Františkolázeňské
listy
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
R ocník XX. • Kveten 2012 • Zdarm a
5
Dotazníky
Využití přírodních léčivých zdrojů
v balneoprovozech
Přírodní léčivé zdroje – prameny...
Trocha historie – miniaturgolf
Něco dobrého pro štíhlou linii
Moudrý se nechá poučit
Krasové jeskyně pod Dylení
Františkolázeňské noviny
Cvičení – Břišní svaly
Horoskopy
Nabídka pobytů
PROGRAM
ZAHÁJENÍ 219. LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Kultura, volný čas:
Infocentrum František:
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky..., Galerie Brömse,
muzeum, knihovna…
Program VIP Aquaforum Clubu
Poštovní ul. 10, Františkovy Lázně,
tel.: 354 202 277, 354 202 060, www.galerie-broemse.cz
Otevřeno: út - so 10 – 12 a 13 – 17 hod.
Výstavní síň GB:
LUCIE SUCHÁ - Obrazy - do 30. 6. 2012
výstavní prostory Švýcarský dvůr – přízemí:
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE – fotografie
výstavní prostory Švýcarský dvůr -1. patro:
JIŘÍ KONČEL - Obrazy světa - do 9. 6. 2012.
Výstavní prostory Švýcarský dvůr - 2. patro:
MARIAN MACKOVIČ - Přírodní léčivé zdroje –
Pohled do historie - dokumenty z archivu
AUGUST BRÖMSE (1873-1925) - grafika, kresby, akvarely
Malá galerie + atrium hotelu Tři lilie:
FOTOSOUTĚŽ 2011 – výsledky fotografické soutěže
HILDA DIASOVÁ – Fotografie, Marek dias – Sochy
Vernisáž v úterý 1. 5. v 14.30 hod. Výstava trvá do 3. 11. 2012
Připravujeme: výstavní prostory Švýcarský dvůr -1. patro:
DETLEV BERTRAM – Obrazy, objekty – do 15.9.2012
Vernisáž v úterý 14. 6. 2012 v 16.00 hod.
Stálé výstavy:
Aquaforum - spojovací chodba:
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ DŘÍVE A DNES - fotografie
Dům Beseda - Národní třída:
KERAMICKÝ MODEL MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
mimořádná akce:
Vřídelní kolonáda Karlovy Vary - Galerie Na Ochozu
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE
Výstavu pořádají SPLZ Karlovy Vary a SPLZ Lázně Františkovy Lázně a.s.
Vernisáž ve čtvrtek 3. 5. v 16.00 hod. Výstava trvá do 3. 6. 2012
***
VÝTVARNÁ DÍLNA
Vás zve k návštěvě každý lichý týden vždy ve středu od 15 do 17 hod.
Vyzkoušíte si u nás zajímavé známé i neznámé výtvarné techniky.
Vyrobíte si dárky pro sebe i své blízké. Posedíte v kolektivu stejně
nadšených lidí. !!!!! PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI!!!!!
Bližší informace u pultu galerie nebo telefon: 774 340 473
Františkolázeňské listy č. 5, 2012
Milé dámy, vážení pánové,
nastalo období rozkvětu přírody, lásek, vůní a romantiky. Františkovy Lázně
jsou v těchto týdnech provoněny tisíci
květů rozkvetlých a rozkvétajících azalek
a rododendronů. Jsme město v parku,
a i když ještě nejsou dlouhé teplé večery,
tak jarní podvečery vůně násobí a parky
se každý den mění jako mávnutím čarovného proutku. Příjemné procházky Vám
jistě zpestří zpěv ptáků a veverky Vám
budou vděčné za každý oříšek, který vylovíte z kapsy. Místní kočky se vyhřívají na
střechách, kapotách aut a všude, kde se
jim to líbí. K lázeňskému životu také patří
posedět si v některé z předzahrádek, nepřemýšlet, zavřít oči a nastavit tvář slunci.
Únava z lázeňských procedur z Vás spadne
v teplých vodách Aquafora, na koncertě
či na výstavě.
V květnu se v lázních tradičně zahajují
lázeňské sezony, největší společenské lázeňské události roku v každém západočeském lázeňském městě. Tradice otevírání
lázní se po staletí dodržuje, i když všichni
dobře víme, že o zdraví se má pečovat
celoročně a lázně fungují a přivítají nás
po celý rok. Kvalita františkolázeňských
přírodních léčivých zdrojů, slatiny, minerálních vod a vývěru kysličníku uhličitého
je téměř neměnná a roční období se jí
nedotýkají.
Přeji Vám, abyste si užili vůní našich
parků, prožili u nás krásné dny a hlavně,
abyste si zlepšili zdraví. A je-li opakování matkou moudrosti, tak opakování
lázeňské léčby je matkou zdraví. Krásné
pohodové dny Vám
přeje redakce Františkolázeňských listů
Františkolázeňské listy č. 5, květen 2012, ročník 20. Vydávají Lázně
Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně. IČO:
46887121, reg.č. MK ČR E 11478. Foto a články: EDa, autoři a
archiv. Adresa: Redakce Františkolázeňských listů, Mg.A. Eva
Douchová, Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně. E-mail: [email protected], www.
frantiskovylazne.cz
strana 3
DOTAZNÍKY
aneb:
PTÁME SE VÁS – ODPOVÍDÁTE,
PTÁTE SE NÁS - ODPOVÍDÁME
paní Ing. Eliška KLATOVÁ, vedoucí marketingu
obchodní oddělení Lázně Františkovy Lázně a.s.
Paní inženýrko, kde hosté dostávají dotazníky,
v jakých jazycích a kam je odevzdávají?
Každý lázeňský host nalezne dotazník v hotelových deskách, které jsou umístěné na každém pokoji. V případě, že ho zde nenalezne, je
možné si jej vyžádat v recepci daného hotelu
nebo v Infocentru František. V současné době
máme českou a německou jazykovou mutaci,
ale do budoucna připravujeme pro naše zahraniční hosty ještě ruskou a anglickou verzi.
Dotazníky je možné zanechat v hotelovém
pokoji, v recepci či je vhodit do přímo k tomu
určené schránce, která se nachází vždy poblíž
hotelové recepce.
Co se s odevzdanými dotazníky děje dále?
Dotazníky jsou „skladovány“ vždy na
jednom místě v daném hotelu a pravidelně
každý měsíc jsou předávány k vyhodnocení
na obchodní oddělení společnosti Lázně
Františkovy Lázně a.s. Po vyhodnocení jsou
dotazníky uschovány a pravidelně každého
čtvrt roku losujeme výherce víkendového
pobytu v lázeňském hotelu Pawlik****
s neomezeným vstupem do Aqufora – světa
vody a relaxace.
Kdo dostává zpracované výsledky dotazníků?
Zpracované výsledky jsou předávány nejen
všem pracovníkům obchodního oddělení, ale
také ředitelům všech hotelů společnosti Lázně
Františkovy Lázně a.s. a dalším kompetentním
osobám.
Co hosté hodnotí nejčastěji jako negativum?
Hosté si často stěžují, že ne všechny procedury jsou tzv. „pod jednou střechou“.
Historicky byly balneoprovozy s procedurami
vždy odděleny od bydlení. Ale doba se mění
a my se, v rámci finančních možností, snažíme
balneoprovozy do vybraných hotelů umístit.
Tak byl např. dostaven balneoprovoz v Imperialu, nechali jsme udělat tunel mezi Pawlikem
pokračování na další straně
strana 4
Františkolázeňské listy č. 5, 2012
a Císařskými lázněmi, vestavěli jsme balneoprovoz do hotelu Savoy a propojili ho
s hotelem Goethe, mnohé procedury najdete ve Třech liliích a také v hotelu Dr. Adler.
Letos v březnu jsme realizovali léčebné oddělení v hotelu Metropol, který je nyní plně
samostatný a nabízí veškeré služby za atraktivní zaváděcí ceny.
A co hosté hodnotí jako pozitivum?
Nejčastěji je zmiňována okolní příroda, upravené parky, rovinaté cesty a v podstatě celková „lázeňská“ nálada, která není již v mnoha místech k vidění. Často jsou
chváleny volnočasové aktivity, které hostům nabízíme, včetně pestrého kulturního
programu.
Jak se připomínky hostů řeší dále?
Dotazníky obecně slouží ke zjištění spokojenosti zákazníka. V případě, že má host
připomínku či stížnost, měl by ji řešit okamžitě při jejím vzniku, a to buď v recepci
daného hotelu či s odpovědným pracovníkem. Velice rádi uvítáme také naše klienty
v Infocentru František, kde jsme pro naše hosty k dispozici každý den a snažíme se
nečekané situace řešit tak, aby host byl spokojen.
Vyhodnocuje se z dotazníků nějaký index a s jakým výsledkem?
Ano, dotazníky neslouží pouze k získání více informací od našich hostů, ale z údajů
jsme od počátku tohoto roku začali počítat index loajality našeho klienta, jehož
součástí je i index spokojenosti hosta. Z mého pohledu jsou tyto ukazatele velice
důležité, neboť spokojenost neznamená loajalitu. Pokud jsou tyto hodnoty podobné
je zřejmé, že hosté jsou spokojení, rádi se k nám vrací, ale i nás doporučují dále svým
příbuzným, známým apod. A toto je náš cíl. Chceme, aby náš host byl spokojený
a nemusel se obávat, že dal špatné doporučení.
Po přečtení vyhodnocení dotazníků jsem, k mému velkému údivu zjistila, že: je zde nedostatek kultury, informací, stížnosti na počasí, na využívání pramenů, hosté postrádají
termální bazén, nemohou být v hotelu se svým psem a kočkou, hotely jsou příliš velké nebo
malé, matrace moc měkké nebo tvrdé ....?
Ano, i tyto názory se v dotaznících objevují. Je třeba říci, že spokojenost je subjektivní názor a každý z nás ho vnímá jinak. Připomínky jako špatné počasí nemůžeme
brát příliš v úvahu, protože, jak všichni moc dobře vědí, toto ovlivnit není opravdu
v lidských silách. Nicméně já spíše vidím problém v nedostatečné informovanosti
některých našich hostů a to je podnět pro marketing, kterým bychom se velice rádi
intenzivněji zabývali.
Co děláte s připomínkami, které se vztahují k jiným právním subjektům, např. stížnosti
na lavičky a cestičky v parku, na obchody, nedostatek oplatek aj.?
I takové připomínky samozřejmě jsou. Naše společnost Lázně Františkovy Lázně
a.s. je největším podnikatelským subjektem ve Františkových Lázních, a protože spolupracujeme s dalšími subjekty, včetně Městského úřadu, tak se snažíme
prostřednictvím odpovědných osob tyto informace předat dál k řešení.
Na co jsme zapomněli?
Snad jen na to, že je nutné zdůraznit právo hosta na vyjádření jeho názoru. Měli
bychom naše klienty více podporovat k vyjadřování názorů, podnětů, stížností, ale
i pochval. Je nutné, abychom si my všichni uvědomili, že stížnosti nejsou něco špatného, ale je to nástroj, jak být ještě lepší.
Vaše slovo na závěr?
Přála bych si, aby naši hosté byli vždy spokojeni a rádi se do Františkových Lázní vraceli. A naší společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. bych
přála ještě více spokojených, ale i loajálních klientů a hostů. Všem pak přeji hodně zdraví a příjemný pobyt v lázních.
Děkuji vám za rozhovor.
Redakce
VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ
V BALNEOPROVOZECH a.s. Lázně Františkovy Lázně
• Nový kostelní pramen:
• Glauber III:
Luisiny lázně, hotel Imperial
Luisiny lázně, hotel Imperial
• prameny: Adler, Marian, Císařský pramen:
Císařské lázně
• prameny: Luisa, Cartellieri, Palliardi:
Luisiny lázně, Slatinné lázně
• pramen Stanislav:
hotely Savoy, Metropol, Rubeška
• Solný pramen:
inhalace - Císařské lázně
• františkolázeňská sirnoželezitá slatina:
Slatinné lázně, Císařské lázně, Luisiny lázně
hotely: Imperial, Tři lilie, Savoy, Metropol
• pramen Marie:
(plynové injekce) hotely:
Imperial, Tři lilie, Savoy, Belvedere, Pawlik, Dr. Adler
Františkolázeňské listy č. 5, 2012
strana 5
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ
ZDROJE
Ve správě a.s. Lázně Františkovy Lázně
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
PRAMENY
Pitnou léčbu konzultujte s lázeňským lékařem!
prameny lázeňského středu:
FRANTIŠKŮV PRAMEN
Denně 7.30 – 18 hod. Určen k pitné kúře.
Glauberova dvorana:
Denně 7 – 12, 12.30 – 18 hod. Prameny:
GLAUBER III
Určen k pitné kúře a balneaci.
GLAUBER IV
Určen k pitné kúře.
NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN
Určen k pitné kúře a balneaci.
Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní
je k dispozici ve venkovním výtoku v pravé zadní části
objektu Glauberovy dvorany.
KOLONÁDA SOLNÝ A LUČNÍ PRAMEN
Denně 7 – 18 hod. Prameny určeny k pitné kúře.
NOVÝ PRAMEN
Denně 7.30 – 18 hod. Určen k pitné kúře a balneaci.
CÍSAŘSKÝ PRAMEN - Aquaforum
Denně 9 – 21 hod. Určen k pitné kúře a balneaci.
PRAMEN ADLER, PRAMEN MARIAN
Určeny k balneaci.
PRAMEN PALLIARDI Určen k pitné kúře a balneaci.
PRAMEN STANISLAV Určen k pitné kúře a balneaci.
LUISIN PRAMEN Určen k pitné kúře a balneaci.
východní skupina pramenů:
ŽELEZNATÝ PRAMEN Určen k pitné kúře.
PRAMEN CARTELLIERI
Určen k balneaci.
PRAMEN ŽOFIE Určen k pitné kúře.
PRAMEN NATÁLIE Určen k pitné kúře.
západní skupina pramenů:
PRAMEN GLAUBER I Určen k pitné kúře.
PRAMEN GLAUBER II Určen k pitné kúře.
SLUNEČNÍ PRAMEN Určen k pitné kúře.
PRAMEN MARIE
suchý výron oxidu uhličitého – Uhličité lázně plynové
MÍSTNÍ SIRNOŽELEZITÁ SLATINA
zábaly, koupele v balneoprovozech
3. Trocha historie…
golf, minigolf,
MINIATURGOLF
Jak jste se již dozvěděli v předchozích dílech, minigolf i minaturgolf
jsou v podstatě „zmenšeninami“ velkého golfu. A jaký je tedy mezi
nimi vlastně rozdíl? Ten největší je v povrchu a velikosti jednotlivých
drah. Minigolf se hraje na betonu, miniaturgolf na eternitu. Zatímco na betonu hráči do drah vstupují, aby dohráli jednotlivé údery,
které neskončí v jamce na první pokus (tzv. eso), na eternitových
drahách je to zakázáno. Tam musí hráči dohrávat postavením se
vedle jednotlivých drah.
Pravidla miniaturgolfu
1. Miniaturgolf se hraje na osmnácti drahách s překážkami (=jeden
okruh). Do drah je zakázáno vstupovat nebo na ně našlapovat.
2. Miniaturgolf se hraje míči a holemi. Účelem hry je dostat míč co
nejmenším počtem úderů ze základního pole do cíle (jamky).
3. Úder smí být proveden, je-li míč v klidu, a provádí se zásadné
golfovou holí.
4. Pro hru na jedné dráze je pro každého hráče povolen jeden
druh míče.
5. Každý úder se započítává jako jeden bod. Jestliže míč po šesti
započítaných úderech nedosáhne cíle, musí se připočítat další bod.
Nejvyšší počet bodů na jedné dráze je tudíž sedm.
6. Překážka je překonána, jestliže míč překročil hraniční linii (červená čára). Pokud se tak nestane a překážka tudíž není překonána,
musí hráč vždy začínat se základního pole (černý obdélník na začátku
dráhy).
7. Zastaví-li se míč po překonání překážky nebo u mantinelu, je
možno jej rukou přeložit na nejbližší černou čáru (překládací linii).
8. Vrátí-li se míč ve hře zpět před hraniční linii a zastaví se tam,
hraje se dále z místa, kde překonal hraniční linii při návratu - zpětném
běhu (při respektování ustanovení podle bodu 7).
9. Hra na dráze je ukončena, jestliže hráč dostal míč v souladu
s předchozími pravidly do cílového prostoru nebo do jamky.
10. Míč z miniaturgolfových jamek se vyjímá zásadně rukou.
11. Každý hráč, který vstoupí na miniaturgolfové hřiště, je povinen
dodržovat tato pravidla.
12. Hráči mladší deseti let mohou hrát pouze v přítomnosti osoby starší patnácti let (doprovodu), přičemž doprovod nese plnou
odpovědnost. Každý hráč je povinen v souladu s provozním řádem
areálu chovat se tak, aby nedošlo k poškození drah, zeleně či jiného
vybavení areálu.
(PP)
NĚCO DOBRÉHO
PRO ŠTÍHLOU LINII
JOGURTOVÝ KOLÁČ S JABLKY
když už je jablečného štrůdlu, který se u nás pořád peče, dost, obměním ho jogurtovým koláčem. Je to buchta docela rychlá. Všechny
suroviny jsou doma a když nejsou, tak je tam nedám. Přesto - úspěch
se dostaví vždy. Množství je na jeden plech. Příprava i s pečením trvá
asi tři čtvrtě hodiny.
Potřebujeme: 500g polohrubé mouky, 300g bílého jogurtu, 2 vejce, 250g Hery nebo másla, 8 jablek, lískové oříšky, rozinky, skořici,
vanilkový cukr, trochu soli.
Jablka oloupeme a nakrájíme na tenké plátky, posypeme skořicí,
vanilkovým cukrem, namletými oříšky a rozinkami. Mouku spojíme
s jogurtem, tukem a vejcem. Ochutíme vanilkovým cukrem, nastrouhanou citronovou kůrou a trochu osolíme. Vypracované těsto
rozdělíme na dva díly. Plech vyložíme pečícím papírem a položíme
na něj plát, vyválený z poloviny těsta. Navrstvíme na něj jablečnou
náplň a přikryjeme druhým plátem těsta. Potřeme rozšlehaným vejcem. Povrch ještě propícháme vidličkou. Pečeme ve vyhřáté troubě
asi 20 minut.
Dobrou chuť Vám přeje Jarmila Lednová
strana 6
Františkolázeňské listy č. 5, 2012
MOUDRÝ SE NECHÁ POUČIT
Máme opět před sebou roční dobu, kdy je nejenom obrazně, ale
i fakticky dokořán přes den otevřený vchod do hlavního městského
kostela Povýšení sv. Kříže. Takto otevřené dveře nabírají nejenom teplý
vzduch, ale také zvou k návštěvě kostela mimo čas bohoslužeb. Mimo
bohoslužby může vejít opravdu kdokoliv, nikomu se
meze nekladou. Bůh je jen jeden, a to pro všechny
a jeho dům je proto každému člověku přístupný.
Všichni, kdo do tohoto domu vcházíme, však přicházíme jako hosté. Hostitel je převlídný, laskavý,
chápající, ale, protože je takový, neznamená to, že
je zároveň také méně hodný naší úcty.
Když jsme pozváni na audienci k nějakému
světskému pánu, třeba k presidentovi, bude jistě
vhodné brát ohled na protokol, chovat se tiše
a nenápadně, mít vhodné oblečení. Kdo by na
audienci přišel oblečen jako na plovárnu, nic proti
plovárnám, asi by ho od audience vyvedli. Těžko
by mohl počítat s nějakým příznivým dojmem,
kterým by snad zapůsobil, spíš naopak. Také
svého oblíbeného hafíka by musel nechat doma,
protože pozvání znělo jen na pana a paní XY
a o drobném zvířectvu nebyla řeč. Těžko obstojí
námitka, že pes nebo kočka „jsou přeci také Boží
tvorové“. Jistěže jsou, ale spolu se psem je Božím
tvorem také stračena, co nám dává mlíčko do kávy
a Pašík, co z něho budeme na podzim mít jitrnice,
rovněž celá králíkárna se jistě hemží Božími tvory
a krokodýl, který nás fascinoval v ZOO, se za Boží
stvoření také počítá. Neznamená to však, že by jejich přítomnost
byla žádoucí zrovna v kostele, vždyť ani u Vás doma nejsou všichni
tito Boží tvorové zrovna v obývacím pokoji. K audienci nejsou zváni.
Zvláštní pozornost našeho Hostitele se totiž upírá hlavně na nás,
lidi, protože On do nás vložil svůj obraz, jsme jeho nejoblíbenějším
dílem, tak milým, že ostatní stvoření, v porovnání s námi, nemá pro
Boha tu poutavost. Zvířata totiž jednají zcela automaticky, jednají
výhradně podle do nich vloženého Božího programu – instinktu.
Proto nepotřebují Boží zájem tolik, jako my, lidé, kteří máme svobodnou vůli, podle které se můžeme rozhodovat tak, či tak. Proto
potřebujeme povzbuzovat, aby naše rozhodnutí byla správná, když,
na rozdíl od zvířat, máme na vybranou. Bůh se
proto také sám stal v Ježíši Kristu člověkem, jeho
zájem o nás, lidi, je tedy eminentní.
Dům Boží je místem setkání s Bohem. Je to jakási
ambasáda nebe na zemi. Tady můžeme nalézt asyl,
když nás ve světě cokoliv pronásleduje. Když zatoužíme po míru a klidu, zde je. Tedy – má být. Aby
se z tohoto privilegovaného místa setkání Boha
s lidmi nestala tržnice plná vřavy, není dovoleno
se zde hlasitě bavit, podávat hlasité výklady, různě
pobíhat a jinak hlučet. Je naprosto nežádoucí prohlížet si interiér kostela během bohoslužeb a rušit je
tak. Někdo si snad řekne, že je to nějak moc zákazů
a že se tu prosazuje jakási totalita. Ale postačí jen
pomyslet na zákazové značky před obytnou zónou:
„Zákaz vjezdu motorových vozidel nad x tun“ a na
různé retardéry, které vynucují sníženou rychlost
vozidel a víte, jak je dobré, že tam jsou. Tak totiž
je u Vás doma klid. Rovněž dům Boží je místem,
kde omezení dávají zisk. Omezením hluku získáte
prostor ztišení, jaký svět nenabízí.
Přicházíme na návštěvu a Hostitel se z naší návštěvy raduje. Avšak jen do té chvíle, než bychom
se začali chovat tak, že bychom jiné návštěvníky,
či snad samotného Hostitele, svým nevhodným chováním rušili či
uráželi. Slušný host nedělá nic z toho, co by si Hostitel nepřál. Tak
už to mezi námi lidmi bývá, pokud jsme slušní a poučení. A kdo snad
není poučen, ještě není ztracen, pakliže je moudrý. Moudrý člověk
rád poučení přijme – především k svému užitku.
Žehná Vám P. Jan Nep. Janeček, O.Cr.,
františkolázeňský farář
KRASOVÉ JESKYNĚ POD DYLENÍ - Karel Brož
Pod horou Dyleň, která vyčnívá při pohledu z Františkových Lázní na
jižním obzoru do nadmořské výšky 939 m, leží na východním svahu,
v nadmořské výšce 620 m obec Háj. Zde se do počátku 20. století
těžily vápence pro výrobu prý velmi kvalitního stavebního vápna.
Jedná se o čisté krystalické vápence – mramory a vápenosilikátové
rohovce – erlany. Krystalický vápenec je přeměněný vápenec s příměsí
křemene, slídy a dalších hornin. V okolí obce Háj se vyskytuje v pásmu
dlouhém 1.2 km a širokém 0.4 km. Tyto vápence jsou prvohorního
stáří, vzniklé v mělčinách a na pobřeží prvohorního vnitrozemského
moře jako klasické útesy, ale také jako usazeniny z bakteriální činnosti.
Většinou se zde vápence ukládaly do tvarů protáhlých čoček. Během
druhohor došlo k vyzdvižení ložisek vápenců a působením tlaku
a teploty k jejich přeměně na zmíněné krystalické vápence, které leží
v okolních rulových horninách.
V těchto vápencích se nachází krasové jevy jen velmi vzácně. Krasové
dutiny a pukliny jsou jistě známé již v době těžby vápenců. V okolí
Háje jsou drobné i větší lomy do hloubky až 10 m a ve stěnách je řada
dutin hlubokých až 3 m. V jednom z lomů byla speleology objevena
Hájská jeskyně, zakrytá svahovými sutěmi. Po odkopání a vyčištění
je dlouhá 10m a 3m hluboká. Šířka se pohybuje od 0,5m do 1m. Je
to vlastně jen větší krasová puklina.
Nejzajímavějším jevem v této oblasti je ale propadání Zeleného
potoka, který protéká jihovýchodním okrajem obce. Potok se sbírá
Lázně Františkovy Lázně a. s.
z několika pramenišť v přilehlém lese a na okraji vápencového ložiska
mizí v kuželovité prohlubni pod zemí. Místo je nazváno Kmotrovo
propadání.
Nedaleko stával dům č.p.3, který býval původně vápenkou a později sloužil jako hájovna. Na zbořeništi dobrý pozorovatel dodnes
rozezná pozůstatky vypalovací pece na vápno, nájezdovou rampu
a vyšlapaný kruh okolo žentouru na drcení vápence. Přilehlé údolíčko
je plné sejpů a odvalů po těžbě horniny. Ve vzdálenosti 200 až 300m
od propadání se Zelený potok opět dostává na povrch v několika
prameništích. Svědčí to o skutečnosti, že vody pod zemí neprotékají
pouze jedním tokem, ale větví se do několika puklin nebo podzemních
dutin. Při průzkumu v roce 2000 byla za propadem vody objevena
jeskyně 8m dlouhá a 3m hluboká, končící puklinou ve skále. V následujících letech byla tato jeskyně opět zanesena štěrkem a hlínou, které
přináší tekoucí voda potoka. V současné době je opět nepřístupná.
V zatím odkrytých jeskyňkách, puklinách a dutinách nebyla objevena
žádná krasová krápníková výzdoba. V těchto vápencích se tvoří ale
jen velmi vzácně a těsné prostory jsou po odkrytí opětovně zanášeny
svahovými hlínami a náplavami. Jeskyňáři doufají, že se jim podaří
pod horou Dyleň objevit i větší prostory. Vždyť pod Dylení, podle
pověsti, zmizelo i celé bohaté město. Krasové útvary pod Dylení ale
pravděpodobně zůstanou vždy jen jako drobné dutiny a pukliny. Jsou
sice malé, ale naše.
SVĚT VODY A RELAXACE
otevřeno denně 9 – 21 hod.
tel. 354 206 500, www.aquaforum.info, www.frantiskovylazne.cz
bazény plavecký, rekreační a pro děti, jeskyně, přelivová váza, vodní trysky, tobogán, venkovní vyhřívané bazény, obchod...
Františkolázeňské listy č. 5, 2012
LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ a.s.
Jiráskova 23/3, CZ - 351 01 Františkovy Lázně
INFOCENTRUM
František
PROHLÍDKY LÁZEŇSKÝCH DOMŮ
PAVLIK, IMPERIAL, TŘI LILIE, SAVOY
Každé pondělí, sraz: Aquaforum, 14.00 hod.
Informace a rezervace: INFOCENTRUM František
INFORMATIVNÍ VYCHÁZKY po Františkových Lázních
Pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně zdarma.
Každé úterý, sraz: 15.00 hod. INFOCENTRUM František
(s nejméně 10ti člennou skupinou).
PROHLÍDKA
nově otevřeného hotelu METROPOL
pátek, 4., 11., 18. a 25. května 2012
sraz: 15.30 hod. v recepci hotelu
strana 7
Město Františkovy Lázně
PROGRAM ZAHÁJENÍ
219. LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
18. – 19. KVĚTNA 2012
pátek, 18. května
19.00 hod. – Slavnostní koncert Orchestru Františkovy Lázně
Divadlo Boženy Němcové
sobota, 19. května
8.30 hod. - Pochod mažoretek
a Dechového orchestru ZUŠ Cheb městem
9.30 hod. - Slavnostní mše svatá - Kostel Povýšení Svatého Kříže
10.00 hod. - Otevření trhu s ukázkami historických řemesel
na Národní třídě
10.00 hod. - Dechový orchestr partnerského města
Bad Soden (SRN)
11.00 hod. - Průvod Národní třídou
11.30 hod. - Slavnostní zahájení
v hudebním pavilónu u Františkova pramene
12.00 hod. - Živé obrazy z dějin města
před pavilónem u Františkova pramene
12.30 hod. - Svěcení Františkova pramene a Glauberových pramenů
12.45 hod. - Bubenická show
před pavilónem u Františkova pramene
13.00 hod. - Zahájení zábavného odpoledne pro děti
za Františkovým pramenem (nafukovací atrakce,
balónková a bublinová show, facepainting)
13.00 hod. - Koncert Dechového orchestru ZUŠ Cheb
a vystoupení mažoretek,
pavilón u Františkova pramene
14.00 hod. - Vlajková show
před pavilónem u Františkova pramene
14.20 hod. - Skupina historického šermu Herold Chomutov
(souboje 18. století)
před pavilónem u Františkova pramene
14.45 hod. - Tonya Graves s hudební skupinou,
pavilón u Františkova pramene
15.30 hod. - Kolonádní koncert Orchestru Františkovy Lázně,
pavilón u Sadové kavárny
16.00 hod. - Zumba – pohybová skupina M. Veverkové
u Františkova pramene
16.30 hod. - Memory Jazz Band Mariánské Lázně,
pavilón u Františkova pramene
17.30 hod. - Závěr odpoledního programu
19.00 hod. - Koncert akordeonového souboru z partnerského
města Bad Soden (SRN) v Divadle B. Němcové



Lázně Františkovy Lázně a. s.
INFOCENTRUM
František
denně 9 – 19 hod.
tel. 359 604 504, 354 201 170,
fax: 359 604 304,
[email protected],
www.frantiskovylazne.cz,
Národní 16/19, 351 01 Františkovy Lázně
strana 8
Františkolázeňské listy č. 5, 2012
Lázně Františk
INFOCENTR
denně 9 –
tel. 359 604 504, 354 201 170, fax: 359 604 304, [email protected]
KVĚTE
ÚTERÝ, 01.05.
14. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ
ELEGANCE HISTORICKÝCH VOZIDEL
10:00 - 14:00 hod., Národní třída
MAJÁLES
10:00 hod. Hudební pavilon u Františkova pramene
VERNISÁŽ VÝSTAV
Fotosoutěž 2011,
Hilda Diasová – Fotografie, Marek Dias – Sochy
14:30 hod., Malá galerie Tři lilie
ŽIVÁ HUDBA V BARU – FLÉTNA, KLAVÍR
19:30 hod., hotel Tři lilie
KINO1 - Máj
20:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč
STŘEDA, 02.05.
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik
BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pro členy AFC zdarma, ostatní 50,- Kč
HUDBA Z HORNÍ PALUBY TITANICU1
Scott Joplin‘s Ragtime String Quartet, brodwayské šlágry
z muzikálů
19:30 hod., Císařské lázně. Vstupné: 250,-Kč, p
ro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
ČTVRTEK, 03.05.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA –
SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., hotel Pawlik, spol. sál Aquaforum Clubu
ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
KOUZLO DOMOVA2- komedie
19:00 hod., divadlo, vstupné: 80, 70, 60,- Kč
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik, spol. Aquaforum Clubu
PÁTEK, 04.05.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2
BAD BRAMBACH, BAD ELSTER
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 330,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 300,- Kč,
pro zlaté a prémiové členy Aquaforum Clubu 270,- Kč
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Imperial
MORAVSKÝ SKLÍPEK1
folklorní večer s cimbálovou muzikou, vínem a občerstvením. 19:00 hod., hotel Pawlik, spol. sál Aquaforum Clubu.
Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 150,- Kč
SOBOTA, 05.05.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 –
HRAD SEEBERG, SOPKA KOMORNÍ HŮRKA, CHEB
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní (vstupné v ceně)
Cena: 330,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 300,- Kč,
pro zlaté a prémiové členy Aquaforum Clubu 270,- Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik, spol. sál Aquaforum Clubu
NEDĚLE, 06.05.
PÁTEK, 11.05.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – BAYREUTH
9:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 450,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 420,- Kč,
pro zlaté a prémiové členy Aquaforum Clubu 400,- Kč
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – WALDSASSEN
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 330,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 300,- Kč,
pro zlaté a prémiové členy Aquaforum Clubu 270,- Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE – PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
JAZZOVÝ KONCERT BIGBANDU1
JazzBigGang – mladí jazzmani,
uměl. ved. klavírista R. Vojíř –
19:00 hod., stan - venkovní areál hotelu Luisa
(dříve Rubeška). Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč
VÝLET - DIVADLO KÖNIG ALBERT THEATER
BAD ELSTER2
velkolepá muzikálová revue. Best of Brodway – muzikálová
společnost Leipzig a Chursächsische Filharmonie. To nejznámější ze světa muzikálu.
18:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 650,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 500,- Kč,
pro zlaté a prémiové členy Aquaforum Clubu 450,- Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
OPERETNÍ KONCERT2
19:30 hod., divadlo, vstupné: 200, 190, 180,- Kč
PONDĚLÍ, 07.05.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
DIVADLO JÁRY CIMRMANA - ZÁSKOK2
19:00 hod., divadlo, vstupné: 320, 310, 300,- Kč
ÚTERÝ, 08.05.
VÝLET - JAZZOVÝ KONCERT,
Kult. centrum SVOBODA CHEB2
ERIKA KERTESZ & AVENUE - budapešťské kvarteto
18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 200,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 150,- Kč,
pro zlaté a prémiové členy Aquaforum Clubu 100,- Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU – KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR
19:30 hod., hotel Tři Lilie
KINO1 - Jana Eyrová
20:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 20, Kč
STŘEDA, 09.05.
PIANO BAR
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
ČLOVĚČE, NEZLOB SE - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pro členy AFC zdarma, ostatní 50,- Kč
ŠÁLEK VÍDEŇSKÝCH KLASIKŮ1
Haydn, Mozart, Beethoven
Pražské dechové trio: Z. Rys – hoboj, M. Polák – klarinet,
L. Kořínek – fagot
19:30 hod., Císařské lázně. Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč
ČTVRTEK, 10.05.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA –
SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., hotel Pawlik, spol. sál Aquaforum Clubu
ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik, spol. sál Aquaforum Clubu
OPERETNÍ KONCERT2
19:30 hod., divadlo, vstupné: 200, 190, 180,- Kč
SOBOTA, 12.05.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – STIFTLAND
Tirschenreuth, Falkenberg,
KTB (kontinentální hlubinný vrt)
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní (vstupné v ceně)
Cena: 360,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 330,- Kč,
pro zlaté a prémiové členy Aquaforum Clubu 300,- Kč
ŠACHOVÝ TURNAJ
15:00 hod., Aquaforum Club
Startovné: 20,- Kč, pro členy AFC startovné zdarma
Přihlášky osobně v Aquaforum Clubu
nebo tel. 354 206 570
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik, spol. sál Aquaforum Clubu
NEDĚLE, 13.05.
KONCERT PRO MAMINKY - ZUŠ Františkovy Lázně
10:00 hod., divadlo, vstupné: 50,- Kč
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – KARLOVY VARY
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 350,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 320,- Kč,
pro zlaté a prémiové členy Aquaforum Clubu 300,- Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
VÝLET NA KONCERT - KOSTEL SV. MIKULÁŠE
CHEB2 - KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR
Jeden z nejúspěšnějších sborů v ČR i zahraničí.
17:30 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 250,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 200,- Kč,
pro zlaté a prémiové členy Aquaforum Clubu 150,- Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
PONDĚLÍ, 14.05.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
TANEČNÍ VEČER, dechovka PAROHANKA1
19:00 hod., stan - venkovní areál hotelu Luisa
(dříve Rubeška). Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč
ÚTERÝ, 15.05.
ŽIVÁ HUDBA V BARU – FLÉTNA, KLAVÍR
19:30 hod., hotel Tři Lilie
OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE2
19:30 hod., divadlo, vstupné: 200, 190, 180,- Kč
Františkolázeňské listy č. 5, 2012
kovy Lázně a. s.
RUM
– 19 hod.
strana 9
František
.cz, www.frantiskovylazne.cz, Národní 16/19, 351 01 Františkovy Lázně
EN 2012
KINO1 - Mamma Mia
20:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 20,- Kč
STŘEDA, 16.05.
PIANO BAR
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pro členy AFC zdarma, ostatní 50,- Kč
KLAVÍRNÍ RECITÁL - RADIM VOJÍŘ1
člen Chursächsische filharmonie, učitel na konzervatoři
19:30 hod., Císařské lázně. Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč
ČTVRTEK, 17.05.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA –
SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., hotel Pawlik, spol. sál Aquaforum Clubu
ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik, spol. sál Aquaforum Clubu
PÁTEK, 18.05.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – SELB
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 330,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 300,- Kč,
pro zlaté a prémiové členy Aquaforum Clubu 270,- Kč
SLAVNOSTNÍ KONCERT ORCHESTRU
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ2
19:30 hod., divadlo, vstupné: 200, 190, 180,- Kč
SOBOTA, 19.05.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 219. LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
8:30-17:30 hod., Národní třída
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik, spol. sál Aquaforum Clubu
NEDĚLE, 20.05.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – BAMBERG
Město na seznamu UNESCO. Historické jádro – Maxplatz,
„Malé Benátky“, Domplatz aj.
9:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 600,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 580,- Kč,
pro zlaté a prémiové členy Aquaforum Clubu 550,- Kč
KONCERT ZUŠ2
10:00 hod., divadlo, vstupné: 50,-Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
ŽIVÁ HUDBA V BARU - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
PONDĚLÍ, 21.05.
ODPOLEDNE S KYTAROU
15:00 hod., hotel Savoy
KOMORNÍ KONCERT - NORD BOHEMIA TRIO1
H. Vyšatová – flétna, M. Slavíčková - viola, H. Schütz –
violoncello
19:30 hod., Císařské lázně. Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč
ÚTERÝ, 22.05.
ŽIVÁ HUDBA V BARU – FLÉTNA, KLAVÍR
19:30 hod., hotel Tři lilie
KINO1 - Vévodkyně
20:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 20,- Kč
STŘEDA, 23.05.
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik
ČLOVĚČE, NEZLOB SE - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pro členy AFC zdarma, ostatní 50,- Kč
ČTVRTEK, 24.05.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA –
SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., hotel Pawlik, spol. Aquaforum Clubu
ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik, spol. sál Aquaforum Clubu
SLAVNÉ OPERNÍ A OPERETNÍ ÁRIE2
19:30 hod., divadlo, vstupné: 220, 210, 200,-Kč
PÁTEK, 25.05.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – WALDSASSEN
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 330,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 300,- Kč,
pro zlaté a prémiové členy Aquaforum Clubu 270,- Kč
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Imperial
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ ZUŠ2
19:00 hod., divadlo, vstupné: 50,-Kč
MORAVSKÝ SKLÍPEK1
folklorní večer s cimbálovou muzikou, vínem a občerstvením. 19:00 hod., stan - venkovní areál hotelu Luisa
(dříve Rubeška). Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 150,- Kč
SOBOTA, 26.05.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – LOKET, středověká hrad pevnost.
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní (vstupné v ceně).
Cena: 430,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 400,- Kč,
pro zlaté a prémiové členy Aquaforum Clubu 370,- Kč
SEEBERGSKÉ HRY - příjezd římského a českého krále
s družinou na hrad, kulturní program.
14:00 hod., hrad Seeberg
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik, spol. sál Aquaforum Clubu
NEDĚLE, 27.05.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – BAYREUTH
9:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 450,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 420,- Kč,
pro zlaté a prémiové členy Aquaforum Clubu 400,- Kč
1
AŠSKÝ STŘEVÍČEK - TANEČNÍ SOUTĚŽ ZUŠ2
19:00 hod., divadlo, vstupné: 50,-Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
VÝLET ZA OPEROU,
DIVADLO KÖNIG ALBERT THEATER BAD ELSTER2
W.A. Mozart - Kouzelná flétna, divadlo Landesbühnen
Sachsen. 18:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 650,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 550,- Kč,
pro zlaté a prémiové členy Aquaforum Clubu 500,- Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU-DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
PONDĚLÍ, 28.05.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
FOLKLÓRNÍ VEČER
S LEDECKOU DUDÁCKOU KAPELOU1
kapelník L. Valečka, lidové písně nejen z Chodska.
19:00 hod., stan - venkovní areál hotelu Luisa
(dříve Rubeška). Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč
ÚTERÝ, 29.05.
ŽIVÁ HUDBA V BARU – KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR
19:30 hod., hotel Tři lilie
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ2 - komedie
19:00 hod., divadlo, vstupné: 80, 70, 60,- Kč
KINO1 - Odcházení
20:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 20,- Kč
STŘEDA, 30.05.
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik
ČLOVĚČE, NEZLOB SE - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pro členy AFC zdarma, ostatní 50,- Kč
KONCERT OPERNÍCH ÁRIÍ1
ČESKÉ KLAVÍRNÍ DUO
Helena a Radomír Melmukovi,
M. Kapustová – mezzosoprán.
Program: G. Verdi, A. Dvořák aj.
19:30 hod., Císařské lázně. Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 100,- Kč
ČTVRTEK, 31.05.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA –
SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., hotel Pawlik, spol. sál Aquaforum Clubu
ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik, spol. sál Aquaforum Clubu
OPERETNÍ KONCERT2
19:30 hod., divadlo, vstupné: 200, 190, 180,-Kč
- Pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné, příp. vstupné zdarma na základě předložení lázeňské nebo hotelové
karty. Prosíme Vás o rezervaci. Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.
2
- Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.
strana 10
Františkolázeňské listy č. 5, 2012
Astropředpověď
na měsíc květen 2012
po – pá 9.00 – 17.00 h., so 10.00 – 14.00 h., ne 14.00 – 17.00 h.
KLUBOVNA po – ne 9:00 – 21:00 h.
PROGRAM - KVĚTEN 2012
ÚTERÝ, 01.05.
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU
STŘEDA, 02.05.
BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY! 19:00 hod., AFC*
PONDĚLÍ, 07.05.
NORDIC WALKING – VYCHÁZKA S PRŮVODCEM
15:00 hod., sraz v Aquaforum Clubu. Pouze pro členy AFC*.
Přihlášky osobně nebo tel. /6570/ do ne.6.5. do 17:00 hod. v AFC*
ÚTERÝ, 08.05.
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU
STŘEDA, 09.05.
ČLOVĚČE, NEZLOB SE - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
Členové AFC* zdarma, ostatní 50,- Kč. 19:00 hod., Aquaforum Club
ČTVRTEK, 10.05.
HLEDÁNÍ POKLADU DR. ADLERA - 10:00 - 17:00 hod.
Prověřte své znalosti historie města Františkovy Lázně!
Pouze pro členy AFC*. Přihlášky osobně nebo tel. /6570/
do st. 9.5. do 17:00 hod. v AFC*
SOBOTA, 12.05.
ŠACHOVÝ TURNAJ
15:00 hod., Aquaforum Club. Startovné 20,- Kč, členové AFC* zdarma
Přihlášky osobně nebo tel. /6570/ v AFC* do čt. 10.5.
PONDĚLÍ, 14.05.
VEČERNÍ PROHLÍDKA MĚSTA ZA DOPROVODU
DR. BERNHARDA VINCENTA ADLERA
20:30 hod., sraz u Františkova pramene. Pouze pro členy AFC*.
ÚTERÝ, 15.05.
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU
STŘEDA, 16.05.
BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., Aquaforum Club. Členové AFC* zdarma, ostatní 50,- Kč
PONDĚLÍ, 21.05.
NORDIC WALKING – VYCHÁZKA S PRŮVODCEM
15:00 hod., sraz v Aquaforum Clubu. Pouze pro členy AFC*. Přihlášky
osobně nebo tel. /6570/, do ne. 20.5. do 17:00 hod. v AFC*
ÚTERÝ, 22.05.
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU
STŘEDA, 23.05.
ČLOVĚČE, NEZLOB SE - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., Aquaforum Club. Členové AFC* zdarma, ostatní 50,- Kč
ÚTERÝ, 29.05.
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU
STŘEDA, 30.05.
ČLOVĚČE, NEZLOB SE - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., Aquaforum Club. Členové AFC* zdarma, ostatní 50,- Kč
ČTVRTEK, 31.05.
KOUZLO ŠPANĚLSKÉ A JAZZOVÉ KYTARY ZA SVITU SVÍCÍ
19:30 hod., Atrium hotelu Tři Lilie. Pouze pro členy Aquaforum Clubu
Vstupenky k vyzvednutí v AFC* (kapacita omezena!)
*AFC – Aquaforum Club
BERAN 21.3. – 20.4. - Máte šanci získat nového přítele
na celý život, ale také na Vás chystá nepříjemnosti někdo,
koho považujete za starého přítele.
BÝK 21.4. – 20.5. - Berete jako samozřejmost svého partnera, ale může se stát, že Vás opustí. Věnujte se více svým
blízkým.
BLÍŽENCI 21.5. – 21.6. - Dávejte si pozor na agresivitu
lidí z Vašeho nejbližšího okolí a braňte se. Nenechte se
ponižovat.
RACI 22.6. – 22.7. - Ustát žárlivost je těžké, ale také poučné. Zodpovězte si otázku, co Vašeho partnera láká na tom
druhém člověku.
LEV 23.7. – 23.8. - Rozdělte si čas a věnujte ho více své
rodině. Vyhnete se hádkám a nespokojenosti. Zjistíte, že
být více s rodinou Vám prospívá.
PANNA 24.8. – 23.9. - Vztahy se rozpadají a vznikají.
Nebojte se ukončit vztah, který Vám nevyhovuje a začít
nový, lepší.
VÁHY 24.9. – 23.10. - Vaši blízcí, hlavně rodiče, i když mlčí,
mají problémy, které jim můžete pomoci vyřešit. Vzájemné
vztahy tak upevníte.
ŠTÍR 24.10. – 22.11. - Nepodceňujte ani malé příznaky
blížících se hádek a předcházejte jim. Umíte přece podobné
problémy zvládat dopředu.
STŘELEC 23.11. – 21.12. - Než odpovíte na nespravedlivou
kritiku přátel, nechte si vše projít hlavou. Bylo by škoda
rozbíjet dlouholetá přátelství.
KOZOROH 22.12. – 20.1. - Velká rodinná setkání a oslavy
Vás potěší, ale i unaví. Zasloužíte si odpočinek a dovolenou,
dopřejte si obojího.
VODNÁŘI 21.1. – 19.2. - Netrapte se spory s lidmi, kteří
mají jiné názory než Vy. Důležité je, že Váš partner Vás má
rád a stojí při Vás.
RYBY 20.2. – 20.3. - Jestli se má něco pokazit, pokazí se to.
Nebuďte smutní nad rozpadem falešných vztahů a věnujte
se těm, které za to opravdu stojí.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Františkovy Lázně
Dlouhá ul. 181/6, www.knihovnafl.org., tel. 354 54 23 58,
[email protected]
oddělení pro dospělé:
po – st 9 – 12 a 13 – 18 hod., út čt pá 9 – 12 a 13 – 17 hod.
oddělení pro děti: po, st, čt, pá 13 – 16 hod.
knihy zábavné, naučné, cizojazyčné, časopisy, české deníky, internet
Poplatky: dospělí 80,-Kč/rok, děti 40,-Kč/rok, lázeňští hosté 30,- Kč.
MĚSTSKÉ MUZEUM Františkovy Lázně
Dlouhá 194/4, tel:354 544 307-9,
[email protected], [email protected]
cz muzeum-frantiskovylazne.cz
Otevírací doby: úterý – neděle 10 – 17 hod.
Výstava: RAPSODIE V MODRÉM
Oděvní originály Lenky Tomandlové,
autorské šperky Lady Vosejpkové a fotografie Evy Hajšmanové
Hrad SEEBERG:
denně 10-17 hod.
Výstava: Miloš Švarc – Výběr z tvorby
26. 5. 2012, 14.30 hod. Seebergské hry
Doprava zdarma od divadla ve 13:30 a 14:00 hod.,
od hradu v 17.00 hod.
Národní přírodní rezervace Soos:
denně 9 – 17.30 hod.
FR
AN
FR
ANZENSBAD
.S.
D
G.
A.
BA
Františkolázeňské noviny č. 5, 2012
TIŠ LÁZNĚ NĚ A
KOVY LÁZ
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
NOVINY.
pro pobavení i poučení p. t. lázeňského publika,
obyvatel Františkových Lázní i širšího okolí.
Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s. a Společnost Aloise Johna.
Číslo 5.
•
Květen 2012.
CHLUMSKÁ (dnes Ruská) ULICE.
První přímá příjezdová cesta z Horní Vsi ke Kyselce byla zakreslena do
mapy vojenského mapování v roce 1780. Po vybudování lázeňského centra se
z ní stala část jízdní aleje kolem vnitřní zástavby a vstup do nové osady z cesty
zvané též Svatavská, či k Horní Vsi, tvořila v severovýchodní části kruhová
jízdárna v místech dnešního domu Esplanade. Ke zrušení jízdárny dochází v
roce 1838 při stavbě školy, která se stává rohovou budovou nové Jitřní ulice uzavírající zástavbu jižním směrem k promenádě Solného pramene. Východním směrem pak školní budova určovala linii nové ulice, zvané nadále již
jen podle prvního významného cíle s poutním kostelem v Chlumu sv. Máří.
Prvním obytným domem na severní straně Chlumské ulice se stal, vlastně již
po roce 1820, vedle dnešní fary postavený dům čp. 35, nazvaný U zlaté koruny.
V roce 1853 byla tato část ulice nově upravena a rozhodující stavbou pro určení
celé zástavby, proti jižně ležícímu parku, se stal, v roce 1857 postavený dům
čp. 64 (dnes Esplanade). Podle něj bylo nejen rozhodnuto, že všechny další
domy musí mít podobu výstavních vil, ale také určeno, že stavební linie musí
dodržet širokou promenádní alej se stromy a zahrádkami pro hosty podél celé
Chlumské ulice. Během roku 1859 byla dokončena výstavba pěti dalších domů.
V roce 1863 je domem Windsor, postaveném proti Božím mukám, na křižovatce Chlumské a nově zakládané ulice k Solnému prameni (dnes 5. května),
dokončena zástavba hlavní částí Chlumské ulice. Po roce 1945 se z Chlumské
ulice stala ulice Ruská. Na podzim roku 1968 byla, podle vzoru přejmenování
ruského vejce na Henri vejce, nazvaná Mládežnickou, zakrátko ovšem byl ulici
vrácen původní název. Samozřejmě ne Chlumská, ale Ruská.
Chlumská ulice od západu. Kolem roku 1890.
Domy v Chlumské ulici.
Dům čp. 35 Hotel Kreuz, Parkhotel Praha.
V roce 1820 zakoupili bratři Karl a Dominik Baaderové z Waldsassenu louku vedle parcely, určené pro výstavbu fary a do roku 1824 zde postavili dům
Chlumská ulice od východu. Kolem roku 1905.
s názvem U zlaté koruny. V roce 1830 přikoupili další dvě parcely a během následujícího roku dokončili rozsáhlou dostavbu a dvorní přístavbu oceněnou na
7 122 zlatých. V roce 1841 získává dům právo poskytovat pohostinnské služby
a po osmi letech se jediným majitelem kavárny Zlatá
koruna stává Karl Baader, když mu jeho bratr Dominik přenechává svou polovinu za doživotní poskytnutí bytu, stravy s ročním kapesným 50 zlatých
a úhradu pohřebních nákladů. V roce 1854 byl dům
včetně příslušenství ohodnocen na 27 178 zlatých.
Dědicové přejmenovali v roce 1866 dům na hotel
U zlatého kříže (později jen hotel Kříž) a v roce
1873 jej rozšiřují o další přístavbu. V roce 1881 přebírá dům Karl Meyer, syn poštovního expedienta
Josefa Meyera, který se k Baaderům přiženil. Po
jeho smrti v roce 1912 se majitelkou stává vdova
Hotel Kreuz. Kolem roku 1900.
Marie Meyer, která se v roce 1920 znovu provdala
za štábního lékaře Burkela. Po roce 1945 je dům
pod národní správou Karla Křenka přejmenovan na Parkhotel Praha, v roce 1948 se stal střediskem tzv.
hotelového kombinátu Praha. Jako hotel ovšem již nepřežil období budování socialismu a byl po roce 1960
zbourán. Dnes na jeho místě najdeme prázdné prostranství s plastikou na kameni poletující ženské postavy.
Dům čp. 64 Hotel Holzer, Esplanade.
Dům postavil v roce 1857 jako prvni reprezentativni budovu v nově projektované Chlumské ulici
pekařský mistr Andreas Horn, který dal domu i první název Vila Horn. Po jeho smrti přešla vila
na vdovu Katharinu a syna Aloise, který byl ženatý se Susanne Baader ze sousedícího hotelu Kreuz.
V ro-ce 1866 koupil od dědiců Aloise Horna dům Simon Holzer, nájemce hostince v Horních Lomanech a od roku 1863 majitel restaurace v domě Apollo. Ten přejmenoval dům na hotel Holzer a vybudoval zde v roce 1871 velkou jídelnu. V roce 1880 rozšířil hotel o prosklenou verandu s pozoruhodnou
litinovou konstrukcí. Po smrti Simona Holzera v roce 1883 přechází budova na jeho syna, hoteliéra
Karla Holzera. V roce 1893 se majitelem hotelu stává vdova Rosa, rozená Wiedermann, a poté syn
pokračování na další straně
Františkolázeňské noviny č. 5, 2012
MUDr. Karl Holzer. Hotel byl nadále, od roku 1922 pod názvem
Renesance, provozován v pronájmu. Po roce 1945 se Renesance
stává pod národní správou Anny Čadkové hotelem Esplanade. Již
po převzetí státními lázněmi během roku 1950 se bývalý hotel mění
v léčebné středisko s pozoruhodně poetickým názvem Rudý říjen.
Po roce 1990 se opět stává domem Esplanade.
Dům čp. 65 Paradies, Oděsa.
Chebský cukrář Rudolf Stark, který postavil v roce 1856 dnešní Sadovou kavárnu v parku, vedle kostela, koupil v květnu roku
1862 od Kaspara Boehma stavebni parcelu s rozestavěným domem čp. 65 v Chlumské ulici. Dům pod názvem Paradies zde
dostavěl a v roce 1883 jej předal svému synovi Rudolfovi, který
se, jako hoteliér, stal i privilegovanym dvorním dodavatelem.
V držení rodiny Starků zůstal hotel Paradies až do konce II.
světové války. V roce 1945 převzal dům pod novým názvem
hotel Elyseé, který se stal hlavním sídlem americké posádky ve
Františkových Lázních, do národní správy František Kulhánek.
Po roce 1948 se budova krátce jmenovala léčebna dr. Kowalského, ale záhy se již stala léčebnou
ROH pod novým přiléhavým
názvem Oděssa. Jako ubytovna
s ordinací byla střídavě součástí
střediska Rubeška či Rudý říjen
až byla, konečně, stavebně i vlastnicky připojena ke státnimu sanatoriu pro funkcionáře vládnoucí
komunistické strany a vlády.
Dnes je proto také součástí jeho
bývalého lázeňského komplexu
pod jménem Monti.
Hotel Paradies. Kolem roku 1905.
Dům čp. 66 Apollo, Rubeška.
V srpnu 1859 koupil akademický malíř Otto Seeger od Nikolase Zubera z Dolních Loman pozemek, na kterém postavil
dům s názvem Apollo. Nová budova s pozemkem byla oceněna
částkou 17 936 zlatých. V roce 1863 získal dům hostinskou koncesi a pozdější majitel hotelu Holzer zde, jako nájemce, otevřel
restauraci. Dům získal na ceně a byl již ohodnocen na 29 008
zlatých. Po smrti Otty Seegera v roce 1867 přechází dům Apollo
na vdovu Augustu. V roce 1899 koupili dům manželé Andreas
a Marie Hoffmanovi a dávají mu jméno Vila Dr. Hoffmanna.
V roce 1937 se majitelkou vily stává Waltraut Schueler-Peter,
která zde provozovala až do konce války pension. V roce 1945
národní správce Bohumil Prášek přejmenoval pension na Vesnu. Již v roce 1947 se ale stal součástí sousedících dvou domů
hotelu Richmond, který lázně po roce 1950 přejmenovaly na Léčebný ústav MUDr. Rubeše.
Dům čp. 67 Hotela Hygea, Rubeška.
Dům postavila v roce 1859 Magdalena Werner a v listopadu téhož roku byl oceněn částkou
17 653 zlatých. Do roku 1903 byl pod původnim názvem Belle Alianze samostatným nájemnim
domem v držení rodiny Wernerů. Poté jej koupil zdravotni rada MUDr. Josef Diessl a propojil se
svým sousedícím domem, čp. 68, pod společným názvem Hygea. Nedávno byl dům přejmenován
na hotel Luisa.
Domy Hygea. Kolem roku 1920.
Dům čp. 68 Hotel Hygea, Rubeška.
Stavebnikem domu Hygea, oceněného na 17 038 zlatých, byl v roce 1859 loketský lékař Josef Anton Diessl. Po jeho
smrti v roce 1880 přebírá dům jeho syn,
zdravotní rada a v letech 1872-1907 jeden
z nejznámějších františkolázeňských lékařů, MUDr. Josef Gustav Diessl.Ten v roce
1884 dokončuje rozsáhlou dvorní přístavbu a stavbu nových stájí. V roce 1903 kupuje Josef Diessl sousední dům Bella Alianze
čp. 67 a spojuje je v jeden hotel pod názvem
Hygea, resp. Hygiea. V roce 1907 se majitelem domu stává jeho mladší bratr, lázeňský lékař MUDr. Anton Diessl, a od roku
1911 vdova Emmy Diessl, která obě budovy předává jako lázeňský pension své dceři
Marii, provdané Hanke. Od roku 1936 se
spolumajitelem stává dr. Griebich.V roce
1945 dává národní správce Karel Kučera domům nový název hotel Richmond.
K hotelu je připojen další sousedící dům čp.
66 a státní lázně zde zřizují léčebný ústav
MUDr. Rubeše. Pod zlidovělym i oficiálním názvem Rubeška jsou propojené domy
čp. 66, 67 a 68 známy dodnes.
Dům čp. 69 Kronprinz, Jesenius.
V březnu roku 1859 kupuje Johann Reinl
od Josefa Diessla část pozemku a staví zde
dům s názvem Kronprinz v hodnotě 17 600
zlatých. Po jeho smrti se majitelem domu
stává jeho syn, hodinář Christof Reinl.
Od roku 1907 vedla dům vdova Elisabeth,
která jej musela po roce 1918 přejmenovat
z nepřípustného korunniho prince a zvolila název Melania. V roce 1924 získává
dům v dražbě Moritz Beck, který zde v roce
1930 v přízemních šesti místnostech zřizuje elektroléčebnu dle metody Valentina
Zeileise pod vedením MUDr. Woratschky.
V roce 1933 kupuje dům majitelka sousedícího domu čp. 70 a spojuje oba domy
pod společným názvem Astoria, z kterých
vznikla po roce 1950 ubytovna Jesenius.
Dům čp. 70 Austria, Jesenius.
Stavebnikem domu, který dostal název
Austria, byl v roce 1859 Georg Reinl, bratr
Josefa Reinla ze sousedního domu čp. 69.
Dalšími majiteli se stali manželé Muellerovi ze Skalné, kteří prodali v roce 1920 dům
realitnímu obchodnikovi Hammerovi. Ten
musel změnit monarchisticky nepřijatelný
název na Astoria a dům prodal statkářovi
Antonu Schrollovi z Lítova. V roce 1930 se
majitelkou stává Anna Kuehnl, která dům
spojila v roce 1933 s přikoupeným sousedním domem Melania v jeden společný
pension Astoria. Po roce 1945 je pension
v národní správě Jany Svidenské. Po roce
1950 se stává lázeňským domem MUDr.
Pavla Jessenia, aby se záhy proměnil v ubytovnu Jesenius.
Dům čp. 72 Windsor.
V roce 1840 přichází z Mariánských
Lázní sedlářský mistr Anton Felbinger
a kupuje Kamenný dům čp. 42. V roce
1856 pak zakoupil pozemek na Antonínově výšině a staví zde velmi oblíbenou výletní restauraci. O pět let později kupuje
další pozemek pro výstavbu nového domu
v Chlumské ulici a v letech 1862-1863
zde nechal postavit reprezentativní vilu
v hodnotě 44 640 zlatých, které dal přiměřeně k provedení stavby ve stylu anglické
neogotiky jméno Windsor. Nový majitel
c. k. kapitán Leon von Krankowski přidává k názvu své jméno a po jeho smrti
v roce 1880 kupuje v ro-ce 1884 vilu
Windsor lázeňský lékař MUDr. Hamburger, který, jako vídeňský lékař, ordinoval během sezóny od roku 1869 ve Františkových Lázních. V té době dostává
dům další označení jako Zámek Windsor.
Po lékaři Wilhelmu Jakschovi se v roce 1919 stává posledním předválečným
majitelem domu Windsor MUDr. Emil
Adler z Tachova. Další osud domu je opět
smutným příkladem loupeže židovského
majetku cestou tzv. árizace. Jména dědiců, jeho ženy Elly a dcery Hanny, mizí
po roce 1938 ze seznamu majitelů domu
Windsor. Po roce 1945 se dům stává ubytovnou státních lázní a během dalších let
součástí lázeňského ústavu Rubeška.
Františkolázeňské noviny, příloha Františkolázeňských listů, květen 2012. Vydavatel: Lázně Františkovy Lázně a.s.
Zpracovali a sestavili: PhDr. Jaromír Boháč, MUDr. Roman Salamanczuk, Společnost Aleoise Johna. Redakce: MgA. Eva Douchová.
strana 4
Lázně Františkovy Lázně a. s.
LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ a.s.
Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázně
INFOCENTRUM
František
denně 9 – 19 h
Tel.: (00420) 354 201 170
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA
Léčebné programy:
• onemocnění srdce a cév
• onemocnění pohybového aparátu
• gynekologická onemocnění
• následná péče po onkologických onemocněních
• preventivní program
Wellness:
Relax, Beauty, Active, Weekend, Vital, Romantik...
Lázeňské hotely:
Imperial****, Tři lilie****, Pawlik****,
Savoy****+Goethe***
Dr. Adler***+Belvedere***, Metropol***
Dependance:
Royal***, Radbuza***, Tři růže**, Máj **,
Otava**, Jesenius**
Lázně Františkovy Lázně a. s.
strana 1
Lázně Františkovy lázně a. s. © 2012
BŘIŠNÍ SVALY
Věra Příplatová DiS, Jitka Valentová DiS
Břišní svaly jsou jednou z důležitých svalových skupin v těle.
Špatně fungující břišní svaly ovlivňují především správné držení
těla (chůze, stoj, sed), mají vliv i na správné postavení pánve,
funkci dna pánevního a v neposlední řadě i na postavení
vnitřních orgánů v dutině břišní a jejich funkci. Z toho všeho je
patrné, jak důležité je mít tyto svaly v kondici. Také nás všechny
zajímá estetický pohled na naše tělo. V oblasti břicha jsou často
nadbytečné tukové vrstvy, které můžeme těmito jednoduchými,
ale účinnými cviky také ovlivnit. K posilování břišních svalů nám
postačí jakákoliv podložka, můžeme cvičit i doma na koberci
(popřípadě u televize). Můžeme použít i různé druhy pomůcek
– overbally, gumy, ale i velké míče.
Zpevnění břišních svalů je dlouhodobý proces, je nutné mít
trpělivost, vytrvat. Pravidelně cvičit, určit si počet opakování
jednotlivých cviků a ten postupně zvyšovat a při každém cvičení
na svoje břišní svaly myslet.
POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ NA VELKÉM MÍČI
A - Cviky pro velmi ochablé břišní svaly:
cvik č. 1:
1. fáze - poloha na zádech, ručník pod zády, lýtka na velkém
míči a ruce podél těla
2. fáze - zpevnit břicho, zatlačit bedra do podložky, opřít
lýtka o míč – vše s výdechem. S nádechem uvolnit napětí.
Balneoprovozy:
Císařské lázně, Luisiny lázně,
Slatinné lázně, Uhličité lázně plynové
AQUAFORUM
Svět vody a relaxace
denně 9 – 21 h
Tel.: (00420) 354 206 500
Aquaforum Club Lázně Františkovy Lázně a.s.
Tel.: (00420) 354 206 570, [email protected],
[email protected]
Zákaznická telefonní linka
Tel.: (00420) 359 604 504
(každý den od 8 do 20 hodin/täglich ab 8 bis 20 Uhr)
cvik č.2:
1. fáze – poloha na zádech, rukama držíme pevně ručník
pod hlavou a lýtka opřená o míč.
2. fáze – zatlačit lýtka a paty do míče a rukama s ručníkem
přitahovat hlavu a ramena směrem ke kolenům – výdech
a zpět nádech (hlava je maximálně uvolněná,
do pohybu si pomáháme ručníkem)
[email protected], [email protected]
www.frantiskovylazne.cz, www.franzensbad.cz
Tešíme se na Vaši návštevu!
cvik č. 3:
1. fáze – poloha stejná jako u cviku č.2
2. fáze – lýtka a paty do míče. Přitahujeme jeden loket
a rameno směrem k opačnému kolenu – výdech.
Nádech – vracíme do výchozí polohy.
Chyby:
Prohnutí v bedrech, zadržení dechu během pohybu,
malý tlak nohou do míče, předsunutí brady během pohybu
a neuvolnění hlavy, nedostatečný počet provedení
(příslušné svaly musíme cítit).
strana 2
Lázně Františkovy Lázně a. s.
B – Cviky pro svaly v kondici:
cvik č. 4:
1. fáze – poloha na zádech, ruce podél těla, nohy na míči
2. fáze – zpevnit břicho, bederní páteř rovně, zatlačit lýtka
a paty do míče a zvednout pánev od podložky – výdech,
nádech zpět
cvik č. 5:
1. fáze – poloha na zádech, zpevněné břicho, rovná bedra
a pánev nad podložkou s nohama na míči
2. fáze – propnout jedno koleno, zvednout lýtko od podložky – výdech, nádech – opřít lýtko zpět, udržet polohu pánve
nahoře, rovná bedra a nohy pomalu střídat
Lázně Františkovy Lázně a. s.
strana 3
cvik č. 8:
1. fáze – poloha stejná jako u cviku č.7
2. fáze – přitáhnout jeden loket směrem k opačnému koleni,
zvednou rameno a hlavu – výdech, s nádechem zpět
do výchozí pozice
cvik č. 9:
1. fáze – poloha na zádech, ruce podél těla, pokrčená kolena
a chodidla položená z boku na míči
2. fáze – zpevnit břicho, držet bedra rovně, opřít chodidla
o míč a zvednout pánev – výdech, s nádechem zpět
na podložku
cvik č. 10:
1. fáze - poloha na zádech, ruce volně, pánev nad podložkou
(zpevněné břicho a bedra), pokrčená kolena a chodila
opřená pevně o míč
2. fáze – odlepit jedno chodidlo od míče a propnout koleno –
výdech, s nádechem opřít chodidlo zpět, střídat pomalu strany
cvik č. 6:
1. fáze – poloha stejná jako u cviku č.5
2. fáze – pokrčit jedno koleno, udržet polohu pánve – výdech,
s nádechem položit nohu zpět
C: Cviky na relaxaci svalů:
cvik č. 11:
1. fáze – poloha na míči na zádech, hlavu podložit malým
míčkem (overball), nohy pokrčené a od sebe
2. fáze - převalovat tělo na míči dopředu a dozadu – volně dýchat
cvik č. 7:
1. fáze – poloha na zádech, obě ruce volně drží hlavu,
nohy na míči
2. fáze – přitáhnout hlavu a ramena směrem ke kolenům,
současně zatlačit paty do míče – výdech a na nádech
uvolnění
cvik č. 12:
1. fáze – poloha na míči na břiše, ruce a nohy do strany
2. fáze – převalovat tělo na míči dopředu a dozadu
Lázně Františkovy Lázně a. s.
SVĚT VODY A RELAXACE
otevřeno denně 9 – 21 hod.
tel. 354 206 500, www.aquaforum.info, www.frantiskovylazne.cz
bazény plavecký, rekreační a pro děti, jeskyně, přelivová váza, vodní trysky, tobogán,
venkovní vyhřívané bazény, obchod...
Download

Květen 2012 - Lázně Františkovy Lázně as