1
Výroční zpráva za rok 2013
Slovo úvodem
Vážení kolegové, přátelé, příznivci a poskytovatelé finančních prostředků, stejně tak, jako
úředníci, zaměstnavatelé, ředitelé škol a ostatní nepojmenovaní občané.
Každoročně koncem června sestavujeme zprávu o činnosti organizace za uplynulý kalendářní
rok, tzv. výroční zprávu. Ta má vypovídat o důležitých aktivitách organizace především proto,
aby bylo čtenářům zřejmé, jak jsme hospodařili s veřejnými prostředky a jak jsme vykonávali
činnost, kterou prezentujeme ve svých propagačních materiálech nebo webových stránkách.
Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. má webové stránky www.rytmus.org. Pro získání
přehledu o současných aktivitách na ně prosím klikněte. Do konce loňského roku organizace
fungovala pod původním názvem Rytmus, o.s. a v původní právní formě občanského
sdružení (webové stránky zůstaly i v letošním roce stejné).
Struktura naší výroční zprávy kopíruje strukturu organizace, věnuje se zvlášť každému typu
sociální služby, kterou organizace poskytuje, krátce popisuje probíhající i v loňském roce již
uzavřené projekty, které rozvíjejí základní činnost organizace.
Naše výroční zpráva slouží také k vyjádření poděkování všem zaměstnancům organizace.
Děkuji.
Pavla Baxová
__________________________________________________________________________________
Poznámka pod čarou / terminologie
místo dlouhého výrazu osoby se zdravotním postižením nebo, v sociálních službách, oblíbenému výrazu uživatelé (v lepším
případě používanému s přívlastkem neshodným - služeb), klientů, znevýhodněných lidí atd. používáme pouze termín občan
nebo člověk (v množném čísle lidé).
2
Jedním z principů, které ctíme nebo jsme se o to i v loňském roce snažili, je týmová spolupráce.
Týmová spolupráce vedla k dohodám o následujících skladbách, které jsou oblíbené v jednotlivých
týmech.
 V TP mají rádi Je veux od ZAZ
 v Sokolově Svaz českých bohémů od Wohnout
 v „servisu“ se líbí soundtrack z filmu „Vicky, Cristina, Barcelona“
 PZ se shodli na songu Hodinový hotel od Mňágy a Žďorp
 A ve SPI se líbí Lou Reedův Perfect day
3
Welcome!!!
aneb svého druhu týmová spolupráce taky vedla k těmhle radostem: Kryštof, Jáchym, Zorka, Lejla, Anna Marie
4
Sociální služby
Podporované zaměstnávání v Praze:



pomohlo k práci nebo ke zvýšení dovedností více než 40 lidem (43)
na naši službu netrpělivě čekalo 17 dalších lidí
pomohli jsme uzavřít 12 pracovních smluv a 5 dalších forem pracovních vztahů
K rozvoji podporované zaměstnávání značně přispěl (a v letošním roce - ívá) projekt
Networking v podporovaném zaměstnávání, který je financován z Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost.
Cílem projektu je realizovat inovativní přístupy v hledání zaměstnání u osob se zdravotním
postižením. Nové přístupy, jež vycházejí ze zkušeností zahraničních agentur podporovaného
zaměstnávání, se zaměřují zejména na síťování, tzn. vytváření vazeb mezi potenciálními
zaměstnavateli, současnými zaměstnavateli, rodinou, přáteli a člověkem, který práci hledá.
Ústřední aktivitou jsou exkurze v zahraničních organizacích a navazující společné workshopy,
kterých se rovněž účastnili lidé s potížemi v učení. Na návštěvy se připravovali v rámci
speciálně zaměřených seminářů a aktivně se podíleli na monitorování dobré praxe tím, že
v průběhu celého roku fotili a výsledkem bude vytvoření fotoknihy.
Kromě fotoknihy vznikne také metodický manuál, díky kterému budou moci využít inovativní
postupy i jiné agentury podporovaného zaměstnávání v ČR.
Projekt trvá od 1.12. 2012 do 30.11. 2014
Co se podařilo v projektu v roce 2013





Uspořádali jsme mezinárodní setkání partnerů v Praze (Rakousko - Wien Work,
Skotsko - Solway na téma jak pracujeme se zaměstnavateli a jak pracujeme s uživateli
a jejich komunitou
Exkurze a workshop ve Skotsku zaměřený na networking okolo člověka hledajícího
práci
Exkurze a workshop ve Vídni- zaměřený na networking se zaměstnavateli
Vytvoření networkingových nástrojů na základě zahraničních zkušeností a jejich
ověřování v praxi
Mapování a oslovování sdružení zaměstnavatelů, zaměstnavatelských spolků a
navazování spolupráce
Semináře pro lidi se ZP:


6 měsíční Kurz sociálních dovedností- jak komunikovat s cizinci
Proběhlo 12 Job klubů
5

naplánovali a navrhli jsme Kurz Práce s fotoaparátem (tento se uskutečnil v roce
2014)
S projektem přišlo mnoho aktivit, které vedou k podpoře práce s komunitou (světem kolem)
a zároveň s potenciálními nebo již spolupracujícími firmami. Slouží také ke zviditelnění
podporovaného zaměstnávání a Rytmusu. Šli jsme na to přes „jídlo“ – uspořádali jsme ve
spolupráci s Městkou částí Praha 2 dvě Snídaně pro zaměstnavatele. Jejich smyslem nebylo
podání snídaně zástupcům firem, jak by mohlo čtenáře napadnout dle názvu, ale forma
společného sdílení zkušeností se zaměstnáváním lidí s postižením. Na první snídani
prezentovala své zkušenosti se zaměstnáváním OZP firma Hájek a Hájková, s.r.o. a na druhé
pak AmRest s.r.o.
Dalších, tentokrát obchodních „snídaní“ jsme se zúčastnili v průběhu roku v rámci projektu
Business for Breakfast, kde jsme kontaktovali nové potencionální zaměstnavatele,
prezentovali jsme podporované zaměstnávání a informovali zaměstnavatele o tom, proč je
důležité, aby se děti mohly vzdělávat společně.
od „jídla“ k využití médií….
Nechali jsme si natočit asi 10-ti minutový film o podporovaném zaměstnávání, v hlavních
rolích s firmami AmRest Coffee s.r.o. (Starbucks), Meibes s.r.o., FHSP s.r.o. a Tesco Stores ČR
a.s., včetně jejich zaměstnanců. Za zdařilý a vtipný film děkujeme do Brna Romanovi Rossi a
spol.
Spolupracovali jsme s Českou Televizí na reportáži ke Dni Downova syndromu „Úspěšní“,
která se týkala práce lidí s Downovým syndromem. Natáčení proběhlo v KFC na náměstí
I.P.Pavlova, v občanském sdružení Petrklíč - k duši klíč a v Praktické škole – Lyceu,
Podíleli jsme se na natáčení dokumentu o podporovaném zaměstnávání v ČR a Gruzii
(součást projektu Charity České republiky), který bude reflektovat českou a gruzínskou
zkušenost v oblasti podporovaného zaměstnávání a představovat pohled osob se zdravotním
postižením i zaměstnavatelů. Natáčelo se i ve Starbucks na I. P. Pavlova a v McDonaldu na
Zličíně. Rozhovor byl veden se zaměstnanci se zdravotním postižením, se zaměstnavateli,
pracovními konzultanty a vedoucí služby PZ.
a přímou prezentací:


uspořádali jsme 2 setkání pro „blízké“, tj. rodiče a sourozence, které jim mělo dát
možnost nahlédnout do dílny podporovaného zaměstnávání a taky od nich získat
nové možnosti při hledání pracovních příležitostí
uspořádali jsme setkání a prezentaci pro uživatele služeb organizací Duha o.s. a
Gawain o.s.
6
Rytmus a Evropa
V roce 2013 jsme se také podíleli na pokračování mezinárodního projektu EUSE Toolkit for
Diversity (česky asi Nástroje pro rozmanitost). Na třech setkáních se pracovalo na obohacení
evropské metodiky Podporovaného zaměstnávání o nové přístupy k dalším cílovým
skupinám. Zástupci Rytmusu se účastnili březnového setkání v Praze, červnového setkání
v Irsku, jež bylo spojeno s konferencí EUSE a říjnového setkání ve Švýcarsku.
V průběhu roku 2013 jsme spolupracovali s poradci, lidmi, kteří většinou v minulosti využili
některou z našich služeb









poradci se pravidelně scházeli na schůzkách jednou za 14 dnů
pomáhali s organizací snídaně pro zaměstnavatele (Robert Drahota)
podíleli se na auditu kvality sociálních služeb (Jiřina Hrdová a Aleš Vojáček)
pomáhali s výběrovým řízením (Monika Fertálová)
účastnili se prezentace pro zaměstnavatele (Marek Švihovec)
v březnu se Aleš Vojáček, Jiřina Hrdová, Klára Chalupová, Marek Švihovec, Filip Šiler,
František Straka, Robert t Drahota, Martina Hronová účastnili setkání v Praze
s partnery projektu Networking v PZ, návštěvy z organizace SOL a WienWork
v květnu navštívily organizaci SOL Klára Chalupová a Jiřina Hrdová
v září Aleš Vojáček a Martina Hronová navštívili organizaci Wien Work ve Vídni
kurzu sociální dovednosti v kontaktu s cizinci se účastnili: Klára Chalupová, František
Jan Straka, Pavel Cvengroš, Robert Drahota, Martina Hronová a Gábina Mikulková
U těchto firem se podařilo v minulém roce získat práci
AmRest s.r.o., AmRest Coffee s.r.o., Asistence, o.s., Centrum sociální a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10, Europe Assistance s.r.o., Dílny tvořivosti, o.s., In Iustitia, o.s., McDonald’s
ČR, spol. s.r.o., Rehaterap, s.r.o., SEND předplatné s.r.o., Základní a Mateřská škola, Bílá 1,
Praha 6, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha 2
Během celého roku jsme využívali supervize vedené panem Milanem Kinkorem.
Pracovníci
Vedoucí agentury pro podporované zaměstnávání: Jana Březinová
Pracovní konzultanti: Blanka Šimková – metodička, Martin Lubojacký, Kristýna Valentová,
Michaela Hemmerová, Markéta Blahetková, Iva Fryšová (metodička projektu Networking
v PZ), Jana Loskotová (metodička v projektu Networking v PZ)
Pracovní asistenti: Kateřina Polanská, Štěpán Matuška, Iveta Kadlecová, Kristina Sauerová,
Renata Pacvoňová, Kateřina Štěpová, Adam Rut, Petra Kuncová, Petra Javorková
Praktikantka: Jolana Rubešová
7
Tranzitní program v Praze
V roce 2013 jsme přímo spolupracovali s těmito školami:



Dívčí katolickou střední školou v Praha 1
Základní škola speciální a Praktickou školou Rooseveltova v Praze 6
Základní škola praktickou a Praktickou školou Karla Herforta v Praze 1
Studenti
Od ledna do srpna 2013 navštěvovalo Tranzitní program celkem 17 studentů (v rámci školního roku
2012-13).






6 studentů se rozhodlo pokračovat ve studiu a spolupráci v rámci TP i v následujícím
školním roce
3 studenti se rozhodli pokračovat ve studiu na jiné škole a ukončit TP
3 studenti se po ukončení TP rozhodli hledat práci a přešli v rámci Rytmusu do služby
Podporované zaměstnávání
2 studenti získali zaměstnání přímo v rámci TP
2 studenti ukončili TP před koncem školního roku (z důvodů zdravotních nebo
osobních)
1 studentka se rozhodla ukončit TP se zájmem hledat zaměstnání již bez podpory
8
Od srpna 2012 jsme spolupracovali s 19 studenty v rámci školního roku 2012-13.
Praxe
Praxe v TP probíhaly od ledna do června a poté od září do prosince. Během tohoto období
bylo pro studenty uzavřeno 39 dohod o praxi.
Praxe probíhaly u následujících zaměstnavatelů: Billa Petřiny, Bistro 8, C&A Móda, Café
Baarka, CoffeeDay, CrossCafé, Česká televize, Four Seasons Hotel Prague, In-EXPO GROUP,
Intercatering ISŠ Středokluky, J&T Banka, Keramika Ivan Sagač, Knihovna Akademie věd,
Kulíškov, Lesy Hl.m.Prahy, Lichtenbergovo pekařství, McDonald´s I.P.Pavlova, Úřad MČ Prahy
2, Ponny Praha, Přírodovědecká fakulta UK, Ruční mytí Anděl, Sir Toby´s Hostel, Sloníkov,
Vypálené koťátko, Standard Cafe
Pro udržení potřebné kvality tranzitního programu se pracovnice v průběhu roku vzdělávaly v
kurzech, seminářích a konferencích na následující témata:
Facilitační dovednosti, Férové zaměstnávání, Grafická facilitace, Hodnocení SIS, HR Days,
konference Pro změnu, Proffesia Days, stáž v Apla Praha, stáž v SPMP, Tranzitní program pro
osoby s neslyšící a nedoslýchavé, Zefektivnění použití systému eQuip.
Během celého roku jsme využívaly supervize vedené panem Milanem Kinkorem, stejně jako
kolegové z PZ.
Pro rodiče a další podporovatele studentů proběhlo 5 podvečerních tematických setkání na
následující témata:





Opatrovnictví a svéprávnost
Podporované zaměstnávání a další možnosti nalezení práce
Chráněné a podporované bydlení
Osobní asistence a podpora samostatnosti
Vztahy a sexualita
Projekt Tranzitní program jako předpoklad k pracovnímu uplatnění





V lednu 2013 se rozběhl projekt s výše uvedeným názvem, podpořený v rámci
Operačního programu Praha - Adaptabilita ESF. Projekt potrvá do konce roku 2014.
V rámci projektu byla v roce 2013 poskytována individuální podpora 32 studentům
(18-ti ženám a 14-ti mužům) Tranzitního programu formou individuálních schůzek s
poradkyněmi, formou plánovacích schůzek a vytváření individuálních plánů
inspirovaných konceptem PCP (Person Centred Planning) – Plánování zaměřené na
člověka) a formou zpracování hodnocení dovedností u každého studenta.
Zároveň probíhal trénink pracovních a sociálních dovedností prostřednictvím praxí na
běžném trhu práce. Studenti docházeli pravidelně 1x až 2x týdně na různá pracoviště
v průběhu školního roku. Do doby jejich osamostatnění jim byla poskytována
pracovní asistence. 32 studentů absolvovalo celkem 39 praxí.
Na začátku roku začal 1. blok kurzů zaměřených na podporu rozvoje pracovních a
sociálních dovedností. 23 studentů navštěvovalo kurzy – Job klub (probíhal po celý
školní rok), Hospodaření s penězi, Sociální a komunikační dovednosti a PC kurz
(proběhlo vždy 15 setkání). Na podzim začal 2. blok kurzů. Studenti navštěvovali Job
klub, Hospodaření s penězi a Sociální a komunikační dovednosti.
Po celý rok probíhal monitoring trhu práce a kontaktování zaměstnavatelů. V tomto
období bylo osloveno celkem 153 firem, z nichž proběhlo 41 osobních jednání.
V druhé polovině roku byl projekt obohacen o Setkání poskytovatelů Tranzitního programu.
Na setkání bylo 13 zástupkyň 5-ti organizací. Vytvořena byla SWOT analýza k tématu
poskytování Tranzitního programu a způsobům poskytování podpory. Setkávání budou
probíhat i v následujícím roce.
V roce 2013 se podařilo podpořit nástup do zaměstnání a uzavřít 3 Dohody o provedení
práce a 1 pracovní smlouvu u 3 studentů.
9
Tranzitní program poskytuje Rytmus již dlouhodobě. V rámci projektu se nám podařilo
poskytované služby rozšířit o vzdělávací kurzy a zkvalitnit spolupráci se zaměstnavateli.
10
Osobní asistence a podpora ve školách v Praze
V osobní asistenci jsme za rok 2013 zajistili podporu pro celkem 30 dětí a mladých lidí
s potížemi v učení. Převážná většina jsou děti, které tak mohly navštěvovat běžnou
mateřskou, základní nebo střední školu. Jelikož během asistencí spolupracujeme se školami
na zajištění i jiných financí pro asistenty a tak zpřístupnění běžného vzdělávání dětem
s potřebou podpory, k naší radosti se podařilo 8 školám a školkám získat vlastní dotace na
asistenci.
Co se týče zaměstnanců, do našich řad přibylo opět několik nových posil, přesněji 7 slečen
asistentek.
Pravidelnou supervizi našeho týmu vedla měsíčně Relka Chábová, metodiku a poradenství do
škol zajišťovala metodička Lada Chaloupková.
Službu osobní asistence dlouhodobě poskytujeme i do MŠ. Cílem naší práce je podpořit i děti
předškolního věku, aby mohly společně vyrůstat s dětmi zdravými a zároveň je i budoucí ZŠ
připravovat na jejich vstup. Znamená to pomoc vytvořit takové podmínky, aby děti tento
důležitý krok ve svém dosavadním životě dobře zvládly.
Příběh z praxe: v letošním školním roce se stal naším klientem (třeba) Filip, který vyrůstá
v bilingvální rodině, což se u něho projevilo poruchou komunikace. Naším úkolem kromě
jiného, bylo pomoc vytvořit komunikační systém, který by Filipovi usnadnil komunikaci, jak
ve školce, tak v rodině. Společně jsme se s matkou, učitelkou a asistentkou rozhodli, že
budeme využívat prvky totální komunikace, což znamená komunikace pomocí piktogramů,
fotek, obrázků, znaků i slova. Tento systém se velmi osvědčil, poměrně po krátké době začal
Filip vědomě používat některé znaky a piktogramy ke komunikaci. Výsledkem bylo, že se
velmi zklidnil a začal vnímat situace, které se kolem něho děly a přiměřeně na ně reagovat.
Velkou změnu v chování zaznamenali nejen ve školce, ale i rodiče. Na základě této zkušenosti
se vedení školky rozhodlo, že tento systém budou používat i při práci s ostatníma dětma,
jelikož dětí z bilingválních rodin je ve školce většina.
11
Agentura sociální habilitace v Sokolově (Karlovarský kraj)
Podporované zaměstnávání
V roce 2013 využívalo službu Podporované zaměstnávání celkem 43 uživatelů. Zaměstnání
v běžné firmě se podařilo najít celkem 16 lidem. Bylo uzavřeno 6 pracovních smluv a
podepsáno 10 dohod o provedení práce.
Zaměstnaly tyto firmy











Lázně Františkovy Lázně a.s.
McDonald´s Karlovy Vary
Petr Špecián, Palivové dřevo
Adamas KV s.r.o.
Domov pro seniory – Skalka
Nemocnice Sokolov
Vintířov – Velkolom Jiří
Sokorest – Sokolov
Algon – Karlovy Vary
Akver – Karlovy Vary
GSUS – Karlovy Vary
Někteří lidé si měli také možnost vyzkoušet práci formou praxe v Baumaxu, Městské
knihovně v Sokolově, firmě Nemos Sokolov a Ida – Františkovy Lázně.
Každý měsíc probíhaly jobkluby zaměřené na různorodá témata, např. druhy práce, druhy
pracovních poměrů, průběh zaměstnání, oslovování zaměstnavatele, proč chodit do práce.
V rámci zajištění kvalitní koordinace spolupracovali pracovní konzultanti s kolegy z dalších
organizací, sociálně terapeutické dílny Mateřídouška a Joker, chráněné bydlení Dolmen,
Chráněné bydlení Sokolov, DOZP Luby, Sokolík, Mariánská, Město Sokolov nebo Městský
úřad Sokolov a se sociálním odborem krajského úřadu.
12
Uspořádali jsme následující kurzy





kurz hospodaření s finančními prostředky (2x)
kurz sociálních dovedností
kurz zdravovědy
kurz fotografování
kurz práce s počítačem
Od dubna 2013 začali službu podporovaného zaměstnávání dva pracovní konzultanti
poskytovat pro 6 obyvatel DOPZ Pata Hazlov. K dispozici jsme dostali kancelář v Aši. Během
roku se podařilo zaměstnat 2 lidi. Tři další si alespoň vyzkoušeli praxi v hotelu Ida ve
Františkových Lázních.
Jak jsme se vzdělávali



pracovní konzultanti navštívili kurz „Na člověka zaměřený přístup“ (Quip – Společnost
pro změnu)
facilitace při plánovacích setkáních
využívali jsme pravidelně supervize vedené panem Danem Svobodou
Ve spolupráci se Střední odbornou školou pedagogickou v Karlových Varech proběhla na
začátku školního roku prezentace Podporovaného zaměstnávání a Tranzitního programu pro
studenty 3. ročníku studijního oboru Výchovná a humanitární činnost. Pět studentů VOŠ
zúčastnilo praxí v Rytmusu.
Pracovníci v agentuře
Pracovní konzultanti: Ivana Látalová, Hana Kindlová, Václav Jaroš, Jaroslav Jelínek
Pracovní asistenti: Petra Látalová, Andrea Kyseláková, Jana Morová, Jan Trávníček, Pavlína
Babeková, Petra Ježková, Petr Pokorný, Jiří Tomeš
13
Podpora samostatného bydlení
Co jsme v roce 2013 v PSB dělali?







Podporujeme 6 nových lidí, kterým pomáháme žít samostatně.
Marie a Radek se nastěhovali do Kynšperku.
Dominik a Tom udělali velký krok a přestěhovali se z Prahy do Sokolova.
Do Kláry se zamiloval Roman a žije s ní v Chebu.
Michalka  díky nám mohla být o vánocích doma a dál může trávit víkendy s
maminkou doma.
Jirka a Šárka už naší službu nepotřebují.
V září jsme se rozloučili s Marií S.
A v čem jsme je nejvíce podporovali:




ve starání se o domácnost, s hospodařením s penězi, s cestováním
v partnerských vztazích, při plánování si volného času, doprovázeli jsme je k lékařům
a kamkoli je potřeba, pomáhali jsme se sociálně právními úkony (vracení způsobilosti)
Pracovali jsme na náplni práce pracovní pozice case manager, ten koordinuje
asistenci a podporuje spolupráci dostupných služeb, umí a vede asistenty
v podporovaném zaměstnávání
14
v této pozici s metodickým vedením Šárky Paříkové a Lenky Skálové pracovali:
Jana Janů, Eva Lorenzová, Darja Vebrová, Radek Zelenka, Máří Haklová, Petr Dorschner a
Jana Otradovcová, které se v květnu 2013 narodila holčička Anička.
Co jsme se z toho naučili?





Umíme pomáhat ve více městech už 22 lidem, každému jinak, podle toho, jak
potřebuje.
9 ti lidem v Lubech, 3 v Sokolově, 6 v Chebu, 4 v Ostrově, a 2 v Kynšperku
Víme, že je důležité s lidmi plánovat a podporovat je v rozhodování o jejich životě.
Že je potřeba zapojit rodinu a přátele.
Pracovní pozice case manažera je náročná, ale pro člověka, který využívá naší
podporu, je jasnější a přehlednější, protože CM:
zná jeho plány a přání, zná jeho potřeby a souvislosti, plánuje potřebnou délku asistence,
vnímá jeho zařazení ve společnosti, má přehled, co se mu daří a co chce zachovat a naopak,
co by chtěl změnit.
Co nám dělá radosti?





Jejich partnerské vztahy – Zdenka a Jára, Viktor a Aranka, Radka a Láďa taky Stanislav
a Míša, Klára s Romanem, Danka s Mirkem, Renata s Petrem, vlastně i Jitka s Petrem
Jejich pracovní uplatnění – kromě Jitky se všem podařilo udržet si práci a pracují
Jejich nadšení po nových informacích - 5 studentů pokračovalo v dlouhodobém kurzu
Doplnění základů vzdělání, školili se v práci na počítači, učili se fotit, jak zdravě jíst a
taky chtěli vědět víc o sexualitě
Vrácení svéprávnosti nejen u Renaty, ale i u Viktora
Skvělý tým asistentů:
Stanislav Beránek, Táňa Cízlerová, Andrea Kafková, Zdenka Kasíková, Eva Kneislová, Jana
Musilová, Jana Nalezencová, Hanka Kolditzová, Dan Šístek, Kačka Blažková, Slávka
Štěpánková, Šárka Arlt, Kačka Jelínková
Co nám dělá starosti a co plánujeme udělat?




Velká část podpory je stále na nás, chtěli bychom víc podpořit přirozené podpory
Obezita a její důsledky na zdraví, chtěli bychom přispět k pochopení nutnosti
dodržování zdravého životního stylu
Najít přítelkyni pro Marii, aby nebydlela sama, chtěli bychom jí pomoci někoho
milého k sobě najít
Okolí, které to s nimi nemyslí dobře – podpořit orientaci ve vztazích - jaké jsou
přátelské a naopak jaké ne
15
Tranzitní program
V Karlovarském
kraji proběhl již třetím rokem Tranzitní program ve spolupráci s Praktickou
školou v Karlových Varech, odkud pocházejí všichni studenti, kteří jsou zapojeni do
Tranzitního programu.
V roce 2013 byla služba Tranzitní program zajištěna jednou poradkyní a čtyřmi pracovními
asistenty.
Od ledna 2013 do června 2013 využilo službu celkem 5 uživatelů.




z toho 1 uživatelka si v rámci Tranzitního programu získala práci ve firmě Witte
v Nejdku.
1 uživatelka skončila Tranzitní program před ukončením školního roku.
2 uživatelky ukončily praktickou školu a zároveň i tranzitní program. O pomoc při
hledání práce v rámci podporovaného zaměstnávání neprojevily zájem.
1 uživatel ukončil spolupráci v Tranzitním programu, ale zůstal nadále v Praktické
škole.
Do června 2013 probíhaly praxe na těchto pracovištích








o. s. Instand – pomocné administrativní práce, úklid kanceláře
Tesco Stores – doplňování zboží, pomocné práce v pekárně
Hotel Aura Palace – úklidové práce
McDonald ´s – práce na lobby
Makro – doplňování zboží
Akvaristika, teraristika a chovatelské potřeby – péče o drobná zvířata, krmení
Sportovní stáje Tandem – úklid stájí, péče o koně
Hipocentrum ve Stanovicích - úklid stájí, péče o koně a o další domácí zvířata
V rámci Tranzitního programu byla navázána spolupráce s o.s. Instand, které se věnuje
dobrovolnictví a jedna uživatelka pak získala možnost trávit volný čas s jednou z dobrovolnic.
V červnu proběhla prezentace Tranzitního programu a na základě této prezentace se do
Tranzitního programu přihlásilo 5 nových studentů, z toho 1 si po náhledech na pracovištích
rozmyslel, že do TP nenastoupí.
V roce 2013 proběhly náhledy v Baumaxu, v hotelu Aura Palace, v Makru, v Instandu a ve
stájích Tandem. Studenti si měli možnost vyzkoušet práce v zahradnictví, pomocné práce
v kuchyni, doplňování a skenování zboží, vážení ovoce a zeleniny, drobné administrativní
práce a péči o koně a úklid stájí. V rámci schůzek se studenti věnovali například těmto
tématům: tvorba životopisu, motivačního dopisu, hledání vhodné práce, trénink hledání
práce na internetu, procvičování hodin, počítání peněz, konzultace věnované průběhu praxí,
exkurze na pracoviště
16
V Tranzitním programu se využívá metod z Plánování zaměřeného na člověka. Proběhlo
setkání paní ředitelky Praktické školy v Karlových Varech s ředitelkou Lycea v Praze. Cílem
setkání byla výměna zkušeností, zakomponování Tranzitního programu do Školního
vzdělávacího programu, průběh TP na obou školách. Na základě této schůzky pak došlo
k rozšíření TP o jobkluby. Poradkyně se účastnila pracovní skupiny poskytovatelů Tranzitního
programu zaměřené na rozvoj Tranzitního programu v ČR
Poradkyně prošla školeními zaměřenými na práci s lidmi s autismem, na tvorbu Kruhu
vztahů, na grafickou facilitaci a prošla kurzem Asistentce pro lidi s mentálním postižením
Poradkyně v Tranzitním programu:
Anna Handrychová
Pracovní asistenti:
Marta Burgerová, Petra Kopecká, Jiří Tomeš, Jan Trávníček, Milena Vosátková
17
SPI – Středisko podpory inkluze
Kurzy pro učitele a další pedagogické pracovníky
Uspořádali jsme 20 vzdělávacích kurzů pro učitele a další pedagogické pracovníky a vyškolili
298 pedagogů. Ti nyní vědí, že inkluze není něco s počasím, že se školství ve světě mění a
zřejmě se tomu nevyhneme ani u nás. Z ohlasů na kurzy vybíráme:

„Poznala jsem, co může pociťovat integrované dítě, měla jsem možnost se nad tím
zamyslet z pohledu dítěte. Myslím, že se teď budu schopná do svých žáků více vcítit.“

„Super! Pokračujte tak dále a šiřte správné metody inkluze do našich škol.“

„Vaše práce má smysl, pomáhá dětem a dává chuť do práce i nám, pedagogům.“
Pro představu uvádíme typy kurzů: Profil na jednu stránku, Asistent AP, IV v praxi, Společný
seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga, Nové strategie v přístupu k dětem s poruchami
chování, Autismus - jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Metodické setkání
k tvorbě Profilu na jednu stránku, Vytváření kruhu přátel, Kurz grafické facilitace, Asistent
AP, Tvorba a využití IVP, Jak vytvořit a efektivně využívat IVP pro děti s těžkým mentálním a
kombinovaným postižením
Seminář PCP (z anglického Person centered planning - plánování zaměřené na člověka):
Povedlo se odučit na pedagogické fakultě v Brně a v Praze seminář Plánování zaměřené na
člověka a jeho využití ve škole. Z reakcí studentů je největší překvapení, že to bylo téměř
ojedinělé setkání s něčím praktickým, užitečným a reálným, co na fakultě během studia
slyšeli.
Portál Inkluze.cz
Portál Inkluze.cz navštívilo v roce 2013 cca 38 000 čtenářů a k odběru Newsletteru se
přihlásilo 63 nových zájemců. Bylo zveřejněno 132 článků. Zmínit lze například:






článek o zapojení Matyáše s těžkým kombinovaným postižením mezi vrstevníky:
Z ústavu do školy, do života.
Reportáž o osmileté Martině s Downovým syndromem, která úspěšně absolvovala
první ročník v brněnské ZŠ: První třída byla úspěšná.
Přinášeli jsme Vám také inspirace ze zahraničí. Příkladem je článek o Koordinátorovi
inkluze: z Anglie do Čech;
reportáž ze semináře Ingrid Perl: Každé dítě má právo vzdělávat se podle svých
potřeb
přednáška Jaqui Newton: Inkluzi lze dělat i bez peněz navíc.
Doporučovali jsme Vám nové metodické materiály jakým je například Profil na jednu
stránku nebo Kruh přátel.
18
V Online poradně jsme odpověděli na 36 dotazů.
Od ledna 2013 využíváme v rámci programu Google Ad Grants bezplatnou reklamní službu
AdWords, která pomáhá portál Inkluze.cz na internetu zviditelnit.
Od srpna 2013 spolupracujeme s nakladatelstvím Portál. Na Inkluze.cz upozorňujeme na
zajímavé knihy z produkce Portálu a získáváme tak recenzní výtisky zdarma.
Webové stránky
Webové stránky www.rytmus.org navštívilo 48 000 zájemců o naše služby.
Sbor
Na jaře jsme založili pěvecký sbor Il ritmo quattro formaggi.
19
Projekt na podporu inkluze realizovaný v Karlovarském kraji: Přijetím to vše
začíná. Druhý a třetí krok na cestě k inkluzivní škole.
Tento projekt realizujeme od prosince 2012. V rámci projektu byla v uplynulém roce
poskytována podpora žákům se SVP celkem ve 3 školách Karlovarského kraje. V základních
školách v Ostrově (5. ZŠ), v Bečově nad Teplou a ve Žluticích bylo během roku podporování
18 žáků se SVP individuálně či skupinově začleněných do běžných základních škol.
V uvedených školách působí dvě naše terénní metodické pracovnice a jejich cílem je
zkvalitnění vzdělávání dětí se SVP a jejich snadnější začlenění do hlavního vzdělávacího
proudu.
Metodická podpora ve škole je zaměřena jak na pedagogické pracovníky a to včetně
asistentů pedagoga, tak i na přímou práci se začleňovanými dětmi. Metodičky školy
pravidelně navštěvují a sledují tak práci pedagogů i asistentů přímo ve třídě. Mohou jim tak
poskytnou odborné konzultace zaměřené na konkrétního žáka a ideálně tak nastavit míru
potřebné podpory. Velkým přínosem pro pedagogy je pomoc a odborná konzultace
metodiků při vytváření individuálních plánů a následné efektivní využívání těchto plánů při
vzdělávání daného žáka.
Metodičky se ve školách věnují i přímé práci se začleněnými dětmi během vyučování.
V případě potřeby se tak může metodička společně s asistentem pedagoga věnovat žákovi
individuálně a důkladně probrat dané učivo. Kromě samotné práce se začleněným žákem je
ovšem věnována pozornost i jeho spolužákům. Metodičky pro třídy připravují různé aktivity
vedoucí k vzájemnému stmelování třídního kolektivu a to včetně začleněných žáků.
V rámci dalších aktivit projektu proběhl v Karlovarském kraji kurz pro pedagogické
pracovníky věnovaný metodám plánování zaměřené na člověka (PCP). Zároveň jsou
zpracovávány tzv. pracovní listy jako pomocný výukový materiál pro vzdělávání žáků se SVP.
20
Kdo v Rytmusu pracoval v roce 2013
Tobiáš Balanda, Pavla Baxová, Markéta Blahetková, Jana Březinová, Petr Dorschner,
Michaela Fraňková, Iva Fryšová, Adam Gajdoš, Jana Gajdošová, Marie Haklová, Anna
Handrychová, Michaela Hemmerová, Lada Chaloupková, Ivana Chalupová, Jana Janů, Václav
Jaroš, Jaroslav Jelínek, Tereza Jiřikovská, Anna Kaucká, Hana Kindlová, Alžběta Kolumpeková,
Jitka Kopecká, Vladislava Kršková, Sandra Lagronová, Jana Loskotová, Martin Lubojacký,
Kateřina Mudříková, Michaela Němcová, Jana Otradovcová, Šárka Paříková, Eliška
Pletichová, Václav Prokůpek, David Rygel, Lenka Skálová, Lucie Soukupová, Zdeňka Starcová,
Blanka Šimková, Zuzana Týnková, Iva Uzlová, Alena Valáková, Jindra Valentová, Kristýna
Valentová, Dagmar Vebrová, Radek Zelenka, Michaela Zimová, Vojtěch Zima
Na pozici asistentů
Pavla Albrechtová, Šárka Arlt, Pavlína Babeková, Jaromír Bednařík, Eva Beránková, Stanislav
Beránek, Kateřina Blažková, Mikuláš Brázda, Pavel Buriánek, Irena Bušková, Taťána Cízlerová,
Klára Černá, Petr Eisner, Erika Galádová, Judita Hačecká, Klára Haislová, Jiří Holý, Irma
Homolová, Michaela Horáková, Eva Hunyadyová, Vít Husák, Martina Chalupová, Veronika
Iblová, Jana Janů, Petra Javorková, Kateřina Jelínková, Petra Ježková, Iveta Kadlecová,
Andrea Kafková, Zdena Kasíková, Gabriela Kašparová, Eva Kneislová, Hana Kolditzová, Petra
Kopecká, Hana Koutková, Ludmila Kulíková, Petra Kuncová, Andrea Kyseláková, Petra
Látalová, Eva Lorenzová, Alice Maráková – Hilmarová, Kateřina Matulová, Štěpán Matuška,
Jana Morová, Petra Musilová, Jana Nalezencová, Aneta Nitschová, Petr Novák, Kateřina
Nováková, Renáta Pacvoňová, Hana Pechová, Petr Pokorný, Kateřina Polanská, Zdenka
Pšeničková, Lucie Roučková, Adam Rut, Markéta Rývorová, Kristýna Sauerová, Eliška
Slobodová, Jana Sobotková, Eliška Swiacká, Ctislava Štěpánková, Kateřina Štěpová, Lucia
Šulíková, Hana Švamberková, Eliška Švecová, Jiří Tomeš, Jan Trávníček, Kristýna Tvrdíková,
Marie Váková, Iva Veselá, Kateřina Vojanová, Eliška Volfová, Adriana Zachová, Hana Zelená,
Věra Zika
Lektorovali pro nás:
Blanka Bartošová, Barbora Bazalová, Radmila Bémová, Kateřina Benešová, Markéta
Benoniová, Jitka Crhová, Radka Čebišová, Miloslav Čedík, Marie Černá, Lenka Felcmanová,
Scott Hudson, Aurélie Chábová, Lada Chudomelová, Veronika Iblová, Milena Johnová, Zuzana
Kaprová, Františka Kindlerová, Vladimíra Kopřivová, Dana Kořínková, Pavel Košák, Martin
Kozel, Zora Kutmanová, Martina Langerová, Luboš Látal, Ivana Lehkoživová, Martina
Macurová, Petr Macháček, Hana Mösnerová, Milena Němcová, Jonáš Němec, Martina
Nováková, Miroslav Pecháček, Ingrid Perl, Radka Pešlová, Ester Pěkná, Iva Pikalová, Jarmila
Pipeková, Nina Rutová, Jan Strnad, Lenka Studeníková, Veronika Škopová, Daniela
Švancarová, Klára Tejmarová, Barbora Uhlířová, Jana Vachulová, Petra Vávrová, Jitka Zimová,
Alena Zítková
21
Další služby poskytli:
Carla Bezděková, Lucie Bransten, František Hána, Tereza Hradílková, Milena Johnová, Daniel
Kaucký, Milan Kinkor, Jaroslava Kolesová, Barbora Kopsová, Jana Kosová, Eva Kožnarová,
Linda Luhanová, Jana Londinová, Daniel Svoboda, Petra Vávrová, Petr Vít, Markéta Dlouhá,
Jiří Diviš, František Hána, Ladislav Hrbek Jiřina Hrdová, Zdeněk Hromádko, Jakub Korecký, Jan
Koucun, František Meierl, Miroslav Polák, Jana Štěpánová, Aleš Vojáček, Tereza
Vostradovská, firma Kočka
a dobrovolnicky Jana Kupková.
22
Finanční část a výrok auditora
Rozvaha ke dni 31.12.2013
Aktiva
Pasiva
dlouhodobý majetek celkem
346 000,00 Vlastní zdroje
krátkodobý majetek celkem
15 474 000,00 Cizí zdroje
CELKEM
15 820 000,00 CELKEM
8 059 000,00
7 761 000,00
15 820 000,00
Výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2013
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
osobní náklady celkem
daně a poplatky celkem
Výnosy
722 000,00 Tržby za vlastní výkony
3 572 000,00 Ostatní výnosy
16 408 000,00 Tržby z prodeje, zúčtování rezerv
15 000,00 Přijaté příspěvky
Ostatní náklady celkem
158 000,00 Provozní dotace celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
163 000,00
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmu
CELKEM
Výsledek hospodaření po zdanění
2 797 000,00
72 000,00
0,00
24 000,00
19 584 000,00
6 000,00
0,00
21 044 000,00 CELKEM
1 267 000,00
22 477 000,00
23
24
Finanční zdroje
Sociální služby byly financovány z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, z prostředků
Magistrátu hlavního města Prahy a z prostředků Karlovarského kraje
Projekt Networking v podporovaném zaměstnávání byl financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu
ČR.
25
Projekt Tranzitní program jako předpoklad k pracovnímu uplatnění byl financován za
podpory ESF v rámci OPPA
Projekt Přijetím to vše začíná. Druhý a třetí krok k inkluzivní škole byl financován z
prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a
ze státního rozpočtu ČR.
Projekty All Inclusive a Zpět do komunit byly podpořeny z prostředků Open Society Fund a
Open Society Institute
Za finanční příspěvek děkujeme také dárcům, především pak




Paní Haně Syrové
Společnosti ESCAD Trade s.r.o.
Společnosti LMC s.r.o.
Všem dalším, kteří v roce 2013 svým příspěvkem podpořili činnost občanského
sdružení Rytmus, o.s.
26
Download

Výroční zpráva za rok 2013