Postřehovací slabiky pro skupiny II.
Český jazyk, dys.kroužek, reedukace, 1. – 5.ročník
I.stupeň ZŠ
Slova, která se skládají ze dvou až tří otevřených i uzavřených slabik.
Nutná znalost všech hlásek abecedy.
Pokyny pro žáka
Na projektoru se budou objevovat slova. Objeví se jen na chvíli a tvým úkolem je správně je
přečíst. Čti po slabikách a nebo lépe naráz celé slovo. Vyslovuj slova nahlas a srozumitelně.
Potom dostaneš list s obrázky slov, které jsi četl. Slova na řádek napiš psacím písmem.
Pokyny pro učitele:
Slova je potřeba rozmístit v dokumentu tak, aby každé slovo bylo na jedné straně. Lepší než
posouvání těchto slov Enterem, je označit všechna slova do bloku, rozbalit nabídku Formát a
z nabídky vybrat Odstavec. Ve znázorněné nabídce v oddílu Mezery zvolte výšku 10.
Pomůcky: PC nebo notebook s myší, projektor, plátno nebo bílá stěna
Doba realizace: 3 – 5 minut
Co se osvědčilo
Často při společném čtení učitel nemůže zkontrolovat, zda všichni žáci čtou a už vůbec ne,
jestli čtou správně. Je možné zvolit variantu (v menších skupinách) – střídat se jednotlivě.
Očekávané výstupy: Nácvik čtení
Rozvoj žáků se SVP: Nácvik čtení
Čerpáno: Inspirováno dle jiných publikací postřehovacích slabik
Autor: Mgr. Pavel Sýkora
Metodický list
Centrum Korálek
Nápravná cvičení Postřehovací slabiky pro skupiny II.
košík
talíř
radost
kniha
pomoc
hodiny
kometa
nikdo
Metodický list
Centrum Korálek
Nápravná cvičení Postřehovací slabiky pro skupiny II.
žirafa
zvonky
srdce
poklad
zelená
vlajka
slunce
Metodický list
Centrum Korálek
Nápravná cvičení Postřehovací slabiky pro skupiny II.
Zde jsou obrázky některých slov, které jsi četl. Napiš, co je na obrázku.
Metodický list
Centrum Korálek
Nápravná cvičení Postřehovací slabiky pro skupiny II.
Download

(Postřehovací slabiky pro skupiny II.)