SCENARIO ZA ČAS
Sistemi linearnih jednačina
( Upoređivanje tradicionalnog rješavanja i rješavanja uz pomoć programa
Microsoft Mathematics 4.0 )
Predmet: Matematika
Razred: Timski rad (XI - 1,2,3)
Realizatori: Svetlana Nikolić, Jovica Jokić, Ivana Radulović
Škola: OŠ „Braća Ribar“
Vrijeme realizacije:
Tema: Sistemi linearnih jednačina sa dvije nepoznate
Tip časa: Ogledni čas, analiza stečenih znanja
Nastavne metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda pismenih i ilustrativnih
radova, metoda praktičnih radova, učenje putem rješavanja problema
Oblici rada: individualni, grupni
Nastavna sredstva: računar, projektor, tabla, hamer papir
Korelacija: informatika
Cilj časa: Uporediti proces rješavanja sistema linearnih jednačina na tradicionalni način i rješavanja
uz pomoć programa Microsoft Mathematics
Zadaci:
Vaspitni: Razvijanje individualnosti i savjesnosti u radu, podsticanje na kulturu
komuniciranja, kao i slušanja.Uključivanje u timski rad. Razvijanje kod učenika
pozitivnih osobina - upornosti, sistematičnosti, odgovornosti, tačnosti.
Obrazovni: Uputiti učenike na korišćenje softvera za rješavanje zadataka i uz to im
objasniti prednosti i nedostatke rješavanja na tradicionalni način, kao i prednosti i
nedostatke korišćenja softvera
Funkcionalni: Razvijanje pamćenja i logičkog mišljenja kod učenika. Razvijanje
sposobnosti promatranja, istraživanja i donošenje logičkih zaključaka.
AKTIVNOSTI:
Uvodni dio časa:
-
-
Učenici se dijele u grupe (svaki učenik izvlači po jednu sličicu – sličice su podijeljene u
tri grupe – alfa, beta i gama) i sjedaju za sto obilježen sličicom koju su izvukli.
Biraju predstavnike grupa.
Nastavnik na projektoru prikazuje asocijaciju koju učenici zajedno rješavaju.
Konačno rješenje asocijacije je SISTEM (prilog 1)
Za tačno riješenu kolonu grupa dobija 5 bodova, a za konačno rešenje 20 bodova.
Asocijacija je napravljena u programu PowerPoint.
Jedna učenica prikazuje prezentaciju o Gausu (za ovog naučnika se vezuje metoda
suprotnih koeficijenata). Učenica je sama napravila prezentaciju (prilog 2)
Prezentacija je takođe napravljena u PowerPoint-u
Na adresi www.ivana999.wordpress.com/kategorije/deveti-razred/ svi učenici nalaze kviz
vezan za sisteme linearnih jednačina i individualno ga rješavaju, kako bi se prisjetili
osnovnih pojmova.
Kviz je napravljen u programu HotPotatoes 6 (prilog 3)
Kada završe kviz, učenici dobijaju informaciju koliki rezultat su ostvarili (procentualno).
Predstavnici grupa računaju srednju vrijednost rezultata članova grupa. Grupa sa najvećim
procentom dobija 15 bodova, sledeća 10 a poslednja 5 bodova.
Glavni dio časa:



Nastavnik objašnjava učenicima da je na svakom računaru instaliran program Microsoft
Mathematics 4.0, kao i da se ovaj program može koristiti za rješavanje velikog broja
zadataka. Mogu ga preuzeti sa adrese www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=15702 (prilog 4)
Kroz kratke primjere nastavnik na projektoru objašnjava učenicima kako se koristi
program Microsoft Mathematics 4.0 za rješavanje sistema linearnih jednačina. Osim
konačnog rješenja sistema, mogu se vidjeti i svi koraci.
Nastavnik na projektoru pokazuje prvi zadatak koji će učenici rješavati:
Riješiti sistem jednačina:

Prva grupa( alfa ) rješava metodom zamjene, druga ( beta ) metodom eliminacije a treća
(gama) uz pomoć programa Microsoft Mathematics





Nastavnici obilaze grupe i prate njihov rad
Kada svi završe zadatak, predstavnici grupa ispisuju postupak na tabli ili panou
Nastavnici vode evidenciju kojim redom su grupe radile
Ona grupa koja je prva došla do rješenja dobija 15 bodova, druga 10, a treća 5. Ako neko
na dođe do rješenja, ostaje bez bodova.
Nastavnik na projektoru pokazuje drugi zadatak:
Riješiti sistem jednačina :











Sad prva ( alfa ) grupa radi metodom eliminacije, druga ( beta ) uz pomoć programa
Microsoft Mathematics, a treća ( gama ) metodom zamjene.
Nastavnici obilaze grupe i prate njihov rad
Kada svi završe zadatak, predstavnici grupa ispisuju postupak na tabli ili panou
Nastavnici vode evidenciju kojim redom su grupe radile
Ona grupa koja je prva došla do rješenja dobija 15 bodova, druga 10, a treća 5. Ako neko
na dođe do rješenja, ostaje bez bodova.
Nastavnik na projektoru pokazuje treći zadatak:
Prije 4 godine otac je bio 6 puta stariji od sina, a za 5 godina biće 3 puta
stariji od sina. Koliko je godina ocu a koliko sinu?
Sad prva ( alfa ) grupa radi uz pomoć programa Microsoft Mathematics, druga ( beta )
metodom zamjene, a treća ( gama ) metodom eliminacije.
Nastavnici obilaze grupe i prate njihov rad
Kada svi završe zadatak, predstavnici grupa ispisuju postupak na tabli ili panou
Nastavnici vode evidenciju kojim redom su grupe radile
Ona grupa koja je prva došla do rješenja dobija 15 bodova, druga 10, a treća 5. Ako neko
na dođe do rješenja, ostaje bez bodova.
Završni dio časa:



Sumiraju se rezultati i proglašava pobjednička ekipa
Učenici rade anketu vezanu za protekli čas i rezultate šalju na server. Anketa je urađena
pomoću aplikacije google drive i sastoji se od 8 pitanja vezanih za protekli čas. (prilozi 5
i 6)
Nastavnik prikazuje rezime ankete i svi zajedno analiziraju
Prilozi:
Download

SCENARIO ZA ČAS