Zima 2010/2011
Aleš
Hušák
Zábava, vzrušení,
zajímavé výhry
Jak se žije
v českých
městech
JAN ŽŮREK
Špičkové poradenské
služby klientům
SYMBOL ÚSPĚCHU
FORMULE
2010/11
jubilejní 10. vydání
kniha o závodech formulí
304 stran
reportáže z velkých cen
představení jezdců a týmů
zajímavosti ze zákulisí
kompletní statistiky
F1, GP2, GP3, F2, F3, Renault World
Series, formule BMW, formule Renault,
Superleague, IndyCar…
stovky atraktivních fotografií
Kniha Formule 2010/2011 vyšla
30. listopadu. Její cena v běžném
prodeji je opět 545 Kč. Při objednání
na dobírku pouze
445
Kč
(plus poštovné).
0 KČ!
20
TE
ŘÍ
ET
UŠ
–
U
LE
BI
JU
K
ného!
K
RE
DÁ
345 Kč včetně poštovného a bal
0 superv ýhodná cena k jubileu
e 201
Při platbě předem do 24. prosinc
BONUS PRO
FANOUŠK Y F1
KOMPLET ROČNÍKŮ
2001/02, 2002/03,
2003/04, 2004/05,
2005/06, 2006/07,
2007/08, 2008/09,
2009/10, 2010/11
za výjimečnou cenu
jen za
2 695
Kč
balného
včetně poštovného a
při platbě předem
do 31. ledna 2011
Spojení pro platbu složenkou a zasílání objednávek pro platbu bankovním převodem:
Sport-Press, Okrasná 116, 103 00 Praha 10 | Tel./fax: 267 712 647 | E-mail: [email protected]
EDITORIAL
MAGAZÍN SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
(www.czechtop100.cz)
O ÚSPĚŠNÝCH PRO ÚSPĚŠNÉ
Pro Sdružení CZECH TOP 100
vydává
Sport-Press, spol. s r.o.
Okrasná 116, 103 00 Praha 10
Tel./Fax: +420 267 712 647
Předseda redakční rady
Jan Struž
Vedoucí projektu
Antonín Fischer
antonin.fi[email protected]
Šéfredaktor
Petr Dufek
[email protected]
Zástupce šéfredaktora
Jiří Hájek
[email protected]
Editor
Marek Chvála
[email protected]
Inzerce:
Sport-Press, spol. s r.o.
Tel./Fax: +420 267 712 647
E-mail: [email protected]
Sdružení CZECH TOP 100
Tel.: +420 233 313 963
Fax: +420 233 313 970
E-mail: [email protected]
Grafická úprava
Martin Došek
Sazba
Maxx Creative Communication s. r. o.
Tisk
Východočeská tiskárna, spol. s r. o.
Internetové vydání
www.czechtop100.cz
Registrační číslo MK ČR E 15014
ISSN 1214-6315
Expedice
9. 12. 2010
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
KOLEGOVÉ, PŘÁTELÉ!
pohádce musí zrcadlo odpovídat na otázku: Kdo je na
světě nejkrásnější? Znám narcisistního kulturistu, který prý
každý večer nahý před zrcadlem nadšeně volá na manželku: „Podívej se na mě, je to vůbec možný?!“
Znám i opačný extrém. Můj přítel, bývalý krasavec a úspěšný lamač
ženských srdcí, tvrdí, že se každé ráno holí v koupelně potmě, protože
pohled do zrcadla na kdysi mužné a nyní povadlé rysy mu ubírá na sebevědomí a zkazí mu celý den. „Do zrcadla se dívám, jen když jdu
s vnoučaty do bludiště na Petřín. Tam vypadají blbě všichni!“ říká.
Kus skla z jedné strany postříbřeného má tedy v životě lidském větší význam, než si uvědomujeme. S výjimkou okamžiků, kdy uděláme hloupost a vykřikujeme „Já bych se radši neviděl!“ Všimli jste si na ulicích chodců, hledících ve dne do výloh, aniž
by zkoumali, co je za sklem? Špatně, ale přece, vidí ve skle sebe. Letmá kontrola účesu, čepice,
kravaty, držení těla… Dbát na sebe není nic špatného, chcete-li, je to i projev úcty k lidem kolem.
Muži jsou v tom směru proti ženám v nevýhodě, protože nemohou na ulici nebo v kanceláři bez
újmy na pověsti vytáhnout z kapsy zrcátko a přilíznout si pěšinku. Zrcadla jsou tedy důležitá.
Blíží se konec roku. Zkusme si každý sednout před zrcadlo a z očí do očí si říci, jací jsme byli celý
rok! Berme to jako takřka intimní sebereflexi. A neuhýbejme očima před vlastním pohledem! Pokud
někdo z nadšení z dokonalosti svých myšlenek a činů během celého roku bude mít chuť zvolat: Je to
vůbec možný?, nechť si to nechá pro sebe. Kdo ví, jestli se na konci příštího roku nebude holit potmě!
Ostatně, má někdo z nás zrcadlo v kanceláři? Udělal jsem si malý průzkum a zjistil jsem, že
žádná firma dodávající kancelářské potřeby zrcadla nenabízí. Nevím, jestli to není škoda, jestli
bychom se aspoň ve chvílích, kdy se v hnutí mysli neslyšíme, neměli aspoň vidět.
Šťastný a veselý!
JAN STRUŽ
V
předseda Sdružení CZECH TOP 100
UMÍSTĚNÍ V ŽEBŘÍČCÍCH JE SPRAVEDLIVÝM ODRAZEM DOSAHOVANÝCH VÝSLEDKŮ
CZECH TOP 100 – SYMBOL ÚSPĚCHU
družení CZECH TOP 100 vzniklo již v roce 1993 s cílem sestavit přehled nejvýznamnějších subjektů českého hospodářství podle ekonomických údajů. V roce
1994 CZECH TOP 100 zveřejnilo první žebříček „100 nejvýznamnějších firem ČR”.
Postupně se CZECH TOP 100 stalo vyhledávaným zdrojem informací a důležitým ukazatelem jak pro média a tuzemské obchodní partnery, tak pro zahraniční investory a dodavatele. Umístění firem v žebříčcích a jejich partnerství a spolupráce se Sdružením CZECH TOP
100 se stále častěji objevují jako pravidelný odkaz v jejich komunikačních a prezentačních
materiálech. CZECH TOP 100 se nadále věnuje podpoře principů podnikatelské etiky
a zdravé soutěživosti při porovnávání objektivních ekonomických kriterií.
CZECH TOP 100 v současnosti publikuje každoročně pět hlavních žebříčkových projektů. Hlavní žebříček Nejvýznamnějších firem doplňují žebříčky Obdivovaných firem, TOP
100 ICT firem, soutěž nejlepších výročních zpráv a hodnocení TOP Firemní Filantrop.
S
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
DRŽITELÉ OCENĚNÍ CZECH TOP 100 FORUM – SYMBOL ÚSPĚŠNÝCH
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 1
OBSAH
4 JAK SE SPRÁVNĚ
PREZENTOVAT
Slavnostní vyhlášení
výsledků 17. ročníku
soutěže o nejlepší výroční
zprávu a firemní časopis
8 NEJODPOVĚDNĚJŠÍ
FIRMA ROKU
Top Filantrop 2010,
mezinárodní ceny
Byznysu pro společnost
za společenskou
odpovědnost
12 MODERNIZOVAT
STÁTNÍ SPRÁVU
Rozhovor s Janem
Žůrkem, novým řídícím
partnerem společnosti
KPMG v České republice
14 EKOLOGICKY
NEJČISTŠÍ VÝROBA
Rozhovor nejen o vzduchu
s Petrem Choulíkem,
generálním ředitelem
firmy Linde Gas
16 SAZKA NENÍ
JENOM SÁZENÍ
Společnost Sazka již více
než půl století nabízí
sázejícím zábavu, vzrušení
a zajímavé výhry
20 POTŘEBA
KONCEPČNÍ
POLITIKY
Tisíce nejmodernějších
vozidel skupiny CS Cargo
dopravují zboží zákazníků
po celé Evropě
22 JAK SE ŽIJE
V ČESKÝCH
MĚSTECH
Zajímavé výsledky unikátní
studie MasterCard česká
centra rozvoje
28 STÁT A INFORMAČNÍ
SPOLEČNOST
ICT Unie je sdružení firem
z oboru informačních
technologií a elektronických
komunikací
38 ŽENA A KRAJINA
JSOU STEJNÉHO
RODU
Malíř Josef Velčovský je
obdařen mimořádně
citlivým pohledem na
okouzlující krásu
40 MALEBNÁ CESTA
JOSEFA LADY
Galerie Smečky mimo
jiné spravuje velmi
vzácné sbírky Pražské
plynárenské
26 ÚSPĚŠNÁ
MANAŽERKA
Společnost Kinnarps
zařizuje kanceláře
a pracovny převážně
náročným manažerům
TŘI VELCÍ
NA VELKÉ STAVBĚ
Jihozápadní část Pražského
okruhu se zařadila mezi nejvytíženější dálnice v zemi
32
2 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
www.czechtop100.cz
Vánoce
S VICOMTEM A
ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ
NOVÉ PRODEJNY
MÓDNÍHO ZBOŽÍ
FRANCOUZSKÉ FIRMY
VICOMT A, PLATNÉŘSKÁ 7, PRAHA 1
PŘIJĎTE SI VYBRAT PŘI ČÍŠI VÍNA 16. PROSINCE 2010 OD 15 DO 19 HODIN
NEJLEPŠÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
NA ZÁVĚR VYHLÁŠENÍ
VÝSLEDKŮ LETOŠNÍHO
17. ROČNÍKU
SOUTĚŽE NEJLEPŠÍCH
VÝROČNÍCH ZPRÁV
A FIREMNÍCH
ČASOPISŮ SE
ZÁSTUPCI VŠECH
OCENĚNÝCH
SPOLEČNOSTÍ SEŠLI
NA PÓDIU SPOLU
S PŘEDÁVAJÍCÍMI
A ZÁSTUPCI SDRUŽENÍ
CZECH TOP 100
VÍTĚZEM 17.
ROČNÍKU SOUTĚŽE
NEJLEPŠÍ VÝROČNÍ
ZPRÁVA ZA ROK 2009
SE STALA SKUPINA ČEZ
JAK SE SPRÁVNĚ
PREZENTOVAT
Zatoužili jste někdy dostat se do banky po zavírací hodině? Procházet se
mezi opuštěnými přepážkami a zkoumat, zda se někde nepovalují zbytečné peníze? Zástupci firem, oceněných v soutěži o nejlepší výroční zprávu a firemní časopis, tuto možnost dostali.
družení CZECH TOP 100 zveřejnilo
výsledky 17. ročníku soutěže nejlepších výročních zpráv a firemních časopisů
právě v takovém prostředí. Slavnostní předání cen těm nejlepším proběhlo ve dvoraně Komerční banky na Václavském náměstí.
Vítězství v tradiční a prestižní soutěži
Nejlepší výroční zprávy České republiky
za rok 2009, vyhlášené Sdružením
CZECH TOP 100, získala Skupina ČEZ.
Na dalších pozicích se umístila Skupina
PPF a společnost ŠKODA AUTO, a.s..
„Těší nás, že ani za současných komplikovaných ekonomických podmínek neztratily firmy chuť soutěžit se svými výročními
zprávami a firemními časopisy. U časopisů
S
4 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
se dokonce zájem téměř zdvojnásobil,“
uvedl Jan Struž, předseda Sdružení
CZECH TOP 100 a dále pokračoval: „Motivuje nás to k tomu, abychom se pro příští
– již osmnáctý ročník – zamysleli nad možností rozšířit hodnocení i o další prostředky
a nástroje, které firmy využívají pro svou
interní a externí komunikaci.“
Za první trojicí výročních zpráv se umístily čtvrtá Pražská energetika, a.s., pátá
Česká pojišťovna a.s., šestá Komerční banka, a.s., sedmé České dráhy, osmá výroční
zpráva společnosti ŠKO-ENERGO, a.s.,
devátá NWR a desítku uzavírá OHL ŽS.
Letos byla již tradičně udělena také
Zvláštní cena KPMG Česká republika,
www.czechtop100.cz
o které Otakar Hora, partner KPMG Česká republika, říká: „Tato cena dává možnost zazářit také neziskovému sektoru,
který přeci jen nemůže vždy objektivně
soupeřit s tradičními výročními zprávami
komerčních subjektů. Soutěže se přitom
účastní v této kategorii celá řada subjektů
a leckdy jde o skutečně velmi zajímavé
a kvalitní publikace.“
Již podruhé hodnotila porota také firemní časopisy. V kategorii časopisů pro
zákazníky se na prvním místě umístil časopis VISIONS (Siemens Group ČR) následován časopisy Vlastní cestou (Rodinný
pivovar Bernard) a MOJO (Alcatel-Lucent
Czech). Mezi časopisy pro zaměstnance
PŘEDSEDA SDRUŽENÍ
CZECH TOP 100
JAN STRUŽ (VLEVO)
SPOLU S MARTINEM
NOVÁKEM, ČLENEM
PŘEDSTAVENSTVA
A ŘEDITELEM DIVIZE
FINANCE SPOLEČNOSTI
ČEZ
DIPLOM PRO
NEJLEPŠÍ VÝROČNÍ
ZPRÁVU
se na nejvyšší příčce umístil časopis ČEZ
NEWS (Skupina ČEZ), následován časopisy Úsměv (Ahold Czech republic) a McNoviny.
Odbornou porotu tvoří profesionálové z celé řady oblastí – finanční analytici, auditoři, grafici, umělečtí fotografové,
jazykoví, polygrafičtí a komunikační odborníci.
Porotci hodnotili přihlášené výroční
zprávy podle více než 30 kritérií, jako na-
příklad správnost a úplnost prezentovaných údajů, popis a komentář činnosti společnosti za uplynulé období, umělecká
kvalita fotografií, výtvarné pojetí a celkový
estetický dojem, jazyková a stylistická
správnost, propojení obsahu a výtvarného
zpracování, kvalita tisku, atd.
Soutěže Nejlepší výroční zprávy
České republiky se může zúčastnit každá společnost, která jako prostředek komunikace s investory využívá výroční
DRUHÉ MÍSTO
V SOUTĚŽI NEJLEPŠÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA
ROK 2009 SI ODNESLA
SPOLEČNOST PPF
V PRŮBĚHU
VEČERA SE SETKALI
STANISLAVA HRONOVÁ
(PROREKTORKA,
VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ
V PRAZE) A RICHARD
HINDLS (REKTOR,
VYSOKÁ ŠKOLA
EKONOMICKÁ V PRAZE)
S ANTONÍNEM
FISCHEREM (VEDOUCÍ
PROJEKTU CZECH TOP
100 FORUM)
partneři
VÝROČNÍ ZPRÁVY
JSOU HODNOCENY PODLE 35 KRITÉRIÍ, KTERÝMI JSOU MIMO JINÉ:
Naplnění legislativního rámce daného pro zpracování a vydání výroční zprávy | Rozsah, komplexnost
a přehlednost údajů poskytujících obraz o společnosti jako celku | Zveřejnění údajů nad rámec minimálních
legislativních požadavků | Uvedení vybraných ekonomických ukazatelů ve tříletém a víceletém období | Popis
a komentář činností za uplynulé období | Popis trhu a podíl společnosti na něm | Přiměřenost použitého jazyka
a stylu | Logická struktura a výstavba textu, celková redakce | Výtvarný návrh a celková výtvarná koncepce |
Grafické zpracování výtvarného návrhu | Umělecká kvalita fotografických ilustrací zprávy | Technická kvalita
fotografických ilustrací | Kvalita tisku a použitého materiálu | Knihařské zpracování | Speciální efekty | Úroveň
polygrafického zpracování | Soulad vizuální a obsahové složky výroční zprávy | Přiměřenost zvoleného
jazyka a stylu | Jazyková a stylistická správnost | Využití a úroveň prostředků komunikace výroční zprávy
s uživatelem | Propojení obsahu a výtvarného zpracování výroční zprávy | Strukturování výroční zprávy,
přehlednost a srozumitelnost | Podpora image firmy prostřednictvím výroční zprávy.
patron
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 5
NEJLEPŠÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
VÝROČNÍ ZPRÁVY – CELKOVÉ POŘADÍ
ČEZ, a. s.
PPF a.s.
ŠKODA AUTO a.s.
Pražská energetika, a.s.
Česká pojišťovna a.s.
Komerční banka, a.s.
České dráhy, a.s.
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
New World Resources N.V.
OHL ŽS, a.s.
Dalkia Česká republika, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
ČEPS, a.s.
Česká pošta, s.p.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
UNIPETROL, a.s.
OKD, a.s.
Plzeňská teplárenská, a.s.
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
HOCHTIEF CZ a. s.
CETELEM ČR, a.s.
Philip Morris ČR a.s.
Dětské krizové centrum, o.s.
ZAPA beton a.s.
Nadace OKD
UNIQA pojišťovna, a.s.
ŠkoFIN s.r.o.
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
Valbek, spol. s r.o.
Povodí Odry, státní podnik
SMP CZ, a.s.
Lesy České republiky, s.p.
ČEPRO, a.s.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
ALTA, akciová společnost
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
FK Mladá Boleslav, a.s.
Ústřední finanční a daňové ředitelství MF ČR
Akademie věd ČR
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
MÁME OTEVŘENO?, o.s.
Nadace Charty 77
Česká exportní banka, a.s.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
Nadace VIA
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
KORADO, a.s.
ČESKÝ ROZHLAS
Centrum pro rodinu Terezín, o.s.
SLOŽENÍ POROTY
Martin Kupka, hlavní analytik, ČSOB | Petr Studnička, ředitel, Patria Corporate Finance
| Klára Tichá, CSR koordinátor, KPMG Česká republika | Otakar Hora, partner, KPMG
Česká republika | Prokop Sirotek, grafik, Studio MOTOR | Martina Černá, grafik, studio IMAGERY | Ivona Bromová, redaktorka, Mladá Fronta | Radovan Šubín, fotograf,
PHOTOLAND | Robert Domnosil, ředitel, BoomTisk | Jan Müller, šéfredaktor týdeníku
Strategie | Martin Zoubek, Asociace pro podporu kulturních a sportovních aktivit |
Zdeňka Indruchová, Asociace českých pojišťovacích makléřů | Daniel Köppl, šéfredaktor týdeníku Marketing & Média | Věra Kudynová, marketingová konzultantka | Jiří
Mikeš, katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací, VŠE v Praze
zprávu nebo firemní časopis. Výroční
zprávy musejí ze zákona jednou ročně
vydávat společnosti, jejichž účetní závěrku ověřuje auditor. Zpráva je veřejným
dokumentem a většinou vychází v tištěné
podobě formou brožury. Obsahuje zejména popis firmy, přehled finančních
ukazatelů s komentářem, hlavní události
a složení vrcholových orgánů.
TOMÁŠ DAVID
PŘEDSEDA SDRUŽENÍ CZECH TOP 100 JAN STRUŽ S VÝSLEDKOVOU LISTINOU SOUTĚŽE
PŘI OCEŇOVÁNÍ ABSOLUTNÍCH VÍTĚZŮ SE NA
PÓDIU SEŠLI TOMÁŠ KLÁPŠTĚ (PATRIA CORPORATE
FINANCE), DANIELA KYNCLOVÁ (ŠKODA AUTO),
ALEXEJ BECHTIN (PPF), MARTIN NOVÁK (ČEZ),
PETR STUDNIČKA (PATRIA CORPORATE FINANCE)
A JAN STRUŽ (CZECH TOP 100)
ŠKODA AUTO OBSADILA V SOUTĚŽI NEJLEPŠÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVA TŘETÍ PŘÍČKU
Foto Věroslav Sixt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
6 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
www.czechtop100.cz
VÝROČNÍ ZPRÁVY – OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ČEZ, a. s.
ŠKODA AUTO a.s.
Pražská energetika, a.s.
Česká pojišťovna a.s.
UNIPETROL, a.s.
PPF a.s.
Komerční banka, a.s.
OHL ŽS, a.s.
ČEPS, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVY – GRAFIKA
ZVLÁŠTNÍ CENU KPMG ČESKÁ REPUBLIKA PRO NADACI OKD PŘEVZALA JITKA HALADOVÁ
(OKD – PRVNÍ ZPRAVA). OCENĚNÍ PŘEDÁVALA KLÁRA TICHÁ (KPMG ČESKÁ REPUBLIKA)
SPOLEČNĚ S JANEM STRUŽEM (CZECH TOP 100)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PPF a. s.
ČEZ, a. s.
Česká pošta, s.p.
Dětské krizové centrum, o.s.
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Komerční banka, a.s.
Nadace OKD
New World Resources N.V.
Česká pojišťovna a.s.
NEJLEPŠÍ ZÁKAZNICKÝ ČASOPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Firma
SIEMENS, s.r.o.
Rodinný pivovar BERNARD a.s.
Alcatel-Lucent Czech, s.r.o.
České dráhy, a.s.
New World Resources N.V.
Českomoravský cement, a.s.
GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s.
McDonald´s ČR, spol. s r.o.
PASSERINVEST GROUP, a.s.
CETELEM ČR, a.s.
Časopis
VISIONS
Vlastní cestou
Mojo
ČD pro vás
Open Mine
Zpravodaj
Pupp Journal
McSport
BB Centrum Review
C plus
NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANECKÝ ČASOPIS
SPOLEČNOST ČEZ ZVÍTĚZILA I V SOUTĚŽI
NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANECKÝ ČASOPIS
DRUHÉ MÍSTO V KATEGORII NEJLEPŠÍ
ZAMĚSTNANECKÝ ČASOPIS ZÍSKAL AHOLD
OCENĚNÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY SI V DVORANĚ BUDOVY KOMERČNÍ BANKY NA PRAŽSKÉM
VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ PROHLÉDLI DAGMAR EFLEROVÁ (ŠÉFREDAKTORKA LÁZEŇSKÝCH LISTŮ,
LÁZNĚ TEPLICE) A MARTIN VACEK (LÁZNĚ TEPLICE V ČECHÁCH)
NEJLEPŠÍM ZÁKAZNICKÝM ČASOPISEM ZA ROK 2009 SE MŮŽE CHLUBIT SIEMENS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Firma
ČEZ, a. s.
AHOLD Czech Republic a.s.
McDonald‘s ČR, spol. s r.o.
České aerolinie a.s.
ING Management Services, s.r.o.
Akademie věd ČR
Severočeské doly a.s.
Dalkia Česká republika, a.s.
ČKD GROUP, a.s.
OKD, a.s.
Časopis
ČEZ NEWS
Úsměv
McNoviny
Okno
sell ING
Akademický bulletin
Hornické listy
Dynamix
ČKD
Horník
ZVLÁŠTNÍ CENA KPMG ČESKÁ REPUBLIKA
Nadace OKD
partneři
patron
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 7
TOP FILANTROP 2010
1. ŘADA ZLEVA:
VLADIMÍR ZÁBRANSKÝ
– PRVNÍ CHODSKÁ
STAVEBNÍ SPOLEČNOST,
LUBOR ŽALMAN –
RAIFFEISENBANK,
MIROSLAVA NĚMCOVÁ
– PŘEDSEDKYNĚ
POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PČR, ŠIMON PÁNEK –
ČLOVĚK V TÍSNI, MURIEL
ANTON – VODAFONE
CZECH REPUBLIC, PAVLÍNA
KALOUSOVÁ – PLATFORMA
BYZNYS PRO SPOLEČNOST,
PETRA PAVIČOVÁ
– T-MOBILE CZECH
REPUBLIC, RUT BÍZKOVÁ –
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ ČR, VERONIKA
ŠPACHTOVÁ – LMC.
2. ŘADA ZLEVA:
LENKA KOHOUTOVÁ –
POSLANKYNĚ PS PČR,
RADEK ŠPICAR – ŠKODA
AUTO, PAVEL ZÁVITOVSKÝ
– KPMG ČESKÁ REPUBLIKA,
TONY AKSICH – RPG RE,
PAVEL KAVÁNEK – ČSOB,
JIŘÍ ZOUHAR – PWC ČESKÁ
REPUBLIKA, IVAN BALOGH
– PLZEŇSKÝ PRAZDROJ.
3. ŘADA ZLEVA:
STUART SCHAAG
– US EMBASSY,
TOMÁŠ JINDŘÍŠEK –
OGILVYINTERACTIVE,
JAKUB UNGER –
AKTUÁLNĚ.CZ, ONDŘEJ
ŠUCH – SKUPINA ČEZ,
REDA RAHMA – DALKIA
ČESKÁ REPUBLIKA, JIŘÍ
ŠUCHMAN – TELEFÓNICA
O2 CZECH REPUBLIC.
NEJODPOVĚDNĚJŠÍ
FIRMA ROKU
TOP Filantrop roku 2010, mezinárodní ceny Byznysu pro společnost za
společenskou odpovědnost, má za sebou sedmý ročník. Jedná se o soutěž, která oceňuje nejodpovědnější firmy v České republice. Cenu TOP
Filantrop nově uděluje platforma Byznys pro společnost, která v České
republice sdružuje společensky odpovědné firmy.
čkoliv se ekonomická krize dotkla
všech oblastí podnikání, to znamená i firemního dárcovství, na celkových objemech financí, které od společností míří do
veřejně prospěšných projektů, se projevila
spíše mírně. Podle údajů Ministerstva financí ČR věnovaly české firmy na dobročinné
účely zhruba 2,33 miliardy korun, což
oproti roku předchozímu představuje pokles o přibližně 4 %. O něco se snížila jak
celková suma, tak počet darujících subjektů. Hodnota průměrného daru oproti loňsku
ale naopak mírně stoupla a pohybuje se
kolem 140 000 korun.
V tomto směru vývoj v České republice
kopíruje zahraniční trendy, kdy například
ve Spojených státech podle aktuálních úda-
A
8 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
jů Výboru na podporu firemní filantropie se
celkový objem darů od firem drží na obdobné úrovni roku předchozího. Sice téměř
70 % amerických firem uvádí, že bylo z důvodu krize nuceno snížit svoji finanční podporu charitativních organizací, na druhou
stranu více než 20 % firem finanční dary
naopak navýšilo. Podobně se vyvíjí situace
i u nás. U vybraných firem, které se účastnily finančních kategorií soutěže TOP Filantrop, došlo oproti loňskému roku k navýšení
darované částky. Mezi největšími firemními
dárci jsou ti, kteří se věnují dárcovství strategicky a dlouhodobě, například prostřednictvím svých firemních nadací, jako je Nadace ČEZ, Nadace OKD či Nadace České
spořitelny a další.
Letošní výsledky soutěže TOP Filantrop,
mezinárodních cen Byznysu pro společnost,
díky svým programovým kategoriím ukazují
trendy v oblastech české firemní odpovědnosti. Velmi silné zastoupení měly letos projekty
v kategorii Nejodpovědnější partnerství se
zaměstnanci, které ukázaly řadu zajímavých
přístupů firem k tomu, jak pracovat s vlastními
zaměstnanci. Nejrozšířenějším způsobem
jsou různé formy firemního dobrovolnictví.
V tomto roce má ocenění i mezinárodní
rozměr, neboť ceny dostali i vítězové národního kola Evropské ceny za firemní dobrovolnictví, které bude mít finále v Bruselu
v roce 2011 v souvislosti s Evropským rokem
dobrovolnictví.
TOMÁŠ DAVID
www.czechtop100.cz
VÝSLEDKY TOP FILANTROP 2010
získává firma, která darovala největší objem
prostředků.
Šimon PÁNEK
Dlouholetá osobní angažovanost v humanitární oblasti
NEJODPOVĚDNĚJŠÍ VELKÁ FIRMA ROKU 2010
Vítěz kategorie: Skupina ČEZ
Martina RICHTEROVÁ-TĚMÍNOVÁ
Významná činnost ve sdružení SANANIM
a podpora prevence drogové závislosti
Cena Plzeňského Prazdroje pro velkou firmu za
společensky odpovědný přístup. Oceňuje firmy za
jejich komplexní a inovativní přístup ke komunitě ve
všech hlavních oblastech. Cena pro velké firmy, které
se systematickým a inovativním způsobem angažují
v komunitě, mají profesionální přístup, sledují dopad
své činnosti a jsou leadery v této oblasti.
NEJŠTĚDŘEJŠÍ FIREMNÍ DÁRCE ROKU 2010
Cena Fóra dárců za věnování největší části zisku v rámci
firemního dárcovství. Ocenění za věnování největší části zisku
v rámci firemního dárcovství získává firma, která dosahuje
v porovnání dvou následujících kritérií největší hodnoty:
ODBORNÁ KOMISE
Břešťan Robert, šéfredaktor (Český rozhlas rádio
Česko)
a) poměr hodnoty poskytnutých prostředků vůči
hospodářskému výsledku před zdaněním
Dvořáková Zuzana, vedoucí katedry
personalistiky (VŠE)
Skokan roku: ŠKODA AUTO a. s.
b) poměr celkové hodnoty poskytnutých prostředků
vůči výši tržeb společnosti.
Gailly Yvonna, ředitelka (Ekologický institut Veronica)
NEJODPOVĚDNĚJŠÍ STŘEDNÍ A MALÁ
FIRMA ROKU 2010
Vítěz kategorie: KPMG Česká republika, s.r.o.
Kalousová Pavlína, ředitelka (Fórum dárců)
Cena Plzeňského Prazdroje pro střední a malou
firmu za společensky odpovědný přístup. Oceňuje
firmy za jejich komplexní a inovativní přístup
ke komunitě ve všech hlavních oblastech. Cena
pro střední a malé firmy, které se systematickým
a inovativním způsobem angažují v komunitě, mají
profesionální přístup, sledují dopad své činnosti
a jsou leadery v této oblasti.
NEJODPOVĚDNĚJŠÍ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ ROKU 2010
Vítěz kategorie: Vodafone Czech Republic, a. s.
Cena za odpovědný přístup firmy k životnímu prostředí
Vítěz kategorie: Československá obchodní
banka, a. s. – Šetrně a zdravě
Jindříšek Tomáš, ředitel OgilvyInteractive (Ogilvy)
Kaslová Radka, firemní komunikace ČS (Česká
spořitelna, a.s.)
Kohoutová Lenka, zakladatelka, předsedkyně
správní rady (Nadační fond pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením)
Korman Alexandra, ředitelka marketingu –
Consumer Segment (T-Mobile)
CENA O2 PRO OSOBNOST ROKU – TOP
FILANTROP 2010
Kovář Martin, ředitel rozvoje péče o klienta (ČSOB)
Vítěz kategorie: LMC s.r.o.
NEJLEPŠÍ PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE ROKU 2010
Tato cena je určená pro osobnost, která se významným
způsobem angažuje v rozvoji společenské odpovědnosti.
Lara Zita, výkonná ředitelka a jednatelka (Česká
společnost pro rozvoj lidských zdrojů)
Karel JANEČEK
Podpora vzdělávacích projektů v oblasti vědy
Malý Libor, výkonný ředitel (LMC s.r.o.)
Cena platformy Byznys pro společnost za rozvoj
společných veřejně prospěšných projektů firem
a organizací. Cena pro skupinu dvou a více firem,
jejichž společné aktivity a projekty mají pozitivní dopad
na společnost a komunitu. Hodnotí se spolupráce firem,
které sdružují snahy a prostředky s cílem podpořit
veřejně prospěšný projekt či oblast.
Vítěz kategorie:
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
– Projekt Open Air Festival
NEJODPOVĚDNĚJŠÍ PARTNERSTVÍ SE
ZAMĚSTNANCI ROKU 2010
Cena České spořitelny za odpovědný přístup firmy
k zaměstnancům. Cena pro firmu, která zavedla
nástroje pro zapojování zaměstnanců do veřejně
prospěšných programů a aktivně podporuje
angažovanost svých zaměstnanců ve spolupráci
veřejně prospěšného a podnikatelského sektoru.
Vítěz kategorie:
T-Mobile Czech Republic a.s.
– Program Jeden den pro váš dobrý skutek
NEJODPOVĚDNĚJŠÍ PARTNERSTVÍ SE
ZÁKAZNÍKY A DODAVATELI ROKU 2010
Cena za odpovědný přístup firmy k zákazníkům
a obchodním partnerům. Cena pro firmu,
která aktivně řídí dopad své komerční činnosti
a vyráběných produktů a služeb na společnost
v nejširším kontextu. Oceňuje inovativní způsoby
komunikace se zákazníky a/nebo dodavateli s cílem
zvýšit jejich povědomí o sociálních, ekologických
a zdravotních vlivech výrobků, služeb a komerční
činnosti firmy.
Kundrata Miroslav, ředitel (Nadace Partnerství)
Mandíková Drahomíra, manažerka firemních
vztahů (Plzeňský Prazdroj, a.s.)
Jindřich LUKAVSKÝ
Osobní zapojení do charitativních aktivit a založení
Nadace Leontinka
Libor MALÝ
Osobní angažovanost ve společenské odpovědnosti
a podpoře humanitárních aktivit
Riebová Jana, viceprezidentka pro obchodní
příležitosti (Česká společnost pro rozvoj lidských
zdrojů)
Šuchman Jiří, ředitel vnějších vztahů (Telefónica
O2)
NEJVĚTŠÍ A NEJŠTĚDŘEJŠÍ FIREMNÍ DÁRCE ROKU 2010
Název firmy
Absolutní objem
darů v Kč
Skupina ČEZ
OKD, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Česká pojišťovna a.s.
ČEPS, a.s.
Johnson & Johnson, s.r.o.
Československá obchodní banka, a. s.
Nestlé Česko s.r.o.
Vodafone Czech Republic a.s.
Metrostav a.s.
KPMG Česká republika
GlaxoSmithKline s.r.o.
Česká rafinérská, a.s.
Provident Financial s.r.o.
Siemens Group ČR
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
CETELEM ČR, a.s.
STEM/MARK, a.s.
374 528 313
134 000 000
53 130 091
46 386 103
31 697 766
30 717 102
29 737 732
17 366 738
17 013 209
13 263 703
9 478 506
9 018 083
8 885 540
5 263 923
5 034 290
1 719 815
1 016 950
174 000
Pořadí v kategorii
Největší firemní
dárce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Pořadí v kategorii
Nejštědřejší
firemní dárce
10.
2.
14.
13.
3.
–
16.
6.
12.
11.
1.
4.
7.
9.
–
5.
15.
8.
Vítěz kategorie: Raiffeisenbank, a.s.
– Projekt eKonto pro charitu
Partnery TOP Filantrop 2010, cen Byznysu pro společnost za společenskou odpovědnost, jsou Fórum dárců
a Czech TOP 100. Ceny jsou vyhlašovány ve spolupráci s Business in the Community, Českou společností pro
rozvoj lidských zdrojů, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o., Nadací Partnerství a Ekologickým
institutem Veronica.
NEJVĚTŠÍ FIREMNÍ DÁRCE ROKU 2010
Hlavním partnerem celé akce a partnerem hlavní ceny je Plzeňský Prazdroj. Partnerem kategorie za odpovědný
přístup k zaměstnancům je Česká spořitelna. Partnerem ceny pro Osobnost roku je společnost Telefónica O2.
Cena Fóra dárců za nejvíce poskytnutých prostředků
v rámci firemního dárcovství. Ocenění za nejvíce
poskytnutých prostředků v rámci firemního dárcovství
Mediálními partnery akce jsou časopis CSR Fórum, zpravodajský portál Aktuálně.cz a časopisy Marketing &
Média a TREND Marketing.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 9
SETKÁNÍ
Legendární Artěk
Pamětníci si při slově Artěk představí ideologicky
formovaný kolosální tábor v Sovětském svazu.
Na něj byli za odměnu vysíláni nejlepší pionýři ze zemí někdejšího socialistického tábora
k výchově k přátelství s ruskými i ostatními národy Velké země.
asy se změnily, ale Artěk naštěstí
zůstal. Naštěstí proto, že družba
a přátelství nejsou sprostá slova ani v tržní
ekonomice, Je jen dobré, když budoucí
podnikatelé, politici a možná i vojáci už
v dětství zjistí, že žádný národ nemá k jinému tak daleko, aby se nemohl s kýmkoliv
v míru domluvit a spolupracovat.
O prázdninách probíhá v Dětském centru Artěk na Ukrajině tradiční Mezinárodní
dětský festival s názvem Změníme svět
k lepšímu. Organizuje ho Všeukrajinský
dobročinný fond naděje a dobra. V roce
V ARTĚKU SE
PŘEDSTAVILI ČEŠTÍ
STUDENTI Z PRAHY,
HAVÍŘOVA A KRÁLÍKŮ
Č
ČESKÁ SKUPINA
BYLA ZAŘAZENA
DO ODDÍLU SPOLU
S DĚTMI Z MAROKA
2010 se ho zúčastnilo se na 720 dětí z 55
zemí celého světa. Nechybělo mezi nimi
osm školáků a studentů středních škol z Prahy, Havířova a Králíků. Ti přijeli do Artěku
na pozvání Velvyslanectví Ukrajiny v ČR.
V táboře byli zařazeni do oddílu spolu s Libanonci a Marokánci. „Úředními“ jazyky
byly angličtina a ruština. Program byl bohatý na kulturní i sportovní zážitky. Na velkolepém závěrečném koncertu ke Dni míru
se k účastníkům festivalu přidaly další tři tisíce chlapců a děvčat tábořících v Artěku.
IRENA TABACHOVÁ
Anketa Golfový
areál roku
V anketě Golfový areál roku 2010 si první místo
odnesl Royal Golf Club Mariánské Lázně.
Setkání
v podzimních
znameních
I na podzim pokračoval druhý ročník
seriálu setkání manažerů narozených
ve stejném znamení.
pražském hotelu Barceló Old Town
Praha si popovídali, pobavili a navázali osobní i obchodní přátelství 23. září Panny s Pannami, 21. října Váhy s Váhami a 22.
listopadu Štíři se Štíry.
V
PŘI SETKÁNÍ
MANAŽERŮ V HOTELU
BARCELÓ VLÁDNE
VŽDY PŘÍJEMNÁ
ATMOSFÉRA
10 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
enu si převzal ing. Tomáš Tobrman (na snímku vlevo), prezident
klubu. Ředitel ankety Ondřej Gásl (na
snímku uprostřed), předával diplom za
C
1. místo a Jitka Svobodová, marketingová manažerka Sdružení CZECH TOP
100, které je partnerem ankety, plaketu
Symbol úspěšných.
www.czechtop100.cz
Nebát se investovat
Sdružení CZECH TOP 100 a Sport-Press, jenž je
vydavatelem magazínu CZECH TOP 100 FORUM,
byly partnery Čínského investičního fóra.
řed podnikateli a státními představiteli z České republiky a z Čínské lidově republiky vystoupil i předseda Sdružení CZECH TOP 100 Jan Struž. Z jeho
vystoupení vyjímáme: „Nesdílím postoj vyjadřovaný slovy Evropo třes se! Nesdílím
obavy a ustrašený postoj, naopak jsem
rád, že čínští výrobci a investoři svůj tah na
evropský trh zesilují, konkurují a budou konkurovat evropským a globálním firmám. Jedině tato konfrontace nás přiměje k novému myšlení, k novým postupům, k novým
technologiím , k efektivnějším procesům,
k odbourávání byrokracie a k novému přístupu ke vzdělání... Takže přicházejí-li čínské firmy a investice do evropského prostoru, nesmíme se tomu bránit, ale spíš se
naučit, jak s nimi spolupracovat a jak
z toho pro naše podniky a pro naši veřej-
P
nost dostat co nejvíce a jak se o společný
business a zisk podělit...
My Evropané a Západ obecně jsme si nadmíru jistí tím, že vše víme, vše známe. Na příkladu čínské ekonomické expanze je však zřejmé,
že základ materiálního úspěchu je ve filozofii
a v zásadách starších než evropská civilizace.
...Mnozí politici a ekonomové varují před růstem čínských investic v Evropě. V čem se však
liší od investic amerických, francouzských, japonských či ruských? Snad jen tím, že je zatím
méně ohrožují evropské či americké finanční
krize. Těším se, že totéž budu moci říkat o českých investicích v Číně. Umíme to. Už před padesáti lety pomohli čeští zemědělci vybudovat
v Číně zemědělský podnik. Dnes má padesát
tisíc zaměstnanců a je tak bohatý, že si koupil
český pavilón ze světové výstavy Expo 2010.“
ANTONÍN FISCHER
PŘED PADESÁTI LETY POMOHLI ČEŠTÍ
ZEMĚDĚLCI VYBUDOVAT V ČÍNĚ VELKÝ
PODNIK, DNES MÁ 50 000 ZAMĚSTNANCŮ.
NOVINKA
V BANKOVNÍ
LEGISLATIVĚ
Na přelomu roku nabývá účinnosti legislativní novinka,
které vychází ze snah orgánů Evropské unie zvýšit
ochranu klientů bank a v nadcházejícím období jistě
ovlivní činnost bankovních institucí.
Některá z prosazovaných opatření Evropské komise na
posílení ochrany majitelů bankovních účtů se v tomto
roce promítly do české bankovní legislativy zákonem
č. 156/2010 Sb. Jde o jednu ze dvou dílčích novel českého bankovního zákona schválených v tomto roce ještě
minulou Poslaneckou sněmovnou. Tou druhou je harmonizační zákon č. 160/2010, kterým bylo do české legislativy implementováno nařízení Evropského parlamentu
a Rady o ratingových agenturách.
Zákonem č. 156/2001 Sb. byl zvýšen limit pojištění bankovních vkladů podle § 41e odst. 2 zákona o bankách
z dosavadních 50 000 eur na 100 000 eur. Dále se uvedenou novelou zákona o bankách rovněž zkracuje lhůta
pro výplatu náhrad za pojištěné vklady z tří měsíců na
dvacet pracovních dnů od data, kdy Fond pojištění vkladů obdrží od České národní banky oznámení o platební
neschopnosti pojištěné instituce. Toto oznámení musí být
nově vydáno do pěti pracovních dnů ode dne zjištění
rozhodné skutečnosti.
Vedle toho dochází rovněž k navýšení částek a zkrácení
intervalů pro odvody příspěvků jednotlivých pojištěných institucí do Fondu pojištění vkladů, přičemž maximální úroveň rezervy je stanovena na 1,5 procenta objemu pojištění vkladů. Zákon č. 156/2010 Sb. nabyl
účinnosti 5. června 2010, nicméně uvedené změny týkající se výše limitu a lhůty pro vyplácení náhrad nabudou
účinnosti 31. prosince 2010.
Foto Czech Top 100
Martin Kofroň
Vedoucí právník
Advokátní kancelář
KPMG Legal
POHLED DO JEDNACÍHO SÁLU ČÍNSKÉHO INVESTIČNÍHO FÓRA BĚHEM VYSTOUPENÍ
PŘEDSEDY SDRUŽENÍ CZECH TOP 100 JANA STRUŽE
ZÁKONEM Č. 156/2001 SB.
BYL ZVÝŠEN LIMIT POJIŠTĚNÍ
BANKOVNÍCH VKLADŮ
Z DOSAVADNÍCH 50 000 EUR
NA 100 000 EUR.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 11
CZECH TOP 100 Ve společnosti KPMG
Česká republika působíte od jejího založení v roce 1990. Kde vidíte největší posun, jehož české firmy
za posledních dvacet let dosáhly?
Česká ekonomika prošla velmi bouřlivým
obdobím – od transformace na tržní ekonomiku přes vstup do Evropské unie až
po nejnovější ekonomickou krizi. České
výrobní subjekty mezitím získaly řadu
nezbytných zkušeností, nabyly potřebné
sebevědomí a nyní jsou plnoprávnou
součástí globální ekonomiky. Dospěla
i nová generace schopných manažerů,
která je již plně konkurenceschopná
a začíná působit na nejvyšších postech
v mezinárodních společnostech. Krátce
a výstižně řečeno – stali jsme se normální a standardní ekonomikou v tom nejlepším smyslu slova.
MODERNIZOVAT
státní správu
Řídícím partnerem KPMG v České republice byl jmenován Jan Žůrek, jeden ze zakladatelů české kanceláře celosvětové sítě poradenských společností KPMG. Na pozici vystřídal Františka Dostálka,
který společnost vedl od roku 2001 a nadále bude působit na pozici
předsedy a výkonného ředitele KPMG střední a východní Evropa.
12 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
CZECH TOP 100 V celosvětovém hodnocení společnosti Universum jste
se probojovali na druhé místo žebříčku nejatraktivnějších zaměstnavatelů. Čím si vysvětlujete, že právě v období krize jste postoupili
z loňského osmého na letošní druhé místo?
Je to výsledek naší dlouhodobé práce
se studenty a absolventy a také trpělivého budování povědomí o naší značce.
Patříme mezi přední zaměstnavatele
absolventů ekonomických vysokých škol
a velmi si vážíme toho, že nás studenti
takto ocenili. Nabízíme jim dynamické,
motivující a globální pracovní prostředí
a zajímavé a různorodé projekty, na
nichž se mohou podílet. Když se podíváte na věkový průměr všech našich
zaměstnanců, tak jsme stále velmi mladá firma a já jako šéf chci tuto mladou
energii u nás udržet a směrovat ji tím
správným směrem.
www.czechtop100.cz
Foto Věroslav Sixt
CZECH TOP 100 S jakými ambicemi přebíráte vedení společnosti?
Chystáte na úvod nějaké razantní
změny?
Chci navázat na strategii, s níž firmu
vedl můj předchůdce František Dostálek. Nadále se budeme soustřeďovat na
přilákání nejlepších absolventů i zkušených odborníků, abychom mohli klientům
poskytovat špičkové poradenské služby
a nové postupy reflektující tuto mnohdy
turbulentní dobu – ať už se jedná o transakce, restrukturalizace, řízení rizik, zvyšování výkonnosti nebo forenzní služby.
ROZHOVOR
DŮLEŽITÉ JE NEUSTÁLE ZLEPŠOVAT KVALITU LIDSKÉHO
KAPITÁLU. TO ZNAMENÁ KLÁST DŮRAZ NA VZDĚLÁNÍ
A PODPOROVAT TECHNICKÉ STUDIJNÍ OBORY.
CZECH TOP 100 Jaké zaměstnance
CZECH TOP 100 Jako firma se ak-
hledáte? Tedy, jak byste popsal
ideálního pracovníka KPMG Česká republika?
Uchazečům otevřeně říkáme, že to není
práce pro každého. Ideální poradce
musí být schopen podávat skvělý výkon
pod časovým tlakem, neustále se učit, sledovat trendy a novinky, být vždy o krok
napřed. Musí také rozvíjet své takzvané
měkké dovednosti – jednání s obchodními partnery, prezentace, udržování kontaktů, marketing a prodej. Práce u nás
je tou nejlepší praktickou školou. Když
ji zvládnete, můžete si pak troufnout na
jakoukoliv manažerskou pozici.
tivně angažujete v oblasti společenské odpovědnosti. Jak tuto
oblast vnímáte, proč se jí tak věnujete?
Snažíme se neziskovým organizacím pomáhat tak, jak nejlépe umíme – poskytujeme jim zdarma služby, které běžně
nabízíme komerčním klientům. Takováto
pomoc má podle mého názoru skutečný smysl, je vysoce efektivní a vykazuje
dlouhodobý pozitivní dopad. Zároveň
naši zaměstnanci v rámci již tradičních
dobrovolnických dní pomáhají potřebným přímo na místě, nedávno například
při likvidaci následků ničivých povodní
na Liberecku. Kromě toho dlouhodobě finančně podporujeme vybrané neziskové
organizace.
JAN ŽŮREK JE
NÁRUŽIVÝM
SPORTOVCEM, MIMO
JINÉ TAKÉ VÝBORNÝM
HRÁČEM GOLFU
CZECH TOP 100 Jak si podle vás
stojí Česká republika ve srovnání
s ostatními zeměmi regionu střední a východní Evropy?
Česko je malá země, hospodářsky solidně vyspělá, s dobrou infrastrukturou. Ve
srovnání s našimi sousedy jsme na tom
v zásadě podobně, i když bychom samozřejmě našli dílčí rozdíly. Důležité spíše je, že naši konkurenti v boji o investice
se rekrutují z celého světa a především
z dynamické a pro investory momentálně
mimořádně atraktivní Asie. Není to jen
Čína, ale například také Vietnam či Malajsie. Důležité je proto posilovat transparentnost našeho trhu a neustále zlepšovat
kvalitu lidského kapitálu – klást důraz na
vzdělání, podporovat technické obory
a podobně.
CZECH TOP 100 Vnímáte připravované reformy nové vlády jako
příležitost pro nový byznys pro
poradenský sektor?
Jako největší výzvu vidím modernizaci
státní správy, aby náš stát byl schopen
obstát nejen v evropské, ale i světové
konkurenci, přilákat potřebné investory a nabídnout jim průhledné a jasné
prostředí pro podnikání. Zároveň musí
být schopen poskytovat svým občanům
vysoce profesionální, rychlé a efektivní
Jan Žůrek
Je absolventem VŠE v Praze a do
roku 1990 působil v různých výzkumných pracovištích. Od roku
1990 je členem vedení společnosti
KPMG Česká republika, v roce
1993 se stal partnerem odpovědným za daňové poradenství.
V letech 2005–2010 odpovídal za
daňové poradenství v 19 zemích
KPMG střední a východní Evropy
(CEE). I nadále bude působit ve
výkonném výboru KPMG CEE.
Je ženatý, má dva syny a mezi
jeho zájmy patří historická
literatura a sport – především
lyžování, golf a cyklistika.
služby. To vše se musí realizovat za přijatelných a kontrolovatelných nákladů.
Ve všech těchto směrech mohou naši odborníci na zvyšování efektivity, kontrolu
nákladů či řízení rizik státní správě účinně pomoci. A v mnoha případech to již
úspěšně dělají.
CZECH TOP 100 Jaké výzvy, podle
vás jako daňového odborníka,
stojí před českými firmami v oblasti daní?
Ty výzvy leží spíše na straně těch, kdo
daně definují či mění. Sami podnikatelé,
a v tom s nimi souhlasím, si přejí především větší stabilitu a předvídatelnost daňového systému. Když už je třeba něco
měnit, pak to musí být důkladně promyšlené, připravené a dlouhodobě platné.
Našemu daňovému systému obecně chybějí důkladnější příprava a lepší pojistky,
které by bránily prosazování různých
změn, za nimiž jsou často úzké zájmy
některých subjektů.
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 13
ROZHOVOR
EKOLOGICKY
nejčistší výroba
Představte si, že vám někdo poručí, abyste vyráběl něco, k čemu
nemusíte těžit, sklízet, kupovat a dopravovat žádné suroviny, že
nesmíte vytvářet žádný pevný odpad. Jen tak z volného povětří.
Měli byste ho za blázna do chvíle, než by vám došlo, že opravdu lze vyrábět jen tak ze vzduchu.
V roce 1879 založil Carl von Linde podnik
na vývoj a výrobu chladírenských zařízení.
V průběhu stotřicetileté historie se výrobní
program postupně měnil, dominovaly však
technické plyny. Malá lokální firma vyrostla v koncern světového významu. V roce
2006 došlo ke spojení Linde a britské
BOC. The Linde Group se stala jedničkou
na světovém trhu technických plynů s ročním obratem 12,5 miliardy euro. Dnes jejích 55 tisíc zaměstnanců působí ve více
než 70 zemích světa.
Patřit k takovému kolosu je jistě
příjemné.
Určitě, zvlášť když Linde Gas je v mnoha
ohledech vedoucí firmou v oboru.
Na internetu jsem našel více firem
prodávajících vaši produkci.
Ano, jsou to zejména prodejny ProfiHaus,
v nichž lze nakoupit celý sortiment technických plynů naší produkce. Je v nich vysoce
V PRODEJNÁCH
PROFIHAUS NALEZNOU
ZÁKAZNÍCI KOMPLETNÍ
SORTIMENT VÝROBKŮ
LINDE
zduch se nasaje, stlačí, odstraní se
z něj vlhkost, mechanické nečistoty
a oxid uhličitý a ochladí se na extrémně nízkou teplotu, čímž vznikne kapalina. Z té už
potom stačí destilací oddělit kýžené produkty: kyslík, dusík, argon a další vzácné plyny.
Ze stoprocentně obnovitelných, nevyčerpatelných a hlavně bezplatných zdrojů. Přečerpat
do ocelových lahví a hajdy na trh! Tak lze,
samozřejmě velmi zjednodušeně, popsat část
produkce firmy Linde Gas , jejímž generálním
ředitelem je Ing. Petr Choulík, CSc., odpovědný za celý subregion Česká republika, Slovenská republika a Ruská federace.
V
Pane generální řediteli, dříve Technoplyn, potom Linde Technoplyn,
od roku 1995 Linde Gas a.s. Proč
firma třikrát změnila název?
V roce 1991 koupila firma Linde třicet procent podniku Technoplyn, proto Linde Technoplyn a.s. V květnu roku 1995 se společ-
14 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
nost Linde stala jediným vlastníkem. Pak se
v roce 2006 rozhodla pojmenovat podnik
v Čechách stejně, jako se jmenují podniky
patřící do The Linde Group v jiných zemích,
to je Linde Gas. Řekl bych, že to byla dobrá
investice. Už v době národního podniku byl
Technoplyn jedním z největších výrobců technických plynů ve střední a východní Evropě.
Samozřejmě, že skupina Linde nekupovala zajíce v pytli. Dobře znala výrobu, kapacity. Musela však investovat do obnovy
výrobních zařízení, rozvoje distribuce, školení zaměstnanců. Linde Gas investovala do
výroby a distribuce plynů v České republice
14 miliard korun a disponuje největší prodejní sítí technických plynů a příslušenství.
Zákazníci si mohou naše výrobky v Česku
koupit na třech stech místech.
Vraťme se na chvíli k historii koncernu. Linde je velmi stará značka.
Kam sahá její historie?
www.czechtop100.cz
kvalifikovaný personál, schopný nejen prodávat, ale i poradit. To je u našeho zboží velmi důležité. Jsou to naši obchodní partneři.
Poskytuje Linde Gas zákazníkům
ještě jiné služby?
Samozřejmě, protože musíme zaopatřit
zákazníky vším, co v souvislosti s naší výrobou potřebují, musíme jim ulehčit práci
s naším produktem. Například v aplikačním centru v Brně lze simulovat praktické
využití technických plynů, takže zákazník
dostane přesně to, co ve svých podmínkách potřebuje. Optimální aplikace je nezbytná k tomu, aby technické plyny mohly
plnit požadovanou funkci, proto šijeme
na míru. Uvažte, že Linde Gas nabízí přes
sto druhů technických plynů a jejich směsí,
nacházejících uplatnění ve více než třech
stech aplikačních metodách v různých
oblastech. V nové koncepci HiQ je řešení, které dovolí rychle a snadno nalézt
přesné směsi a přístrojové vybavení pro
konkrétní specializovaný obor.
Na začátku jsem vyjmenoval jen ty
obecně známé plyny. V sortimentu
Linde Gas jsou však také speciality.
Program speciálních plynů nabízí řešení
pro nejnáročnější odběratele se zaměřením na optimální kvalitu k určitému konkrétnímu použití v procesech se skutečně vysokými technologickými požadavky.
Speciální plyny jsou využívány ve vědeckých a technických laboratořích, v měřicí
technice, v lékařství. Jde o plyny s nejvyšším stupněm čistoty – nebo naopak přesné
směsi zhotovované na objednávku.
Mluvíme o konečném produktu. Ne
všechny složky některých směsí se
však vyrábějí u vás.
Nebylo by to rentabilní. Na nestandardní
směsi vyráběné na objednávku samozřejmě dovážíme některé složky z výroben
speciálních plynů Linde z jiných zemí Evropy. Výroba směsí potom trvá dva až čtrnáct
týdnů. Jde o výrobu náročnou na přesnost
analýzy a čistotu výchozích surovin.
Pojďme si trochu odlehčit od vážných
věcí. Co takhle balónky na pouti?
Myslíte balongas, plyn speciálně určený
pro plnění většího množství balonků, balonů a vzducholodí. Ten je taky od nás, obsahuje 99,9 procent hélia.
ING. PETR CHOULÍK,
CSC., GENERÁLNÍ
ŘEDITEL LINDE GAS A.S.
HOTOVÉ VÝROBKY
JSOU EXPEDOVÁNY
V TLAKOVÝCH LÁHVÍCH
Zatím míříme spíše do průmyslu
a stavebnictví. Vaše produkty se ale
uplatňují i ve zdravotnictví.
Ano, máme kompletní sortiment plynů
používaných ve zdravotnictví. Jsou zařazeny mezi léčiva, musíme dodržet přísné
požadavky kladené na výrobce léčiv
a splnit specifické požadavky na analytickou kontrolu. Nejvýznamnější skupinou
jsou dýchací plyny, zejména čistý kyslík
a Carbogen, směs kyslíku a oxidu uhličitého. Většina operací se také neobejde
bez anestezujících a narkotizujících plynů. Důležitých je i 150 různých plynů pro
diagnostiku. Dodáváme však také plyny
pro chirurgii, medicinální koupele, kryomedicínu, medicinální lasery…
Stačí, zdá se, že jediné, co neprodáváte, jsou plyny výfukové.
No, mohl bych se ještě zmínit o plynech,
v nichž dozrávají banány, do nichž se balíčkují potraviny…
Ne, já bych jen ještě připomněl, že
Linde Gas vybudoval první vodíkovou čerpací stanici v České republice,
že dál spolupracuje při vývoji vozidel
poháněných vodíkem, že se s předstihem připravuje na dobu, kdy vodík
bude běžnou pohonnou hmotou automobilů a autobusů. Už i tak mám pocit, že váš plyn létá v přístrojích v kosmickém prostoru.
Však ano!
Děkuji za rozhovor!
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 15
renčním prostředí se nám podařilo udržet
dominantní postavení v oblasti číselných
a okamžitých loterií, mezi nejvýznamnější
provozovatele patříme v segmentu kurzového sázení nebo videoterminálů, bezkonkurenční je naše nabídka neloterních služeb.
V segmentu číselných sázek jste stále dominantním
hráčem. Které produkty zde konkrétně nabízíte, o které je největší
zájem? Jaká byla vůbec nejvyšší
výhra ve Sportce?
Zatímco v polovině devadesátých let jsme
nabízeli sedm sázkových her, v současné době je jich pětačtyřicet. Rozhodující
z hlediska tržeb jsou číselné loterie Sportka
a Šťastných 10, největší meziroční přírůstky registrují Euromilióny. Velmi populární
jsou i doplňkové hry Šance, Šance milion
nebo Královská hra. Pokud jde o výhry,
nejvyšší částku – téměř 113 000 000 Kč
– vyhrál jediný sázející v srpnu 2003.
V roce 2002 se jackpot vyšplhal až na
148 500 000 Kč, tehdy se o něj ovšem
rozdělili dva „smolaři“.
CZECH TOP 100
ZÁBAVA, VZRUŠENÍ
A ZAJÍMAVÉ VÝHRY
Společnost Sazka již více než půl století nabízí sázejícím zábavu, vzrušení a zajímavé výhry. Stejnou dobu je největším nestátním poskytovatelem prostředků na veřejně prospěšné účely. Více nám prozradil
generální ředitel JUDr. Aleš Hušák.
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI SAZKA
JUDR. ALEŠ HUŠÁK
CZECH TOP 100 Sazka měla na českém sázkovém trhu monopolní postavení, o které z velké části přišla.
Jak obtížné bylo vyrovnat se s přicházející konkurencí?
Především musím upřesnit, že jsme neměli
monopolní postavení, a to ani před rokem
16 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
1989. I tehdy existovala Československá
státní loterie, loterie provozoval Československý Červený kříž a další podniky…
Rozdíl je v tom, že jestliže počátkem devadesátých let nabízelo sázky a loterie
několik společností, v současnosti má povolení více než 660 subjektů. I v tomto konku-
CZECH TOP 100 Jak se daří kurzovým
sázkám po internetu? Dá se očekávat, že časem zcela vytlačí klasické
sázení přes přepážku?
Na rozdíl od konkurence je pro nás internet od jeho spuštění rozhodující. Na
sazkatip.cz připadá osmdesát až devadesát procent vkladů, které v oblasti kurzových sázek přijímáme. Přesto si nemyslím,
že v dohledné době dojde k zániku kurzového sázení na pobočkách. Na sběrnách probíhá registrace sázejících a důležité jsou i pro výplatu výher, což je jedna
z výhod, které nabízíme oproti nelegálním zahraničním kancelářím. Zatímco
u nich čekají sázející na výhru i několik
dní, na pobočce si ji mohou vyzvednout
v okamžiku, kdy skončí utkání, a vyhodnotíme výsledek.
CZECH TOP 100 Předpokládáme, že
největší částky zákazníci utratí za
sázky na fotbal a lední hokej. Můžete ale uvést, na který konkrétní
zápas (nebo jinou událost) bylo historicky vsazeno nejvíce peněz?
Žebříčku vkladů vévodí fotbal s hokejem,
následují tenis, basketbal a další odvětví.
Nejvíce se sázejí nejvyšší soutěže v nejpopulárnějších sportech, zahraniční fotbalové ligy, anglická, německá, španělská
nebo italská, zámořský hokej, tenisové
www.czechtop100.cz
OSOBNOST
ti, zaplatit složenku, fakturu nebo pojištění,
uhradit zboží, objednané prostřednictvím
internetu… Portfolio těchto služeb se neustále rozrůstá a rozšiřuje se i počet partnerů,
s nimiž spolupracujeme, nedávno například
o Českomoravský fotbalový svaz a Českou
pojišťovnu. Pokud jde o ticketing, neprodáváme pouze vstupenky do O2 areny, ale
i jinam. Celkem jsme již prodali přes 5,7
milionu vstupenek za 2,7 miliardy Kč.
grandslamové turnaje a pochopitelně
olympiády, světové či evropské šampionáty. Doslova raketový start měly tzv. live
sázky, při nichž si můžete vsadit přímo
v průběhu utkání.
CZECH TOP 100 Můžete ve stručnosti představit projekt Casino Sazka?
Projekt Casino Sazka je v pilotní fázi, s jeho
plnohodnotným spuštěním počítáme v případě, pokud by došlo ke změně legislativy. V současné si mohou sázející zahrát
v podobě „for fun“, bez reálných peněz,
třeba poker, black jack nebo ruletu. Zvláštní nabídku připravujeme pro členy věrnostního programu Klub Sazka, kteří budou
moci prostřednictvím portálu poměřit svoje
schopnosti a vyhrát zajímavé ceny
vý přenos byl nahrazen modernějším přenosem satelitním, který umožní zavedení
nových, ještě sofistikovanějších služeb.
Technologickým partnerem je společnost
GTECH Corpoartion, součást Lottomatica
Group, s níž spolupracujeme od roku 1992
a nedávno jsme smlouvu prodloužili do
roku 2022.
CZECH TOP 100 Sazka není jenom
sázení. Je také známá jako distributor vstupenek do 02 areny, ale vyvíjí i další podnikatelské aktivity. Můžete o nich něco říci?
V roce 2002 jsme neprovozovali žádnou
neloterní službu, vloni překročil jejich obrat
deset miliard. Na terminálech si můžete
dobít kredit mobilního telefonu, koupit vstupenku na sportovní, kulturní a další událos-
JUDR. ALEŠ HUŠÁK (1957).
ABSOLVENT PRÁVNICKÉ
FAKULTY UNIVERZITY
KARLOVY V PRAZE.
PRACOVAL MJ. V OBORU
DEVIZOVÉ LEGISLATIVY
STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ, JAKO OBCHODNÍ ŘEDITEL VÝSTAVIŠTĚ
PRAHA NEBO EKONOMICKÝ MÍSTOPŘEDSEDA ČSTV.
PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM
ŘEDITELEM SAZKA, A.S.,
BYL JMENOVÁN V ROCE
1995. OD ROKU 1996
AKTIVNĚ PŮSOBÍ V MEZINÁRODNÍCH LOTERIJNÍCH ORGANIZACÍCH
WLA (WORLD LOTTERY
ASSOCIATION) A EL (EUROPEAN LOTTERIES).
„V ZIMĚ SI RÁD ZAJEZDÍM NA SNOWBOARDU,“
ŘÍKÁ ALEŠ HUŠÁK
CZECH TOP 100 V segmentu sázek
a loterií jde technický vývoj kupředu mílovými kroky. Můžete, alespoň řádově, uvést, kolik finančních
prostředků ročně vkládáte do inovace a obnovy vašeho technologického vybavení? Na co se soustřeďujete především?
Vzhledem ke konkurenčnímu prostředí nemohu uvádět konkrétní čísla. Technologické investice představují v každém případě nemalou položku, o kterou se dělíme s partnerem,
společností GTECH Corporation. Výměnou
telekomunikační sítě jsme završili proces modernizace systému, zahájený v roce 2006.
V jeho rámci jsme v roce 2006 spustili výkonnější centrální systém a v letech 2006 až
2007 vyměnili všech šest a půl tisíce on line
terminálů. Mimochodem, v této souvislosti
jsme museli proškolit téměř dvacet tisíc lidí,
kteří terminály obsluhují.
CZECH TOP 100 Sazka odvádí podstatnou část svých výnosů na veřejně prospěšné účely, především
v oblasti tělovýchovy a sportu. Výše
těchto finančních prostředků se v poslední době stala předmětem mnoh-
CZECH TOP 100 Páteří vaší prodejní
sítě je několik tisíc terminálů po celé
ČR. Pociťujete ještě potřebu zvýšit jejich počet? V čem spočívá význam
výměny komunikační sítě, kterou jste
nedávno dokončili? Chystáte další
rozšíření spektra služeb, jež prostřednictvím terminálů nabízíte?
V současnosti provozujeme – včetně herního systému StarPort – přes 7 500 terminálů. Široká prodejní síť patří mezi naše největší konkurenční výhody. O další zásadní
expanzi neuvažujeme, naopak, před několika lety jsme počet terminálů zredukovali.
Dáváme přednost optimalizaci sítě, umístění terminálů tam, kde chyběly nebo kde
můžeme oslovit nové skupiny zákazníků.
Výměnu komunikační sítě, kterou používáme pro loterní i neloterní služby, jsme
dokončili letos na podzim. Původní radio-
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 17
OSOBNOST
dy velmi vzrušených diskusí. Jaký
je skutečný stav věci?
Akcionářům odvádíme více prostředků než
před výstavbou arény, pravda ovšem je, že
část směřuje na splátky dluhopisů. Často
se zapomíná, že akcionáři zajistili výstavbu arény na základě oficiální žádosti státu
a slibů, které bohužel nebyly dodrženy.
V každém případě platí, že akcionářům odvádíme rok co rok osmdesát až devadesát
procent prostředků, které do společnosti
vložili. Porovnejte to s dividendami jiných
společností a ukažte mi podobný příklad.
Od roku 1994 jsme pro vlastníky, sportovní
a tělovýchovná sdružení, vytvořili čistý zisk
18,5 miliardy Kč a na výtěžku jsme jim odvedli přes 15 miliard Kč.
CZECH TOP 100 V jaké ekonomické
situaci se momentálně akciová společnost Sazka nachází a jaký je výhled do budoucnosti?
Tržní hodnota společnosti je podle nezávislého ocenění přes 15 miliard Kč a podle
Evropského institutu pro výzkum značek
vlastníme nejcennější obchodní značku
v České republice. Výnosy i zisk vzrostly od
roku 1994 více než třikrát, jen za první tři
čtvrtletí 2010 jsme vytvořili čistý zisk přes
miliardu korun. Co se budoucnosti týče, připravujeme řadu novinek v loterní i neloterní
oblasti s cílem maximalizovat tržby, zisk
a odvody akcionářům. Vývoj celého odvět-
ví bude přitom v mnohém záviset na tom,
jaké mantinely nastaví legislativa.
CZECH TOP 100 Jste sám sázkařem?
Pokud ano, jak se vám daří?
Nemohl bych být ředitelem loterní společnosti, kdybych nesázel. Občas si zahraju
v kasinu, sázím číselné loterie, nevyhýbám
se ani sázkám osobním. O něco úspěšnější
jsem v kasinu, v číselných loteriích se moje
výhry pohybovaly maximálně ve stokorunách. Ale stejně jako každý sázející věřím,
že velká výhra ještě přijde…
„NEMOHL BYCH BÝT
ŘEDITELEM LOTERIJNÍ
SPOLEČNOSTI,
KDYBYCH OBČAS
NESÁZEL“
CZECH TOP 100 O2 arena (původně
Sazka Arena) je jednou z nejhonosnějších evropských víceúčelových
hal. Jak jste dnes spokojen s jejím
využitím a o které akce byl historicky největší zájem?
Nejlepší bude, odpovím-li čísly. Až dosud
proběhlo v aréně přibližně 750 velkých
OD JEJÍHO OTEVŘENÍ PROBĚHLO
V 02 ARENĚ PŘIBLIŽNĚ 750
VELKÝCH SPORTOVNÍCH,
KULTURNÍCH A DALŠÍCH AKCÍ.
18 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
sportovních, kulturních a dalších akcí, na
programu se nejvíce podílejí sport, koncerty
a rodinné show. Aréna hospodaří se ziskem
– hospodářský výsledek před zahrnutím úroků, daní a odpisů dosáhl vloni 950 milionů,
provozní výsledek 734 milionů a zisk 19,5
milionu korun. A to přesto, že výstavba ani
provoz arény nejsou nijak dotovány z veřejných rozpočtů. Pro srovnání, průměrná dotace extraligového stadionu dosahuje téměř
dva a půl tisíce korun na sedadlo a rok, což
by v našem případě představovalo dvaačtyřicet milionů. Výstavba a provoz arény přitom již přinesly veřejným rozpočtům téměř
5,4 miliardy Kč. Pokud jde o návštěvnickou
hitparádu, letos jsme zaznamenali posun,
když se mezi koncerty Madonny vklínil veleúspěšný koncert Lady Gaga.
Můžete nám závěrem prozradit vaše záliby a koníčky?
Pokud jde o koníčky, v zimě si rád zajezdím
na snowboardu. Ve volném čase, kterého
není mnoho, si rád pustím zajímavý film
nebo hudbu, zajímá mě vinařství a gastronomie. Rád také cestuji a porovnávám – nejen
v této oblasti – kulturu různých zemí, jejich
zvyky a mentalitu.
PETR DUFEK
CZECH TOP 100
www.czechtop100.cz
Foto Karel Švec
CZECH TOP 100 V čem vidíte největší aktuální problémy tuzemského
sázkového průmyslu? Máte konkrétní představy, jak je řešit?
Věřím, že řadu problémů pomůže vyřešit
nová legislativa. Podporujeme například
sjednocení povinných odvodů na dvacetiprocentní hranici, aby nedocházelo k účelovému drobení společností a finančním únikům.
Není normální, pokud maximálních dvacet
procent odvádějí v České republice pouze
dva provozovatelé včetně Sazky. Legislativa
by rovněž měla zamezit zneužívání odvodů,
zabránit tomu, aby se peníze ztrácely v neprůhledných nadacích nebo byly zneužívány
na marketingové účely. Odvody mají sloužit
veřejně prospěšnému sektoru, nikoli nákupu
reklamy. Stejně tak doufáme, že stát bude
důsledněji vystupovat proti nelegálním provozovatelům ze zahraničí, kteří u nás působí
bez povolení, nepodléhají kontrole a nevztahují se na ně žádné daňové ani odvodové
povinnosti. Na jedné straně tak dochází
k odlivu peněz do zahraničí, na druhé straně
se vytváří nerovné konkurenční prostředí.
VIZITKA
SÍLA TRADICE A POKROKU
Na českém trhu působí od roku 1993 a patří mezi nejvýznamnější
hráče v oblasti obchodu s pohonnými hmotami. SLOVNAFT Česká
Republika se už několik let drží mezi třiceti nejvýznamnějšími firmami České republiky v žebříčku Czech TOP 100.
Igor Adamec
Od října 2009 působí jako jednatel společnosti SLOVNAFT Česká
republika.
Foto archív Slovnaftu
Odborné zkušenosti z oblasti
obchodu s pohonnými hmotami
získal jako obchodní ředitel ve
Slovnaftu na Slovensku (5 let)
a také jako generální ředitel
a ředitel velkoobchodu Slovnaftu
v Polsku (6 let).
LOVNAFT ČR, jako zástupce silné
a tradiční značky, působí na českém trhu ve třech oblastech: velkoobchod
pohonných hmot, provozování vlastní sítě
26 čerpacích stanic a velkoobchod olejů
a maziv. Úspěch společnosti je založen
na budování dlouhodobých a stabilních
vztahů s domácími odběrateli paliv. Velký
podíl na něm má také kvalita produktů,
které pocházejí z bratislavské rafinerie
SLOVNAFT, jež se po své modernizaci
řadí mezi tři nejvyspělejší a nejmodernější
rafinérie v Evropě. V současné době dosáhl SLOVNAFT ČR dvacetiprocentního
podílu na trhu, čili každý pátý automobil
v Česku tankuje produkt SLOVNAFT.
S
VLIV SÍLY SKUPINY MOL
Na relativně malém trhu, kde je v obchodu
s palivy v této době evidentní převaha nabídky nad poptávkou, pomáhá SLOVNAFTU
ČR udržet stabilní tržní pozice promyšlená
marketingová strategie Skupiny MOL, ve
které je společnost integrována. Skupina
MOL za poslední roky právě díky kvalitČlenové Skupiny MOL
ním produktům a efektivní strategii zaznamenala raketový vzestup v regionu. Je to
mezinárodní integrovaná ropná a plynárenská společnost se sídlem v Budapešti,
KVALITNÍ PRODUKTY
POCHÁZEJÍ
Z BRATISLAVSKÉ
RAFINÉRIE SLOVNAFT
s celkovou kapacitou zpracování ropy
23,5 milionu tun za rok. Díky tomu jsou
všechny společnosti skupiny schopny zabezpečit vysokou flexibilitu a hlavně spo-
V SOUČASNÉ DOBĚ DOSÁHL SLOVNAFT ČESKÁ REPUBLIKA
DVACETIPROCENTNÍHO PODÍLU NA TRHU, ČILI KAŽDÝ PÁTÝ
AUTOMOBIL V ČESKU TANKUJE PRODUKT SLOVNAFT.
která zaměstnává více než 34 000 lidí po
celém světě.
Skupina MOL vlastní 5 rafinérií v Maďarsku, Chorvatsku, Itálii a na Slovensku
I U NÁS SE MŮŽEME
SETKAT S ČERPACÍMI
STANICEMI SLOVNAFT
lehlivost a stabilitu dodávek rafinérských
a petrochemických produktů. Na základě
hodnocení nezávislé agentury Sustainable Asset Management (SAM), specializované na globální firemní analýzy, je
Skupina MOL jako první a jediná společnost regionu zahrnutá ve světovém indexu udržitelnosti Dow Jones Sustainability
World Index. V roce 2010 se v mezinárodním porovnání efektivnosti ropně-plynárenských společností už popáté MOL
umístnil na vrcholu řebříčku, sestaveného
John S. Herold Inc. a Harrison Lovegrove
& Company. Z průzkumu mezi mladými
zaměstnanci skupiny ji až 47 % z dotazovaných přirovnalo k rychle se řítícímu
horskému potoku, což jen potvrzuje, že
společnost je také zevnitř vnímána jako
dynamický celek, který se řídí filozofií neustálých změn a rozvoje.
HANA KUKUČKOVÁ
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 19
ROZHOVOR
POTŘEBA KONCEPČNÍ POLITIKY
Odborníci na logistický sektor si mohou pamatovat společnost CS
Cargo jako lokální firmu, která působila výhradně v České republice a zaměřovala se pouze na přepravu materiálu. Tyto časy jsou
již nenávratně pryč. Skupina CS Cargo v současné době operuje
v několika zemích regionu CEE, tisíce jejích nejmodernějších vozidel
dopravují zboží zákazníků po celé Evropě a jednotlivé společnosti holdingu poskytují celou škálu služeb souvisejících s logistickým
procesem, od skladování až po IT podporu vlastními technologiemi.
odle Jiřího Zrůsta, CEO skupiny
CS Cargo, společnost letos naplnila stanovenou růstovou strategii a pro
příští rok očekává další oživení trhu, který
byl postižen následky hospodářské krize.
Nejen o hospodaření skupiny a jejích prioritách, ale i o možných dopadech plánované změny sazeb mýta a spotřební daně
hovořil v následujícím rozhovoru.
P
CZECH TOP 100 Jaký byl rok 2010
pro skupinu CS Cargo?
Jako každé období v životě firmy i rok
2010 s sebou nesl úspěchy i mírná zklamání. Podařilo se nám naplnit stanovenou
růstovou strategii i v turbulentní době vyznačující se útlumem odvětví v době hos-
podářské krize. V současné době rosteme
o cca 20 procent ve srovnání s předchozím
rokem a úspěšně jsme dále rozvíjeli vztahy s klíčovými zákazníky. Rok 2010 se
vyznačoval především stabilizací našich
firemních činností, která navázala na naši
razantní expanzi realizovanou v letech
2007–2009.
CZECH TOP 100 CS Cargo je již několik let silným hráčem na logistickém trhu regionu CEE, máte recept
na budování této pozice?
Dlouhodobě stavíme na třech základních
prioritách, které nám pomáhají dále zvyšovat náš podíl a renomé na trhu. První je
neustálené zvyšování kvality našich služeb,
20 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
SPOLEČNOST CS
CARGO SE VĚNUJE
I KONTEJNEROVÉ
PŘEPRAVĚ
která je klíčová pro řízení firemních zakázek. Druhý element představuje nákladová
základna regionu CEE podpořená širokým
rozsahem a ekonomičností poskytovaných
služeb, což je velmi zajímavé pro naše zákazníky. A právě budování vztahů s nimi
je tím třetím nezbytným pilířem pro další
rozvoj. Pokud máte silné partnerství s klienty, neohrozí jej ani krátkodobé výkyvy
v odvětví.
V čem spočívají tržní výhody široké
škály poskytovaných služeb?
Tok zboží i celý logistický řetězec jsou
dnes naprosto klíčové strategické faktory
pro každý subjekt na trhu. Proto zákazníkům nabízíme široké spektrum služeb, které
tento proces pokrývají od začátku do konce. Firmy v dnešní době silně koncentrují
služby dodavatelů a zejména outsourcují
dopravní a logistické činnosti. Snižují si
tak své riziko spojené s výkyvy na trhu.
TOK ZBOŽÍ I CELÝ LOGISTICKÝ
ŘETĚZEC JSOU DNES KLÍČOVÉ
STRATEGICKÉ FAKTORY
PRO KAŽDÝ SUBJEKT NA TRHU.
www.czechtop100.cz
Jiří Zrůst, MBA
Chief Executive Officer skupiny CS Cargo
Jiří Zrůst působí v sektoru dopravy a logistiky od počátku své
profesní dráhy. Více než 14 let pracoval v různých pozicích
u světové logistické skupiny TNT (později Ceva Logistics),
v závěru jeho působení u společnosti jako CFO pro oblast jižní
Evropy, Středního východu a Afriky. V roce 2001 řídil kompletní
restrukturalizaci společnosti TNT v regionu Austrálie a Jižního
Pacifiku a podařilo se mu během dvou let otočit těžce ztrátovou
firmu do zisku. V roce 2007 úspěšně dokončil největší fúzi v logistickém sektoru mezi TNT Logistics a EGL, čímž vznikla společnost
Ceva Logistics. V dubnu 2009 se rozhodl přijmout nabídku
akcionářů skupiny CS Cargo a vede ji z pozice CEO. Jiří Zrůst je
absolventem Open University Business School v Anglii s titulem
MBA. Je ženatý a má tři syny.
Kdo chce být úspěšný, musí zákazníkovi
nabídnout řešení na míru vyhovující jeho
preferencím. Tím získává výhodu před svými konkurenty.
CZECH TOP 100 Máte za sebou v letošním roce projekty, které považujete za zásadní pro rozvoj firmy?
K růstu naší skupiny přispěla především
další diverzifikace služeb a key account
management s každým zákazníkem. Na
Slovensku jsme úspěšně zavedli zcela nový
distribuční systém pro nápojářský průmysl,
který tamní odborníci považují na jeden
z nejlepších projektů roku. Uvnitř skupiny
jsme se zaměřili především na optimalizaci
firemních procesů a nákladů i na té nejnižší
úrovni řízení a na investice do konsolidace
IT systémů a provozních technologií. Tímto
přístupem jsme chtěli zajistit vyšší kvalitu servisu pro naše zákazníky. Odměnou nám byl
růst i v období dobíhající ekonomické krize.
Foto CS Cargo
CZECH TOP 100 Jak razantně ovliv-
nila krize vaše odvětví?
Velmi výrazně, a to zejména v roce 2009,
i když některé sektory jako retail razantně
zasaženy nebyly. Ve srovnání s regionem
jižní Evropy máme ovšem výhodu možné vyšší konjunktury. Současná výrazně
rostoucí poptávka po logistických a dopravních službách nejen v regionu CEE,
ale i v průmyslových částech Německa
a Francie naznačuje, že příští rok by mohl
být z hlediska našeho odvětví úspěšný. Predikovat jakýkoliv budoucí vývoj je v současné době velmi složité. Myslím si ovšem, že
úspěšní budou pouze ti logistici a doprav-
NEZBYTNOU
PODMÍNKOU PRO
ÚSPĚŠNĚ FUNGUJÍCÍ
DOPRAVNÍ FIRMU
JE MÍT SKLADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
S VOZY S NÁPISEM
CS CARGO SE ŘIDIČI
NA DÁLNICÍCH
SETKÁVAJÍ DENNĚ
dla s nižší emisní normou. Myslím si ovšem,
že všechna opatření je potřeba činit koncepčně a v souladu s dlouhodobě stanovenou strategií, aby nedocházelo k postupné
erozi konkurenceschopnosti nejen české logistiky, ale celého průmyslu. V současnosti
se nacházíme v určitém zlomovém bodu.
Pokud stát nebude v budoucnu investovat
do infrastruktury a intermodálních aktivit,
může být situace velmi kritická.
CZECH TOP 100 Můžete představit
priority CS Cargo pro rok 2011?
I v následujícím roce chceme pokračovat
minimálně v udržení stanovené růstové
strategie. Plánujeme také investice do posílení a modernizace vozové flotily. Chceme
také rozvíjet i další produkty naší skupiny.
Investovat budeme do letecké přepravy
a zkvalitňování doprovodných logistických
služeb tak, aby naši zákazníci dostávali
řešení na míru, která budou vyhovovat
jejich preferencím ještě více než doposud.
V tomto směru jsem optimistou, i když velmi
opatrným.
ANTONÍN FISCHER
ci, kteří budou schopni přizpůsobovat svou
nabídku a zároveň investovat kapitál do takových systémů, jež tuto variabilitu umožní.
CZECH TOP 100 V příštím roce je
plánována změna sazeb spotřební
daně a mýta. Co bude tato změna
znamenat pro logistický sektor?
I regulace může být určitou formou podpory trhu. Plně souhlasíme například s vyšším
zpoplatněním dopravců využívajících vozi-
CS Cargo Holding patří v regionu CEE k vedoucím firmám poskytujícím komplexní dopravní a logistické
služby. Přímo a prostřednictvím společnosti CS Cargo Management, a. s., řídí provozní firmy operující v České
republice (CS Cargo, a. s.), na Slovensku (CS Cargo Slovakia, a. s.), v Polsku (CS Cargo Polska S.A.) a v dalších evropských zemích. Skupina, jež vznikla v roce 1995, dosáhla v roce 2009 obratu ve výši 189,6 mil. EUR
(5,015 mil. CZK). EBITDA skupiny v roce 2009 činila 18,9 mil. EUR (500 mil. CZK). Tato částka řadí holding na
pozici jedné z nejsilnějších logistických společností ve střední a východní Evropě.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 21
STATISTIKY
proti loňské studii MasterCard čes-
O ká centra rozvoje, která se věnovala čtrnácti krajům a čtyřiadvaceti velkým městům, se letos výzkum soustředil
na specifika padesáti českých a moravských měst z hledisek ekonomických, sociálních a ekologických. Počet ekonomických subjektů je klasickým ukazatelem
podnikatelské aktivity, která je pro obyvatele pozitivní v mnoha ohledech (napří-
DO VÝZKUMU
BYLO ZAHRNUTO
NA 50 MĚST.
V HRADCI KRÁLOVÉ
by chtěl bydlet každý
Společnost MasterCard Europe a Sdružení CZECH TOP 100 zveřejnily výsledky třetího ročníku unikátní studie MasterCard česká
centra rozvoje. Byly zpracovány týmem z Vysoké školy ekonomické v Praze pod vedením prof. RNDr. Reného Vokouna, CSc.
POČET EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ
NA 1000 OBYVATEL
1. Praha
390,95
26.
2. Karlovy Vary
346,01
27.
3. Liberec
331,65
28.
4. Cheb
315,95
29.
5. Brno
315,19
30.
6. Zlín
308,15
31.
7. Plzeň
306,18
32.
8. České Budějovice
285,56
33.
9. Příbram
283,69
34.
10. Hradec Králové
279,46
35.
11. Jablonec n. Nisou
276,36
36.
12. Tábor
272,63
37.
13. Olomouc
262,05
38.
14. Pardubice
257,15
39.
15. Šumperk
255,24
40.
16. Uherské Hradiště
252,36
41.
17. Hodonín
246,49
42.
18. Znojmo
246,34
43.
19. Teplice
246,07
44.
20. Trutnov
243,70
45.
21. Opava
241,60
46.
22. Kolín
240,50
47.
23. Děčín
240,45
48.
24. Mladá Boleslav
239,98
49.
25. Písek
238,44
50.
Česká Lípa
Ústí nad Labem
Prostějov
Jihlava
Břeclav
Kroměříž
Ostrava
Třebíč
Sokolov
Valašské Meziříčí
Vsetín
Nový Jičín
Kladno
Frýdek-Místek
Přerov
Havlíčkův Brod
Chomutov
Most
Český Těšín
Krnov
Litvínov
Třinec
Havířov
Karviná
Orlová
Zdroj: ČSÚ, stav k 31. 12. 2009
22 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
237,77
236,51
235,55
233,45
232,54
227,96
227,46
227,20
225,04
224,90
224,29
221,21
216,38
210,70
209,84
209,31
202,29
197,75
196,99
192,82
186,14
175,32
162,79
136,19
135,65
klad z hlediska trhu práce, nabízených
služeb, intenzivních dodavatelsko-odběratelských vztahů). V hodnocení byla tomuto ukazateli přidělena váha 5 %.
Nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele
tradičně dosahuje Praha. Vyšší počet
ekonomických subjektů koreluje s vyšším
zastoupením sektoru služeb, což lze doložit na druhém v pořadí, lázeňském centru České republiky Karlových Varech.
(viz tabulka vlevo dole)
Dopravní dostupnost je předpokladem
realizace řady socioekonomických aktivit.
V současných podmínkách je klíčová silniční
infrastruktura. V průzkumu je silniční dopravní dostupnost reprezentována ukazatelem
doby jízdy k nejbližší dálnici nebo rychlostní
komunikaci, který dostal v hodnocení váhu
12 %. (viz tabulka vpravo dole)
DOSTUPNOST K NEJBLIŽŠÍ DÁLNICI NEBO
RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACI V MINUTÁCH
1.–14. Brno
5
25.–30. Havlíčkův Brod
Břeclav
5
Hodonín
Český Těšín
5
Karviná
Frýdek-Místek
5
Pardubice
Kladno
5
Valašské Meziříčí
Liberec
5
31.–35. Děčín
Mladá Boleslav
5
Litvínov
Olomouc
5
Most
Ostrava
5
Šumperk
Plzeň
5
Třebíč
Prostějov
5
36. Tábor
Teplice
5
37.–40. Česká Lípa
Třinec
5
Opava
Ústí nad Labem
5
Zlín
15.–21. Hradec Králové
10
Znojmo
Jablonec nad Nisou 10
41.–42. Uherské Hradiště
Jihlava
10
Vsetín
Kroměříž
10
43. Chomutov
Orlová
10
44. Písek
Praha
10
45.–46. České Budějovice
Příbram
10
Trutnov
22.–24. Kolín
15
47. Krnov
Nový Jičín
15
48.–50. Cheb
Přerov
15
Karlovy Vary
25.–30. Havířov
20
Sokolov
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
30
35
35
35
35
40
40
45
50
55
55
60
65
65
65
Zdroj: vlastní šetření, stav k 1. 1. 2010
www.czechtop100.cz
Železniční doprava hraje v dnešních podmínkách spíše vedlejší roli. Pro obyvatele v současnosti představuje železnice obecně levnější způsob dopravy
v porovnání se silniční dopravou. V průzkumu je věnována pozornost mezinárodním železničním spojům IC, EC, SC a EN, které představují vyšší kvalitu
cestování, využitelnou na delší vzdálenosti. Tomuto ukazateli byla přiřazena
váha 6 %.
POČET IC, EC, SC, EN SPOJŮ V OBDOBÍ OD
13. 06. 2010 DO 11. 12. 2010
1. Praha
79
20.–50. Jablonec nad Nisou
2. Pardubice
75
Jihlava
3. Ostrava
43
Karlovy Vary
4. Olomouc
41
Kladno
5. Kolín
40
Krnov
6. Brno
36
Kroměříž
7. Břeclav
32
Liberec
8.–9. Děčín
17
Litvínov
Ústí nad Labem
17
Mladá Boleslav
10.–11. Český Těšín
12
Most
Třinec
12
Nový Jičín
12. Karviná
11
Opava
13.–14. Hodonín
10
Orlová
Přerov
10
Písek
15.–16. Valašské Meziříčí
6
Plzeň
Vsetín
6
Prostějov
17. Havířov
4
Příbram
18.–19. České Budějovice
2
Sokolov
Tábor
2
Šumperk
20.–50. Česká Lípa
0
Teplice
Frýdek-Místek
0
Trutnov
Havlíčkův Brod
0
Třebíč
Hradec Králové
0
Uherské Hradiště
Cheb
0
Zlín
Chomutov
0
Znojmo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zdroj: ČD
Dlouhodobá nezaměstnanost představuje jeden z nejproblematičtějších
sociálních jevů v naší společnosti. Závažným nebezpečím při dlouhodobé
nezaměstnanosti je zejména ztráta pracovních návyků se všemi z toho
vyplývajícími důsledky. V celkovém hodnocení dostal tento indikátor váhu
10 procent.
Výdaje na bydlení představují v dnešní době zcela zásadní položku ve výdajové struktuře obyvatelstva. Rozsáhlá bytová výstavba odstranila chronický
nedostatek bytů, který pamatujeme ze socialistické éry, současně však také
nastavila odlišná cenová měřítka. Částka, která je vyžadována za bydlení,
proto hraje významnou roli v celkovém hodnocení kvality života. V provedeném průzkumu získal tento ukazatel váhu 10 procent.
CENA NÁJEMNÉHO U BYTU 3+1
(80 AŽ 100 M2, STAV VELMI DOBRÝ, NEZAŘÍZENÝ)
1. Děčín
5343
26. Přerov
8110
2. Tábor
5900
27. Krnov
8125
3. Havířov
6160
28. Opava
8160
4. Trutnov
6667
29. Sokolov
8225
5. Jablonec nad Nisou 6775
30. Vsetín
8313
6. Břeclav
7000
31. Kladno
8375
7. Most
7167
32. Hodonín
8600
8. Znojmo
7250
33. Česká Lípa
8640
9. Litvínov
7400
34. Ostrava
8820
10. Český Těšín
7425
35.–36. Chomutov
8833
11. Orlová
7483
Valašské Meziříčí 8833
12.–14. Písek
7500
37. Plzeň
8910
Šumperk
7500
38. Jihlava
9000
Ústí nad Labem
7500
39. České Budějovice 9105
15. Příbram
7525
40. Uherské Hradiště 9220
16. Frýdek-Místek
7567
41. Kolín
9284
17. Prostějov
7609
42. Karlovy Vary
10000
18. Třebíč
7625
43. Hradec Králové 10040
19. Karviná
7640
44. Mladá Boleslav 10260
20. Havlíčkův Brod
7667
45. Liberec
10540
21. Třinec
7750
46. Olomouc
10740
22. Cheb
7869
47. Pardubice
11333
23. Kroměříž
8000
48. Brno
11370
24. Nový Jičín
8083
49. Zlín
11475
25. Teplice
8109
50. Praha
16550
Zdroj: vlastní šetření, stav v červnu 2010
Naděje na dožití je komplexní ukazatel, který je odrazem zejména kvality
zdravotní péče, ale i například stavu životního prostředí. V průzkumu dostal
tento ukazatel váhu 12 % (6 % muži a 6 % ženy). Ukazatel není dostupný na
úrovni obcí, proto byl nahrazen výstupem na úrovni okresů. Vzhledem k povaze tohoto indikátoru nelze předpokládat větší zkreslení.
PERCENTUÁLNÍ PODÍL UCHAZEČŮ O PRÁCI EVIDOVANÝCH
DÉLE NEŽ 12 MĚSÍCŮ NA CELKOVÉM POČTU
1. Praha
16,1
26. Brno
33,5
2. Hradec Králové
17,8
27. Nový Jičín
34,1
3. České Budějovice
19,3
28. Příbram
34,5
4. Pardubice
19,7
29. Karlovy Vary
34,9
5. Písek
20,0
30. Cheb
35,6
6. Mladá Boleslav
22,1
31. Teplice
36,2
7. Plzeň
22,6
32. Třebíč
36,9
8. Prostějov
24,3
33. Děčín
37,6
9. Jablonec nad Nisou 24,4
34. Chomutov
37,7
10. Olomouc
24,7
35.–36. Ostrava
37,8
11. Liberec
26,2
Znojmo
37,8
12. Třinec
26,4
37. Šumperk
38,2
13. Zlín
27,3
38. Kroměříž
38,7
14. Tábor
27,5
39. Sokolov
38,8
15. Kolín
27,9
40. Hodonín
38,9
16.–17. Havlíčkův Brod
28,6
41. Krnov
39,8
Trutnov
28,6
42. Vsetín
40,3
18. Břeclav
29,6
43. Ústí nad Labem
40,7
19. Česká Lípa
29,8
44. Most
40,8
20. Jihlava
29,9
45. Český Těšín
40,9
21.–22. Frýdek-Místek
31,9
46. Přerov
41,1
Uherské Hradiště
31,9
47. Havířov
43,8
23. Kladno
32,6
48. Orlová
45,5
24. Opava
33,0
49. Litvínov
47,0
25. Valašské Meziříčí
33,4
50. Karviná
48,0
PŘEDPOKLÁDANÝ DOSAŽENÝ VĚK U MUŽŮ
NAROZENÝCH V LETECH 2004 AŽ 2008
1. Hradec Králové
75,4
26. Znojmo
2. Praha
75,3
27.–30. Cheb
3.– 4. Brno
74,7
Nový Jičín
Plzeň
74,7
Valašské Meziříčí
5. České Budějovice
74,6
Vsetín
6. Jihlava
74,5
31. Kladno
7. Pardubice
74,4
32.–35. Frýdek-Místek
8. Písek
74,2
Hodonín
9.–10. Tábor
74,0
Opava
Třebíč
74,0
Třinec
11. Olomouc
73,7
36. Ústí nad Labem
12. Havlíčkův Brod
73,6
37.–39. Břeclav
13.–14. Mladá Boleslav
73,5
Česká Lípa
Prostějov
73,5
Ostrava
15.–17. Kolín
73,3
40. Sokolov
Šumperk
73,3
41. - 42. Děčín
Zlín
73,3
Krnov
18. Liberec
73,2
43.–46. Český Těšín
19. Trutnov
73,1
Havířov
20.–21. Jablonec nad Nisou 73,0
Karviná
Přerov
73,0
Orlová
22.–23. Karlovy Vary
72,8
47.–48. Litvínov
Uherské Hradiště
72,8
Most
24. Příbram
72,7
49. Teplice
25. Kroměříž
72,6
50. Chomutov
Zdroj: MPSV, vlastní dopočty, stav v květnu 2010
Zdroj: ČSÚ
72,5
72,4
72,4
72,4
72,4
72,3
72,2
72,2
72,2
72,2
72,0
71,9
71,9
71,9
71,7
71,5
71,5
71,3
71,3
71,3
71,3
70,8
70,8
70,7
70,5
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 23
STATISTIKY
PŘEDPOKLÁDANÝ DOSAŽENÝ VĚK U ŽEN
NAROZENÝCH V LETECH 2004 AŽ 2008
1. Jihlava
80,9
26.–27. Kolín
2. Břeclav
80,6
Prostějov
3.–4. Písek
80,5
28.–29. Jablonec n. Nisou
Zlín
80,5
Přerov
4.–7. Hradec Králové
80,4
30.–33. Frýdek-Místek
Praha
80,4
Opava
Třebíč
80,4
Příbram
8.–10. Tábor
80,3
Třinec
Valašské Meziříčí
80,3
34. Cheb
Vsetín
80,3
35.–38. Český Těšín
11.–13. Brno
80,2
Havířov
Olomouc
80,2
Karviná
Pardubice
80,2
Orlová
14.–15. Havlíčkův Brod
80,1
39.–40. Karlovy Vary
Plzeň
80,1
Ostrava
16. Hodonín
80,0
41.–43. Česká Lípa
17. Znojmo
79,9
Kladno
18. Liberec
79,8
Ústí nad Labem
19.–22. Kroměříž
79,7
44. Krnov
Mladá Boleslav
79,7
45.–46. Chomutov
Šumperk
79,7
Sokolov
Uherské Hradiště
79,7
47. Děčín
23.–25. České Budějovice 79,6
48.–49. Litvínov
Nový Jičín
79,6
Most
Trutnov
79,6
50. Teplice
79,5
79,5
79,4
79,4
79,3
79,3
79,3
79,3
78,9
78,8
78,8
78,8
78,8
78,7
78,7
78,6
78,6
78,6
78,3
78,1
78,1
77,9
77,1
77,1
76,9
Zdroj: ČSÚ
Kriminalitu lze označit za klasický sociální problém. Společnost s ní zápolí
od nepaměti a je jasné, že její úplná likvidace je utopií. I z našeho přehledu
však vyplývá, že pro její výskyt jsou důležité další socioekonomické faktory.
Její největší nápad je totiž zaznamenáván v lokalitách s extrémní mírou nezaměstnanosti a ve velkých sídlech s vysokou anonymitou mezilidských vztahů.
Jako indikátor byl zvolen ukazatel počet zjištěných trestních činů obecné
kriminality na 10 tisíc obyvatel, který je sledován na úrovni okresů. Vzhledem
k jeho povaze nelze předpokládat větší zkreslení.
Dostupnost a rozloha veřejné zeleně jsou faktory významně ovlivnitelné
z pozice municipalit. Současně se však jedná o oblast, jež byla a v mnoha
městech dosud je trvale zanedbávána. Rovněž souhlasný postoj části veřejnosti k ekologicky problematickým projektům o mnohém vypovídá. V rámci
průzkumu dostal ukazatel dostupnosti a rozlohy veřejné zeleně váhu 12 %.
DOSTUPNOST A ROZLOHA
ZELENÝCH PLOCH
1.–2. Brno
3
Kroměříž
3
3.–11. Děčín
2,5
Hradec Králové
2,5
Jablonec nad Nisou 2,5
Karlovy Vary
2,5
Liberec
2,5
Ústí nad Labem
2,5
Vsetín
2,5
Zlín
2,5
Znojmo
2,5
12.–34. Česká Lípa
2
České Budějovice
2
Český Těšín
2
Frýdek-Místek
2
Havířov
2
Havlíčkův Brod
2
Chomutov
2
Kladno
2
Kolín
2
Krnov
2
Opava
2
Orlová
2
Pardubice
2
Písek
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
Zdroj: vlastní šetření, stav v červnu 2010
Tuhé emise představují klasický indikátor kvality životního prostředí. Jeho
váha byla stanovena na 3 %. Není dostupný na úrovni obcí, a proto byl nahrazen ukazatelem na úrovni okresů. Vzhledem k jeho povaze nelze předpokládat větší zkreslení.
POČET ZJIŠTĚNÝCH TRESTNÍCH ČINŮ OBECNÉ KRIMINALITY
NA 10 TISÍC OBYVATEL ZA ROK 2009
1. Hodonín
88,6
26. Břeclav
177,4
2. Třebíč
97,1
27. Kladno
185,4
3. Uherské Hradiště 100,3
28. Olomouc
186,9
4. Zlín
108,1
29. Jihlava
190,3
5. Kroměříž
110,0
30. České Budějovice 203,4
6. Šumperk
111,7
31. Karlovy Vary
207,1
7. Havlíčkův Brod
115,8
32. Liberec
228,6
8.–10. Hradec Králové
120,0
33. Jablonec n. Nisou 231,4
Valašské Meziříčí 120,0
34.–37. Český Těšín
247,4
Vsetín
120,0
Havířov
247,4
11. Tábor
122,2
Karviná
247,4
12. Znojmo
126,6
Orlová
247,4
13. Opava
127,3
38.–39. Litvínov
264,1
14. Krnov
140,3
Most
264,1
15. Prostějov
146,6
40. Mladá Boleslav 267,5
16. Pardubice
148,3
41. Kolín
269,0
17. Písek
148,7
42. Plzeň
276,2
18.–19. Frýdek-Místek
149,5
43. Česká Lípa
293,2
Třinec
149,5
44.–45. Chomutov
296,0
20. Přerov
149,6
Ústí nad Labem 296,0
21. Nový Jičín
150,0
46. Příbram
305,5
22. Trutnov
169,6
47. Teplice
307,9
23. Sokolov
170,0
48. Brno
334,2
24. Děčín
173,3
49. Ostrava
471,2
25. Cheb
176,6
50. Praha
572,8
TUHÉ EMISE V ROCE 2007,
V TUNÁCH NA KM2
1. Břeclav
0,0930
2. Znojmo
0,1144
3. Uherské Hradiště 0,1344
4. Kroměříž
0,1612
5. Karlovy Vary
0,1951
6. Hodonín
0,1974
7. Cheb
0,2000
8. Olomouc
0,2326
9. Třebíč
0,2336
10. Hradec Králové 0,2337
11. Havlíčkův Brod 0,2472
12. Česká Lípa
0,2550
13. Prostějov
0,2561
14. Zlín
0,2663
15. Písek
0,2668
16. Příbram
0,3177
17. Krnov
0,3242
18.–19. Valašské Meziříčí 0,3449
Vsetín
0,3449
20. Přerov
0,3472
21. Děčín
0,3536
22. Mladá Boleslav 0,3538
23. Tábor
0,3610
24. Šumperk
0,3809
25. Liberec
0,4267
Zdroj: Policie ČR
Zdroj: ČSÚ
24 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
Plzeň
Praha
Šumperk
Tábor
Teplice
Trutnov
Třebíč
Uherské Hradiště
Valašské Meziříčí
35.–47. Břeclav
Cheb
Jihlava
Karviná
Litvínov
Mladá Boleslav
Nový Jičín
Olomouc
Ostrava
Prostějov
Příbram
Sokolov
Třinec
48.–50. Hodonín
Most
Přerov
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.–45.
Kolín
České Budějovice
Kladno
Jablonec n. Nis.
Trutnov
Praha
Jihlava
Ústí nad Labem
Opava
Nový Jičín
Brno
Plzeň
Pardubice
Most
Litvínov
Chomutov
Sokolov
Teplice
Třinec
Frýdek-Místek
46.–49. Havířov
Český Těšín
Orlová
Karviná
50. Ostrava
0,4359
0,4447
0,4538
0,4575
0,4602
0,4672
0,4674
0,4900
0,5306
0,5381
0,5636
0,8211
0,9070
0,9651
0,9651
1,2156
1,2261
1,2418
1,5973
1,5973
1,8243
1,8243
1,8243
1,8243
8,1320
www.czechtop100.cz
Na základě zvolených indikátorů byl sestaven celkový index kvality života
v 50 největších městech České republiky. Jako město poskytující nejvyšší kvalitu života byl vyhodnocen Hradec Králové. V hodnocení získal 88,83 %.
Z jedenácti sledovaných ukazatelů se ve čtyřech případech umístil Hradec
Králové před druhou Prahou.
Na druhém místě se s minimálním odstupem umístilo Hlavní město Praha
s 88,73 %. Praha dominuje v ekonomické oblasti. Je v ní jednoznačně nejlepší situace na trhu práce.
Na třetím místě se umístilo město Pardubice. Jeho předností je vynikající
napojení na evropskou železniční síť.
Následují Písek, České Budějovice a západočeská metropole Plzeň.
CELKOVÉ VÝSLEDKY
V INDEXNÍCH BODECH
1. Hradec Králové
88,83
2. Praha
88,73
3. Pardubice
85,40
4. Písek
85,39
5. České Budějovice 85,12
6. Plzeň
84,80
7. Mladá Boleslav
84,68
8. Brno
84,23
9. Havlíčkův Brod
84,13
10. Tábor
83,92
11. Břeclav
83,56
12. Kroměříž
83,51
13. Zlín
83,46
14. Liberec
83,31
15. Jablonec nad Nisou 83,19
16. Olomouc
83,02
17. Prostějov
82,99
18. Třinec
82,27
19. Uherské Hradiště 82,06
20. Třebíč
81,78
21. Znojmo
81,66
22. Trutnov
81,64
23. Šumperk
81,45
24. Frýdek-Místek
81,25
25. Valašské Meziříčí 81,24
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Kolín
Děčín
Kladno
Jihlava
Vsetín
Ústí nad Labem
Opava
Karlovy Vary
Český Těšín
Nový Jičín
Příbram
Cheb
Ostrava
Hodonín
Česká Lípa
Teplice
Přerov
Krnov
Havířov
Sokolov
Orlová
Chomutov
Karviná
Litvínov
Most
81,17
81,11
81,02
80,93
80,66
80,54
80,48
80,47
79,29
79,23
79,08
78,54
78,48
78,36
78,23
78,11
77,87
77,65
77,36
76,96
76,67
75,36
74,98
74,26
73,98
Ukazatele byly zvoleny s ohledem na potřebu vymezit obce, které si zachovají maximální rozpočtovou a majetkovou odpovědnost.
Této části průzkumu se zúčastnilo celkem 43 z oslovených 50 největších
měst České republiky: Praha (má specifické postavení s ohledem na skutečnost, že zároveň plní funkce kraje), Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc,
Ústí nad Labem, České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice, Havířov,
Zlín, Kladno, Most, Karviná, Frýdek-Místek, Děčín, Teplice, Karlovy Vary,
Jihlava, Chomutov, Přerov, Mladá Boleslav, Prostějov, Jablonec nad Nisou,
Třebíč, Česká Lípa, Tábor, Cheb, Znojmo, Orlová, Trutnov, Písek, Vsetín, Litvínov, Valašské Meziříčí, Hodonín, Uherské Hradiště, Český Těšín, Krnov, Havlíčkův Brod, Sokolov a Břeclav.
NEJLEPŠÍHO HODNOCENÍ „EKONOMICKÉ KONDICE“ DLE
ZVOLENÝCH INDIKÁTORŮ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ DOSAHUJÍ:
1.
Teplice
76,87
2.
Chomutov
73,13
3.
Cheb
73,08
4.
Prostějov
72,05
5.
Pardubice
65,91
6.
Český Těšín
61,76
Zdroj: vlastní zpracování
Foto Czechtourism a archiv
Pro hodnocení „ekonomické kondice měst“ bylo použito celkem 5 indikátorů, které byly sledovány v letech 2007, 2008 a 2009.
1. Hodnota dluhu na jednoho obyvatele
2. Evidovaná hodnota majetku obce na jednoho obyvatele
3. Podíl běžných příjmů a běžných výdajů
4. Rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů na obyvatele
5. Ukazatel dluhové služby
SICE PROHRÁLI SE SVÝM ARCIRIVALEM, ALE I TAK MOHOU BÝT V PARDUBICÍCH SPOKOJENI
TAKÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU POTVRDILY, ŽE V PRAZE JE BLAZE, LEČ DRAZE
Jedná se o města, která si zachovávají velmi nízké hodnoty dluhu na jednoho obyvatele. Dále jsou schopna vytvářet prostředky pro budoucí investice, což dokládají ukazatele podílu běžných příjmů a běžných výdajů a rozdílu běžných příjmů a běžných výdajů na obyvatele. Také vykazují dobré
údaje, týkající se hodnoty majetku na obyvatele. Žádné ze sledovaných měst
výrazným způsobem v hodnocení nezaostalo.
V rámci studie MasterCard česká centra rozvoje byly dále posuzovány
rozvojové projekty, které daná města realizovala v končícím volebním období 2006 až 2010. Celkem bylo posuzováno 84 projektů, které bojovaly
o titul MasterCard Award of Excellence.
Jím bylo oceněno město Český Těšín, které nominovalo tři kvalitní projekty,
podporující česko-polskou spolupráci. Jednalo se o programy Revitalpark 2010,
Posilování komunikační dostupnosti Cieszyna a Českého Těšína a Integrovaný
plán rozvoje města Český Těšín – „Revitalizace významně postižené městské
části Svibice“. Porota ocenila především komplexnost projektů Českého Těšína
a způsob řešení dané problematiky, stejně jako jejich sociokulturní přínos.
Město Most si získalo přízeň poroty širokým spektrem projektů, přispívajících ke zlepšení kvality života ve městě, za které rovněž obdrželo titul MasterCard Award of Excellence. Konkrétně byly pozitivně hodnoceny projekty
Business games – podnikatelské kompetence do škol, Cobra-man a Integrovaný plán rozvoje města Mostu – deprivované mostecké zóny a občanské
soužití. Tyto záměry podporují podnikání a začleňují sociálně slabší skupiny
s ohledem na vysokou nezaměstnanost ve městě.
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 25
MANAŽERKA
VŠE VYŘIZUJI
OKAMŽITĚ
Společnost Kinnarps zařizuje kanceláře a pracovny převážně náročným manažerům. Pracovna ředitelky české pobočky švédské společnosti
Kinnarps Petry Vrabcové, štíhlé, mladé, příjemné
černovlásky, je velmi jednoduše zařízena. Byla
ideálním prostředím pro náš rozhovor.
Také tam máte nějakou sošku.
To je indonéský bůžek, kterého mi přivezla
kamarádka z dovolené. Pro štěstí.
Dnešní doba právě nepřeje hledání
zaměstnání. Jak jste si našla svou
práci vy? Hledala jste dlouho?
Trefila jsem se hned napoprvé. Po ukončení
střední školy jsem se potřebovala zdokonalit
v angličtině, tak jsem nějakou dobu strávila
jako au pair v Anglii. Po návratu domů jsem
hledala práci. Společnost Kinnarps tehdy
v České republice začínala a hledala uchazeče na místo asistentky. Zkusila jsem to a uspěla.
Byl to náročný pohovor?
Už si ani nepamatuji. Přijímala mne tehdejší
asistentka ředitele. Poté mě jen mému novému
šéfovi představila.
Ten už se vás na nic neptal?
Dobrý šéf má dobrou asistentku, takže jejímu
doporučení důvěřuje.
ŘEDITELKA ČESKÉHO
ZASTOUPENÍ
SPOLEČNOSTI
KINNARPS
PETRA VRABCOVÁ
Petro, není vaše pracovna na ředitel-
Ředitelka při práci stojí jako truhlář
Teď jste sama šéfkou. Stálo vás to
ku firmy až příliš skromná?
u ponku?
hodně úsilí?
Je tu vše, co potřebuji. Stůl, u něhož mohu stát,
Proč ne? Je to v režimu, v němž hodně času
Stálo. Pracovala jsem na sto procent, chtěla
telefon, notebook. Ještě bych si ráda pověsi-
sedím s klienty u nich nebo na pracovních
jsem, aby byla má práce kvalitní a abych se
la na stěny fotografie krajiny. To mám ráda.
obědech, velmi praktické. A zdravější! Práce
osvědčila. Musela jsem se naučit spoustu no-
Hodně času trávím na obchodních jednáních
jde rychleji.
vých věcí. Víte, pocházím z Podkrkonoší, tam
mimo budovu. A pokud jde o styl, moje pracov-
si lidé váží příležitosti a práce.
na není vzorkovna, která by měla zákazníky
Máte skoro prázdný stůl! Vypadá to,
ovlivnit. Každý má jinou představu o prostředí,
jako byste měla všechno hotovo.
Až jste se vypracovala.
v němž by chtěl pracovat, jiný vkus. Nejdůleži-
Spousty papírů nepředstavují množství
A přesvědčila jsem se, jak je důležité vypra-
tější je účel, z toho vyplývá vše ostatní.
práce, ale především nevyřízené resty.
covat se od píky. To je ta nejlepší škola. Po-
Vše je třeba vyřizovat okamžitě. Počítač,
znala jsem firmu a její zaměstnance i práci na
Řekla jste: Stůl, u kterého mohu stát?
telefon, diář. To je vše, co manažer na
všech stupních, vím, co a jak se má udělat,
Ano! Výborná věc, stisknutím tlačítka vyjede
svém stole potřebuje. Pokud mezi nimi leží
kolik úsilí a času to vyžaduje…
deska vzhůru. Společnost Kinnarps nabízí
složka, je to jen ta, v níž jsou návrhy řeše-
polohovatelné stoly pro práci vsedě i vestoje.
ní interiérů pracoven zákazníka, kterého
Myslíte, že manažer musí vědět, jak
Konec bolavým zádům.
očekávám.
se co v jeho firmě dělá?
26 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
www.czechtop100.cz
Rozhodně je to velká výhoda. Velké nadná-
připravili jeden jediný, tedy ten nej-
rodní společnosti si takových zkušeností u za-
lepší návrh.
městnanců váží. Něco lze dohonit školením,
Ty návrhy se neliší v objektivních kritériích, v er-
ale zdaleka ne všechno. Takové zkušenosti
gonomii, v účelnosti jednotlivých prvků a se-
jsou základem správných rozhodnutí i auto-
stav, umístění v místnosti. Interiéry jsou navrho-
rity uvnitř firmy i před zákazníky.
vány tak, aby umožňovaly nejvyšší efektivitu
práce a přiměřené pohodlí. Ne nepodstatným
NA VÝKON A ZDRAVÍ
PRACOVNÍKŮ MAJÍ VLIV
I POUŽITÉ BARVY
z celého světa. Náš krásný showroom, město
Praha a celá Česká republika se všem velmi líbí,
chutná jim česká kuchyně a pivo, cítí se tu dobře.
Česká pobočka společnosti Kinnarps
KANCELÁŘE A DALŠÍ
PRACOVNÍ PROSTORY
NEMUSEJÍ BÝT
BEZÚTĚŠNĚ NUDNÉ
je v Praze dvanáct let. Neuvažujete
o regionálních zastoupeních v dalších
Máte autoritu?
kritériem je i bezpečnost a hygiena práce. Dů-
Myslím, že ano, ale to je spíše otázka pro
ležité je také subjektivní vnímání, zejména tva-
Ano, rozvíjíme náš byznys i v regionech, začali
mé spolupracovníky. Moji kolegové ve firmě
ry, barvy a jejich odstíny. Vkus je velmi indivi-
jsme Brnem a Ostravou. Přijali jsme nové kolegy
vědí, že se nic nedá lidově řečeno okecat.
duální záležitostí. Ale i v tomto směru můžeme
z Moravy, spolupráce zatím funguje dobře. Pře-
Proto také spolu dobře vycházíme.
zákazníkům poradit, protože například i barvy
ce jen, každý region má své odlišnosti. Do jisté
mají vliv na výkon a zdraví pracovníků. Vždy
míry se liší nejen představy a zvyky v organizaci
však samozřejmě platí, náš zákazník náš pán…
a stylu práce, ale i způsob jednání a obchodo-
Setkáváte se s lidmi, kteří nevědí,
vání. Řekla bych, že úsloví „doma je doma“ platí
co a jak chtějí, ale předpokládají, že
dostanou to, co by chtěli, kdyby věděli, co chtějí? Abyste jim vyhověla,
musela byste být psycholožkou, architektkou, výtvarnicí, designérkou,
ergonomkou, ekonomkou…
místech České republiky?
ZJISTILA JSEM, JAK JE DŮLEŽITÉ SE VYPRACOVAT OD PÍKY.
TO JE NEJLEPŠÍ ŠKOLA.
Ne, ne! Našim úkolem je ukázat klientům, že
i v obchodě, že se lépe domlouvá Ostravan
s Ostravanem, než Ostravan s Pražanem.
Na závěr bych se vás rád zeptal, kde
jste strávila poslední dovolenou?
Tři týdny v Indii, krásná a zajímavá dovolená!
u nás mají všechny tyto profese k dispozici,
Kolikrát se stane, že si klient nevybere?
a to v nejvyšší kvalifikaci. Velmi nám pomáhá
Takový případ nepamatuji. Ale když mi klient
zázemí a tradice naší společnosti, u nás klient
zavolá a začne hovor pozvolna, třeba větou
s kvalitou našich služeb předem počítá. Máte
„Dobrý den, máte na mne chvíli čas…“, tak už
pravdu v tom, že mnozí nemají představu
tuším, že se asi dočasně zhoršila jeho finanční
o tom, jak by jejich kanceláře měly být účelně,
situace a že se obchod odkládá na lepší časy.
A jak cestujete? Bussines class, taxíky, luxusní hotely?
SÍDLO ČESKÉHO
ZASTOUPENÍ
SPOLEČNOSTI
KINNARPS
Naopak! Turistická třída, vlaky, autobusy, batůžky. Z taxíku Indii nepoznáte!
ANTONÍN FISCHER
efektivně, esteticky i hospodárně zařízeny. Pro
zadání nám stačí informace o předmětu podni-
Nebo že našel někde něco lepšího?
kání, počtu a pracovní náplni lidí, kteří budou
Takovou myšlenku si nepřipouštím.
Foto Antonín Fischer
v kanceláři pracovat, o tom, k jakým různým
účelům se budou místnosti využívat. Na zákla-
Jak často používáte pevnou linku?
dě toho naši odborníci připraví několik návrhů
Na pevnou linku mi převážně volají moji nad-
k výběru. Odborně řečeno nabízíme komplex-
řízení ze Švédska, takřka vůbec nepoužívají
ní bezplatný servis v průběhu celého projektu
mobily. Jsou velmi spořiví.
a specializované poradenství při efektivizaci
všech kancelářských procesů.
Jak často k vám jezdí nadřízení ze
Švédska?
Jak si z několika návrhů zpracova-
Samotní vedoucí představitelé managementu
ných odborníky laik vybere? K od-
k nám zavítají několikrát do roka. Ale pořádáme
borníkům přece jdu proto, aby mi
u nás častá školení a setkání pro zaměstnance
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 27
ROZHOVOR
STÁT A INFORMAČNÍ
ICT Unie o.s. je profesní sdružení firem z oboru
informačních technologií a elektronických komunikací a dalších podnikatelských a vzdělávacích
subjektů. Jejím cílem je zvýšit vnímání důležitosti
zavádění a využívání moderních informačních
technologií včetně vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací v České republice.
CT Unie sdružuje osm desítek firem,
jejichž roční obrat představuje více
než 220 miliard korun. Daně, sociální
a zdravotní odvody jsou na úrovni desítek
miliard. Přitom ICT průmysl není v České
republice definován, statisticky vykazován,
nezastupuje ho žádná státní instituce. Formálně jako by neexistoval. Přesto o něm
podnikatelské subjekty, odborná veřejnost,
stát i občané vědí a denně s ním pracují.
ICT Unie se proto rozhodla vypracovat
strategii z pohledu existujících či potencionálních bariér rozvoje ITC průmyslu. V této
souvislosti jsme požádali o rozhovor prezidenta ICT Unie Svatoslava Nováka.
I
CZECH TOP 100 Jak vidíte atraktiv-
nost České republiky pro umístění služeb s vysokou přidanou hodnotou?
Stručně řečeno: podle mezinárodní studie
společnosti ATKerarney hodnotící GSL Index byla Česká republika v roce 2004 na
pro vstup přímých zahraničních investic právě v tomto oboru.
CZECH TOP 100 A důsledky?
ICT sektor je významným činitelem ekonomického růstu a vzniku pracovních míst
v hospodářství EU. ICT přispívá padesáti
procenty k růstu produktivity a představuje
klíčový zdroj inovací a nových podnikatelských příležitostí. Stagnace ICT rovná se
stagnace těchto ekonomických nástrojů.
CZECH TOP 100 Jaká je u nás nyní
situace?
V České republice převládá širokopásmové
připojení na bázi ADSL, bezdrátové připojení technologiemi WiFi a CATV. Držíme evropský rekord v počtu WiFi připojení, protože
trh musí obejít investiční zdrženlivost velkých
operátorů. Výstavba moderních přístupových
optických sítí (NGA) je v počátcích, dochází k ní jen v omezených oblastech, investují
NENÍ TO BOJ. ICT NEMÁ NEPŘÁTELE. JE TO TRPĚLIVÉ
KAŽDODENNÍ VYSVĚTLOVÁNÍ, ARGUMENTOVÁNÍ
A ZÍSKÁVÁNÍ. NĚCO JAKO PĚSTOVÁNÍ BONSAJÍ.
čtvrtém místě, v roce 2007 klesla na šestnáctou a v roce 2009 až na dvaatřicátou
pozici mezi padesáti hodnocenými zeměmi.
CZECH TOP 100 Co je příčinou tako-
vého stavu?
Postupné zhoršování základních kritérii.
Propad indexu finanční atraktivnosti, za jehož zhoršením můžeme vidět růst nákladů,
vyvolaný zhodnocováním české měny, růstem cen a mezd. Nerostou rovněž indexy
kvalifikační přitažlivosti a podnikatelského
prostředí. Neexistuje žádná státní motivace
28 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
jen menší hráči s lokální působností. Vysokorychlostní internet naráží na nedostatek
dostupných frekvencí. Pro zlepšení pokrytí
venkovských oblastí se nevyužívají možnosti
dané fondy EU. Důvodem jsou i neadekvátně
nastavená pravidla. Pro operátory není snadné podmínkám vyhovět. Prozatím neexistuje
státní strategie pro vysokorychlostní internet.
Orgány územní samosprávy přistupují k výstavbě metropolitních sítí bez jasné koncepce.
Podnikání v elektronických komunikacích je
v rámci EU významně regulováno a v ČR ještě přistupuje zbytečná administrativní zátěž.
CZECH TOP 100 To jste nyní vylil hodně černé barvy. A vypadá to, že
hlavní brzdou je stát, respektive administrativa EU. Co s tím chce ICT Unie
udělat?
Je to mix všech možných vlivů. Je nutné přesvědčit politiky a úředníky, že současné úzké
pojetí angažovanosti státu v rozvoji informační společnosti je nedostačující, že svobodná iniciativa občanů a podnikatelů v tomto
oboru nemá dostatečný prostor. Představa
neangažovaného státu tam, kde má hrát prim
svobodná iniciativa, zní konzervativnímu a liberálnímu podnikateli lákavě. Nicméně pro
formulování strategie informační společnosti
je lépe být pragmatický než ideologický.
Můžeme se tisíckrát zapřísahat, že vládní
protekcionismus a přetahování investorů pomocí ekonomických pobídek je v rozporu
s hlásanými principy volné soutěže. Pokud
však budou okolní vlády tato opatření uplatňovat a úspěšně umisťovat na svém území
nejen nové investice, ale dokonce i stěhovat
kapacity, které už byly v České republice usazeny, potom je jakýkoliv ideově čistý přístup
neobhajitelný.
CZECH TOP 100 Jak to lze změnit?
Přes argumenty. Zmapovali jsme úzká místa
a bariéry, které rozvoji informační společnosti brání. Analyzujeme, kdo může tyto
bariéry nejrychleji a nejefektivněji odstranit.
Občan, podnikatel, vláda? Nebo každý
něco? Hledáme odpověď, kde jsou rezervy v soukromé iniciativě občanů a podniků,
kde naopak chybí nebo přebývá v negativním slova smyslu iniciativa veřejné správy.
CZECH TOP 100 Už rozumím tomu,
že se ICT firmy potřebovaly sdružit
do unie. Každá samostatně by sotva něco prosadila.
ICT Unie vznikla letos v lednu spojením dvou
asociací. SPISu – Sdružení pro informační
společnost a APVTS – Asociace provozovatelů telekomunikačních sítí. Obě tu působí již
deset let a už něco mají za sebou.ICT Unie
musí svým způsobem nahrazovat i to, že ICT
průmysl nemá v současné exekutivě adekvátní zastoupení. Kompetence jsou roztříštěny
mezi více ministerstvy. Na ministerstvu průmyslu a obchodu nemá zastoupení v úrovni
náměstka jako jiná významná odvětví. V této
souvislosti musím znovu připomenout oněch
www.czechtop100.cz
CZECH TOP 100 Sám jste navodil myšlenku, že možnosti ICT se rozvíjejí rychleji, než je stačí veřejnost, úředníci
a politici, používající počítač jako psací
stroj a prostředek k surfování na internetu, pochopit a vstřebat. Řekl bych,
že je to i problém generační, že vše se
změní s nástupem mladé počítačové
generace.
Tomu rozumím. A chápu, že lidé pohybující se
v ICT průmyslu jsou o pár kroků napřed. Vy
zase musíte pochopit, že jsou netrpěliví. Nechtějí čekat, protože kdo čeká, ten se nedočká.
Ale taky bych nebyl až tak optimistický, pokud
jde o generaci, kterou jste nazval počítačovou.
Jde o úroveň a zaměření našeho vzdělávacího
systému, o základní vybavenost absolventů základních, středních a vysokých škol z pohledu
ICT průmyslu. Školy připravují mnoho IT oborů,
chybí však užší specializace zejména v oblasti
programátor zpracování dat, IT a telco specialisté. Chybějí odborníci na aplikované ICT.
Všeobecné vzdělání neodpovídá potřebám
informační společnosti, existuje malé propojení s praxí. Velmi málo firem úzce spolupracuje
s akademickou půdou a využívá jistého nadšení kreativních studentů. Ministerstvo školství
by mělo ve spolupráci s ICT průmyslem přiblížit
koncepci vzdělávání reálným potřebám trhu.
Proto chceme zintenzivnit dialog se vzdělávacími institucem, pomáhat vysokým školám našimi
odborníky od přednášek až po vedení diplomových prací, umožnit studentům praxi v oboru během studia. Mohu se pochlubit, že dnes
jsou již členy ICT Unie tři fakulty ČVUT, Fakulta
elektrotechniky Univerzity Pardubice a několik
odborných středních škol. To je to propojení,
kterému se věnujeme jako jedné z významných
cest ke zlepšení situace ICT v oboru i ve státě.
SPOLEČNOST
Foto archiv
220 miliard ročního obratu a desítky miliard
v odvodech a v daních. Ale státu chybí i jasná strategie podpory ICT průmyslu a investic
do této oblasti. Abyste to správně pochopil,
my nekritizujeme, my si nestěžujeme, my konstatujeme a snažíme se najít a prosazovat řešení výhodná i pro stát. Hovoříme i s politickými stranami, s poslanci a senátory. Není to
lobbing, když jim přineseme konkrétní čísla
o ekonomické výkonnosti ICT především ve
formě daně ze zisku, daně z příjmu a počtu
vytvářených pracovních míst. Formulujeme
definice problémů a návrhy řešení. To jsou
věcné argumenty, které konstruktivní lidé
musejí brát vážně v úvahu. Musím říci, že
s ministrem Kocourkem jsme pokročili v jednáních a naslouchá nám.
CZECH TOP 100 Jak jsou firmy sdružené v ICT Unii spokojené s využívá-
ním potenciálu ICT služeb sektorem
veřejné správy?
Tento potenciál s rozvojem techniky rychle
roste a je logické, že žádná státní správa
s ním nebude moci i z finančních důvodů
držet krok. Ale přesto tvrdíme, že je dosud zpřístupněna jen malá část registrů.
U jiných zdrojů informací v držení veřejné
správy je přístupnost takřka nulová. Praktická využitelnost registrů v denním životě je
omezena tím, že mají jen informativní charakter. Dost se nevyužívá potenciál elektronických daňových dokladů ve veřejné správě. Celkově nízký je stupeň eGovernance,
takřka zcela je nevyužitý potenciál ICT
v oblasti zdravotnictví, v němž by dokonce
mohl pomáhat k odhalování různých černých děr na peníze a najít možnosti úspor
při zachování úrovně léčebné péče. Tudíž
by se sám zaplatil.
SVATOSLAV NOVÁK
JE PREZIDENTEM ICT
UNIE O. S.
CZECH TOP 100 Je to těžký boj?
Není to boj. ICT nemá nepřátele. Je to neustálé trpělivé každodenní vysvětlování, argumentování, přesvědčování, získávání. Něco
jako pěstování bonsají. Trvá to dlouho, vyžaduje to péči, ale nakonec to vyroste.
CZECH TOP 100 Jste optimista?
Kdybych nebyl optimista, nemohl bych funkci prezidenta ICT Unie vykonávat ani den.
CZECH TOP 100 CZECH TOP 100 FORUM vám drží palce.
Díky, ale držení palců moc nepomáhá. Věnujte se prosím častěji problematice ICT. Myslím,
že právě vaši čtenáři patří k těm, kteří rozvoj
informační společnosti mohou významně
ovlivnit.
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 29
DOPRAVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
NAUČIT ŘIDIČE JEZDIT
bezpečněji a hospodárněji
Hledání nových přístupů, vedoucích ke snížení počtu nehod v silniční dopravě, je velkým celoevropským úkolem. Společnost DEKRA Automobil
a.s. u nás nabízí jako první standardizované schéma pro školení řidičů.
Více jsme se dozvěděli od generálního ředitele Ing. Zikmunda Mróze.
kciová společnost DEKRA Automobil převzala iniciativu v podpoře
bezpečného řízení silničních nákladních
vozidel. Po dohodě se sdružením ECTA
(Sdružení pro přepravu chemických látek
v Evropě) nabízí, jako první v České republice, program školení BBS (Behavior
Basic System). Jedná se o standardizované a celoevropské školicí schéma pro pravidelné školení řidičů, které se zaměřuje
na zvýšení bezpečnosti v průběhu dopravy. BBS se hodnotí jako nejlepší metoda
pravidelného školení řidičů a je mj. také
podmínkou pro udělení certifikátu SQAS
(systém pro vyhodnocování bezpečnosti
a kvality).
„Kurz BBS se skládá z teoretické
a několika praktických částí,“ vysvětluje
Ing. Zikmund Mróz, MBA. „Stěžejní částí
kurzu je praktická jízda v reálném silnič-
A
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI
DEKRA AUTOMOBIL
ING. ZIKMUND MRÓZ,
MBA
30 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
ním provozu, během které lektor pozoruje
řidiče při řízení a manévrování. Hodnotí
jak silné, tak především slabé stránky
řidičských dovedností, které budou následně předmětem zdokonalování. Součástí školení je vypracování komplexního
hodnocení způsobilosti řidiče včetně jednotlivých zlepšovacích plánů. Pozornost
se věnuje veškerým slabým místům, které
daný řidič v jednotlivých parametrech
vykazuje. Toto školení se po třech letech
opakuje.“
Dalším velmi zajímavým projektem
společnosti DEKRA Automobil a.s. v oblasti bezpečnosti silniční dopravy je
certifikace uložení a zajištění nákladu.
Touto řadou subjektů opomíjenou problematikou se zabývá již řadu let. Za tu
dobu její zaměstnanci nasbírali mnoho
teoretických, ale i praktických zkušeností.
Vše začíná po vzájemné dohodě se zákazníkem a shrnutí veškerých požadavků
na přepravu. Následně je vypracována
podrobná analýza, obsahující podklady
pro volbu vhodného zajištění. Ta zahrnuje prozkoumání dosavadního stavu zajišťování a užívání upínacích prostředků,
druh a množství používaných přepravních
jednotek, fotodokumentaci nákladu doplněnou o přesné rozměry a hmotnost, mechanické vlastnosti přepravovaných kusů
a další důležité informace. Na základě
této analýzy DEKRA Automobil a.s. navrhne ideální způsob uložení a zajištění
nákladu. Poté je vydán certifikát s podpisem a zobrazením daného zajištění jak
v češtině, tak v mezinárodním jazyce (ori-
www.czechtop100.cz
▪ Defenzivní jízda
Místo konání školení
Účelem školení je naučit řidiče přemýšlet o problémech se kterými se
v silničním provozu pravidelně setkává, o tom jaké nebezpečí hrozí
ostatním účastníkům silničního provozu a jak přizpůsobit své chování
vůči ostatním s maximální bezpečností. Hlavním úkolem školení je naučit řidiče , aby se do krizové situace vůbec nedostal a nemusel ji řešit.
Školení zajistíme přímo ve Vaší společnosti případně v naší učebně na adrese:
DEKRA Automobil a.s.
Türkova 1001
Praha 4 – Chodovec
FORMA ŠKOLENÍ:
Školení se skládá ze dvou částí. Z teoretické části, která probíhá na učebně
pro všechny účastníky společně a z praktické části, kde je již věnována individuální péče každému účastníkovi. Praktická část je rozdělena do dvou
fází, kdy v první fázi probíhá praktická jízda ještě před teoretickou výukou
bez zásahu instruktora a druhá jízda probíhá po absolvování teoretické
části již se zásahem instruktora do průběhu jízdy.
bude v cíli stejně jako při jízdě brzdaplyn plné stresu. Významným příspěvkem
společnosti DEKRA Automobil a.s. k zachování kvality životního prostředí je jedna z mnoha činností pracovníků Typové
zkušebny vozidel. Zabývají se přípravou
podkladů a zkouškami zařízení na dodatečnou úpravu spalin vznětových motorů,
tzv. zachycovačů částic. Protože v ČR
emisí nedá očekávat obrat, je zkušebna
vozidel společnosti DEKRA Automobil
a.s. jako pověřená zkušebna ministerstva
dopravy již teď připravena poskytnout
žadatelům o schválení příslušný servis pro
typové schvalování dodatečných montáží
zachycovačů částic.
Co se týká ekologických plaket, neboli „ekoplaket“, DEKRA Automobil a.s.
OSNOVA ŠKOLENÍ:
Teoretická část
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
úvod
než vyjedeme...
proč jezdit defenzivně, dopravní nehody
vlastnosti řidiče z pohledu chování v silničním provozu
charakteristické rysy jednotlivých skupin účastníků silničního provozu
zásady defenzivní jízdy v různém dopravním prostředí (město, dálnice…)
zásady defenzivní jízdy v různých dopravních situací (předjíždění, křižovatky..)
zásady defenzivní jízdy za různých klimatických podmínek
znalost jízdních vlastností vozidla
systémy přispívající bezpečnosti v silničním provozu
řešení modelových situací formou diskuse
závěr
Praktická část
▶ jízda před teoretickou výukou bez zásahu instruktora do průběhu jízdy
▶ jízda po absolvování teoretické výuky se zásahem instruktora do průběhu jízdy
Cena (včetně DPH)
▶ Cena školení 4 284 Kč
Foto DEKRA Automobil
DEKRA Automobil a.s.
Středisko pro přepravu nebezpečných věcí ADR, RID, ADN-R
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
tel: +420 267 288 330, fax: +420 267 288 310
e-mail: [email protected], http:// www.dekra-automobil.cz
ginál certifikátu musí mít řidič při přepravě
u sebe).
Dalšími projekty, jimiž se DEKRA Automobil a.s. snaží zlepšovat bezpečnost
silniičního provozu, jsou školení defenzivní a hospodárné jízdy. „Defenzivní
pro nás znamená bezpečně, ekonomicky, hospodárně, s dopadem především
na spotřebu, ekologii a bezpečnost.
Učme řidiče jezdit tak, aby se do krizových situací vůbec nedostali a nemuseli
je řešit. Způsob jízdy je spojený s psychikou řidiče. Proto je mottem školení věta
Jezdi hlavou! Takové školení se pochopitelně nemůže odehrávat jen v učebnách.
Vezmeme kamion a jdeme do provozu.
A v něm interaktivní formou působíme
na řidiče v duchu výše uvedených zásad!
Velký vliv mají i klimatické podmínky.
Tato školení jsou certifikovaná pro celou
Evropu,“ říká generální ředitel Ing. Zikmund Mróz, MBA.
Vedle bezpečnosti provozu se školení
zabývá také problematikou hospodárné
jízdy. Provozní náklady vozidla jsou obzvláště v dnešní době dost vysoké a každý rozumný podnikatel se snaží o jejich
snížení. Jejich významnou položku představuje spotřeba pohonných hmot. Je
také jednou z mála, kterou řidič může
svou jízdou ovlivnit. Je proto zapotřebí
ho naučit matematicky si zdůvodňovat,
že když pojede na třetinu plynu, časově
JDEME PŘÍMO DO SILNIČNÍHO PROVOZU.
A V NĚM PŮSOBÍME NA ŘIDIČE: CHOVEJ
SE SLUŠNĚ, NEBUĎ AGRESIVNÍ!
DEKRA AUTOMOBIL
SE ROVNĚŽ ZABÝVÁ
PROBLEMATIKOU
BEZPEČNÉHO ULOŽENÍ
NÁKLADU
jsou příslušné změny předpisů, které by
zvýhodňovaly vozidla s namontovaným
zachycovačem částic, zatím pouze v přípravě, je možné určitých výhod využívat
pouze v zahraničí. Například v Německu
po montáži zachycovače dojde ke změně
„ekoplakety“ a tím k možnosti vjezdu do
města, snížení sazby mýta a podobně.
Vzhledem k tomu, že v sousedních státech se v oblasti požadavků na snižování
prostřednictvím sítě vlastních a partnerských stanic technické kontroly začala
počátkem roku 2008 s prodejem ekologických plaket do nízkoemisních zón
v Německu. V současné době probíhají
jednání na úrovni ministerstva dopravy
a ministerstva životního prostředí o implementaci tohoto systému ochrany životního prostředí i na území ČR.
JIŘÍ HÁJEK
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 31
NA PRAŽSKÉM
OKRUHU SE PRVNÍ
AUTA OBJEVILA V ZÁŘÍ
ROKU 2010
TŘI VELCÍ
NA VELKÉ STAVBĚ
Nová jihozápadní část Pražského okruhu se po svém
otevření rychle zařadila mezi nejvytíženější dálnice
v zemi. Za měsíc po ní projedou dva miliony vozidel.
ová dopravní tepna je ze všech stran
N přijímána s uspokojením. Stát denně
inkasuje na mýtném milion korun, což je pět
procent denních výběrů z celé zpoplatněné
sítě dlouhé 1082 kilometrů. Na Barrandov-
32 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
ském mostě ubylo denně 50 tisíc vozidel, snížil se i počet nehod. Praze, Pražanům i mimopražským řidičům se ulevilo. A to je zatím
otevřena jen jižní část okruhu, tvořící zhruba
polovinu z 83 kilometrů celkové délky.
Asi nemá smysl probírat historii projektu, o němž se uvažovalo od roku 1930.
Byly vymýšleny různé trasy, různé varianty, ale až devadesátá léta se nesla ve znamení trasování v jižním a jihovýchodním
okruhu. Na jeden z nejdůležitějších úseků
došlo až v roce 2009, kdy byla zahájena stavba na úseku 512 – D1 – Jesenice – Vestec (dříve již stavby 513 a 514),
která propojuje šest důležitých dálničních
komunikací, a to D1, D3, R4, D5, R6 a R7.
Jen na okraj pár zajímavých čísel: Úsek
je dlouhý 8750 metrů s volnou šířkou 28
metrů, plocha vozovek je 210 150 m2.
Bylo třeba vyhloubit 3,2 milionů a nasypat
1,5 milionů kubíků zeminy, vybudovat 21
mostů a 2 biomosty, 2 mimoúrovňové křižovatky, přemístit, upravit nebo vybudovat
92 objektů inženýrských sítí.
www.czechtop100.cz
PRAŽSKÝ OKRUH
Politici, městští a státní úředníci si potřásají rukama. Jen o těch, kteří Pražský
okruh projektovali a postavili, se moc nemluví. Zeptali jsme se jejich představitelů,
ing. Milana Šístka, projektanta mostní estakády přes údolí Berounky (stavba 514)
ze společnosti Valbek, spol. s r.o., ing. Tomáše Hajiče, předsedy představenstva
Dálničních staveb Praha, a.s., a Roberta
Achse, vedoucího projektu SOKP 514
(estakáda přes Berounku) z firmy Bögl
a Krýsl, co stavbu provázelo.
CZECH TOP 100 Noviny prodávají špatné zprávy, proto novináři (a také opoziční politici) vyhledávají spíš chyby, nedostatky, pochybnosti. Nechválí! Setkali
jste se během nebo po skončení stavby
s něčím podobným? Pokud ano, měli no-
MOST PŘES VLTAVU SPOLU S ESTAKÁDOU LAHOVICE
MĚŘÍ 2527 METRŮ A JE NEJDELŠÍ V REPUBLICE.
NA PRAŽSKÉM
OKRUHU JE NĚKOLIK
DESÍTEK MOSTNÍCH
STAVEB
vináři aspoň někdy pravdu? Uměli byste
připustit chybu?
MILAN ŠÍSTEK: Během realizace bylo třeba
řešit mnoho problémů a hlavně na začátku
jsme jako projektanti neměli před stavbou
patřičný náskok. Byli jsme za to kritizováni,
ale časem jsme to napravili. Na konci stavby jsme však byli všichni spokojeni.
TOMÁŠ HAJIČ: Je pochopitelné, že tak velká
stavba, navíc klíčová pro celou Prahu, bude
media zajímat. Avšak ta část stavby od dálnice D1 po Vestec, jejíž výstavba nám byla
svěřena, nebyla příliš mediálně zajímavá,
tudíž není veřejnosti tolik známá.. Musím
říct, že jsem se během výstavby s negativními mediálními ohlasy na tuto část stavby
Pražského okruhu nesetkal a po zprovoznění media docela pozitivně hodnotila
zlepšenou situaci na Městském okruhu, což
motoristická veřejnost sama viděla.
ROBERT ACHS: V průběhu stavby převažovalo spíše pozitivní hodnocení, zejména rychlost výstavby byla od novinářů, úředníků
i politiků velmi vyzdvihována. Pozitivní hodnocení jsem zaznamenal i ohledně designu
a kvality. Těsně před koncem stavby a jejím
uvedení do provozu jsem se setkal s kritikou
její ceny. Myslím, že neoprávněnou. Chy-
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 33
PRAŽSKÝ OKRUH
by patří k životu a neměl bych problém se
k nim přiznat.
CZECH TOP 100 Za co byste své firmy a své spolupracovníky sami pochválili?
MILAN ŠÍSTEK: Za obětavý přístup spolupracovníků celé firmy při řešení všech složitých
úkolů, které bylo třeba při projektu vyřešit.
Pro tento projekt jsme sestavili tým ze zkušených i mladých lidí, což je pro daný úkol
ideální složení.
TOMÁŠ HAJIČ: Výstavba části Pražského
okruhu od dálnice D1 po Vestec byla zahá-
jena v průběhu roku 2009 a v září 2010 byl
již na okruhu spuštěn ostrý veřejný provoz.
To je zřejmě nejrychlejší dálniční stavba,
jakou jsme tu měli. Navíc tato stavba byla
realizována ve Sdružení čtyř velkých stavebních firem (Dálniční stavby Praha, a.s.,
Metrostav, a.s., Skanska DS, a.s. a PSVS,
a.s.), což přineslo možnost tuto stavbu v tak
krátkém čase zprovoznit s nasazením společných kapacit. Na druhé straně bylo nutné koordinovat všechny práce tak, aby harmonogram byl opravdu harmonický. A to
se podařilo! A stavbaři – ti tu nechali kus
svého srdce. Před tím, co v tak krátkém čase
PŘI POKLÁDÁNÍ
POSLEDNÍ VRSTVY
ASFALTOBETONU
BYLA POUŽITA
NEJMODERNĚJŠÍ
TECHNOLOGIE
MODERNÍ
INFORMAČNÍ SYSTÉM
POMÁHÁ ŘIDIČŮM
V ORIENTACI
NA PRAŽSKÉM
OKRUHU NAJDEME
I MALÁ PŘEMOSTĚNÍ
MILAN ŠÍSTEK
34 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
www.czechtop100.cz
dokázali, mohu jen smeknout a jsem rád, že
byla práce lidí oceněna i ze strany investora
stavby, Ředitelství silnic a dálnic.
ROBERT ACHS: Zejména za operativnost
a variabilitu v přístupu k celému projektu.
Změn v postupu organizace výstavby bylo
za dobu realizace estakády opravdu mnoho. Moji spolupracovníci se s nimi vždy dokázali úspěšně vypořádat.
CZECH TOP 100 S jakou jistotou jste
před lety vstupovali do tohoto projektu? Byl to odvážný krok? Nezapochybovali jste ani na chvíli?
MILAN ŠÍSTEK: Do projektu jsme vstupovali
s odhodláním upravit technický návrh mostu. Myslím, že se nám to i s přihlédnutím
k ohlasu odborné i laické veřejnosti celkem
podařilo. Přitom tento typ konstrukce jsme
v realizační dokumentaci v naší firmě projektovali poprvé. Nad technickým zvládnutím daného úkolu jsme nezapochybovali.
Největším nepřítelem pro nás však byl čas,
kterého jsme měli všichni velmi málo.
TOMÁŠ HAJIČ: Každý projekt je trochu jiný
a jisté výzvy s sebou přináší. V tomto případě to byla rychlost výstavby, která byla
naprosto výjimečná. Personálně, ale i technicky je však naše společnost tak vybavena,
že takovéto projekty dělá celou řadu let
a tudíž úplně podceňovat vlastní schopnosti není správné. Investor však předání
staveniště natolik zpožďoval nevyřízenými
majetkovými poměry, že požadavek závazného příslibu zprovoznění na září 2010, ke
kterému jsme byli vyzvání v lednu 2010,
nebylo jednoduché poskytnout. Šli jsme do
toho a vyplatilo se.
ROBERT ACHS: Jistotu jsme měli v zázemí společnosti. Já osobně jsem vždy věřil
v úspěch projektu. Tým lidí, který stál za
realizací projektu estakády, mne v tomto
postoji utvrzoval. Přiznávám však, že byly
i těžké okamžiky.
ESTAKÁDA PŘES
LAHOVICKÉ ÚDOLÍ
VYPADÁ Z LETECKÉHO
POHLEDU SKUTEČNĚ
IMPOZANTNĚ
CZECH TOP 100 Je něco, co byste po
dosavadních zkušenostech chtěli
vyprojektovat či postavit jinak?
MILAN ŠÍSTEK: Možná, že bychom příště
změnili některé detaily konstrukce, ale
v zásadě jsme nepřišli ani s odstupem
času na jiné řešení. Při návrhu mostu jsme
PO NOVĚ ZPROVOZNĚNÉ
ČÁSTI PRAŽSKÉHO OKRUHU
PROJEDOU ZA MĚSÍC VÍCE NEŽ
DVA MILIONY VOZIDEL.
TOMÁŠ HAJIČ
ROBERT ACHS
v maximální míře ctili požadavky architektů. Oni byli naopak vstřícní k našim
statickým požadavkům, což považuji za
ideální stav. Myslím, že je to na konstrukci
mostu vidět.
TOMÁŠ HAJIČ: Obecně úlohou zhotovitele je
stavbu postavit podle požadavku investora
stavby – jeho zadání, které se většinou zásadně nemění. Důležité ale je, že Pražský
okruh splňuje veškeré nejnáročnější požadavky na moderní dopravní stavbu a to
i včetně povrchu z cementového betonu.
Jedině ten dlouhodobě odolá dnešním ná-
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 35
PRAŽSKÝ OKRUH
pravovým tlakům při takovéto intenzitě dopravy, jaká na Pražském okruhu je.
ROBERT ACHS: Myslím, že projekt i zvolené
technologie se povedly a nijak zásadně
bych nic neměnil. Jen myslím, že bych použil ve větším rozsahu technologii výsuvné
skruže. V tom nám bránily časové souvislosti. A kdybych mohl, použil bych ocelová
svodidla místo betonových.
CZECH TOP 100 Byly pro vás větším
problémem technické záležitosti
nebo různé vlivy, zájmy a tlaky lidí
mimo stavbu?
MILAN ŠÍSTEK: Jak jsem se již zmínil, technické záležitosti nebyly jednoduché, ale dají
se běžně vždy nějak rozumně vyřešit. Horší
je to pak, když je na vše málo času. Některé problémy se lépe řeší při rozumném
zvážení všech možných variant. Zde však
bylo tempo výstavby tak vysoké, že nebyl
čas na porovnávání variant, ale muselo se
vždy rychle najít nejlepší řešení. Navíc na
počátku stavby byly problémy s výkupy pozemků pod estakádou, kde nebyl zajištěn
přístup na staveniště. Proto byl několikrát
měněn jak postup výstavby, tak i samotný
projekt. I když jsme všichni pracovali pod
velkým tlakem, bylo to v atmosféře vzájemné důvěry a spolupráce mezi projektantem,
zhotovitelem a investorem. Proto jsme vždy
všechny problémy dobře a rychle zvládli.
TOMÁŠ HAJIČ: Největším problémem obecně všech liniových novostaveb je zajištění
pozemků pro výstavbu, které posléze komplikují návazná stavební povolení a přípravné průzkumné práce. V našem případě to
znamenalo výrazný posun prací na některých částech stavby a do toho se také na
stavbě objevily rozsáhlé archeologické
nálezy, které si vyžádaly náročně prováděné průzkumy. To vše znamenalo výrazné
omezení stavby, které se muselo projevit na
postupu výstavby.
STAVBY 512, 513, 514
Jihozápadní úsek SOKP je rozdělen na tři novostavby a jednu
rekonstrukci. V rámci stavby 512 D1 – Vestec byla postavena
jedna z největších křižovatek v republice, dálniční křižovatka
Modletice s dálnicí D1. Významnými objekty jsou mosty přes
Dobřejovický potok (254 m) a přes Botič (162 m). Stavba se
jižně pod Jesenicí napojuje na úsek 513 v prostoru budoucí
křižovatky s dálnicí D3.
JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH
DÁLNIČNÍCH
KŘIŽOVATEK V ČR
JE U MODLETIC
NA STAVBĚ ÚSEKU OD DÁLNICE D1 PO VESTEC SE V OBOU
DENNÍCH SMĚNÁCH POHYBOVALO AŽ 500 PRACOVNÍKŮ.
36 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
ROBERT ACHS: Na začátku potíže s pozemky a potom pouze technické záležitosti.
CZECH TOP 100 Měl jsem možnost
denně kolem stavby všemi směry
projíždět. I když jsem měl pocit, že
se na ní moc lidí nepohybuje, stavba
rostla před očima a byla dokončena
v neuvěřitelně krátkém čase. Podařilo se to díky dokonalému projektu,
díky dobré organizace práce a díky
dokonalé logistice?
MILAN ŠÍSTEK: Řekl bych, že se na tom podílely všechny tyto složky. Těžko se mi říká, že
projekt byl dokonalý. Byl však již ve zrodu
oponován ostatními účastníky celého pracovního týmu, což jistě pomohlo k jeho op-
www.czechtop100.cz
timalizaci. Organizace na stavbě byla také
mimořádně dobrá. Zhotovitel mostu měl
i šťastnou ruku při výběru svých partnerů.
S nimi byla radost pracovat během stavby.
Projektant byl se stavbou po celou dobu výstavby neustále v kontaktu a jen tak mohla
stavba běžet v tak vysokém tempu a kvalitě.
TOMÁŠ HAJIČ: Pohled na probíhající výstavbu tak rozlehlého liniového díla jakým je
i Pražský okruh může vyvolat dojem, že je
na staveništi menší počet pracovníků, než
je tomu třeba u staveb budov. Ale zdání
klame. Na stavbě úseku od dálnice D1 po
Vestec se v obou denních směnách pohybovalo špičkově až 500 pracovníků a některé práce se navíc prováděly i v nočních
hodinách. Pokud k tomu navíc přičteme
další pracovníky ve výrobnách materiálů
a surovin, dojdeme k počtu 800 lidí, kteří
se aktivně podíleli na stavbě. Máte pravdu
v tom, že bez dokonalé organizace práce
a maximální logistické podpory tak rozsáhlé dílo není možné v tak krátkém čase zre-
alizovat. K těmto předpokladům bezesporu
patří i stoprocentní projektová příprava,
jako základní kámen bezproblémového
průběhu výstavby.
ROBERT ACHS: Na stavbě našeho úseku
v době největšího nasazení pracovalo současně až 300 lidí, v průměru 120. Projekt
i organizace výstavby se podařily a to dalo
základ možnosti dodržování ostrých časových harmonogramů. Tomu byly přizpůsobeny i všechny technologie, betonáž, výsuvné skruže, bednicí systémy, prefabrikované
předpínací systémy. Kontrola dodržování
postupových termínů se prováděla denně.
CZECH TOP 100 Přijde doba, kdy už
se vám nebude chtít pracovat. Budete potom vodit na stavbu svá vnoučata a chlubit se: To je i moje dílo?
MILAN ŠÍSTEK: To ještě nevím. Ale je pravda,
že když je dílo hotové, tak si všichni můžeme
říci, že to všechno, co jsme do toho dali, stálo
za to. Je třeba si neustále uvědomit, že je to
TRASA LAHOVICE
-SLIVENEC JE VEDENA
FORMOU „TUNEL
–MOST–TUNEL“
společné dílo ohromného množství lidí. Jsem
rád, že jsem měl možnost se takového projektu a s takovými lidmi kolem sebe, zúčastnit.
TOMÁŠ HAJIČ: Pravdou je, že příjemným
bonusem naší práce je to, že výsledek je vidět a je tudíž se za čím ohlédnout. Obecně
stavby komunikací slouží téměř vždy široké
veřejnosti a navíc zůstávají i pro užívání
dalším generacím. To umocňuje dobrý pocit
všech lidí, kteří se na výstavbě silniční a dálniční sítě jakkoli podílejí. O to víc nás mrzí
některé laické a neobjektivní ohlasy na tuto
stavbu. Doufáme však, že reakce odborné
veřejnosti i řidičů je překonají.
ROBERT ACHS: Budu mít radost, když je to
bude zajímat. A povím jim, že jsem měl to
štěstí řídit tým odborníků, kteří byli ochotni
při budování tak velkého díla leckdy sáhnout až na dno svých sil. Ale nikdy to nevzdali a bojovali až do konce.
ANTONÍN FISCHER
(ve spolupráci s Mgr. Jakubem Kabešem
a Lenkou Borsenikovou)
Stavba 513 Vestec – Lahovice
přivádí Silniční okruh kolem Prahy do údolí Vltavy a Berounky.
Část trasy až k napojení na Vestecký přivaděč je řešena čtyřmi
jízdními pruhy s možností výhledové úpravy na profil osmiproudové komunikace. Poté se trasa dostává k přivaděči Vestec,
který se napojuje mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Písnice.
Trasa pak mostními objekty kříží vodoteč a místní komunikace
do Hodkovic a přechází do dlouhého zářezu. Následuje křížení
silnice III/0031 Dolní Břežany – Písnice, které je opět řešeno
nadjezdem s připojením trasy přes MÚK Břežany. V oblasti
Točné vstupuje silniční okruh portálem Cholupice do dvou, pro
každý směr samostatných, téměř dvoukilometrových tunelů,
které procházejí v místech Komořanské stráně. Vyústění obou
tunelů je v portálu Komořany, přes který přechází přeložka silnice Komořany-Zbraslav. Dále následuje nejvýznamnější objekt
této stavby, 236 m dlouhý most přes železniční trať Praha –
Vrané a přes Vltavu.
Stavba 514 Lahovice – Slivenec
začíná v údolí Vltavy a Berounky. V této části je trasa vedena
nejnáročnější pasáží celého úseku formou „tunel–most–tunel“.
Na tunel Komořany, ekodukt Šabatka a most přes Vltavu ze
stavby 513, stavba 514 navazuje estakádou Lahovice (2291 m).
Soumostí
Foto archiv
estakády Lahovice a mostu přes Vltavu
dohromady měří 2 527 m a je nejdelším mostem v republice.
V údolí je umístěna i druhá nejvýznamnější křižovatka stavby,
mimoúrovňová křižovatka Strakonická. Na Lahovickou estakádu se napojuje tunel Lochkov (1 661 m). Za tunelem trasa překračuje mostním objektem výběžek Slavičího údolí. Lochkovské
údolí je překlenuto unikátním mostem o délce 461 m a výšce
65 m. Za mostem je vytvořena mimoúrovňová křižovatka Lochkov s přístupem do obce. Za křižovatkou se stavba napojuje na
stávající část SOKP.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 37
OSOBNOST
ŽENA A KRAJINA
jsou stejného rodu
Akademický malíř Josef Velčovský je obdařen mimořádně citlivým pohledem na okouzlující krásu jak ženy, tak i přírody. Jejich křivky jsou naprosto identické. Malíř se pohybuje v několika
oblíbených okruzích motivů, ke kterým dospěl studiem přírody
a častým cestováním.
ČERVENÁ LHOTA
S FOSILNÍ ALEJÍ,
AKRYL NA PLÁTNĚ,
75 x 100 CM
AKADEMICKÝ MALÍŘ
JOSEF VELČOVSKÝ
jeho obrazech figuruje stejně česká
a moravská krajina, jako Bretaň
a Provence, severské krajiny kolem polárního kruhu, ale i pouště Sahara a Gobi, ve
kterých pobýval nikoliv jako turista. Vládne
dokonale štětcem, perem i tužkou; je malířem, grafikem, ilustrátorem i realizátorem
v architektuře, jakých je málo.
Josef Velčovský se narodil 7. října 1945
v severomoravských Václavovicích; žije
a pracuje v Praze. Absolvoval SUPŠ v Uherském Hradišti, Akademii výtvarných umění
u profesora Karla Součka, stáž v Paříži,
v ATELIERU 13 (S. W. Hayter), procestoval
kus světa, svým dílem je zastoupen v soukromých a veřejných sbírkách doma i v zahraničí. Ilustroval více než 80 knih poezie i světové prózy a uspořádal přes 120 samostatných
výstav doma i v zahraničí. Obdržel několik
medailí a cen.
S Josefem Velčovským je lákavé si povídat dlouhé hodiny o životě a umění, jeho
V
38 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
hlas je zvoucí a hřejivý. Kde jsou vlastně inspirační podněty jeho mnohostranné tvorby?
„Přesnou definici bych v mém případě
nikdy nehledal. Vždyť všechno vzniká
spontánně, jak se vrství léta a zkušenosti.
Ilustroval jsem poezii svých současníků,
mně velmi blízkých, a tak poezie zcela logicky vstoupila do mojí tvořivé práce. Nejprve v kresbě a poté i do obrazu. Symbióza mezi ženou a krajinou je určitě v tom, že
i ta krajina je ženského rodu. Bylo to všechno nějak zcela samozřejmé. Oba máme
rádi moravské křivky, Pálavu, ty Venuše,
naše Beskydy, Milešovku a prs země české
– bájný Říp, které jsme nejednou spolu
a s přáteli slezli, často i na Silvestra či
Nový rok. Tam si zpravidla připíjíme oblíbeným moravským vínem. Nedávno jsem
maloval jednu horu na Moravě, která se
jmenuje krásně, Květnice. Udělal jsem ji
jako schoulenou ženu. S oblibou tu krajinu
maloval malíř Josef Jambor, jehož předjaří
na Vysočině je okouzlující, stejně tak jako
jeho podzimní oranice a jiné motivy z Vysočiny. Kdysi jsme ho jako mladí trošku přehlíželi pro jeho přílišnou realitu. V Tišnově
má tento výrazný malíř své muzeum, kde
jsem měl výstavu. A tam jsem si uvědomil,
že kdyby takového krajináře měli ve Francii, tak by se o něm vědělo mnohem, mnohem víc,“ svěřuje se Josef Velčovský při
našem setkání v ateliéru nad obrazy a stolem plným barev.
Tvůrčí postup Josefa Velčovského začíná
často u poznámky, u jediné věty, která vybudí námět u kresby, a teprve pak usednutím
a prací na obraze.
„Už při studiu každému studentu výtvarných umění záleželo na tom, aby si profesor
svého adepta vybral sám. Mně si vybral
profesor, sochař Vincenc Makovský, a řekl
mi: „Ty půjdeš ke mně!“ Já jsem ale dělal
malířské zkoušky. Odpověděl jsem mu, že
jsem malíř, a dostalo se mi odpovědi: „Ty jsi
sochař, ale nevíš o tom.“ Já jsem si však stál
za svým malířstvím. Myslím, že nikdo z malířů se netrápí tím, kam se zařadí. Byl jsem
řazen mezi poetické surrealisty. Přesně to
řekl jednou větou profesor František Dvořák,
jehož úsudku si nesmírně cením. Na vernisáži si vzal slovo a řekl: „Velčovský je malíř,
který pokračuje v tom, co české umění dalo
umění světovému, a to je poetismus.“ Udělal
tečku. A to je dokonalé a v souladu s mým
krédem, že stručnost je sestrou talentu, kterýžto citát pochází z pera Čechova. Ilustroval jsem básně Josefa Šimona, Karla Sýse,
www.czechtop100.cz
Jaroslava Holoubka, Edgara Allana Poa,
jeden ročník revue Světové literatury, ale
i prózu Strindberga, Schnitzlera, Kische,
mnoho povídek v časopisech a jinde.“
Do umění už po delší dobu vstoupila
marketingová hlediska, trh korigují náklady.
I když Josef Velčovský dále knihy ilustruje,
doba krásné ilustraci příliš nepřeje. Je to ke
škodě knihy, protože jsme byli opravdovou
velmocí v knižních ilustracích.
„Pravdou je, že se dívám pořád více dopředu, s každým plátnem, obrazem začíná
člověk znovu a znovu. Obraz mizí a jde do
světa. Pořád mám pocit, že za mnou nic
není. Člověk nemůže čekat na inspiraci,
musí ji jít vstříc. To však určitě asi platí pro
každý obor. Jakmile malíř maluje, má inspiraci, když nemaluje, nemá ji. Je to jako s orgány v těle, když neděláš, atrofují.“
Každá chvilka setkání s Josefem Velčovským je velmi vítaná a obohacující. Když se
potkávají lidé, z nichž každý něco umí, mají
si co říct. A tak to v životě má jistě i být.
ZDENĚK HRABICA
DOBRÁ SEZONA,
LITOGRAFIE
ÚSVIT NA FINSKÝCH
JEZERECH, AKRYL NA
PLÁTNĚ, 50 x 40 CM
ZIMA NA SEVERU,
LITOGRAFIE
ČESKÁ KRAJINA,
AKRYL NA PLÁTNĚ,
40 x 60 CM
Foto Zdeněk Hrabica
SNÍCÍ MOŘSKÁ VÍLA,
AKRYL NA PLÁTNĚ,
80 x 100 CM
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 39
PRAŽSKÁ GALERIE SMEČKY
MALEBNÁ CESTA
JOSEFA LADY
Je víc společností vlastnících umělecká díla, někdy i celé sbírky obsahující obrazy a sochy významných autorů. Je méně společností,
které podporují umění nejen tím, že díla nakupují, ale zpřístupňují
je i veřejnosti. Patří k nim Pražská plynárenská, a. s., a její Nadační
fond Smečky, jehož je jediným zřizovatelem.
Karla Trienkewitze, Adolfa Hoffmeistera,
Eduarda Ovčáka, Libora Fáry, Jaroslava
Vožniaka… Bylo by lehčí vyjmenovat známé tvůrce, jejichž díla ve sbírce nejsou.
Hodnota sbírky je penězi nevyčíslitelná,
neboť exponáty jsou nenahraditelné.
Jak již bylo zmíněno, Galerie Smečky
je správcem a vystavovatelem koláží. Její
aktivity však sahají i k pořádání jiných
výstav. Připomeňme přehlídky kresleného
humoru Vladimíra Jiránka, výtvarných děl
Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, kočky Libora
Krejcara, Zahradu Jiřího Trnky.
A zcela unikátní jsou kulturní a společenské večery pořádané pod názvem
alerie Smečky (jak název naznaču-
G je, najdete ji v ulici Ve Smečkách,
JEDNO Z NEJVÍCE
REPRODUKOVANÝCH
LADOVÝCH DĚL – TICHÁ
NOC Z ROKU 1951
v Praze 1) je všestranně aktivním kulturním
centrem, jehož dominantní činností je správa sbírky Pražské plynárenské, a.s. „Tato
sbírka, zaměřená na českou poválečnou
koláž, tvoří pozoruhodný celek, který ve
svém důsledném zaměření na koláž u nás
nemá obdobu,“ říká historik umění Jiří
Machalický. Ano, více než dvě stovky nejrozmanitějších děl vzniklých za půl století
reprezentují ucelený obraz české umělecké koláže od špičkových až po díla méně
známá a zajímavé rarity. Najdeme zde
práce Jiřího Koláře, Ladislava Nováka,
40 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
www.czechtop100.cz
V PROSTORÁCH GALERIE SMEČKY JE
VYSTAVENA SBÍRKA KOLÁŽÍ Z MAJETKU
SPOLEČNOSTI PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ.
Petra Šmolky, Hudba hraje Vladimíra
Suchánka, zákulisí umělecké fotografie
Roberta Vano. A další a další osobnosti
a témata, s nimiž se hosté Galerie Smečky setkávají.
Na co se Pražané a návštěvníci Prahy
mohou těšit v závěru letošního a v průběhu příštího roku? Tak především v předvánoční a novoroční době úžasnou nad
výstavou nestárnoucích děl Josefa Lady,
malíře, ilustrátora, jevištního výtvarníka,
karikaturisty, scénografa a autora moderních pohádek. Syn ševce z Hrusic, kreslíř
samouk vytvořil za svého života kolem
400 obrazů a 15 tisíc ilustrací. Po vzoru
Josefa Mánesa a Mikoláše Alše zobrazil svým osobitým stylem českou vesnici
a její obyvatele s podtextem laskavého
humoru. Výstava nazvaná Do světa…
Malebná cesta Josefa Lady je v Galerii
Smečky otevřena od 1. prosince 2010
do 22. ledna 2011. Pro malé návštěvníky na ní ožije filmové zpracování příběhu
Ladova kocoura Mikeše.
Na příští rok Galerie Smečky připravuje výstavy silně emocionálně
působících koláží Galiny Egerové, děl
malíře, kreslíře, grafika, designéra, esejisty, básníka a prozaika Michala Singera, retrospektivní pohled do díla Ivo
Vodseďálka k jeho 80. narozeninám,
prostorové koláže Jiřího Koláře a další
SLAVNÝ OBRAZ JOSEFA
LADY NARODIL SE...
POCHÁZÍ Z ROKU 1926
LADOVA SATIRICKÁ
KRESBA JAK SE ČISTÍ
ULICE V PRAZE (1911)
ILUSTRACE JOSEFA
LADY K POHÁDCE
O ZLATÉ MUŠCE
a další akce. Samozřejmě bude pokračovat cyklus kulturních a společenských večerů PODOBRAZ(Y). Výběr
ze sbírky koláží Pražské plynárenské,
a. s., bude také hostem Českého centra
v Bruselu.
Ač nerad používám formální hodnocení, nemohu nenapsat, že Pražská plynárenská, a. s., ukazuje, že společnost prosperující může být (a má být) i společností
kulturní. Není to možná tak propagačně
efektivní jako vyvěšování log na fotbalových stadionech, ale rozhodně veřejnosti
prospěšnější, rozhodně přispívající image
společnosti.
ANTONÍN FISCHER
Foto archiv
PODOBRAZ(Y): šansonový večer Ester
Kočičkové a Lubomíra Nohavici, Muž
a žena – návod k použití v podání
básníka Ivo Šmoldase a psychologa
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 41
FESTIVAL
ZÁŽITEK Z OBJEVOVÁNÍ
které tam přinášíme premiérově. A že naše
cesta by mohla být právě v kombinování
žánrů. V tomto ohledu byl zlomový koncert
Jana Garbarka s Hilliard Ensemble hned ve
druhém ročníku, protože nám stanovil směr.
Ukázalo se, že na tento druh hudby pražské
publikum nejvíce slyší, a že to je formát, který tady chyběl. Pro festival se pak stalo charakteristickým dávání vedle sebe věcí, které
k sobě zdánlivě nepatří, ale mají vysokou
kvalitu hudební i interpretační a reprezentují
určitý vytříbený názor.
Nedávno napsala jedna kritička, že většinový český posluchač se ještě
nevyrovnal s Janáčkovou hudbou, natož s jeho mladšími následovníky. Přitom v Praze už patnáct let existuje festival Struny podzimu, který se programově věnuje náročnějším opusům a přináší pozoruhodné
žánrové přesahy. Jak je možné, že mezitím nezašel na úbytě? Pro odpověď jsme si zašli za jeho uměleckým ředitelem Markem Vrabcem.
CZECH TOP 100 Jak se zrodila idea
takto koncipovaného festivalu?
Bylo to hlavně způsobeno specifickou atmosférou, jež panovala na Hradě za doby
prezidentování Václava Havla. S kolegou
Martinem Pechancem jsme tenkrát jako
mladí kurátoři hudebního programu Správy
Pražského hradu dostali šanci podílet se
na koncepci hudebních pořadů. Nejprve
jsme udělali několik víceméně nahodilých
koncertů, při kterých jsme si vyzkoušeli naše
možnosti. Ve druhém roce jsme s ambicemi
a mladickou pompou přišli s nápadem uspořádat festival, jenž by se stal pevnou součástí pražského hudebního života, konkuroval
by tradičním akcím, ale který by byl současně vůči nim určitou alternativou. A protože
Hrad je místo unikátní v kontextu Prahy, re-
publiky i celé Evropy, naplánovali jsme si,
že program, který se bude v jeho kulisách
nabízet, by měl splňovat podobná kritéria.
CZECH TOP 100 Předpokládám, že
se zvedla bouře protestů. Spojovat
Hrad s modernou, vždyť je to skoro
svatokrádež!
Kupodivu jsme na velký odpor nenarazili.
Musím zdůraznit, že jsme se tenkrát těšili
opravdu velké svobodě, což je třeba přičíst k dobru tehdejší Kanceláři prezidenta
republiky. Navíc jsme v programu festivalu
starou a klasickou hudbu rozhodně neopomíjeli. Postupně jsme zjišťovali, co se do
areálu Pražského hradu nejvíce hodí, a přišli jsme na to, že nejlépe tam fungují věci,
které jsou určitým způsobem jedinečné,
CZECH TOP 100 Proč opustily Struny
podzimu Pražský hrad?
S příchodem nové hradní administrativy se
změnila take kulturní politika Hradu a my
jsme byli prakticky ze dne na den postaveni
do velice nezáviděníhodné situace, a byli
jsme nuceni festival opustit. Dneska se už na
to ale dívám smířlivě, protože nám to jako
festivalu dalo novou dynamiku. Paradoxně
nám to pomohlo definovat jasněji, kdo jsme
a kam jdeme, jaká je naše pozice vůči ostatním festivalům, v čem je naše největší síla.
My jsme na Hradě strávili osm velmi
krásných let. V roce 2001 ale dostal festival novou dynamiku, když organizátorský
tým posílila Dana Syrová, dnešní výkonná
ředitelka. Začala pomáhat s propagací
a marketingem. Položila nám zároveň otázky, u kterých jsem sám cítil, že by odpovědi
na ně měly být nově formulovány: čím je
vlastně festival, jak je členěný, jak jsou zaměřeny jeho jednotlivé tematické řady. Nastala chvíle, kdy bylo třeba Struny podzimu
jasněji definovat.
CZECH TOP 100 Vy jste se ovšem
proslavili i objevováním netradičních koncertních lokalit.
To se pro nás stalo typickým zejména v prvních osmi letech existence, kdy jsme mohli vy-
V PROGRAMU
FESTIVALU NECHYBĚJÍ
ANI HUDEBNĚDRAMATICKÁ DÍLA
VYSTUPUJÍCÍ UMĚLCI JSOU TÍM NEJCENNĚJŠÍM,
CO MÁME. NA NICH NEBUDEME NIKDY ŠETŘIT,
PROTOŽE V TOM VIDÍME NAŠI BUDOUCNOST.
42 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
www.czechtop100.cz
penek naplní zhruba čtvrtinu rozpočtu. Další
finance plynou z několika zdrojů. Jednak je
to příspěvek Hlavního města Prahy, přičemž
v loňském roce jsme se poprvé ocitli v kategorii čtyřletých grantů. Určitou částkou pomáhá
také Ministerstvo kultury ČR. Nejpodstatnější jsou ovšem náš generální sponzor, což je
společnost Telefónica 02 Czech Republic,
a samozřejmě i další privátní partneři.
užívat mnohé jedinečné prostory na Pražském
hradu. Ale v hledání pokračujeme i nyní. Byli
jsme například mezi prvními, kteří pořádali
vystoupení v odsvěceném kostele svaté Anny,
neboli v Pražské křižovatce. Letos jsme oslavili
patnácté výročí festivalu zahajovacím koncertem v čerstvě zrekonstruovaném Národním památníku na Vítkově, symbolicky opět s Janem
Garbarkem a Hilliard Ensemble.
Foto Festival Struny podzimu
CZECH TOP 100 Na které koncerty
obzvlášť rád vzpomínáte?
Bylo jich hned několik. Z hradní epochy nezapomenu na zahajovací koncert Magdaleny Kožené v roce 2004. Z pozdější éry mně
uchvátilo vystoupení vibrafonisty Garyho
Burtona v Rudolfinu. Skvělý byl také Brad
Mehldau, který se vrátil i v letošním roce.
CZECH TOP 100 Pokud to není tajemstvím, jaký je rozpočet festivalu?
Vlastní rozpočet se pohybuje kolem 14 milionů korun, zhruba stejnou částku představuje
věcné plnění ve formě mediální prezentace.
Největší část je vyčleněna na honoráře pro
vystupující umělce. Oni jsou to nejcennější, co
máme. Na nich nebudeme nikdy šetřit, protože v tom je naše budoucnost. Příjem ze vstu-
CZECH TOP 100 V letošním roce jste
poprvé uspořádali Jarní GALA. Co si
tkání na nejvyšší úrovni, spojená s koncertem špičkové umělecké osobnosti. Centrum
je pořádá třikrát do roka, přičemž toho nejdůležitějšího na sklonku listopadu se pravidelně zúčastňuje i americký prezident.
Řekli jsme si, že něco takového zkusíme
zorganizovat i v našem prostředí, byť jsme
věděli, že nás čeká náročné vysvětlování,
k čemu je to vlastně dobré. Ovšem po prvním GALA, na němž vystoupil fenomenální
americký zpěvák Bobby McFerrin, můžeme konstatovat, že se získané prostředky
pod tím máme představit?
Inspiroval mě můj studijní pobyt v USA, kde
jsem v letech 2008-09 stážoval v John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing
Arts ve Washingtonu. Vůbec nejúžasnější
bylo vidět, jak toto zařízení pracuje s individuálními dárci. Od nich totiž pocházela
polovina jeho rozpočtu a jen zlomek měl
původ v korporátní sféře. To je pro našince
něco naprosto nepochopitelné. Důležitým
nástrojem pro shromáždění finančních prostředků jsou právě gala, společenská se-
vyrovnaly příspěvku od ministerstva kultury. Pro příští GALA, které se uskuteční 2.
dubna 2011 v Obecním domě, jsme zajistili vynikající černošskou vokalistku Dee Dee
Bridgewaterovou. Vstupenky jsou k dispozici ve dvou kategoriích. Na úrovni V.I.P.
zahrnují rovněž účast na následné recepci
a řadu dalších bonusů. Ty jsou distribuovány výhradně přes sekretariát festivalu.
V prodeji budou také lístky jen na vlastní
koncert, které si zájemci mohou zakoupit
například v síti Ticketpro.
ŽASNOUCÍ KLAVÍRNÍ
VIRTUOS OLEG
MAISENBERG
UMĚLECKÝ ŘEDITEL
FESTIVALU
STRUNY PODZIMU
MAREK VRABEC
SETKÁNÍ DVOU
VÝJIMEČNÝCH
UMĚLECKÝCH
OSOBNOSTÍ, DANA
BÁRTY A BOBBYHO
MCFERRINA
Donátorský
galavečer
Jarní
DEE DEE
BRIDGEWATER
a hosté
GALA
PRO STRUNY
PODZIMU
Jedna z nejuznávanějších a nejrespektovanějších
vokalistek Dee Dee Bridgewater se představí ve
speciálně sestaveném programu pro Jarní GALA.
Výtěžek z prodeje vstupenek je určen na podporu
a rozvoj mezinárodního hudebního festivalu
Struny podzimu. www.strunypodzimu.cz
2.4.2011, 19.30 hod.
Obecní dům
Předprodej vstupenek
zahájen 22. listopadu 2010
na www.strunypodzimu.cz
a v síti Ticketpro.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 43
GOLF
CZECH TOP 100
GOLF TROPHY 2010
V letošním roce se odehrál již 5. ročník prestižního golfového turnaje pořádaného pod záštitou sdružení CZECH TOP 100. Zápolení firemních týmů bylo jako každý rok rozděleno na kvalifikační kola, ze kterých se sestavy s nejlepšími výsledky kvalifikovaly
do domácího finále a následně do zahraničního superfinále.
které bylo však koncipováno pouze jako nesoutěžní. Nepříznivá předpověď počasí se
tentokrát nenaplnila, a tak si hráči mohli plně
vychutnat krásu tohoto unikátního golf & ski
resortu, kde si můžete od jara do podzimu
zahrát skvělý golf a v zimě výborně lyžovat.
Zatímco děti školou povinné usedaly po
prázdninách opět do lavic, na golfovém hřišti Astoria Golf Resort v Cihelnách se 1. září
tradičně sešly firemní týmy, aby si vybojovaly
svou cestu do zahraničního superfinále. Celoročně vrtkavé a ne příliš příznivé počasí se
opět trochu snažilo znepříjemnit finálové klání, avšak dobře oblečení a vybavení golfisté
se nenechali odradit a bojovali o každý bod.
a absolutního vítěze pak čekala
N krásná putovní trofej od firmy Mo-
ser. Všechna kola letošního ročníku byla již
odehrána, výsledky zapsány, body spočítány a vítěz je již také znám. A jaký byl turnaj
CZECH TOP 100 GOLF TROPHY 2010?
První kvalifikační kolo se uskutečnilo 1.
června v areálu Ypsilon Golf Liberec. Druhá
kvalifikace probíhala hned o den později na
hřišti Grund Resortu Mladé Buky. Zatímco
úvodní kolo v Liberci bylo odehráno ještě
za relativně příjemného golfového počasí,
tak druhé pokračování, pořádané na hřišti
nedaleko Trutnova, muselo být předčasně
ukončeno. Snad vlivem sopečného popela
z islandské sopky nebo z vůle vládce hor
Krakonoše ukázalo počasí v podhůří Krkonoš svou nejdrsnější tvář a silný vítr v kombinaci s vytrvalým deštěm vyhnal z greenů i ty
nejodolnější hráče. Velmi vstřícným gestem
uzavřel toto trochu extrémní kolo majitel golfového resortu pan Jiří Grund, který nabídl
účastníkům turnaje hru v náhradním termínu.
V pořadí třetí a zároveň poslední kvalifikační kolo turnaje hostil 15. června Golf Resort Beroun. Počasí bylo tentokrát zcela ideální, hřiště bezvadně připravené, a tak se na
tvářích mnohých účastníků objevovaly úsměvy nejen při vyhlašování výsledků. Toto kolo
důstojně uzavřelo kvalifikační část a úspěšné
týmy se mohly začít těšit na domácí finále.
Na konci srpna ještě proběhlo v golfovém
resortu Mladé Buky avizované náhradní kolo,
44 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
HLAVNÍ TROFEJ
BYLA DÍLEM SKLÁŘŮ
Z KARLOVARSKÉHO
MOSERU
www.czechtop100.cz
LETOŠNÍ ROČNÍK
CZECH TOP 100
GOLF TROPHY SKONČIL
ÚSPĚCHEM TÝMU
FIRMY SENSUS ČESKÁ
REPUBLIKA SPOL. S R.O.
NA SNÍMKU JEHO
ČLENOVÉ (ZLEVA) JIŘÍ
FÄHNRICH, ZDENĚK
KOZEL, MILAN BERAN
A PAVEL LIPOVSKÝ
S PUTOVNÍM POHÁREM.
PŘEDSEDA
SDRUŽENÍ CZECH
TOP 100 JAN STRUŽ
PŘI ZÁVĚREČNÉM
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
SOUTĚŽ TÝMŮ (SUPERFINÁLE)
1. místo
2. místo
3. místo
Sensus
Astoria
Patria
194
190
188
Zlatou tečkou této golfové túry bylo jako
vždy zahraniční superfinále, které se letos
uskutečnilo na konci září jen kousek od
českých hranic v rakouském resortu Haugschlag. Počasí jakoby chtělo hráčům vše
vynahradit a ukázalo svou vlídnou tvář.
Dvoudenní golfové soupeření bylo prozářeno paprsky hřejivého slunce opravdového babího léta. O celkové vítězství bojovali v letošním superfinále zástupci týmu
Astoria, CZ Loko, Sensus a Patria.
Souboj o prvenství byl letos velmi vyrovnaný a o vítězi mohl opravdu rozhodnout
i jeden neproměněný putt. Nejvyšší počet
bodů se nakonec podařilo získat týmu Sensus, který vyhrál ve složení Milan Beran,
Zdeněk Kozel, Ota Melcher a Pavel Lipovský. Z rukou pana Jana Struže, předsedy
sdružení Czech Top 100, převzal vítězný
tým putovní pohár, na němž bude zvěčněno jeho jméno.
Vítězům gratulujeme a všem hráčům děkujeme za účast v letošním ročníku soutěže. Velké poděkování patří také sponzorům túry. Těšíme se na setkání při dalším ročníku CZECH
TOP 100 GOLF TROPHY v roce 2011.
JAKUB PATOČKA
PŘEHLED TURNAJOVÝCH KOL
1. 6. 2010
2. 6. 2010
15. 6. 2010
24. 8. 2010
1. 9. 2010
21.–22. 9. 2010
Ypsilon Golf Liberec
Grund Resort Mladé Buky
Beroun Golf Resort
Grund Resort Mladé Buky (nesoutěžní kolo)
Astoria Golf Resort Cihelny (domácí finále)
Golfresort Haugschlag, Rakousko (superfinále)
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 45
STYL / KOUŘENÍ
JE LIBO DOUTNÍČEK?
Pán v bezvadně padnoucím obleku se po chutné večeři pohodlně
usadí a s blaženým výrazem ve tváři sáhne do krabice s doutníky.
Potom malý obřad při zapalování a první obláček kouře stoupá
ke stropu. Je to skutečně už jen scéna z filmu pro pamětníky?
ozhodně ne,“ odpovídá s úsměvem
Jan Lonek, obchodní manažer společenosti Casa Latina, jež provozuje kavárnu,
restauraci, klub (a nejspíše od každého trochu) Casa Latina El Sitio v pražské Vlkově
ulici. „Doutníky znovu přicházejí do módy
a komunita jejich milovníků se i u nás utěšeně
rozrůstá.“
Sedíme v útulné místnosti, jejíž výzdoba
nezapře, že majitel podniku pan Gustavo
Guillen se narodil až v dalekém Hondurasu.
Před námi na stolku leží téma našeho rozhovoru – doutníky. Tyhle konkrétně pocházejí
z nikaragujského pohraničí. Většina lidí ale
zná jen doutníky z Kuby. „To je ještě relikt minulých časů, kdy socialistické Československo
a socialistická Kuba spolu úzce spolupracovaly a kdy se doutníky z Ostrova svobody dostaly i na náš trh. Jistě, na Kubě mají vynikající
R
značky, ovšem stejně tak i průměrné a ne moc
dobré. A podobně je tomu i v řadě jiných
regionů,“ vysvětluje Jan Lonek.
Začněme však od Adama. Přesněji řečeno
od rostliny s názvem černý kubánský tabák, již,
jak jsme se kdysi dávno učili ve škole, objevil
a na starý kontinent dovezl jistý Kryštof Kolumbus. Na rozdíl od vinné révy v tomto případě
nemůžeme mluvit o různých odrůdách. O specifických vlastnostech toho kterého tabáku proto rozhodují tři základní faktory: půda, klima
a slunce. K tomu je pochopitelně nutno připočíst i znalosti pěstitele, který tyto ingredience
musí umět skloubit ve správném poměru.
Existují dvě základní linie pěstování tabáku: sluneční a stínová. Sluneční tabák si bere
sílu, jak už jeho název napovídá, ze slunečních paprsků. Stínový tabák se naopak pěstuje bez přímého kontaktu se slunečním záře-
46 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
K ZÁKLADNÍM
POMŮCKÁM KUŘÁKA
DOUTNÍKŮ PATŘÍ
POUZDRO A CUTTER
ním. Zakrývá se jemným plátnem, uchyceným
na kůlech, přičemž při manipulaci s ním se
plantážní dělníci pohybují na chůdách! Tento
postup se aplikuje výhradně na vrchní krycí
listy, které nenesou ani sílu tabáku, ani jeho
výrazné aroma.
Ručně balený doutník od průměru přibližně 4 mm se vždy skládá z pěti tabákových listů – čtyř slunečních a jednoho stínového. Každý z nich má svoji typickou funkci: jeden je pro
sílu, druhý pro aroma, třetí pro správné hoření,
čtvrtý všechno váže a pátý doutník prodává.
www.czechtop100.cz
Zkušený farmář už předem dokáže odhadnout, k jakému účelu se ten který list bude hodit. Na okraj ještě dodejme, že vedle ručního
balení existuje samozřejmě i strojové, které se
uplatňuje zejména u menších doutníků.
Patrně každý z nás už slyšel zkazky
o tom, jak prvotřídní doutníky vznikají válením na tlustých stehnech kubánských žen. „To
je jenom pověra,“ směje se Jan Lonek. „Ve
skutečnosti se doutníky balí na speciálních
stolech, přičemž Master Roller, tedy balič,
má k dispozici jen zcela jednoduché pomůc-
navštívit některý z cigarklubů, které už existují
i v České republice, nebo přímo nás v Casa
Latině. Zájemcům se vždy dostane cenných
rad ohledně volby jejich prvního doutníku,“
říká náš hostitel a pokračuje: „Nejčastější
chybou, které se začátečníci dopouštějí, je, že
sáhnou po co nejtenčím doutníku, v mylném
přesvědčení, že ten bude mít lehčí, příjemnější
účinky. Jenže tenký doutník má mnohem intenzivnější chuť, která se soustřeďuje do jednoho
místa na jazyku. Osobně bych upřednostnil
spíše jeho tlustšího, byť kratšího příbuzného.
KOUZLU VONNÉHO
KOUŘE PODLÉHÁ
I STÁLE VÍCE ŽEN
ZRUČNÝ MASTER
ROLLER UBALÍ
DOUTNÍK ZA PĚT
AŽ SEDM MINUT
TADY U TABÁKOVÉ
ROSTLINY ZAČÍNÁ
DOUTNÍKOVÁ CESTA
ky: zvláštní nůž, jenž se asi nejvíce podobá
„kolébce“, používané pro zpracování surovin
při zabijačce, a prstýnek na ořezávání doutníkových hlaviček.“ Šikovnému torcedorovi, jak
se Master Roller nazývá ve španělštině, trvá
ubalení jednoho většího doutníku (delšího než
12 cm) pět až sedm minut.
Jestliže u cigaret jejich délka obvykle zajímá málokoho, u doutníků je tomu přesně naopak. Rozlišuje se 27 standardních velikostí
a zhruba deset dalších, tzv. mimokubánských.
K nejvýznamnějším patří Robusto, Pyramid,
Corona nebo Torpedo. Počet jednotlivých
značek je potom téměř nekonečný, jen na
Kubě je jich známo asi 270.
Neberte prosím následující řádky jako
výzvu k tomu, abyste začali pravidelně kouřit, přesto byste možná chtěli některý z těchto
ušlechtilých produktů ochutnat. „Doporučuji
Foto archiv
Casa Latina El Sitio
Vlkova 19, 130 00 Praha 3
tel. 222 780 118
www.casalatina.cz
nebo celé cestovní sety. Znalci se pak neobejdou bez humidoru, krabičky, jež zaručuje trvanlivost doutníků udržováním stabilní teploty
(16–18 °C) a vlhkosti (72 %).
A kdy si zapálit? Klasikou je siesta po
skvělém gastronomickém zážitku, doplněná
sklenkou lahodného digestivu (v Case Latině El Sitio to jsou zejména nejrůznější druhy
rumů). Ti, co tomu rozumějí, si ovšem doušek
vonného kouře dopřávají po celý den, přičemž postupně zvyšují sílu doutníků.
MAREK CHVÁLA
Střední Amerika na Žižkově
Ten vytváří více kouře a chuť se rozptýlí po
větší ploše.“
Pokud se z vás stane náruživý milovnik
doutniku, měli byste si obstarat také patřičné
„nádobíčko“. K nezbytnostem patří zápalky nebo doutníkový zapalovač (nikdy však
zapalovač benzinový!) a nůžky (cutter) na
odstřihování špiček. Pokud se hodně pohybujete mimo domov, přijdou vám vhod pouzdra
Když překročíme práh Casa Latiny El Sitio, přeneseme se rázem
z tuctové pražské ulice do tisíce kilometrů vzdáleného světa, který vesměs známe jen z knížek a filmů. Společnost Casa Latina, jež za tímto
projektem stojí, se proto snaží zintenzivnit styky mezi oběma zdánlivě
tak odlišnými částmi zeměkoule, a to nejen na poli gastronomickém.
Dováží do České republiky dárkové předměty, sošky ze dřeva a nově
také nábytek. Těžiště jejích obchodních aktivit však spočívá přece jen
v oblasti potravinářského zboží, ať už jde o destiláty, likéry, vína,
čaje nebo chipsy. Důležitou položkou jsou také doutníky, s nimiž
se prosadila do řady exkluzivních restaurací a kaváren. Nedávno
navíc získala výhradní zastoupení významné značky Plasencia. Tato
původně rodinná firma se postupně rozrostla do obřích rozměrů
a je velmi úspěšná zejména ve Spojených státech. Je registrována
v Hondurasu, ale její plantáže se rozkládají v sousední Nikaragui.
Na český trh prozatím vstupuje se čtyřmi druhy: Plasencia Regular,
Plasencia Reserva Organica (tabák je pěstován předkolumbovskými metodami, bez využití anorganických chemických prostředků,
jedná se tedy o první organické doutniky svého druhu na světě),
Plasencia Don Sixto a Catracho, jehož tabák je speciálně namíchaný dle požadavků Gustava Guillena, majitele Casa Latiny. Ta je také
připravena vyjít vstříc poptávce po tzv. bezejmenných doutnících,
které se teprve dodatečně doplňují označením dle přání zákazníka
(Private Labeling) a stávají se tak skutečně exkluzivním dárkem.
A i zarytí nekuřáci obdivují umění baliče doutníků (Mastera Rollera)
nejenom v Case Latině El Sitio, ale i na privátních večírcích.
Výherce soutěže o wellnes pobyt na Slovensku
V minulém čísle Czech Top 100 Fora jsme vyhlásili společně se Slovenskou centrálou cestovného ruchu soutěž o prodloužený víkendový pobyt ve Wellnes Hotelu Chopok.
Na cestu do Nízkých Tater se může těšit Sabina Himmerová z Brna, jež věděla, že jejich nejvyšší vrcholek se jmenuje Ďumbier, a současně měla štěstí při závěrečném losování.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 47
STYL / ZDRAVÍ
Chcete nabrat energii?
DÝCHEJTE!
mosféry doma i v práci. Inhalovat rostlinné silice
je možné několika způsoby. Běžně se dnes používají různé inhalátory nebo difuzéry. Ty mají tu
výhodu, že kromě vonných silic ještě rozptylují
do ovzduší jemnou chladivou mlhu, obohacenou
zápornými ionty. Difuzér s vhodně použitým aroma dokáže dramaticky proměnit prostředí, změ-
Funkce záporných
iontů v ovzduší
➊ Čištění ovzduší.
➋ Sterilizace a vůně.
➌ Stimulace nálady a zlepšení
efektivity práce.
➍ Zlepšení kvality spánku a paměti.
➎ Zlepšení fyziologických funkcí
včetně srdce, plic, mozku a nervového systému. Záporné ionty zvyšují
imunitu, pomáhají relaxaci mysli
a odstranění psychických překážek.
nit náladu v místnosti a vás přinutit zabývat se
trochu víc vlastním dechem. Dejte ovšem pozor
na čistotu silic a kupujte pouze ty přírodní, nejlépe s evropským certifikátem kvality. Pokud do difuzéru nebo aromalampy nakapete syntetický
Kdo se chce rychle uklidnit, zvednout si povadlou náladu a ještě se
nenakazit od chrchlajícího okolí, může se začít učit pořádně dýchat.
H
luboký nádech a hluboký výdech. Kdy
nováhu a stres transformujeme do energie, kte-
si ho dopřejeme? Většinou jen když si
rou pak můžeme pro sebe dál využít.
chceme opravdu zhluboka povzdechnout.
V Asii, kde taoističtí mistři už tisíce let vyučují
ORGIE PRO SMYSLY
přirozené dýchání pomocí různých cvičení, se
Nejlépe se naučíme vnímat dech, když nám ně-
nám Evropanům smějí. Neumíme pořádně ani
co voní. Aromatické látky rostlin – silice – vyvo-
tu nejzákladnější věc pro život – dobře a zhlu-
lávají vedle vjemu vůně a chuti také důležitou
boka dýchat. Proto jsou buňky našeho těla ne-
biologickou aktivitu, která pak působí na růz-
dokysličené a my sami jaksi přidušení. Většinou
ných orgánových úrovních. Po vdechnutí se vjem
dýcháme moc rychle a povrchně, často dech
dostává čichovým nervem do mozku. Odtud vů-
zatajíme úplně. (Mimochodem, špatné dýchá-
ně ovlivňuje nervový systém. Může navodit zvý-
ní může i za bolest hlavy, nevolnost a celkovou
šení či snížení krevního tlaku, pocit tepla, chladu,
vonný olej, vzduch sice bude pěkně vonět, nic-
únavu.) Jak z toho ven? Začít se v první chvíli
osvěžení, uklidnění, povzbuzení, odstranit boles-
méně žádoucích účinků tak nedocílíte.
učit vnímat, co a jak dýcháme. Správné dýchá-
ti hlavy apod. Inhalace silic je možné využít i při
ní totiž dokáže velmi pozitivně ovlivnit nejen
léčbě psychosomatických onemocnění. Stejně
zdraví, ale i psychiku – udržíme si citovou rov-
dobře může příjemná vůně přispět k zlepšení at-
PŘI KAŽDÉM NADECHNUTÍ ABSORBUJEME KYSLÍK, VYLUČOVANÝ DO OVZDUŠÍ ROSTLINAMI
JAKO „ODPADOVÝ PRODUKT“.
PŘI KAŽDÉM VYDECHNUTÍ
PRODUKUJEME KYSLIČNÍK
UHLIČITÝ, KTERÝ JE Z OVZDUŠÍ
ABSORBOVÁN ROSTLINAMI.
48 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
AROMA DIFUZÉR YAO PŘIPOJÍTE PŘES USB
KABEL K POČÍTAČI. NEPOTŘEBUJETE ŽÁDNÉ
DALŠÍ KABELY ANI BATERKY. KDYŽ BUDETE PRACOVAT, BUDE YAO MODŘE SVÍTIT, IONIZOVAT
A ZVLHČOVAT VZDUCH. VE CHVÍLI, KDY POČÍTAČ PŘESTANETE POUŽÍVAT, SE SÁM VYPNE.
Víc informací najdete na www.bodyandharmony.cz.
IVANA NÁDVORNÍKOVÁ
Účinky éterických olejů
LEVANDULE: Působí proti depresi, nespavosti, uklidňuje a odstraňuje nervové
napětí, bolest hlavy, působí antisepticky a regeneruje buňky pokožky.
CITRUSY: Povzbuzují, osvěžují mysl a zlepšují její koncentraci.
EUKALYPTUS: Povzbuzuje a osvěžuje, má antiseptické účinky vhodné k léčbě bronchitidy, nachlazení spojeného s kašlem, chřipky, astma, je vysoce účinný při likvidaci virových
a bakteriálních, zejména stafylokokových ložisek. Má rovněž výrazné repelentní účinky.
CEDROVÉ DŘEVO: Má protizánětlivé, antiseptické, uklidňující a stahující účinky,
používá se při infekčních onemocněních dýchacích cest.
BOROVICE: působí dezinfekčně, uvolňuje spasmy a zmírňuje kašel, je vhodná
při onemocnění dýchacích cest.
www.czechtop100.cz
STYL / ZDRAVÍ
VČASNÁ PREVENCE
MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT
Jedním z velmi aktuálních problémů firem a jejich vedoucích pracovníků je v období ekonomické krize a jejího doznívání více než kdy jindy
každodenní kumulace stresu a stresových situací.
ětšina manažerů pracuje pod tlakem
a jejich životní styl zahrnuje snad
všechny další rizikové faktory vedoucí ke
vzniku civilizačních chorob. Vedle neustálého stresu a enormní psychické zátěže je to
nedostatek volného času a v jeho důsledku
pak i nedostatek pohybu, sedavý způsob
života, nadměrné užívání kávy či nikotinu,
nepravidelná strava a podobně. Jak potvrzují zkušenosti z více společností, jedná se
o problém vážný, který může vyústit až do
V
péčí. Základem diagnostiky programů Kliniky GHC jsou speciální metodiky. Velký
důraz je kladen na specifické laboratorní
metody, protože bezprostřední příčinou
degenerativních změn na buněčné úrovni
je působení volných kyslíkových radikálů.
Na diagnostickou část programů navazuje
část terapeutická. Ta zvyšuje odolnost organismu proti civilizačním chorobám a proti celkovému vyčerpání. Klinika GHC Praha
je pro tyto účely vybavena mimořádně širokými terapeutickými možnostmi.
Programy se liší svoji intenzitou a zaměřením podle předpokládané cílové skupiny.
Jsou koncipovány pro výběr již od úrovně
středního managementu společností až po
vrcholové manažery. Klinika GHC Praha
Foto Klinika GHC Praha
VÝJIMEČNÁ PÉČE SPOLU S INDIVIDUÁLNÍM
PŘÍSTUPEM KE KAŽDÉMU KLIENTOVI USPOKOJÍ
POTŘEBY VE VŠECH LÉKAŘSKÝCH OBLASTECH.
dramatických rozměrů. Nenadálý kolaps
končící předčasnou smrtí byl na vysokých
manažerských pozicích v posledním roce
v České republice podle médií zaznamenán
už ve více případech. O méně extrémních
záležitostech jako jsou syndromy vyhoření,
nebo rozvoj některého vážného onemocnění u řídících pracovníků se samozřejmě
v médiích nepíše, ale je jasné, že je lze počítat na stovky a jejich počet neustále narůstá.
Většina civilizačních chorob patří přitom do skupiny onemocnění, kterým lze
snadno předcházet nebo je včas diagnostikovat a vhodně léčit. Zde však narážíme
na další problém manažerů: nedostatek
času na docházení k lékaři, dlouhá čekání
na nejrůznější vyšetření, cestování na specializovaná pracoviště a podobně.
Manažerské programy Kliniky GHC
Praha se zaměřují na všechny výše popsané problémy. Představují ojedinělou
koncepci preventivní péče, jejíž filozofií je
komplexní diagnostika zaměřená na vznik
a rizika degenerativních změn s následnou
kontinuální preventivní a terapeutickou
jako největší soukromé zdravotní pracoviště
s nejdelší tradicí na trhu v České republice
má cenné zkušenosti s požadavky skupiny
samoplátců. Péče zde je výjimečná individuálním přístupem ke každému klientovi a šíří
poskytovaných služeb, které uspokojí potřeby ve všech lékařských oblastech. K maximálnímu komfortu přispívá vlastní ambulantní i lůžková část a jednotka intenzivní péče.
Pro personál Kliniky GHC je samozřejmým
standardem jak bezpečí a zajištění anonymity klientů, tak komfort a dokonalý servis.
Podstatou naší léčby je tzv. prezidentský pří-
VÝSLEDKY RENTGENOVÉHO VYŠETŘENÍ JSOU
OKAMŽITĚ ANALYZOVÁNY
KLINIKA GHC PRAHA
DISPONUJE VLASTNÍM
OPERAČNÍM SÁLEM
stup, neboli soustředit maximum odborníků
a stanovisek kolem každého klienta a jeho
problému. K realizaci tohoto přístupu je Klinika GHC špičkově vybavena po stránce
technické a technologické i v oblasti lékařských kapacit. To vše v luxusních prostorách
v centru Prahy s možností parkování.
Chcete-li vědět více o našich produktech zdravotní péče pro individuální i korporátní klientelu, kontaktujte naše obchodní
oddělení.
Kontakt na obchodní oddělení:
Veronika Harazínová
Sales & Marketing Manager
tel.: 00420 234 094 407
mobil: 00420 731 615 036
e-mail: [email protected]
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 49
používají webovou kameru pro videokonference.
BEZ COMPUTERU TO NEJDE
Středobodem každé moderní pracovny je
dnes počítač. Pro práci s klasickým computerem je třeba pořídit vhodný stůl. Střízlivější
povahy sáhnou po strohých tvarech klasického typu, u kterých hledají především jednoduchost, užitečnost a kvalitní zpracování
i materiál. Umělecky zaměřené povahy rády
osvěží jednoduché hranaté tvary buď křivkou
v tvaru, nebo alespoň neobvyklou barvou.
Starožitný stůl uprostřed mahagonové
či ořechové knihovny z devatenáctého století nemusí nutně znamenat extrémní konservatismus. Může být projevem úcty a obdivu k předchozím generacím nebo prostě
výrazem radosti z dokonale řemeslně provedené práce. O pohodlí se tu většinou
příliš hovořit nedá. Moderní kancelářská
židle, která splňuje anatomické požadavky generace, trpící bolestmi páteře, by se
k intarzii a prolamovaným nožkám vyjímala jako pěst na oko.
SLÁVA NOTEBOOKU
Kdo netráví u computeru celé hodiny, dá
přednost notebooku, který si položí na klín
v pohodlném křesle. Kdo rád nejen lenoší,
ale také pracuje v posteli, ocení speciální
podložky, jako je například Belkin CushTop Case. Čím dál oblíbenější variantou je home office, pracoviště skryté buď
v jakési skříni, nebo třeba za posuvnými
dveřmi. Každopádně musí mít alespoň
tolik prostoru, aby zbylo na pracovní plochu a několik polic na dokumenty a papíry. Právě „papíry“ činí z pracovny na oko
ELEGANCE
domácí pracovny
Někomu stačí notebook položený na kolenou, jiný má psací stůl
přes půl místnosti. Málokterý manažer na vyšší pozici se ale bez
pracovního zázemí doma obejde.
íte, jak vypadá ideální pracovna?
Měla by odrážet potřeby, vkus
a osobnost majitele tak, aby se v ní cítil
dobře a příjemně se mu zde vyřizovaly
povinnosti a řešily problémy. A ještě něco
V
navíc – v případě, že si zve občas pracovní návštěvy domů, je důležité, aby
ho správně reprezentovala. K tomu, aby
vše dohromady ladilo, je dobré si přizvat
architekta. Totéž platí i pro ty, kteří rádi
50 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
PRACOVNÍ KŘESLO
BY MĚLO BÝT NEJEN
POHODLNÉ, ALE
I ELEGANTNÍ
STYL / BYDLENÍ
IDEÁLNÍ PRACOVNA BY
MĚLA ODRÁŽET
POTŘEBY, VKUS
A OSOBNOST
SVÉHO MAJITELE.
nepříliš vábné místo, ale počítače jejich
množství výrazně omezily. Za pohodlnou hloubku pracovního stolu se tradičně
považuje plocha o hloubce 60 cm, šířka
taková, jaká vyhovuje typu práce. Výška
stolu se běžně pohybuje mezi 70–75 centimetry. Komu to nevyhovuje, měl by volit
stůl s nastavitelnou výškou. Správná výška
pro psaní na klávesnici je také rozdílná
například od výšky, jakou člověk kreslí či
píše rukou.
Foto archiv
NEZTRÁCEJTE NERVY
Prostor musí stačit i na tiskárnu nebo další
potřebné vybavení. Ještě nedávno byly
stejně nutné poličky na CD romy, ale od
té doby, kdy přišly na trh externí paměťové
disky, paměťové karty nebo Flash disky, je
zálohování mnohem méně náročné na místo, zato o nic méně náročné na důkladnost
majitele. Platí pravidlo, že důležitá data jsou
dobře uložená tehdy, je-li to provedeno trojím způsobem: v počítači, externí samostatné paměti a přenosné kvalitní „flešce“.
VÝTVARNÉ POJETÍ
Dotyk osobnosti by se ani v pracovně neměl omezit na klasivkou fotografii rodiny
postavenou na stole. Nejhorším řešením
jsou potom odosobněné zarámované
tisky, které nabízejí některé firmy spolu
s kancelářským nábytkem, i tím vyrobeným na míru.
Pokud chcete, aby vaše pracovna
byla působivá, je dobré mít jako výzdobu originál. Nemusí to být socha
od renomovaného současného autora,
ani portrét majitele v oleji. Mnohem víc
zapůsobí předmět, který vypoví něco
PRACOVNÍ
STŮL MŮŽE MÍT
I NETRADIČNÍ TVARY
STOLNÍ LAMPA
JE NEZBYTNÝM
DOPLŇKEM
PRACOVIŠTĚ
o vkusu nebo zájmech majitele. Může to
být zarámovaný originál starého plakátu (pokud to zrovna není pozvánka na
corridu s vytištěným jménem šťastného
majitele, tehdy turisty), grafika anebo
africká maska. V tom případě platí, že
méně je vždy více, a jeden dobře vybraný artefakt zapůsobí podstatně silněji
než dřevění bůžkové posbíraní z celé
indiánské vesnice.
VIKTORIE VRÁNOVÁ
Vhodné barvy
Duševní pohodu vyvolávají zelená, modrá a žlutá barva,
tvrdí odborníci. Kromě toho platí, že světlé odstíny působí
všeobecně optimističtěji, zato velmi opatrně je třeba nakládat
s ostře červenou. Ta příliš přitahuje pozornost, brání soustředění a může psychicky unavovat.
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 51
STYL / HODINKY
SPORTOVNÍ ELEGANCE
se vznešeným původem
Pro každou hodinářskou značku je zcela zásadní mít ve svém katalogu model, který je v bohaté nabídce hodinářských firem natolik charakteristický, že definuje tvář celé značky a stane se
jejím jasně identifikovatelným zosobněním. Není mnoho výrobců, kteří mají ve svém portfoliu
hodinky, které je možné bez okolků nazvat kultovními.
olex Submariner, Tag Heuer Monaco, Breitling Navitimer, Audemars
Piguet Royal Oak… – to je několik příkladů
hodinek, které se staly kulty ať už pro svou
revoluční techniku, přelomový design, nebo
díky svému odkazu na popkulturu. Pro své
mateřské značky znamenaly značný úspěch
a ještě zřetelnější zápis do kategorie tvůrců
trendů.
Jedním z kultovních a sběrateli ceněných
modelů je Tudor Oysterdate Chrono (nazývaný také Monte Carlo) ze 70. let. Jeho
nadčasovost dokazuje i fakt, že aktuální
provedení z roku 2010 je na první pohled
k nerozeznání od původního modelu.
Nádherný retro chronograf s názvem
Heritage Chrono zachovává výrazný styl
původního modelu, ale je s velkým respek-
R
52 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
ŘADA HYDRONAUT II
OSLOVÍ NEJEN
MILOVNÍKY VODNÍCH
SPORTŮ
tem přenesen do dnešní doby, aniž by ztratil
cokoliv ze svého kouzla. Vznikl tak jeden
z nejpozoruhodnějších sportovních chronografů posledních let.
Dynamické tvary, „ramena“ chránící korunku, otočná luneta – na první pohled je
zřejmé, že tyto masivní hodinky to se sportovním použitím myslí zcela vážně. Červeně provedená centrální ručka chronografu
a sčítače chronografu ve stylu automobilového otáčkoměru a textilní pásek připomínající bezpečnostní pásy klasických závodních
BUĎ VŠÍM, JEN NE PŘEDVÍDATELNÝM – TAK ZNÍ MOTTO
HODINEK ZNAČKY TUDOR.
www.czechtop100.cz
HODINKY TUDOR
JSOU PROPRACOVANÉ
DO POSLEDNÍHO
DETAILU
HERITAGE
CHRONO: JEDEN
Z NEJPŮSOBIVĚJŠÍCH
CHRONOGRAFŮ
SOUČASNOSTI
Pod tradiční značkou Tudor dnes najdeme jak hodinky ryze společenské, tak sportovně elegantní. Ve všech případech však
představují dokonalé spojení extrémní elegance a sportovního střihu. Styl hodinek promlouvá především k mladému dynamickému
publiku, v duchu motta Tudor: Be anything
but obvious (Buď vše, jen ne předvídatelný).
Foto archiv
vozů zase dávají najevo, který ze sportů
jejich nositel vyznává.
DOBRÉ JMÉNO
Za opravdový počátek historie hodinek
Tudor je považován vznik společnosti
Montres Tudor SA v Ženevě v roce 1946.
Společnost založil vizionářský podnikatel
Hans Wilsdorf, který již v té době řídil jinou
vysoce úspěšnou firmu – Rolex. Se značkou Rolex hodinky Tudor zpočátku sdílely
značnou část důležitých částí (například
pouzdra) i jednotnou estetiku. Teprve v průběhu dalších let si vybudovaly vlastní tvář.
Dnes se „Tudory“ stále vyrábějí ve stejné
továrně jako známější Rolexy, díky méně
konzervativnímu designu jsou však jasně
identifikovatelné.
TUDOR HERITAGE
CHRONO:
NA PRVNÍ POHLED
K NEROZEZNÁNÍ
OD SVÉHO
PŘEDCHŮDCE
KOLEKCE GRANTOUR
EVOKUJE SVĚT
ZÁVODŮ VOZŮ GT
PŘEHLED MODELŮ TUDOR
Klasickou ukázkou skloubení elegance a sportovní dynamiky je kolekce Grantour, která
reflektuje vzrušující svět závodních vozů GT
(Tudor je partnerem Porsche Motorsportu).
Dominantními prvky hodinek je černě lakovaná ocelová luneta a honosné výrazné linie.
Milovníky vodních sportů, ale i „kancelářské dobrodruhy“ nadchne řada Hydronaut II. Každý detail zde evokuje námořní
svět: Pásek z černého kaučuku reprodukuje
tvar lodní přídě, jeho vzorek připomíná dřevěná prkna na palubách motorových člunů.
Potápěčský high-tech model Tudor Hydro 1200 je fúzí odvážného designu a pokročilé technologie. Rozměrem pouzdra 45 mm je
největším modelem značky. Proudnicový tvar
ruček vychází z linií používaných v námořním
designu a architektuře. To hlavní u tohoto modelu je ovšem technika: Robustní pouzdro vodotěsné do 1200 metrů je vybaveno heliovým
ventilem, 3 mm silné safírové sklo umožňuje
modelu odolávat extrémním tlakům.
Stylové společenské modely jsou zastoupeny řadou Glamour. Neobvyklá dvojitá
luneta na pouzdře s čistými konturami propůjčuje hodinkám „retro chic“ nádech. Toto uspořádání umožňuje kombinovat jednotlivé části
lunety z různých materiálů. Čistý design číselníků dokonale souzní s delikátními skeletovými ručkami ve tvaru listu. Typografie vychází
z hodinek Tudor vyráběných v 60. letech.
PAVEL HRŮZA
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 53
STYL / DOVOLENÁ
MODRÝ MAURICIUS
u obratníku Kozoroha
kilogramů. Vyhynul před staletími, ale přesto
Dětství všech českých kluků propadlých sběratelství provázela legenda o nejvzácnější známce světa – modrém Mauriciu. Byla pro
nás stejně nedosažitelná jako ostrov jejího původu. Dnes se mnohé
změnilo. Známku vám neslíbím, ale ostrov s mořem ještě modřejším
už pár let není nesplnitelným snem.
vyhlazení už jen těm námořníkům a chutnému
auricius je součástí souostroví Mas-
M karény a leží východně od Mada-
gaskaru u obratníku Kozoroha. Skupinu nád-
ho na Mauriciu můžete potkat na každém
kroku: na poštovních známkách, jako ozdobu
na špercích, pivu, přívěscích a nejrůznějších
suvenýrech. Za své jméno vděčí kulatému zadku a fantazii holandských námořníků. Za své
masu. Poslední živý dodo byl totiž spatřen
roku 1681. Nemusíte však mít obavy, že by od
té doby na ostrově nebylo co jíst. Pokud dáte
přednost místní kuchyni, převládá v ní koření
kari, které si také mnoho turistů nakupuje jako
dárek z cesty. Jinak si domů můžete pořídit šafrán, koriandr, skořici, pepř, vanilku či zázvor.
podnebí s malými výkyvy teplot. Ale přede-
A také zlaté mince s obrazem doda, šperky,
vším velmi nízká kriminalita a neobyčejně
perly i diamanty. V četných galeriích převlá-
přátelský vztah k turistům!
dají díla od mauricijských umělců – výšivky,
herných sopečných ostrovů v západní části
Evropané zde poprvé přistáli už v roce
košíky, hrnky, dřevěné sošky a především nád-
Indického oceánu tvoří Mauricius, Rodriguez
1507. Ostrov ovládli nejprve Portugalci, pak
herně vyřezávané modely lodí ze vzácného
a francouzský zámořský departement Réu-
Nizozemci, Francouzi, Britové... Až v roce
dřeva. Na letišti pak jistě neodoláte cestovní-
nion. Milion obyvatel se věnuje převážně
1968 vyhlásil Mauricius samostatnost v rám-
mu balení sytě červených květů anturie.
pěstování cukrové třtiny, čajovníku, tabáku či
ci britského Společenství. Hlavou státu je tedy
palmy kokosové. A v poslední době také ces-
britská královna, zastupovaná guvernérem.
Návštěvníci jsou na Mauriciu srdečně vítáni. Záhy se přesvědčíte, že to není přetvář-
tovnímu ruchu. Předností ostrova sopečného
Symbolem země se však stal dodo – roz-
ka. Za největší klad svého ostrova totiž místní
původu s korálovými útesy je vlhké tropické
tomilý tlustý pták, který vážil až pětadvacet
obyvatelé považují pohostinnost a vlídnost.
Více než čehokoli jiného si cení přesvědčení,
MAURICIUS PATŘÍ K NEJBEZPEČNĚJŠÍM TURISTICKÝM ZEMÍM
NA SVĚTĚ! DOMORODÍ OBYVATELÉ SE K HOSTŮM CHOVAJÍ
PODLE ZÁSAD „MAURICIJSKÉHO DESATERA POHOSTINNOSTI“.
54 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
že bohatý kapitál spočívá v kultuře a slovech.
Za úsměv se platí úsměvem. Zároveň však zastávají názor, že vystavovaná nahota působí
provokativně až urážlivě a že žádný odlehlý
ráj není neomezeně bezuzdný.
www.czechtop100.cz
z bezprostřední blízkosti obdivuje korálové
trovem. Má to své výhody. Když vystoupíte
útesy a rozmanité druhy ryb. Vyplouvá se z
na letišti v Plaisance, jste pouhé tři kilometry
Veranda Bungalow Village a zvláštním zážit-
od Mahébourgu, jednoho z nejvýznamněj-
kem je večerní výlet od 19 hodin. A kdybyste
ších rybářských přístavů. Hlavní město Port
toho ještě neměli dost, vydejte se na procház-
Louis je vzdáleno jen 48 km jízdy vlevo po
ku pod vodou. V Grand Bay můžete brouz-
velmi dobré silnici. Snadno dosažitelné jsou
dat v zátoce s prosklenou kuklou, do níž je
i všechny vyhledávané hotely.
Překrásný ostrov je vhodný k návštěvě po
přiváděn vzduch.
Mauricius je také považován na celém
celý rok. Kromě koupání na pohádkových
světě za jedno z nejkrásnějších míst pro ry-
plážích nabízí dostatek příležitostí k zajíma-
baření na širém moři na udici. Sezona trvá
vým výletům, například do botanické zahra-
od října do března, ale může se protáhnout
dy Pamplemousses, do ptačí rezervace Case-
až od září do května. Loví se makrely, tuňáci,
la za růžovým holubem, na ostrůvek Ile aux
barakudy nebo wahoo čili peto. Ve vzdále-
Cerfs. Případně do krokodýlí farmy v přírodní
nějších vodách žije několik druhů žraloka,
rezervaci La Vanille, na jejímž území žije přes
například mako a kladivoun, ale také mečou-
tisíc krokodýlů, chameleoni, leguáni, ještěrky
ni modrý, černý i pruhovaný. Pokud nepatříte
a promyky mungo. Nebo do Chamarelu na
mezi vášnivé rybáře, zajeďte se podívat ale-
barevnou vyvýšeninu v pahorkatině Terres de
spoň do akvária v Trou aux Biches. V nádrži
Couleurs. Krajina je zde zbarvena do mod-
náct metrů dlouhého plavidla, postaveného
s mořskou vodou tam uvidíte 200 druhů ryb,
ra, zelena, červena a žluta. Tento nevídaný
v Austrálii, se skládá z velkých panoramatic-
měkkýšů a živých korálů z Indického oceánu,
efekt způsobují vrstvy barevného sopečného
kých oken. Přes třicet osob sedí na pohodl-
ale také mořské želvy a žraloky. Mauricius
popela.
ných lavicích a odtud při hodinové projížďce
není se svými 1860 km2 nijak rozlehlým os-
Mauricius turistům nabízí přes sto šedesát
kilometrů pobřeží s bílými plážemi porostlými
palmami, tu a tam přerušenými strmými skalis-
NA SPECIALITÁCH
MAURICIJSKÉ KUCHYNĚ
SI POCHUTNÁ I OPRAVDOVÝ LABUŽNÍK
ky. Voda je čirá a třpytí se ve všech odstínech
modré barvy. Nejkrásnější pláže jsou Grand
Bay na severozápadě, Blue Bay na jihovýchodě nedaleko Mahébourgu, Belle Mare
na východním pobřeží a Cap Malhereux na
severu. Surfování se doporučuje především
na jihozápadě a na západě u Tamarinu.
Ostrovy Mauricius a Rodrigues jsou vyhlášeným rájem potápěčů. Podmořský svět
tam patří k nejkrásnějším místům na celé zeměkouli! Potápěčských středisek je nejméně
pětadvacet. Ve všech vás nejdříve upozorní,
že kvůli ochraně přírody je zakázáno dotýkat se překrásných korálů. Zároveň musíte respektovat, že na Mauriciu platí zákaz vývozu
některých chráněných mušlí. Pokud se bojíte
V BOTANICKÉ ZAHRADĚ PAMPLEMOUSSES
NEROSTOU JEN
ÚCHVATNÉ STROMY
strčit hlavu pod vodu a přesto chcete spatřit
kouzelný svět pod mořskou hladinou, můžete
zvolit svezení v jedinečné podmořské pano-
Foto Petr Dufek
ramatické ponorce Le Nessee. Lodní trup pat-
PROSLUNĚNÉ PLÁŽE,
NEZAMĚNITELNÁ BARVA
MOŘE I OBLOHY – RÁJ
NA ZEMI
PETR DUFEK
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 55
NÁVŠTĚVA V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
DOBRÝ KRAJ PRO ŽIVOT
Před časem proběhla tiskem zpráva, že Hradec Králové byl vyhodnocen jako nejlepší místo pro život v České republice. Ten,
kdo Královéhradecký kraj zná důvěrněji, může dosvědčit, že
podobně pohodových lokalit v něm najde na desítky. Není to
však jen rozvinutý turistický průmysl, čím se tento svébytný region může pyšnit. Vyplynulo to i z našeho rozhovoru s hejtmanem
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomírem Francem.
CZECH TOP 100 Můžete na úvod
stručně charakterizovat Královéhradecký kraj?
Náš kraj se řadí mezi středně velké územní
celky v rámci České republiky. Jsme částečně průmyslový region, je tu i dost služeb, ale
nejdůležitější je, že jsme oblastí, která je hojně navštěvována turisty. To souvisí s tím, že
tady máme Krkonoše, Orlické hory, Český
ráj a je tu i množství hodnotných kulturních
památek. Proto je náš kraj obyvatelům České republiky známý právě z tohoto pohledu.
CZECH TOP 100 V programu, který
přijalo po volbách nové vedení kra-
56 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
je, je jako jeden z nejdůležitějších
bodů uvedeno ozdravení ekonomiky. Jaké kroky k němu konkrétně
činíte?
Máme tady jednu velkou firmu, která má
před sebou, zdá se, i docela dobrou budoucnost. Tou je závod Škoda Auto v solnickokvasnické průmyslové zóně. V něm
se dnes vyrábějí Superby, Yeti a běží tam
i některé další modely, jako Roomster. Továrna v poslední době prošla velkým rozmachem a je to největší průmyslový podnik
v rámci kraje, se čtyřmi tisíci zaměstnanců.
Vypadá to, že i nové vedení Škodovky mu
dává prioritu. Je zde reálný předpoklad, že
se výroba v Kvasinách bude dále zvyšovat,
a to v průběhu několika málo let až o sto
procent. A jakou souvislost s tím má kraj?
V roce 2006 byl zahájen program podpory
tohoto investora. Realizoval se jak na státní,
tak i na krajské úrovni. My jsme investovali
kolem 300 milionů korun do budování infrastruktury a do rozvoje odborných škol.
Peníze šly například i do nemocnice. Menší podobnou akci bychom chtěli uskutečnit
také v případě Vrchlabí. Rovněž tam existuje závod Škoda Auto, který si v současnosti
hledá nový výrobní program.
CZECH TOP 100 Největší počet obcí
se do soutěže Vesnice roku tradičně hlásí právě z Královéhradeckého kraje. Čemu tuto skutečnost přičítáte?
Je pravda, že do této soutěže je v Královéhradeckém kraji přihlášeno nejvíce obcí z
celé ČR. Je to způsobeno tím, že Vesnice
roku má tady dobré renomé, mnohé obce
v ní uspěly. Navíc je přední umístění spojeno i s finanční odměnou, což umožní rozvíjet
další projekty, které jsou již připraveny. Ze
www.czechtop100.cz
strany hejtmanství podporujeme tuto soutěž
i dalšími cenami. Obce, které se ve Vesnici
roku prosadily, se snažím postupně navštěvovat, abych se skutečně podrobně seznámil s výsledky práce jejich zastupitelů. Důležitá je především osobní iniciativa občanů,
kteří s obcí cítí sounáležitost. Na mnoha
místech to už takto funguje a jsem tomu rád.
Kraj má navíc již delší dobu grantový program obnovy venkova, který je vzhledem
k celkové výši rozpočtu a také v porovnání
s ostatními územními celky poměrně štědrý.
Z jiných grantových zdrojů pak malé obce
získávají peníze na vodovody a kanalizace.
Dohromady kraj na tyto účely vydává ročně
minimálně kolem sta milionů korun. Navíc
se granty vyhlašují každoročně, takže obce
mohou počítat s tím, že podpora kraje je
v tomto směru trvalá a mohou podle toho
plánovat jednotlivé akce.
CZECH TOP 100 V čem spatřujete
přínos mikroregionů a svazků obcí?
Mám v tomto ohledu osobní zkušenost z
Broumova, kde jsem léta dělal místostarostu. Myslím si, že mikroregiony v rámci Královéhradeckého kraje fungují dobře, ale totéž
se dá říci i o místních akčních skupinách. Ty
jsou v rámci kraje velmi, velmi úspěšné. Jedna taková místní akční skupina, a myslím, že
jich v kraji působí minimálně patnáct, může
do konkrétního regionu přinést z programu Leader až kolem 35–40 milionů korun
během 3–4 let. Leader je program určený
pro drobné živnostníky, podnikatele v zemědělství, menší města, obce a další subjekty.
V kraji je značně populární.
CZECH TOP 100 Už jste se zmínil o podpoře rozvoje obcí prostřednictvím
grantů. Do jakých dalších oblastí
směřujete tímto způsobem finanční
prostředky?
Grantové programy pokrývají širokou škálu
činností. Největší podpora je nasměrována do obcí do dvou tisíc obyvatel, to je již
zmíněný program obnovy venkova. Dále
existují programy pro výstavbu vodovodů
a kanalizací, rozvoj kultury a sportu, pro
volnočasové aktivity. Nemělo by to ale vyznít tak, že se zaměřujeme jenom na podporu menších obcí. Například v loňském
roce se nám do Hradce Králové po dlouhé
době vrátila první liga v kopané. My ovšem
nefinancujeme přímo ligový tým, ale dvěma
miliony korun jsme dotovali mládežnický fotbal, to znamená, že tato částka byla určena
pro mladé hráče z celého kraje. Opravdu
mohu zodpovědně prohlásit, že grantové
programy, které v kraji máme, jsou v mnohém výjimečné a velmi široké. I přes krizi,
TŘEBECHOVICKÝ
BETLÉM JE
NÁDHERNOU
UKÁZKOU
KUMŠTU PROSTÝCH
ČESKÝCH LIDÍ
ANI VE SJEDNOCENÉ EVROPĚ
NESMÍME ZAPOMENOUT NA
TO, ODKUD POCHÁZÍME.
kterou prožíváme, pokud jde o příjmy do
rozpočtu, počítáme i pro příští rok s tím, že
jejich rozsah udržíme na co nejvyšší úrovni.
Jak čerpáte prostředk z fondů Evropské unie?
Nevím, jestli mám říci bohudík nebo bohužel, ale musím konstatovat, že v regionálním
CZECH TOP 100
K PŘÍRODNÍM
ZAJÍMAVOSTEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE PATŘÍ
ADRŠPAŠSKÉ SKÁLY
operačním programu, my jsme součástí
NUTS Severovýchod, což znamená kraje
Královéhradecký, Pardubický a Liberecký,
jsme na tom s čerpáním velmi dobře. Když
říkám dobře, znamená to, že evropské peníze na období 2006–2013 jsou už buď
vyčerpány, nebo jsou projekty ve fázi, že
už je o nich rozhodnuto či jsou již částečně
realizovány. Za zmíněné období by do kraje mělo z regionálního operačního programu přijít přibližně šest miliard korun. Podle
mého odhadu je již 4,5 až 5 miliard korun
smluvně ošetřeno. Zbývají nám ještě nějaké
prostředky do krajských silnic a také do rozvoje měst a obcí.
CZECH TOP 100 Mohl byste uvést
nějaký konkrétní příklad?
Zůstaňme ve sféře cestovního ruchu. Tím se
vracíme k tomu, že turismus je oblastí, na níž
nám v kraji velmi záleží. Takže konkrétně:
cyklostezka z Hradce Králové na Kuks, to je
investice v řádu sta milionů korun. Nebo Třebechovický betlém, což je investice za 40
milionů korun. Byly uvolněny také prostředky například pro Lázně Velichovky nebo
některé hotely. V segmentu silniční dopravy
můžeme hovořit o desítkách opravených
mostů nebo opěrných zdí. Uspěli jsme rovněž, ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem, s projektem na Kuksu, týkajícím se
revitalizace tohoto historicky významného
objektu, prohlášeného za národní kulturní
památku. Projekt byl již schválen, běží a je
to investice za přibližně 500 milionů korun.
Největším turistickým lákadlem Královéhradeckého
kraje jsou ale určitě Krkonoše. Na
co se mohou jejich návštěvníci v nejbližší době těšit?
Vidíte, zapomněl jsem na lanovku na Sněžku, to je další z velkých projektů za zhruba 400 milionů korun. Je to investiční akce
Pece pod Sněžkou, kterou kraj masivně
Foto Královéhradecký kraj
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 57
NÁVŠTĚVA V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
realista a vím, že D11 nebude na polské
hranice dostavěna v dohledné době 4-5 let,
myslím si, že obchvat Náchoda by měl mít
absolutní prioritu.
podporuje. Původní historická lanovka,
zprovozněná těsně po druhé světové válce,
potřebuje zásadní rekonstrukci, takže jsme
rádi, že schvalovací řízení bylo zdárně završeno. Bylo s tím hodně práce, protože jednání s KRNAPem a s dalšími subjekty, které
do toho mohly mluvit, nebylo samozřejmě
snadné. Nedávno jsem panu prezidentovi,
který do oněch končin pravidelně jezdí na
Svatovavřineckou pouť, slíbil, že se za dva
roky sveze v nové lanovce. Teď to vypadá,
že to, co jsem řekl, bude i naplněno.
CZECH TOP 100 V souvislosti se sil-
niční sítí ve východních Čechách se
především hovoří o stále nedokončených komunikacích D11 a R35.
Jak vypadá aktuální situace kolem
nich?
Pro kraj jako celek je prioritou D11, která by
měla procházet přes celé jeho území a tak
zlepšit dopravní obslužnost i podmínky
k podnikání a pro cestovní ruch. Pro samotný Hradec Králové je zase podstatná R35,
minimálně alespoň po Holice, aby odvedla
dopravu na Moravu, která je dnes směřována přes centrum města. My se snažíme
prosadit dostavbu D11 minimálně do Hradce Králové. Při mém posledním setkání s panem ministrem dopravy Bártou došlo z jeho
strany k příslibu, že obnoví jednání s paní
farmářkou Havránkovou. Vážně jsme mluvili
i o některých obchvatech měst. Já jako prvořadý vidím obchvat Náchoda, protože přes
něj vede hlavní tepna Královéhradeckého
kraje, po níž se denně valí kolem 25 tisíc
aut. Je to slabé místo, které obyvatelům Náchoda přináší velké starosti. A protože jsem
HRAD KOST JE
VYHLEDÁVANÝM
TURISTICKÝM CÍLEM
CZECH TOP 100 Jak byste zhodnotil
úroveň školství v Královéhradeckém kraji?
Nebudu mluvit o vysokých školách, protože
to není doména kraje. Pokud jde o střední školství, nemyslím si, že jeho úroveň je
špatná. Problémy jsou ale v rozsahu poskytovaných služeb. My máme ve středním
školství kapacity pro dvanáct tisíc žáků a ve
skutečnosti jich máme šest tisíc. Stojí proto
před námi docela nepopulární opatření,
kdy budeme muset dát tento nesoulad alespoň do určité relace. Vydali jsme se cestou,
na které nechceme a nebudeme školy rušit
nebo slučovat. Budeme omezovat jejich kapacitu, to znamená postupně snižovat počet
tříd, a uvidíme, jak tento proces bude dále
probíhat. Chtěli bychom, a děláme v tom
i potřebné kroky, posílit odborné školství.
Pro některé vybrané profese jsme zavedli
krajská stipendia. Žáci, které se na tyto obory přihlásí, tak dostávají od nás během školního roku určitou finanční podporu.
CZECH TOP 100 Jaká je situace ve
zdravotnictví a sociálních službách?
Máme 25 zařízení sociální péče a domovů
pro seniory. Z 80–90 % jsou tyto objekty
rekonstruované a stavebně jsou na úrovní
hodné 21. století. Bylo toho dosaženo tím,
že i v minulosti do nich kraj soustavně investoval své prostředky. Když to spočítáte,
tak jsou to dnes již stamiliony korun. Nesmíme ale zapomínat, že v uplynulých letech
Děkujeme všem obchodním partnerům
za spolupráci v roce 2010
a přejeme hodně úspěchů
v roce 2011.
www.autobond.cz
58 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
www.czechtop100.cz
Bc. Lubomír Franc
✔ narodil se 28. 8. 1953 v Broumově.
✔ vystudoval střední průmyslovou
školu chemickou v Ústí nad Labem a následně Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,
obor personální řízení a andragogika.
✔ v letech 1974–2006 byl zaměstnán v podniku Veba Broumov,
nejprve jako mistr mokré úpravny, později jako ekonom. Od
roku 1993 vedl tamní odborovou
organizaci.
✔ v roce 1998 byl zvolen do městského zastupitelstva v Broumově,
v letech 2006–2008 vykonával
funkci místostarosty Broumova.
✔ od podzimu 2008 je hejtmanem
Královéhradeckého kraje.
finančně přispívalo také ministerstvo práce
a sociálních věcí, s čímž pro budoucí roky
už nemůžeme počítat. Jsem přesvědčen,
že kvalita našich sociálních služeb je velmi,
velmi vysoká. Trochu větší problém vidím ve
zdravotnictví. Můžeme se pochlubit dobrou
dostupností zdravotní péče, je zde špičková
hradecká fakultní nemocnice. Máme dnes
možná až nadbytek akutních lůžek. Financování zdravotnictví ovšem není jednoduché a čeká nás jeho zefektivnění. Hlásíme
se k tomu, že budeme finančně i personálně
podporovat naše okresní nemocnice. Zařízení menšího typu, která zde ještě zbyla,
jako jsou Nový Bydžov, Opočno, Broumov,
se budou muset opravdu zaměřit na následnou péči a služby, které jsou spojeny právě
s touto oblastí. Pro ilustraci: na provoz našich zdravotnických zařízení, teď nemluvím
o investicích, vydáváme ročně kolem 150
milionů korun. Je to velká zátěž pro kraj, nicméně zdravotnictví je jednou z našich priorit
a my si nemůžeme dovolit je zanedbávat.
CZECH TOP 100 Už několikrát jste
se zmínil o cestovním ruchu, který
hraje v ekonomice Královéhradeckého kraje významnou roli. Jak jste
spokojen s propagací České republiky v zahraničí? Nemáte dojem, že
si na na tomto poli jakoby každý
hraje na svém písečku, bez potřebné koordinace?
Já si také myslím, že prezentace aktivit cestovního ruchu a turismu v České republice
není dělána úplně optimálně. Vím, že náš
odbor cestovního ruchu a regionálního rozvoje se tím intenzivně zabývá. Kraj vydává
na svoji propagaci docela dost prostředků.
Máme podepsané smlouvy s Pardubickým
a Libereckým krajem o spolupráci v oblasti
cestovního ruchu, protože bychom chtěli
v budoucnosti více zviditelnit právě tento
širší region.
CZECH TOP 100 Zájmy subjektů cestovního ruchu a ochránců životního
prostředí se často dostávají do ostrého protikladu. Jak se s tím vypořádáváte?
Jednání je většinou několikaletý proces, během něhož se investoři, starostové dotčených obcí a představitelé institucí a organizací, zabývajících se ochranou přírody,
musejí navzájem lépe poznat a vycházet
si více vstříc. Já vnímám stesky mnohých
starostů, že jim chráněná krajinná oblast
nebo národní park brání v rozvoji obce.
Na druhou stranu si myslím, že tyto věci
by měly být vyvážené, bez extrémů
z obou stran. Troufnu si říci, že v poslední
době si lidé na obou stranách barikády
více naslouchají.
MAREK CHVÁLA
NÁRODNÍ KULTURNÍ
PAMÁTKA
V KUKSU PROCHÁZÍ
V SOUČASNOSTI
NÁROČNOU
REKONSTRUKCÍ
Entertainment
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 59
NÁVŠTĚVA V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
NASHLEDANOU V NOVÉ ARENĚ
Ve fotbale najdeme hodně hráčů, kteří se po skončení aktivní kariéry vydali na dráhu trenéra. Podstatně méně je těch, kteří se uplatnili jako funkcionáři a generálních manažerů klubů je mezi nimi už
jako šafránu. Jednou z výjimek je místopředseda představenstva
a generální ředitel FC Hradec Králové, a.s. Ing. Richard Jukl.
Máte před jménem akademický titul. Vy jste inženýr...?
Stavař. Absolvoval jsem brněnské VUT.
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 Bylo těžké skloubit ligový fotbal se studiem?
Nebylo, já jsem totiž nejdříve dostudoval
a pak se stal profesionálem.
CZECH TOP 100 Jak to?
Ano, je to tak, až do svých 23 let jsem
běhal po trávníku povětšinou v soutěžích
tak na úrovni okresního přeboru. Od
osmnácti let jsem studoval vysokou školu bez jakýchkoliv úlev. První ligu jsem
hrál deset let, z toho sedm v Hradci, rok
a půl v Drnovicích a nakonec dvě sezo-
ny v Českých Budějovicích. Končil jsem
v 38 letech v rakouské regionální soutěži.
Jaký jsem byl hráč? Byl jsem spíše ofenzivní typ. Trenér Ladislav Škorpil, jemuž
nepřestanu být vděčný, že mně, neznámému klukovi z Vysočiny, dal v lize šanci, o mně vždycky říkal, že jsem zvláštní
úkaz. Že tam, kde se útočí, je Jukl, tam
kde se brání, je také Jukl. Ale více mě to
táhlo dopředu. Vždyť jsem také začínal
v útoku a teprve následně se přeškolil
na ofenzivního záložníka. Odehrál jsem
225 ligových utkání a v nich vstřelil 37
branek, což je, myslím, celkem slušná
bilance.
V HRADCI KRÁLOVÉ
SE PO LETECH ZNOVU
KOPE PRVNÍ LIGA!
V roce 2004 byl hradecký klub téměř na
krach. Jeho majitelem byl tehdy Čechoameričan pan Voda, který neměl sílu to
dál táhnout. Hrozilo reálné nebezpečí,
že špičkový fotbal v Hradci úplně zanikne. To byla otázka ne týdnů, ne dnů, ale
hodin a my jsme museli udělat něco, aby
k tomu nedošlo. Iniciovali jsme proto jednání s městem. Je ale třeba říci, že tam
nepanovala příliš velká vůle nám pomoci,
CZECH TOP 100 Jak se z profesionálního fotbalisty stane manažer?
60 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
www.czechtop100.cz
především kvůli předchozímu stylu vystupování pana Vody. Nicméně se podařilo
přesvědčit zastupitele, že to má význam,
že by byla velká škoda, kdyby těch 300
dětí, které v Hradci Králové dělalo první fotbalové krůčky v tehdejším SK, bylo
náhle bez možnosti sportovně se vyžít.
Prostě se nám to povedlo a od léta roku
2005 jsme akciovou společností, stoprocentně vlastněnou městem. Já jsem jejím
generálním ředitelem. Zachránili jsme
hradecké rodinné stříbro, vždyť kopaná
se tu hraje od roku 1905 a tím se může
pochlubit málokteré české město.
te arena pro dvanáct tisíc diváků spolu
s areálem volnočasových aktivit. Jedná
se v měřítku České republiky jednoznačně o zcela unikátní záležitost.
CZECH TOP 100 Jak moc vám pomáhá Královéhradecký kraj?
Jeho současnému vedení musím poděkovat za významnou podporu, dříve
tomu tak nebylo. Přitom poskytujeme
zábavu nejen Hradečákům, ale minimálně 700–800 tisícům dalších lidí ze
spádové oblasti.
CZECH TOP 100 Vy jste byl ale teh-
dy ještě aktivním hráčem...
Ano, měl jsem angažmá v rakouské třetí
lize. Jenže jsem nebyl zvyklý prohrávat,
takže jsem se do toho vložil.
CZECH TOP 100 Hodně stavíte na
odchovancích. Kolik máte mládežnických mužstev?
V současnosti celkem čtrnáct, a to v úplně všech kategoriích, od ročníku 1992,
což jsou extraligoví dorostenci, až po
caparty ročníku 2005. A vždy hrajeme na nejvyšší možné úrovni v České
republice. Extraligoví starší dorostenci
dokonce po podzimu vedou tabulku,
extraligoví žáci jsou na výborném třetím
místě. S těmi odchovanci máte pravdu,
na postupu do Gambrinus ligy se jich
podílelo osm – v základní sestavě!
MÍSTOPŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA
A GENERÁLNÍ ŘEDITEL
FC HRADEC KRÁLOVÉ, A.S.
ING. RICHARD JUKL
schválilo projekt, který jsme předložili
ve spolupráci se společností ECE, což je
dceřiná firma známého zásilkového obchodu Otto. Projekt se momentálně nachází ve stadiu územního řízení. Naším
záměrem je propojit byznys s fotbalem.
Firma ECE se zavázala nejen uhradit
CZECH TOP 100 Hodně se nyní přetřásají často astronomické dluhy
ligových klubů. Hradec Králové
však v této souvislosti není zmiňován.
Rozpočet máme nastavený na to, na co
máme. Neslibujeme nikomu hory doly,
jenom to, co jsme schopni splnit. Nikomu
nic nedlužíme. Mám za to, že vrcholový
fotbal se dá dělat i s menším budgetem,
pokud sázíte na vlastní odchovance. V silách současného týmu je, podle mého
názoru, bojovat o páté, šesté místo.
CZECH TOP 100 Jaký je rozdíl mezi
tím, co jste zažil jako fotbalista,
a vaší nynější prací?
ROZPOČET MÁME NASTAVENÝ NA TO, NA CO SKUTEČNĚ MÁME. NIKOMU NIKDY NESLIBUJEME HORY DOLY.
polovinu nákladů na výstavbu areny, ale
navíc ještě po dobu deseti let podporovat fotbalový klub. Jen pro vaši představu. Mělo by vzniknout nákupní centrum,
disponující 40 tisíci m2 prodejní plochy,
které současně přinese dva tisíce nových
pracovních míst. V jeho sousedství vyros-
CZECH TOP 100 Hradec Králové
má po letech, jistě k radosti svých
početných fanoušků, opět nejvyšší soutěž. To je asi důležitý impuls
třeba i ve vztahu ke sponzorům?
Určitě. Jediným problémem je stadion,
který v současné podobě už nevyhovuje.
Doufáme, že po zvolení nového vedení
královéhradecké radnice dojde k posunu
i v tomto směru. Chceme, aby na jeho
místě vznikla multifunkční arena, sloužící
nejen fotbalistům, ale široké veřejnosti.
Neporovnatelný, obrovský. Hráč si odtrénuje jednou nebo dvakrát za den, maximálně čtyři hodiny. Já pracuji skoro šestnáct hodin denně a cítím sám na sobě,
že je to větší zátěž, než když jsem hrál
profesionální fotbal.
JIŘÍ HÁJEK
Foto FC Hradec Králové
CZECH TOP 100 Věříte tomu, že se
tento plán jednou uskuteční?
Jsem o tom přesvědčen. Už se nám
podařilo zahájit výstavbu tréninkového
centra mládeže, na které jsme sehnali
peníze z evropských fondů, bylo to téměř sto milionů korun. Já sám jsem na
tom po tři roky tvrdě pracoval, ale stálo
to za to. Zpátky k areně. V roce 2008
zastupitelstvo města Hradec Králové
SOUČASNÝ KÁDR
MÁ PODLE NÁZORU
RICHARDA JUKLA NA
BOJ O PÁTÉ MÍSTO
V GAMBRINUS LIZE
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 61
NÁVŠTĚVA V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
VSADILI NA FORTEL
Obě družstva, která jsme tentokrát navštívili, spojuje jeden prvek. Vycházejí z tradic poctivého řemesla, které úspěšně zkombinovala s požadavky moderní doby. I proto se jim, ač nepatří
ke gigantům, podařilo přežít v oborech, v nichž je konkurence
doslova vražedná.
ZÁZRAKY S PATNÁCTI LIDMI
Když jsme přicházeli do kanceláří královéhradeckého družstva drevotvar.com, narazili jsme u vchodu i na zvonek se jmenovkou
Klastr českých nábytkářů (jen na vysvětlenou, klastr je soubor regionálně propojených výrobních podniků a přidružených
institucí a organizací). To vzbudilo naši
zvědavost. První otázka, kterou jsme položili Ing. Radku Brychtovi, jenž se nás ujal,
tak byla nabíledni. „Klastr českých nábytkářů je jednou z největších klastrových iniciativ v České republice. Má právní formu
družstva a v současnosti sdružuje 37 členů
z Královéhradeckého, Pardubického a Jihomoravského kraje a z Kraje Vysočina. Jejich
roční obrat přesahuje 11 miliard korun,“
zněla odpověď. Dále jsme se dozvěděli,
že popudem k jeho založení v roce 2006
byla snaha výrobců nábytku, především
z družstevní sféry, spojit své síly při snahách
o získávání dotací nebo lobování. Základní
myšlenkou bylo vzájemně si nekonkurovat,
ale pomáhat si.
Za poměrně krátkou dobu své existence
se může Klastr českých nábytkářů vykázat
několika pozoruhodnými počiny. Například vydal vícejazyčný společný katalog
nábytku, mimochodem první na našem
území od druhé světové války. Jeho členské
62 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
ATYPICKÝ NÁBYTEK
Z KRÁLOVÉHRADECKÉHO DRUŽSTVA
DREVOTVAR.COM JE
URČEN PRO PRIVÁTNÍ
I KORPORÁTNÍ
KLIENTELU
subjekty se také společně účastní různých
výstav a prezentací, u nás i v zahraničí, připravují odborné semináře apod.
V rozhovoru jsme plynule přešli k výrobnímu družstvu, na jehož půdě jsme se
nacházeli. Nečinilo nám to žádné potíže,
protože Ing. Brychta je nejen předsedou
Klastru českých nábytkářů, ale i ředitelem
drevotvaru.com. Ochotně nás seznámil
s jeho historií: „Jeho přímým předchůdcem
byl Dřevotvar Interiéry Hradec Králové,
který byl založen jako výrobní družstvo již
v roce 1951. Prošel klasickým vývojem, kdy
nejprve byli do něj zapojováni živnostníci
a jiná družstva, aby naopak v devadesátých letech byl vystaven restituční smršti. Po
ní Dřevotvaru zbyly jen provozovny v Hradci Králové, Chlumci nad Cidlinou a ve Smiřicích. Většinu členské základny navíc tvořili
lidé důchodového věku, nemající příliš chuti
přizpůsobovat se novým ekonomickým
podmínkám. Proto původní družstvo ukončilo činnost a členové, kteří chtěli pokračovat,
založili nové, drevotvar.com.“
Výrobní program byl jasný, vždyť těžko
v Hradci najdete truhláře, který by neprošel
Dřevotvarem. Jenže jak uspět na trhu, na
němž se najednou objevila spousta nových
a mnohdy daleko silnějších hráčů? „Rozhodli jsme se jít cestou atypů, tedy zakázkové výroby interiérů od A do Z, od oken
po podlahy, a to jak pro privátní, tak korporátní klientelu. Tím dosahujeme daleko vyšší
přidané hodnoty, než kdybychom dělali na
sklad. Naše služby navíc začínají už návrhem řešení, na němž spolupracujeme s renomovanými architekty. Je pochopitelné, že
takový rozsah prací nemůžeme zvládnout
vlastními silami, proto nám pomáhají nejrůznější subdodavatelé, často právě z Klastru
českých nábytkářů,“ vysvětlil pan předseda.
A jedním dechem dodal, že výborně se jim
spolupracuje zejména s dalšími nábytkářskými družstvy, Dřevojasem ve Svitavách
a Dřevodílem v Rousínově.
Referenční seznam drevotvaru.com je
úctyhodný. Najdeme v něm interiéry Klicperova divadla v Hradci Králové, mobiliář pro
krajské úřady Královéhradeckého a Pardubického kraje nebo pro královéhradecké
biskupství, ale i zakázky pro pražský hotel
Albion či Dřevčický park – rezidenční bydlení pro seniory. Říkáte si, že tohle není nic
pro vás, protože jste rádi, že se ve vaší garsonce otočíte? Tak to by vám mohlo káp-
www.czechtop100.cz
nout do noty praktické a elegantní sklápěcí
lůžko právě z drevotvaru.com. Připočtěte
ještě úspěšné vývozy komponent do ciziny
(hlavně do Ruska, na Slovensko a na Ukrajinu) a dojdete stejně jako my k názoru, že
je to na družstvo s pouhými patnácti zaměstnanci výkon jako hrom.
Foto VD drevotvar.com, VD Detecha
NEJEN JELENÍ LŮJ
Ing. Boženě Voborníkové, předsedkyni chemického výrobního družstva Detecha, by
asi mnozí záviděli. Její kancelář se totiž nachází na jednom z nejkrásnějších českých
náměstí v Novém Městě nad Metují, v těsném sousedství známého zámku. Výrobní
provozy jsou však samozřejmě umístěny
jinde. Kosmetická produkce vzniká v továrně na okraji Nového Města nad Metují, nátěrové hmoty pak v nedalekém Tisu u Nového Hrádku. Celkem družstvo poskytuje
práci 110 zaměstnancům.
Jak už z počáteční charakteristiky vyplývá, je doménou Detechy spotřební chemie.
DREVOTVAR.COM
VYBAVIL TAKÉ INTERIÉRY PARDUBICKÉHO
KRAJSKÉHO ÚŘADU
„Vznikli jsme 18. září 1954. Tenkrát se na
ustavující schůzi v Sedloňově v Orlických
horách sešlo 42 zakládajících členů. Bylo
to v době, kdy se v okolí rušila textilní
malovýroba a lidé museli dojíždět daleko
za obživou. Družstvo pro ně znamenalo
východisko,“ pozvala nás na krátkou historickou exkurzi Ing. Voborníková. Žádná
idylka to ovšem tenkrát nebyla, jak ostatně
dokládají vzpomínky jedné z původních
členek: „Za první provozovnu nám sloužila
chalupa vzdálená od Sedloňova asi deset
minut chůze. Střecha šindelová, samá díra,
okna vytlučená a uvnitř tolik nepořádku, až
se stýskalo. Jako první práci nám přivezli
v několika pytlích papriku a fialkový kořen.
To jsme rozvažovali a prosívali do menších
sáčků. Také jsme dělali z provázků povřísla,
protože tenkrát vůbec nebyla...“ Obchodní
sortiment postupně obohatily barvy, mýdlové přípravky, kosmetika, ale i svíčky.
Tehdejší družstevníci by se asi hodně
divili, kdyby se mohli přenést v čase o více
jak padesát let kupředu. Současná Detecha
představuje špičku hned ve třech oborech:
VLAJKOVOU LODÍ KOSMETICKÉ ŘADY
REGINA JE OSVĚDČENÝ JELENÍ LŮJ
mexu. Sortiment doplňují dovážené britské
produkty značky Ronseal, primárně určené
k interiérové i exteriérové dekorativní úpravě a ochraně dřeva.
Tím ovšem aktivity agilní firmy ještě zdaleka nekončí, protože současně také provozuje stanici technické kontroly, truhlárnu,
ŽE NEJSOU NA TRHU VOLNÁ MÍSTA? JSOU, ALE ČASTO
JSME AŽ MOC POHODLNÍ, ABYCHOM JE HLEDALI.
DETECHA JE VÝHRADNÍM DOVOZCEM PRODUKTŮ FIRMY RONSEAL
Z VELKÉ BRITÁNIE
BARVY A OCHRANNÉ
NÁTĚRY Z DETECHY
JSOU KVALITNÍ
A PŘITOM CENOVĚ
PŘÍSTUPNÉ
kosmetice, zdravotní kosmetice a nátěrových
hmotách, přičemž vedle standardních položek jsou zde schopni v rámci smluvní výroby
vyjít vstříc i hodně specifickým požadavkům.
Mezi veřejností je patrně nejpopulárnější řada kosmetických přípravků s názvem
Regina. „Je to poměrně málo známá věc,
ale jsme držiteli ochranné známky Jelení
lůj. Ten zároveň představuje největší objem produkce. Připravujeme ho v klasické
podobě, ale také kupříkladu s přídavkem
aloe nebo mandlového oleje. Kromě něj
zákazníkům nabízíme například šampon se
solí z Mrtvého moře, pomády na rty, pleťové vody a masky, biobalzámy nebo různé
krémy,“ začala vypočítávat naše hostitelka.
A mohla by ještě dlouho pokračovat.
Nátěrové hmoty z chemického výrobního družstva Detecha zase bodují
u spotřebitelů svojí univerzálností, kvalitou
a příznivou cenou. Sáhnou po nich ti, kteří
potřebují dobré barvy na kov, dřevo, beton, auto nebo hledají odolný nátěr proti
plísním. K novinkám, jež byly nedávno
představeny, patří epoxidový dvousložkový
podlahový nátěr Epoxyban, protiplísňová
malířská barva Detakryl nebo další generace nátěru spodních částí automobilových
karoserií, motoristům důvěrně známého Tlu-
strojní údržbu a stavební údržbu. O tom,
že kvantita nemusí být nutně v rozporu
s jakostí, svědčí vlastnictví certifikátů ISO
9001:2000, ISO 22716 (správná výrobní
praxe ve výrobě kosmetiky) a ISO 13485
(výroba zdravotnických prostředků).
„Krize se nás dotkla méně, než jsme sami
čekali. Momentálně se nacházíme v relativně
dobré situaci, i díky fungujícím distribučním
kanálům, když se nám podařilo proniknout
také do hypermarketových řetězců. Do budoucnosti se můžeme dívat s optimismem,“
uzavřela naše setkání Ing. Voborníková. Neměli jsme důvod jí nevěřit.
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 63
PRIORITOU JE
OBNOVA MĚSTA
Jaroměř a pevnost Josefov spolu sousedí přes 230 let. Nejen o spojení
města a pevnosti jsme si povídali se starostou Jaroměře Jiřím Klepsou.
aroměř je městem třetího stupně
s rozšířenou působností. Zajišťuje určité výkony státní správy pro 14 spádových
obcí v regionu. Problematickou částí města
je Josefov, neboť byl dlouhé roky v držení
armády a dnes je zde soustředěno nemalé
množství lidí se sociálními problémy. V devadesátých letech začal pomalý proces
předávání majetku městu, které se s ním
snaží rozumně nakládat. Pronajímat ho
podnikatelským subjektům, nebo prodávat.
Ostatně takto město nakládá i s bytovým
fondem. Před pěti lety vlastnilo asi 1200
bytů, dnes hospodaří s 520 bytovými jednotkami včetně bytů pečovatelské služby.
„Chceme v privatizaci za velmi nízké
částky pokračovat i dál. Společenstvím
vlastníků a novým majitelům vytváříme
podmínky, aby v rámci akce Zelená úsporám mohli kompletně rekonstruovat nejen
panelové domy. Poslední tři roky nás přesvědčily o tom, že společenství vlastníků je
daleko lepším hospodářem, než město,“
vysvětluje starosta Jiří Klepsa, který svoje
postavení obhájil v nedávných komunálních volbách.
J
Problémy ve městě jsou především
s bezpečností. Starosta chce v každém případě, a to vnímá jako prioritu na následující
čtyři roky, rozšířit řady městské policie. Současných 12 strážníků je velmi málo. Cílem
je, aby minimálně dva městští strážníci byli
neustále v terénu a jeden u kamerového
systému. Tito lidé v sobě musí mít i kus osobní statečnosti, protože to k této práci patří.
„V průběhu několika let chceme osadit 20
nejdůležitějších míst ve městě kamerou.
Bezpečnost občanů je pro nás na prvním
místě,“ zdůrazňuje Jiří Klepsa.
Velké finanční prostředky investuje město
Jaroměř do sportovního vyžití a do kultury.
Předchozí tři a snad i další tři roky byly a budou silně ovlivněny dotacemi z Evropské
unie. Akcí je celá řada. Některé již proběhly. Například výstavba nové sportovní haly
a rekonstrukce atletického stadionu, který
město dostalo darem od Sokola právě za
účelem jeho opravy. „Je to významná investice, kterou jsme realizovali v roce 2009. Současně jsme získali prostředky na rekonstrukci
základní školy a mateřských škol. V březnu
by se mělo rozeběhnout budování kanali-
64 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
LETECKÝ POHLED
NA ZASNĚŽENÉ
VÝCHODOČESKÉ
MĚSTO JAROMĚŘ
ING. JIŘÍ KLEPSA,
STAROSTA MĚSTA
JAROMĚŘ
začních stok v okrajových částech města,“
dodává starosta.
Jaroměř je také jedním ze členů obecně prospěšné společnosti, jejímž hlavním
cílem je vybudování cyklostezky z Hradce
Králové do Kuksu. Trasa cyklostezky vede
Jaroměří i Josefovem a její celková délka
je přes 20 km.
Základní kámen pevnosti Josefov byl
položen před 230 lety. V minulosti sloužila
jako zajatecký tábor, pak ho využívala naše
armáda a v roce 1968 do ní přišla sovětská
vojska. Z vynikající nemocnice se stal ruský
vojenský špitál. Podobně skončily i další objekty. V roce 1991 však Rusové definitivně
odešli. Postupně docházelo k rušení československých a později i českých vojenských
útvarů. To Josefovu snižovalo kupní sílu.
Opuštěné objekty chátraly a Josefovu hrozila zkáza. V tom okamžiku se stal oázou
pro méně přizpůsobivé občany. Město má
jen velmi úzké možnosti, jak na ně působit.
Přesto je Josefov slušně navštěvovanou
historickou památkou. Mnoho let se zde
tisíce turistů provádí podzemními chodbami. Několik občanských sdružení se snaží
bezplatně obnovovat hradební zdi a některé lokality.
„Josefov je pro nás strašně velkým soustem,“ přiznává šestačtyřicetiletý vystudovaný ekonom Ing. Jiří Klepsa. „Bezpečnost,
pořádek a boj proti tvrdým drogám vnímám jako jeden z nejdůležitějších úkolů.
Jsou to spojené nádoby. Tady potřebujeme součinnost od ředitelů škol, od učitelů.
Jsme rádi za každý spolek – sportovní či
kulturní – který sdružuje děti a mládež.
Proto se snažíme tuto oblast finančně maximálně podporovat. Do funkce starosty
jsem nastoupil před pěti a půl roky. Ptali
se mě, co je můj hlavní cíl. Řekl jsem privatizace bytů. Nechal jsem spočítat, kolik by stály nutné úpravy a modernizace
bytového fondu. Vyšlo to asi na 75 milionů korun. Pokud s tím něco neuděláme,
město všechny disponibilní zdroje použije
na opravy panelových domů. Proto jsme
raději privatizovali za nižší částku a dnes
90 % panelových bytů již prošlo modernizací ze strany nových majitelů. Využívali
k tomu i evropské dotace. Naše město
bylo v tomto směru nesmírně úspěšné.
Za největší úspěch považuji dotace na
protipovodňová opatření v hodnotě 130
milionů. Vždyť naším městem protékají tři
řeky… Na obnovu Josefova nestačí síly
ani města, ani kraje a ani státu. Potřebujeme pomoc Evropské unie.“
JIŘÍ HÁJEK
www.czechtop100.cz
Foto archiv
NÁVŠTĚVA V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
NÁVŠTĚVA V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
HOKEJ V HRADCI KRÁLOVÉ
MÁ CO NABÍDNOUT
partnerovi tedy rozhodně máme co nabíd-
Prvoligový hokejový klub HC VCES Hradec Králové, jehož většinovým
vlastníkem je město Hradec Králové, v současné době hledá strategického partnera – generálního sponzora, který by do klubu vstoupil.
na celá sportovní hala. Na stadionu máme
zřejmě v případě vstupu nového generálního partnera do klubu se kromě spousty
dalších možností nabízí i přejmenování
klubu a celého stadionu, což je z hlediska
marketingu významné. Teď je rekonstruovái moderní sky-boxy pro partnery klubu.
V oblasti diváckého zázemí je vše dokončeno, připravují se rekonstrukce zázemí pro
hokejisty a vedení klubu. Máme dvě moder-
eď vlastní 91 % akcií klubu město
doucnu dojít například k přejmeno-
Hradec Králové. Klub je především
vání klubu i hokejového stadionu…
díky financím města ekonomicky stabilizo-
Co vše vlastně případnému partne-
ván. Zatím je generálním partnerem město
rovi nabízíte?
Hradec Králové, nicméně tento stav není
Hradecký hokejový klub je pravidelným
nu…
dlouhodobě udržitelný, proto hledáme no-
účastníkem play–off bojů první hokejové
Pro každý klub je mládežnická základna
vého partnera, který by své jméno s klubem
ligy, kde si již vybudoval své stálé místo.
velmi důležitá. Všichni u hokeje z dlouho-
spojil. Velmi si ale vážíme současných hlav-
V posledních letech se navíc klub pravi-
dobého hlediska zřejmě nevydrží, ale ti
ních partnerů, kteří se na rozvoji hradeckého
delně umísťuje na předních příčkách první
nejlepší ano. Hokej je náročným sportem,
hokeje významně podílejí,“ řekl Ing. Martin
hokejové ligy, případnému strategickému
nicméně na druhou stranu každý má mož-
T
Soukup, předseda představenstva společ-
ING. MARTIN
SOUKUP, PŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA
SPOLEČNOSTI HC VCES
HRADEC KRÁLOVÉ A.S.
ní haly, které umožňují multifunkční využití.
Máte velkou mládežnickou základ-
nost se po letech dřiny dostat až do nej-
nosti HC VCES Hradec Králové a.s., s nímž
OTÁZKA PRO...
jsme v následujícím rozhovoru mluvili mimo
Ing. Jiřího Jirouška, MBA,
na kvalitách jednotlivých hráčů. V Hradci
místopředsedu představenstva HC
VCES Hradec Králové a.s.:
Králové se trénování dětí a mládeže věnujeme dlouhodobě. Nemáme pouze „A“
Hradecký hokejový klub je řízen dle
evropských standardů – společnost HC
VCES Hradec Králové a.s. totiž nedávno úspěšně absolvovala
opakovaný audit podle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Stalo
se tak rok poté, co proběhl certifikační audit v roce 2009 – ten
byl taktéž úspěšný. Jste tedy jedním z prvních klubů jak v první
lize, tak i extralize, který tento certifikát kvality získal a úspěšně
obhájil. Co pro vás certifikační audit znamená?
klubu vstoupil silný partner, který by nám
jiné o tom, co může hradecký klub případnému partnerovi nabídnout.
HC VCES Hradec Králové má zpracovánu Globální strategii klubu do
roku 2014. Co je jejím cílem?
Postup do extraligy, ale nejde jen o to do extraligy postoupit, ale také se v ní udržet. Proto
hledáme silného partnera, kterému bude záležet na dalším rozvoji hradeckého hokeje.
Globální strategie počítá nejen s postupem
do extraligy, ale i se zachováním podpory
pro mládežnickou základnu. Ve strategii jsou
zakotveny sportovní cíle, ale také ekonomické podmínky nutné pro splnění těchto cílů.
Foto archiv
nout. Naše nabídka je velmi široká, samo-
S eventuálním příchodem strategického partnera do klubu může v bu-
lepších klubů v nejvyšších soutěžích. Záleží
mužstvo, proto nám záleží na tom, aby do
pomohl financovat nejen vrcholový hokej,
ale i fungování mládežnických kategorií,
kde týmy dosahují rovněž vynikajících výsledků. Daří se nám i vychovávat kvalitní
hokejisty.
Co byste vzkázal případnému stra-
Opakovaný audit systému kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009,
který jsme teď úspěšně obhájili, potvrzuje, že je klub trvale a komplexně
veden podle evropských standardů kvality. Certifikát kvality je mimo jiné
známkou toho, že se v klubu hospodaří transparentně, což je pozitivní
zpráva i pro případné nové sponzory. Vše je pravidelně kontrolováno
interními audity i certifikačním orgánem. Klub by tedy díky tomu měl být
pro všechny, nejen pro akcionáře a sponzory, důvěryhodný.
tegickému partnerovi?
Že se s ním rád setkám. Schůzku je možné
domluvit přes naše marketingové oddělení,
tel. 777 283 600. Věřím, že máme co nabídnout a že díky tomu může být spolupráce
oboustranně výhodná.“
JIŘÍ HÁJEK
CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011 | 65
VOLNOMYŠLENKÁŘ
PODBLBNUTO
Při jízdě Prahou mne vylekala velká bílá tabule s nápisem POZOR!, značkou JINÉ NEBEZPEČÍ a podtitulkem PODDOLOVÁNO! V souvislosti s několika
propady terénu při stavbě tunelu Blanka tomu rozumím. Jen jako řidič nevím, jak se mám zachovat.
řidat plyn a rychle projet, než se
vozovka pode mnou propadne?
To bych porušil povolenou padesátku!
Mám nechat spolucestující vystoupit,
aby vozu ulehčil a neohrozil tunel pod
vozovkou? Ale jak dlouho vedle mě
cestující poběží, když tabule vyhlašuje
jen začátek a ne konec podtunelování.
Nebo tu tabuli mám jen vzít na vědomí
jako upozornění, že pokud se propadnu, nemám nárok na odškodné, protože jsem s takovou nehodou měl počítat?
P
Naopak mohu být odsouzen k náhradě
škody způsobené mým nezodpovědným jednáním proti chabému stropu tunelu. A mohl bych taky dostat pokutu za
to, že jsem nepřizpůsobil jízdu stavu
pod vozovkou.
Nevím! Což takhle instalovat před
některé úřady tabuli: POZOR, PODBLNUTO! Neoznamovaly by nic, co
občan neví, ale úředníci by mohli říci:
Však jsme vás varovali.
ANTONÍN FISCHER
KDYŽ JE NĚCO NA VŠECHNO
a českém trhu jsou však ještě horší
věci, než univerzální. Takové, které mi
připomínají starou hádanku: Je to velké, je to
těžké, je to drahé, nekope do zadku. Co je
to? Sovětský stroj na kopání do zadku.
Nerezové nože rezavějí. Nerozbitná
skla praskají. Po přípravcích na hubnutí se
nehubne. Po rychlostních silnicích a dálnicích
se často nedá jet rychleji, než po okreskách.
Na spořicích účtech nic nenaspoříte, protože
vinou daní z nepatrných úroků, inflace a poplatků peněz z účtu trvale ubývá. Bezplatná
zdravotní péče není bezplatná. Ministři obrany se mění na exministry sebeobrany, ministři
zdravotnictví na ministry odchodu, ministerstvo vnitra je ministerstvem věcí veřejných…
Nic zrovna dnešního. Velká říjnová revoluce
taky nebyla v říjnu, ale v listopadu, jarní
prázdniny dávno nejsou na jaře. Už Karel
Poláček vložil svému hrdinovi do úst větu:
Moje žena není žena, moje děti nejsou děti,
obchody nejdou…“
Tak to ne, obchody jdou! A jak! Čím větší
šmejd, tím lépe se prodává. Shromáždil jsem
si několik testů z nejmenovaného deníku.
N
U některých mikrovlnných trub (i známých
značek) hrozí popálení a požár. Z dvanácti
testovaných rychlovarných konvic je skutečně výborná jen jedna, dvě včetně té nejdražší dokonce nevyhovují předpisům. Čtvrtina
z jedenácti testovaných špekáčků byla na
pětku (nevyhovující výrobek), nejdražší bylynejhorší. Z testovaných kávovarů neuvařil
espresso na jedničku ani jediný. Z jedenácti
zubních past, gelů, prášků a vod slibujících
vybělení zubů bělí jen pět, tři bělí málo a tři
nebělí vůbec. Někdy jde „jen“ o zdraví. Ve
dvou z patnácti českých baget byly listerie,
v osmi přemnožené bakterie. Test baget se
dělal před rokem, letos už to možná tak špatné není. Jen v pěti z osmnácti druhů bramborových lupínků byl nižší, v osmi vysoký obsah
nebezpečného rakovinotvorného a genotoxického akrylamidu.
V čem je problém? Skalní a zaslepený zastánce trhu řekne, že to vyřeší trh. Lidi si zkrátka nekvalitní a nebezpečné výrobky nebudou
kupovat. Ale jak laik nevybavený laboratoří
a testovacími přístroji pozná, zda to dřevo je
pravé ořechové? S výjimkou pravidelných čte-
66 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
nářů onoho deníku a časopisu TEST, vydávaného Občanským sdružením spotřebitelů, se
jen málokdo o nebezpečích a nedokonalostech výrobků všech druhů něco předem dozví.
A než OSP všechno otestuje – jeden lidský
život na to nestačí. Radikál a ostřílený advokát by možná podal stovky žalob za obecné
ohrožení, klamavou reklamu, podvody (na
mnohé výrobce a prodejce by to sedělo
všechno najednou). Ale běhejte s bagetou
nacpanou listeriemi po soudech! Dokazujte
před senátem okresního soudu, že bělidlo nebělí. Než se vaše kauza k soudu dostane,
bageta ztvrdne, listerie chcípnou a černé zuby vypadají. A těžko se při častém požívání
akrylamidových lupínků dožijete soudního
rozhodnutí o tom, že vaše děti nejsou geneticky postižené po vás, ale po chipsech.
ANTONÍN FISCHER
www.czechtop100.cz
Foto archiv
Když je něco na všechno, není to většinou na nic. Platí to o některých takzvaných univerzálních pracích a čisticích prostředcích,
o univerzálních pneumatikách, o bylinných čajích léčících sto a jeden neduh, o politicích přebíhajících ze strany do strany…
ANKETA
CO (NE)ODNESL ČAS
Konec roku bývá tradičně obdobím, kdy se nejen bilancuje, ale i přemýšlí o tom, co přinese příštích dvanáct měsíců.
BARBORA POŠTOLKOVÁ
obchodní manažerka Kongresového
centra Babylon v Liberci
➊ S odstupem času vím, že moje nejhezčí Vánoce byly ty, v nichž naše rodina byla kompletní
a ještě nezasažena odchodem jejích členů.
➋ Mám mnoho přání, která si přenáším a trans-
slovili jsme proto několik známých osob-
O ností a požádali je o odpovědi na dvě jednoduché otázky:
➊ Jaké byly moje nejkrásnější Vánoce?
➋ Co očekávám od roku 2011?
VIKTOR FURMAN
ředitel skupiny GHC
➊ Bez váhání bych řekl, že nejkrásnější Vánoce
jsem prožil před několika lety, kdy otec po velmi těžké nemoci, jejíž léčení se už celé rodině
zdálo beznadějné, usedl s námi opět ke stolu
a velmi pomalu a postupně se vracel do normálního života. Bez něho by mě na tomto světě zůstala jen polovina. Ty Vánoce se pro mne
staly svátkem zázraku.
bou přinesla světová hospodářská krize, bude ještě nějaký čas ovlivňovat ekonomické
a sociální prostředí ČR. Cestou přitom není
žádné bědování, ale každodenní usilovná
práce na stabilizaci naší ekonomiky. Co se
týče přímo Kliniky GHC, situace je u nás stabilní a perspektivní, neboť lidé pochopili, že
investice do vlastního zdraví a možnost využít prevenci na tak zásadních principech, jaké jsou v GHC možné, má návratnost nevyčíslitelné hodnoty.
portuji z roku do roku. Bude mi stačit, když
budu vykonávat smysluplnou práci. Když budu mít komu zavolat ve chvíli, kdy zatoužím po
společnosti. A když mi dobře porostou rajčata
a cukety. Samozřejmě, očekávání je víc, ale
znáte to, nevyřčená přání mají větší šanci na
splnění.
JAN STRUŽ
NEVYŘČENÁ PŘÁNÍ
MÍVAJÍ VĚTŠÍ ŠANCI
NA SVÉ VYPLNĚNÍ.
předseda Sdružení CZECH TOP 100
➊ Vánoce roku 1986 v Londýně, první Vánoce
s rodinou v cizině, v netradičním prostředí,
s umělým stromkem a s jinou rybou než s kaprem. I dárky byly jiné. Když je něco poprvé,
tak si to pamatujete.
➋ Vstupujeme do nového desetiletí. Očekávám,
že bude příznivější než předcházející jak pro
zdraví, tak pro business.
MILOŠ JARO
ředitel Českého domu v Moskvě
➊ Každé.
➋ Dřinu a pot.
Anketu připravil ANTONÍN FISCHER
➋ Obecně předpokládám, že stav, který s se-
dorostence, dvojčata, a jsou u nás chvíli
o Vánocích, tak se oživuje to, co odnesl
čas.
➋ Očekávám, spíše přál bych si: Zdraví všem
blízkým. A taky sobě. Obecněji pak úspěšné
ozdravování veřejných financí. To prospěje
všem.
KAREL DYBA
velvyslanec ČR při OECD
➊ Neumím jednoznačně odpovědět. Marně
vzpomínám…vždycky to bylo hezké, když
jsme měli vlastní malé dorostence, syna
a dceru. A když teď náš syn má už svoje
68 | CZECH TOP 100 FORUM | ZIMA 2010/2011
www.czechtop100.cz
7`ZRa_NQVw[~wR`X\b`]\YRw[\`a~
]×`\O~P~c\OYN`aV`sgX\cÝPUUR_Y\aR_V~
N[RY\aR_[~PU`YbÐRO
7VÐc~PR[RÐ]×Y`a\YRa~]\`XfabWRZR`sgRW~P~Z
gsONcbcg_bÈR[~NgNW~ZNczcÝU_f
CYRaRPU&& W`ZR[NcRÂRW[Š
]_\`]ŠÈ[zˆwRYf]ÂRQRcÈ~ZcR`]\_ab
NaŠY\cÝPU\cŠ\QcRQYVc~PR[RÐ
""ZVYVN_Qf8w
CYRaRPU&"#W`ZR[NcÝU_sPU
cf]YNaVYV]ÂR`&%ZVYVN_Qf8w
A_Ð[~\PR[Š[~`]\YRw[\`aVcg_\`aY\cYRaRPU
&&"&gR![N"ZVYVN_Qf8w
CÝ`aNcONN]_\c\gc~PRˆwRY\czN_z[fWVÐ
]ÂV[R`YfcRÂRW[ÝZ_\g]\wa×ZazZŠÂ
"!ZVYVN_Qf8w
Download

jan žůrek