NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL © PŘEMEK 2008
Zakládání nové nebo
úprava existující stránky
Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco špatně :-)
1. Na webu dole kliknu na „Nová stránka“,
respektive „Upravit text stránky“
→ otevře se záložka „Psaní“ (s prázdnými políčky pro novou, a příslušně vyplněnými v případě
stávající stránky).
nadpis stránky
stav
kategorie
text stránky
rubrika
--- Strana 1 ---
2. Vyplním základní políčka
•
•
•
nadpis
nastavím kam stránka patří: Kategorie 1 na „menu“ když se má objevit v nabídce vlevo,
nebo na „aktualita“ když to má být aktualita (ostatní kategorie jsou „technické“ a je lepší je
zatím nepoužívat)
a taky kam patří :) tedy políčko Rubrika podle toho co je třeba – nejčastěji asi „akce“ a
„program“
3. Napíšu text stránky
Při ručním psaní a úpravách textu se mi hodí paletka formátování textu, jejíž ikony zleva doprava
znamenají (viz bubliny které se nad nimi objeví když se počká s myší):
•
•
•
•
•
•
•
Formát = odstavec nebo nadpisy – je dobré je používat! a ne dělat „tučné velké písmo“
Číslované a odrážkové seznamy
Tučné písmo, kurzíva – používat pro zvýraznění
Kejkle s písmem: přeškrtnutí, barva, pozadí
„Guma“ je pro odstranění formátu z předchozích dvou odrážek
Odsunutí odstavce o „tabelátor“ vlevo, vpravo
Zarovnání textu odstavce vlevo / na střed / vpravo / přes šířku stránky
Při kopírování z Wordu je asi nejlepší postupovat takto:
1. Označím kopírovaný text we Wordu, vložím do schránky (např. Ctrl-C)
--- Strana 2 ---
2. Vlezu zpět do záložky „Psaní“ v prohlížeči, zmáčknu ikonu „Vložit neformátovaný text“
3. Pak se stane BUĎ to, že se prohlížeč (MS Internet Explorer) zeptá jestli mu něco dovolím,
na což odpovím „Povolit přístup“ a on vloží text ze schránky do velkého pole,
nebo se mě nezeptá a rovnou ho vloží což je naprosto v pořádku,
NEBO prohlížeč (Firefox) na mě otevře okýnko
kde musím kliknout do bílého pole, pak použít CTRL+V jak mi napovídá čímž se do něj
vloží text, a pak zmáčknu Vložit čímž se text dostane do políčka pro editaci textu stránky.
4. Vložený text upravím dle návodu na ruční psaní výše
--- Strana 3 ---
Například pro program na listopad, vložený podle předchozího obrázku, jsem udělal následují
úpravy:
• odstranil jsem „LISTOPAD – odpoledne“ protože to už je v nadpisu stránky
• vlezl jsem na řádku „TÝDEN 10. - 14. ...“ a zformátoval ji jako Nadpis 3, protože to přece
nadpis je
Když chci něco smazat, stačí jako v kterémkoli Wordu používat Backspace či Delete, nebo označit
příslušný kus textu (třeba i s odkazy a obrázky) a zrušit ho přes Delete.
4. Stránku uložím – publikuji
V tuhle chvíli může být už stránka hotová, stačí zkontrolovat aby měla nastavena Stav na „Vydáno“
a můžu zmáčknout velké červené tlačítko
čímž se stránka octne na webu. Jak vypadá si můžu zkontrolovat kliknutím na „Zobrazit“ vedle
nadpisu stránky – otevře se mi ve stejném okně prohlížeče kde je editor, takže pokud chci znovu
upravovat, vrátím se do něj tlačítkem „Zpět“ prohlížeče.
Pokud jsem vybrala Kategorii „menu“ a stránka je v některé z rubrik, ketré jsou v menu uvedené,
měla bych odkaz na stránku najít taky v menu našeho webu.
--- Strana 4 ---
Odkazy na jiné stránky
Nejdřív si musím vzít adresu odkazu – dostanu se v prohlížeči na stránku, na kterou chci odkazovat,
kliknu do řádky s její http adresou nahoře, a označím ji buďto celou (když není na webu PP) nebo
jen tu část, která je za „...enky.cz“ tj. včetně začínajícího lomítka. Pak zmáčknu CTRL-C tj
zkopíruji adresu do schránky.
pro stránku z webu PP
pro
stránku
z jiného
webu
V editoru stránky si označím kus textu, který má být odkazem, a zmáčknu ikonu brejlí či článků
řetězu (má bublinu „Vložit odkaz“) na paletě vlevo. Otevře se mi okénko, kde do pole URL odkazu
vložím (CTRL-V) adresu odkazu. Pak zmáčknu „Vložit“ a je to.
--- Strana 5 ---
Vkládání obrázků
Obrázek je třeba nejprve nahrát do databáze, pak teprv je možné ho přidat do textu nějaké stránky.
2.
V administraci přepnu na záložku Obsah – Obrázky.
Tam stisknu „Procházet“, najdu obrázek na svém
počítači, pak kliknu na „Nahrát“. (Prosím
nevkládejte neupravené celé fotky z digitálu –
dlouho se natahují a jsou mnohem, mnohem větší
než okno prohlížeče → čtenář má akorát vztek.)
1.
1. Nahrávání obrázku
Ukáže se pak formulář (vlevo) s obrázkem a
různými políčky, která je možno – ale většinou ne
nutno – vyplnit či použít. Jediné, co je potřeba
vyplnit, je „Alternativní text“ který je v prohlížené
stránce ukázán míst obrázku v případě, kdy by se
obrázek nenahrál.
Pokud je obrázek velký, je někdy užitečné si nechat
vyrobit zmenšený náhled (viz části „Nahrát náhled“
a „Vytvořit náhled“). Pokud máte náhled vyrobený
ručně, můžete ho nahrát místo automaticky
vyrobeného.
Všechny tyhle úpravy je třeba nakonec „Uložit“.
2. Vložení obrázku do
textu stránky
Je dobře vyplnit
Při úpravě stránky ikona „stromeček“ → v okně
najít obrázek, pod ním dvě ikony – levá pro vložení
obrázku (když se nad ikonou počká se šipkou myši
ukáže nápovědu: „Insert full image“) pravá pro
vložení náhledu („Insert thumbnail“). Po kliknutí na
jednu z těchle ikon ještě nutno
zadat „Popis obrázku“, pak je
možno kliknout „Vložit“ dole
vlevo. V editoru stránky jde
udělat úprava velikosti obrázku
– kliknout na obrázek, tahat za
čtverečky po stranách.
Když se chce vložit jenom odkaz
na obrázek v textu stránky: viz
návod na vkládání odkazů na
soubory (následující stránka),
jen se kliká na „Obrázky“ a „Zobrazit“.
--- Strana 6 ---
Vkládání souborů
Obrázek je třeba nejprve nahrát do databáze, pak teprv je možné na něj odkazovat z nějaké stránky.
1. Nahrávání souboru
V administraci přepnu na záložku Obsah – Obrázky.
Tam stisknu „Procházet“, najdu obrázek na svém
počítači, pak kliknu na „Nahrát“.
Ukáže se pak formulář (vlevo) s info o souboru
a různými políčky, která vcelku není nutno
vyplnit či použít. Všechny případné úpravy je
třeba nakonec „Uložit“.
Na záložce Soubory je u každého souboru
odkaz „Upravit“ - tím se dostanu do stejného
formuláře jako po nahrátí souboru. Úplně dole
je „replace_file“ což je možnost nahradit
stávající soubor nějakým jiným, třeba když
nahraju špatnou verzi pozvánky.
Všimněte si taky, že v seznamu souborů je u
každého z nich vpravo počet stažení – tak se dá
zjistit co je populární mezi čtenáři :-)
2. Odkaz na soubor
Když do textu stránky potřebuji dát odkaz na
soubor (protože jinak se nedá stáhnout), tak při
editaci článku na vhodném místě textu napíšu
popis souboru, aby z něho mohl být odkaz
(třeba „pozvánka na výlet 21.února“).
Pak vlevo kliknu pod Odkazy na přílohy na
„Soubory“. Otevře se mi nové okénko se
seznamem souborů – v nějm najdu soubor který
potřebuju, pravým (nikoli levým!) tlačítkem
kliknu na „Stáhnout“ (vlevo vedle názvu
souboru) a z nabídky vyberu „Kopírovat
zástupce“ [MSIE] nebo „Kopírovat adresu
odkazu“ [Firefox].
Pak zavřu okno se seznamem souborů, čímž se
vrátím do záložky Psaní s textem stránky.
Obtáhnu myší ten popis souboru a ... pokračuju
stejně jako v druhé půlce návodu na odkazy na
straně 5, tj. ikona „řetězu“ a Ctrl-V v políčku
URL odkazu.
--- Strana 7 ---
Pořadí stránek v menu
Může se stát, že menu vlevo není uspořádané tak jak bych si představovala. Jak to předělat? Vlezu
do „Administrace“ (nebo se přepnu do okna prohlížeče kde už ji mám otevřenou), a přepnu se na
záložku „Navigace“.
V ní je vidět sada rámečků pojmenovaných podle rubrik webu, a jejich řádky ukazují pořadí stránek
v menu – ne všechny musí v menu být vidět (vidět jsou jen ty k Kategorie = „menu“) ale to na
pořadí nic nemění. Změnu pořadí udělám pomocí „drag & drop“ čili „táhni a pusť“ - chytnu myší
špatně umístěnou položku (ta zoranžoví), a přetáhnu jí nahoru nebo dolů na místo, kde ji chci mít.
Když je vše kde má být, uložím to natrvalo
tlačítkem „Save“ úplně dole.
--- Strana 8 ---
Administrativní úkony
Přihlášení, nastavení a další podobné nudné nezbytnosti.
1. Jak udělat, aby přímo na stránce byl
odkaz „Upravit text stránky“
Bez přihlášení a bez nastavení zde uvedeného je při normálním prohlížení webu v patičce stránky
vidět jen odkaz Administrace. Při správném nastavení je pak vidět víc:
Jak toho dosáhnout: po přihlášení překliknout na záložku Správa / Odkaz na úpravy, kliknout
„Nastavit“ - pak při novém načtení stránky webu (udělá se přes F5 na zobrazené stránce) se objeví
příslušné odkazy v patičce.
*** KONEC NÁVODU ***
--- Strana 9 ---
Download

Návody - Plzeňské panenky