Františkolázeňské
listy
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
R o c n í k X I X . • L i s topa d 2 0 1 1 • Z d a r m a
11
Lázeňské procedury
Františkolázeňské prameny
Přírodní zajímavosti Chebska –
šelmy, 1. část
Výherci Tour de café
Sejdeme se...
Cvičení – kolena
Artróza - kolena
Radost Martina
je hus a džbán vína
Křížovka, horoskopy
Nabídky pobytů
Kultura, volný čas:
Infocentrum František:
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Galerie Brömse…
Program VIP Aquaforum clubu
Františkolázeňské listy č. 11, 2011
strana 3
Milé dámy, vážení pánové,
listopadová krajina ještě hýří podzimními barvami, ale Martin, který má
svátek ve druhém týdnu, prý přijíždí na
bílém koni. Můj osobní názor je, že lepší
než sníh je martinská husa... ale necháme se překvapit, jak tomu bude letos.
Významným dnem je pro nás 17. listopad, státní svátek, Den boje za svobodu
a demokracii. Zdá se neuvěřitelné, že je
tomu již 22 let od sametové revoluce, která se stala předělem našich životů i životů
našich dětí. Za ta desetiletí vyrostla nová
generace, která už se pohybuje v jiném
světě a považuje za samozřejmé spoustu
věcí, o kterých jsme my, dříve narození,
neměli odvahu ani snít.
Žijeme ale teď a myslím, že bychom
se měli snažit, aby byl každý den pro
nás krásný a měli bychom se umět z něj
radovat. Někdy je to těžké, ale zítra
nám bude určitě lépe. Nakonec vy, naši
milí hosté, to dobře víte. Vaše lázeňské
pobyty, které prospívají Vašemu zdraví
a zlepšují Vám ho, Vám jistě zvednou
také dobrou náladu a svět bude určitě
mnohem hezčí. Naberte u nás co nejvíce
síly a optimismu do blížící se zimy, mějte
se báječně a budeme se těšit s Vámi na
shledanou. Hezký a pohodový den!
Redakce
Františkolázeňské listy č. 11, listopad 2011, ročník 19. Vydávají Lázně
Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně. IČO:
46887121, reg.č. MK ČR E 11478. Foto a články: EDa, autoři a archiv.
Adresa: Redakce Františkolázeňských listů, Mg.A. Eva Douchová,
Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně.
E-mail: [email protected], www.frantiskovylazne.cz
(Křížovka: Na každý hrnec se najde poklička – české přísloví)
LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
paní Andrea MARTÍNKOVÁ,
hlavní sestra akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
Paní Martínková, s jakými indikacemi přijíždějí
hosté do a.s. Lázně Františkovy Lázně?
Naši hosté, kteří jezdí na lázeňskou léčbu,
mají nejčastěji nemoci srdečně-cévní, potíže s pohybovým aparátem, u žen se jedná
o nemoci gynekologické a nabízíme následnou
léčbu stavů po onkologických onemocnění bez
známek recidivy. Nově máme zařazený také
léčebný program Prevence, kde se věnujeme
klientům, kteří chtějí své zdraví podpořit.
Co mohu v lázních očekávat, mám-li za sebou
třeba problémy se srdcem?
V programu KARDIO, který se zabývá
léčbou srdečně cévních onemocnění,Vám
bude, kromě vyšetření lékařem, laboratorního
vyšetření, vyšetření EKG a zátěžové ergometrie
„ušitý“ na míru léčebný program procedur,
které budete v průběhu pobytu absolvovat. Vše
bude probíhat pod vedením zkušených lékařů,
sester, fyzioterapeutů a ostatních pracovníků.
Důležitými procedurami během Vašeho pobytu pro Vás budou např. uhličitá koupel, kardiorehabilitace, plynové injekce a další.
Jak vypadá procedura uhličitá koupel?
Je to koupel v přírodní minerální vodě
s vysokým obsahem CO2, s charakteristickým
slabým sirným zápachem a lehce zakalenou
barvou. Teplota minerální vody je trochu
nižší než tělesná teplota, tj. okolo 34-35°C.
Po ponoření do vany se Vaše tělo pokryje
množstvím malých bublinek plynu. Dochází
k zarudnutí ponořené kůže. Zpočátku budete
koupel vnímat jako chladnější, ale později pocit chladu vystřídá pocit tepla. Proto je nutné
ležet v koupeli v klidu s mírně zakloněnou hlavou, aby nedošlo ke vdechování uvolňovaného
plynu z koupele. Po koupeli následuje krátký
odpočinek vleže na lůžku.
Proč je koupel chladnější?
Do vany se napouští přírodní minerální
voda z našich františkolázeňských pramenů.
Aby koncentrace CO2 v koupeli zůstala co
nejvyšší, tak je nutné koupel mnoho neohřívat. Čím vyšší je teplota koupele, tím nižšší je
obsah CO2, což pro kvalitu lázně není žádoucí.
Bublinky ve vodě jsou tedy přírodní oxid uhli-
čitý (CO2) a jeho vstřebávání závisí na teplotě
uhličité lázně, době aplikace a velikosti ponořené části těla. Má účinek na snížení spotřeby
kyslíku (O2) ve tkáních, způsobuje rozšíření
cév a zvyšuje prokrvení. Dochází k poklesu
systolického i diastolického tlaku a zvyšuje se
diuréza (močení).
Ke kardio procedurám patří také cvičení...
…ano, cvičení je jistě nedílnou součástí kardio-rehabilitace. Skládá se ze cvičení v bazénu,
v tělocvičně, individuálního cvičení s fyzioterapeutem a bicyklového tréninku. Tato speciální
cvičení jsou zaměřená na klienty s onemocněním srdce a cév a jejich fyzickou kondici. Cílem
těchto cvičení je postupné zvýšení kondice až
na stanovenou úroveň.
Cvičení v bazénu s chladnější vodou je pouze
pro klienty fyzicky schopné, což, na základě vyšetření klienta, stanoví lékař. Cvičí se převážně
dopoledne pod vedením fyzioterapeuta, který
průběžně měří tepovou frekvenci cvičenců.
Cvičení v tělocvičně ve skupinách je rozděleno
podle zátěže na skupinu lehkou a těžkou a také
skupinu zaměřenou pouze na dechová cvičení.
Individuální cvičení je cíleně zaměřeno na konkrétního klienta a jeho fyzickou kondici - fyzioterapeut se klientovi věnuje individuálně.
pokračování na další straně
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně vyhlašuje
FOTOSOUTĚŽ
pro fotografy – amatéry – sedmý ročník – téma:
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – OÁZA KLIDU A POHODY.
Uzávěrka fotosoutěže: 10. listopadu 2011!
Soutěžní fotografie Františkových Lázní a blízkého okolí, barevné i černobílé, o rozměrech 13x18 cm, max. 6 snímků,
které nebyly nikde publikovány, se stávají majetkem a.s. Lázně Františkovy Lázně.
Na zadní stranu fotografie uveďte své jméno a příjmení, adresu.
Soutěžní snímky zasílejte na adresu: Redakce Františkolázeňských listů, Lázně Františkovy Lázně a.s. Jiráskova 3,
351 01 Františkovy Lázně. Vyhodnocení bude uveřejněno v prosincovém čísle Františkolázeňských listů.
Porota si vyhrazuje právo některou cenu neudělit nebo udělit více stejných cen.
Cenami jsou pobyty nebo procedury v akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně
v hodnotě:
1. cena: do 5.000,- Kč, 2. cena: do 3000,- Kč, 3. cena: do 1000,- Kč.
strana 4
Františkolázeňské listy č. 11, 2011
Bicyklový trénink, „jízda na kole“, ovlivňuje oběhové a dýchací ústrojí
klienta. Dohlížející fyzioterapeut měří průběžně tepovou frekvenci
„cyklisty“.
Jaký účinek na organismus mají např. plynové injekce?
Při plynových injekcích se pomocí malé sterilní jehly a aplikačního
přístroje aplikuje do podkoží lékařem předepsané množství přírodního
zřídelního plynu (25-100ml do celkové dávky 200ml). Bezprostředně
po aplikaci může klient vnímat pocit tepla a zčervenání, slabý tlak
a pálení, které brzy ustoupí. Plynové injekce způsobují zlepšení prokrvení
ve tkáních v místě aplikace a působí protibolestivě.
To už jsme se asi dostali od srdce ke kloubům?
Zčásti ano, ale plynové injekce jsou vhodnou procedurou při více
indikacích…
Nemoci pohybového ústrojí, které se také ve Františkových Lázních
léčí, mají svůj program tzv. POHYB.
Ten je určený pro onemocnění velkých
kloubů a páteře. Po vyšetření lékařem
a stanovením Vašeho léčebného plánu
budete nejčastěji navštěvovat procedury jako je slatinný zábal, pohybová
léčba - tj. cvičení v bazénu, v tělocvičně
nebo individuálně pod vedením zkušeného rehabilitačního pracovníka.
Léčení bude doplněno o elektroléčbu
pomocí speciálních přístrojů a již zmiňované plynové injekce. Má-li klient
zájem, může, jako doplňkovou léčbu,
podstoupit i kryoterapii.
Co je kryoterapie?
Kryoterapie je poměrně nová léčebná
metoda, při které na organizmus působí několik málo minut teplota až do
minus 150°C. Kryoterapie je procedura
vhodná jako pomocná léčba při revmatických onemocněních, zánětlivých
a degenerativních onemocněních pohybového aparátu, zánětů svalů
a šlach, při bolestivosti meziobratlových plotének a dalších.
Prozradím, že kryoterapie má blahodárný vliv i na psychiku. Navozuje,
díky vyplavení endorfinů, dobrou náladu a zvyšuje výkonnost a kondici.
Je také nedílnou součástí rehabilitace vrcholových sportovců.
Teplota v kryoboxu se pohybuje od minus 110°C do minus 150°C.
Klient tam vstupuje suchý (neopocený) ve spodním prádle nebo
plavkách, s rukavicemi, ponožkami a ve speciální obuvi, aby nedošlo
k omrznutí periferních částí těla na 1 – 3 minuty. Po vystoupení z kryoboxu následuje zahřívací část procedury, a to 15 minutové cvičení na
přístrojích (v našem případě „jízda“ na kolech).
Františkovy Lázně prosluly historicky také jako první slatinné lázně.
Využívá se slatina stále?
Místní sirnoželezitá slatina se těží a zpracovává přímo tady. Využívá
se například na slatinné koupele, slatinné vaginální tampony u gynekologických klientek a slatinné zábaly. Slatinný zábal se připravuje ze
slatinné husté směsi, která je do požadované konzistence rozředěna
přírodní minerální vodou. Tento zábal se aplikuje klientovi na lékařem
předepsaná místa na těle v silné vrstvě. Jeho účinky jsou termické,
chemické, biologické a sorbčně-resorbční. Slatina působí na prokrvení
tkání, urychlují se metabolické děje, hojení a regenerace a uvolňuje se
svalové napětí. Na léčebném účinku se podílí nejen vliv vyšší teploty
zábalu, který se pohybuje od 41-43°C, ale i sloučeniny železa, síry
a huminových látek, které jsou v přírodní slatině obsažené. Po zábalu
je klient omyt a krátce si odpočine vleže na lůžku.
Zmínila jste se o cvičení?
Pohybové léčby máme několik druhů. Například skupinová pohybová léčba je vhodná pro klienty, kteří nepotřebují individuální přístup
a mohou cvičit pod vedením fyzioterapeuta ve skupině. Cvičení probíhá
v pohodlném sportovním oblečení v tělocvičně a je zaměřeno na cviky
posilovací, protahovací, rovnovážné, uvolňovací a dechové.
Cílem individuálního léčebného tělocviku je připravit klientovi
léčebný rehabilitační program „na míru“. Lékař buď konkrétně
stanovuje průběh terapie, nebo zkušený fyzioterapeut sestavuje svůj
cvičební plán klienta. Individuální léčebný tělocvik zahrnuje aktivní
a pasivní léčbu, reflexní masáže, mobilizační a měkké techniky, míčkování, senzomotorické cvičení a další techniky.
Využívají se v lázeňské léčbě, kromě místních přírodních léčivých zdrojů,
třeba přístroje?
Ano. Například při elektroléčbě, což je souhrn procedur, při kterých
se využívá působení různých druhů proudů, elektromagnetického
pole, infračerveného záření nebo středně a vysokofrekvenčních proudů. Využívá se pro snížení bolesti, otoků, napětí svalů, k prokrvení
a zlepšení výživy ve tkáních. Je vždy
ordinována lékařem s konkrétním
předpisem použitých hodnot. Elektroléčba není bolestivá, ale je nutné
dbát na vhodnost podání tohoto
druhu léčby, protože u mnohých
klientů se vyskytují okolnosti, kdy
není možné tuto léčbu použít. Např.
mají-li voperovaný kardiostimulátor
(budík), otevřené nehojící se rány
v místě podání apod.
S jakými potížemi přijíždějí do lázní
ženy?
Mezi ženské potíže, které léčíme
v programu GYNEKOLOGIE patří neplodnost, funkční poruchy, zánětlivá
onemocnění a stavy po operacích.
Při léčebném plánu, sestaveným
gynekologem navštěvují ženy typické
gynekologické procedury, jako je např. vaginální slatinný tampon
kombinovaný buď s malým slatinným zábalem anebo se slatinnou
koupelí. Jedná se o gynekologickou proceduru, podávanou pro zlepšení prokrvení a zmírnění či odstranění bolestí orgánů a srůstů v malé
pánvi. Používáme pouze speciální sterilizovanou tzv. „panenskou“
slatinu, která má určitou teplotu v kombinaci se slatinnou koupelí
či slatinným zábalem pro větší termický účinek. Ženám pomáhají
také vaginální irigace (výplachy poševní) minerální vodou. Je to
procedura, která se střídá s procedurou vaginální tampon. Léčba
je doplňována sedacími koupelemi s přírodním zřídelním plynem,
jógou zaměřenou na gynekologické klientky a cvičením speciálních
cviků dle Mojžíšové.
Co je cvičení dle Mojžíšové?
Je to sestava speciálních cviků podle paní Ludmily Mojžíšové,
které jsou zaměřené na svaly dna pánevního a správné postavení
páteře. Cviky blahodárně působí při neplodnosti, u funkčních poruch
pánevních orgánů, ale také při dalších potížích mimo oblast léčby
ženských onemocnění.
Co mohou od lázní očekávat onkologičtí klienti?
V léčebném programu ONKOLOGIE nabízíme doléčení onkologických onemocnění bez známek recidivy tohoto onemocnění. Nejčastěji
nás navštěvují klientky po onemocnění prsu, kterým se snažíme zlepšit
fyzický, ale i psychický stav, podpořit imunitu a nabízíme účinnou
léčbu lymfedému tzv. „lymfo den“, jde o léčebný protiotokový program sestavený tak, aby měl co nejlepší léčebný efekt. Je to komplexní
terapie lymfedému, která sestává z manuální lymfodrenáže, prováděné zkušeným fyzioterapeutem, dále z přístrojové lymfodrenáže
a následné bandáže postižené končetiny. Součástí je také protiotokové
cvičení. Klienti mají dále možnost navštěvovat jógu se zaměřením na
onkologické pacienty.
pokračování na další straně
Lázně Františkovy Lázně a.s. Jsme tu pro Vás:
SPA RECEPCE:
otevřeno: pondělí – sobota 7 – 15 hod.
CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ
ul. 5. května 154, Františkovy Lázně,
tel. 731 605 021, 354 201 522
LUISINY LÁZNĚ
Máchova ul. 6, Františkovy Lázně,
tel. 354 201 515-16, 739 489 845
Prodej léčebných služeb a podávání informací klientům
Františkolázeňské listy č. 11, 2011
Lymfo den je pouze jednodenní léčba?
Tzv. „lymfo den“ je léčebný program sestavený tak, aby klientovi
poskytl komplexní léčbu lymfedému, jak jsem se již zmínila výše. Léčebný program je sestavený na jeden den, ale celková terapie se skládá
z několika dní, které se po sobě opakují.
Jaké procedury jsou v lymfo programu?
Manuální (ruční) lymfodrenáž, je sestava pomalých a jemných
masážních hmatů, při jejichž správném podání dochází k vyprázdnění
mízní tekutiny (lymfy) z mezibuněčných prostor a mízních uzlin. Následuje přístrojová lymfodrenáž, kdy nafukováním jednotlivých komor
v použitých návlecích dochází k vyprázdnění lymfy pomocí přístroje
a v něm naprogramovaného postupu. Krátkotažným obinadlem nebo
navlečením speciálního návleku se zabraňuje zpětnému naplnění postižených oblastí mízou. Na závěr procedury zvané „lymfo den“ proběhne
pro klienty tzv. protiotokové cvičení, kdy při kontrakci, relaxaci (práce
svalů) a zevní kompresi (bandáž, návlek) dochází k postupnému vyprazdňování a vstřebávání městnající se lymfy v končetině. Každý cvik se
provádí pomalu, 5-10x za sebou, vždy s krátkou přestávkou, až do pocitu
únavy. Cviky se provádějí při převýšení končetiny (elevaci nad srdcem),
využívá se tak gravitace. Začíná se vždy zdravou končetinou nebo oběma
současně. Důležitou součástí jsou i dechová cvičení.
Jaké další procedury lázeňská léčba nabízí?
Lázeňská léčba ve Františkových Lázních nabízí nesčetně dalších
procedur, na které nezbyl prostor v tomto článku, jako například různé
druhy masáží – klasické, reflexní, podvodní (také lávové kameny, baňky,
anticelulitidní masáže, které jsou komerčního rázu), koupele perličkové,
vířivé celotělové, přísadové, šlapací bazénky, pitná kúra a další. Nesmím
také zapomenout na naši unikátní proceduru – slatinnou koupel, která
vypadá jako koupel v husté tmavé kaši (ve vaně je naředěno 80 kg slatiny
a 120 litrů minerální vody), teplota koupele se pohybuje kolem 40-42°C.
Její účinky jsou shodné s účinky slatinného zábalu, viz výše. U klientů
s onemocněním srdce, pro které je tato procedura zátěží, lze použít tzv.
izotermní slatinnou koupel, která je složením a účinky naprosto stejná,
ale její teplota se pohybuje okolo 37-39°C a je tak pro klienta a jeho
oběhový systém snesitelnější.
Vaše slovo závěrem?
Doufám, že jsem nezapomněla uvést některou z našich důležitých
léčebných procedur. Jestli ano, tak mi nezbývá než nalákat klienty, aby
vyzkoušeli některý z našich léčebných pobytů a sami se na vlastní kůži
přesvědčili o účincích jednotlivých léčebných procedur a užili si tak
poklidný čas u nás, ve Františkových Lázních, nejen při léčení, ale také
při procházkách v přírodě s ochutnávkou našich minerálních pramenů.
Na shledanou ve Františkových Lázních!
Děkuji Vám za rozhovor.
Redakce
strana 5
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
PRAMENY
Ve správě Lázně Františkovy Lázně a.s.
Pitnou léčbu konzultujte s lázeňským lékařem!
OTEVÍRACÍ DOBY PAVILONŮ:
GLAUBEROVA DVORANA
denně 7 – 16.30 hod.
Prameny: Glauber III, Glauber IV, Nový Kostelní
Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní je k dispozici
ve venkovním výtoku v pravé zadní části objektu Glauberovy dvorany.
KOLONÁDA SOLNÝ A LUČNÍ PRAMEN
denně 7 – 18 hod.
FRANTIŠKŮV PRAMEN
Určen k pitné kúře. Denně 7 – 18 hod.
LUISIN PRAMEN
Určen k balneaci a pitné kúře.
SOLNÝ PRAMEN
Určen k pitné kúře. Denně 7 – 18 hod.
LUČNÍ PRAMEN
Určen k pitné kúře. Denně 7 – 18 hod.
NOVÝ PRAMEN
Určen k pitné kúře a balneaci. Denně 7 – 18 hod.
PRAMEN CARTELLIERI
Určen k balneaci.
ŽELEZNATÝ PRAMEN
Určen k pitné kúře.
PRAMEN PALLIARDI
Určen k balneaci.
PRAMEN NATÁLIE
Určen k pitné kúře.
PRAMEN GLAUBER I
Určen k pitné kúře.
PRAMEN GLAUBER II
Určen k pitné kúře.
PRAMEN GLAUBER III
Určen k pitné kúře a balneaci.
PRAMEN GLAUBER IV
Určen k pitné kúře.
PRAMEN MARIAN – D 14
Určen k balneaci.
PRAMEN ADLER
Určen k balneaci.
SLUNEČNÍ PRAMEN – H 12
Určen k pitné kúře.
PRAMEN STANISLAV
Určen k pitné kúře a balneaci.
CÍSAŘSKÝ PRAMEN
Určen k pitné kúře a balneaci.
NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN
Určen k pitné kúře a balneaci.
strana 6
Františkolázeňské listy č. 11, 2011
Přírodní zajímavosti
Chebska - šelmy - 1. část
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
Karel Brož
Na počátku léta vyhlásila akciová společnost Lázně Františkovy
Lázně gastronomickou, ale i zábavnou soutěž pro všechny zájemce
o dobrou kávu – Tour de Café. V měsíci září odevzdalo soutěžní
kartičky celkem 218 hostů, kteří byli zařazeni již do třetího slosování
o ceny. Losovalo se v Infocentru František v pondělí, 3. října 2011.
Na prvním místě byla vylosována paní Alena Smetanová z Frýdku
Místku. Dostala domácí kávovar Caffissimo. Druhé místo a dárkový balíček od firmy Lázně Františkovy Lázně a.s. vyhrála paní Erika
Doerr z německého Herzbergu a štěstí se usmálo i na pana Heinze
Chlockamera z Chemnitz, který dostal za třetí místo dárkový balíček
od firmy Tchibo.
Všem výhercům blahopřejeme a Vám, milí hosté, přejeme nejen
příjemnou listopadovou cestu s Tour de Café, ale také, aby se příště
štěstí usmálo i na Vás. (EK)
Savce, kteří se živí lovem jiných
živočichů, považujeme za šelmy.
Také ve volné krajině Chebska se
vyskytuje řada těchto živočichů, žijících velmi nenápadně a velké šelmy
se již, až na jednu výjimku, v našem
regionu nevyskytují.
V lesích a na polích žije naše
nejběžnější šelma, liška obecná. Za
potravou se vydává do vzdálenosti
až 10 km od své nory. O tři až osm
mláďat se starají oba rodiče. Hlavní
potravou jsou drobní obratlovci
jako myši a ptáci a bezobratlí, jako
brouci a housenky. Až 20% potravy
je pak rostlinného původu. V době
krmení mláďat pak úspěšně loví i
větší kořist, jako jsou zajíci, bažanti nebo domácí slepice. Lišky se dožívají stáří 10 až 12 let a je s podivem,
že takto intenzivně pronásledované
zvíře nebylo ještě vyhubeno.
Pouze v lesích žije kuna lesní,
šelma vážící až 1,5 kg. Okrouhlá
žlutavá skvrna na hrdle a srst na
polštářcích tlapek ji odlišuje od
kuny skalní. V lese žije samotářsky
a velmi nenápadně. Pouze v době
námluv, v červenci a srpnu, se ozývá
hlasem podobným štěkotu a působí
v noci hluk shazováním suchých větví
ze stromů. Živí se drobnými ptáky
z hnízd a savci. Obratně uloví i veverku. Pojídá také hmyz a lesní plody.
Dožívá se 8 až 10 let.
Příbuzná kuna skalní je téměř
stejná, ale její bílá náprsenka zasahuje až na přední nohy a má světlý
nos oproti kuně lesní, která má nos
černý. Původně byla obyvatelem
skalisek, ale dnes převládá v lidských
sídlech, kde loví drobné hlodavce a
ráda také sladké plody. Často zadáví celé osazenstvo kurníku nebo
holubníku.
Další běžnou šelmou je jezevec
lesní. Váží 10 – 20 kg a je nočním
zvířetem lesů. Vyhrabává si spleť
nor s několika východy. V potravě
převládá hmyz, červi a slimáci, ale
také vajíčka ptáků, lesní plody,
semena, houby a zdechliny. Pomalý jezevec loví drobné savce jen
výjimečně.
U remízků a cest v polích zahlédneme v celku běžnou malou
šelmičku hranostaje obecného.
V létě je hnědý a v zimě čistě bílý,
pouze konec ocásku je stále černý.
Loví drobné hlodavce, ale dovede
usmrtit i mnohem větší zvířata než
je sám, například králíka.
Velice podobná šelmička je trochu
menší lasice kolčava. Žije v okrajích
lesů a je celoročně celá hnědá s bílým bříškem a bez černého konce
ocásku. Loví také drobné hlodavce
a nepohrdne ani hmyzem.
TOUR DE CAFÉ 2011
„SEJDEME SE OPĚT ZA ROK...“
ZNĚLO SPORTCENTREM
První říjnová neděle byla zároveň posledním dnem, kdy bylo možno
navštívit v tomto roce Sportovní centrum u hotelu Imperial. Pořadatelé, jimiž byli společně Aguaforum Club Lázně Františkovy Lázně
a.s. a místní SK Golf Club, tu uspořádali závěrečný turnaj letošní
lázeňské sezóny v dráhovém golfu. Nádherné podzimní počasí sem
přilákalo patnáctku zájemců o miniaturgolf. Na osmnácti drahách se
bojovalo o čest a slávu, ale také o hodnotné ceny, věnované akciovou
společností Lázně Františkovy Lázně.
Závěrečný turnaj se vyznačoval ještě jednou zvláštností. Hráči
a hráčky místního klubu si rozdělili jednotlivé účastníky do devíti
skupin a sami šli jako první na dráhy, aby jim předvedli nejen správné
držení hole, postoj i údery. Absolvovali vlastně takový malý turnaj
jen pro sebe, bez nároku na ceny, ale o to větší uznání si zasloužili
od všech účastníků.
Po odehrání dvou soutěžních kol se z vítězství v kategorii mužů
radoval Jiří Hájek z Chebu, výkonem 79 úderů, čímž se stal i absolutním vítězem turnaje. Vítězkou mezi ženami byla jeho žena Lenka,
která za ním zaostala o dvacet úderů, ale přesto jí výkon 99 úderů
stačil na celkové třetí místo, protože druhý v kategorii mužů, Martin
Koza z Františkových Lázní nahrál pouze o úder méně. Třetí mezi muži
skončil Jiří Totín z Českých Budějovic výkonem 102 úderů. Rovněž
druhá v pořadí žen, Jana Hrnčířová z Liberce výkonem 103 úderů tak
zaostala o pouhý úder za třetím mužem. Trojici na stupních vítězů
mezi ženami, které opět v turnaji svým počtem zahanbili „líné“ muže,
doplnila Marcela Pernicová z Brna, které se podařilo zahrát obě
soutěžní kola na 106 úderů.
Za dva měsíce, kdy se ve Sportcentru konaly turnaje v dráhovém
golfu a petangu, se tu sportovně na celkem sedmi turnajích „vyřádila“ rovná stovka hráčů a hráček. Někteří z nich hráli vůbec poprvé
v životě, ať již petang či minigolf, ale všichni svorně tvrdili, že pokud
se v příštím roce budou turnaje opakovat, a oni právě budou trávit
čas ve Františkových Lázních, rádi se opět zúčastní.Všichni ocenění,
i ti, kteří tentokrát na ceny ještě nedosáhli, však přiznali, že to bylo
pěkné zpestření jejich pobytu v nádherných lázních, a poznali také,
že sportovat se skutečně dá v jakémkoliv věku. (PP)
Františkolázeňské listy č. 11, 2011
strana 7
Lázně Františkovy Lázně a. s.
INFOCENTRUM
František
denně 9 – 18 hod.
tel. 359 604 504, 354 201 170, fax: 359 604 304, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
PROHLÍDKY LÁZEŇSKÝCH DOMŮ
PAVLIK, IMPERIAL, TŘI LILIE, SAVOY
každé pondělí, sraz: Aquaforum, 14.00 hod.
Informace a rezervace
INFOCENTRUM
František
INFORMATIVNÍ VYCHÁZKY
po Františkových Lázních
Pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně zdarma.
Každé úterý, sraz: 15.00 hod.
INFOCENTRUM
František
(s nejméně 10ti člennou skupinou).
Poštovní ulice 10, Františkovy Lázně,
tel. 354 202 277, 354 202 060, www.galerie-broemse.cz,
Otevřeno: út - so 10 – 12, 13 – 17 hod.
VÝSTAVNÍ SÍŇ GB:
LENKA HERZOGOVÁ (Kar. Vary) – Textilní a užitá tvorba - do 28. 12. 2011
výstavní prostory Švýcarský dvůr – přízemí:
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE – fotografie
výstavní prostory Švýcarský dvůr – 1. patro:
RADEK ANDRLE (Praha) – Sochy - do 28. 12. 2011
výstavní prostory Švýcarský dvůr –2. patro:
MARIAN MACKOVIČ - Přírodní léčivé zdroje –
Pohled do historie - dokumenty z archivu
AUGUST BRÖMSE (1873-1925) - grafika, kresby, akvarely
Stálé výstavy: Aquaforum - spojovací chodba:
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ DŘÍVE A DNES - fotografie
Dům Beseda - Národní třída:
KERAMICKÝ MODEL MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Mimořádná akce:
VÁNOČNÍ TRH V GALERII BRÖMSE
sobota, 19.11. 2011, 10 - 17.00 hod., neděle, 20.11. 2011, 10 - 16 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA
Vás zve k návštěvě každý lichý týden vždy ve středu od 15.00 do 17.00 hod.
Vyzkoušíte si u nás zajímavé, známé i neznámé výtvarné techniky.
Vyrobíte si dárky pro sebe i své blízké.Posedíte v kolektivu stejně nadšených lidí.
!!!!! PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI !!!!!
Bližší informace u pultu galerie nebo telefon: 774 340 473
Foto: V. Izák
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Františkovy Lázně
Oddělení pro dospělé:
PO a ST: 9 – 12 a 13 – 18 hod.
ÚT, ČT, PÁ: 9 – 12 a 13 – 17 hod.
Oddělení pro mládež:
PO, ST, ČT, PÁ: 13 – 16 hod.
MĚSTSKÉ MUZEUM Františkovy Lázně
Dlouhá 194/4, tel:354 544 307-9, [email protected]
cz, [email protected], http://web.telecom.cz/muzeum_fl
Otevírací doby: út - ne 10 – 17 hod.
Výstava: Jiří Vacek - Nostalgická krajina
Hrad Seeberg: denně 10 – 16 hod
Národní přírodní rezervace Soos: denně 10 – 16.30 hod.
VARHANNÍ KONCERTY
KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
vstupné: 330,- Kč
čt 3.11. 19.30 hod. Světoznámá duchovní hudba
pá 11.11. 19.30 hod. Když housle kouzlí a varhany zpívají
pá 18.11. 19.30 hod. Verdi, Mahler, Dvořák, Vivaldi…
Vánoční trh
Weihnachtsmarkt
19. + 20. 11. 2011
sobota / Samstag: 10.00 – 17.00 hod. / Uhr
neděle / Sonntag: 10.00 – 16.00 hod. / Uhr
Galerie Brömse, Poštovní ul.10, Františkovy Lázně / Poststr.10, Franzensbad
strana 8
Františkolázeňské listy č. 11, 2011
Františkolázeňské listy č. 11, 2011
Lázně Františkovy Lázně a. s.
INFOCENTRUM
denně 9 – 18 hod.
strana 9
František
tel. 359 604 504, 354 201 170, fax: 359 604 304, [email protected], www.frantiskovylazne.cz, Národní 16/19, 351 01 Františkovy Lázně
LISTOPAD 2011
ÚTERÝ, 1. 11.
IRSKÁ TANEČNÍ SHOW2
19:30 hod., divadlo, vstupné: 250, 240, 230,- Kč
KINO1 - Vévodkyně
19:30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 50,-Kč
Zdarma pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s.
ŽIVÁ HUDBA V BARU
KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR
20:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
STŘEDA, 2. 11.
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
KONCERTNÍ POCTA F. LISZTOVI
K DVOUSTÉMU VÝROČÍ NAROZENÍ1
Věra Rezková
19:30 hod., Císařské lázně. Vstupné: 250,-Kč
Pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč.
ČTVRTEK, 3. 11.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
NEDĚLE, 6. 11.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2
SLAVKOVSKÝ LES – LOKET, BEČOV
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360 Kč.
TANEČNÍ ODPOLEDNE - IVETA´S BAND
14:00 hod., hotel Belvedere
VÝLET NA KONCERT,
KLÁŠTERNÍ BAZILIKA WALDSASSEN2
Oratorium Paulus op. 36 F.M. Bartholdyho - sbor
klášterní basiliky
15:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 500 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 450 Kč,
pro členy Aquaforum Clubu 350 Kč
KONCERT
DÁMSKÉ KROJOVANÉ KAPELY JÁRINKY2
19:30 hod., divadlo, vstupné: 200, 190, 180 Kč
PONDĚLÍ, 7. 11.
ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
JAZZOVÝ KLUBOVÝ VEČER1
Marek Novotný trio
19:00 hod.,
hotel Pawlik – společenský sál Aquaforum Clubu
Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč.
PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ2
19:00 hod., divadlo, vstupné 80, 70, 60 Kč
BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pro členy AFC zdarma, ostatní 50,- Kč.
PÁTEK, 4. 11.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Imperial
PŘEDNÁŠKA
GRAFOLOGIE V KOSTCE ANEB
CO O NÁS ŘÍKÁ NAŠE PÍSMO1
19:30 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
Vstupné: 50,-Kč
Zdarma pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s.
ÚTERÝ, 8. 11.
VÝLET NA KONCERT,
KLÁŠTERNÍ KNIHOVNA CHEB2
Violoncellový recitál s filmovou projekcí.
19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 200,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 180,- Kč ,
pro členy Aquaforum Clubu 100,- Kč
ČTVRTEK, 10. 11.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V AQUFORUM CLUBU 14 – 18 hod.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA
SPECIFIKA LÉČBY
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
PŘEDNÁŠKA
JAK PEČOVAT O ZDRAVÍ PO LÁZEŇSKÉ PÉČI
16:00 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
HVĚZDY OPERY ZPÍVAJÍ OPERETU2
19:30 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč
PÁTEK, 11. 11.
SVATOMARTINSKÉ SETKÁNÍ
S PŘEKVAPENÍM
Svatomartinské víno, cimbál
a možná i Martin na koni
11:11 hod., Dvorana Glauberových pramenů
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Imperial - bar
ŽIVÁ HUDBA V BARU-DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
MORAVSKÝ SKLÍPEK
SE SVATOMARTINSKÝM VÍNEM1
folklorní večer – cimbál, ochutnávka vín
19:00 hod.,
hotel Pawlik – společenský sál Aquaforum Clubu
Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 100 Kč.
SOBOTA, 12. 11.
KINO - Mamma Mia
19:30 hod., Císařské Lázně
Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma.
AUTOBUSOVÝ VÝLET – KARLOVY VARY
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 350 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
ŽIVÁ HUDBA V BARU-DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
ŽIVÁ HUDBA V BARU - FLÉTNA, KLAVÍR
20:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
STŘEDA, 9. 11.
SOBOTA, 5. 11.
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270 Kč.
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
1
MAREK NOVOTNÝ KVINTET1
Repertoár z autorských skladeb
na pomezí jazzu a vážné hudby.
19:30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 250 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč.
2
NEDĚLE, 13. 11.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2
BAYREUTH R. WAGNERA
09:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 450,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 400,- Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE - IVETA´S BAND
14:00 hod., hotel Belvedere
ŽIVÁ HUDBA V BARU - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
PONDĚLÍ, 14. 11.
SOBOTA, 19. 11.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
B. MARTINŮ VE SVĚTLE STARÝCH MISTRŮ1
Svatava Luhanová – soprán,
Jitka Navrátilová - cembalo
19:30 hod., hotel Císařské lázně
Vstupné: 250 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč.
ÚTERÝ, 15. 11.
KINO - Odcházení
19:30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 50,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
1
MUZIKÁLOVÉ MELODIE2
19:30 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU
KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR
20:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
STŘEDA, 16. 11.
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pro členy AFC zdarma, ostatní 50 Kč
ČTVRTEK, 17. 11.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
PÁTEK, 18. 11.
AUTOBUSOVÝ VÝLET
SELB, MĚSTO PORCELÁNU
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270 Kč.
2
VÝLET DO DIVADLA,
KÖNIG ALBERT THEATER - BAD ELSTER2
Muzikál My Fair Lady,
hud. divadlo Landesbühne Sachsen
18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 700,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 650,- Kč,
pro členy Aquaforum Clubu 450,- Kč
1
PŘEDVÁNOČNÍ TRHY
10:00-17:00 hod, Galerie Brömse
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy a.s. 270,- Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
NEDĚLE, 20. 11.
PŘEDVÁNOČNÍ TRHY
10:00-17:00 hod, Galerie Brömse
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – CHEBSKO
Cheb, Starý Hrozňatov, Maria Loreto, Doubrava
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360,- Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE - IVETA´S BAND
14:00 hod., hotel Belvedere
PONDĚLÍ, 21. 11.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
VEČERNÍ PROHLÍDKA MĚSTA
ZA DOPROVODU
DR. BERNHARDA VINCENTA ADLERA
19:30 hod., sraz u Františkova pramene
ÚTERÝ, 22. 11.
KINO1 - Můj život v ruinách
19:30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 50 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
KOUZLO DOMOVA2
19:00 hod., divadlo, vstupné: 80, 70, 60 Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU - FLÉTNA, KLAVÍR
20:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
STŘEDA, 23. 11.
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
KONCERT OPERNÍCH ÁRÍ1
Program: G. Verdi, G. Donizetti, A. Dvořák
19:30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 250,-Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 100 Kč
ČTVRTEK, 24. 11.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA –
SPECIFIKA LÉČBY
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum
Clubu
PŘEDNÁŠKA
JAK PEČOVAT O ZDRAVÍ
PO LÁZEŇSKÉ PÉČI
16:00 hod.,
hotel Pawlik – společenský sál Aquaforum Clubu
ŽIVÁ HUDBA V BARU
ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY
AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum Clubu
STAROČESKÁ MUZIKA2
19:30 hod., divadlo, vstupné: 200, 190, 180 Kč
PÁTEK, 25. 11.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2
WALDSASSEN
středověké město s cisterciánským klášterem
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270,- Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
SOBOTA, 26. 11.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2
KARLOVY VARY
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 350,- Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 300,- Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
VÝLET NA ADVETNÍ KONCERT,
KLÁŠTERNÍ BAZILIKA WALDSASSEN22
Die Regensburger Domspatzen,
chlapecký sbor
Katedrály sv. Petra v Řezně
14:30 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 450 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 400 Kč,
pro členy Aquaforum Clubu 200 Kč
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod.,
hotel Pawlik – Spol. sál Aquaforum Clubu
pokračování na další straně
- Pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné, příp. vstupné zdarma na základě předložení lázeňské nebo hotelové karty.
Prosíme Vás o rezervaci. Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.
2
- Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.
strana 10
Františkolázeňské listy č. 11, 2011
NEDĚLE, 27. 11.
ÚTERÝ, 29. 11.
AUTOBUSOVÝ VÝLET – BAYREUTH R. WAGNERA
09:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 450 Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 400 Kč
KONCERT – VÁCLAV HUDEČEK2
19:30 hod., divadlo, vstupné: 210, 200, 190 Kč
2
ADVETNÍ KONCERT ZUŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ2
10:00 hod., divadlo, vstupné: 50,- Kč
KINO1 - Čertova nevěsta, pohádka Zdeňka Trošky
19:30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 50,-Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
I.ADVETNÍ SETKÁNÍ PŘED INFOCENTREM FRANTIŠEK
Vánoční koledy, dětský soubor Rozmarýnek
15:00 hod., Infocentrum František
ŽIVÁ HUDBA V BARU - KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR
20:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
PONDĚLÍ, 28. 11.
ODPOLEDNE S HARFOU
14:00 hod., hotel Savoy
I.SLAVNOSTNÍ ADVETNÍ KONCERT „ Z NEBE POSEL VYCHÁZÍ“1
Q VOX jedinečný mužský vokální kvartet
19:30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 250,-Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 100 Kč
STŘEDA, 30. 11.
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pro členy AFC zdarma, ostatní 50,- Kč
PÁTEK, 11. 11.
SVATOMARTINSKÉ SETKÁNÍ
Ochutnávka Svatomartinského vína
11:11 hod., Dvorana Glauberových pramenů
50% sleva pro členy Aquaforum Clubu na lahev 0,75 l
Svatomartinského vína
PROGRAM VIP AQUAFORUM CLUBU
Lázně Františkovy Lázně a.s.
LISTOPAD 2011
ÚTERÝ, 1. 11.
SETKÁNÍ ČLENŮ AQUAFORUM CLUBU
15:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pouze pro členy
IRSKÁ TANEČNÍ SHOW
19:30 hod., Divadlo B. N.
Vstupenky pro zlaté členy
k vyzvednutí zdarma v Aquaforum Clubu
ČTVRTEK, 3. 11.
BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pro členy AFC zdarma, ostatní 50,- Kč.
NEDĚLE, 6. 11.
VÝLET NA KONCERT, KLÁŠTERNÍ BAZILIKA WALDSASSEN2
Oratorium Paulus op. 36 Felixe Mendelssohna Bartholdy
v podání sboru klášterní basiliky
15:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Akční cena pro členy Aquaforum Clubu 350,- Kč
/předprodej v Infocentru František/
ÚTERÝ, 8. 11.
SETKÁNÍ ČLENŮ AQUAFORUM CLUBU
15:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pouze pro členy
VÝLET NA KONCERT, KLÁŠTERNÍ KNIHOVNA CHEB2
Violoncellový recitál s filmovou projekcí,
Jan Škrdlík – violoncello, Šárka Besperátová - klavír
19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Akční cena pro členy Aquaforum Clubu 100,- Kč
/předprodej v Infocentru František/
ČTVRTEK, 10. 11.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V AQUFORUM CLUBU
15:00 hod. přednáška o společnosti
Lázně Františkovy Lázně a.s. a Aquaforum Clubu
17:00 hod. slosování o týdenní léčebný pobyt ve 4* hotelu
14:00 - 18:00 hod. Aquaforum Club
ÚTERÝ, 15. 11.
SETKÁNÍ ČLENŮ AQUAFORUM CLUBU
15:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pouze pro členy
STŘEDA, 16. 11.
BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pro členy AFC zdarma, ostatní 50,- Kč
PÁTEK, 18. 11.
VÝLET DO DIVADLA,
KÖNIG ALBERT THEATER - BAD ELSTER2
Muzikál My Fair Lady v provedení hudebního divadla
Landesbühne Sachsen
18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní
Akční cena pro členy Aquaforum Clubu 450,- Kč
/předprodej v Infocentru František/
ÚTERÝ, 22. 11.
SETKÁNÍ ČLENŮ AQUAFORUM CLUBU
15:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pouze pro členy
ČVRTEK, 24. 11.
PROHLÍDKA MĚSTSKÉHO MUZEA
ve Františkových Lázních s průvodcem
15:00 hod., sraz v Aquaforum Clubu
Pouze pro členy
SOBOTA, 26. 11.
VÝLET NA ADVETNÍ KONCERT,
KLÁŠTERNÍ BAZILIKA WALDSASSEN2
Die Regensburger Domspatzen, chlapecký sbor
Katedrály sv. Petra v Řezně
14:30 hod., odjezd od Luisiných lázní
Akční cena pro členy Aquaforum Clubu 200,- Kč
/předprodej v Infocentru František/
ÚTERÝ, 29. 11.
SETKÁNÍ ČLENŮ AQUAFORUM CLUBU
15:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pouze pro členy
STŘEDA, 30. 11.
BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pro členy AFC zdarma, ostatní 50,- Kč
strana 4
Lázně Františkovy Lázně a. s.
Jsme tu pro Vás!
Přijeďte, odpočiňte si a nechte se hýčkat...
Lázně Františkovy Lázně a.s.
Lázně Františkovy Lázně a. s.
strana 1
Lázně Františkovy lázně a. s. © 2011
Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázně
KOLENA
INFOCENTRUM
Artróza a cvičení k udržení
a zlepšení hybnosti
kolenního kloubu
František
Národní tř. 16/19, 351 01 Františkovy Lázně
denně 9 – 18 hod.
tel. 359 604 504, 354 201 170, fax 359 604 304
[email protected], www.frantiskovylazne.cz
POBYTY:
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA
indikace:
nemoci srdce a oběhového ústrojí,
nemoci pohybového ústrojí, nemoci gynekologické
včetně neplodnosti, následná onkologická péče
WELLNESS:
Relax, Beauty, Active, Víkend, Vital, Romantik
Golfové pobyty, Vánoční a silvestrovské pobyty,
Hotelové ubytování, Semináře, kongresy, Oslavy...
HOTELY:
IMPERIAL **** TŘI LILIE ****
PAWLIK **** – Isis ***
SAVOY **** – Metropol ***
+GOETHE *** – Máj **, Otava **
BELVEDERE *** - Royal ***, Lužnice **
DR. ADLER *** - Radbuza ***, Tři růže **
Bc.Šimon Božík, Věra Příplatová DiS.
Artróza je chronické degenerativní onemocnění způsobené
ztrátou chrupavky její nedostatečnou obnovou či vysycháním.
Artróza má celou škálu příznaků – bolest, pohybová ztuhlost,
otok kloubu, omezení funkce kloubu, deformace a zhrubění
kloubu.
KOLENNÍ KLOUB
Koleno je důležitý kloub
v lidském těle, který je vystaven
velké zátěži. Velké zatížení může
často skončit i úrazem a právě
kolenní kloub, jako jeden z prvních, podléhá degenerativním
artrotickým změnám.
CVIKY:
Cvik č.1
1.fáze - poloha v leže na zádech, dolní končetina, která
necvičí, je volně pokrčená. Cvičící dolní končetina je natažená
a pod patou owerball.
2.fáze - rolujeme owerball směrem k pánvi a zase zpět do
natažení. Dbáme na udržení osy končetiny - kyčelní kloub,
koleno a kotník.
AQUAFORUM – Svět vody a relaxace, FITFORUM
LUISINY LÁZNĚ, CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ,
SLATINNÉ LÁZNĚ, UHLIČITÉ LÁZNĚ PLYNOVÉ
AQUAFORUM CLUB
Ul. .5.května 15, 351 01 Františkovy Lázně
Tel. 354 206 570 [email protected]
Cvik č.2
1.fáze - poloha na zádech, obě dolní končetiny jsou pokrčeny.
Chodidlo cvičící dolní končetiny na owerballu.
2.fáze - tlačíme s výdechem chodidlo proti owerbalu směrem
dolů, s nádechem uvolníme.
TĚŠÍME SE na vaši návštěvu!
Vaše Lázně Františkovy Lázně akciová společnost
INFOCENTRUM
František
Foto: V. Izák
strana 2
Lázně Františkovy Lázně a. s.
Cvik č.3
1.fáze - poloha na zádech, necvičící dolní končetina pokrčená.
Druhá dolní končetina je natažená a patou na owerballu.
2.fáze - tlačíme koleno s výdechem do maximálního propnutí,
s nádechem uvolníme.
Cvik č.4
1.fáze - poloha na zádech, necvičící dolní končetina pokrčená. Opačná dolní končetina je volně položená a pod kolenem
owerball.
2.fáze - tlačíme koleno s výdechem proti owerbalu, současně
propínáme koleno a přitahujeme špičku. Nádech uvolnění.
Cvik č.5
1.fáze - poloha na zádech, obě dolní končetiny natažené,
owerball mezi kotníky.
2.fáze - s výdechem zatlačíme obě dolní končetiny proti
owerballu a s nádechem uvolníme. Současně zpevníme břicho
a tlačíme bederní část páteře k podložce.
Lázně Františkovy Lázně akciová společnost
Lázně Františkovy Lázně a. s.
strana 3
Cvik č.6
1.fáze - poloha na zádech, obě dolní končetiny pokrčené,
owerball mezi koleny.
2.fáze - současně lehce zatlačíme kolena proti balónu
a zvedneme pánev. Vše s výdechem, s nádechem relaxace. Neprohýbáme se v bedrech.
Cvik č.7
1.fáze - poloha jako u cviku č. 6
2.fáze - zvedneme pánev a s výdechem propneme jedno
koleno, s nádechem vrátíme do pokrčení. Pomalu střídáme
nohy. Bedra držíme stále rovně, bez prohnutí.
Cvik č.8
1.fáze - poloha jako u cviku č. 6
2.fáze - otáčíme kolena na jednu a druhou stranu, rotaci
provádíme pomalu s výdechem, nádech, zpět.
Cvik č.9
1.fáze - poloha na břiše, cvičící dolní končetina je pokrčená.
Za kotník máme zaháknutý ručník, který držíme stejnostranou
rukou a hlava je otočená na stejnou stranu.
2.fáze - rukou (za pomoci ručníku) pokrčíme koleno minimálně do 90°, kotníkem zatlačíme mírně proti ručníku, několik
vteřin podržíme v napětí a volně dýcháme. S výdechem uvolníme
nohu a pomocí ručníku přitáhneme do většího pokrčení.
SVĚT VODY A RELAXACE
otevřeno denně 9 – 21 hod.
tel. 354 206 500, www.aquaforum.info,
www.frantiskovylazne.cz
bazény plavecký, rekreační a pro děti, jeskyně,
přelivová váza, vodní trysky, tobogán,
venkovní vyhřívané bazény, obchod...
✾
✾
✾
AQUAFORUM - FITNES A WELLNESS CENTRUM
tel. 354 20 65 75, www.fitforum.cz
otevřeno denně 8 – 21 hod.
Lázně Františkovy Lázně a.s.
KRYOTERAPIE
LÉČBA CHLADEM až do -150°C
1 – 3 min. kryoterapie, 10 – 15 min. rehabilitačního cvičení
KRYOCENTRUM Císařské lázně
po – ne: 7 – 14 hod.
Info: Spa recepce Luisiny lázně
po – so 7 – 15 hod., tel. 354 201 515-16, 739 489 845
Františkolázeňské listy č. 11, 2011
strana 13
Lázně Františkovy lázně a. s. © 2011
ARTRÓZA - KOLENA
Bc.Šimon Božík
Chrupavka při pohybu zajišťuje hladký pohyb kloubů a tlumí veškeré nárazy. Základ tkáně chrupavky tvoří kyselina hyaluronaná, na
níž se vážou proteiny a chondroitinsulfát. Společně tvoří pórovitou
hmotu schopnou absorbovat tekutinu. Při zatížení kloubu je tato
tekutina vytlačena, čímž dojde k utlumení rázu (nárazu). Po odlehčení
jí chrupavka opět nasaje společně s látkami mezikloubního mazu.
Artróza je chronické degenerativní onemocnění způsobené ztrátou
chrupavky její nedostatečnou obnovou či vysycháním. Artróza je
povětšinou spojována s procesem stárnutí, což však, podle posledních studií, není hlavní příčinou jejího vzniku. Vyšší věk sice ovlivňuje
schopnost obnovy chrupavky, ale podstatnou úlohu hraje spousta
dalších faktorů. Mezi ně jsou uváděny nadváha, dědičné dispozice,
nadměrné zatěžování sportem nebo namáhavou prací. Vliv mají
i některé endokrinní choroby, např. cukrovka či porucha štítné
žlázy. K narušení správné funkce může přispět i úraz a nedostatek
adekvátního pohybu.
Artróza může postihnout jakýkoliv kloub. Nejčastěji se jedná o velké
nosné klouby, ploténky páteře a malé klouby rukou. Dle lokalizace
se poté mluví o gonartróze u kolena, koxartróze u kyčle, omartróze
u ramene, risartróze u kloubů ruky a spondylartróze u páteře. Přesný
mechanismus vzniku se stále nepodařilo odhalit, ale u jednotlivých
kloubů hrají svoji úlohu již zmíněné faktory. Zatímco u kolen má
podstatnější vliv nadváha, přetěžování, u kloubů rukou mluvíme
spíše o genetických vlivech.
Artróza se rozvijí velice pomalu několik let až desítek let. Začíná
se projevovat změnami v metabolismu chrupavky, což narušuje její
stavbu a dochází ke ztrátě pevnosti a pružnosti. Na jejím povrchu
se začnou objevovat drobné trhlinky, chrupavka se nerovnoměrně
ztenčuje. První potíže se dostaví až ve chvíli, kdy již není plně schopna
plnit svoji funkci, což vyvolá zvýšenou zátěž okolních tkání. Kost, ve
snaze stabilizovat kloub, začne měnit svoji strukturu, na okrajích
se tvoří výrůstky – osteofyty. Ty však omezují i pohyblivost kloubu
a v pozdější fázi ho mohou deformovat. Typická bolest není způsobena poškozením samotné chrupavky, nýbrž drážděním okolní
tkáně osteofyty.
Jaké jsou příznaky artrózy?
Artróza má celou škálu příznaků, důležité je stadium, ve kterém se
nachází, nebo případné komplikace (záněty apod.)
*Bolest. Bolest kloubů při zvýšené zátěži či pohybu je pro artrózu
typická. Je to jeden z prvních příznaků. Se zhoršením artrózy se
zvyšuje i bolestivost. Bolest se nejvíc projevuje při postižení měkkých
tkání v okolí kloubu.
*Pohybová ztuhlost. Při vstávání z postele, křesla či při změně
polohy těla má pacient pocit, že je ztuhlý, musí se pomalu a obtížně
dostat zpět do plné pohyblivosti.
*Otok kloubu. Dochází k němu při městnání tekutiny (výpotku)
v kloubu. Bývá to průvodním jevem zánětlivé komplikace.
*Omezení funkce kloubu. Jde zejména o jeho pohyb. Se zhoršením
nemoci může dojít i k neschopnosti kloubu se potřebným způsobem
hýbat.
*Deformace a zhrubění kloubu. Je to známka pokročilého stádia
artrózy. Kloub na první pohled nápadně vystupuje, je deformovaný.
KOLENNÍ KLOUB
Kolenní kloub je kloub složený. Spojuje stehenní kost, holenní
kost a největší sezamskou kost těla čéšku. S horní částí holenní kosti
komunikuje svou hlavičkou ještě kost lýtková, která také ovlivňuje
situaci v oblasti kolenního kloubu.
Kolenní kloub se skládá v horní části z kloubní plochy stehenní
kosti (femuru), která ve formě dvou výběžků (kondylů) působí jako
dvojitá hlavice kloubu, ve spodní části pak z kloubní plochy holenní
kosti (lat. tibia), která tvoří mělkou dvojitou kloubní jamku. Tvar
a stabilita kloubní jamky je doplněna dvěma postranními poloměsíčitými chrupavčitými útvary - menisky (vnitřním - mediálním
a vnějším - laterálním).
V přední části kolenního kloubu se nachází čéška (patella). Jedná
se o sezamskou kost vzniklou osifikací části šlachy čtyřhlavého stehenního svalu.
Obrázek – koleno popis
Femur – stehenní kost
Tibia – holenní kost
Fibula – lýtková kost
Patella – čéška
Patellar tendon – patelární vaz
Kloub je dále stabilizován vazivovým aparátem:
*Zkřížené vazy - přední zkřížený
vaz a zadní zkřížený vaz
*Vazy kloubního pouzdra - především postranními kolenními
vazy a šlachou čtyřhlavého stehenního svalu v přední části.
Další stabilizaci poskytují šlachy okolních svalů a jejich napětí.
Uvnitř kloubního pouzdra je synoviální tekutina, která snižuje tření
při pohybu v kloubu a umožňuje transport živin k chrupavčitým strukturám uvnitř. Výchlipky kloubního pouzdra do okolí tvoří takzvané
burzy, které v místech tlaku či tření působí jako ochrana proti mechanickému namáhání.
Koleno je důležitý kloub v lidském těle, který
je vystaven velké
zátěži. Velké zatížení může často
skončit i úrazem
a právě kolenní
kloub jako jeden
z prvních podléhá
degenerativním
artrotickým změnám.
Jednou z možností, jak snížit
bolestivost kolenního kloubu a zachovat co nejdéle
jeho pohyblivost,
je speciální cvičení.
strana 14
Františkolázeňské listy č. 11, 2011
ASTROPŘEDPOVĚĎ NA ŘÍJEN
(zpracováno podle astrologa M. Gelnara)
BERANI – 21.3. – 20.4. - Opět na Vás dolehlo lenošení, ale to Vám
nepomůže při řešení problémů. Postavte se k nim čelem. Bude se
Vám dařit.
BÝCI 21.4. – 20.5. - Nastal čas myslet na budoucnost. V klidu si
dokončete úkoly, které před Vámi stojí a můžete začít s plánováním
budoucnosti.
BLÍŽENCI 21.5. – 21.6. - Jste mistry v dávání malých milých dárků,
jen Vám nějak na ně nevybyl čas. Teď je doba, kdy můžete vše napravit
a potěšit své blízké.
RACI 22.6. – 22.7. - Po trochu bouřlivém létě a začátku podzimu
nastal čas zklidnit situaci. Zapomeňte na chvíli na zdravou výživu
a s chutí si dopřejte to, na co máte chuť.
LVI 23.7. – 23.8. - Intuice Vám radí, abyste nebrali příliš vážně drobné
nepříjemnosti. Věřte, že je to pravda a prospěje Vám, když se na své
city spolehnete.
PANNY 24.8. – 23.9. - Vracet se k uzavřené záležitosti je nepříjemné,
ale nutné. Pečlivě si plánujte svůj čas pracovní i odpočinkový, vyhnete
se tak stresu.
VÁHY 24.9. – 23.10. - Běžné problémy zvládnete, ale pamatujte, že
je důležité i to, jak vypadáte. Více péče o sebe sama Vám neuškodí
a okolí změny přivítá.
ŠTÍŘI 24.10. – 22.11. - Jste v pohodě, zvládáte vše bez zbytečného
rozčilování, stresu a hádek. Bez výčitek svědomí můžete ustoupit jiným
názorům, bude Vám to jen k dobru.
STŘELCI 23.11. – 21.12. - ste trochu unavení a máte chuť lenošit
a přejídat se. Ovládněte se, později byste toho litovali. Neškodí zajít si
na preventivní zdravotní prohlídku.
KOZOROZI 22.12. – 20.1. - V komunikaci s lidmi jste ve výborné
formě. Klidně toho využijte a podaří se Vám přesvědčit je i o tom,
v co jste již nedoufali.
VODNÁŘI 21.1. – 19.2. - Ani nadšení by Vás nemělo povzbudit ke
zbytečnému plýtvání s penězi. Buďte opatrní, neskromnost by se
mohla obrátit proti Vám.
RYBY 20.2. – 20.3. - Vše se v dobré obrací a Vy můžete situace využít.
Na co sáhnete, to se Vám bude dařit. Nezapomínejte na své blízké
a na odpočinek.
Radost Martina je hus a džbán vína
praví stará pranostika. Do husy patří ještě nádivka a na jednu
zajímavou Vám dám tip. Potřebujeme na ni: 400 g jablek, 3 cibule,
100 g másla, 3 vajíčka, husí drůbky (300 – 400g), 100g sušených
švestek, 100g vlašských ořechů, 3 rohlíky, 1 dcl smetany, sůl, muškátový oříšek, tymián.
Nadrobno nakrájená jablka bez jádřinců a jemně pokrájenou cibuli
opečeme na polovině množství másla. Druhou polovinu utřeme se
třemi žloutky, osolíme, okořeníme muškátovým oříškem. Přidáme
nakrájené drůbky, švestky, tymián, nadrobno nasekané ořechy
a zahustíme natrhanými rohlíky, které jsme zvlhčili smetanou. Promícháním vytvoříme směs. Při přípravě nádivky použijeme všechny
suroviny z receptu. Jen tak docílíme její jemné chuti. Nádivku můžeme připravit dvojím způsobem. Buď ji vložíme dovnitř husy, nebo ji
pečeme odděleně s husou na pekáči.
Na pečení martinské husy nelitujme času. Budeme ji péci nejméně
3 hodiny.
Dobrou chuť Vám přeje Jarmila Lednová
Pro Vaše potěšení - české přísloví
Download

Listopad 2011 - Lázně Františkovy Lázně as