VY_32_INOVACE ČJ 18
Název:
Anotace:
Autor:
Jazyk:
Očekávaný výstup:
Speciální vzdělávací
potřeby:
VYJMENOVANÁ SLOVA
ŽÁK SI PROCVIČÍ ŘADY VYJMENOVANÝCH
SLOV, PŘÍBUZNÁ SLOVA
Mgr. Jana Dvořáková
ČESKÝ JAZYK
ŽÁK UMÍ VYJMENOVAT ŘADY
VYJMENOVANÝCH SLOV, UMÍ PŘIŘADIT
PŘÍBUZNÁ SLOVA, UMÍ VYJMENOVANÁ SLOVA
POUŽÍT V PRAVOPISNÝCH CVIČENÍCH
-
Klíčová slova:
VYJMENOVANÁ A PŘÍBUZNÁ SLOVA
Rozvíjené klíčové
kompetence:
K UČENÍ, PRACOVNÍ, KOMUNIKATIVNÍ
Druh učebního materiálu:
PRACOVNÍ LIST
Druh interaktivity:
AKTIVITA
Cílová skupina:
ŽÁK
Stupeň a typ vzdělávání:
ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – 1. STUPEŇ
Ročník:
4., 5. ROČNÍK
Celková velikost:
70 KB
Zdroje:
BAREVNÁ ČEŠTINA PRO ČTVRŤÁKY – SPN
BAREVNÁ ČEŠTINA PRO PÁŤÁKY - SPN
VYJMENOVANÁ SLOVA – PROCVIČOVÁNÍ
1. Doplň do políček vyjmenovaná slova.
Je někde více možností? Pokud ano, napiš je pod linku.
__ __ š
__ __ __ __ __ T
Ž __ __ __ __ __
__ __ Ž __
__ Y
__ __ R
Z __ __ __ __ __
P __ __ __ __
__ __ S __ __ __
O __ __ __ __ __
__ __ D __ __
__ Ý __
__ __ __ Y
__ __ K __ __ __
2. Doplň vynechaná slova. Tato slova pak vepiš do čtverečků, poslední písmeno
předešlého slova je vždy shodné s prvním písmenem slova následujícího. Jednotlivá slova
si jakoby předávají štafetu.
1. Z ohrady vyběhl rozzuřený ____________ .
2. Kůň nemá chodidlo, ale _______________ .
3. Udělal jsem chybu. Byl to ______________ .
4. Stroj, který zpracovává materiál tlakem, se nazývá ____________________ .
5. Sladké ovocné šťávě říkáme ovocný __________________ .
6. Spáchal jsi zločin, a proto budeš _____________________ .
1
2
3
4
5
6
7
3. V osmisměrce vyškrtej devět různých vyjmenovaných slov a vypiš je.
Zbylá písmena vytvářejí tajenku.
p
y
t
e
l
c
p
ý
y
v
s
n
s
y
c
z
v
ý
t
y
s
h
r
á
r
o
n
k
a
b
p
l
y
š
e
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________
Tajenka: ____________________________________
4. Skrývačky.
V každé větě je ukryto jedno vyjmenované nebo jemu příbuzné slovo.
Chtěl bys trávit letošní prázdniny na táboře? ___________________________
Věrko, byla jsi už u moře? ___________________________________________
Rodiče s dětmi byli na procházce. _____________________________________
Velké okno, to by v ateliéru měl mít každý malíř. _________________________
Petr je slabý kluk. __________________________________________________
Vytvoř podobné skrývačky.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________
5. Doplň i / í nebo y / ý. Spoj příbuzná slova.
v__m__sl
nev__domý
bl__žíme se
bl__skat se
bl__skavý
pl__ce
v__hled
bl__zko
pl__žit se
m__šlenka
v__hl__dka
pl__živý
v__ška
v__soký
pl__cní
l__že
m__lím se
l__žařka
slep__t
v__ditelnost
lep__dlo
6. Vytvořte věty s těmito dvojicemi slov.
vyje – vije ______________________________________________________
______________________________________________________
výr – vír
______________________________________________________
______________________________________________________
výš – víš
______________________________________________________
______________________________________________________
vysel – visel _____________________________________________________
______________________________________________________
zvyklá – zviklá ____________________________________________________
____________________________________________________
výská – víská ____________________________________________________
____________________________________________________
7. Doplň správně i /í nebo y/ý. Obdélníček se správným řešením vybarvi
oranžově.
HL__DAČ
M__ŠKA
KAMZ__K
M__DLO
UV__DĚT
L__TKOVÁ KOST
AB__CHOM
PŘES__PAT PÍSEK
DOBROM__LA
VŠUDYB__L
SM__ČET
US__NÁ
ŽV__KAČKA
LAS__ČKA
V__CHŘICE
KLOP__TNUTÍ
P__SEK
KUL__SY
B__TOST
DĚS__VÝ
PL__NOMĚR
P__SKÁNÍ
Í
Y
Ý
Í
I
Í
Y
I
Y
Y
I
Ý
Í
Y
I
Ý
Í
Y
Y
Y
Y
Í
Máme
doma
cvrček
v díře
kytku
jak to
a kdo
vypadá,
má tam
ať si vrtí
s židlí.
Na stole
má jablko
a v něm
k obědu,
je to kytka
cvalík,
žízeň,
jako
jako
říkáme jí
Alík.
Ý
I
Í
Ý
Y
Ý
I
Y
I
I
Y
Í
Ý
I
Y
Í
Ý
I
I
I
I
Ý
Na paloučku
u lesa
místo
psa
bydlí,
masožravou,
u něj
tomu
nevěří,
stolek
hlavou.
Sní
tři
párky
tucet
brček.
Když má
a že štěká
pije mošt
pes,
každý
cvrček.
Oranžová políčka tvoří první sloku básničky Jiřího Žáčka, bílá políčka tvoří druhou sloku
básničky. Básničku napiš na papír.
Download

hádanky s vyjmenovanými slovy