.2 Spuštění prezentace
Při spuštění PowerPointu bude zobrazeno okno, které nám nabízí vytvoření
nové prezentace jedním ze tří způsobů, nebo otevření již existující prezentace.
11.2.1
•
•
•
Popis jednotlivých položek okna
Stručný průvodce – usnadňuje prvotní vytvoření šablony. Jakýkoliv
sebemenší krok při vytváření prezentace je doprovázen četnými dotazy
průvodce. Je určen pro naprosté začátečníky, ostatní uživatele spíše zdržuje.
Šablona návrhu – nabídne mnoho typů šablon, které budou sloužit jako
prostředí prezentace.
Prázdná prezentace – doporučeno zkušenějším uživatelům, nenabídne
prostředí, ale přímo rozvržení prvního snímku.
101
•
Otevřít existující prezentaci – tato nabídka otvírá nabídku se soubory,
jejichž prostřednictvím je možné otevřít již vytvořenou prezentaci.
Obr. 65 Vzhled úvodního okna
Dialogové okno zobrazené po spuštění programu PowerPoint můžeme
vypnout, aby se již při příštím spuštění nezobrazovalo. Vypnutí okna je možné
provést zaškrtnutím políčka Toto dialogové okno již příště nezobrazovat.
11.2.2
Princip snímků v prezentaci
Při prezentaci se pracuje s takzvanými snímky. Každý snímek je jedna
obrazovka, která je po grafické a obsahové stránce ztvárněna nezávisle na jediném
snímku. PowerPoint lze nadefinovat tak, aby se po každém klepnutím myši zobrazil
následující vytvořený snímek v pořadí. Klepnutím myši můžeme vyvolat i akci
v rámci jednoho snímku.
102
Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
K čemu slouží PowerPoint?
Co je to prezentace?
Z jakých nabídek je možné vybírat po spuštění programu?
Co je to snímek?
Shrnutí kapitoly:
1. Program PowerPoint slouží pro grafické ztvárnění informací do podoby
prezentací.
2. Prezentace je sled snímků, které na sebe navazují a které mohou tvořit
ucelenou součást výkladu.
3. Přepínání jednotlivých oken je možné pomocí klepnutí myši.
103
12 Základ tvorby prezentací
Prezentace je souhrn graficky ztvárněných obrazovek, vhodně doplněných o
grafické efekty a animace.
Cíl:
Kapitola popisuje možnosti prezentace a strukturu jednotlivých prezentací.
Klíčová slova:
Prezentace, snímek, rozvržení obrazovky.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
1 hodina
12.1 Rozvržení obrazovky
Při prezentaci je důležitý estetický a grafický vzhled, aby prezentace byla
přitažlivá. K tomu je potřeba, abychom každý snímek a objekty snímku dobře
rozvrhli. Snímek může obsahovat prakticky jakýkoliv objekt. Objektem může být
obrázek, textové okno, klipart, předdefinované tvary Microsoft Office, tabulky,
grafy, vzorce, organizační diagramy, trojrozměrný text WordArt a další.
12.2 Nový snímek
Pomoc při rozvržení snímku poskytuje okno Nový snímek, které se zobrazí
hned po vybrání některé z voleb po spuštění PowerPointu. Aktivuje se vždy,
když chceme do vytváření prezentace zařadit nový snímek. Rozvržení snímků je
uspořádáno od snímku s nadpisem přes snímky s odrážkami, sloupci atd. V pravém
dolním rohu okna je k dispozici prázdný snímek, po jehož zvolení se předpokládá
vlastní rozvržení objektů na snímku.
104
Obr. 66. Okno nového snímku
V případě vybrání námi požadovaného snímku a potvrzení klepnutím na
tlačítko OK, zobrazí PowerPoint snímek s vybraným pozadím a rozvrženou oblastí
textu.
12.3 Vzhled PowerPointu
Vzhled PowerPointu je naprosto totožný s ostatními programy balíku Office.
V horní části je hlavní nabídka a pod ní panely nástrojů s nejpoužívanějšími tlačítky.
Uprostřed obrazovky se nachází snímek s vlastní prezentací.
Snímek v PowerPointu není stejný jako v programu Word. Není v něm žádná
oblast pro psaní textu, ale text je možné psát prostřednictvím textového pole.
Obr. 67 Vzhled prostředí PowerPointu
12.3.1
Panel Běžné úkoly
Kromě samotného snímku se na pracovní ploše PowerPointu nachází ještě
okno Běžné úkoly. Toto okno obsahuje nejzákladnější operace:
•
•
•
Nový snímek – přidá do prezentace nový snímek
Rozvržení snímku – umožňuje změnit předdefinovaný návrh rozvržení
snímku na jiný předdefinovaný návrh.
Použít šablonu návrhu – umí změnit prostředí prezentace
105
Obr. 68 panel Běžné úlohy
106
Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
K čemu je rozvržení snímku?
Jakým způsobem je možné měnit vzhled obrazovky?
Jakým zásadním rozdílem se odlišuje PowerPoint od Wordu?
K čemu slouží panel Běžné úlohy?
Shrnutí kapitoly:
1. Po spuštění PowerPointu je možné vybrat rozvržení snímku.
2. Vzhledově je tento program totožný s ostatními programy balíku Office.
107
13 Nabídka soubor
Nabídka soubor umožňuje pracovat s prezentací, otvírat prezentace, ukládat a
nastavovat jejich vlastnosti.
Cíl:
V této kapitole se dozvíme, možnosti nabídky soubor.
Klíčová slova:
Otevřít, uložit jako, tisk, vzhled stránky.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
1 hodina
13.1 Soubor
13.1.1
Vzhled stránky
Příkazem SOUBOR, VZHLED STRÁNKY zobrazíme dialogové okno
Vzhled stránky.
Obr. 69 Dialogové okno Vzhled stránky
V poli Velikost snímků můžeme využít připravené možnosti (předvádění na
obrazovce, A4, fólie a další) nebo přesně specifikovat vlastní šířku a výšku snímku.
Velikost snímků je jednotná v celé prezentaci. Orientaci stránky můžeme odlišně
zadat pro snímky (standardně na šířku) a ostatní tištěné formy (standardně na výšku).
Velikosti snímků většinou neupravujeme. Pokud se prezentace skládá z více
dílčích prezentací, je vhodné u navazujících prezentací změnit číslování prvního
snímku.
13.1.2
Tisk
Snímky prezentace je možné vytisknout na papír či fólie.
108
Příkazem SOUBOR, TISK se zobrazí dialogové okno Tisk , ve kterém
můžeme upřesnit řadu parametrů tisku, především formu výstupu prezentace (pole
Vytisknout):
•
•
•
•
Snímky: Každý snímek je vytištěn na samostatné stránce.
Podklady: Na jednu stránku je vytištěno více miniatur snímků.
Poznámky: Ke všem snímkům se vytisknou (autorské) poznámky.
Každý snímek je tak zastoupen jednou stránkou
Osnova: Vytiskne se osnova prezentace.
Obr. 70 Dialogové okno Tisk
Pro černobílý tisk můžeme převést barvy v prezentaci na stupně šedi či
dokonce černobílý tisk (všechny odstíny šedé jsou převedeny na černou nebo bílou
barvu).
Příkazem NÁSTROJE, MOŽNOSTI můžeme v dialogovém okně Možnosti
v záložce Tisk upravit parametry tisku dané prezentace. Parametry se uloží
s konkrétní prezentací.
13.1.3
Nový
Příkazem SOUBOR, NOVÝ založíme novou prezentaci. Vybereme šablonu,
na jejímž základě se prezentace chystá. V případě, že příkaz zadáme kombinací
109
kláves Ctrl N nebo klepnutím do tlačítka Nový založí se nová prezentace s šablonou
Prázdná prezentace.
13.1.4
Otevřít
Příkazem SOUBOR, OTEVŘÍT nebo kombinací kláves Ctrl O nebo
klepnutím na tlačítko Otevřít zobrazíme dialogové okno Otevřít.
13.1.5
Zavřít
Příkazem SOUBOR, ZAVŘÍT zavřeme aktivní prezentaci. V případě, že
prezentace nebyla uložena, dotáže se nás PowerPoint, zda chceme uložit změny v
souboru.
13.1.6
Uložit
Prezentaci pod dříve uloženým názvem ukládáme příkazem SOUBOR,
ULOŽIT nebo kombinací kláves Ctrl S nebo klepnutím na tlačítko Uložit.
V případě, že jsme prezentaci ještě neuložili, PowerPoint postupuje dále jako
při příkazu SOUBOR, ULOŽIT JAKO.
13.1.7
Uložit jako
Příkazem SOUBOR, ULOŽIT JAKO ukládáme prezentaci pod zadávaným
názvem a na vybrané místo. Dialogové okno Uložit jako je téměř totožné s oknem
Otevřít.
13.1.8
Uložit jako stránku WWW
Pokud ukládáme jednotlivý snímek jako WWW stránku, je uložen pod
názvem prezentace. Pokud ukládáme celou prezentaci, je pro ni vytvořena
samostatná složka s názvem prezentace. Do složky jsou uloženy snímky jako
samostatné soubory.
Příkazem SOUBOR, ULOŽIT JAKO STRÁNKU WWW můžeme
prezentaci Uložit ve formátu vhodném k prezentaci na Internetu.
110
Kontrolní otázky:
1. Jakým způsobem je možné uložit prezentaci
2. Jaké možnosti tisku nabízí PowerPoint?
3. V jaké nabídce je možné měnit vzhled okna?
Shrnutí kapitoly:
1. Prezentaci lze tisknout ve formě jednotlivých snímků, podkladů
s miniaturami snímků. Z prezentace lze vytisknout (autorské) poznámky a její
osnovu. Tisknout je možné také pouze část prezentace (vlastní prezentaci,
rozsah snímků).
2. Prezentaci lze uložit ve formátu publikovatelném jako WWW stránky.
111
14 Nabídka úpravy
Nabídka soubor upravovat prezentaci, kopírovat její části, nacházet a
nahrazovat její jednotlivé části.
Cíl:
V této kapitole se dozvíme, možnosti nabídky úpravy.
Klíčová slova:
Kopírovat, najít, nahradit schránka.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
1 hodina
14.1 Vyjmout. Kopírovat. Vložit
PowerPoint umožňuje pracovat se schránkou stejně jako ostatní aplikace MS
Windows.
14.1.1
Vložit jinak
Příkazem VLOŽIT JINAK můžeme vložit obsah schránky ve vybraném
formátu.
14.1.2
Vložit jako hypertextový odkaz
Příkazem ÚPRAVY, VLOŽIT JAKO HYPERTEXTOVÝ ODKAZ
vložíme na místo kurzoru či místo označeného textu kopírovaný text. Na rozdíl od
běžného kopírování je nově vložený text vložen formou hypertextového odkazu na
zdroj kopírování.
14.2 Zpět. Opakovat
Příkazem ÚPRAVY, ZPĚT nebo kombinací kláves Ctrl Z nebo klepnutím na
tlačítko Zpět můžeme potlačit poslední akci či více posledních akcí.
Pokud použijeme příkaz ZPĚT, můžeme potlačené akce obnovit příkazem
ÚPRAVY, ZNOVU nebo kombinací kláves Ctrl Y nebo klepnutím na tlačítko
Znovu.
Příkazem ÚPRAVY, ODSTRANIT SNÍMEK odstraníme aktuální snímek.
Pokud označíme objekt snímku (zástupný symbol či obrázek), můžeme
snadno připravit jeho kopii na snímku příkazem ÚPRAVY, DUPLIKOVAT nebo
kombinací kláves Ctrl D.
112
Příkazem ÚPRAVY, NAJÍT nebo kombinací kláves Ctrl F zobrazíme
dialogové okno Najít, v němž můžeme zadat slovo či slovní spojení, které
v prezentaci hledáme. Klepnutím do tlačítka Nahradit v dialogovém okně Najít či
přímo příkazem ÚPRAVY, NAHRADIT nebo kombinací kláves Ctrl H zobrazíme
dialogové okno Nahradit. V němž můžeme zadané slovo či slovní spojení v celé
prezentaci nahradit jiným slovem či slovním spojením.
113
Kontrolní otázky:
1. K čemu slouží v PowerPointu tlačítko zpět?
2. Jaké lze mezi sebou kopírovat objekty?
3. Co je to hypertextový odkaz?
Shrnutí kapitoly:
1. V PowerPointu 2000 lze do schránky kopírovat až 12 objektů, které lze vložit
současně.
2. Texty ze schránky můžeme vložit také jako obrázek či hypertextový odkaz.
3. Tlačítkem Zpět můžeme odčinit chybně provedenou akci.
4. V prezentaci můžeme hledat či nahrazovat zadaný text či slovní spojení.
114
15 Nabídka zobrazit
Nabídka zobrazit umožňuje nastavovat zobrazení vytvářené prezentace
Cíl:
Tato kapitola popisuje možnosti nabídky zobrazit.
Klíčová slova:
Zobrazit, snímek, prezentace.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
1 hodina
15.1 Zobrazit
15.1.1
Normální
PowerPoint nabízí šest režimů zobrazení: normální, osnova, snímek,
poznámky, řazení, prezentace. Režimy jsou dostupné z menu nebo prostřednictvím
tlačítek režimů zobrazení v levém dolní rohu okna PowerPointu. Režimy nejen mění
zobrazované objekty a jejich uspořádání, ale také nabízejí různé možnosti úprav
prezentace.
15.1.2
Osnova
Klepnutím na tlačítko Zobrazit osnovu zobrazíme modifikaci normálního
zobrazení.
Největší plochu zabírá podokno Osnova. Zadáním příkazu ZOBRAZIT,
PANELY NÁSTROJŮ, OSNOVA zobrazíme k osnově v levém kraji okna navíc
speciální panel nástrojů Osnova.
V osnově můžeme snadno měnit uspořádání prezentace:
•
•
•
•
Tažením za symbol snímku za číslem snímku můžeme měnit pořadí snímků
(Při tažení se zobrazuje vodorovná čára budoucího umístění snímku. Čáru
umístíme nad snímek, před nějž chceme přemisťovaný snímek přesunout.).
Pokud jsou na snímku dva seznamy s odrážkami, můžeme tažením za symbol
s číslem seznamu měnit umístění seznamu.
Klepnutím na tlačítko se svislou šipkou dolů (popř. nahoru) můžeme
označený odstavec přesunout za následující odstavec (popř. před předchozí
odstavec). Pokud jsou texty snímku tzv. sbaleny, přesune se celý snímek za
následující snímek (popř. před předchozí snímek).
Klepnutím na tlačítko se šipkou vpravo (popř. vlevo) v seznamech můžeme
snížit (popř. zvýšit) úroveň položky v seznamu.
115
•
•
•
•
Tlačítkem Sbalit sbalíme aktuální snímek v osnově, tj. zobrazíme pouze jeho
nadpis.
Tlačítkem Sbalit vše můžeme potlačit zobrazení textů všech snímků, osnova
je pak seznamem nadpisů snímků. Tlačítkem Rozbalit vše můžeme zobrazit
všechny snímky včetně textů.
Tlačítko Zobrazit formátování přepíná mezi zobrazením formátování textů
v osnově a jeho potlačením. Můžeme tak v osnově vidět velikost písmen
použitých ve snímku, odrážky, formátování písma.
Tlačítko Souhrnný snímek vytvoří obsah označených snímků ve formě
jednoho či více snímků, kde jsou vypsány nadpisy označených snímků ve
formě seznamu s odrážkami.
15.1.3
Snímek
Klepnutím na tlačítko Zobrazit snímky zobrazíme modifikaci normálního
zobrazení.
15.1.4
Poznámky
Zadáním příkazu ZOBRAZIT, POZNÁMKY se zobrazí snímek a pod ním
poznámky tak, jak budou tisknuty na tiskárně.
15.1.5
Řazení snímků
Příkazem z menu ZOBRAZIT, ŘAZENÍ SNÍMKŮ či klepnutím na tlačítko
Zobrazit řazení snímků zobrazíme miniatury snímků.
15.2 Prezentace
Promítání (projekci, předvádění) prezentace lze zahájit dvěma způsoby:
•
•
Klepnutím na tlačítko Prezentace zahájíme prezentaci od aktuálního snímku.
Příkazem z menu ZOBRAZIT, PREZENTACE nebo klávesou F5 zahájíme
prezentaci od prvního snímku.
V průběhu promítání nemůžeme snímky měnit.
15.2.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klávesy ovládající promítání prezentace
Page Down nebo Enter nebo N nebo → nebo ↓ nebo levé tlačítko myši nebo
mezerník přechod na následující snímek.
Page Up nebo Backspace nebo P nebo ← nebo ↑ návrat na předchozí snímek
číslo snímku a potom klávesa Enter přechod na snímek se zadaným číslem.
Home nebo levé i pravé tlačítko myši stisknuté déle návrat na první snímek
End přechod na poslední snímek.
B černá obrazovka (popř. ukončení černé obrazovky).
W bílá obrazovka (popř. ukončení bílé obrazovky).
S pozastavení promítání (popř. ukončení pozastavení).
Esc nebo Ctrl Break ukončení promítání.
A zobrazení či skrytí ukazovátka myši.
Ctrl P změna ukazovátka myši na pero, popř. zobrazení pera.
116
•
•
•
E vymazání kreseb z obrazovky.
Ctrl A změna pera na ukazovátko myši.
Shift F10 nebo pravé tlačítko myši zobrazení místní nabídky.
15.3 Záhlaví a zápatí
Do jednoho, více či všech snímků můžeme vložit společné informace o
prezentaci příkazem ZOBRAZIT, ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ, který zobrazí dialogové
okno Záhlaví a zápatí.
V rámci snímku můžeme měnit pouze zápatí. Pro tisk autorských poznámek a
zmenšených snímků formou tzv. podkladů můžeme upravovat také záhlaví.
Do snímku můžeme přidat:
•
•
•
Datum a čas: Vkládá se do levého dolního rohu. Datum můžeme vložit
s automatickou aktualizací, potom se zobrazí či vytiskne vždy aktuální datum
promítání či tisku.
Číslo snímku: Vkládá se do pravého dolního rohu.
Zápatí: Vkládá se doprostřed dolů. Umožňuje zadat jakýkoliv text.
15.4 Předloha
Předloha je výchozím stylem formátování všech snímků. Hraje klíčovou roli
v jednotném formátování vzhledu prezentace.
15.5 Černobíle
Příkazem ZOBRAZIT, ČERNOBÍLE nebo klepnutím na tlačítko Náhled
stupňů šedi z panelu nástrojů Standardní zobrazíme snímek tak, jak bude vytištěn na
černobílé tiskárně.
Klepnutím pravým tlačítkem myši do libovolného barevného objektu (např.
WordArtu) můžeme potom z místní nabídky vybrat ČERNOBÍLE a zvolit způsob
zobrazení barevného objektu při tisku na černobílé tiskárně.
15.6 Panely nástrojů
Seznam panelů nástrojů lze zobrazit příkazem ZOBRAZIT, PANELY
NÁSTROJŮ nebo klepnutím pravým tlačítkem myši do libovolného panelu
nástrojů.
15.7 Lupa
Příkazem ZOBRAZIT, LUPA či výběrem z menu tlačítka Měřítko
zobrazení můžeme změnit měřítko zobrazení, které je individuálně nastaveno pro
jednotlivé režimy zobrazení. Čím větší měřítko zadáme, tím větší detaily, avšak v
menším výseku uvidíme. Výběrem položky Přizpůsobit či Do okna zvolíme
maximální měřítko při zobrazení celého snímku.
117
Kontrolní otázky:
1. K čemu slouží Osnova?
2. K čemu slouží Řazení snímků a co je s jeho pomocí možné měnit?
3. Jakým způsobem můžeme zobrazit prezentaci černobíle?
Shrnutí kapitoly:
1. PowerPoint nabízí šest režimů zobrazení. V zobrazení Normální jsou
zobrazena tři podokna: osnova, snímek a poznámky, největší plochu zabírá
podokno snímek.
2. Zobrazení Osnova je podobné zobrazení Normální, avšak největším je
podokno osnova.
3. Zobrazení Snímek je podobné zobrazení Normální, avšak podokno snímek je
větší.
4. Zobrazení Poznámky zobrazuje snímek s poznámkami v uspořádání tisku
poznámek.
5. V zobrazení Řazení snímků jsou snímky zastoupeny miniaturami. Můžeme
snadno měnit pořadí snímků, kopírovat, odstraňovat snímky, nastavovat
barevné schéma a pozadí.
6. Zobrazení Prezentace je určeno pro promítání.
7. Do prezentace můžeme doplnit ke všem snímkům zápatí.
8. Jednotný vzhled prezentace udržuje předloha snímků. Snímky můžeme
zobrazit černobíle.
118
16 Nabídka vložit
Nabídka vložit umožňuje vkládat do prezentace další objekty, obrázky a
videa.
Cíl:
V této kapitole se dozvíme, možnosti nabídky vložit
Klíčová slova:
Obrázek, nový snímek, textové pole.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
1 hodina
16.1 Nový snímek
Nový snímek vložíme po zadání příkazu VLOŽIT, NOVÝ SNÍMEK nebo
stisknutím kombinaci kláves Ctrl M nebo klepnutím na tlačítko Nový snímek ze
Standardního panelu nástrojů.
16.2 Snímky ze souboru
V případě, že chceme vytvořit druhou prezentaci k prezentaci již hotové,
můžeme stisknout kombinaci kláves Ctrl N nebo klepnout na tlačítko Nový.
16.3 Snímky z osnovy
Nadpisy i texty snímků můžeme připravit v textovém procesoru Microsoft
Word. V případě, že ve Wordu formulujeme snímky o dalších programech, je nutné
při psaní důsledně používat styly. Styl Nadpis 1 je vyhrazen pro nadpisy snímků, styl
Nadpis 2 pro body seznamu s odrážkami, další úrovně nadpisů pro dílčí odrážky.
Pokud chceme vložit připravený text, umístíme kurzor kamkoliv v posledním
snímku prezentace.
Z menu zadáme příkaz VLOŽIT, SNÍMKY Z OSNOVY. V dialogovém
okně Vložit osnovu vybereme dokument Wordu obsahující nové snímky a klepneme
na tlačítko Vložit.
16.4 Tabulka
Tabulku lze vložit příkazem VLOŽIT, TABULKA. Tabulka se však vloží
jako nový dílčí objekt, nikoliv do připraveného zástupného symbolu.
119
16.5 Duplikát snímku
Duplikát snímku je vhodné použít, pokud následující snímek bude velmi
podobný. V podokně snímku ponecháme zobrazený snímek se základním vzhledem a
z menu zadáme příkaz vložit, DUPLIKÁT SNÍMKU.
16.6 Textové pole
Do snímku můžeme na libovolnou pozici text. Zadáním příkazu VLOŽIT,
TEXTOVÉ POLE. Textové pole můžeme také přidat tlačítkem Textové pole
z panelu nástrojů Kreslení. Textové pole je možné formátovat obdobně jako
automatické tvary.
16.7 Komentář
Komentář je určen pro texty recenzentů prezentace. Lze jej také využít pro
zapisování autorského komentáře. Komentář na rozdíl od textových polí nemusíme
při promítání prezentace zobrazovat.
16.8 Hypertextový odkaz
V prezentaci můžeme zajistit rychlý přechod na jiná místa: na jiný snímek, na
jinou prezentaci, na jiný soubor (např. dokument Wordu) či na adresu v Internetu.
Hypertextový odkaz můžeme přiřadit stávajícímu textu.
120
Kontrolní otázky:
1. Jakým způsobem je možné vložit do prezentace první snímek?
2. Z jakých zdrojů je možné vkládat do prezentace obrázek?
3. Jakým způsobem je možné zobrazit při promítání komentář?
Shrnutí kapitoly:
1. Prezentace se skládá ze snímků vkládaných v různých rozvrženích.
2. Snímky je možné v prezentaci vytvářet, kopírovat z jiné prezentace či
kopírovat z osnovy připravené v textovém procesoru.
3. Pokud jsou snímky podobné, je vhodné zahájit tvorbu podobného snímku
vytvořením duplikátu snímku.
4. Zvláštním typem obrázků jsou textové efekty programu WordArt.
5. Do prezentace je dále možné snadno vložit číslo snímku, datum a čas,
speciální symboly, doplňující textová pole.
6. Přechod na jiná místa prezentace, do jiné prezentace nebo na soubor jiného
programu zajišťují hypertextové odkazy.
121
17 Nabídka formát
Nabídka formát slouží k formátování prezentace, úpravám jejího vzhledu.
Cíl:
V této kapitole se dozvíme, možnosti nabídky formát
Klíčová slova:
Písmo, barevné schéma, pozadí.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
1 hodina
17.1 Písmo
Dialogové okno písmo zobrazíme zadáním příkazu FORMÁT, PÍSMO.
V dialogovém okně můžeme měnit formát písma.
Obr. 71 Dialogové okno Písmo
17.2 Odrážky a číslování
Pokud chceme změnit v prezentaci odrážky, klepneme kamkoliv na zástupný
symbol seznamu, potom klepneme na ohraničení zástupného symbolu a zadáme
příkaz FORMÁT, ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ. Zobrazí se dialogové okno
Odrážky a číslování. V kartě Odrážky můžeme vybírat z nabídky různých odrážek,
v poli Zarovnat.
122
17.3 Rozvržení snímku
Rozvržení snímku můžeme zvolit nejen při prvotním vkládání snímku do
prezentace, ale také později při úpravě prezentace. Rozvržení je možné pomocí
příkazu FORMÁT, ROZVRŽENÍ SNÍMKU.
17.4 Barevné schéma snímku
V prezentaci je možné měnit barevné schéma. Z menu zadáme FORMÁT,
BAREVNÉ SCHÉMA SNÍMKU. V dialogovém okně Barevné schéma máme
k dispozici sedm barevných schémat.
Obr. 72 Dialogové okno Barevné schéma snímku
17.5 Pozadí
Barvu pozadí můžeme volit již v definici barevného schématu. Příkaz
FORMÁT, POZADÍ nabízí řadu dalších možností).
Obr. 73 Dialogové okno Pozadí
123
17.6 Použít šablonu návrhu
Příkazem FORMÁT, POUŽÍT ŠABLONU návrhu zobrazíme dialogové
okno, v němž můžeme vybrat šablonu návrhu prezentace, která dle své definice
změní:
•
•
•
pozadí snímků prezentace
barevné schéma prezentace (včetně nabídky dalších barevných schémat)
předlohy prezentace (např. změnou předlohy snímků se může změnit barevné
řešení, velikost a umístění zástupných symbolů nadpisů, pokud jsme je již v
jednotlivých snímcích neupravili)
17.7 Objekt. Barvy a čáry
Pokud je označen nějaký objekt snímku (zástupný symbol, tabulka, graf,
organizační diagram, obrázek, automatický tvar, WordArt, komentář, propojený
objekt), jsou dostupné příkazy:
•
•
FORMÁT, DRUH OBJEKTU: Zobrazí dialogové okno Formát objektu.
FORMÁT, BARVY A ČÁRY: Zobrazí kartu Barvy a čáry dialogového
okna Formát objektu.
Dialogové okno Formát objektu lze také zobrazit klepnutím pravým
tlačítkem myši na objekt a výběrem příkazu FORMÁT druhu objektu z místní
nabídky.
124
Kontrolní otázky:
1. Jakým příkazem je možné zobrazit okno pro formátování písma?
2. Co je to pozadí snímku?
3. K čemu slouží šablona návrhu?
Shrnutí kapitoly:
1. V textech na snímcích můžeme měnit parametry písma (písmo, jeho velikost,
řez a další).
2. V seznamech můžeme vybírat z různých odrážek. Odrážkou může být také
obrázek.
3. Rozvržení snímku vybrané při vytvoření snímku lze později měnit výběrem
z nabídky rozvržení. Snímky vycházejí z barevného schématu. Barevné
schéma je kombinací osmi barev pro různé prvky snímku.
4. Pozadí snímku definované v barevném schématu můžeme upravit výběrem z
palety barev nebo výběrem přechodu barev, textury, vzorku či obrázku.
5. Šablona prezentace obsahuje pozadí snímku, barevná schémata, předlohy,
popř. výchozí obsah.
125
18 Nabídka nástroje
Nabídka nástroje nabízí možnosti úpravy prezentace a kontrolu pravopisu.
Cíl:
V této kapitole se dozvíme, možnosti nabídky formát
Klíčová slova:
Obrázek, nový snímek, textové pole.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
1 hodina
18.1 Pravopis
Příkazem NÁSTROJE, PRAVOPIS nebo klávesou F7 nebo klepnutím na
tlačítko Pravopis zahájíme kontrolu pravopisu. PowerPoint porovnává každé slovo
v prezentaci včetně slov v textových polích a textů v automatických tvarech se slovy
ze slovníku českých slov. Pokud slovo nenajde ve slovníku, považuje jej za špatné.
18.2 Automatické opravy
PowerPoint urychluje přípravu snímků nejen kontrolou pravopisu, ale také
automatickými opravami již při editaci snímku. Automatické opravy je možné
zapnout příkazem NÁSTROJE, AUTOMATICKÉ OPRAVY a zaškrtnutím všech
polí v dialogovém okně Automatické opravy.
18.3 Makra
Makra umožňují automatizaci posloupnosti příkazů PowerPointu, které často
provádíme.
18.4 Doplňky
Doplňky jsou doplňkové programy, které do PowerPointu přidávají vlastní
příkazy a speciální funkce, rozšiřují tak jeho možnosti. Jestliže chceme doplněk
používat, musíme jej nejdříve nainstalovat do počítače a potom do PowerPointu.
18.5 Vlastní
PowerPoint umožňuje vytvářet vlastní panely nástrojů. Z menu zadáme
příkaz NÁSTROJE, VLASTNÍ.
126
18.6 Možnosti
Příkazem
PowerPointu.
NÁSTROJE,
MOŽNOSTI
můžeme upravovat
Obr. 74 Dialogové okno Možnosti - karta Zobrazení
fungování
127
Kontrolní otázky:
1. K čemu slouží automatické opravy
2. Jakým způsobem můžeme upravovat panely nástrojů
Shrnutí kapitoly:
1. V prezentaci můžeme kontrolovat pravopis.
2. Editaci snímků usnadňují automatické opravy.
3. V PowerPointu lze modifikovat panely nástrojů a vytvářet vlastní panely
nástrojů.
128
19 Nabídka prezentace
Nabídka prezentace umožňuje nastavit parametry prezentace, animace a
přechodové jevy.
Cíl:
V této kapitole se dozvíme, možnosti nabídky prezentace
Klíčová slova:
Snímek, vlastní prezentace, přechod mezi snímky.
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:
1 hodina
19.1 Předdefinované animace
Objekty snímku se mohou zobrazovat při promítání najednou při zobrazení
snímku nebo je možné snímky mezi sebou animovat s využitím animačních efektů.
19.2 Náhled animací
Příkazem PREZENTACE, NÁHLED ANIMACÍ zobrazíme miniaturní
okno Náhled animací, ve kterém se předvedou efekty včetně zvukového doprovodu.
19.3 Vlastní animace
Animační efekty se promítají v pořadí, v jakém je zadáme. Pomocí příkazu
PREZENTACE, VLASTNÍ ANIMACE můžeme v kartě Pořadí a časování měnit
pořadí promítání a doplnit způsob animace.
129
Obr. 75 Dialogové okno Vlastní animace
Změnu pořadí lze provést klepnutím na přesouvaný objekt, a klepnutím na
tlačítko směru posunutí, např. nahoru
Zrušením zaškrtnutí v horním seznamu objektů můžeme potlačit animaci
objektu, tj. objekt zobrazit současně s promítnutím snímku.
Klepnutím na tlačítko Náhled můžeme v ukázce simulovat promítnutí
snímku. V kartě Efekty můžeme upřesnit Animační efekty.
Obr. 76 Dialogové okno Vlastní animace - karta Efekty
Pro objekt vybraný v seznamu v levé části můžeme upřesnit:
130
•
animační efekt (obdélník, šachovnice, pomalu, prolnout, zablesknutí,
postupně, proužky, spirála, rozdělit, roztáhnout, odříznout, natočit, rolovat,
zoom, nahodilé efekty apod.)
• směr animace (různé nabídky pro různé animační efekty, např. pro obdélník
se nabízí dovnitř a ven)
• zvuk při animaci (bez zvuku, aplaus, buben, cinkání, diaprojektor, kamera,
kasa, laser, potlesk, příjezd, psací stroj, rozbité sklo, skřípění brzd, střela,
svist, výbuch, výstřel ze zbraně, zvuk vybraný z libovolného souboru)
• po animaci můžeme utlumit barevně již promítnutý objekt, popř. jej úplně
skrýt (ihned po animaci či po přechodu na další objekt)
U textových objektů můžeme text objektu promítnout najednou, po slovech či
po písmenech, nebo seskupit podle odstavců určité úrovně: v případě textu jsou
samostatně animovány jednotlivé odstavce; jedná-li se o seznam s odrážkami,
můžeme rozhodnout, která úroveň odrážek je animována.
19.4 Tlačítka akcí
Do snímků můžeme doplnit tlačítka pro provedení zadaných akcí při
promítání prezentace. Zadáním příkazu PREZENTACE, TLAČÍTKA AKCÍ.
19.5 Nastavení akcí
Označíme-li dříve připravené tlačítko akce či libovolný jiný objekt snímku,
můžeme jim upravit či přiřadit akci při klepnutí či přetažení.
19.6 Přechod snímku
PowerPoint umožňuje nastavit efekty přechodu mezi jednotlivými
snímky.Zadáním příkazu PREZENTACE, PŘECHOD SNÍMKU zobrazíme se
dialogové okno Přechod snímku.
Obr. 77 Dialogové okno Přechod snímku
131
Po zvolení efektu si můžeme vybrat rychlost přechodu Zaškrtnutím pole
Automaticky po můžeme snímek při promítání automaticky ukončit a přejít na
následující po stanoveném čase.
Klepnutím na tlačítko Použít zvolený efekt aplikujeme na aktuální snímek.
Klepnutím na tlačítko Použít u všech přechod nastavíme pro všechny snímky
prezentace.
Klepnutím na obrázek si můžeme prohlédnout náhled efektu na příkladu
přechodu.
Nastavené animace a přechodové efekty jsou symbolicky vyznačeny pod
snímky včetně automatické doby přechodu na další snímek
19.7 Skrytý snímek
V delších prezentacích je vhodné při časově stísněném promítání skrýt
některé snímky za účelem zkrácení výkladu. Skryté snímky mohou také obsahovat
doplňující informace k základním snímkům.
V panelu nástrojů Řazení snímků je k dispozici přepínací tlačítko Skrytý
snímek. Skrytý snímek se nepromítá.
19.8 Vlastní prezentace
Prezentaci je někdy nutné upravit podle potřeb jejího použití. Prezentaci je
možné upravit zadáním příkazu PREZENTACE, VLASTNÍ PREZENTACE.
V dialogovém okně Vlastní prezentace klepneme na tlačítko Nová. V dialogovém
okně Definovat vlastní prezentaci výběrem názvu snímku a klepnutím na tlačítko
Přidat můžeme připravit upravenou verzi prezentace.
Tlačítkem Odebrat můžeme odstranit z vlastní prezentace omylem
zkopírované snímky. Pomocí tlačítek se šipkami můžeme upravit pořadí snímků ve
vlastní prezentaci.
Obr. 78 Dialogové okno Definovat vlastní prezentaci
132
19.9 Nastavit prezentaci
Zadáním příkazu PREZENTACE, NASTAVIT PREZENTACI, můžeme
upravit promítání prezentace Zaškrtnutím pole Prohlížení jednotlivcem (okno)
nastavíme promítání prezentace v samostatném okně Windows. Mezi snímky se
potom musíme pohybovat klávesami Page Down. Nastavení prezentace se ukládá
s prezentací a je aktivní pro všechny způsoby spouštění prezentace (klepnutím na
tlačítko Prezentace v přehledu režimů zobrazení snímků nebo klávesou F5 nebo
příkazem PREZENTACE, SPUSTIT PREZENTACI).
133
Kontrolní otázky:
1. Jakým způsobem lze oživit prezentaci při promítání?
2. Co jsou to přechodové efekty?
3. Jak je možné nastavit prezentaci pro potřebu automatického promítání?
Shrnutí kapitoly:
1. Zobrazení jednotlivých objektů ve snímku můžeme zpestřit předdefinovanými
nebo vlastními animacemi.
2. Do snímků je možné přidat tlačítka akcí, která mohou zprostředkovat přechod
na jiný snímek, spuštění programu, makra nebo přehrát zvuk.
3. Přechod mezi snímky je možné oživit o přechodové efekty.
4. Abychom mohli prezentaci promítat automaticky, je možné ke snímkům
zadat, jak dlouho se mají promítat formou časování.
5. V delších prezentacích můžeme vybrané snímky skrýt či připravit vlastní
prezentace.
134
20 Závěr a použitá literatura
Vážená studentko, vážený studente,
právě jste se seznámili se studijním materiálem Aplikace na PC I – textový editor,
tvorba prezentace. Cílem tohoto studijního materiálu je utvoření rámcové představy o
základech ovládání textového editoru a editoru pro tvorbu prezentací.
20.1 Použitá literatura
Young, M, J. - Halvorson, M.: Microsoft office Word 2003, Computer Press , 2004.
Kubálek, T. - Topolová, I.: Textový procesor Microsoft Word. Praha, 2001
Download

Aplikace na PC I textový editor, tvorba prezentace