01
Prvácké číslo
Speciál
2013
Rady od těch nejpovolanějších
Co se budete učit?
Co na vás čeká v kampusu?
Prvákoviny
Jak přežít v Brně?
Časopis Medik ONLINE je vydáván Spolkem mediků v Brně
Prvácké číslo
V
NÍK
Milé kolegyňky, milí kolegáčci,
jste to Vy, kteří už od mateřské školky máte doma sadu hraček pro
malého doktora? Vaše druhá přečtená kniha hned po Slabikáři byl
Domácí lékař? Hned jak jste se naučili psát, vyplňujete recepty a seriály
neznáte jiné než Grey´s Anatomy nebo Nemocnice na kraji města?
Medik ONLINE
02 Úvodník
03 Úvodník děkana LF MU
04 Co se budete učit?
07 Pár úvodních slov k anatomii
07 Anatomie
09 Kampus
10 Koleje a menzy
10 Čo je to KUK?
11 Prvákoviny
12 Spolek mediků
14 IFMSA CZ
16 Pohľad prváka
17 Pohled absolventky
18 IS nie je žložitý...
19 Drobnosti na závěr
Medik ONLINE Prvácké číslo 2013
1. vydání, 2013 náklad 400 výtisků
[email protected]
Grafické zpracování: Martin J. Arbet
Spolek mediků LF MU
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity
Komenského náměstí 2, 602 00 Brno
Telefon: +420 549 491 398
[email protected]
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
2
Emailové adresy:
prezidentka:
[email protected]
viceprezidentka pro vnější vztahy (VPE):
[email protected]
viceprezidentka pro vnitřní vztahy (VPI):
[email protected]
hospodář:
[email protected]
Ordinační hodiny:
Upřesníme na facebooku Spolku
mediků LF MUpo začátku podzimního
semestru. Děkujeme za pochopení.
Nedávno jste úspěšně zdolali
přijímací zkoušky a dnešním
zápisem se stali studenty Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity.
Už se těšíte na hodiny anatomie,
první klinické zkušenosti a
zachráněné životy? Vše má ale
svůj čas a do doby, než dostanete
do rukou zodpovědnost za zdraví
pacientů, Vás čeká nelehkých pár
úkolů. Pojďme ale všechno vzít
popořadě.
Začátky nejsou jednoduché
nikde, natož v medicíně, v oboru,
který je nevyzpytatelný, těžký a
krásný zároveň. Číslo časopisu
Medik ONLINE, které právě
otvíráte, je připraveno pro Váš
lehčí vzlet. Najdete v něm rady od
nejpovolanějších. Své studium si
ale budete muset procházet sami
za sebe. Tím, že je medicína o
spoustě znalostí Vás straší určitě
kde kdo. Každý má jiný způsob
hltání kvant informací a taky
si svůj způsob života na LF MU
nějakou dobu hledá. Některým z
Vás půjde hnedka všechno skoro
samo, jiní se zase budou trápit,
než si dají dohromady, co a jak
třeba zorganizovat.
Za sebe si myslím, že klíčem k
úspěšnému studiu medicíny
není jen schopnost nastudovat
co největší kvantum materiálů.
Velmi důležité jsou také trpělivost
a hlavně zdravá důvěra v sebe
sama a v úspěšné ukončení
školy. V průběhu studentských
let se Vám podaří klopýtnout
mnohokrát, je už ale na Vás,
jak budete schopni zvednout
se, oklepat a jít dál. Věřte mi,
že zkušenost s prací ve stresu
je pro lékaře v jeho povolání
nezbytností.
Proto
bojujte,
dozajista znáte rčení, které říká,
že prohrát bitvu neznamená
prohrát válku.
Na své trable určitě ale nebudete
sami. Můžete se kdykoliv obrátit
na svoje starší kolegy, studentské
poradce, senátory, aktivní členy
Spolku mediků nebo na konkrétní
učitele. Věřím, že k Vám budou v
rámci svých možností vstřícní.
Lékařská fakulta samozřejmě
není jen o starostech, byť
musím přiznat, že chvil volna je
zvláště v prvních ročnících spíše
poskrovnu. Nicméně užívání si
těchto chvil je o to více intenzivní.
Závěrem bych Vám ráda za sebe
i Spolek mediků LF MU popřála
hodně štěstí a sil do studia
medicíny. Také Vám přeji, abyste
nalezli během studia obor, který
Vás nadchne natolik, že mu
zasvětíte zbytek svého života.
Kateřina Jedličková
prezidentka Spolku mediků
Úvodník děkana LF MU
Milí noví studenti!
Předně bych Vás chtěl na naší krásné Lékařské fakultě co nejsrdečněji přivítat a
zdůraznit, že si myslím, že jste si nemohli vybrat lépe. Brno je krásné město, ani
moc malé, ani moc velké, s mnoha vysokými školami a s mnoha tisíci studenty, kteří
s Vámi budou sdílet společný osud, vsakování nových informací do hlav a nabývání
nových dovedností. Lékařská fakulta nyní sídlí v nejmodernějším univerzitním
kampusu a má také k dispozici mnoho klinických pracovišť, převážně s excelentním
vybavením a s excelentními odborníky.
Čeká Vás mnoho nelehkých let. Ale krásných.
Trošku Vám závidím a hned bych s Vámi měnil. Co
považuji za důležité, využijte tento čas maximálně!
Již nikdy v životě asi nebudete mít tolik času
pracovat jen na sobě, investovat do sebe. A věřte
mi, to je vynikající investice, dobře ochráněná před
dopady kdovíjakých krizí. Naši pedagogové udělají
vše, aby Vám předali svoje znalosti a zkušenosti. Od
Vás ale očekávají kreativní kooperaci. Je to trošku
podobné, jako v umění nebo sportu. Výkony aktérů
jsou také ovlivněny publikem. Takže Váš aktivní
přístup k výuce bude jistě mít pozitivní odezvu. A
v případě jakýchkoliv zásadních problémů, které by
se Vám mohly zdát neřešitelné, jsme připraveni se
Vám věnovat a pomoci je řešit.
První předměty Vás naučí základním poznatkům
o struktuře a fungování lidského těla. Potom se
postupně budete přesouvat na předměty, kde
již více bude v centru pacient. Mnohé obory mají
dnes obrovské kvantum velmi, velmi detailních
informací, ale Vy budete moci ve standardní
výuce poznat jen něco. Pro aktivnější jsou zde
další doplňkové předměty, nebo třeba studentská
odborná vědecká činnost. Spousta informací, které
jsou studentům během jejich pobytu na lékařské
fakultě předkládány, také časem zastará.
Dále je potřeba v dnešním digitalizovaném světě
plném různých informačních zdrojů zdůraznit, že
informací a informačních kanálů je hodně a spíše je
potřeba hledět na jejich kvalitu.
Opakovaně mladým lékařům zdůrazňuji, že to
hlavní, co by měli akcentovat, je umět s informacemi
pracovat. Dávat si věci do souvislostí, všímat si toho,
co je neobvyklé, co „nesedí do nějakých škatulek“.
A když si něčím nejsou jisti, tak si informace v
kvalitním zdroji vyhledat. A na tento přístup k
informacím nám mnohdy nezbývá ve vlastní výuce
již tolik času.
Přitom tento aspekt je mimořádně důležitý a
umožní nám vychovat lidi, kteří budou schopni si
zabezpečit další sebevzdělávání a kreativní přístup
k řešení problémů po celý další profesionální život.
Studium na lékařské fakultě, které je velmi náročné,
neznamená jistě ale jen kontinuální studium. Jistě
Vám naše univerzita může poskytnout prostor i pro
jiné aktivity a nakonec, také sami se určitě dokážete
dobře zabavit. Doplnit síly a energii je nutné již
proto, abyste mohli o to intenzivněji pokračovat v
další práci.
Věřím, že se Vám bude na naší lékařské fakultě
líbit. A že se nám podaří přispět k tomu, aby z Vás
jednou byli vzdělaní lékaři s lidským přístupem k
nemocným. Nebo třeba také vědci či vysokoškolští
učitelé.
Váš
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
3
Co se budete učit?
Když se poprvé podíváte do svého rozvrhu, nejspíše se nejdřív začnete šklebit nad tím, že musíte ráno
brzo vstávat. Zaujme vás spousta volného času a přestávek, možná vyučování až do pozdních odpoledních
hodin. V zápětí zjistíte, že polovině všech těch různých zkratek ve čtverečkách nerozumíte a hlavně, že
nevíte, co od jednotlivých předmětů čekat. Na následujících stránkách se vám pokusíme trochu objasnit
jednak rozdíly mezi formou studia na střední a vysoké škole a pak se spolu koukneme na náplň výuky.
(a nikde jinde) zmiňována fakta nezbytná ke zkoušce
a často jsou dokonce zábavné a budete se na ně
těšit. Časem každý pozná, ze kterých přednášek
si něco odnáší a naopak u kterých do pěti minut
sladce usne a akorát si poslintá tričko.
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
4
Index
Lékařská fakulta jako jediná na Masarykově
univerzitě ještě používá indexy. Někdo je rád,
protože je skvělý pocit, když profesor u zkoušky
řekne tu kouzelnou větu: „Dejte mi index,“ někdo
nechápavě vrtí hlavou, protože je podle něj
zbytečné s sebou tahat další kus papíru. Ale obecně
vzato, nikomu neubližují. Oficiálně jsou používány,
aby měli studenti okamžitě po vykonání zkoušky
potvrzení o známce, kterou získali, aby pak v
případě, že by na IS byla omylem zadána špatně,
mohli relativně jednoduše zjednat nápravu. Protože
poprvé je občas problém s tím, jak se indexy
mají vyplňovat, přikládáme vám fotku. Všechny
potřebné údaje najdete v ISu. Jména vyučujících
nejsou povinná, stejně předmět často vyučuje více
lidí - a v případě některých pánů (a dam) profesorů
a docentů by se vám do té kolonky ani nevešly tituly.
Předměty druhého semestru se zapisují do indexu
samostatně, i když jsou pokračováním předmětů z
prvního semestru (Anatomie II - cvičení).
Přednášky
Jádro výuky většiny předmětů tvoří přednášky.
Probíhají tak, že učitel přijde do více či méně
zaplněné přednáškárny, zhasne světla a jednu nebo
dvě hodiny přednáší o nějakém předem daném
tématu. PowerPointové prezentace bývají ke stažení
na ISu. Pro mnohé z vás bude asi nejdůležitější
fakt, že účast na přednáškách není povinná. To ale
neznamená, že by byly zbytečné, mnohdy jsou tam
Semináře
Pod pojmem seminář si většina čerstvých
vysokoškoláků nepředstaví zhola nic. Přitom je
to zjednodušeně řečeno totéž co běžná hodina
na střední škole. Na semináři se procvičuje učivo
z přednášek. Většinou se jej účastní dvě studijní
skupiny (cca 40 lidí) a vede jej jeden z asistentů. Další
detaily se liší podle předmětů – v chemii se jede
podle otázek a příkladů ve speciálních skriptech, v
anatomii se pak spíše prohlížejí preparáty. V každém
případě se na semináře vyplatí chodit připravený,
protože jinak z nich nebudete nic mít (a pokud
dostanete přísného učitele, tak vás klidně vyrazí a
musíte si hodinu nahradit s jinou skupinou).
Praktika
Cvičení neboli praktika jsou, jak už název napovídá,
určena k praktickému procvičení dovedností
spojených s daným předmětem. V chemii tedy
budete provádět reakce nějak spjaté s tím, co zrovna
probíráte, v biologii budete kultivovat bakterie a
mikroskopovat a ve fyzice budete měřit všechno od
radioaktivity po svou fyzickou kondici.
Ve zbytku článku vás čeká popis všech předmětů
prvního
semestru
Všeobecného
lékařství.
Neuvádíme u nich ani sylaby, ani nároky na
prezenci, to si všechno můžete najít v ISu. Anatomii
je věnován samostatný článek hned za tímto. Na
závěr malá poznámka: vyučovací hodina má na VŠ
50 minut. Tříhodinové cvičení tedy má dvě a půl
hodiny atd.
Biologie
V prvním semestru vás každý týden čekají
jednohodinové přednášky a tříhodinová cvičení,
každý druhý týden pak dvouhodinové semináře.
Podzimní semestr strávíte studiem buňky a jarní
pak genetikou. Zkouška z biologie se skládá až
ve druhém semestru formou testu. Zvláštností
biologie je to, že zkouška je založena z velké většiny
na přednáškách a cvičeních a je dost nevýhodné
učit se z knih, ačkoliv jsou uváděny jako doporučený
studijní materiál. Proto se přednášky vyplatí
navštěvovat nebo alespoň někoho ze skupiny tímto
úkolem pověřit a pak mu ukrást poznámky. Cvičení
jsou povinná, odehrávají se v pavilonu biologického
ústavu v Kampusu. Na každé z nich si musíte donést
vytištěný protokol z ISu (který byste si v ideálním
případě měli doma přečíst, ať víte, o čem se
mluví). První půlrok se bude většinou pracovat s
mikroskopy a vyrábět vlastní preparáty, na jaře pak
v genetice budete spíše počítat příklady a pracovat
skupinově v molekulárně biologické laboratoři.
V rámci cvičení se píšou za semestr 2 testy, které
je nutno napsat na 14 bodů z 20. Semináře jsou v
případě biologie prakticky druhé přednášky, které
jsou ovšem zaměřené spíše na metody výzkumu, a
protože jsou takřka ve večerních hodinách, hezky se
na nich usíná.
Biofyzika
Biofyzika je jeden ze dvou předmětů, které jsou v
prvním semestru zakončeny zkouškou. Čekají vás
hned dvě přednášky týdně, jedna dvouhodinová
a jedna kratší, jednohodinová. Přednáší většinou
přednosta Biofyzikálního ústavu – prof. Mornstein.
Přednášky je dobré navštěvovat, protože jsou jednak
zajímavé a jednak z nich vycházejí některé otázky
v písemné části zkoušky. Kromě přednášek se s
biofyzikou budete setkávat i praktičtěji, a to ve hned
čtyřhodinových cvičeních. Odehrávají se v učebnách
biofyzikálního ústavu v Kampusu a jejich náplní jsou
měření všemožných veličin, které mají co dočinění
s medicínou. Polovina cvičení je praktická, polovina
teoretická a 3 týdny jsou věnovány bioinformatice.
Trvá se zde na nošení návleků nebo přezůvek.
Zkouška z biofyziky se skládá z připouštěcího
testu a ústního přezkoušení. Nepatří rozhodně k
nejlehčím, zvláště na nedávno zavedeném testu
loni vypadlo dost lidí a spousta z nich pak opakovala
zkoušku v letním zkouškovém. Pokud ale studiu
věnujete aspoň dva týdny a nezazmatkujete při
kroužkování správných odpovědí, neměli byste
mít větší problémy. V ústní části se už hlavně
zkouší schopnost logického uvažování a rozhodně
se vás nikdo nebude snažit potopit. Co se týče
studijní literatury – jednoznačnou volbou je zelená
učebnice profesorů Mornsteina a Hrazdiry. Bohužel
je poměrně drahá, takže zkuste sledovat Vývěsku
na ISu nebo si počkejte na Burzu skript, kde budou
určitě nějaké nabídky na výhodnou koupi.
Latina
Základy latinské a řecké lékařské terminologie
budete studovat celý první ročník. Pokud máte
základy z gymnázia, jste ve výhodě, ale i bez
předchozího setkání s latinou tento předmět
nebývá problémem. Latinu sice máte zapsanou
jako dva předměty – seminář a cvičení – ale to je
pouze z administrativních důvodů a výuka probíhá
jednou týdně dvě hodiny a to v kampusu v budově
A11. Studijní literatura spočívá prakticky jen na
skriptech, také je k dispozici dost bohatý e-learning,
včetně drilování slovíček a extra kapitol ke studiu. Z
latiny se píšou v průběhu semestru dva testy, jeden
spíše informativní a ten druhý pak zápočtový. Ve
druhém semestru vás z latiny čeká zkouška složená
z písemné a ústní části.
Lékařská chemie
Lékařská
chemie
je
vlastně
rozšířením
středoškolského učiva s ohledem na potřeby
mediků a má prváky připravit na následné studium
biochemie ve druhém a čtvrtém semestru. Výuka
probíhá formou přednášek, seminářů i cvičení.
Přednáškové prezentace jsou obecně velmi
kvalitní a u zkoušky i průběžných testů určitě ve
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
5
velké míře pomůžou. V seminářích se sejdou dva
kruhy a učitel je pak provede kapitolou, která je v
plánu. Přísnější zkouší a vyhazují z hodiny ty, kteří
se nenaučili, ale naštěstí jsou většinou trpěliví a
snaží se problematické učivo vysvětlit. Ve cvičeních,
která se konají každý druhý týden, si pak vyzkoušíte
všemožné pokusy, které souvisí s probíranou látkou.
Budete samozřejmě potřebovat bílý plášť. Cvičení
i semináře se odehrávají v kampusu, Biochemický
ústav najdete u knihovny. Studijní literaturu zde
představují dvoudílná skripta „Lékařská chemie“
a pak zvláštní skripta do seminářů, materiály na
praktika se tisknou z ISu. Lékařská chemie je druhý
předmět, z něhož budete v prvním semestru skládat
zkoušku. Je písemná – první, testová část, se píše
na počítačích a druhá část, kde odpovídáte slovně a
kreslíte vzorce, se píše na papír. Zkouška rozhodně
nepatří mezi nejlehčí, ale pokud se budete průběžně
učit na semináře, žádný horor to nebude.
Angličtina
Výuka Angličtiny trvá rok a zapsat si ji můžete v
prvním, třetím nebo v pátém semestru (nejlepší
je absolvovat ji hned v prváku, pak už na to moc
nebude čas). Abyste to však mohli udělat, je třeba
úspěšně napsat test na ISu. V tomto předmětu
se totiž důraz klade na rozšíření slovní zásoby o
lidském těle a předpokládá se znalost gramatiky na
úrovni B2, což cca odpovídá maturitě z AJ. Pokud
test nenapíšete, nic se neděje, ale do druháku nebo
třeťáku si musíte znalosti AJ doplnit a Angličtinu si
zapsat. Výuka probíhá každý týden dvě hodiny. Učí
se v maximálně čtrnáctičlenných skupinách, což
je relativně málo a každý má příležitost k tomu,
aby se zapojil do konverzace. Studijní literaturu
zastupují skripta A. Kobylkové, podle kterých se
ale jede jen rámcově a učitelé hlavně dávají na IS
poměrně hodně materiálů navíc. Zkouška se skládá
v druhém (čtvrtém, šestém) semestru, ale vždy v
půlce semestru se píše tzv. midtermtest a na konci
prvního semestru pak test zápočtový.
První pomoc
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
6
Tento předmět je první (a na nějakou dobu i
poslední) exkurzí do světa klinické medicíny. Budete
se učit, jak postupovat v situacích, kdy je ohrožen
život člověka, vyzkoušíte si na figuríně masáž srdce
a umělé dýchání a navzájem se s kolegy omotáte
obvazy od hlavy až k patě. Každý týden budete mít
hodinovou přednášku a co čtrnáct dnů pak praktická
cvičení. Cvičení se odehrávají buď v KARIMu v
Bohunicích (Klinika anesteziologie, resuscitace a
intenzivní medicíny), nebo v ARK v nemocnici U
svaté Anny v centru města. V Bohunicích je těžké
se zorientovat - KARIM se nachází v pavilonu I – to
je ta rohlíkovitá budova nejblíže zastávce. Z první
pomoci se na konci roku skládá kolokvium – tzn., že
si vás asistent zavolá po skupinkách, každému zadá
otázku a pak si o ní s vámi popovídá. Kolokvium se
neznámkuje, buď ho splníte, nebo si ho zopakujete.
Studijní literatura není nijak zvlášť objemná, buď
je to příjemně malá knížečka z Grady (autor J.
Bydžovský) nebo v podstatě libovolná učebnice
první pomoci. Docela kvalitní je růžová učebnice
pro ošetřovatelské obory.
Tělocvik
Na MU je povinné získat dva kredity za tělesnou
výchovu během prvních šesti semestrů. Můžete
navštěvovat buď pravidelné, každý týden se konající
hodiny, nebo jet na týdenní letní nebo zimní kurz
(nebo obojí, ale dva normální tělocviky ani dva
výcvikové kurzy v jednom semestru zapsat nejdou).
Při zápisu si dejte záležet a klikněte v soutěži včas
(klikací bitva začíná vždy v 17:00:00), na některé
předměty je velký nával a FSpS má nepříjemný
zvyk povolovat zápis pro více lidí, než se pak vejde
do seminárních skupin. Po získání povinných dvou
kreditů se podmínky, za kterých můžete v rámci
univerzity sportovat, poněkud změní - o tom vás
informují, až to bude aktuální.
Nikola Tkáčová (původní verze: Jakub Seget)
Pár úvodních slov k anatomii
Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc., přednosta anatomického ústavu, radí všem prvákům, jak se vypořádat s
nástrahami obávaného předmětu. Čtěte pozorně!
Studenti, zahájili jste studium medicíny na LF MU
a jedním z klíčových předmětů v prvních třech
semestrech vašeho studia bude anatomie. Jistě
jste slyšeli z různých zdrojů o „hrůzách“, které vás
při studiu anatomie čekají. Rád bych vás v tomto
krátkém úvodu přesvědčil o tom, že studium anatomie není zase tak velká „hrůza“, pokud se mu
ze strany studenta/ky věnuje odpovídající péče.
Vždyť zkoušku z anatomie úspěšně složily generace studentů před vámi. V čem tedy vězí obavy
studentů z anatomie? Zmínil bych se krátce jen o
některých aspektech, které vám mohou na začátku
studia anatomie pomoci.
Anatomie je váš první předmět na medicíně, ve
kterém si musíte osvojit a orientovat se ve větším
kvantu informací než jste byli zvyklí na střední
škole. S tím souvisí i metoda a způsob vašeho
studia. Většina studentů bohužel není metodicky
připravena ke studiu na vysoké škole a k osvojování
si základů anatomie přistupuje chybně jako k
„telefonnímu seznamu“, který je nutné „dostat
do hlavy“. Na základě pedagogických zkušeností
a také zpětné vazby od studentů vyšších ročníků
víme, že to není cesta k úspěchu. Anatomická
nomenklatura je pouze prostředek k odborné
komunikaci o stavbě lidského těla a má (až na
malé výjimky) logickou stavbu. Proto také logický
přístup založený na analýze a syntéze informací
„zakódovaných“ v anatomických termínech je lepší
cesta k jejich delšímu zafixování v paměti. Rád bych
však zdůraznil, že výstupy z anatomie do klinických
oborů musí také u budoucích lékařů zahrnovat
vizuální představy o topografickém uložení
jednotlivých struktur. O správné vizuální představě
studenta se může examinátor přesvědčit pouze
na základě předvedených jednoduchých schémat,
která budeme po vás v průběhu seminářů a zkoušek
požadovat.
Další důležitou součástí vašeho studentského
života, která by vás měla ochránit před „hrůzami“
anatomie (ale i ostatních předmětů), je systematická
příprava na semináře a cvičení. Doba přípravy je
samozřejmě individuální záležitost, ale uvědomte
si, že nepřipravený student nemá co procvičovat
a diskutovat na seminářích a pitevních cvičeních,
nedochází proto k hlubšímu zapamatování informací
a dotyčnému studentu začne „ujíždět vlak“, který se
pak velmi těžko dohání.
Stručně bych uvedl, co od studentů v průběhu
studia anatomie požadujeme a co bude na
přednáškách a seminářích učiteli dále upřesněno.
Požadujeme solidní základní znalosti jednotlivých
orgánových systémů s akcentem na jejich
topografickou anatomii, schopnost prokázat formou
jednoduchých schémat svou vizuální představu
o tvaru a uspořádání anatomických struktur, a
samozřejmě nezbytnou dávku znalosti anatomické
terminologie, abychom si vzájemně rozuměli.
Za všechny učitele Anatomického ústavu i za sebe
Vám přeji úspěšné studium, nejen anatomie.
Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.,
přednosta Anatomického ústavu LF MU
Anatomie
Anatomie je bezpochyby fenoménem nejen mezi mediky. Je vlastně brána jako synonymum těžké zkoušky
na vysoké škole. Je tomu ale opravdu tak?
Anatomie je na naší LF třísemestrový předmět.
V prvním semestru se budete věnovat kostem a
svalům, ve druhém trávicí, dýchací, močopohlavní a
cévní soustavě a třetí semestr je věnován nervům.
Kromě přednášek, které se v prvním semestru
konají jednou týdně a jsou dvouhodinové, jsou ne-
zbytnou součástí výuky anatomie také semináře
v pitevnách. Na přednášky i na semináře je třeba
chodit připraven, jinak z nich nic nebudete mít!
Možná, že někteří z vás se bojí, že pitevnu
nezvládnou. Naštěstí se v prvním semestru začíná
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
7
kostmi, které jsou zajímavé, relativně jednoduché
a taky vám umožní si na prostředí Anatomického
ústavu zvyknout. Samotné pitvy se pak konají až v
závěru druhého a třetího semestru. Výuka probíhá
na preparátech z těl lidí, kteří dobrovolně odevzdali
svá těla anatomickému ústavu pro výukové účely.
Sluší se proto, abyste k nim chovali patřičný respekt.
Anatomický ústav se nachází v Morfologickém
centru v zadní části kampusu. Sejděte po schodech
dolů, projděte šedými dveřmi a ty červené otevřete
ISICem. Ocitnete se v místnosti se spoustou skříněk,
ve kterých si můžete nechat batoh a bundu. Musíte
si ovšem přinést svůj vlastní visací zámek! Do
piteven se dostanete tak, že sejdete ještě o jedno
patro dolů, ale před první hodinou si pro vás přijde
vyučující a všechno vám vysvětlí. Do seminářů
budete potřebovat bílý plášť, návleky nebo přezůvky
a sondu (kus drátu – můžete si jednu koupit na
první přednášce, nebo prostě doma ukradněte
tenkou pletací jehlici). Pinzeta bude potřebná až na
tzv. mokré preparáty, tedy na závěr semestru. Opět
vám ale všechny podrobnosti vysvětlí vyučující na
první hodině.
V každém semestru si na vás Anatomický ústav
nachystal malé „zpestření“. V tom prvním to je
přezkoušení z kostí a kloubů. Probíhá tak, že veškeří
vyučující, včetně pana profesora a pana docenta,
postupně prozkouší všechny prváky a ohodnotí je.
Když dostanete F, nic hrozného se neděje – odnikud
vás nevyhodí. Na druhé straně se tato známka
zapisuje do karty, která s vámi jde ke zkoušce, takže
pak examinátor vidí, že jste se v prvním semestru
moc neučili. Pak je tu také efekt psychologický – Fko
z přezkoušení ukazuje na to, že byste měli daleko víc
zabrat, abyste pak uspěli u zkoušky.
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
8
Co se týče studijní literatury, máte na výběr ze
širokého spektra. V každém případě budete
potřebovat atlas a učebnici. V současné době je
možné koupit velmi kvalitní atlas Sobottův, od
starších spolužáků možná získáte Netterův atlas a po
rodičích někteří z vás zdědí třídílného Sinělnikova.
Ke studiu kostí a svalů jdou použít všechny (a podle
některých je nejlepší právě starý Sinělnikov), v
dalších semestrech už ale do Sinělnikova občas
budete muset dopisovat pojmy navíc. Učebnicí,
která dokonce dokáže v omezené míře nahradit
atlas, je trojdílný Čihák. Je to velmi kvalitní učebnice,
která je bohužel velmi drahá a v některých místech
až příliš obsáhlá. Alternativou k němu jsou skripta
prof. Páče. Výhodou je u nich to, že je psal někdejší
vyučující brněnského anatomického ústavu a jsou
v nich tedy fakta, která jsou vyžadována u zkoušky,
nevýhodou pak chybějící obrázky (a také to, že se
třetí díl skript obtížně shání). Nedávno do výběru
přibyl také Memorix anatomie, na jehož tvorbě se
podíleli studenti a absolventi naší fakulty.
Součástí anatomického ústavu je také muzeum a
půjčovna kostí – „kosťárna“. V muzeu jsou vystaveny
preparáty ze všech orgánových soustav, a to včetně
abnormalit a zajímavostí. Je přístupné zadním
vchodem z místnosti se skříňkami a je jediným
místem mimo pitevnu, kde můžete studovat mokré
preparáty. Stejně jako v celém anatomickém ústavu
je zde ale přísně zakázáno focení. Do muzea byste
také neměli vodit nikoho mimo LF. Kosťárna je
místnost, ve které si můžete zapůjčit ke studiu
kosti. Budete v ní v prvním semestru trávit docela
dost času, protože i když jsou v atlase pěkné
obrázky, k pochopení je nutné si kosti „osahat“.
Půjčování probíhá tak, že přijdete k okýnku, podáte
laborantovi ISIC (proti kterému jsou vám kosti
půjčovány) a poprosíte např. o osovou kostru nebo
horní končetinu. Když budete chtít odejít, řeknete
své jméno, laborant zkontroluje, jestli mu vracíte
všechno, vrátí vám ISIC a můžete jít. S kostmi
byste neměli odcházet z místnosti, často je však
docela přeplněno a nic jiného vám nezbývá. V tom
případě ale kosti nemějte rozházené po podlaze... V
kosťárně jsou také na stěnách RTG snímky, které u
zkoušky budete muset umět interpretovat.
Studium anatomie je bezpochyby velmi náročné,
ale zvládnout se dá – hlavní zásadou je učit se
průběžně, alespoň v rámci možností. Říká se, že aby
student uspěl u zkoušky, musí anatomii pozorně
přečíst nejméně sedmkrát, takže nezoufejte, když
po prvním přečtení nebudete vědět zhola nic.
Hodně štěstí!
Jakub Seget
Kampus
Prakticky celý první ročník strávíte v Univerzitním kampusu v Bohunicích. Jak se tam ale dostanete? A když
už tam dorazíte, kudy dál?
Univerzitní kampus byl dokončen v květnu 2010.
Výuka všech teoretických předmětů prvního ročníku
probíhá v kampusu, takže jsou na jednom místě,
ale nedá se říct, že se ze začátku hledají lehce. Níže
naleznete umístění důležitých strategických bodů.
Kampus má dva vchody - hlavní a zadní. Začněme
tím, že popíšeme cestu z centra na kampus (pomocí
MHD). Pokud budete chtít vstoupit hlavním
vchodem, vaší cílovou zastávkou bude Nemocnice
Bohunice nebo Univerzitní kampus. Přímo před
vámi uvidíte velkou červenou budovu s nápisem
Masarykova univerzita. Jestliže cestujete z Úzké
(zastávka u Vaňkovky), použijte autobus 60 (blíže
centru je jeho další zastávka - Soukenická). Autobus
jezdí každých 10 minut a na kampus dorazí zhruba
za čtvrt hodiny. K nemocnici se kromě linky 60
dostanete i linkou 61. Z Hlavního nádraží se na
Soukenickou dostanete buď pěšky nebo tramvají č.
8. Z České se tramvají 12 dostanete na Nové sady a
za minutku chůze jste na Soukenické. Z Mendlova
náměstí, dalšího přestupního uzlu, jezdí na kampus
trolejbus 25, z Komárova autobus 50, cesta trvá
20 minut. Přímo u zadního vchodu je autobusová
zastávka Kamenice, která je obsluhována výše
zmíněnou linkou 61.
Šatní skříňky
Jsou rozmístěny jednak po stranách dlouhých
koridorů a jednak v místnostech, které najdete v
obou dlouhých chodbách vždy před a za knihovnou.
Knihovna
Knihovna se nachází ve spodním patře velkého
pavilonu A9. Jsou v ní k dispozici počítače s
připojením k internetu (u stolů mezi regály, v
prosklené počítačové učebně i v “autobuse”, který
visí nad knihovnou).
Bufety
Bufety se v kampusu nachází tři, v obchodním
centru Campus Square (pruhovaná budova naproti
hlavnímu vchodu) je pak velká menza ACADEMIC
Restaurant a třeba i fast foody jako je Subway a
supermarket Tesco. V komplexu Campus Residential
Area, který se nachází za budovou FSpS se nachází
menší menza Academic Canteen. První bufet je ve
stejném pavilonu jako knihovna, druhý pak vedle
anatomického ústavu. Najíst se můžete také v
kavárně Na lávce, do které se dostanete z dlouhé
chodby přes pavilon PřF naproti knihovně. Ve všech
se dá platit ISICem. V době kolem 11:15 – 12:15
očekávejte fronty všude, kde to voní jídlem.
Jakub Seget
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
9
Koleje a menzy
Jsou dvě bazální věci, které potřebuje každý student. Mám samozrějmě na mysli nějaké to bydlení a jídlo.
Pro studenty, kteří bydlí dál od Brna přicházejí do úvahy koleje, dost mediků však jde bydlet na privát - má
to svá pozitiva i negativa. Koleje jsou o něco rušnější, ale na privátu zase člověk nepozná tolik nových lidí.
Do menzy bude chodit skoro každý z Vás, proto jsme udělali stručný přehled těch, které jsou pod SKM MU
nejčastěji využívány. Na stránce www.skm.muni.cz najdete všechny podrobné informacejídelnách.
Koleje Vinařská se nachazejí
nedaleko Výstaviště, na půlcestě
mezi Mendlákem a kampusem.
V okolí se nachází hezký park s
pavilonem Anthropos.
Koleje Kounicova jsou severozápadně od centra, nedaleko
Právnické fakulty. Do centra se
dostanete šalinou tak za 5-10
minut.
Koleje Komárov najdete na jihu
Brna (směr Bratislava). Koleje
jsou mezi rodinnými domky, je
tam klid a hezké prostředí.
ACADEMIC Restaurant se nachází
u kampusu, nabízí široký výběr
jidel. Najdete tam denní menu,
minutky, bezlepková a vegetariánská jídla a dokonce i pizzu.
Menza Vinařská se nachází
na stejnojmenných kolejích.
Nabídka je o něco menší než v
ACADEMICu, ale také nebudete
mít problém si vybrat.
Pizzeria Nostra se nachází na
přízemí Kolejí Kounicova. Výběr
pizz je velký, zpracování je dobré
a ceny jsou taky studenstké.
Martin J. Arbet
Čo je to KUK?
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
10
KUK je skratka pre knižnicu univerzitného kampusu,
bezpochyby dominantu v rámci budovy, aspoň čo
sa rozlohy týka. Vaše kroky sem povedú zrejme už
v prvých dňoch života na vysokej škole. Pred prvým
vypožičaním je nutné zaregistrovať sa v systéme
knižnice. Potrebné informácie vám poskytnú na
mieste. Každé jedno skriptum či publikácia je
označená farebným krúžkom pomocou ktorého
viete, či si môžete knižku vypožičať a na ako dlho
– zelená značí semestrálnu výpožičku, modrá
mesačnú a červenou sú označené knihy, ktoré si
nemožno vypožičať a možno s nimi pracovať len v
rámci priestorov knižnice. Mnohí študenti považujú
toto nariadenie za zbytočné a obťažujúce, avšak
zabezpečuje, aby sa niektoré naozaj veľmi cenné
a drahé kúsky len tak znenazdajky nestratili, ale
naďalej boli dostupné všetkým študentom. Určite
oceníte, že termín vrátenia vypožičaných kníh si
možno predĺžiť prípadne rezervovať nové na stránke
www.aleph.muni.cz, kde sa prihlásite pod svojim
sekundárnym heslom. Budova knižnice slúži nielen
študentom LF, ale takisto patrí aj PřF a FSpS. Sami
zistíte, že niektoré publikácie potrebné k Vášmu
štúdiu sa oplatí hľadať i mimo časti patriacej LF.
Ida Šalgovičová
Prvákoviny
Co jsou to Prvákoviny? Inu, je to už osmý ročník informačně-seznamovacího setkání pro všechny prváky a
prvačky, kteří se chtějí dozvědět víc o své budoucí alma mater, krásách města Brna a studentském životě
celkově, pořádané tradičně na Lékařské fakultě Poradenským centrem MU a Spolkem mediků. Na rozdíl
od podobných komerčních projektů, se můžete těšit na zkušené lektory - služebně starší kolegy, kteří se s
Vámi rádi podělí o své know how - jak vyzrát na studium.
Jaký program jsme pro Vás nachystali?
První den se, pokud to počasí dovolí, vydáme na
Špilberk, kde si zahrajeme seznamovací hry. Po
přesunu na fakultu se dozvíte, jak se orientovat v
ISu nebo v dopravě, kdy je vhodný čas na nákup
šalinkarty, rozkódujeme společně zkratky typu
UČO a ISIC, poradíme Vám, kam si zajít na oběd,
nebo naopak kde seženete teplé jídlo ještě v šest
večer, a další praktické rady. Večer se vypravíme do
víru (velko)města, kde nás v prostředí sympatické
restaurace čeká společenský program a zdravé jádro
na vlastní kůži zajisté pozná taje nočních rozjezdů.
Tato setkání jsou zpoplatněna částkou 200Kč
(finanční náročností odpovídá poslabšímu večeru
v hospodě). Můžete se těšit na pamětní hrníčky a
spoustu zážitků…
Druhý den se vydáme na kampus, kde navštívíme
knihovnu. Mimo jiné se tady naučíte, jak si můžete
zarezervovat učebnice - bude se Vám to hodit v
průběhu studia ještě mnohokrát. Dále navštívíme
několik pavilonů, ve kterých budete mít výuku v
prvním ročníku. Dozvíte se i nějaké ty informace
navíc a také si prohlédnete Anatomické muzeum.
Odpoledne odstartuje City Rallye - soutěž, která
vás provede celým Brnem. Na tým, který prokáže
nejlepší orientační smysl a taktiku, čeká odměna.
Teď už určitě znáte odpověď na otázku, co jsou
to Prvákoviny. Jsou to dva dny příjemného
seznamování s možnými budoucími spolužáky
a akademickým prostředím. Takže proč nespojit
příjemné s užitečným? Těší se na Vás organizátoři
Martin, Sylva, Ondra, Marta, Peter a Vendy.
Martin J. Arbet & Sylva Trávničková
Termíny Prvákovin 2013:
5. – 6.9. 2013
9. – 10.9. 2013
11. – 12.9. 2013 A
11. – 12.9. 2013 B
14. – 15.9. 2013 A
14. – 15.9. 2013 B
Další informace naleznete na webových stránkách
http://prvakoviny.muni.cz/ a také na facebooku ve
skupině Prvákoviny.
Na jednotlivé termíny se můžete přihlašovat přes
Obchodní centrum MU:
https://is.muni.cz/obchod/fakulta/rect/
prvakoviny/
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
11
Nastanou chvíle, kdy Vás vaši kamarádi z gymnázia
budou lákat ven a Vy budete muset říct (jako v
budoucnu ještě tolikrát) „nemůžu, musím se učit“.
Studium na lékařské fakultě je specifické a náročné,
ale i přes všechna tato úskalí je zde spousta prostoru
pro odpočinek a dobití baterek. A právě pro tohle je
zde Spolek mediků, který pro Vás připravuje celou
škálu mimoškolních aktivit.
Členství ve Spolku Vám přinese řadu užitečných slev a rozmanité společenské i sportovní aktivity. Záleží
jen na Vás, jestli se rozhodnete z členství jen pasivně čerpat, nebo zdali budete mít chuť se k nám připojit
aktivně a společnými silami dotvářet studentský celek naší fakulty. V tomto článku najdete základní
informace o Spolku mediků a také jsme pro Vás připravili stručný přehled pořádaných aktivit.
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
12
Co nebo kdo je Spolek mediků?
Spolek je apolitická, stavovská organizace studentů
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Cílem
Spolku je podporovat vzájemné vztahy mezi mediky,
vyučujícími, ostatními lékaři a studenty dalších
vysokých škol a rozvíjet vzájemnou spolupráci.
Vašim přijetím na Lékařskou fakultu máte právo
stát se členy Spolku mediků a využívat všech výhod,
které to přináší. Vzhledem k velkému rozmachu
specializačních studijních oborů na naší fakultě,
má Spolek zájem o užší spolupráci také s našimi
nelékařskými kolegy.
zvyšování kvality lékařského studia. Za druhé
světové války a pak ještě dvakrát (v padesátých a
šedesátých letech) byla z politických důvodů činnost
Spolku přerušena. Jednou byl dokonce majetek
Spolku znárodněn. V roce 1989 byla činnost Spolku
obnovena naposledy.
Historie
Spolek se může pyšnit historií dlouhou jako naše
fakulta sama. Již na konci 19. století (spolu s prvními
úvahami a přípravami na otevření druhé vysoké
školy v česku) se objevily první úvahy o založení
medického spolku. Tehdejší Spolek českých mediků,
působící při lékařské fakultě v Praze, vynesl usnesení
k přípravě Spolku pro nastávající brněnskou
univerzitu. Dne 14.11.1919 přijala Zemská správa
politická na Moravě žádost o ustanovení Spolku
československých mediků v Brně a 24.11.1919
proběhla ustavující valná hromada SčsM v Brně,
čímž byla činnost Spolku zahájena.
Reprezentační ples Lékařské fakulty
Největší a nejtradičnější akce připravovaná pod
záštitou Spolku. Od minulého roku probíhá v
novém stylu - na přípravě se podílelo více jak
30 organizátorů, rozšířila se kapacita - 3 pódia v
různých žánrech (kapela Onkels, cimbálovka Jury
Petrů z Kyjova a DJ Schafff). Akce se zúčastnilo přes
1700 lidí, mezi nimi několik desítek akademiků a
pracovníků univerzity. Podruhé proběhlo vyhlášení
výsledků studentské ankety o titul Akademického
pracovníka roku očima studentů. Tato akce je
určena pro celou lékařskou fakultu, ale důležité
místo zde máte i vy, prváci. Na plese vás totiž
čeká „neoficiální“ půlnoční imatrikulace. Kolegové
ze šestého ročníku vás budou pasovat do stavu
medického – čeká vás přísaha na lebku, pasování
femurem či víno z infuzního setu.
Za „první republiky“ se členové Spolku mediků
přepisováním přednášek a jejich následným
vydáváním ve formě skript výrazně podíleli na
Burza skript
Pravidelně na začátku semestru mají studenti
možnost v Klubu Antonína Trýba prodat stará skripta
a knihy mladším ročníkům a zároveň nakoupit
studijní materiály pro sebe.
Majáles
V letošním roce jsme se spolu s dalšími studentskými
Spolky zapojili do programu brněnského Majálesu.
V rámci medického stánku MU student zóny si u nás
účastníci festivalu mohli zkusit kardiopulmonární
resuscitaci či zhlédnout recesistickou scénku na
variace z lékařského života.
Studentská vědecká konference
Je prostorem pro studenty, kteří se chtějí aktivně
podílet na výzkumu v rámci LF a příslušných klinik.
Studenti, kteří se zapojují do vědecké činnosti zde
prezentují výsledky své práce, zkouší si poprvé, jaké
to je stát před publikem a veřejně přednášet. Ti
nejlepší jsou za své práce ohodnoceni stipendiem.
Medické Scelení
Tradiční párty organizovaná ve spolupráci s IFMSA a
MIMSA jako protiklad k Medickému Půlení. Probíhá
každý rok na jaře v brněnském klubu Fléda za účasti
asi 800 mediků.
Prvákoviny
Dvoudenní akce konaná před začátkem podzimního
semestru je určena právě vám - prvákům. Akce je
zastřešena Poradenským centrem MU, na Lékařské
fakultě ji organizuje Spolek mediků. Jestli se chcete
již před nástupem na školu seznámit s Brnem, se
svými novými spolužáky, omrknout školu či vyptat
se starších kolegů na to, jak to chodí, můžete se
přihlásit na http://www.prvakoviny.muni.cz/. Další
informace naleznete v samostatném článku o
Prvákovinách.
Sportovní aktivity
Je potřeba si občas protáhnout kosti, pod taktovkou
Spolku můžete navštívit taneční kurzy (a pořádně se
tak připravit na podzimní ples), zaplavat si v bazénu
na Kraví hoře a od minulého podzimu organizujeme
také hodiny pilates a zumby.
Čtivo a odborná literatura
Spolek mediků vydává už více jak patnáct let
studentský časopis Medik ONLINE, jehož speciální
prvácké číslo právě třímáte ve svých rukou. Jelikož
Spolek spolupracuje s Českou lékařskou komorou,
máme možnost pro vás zdarma distribuovat starší
vydání odborného lékařského časopisu Tempus
medicorum.
Klub Antonína Trýba
Spolek mediků má ve staré budově lékařské fakulty
na Komenského náměstí k dispozici příjemnou
klubovnu, kde se čas od času koná Kytarovačka,
kam si můžete přijít zazpívat i popovídat s přáteli
nebo Hravé odpoledne plné deskových her.
Slevy
Rozhodnete-li se vstoupit do Spolku mediků,
získáte prostřednictvím členské karty nárok na
slevy např. ve zdravotnických potřebách KARS,
Mary’s collection, copycentru Copy General a také
zvýhodněné vstupné na vybrané akce pořádané
Spolkem mediků.
Kurz urgentní medicíny, (13.-14.4.2013)
Druhá největší akce Spolku probíhá za podpory
fakulty v prostorách UKB ve spolupráci s Výukovým a
publikačním portálem Akutně.cz a anesteziologickoresuscitač-ními klinikami LF MU. Akce je určena pro
studenty vyšších ročníků (4.-6.). Je složena ze dvou
částí - teoretické (odborné přednášky na témata
z akutní medicíny) a následně praktické (nácvik
dovedností na stanovištích - např. vodní záchrana,
simulace dopravní nehody, zavádění intraoseálních
a intravenózních přístupů atd.).
Jak nás kontaktovat?
Další informace a kontakty naleznete na našem
facebooku Spolek mediků LF MU nebo na webových
stránkách http://spolek.med.muni.cz/.
Také je pro Vás nachystaná emailová schránka
[email protected], kde zodpovíme Vaše dotazy. Nebojte se zeptat na to, co Vás
zajímá a v časopise jste to nenašli.
Anna Janečková
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
13
Ahoj všichni noví medici a medičky,
rád bych vám pogratuloval k přijetí na Lékařskou
fakultu Masarykovy univerzity a představil
brněnskou pobočku organizace IFMSA CZ. Čeká Vás
tu šest let plných studijních povinností, ale také
nových zkušeností, přátel, zájmů, aktivit a zábavy.
A my IFMSA bychom vám rádi pomohli s oběma
částmi studia, tedy i s povinnostmi, i s aktivitami a
zábavou.
Kdo jsme?
IFMSA CZ je pro Českou republiku zastupující
organizací celosvětové organizace sdružující
studenty medicíny IFMSA (International Federation
of Medical Students Associations (Mezinárodní
federace asociací studentů medicíny), která
zastřešuje přes 102 organizací s více než jedním
miliónem členů z řad studentů lékařství na celém
světě. Na každé lékařské fakultě v ČR se nachází
jedna pobočka a v čele celorepublikové organizace
pak stojí Výkonná rada.
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
14
Kdo tedy ale vlastně jsme?
Na naší fakultě si nás většina lidí spojuje zejména
s možností výjezdu do zahraničí. Zajišťujeme totiž
studentům možnost vyjet na zahraniční klinickou
či vědeckou stáž. Tím umožňujeme studentům
vyzkoušet si, jak se dělá medicína v zahraničí.
Ale kromě toho jsme organizace, která spoustou
projektů pomáhá. Pomáháme medikům v dalším
vzdělávání, nabízíme dobrovolníkům možnost
chodit do nemocnic si hrát s nemocnými dětmi,
děláme preventivní projekty na školách a v ulicích
Brna, abychom upozornili na nebezpečí rakoviny,
cukrovky a AIDS. Zároveň se snažíme připravit
děti ve školce na první setkání s lékařem formou
nemocnice pro medvídky, kde si společně hrajeme
a ošetřujeme plyšové medvídky. Na podzim nás
opět čeká Movember, tedy měsíc, kdy edukujeme
veřejnost o nutnosti prevence a léčbě rakoviny
prostaty.
Každý, koho nějaký projekt osloví, je srdečně vítaný
a v případě zájmu se může podílet na organizaci.
Jako odměnu nabízíme, kromě dobrého pocitu,
nových známých a zábavy, i body, které vám právě
usnadní získání letní stáže.
Projekty
Každoročně na naší fakultě chystáme kolem deseti
projektů, do kterých se můžete zapojit. Ať už to jsou
projekty zaměřené zejména na veřejnost, na školy
či děti v nemocnici nebo mateřských školkách. Dále
děláme i něco pro sebe, mediky, na jaře proběhl
projekt MEDiQ, kdy jsme ukazovali studentům,
jak se dělá věda v Brně a to jak na přednáškách,
tak na praktických kurzech a demonstracích. Mezi
mediky se ale staly populární zejména pravidelná
neformální posezení s názvem MediCafe. Jedná se
o tématickou besedu vždy s kapacitami v daném
oboru, která ale probíhá v prostoru kavárny a není
tak problém se zeptat na cokoliv, co Vás zajímá.
O všech projektech a našich aktivitách Vás budeme
pravidelně informovat prostřednictvím školního
emailu. Zároveň pro všechny zájemce proběhne v
prvním týdnu podzimního semestru workshop, kde
se budete moci seznámit s našimi koordinátory,
vyzkoušet si navrhnout vlastní projekty, na vše se
zeptat a teambuilding nás určitě taky nemine.
Stáže
Každý rok s námi vycestuje přibližně 60 studentů
Masarykovy univerzity do světa, jak na výzkumné,
tak i na klinické stáže. Výzkumné stáže můžete
absolvovat po úspěšném ukončení druhého ročníku
a klinické po třeťáku. Tyto prázdniny s námi chtělo
vyjet přes 200 studentů, což je více než můžeme na
stáž poslat. Jak se tedy na stáž dostat? Nejdůležitější
složkou je anglický test, který je národní, probíhá
ve stejnou chvíli i na ostatních lékařských fakultách
a následně je vyhodnocen Centrem jazykového
vzdělávání Masarykovy univerzity. Tímto vybíráme
studenty s dostatečnou znalostí anglického jazyka.
Čím líp angličtinu ovládáte, tím víc bodů v testu
získáte. K tomu se přidávají dodatečné body za
dobrovolnou pomoc na našich projektech a starání
se o zahraniční studenty, kteří naopak přijedou
k nám. (Oprašte svoji angličtinu). Že se práce
stážovému týmu daří, potvrzuje každoroční umístění
České republiky v TOP 10 zahraničních stáží dle
spokojenosti mediků v posledních deseti letech. A
to v konkurenci devadesáti osmi zemí, které stáže
nabízejí. V posledních letech o přidělení stáže stále
více rozhodují právě ony dodatečné body za pomoc
na našich projektech. Mnohdy hodně zamíchají
pořadím.
Proto pokud chcete věnovat svůj volný čas
smysluplné činnosti, naučit se něco nového, užít si
spoustu zábavy a ještě si zvýšit šanci na výjezd do
zahraničí a strávení úžasného léta s dalšími mediky,
neváhejte a přidejte se k nám.
V případě jakéhokoliv dotazu, zájmu o projekt, nebo
pokud se k nám budete chtít přidat, kohokoliv z nás
prosím kontaktujte. Další informace najdete na
www.ifmsa.cz
Marek Kovář
Kdo jsou SK AS?
Studentská komora je, vedle komory zaměstnanecké, součástí Akademického senátu Lékařské fakulty
Masarykovy Univerzity. Komora sestává z 11 studentů, kteří jsou svými kolegy voleni na tříleté funkční
období a kteří reprezentují 3 volební obvody: V – zubní lékařství, VI - všeobecné lékařství a Ph.D. a VII studenti bakalářských a magisterských studijních programů.
Pro naše krátké představení uvádíme, že jsme
skupina mladých lidí studujících různé obory na
LF, kteří se rozhodli kandidovat do AS, jelikož je
zajímá dění na fakultě a chtějí být hlasem studentů,
jejichž zájmy reprezentují. Náplní naší práce je
zejména účast na pravidelných zasedáních, kde se
zapojujeme do schvalovacích procesů týkajících
se chodu LF (např. rozpočet fakulty, podmínky
pro přijetí ke studiu, návrh na jmenování děkana,
atd.). Tato zasedání jsou veřejná, a tak se jich každý
student může osobně zúčastnit a informovat se,
jaká agenda je v rámci LF právě aktuální.
Dále jsme, jakožto zástupci studentů, pověřeni
řešením případných problémů v souvislosti s výukou
na daných řídících místech. Díky této pravomoci
například senátoři již upozornili na problémy ve
výuce a zkoušení farmakologie a patologie. V
konkrétním případě farmakologie komunikovali
zástupci studentů přímo s vedením ústavu a
vyjednávali budoucí podmínky zkoušky. Otázka
výuky a zkoušení patologie byla řešena jednáním
Studentské komory s vedením fakulty a přednosty
jednotlivých ústavů, na základě kterého nový
garant předmětu, prof. Hirt, vydal nové doporučení
pro sjednocení výuky a zkoušení. Dále se zástupci
SK AS zůčastnili jednání s ředitelem UKB za účelem
vyjednání laviček na chodby a tím zpříjemnění
prostoru kampusu.
Byli bychom rádi, aby naši spolužáci věděli, že se na
nás mohou obrátit s čímkoliv, co se bude týkat naší
fakulty, a my se následně po vzájemných diskuzích
pokusíme v dané věci jednat.
Za Studentskou komoru AS LF MU
Kateřina Tomanová
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
15
Všetko, čo ste sa báli opýtať
Na všetko, čo ste chceli vedieť o medicíne a báli ste sa opýtať, odpovedá budúca druháčka na základe
vlastných postrehov a skúseností po prvom roku na lekárskej fakulte. Ponúka trochu netypický pohľad na
prvé dni, týždne a mesiace na vysokej škole a zopár rád, ktoré vám snáď pomôžu prekonať prvotný strach
z neznámeho.
Stihnem jesť, spať a chodiť na WC?
Spočiatku sa zdá, že nie, ale ono vás to doženie:
fyziologické potreby ošialiť nemožno. Časom zistíte,
že pochúťky v Academic Restaurant a „spacie
vaky“ v knižnici majú svoj význam, aj pre výkony
našich hýčkaných mozgov. A záchody máme tiež
výnimočne štýlové.
Oplatí sa navštevovať prednášky?
Áno. Ja som väčšinou miesto učenia (ktoré je častým
dôvodom prednáškového záškoláctva) radšej
využila všetky možnosti, ktoré mi škola ponúka, čiže
aj prednášky. Dokonca zdarma, od odborníkov, ktorí
si plnú aulu zaslúžia.
Mám v menze a na chodbe zdraviť prednášajúcich?
Samozrejme, obom stranám to môže len pomôcť.
A to, že pán docent Dostál nereaguje, pretože má
práve v hlave 6-substitutované-5,6-dihydrobenzo[c]
fenantridínové alkaloidy, nič nemení na zásadách
našej slušnosti a povedzme si – má na to právo.
Môžem mať popri štúdiu vzťah?
Určite, dokonca je to vítané. Prečo? Ad 1 – overíte
si zmysel, trvácnosť a hodnotu vzťahu, ktorý skrátka
nebude založený na každodenných radovánkach. Ad
2 – je to skvelý motor: „keď sa to naučím, môžem
byť s ním/ňou“. Ad 3 – je zábavné (a veľmi poučné!)
skúmať rôzne anatomické útvary na živom. Len
neumučte svojho partnera latinou, ak nie je od
fachu.
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
16
Koľko ľudí naraz ma zachráni, ak sa mi niečo stane
v kampuse?
Veľa. Mala som príležitosť takto narátať asi osem
ľudí, z toho dvaja boli okoloidúci, ostatní spolužiaci,
celí vytešení, že konečne majú príležitosť aplikovať
znalosti nadobudnuté v cvičeniach z prvej pomoci.
Budem na to všetko sám/sama?
Nie. Seminárne skupiny sú jedna z veľmi príjemných
výhod lekárskej fakulty. V našej sa veľmi rýchlo
vytvorila príjemná atmosféra spolupatričnosti a
pomoci, žiadne „na výške musíš kopať sám za seba“
sa nedialo. Pár spoločných večerov mimo školy,
skupina na fb, spoločné cviká z biofyziky či hodiny v
kosťárni a začali sme sa na seba tešiť do školy.
Koľko meria kampus od auly po anatomický ústav?
Najmenej 400 metrov, takže ak budete mať skrinku
na poschodí a na ranný seminár z Anče dorazíte
natesno, o rannú rozcvičku bude postarané. Neraz
som si takto zašprintovala po papučky na biofyziku
a šmykla sa do labáku tesne pred pani doktorkou –
za výťahy v biofyzikálnom ústave budete vďační. Ak
sa vám máli, môžete si to obehnúť okolo kampusu s
celkovou rozlohou 42 200 m2.
A to je – živé?
Nie, je to mŕtve.
Ako mám do hlavy natrepať toľko učiva?
Nebudem chodiť okolo horúcej kaše – učiť sa. Ale
ako? Základná je motivácia. Bez nej si nedokážete
ani sadnúť na zadok a otvoriť skriptá. Stále si
pripomínať dôvod, prečo ma to vlastne celé strašne
baví a zaujíma. A že aj bude! Naša lekárska fakulta
ponúka toľko možností, informácií, uhlov pohľadu,
že vás zrazu začnú zaujímať veci, o ktorých ste
predtým nechyrovali, a ak áno, striasalo vás pri
predstave, že raz to budete musieť pochopiť,
nedajbože niekoho presvedčiť, že tomu rozumiete.
Tu vás to bude naopak fascinovať. Či už kmeňové
bunky alebo nanotechnológie, veci zrazu začnú
dávať zmysel a vy budete hrdí, že tomu konečne
skutočne rozumiete.
O tom to celé je. Vy, váš čas, kamaráti, šalinkarty,
atmosféra mesta, skvelé menzy a kaviarne či pivo,
na ktoré sa tá trocha času sem-tam nájde, ohurujúci
kampus, kapacity, kosti, plášte, pipety, knihy, knihy
a počítače, cesty tam a spať. Nie je to ľahké, ale je
to príjemné.
Mária Bakošová
Pohled absolventky
Milí kolegové,
zdravím z druhé strany barikády. Zatímco já jsem nedávno získala poslední podpis do indexu, Vy s jejich
sběrem teprve začnete. Pořád mi to dokončení připadá neskutečné - na medicíně jsem strávila šest úžasných
let a mám pocit, že to strašně rychle uteklo. Živě si pamatuju první školní den, to jak jsem zoufale bloudila
po budově, než jsem na schodech narazila na své dvě budoucí kamarádky a spolužačky. První hodina
anatomie, kdy místo očekávaného hájení, naše vyučující začala zkoušet roviny a směry, a co hůř spolužák
to naprosto suverénně odříkal. No my jsme se hrůzou třepaly, aby se nás na nic nezeptala. Když nám pak
oznámila, že na další hodinu se naučíme asi tolik, co bylo na maturitu z chemie, tak jedna spolužačka
prohlásila, že to nemá zapotřebí a šla dělat záchranářku. My jsme se shodly, že to nejde… No a za 3 týdny
poté jsme se běžně naučily na další hodinu zhruba tolik, co bylo na maturitu celou.
S latinou jsem neválčila. Překládala jsem si
anatomické termíny a učila se ji tak nějak mimoděk.
Naopak s fyzikou jsem zápasila neustále: jsem
technický antitalent, což pochopitelně neuniklo
laborantce a několikrát za hodinu mi to hlasitě
dávala najevo…
První zkouška byla taky krušná. Podlehla jsem
mylnému dojmu, že stačí chemii rozumět (zápočet
jsem měla za průběžné testy) a biflovací věci jsem
se neobtěžovala naučit. První část byla v pohodě a
už jsem se pomalu viděla s červeným diplomem,
no v druhé části jsem při otáčení každé stránky
použila jiné libozvučné sprosté slovo a byla jsem
ráda, že jsem to nějak vymyslela na E. Biofyzika
pak posbírání informací a po dovysvětlení pojmů
starším kolegou vůbec nebyla těžká (a kolega byl
opravdu sympaťák).
Celé mé studium je spojené s působením ve
Spolku mediků. (Ono, kdyby se člověk měl jenom
učit, tak by se zbláznil.) Přišla jsem tam s článkem
ze školního časopisu a že bych ráda pokračovala v
psaní. Šéfredaktor mě přijal s otevřenou náručí a
já si zvykla chodit si do „krypty“ jen tak pokecat.
Velice rychle jsem přišla na to, že je tam vždycky
někdo, kdo mi zodpoví mé dotazy a ještě se u toho
pobavím. Postupně jsem se stala šéfredaktorkou
a časem se mi podařilo vybudovat redakční partu.
Se zbytkem spolkařů jsme si nejedno odpoledne
zahráli deskovky, vyrazili na horostěnu, chystali ples
nebo jen tak pokecali. Díky výuce první pomoci
jsem přestala pochybovat o své inteligenci (občas
mě přepadal pocit, že to učení nezvládám a v učivu
plavu) a naopak se přesvědčila, že aspoň první
pomoc umím.
Druhák poznamenalo šprtání na anču, histolu a
fyzikou. To ovšem neznamenalo, že bych nevyrazila
s partou mediků na Vltavu. Letní zkouškové bylo
nepříjemné, nejen proto, že bylo neuvěřitelně
krásně, ale hlavně proto, že jsem za prof(esionálními)
fyziology musela i po druhé. Inu neúspěchy k
medicíně patří a člověk se musí umět sebrat.
První půle třeťáku je odměna za podstoupená
příkoří. Já jsem stihla udělat dvě zkoušky v
předtermínu (doteď s láskou vzpomínám na svatou
trpělivost prof. Votavy na mikře) a třetí na začátku
ledna, takže jsem měla měsíc a půl prázdnin a
konečně i čas na lyže a nabrání sil.
Poté, co jsem na konci třeťáku udělala patolu (o
které jsem si myslela, že se nikdy naučit nedá),
jsem se rozhodla, že se naučím tancovat. Věřte mi,
medik se naučí cokoli, co bude chtít. Vašim jediným
limitem je vůle.
Po třeťáku jsem už rozkoukaná napsala testy na stáž
s IFMSA a jela v létě po čtvrťáku do Ghany. Vrátila
jsem se šťastná, že žiju u nás. Ač je tam hygiena
šílená, špínou jsem neumřela a vrátila jsem se
vděčná za kvalitní kohoutkovou vodu. Po návratu
jsem se přidala k pořádání Prvákovin na lékařské a s
kolegou jsme se starali, aby noví kolegové zbytečně
netápali v ISu a na kampuse.
Mezitím se mi podařilo napsat testy na Erasmus
a druhou půlku páťáku strávila v Portě. Tam
bylo naprosto úžasně (teplo, pláže, dobré víno,
lehké studium) a stálo to za veškerou námahu se
zařizováním a naháněním zkoušek.
Šesťák utekl strašně rychle, já mám najednou před
jménem titul a uvědomuju si, jak mi to tady bude
strašně chybět.
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
17
Medicína Vám toho moc vezme:
1. Čas, který věnujete přípravám na zkoušky, které
jsou u nás většinou dost těžké.
2. Prověří pevnost Vašich vztahů a možná nakonec
vybudujete jiné, nové a lepší.
3. Donutí Vás šáhnout si na dno, protože některé
zkoušky jsou rozsahem mimo možnosti lidské
paměti.
mediků a IFMSA a nechat si aspoň jeden koníček
k medicíně. Poznávejte… Vaše možnosti jsou
neomezené… Využijte je!
Z cíle na start Vás zdraví
Jana Pustinová
Na druhou stranu se najdete. Zjistíte, že dokážete
(se nejen naučit) víc, než jste pokládali za možné.
Rozšíříte si obzory a jako jedni z mála budete
aspoň trošku chápat zázračný lidský organismus.
Medicína Vám toho může také hodně dát: naučíte
se získávat informace, působit chytře, komunikovat
s lidmi, skutečné flexibilitě, perfektnímu timemanagementu a také kolegialitě.
Můžete vyjet na Erasmus, nebo jen na prázdninový
pobyt, můžete chodit pomáhat na oddělení Vašeho
vysněného oboru, doporučuju se přidat do Spolku
IS nie je zložitý, ale iba objemný
Tak táto veta vás pravdepodobne privíta pri prvých návštevách Informačného systému Masarykovej
univerzity. Napovedá o tom, že zorientovat sa na „isovských“ stránkach sa niektorým študentom môže
zdať zbytočne komplikované.
Určite to však nebude váš prípad, po tom, ako zistíte,
že IS sa stal „alfou a omegou“ vášho každodenného
študentského života. E-mailovú schránku, ktorú
získate prostredníctvom tohto systému, čoskoro
zaplnia rôzne informačné správy, pozvánky na
záujmové prednášky, či iné dôležité maily týkajúce
sa štúdia.
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
18
Vyplatí sa prostredníctvom „udalostí“ (kolonka vo
výberovej lište vľavo) predvoliť si zasielanie správ,
ktoré sa týkajú tzv. zmien udalostí v Ise. Budete tak
informovaní napr. o novo vypísaných termínoch
na skúšky, alebo o tom že vyučujúci vám už zadal
výsledky z testu do vášho poznámkového bloku.
Tí nedočkavejší z vás sa možno rozhodnú nechať
si zasielať sms správy s každým novým mailom.
Jedna z prvých udalostí, na ktoré budete IS určite
potrebovať, je registrácia predmetov - angličtina
a telocvik približne v polovici septembra, ak sa
rozhodnete zapísať si tieto predmety už v prvom
semestri. Približne koncom novembra bude
nasledovať prihlasovanie termínov na skúšky.
Registrácia sa spúšťa vždy presne o 17:00 a sami
velmi rýchlo zistíte, že prísť 17:01 sa nevypláca,
pretože práve ten váš termín, či seminárna skupina
môžu byť veľmi rýchlo obsadené.
Telesná výchova je organizovaná celouniverzitne
prostredníctvom FSpS. Okrem iného môžete v ISe
prostredníctvom vývesky predávať či kupovať knihy,
nábytok, drilovať slovíčka z Latiny, hľadať priváty, či
dokonca hrať hry.
Pokiaľ by ste mali nejaký problém s ISom alebo
aj s čímkoľvek iným, je tu pre vás náš e-mail
[email protected]
Ida Šalgovičová
?
?
Drobnosti na závěr
Doufáme, že Vám tento časopis alespoň v něčem ulehčí první týdny studia na naší Lékařské fakultě.
Nakonec zařazujeme souhrn častých dotazů, chcete-li FAQ, ve kterém zkusíme zodpovědět otázky, které
se nevešly do žádného z článků.
Jak ještě využít členskou kartičku?
Kromě výhod, jako je třeba sleva na Imatrikulační
ples, Vám letos členské kartičky Spolku mediků
umožní využívat 20% slevu při platbě v hotovosti na
služby v Copy General, na ul. Dvořákova 13, Brno
(zastávka Malinovského náměstí), více informací
najdete na www.copygeneral.cz.
Kde je studijní oddělení?
Studijní oddělení se nachází v pavilonu A17. Nachází
se v prvním patře pavilonu u hlavního vchodu a hned
na kraji hlavního koridoru. Dejte pozor, abyste šli ke
správné referentce - ta vaše se vám představila při
zápisu. Studijní oddělení vydává veškerá potvrzení
o studiu, omlouvá zameškané hodiny (pokud jste
byli nemocní a máte na to potvrzení od lékaře) a
také řeší všechny problémy, které vás při studiu
potkají. Mějte ovšem na paměti, že není moc chytré
obracet se na studijní s každým dotazem, který
vás napadne. Od toho tady není - zkuste radši po
odpovědi zapátrat sami na ISu, u starších kolegů,
nebo napište na náš mail.
Jak se pohybovat po Brně?
Pro studenty je nejvhodnější MHD, protože auta
nemají kde zaparkovat a na kole se v častých zácpách
proplétají jen nadšení cyklisté. Dlouhodobou
jízdenku (brněnsky šalinkartu) můžete zakoupit v
prodejnách Dopravního podniku nebo na hlavním
nádraží. Polohu prodejen, jízdní řády i ceník najdete
na www.dpmb.cz.
Kde se najíst?
Hlavní menza univerzity se nachází v budově
rektorátu. Nevstupuje se do ní ovšem hlavním vchodem z Žerotínova náměstí, ale zezadu, z náměstí
Moravského. Pro studenty LF je ale nejdůležitější
menza v Campus Square a bufety v kampusu. Píšeme
o nich na straně 12. Dále je pro studenty k dispozici
bufet v suterénu budovy na Komenského náměstí.
Zajít ale můžete do jakékoli z menz, jejichž seznam
najdete na skm.muni.cz. Nezapomeňte také na
pizzerii Nostra na ulici Kounicově. Ve všech těchto
provozech můžete platit ISICem a také si ho zde jde
nabít.
Kam na internet?
Na Komenského náměstí je celouniverzitní
počítačová studovna, která je otevřená 24 hodin
denně a můžete zde i tisknout a kopírovat. V
kampusu nabízí mnoho počítačů knihovna. V
budovách univerzity je většinou signál Wi-Fi.
Mám si koupit nové, nebo použité učebnice?
Učebnice jsou docela drahé a jen málo lidí si může
dovolit koupit všechny nové. V knihovně ty žádané
většinou rychle dojdou a použité zase nejsou vždy
k dostání a často jsou tak podtrhané, že vám je při
jejich čtení ze všech těch barev nevolno. Ideální je
proto asi koupit v knihkupectví ty učebnice, které
pro vás budou mít nějakou hodnotu i po absolvování
studia a zbytek shánět na Vývěsce v ISu nebo na
Burze skript organizované Spolkem mediků.
Ida Šalgovičová (původní verze: Jakub Seget)
Šéfredaktorka: Hana Miháľová
Redaktoři: Ida Šalgovičová, Nikola Tkáčová, Martin J. Arbet
Externí články: Za články děkujeme Prof. Mayerovi a Prof. Dubovému,
M. Bakošová, A. Janečková, K. Jedličková, K. Tomanová, M. Kovář, J. Seget
fotografie: Jana Balcová (obálka), archiv Spolku mediků a LF, autoři článků
Ilustrace: Nikola Tkáčová, archiv
Editoři: Martin J. Arbet, Kateřina Jedličková, Hana Miháľová
Grafika a design: Martin J. Arbet
Děkujeme kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na tvorbě článků.
Časopis neprošel odbornou jazykovou úpravou
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
19
Máte další dotazy?
Tento mail je tu pro Vás!
Žádná otázka nezůstane nezodpovězena!
[email protected]
Download

01 Prvácké číslo - Spolek mediků LF MU