I Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí úspěšně investovat vydává agentura Impax media, spol. s r. o.,
I I I
Impax media, spol. s r. o.
ve spolupráci s www.Investičníweb.cz vychází v nákladu 50 000 ks elektronická distribuce 135 000 uživatelů I I distribuováno do sítě OVB Allfinanz, a. s. cena 49 Kč vč. DPH předplatné objednávejte na: www.investicnimagazin.cz
12
/2012
investiční
.
magazin
první skutečně investiční časopis
pis v ČR
Penzijní reforma:
Článek pro
5 milionů čtenářů
Tucet věcí, na kterých
se dá ušetřit
tné
a
l
dp vejte
e
ř
P dná n í
e
ič
obj nvest .cz
na i gazín
ma
Výhled českých
finančních expertů
na rok 2013
Martin Novák:
Muž, který má pod
palcem peníze ČEZ
Exkluzivně pro IM: Staňte se traderem!
Stáhněte si zdarma jednoduchý manuál.
www.financnik.cz/go/zaklady
Co může dělat
investor,
když
SpČNB
ecipřemýšlí
ál:
AFRIK
A
o vrtulníku?
ISSN 1804-9753
9 771804 975009
editorial & obsah
..
investiční
magazin
FOTOEDITORIAL
Pražská burza: XETRA přichází, SPAD odchází _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
AKTUÁLNĚ & EKONOMIKA
DOPORUČUJEME
Jak to dopadne s fiskálním útesem? Možné scénáře _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Kdo za to může? 10 lidí, jimž Amerika vděčí za fiskální útes _ _ _ _ _ _ 5
3 jasné důkazy, že úspory srážejí evropu na kolena _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Penzijní reforma:
Článek pro 5
milionů čtenářů
str. 27-29
INVESTOVÁNÍ
Výhled českých finančních expertů na rok 2013 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
To je ale překvapení! Wall Street je pro rok 2013 bullish na akcie! _ _ 9
ROZHOVOR
Martin Novák: Mám pod palcem peníze ČEZ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
INVESTIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
9 pravidel na která by investoři nikdy neměli zapomenout _ _ _ _ _ 14
Chci začít obchodovat, ale bojím se, že přijdu o peníze_ _ _ _ _ _ _ _ 15
Trading: Proč jsou ženy lepší v obchodování? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
DRAHÉ KOVY
Země s největšími zlatými rezervami na světě_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Fondy, které budou těžit z dalšího zdražování zlata _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Martin Novák, který má pod palcem finance největší středoevropské energetické firmy ČEZ, mě při exkluzivním
rozhovoru pro Investiční magazín přesvědčil, že není finančním ředitelem,
který by jen „dělal excelové tabulky“.
Rozumí technickým specifikům oboru i zákonitostem investování.
Ať chceme, nebo nechceme, investování je stále nejvíce ovlivněno vývojem v největší světové ekonomice,
které aktuálně hrozí pád z takzvaného fiskálního útesu. Scénářům
vývoje na Wall Street se věnujeme
v rámci ankety mezi investičními
experty.
Amerika tedy řeší fiskální útes, euPetr Novotný, šéfred
aktor
rozónu na kolena mohou dostat někdy až nesmyslná úsporná opatření,
jeden z nejperspektivnějších regionů budoucnosti ale tyto věci trápit nemusejí. Africe věnujeme prosincový investiční speciál.
V rámci optimálního investičního mixu nesmíme zapomínat na alternativní investice. O vyhlídkách trhu s uměním jsme dali řeč s Márií Gálovou, ředitelkou
aukční síně Dorotheum.
SPECIÁL – AFRIKA
Extrémní dlouhodobá investiční sázka: Proč je Afrika kontinentem
budoucnosti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20
Pohled z Afriky: Eurokrize? No problem! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
Afrika má investiční příběh v genech _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
UMĚNÍ & ALTERNATIVY
Trh s uměním v roce 2013: Překvapit může sklo a nábytek _ _ _ _ _ 25
OSOBNÍ FINANCE & PENZIJNÍ REFORMA
Tucet věcí, na kterých se dá ušetřit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26
Penzijní reforma: Článek pro 5 milionů čtenářů _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27
TRENDY
Vítězové velké recese 2. díl: Kapitalismus aneb jak levice
prohrává věčný spor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
Hodně lidí si slovo investování automaticky spojuje
s velkým rizikem ztráty peněz. Jak tomu předejít a která
pravidla by investoři nikdy neměli zapomenout, se dozvíte na straně 15.
Prodělaných peněz se bojíme, přitom ale často utrácíme
za zbytečnosti, například když jsou ve slevě a máme pocit, že by se nám mohly někdy hodit. V pravidelné rubrice o osobních financích vám ukážeme hned tucet věcí,
na kterých se dá ušetřit.
Závěr časopisu patří podnikatelům a investičním šílencům.
Přeji vám příjemné předvánoční čtení!
ZAJÍMAVOSTI
Už Ježíš nenáviděl bankéře! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32
Mediální
partneři:
partneři:
Vydává Impax media, spol. s r. o. (www.impax.cz)
Veškeré informace v Investičním magazínu jsou určeny výhradně ke studijním
ve spolupráci s Investičníweb.cz, tel./fax 241 483 141,
účelům a neslouží v žádném případě jae-mail: [email protected],
ko konkrétní investiční či obchodní dowww.investicnimagazin.cz, ISSN 1804-9753, MK ČR E 20308. Šéfredaktor: Petr Novotný, MBA.
poručení. S ohledem na rizika investování do finančních a dalších investičních
Redakční rada: Mgr. Ondřej Pohan, Ondřej Kafka, Petr Novotný, MBA, Ing. Jan Hamr,
produktů by měl čtenář před každým jeIng. Karel Synek, Pavel Ziegler, Adresa redakce: Michelská 12a, 140 00 Praha 4. Grafická úprava
jich nákupem konzultovat své investiča zpracování: Impax, spol. s r. o., Tisk: Moraviapress, a. s. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce. ní záměry s finančním, investičním neINVESTIČNÍ
magazín
bo bankovním
I 12/2012poradcem.
I www.investicnimagazin.cz I 1
Inzerce: tel. 241 483 141, 606 404 953, [email protected], media kit ke stažení na www.impax.cz.
.
fotoeditorial
.
Burza cenných papírů Praha (BCPP) je nejvýznamnější burzou cenných papírů
v České republice. Burza sídlí v centru Prahy v Rybné ulici a jejich hlavním indexem je
PX. Obchodování na pražské burze se řídí zákonem o podnikání na kapitálovém trhu
a burzovním řádem, který si sama stanovuje a veškerou její činnost pak kontroluje
ČNB. Současná burza vznikla v roce 1993 a navázala na burzu, která úspěšně fungovala
v Praze již v dobách Rakouska Uherska a pak mezi oběma světovými válkami.
Na konci roku 2008 se majoritním akcionářem BCPP stala Wiener Börse AG, která
je součástí skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG), jejímiž členy jsou také další
tři středoevropské burzy cenných papírů.
2 I INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz
fotoeditorial
.
PRAŽSKÁ BURZA:
XETRA PŘICHÁZÍ,
SPAD ODCHÁZÍ
P
ražská burza po téměř
dvaceti letech využívání
vlastního obchodního
systému přešla na konci
listopadu na novou
obchodní platformu Xetra®.
Se zavedením nového systému skončilo
obchodování v segmentu SPAD (Systém
pro podporu trhu akcií a dluhopisů), který
byl určen pro nejlikvidnější akcie. SPAD
byl nasazen v roce 1998 s cílem podpořit
obchodování zejména velkých investorů.
Za dobu existence tohoto segmentu byly
v rámci SPADu realizovány téměř dva
miliony transakcí, jejichž objem v celkové
hodnotě dosáhl bezmála šest bilionů Kč.
Do obchodování na systému Xetra®, který
je vyvíjen a provozován ve Frankfurtu
skupinou Deutsche Börse Group, je
v současnosti zapojeno více než 250 bank
a investičních společností a dalších 4700
registrovaných obchodníků po celém
světě. Nový systém by měl zatraktivnit
pražskou burzu v očích zahraničních
investorů a pomoci zvýšit objemy
obchodů. Pražská burza by přechodem
na obchodní systém XETRA®, měla
být také více citlivá na globální tržní
sentiment. INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz I 3
aktuálně
.
Jak to dopadne s fiskálním
útesem? Možné scénáře
Fiskální útes se nebezpečně přibližuje. Drastické
navýšení daní a výdajové škrty, které mají automaticky
vejít v platnost 1. ledna 2013, pokud se Bílý dům
s Kongresem nedohodnou jinak, mohou mít podle
některých ekonomů až 4% dopad na americký HDP.
Přestože trhy očekávají, že se obě zúčastněné strany
nakonec na určitém kompromisu domluví, jsou ve hře
stále i pesimističtější scénáře.
Autor: redakce
D
ohoda by nejen zabránila pádu
z fiskálního útesu, vyslala by
i signál pozitivní pro trhy. Plán
na snížení dluhu o čtyři biliony USD
by znamenal postupné škrty ve
výdajích, zvýšení daní a změny ve
vládních programech v dlouhém období. „Zvýšení
dluhového stropu ještě do konce tohoto roku pravděpodobné je, očekávat větší škrty v rozpočtu je
ale nerealistické,“ tvrdí Brian Gardner z investiční
banky Keefe, Bruyette & Woods. „Reformy daňové
a výdajové politiky budou až otázkou roku 2013.“
VOLNÝ PÁD Z ÚTESU
Předseda Sněmovny reprezentantů John Boehner
nedávno řekl, že je navýšení daňových sazeb neakceptovatelné. Ani Obama ustoupit nechce, když
prohlásil, že bude vetovat jakoukoli dohodu, která
by zachovala Bushovy daňové úlevy plošně. Pokud
bude prezident nadále neústupný v otázce zdanění
nejbohatších Američanů a republikáni budou trvat
na opaku, riskují USA naprostou politickou paralýzu a pád z útesu. Komentáře z posledních dnů jsou
naštěstí optimističtější.
Někteří analytici a politici (zejména ti levicoví, tedy
v USA demokraté) tvrdí, že fiskální útes nemusí být
nakonec ekonomickou sebevraždou. Zákonodárci
by stále měli možnost vypracovat během pár týdnů nebo měsíců návrh, který by ekonomické dopady fiskálního útesu zmírnil a vstoupil v platnost
retroaktivně.
Rozpočtový výbor Kongresu (CBO) projektuje, že by inflačně očištěný HDP ve čtvrtém
kvartálu 2013 klesl o 2,9 % a nezaměstnanost
vzrostla na 9,1 %, ale že by recese byla mělká
a ekonomika by mohla začít mnohem silněji
růst mezi lety 2014 a 2017. Ekonomové ale stejný
optimismus nesdílejí a hrozí, že by neřízený pád
z fiskálního útesu mohl způsobit silný ekonomický šok. Ohrožena by byla důvěra investorů a firem
v americkou ekonomiku a ratingové agentury by
na to mohly reagovat sérií downgradů. Analytici
z S&P této možnosti vzhledem k rozložení politických sil v USA dávají 15 %.
KOMPROMIS
Řada analytiků stále očekává, že Obama a Boehner najdou společnou řeč, aby se americká ekonomika tomu nejhoršímu vyhnula. Řešení rozpočtových otázek by se pak rozložilo do delšího období.
Jakákoli dohoda bude zřejmě vyžadovat, aby demokraté souhlasili se zachováním Bushových
daňových úlev i pro ty nejbohatší. Na oplátku se
budou republikáni muset spokojit s dlouhodobým
úsporným balíčkem, který bude zahrnovat určité
zvýšení na straně rozpočtových příjmů (daní) a výdajové škrty. S touto alternativou lze očekávat
i případné navýšení dluhového stropu a debaty kolem redukce zadlužení v příštím roce.
Odkládání ale může přinést komplikace. Není vůbec jisté, jak by takový krok hodnotily ratingové agentury.
VELKÁ DOHODA
Prezident a lídři Kongresu by se mohli vrátit k vyjednávání, které započali loni. Je ale velice nepravděpodobné (ne-li zhola nemožné), aby byla velká
dohoda, která by obsahovala věrohodný dlouhodobý plán na redukci státního zadlužení, vypracována do konce roku. ZAMETÁNÍ POD KOBEREC
Odkládání problémů na později je obvyklou praxí
Washingtonu. Některé povolební výroky naznačují, že by tomu ani tentokrát nemuselo být jinak.
Prezident možná vypracuje dohodu, která nebude
měnit aktuálně nastavenou daňovou a výdajovou
politiku po dobu dalších tří až šesti měsíců. Koupí
si tím čas, aby v následujícím roce dosáhl s Kongresem širší dohody.
4 I INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz
SLOVNÍČEK INVESTORA
FISKÁLNÍ ÚTES
Drastické navýšení daní a výdajové škrty, které mají automaticky vejít v platnost v USA od
1. ledna 2013. Investoři se obávají, že to může
přivodit recesi a prudký pokles akcií.
aktuálně
.
Kdo za to může? 10 lidí, jimž
Amerika vděčí za fiskální útes
Autor: redakce
Takzvaný fiskální útes
je důsledkem dvou
protikladných novodobých
rysů amerického smýšlení
– chamtivosti a viny.
Chamtivosti po nízkých daních, silné armádě a sociálních výhodách pro každého a viny v tom, že to
nelze vše zaplatit z vlastní kapsy. Politici chamtivost i vinu amerického národa dlouho přikrmovali,
až zemi dohnali na pokraj fiskálního útesu. Komu
tedy děkovat za stresující konec roku 2012?
ARTHUR LAFFER
Slavná Lafferova křivka je základem teorie, podle níž snížení
daní zvyšuje příjem z daní. Ekonom Laffer byl pravou rukou
konzervativních politiků, kteří
žádali pokles daní, ale nehleděli již na to, jaký vliv bude mít
na rozpočtový deficit. Laffer jim umožnil bez pocitu viny krátit daňové příjmy. Háček jeho teorie je
v tom, že jsou americké daně příliš nízké, Lafferův
paradox funguje až při vyšších daňových sazbách.
PETER PETERSON
Pokud existuje někdo, kvůli
němuž dnes Američané řeší
velký rozpočtový deficit, je
to právě Peterson. Hedgeový
miliardář, který byl tajemníkem Reaganovy vlády, založil,
financoval nebo podporoval
většinu institucí ve Washingtonu, které z deficitu
dělaly a dělají veřejné téma (například Concord
Coalition, Peterson Foundation, The Fiscal Times
a I.O.U.S.A.). Bez Petersonových miliard by byl deficit okrajovou záležitostí.
Prezident Clinton navodil v politice klamný dojem, že jsou rozpočtové přebytky samozřejmostí.
Rozpočet byl v černých číslech poslední čtyři roky
jeho vlády. Nechal totiž Washington na drastické
rozpočtové dietě, vysoké daně doprovázela umírněnost ve výdajích, to vše v době vzkvétající ekonomiky. Vyšší daně na kapitálové příjmy změnily
mírné deficity ze začátků Clintonovy vlády v přebytky. Než Clinton opustil prezidentské křeslo,
začalo se v politických kruzích mluvit o trvalých
přebytcích stejným stylem, jako se na Wall Street
mluví o dlouhodobém býčím trhu.
ALAN GREENSPAN
Greenspan byl patronem
chamtivosti i viny současně.
Vždy varoval Kongres před riziky velkých deficitů, nicméně
jako šéf Fedu v roce 2001 vzkázal Kongresu to nejhorší, co
mohl. Prohlásil, že by se neměl
splácet dluh, protože by to položilo trh se státními
dluhopisy a omezilo schopnost Fedu kontrolovat
ekonomiku. Byl to den, kdy souhlasil s Bushovými
daňovými úlevami. Jeho souhlas znamenal intelektuální podporu konzervativcům, kteří chtěli snižovat daně, ale nechtěli za to cítit vinu. Greenspan
navíc posiloval chamtivost Američanů jako notorický „nafukovač bublin“. Nemovitostní bublinu
podpořil nízkými úrokovými sazbami a neochotou
regulovat bankovní systém.
GEORGE W. BUSH
Nikdo není za současnou situaci Američanů zodpovědnější
než Bush. V kampani v roce
2000 sliboval snížení daní.
Dělal vše pro to, aby se vyhnul splácení státního dluhu.
A když přišla recese v roce
2001, razil heslo, že daňové škrty oživí ekonomiku.
A když to nevyšlo, ve snižování daní pokračoval.
DICK CHENEY
Zatímco Bush byl zaneprázdněn snižováním daní, Cheney
byl plně zabraný do plánování
války proti terorismu. Poprvé
v historii Američané poslali
svou armádu do bitvy bez současného zvýšení daní. Znamenalo to jen další biliony dluhu.
DAVID LEREAH
Lereah byl hlavním ekonomem
Americké asociace realitních
kanceláří a snad nejzapálenějším veřejným „roztleskávačem“
nemovitostní bubliny. I když
bylo patrné, že bublina praskla,
Lereah stále trval na tom, že
investice do nemovitostí nemůže být ztrátová. Sice
sám bublinu nevyvolal, ale ztělesňuje chamtivost,
která zaplavila realitní trh. Banky na Wall Street
z toho profitovaly, vlastníci domů již méně, když
dnes jejich dluhy přesahují ceny nakoupených ne-
movitostí. Nemovitostní a úvěrová bublina vedla ke
kolapsu finančního systému v roce 2008, byla přímou příčinou Velké recese a každoročních deficitů.
Grover Norquist
Jako šéf mocné lobbistické
a kampaně financující organizace tlačil téměř každého
republikána ve významnější
funkci k písemnému slibu, že
za žádných okolností nenavýší
daně. Kdyby se někdo odvážil
nepřipojit podpis nebo porušit slib, Norquist by začal sponzorovat jeho hlavního rivala. Tato hrozba
dlouho zabírala. Úpis Norquistovi blokuje jakoukoli možnost dohody mezi republikány a demokraty v posledních dvou letech. Demokraté trvají na
tom, že jakýkoli plán vedoucí k vyrovnání rozpočtu
musí zahrnovat vedle výdajových škrtů i zvýšení
příjmů, ale republikáni musejí kvůli Norquistovi
vystupovat proti takové myšlence. Množí se však
spekulace, že Norquist ztrácí vliv. Několik republikánů vyhrálo letos volby bez úpisu a někteří již
zvolení prohlásili, že se již necítí být vázáni slibem.
BARACK OBAMA
Obama je dokonalým ztělesněním schizofrenie v rozpočtových otázkách. Přikrmuje obojí, chamtivost i vinu. Vládne
s největšími deficity v historii,
ale přesto provádí ohromné
fiskální stimuly, zachraňuje
z veřejných peněz automobilový průmysl a slibuje
Američanům větší sociální zabezpečení. Ve stejné
době ale národu káže o potřebě utahování opasků,
dokonce i během recese. Chce zvýšit daně a osekat
vládní programy, které využívá střední třída. Obamova vláda v roce 2011 navrhla dohodu o navýšení
dluhového stropu a odsunutí vyřešení automatických škrtů na konec roku 2012.
JOHN BOEHNER
Předseda Sněmovny reprezentantů lapený do pasti Grovera
Norquista je pragmatický zákonodárce, který chápe, že vláda
potřebuje více příjmů, ale společně se svým stranickým aparátem jakékoli dohody blokuje.
V létě 2011 téměř přivedl Ameriku do stavu, kdy by
nebyla schopna splácet závazky, jen kvůli tomu, že
chyběly hlasy potřebné pro schválení zvýšení daní.
Nakonec Boehner souhlasil s odsunutím problému
do budoucna. Současné zúčtování je výsledek Boehnerovy neschopnosti vést republikány k dohodě. INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz I 5
ekonomika
.
3 JASNÉ DŮKAZY, ŽE ÚSPORY
SRÁŽEJÍ EVROPU NA KOLENA
Za normálních podmínek vede fiskální konsolidace (neboli redukce fiskálního deficitu) k poklesu
zadlužení. Ale nyní nežijeme v „normální době“.
Běžně by fiskální restrikci doprovázela uvolněná
monetární politika. Sazby ale už není kam stlačovat a ECB není ochotna přistoupit k nekonvenčním
opatřením, jaká využívá například Fed, když provádí takzvané kvantitativní uvolňování. Proto je
monetární politika ECB ve skutečnosti mnohem restriktivnější, než se na první pohled
jeví.
Nezaměstnanost je vysoká a jistota zaměstnání
mizivá. Domácnosti nemají dost hotovosti. Dostup-
Následující graf nabízí pohled na odhady
růstu pro různé země:
2012
2013
2014
Eurozóna
-0.7 %
-0.4 %
0.4 %
Německo
0.7 %
0.5 %
1.2 %
Francie
-0.2 %
-0.3 %
0.2 %
Itálie
-2.7 %
-1.8 %
-0.8 %
Španělsko
-1.8 %
-2.2 %
-1.6 %
Velká Británie
-0.1 %
0.8 %
1.4 %
30
25
20
15
10
5
0
-5
Popis grafu: osa Y: změna proti základu jako % z HDP
osa X: jména států, černý, modrý čtvereček scénář I.
resp. scénář II.
2. ŠKRTY PODRÝVAJÍ
EKONOMICKÝ RŮST
Report ze začátku listopadu londýnského centra
pro hospodářský a obchodní výzkum (Centre for
Economics and Business Research) předpovídá
eurozóně zdlouhavou recesi po celý rok 2013. V následujícím roce počítá jen s nepatrným růstem
ekonomiky. Nové propočty berou v úvahu úsporná
opatření. Scénář, že by nějaká země opustila euro,
ale nepřipouští.
„Ekonomická situace v některých částech Evropy
se mění ze špatné na katastrofální,“ říká Douglas
McWilliams, šéf centra a spoluautor studie. „Hrozí nebezpečí, že ekonomické problémy přerostou
Eurozóna
Velká Británie
Španělsko
Portugalsko
Nizozemsko
Itálie
Irsko
Řecko
Německo
-15
Francie
-10
Scénář 1
6 I INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz
v sociální nepokoje v mnoha oblastech Evropy
s tím, jak nezaměstnanost nepřestává růst a vládám začínají docházet peníze.“
35
Finsko
Cílem všech úsporných plánů je udržet zadlužení
na uzdě a postupně je redukovat. Autoři studie
vydané koncem října britským institutem pro
ekonomický a sociální výzkum (National Institute of Economic and Social Research) zjistili, že
jsou drastické úspory sebevraždou a ke snížení
zadlužení nevedou. Úspory tlumí růst. A když jmenovatel zlomku zadlužení ve vztahu k HDP klesá,
z jednoduché logiky vychází, že celková hodnota
indikátoru musí růst, přinejmenším krátkodobě.
Autoři studie zahrnuli všechny zmíněné faktory do
svých projekcí a ukazují dopad fiskální konsolidace. Graf zahrnuje dopady opatření přijatých nebo
oznámených mezi roky 2011 a 2013 a znázorňuje situaci, jakou bychom očekávali za normálních podmínek (černá barva), a to, co se děje dnes (modrá).
Belgie
1. DLUHOVÉ BŘEMENO SE
ZHORŠUJE, NE NAOPAK
Problém ještě zhoršuje skutečnost, že fiskálně konsolidační programy aplikuje ve stejný
okamžik celá Evropa. Když úsporná opatření
sníží HDP, nejenže to zasáhne domácí růst, ale přelévá se to i do ostatních zemí, protože klesá mezinárodní obchod.
Rakousko
Nové studie prokazují,
co říkají odpůrci tvrdých
úsporných opatření již
dlouho. Škrty nikam
nevedou. Lidé i celé
ekonomiky trpí zbytečně.
Úspory si vybírají
svoji daň na růstu,
zadlužení ještě zhoršují
a zvyšují dlouhodobou
nezaměstnanost (zejména
mladých).
nější úvěry, kdyby centrální banka monetární politiku uvolnila, by však nejspíše zvýšenou spotřebu
stejně dostatečně nenastartovaly. Proto škrty bolí
více a působí rychleji.
Změna proti základu jako % z HDP
Autor: redakce
Scénář 2
S tím souhlasí ve svém komentáři z minulého týdne i hlavní ekonom Saxo Bank Steen Jakobsen.
„Sociální napětí může zvítězit nad velmi potřebnými reformami a konsolidací veřejných financí kvůli
zmobilizování voličů. Uvědomme si, že skupiny
lidí demonstrujících napříč Evropou už nejsou jen
odboráři a zaměstnanci ze státní správy. Už je to
národní problém mnoha zemí. Celou generaci mladých lidí v problémových zemích můžeme označit
za ztracenou kvůli všem těm zklamáním spojeným
s nízkou mírou produktivity, inovací s malou nadějí na spokojený život.“ Citovaný ekonom vidí dva
možné scénáře dalšího vývoje:
RADIKALIZACE – FAŠISMUS
A KOMUNISMUS
Pokud politici budou ignorovat volání po změně,
voliči se zradikalizují a přesunou se k extrémní
pravici či levici. „Zvažujeme hrůznou predikci pro
ekonomika
.
rok 2013, která zahrnuje seriózní návrat ke komunismu ve východní Evropě a také v některých
státech jižní Evropy. Voliči v Řecku si již oblíbili
neonacistický Zlatý úsvit a v Itálii by mohl být
dalším ministerským předsedou Beppe Grillo
z populistického Hnutí pěti hvězd,“ píše Jakobsen.
SOCIÁLNÍ NAPĚTÍ JAKO IMPULS
PRO POLITIKY – POTENCIÁL
VELKÝCH ZTRÁT
Pokud se politici začnou vyjadřovat o potřebě
změny, bude to mít velké dopady na ekonomiku.
3. DRASTICKÉ ÚSPORY
PŘIPRAVUJÍ LIDI O PRÁCI
Pojďme ke třetímu argumentu, proč nejsou drastické úspory pro Evropu řešením. Propouštění
postihuje jak veřejný, tak soukromý sektor. O čem
se ale mluví méně, jsou dopady dlouhodobé nezaměstnanosti. Největší problém představuje u mladých lidí. V eurozóně je více než 23 % lidí mladších
25 let bez práce. V zemích, jako jsou Řecko nebo
Španělsko, je více než polovina mladých lidí nezaměstnaných. V roce 2011 mělo práci jen 34 %
mladých v celé Evropě. Jde o nejnižší počet,
který byl Eurostatem kdy zaznamenán.
SPECIALISTA NA
DEVIZOVÉ OPERACE
EVROPSKÁ NEZAMĚSTNANOST MLADÝCH POD 25 LET
60
50
40
Řecko
Španělsko
Portugalsko
Eurozóna
Irsko
Francie
Velká Británie
Německo
• jsme největší nebankovní
obchodník s cizími měnami v ČR
Itálie
30
• nabízíme komplexní řešení
zahraničního platebního styku
pro firmy a podnikatele
20
10
Akceptace ztrát by byla hlavním krokem pro Evropu. „Zestátnili“ jsme dluhy a jejich břemeno. Teď
potřebujeme demokratizovat ztráty, zachránit,
co zbylo z Evropy a pravděpodobně tak zastavit
politický přesun k extrémům. Řešení nezaměstnanosti a sociálního napětí by mohlo být
novou hlavní prioritou politiky, ale vyžádá
si velké množství prostředků od daňových
poplatníků, především ze zodpovědných severoevropských zemí.
INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz I 7
Dealing
bank
Kurzovní
lístky
PRODEJ
PRODEJ
PRODEJ
NÁKUP
NÁKUP
Mezibankovní
trh
PRODEJ
leden 2012
leden 2010
leden 2008
leden 2006
leden 2004
Náklady nezaměstnanosti mladých autoři
vyčíslili pro rok 2011 na 153 miliard eur, což
odpovídá 1,2 % HDP. Dodávají, že jde navíc
o konzervativní odhad. Náklady jsou nejen
ekonomické, ale i sociální. Mladí spadající do kategorie NEET budou jen velmi těžko hledat práci
i v budoucnu. Budou permanentně nespokojení
a sociálně vyčlenění, což povede k radikalizaci jejich názorů. Jinými slovy, budou mnohem častěji
patřit mezi ty, kteří házejí zápalné lahve během
demonstrací. INDIVIDUÁLNÍ STANOVENÍ KURZŮ
PRO SMĚNU
NÁKUP
Navíc, pokud jedna nebo dvě země dostanou úlevu – prodloužení lhůty na provedení reforem a nominální snížení úrokové míry – MMF, ECB a evropská vláda budou muset strpět nemalé ztráty
pro ně i pro rozpočty jednotlivých států. Několik
států bude mít také zvýšené náklady kvůli nutnosti jít si půjčit na trh za úrok vyšší než dotovaná
úroková míra pro Řecko.
Studie z minulého měsíce od European Foundation
for the Improvement of Living and Working Conditions analyzovala ekonomické a sociální náklady
tak vysokého podílu mladých nezaměstnaných.
Studie se dívá na takzvanou NEET míru, která rovněž stoupá. NEET (Not in Employment, Education
or Training) označuje ty, kteří nemají zaměstnání
ani se soustavně nevzdělávají ve školách nebo prostřednictvím různých kurzů. O tento ukazatel by
se politici měli zajímat nejvíce, protože když bude
dlouhodobě mnoho mladých bez práce, nebude
mít kdo zajistit rychle stárnoucí populaci. Pro mladou generaci dlouhodobě nezaměstnaných bude
postupem času stále složitější vstoupit do pracovního procesu. Z velké části jde o strukturální
nezaměstnanost, což znamená, že mnozí budou
muset před nástupem do budoucího zaměstnání
projít rekvalifikací.
STŘED
NÁKUP
„Nezapomeňme, že pokud vlády chtějí snížit sociální napětí nicneděláním, budou muset akceptovat ztráty na propadlých garancích a půjčkách
poskytnutých Řecku. To neprojde tak snadno
v Německu, kde by 50% odpuštění dluhu a garancí znamenalo ztrátu 17,5 miliardy eur,“ varuje Jakobsen. To by zamíchalo s plány Německa
dosáhnout plánovaného vyrovnaného rozpočtu
v roce 2014.
leden 2002
Kolaps Lehman Brothers
leden 2000
leden 1998
leden 1994
leden 1992
leden 1990
leden 1996
Zavedení eura
0
• poskytujeme individuální
směnné kurzy
• minimální poplatky
• zajištění proti kurzovým rizikům
prostřednictvím termínovaných
obchodů
• on-line obchodování
• rychlé a bezpečné vypořádávání
obchodů
Pro další informace volejte
+420 498 777 701
nebo navštivte fx.akcenta.eu
investování
.
Výhled českých finančních expertů
na rok 2013: Svět není černobílý, takže
by takové nemělo být ani vaše portfolio
Autor: Michael Šolín
Blíží se konec roku 2012,
který byl z hlediska dění
na kapitálových trzích
velice pestrý. Investoři
se snaží odhadnout, jak
se budou trhy vyvíjet
v následujícím roce. Co
bude dominovat a jakou
investiční strategii zvolit
na rok 2013? Tuto otázku
položil Investiční web ve
spolupráci se serverem
ChytrýHonza.cz českým
investičním expertům.
Michal Valentík
Jejich podíl v portfoliu záleží na každém investorovi
a na jeho vztahu k riziku.
Drobný investor by měl investovat pravidelně
a tyto těžké doby vítat, protože si může pořídit
cenné papíry za nižší ceny. Je vhodné dodržovat
investiční horizont a nepanikařit při sebemenším
poklesu.
Jaroslav
Brychta
Hlavní analytik,
X-Trade Brokers
Petr Šimčák
Ředitel obchodu
pro banky
a instituce, Pioneer
Investments ČR
Lze předpokládat, že
trhy budou i v příštím
roce zaměstnávat témata jako problémy
eurozóny nebo fiskální
útes v USA. Mohou přijít i překvapení, vždyť kdo by
si letos býval vsadil na to, že státní dluhopisy vygenerují jedno z nejlepších zhodnocení, ačkoli jejich
výnosy začínají nulou?
V desetiletém horizontu považujeme za zajímavé
investiční téma podhodnocené západoevropské
akcie a atraktivní výnosy na trhu vybraných dluhopisů rozvíjejících se trhů (zejména firemních). Také
akcie rozvíjejících se trhů jsou dle našeho názoru
atraktivní.
Hlavní investiční
stratég, ČP Invest
Začátek roku 2013 budou ovlivňovat především témata spojená
s fiskálním útesem
v USA. Je pravděpodobné, že dojde k dohodě
prezidenta s Kongresem, a proto neočekáváme výrazné oslabení světového hospodářství, které by mělo negativní vliv na
kapitálové trhy. Také dluhová situace v Evropě se
vyvíjí relativně pozitivně. Důležitá je role Evropské
centrální banky, která postavila silnou zeď tím, že
v případě potřeby bude neomezeně nakupovat státní dluhopisy zemí, které o to požádají.
Globální hospodářství prochází těžkým obdobím,
soukromé společnosti neinvestují a snižují náklady,
nicméně i v takto těžkých podmínkách jsou ziskové.
Proto je optimální investiční strategií dlouhodobé
vyvážené portfolio, jehož jádro by měly tvořit korporátní dluhopisy a akcie nadnárodních společností.
jsou zlaté investiční slitky a cihly. Neméně oblíbenými jsou investiční zlaté mince a investiční zlaté
mince.
Kamil Kresta
Manažer, ČM
Aurum
V historii se neustále
opakuje, že vlády řeší
krizové situace množením peněz. Tímto počinem se sice dostane
do oběhu více peněz,
které zlevní a lidé si
více půjčují za nižší sazby, může to rozproudit ekonomiku, ale jen krátkodobě. Měna tím devalvuje,
výhledově lidé ztrácejí kupní sílu a pro zachování
hodnoty peněz se častěji obracejí k jistým a stálým
komoditám, jakými jsou vzácné kovy jako zlato, stříbro či platina. Tento trend bude podle mě pokračovat i v roce 2013.
Budeme-li hovořit o současných progresivních formách investic, velmi oblíbenou formou uložení peněz je výběr z řady variant fyzického investičního
zlata. Nejjednodušší a u veřejnosti nejrozšířenější
8 I INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz
Vzhledem k oblibě,
které se u centrálních
bankéřů po celém světě těší uvolněná měnová politika, asi nelze
očekávat nic jiného
než pokračování trendu z posledních let. Inflační politika zřejmě bude nadále podpírat ceny dluhopisů,
akcií a ostatních finančních aktiv.
Ty pravděpodobně neporostu podobným tempem
jako v roce 2012, faktem však zůstává, že dokud
centrální banky budou mít situaci pevně v rukou,
prostor k výraznějším korekcím bude poměrně
omezený. Vhodné proto mohou být opční nesměrové strategie na akciové indexy, dlouhodobě věříme
především drahým kovům.
Petr Pokorný
Obchodní ředitel,
Volksbank
Potřebovali
bychom
křišťálovou kouli. Data
z USA a z dalších vyspělých ekonomik nejsou příliš povzbudivá,
i emerging markets
začínají zpomalovat. Ke
špatným datům se přidávají problémy fiskální a dluhové, Evropa zatím tápe a problémy s dluhovou krizí se dále šíří. Hodně se mluví o Francii, která přišla
o rating AAA.
Ve spojitosti s kvantitativním uvolňováním v USA se
investoři obracejí k rizikovým aktivům, jako jsou akcie, měny nebo komodity, a hledají o něco zajímavější výnosy. O dluhopisovém trhu se mluví jako o další
„bublině“, což se při pohledu na výnosy státních dluhopisů těch bezpečnějších zemí není co divit.
Výhled sice není růžový, ale kdy za poslední léta
byl? Nikomu se asi příliš nechce nasedat do rozjetého, i když zpomalujícího akciového vlaku, a proto
bychom měli být velice opatrní při výběru investic.
V portfoliu by podle mě neměly chybět dividendo-
investování
.
To je ale překvapení!
Wall Street je pro rok 2013
bullish na akcie!
Autor: redakce
Vývoj amerických akcií od začátku roku 2012
Zatímco drobní investoři
mají strach investovat do
akcií, protože je světoví
politici i ekonomové
zásobují negativními
zprávami a výhledy
(fiskální útes, zpomalení
Číny, dluhová krize
v Evropě a další),
stratégové a analytici
na Wall Street se houfují
do býčího stáda. Proč?
vé akcie z odvětví potravinářského a tabákového
průmyslu nebo farmacie a dluhopisy, popřípadě
komodity. Svět není černobílý, takže by takové nemělo být ani naše investiční portfolio.
Martin Loos,
makléř brokerjet
ČS
Pokud se bude dařit
úspěšně řešit dluhovou krizi v eurozóně,
může z toho profitovat celý finanční sektor a hlavně systémově důležité banky.
Nadále může být pod tlakem evropský telekomunikační sektor, naopak v průběhu příštího roku
předpokládáme mírné oživení ceny elektřiny, které by mělo být podporou pro vyklesané evropské
energetiky.
Předpokládáme snižování výhledu hospodaření
u dividendových titulů a revizi jejich dividendové
politiky směrem dolů.
Důležité bude sledovat případné první známky
oživení evropské ekonomiky, které by znamenalo
pozitivum pro cyklické tituly např. oceláře. D
ůvody, proč by měly v roce 2013
minimálně americké akcie posilovat, jsou částečně i odpovědí na
hrozby, které visí nad světovou
ekonomikou: Spousta levných peněz od Fedu (a dalších centrálních bank), oživení
na trhu s americkými nemovitostmi a růst zisků
amerických firem. Nakonec také naděje, že se
žádný z černých scénářů nenaplní, nebo alespoň
ne v plné míře.
Minimálně poslední bod by jistě nejeden pesimista rád zpochybnil. A jistě dostanou prostor i u nás
na webu. Nicméně teď si pojďme shrnout, proč
a podle kterých stratégů by akcie měly v roce
2013 pokračovat v býčím trendu.
Sam Stovall, S&P Capital IQ: „Není ideální doba na
dlouhodobé predikce, ale řada nejistot je s námi
již mnoho měsíců, navíc naděje na jejich vyřešení
spíše roste. Naše cílová cena pro konec roku 2013
u indexu S&P 500 je proto 1 550 bodů.“ Adam Parker, Morgan Stanley: „Předpověď na letošní rok
(1 167 bodů) nám nevyjde, pokud nenastane nějaký armagedon do konce roku. V příštím roce proto budu opatrnější, předpokládám u indexu S&P
500 mírné posílení oproti současnosti na 1 434
bodů. Rally by měly táhnout především velké dividendové akcie a oživení v Číně. Cílová cena ke
konkrétnímu dnu v budoucnosti má ale smysl jen
pro minimum investorů.“
Tony Dwyer a Michael Welch, Canaccord Genuity: „Historie, globální trendy v monetární politice
a solidní data z USA jsou důvodem pro velice optimistický akciový výhled. Index S&P 500 by se
měl ke konci roku 2013 držet okolo 1 650 bodů.
Pouze společnost Piper Jaffray je optimističtější
s cílovou cenou 1 700 bodů. Rovných 1 500 bodů
predikuje Deutsche Bank. Savita Subramanian,
Bank of America Merrill Lynch: „Naše letošní cílová cena 1 450 bodů je stále ve hře. V příštím
roce pak věříme v další 10% posílení akciového
trhu v USA. Ochota investorů nakupovat akcie
je stále poměrně malá, valuace jsou atraktivní
a očekáváme růst zisků. Naše cílová cena je proto
1 600 bodů.“
A co vy, přidáte se ke stádu, nebo je pro vás proklamovaný optimismus stratégů signálem, že
je čas na krátké pozice a velkou kontrariánskou
sázku? INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz I 9
rozhovor
.
Martin Novák (*1971)
10 I INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz
Finanční ředitel ČEZ, a.s. a člen
představenstva
Vystudoval VŠE v Praze a svou kariéru
začal jako daňový poradce v roce 1994
v Price Waterhouse, odtud přešel do České
rafinérské, kde pracoval v letech 1996 –
2001
Následujících 5 let působil ve
společnostech Conoco a ConocoPhillips,
V roce 2007 absolvoval Executive MBA
program na University of Pittsburgh
rozhovor
.
Martin Novák:
Mám pod palcem peníze ČEZ
Každý investor by si měl před nákupem
akcií udělat domácí úkol, říká jeden
z nejrespektovanějších finančních
ředitelů v České republice Martin Novák
z ČEZ, který uplatňuje stejná pravidla
na peníze firmy i na své osobní finance.
Dává přednost průhledným investicím
a snaží se vyvarovat čistě spekulativních
obchodů. Zároveň vzkazuje investorům,
že je ČEZ v řadě parametrů stále nejlepší
firmou v oboru, která nemá problém dále
pravidelně vyplácet zajímavou dividendu.
těchto věcí se pak odvíjí jeho výnos – to opravdu není investice pro mě. Stejná
pravidla jako na peníze ČEZ uplatňuji na své osobní finance. Snažíme se dělat
transakce, které nám něco zajistí, něco zafixují a od nichž přesně víme, co
čekat. Nic nekombinujeme, nevyužíváme komplexní produkty.
Máte tedy peníze v klasických podílových fondech?
Jen okrajově, vlastním podílové listy několika českých fondů. Je velice důležité sledovat správce fondu, protože v okamžiku, když se změní, může to s hodnotou podílových listů hodně zamávat. Doporučuje se také vybírat podílové
fondy, do nichž investují sami jejich portfoliomanažeři, protože pak se k fondu
staví úplně jinak, než když své peníze investují do něčeho jiného.
A co akcie? Ty jsou průhledné a jednoduché, navíc
vlastníte hodně akcií ČEZ.
Ano, akcie mám rád a v rámci opčního plánu nějaké naše držím. Opcí jsem ale
zatím uplatnil minimum, a to především proto, že jsou akcie energetik obecně
pod tlakem klesajících cen elektřiny a komodit, takže opce nejsou takzvaně
„in the money“, tedy se je nevyplatí realizovat. Osobně ale akcie ČEZ považuji
za zajímavé, minimálně díky dividendě. Co se týká jiných akcií, než je firma,
ve které pracujete nebo ke které máte nějaký větší vztah, tak na to musíte mít
hodně času, což já zcela upřímně vůbec nemám.
Získal jste titul „Finanční ředitel roku 2011“, mimo jiné
díky správně uplatněné zajišťovací politice v oblasti
prodeje elektřiny a zajištění kurzu koruny vůči euru.
Forex je tedy váš denní chleba. Zkusil jste měnový trh
také jako soukromý investor?
To chápu, když vedeme rozhovor v pět hodin
odpoledne.
Forex je hodně populární, ale je to v zásadě jedna velká spekulace, takže to
raději nezkouším. Ve firmě se díváme na forex jako na hedging, tedy jako
na možnost zajištění na hodnotách, se kterými jsme spokojeni. Samozřejmě
máme názor, co se může stát, ale primární je zajistit cash flow firmy, třeba
i na pět let dopředu. To je velký rozdíl proti forexu, jemuž se často věnují soukromí investoři, kteří převážně spekulují. Čeká nás řada kapitálových výdajů,
například na obnovu stávajících elektráren v Česku, rozvoj distribuční sítě
nebo dokončení větrného parku v Rumunsku, v budoucnu také další bloky
v Temelíně. Proto potřebujeme mít jistotu, že nás případné posilování české
koruny nepoškodí.
Každý večer mám ještě nějaká jednání, takže takový můj krátký pracovní den
začíná okolo osmé ráno a končí v osm večer, ale mnohdy se ještě protáhne.
Snažím se relaxovat o víkendu, ale v neděli večer se již většinou připravuji na
pondělní zasedání představenstva.
Vy sám tedy forexu neholdujete, ale co vaši kamarádi?
Někteří lidé v mém okolí forex zkoušejí, pár se jich dokonce poté, co opustili
zaměstnání, rozhodlo na měnovém trhu živit. Forex je ale strašně krátkodobá
věc, s velkými výkyvy, na kterých lze hodně vydělat, ale i prodělat. Úspěch na
forexu je závislý třeba na tom, jakou poznámku utrousí guvernér větší centrální banky, a to jsme podle mě už skoro na úrovni rulety. Někdo chodí do kasina,
někdo má forex, ale s takovými lidmi nemůžete ani zajít na večeři, protože
celou dobu koukají do svých telefonů.
A co další investiční nástroje? Hodně populární jsou
investiční certifikáty – zkoušel jste je?
Mám rád průhledné a relativně jednoduché investiční nástroje. I finančním
expertům trvá delší dobu, než správně pochopí strukturu některých certifikátů. Certifikát, který kombinuje různé pohyby burzovních indexů, pohyby měn,
a když to přeženu, tak také to, zda bude 5. listopadu v pět hodin odpoledne
teplota na konkrétním místě na Sahaře přesně 36,4 stupně Celsia, a od všech
No a to nejste zdaleka poslední (smích).
Jaký máte pracovní rytmus?
Taháte si práci domů? Fungujete i v populárním
režimu home office?
Toho se snažím vyvarovat a doma se plně věnovat rodině, především o víkendech.
Zpátky k investování. Kolik času by měl investor
věnovat akciím ve svém portfoliu?
Jak říká náš společný akciový inspirátor a burzovní guru Jim Cramer, dělejte
domácí úkoly a každé akciové pozici hodinu týdně. Když máte pět různých
akcií, je to pět hodin, a to je minimum, abyste měli přehled o daném sektoru
a konkrétní firmě, například proč je lepší než konkurenční firma nebo levnější
než ostatní z oboru. Pokud věříte akciím a nemáte na to čas, tak vám zbývají burzovně obchodované indexové akciové fondy (ETF). Jsou průhledné,
poplatkově levné a velmi likvidní. Tady vidím cestu pro pracovně zaneprázdněné investory, kteří nemají ani čas sledovat výsledky portfoliomanažerů řízených fondů a sledovat, zda tito manažeři náhodou nezměnili zaměstnavatele.
Někdo ale domácí úkoly pečlivě dělá, třeba u akcií
ČEZ, ale akcie letos ztratily 17 % (stav ke 4. prosinci 2012
– pozn. red.). Přitom index PX je v plusu zhruba 7 %.
Podobný vývoj se u nejlikvidnější akcie na pražské
burze jen tak nevidí.
INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz I 11
rozhovor
„
.
POKUD VĚŘÍTE AKCIÍM A NEMÁTE
NA TO ČAS, TAK SI MYSLÍM, ŽE
JEDINÉ, CO VÁM PRAGMATICKY
ZBÝVÁ, JSOU BURZOVNĚ
OBCHODOVANÉ INDEXOVÉ
AKCIOVÉ FONDY, TZV. ETF
Něco prodat chceme, abychom snížili svůj podíl na českém trhu, jak to vyplývá z naší dohody s Evropskou komisí. Takže investoři mají takový velký
domácí úkol, musejí si spočítat, kolik by to asi bylo (smích). Ale vážně, každý si
může udělat vlastní ocenění, ale to se zase vracíme k tomu, že na investování
do akcií musíte mít hodně času.
Musíme se dívat na minulost. V době, kdy ostatní české akcie klesaly až o 90 %,
a to nemyslím u developerských firem, ale třeba banky, naše akcie rostly nebo
držely hodnotu. Pokles u těch ostatních byl zaviněn nástupem finanční krize
a recese, která na ně dopadla daleko dříve než na nás. ČEZ má delší podnikatelský cyklus a má možnost se na rozdíl od jiných sektorů a firem lépe zajistit.
Investor by nás také určitě neměl porovnávat jen s pražskou burzou, ale také
– a možná spíše – s energetickým sektorem v Německu a okolních zemích.
Dlouhodobě naše společnost, troufám si říci, stále konkurenci překonává – například na úrovni marže EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů
pozn. red), kde máme 40 %, mají někteří němečtí konkurenti jen 8 %.
Proč se vás krize dotkla později?
ČEZ se podařilo zůstat jednou z nejstabilnějších firem v sektoru především
proto, že část produkce elektřiny zahedgoval na energetické burze ještě před
zásadním poklesem ceny. Také nám pomohlo včasné zajištění kurzu eura
a koruny, protože na jedné straně inkasujeme euro, ale náklady máme především v korunách. Jsme vlastně „eurová firma, posilování koruny je pro nás velkým rizikem. Tomu, jak jsme ustáli krizi, pak také napomohla řada programů
na úsporu nákladů, jež ale děláme již delší dobu.
Hodně analytiků, kteří sledují akcie vaší společnosti,
se domnívá, že ČEZ ztratil růstový příběh, že je to spíše
hodnotová akcie, která by ale na aktuálních úrovních
mohla přilákat dividendové hráče. Co byste jim
vzkázal?
Nemají úplně pravdu. Když si odmyslím růst spojený s růstem cen komodit,
který pomůže v zásadě všem energetickým firmám, tak mohou o růstu v případě naší firmy rozhodovat jiné věci. Nyní se snažíme investovat do rozšíření
kapacit, příkladem je dostavba 600 MW větrných turbín v Rumunsku, máme
další větrný projekt v Polsku, kde je potenciál až do 700 MW. Pro porovnání, současný Temelín má výkon okolo 2 000 MW. V Česku děláme paroplyn
v Počeradech a kupujeme teplárny. Taktéž jsme navýšili výkon stávajících jaderných elektráren a příští rok dosáhneme mety 31 TWh vyrobené elektřiny
z jádra.
Prodej jedné elektrárny osud akcií ČEZ nakonec ovlivní
minimálně. Co je podle vás důležité pro toho, kdo
zvažuje investici do vašich akcií?
Zajímavý obrázek, jak se ČEZ dotkla, respektive nedotkla krize, nabízí graf
„cost generation curve“. Elektřina z obnovitelných zdrojů (vítr) má nejnižší variabilní náklady, ale její nabídka je minimální. Podobné je to u vodních elektráren. Potom na grafu vidíme nabídku z atomových elektráren (což odpovídá portfoliu ČEZ) a nabídku z uhelných elektráren. V noci jedou především
elektrárny jaderné a uhelné. Cenu elektřiny pak zjednodušeně řečeno vytváří
cena uhlí a emisních povolenek. Ráno se k nim přidají paroplynové zdroje na
zemní plyn. V krizi se v tomto oceňovacím modelu ale nic nestalo, stále jedou uhelné elektrárny v noci a plynové ve dne. A ČEZ má unikátní „portfolio“
– máme vždy zisk, protože máme nízké variabilní náklady. Když tedy dobře
odhadnete, co se stane s cenami plynu, uhlí a emisních povolenek, vaše investice do energetických akcií bude fungovat.
VELKOOBCHODNÍ CENA ELEKTŘINY SE UTVÁŘÍ
NA TOMTO TRHU NA ZÁKLADĚ MNOHA FAKTORŮ
SOUHRNNÉ NABÍDKY A POPTÁVKY
ILUSTRATIVNÍ
Výrobní
náklady dle
typu zdrojů
Nižší
poptávka
Vyšší
poptávka
€/MWh
topné
oleje
Vyšší cena
paroplynové
Nižší cena
plynové
černouhelné
hnědouhelné
vodní
větrné
jaderné
Větší poptávka po
elektřině vede k růstu
ceny elektřiny
Vzrůst provozních
nákladů (např. cena
paliva) vede k růstu
ceny elektřiny
Faktory poptávky např.
spotřeba průmyslu a
domácností, kapacity
pro přeshraniční
přenos elektřiny atd.
Dostupná kapacita (MW)
0
Taky občas nějakou elektrárnu prodáváte, nyní
například řešíte prodej Dětmarovic. Investoři by určitě
rádi věděli, jaký bude dopad prodeje této elektrárny do
čistého zisku. I když konečné rozhodnutí, zda to budou
zrovna Dětmarovice, v době, kdy vedeme rozhovor,
ještě nepadlo.
12 I INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz
Pro někoho to může být nadlidský úkol. Takového
investora spíše bude zajímat, jak to bude dále s vaší
dividendou.
Stále chceme vyplácet 50 až 60 % z čistého zisku, což je podle našich plánů
udržitelný stav. Výhled dividendy neměníme, ale konečné rozhodnutí je na na-
rozhovor
.
šich akcionářích. Myslíme si, že vidina dividendového výnosu na současných
úrovních by investory mohla znovu přitáhnout k akciím naší firmy.
Když si člověk v poslední době přečte noviny, ČEZ
je skloňován také v souvislosti s problémy, které má
v Albánii. Mohl byste laikovi vysvětlit, o co tam jde
a jak velký dopad bude případný negativní scénář mít
na vaši společnost?
Albánie byla zajímavou, levnou, ale zároveň rizikovou investicí, a to v rámci tamní privatizace. Vláda nám uložila v privatizačních smlouvách hodně
závazků, ale na druhé straně slíbila řadu věcí, které z větší části nesplnila.
Navíc se sešlo hodně fatálních událostí najednou, což je obrazně řečeno situace, za kterých padají letadla. Albánie je závislá na remitendě, jíž posílají
Albánci svým rodinám ze zahraničí, ale jelikož přišla krize a oni pracují především v Řecku a Itálii, které mají velké ekonomické problémy, tak prostě
přestali posílat tyto peníze domů. Pak přišlo sucho, což má vliv na výrobu
elektřiny, protože Albánie vyrábí většinu elektřiny z vodních elektráren.
A nyní máte dvě možnosti – buď část Albánie vypnout, nebo elektřinu dovézt. A pro to druhé se rozhodla albánská státní společnost KESH. Problém
je ale v cenách, protože energie vyrobená z vodních elektráren je několikanásobně levnější než ta dovážená. Tarif, za který prodáváme a který nám
nastavil regulátor, je postavený na cenách z vodních elektráren, ale nyní
musíme kupovat elektřinu ze zahraničí. Podnikání je proto velice ztrátové.
Jednání s vládou zatím nikam nevedla a dostáváme se do insolvence. Jestli
se situace nezlepší, podnikání v Albánii ukončíme, pálit další hotovost tam
rozhodně nechceme.
Investoři nemají rádi nejistotu. To, že se o vašich
problémech v Albánii stále mluví, je možná horší, než
když to tam prostě zabalíte, je to prostě podnikání.
Tyto otazníky možná „potápějí“ vaše akcie, protože
všichni nedělají tak dobře domácí úkoly, takže
nechápou, že to není rozhodující věc pro váš byznys.
východ také skrývá řadu rizik. Ale co uran – ten si snad
vytěžíme a obohatíme sami?
Uran můžete koupit od různých dodavatelů z různých zemí. Tam máme téměř
absolutní nezávislost, rozmanité jsou také možnosti, kde si uran obohatíte. Navíc je jádro součástí schválené energetické politiky státu a do mixu budoucích
energetických zdrojů v Česku rozhodně patří. Autor: Petr Novotný
Foto: ČEZ, Jaroslav Matyáš
Ano, máte pravdu, Albánie nemá nyní žádný vliv na cashflow naší společnosti. Dotýká se nás přibližně z 5 % na úrovni provozního zisku.
Pojďme domů, konkrétně do jižních Čech. Jaké jsou
novinky okolo stavby dalších bloků v Temelíně?
Kolik a kdy nakonec dostavba bude stát?
To nemůžeme sdělovat, je to součástí tendru. Naší velkou výhodou je infrastruktura, která je na místě, proto je to samozřejmě daleko levnější než stavět
na zelené louce.
Stále větší Temelín potřebujeme? Vyspělé země čeká
s velkou pravděpodobností dlouhé období minimálního
ekonomického růstu.
Podívejte se na to optikou roku 2085. Nové bloky budou dodávat elektřinu naší
zemi po většinu století. Nebudeme mít pravděpodobně uhlí, stávající zdroje
v České republice již dávno nebudou fungovat.
A co plyn? To je přece energetická budoucnost, alespoň
podle aktuální poslední studie Exxon Mobil, podle níž
odklon od uhlí nejvíce pomůže právě zemnímu plynu.
Jak to mohou vědět? Co kdybychom tady seděli v roce 1912 a říkali si, jak
bude vypadat svět v roce 1985 – jsme schopni si tipnout dvě světové války,
energetické krize a další události? Nemáme šanci to odhadnout. Navíc jako
Česká republika neoplýváme zásobami zemního plynu, ani ho nemusíme být
schopni nakoupit. Například v současnosti plynové elektrárny pouze pokrývají náklady, ale negenerují zisk.
Ano, zemní plyn nemusíme nakoupit, třeba se znovu
zavřou kohoutky od nevypočitatelných Rusů, Blízký
PRODEJ PODNIKU BEZ ZÁVAZKŮ
ATX, s.r.o. Žďár nad Sázavou
Insolvenční správce nabízí k prodeji podnik atx – technická
kancelář pro komplexní automatizaci, s.r.o., IČO: 253 33 585,
která patří mezi nejvýznamnější české a evropské systémové
integrátory a dodává komplexní řešení průmyslové automatizace.
Bližší informace k činnosti: www.atx.cz. Jedná se o prodej
podniku dlužníka v insolvenci jedinou smlouvou ve smyslu
ustanovení § 290 insolvenčního zákona.
Insolvenční řízení je vedeno u KS v Brně pod sp. zn.: KSBR 38 INS 22471/2011
(www.justice.cz). Majetek byl oceněn znalcem na částku 95 420 000 Kč, hodnota
běžícího podniku jako celku je významně vyšší. Zpeněžením dlužníkova podniku jedinou smlouvou přecházejí na nabyvatele práva
a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům dlužníkova
podniku, s výjimkou pracovněprávních pohledávek dlužníkových zaměstnanců
vzniklých do účinnosti smlouvy. Jiné závazky na nabyvatele nepřecházejí.
Veškeré bližší informace jsou k dispozici u insolvenčního správce:
Mgr. Adam Sigmund, insolvenční správce
Praha 1, Široká 5, 110 00
tel: +420 224 947 055,
e-mail: [email protected], web: www.zizlavsky.cz Tato výzva není veřejným návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení §276
a násl. obchodního zákoníku, ani vyhlášením veřejné obchodní soutěže ve smyslu
ustanovení § 281 a násl. obchodního zákoníku. Insolvenční správce je oprávněn
odmítnout veškeré obdržené nabídky.
inzerce
Nyní podle harmonogramu probíhá výběrové řízení. V druhé polovině roku
2013 budeme vybírat z přijatých nabídek vítěze tendru.
INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz I 13
investiční vzdělávání
pro začátečníky
.
na která by
,
l
e
d
i
investoři nikdy
9 prav neměli
zapomenout
Autor: redakce
Investování není legrace
(i když to tak někdy může
vypadat). Uvědomíte si to,
když začínáte a stojí proti
vám ostřílení profíci, kteří
umějí vydělat na každé
vaší chybě. Aby vás trh
nepřeválcoval, nesmíte
na něj vstoupit jako úplní
„zelenáči“. Než začnete
investovat, osvojte si
devítku pravidel hry.
Také nadcházející dekáda zajisté přinese nečekané změny. Nesnažte se je uhodnout, raději se
naučte s nimi vypořádat.
3. SPOŘENÍ JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ
INVESTOVÁNÍ
Málokdo z nás spoří na důchod takovou měrou,
aby mu to zajistilo důstojné stáří. Lidé se stresují
tím, zda správně investují, neustále hledají způsoby, jak zvětšit výnosy. Raději se snažte více ušetřit. Pro mladé investory to platí dvojnásob!
4. IGNORUJTE KRÁTKODOBÝ ŠUM
Zpravodajství 24 hodin denně sledují lidé, kteří
dále než za oněch 24 hodin nedohlédnou. Zatímco
nikdo nezmiňuje důležitý fakt, že Spojeným státům postupně roste energetická produkce, článek
o tom, jak Dow Jones spadl o 100 bodů, patří k nejčtenějším zprávám. Buď zprávy zcela ignorujte,
nebo je berte jako „berličku“, která vám postupně napomáhá porozumět světu, ale nikdy
vás sama o sobě nepřiměje k akci.
1. DEVĚT Z DESETI FINANČNÍKŮ
NESLEDUJE VAŠE, ALE SVOJE
ZÁJMY
5. EMOČNÍ INTELIGENCE JE
DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ SAMÉ
JEDNIČKY VE ŠKOLE
Wall Street je magnetem na nejchytřejší studenty
z nejlepších univerzit, ale jen málokteří jdou do finančního sektoru, protože chtějí pomoci alokovat
kapitál efektivně, jak je to učili na přednáškách.
Chtějí zbohatnout. Jejich cílem je najít lidi, kteří budou ochotni utrácet za vysoké poplatky u nesmyslných produktů, které jen málokdy výkonností
překonají indexové fondy.
Jsou dva investoři. Jeden je vědec z NASA a pamatuje si hodnotu pí s přesností na padesát desetinných míst. Využívá páky a obchoduje několikrát týdně, protože věří, že svým intelektem
přechytračí trh díky přesnému časování. Druhý je
„nekňuba“, který se nedostal na žádnou vysokou
školu, šetří a investuje každý měsíc pomocí nízkonákladových indexových fondů, ať se děje, co chce.
Nesnaží se porazit trh, chce být jeho věrným společníkem. Kdo v dlouhodobém horizontu inkasuje
vyšší výnosy? „Bé je správně!“ Jak říká Warren
Buffett: „Při investování nezáleží na tom, zda
máte IQ 160, nebo jen 130. Úspěšní investoři
jsou ti, kteří znají svá omezení, zůstanou nad
věcí a investují disciplinovaně.“
2. NESNAŽTE SE VĚŠTIT
BUDOUCNOST
Pro začátek jen několik příkladů z historie:
„Řecko je silné.“
„Rusko zbankrotovalo.“
„Ropa za 13 USD za barel.“
„AOL dominuje internetu.“
„Ekonomové očekávají, že americká vláda
splatí dluh do roku 2009.“
„Akcie Applu? To je vtip?“
„Fortune označil Enron za jednu z nejobdivuhodnějších amerických společností.“
6. BAVTE SE O SVÝCH PENĚZÍCH
Investování není jednoduché, musíte při něm bojovat s emocemi. Může vás přivést k zuřivosti, připravit o nervy, nahánět vám hrůzu, vyvolávat vzrušení nebo zmatek. Většiny rozhodnutí, při nichž
14 I INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz
podlehnete emocím, později litujete. Než uděláte
velký krok s vašimi penězi, někomu se svěřte. Příteli, poradci nebo kolegovi – člověku, kterému důvěřujete. Každá rada je cenná, a pokud s ní
nebudete souhlasit, jednoduše ji budete ignorovat.
7. ZA VĚTŠINU FINANČNÍCH
PROBLÉMŮ MOHOU DLUHY
I lidé s vysokými příjmy mohou zbankrotovat
a po zbytek života být odsouzeni k nařízeným
splátkám. Jiní, mnohem chudší lidé, dokáží s tím,
co mají, pohodlně vyjít. Nesnažte se žít si nad
poměry, nemusí to dobře dopadnout. Buďte
realisty a zvažte, jaký životní standard si můžete dovolit. Osobní příjem a bohatství nekorelují
vždy tak, jak by se na první pohled zdálo.
8. ZAPOMEŇTE NA MINULOU
VÝKONNOST
Ať jde o akcie, nebo fondy, jeden z nejhorších (a nejčastějších) způsobů, jak se investoři snaží posoudit
investiční potenciál, představuje zpětný pohled
na historické výnosy. Skutečnost, že cena akcie
poslední roky rostla, neříká nic o tom, kam bude
směřovat v dalších letech. Naopak, u investic, kterým se nadprůměrně daří dnes, hrozí větší riziko,
že jsou jejich ceny nafouknuté. Nakupujte tedy
jen akcie firem, jejichž byznysu rozumíte
a u nichž vidíte konkurenční výhodu. Při nákupu a prodeji se řiďte valuacemi.
9. DOKONALÁ INVESTICE
NEEXISTUJE
Zlato, často považované za záruku jistoty, spadlo
od 80. let do začátku nového tisíciletí o 70 %. Americké státní dluhopisy ztratily 40 % inflačně očištěné hodnoty od konce druhé světové války do začátku 80. let. Akcie, investice, kterou v roce 2000
doporučoval snad každý, přišly do března 2009
o 40 % hodnoty. A nemovitosti? Krize nekvalitních
hypoték v USA potvrdila, že nic neroste do nebes.
Investování je riskantní. Valuace se mění, manažeři chybují, politici dělají špatná rozhodnutí, sektory
procházejí strukturálními změnami, a proto vždy
všechno nefunguje tak, jak si nalinkujeme. Klíčem jsou diverzifikace, trpělivost, otevřená
mysl a schopnost postavit se davu a ignorovat mánie. investiční vzdělávání
pro pokročilé
.
Chci začít obchodovat,
ale bojím se, že přijdu o peníze
Autor: redakce
Začněme tím, že v první
řadě je v tradingu velmi
dobré mít o své peníze
obavy. A to nejen při
začátku obchodování, ale
svým způsobem neustále.
Většina obchodníků si na
začátku obavy o své peníze
nepřipouští a jsou zahlceni
optimismem. Jak takové
začátky končí, zde již bylo
mnohokrát napsáno.
Z
ačínající obchodník postupně zjišťuje, že trading není o zlatých holubech, ale je o práci a úsilí, jako
kterékoliv jiné „podnikání“. A záleží jen na jeho osobním přístupu,
jak takové začátky budou drahé.
Osobně si myslím, že příliš drahé být nemusí, ale
nakonec vždy jde o osobní souboj ego vs. trhy, takže konečná bilance je vždy čistě individuální.
Na druhou stranu bez ostrého startu se začátečník
nikdy neposune vpřed, tj. k reálnému profitabilnímu tradingu. Bohužel v tradingu skutečně platí, že
jeho ovládnutí přichází s postupnou vlastní praxí
živého obchodování.
Vychází nám tedy rovnice, že na začátku obchodník bude prodělávat, tedy přicházet o své peníze.
To může v řadě vzbuzovat nejrůznější emoce a obavy, protože a) pochopitelně nikdy nechce o peníze
přicházet, b) vklady začínajících obchodníků jsou
často jejich dlouhodobé úspory, o které už o to více
nechceme přijít. Jak tedy z podobného bludného
kruhu?
NEDOUFEJTE, ŽE VÁŠ ZAČÁTEK
BUDE BEZ ZTRÁT
Obava ze ztráty peněz často vychází z poměrně
racionálních důvodů. Už jen například z toho,
že v začátku trader vnímá různé příběhy například jiných začínajících traderů, jejich zkušenosti
s drawdowny a podobně. Současně si je začínající
obchodník často vědom (bohužel ne vždycky), že
toho o trzích ještě moc neví a cítí tak určitou nejistotu. Tu bohužel často zažene „vírou“, že jemu
se ten horší start vyhne. Nedoufejte, pokud se má
něco pokazit, tak se to zaručeně stane v ten nejméně vhodný okamžik, tj. nejčastěji, když člověk
s něčím začne.
Jednoduše řečeno – váš první obchodní plán pro
živé obchodování musí být takový, aby, i když se
vše pokazí, ztratili jste pouze to, co si opravdu můžete dovolit ztratit (a jste skutečně připraveni ztratit). Váš první plán pro živé obchodování by tak měl
být výrazně defenzivní. Zapomeňte zatím na profity, ty přijdou později, pokud dokážete dlouhodobě
v trzích zůstat.
ROZMYSLETE SI, KOLIK JSTE
OCHOTNI V TRZÍCH PŘI PRVNÍM
POKUSU ZTRATIT.
Defenzivních plánů pro živé obchodování nováčků
může být celá řada. Pochopitelně to budou plány
s nižší frekvencí obchodů a nižším riskem. Vše je
samozřejmě relativní s ohledem na počáteční kapitál. Dokážu si představit pravidla tak, že si dovolíte
maximálně jeden obchod denně s výstupem alespoň 1:2 (tj. dvojnásobek riskované částky – v tuto
chvíli naprosto irelevantní údaj, nehovoříme zde
o žádném konkrétním systému, ani doporučení.).
Potom může úvaha vypadat následovně:
Doporučujeme, aby si začínající obchodník upřímně promyslel, kolik je ochoten reálně ztratit v rámci
prvního živého zkoumání trhů. Buďte k sobě skutečně hodně upřímní. Sousta lidí ráda dělá „ramena“, hází kolem sebe miliony a přitom jsou zralí na
psychiatra při ztrátě pár desítek tisíc. Absolutně
není důvod si nic nalhávat a počítejte s tím, že
s největší pravděpodobností o tuto první částku
v trhu skutečně přijdete. Důležité je, abyste si tyto
peníze skutečně mohli dovolit ztratit a současně,
aby se za ně toho člověk naučil co nejvíc, tj. ideálně, aby s nimi dokázal systematicky obchodovat
alespoň nějakou smysluplnou dobu.
SKUTEČNĚ REALISTICKY SI
ZKUSTE DEFINOVAT RISK.
Okolo risku se točí celý trading. Nikdo nemůže v trzích vydělat, aniž by riskoval. Ale je rozdíl, zdali
risk kontrolujete, nebo nekontrolujete. Chcete-li se
stát tradery, musíte risk kontrolovat. V zásadě platí, že v trhu můžete ztratit tolik, kolik si sami povolíte. Jistě, jsou instrumenty a obchodní techniky,
kde se risk nedá řídit zcela přesně, ale u takového
přístupu je pak třeba s tímto počítat a vytvářet si
ve výpočtech přiměřenou rezervu.
Pod realistickým riskem bych si v případě začátečníka představil nikoliv výsledky backtestu, ale spíše situaci, kdy se skutečně nedaří, tj. člověk chytá
dlouhodobě ztrátu za ztrátou. Vyjděte ze svých
testů, vezměte svůj běžný stop-loss, profit-target
a běžnou frekvenci obchodů a zkuste si spočítat,
jak by vypadal výsledek, pokud byste obchodovali
měsíc s úspěšností například 20 % (řekněme, že hovoříme o intradenním obchodování). Je výsledná
cifra hrozivá, resp. v naprostém nepoměru s částkou, kterou jste si definovali jako strop, který jste
ochotni ztratit v první fázi živého obchodování?
Pak je váš podvědomý strach ze ztráty podstatné
části účtu zcela správný a vaše intuice vám již nyní
zachránila jinak zbytečně prošustrované peníze.
V měsíci budu mít cca 20 obchodních dnů, tj. 20
obchodů. Skutečně se mi nevyhnou všechny počáteční chyby a v podstatě se mi vůbec nebude dařit.
Budu obchodovat s úspěšností 20%. Tj. vydělám
4x80=320 dolarů a prodělám 16x40=640 dolarů.
Můj výsledek tak bude -320 USD při tomto katastrofickém scénáři. A částka by neměla být likvidační ani v situaci, kdy by obchodník neudělal za celý
měsíc ani jeden jediný ziskový obchod. Pochopitelně, že výše uvedené je příkladem krizového plánu.
Předpokládám, že nikdo nepůjde živě obchodovat,
pokud mu bude backtest a papertrading vycházet
s podobnými hodnotami. SLOVNÍČEK INVESTORA
BACKTEST
Zpětné testování úspěšnosti obchodování.
PAPERTRADING
Obchodování nanečisto např. na cvičném
(demo) účtu.
STOP LOSS
Příkaz na omezení ztráty.
PROFIT TARGET
Cílový kurz pro vybírání zisku.
V lednovém čísle Investičního magazínu se
v seriálu věnovanému aktivnímu investování
dozvíte jaký trh si vybrat pro obchodování.
Připraveno ve spolupráci se serverem Finančník.cz
INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz I 15
investiční vzdělávání
pro pokročilé
.
Trading: Proč jsou ženy lepší
v obchodování?
Autor: redakce
Kdo je šampionem
v tradingu? Pánové, budete
se divit. Je to ONA.
HONBA ZA TROFEJÍ
Muži rádi dávají na odiv své úspěchy a poměřují se
s ostatními. Rybářská výprava do exotických krajů
zakončená trofejním úlovkem představuje perfektní analogii. Se vzácnou několikametrovou rybou
se muž nechá ze všech úhlů nafotit, aby se mohl
chlubit všem přátelům a kolegům.
Stejně tak se tradeři chlubí na Twitteru nebo na
svém blogu tím, jak udělali „velkej deal“ a vydělali
balík, kolik obrazovek ke svému obchodování používají a podobně.
„
ŽENA JE SCHOPNA
SVÉ EGO DRŽET
POD KONTROLOU
A POSTUPOVAT PODLE
PLÁNU. POZORNOST
UPÍNÁ NA VLASTNÍ
VÝKONNOST,
STRATEGII
A OBCHODNÍ
ÚČET.
Konkurence může zvýšit motivaci mužů i žen. Muži
jsou ale příliš náchylní k tomu, že nad soutěživostí
ztratí kontrolu. Pokud jsou příliš zabraní do toho,
jak obchodovat lépe než jejich rivalové, často přehlédnou, že přišel čas na vybírání zisků.
HLAVNĚ NAKRMIT MUŽSKÉ EGO!
Ego může vážně ohrozit stav mužova konta. Typický trader udělá jeden velký ziskový obchod, o kterém bude mluvit ještě několik let. Vedle toho ale
prodělá mnohem více na spoustě drobných obchodů, kterými se chlubit nebude. Série malých ztrát
nakonec jeho konto zcela vyčerpá.
ŽÁDOST O RADU NENÍ SELHÁNÍ
Udržitelný trading rovná se stabilní zisky. Žena je
schopna své ego držet pod kontrolou a postupovat
podle plánu. Nestará se o to, kolik vydělal kolega.
Pozornost upíná na vlastní výkonnost, strategii
a obchodní účet.
ONA NASLOUCHÁ, ON CHCE
POROUČET
Trh nikdy nebude poslouchat, co od něj chtějí jednotliví tradeři. Úspěšní obchodníci vědí, že musejí
být trpěliví. Trhu neporučíte, aby pracoval ve váš
prospěch, musíte se naučit naslouchat. A to je dar
žen. Žena naslouchá, vyčkává a sleduje trh
v souladu s pravidly svého plánu. Vnímání trhu ji odrazuje od toho, aby do obchodu
vstoupila příliš brzy.
Co se stane, když se muž a žena ztratí při cestě na
neznámé místo? Žena obvykle zastaví a zeptá se
kolemjdoucího na správný směr. Muž bude pokračovat dál a začne se točit v kruhu, dokud správnou
cestu nenajde sám. Do cíle se ale dostane o mnoho
později než žena.
Tyto rozdíly v chování lze vysledovat i při tradingu. Když se žena octne ve ztrátě, bude správnost
svých kroků pravděpodobně konzultovat s jiným
traderem, kterému důvěřuje, aby svoji strategii
zdokonalila. Muž bude zkoušet přijít na lepší způsob a neúspěch „ututlá“. Než na vylepšení přijde,
utrpí velké ztráty během neúspěšných pokusů.
Správné řízení ztrát úspěšným traderům pomáhá
dosahovat dlouhodobých výnosů. Uvědomují si,
že ne každý obchod musí za každou cenu vyjít, ale vědí co dělat, když se něco zvrtne a dostanou se do ztráty. Prostor pro všechny, kteří ve světě
finančního poradenství něco
znamenají...
• Největší online komunita finančních
poradců
• Léta praktických poradenských zkušeností
na jednom místě
• Odborná diskusní fóra, která stojí
za pozornost
Registrujte se ještě dnes!
16 I INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz
PR
.
BOSSA: Moderní přístupy
k investování
Společnost Bossa si zakládá na individuálním přístupu ke každému investorovi.
Vytváří inovativní myšlenky a přináší moderní přístupy k investování. Nabízí řadu
exkluzivních produktů a služeb jak pro začínající, tak pro pokročilé tradery.
Začínající investoři a obchodníci mají možnost
vyzkoušet si své znalosti bez většího kapitálu.
Obchodování na reálných účtech, v reálných podmínkách trhů, je možné již s částkou od 10 000 Kč.
Na mikro účtu je možné zadávat transakce již od
0,01 lotu. Bez ohledu na výši vkladu může své investice aktivně spravovat úplně každý, a to díky
naší bezplatné technické a edukační podpoře.
HEDGING
Tato funkce umožňuje klientům rozšířit škálu
obchodních strategií a také zefektivnit práci automatizovaných obchodních systémů. Možnost
zajištění otevřených pozic je velice žádána jak pokročilými tradery tak i začínajícími obchodníky.
MĚNOVÉ INDEXY
Úplnou novinkou na českém trhu je nabídka
měnových indexů – instrumentů, kde vybrané
měny: EUR, USD, CZK a PLN jsou obchodované
vůči koši vybraných měn. Tyto instrumenty se
často využívají i při použití tzv. korelačních strategií.
program Market partner. Tento typ spolupráce
nabízí bezkonkurenční provizní systém s maximální odměnou od 2,4 EUR do 72 EUR z LOTu.
POKROČILEJŠI FUNKCE
OBCHODNÍ PLATFORMY
BOSSA EXKLUSIV
Exkluzivních podmínek v rámci produktové řady
a nadstandardních výhodse dočkají také držitelé Exkluzivúčtů!Nízké spready -EUR/USD 1,1,
EUR/GBP 2,0, USD/JPY 1,3 …+dodatečný výnos
ve výši 3% z volných prostředků na investičním
účtu, informační servis, individuální služby analytického týmua v neposlední řadě iPad3. generace jako dárek pro podporu obchodování
odkudkoliv!!!
PROGRAM MARKET
PARTNER
Bossa se stále snaží posouvat možnosti obchodní platformy MT4 prostřednictvím vlastních
skriptů, indikátorů a polo-automatizovaných obchodních systémů! Ty mají za úkol uživateli maximálně zjednodušit užívání platformy
stejně jako využít některé pokročilé funkce a moderní obchodní systémy. Systém„VisualOrders“
zastřeší všechny standardní obchodní pokyny
i sofistikovanější skripty a indikátory a umožní
jejich zadávání intuitivně přímo z grafu obchodní
platformy MT4. Pro ty, kteří mají zájem stát se aktivním partnerem obchodníka s cennými papíry oceněného
také prestižním časopisem Forbes, je k dispozici
inzerce
MIKRO ÚČET
INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz I 17
drahé kovy
www.saturitas.com
.
Země s největšími zlatými
rezervami na světě
Nejen jednotliví
investoři, ale i centrální
banky vnímají zlato
jako bezpečný přístav.
V minulosti se tohoto
drahého kovu často
zbavovaly, ale v důsledku
ekonomické krize si své
zlaté rezervy začínají
střežit. Podívejte se,
které země dle World
Gold Council disponují
největšími zlatými
rezervami na světě.
Autor: redakce
9. NIZOZEMSKO
5. ČÍNA
612,5 tuny (61,1 % devizových rezerv)
V roce 1999 Nizozemsko plánovalo prodat 300 tun
zlata během 5 nadcházejících let. Zemi se však podařilo prodat pouze 235 tun. S rokem 2009 se plány
obrátily a Nizozemsko o prodeji zlata neuvažuje přinejmenším do období let 2013 až 2014.
1 054,1 tuny (1,8 % devizových rezerv)
Čína disponuje zahraničními devizovými rezervami
ve výši 3,2 bilionu USD, zlato tedy reprezentuje jen
malou část. Vzhledem k tomu, že se Čína snaží učinit ze své měny mezinárodní rezervní měnu, bude
pro ni klíčové vybudovat zlaté rezervy v dostatečné
výši.
8. JAPONSKO
4. FRANCIE
765,2 tuny (3,4 % devizových rezerv)
V roce 1950 disponovala země vycházejícího slunce
pouze šesti tunami zlata. První výrazný nákup tohoto drahého kovu se uskutečnil v roce 1959. V roce
2011 se japonská centrální banka rozhodla prodat
zlato a nalít do ekonomiky 20 bilionů jenů, aby uklidnila investory po tsunami a jaderné katastrofě.
7. RUSKO
934,5 tuny (10,1 % devizových rezerv)
Rusko buduje svůj zlatý poklad od roku 2006. Chce
tak diverzifikovat své forexové rezervy a pomoci
rublu stát se mezinárodní rezervní měnou. Centrální
banka většinou nakupuje zlato na domácím trhu.
6. ŠVÝCARSKO
10. INDIE
557,7 tuny (10,6 % devizových rezerv)
Indická centrální banka často nakupuje zlato od
Mezinárodního měnového fondu a považuje ho za
bezpečnou investici (zlato, ne fond). Zřídkakdy své
nákupy komentuje.
1 040,1 tuny (11,7 % devizových rezerv)
V roce 1997 Švýcarsko oznámilo, že vzhledem
k tomu, že držení zlata již není nutné pro účely měnové politiky, část svých rezerv prodá. A tak se i stalo. Země začala s prodejem zlata v roce 2000. V roce
2009 však postoj změnila. Prodej zastavila a v blízké
budoucnosti s ním nepočítá.
18 I INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz
2 435,4 tuny (73,2 % devizových rezerv)
Během období let 2004 až 2009 prodala Francie 572
tun zlata. Stejně jako dříve uvedené země o prodeji
zlata v blízké době neuvažuje.
3. ITÁLIE
2 451,8 tuny (73,2 % devizových rezerv)
Od roku 1999 Itálie žádné zlato neprodala.
2. NĚMECKO
3 395,5 tuny (73,9 % devizových rezerv)
Německo prodávalo zlato od roku 1999 do roku 2009
za účelem ražby pamětních mincí. Od září 2011 prodalo zatím 4,7 tuny zlata. Země odmítla, aby její zlato vyztužilo takzvaný euroval.
1. USA
8 133,5 tuny (76,6 % devizových rezerv)
Z hlediska objemu měly USA nejvyšší zlaté rezervy v roce 1952. V roce 1968 zásoby tohoto drahého
kovu poprvé spadly pod 10 tisíc tun. drahé kovy
www.saturitas.com
.
Fondy, které budou těžit
z dalšího zdražování zlata
Autor: redakce
Aktuální ekonomické
problémy hrají do karet
„zlatým“ fondům. Vzhledem
k tomu, že fiskální útes,
kvantitativní uvolňování
a hrozba inflace děsí
světovou ekonomiku, lze
očekávat, že cena zlata
nadále poroste. V poslední
době obliba tohoto kovu
mezi investory narůstá.
A není se co divit. Investice
do následujících pěti
burzovně obchodovaných
fondů (ETF) proto může být
velice atraktivní.
SPDR GOLD SHARES
Fond SPDR Gold Shares se stal velice populárním, částečně i díky tomu, jak je nyní jednoduché
vlastnit zlato. Tradičně musel investor kov fyzicky nakoupit, bezpečně ho uskladnit a pojistit,
a pokud chtěl kov následně prodat, musel hledat
kupce.
Tento fond má zásoby zlata uloženy v trezorech
v Londýně – momentálně v hodnotě pohybující se
kolem 74 miliard USD. Investoři pouze nakupují podíly ve fondu, jejichž cena je odvozena od momentální hodnoty jedné desetiny unce zlata. Sledování
ceny zlata skrze tyto podílové listy stojí na poplatcích pouze 0,4 %.
a obtíže spojené s hledáním nových ložisek. Pokud
si však vyberete správný fond, máte vyhráno.
MARKET VECTORS JUNIOR GOLD
MINERS ETF
Jedním z takových je First Eagle Gold, jehož roční
výnosy dosahovaly v posledním desetiletí v průměru 16 %. Některé z jeho nejlepších pozic jsou společnosti Agnico Eagle Mines, Goldcorp a Randgold
Resources. Fond má také zhruba 18,5 % svých aktiv
uložených přímo ve zlatě. Poplatky jsou ovšem vyšší, konkrétně 1,2 %.
Máte rádi rizikovější investice? Pak je pro vás Market Vectors Junior Gold Miners ETF zajímavým tipem. Je jedním z fondů, které se zaměřují na mladé
těžařské společnosti provádějící geologický průzkum. Tento fond sleduje 80 akcií (mnoho z nich
je obchodováno v Kanadě a Austrálii) a může se
pochlubit jměním v hodnotě 3 miliard USD.
MARKET VECTORS GOLD MINERS
ETF
Mezi jeho největší pozice patří B2Gold (Kanada),
Perseus Mining (Austrálie) a Medusa Mining (Austrálie). Fond je poměrně volatilní, ale například ve
třetím čtvrtletí si vedl skvěle a vzrostl o 26 %.
FIRST EAGLE GOLD
Mezi burzovně obchodovanými fondy (ETF) je
dobrou volbou Market Vectors Gold Miners ETF.
Tento fond sleduje index newyorské burzy Arca
Gold Miners, který je zaměřen na americké společnosti kótované na burze s minimální tržní kapitalizací 100 milionů USD. Mezi jeho nejlepší účasti
patří Barrick Gold, Newmont Mining a Yamana
Gold.
Další možností je investovat do zlata nepřímo, tedy
prostřednictvím společností, které kov těží. S tím
se pojí určitá míra rizika. Neinvestujete do zlata samotného, ale do těžařských firem. Váš úspěch tak
nezáleží jen na vývoji cen drahého kovu, musíte vzít
v potaz také provozní náklady firmy, politická rizika
V minulosti zisky Market Vectors Gold Miners ETF
nebyly nijak ohromující. Ovšem 22% nárůst od srpna
do listopadu vypovídá o tom, že se blýská na lepší
časy. Fond spravuje jmění v hodnotě 10,25 miliardy
USD. Je velice likvidní, průměrná výše obchodu dosahuje 13,5 milionu USD.
VAN ECK INTERNATIONAL
INVESTORS GOLD FUND
Součástí týmu, který spravuje tento fond, je vyškolený geolog. Tato specializace mu pomáhá ohodnotit
jednotlivé firmy a jejich zásoby zlata. Průměrný zisk
fondu dosahoval v posledních deseti letech 20 %.
Nyní spravuje jmění v hodnotě 1,4 miliardy USD,
mezi jeho nejlepší účasti patří Randgold Resources,
New Gold a Osisko Mining. Poplatky 1,2 % nahradí
dividenda okolo 1,6 %. INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz I 19
AFRIKA
speciál
.
Extrémní dlouhodobá
investiční sázka:
Proč je Afrika kontinentem
budoucnosti
Gigantická naleziště ropy a plynu, která mění globální pravidla hry. Třída
superbohatých, kterou si začíná předcházet většina výrobců luxusního
zboží. Zároveň spousta chaosu a bezpráví. To vše a ještě mnohem více
je Afrika – gigant, jehož pozvolné probouzení by investoři neměli zaspat.
Podrobnosti zjišťoval Investiční web přímo na místě.
Autor: Roman Chlupatý, redaktor
„Všechny velké společnosti už jsou tady nebo se
sem alespoň chystají,“ řekl mi během mé nedávné
cesty do Senegalu manažer jednoho z globálních
technologických gigantů. Statistiky mu dávají za
pravdu. Přímé zahraniční investice do subsaharské Afriky si navzdory krizi drží slušnou
úroveň, v roce 2014 by se podle Světové banky měly vyšplhat na rekordních 48 miliard
dolarů. Za rostoucím zájmem o nedávno zatracovaný region je vznikající střední třída. Již nyní průměrný Afričan utratí ročně více než průměrný Ind.
Nastartované pozitivní trendy v čele s urbanizací
slibují ještě více. Jak na tom může investor vydělat? Na základě zkušeností z místa a dostupných
dat jsem vybral několik slibných oblastí. Ne všechny zmíněné tituly se (v tuto chvíli) obchodují na
burze. Jejich příběh může ale být přinejmenším
inspirací.
DEFENZIVA: SÁZKA NA STARÉ
I NOVÉ ZNÁMÉ
TELEKOMUNIKAČNÍ SPOLEČNOSTI
Asi nejčastější volba investorů. Aktuálně je v Africe zhruba 644 milionů aktivních mobilních te-
20 I INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz
lefonů, což znamená 60% penetraci trhu (globální
průměr je 85 %). Například Ghana hlásí penetraci
98 %, na druhou stranu Čad, Eritrea a Demokratická republika Kongo jsou pod 20 %. Ale právě v takových zemích vidí operátoři velký potenciál. Během
pěti let by v Africe měla být miliarda mobilních
telefonů. Ty budou lidé ve stále větší míře používat
k přístupu na internet, k online bankovnictví a podobně. Někteří experti dokonce tvrdí, že se Afrika
stane prvním post-PC kontinentem.
V případě sázky na africké „telekomy“ má smysl začít od dominantních hráčů na kontinentu. Největším mobilním operátorem je skupina MTN,
dvojkou je Vodacom většinově vlastněný
AFRIKA
speciál
.
mimo jiné americká Anadarko Petroleum, italská
Eni, malajsijský Petronas a norský Statoil.
Otázkou je, jak moc budou do velké energetické hry promlouvat čínské společnosti.
V červnu podepsaná dohoda mezi Sinopec a ghanskou vládou, na základě které se čínský gigant
postará o projekt v oblasti plynu za 750 milionů
dolarů, naznačuje, že si určitě nenechají africké
příležitosti ujít. Podceňovat nelze ani domácí africké společnosti, například Afren začal v roce 2004
s jednou kanceláří o dvou lidech, ale v současnosti
má 28 aktivit ve 12 zemích a produkuje ekvivalent
50 tisíc barelů ropy denně. Firma obchodovaná
v Londýně se navíc za rok 2012 nejspíše pochlubí
cash flow kolem miliardy dolarů.
OFENZIVA: SLIBY MĚKKÉ I TVRDÉ
SÍLY
Problémem Afriky je a v dohledné době nadále
bude bezpečnost. I na tamní poměry klidné země
mají problémy se zajištěním osob nebo infrastruktury. Pirátství na východním pobřeží je dlouhodobý problém, globální ekonomiku podle dostupných
zdrojů připraví zhruba o 12 miliard dolarů ročně.
V poslední době se navíc problémy s novodobými
bukanýry začínají množit i u západního pobřeží.
Na pevnině narůstá počet útoků na důležitá zařízení i zaměstnance bohatých firem. Například v Nigérii bojůvka Boko Haram v poslední době zaútočila na 30 vysílačů šířících mobilní signály. Proto
lze s rozvojem zahraničních investic a infrastruktury v Africe očekávat rostoucí zájem
o služby soukromých ochránců. Otázkou je,
zda a jak se podaří vyřešit jejich často nejasný
statut, který mnohdy budí podezření a kontroverze. Například v Jihoafrické republice, kde působí
na 1,5 milionu soukromých strážců pořádku, se už
zákonodárci rozhodli jejich vliv (a tím zřejmě i řady)
výrazně omezit.
britským Vodafonem. Cell C, trojka na jihoafrickém trhu, je ukázkou firem v závěsu za velkou dvojkou, které mohou být také zajímavé.
Stejně tak může být zajímavé sledovat, zda Afrika
zvládne vdechnout druhý život upadajícím globálním značkám. Nokia se v této souvislosti skloňuje
možná až příliš často, je totiž možné najít i jiné zajímavé příběhy. Taková Research in Motion, výrobce BlackBerry, nedávno otevřela obchod v Nigérii,
kde jí patří 50 % trhu s chytrými telefony. Právě ty
podle všeho čeká v Africe boom, tvrdí to například
analýzy společnosti Google. Firma na jejich základě oznámila, že v Africe prodá 200 milionů svých
androidů.
mezi významné producenty černého zlata,
ačkoli se na průzkum některých slibných
míst teprve chystají, takže zdaleka neřekly
poslední slovo. To samé platí o Tanzanii a Mozambiku, tedy zemích, které se staly významnými
hráči na trhu se zkapalněným plynem.
ENERGETICKÉ SPOLEČNOSTI
Přidejme rozhodnutí jihoafrické vlády těžit zatím
nedotknutelné zásoby plynu z břidlice nebo chystaný zákon regulující ropný průmysl v Nigérii (ten
má výrazně oživit sektor největšího afrického vývozce ropy). Jedno je jasné – investoři se mají na
co těšit. To mi ostatně v Dakaru potvrdil kapitán
jednoho z obřích tankerů, které brázdí západní pobřeží Afriky. Při otázce, jak moc jeho byznys poznamenala krize, se pouze usmál. „To se nás netýká,
o nás byl a je stále větší zájem.“
Energetika je a bude jedním z pilířů očekávaného
afrického zázraku (pokud na něj dojde). To potvrzují i nejnovější naleziště ropy a plynu, která mají
potenciál výrazně zahýbat globálním rozložením
sil i cenami. Uganda a Ghana se nově zařadily
O Afriku se do značné míry dělí největší globální
hráči. Případné úspěchy a pády v boji o nová naleziště na černém kontinentu tak určitě budou hýbat
jejich akciemi. V této souvislosti je jistě zajímavé,
že si v Mozambiku a Tanzanii nové zdroje dělí
Co se soukromé ostrahy týče, jsou největšími
hráči na africkém poli globální esa. Jednička v oboru G4S už nyní na černém kontinentu zaměstnává 600 tisíc lidí. Podle posledních
zpráv se chystá tuto armádu brzy výrazně rozšířit.
Nově hodlá být aktivní například v Libyi nebo
v Zimbabwe. Jižní Súdán hodlá přesvědčit, aby jí
svěřil ochranu zamýšleného dva tisíce kilometrů
dlouhého ropovodu, který má snížit závislost země
na nepřátelsky naladěném Súdánu.
Vedle G4S by se sázka na Afriku mohla vyplatit
třeba americké Academi (dříve Blackwater), která
vyhrála tendr na ochranu amerických diplomatů a dalšího pro Washington cenného personálu,
nebo Trident Group, která nabízí ochranu lodí, nákladu a osob na moři.
FARMACIE
Africký trh s léky je v porovnání s ostatními kontinenty či regiony trpaslíkem. Subsaharská Afrika
INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz I 21
AFRIKA
speciál
.
představuje pouhých 0,6 % globálního trhu. Přesto statistiky i zkušenosti přímo z místa naznačují
slušný potenciál. Trh s léky v Africe aktuálně
roste bezkonkurenčním tempem. Pokračující
masivní urbanizace a vznikající střední třída přitom slibují, že tento trend vytrvá.
Podobným příslibem je obraz přímo z místa,
v tomto případě ze Senegalu. Lékárna často doslova na každém rohu a upřímný zájem lidí o to, co
člověk z Evropy bere a jaké s tím má zkušenosti,
naznačují, že léčiva budou jednou z prvních věcí,
na něž půjde disponibilní příjem bohatnoucích
Afričanů.
Těm přitom hraje do karet mimo jiné i cena generických medikamentů a cenová politika jejich
výrobců. Příkladem může být indická Cipla, která
cenu svého léku na HIV/AIDS snížila natolik, že se
náklady na roční léčbu propadly ze „standardních“
10 tisíc na 400 dolarů. I proto znalci sázejí na potenciál jak regionálních lídrů, jako jsou Nigérie nebo
Jihoafrická republika, tak menších trhů jako Keňa,
Ghana nebo Zambie.
Právě výrobci generik – často z Indie – mohou být
v souvislosti s růstovým potenciálem afrického
trhu s léky zajímaví. Ranbaxy, největší indická
farmaceutická firma, ohlásila za rok 2011 růst afrických prodejů o 23 %. Podobně se daří i Dr.Reddy‘s Laboratories, která v Jihoafrické republice
zdvojnásobila tržby. Slibná čísla vyslala do světa
i zmíněná Cipla, jejíž tržby se v půlroce končícím
30. června zvýšily o 28 %.
Navzdory úspěchům zmíněných firem největším
trhům, jako je například Nigérie, nadále vévodí globální giganti typu GlaxoSmithKline a Pfizer. Mají
tak zaděláno na sklizeň zisků vyplývajících z hospodářského růstu kontinentu. Jak ovšem ukazují
nigerijský Bolar nebo jihoafrický Aspen, ani domácí firmy nejsou na africkém trhu bez šance.
DIVOKÁ KARTA: SÁZKA NA
AFRICKÉ ULTRABOHÁČE
Asijští miliardáři určitě nevyšli z módy, ale
stále více výrobců luxusního zboží se chce
nově zalíbit také africkým boháčům. Svědčí
o tom slova George Willise, který šéfuje blízkovýchodní a africké divizi automobilky Porsche. „Africký kontinent, zejména pak Nigérie, má pro nás
stále větší význam.“ Svým slovům dodává váhu
i tím, že se rozhodl pro zákazníky v Nigérii vybudovat zvláštní závodní okruh. V zemi, kde je většina
silnic v otřesném stavu, tak budou mít možnost
své miláčky pořádně „protáhnout“.
Podobně se afričtí zákazníci dočkali zvláštního přístupu i od dalších výrobců luxusních vozů. Range
Rover například na kontinentu představil svůj
Evoque až ve chvíli, kdy podle výrobce splňoval
specifické požadavky afrického zákazníka. Jinými
slovy, boj o africké pracháče nabírá na obrátkách,
což potvrzuje množství reklam v televizi i autosalónů přímo na místě. Stavbu nových prodejních míst
hlásí většina velkých autovýrobců v čele s BMW
a Mercedesem, tedy značkami, které se v segmentu luxusních vozů přetahují o pozici jedničky.
Dění na trhu s drahými automobily je přitom
možné brát jako ilustraci toho, co se děje
v mnoha dalších oblastech. To potvrzuje i čerstvá zpráva od výrobců privátních letadel, podle
které se například v Nigérii počet těchto hraček za
posledních šest let zvýšil o 650 %. V praxi to znamená, že nigerijská smetánka utratila za luxusní
přibližovátka od března 2010 do března 2011 225
milionů dolarů. Za pět let šlo o závratných 6,5 miliardy dolarů.
Sečteno a podtrženo, Afrika skrývá velký potenciál. Její osud je ale přinejmenším ve střednědobém
horizontu neméně velkou neznámou. Sázky na ni
proto vyžadují trpělivost a odvahu. Potvrzuje to
i nejnovější analýza Světové banky, podle
níž je hospodářský růst, který začal na přelomu století a je nyní nejdelší za posledních 50
let, udržitelný. Může se totiž mimo jiné opřít
o lepšící se výkonnost politiků a centrálních
bankéřů, takzvanou demografickou dividendu a technologický pokrok. Nedostatečná infrastruktura, nestabilita řady oblastí a v neposlední řadě globální krize však mohou mnohé naděje
pohřbít, uzavírá analýza banky. Čína dobývá Afriku a chce její zdroje
Č
ínské investice v Africe sleduje zbytek světa tak trochu s otevřenou pusou. Přislíbené investice za 20
miliard USD ze začátku letošního roku komentovala
americká ministryně zahraničí Clintonová tak, že by
„Afrika měla zvážit, s jak spolehlivými obchodními
partnery spolupracuje“. Čínská vláda ovšem považuje osočování ze snahy vyčerpat africké nerostné bohatství ve svůj prospěch za naprosto nemístné. Na mapě jsou zobrazeny všechny známé
investice Číny v Africe od roku 2010.
Čína navrhla projekty za 750 milionů USD na podporu zemědělství a za
50 milionů USD na podporu malých a středních firem. Je ovšem kritizována za jasné zaměření se na nerostné suroviny a za špatnou kvalitu
svých stavebních projektů. Africké země, které samy nemají dost peněz a vzdělaných pracovníků, ovšem „pomoc“ z Číny vítají.
Odhadovaná nabídka:
Méně než 500 mil. USD
500 mil. až 1 mld. USD
1 mld. až 5 mld. USD
5 mld. až 10 mld. USD
Více než 10 mld. USD
* Celkově cca 101 mld. USD
ČÍNSKÉ INVESTICE V AFRICE (OD ROKU 2010) >>
22 I INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz
19,00 %
18,55 %
10,00 %
9,20 %
7,40 %
6,90 %
5,90 %
3,70 %
2,30 %
2,00 %
1,80 %
1,60 %
0,70 %
0,50 %
11,00 %
Podíl čínských
investic podle
sektorů
Ropa a zemní plyn
Silnice a železnice
Ostatní těžba
Vodní elektrárny
Železná ruda
Měď
Stavebnictví
Průmysl
Uran
Letiště
Humanitární pomoc
Výstavba přístavů
Zlato
Voda
Ostatní
AFRIKA
speciál
.
Pohled z Afriky:
Eurokrize? No problem!
Roman Chlupatý, redaktor
Zatímco Evropou cloumají pochybnosti o výhodách měnové unie, Afričané na ni nedají dopustit. O společném platidle se diskutuje na jihu kontinentu, na východě se uvažuje
o vzkříšení currency board, tedy fixních kurzů měn. Na
západě pak bývalé britské kolonie plánují, že napodobí své
frankofonní sousedy, kteří společnou měnou platí od svého
osvobození. Jak přímo na místě zjistil Investiční magazín,
v Africe lidé berou probíhající eurokrizi jako signál, že je
potřeba více, nikoli méně unie, natož její konec.
„Potíž je v tom, že jakmile chci vyjet za hranice měnové unie, je CFA (západoafrický frank) bezcenný,“
jde přímo k věci ředitel senegalského Liberálního
institutu Jaleck Bieng. Krizi v Evropě neřeší. Trápí
ho současné globální uspořádání, jemuž vévodí dolar a euro. „Pokud chci vycestovat za hranice
regionu, potřebuji dolary nebo eura. Pokud
chci s někým obchodovat, platí to samé. To je
potřeba změnit,“ pokračuje Bieng a doplňuje
svoji vizi, jíž je společná silná africká měna,
která by dokázala konkurovat zavedeným mezinárodním platidlům i nastupujícím „značkám“, jako je
čínský jüan.
VZDĚLANÍ JIŽ Z AFRIKY UTÍKAT
NEMUSEJÍ
„Nebude to jednoduché. Stále máme řadu problémů, korupci a tak dále, ale není to nerealistický
cíl,“ doplňuje šéf nedávno vzniklého think tanku,
který již svou samotnou existencí potvrzuje překotný rozvoj, jímž subsaharská Afrika v posledních letech prochází.
Od roku 1998 do začátku globální krize tamní ekonomika rostla v průměru o 5 % ročně,
poté klopýtla, ale od roku 2010 je zpět na nohou. Podle Světové banky by mohly míry růstu
být v příštích letech ještě vyšší než před krizí.
Během posledních dvou let se do Senegalu přistěhovaly v podstatě všechny velké technologické
společnosti, které na světové scéně něco zname-
nají. „Jsou tu Google, Microsoft, Cisco Systems,
Alcatel a další,“ vypočítává manažer jedné z těchto společností, absolvent jedné z předních amerických univerzit, který s námi hovořil pod podmínkou zachování anonymity.
Zájem je podle něj o region jako celek. „V Senegalu
jsme zakotvili kvůli politické stabilitě.“
Poté, co se ve Spojených státech přiučil, jak dělat
byznys, se vrátil do Senegalu a začal podnikat.
Brzy mu bylo společenství osmi států propojených
jednou měnou těsné, a tak expandoval na okolní
trhy. Nakonec se dostal až do Jihoafrické republiky – a okamžitě si ho všiml globální technologický
gigant.
„Lidí, jako jsem já, přibývá. Dříve si všichni mysleli,
že se dá zbohatnout jen v Americe, Evropě nebo
Izraeli. Dnes každý získá vzdělání a spěchá využít
příležitosti přímo v Africe,“ vysvětluje muž oblečený v elegantním obleku.
Nejzajímavější možnosti jsou podle něj v telekomunikacích a potravinářském průmyslu. Právě
v těchto sektorech by tedy mohli hledat příležitosti
I zahraniční investoři.
padoafrického franku na euro, která je dědictvím
někdejší vazby na měnu kolonizátora, tedy francouzský frank. V dobách evropského klidu a pohody jde
nesporně o plus, když se však v Evropě stahují mračna, jde o velkou neznámou. I proto manažer technologické firmy – stejně jako šéf senegalského Liberálního institutu Bieng – fandí myšlence měnové
unie. Dokonce si prý dokáže představit celoafrickou
měnu. Jak ale dodává, je nutné jít krůček po krůčku.
Tím prvním by měla být emancipace západoafrické měny. „Že jde o dobrou věc pro ekonomiky zemí
spolčených v unii, na tom se asi shodne většina lidí,“
říká Tidiane, uznávaný senegalský novinář pracující pro řadu zahraničních médií. „Není potřeba směňovat peníze, je možné ze země do země cestovat na
občanku a tak dále,“ vypočítává výhody spolčení,
které již dávno sahá za hranice společné měny.
„Většina lidí do toho ale vůbec nevidí, a proto se
nemůže zúčastnit debaty o dalším směřování,“ přidává kritiku, která připomíná hlasy zaznívající nyní
i v Evropě.
Právě turbulence v Evropě by mohly Afričanům
nakonec i pomoci. Jak mnozí (a nejen v Senegalu) říkají, právě díky eurokrizi má Afrika možnost
zjistit, čeho se v rámci vlastní případné integrace
vyvarovat. Samuel Sitta, tanzanský ministr, který
má na starosti východoafrickou integraci, například nedávno mluvil o tom, jak složité je respektovat suverenitu, ale přitom donutit státy respektovat
jistá pravidla. „My se však ujistíme, že naši členové
budou místní variantu Maastrichtských kritérií dodržovat,“ ujistil.
Podobně jako mnohé další plány jeho slova mohou
Evropanům znít jako sci-fi. Na druhou stranu, na
Čínu by si před třiceti lety nikdo nevsadil ani pětník,
a kde je, poukazují mnozí optimisté na současný
světový ekonomický hit. Rostoucí přímé zahraniční
investice i to, že si například taková Zambie na globálních trzích umí půjčovat levněji než Španělsko,
ale naznačují, že se vize africké unie mohou postupně naplňovat. inzerce
UNIE ZNAMENÁ POLITICKOU
STABILITU
Západoafrická měnová unie je jednou z pojistek stability regionu. Problémem je vazba záINVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz I 23
inzerce
AFRIKA
speciál
.
Afrika má investiční
příběh v genech
Investování do afrických akcií je dnes dostupné i drobným
investorům. Důvěřovat by měli především odborníkům,
kteří vybírají společnosti do portfolia „přímo v terénu“, jako
je to v případě fondu WIOF African Performance Fund, který
patří do nabídky společnosti Cornhill Management. Afrika je
jeden z nejperspektivnějších trhů a zařazení afrických akcií
do portfolia se stává osvědčeným prvkem diverzifikace, tvrdí
jeho portfoliomanažer Stephane Bwakira.
Autor: redakce
Jaké jsou klíčové investiční argumenty,
které hrají pro Afriku?
Musíme si uvědomit, že v Africe žije 13 % světové
populace, ale její podíl na HDP je jen 2 %, což nabízí do budoucna velký růstový potenciál. Afrika
také citelně těží z komoditního příběhu, protože
má více než 30 % světových zásob. Třetím argumentem je silný příliv zahraničního kapitálu a současné citelné snížení zadlužení afrických zemí.
A i přes napětí, které nyní pozorujeme v severní
Africe, dochází obecně k růstu politické stability
na celém kontinentu.
Afrika je velký kontinent, který nabízí
investorům širokou škálu investičních
příležitostí. Jaké trhy jsou podle vás v Africe
nejzajímavější?
Kromě Jihoafrické republiky se nám zdají nejzajímavější trhy v Nigérii, Egyptě a Keni. Tyto trhy
již mají zajímavou velikost (tržní kapitalizaci),
počet obchodovaných společností a likviditu.
Navíc nabízejí specifické investiční možnosti
uvnitř zemí. Například Nigérie měla velmi špatné roky 2010 a 2011, ale nám to umožnilo nakoupit pozice ve velmi podhodnocených společnostech převážně z finančního sektoru. Následné
výnosy z těchto akcií byly velmi štědré a stále
máme přibližně třetinu portfolia zainvestovanou
v Nigérii.
a v okamžiku, kdy udeří krize, likvidita velmi rychle vyschne a je těžké se investic narychlo zbavit.
Když zohlední investor časový horizont
a rizika, která jsou s investováním v Africe
spojená, jaký podíl afrických akcií by měl
mít investor v portfoliu?
Myslíme si, že africké trhy nabízejí velmi dobré investiční příležitosti a potenciální výnosy. Je však
nutné upozornit na to, že tyto trhy mají svá velice
specifická reálná rizika. Investování v Africe není
vhodné pro bojácné investory a nemělo by tvořit
velkou část portfolia.
Mnohé africké trhy vykazují relativní nízkou
provázanost s globálními trhy. Do jaké míry
by jim to pomohlo ustát případnou další
finanční krizi?
Analýza historických dat z afrických a mnoha rozvinutých a rozvíjejících se trhů toto tvrzení potvrzuje. V budoucnu očekáváme pokračování tohoto
trendu, které umožní snížit rizika investování do
těchto takzvaných „frontier“ trhů.
Afrika je, jako tzv. „frontier market“, vhodná
pro investory, kteří jsou ochotni více riskovat. Co považujete za největší rizika investování v Africe?
Jakou budoucnost a vývoj trhů, do kterých
fond investuje, očekáváte v následujícím půl
roce?
Politické riziko je zde daleko větší než na rozvíjejících se trzích (emerging markets). Demokracie
a politické procesy se v Africe stále vytvářejí, obdobné je to na tamních burzách. Problém je také
v regulaci trhů. Také informace o společnostech
mohou mít řadu trhlin. Velkým problémem je i likvidita samotných cenných papírů. Burzy jsou malé
Mělo by to být pozitivní z hlediska ocenění akcií.
Věříme, že výhled pro africké trhy je velmi pozitivní
s pokračujícím vlivem „decouplingu” (pozn.red. nezávislosti) afrických trhů a také kvůli negativní náladě v eurozóně. To doplňuje náš pozitivní výhled
na regionální obchod a nerostné suroviny, které
pohání tyto trhy. 24 I INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz
investice do umění
.
DOROTHEUM spol. s r. o.
Ovocný trh 2/580
tel.: +420 224 222 001
www.dorotheum.com
Trh s uměním v roce 2013:
Překvapit může sklo a nábytek
Investice do umění patří
mezi alternativní formy
investice, které mohou
zajímavě oživit a dobře
vyvážit portfolio každého
investora. O tom kdo letos
do umění investoval,
jak se trh vyvíjel a co ho
čeká v roce 2013, jsme si
povídali s Márií Gálovou,
ředitelku aukčního
domu Dorotheum.
Hlavní média sledují trh s uměním
především v okamžiku, kdy padne nějaký
aukční rekord. Padl v letošním roce?
Osobně nemám moc ráda zájem médií orientovaný výhradně na rekordy. Chápu, že je to mediálně vděčné téma a ohromné, osmimístní částky
jsou zaručenou zárukou záblesku senzace a vzbuzení krátkodobého zájmu i u těch čtenářů, kteří se
jindy o prodej umění vůbec nezajímají. Na druhou
stranu jsou to skutečnosti, které o reálném stavu trhu s uměním vypovídají spíše okrajově. Podle nejvýznamnějšího světového serveru o prodeji umění artprice.com až 90 % prodejů uměleckých
děl tvoří položky do 10 tis. USD. Z tohoto pohledu
je patrné, že nás, kteří v tomto oboru pracujeme,
zcela zásadně musí zajímat i to, co se nachází mimo špičku ledovce a tvoří jeho pevnou základnu.
Olej Josefa Lady „Ponocný“, letošní
rekordní aukční prodej aukční síně
Dorotheum.
Jak podle vás nyní vypadá „typický“ český
investor do umění?
Typický investor do umění vypadá asi podobně jako investor do jiných investičních produktů nebo
komodit. Je to spíše muž středního věku, člověk
s dobrým rozhledem, náležitým zájmem o umění,
a tak trochu s náturou hráče. A samozřejmě s přiměřeným příjmem. Disponuje dostatečnými informacemi o dílech, případně autorech, kteří jsou
uznávaní, módní nebo u kterých je velký předpoklad , že se do nich vyplatí investovat. Mne osobně
však fascinuje spíše netypický investor. To je člověk, který je k tomu všemu ještě obdařen podstatnou dávkou intuice a dostatečnou odvahou nakupovat věci, u nichž ostatní zatím ani netuší, že by
v budoucnu mohli dosáhnout významnějšího zhodnocení. Takových je bohužel málo, ale jsou to právě ti, kteří posléze určují směr a vytváření trendy.
Jaký byl rok 2012 na trhu s uměním?
Domnívám se, že definitivní hodnocení letošního
roku je trochu předčasné, nebylo by úplně fair ho
hodnotit před jeho ukončením. Všechno však nasvědčuje tomu, že jak světový, tak český aukční
trh s uměním mají za sebou velmi úspěšný rok své
existence a že již čtvrtým rokem oba trhy projevují
mimořádnou rezistenci vůči finanční krizi. Pokud
mohu mluvit přímo o výsledních našeho aukčního
domu – právě končí náš nejúspěšnější rok.
plátno s dosaženou částkou 1,44 mil. Kč se stalo
nejdráže prodaným autorovým obrazem vůbec.
V kategorii ruských autorů, kteří již léta patří na
světových aukcích mezi ty nejvyhledávanější,
jsme v květnu prodali olej nevýznamnějšího představitele ruského impresionismu Konstatina Korovina „Letní den“ za 11,64 mil. Kč, což byla nejvyšší
dosažená částka na českém trhu za tohoto autora.
Dílo vzbudilo velký zájem mezi ruskými milovníky
umění a oprávněně jsem se, alespoň na chvíli, stali součástí špičkového světového trhu s uměním.
Za náš velký letošní úspěch považujeme i prodej
výjimečného díla Emila Filly z roku 1914, kdy autor
namaloval několik obrazů, jimiž se zapsal do dějin
světového kubismu. „Hlava muže s cylindrem“ byla vydražena za 18,24 milionů, což byla druhá vůbec nejvyšší částka inkasovaná za dílo tohoto významného autora a absolutní rekord nás v tomto
případě minul jen o jediný příhozový stupeň.
Co vás překvapilo a naopak co se vyvíjelo na
trhu s umění podle vašich představ?
V zásadě mne mile překvapilo, že v posledních
měsících po několikaletém odlivu zase sílí skupina klientů ze zahraničí, především našich jižních
sousedů. Také významněji narůstá zájem kupujících ze zemí východní a střední Evropy, ale také
z prosperujících asijských ekonomik. Vlastně se
potvrzuje skutečnost, že pokud nabízíme opravdu kvalitní díla, tak si najdou svého nového majitele i „na druhém konci světa“.
Abych Vás však neošidila i o ty rekordy. Úplně
čerstvě, před dvěma týdny jsme vytvořili rekord
za prodej oleje Josefa Lady „Ponocný“. Šlo o zcela
unikátní práci autora, která na trhu dosud neměla
obdoby nejen formátem, ale i venkovským motivem zasazeným do městského prostředí. Ladovo
Jak myslíte, že se bude vyvíjet trh s uměním v novém roce? Žádné významnější odklony od trendů posledních tří, čtyř let nečekám. V lepším případě dojde k dalšímu, alespoň mírnému oživení
v prodeji položek nižších a středních cenových
kategorií. Přála bych si, aby k výraznější poptávce došlo také v segmentu nábytku a skla. Jsou
to kategorie, které jsou
v posledních letech investory spíše opomíjeny a trochu výslunní by
si určitě zasloužily. dr. Mária Gálová, MBA,
ředitelka Dorotheum
Praha
INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz I 25
www.dorotheum.com
www.dorotheum.com
www.dorotheum.com
www.dorotheum.com
www.dorotheum.com
www.dorotheum.com
osobní finance
.
TUCET VĚCÍ,
NA KTERÝCH SE DÁ UŠETŘIT
Autor: redakce
STŘECHA NAD HLAVOU
Nejen ve velkých nákupních
centrech vyhazujeme peníze
za zbytečnosti. Většinou
utrácíme za věci, které
nepotřebujeme, když jsou
například ve slevě a mohly
by se někdy v budoucnu
hodit. Než se rozhodneme
něco koupit, měli bychom
si proto položit dvě otázky:
Opravdu tu věc využiji?
A mám ji kam dát? Možná
budete překvapení, kolik
věcí tato dvě jednoduchá
kritéria neumí splnit
Pokud utrácíte většinu svého příjmu za pronájem
bytových nebo administrativních prostor v centru
města, děláte chybu. Za nájem byste měli utratit
maximálně třetinu příjmů. Je to dlouhodobé rozhodnutí, ale stěhováním se to dá vyřešit.
(CHYTRÉ) TELEFONY
Mezi přáteli se rozhodně neztrapníte, když nebudete mít nejnovější smartphone. Utrácet tisíce za
telefon je nesmysl. Pokud máte doma pevnou linku, kterou nikdy nevyužíváte, dá se ušetřit jejím
zrušením. Ušetřené peníze pak klidně vražte do
telefonu svých snů.
DOVOZ DOMŮ
Už i u nás maloobchody často nabízejí, že vám
zdarma dovezou zboží domů. Většina obchodníků
ovšem stanovuje určitou minimální útratu. Nebojte
se, že byste za dopravu ve skutečnosti nezaplatili.
PODIVNÉ UMĚNÍ
Nakupovat umělecké kousky, které nikdo jiný nechtěl – dokonalé rozhazování peněz. Podobně nesmyslné je nakupovat umění na výletních lodích
nebo v turistických střediscích.
KABELOVÁ TELEVIZE
JÍDLO Z FAST FOODU
Hodně televizí dnes dává své pořady a seriály na
internet. Mnohdy se objeví do jednoho dne po odvysílání v televizi. S trochou trpělivosti se proto dá
na poplatcích za kabelovou ušetřit televizi ušetřit,
aniž byste se o něco šidili.
Ubližujete nejen sobě, ale i svojí peněžence, pokud
se stravujete ve fast foodech. 150 korun za hamburger, hranolky a colu můžete nahradit poledním
menu. Jistě poblíž své práce najdete restauraci,
která vám za 100 korun nabídne polévku, hlavní
jídlo i dezert.
zmíněný dlužník schopen peníze splácet. Jen se
zkuste zamyslet, proč to po vás chce, a nepůjčí mu
třeba banka, když si je tak jist tím, že peníze splatí.
Banky milují, když své klienty mohou obtěžovat
nejrůznějšími poplatky. To neznamená, že to musíte snášet. Existují totiž i konta, za jejichž vedení
nezaplatíte ani korunu. V zahraničí si pak dejte
pozor, že máte kartu, u níž neplatíte žádné mimořádné příplatky.
DARY NEDARY
ZARUČENĚ FUNGUJÍCÍ DIETY
Než vběhnete do obchodu koupit svému otci další
kravatu k Vánocům, trochu se zamyslete. Možná
pak raději koupíte něco praktického, dokonce třeba dárek, který umí ušetřit peníze.
Tablety nebo nápoje na hubnutí nejsou nic jiného
než past na spotřebitele. Mohou být navíc i rizikem
pro vaše zdraví. Pár tablet z vás modelku nebo modela rozhodně neudělá.
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
ZÁRUKA ZA PŮJČKU
SÁZKOVÉ TIKETY
Obchodníci se snaží zákazníkům vnutit prodloužené záruky. Většinou se ovšem nevyplatí. Dodatečná záruka totiž často stojí stejně, jako byste utratili
za náhradní díl nebo opravu.
Zaručit se za přítele nebo příbuzného je sice hezké
gesto, ovšem problémy, které plynou z toho, že se
takový člověk dostane do platební neschopnosti,
jsou velké. Takovou věc se nevyplatí udělat ani
v případě, že jste si stoprocentně jistí, že bude
Rozhodně si můžete občas koupit sázecí lístek jen
tak pro radost. Nikdy ovšem neočekávejte, že vám
vydělá miliony. Pravděpodobnost je mizivá. Pravidelné sázení jen ukrajuje peníze, které byste mohli
šetřit na důchod, nebo si za ně dát dobrý oběd. BANKOVNÍ POPLATKY
26 I INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz
penzijní reforma
.
PENZIJNÍ REFORMA:
Článek pro 5 milionů čtenářů
Autor: Miroslav Škvára, nezávislý finanční poradce
z vkladů nesmí být záporný;
možnost výběru až poloviny finančních prostředků po 15 letech spoření, jedná se o takzvanou výsluhovou penzi;
doba spoření do 60 let věku účastníka a 60 měsíců placení příspěvků.
Č
eši milují státem podporované
produkty. Mám na mysli dva
konkrétní, a to stavební spoření
a penzijní připojištění se státním
příspěvkem. Stavební spoření se
v České republice nabízí od roku
1993 a penzijní připojištění od roku 1994. Stavební
spoření již postupně snížilo roční státní podporu
z 4 500 Kč na současné 2 000 Kč a prodloužilo dobu
spoření z 5 na 6 let. Změnilo se i penzijní připojištění – staré smlouvy umožňovaly spořit pouze do
50 let. Historickým mezníkem pro „penzijko“ se ale
stal pátek 30. listopadu 2012.
Do tohoto dne bylo možno uzavřít smlouvu, která
nabízela účastníkům přívětivější podmínky než
smlouvy, které budou uzavřeny po tomto datu.
O co se vlastně jedná?
Penzijní připojištění uzavřené do konce listopadu 2012 má tyto parametry:
garance nezáporného ročního výnosu, výnos
Od roku 1994 bylo možné uzavřít smlouvu o penzijním připojištění a využít čerpání státního příspěvku, příspěvku od zaměstnavatele, případně
i daňové výhody. Počet účastníků penzijního připojištění k 30. září 2012 podle ministerstva financí byl 4 707 425. Vzhledem k mediální kampani
a aktivitě poradců došlo v posledních měsících
k vysokému nárůstu počtu uzavíraných smluv.
V médiích se objevila vtipná reklama na penzičku,
penzijní fondy zaktivizovaly své interní a externí
distribuční kanály, online zprostředkovatelé avizovali, že na uzavření smluv je nejvyšší čas. To vše
podpořilo zájem o tento produkt. Reklama zkrátka
zafungovala a penzijní fondy oslovily nerozhodnuté a váhající. Na přepážkách bylo živo a asi nebudu
daleko od pravdy, když odhadnu počet účastníků
penzijního připojištění na minimálně 5 milionů.
Proto jsou následující řádky věnované všem, kteří
již jsou účastníky penzijního připojištění a spoří si
v takzvaném třetím pilíři. V roce 2012 totiž dojde
ke změnám, které ovlivní těchto 5 milionů účastníků.
Smlouvy uzavřené podle nových pravidel budou mít jiné parametry:
garance nezáporného ročního výnosu, výnos
z vkladů nesmí být záporný – NEPLATÍ;
možnost výběru až poloviny finančních prostředků po 15 letech spoření, jedná se o takzvanou výsluhovou penzi – NEPLATÍ;
doba spoření do 60 let věku účastníka a 60 měsíců placení příspěvků – NEPLATÍ, ale bude
nutno spořit až do odchodu do důchodu.
ZMĚNA VÝŠE STÁTNÍHO
PŘÍSPĚVKU
V letošním roce měl na státní příspěvek nárok účastník penzijního připojištění, který
měsíčně do fondu posílal alespoň částku 100
korun. Od 1. ledna 2013 se tato hranice posune na 300 korun, minimální státní příspěvek
se pak zvyšuje z 50 na 90 korun.
INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz I 27
penzijní reforma
.
Pro ty, kteří měsíčně posílají do fondu méně než
600 korun, bude nový výpočet státního příspěvku
méně výhodný, pokud investujete více než 600 Kč,
tak si v roce 2013 polepšíte. Maximálně vám stát
tímto způsobem každý měsíc přidá 230 korun, a to
v případě, že do fondu pošlete tisícovku měsíčně.
Porovnání výše státních příspěvků v letech
2012 a 2013
Měsíční
úložka
Státní
příspěvek
do 31. 12.
2012
Státní
příspěvek
od 1. 1. 2013
100 Kč
50 Kč
0 Kč
200 Kč
90 Kč
0 Kč
300 Kč
120 Kč
90 Kč
400 Kč
140 Kč
110 Kč
500 Kč
150 Kč
130 Kč
600 Kč
150 Kč
150 Kč
700 Kč
150 Kč
170 Kč
800 Kč
150 Kč
190 Kč
900 Kč
150 Kč
210 Kč
1 000 Kč
150 Kč
230 Kč
DAŇOVÉ ÚLEVY: SROVNÁNÍ LET
2012 A 2013
Ročně si díky penzijnímu připojištění můžete od
daňového základu odečíst až 12 000 korun. Má to
však podmínku – odečítat lze jen peníze, na které
se nevztahuje státní příspěvek. Ten se letos vyplácel do výše měsíční úložky 500 korun. Abyste si
tak za penzijní připojištění mohli ze základu daně
odepsat maximální možnou částku, museli jste za
celý rok do svého penzijního fondu poslat alespoň
18 000 Kč.
Se změnou výpočtu státního příspěvku pro
rok 2013 se zároveň mění i pravidla daňového odpočtu. Jelikož se státní příspěvek bude
vyplácet až do výše 1 000 Kč, pro odečtení
12 000 Kč ze základu daně byste během příštího roku do fondu museli poslat více, alespoň
24 000 Kč. Maximální možné daňové úspory
tak dosáhnete v roce 2013 při měsíční úložce
2 000 Kč.
Daňový odpočet v roce 2013
Měsíční úložka
Nezdanitelná položka
Do 1000 Kč
0 Kč
1 100 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
2 400 Kč
1 300 Kč
3 600 Kč
1 400 Kč
4 800 Kč
1 500 Kč
6 000 Kč
1 600 Kč
7 200 Kč
1 700 Kč
8 400 Kč
1 800 Kč
9 600 Kč
1 900 Kč
10 800 Kč
2 000 Kč
12 000 Kč
NÁSTUPCE PENZIJNÍHO
PŘIPOJIŠTĚNÍ
Penzijní připojištění získá 1. ledna 2013 svého nástupce. Bude se jmenovat doplňkové penzijní spoření a budou ho provozovat penzijní společnosti.
V čem se bude nový produkt lišit od stávajícího
penzijního připojištění?
Na přelomu roku nastane transformace, při které
se nejprve oddělí majetek účastníků penzijního
připojištění od majetku penzijního fondu. Zároveň dojde ke vzniku transformovaných a účastnických fondů, které budou ve správě nově
vzniklých penzijních společností. Do transformovaných fondů – vzniklých ze současných
penzijních fondů – už nepůjde vstoupit. Jejich pravidla budou fakticky stejná jako dnes.
V platnosti zůstane výsluhová penze, tedy možnost po 15 letech investování vybrat polovinu
svého účtu. Rovněž zůstane i garance nezáporného zhodnocení.
Z toho je zřejmé, že fondy budou nadále investovat velmi konzervativně a výnos bude kopírovat
inflaci, takže účastník bude v bezpečném prostředí, ale současně velmi málo výnosném. Tuto
variantu osobně považuji z obdobnou situaci, jako
kdybyste v autě jeli se zataženou ruční brzdou. Ne
každému bude tato velice konzervativní varianta
vyhovovat. Mám na mysli především mladé lidi
a účastníky ve středním věku, kteří budou spořit
delší dobu a mohou dosáhnout výrazně lepšího
zhodnocení.
Minimální měsíční výše bude 30 % průměrné měsíční mzdy. Za současných podmínek se jedná
o částku přibližně 450 000 Kč. Zdravotní pojištění
bude za jeho příjemce platit stát. Doba strávená
v předdůchodu se nebude započítávat do rozhodného období, z něhož se berou v potaz výdělky pro
výpočet starobní penze.
V každé penzijní společnosti spravující účastnické fondy si budete moci zvolit ze čtyř investičních strategií/fondů, díky kterým můžete
dosáhnout podstatně lepších výsledků při
zhodnocování naspořených peněz než u současného penzijního připojištění. Zároveň ale
přichází riziko ztráty části prostředků. Peníze
bude možné v rámci penzijní společnosti rozdělit
a přesouvat mezi všemi čtyřmi účastnickými fondy
– fondem státních dluhopisů, konzervativním,
vyváženým a dynamickým.
Srovnání penzijního připojištění
s doplňkovým penzijním spořením
Sjednávání smluv
Do 30/11/2012
Od 1/1/2013
Ano
Ano
Volba investiční
strategie
Ne
Ano
Garance zhodnocení
Ano
Ne
Ano
Ne
Výsluhová penze
(možnost čerpat
50 % prostředků
po 15 letech)
Výběr prostředků:
28 I INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz
Po 1 roce
Po 2 letech
Jednorázové
vyrovnání
50 let
nebo 60 let
Vznikem nároku
na starobní penzi
Penze
50 let
nebo 60 let
Vznikem nároku
na starobní penzi
Ne
Ano
Předdůchod
Hospodaření
penzijní společnosti
je odděleno od
Z hrubého
hospodaření
zhodnocení
fondu. Náklady,
vkladů jsou
které vygeneruje si
penzijním
musí sama uhradit
fondům
ze svých výnosů.
uhrazeny
Výnosy společnosti
všechny
tvoří úplata za
náklady a státu
správu fondů, úplata
daně.
za zhodnocení
prostředků
a poplatky.
Pokud se rozhodnete pro přestup z transformovaného do účastnického fondu, přijdete
o garanci nezáporného zhodnocení a výsluhovou penzi. U účastnického fondu je navíc jednorázový výběr naspořených peněz (bez penalizace) možný až po dosažení důchodového věku, zatímco u transformovaného fondu si peníze můžete
vybrat již v 60 letech.
Jistá možnost dostat se k penězům dříve však
bude i v nových účastnických fondech. Jedná se
o takzvaný předdůchod. Pokud jej bude chtít využít klient starého penzijního připojištění, bude
muset nejprve přestoupit z transformovaného do
účastnického fondu. Do takzvaného předdůchodu
budou lidé moci odejít před zákonem stanoveným
důchodovým věkem. Musí mít na to ale dostatečně naspořeno v účastnickém fondu (takzvaný třetí
pilíř). Předčasně tak začnou čerpat peníze, které
mají evidované na svém účtu. O předdůchod bude
možné požádat až 5 let před dovršením důchodového věku.
Doplňkové
penzijní spoření
Příspěvek
zaměstnavatele
Odbytné (bez SP)
Těmto účastníkům budou asi doporučeny
investice do nových účastnických fondů. Pravidla pro státní podporu a daňové úlevy platí jak
pro transformované, tak pro účastnické fondy. Do
obou druhů fondů vám můžou přispívat zaměstnavatelé, nově až do výše 30 000 Kč ročně.
Penzijní
připojištění
Náklady
na správu
prostředků
Z čistého zisku
si penzijní
fond nechává
15 % a 85 %
rozdělí
v podobě
výnosu
účastníkům.
Úplata za správu
tvoří 0,4 %
u povinného
konzervativního
fondu až 0,8 %
průměrného roční
hodnoty fondového
vlastního kapitálu
Účastníci dále
platí poplatky
za předčasné
ukončení
800 Kč
Úplata za
zhodnocení je 10 %
z rozdílu průměrné
roční hodnoty
penzijní jednotky.
0,6 % bilanční sumy
transformovaného
fondu a 15 % ze
zisku
penzijní reforma
.
DOPORUČENÍ: JAK NA TO
OD LEDNA 2013
Možnost přechodu z transformovaného do účastnického fondu bude vždy, takže s tímto krokem
není potřeba pospíchat! Pokud se jednou rozhodnete, není cesty zpět. Nejprve se tedy zaměřte na
to, abyste měli nárok na zajímavou státní podporu. K tomu je potřeba měsíční úložka alespoň 300
korun, v ideálním případě již zmíněná tisícovka.
Pokud se vás týká optimalizace daňové zátěže,
měsíčně si ale musíte spořit alespoň 1 100 korun,
pro získání maximální možné daňové úspory jsou
to dokonce tisíce dva.
Nyní funguje na trhu devatero penzijních fondů,
které se změní na penzijní společnosti. Pokud se
do druhého pilíře zapojí jeden milion Čechů z vyšších příjmových skupin, ročně naspoří zhruba 25
miliard korun. Dříve se spekulovalo, že o druhý
pilíř coby ...
Jestliže máte v plánu odejít do předdůchodu a postupně čerpat peníze naspořené v penzijních fondech, budete muset přestoupit do účastnických
fondů a vytvořit si dostatečnou sumu peněz. Pokud máte investiční apetit a váš věk pro odchod
do důchodu se ještě nepřiblížil, je možné uvažovat
o výběru vyvážené nebo dynamické strategie a investovat s využitím účastnických fondů.
To, co je popsáno v článku, se týká výhradně takzvaného třetího pilíře. Jak asi ale víte, v případě
důchodové reformy hovoříme vždy o třech pilířích,
pojďme si je stručně připomenout:
1. pilíř – stávající státní systém důchodového zabezpečení Metoda průběžného
financování, která je založena na solidaritě mezi generacemi.
2. pilíř – nově vznikající důchodové spoření
Dobrovolné rozhodnutí pro převedení 3 %
z 1. pilíře + 2 % z hrubé mzdy na individuální účet účastníka.
3. pilíř – doplňkové penzijní spoření (upravené pokračování stávajícího penzijního připojištění se státním příspěvkem) Stávající účastníci budou převedeni do transformovaných penzijních
fondů.
Vzniknou nové účastnické fondy.
To, že není první pilíř dostatečně stabilní, je všeobecně známo poměrně dlouho. To je vlastně hlavní důvod výše popsaných změn. Především dlouhodobý demografický vývoj v ČR není příznivý
a ekonomické vyhlídky jsou také nejisté. Proto je
potřeba konat.
opozice k němu má zásadní výhrady. Rovněž část
odborné veřejnosti se vyjádřila negativně. Jedno
je ale určitě pozitivní – lidé se daleko více zajímají
o svoji budoucnost. Statistiky totiž říkají, že nyní je
důchodce z 95 % závislý na příjmu z důchodu. Tento
poměr je potřeba změnit. Ale vzhledem k průměrné současné měsíční úložce 450 Kč si na důchod
moc nenaspoříte. Ještě pro připomenutí přidávám
pár čísel, které je dobré vědět:
Průměrný důchod je 10 527 Kč měsíčně (muži
11 685 Kč, ženy 9 558 Kč).
Pouze 4 % důchodců pobírají měsíční penzi vyšší
než 15 000 Kč.
Penze se dožije 90 % žen a 80 % mužů.
V důchodu strávíme více než 15 let (muži v průměru 15,5 roku, ženy 18,6 roku).
Na jednoho důchodce dříve přispívali 4 pracující
lidé, dnes to nejsou ani 2. Za 30 let se počet důchodců a pracujících vyrovná, takže na jednoho
penzistu bude přispívat jeden pracující člověk.
Vzhledem k tomu, že se od roku 1993 pohybuji
v sektoru financí a v posledních letech jsem lektorem finanční gramotnosti, je pro mě penzijní
připojištění produktem, který dlouhodobě sleduji.
V listopadu jsem se proto zúčastnil dvou akcí, které s tématem důchodové reformy přímo souvisejí.
První se jmenovala Broker kongres a pořádala ji
společnost Broker Trust, a. s. Atmosféra byla pracovní a přívětivá. Vystoupili zde zástupci Raiffeisen penzijní společnosti, PF KB, Penzijního fondu
České pojišťovny, a.s. a CONSEQ Investment Management, a.s. Všechny společnosti se na leden 2013
připravují a mají zájem uspět, protože konkurence
je velká a počet zájemců je omezen. Také poradci
se již vzdělávají a zajímají o certifikaci, která bude
pro uzavírání smluv nutná. Pouze poradce a inves-
tiční zprostředkovatel s odbornými znalostmi by
měl nabízet důchodovou reformu, aby klienti získali objektivní informace pro závažné rozhodnutí.
Druhá akce se konala 29. listopadu, jednalo se
o Fórum Zlaté koruny. Na fóru s názvem „Důchodová reforma na startu“ vystoupili předseda Senátu Milan Štěch, předseda vlády Petr Nečas, nová
ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová a další odborníci. Bylo to setkání příznivců
i odpůrců důchodové reformy. Nejrazantněji se
k reformě vyjádřil stínový ministr financí za ČSSD
Jan Mládek, který řekl: „Druhý pilíř bude zrušen.
Lidé o peníze nepřijdou, nicméně nelze zajistit, že
to bude bez transakčních nákladů.“ Na této akci
byla atmosféra bouřlivější. Slyšel jsem zde dost kritiky, ale méně konkrétních návrhů, jak situaci řešit.
Pro ty z vás, kteří jsou již mezi těmi 5 miliony účastníků penzijního připojištění, mám dobrou zprávu
na závěr. Patříte mezi ty zodpovědné, kteří myslí
na svoji budoucnost. Využíváte produktu, který
vás může zabezpečit na odchod do důchodu. Nabízí vám možnost realizovat předdůchod a lépe
zvládat situace, které s odchodem do důchodu souvisejí. V případě, že by se vám „něco stalo“, a máte
zároveň sjednánu oprávněnou osobu pro pozůstalostní penzi, byly by vaše naspořené prostředky
vyplaceny vašim nejbližším osobám.
Předmětem kritiky jsou vždy výhradně první
a druhý pilíř, nám (účastníkům) je pouze v rámci
3. pilíře vyčítáno, že spoříme málo, ale to se dá
změnit. Již nyní si mnozí z nás částku navýšili,
a pokud byste v budoucnu využili nabídky vstupu
do 2. pilíře a došlo by k jeho následnému zrušení,
prostředky by vám s největší pravděpodobností
byly převedeny... ano, do 3. pilíře, který je pevně
spojen s rodným číslem pojištěnce. KAM INVESTOVAT V ROCE 2013?
Investiční magazín vás společně
s Investičním webem zvou na
Investiční fórum
KDO VYSTOUPÍ: Přední investiční odborníci
a ekonomové z ČR a zahraničí
KDY A KDE: 12. ledna v aule VŠFS v Praze od 9 hod
REGISTRACE na www.investicniforum.info
Příští rok bude proto velmi důležitý pro rozjezd
2. pilíře, který je předmětem kritiky. Především
INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz I 29
trendy
.
Vítězové velké recese 2. díl:
Kapitalismus aneb jak levice
prohrává věčný spor
Autor: redakce
Levicoví ekonomové
poukazují na to, že Velká
recese zahnala chamtivý
neregulovaný kapitalismus
do kouta a charakter
světové ekonomiky se
přeměnil od základů. Omyl.
Současná krize nepřinesla
konec kapitalismu,
vyvolala pouze další fázi
„kapitalistické evoluce“.
Antikapitalistický sentiment je všudypřítomný.
Dále jej posiluje skutečnost, že krize způsobená
nejhoršími excesy v historii kapitalismu pokračuje
v destrukci světové ekonomiky. Kritiků „hrůz kapitalismu“ exponenciálně přibývá. Média se hemží
zprávami o tom, jak firmy nehorázně znečišťují
životní prostředí, zkorumpovaní bankéři pobírají
tučné bonusy, zatímco jsou jejich banky zachraňovány z peněz daňových poplatníků, a jak manufaktury vykořisťují děti, které nechávají za almužnu
dělat přesčasy.
Přesto zůstává jedno téma kritikou nedotčené. Nikdy není zpochybňována idea právního státu, na
němž teorie moderního kapitalismu stojí a k němuž se všechny vyspělé země snaží dopracovat.
Cílem veškeré kritiky je jediné: demokratizovat kapitalismus ve jménu boje proti excesům. V praxi to znamená zdokonalit demokratické kontrolní mechanismy ekonomiky prostřednictvím tlaku drobnohledu médií, parlamentární
diskuze, přísnějších zákonů a nestranného policejního vyšetřování. Na právní stát si neodvažují
sáhnout ani ti největší radikálové z Occupy Wall
Street nebo World Social Forum.
LEVICOVÁ HNUTÍ ZTRÁCEJÍ DECH
Levicová očekávání, že nás probíhající krize donutí vystřízlivět z opojení kapitalismem, se ukázala
jako nebezpečně krátkozraká. Rok 2011 znamenal
vzkříšení radikálně emancipačních politik na celém světě. Již následující rok ale přinesl důkazy o tom, že tudy cesta nevede.
Nadšení z arabského jara se utápí v kompromisech
a náboženském fundamentalismu. Occupy Wall
Street ztrácí energii. Síla řeckého hnutí proti úsporám kolísá, ale když levicová SYRIZA nevyhrála
volby, mírně ochablo.
Primárním politickým dopadem ekonomické krize
nebyl růst radikální levice, nýbrž rasistického a nacionalistického populismu. Krize způsobila více
válek a větší chudobu ve třetím světě a vede
k dalšímu rozevírání nůžek mezi bohatými
a chudými.
Všechny krize připravily lidi o iluze a donutily je
vrátit se k základním životním hodnotám. První
spontánní reakcí není revoluce, nýbrž panika.
Hlavní předpoklady kapitalistické ideologie nejsou zpochybněny, jsou pouze asertivněji prosazovány.
30 I INVESTIČNÍ magazín I 12/2012 I www.investicnimagazin.cz
FORMUJÍ SE PODMÍNKY PRO
RADIKALIZACI KAPITALISMU?
Německý filozof Peter Sloterdijk jednou řekl, že pokud dnes existuje člověk, kterému se za sto let budou stavět pomníky, tak je to bývalý singapurský
premiér Lee Kuan Yew. Více než kdo jiný postoupil v implementaci zřízení, které v sobě snoubí kapitalismus a autoritářství a jež sám eufemisticky označoval za „asijské hodnoty“. Virus autoritářského kapitalismu se pomalu ale jistě
šíří po celém světě. Nejjasnějším příkladem je Čína.
Analytici si častou v souvislosti s expanzí kapitalismu v Číně kladou otázku, kdy se zde prosadí také
jeho přirozená politická součást – demokracie.
Co když se ale dlouho očekávaná demokratizace
nikdy nedostaví? Co když čínský autoritářský
kapitalismus není jen mezikrokem, ale konečným stadiem, k němuž současný kapitalistický svět směřuje?
Lev Trockij kdysi charakterizoval carské Rusko
jako krutou kombinaci asijského biče a evropského akciového trhu. Charakteristika možná ještě
lépe sedí na dnešní Čínu. Kombinace se nakonec může ukázat jako daleko stabilnější než
demokratický kapitalistický model, který
zatím považujeme za samozřejmost.
Hlavní obětí této krize proto není kapitalismus,
který se vyvíjí do nové formy, ale demokracie. Krize demonstrovala, že jediným řešením selhání kapitalismu je více kapitalismu. Další díl seriálu o vítězích Velké recese,
nabídneme v lednovém vydání
Investičního magazínu
trendy
.
El-Erian: Tři věci, bez nichž
zanikne kapitalismus
Autor: redakce
1.
V
2. Politici a finanční svět musejí společně přijmout a reagovat na fakt, že se
ekonomická mapa rychle mění. Příkladem je prudký vzestup mladých trhů
v čele s Čínou.
ětšina odborné i poučené
laické veřejnosti musí souhlasit s tvrzením, že globální kapitalistický systém
zklamal především ve dvou
směrech – v růstu a ve spravedlnosti. A tím výčet nekončí, tvrdí Mohamed El-Erian ze společnosti PIMCO.
3.
Podle El-Eriana je pokračující neschopnost
skloubit oba zmíněné fenomény nejen základem současné krize, ale vede dokonce
i k úvahám o ekonomickém modelu jako takovém.
„Pokud má kapitalismus (úspěšně) pokračovat, musejí se stát tři věci,“ pokračuje El-Erian. Které to jsou?
Svět musí přijmout fakt, že je kapitalismus náchylný k tržním otřesům,
respektive přímo propadům.
Globální instituce musejí podstoupit
výrazný facelift. Mění se totiž význam
jednotlivých zemí, přibývá lidí v zemích,
jejichž ekonomika poroste rychleji než
v případě zemí vyspělých.
„Všechna tři uvedená témata je potřeba důkladně zvážit a zohlednit. Teoreticky není
současná situace ani tak problémem systému samotného, jako toho, jak byl a je lidmi
v čele s politiky provozován,“ uzavírá Mohamed El-Erian. „Za čtyři krizové roky se toho
ovšem stalo velice málo. Náklady na tyto
změny přitom v čase porostou.“
V době, kdy politici skloňují slova jako „úspory“ a „zodpovědnost“, to není příliš povzbuzující výhled. inzerce
REVOLUČNÍ HUBNUTÍ PRO MUŽE A ŽENY
1. krok – Lázeňská odtučňovací kúra
2. krok – Bezbolestná liposukce
3. krok – Fitness cvičební program
4. krok – Jídelníček na míru
(strava a pitný režim)
SLEVOVÝ KUPON
Revoluční metoda hubnutí pro ženy a muže
Lázeňský balíček obsahuje:
Ztraťte centimetry! Zbavte se tuku a kg!
•
•
•
•
•
• Bezbolestná radiofrekvenční liposukce (10min.)
Vstupní vyšetření (30min.)
Baobab – bylinná parní lázeň (30min.)
Ruční lymfatická masáž (15min.)
Přístrojová podtlaková lymfatická masáž (30min.)
Bezbolestná ultrazvuková liposukce (10min.)
Původně 4 100 Kč
Po slevě 499 Kč
!!
E
CLEVA
K
A88% S
tí
pla 13
r
he 20
uc 2 .
Vo 15.
do
zajímavosti
.
UŽ JEŽÍŠ nenáviděl bankéře!
Autor: redakce
Nenávist k bankéřům je
v různých podobách jedním
z nejstarších předsudků.
Jakmile vznikly peníze, byl
oheň na střeše. Už Ježíš
vyhnal z chrámu kupce
a trhovce, kteří mimo jiné
směňovali peníze z různých
krajů. Jejich činnost měla
chrám znesvěcovat. Divíte
se mu?
Nejen Ježíš viděl v penězích problém. I další významní muži dávné (náboženské) historie chápali
jejich temné stránky.
V prvním listu Timoteovi mimo jiné stojí: „Kdo chce
být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha
nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi
do zkázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska
k penězům.“ Mohamed zakázal lichvu. Podle Židů
byly úroky nebezpečnou zbraní. Katolická církev je
zakázala v roce 1311. Dante umístil ty, kdo půjčují peníze, do sedmého kruhu pekla, kde kromě nich byli
například obyvatelé Sodomy.
Historicky byli ti, kdo půjčovali peníze, v nemilosti
států. Když například cestovali, komu pak měli zaplatit daně? Že by kořeny globální finanční sítě?
BEZ PENĚZ NELEZ NEJEN
DO HOSPODY
Po staletí budovaná nenávist k těm, kteří měli a půjčovali peníze, se historicky ukázala jako nebezpečná. Bez financování se totiž kola obchodu postupně
zasekávala. Prosperovaly naopak země, které půjčování peněz oddémonizovaly.
Příkladem byla severní Itálie v 15. století, nebo protestantské země, které na základě Lutherova a Kalvínova učení povolily půjčování peněz jako běžné
ekonomické chování. Oproti Evropě tak hospodářsky zaostával arabský svět, kde dodnes finanční instituce s obtížemi pracují s Mohamedovým zákazem
(vysokých) úroků.
Rozvoj bankovnictví souvisel s rozvojem západní
civilizace. To by si měli uvědomit i ti, kdo dnes viní
banky ze všech ekonomických problémů. A že jich
je na světě požehnaně. Mohutná finanční centra ovšem s sebou nesla i rozvoj kultury – proto byly vždy
tak významné umělecké komunity právě v New Yorku nebo Londýně.
MĚJME RÁDI SVÉ BANKÉŘE?
Předsudky vůči finančníkům mohou vyvolat i jiné
než ekonomické škody. Původně se Židé v Evropě,
ale také například Číňané v Asii „chytili“ ve sféře peněz proto, že byla „vznešenými“ občany považována
za nečistou. Následně byla jejich prosperita trnem
v oku těm, kteří by původně do této sféry „profesně“
nebo „životně“ nikdy nešli. A postupně to vyvolalo
nenávist etnickou.
Ve středověku nebyli Židé v Evropě perzekvováni
jen proto, že nebyli křesťané, ale také proto, že zabít
nebo vyhnat svého věřitele znamenalo se „elegantně“ zbavit dluhů. V různých podobách se nenávist
a omezování práv Židů i zmíněných Číňanů opakovaly po staletí – až do toho dvacátého.
Současné protesty hnutí Occupy Wall Street (nebo
úplně aktuálně Occupy Davos) samozřejmě nejsou
etnicky motivované. Jsou spíše motivovány demograficky a „třídně“ – mladá generace a střední třída
cítí beznaděj a nespravedlnost. Finanční svět podle
nich začal fungovat sám pro sebe.
Bouře proti „hornímu procentu“ zhmotněnému bankami jako Goldman Sachs ovšem mohou přerůst
v emoce, které lze těžko zvládnout. Ještě v roce 2009
vinila čtvrtina Američanů bez židovského původu
z finanční krize právě spoluobčany s hebrejskými
kořeny. Typičtější to bylo pro voliče demokratů než
pro republikánsky (více pravicově) smýšlející Američany.
Zaujalo vás nějaké
téma v IM 12/2012
a potřebujete
více informací?
Kontaktujte
svého finančního
poradce.
Etnické nepokoje se nevyhnuly Asii v době tamní finanční krize v letech 1997 a 1998. Například v Indonésii útočili obyvatelé na tamní čínskou komunitu,
která byla z větší části zapojena do fungování bank.
Nemocná světová ekonomika proto dnes potřebuje
silný lék. Banky musejí obchodovat zodpovědněji,
s menší pákou (proto vyšší požadavky na kapitál
a povinné rezervy). Lidé si musejí zvyknout na „nový
normál“. Démonizace bankéřů ovšem nic neřeší.
Promiň, Ježíši! Předplaťte si Investiční magazín
Chcete mít jistotu, že příště obdržíte Investiční
magazín až do schránky?
Objednejte si roční klouzavé předplatné
Investičního magazínu (12 čísel x 49 Kč)
Objednávejte online na investicnimagazin.cz
PŘEDPLATNÉ „STANDARD“
12 čísel po 1 ks: 599 Kč za rok
PŘEDPLATNÉ „PORADCE 2“
12 čísel po 10 ks: 3600 Kč za rok
PŘEDPLATNÉ „PORADCE 1“
12 čísel po 5 ks: 2400 Kč za rok
PŘEDPLATNÉ „PORADCE 3“
12 čísel po 15 ks: 4500 Kč za rok
.
OBJEDNÁVÁM TÍMTO ZÁVAZNĚ PŘEDPLATNÉ INVESTIČNÍHO MAGAZÍNU NA 12 MĚSÍCŮ:
I
níweb.cz
s www.Investič
@impax.cz
spol. s r. o., ve spolupráci
na: predplatne
vydává Impax,
objednávejte
investovat
45 Kč vč. DPH
kteří chtějí úspěšně
uživatelů cena
pro všechny,
distribuce 135 000
Moderní časopis
ks elektronická
náklad 60 000
od ledna 2012
I I
3
I
Moderní časopis
/2011
d
výhle
I pro všechny,
kteří chtějí
investovat
a potřebují
informace
I I vydává Impax, spol. s r.
Moderní časopis pro
všechny, kteří chtějí
úspěšně investovat
ve spolupráci s www.Investičníweb
vydává agentura Impax
media, spol. s r. o.,
.cz vychází v nákladu
generální partner
50 000 ks elektronická
magazínu: OVB Allfi
distribuce 135 000
nanz, a. s. cena 49
uživatelů Kč vč. DPH objednávejte
na: [email protected]
ax.cz
I magazin
investiční časopis
.
I I Impax media, spol.
výhl/2011
ed
s r. o.
/2012
ní
v ČR
magazin
Jak postavit a sprav
portfolio s dvěm ovat dividendové
a sty tisíci korun?
magazin
SPOLEČNOST /volitelně
IČ/DIČ
ADRESA
Vaši objednávku, prosím, vyplňte nejlépe
na www.investicnimagazin.cz.
Odesláním objednávky souhlasíte se
zpracováním Vašich osobních údajů
v souladu s ustanovením zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Objednávka platí pro území ČR.
(fakturační)
ADRESA
(doručovací) /volitelně
E-MAIL /volitelně
předplatné „standard“
(12 čísel, 599 Kč)
/zaškrtněte
předplatné „PORADCE 1“ (12 čísel x 5 ks, 2400 Kč)
Ředitel pražskéc:
burzy Petr Kobli
„Při investování
na
nedávejte všech
vejce do jednoho
košíku.“
Připravit se
na důchod aneb
jak nespadnout
bruslí
z kolečkových
první skutečně investiční
investiční časopis
časopis v ČR
Č
Petr Novotn
s:
ý
uvádí nový
obchodní příkaz,
TV pořad
o investování
bez kterého se
neobejdete
ru
vše oru
jeme podp
ujem
Děk ům
Děku
m za
ář
čtenářů
čten
V
NO OPIS
S
ován
fung
roce u!
ním azín
v prv mag
ČA
í
NOVÝ S
PI
ČASO
Řecko:
Antická
tragédie
o třech
dějstvích
ĚŽ
SOUT ať te
pl
Před ještě
si IM es!
dn
Sandra
Parmová
sport
ISSN 1804-9753
INVESTIČNÍ
magazín
I listopad 2011 I
www.investic
nimagazin.cz
975009
9:11:41 AM
investicni.indd
ovní geny nezapře
.indd A1
Rekordní ceny
Sázka na zl :
ato
na devět způs
obů
Města,
kde lidé šílí
po luxusním
bydle
2
03
I1
771804975009
99 771804
11/29/2011
investicni_2_2011
první skutečně
„Horký
prachy“
Stop-los
Speciál
o podílových
fondech:
na jaké letos
vsadit?
Ý
10 nejlepších
akcií pro
příštích 10 let
Anketa:
Jak investovat
v roce 2012?
I
I I .
první skutečně
OBJEDNÁVÁM TYP
PŘEDPLATNÉHO:
o., ve spoluprác
i s www.Inves
tičníweb.cz
1
n. í
in 2
investičin
vestičv. estičn. í
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
A1
ní
Akcie:
Jak poznat býčí trh
INVESTIČNÍ
magazín
I červenec 2011
ISSN 1804–9753
I www.investicnimagazin
.cz I 1
01
9 771804
975009
8/9/2011
I SSN 1804- 9753
12:17:19
PM
02
investicni_1_2012.indd
A1
99 771804
771804975009
975009
2/17/2012 5:05:09
PM
------- . ------- . 2012
předplatné „PORADCE 2“ (12 čísel x 10 ks, 3600 Kč)
předplatné „PORADCE 3“ (12 čísel x 15 ks, 4500 Kč)
Volejte kdykoliv: 733 330 565
DATUM A PODPIS
v ČR
Download

Martin Novák: - Investiční magazín