Chemické bingo
Chemie, 8. ročník
II. stupeň ZŠ
Pokyny pro žáka:
Do prázdné tabulky nahodile vepiš české názvy těchto prvků: brom, cín, draslík, dusík, fluor,
fosfor, helium, hliník, hořčík, chlor, chrom, jod, křemík, kyslík, lithium, mangan, měď, neon,
olovo, platina, rtuť, síra, sodík, stříbro, uhlík, vápník, vodík, zinek, zlato, železo, nikl, vanad,
selen, bor, arsen, astat. Na pokyn vyučujícího doplňuj do tabulky k danému názvu prvku
žádané údaje – buď značku, nebo latinský název. Kdo bude mít jako první vyplněný řádek,
sloupec nebo úhlopříčku zavolá BINGO!
Pokyny pro učitele:
Příprava: 30 min, přichystat si kartičky s názvy prvků – vždy kartičku ukázat žákům a říct, co
mají doplnit. Kartičky odkládáme na dvě hromádky, podle toho, co jsme určili, aby žáci
doplnili do tabulky – značka nebo latinský název, pak je snadnější kontrola. Je možné použít
tabulku s méně políčky, než je zadaných názvů prvků, můžeme tedy ohodnotit i toho, kdo má
jako první vyplněnou celou tabulku.
Pomůcky: Tužka
Doba realizace: 20 minut
Co se osvědčilo:
Při hodnocení pečlivě kontrolovat podle hromádek, zda mají žáci chtěné údaje (je možné, že
chtějí být rychlejší a tabulku si předvyplní), často střídat značku a latinský název, ale ne
pravidelně.
Očekávané výstupy: Procvičení chemických značek prvků a jejich názvů.
Mezipředmětový vztah: ČJ –psaní velkých a malých písmen
Zohlednění žáků se SVP:
Pro tyto žáky je těžké rozlišit psaní velkých a malých písmen, je možné tolerovat psaní
písmem tiskacím.
Autorka: Mgr. Hana Vojtová
Metodický list
Centrum Korálek
Člověk a jeho svět
Chemické bingo
Chemické bingo
Metodický list
Centrum Korálek
Člověk a jeho svět
Chemické bingo
Download

(Chemické bingo) - Centrum Korálek