Podzimní číslo
Semestrovník
2012
Novinka z Farmakologického ústavu
Od příštího roku i bez přijímaček
Vzkaz od čerstvě MoUDŘejších
Zdravotník na táboře - jednou nohou v kriminále
Campus Residential Area a mnoho dalšího...
Časopis Medik ONLINE je vydáván Spolkem mediků v Brně
Podzim 2012
Medik ONLINE
02 Úvodník
03 Aktivity Spolku
04 Campus Residential Area
05 Prvákoviny
06 Vzkaz od čerstvě MoUDŘejších
07 Reprezentační ples LF MU
08 Od příštího roku bez přijímaček
08 Careers in White
09 Novinka z farmakologie
09 Zdraví v hrsti
10 Podlitina
11 Stážování v Řecku
12 MOvember
V
NÍK
Ahoj studenti, kolegové. Právě držíte v rukách nové vydání vašeho
oblíbeného medického časopisu, což je jasným důkazem toho, že už
jsme v polovině semestru. Posíleni o nové členy jak na straně redaktorské, tak obrazové vám opět přinášíme množství zajímavých článků
na různé studenstské témata, kde si určitě každý přijde na své.
Jako vždy najdete na prvních
stránkách dění ve Spolku mediků
a novinky o výstavbě v kampusu.
Nahlédněte také na zajímavou
reportáž z Prvákovin, která vás
přesvědčí, že přijít v prváku do
Brna o několik dní předem a
poznat nové lidi určitě není na
škodu. Inspirací v prázdninovém
programu vám mohou být
zpovědi kolegů, kteří se zúčastnili
zážitkového táboru Podlitina
nebo dětského táboru v roli
zdravotníka. Opět přinášíme
zkušenost ze zahraniční stáže
- tentokrát z Řecka. V rámci
nadcházejících dní vás pozveme
na veletrh pracovních příležitostí
ve zdravotnictví, MOvember
party pro zdraví, Tančírnu a
nesmíme
zapomenout
na
Reprezentační ples LF, jehož
plakát najdete na zadní obálce.
Nepřehlédněte ani informace
o zkoušce z farmakologie a
přijímacím řízení či rozhovor se
dvěma absolvety, kteří se podělili
o nejčejstvější dojmy z druhé
strany barikády. Dozvíte se, co
pro středoškoláky připravuje
IFMSA, jak se s prohibiční krizí
popasovali studenti nebo odkdy
vychází Medik. Prostor dostali
také studentské spolky zubařů a
zahraničních studentů - SSSČR a
MIMSA. Na závěr mi nezbývá než
popřát příjemné čtení a mnoho
úspěchů u zkoušek.
Hana Miháľová
13 Zdravotník na táboře
14 Z medika... docent (online)?
15 Noc vědců 2012
15 Jak protančit studiem medicíny
16 Studenti - bojovníci s krizí
17 Sdružení studentů stomatologie
Časopis pro vás připravili:
18 MIMSA
19 Poetické okénko
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
2
Medik ONLINE Podzimní číslo 2012
1. vydání, 2012 náklad 250 výtisků
Grafické zpracování: Martin J. Arbet
Spolek mediků
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity
Komenského náměstí 2, Brno
Telefon redakce: 549 491 398
Email: [email protected]
Ordinační hodiny:
Pondělí - 12:30-13:30
Úterý
- 15:45-17:00
Středa - 13:00-14:45
Čtvrtek - 17:45-19:00
OH neplatí pro zkouškové období!
Zleva: Niki Tkáčová, Martin Arbet, Ida Šalgovičová,
Katka Slaníková, Verča Sněhotová, Hana Miháľová,
Nana Štefáková, Ondra Adámek, Petr Dungl
A Vy? Co vymyslíte? Přiložíte ruku k dílu?
Aktivity Spolku
I letos na podzim pro vás Spolek mediků chystá mnoho akcí. Pro fakt, že toho není málo, svědčí i účast na
projektech pro širokou veřejnost. Jako každý rok, i teď probíhají staré známé akce jako Kytarovačka či Hravé
odpoledne, o kondici a aktivní vyžití se postará Tančírna, Plavání, případně Pilates.
Prvním příkladem nových aktivit Spolku mediků
může být Veletrh Gaudeamus. Ten se uskutečnil v
dnech 30. 10. až 2. 11. 2012 v prostorách brněnského
výstaviště. Cílovou skupinou návštěvníků byli
studenti středních škol. Kromě klasické prezentace
studijních oborů poskytli organizátoři prostor i
studentským spolkům. Jejich úkolem bylo poutavou
cestou zájemcům o studium daného oboru přiblížit
studium „z jiné stránky“. Název studentské sekce
programu zněl „Popularizuj svou vědeckou činnost“.
Proto se na stánku střídali experimenty s kapalným
dusíkem, analýza chůze nebo analýza těla pomocí
termokamery, Rádio R umožnilo žákům hlasovat pro
písničky, jiná organizace zase rozhodnout se pro ten
správný obor. My, medici, jsme také vytáhli svoje
nádobičko a stánek v naší režii lákal kolemjdoucí na
měření tlaku, tuku, EKG nebo možnost vyzkoušet si
KPR.
23. listopad bude opět patřit středoškolákům.
Akce Speciální den otevřených dveří se uskuteční
v prostorách kampusu a také v budově bývalé LF
MU na Komenského náměstí. Program v kampusu
je připraven přibližně pro 300 žáků z vybraných
středních škol. Nejdřív přivítá uchazeče proděkanka
prof. Táborská, pak budou v krátkosti prezentovány
studentské organizace IFMSA a Spolek mediků.
Aby mohli být žáci ohromeni nejen přednáškovým
sálem, ve které probíhá první část programu, ale
také jinými zákoutími bohunického kampusu, bude
následovat prohlídka ústavů. A to především těch,
se kterými se jako studenti lékařské fakulty potkají
v prvních letech – tedy například Ústav Biofyziky,
Anatomie, Katedra ošetřovatelství a jiné. To
všechno v skupinách po patnácti až dvaceti lidech.
Roli „průvodců“ si vyzkoušejí starší studenti, a na
samotných ústavech jejich zaměstnanci.
Možná jste si všimli, že jsme pro vás uspořádali
letos premiérově tři nové akce. Zopakujme si je
ještě jednou: zaprvé jsme tu měli Filmovou noc na
téma Básníci. Ta se konala v poslední říjnové úterý
v prostorách Klubu Antonína Trýba. Proč Básníci je
asi jasné - který jiný film by se mohl promítat první
ročník této události? Medická tématika, humor,
něco erotiky - prostě jak se na mediky patří.
Druhou z těchto akcí je hra Eliminátor, kterou spíše
znáte pod jménem Assassin. Jde o likvidační hru s
cílem zůstat poslední naživu. Jak vše probíhá? Stačí
vám na to kartáček na zuby a krk oběti, po kterém
vaším kartáčkem musíte přejet. Oběť je takto
zabita, ale samozřejmě se o vás nesmí dozvědět - a
aby to nebylo tak jednoduché, tak ani vy nevíte, kdo
si na vás kde počká. Nakonec se můžete stát třeba
cílem vašeho spolubydlícího, který vás zabije třeba
ve spánku.
Poslední z trojice akcí je Medická fotosoutěž. První
ročník je na téma Můj život na LF a vítězné fotky
budou po vyhlášení výsledků k vidění na chodbách
bohunického Kampusu.
Představili jsme vám novinky, Spolek mediků
ale neopouští ani staré a osvědčené projekty.
Připomeňme si je krátkým výčtem:
Plavání v krytém bazénu Kraví hora probíhá každý
čtvrtek od 27. září do 20. prosince 2012. Sraz je
stanoven vždy na 12.45, od 13.00 se celou „hoďku“
plave. Jelikož je kapacita omezená na 18 lidí, je
potřeba se předem v daný týden registrovat přes
facebook, kde vás včas informuje stránka Spolku
mediků. Podmínkou vstupu je členská kartička,
jinak se neplatí vůbec nic.
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
3
Tančírna MU je akce pořádaná Spolkem mediků a
Studentskou unií Fakulty informatiky. Koná se vždy
každé druhé úterý, v čase 21:00-23:00, v tělocvičně
FSpS v Bohunicích. Více informací naleznete na
internetových stránkách su.fi.muni.cz/tancirna/
nebo na facebooku.
Hravé odpoledne je příležitost pro ty, kteří si rádi
hrají společenské hry všech žánrů. Patříte mezi ně?
Poté neváhejte a kontaktujte Petru Kadlecovou z FI.
Kytarovačka - několikrát za semestr se rozezvučí
lahodné zvuky kytar, ale i jiných hudebních nástrojů
v Klubu Antonína Trýba. Všechny informace o
hudebním večeru najdete na sociální síti FB.
Pilates každé úterý od 25. 9. až do konce semestru,
v 19:15 v Klubu A. Trýba na Komenského náměstí 2.
Další informace najdete už klasicky na sociální síti
facebook.com/simPILATESbrno (akce je určena pro
všechny studenty).
Předvánoční období bez Reprezentačního plesu
Lékařské fakulty spojeného s imatrikulací si nikdo
z nás nedokáže představit. Jeho součástí bude
i vyhlášení výsledků druhého ročníku ankety
Akademický pracovník roku - očima studentů.
Ples se uskuteční v úterý 4. 12. 2012 v hotelu
Bobycentrum. A víte co? Nechte se na něj pozvat o
pár stránek dále!
Spolek mediků
CRA – Campus Residential Area
Nejenom nám všem, kteří trávíme v souvislosti se studiem podstatnou část našich dní v bohunickém
kampusu, ale i ostatním studentům a obyvatelům Bohunic a okolí, jistě neunikl stavební ruch za tělocvičnou
FSpS, patrný během celého letošního roku. Ve spolupráci se soukromým investorem zde odstartovala
realizace projektu CRA, tedy výstavba moderních bytů určených pro ubytování místních studentů a
zaměstnanců.
Předání rezervovaných nových bytů do užívání
bylo naplánováno na začátek akademického roku
2012/2013. S drobným zpožděním, během něhož
bylo studentům nabídnuto zdarma náhradní bydlení
na Vinařských kolejích, se termín podařilo dodržet.
Nynější obyvatelé tím získali zkušenost k porovnání,
ze které garsonky u kampusu vychází jednoznačně
pozitivně. Jak se pochlubil jeden z obyvatelů, prvák
Peter, jsou pokoje moderní, barevné a zejména
velmi prostorné. Součástí všech bytů je WC,
koupelna, kuchyňský kout a velký balkón.
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
4
Moderna je zde vidět na každém rohu, dokonce i v
takových detailech, jako je otevírání dveří, řešené
místo klíčů jednoduše čipovou kartou (jistě si umíte
představit, jak to může být příjemné v případě
nočního návratu z „kulturního zařízení“). Největším
plusem je však v případě CRA bezesporu samotná
lokalizace v bezprostřední blízkosti kampusu, která
poskytuje jeho obyvatelům netušené možnosti
využívání například volné hodiny v rozvrhu. Sám
Peter potvrzuje, že odběhnout si během takové
pauzy do vlastní postele a dát si půlhodinového
šlofíka, rozhodně stojí za to.
Nic však není bez chyby a ani CRA není v tomto
ohledu výjimkou. Prvním nedostatkem, který
se však časem podaří odbourat, je stále ne
zcela dokončené a funkční okolí. Až teprve
od prvního listopadu funguje v rámci komplexu
slibovaná jídelna a na dokončení plánované
pracovny se stále čeká. Hlavní překážkou však
pro mnoho lidí zůstává měsíční cena, která je na
studentské poměry celkem vysoká, ačkoliv, jak
je patrné z předchozích řádků, rozhodně nejde o
vyhozené peníze. A i přes to, že většinu obyvatel
tvoří zahraniční studenti, Češi a Slováci se zde
jako v cizině určitě necítí – také jich tu nebydlí
málo. Konec konců, pouhá šestice volných bytů,
která v současnosti v CRA zůstává, svědčí o tom,
že projekt si své klienty bez problémů našel.
Petr Dungl
Prvákoviny 2012
Prvákoviny jsou pro mnohé z vás už starou známou akcí, na kterou vzpomínáte s úsměvem. Letošní ročník
jsme pojali ve větším měřítku, a to hned v pěti zaplněných turnusech. Novinkou byl dvojturnus, který se
konal poslední víkend. Tenhle odvážný experiment dopadl nade vše očekávání dobře.
Už tradičně začínaly Prvákoviny seznamovacími
hrami. Díky relativně dobrému počasí byly na
Špilberku. Občas sice zavál chladnější vítr, ale s tím
už se na začátku podzimních měsíců počítá, takže
nám nikdo neumrzl. Po krátké přestávce na svačinu
následovala přednáška o ISu a dalších užitečných
věcech. O tom, že naši prváci jsou pěkné poctivky,
nás přesvědčilo to, že nám nikdo nezaspal. Nebo to
bylo zajímavostí přednášky?
Večer jsme se opět sešli v hospůdce, kde bylo
na programu utužování kolektivu hned několika
způsoby. Hry na neurony, nervově-cévní svazky
a některé další byli jen jedním z nich. Opět se
rozsekávaly gordické uzly a ani v poslední hře si
soutěžící neoddechli. První den končil v METRO
MUSIC BAR, kam to s lektory dotáhlo jen to „zdravé
jádro“. Na oldies a rockové hity jsme vydrželi
blbnout do brzkých ranních hodin.
Druhý den byl hlavně poznávací. Nejdříve jsme
navštívili kampus, kde prváci zhlédli kromě jiného
Anatomický ústav a knihovnu. Dostali se také do
ACADEMICu, který si první turnusy užily prázdný.
Poslední víkendový dvojturnus už takové štěstí
neměl. Následovala poznávací soutěž City Rallye.
Jednotlivá družstva měla 2,5 hodiny na splnění co
největšího počtu z 22 úkolů rozložených na různých
místech Brna. Rekord z loňska zůstal nepokořený.
Myslím, že můžu za všechny lektory říct, že se nám
tento ročník Prvákovin vydařil a všem účastníkům
i lektorům se velice líbil. Zeptali jsme se několika
našich prváků na jejich komentáře a názory.
Peter: „Prvákoviny - akcia, ktorá nadmieru splnila
moje očakávania. Naučiť sa orientovať v Kampuse,
vedieť vyhľadať knihy v Univerzitnej knižnici a
poznať najdôležitejšie miesta v Brne, mi poskytli
neoceniteľnú pomoc, ktorá mi veľmi uľahčila štart
do úplne nového prostredia. Jednoducho parádne
skĺbenie praktického, náučného, plnohodnotného,
ale hlavne zábavného do dvoch nezabudnuteľných
dní s partiou skvelých ľudí. Jednoznačne odporúčam
každému, kto chce byť o krok vpred a vedieť o kúsok
viac ako ostatní.“
Michael: „Jednoduše řečeno super akce se super
lidmi. Byla mi velkým přínosem. Nejen, že jsem
poznal nové kamarády, ale taky jsem získal hodně
důležitých informací. PS: kdo plánujete jít na
medicínu - neváhejte! Nejen, že si užijete zábavu a
té bylo dost, ale pomůže Vám to i ke studiu.“
Petr: „Prvákoviny mi daly kontakt s lidmi, se
kterými bych se jinak pouze potkával bezděčně na
chodbách. Je to suprová akce, díky které jsem se v
novém prostředí cítil alespoň na chvíli doma. Všem
prvákům bych doporučil zúčastnit se. Je to pěkný
začátek nové etapy života.“
Patrícía: „Ešte pri úvodnom stretnutí na
Prvákovinách som vôbec nevedela, čo všetko
ma vlastne čaká. A musím povedať, že som bola
napokon veľmi milo prekvapená. Strávila som dva
dni v spoločnosti skvelých ľudí, spoznala budúcich
spolužiakov a dozvedela sa mnoho užitočných rád o
fungovaní školy. Takisto som spoznala rôzne zákutia
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
5
Brna a navštívila som miesta, na ktoré sa aj teraz
rada vraciam a ktoré by som - nebyť Prvákovin vôbec nepoznala. Ale najmä som sa za tie dva dni
plné nových informácií, zábavy a smiechu zbavila
obáv z nástupu do prvého semestra a bola som
presvedčená o tom, že moje rozhodnutie o výbere
vysokej školy bolo viac než správne.“
Petra Antovská, Martin J. Arbet
a kolegové z 1. ročníku
Vzkaz od čerstvě MoUDŘejších
Taky jste se ve volných večerních chvílích u studia medicíny zamýšleli nad tím, co vás čeká “den poté”?
Nemocnice je velká džungle a mnozí studenti se bojí, že s nimi bude i po získání čtyřech písmen a tečky
skoro každý jednat jako s hadrem. Na to, jak opravdu vypadají první dny na pracovišti jsme se zeptali
dvou absolventů - MUDr. Jany Pustinové a MUDr. Andreje Černého. Odpověděli nám také na to, jak se
popasovali se studiem, co je trápilo nejvíc a kolik informací ze školy se hodí do praxe.
Jaká je „cesta“ absolventa k pracovnímu místu?
Děláte obor, který jste chtěli?
Jana: Docela složitá, jsem na rezidenčním místě na
praktika. Nejdřív se posílala žádost o rezidenční
místo (nesměla tam být jediná chyba, jinak by
žádost vyřadili), do půlky července nebylo jasné,
jestli můj školitel jej dostane nebo ne. A ta nejistota
byla nepříjemná.
Naštěstí jsme místo dostali, teďka už su na kolečku v
Baťově nemocnici, ale ještě pořád dotace nepřišla,
takže místo platu zatím dostanu zálohu. Ale ano,
jsem na oboru, který jsem chtěla.
Andrej: Cesta je jednoduchá i složitá zároveň, záleží
na úhlu pohledu. Jednoduchá ve smyslu příležitostí
- s nadsázkou lze říct, že volné místo mají téměř
všude, takže kdo chce, místo v oboru při troše
snahy najde. S jazykem také už většinou potíže
nejsou, míst v zahraničí je spousta, což možnosti
ještě zvyšuje.
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
6
Na druhé straně je cesta složitá- absolventi už
mnohdy přemýšlí o tom, že se usadí a k tomu úvazek
0,1 rozhodně nepomůže. O ohodnocení to ale také
úplně není. Co mi ale někdy vadí (obecně, ne na
pracovišti, kde působím) je, že se nepřihlíží na to, že
mladí lékaři jsou vychováváni v duchu moderního
pojetí medicíny a když chtějí svoje zkušenosti ze
studií uplatnit před lékařem ze starší generace, jsou
hned hodnoceni negativně (a někdy stačí jen to,
že se primář nebo přednosta oddělení něco naučil
před 40 lety jinak, než je tomu dnes).
Co se mně týče, tak víceméně pracuji tam, kde jsem
chtěl, v porodnici u Apolináře v Praze. Moje cesta
byla relativně lehká: inzerát-pohovor-přijetí, ale
samozřejmě hodně záleželo i na štěstí.
Jaký postoj k vám mají noví kolegové lékaři,
zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovnící na
oddělení, kde pracujete?
Jana: Můžu říct, že celkem vstřícný a trpělivý, i
když dělám pořád spoustu chyb a pak pochopitelně
dostanu kázání. Poslední přednáška byla na téma,
že nikdo nemá čas se mi věnovat, že spoustu jde
vyčíst z dokumentace a že se mám vzdělávat hlavně
sama. (Jen pro zajímavost ve smlouvě stojí, že sama
nemůžu bez dohledu udělat vůbec nic.) Kolektiv je
tam dobrý.
Sestřičky jsou zlaté, někdy i usměvavé. Ví toho
zatím víc než já. Často přijdou s tím, že něco chybí
v teplotce, ať to tam dopíšu a většinou mi i řeknou
jak :).
Andrej: Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou
kliniku o několika desítkách lékařů na mnoha
„vývojových stupních“ od absolventů po profesory
a mezinárodní kapacity, postoj je různý. Vesměs je
pozitivní, ale není to pravidlem, přece jen další lékař
je konkurence. U sester je to lepší, ty se příchodem
nového mladého doktorova potěší. :)
Kdybyste se měli rozhodnout ještě jednou, šli
byste studovat opět medicínu? Vzpomenete si na
zkoušku, která vás potrápila nejvíc?
Jana: Vždycky jsem si myslela, že jo, teď si ale nejsem
jistá. Určitě je to ovlivněné čerstvým nástupem. Do
práce dojíždím, vstávám v pět ráno. Unavuje mě
tam být pořád za osla, ale možná by to bylo stejné i
v kterémkoli jiném oboru...
Ke zkouškám, těžko říct jen jednu. Na délku přípravy
určitě patola, když jsem poprvé viděla Povýšila, tak
jsem nevěřila, že bych se to vůbec byla schopná
naučit. Byly to pro mě 2 měsíce s nesourodou sadou
převážně růžovo-fialových fleků. Nakonec však byla
samotná zkouška příjemná.
Naopak velmi nepříjemná byla fyziologie, ze které
jsem odešla jak spráskaný pes a ani jsem nevěděla,
jak se jmenuju. Vyhozená jsem možná byla
oprávněně, ale ten způsob byl strašný. Stát se mi to
předtím na anči nebo histole, tak bych to psychicky
nezvládla a nejsem doktorka.
Zrádné bylo infekční, kde jsem se nechala ukolébat
200stránkovou učebnicí, aniž bych si to zkusila
přečíst a pak jsem to za 4 dny nestihla. A na druhém
pokusu jsem ani za tři týdny zdaleka nevěděla
všechno. :)
Jinak jsem zkoušky dávala podle toho kolik jsem se
na ně naučila.
Andrej: Po zkušenostech, které mám, můžu klidně
říct ano. Už bych ale zvažoval, jestli by to nebylo v
krajině, která preferuje angloamerický styl výuky
(více praxe, výuka teorie přímo na pacientech a
kazuistikách).
Na svojí alma mater nemůžu říct nic zlé, bylo to
tady skvělé, akorát z prvních 3 let studia čisté teorie
využiju maximálně tak 10% z každého předmětu
(z některých bohužel ani to). Pojem „všeobecné
lékařství“ označuje přehled ve všem, ne odbornost
ve všem - dávno nejsme v dobách Jana Jessenia,
který byl patologem, fyziologem a zároveň klinikem.
Pro mne tedy byly nejhorší zkoušky teoretické.
Co člověk nevidí nebo má jen v protokolech bez
vyššího smyslu, to si nezapamatuje, což je zbytečně
stresující. Samozřejmě se nejedná o předměty
jako například anatomie, tu by měl každý ovládat
perfektně.
Ida Šalgovičová
A na psychiku onkola, kde jsem vyletěla po AA
z doplňující otázky na mechanismus působení
gleevecu, což nebylo ani v učebnici, ale mám si to
prý pamatovat z biologie a na druhý pokus se doučit
tyrosinkinázové receptory a regulaci buněčného
cyklu :(. Pak jsem strávila hodiny v atestačních
knížkách, než jsem to vůbec našla.
Reprezentační ples LF s imatrikulací
Rok 2012 se chýlí ke konci, a jak už bývá zvykem po mnoho let, uskuteční se v téhle době další
nezapomenutelný ples Lékařské fakulty. Dovolte mi proto, milé kolegyně a kolegové, abych vás na něj
jménem organizačního týmu pozvala.
Datum konání je stanoveno na úterý, 4. prosince,
od 18.00 hod. v hotelu Bobycentrum (Sportovní
559/2a, Brno). Po vzoru minulého roku vám budou
i letos k dispozici tři hlavní stage.
V hlavním sálu – Laser show hall vám bude k tanci
premiérově hrát kapela Lucky band. Příznivci
cimbálovky si přijdou na své v prostorách Café de
Paris, kde bude po celý večer vystupovat Cimbálová
muzika Jury Petrů z Kyjova. A také i letos bude
přístupná La Grotta, kde se do brzkých ranních
hodin bude tančit. Opět na vás čeká překvapení,
hrát bude pro většinu studentů Lékařské fakulty
neznámý, ale výborný DJ Folteen.
Jak již název napovídá, proběhne jako vždy i
imatrikulace prváků. Velkým překvapením večera
bude vyhlášení výsledků druhého ročníku ankety
Akademický pracovník roku očima studentů. A jak
už bývá na plese zvykem, chybět nebude ani bohatá
tombola. Dámy a pánové, rozhodně se máte na co
těšit, tak doufám, jestli jste doposud váhali, že jste
se právě rozhodli přijít na ples a výborně se pobavit.
Ida Šalgovičová
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
7
Od příštího roku už i bez přijímaček!
Lékařská fakulta MU se rozhodla, možná po vzoru jiných LF v republice, umožnit v akademickém roce
2013/2014 přijetí uchazečů o studium i bez přijímacích zkoušek. Konkrétně 150 studentů pro obor
Všeobecné lékařství a 30 pro obor Zubní lékařství.
Pro přijetí bez přijímací zkoušky platí několik
podmínek. Uchazeč musí být studentem posledního
ročníku střední školy v ČR v denním programu
ukončeném
maturitní
zkouškou.
Výsledný
průměr všech známek uvedených na závěrečných
vysvědčeních za poslední tři roky studia a pololetním
vysvědčení za čtvrtý rok studia musí být nižší nebo
roven 1,10.
Také musí zájemce o „bezpřijímačkové“ řízení
absolvovat výuku všech tří profilových předmětů
(chemie, biologie, fyzika) v délce alespoň jednoho
roku v průběhu posledních dvou let studia a nebýt
klasifikován známkou horší než 2. Uchazeč písemně
podá žádost o přijetí bez přijímací zkoušky do konce
února. V případě, že nevyhoví daným podmínkám,
bude pozván k přijímací zkoušce. Plánovaný počet
přijatých v akademickém roce 2013/2014 pro obor
Všeobecné lékařství je 380 uchazečů, pro obor
Zubní lékařství 60.
Novinkou je nabídka studia s rozšířenou vědeckou
průpravou. Cílem vědecké práce studentů je
vypracování diplomové práce, jejíž součástí by měla
být i zahraniční impaktovaná publikace studenta.
Studenti se k zařazení do tohoto modulu přihlásí
po svém zápisu ke studiu Všeobecného lékařství
motivačním dopisem. Dle zájmu a úrovně uchazečů
se předpokládá přijetí 10-20 studentů.
Ida Šalgovičová
Careers in White - poprvé i v Brně
Careers in White je název pro veletrh pracovních míst ve zdravotnictví a nejen jich. Zváni jsou všichni, jenž
mají s medicínou aspoň trochu společného. Lékaři, farmaceuti, zubaři, studenti všeobecného i zubního
lékařství a farmacie, zdravotničtí asistenti a jiní odborníci ve zdravotnictví - přijďte se podívat na již 7.
ročník Careers in White.
Tato událost probíhá letos na podzim ve více než 20
evropských městech, konkrétně mezi 29. září a 25.
listopadem. Přímo zde, v Brně, se bude konat 17.
listopadu v areálu bývalé Lékařské fakulty MU, tedy
na Komenského náměstí 220/2, mezi 10:00 – 16:00.
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
8
Na této akci přislíbilo účast přes 30 různých
společností a firem z celé Evropy. Účastníkům je
nabízena široká škála specializací jako například
mezinárodní medicína, kardiologie, anesteziologie a
intenzivní péče atd. Další doménou je zde i zubařství
a farmaceutické odvětví, poskytující rovněž řadu
příležitostí pracovních míst.
„Veletrh poskytuje studentům, absolventům,
lékařským rezidentům a specialistům jedinečnou
příležitost
spolupráce
se
zaměstnanci
reprezentujícími širokou škálu odvětví,” říká Bogdan
Covaliu, PhD., generální ředitel Careers in White.
“Specialisté ve zdravotnictví jsou pozváni, aby se
zúčastnili tohoto veletrhu a dozvěděli se více o
současných a budoucích nabídkách zaměstnání pro
jejich úspěšné kariéry ve zdravotnictví.”
Veletrh proběhne v 10 evropských zemích,
které jsou známé jako významná zdravotnická
centra: Porto, Lisabon (Portugalsko), Budapešť,
Debrecín (Maďarsko), Bratislava (Slovenko), Lublaň
(Slovinsko), Záhřeb, Split (Chorvatsko), Pleven,
Sofie, Plovdviv (Bulharsko), Atény, Soluň (Řecko),
Kišiněv (Moldavsko), Brno, Praha (Česká republika),
Iasi, Bukurešť, Tg. Mures, Sibiu, Kluž a Temešvár
(Rumunsko).
Více informací naleznete na adrese http://www.
careersinwhite.com./ Takže ještě jednou do diáře
zapsat: 17. 11., 10:00 – 16:00, Komenského náměstí
– Careers in White!
Veronika Sněhotová
Novinka z Farmakologického ústavu
Letošní čtvrťáci budou skládat jednu z významných zkoušek – farmakologii po novém. Po několik minulých
let bylo jediným (samozřejmě nelehkým) úkolem pro úspěšné zakončení předmětu napsat „multiplechoice“ test na požadovaný počet bodů.
Podzimním zkouškovým 2012 startuje „nová
etapa“ a nepochybně i jiný způsob učení se na tuto
zkoušku. Ta se nově skládá ze dvou větších celků –
připouštěcího testu a ústního zkoušení. Eliminační
test obsahuje 30 otázek formou výběru odpovědi
„multiple-choice“. Nejčastěji bude k výběru pět
možných odpovědí, přičemž u každé otázky bude
vyznačený počet odpovědí pravdivých. Studenti
musí mít nejméně 21 otázek správně, což odpovídá
sedmdesáti procentům. Zajímavostí je, že některé
otázky budou shodné s otázkami z testů z minulých
let, ovšem vybrány budou pouze ty, které měli více
než 80% úspěšnost v zodpovězení. Pokud student
test úspěšně absolvuje a ústní zkoušku nikoliv, test
už neopakuje.
U ústní části pak budou vědomosti studentů
prověřovány ve třech okruzích – obecné, speciální
a tzv. farmakologii se zaměřením na detail z řady
speciálních farmakoterapeutik. Každému z okruhů
odpovídá jedna z vylosovaných otázek, jejichž znění
nebude předem studentům známo. Zveřejněn bude
pouze seznam léčiv ze sekce „detail“.
Ida Šalgovičová
Zdraví v hrsti
Studenti ve spolupráci s organizací IFMSA chtějí pomoct žákům především základních škol, aby o svém těle
věděli co nejvíc a měli tedy své zdraví „v hrsti“. Projekt s tímto názvem je, jak již bylo zmíněno, určen pro
žáky pátých až devátých ročníků základních škol a prvních, případně druhých ročníků středních škol z Brna
a blízkého okolí.
Žáci z těchto tříd procházejí složitým obdobím
dospívání. Cílem projektu je proto seznámit je se
základními změnami těla v průběhu puberty a
zdravotními problémy s tímto obdobím souvisejícími
a také se pokusit o účinnou primární prevenci v
oblasti zdraví, výživy a chování.
Školy si mohou vybrat z tří nabízených témat,
které nesou názvy „Nástrahy moderní doby“,
„Jste to, co jíte“ a „Dívčí koutek“. První téma řeší
mezi dospívajícími tak aktuální problém jako je
kouření a alkoholismus. Dále jsou žákům podané
základní informace o onemocněních jako borelióza,
meningitida, mononukleóza, jsou seznámeni i s
vážnými civilizačními nemocemi jako jsou nádory
prsu, děložního čípku, varlat se zaměřením na druhy
vyskytující se v mladém věku. Součástí přednášky
je podat informace o samovyšetření varlat a první
gynekologické prohlídce. Mluví se o akné, škodlivosti
opalování nebo faktorech nepříznivě působících na
mužskou potenci.
Téma „Jste to, co jíte“ už o svém obsahu vypovídá.
Přednáška klade důraz na význam životního stylu,
udržování zdravé hmotnosti a sportování, informuje
o energetickém složení potravin, podává informace
o obezitě, anorexii a bulimii. „Dívčí koutek“ má
své specifické „posluchače“. Je určený pro dívky
pátých nebo šestých tříd. Cílem je informovat žačky
přicházející do puberty s fyzickými i psychickými
změnami, které nastávají v tomto období, podávat
jim základní informace o syndromu toxického
šoku, rakovině děložního čípku a očkování, herpes
genitalis, antikoncepci a dalších tématech.
To, co je společné všem tématům, je interakce! Děti
jsou po dobu dvou vyučovacích hodin zapojeni v
maximální míře. Musí zodpovídat otázky, vymýšlet
scénky na zadané témata, soutěžit mezi sebou ve
vědomostních kvízech, mluvit o svých vlastních
názorech na věc.
Se špatným ohlasem jsme se ještě nesetkali, jak
ze strany učitelů, tak i samotných žáků. Pokud
si alespoň některé z dětí uvědomí, jak je důležité
o své zdraví pečovat již od mladého věku, projekt
rozhodně význam má. Jestli vás projekt zaujal a rádi
byste pomohli s jeho organizací, kontaktujte Zuzanu
Böhmerovou na [email protected]
Ida Šalgovičová
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
9
Podlitina
V páteční podvečer se všichni účastníci zážitkového zdravotnického kurzu Podlitina začali sjíždět na již
druhý víkend. Podlitinu pořádá litomyšlský Skaut , takže se naším útočištěm stala skautská chata, daleko
od civilizace a od pokrytí mobilních operátorů. Dokonce i záchranka měla do této oblasti dojezd 20 minut.
Není čas ztrácet čas, a proto jsme si sotva stačili
vybrat místo, kde večer složíme hlavu, a už na nás
čekala přednáška o horách a bezpečnosti. Celou
dobu jsme byli masírovaní tím, že je strašně důležité
být připraven na každou situaci. Spacák, karimatka,
baterka a samozřejmě lékárnička jsou úplné základy.
Když nám vedoucí oznámili, že si máme vzít věci,
které si myslíme, že budeme potřebovat, převážná
většina účastníku nesla na „krátký“ noční výlet
celou krosnu se spacákem, karimatkou a spoustou
věcí…
Z příjemné noční procházky se stalo dvouhodinové
bloudění lesem - otázkou však je nakolik mohla být
příjemná, když jsme měli na zádech těžký náklad…
Není projít lesem jako projít lesem. Pro zpestření
programu jsme byli rozdělení do skupinek. Někteří
nesměli mluvit, ale zato viděli - když si nezapomněli
vzít baterku. Někteří mohli mluvit, ale na očích měli
šátek. V takovéto formaci jsme několikrát přebrodili
potok, zkusili teplotu vody, chodili jsme z kopce a
pak zpátky do kopce, zapadávali jsme do bláta a
překračovali kmeny stromů a popadané větve… A
všichni jsme toužebně očekávali, kdy už bude konec,
na kterém jsme čekali nějakou simulačku. Z téměř
tříhodinové procházky, která měla trvat zhruba 40
minut, jsme se doploužili na chatu a s obrovským
nadšením jsme zalezli do spacáku. Konečně teplo a
sucho.
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
10
V tom se ozvala obrovská rána a bolestný křik…
Během chviličky byli všichni venku ze spacáků a
utíkali jen tak v úborech na spaní ven. Na trávě
kolem ohniště leželo několik postav, které se svíjely
v bolestech a hlasitě sténaly. Tohle byla naše situace,
kdy se každý účastník ujal nějakého zraněného
a snažil se ho zachránit. Šlo jen o simulačku,
zranění lidé byli jen figuranti s namaskovanými
ránami. Smyslem celé této situace bylo, že jsme
se měli vžít do reálných rolí zachránců, všechno
si vyzkoušet. Protože když jste v té situaci, hodně
věcí vám nedochází a hodně věcí si můžete zkusit,
zautomatizovat. Nemyslete si, že je příjemné, když
resuscitujete kluka s pneumotoraxem a do toho
vám ječí ožralá, agresivní slečna.
Do spacáku jsme se dostali až po druhé hodině večerní a ráno jsme opět měli nabitý program.
Dopoledne přednášky a odpoledne několikahodinová hra, kdy tříčlenné skupinky chodily na
jednotlivá stanoviště, kde čekali simulačky všeho
druhu. Tento víkend se opravdu nesl v duchu toho,
abychom si vyzkoušeli co nejvíc reálných situací.
Večer nás čekalo posezení u táboráku, opékání
špekáčku a samozřejmě nesměla chybět kytara.
Z téhle pohody nás vytrhla slečna, která přiběhla
k ohništi. “U hájenky se srazila auta!” Ta zpráva
fungovala jako rozbuška a my jsme byli tím
dynamitem. Během okamžiku jsme byli všichni
na nohou a spěchali jsme do chaty pro lékárničky.
Určitě všichni znáte, jak ve filmech vypadá výjezd
nějaké záchranky. Velký, ale organizovaný frmol
- tak nějak to vypadalo i u nás. Lidi si podávali
lékárničky, rukavice a vybíhali směrem k nehodě.
Aniž bych věděla jak, svírala jsem v ruce vysílačku.
To znamenalo, že budu komunikovat se záchrankou
a budu hlavním koordinátorem. Trochu nevděčná,
ale nesmírně důležitá funkce. Když jsem přiběhla
na místo nehody, po zemi leželi lidé, nad nimi se
skláněli účastníci Podlitiny a snažili se jim „zachránit“
život.
Ta simulačka vypadala vážně reálně a když se na
to všechno díváte v globálu, když nemáte jenom
jednoho svého zraněného, můžete konečně docenit
práci všech. Vidíte ty pokroky, které všichni během
několika hodin udělali. Když běžíte mezi auty a
překračujete slečnu s pneumotoraxem, spěcháte
na opačnou stanu ke klukovi, který má tepenné
krvácení a je v bezvědomí, pak vám v cévách koluje
adrenalin a vy jste kompletně pohlceni situací a
ani vás nenapadne přemýšlet o tom, že jde jenom
o fikci. Nemáte čas přemýšlet nad ničím jiným,
než jak efektivně pomoct co největšímu počtu
vraženou skrz naskrz tyč, máte dát ještě krční límec.
A když konečně přijede fiktivní sanitka, máte pocit
dobře odvedené práce a jste na sebe hrdí. Ale na
druhou stranu vám tuhne krev v žilách jenom při
pomyšlení, že by vás něco podobného potkalo v
reálu.
Do dalšího rána nás přivítalo pošmourné počasí,
které nám téměř nevadilo - až na dobu, kdy jsme v
dešti prováděli rozcvičku. Dopoledne nás čekalo jen
pár přednášek a potom hurá domů. Dokonce k nám
dojel i profesionální hasič. Když pominu skutečnost,
že měl rozložitá svalnatá záda, obrovské „pracny“ a
všechny holky v místnosti na něj zbožně zíraly, řekl
nám hromadu užitečných věcí, které se opravdu
dějí a používají.
lidí. Nemáte čas na nic. Když se chvilku zastavíte
a rozhlédnete, tak na vás mává slečna - potřebuje
vystřídat při resuscitaci novorozence. Mezi vdechy
musíte přemýšlet, jestli té slečně, která má v břiše
Chcete si tohle všechno vyzkoušet? Chcete se
dostat do „akce“? Já jsem svoje dobrodružství našla
na www.litomysl.skauting.cz.
Kateřina Slaníková
Stáž v Řecku aneb země zaslíbená?
V září jsem měl možnost tuto zemi navštívit, a jelikož to bylo velice zajímavé, rád bych se s Vámi podělil o
pár zážitků a vypíchnul několik zkušeností. Na tuto stáž jsem jel s medicínskou organizací, která se jmenuje
IFMSA, mnoho z Vás ji určitě zná. Tato organizace poskytuje v rámci mnoha světových univerzit výměnné
pobyty, jejichž náplní je velká variabilita projektů, kterých se budete účastnit a pomůžete lidstvu objevit
neobjevené. Za Vaši práci pak budete odměněni takovou menší nobelovkou.
Místem mého působiště byla Aténská univerzita,
konkrétně ústav patologie. Zde jsem se měl zaměřit
na membranózní glomerulonefritidu a vliv různých
proteinů na její manifestaci, ale hned na začátku mi
bylo řečeno, že budu dělat jiný projekt. Takže první
zásadní rada: Vše může být úplně jinak!
Denně jsem strávil 3-5 hodin na ústavu, kde jsem
se seznamoval s povoláním patologa. Většinu času
jsem trávil s tamními residenty (doktoři dělající
atestaci), kteří mě zasvěcovali do své práce. Kromě
„hlavního“ projektu, jsem se učil řezat a examinovat
bioptické tkáně, na technologickém oddělení mi
ukazovali přípravu a barvení preparátů, ze kterých
zkoušel diagnostikovat některé patologie. Často
jim bylo jedno kdy a jestli přijdu, a proto jsem
musel vyvinout nějaké úsilí, aby z toho něco bylo.
Takže druhá rada: Řekové nic moc neřeší (záměrně
nemluvím o lenosti či pracovitosti)!
Co se týče mého projektu, tak můžu říct, že i když
jsem vlastně nic nevyzkoumal, dost jsem se toho
naučil. Takže pokud byste jeli do Řecka, hlavně
se ptejte a snažte se něco dělat. Bude to pro vás
přínosné, protože Řekové ochotní opravdu jsou.
Byl jsem tam v době, kdy se hodně stávkovalo a
Synagma (řecky Ústava), nejznámější náměstí před
parlamentní budovou, bylo v jednom ohni. Všude
kolem jsem cítil velké napětí. Vše měla na svědomí
ekonomicko-vládní krize, o které se v těchto dnech
hovoří velice živě. Pravicová vláda A. Samarase
dělá mnoho nepopulárních kroků, což je dobrým
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
11
podhoubím pro levicové a ultralevicové příznivce.
Vzhledem ke své socialistické minulosti má řecký lid
blízko ke komunismu a anarchismu. Slovo svoboda
je tam velice populární a má zcela jiný význam, než
svoboda pro českého člověka. Další rada: Pokud je
někdo z Vás ultrapravicového vyznání, doporučoval
bych změnit své přesvědčení před odletem do
Řecka.
souvisí i se vztahem k vládní moci a k zákonům.
Poznal jsem zajímavou věc. S nadsázkou by se totiž
dalo říct, že když se v Česku vymyslí zákon, tak se
Čech bude snažit najít skulinu a zákon obejít. Řek
na druhou stranu žádnou skulinu nehledá a zákon
prostě poruší. Takže oba národy přestupují zákony,
ale Řekové se méně stresují, což považuji za jeden z
důvodů, proč žijí déle.
Nejen Řekové, ale obecně „jižané“ patří mezi velice
temperamentní národy. Často se hádají, hlasitě si
vyprávějí, taky se hodně smějí, horlivě telefonují
v autobusech a milují cigaretové dýchánky, a
to protože je prý člověk duchaplnější. O jejich
temperamentu vypovídá i národním heslo: Thanatos
i Elephtheria (řecky Smrt nebo Svoboda). Z toho,
co jsem již napsal, vyplývá, že vnímaní svobody
Pokud budete mít možnost jet do Řecka, určitě jeďte.
Je to opravdu dobrá zkušenost. Paradoxně jsem lépe
poznal český styl myšlení a svým způsobem jsem si
začal vážit „severského“ smyslu pro řád. Poznámka
na závěr: Pokud budete mít jakýkoliv problém s
organizací Vaší výzkumné stáže, neváhejte se obrátit
na naši skvělou LORE.
Jan Houzar
MOvember
Listopad je měsícem Movemberu. Co to vlastně je? Jedná se o charitativní akci spojenou s léčbou a prevencí
rakoviny prostaty a semenných váčků. Symbolem projektu se jako vždy stal knírek, který během měsíce
změní mnoho mužských tváří, ale především i mužské zdraví! Není tedy již záhadou, jak vznikl název celé
této akce. Kombinace anglických slov moustache (knír) a November (listopad) nám jej dává.
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
12
Hlavní roli v Movembru sehrávají muži. Vše začíná
1. 11. s hladce oholenou tváří. Muži (označování
jako Mo Bratři) si v průběhu celého měsíce pěstují
svůj knír a rozšiřují tak povědomí veřejnosti o celém
tomto projektu. Za podpory Mo sester z komunity
Movember získávají Mo Bratři finanční prostředky,
a to tak, že vyhledávají sponzory pro podporu svých
Mo aktivit.
Do projektu se zapojilo už více než 21 zemí celého
světa (jako například Kanada, Finsko, Nizozemsko,
JAR, Singapur,…) a letos počtvrté i Česká republika.
Na konci měsíce se celá tzv. Mo komunita sejde na
závěrečné Mo párty, kde slaví svoji práci a úspěchy
pří získávání podpory a finančních prostředků.
Zmíněná afterpárty proběhne v Brně 30. 11. v klubu
Fléda. Mimo jiné zde proběhne i soutěž o krále
Movembru, jímž se stane muž s nejkrásnějším a
nejbizarnějším knírem. Více informací naleznete na
cz.movember.com
Veronika Sněhotová
Zdravotník na táboře – jednou nohou v kriminále
Dostali jste se do druhého nebo třetího ročníku medicíny a zdá se vám, že jste se ještě nic prakticky
nenaučili? To patříte asi mezi valnou většinu studentů. Někdo by vám mohl říct, že se máte spokojit s tím,
že se vše potřebné naučíte ve vyšších ročnících nebo v praxi. Mně se tato vyhlídka nelíbila, a proto jsem se
rozhodl pro své praktické vzdělání něco dělat.
Sice vám každý, kdo někdy dělal zdravotníka na
akci pro děti, řekne, že zdravotník na táboře –
jednou nohou v kriminále. Ale když vám ten stejný
člověk začne vykládat, co všechno se naučil a jaké
různorodé situace absolvoval, tak budete napínat
uši a poslouchat se zaujetím. Nenecháte se odradit
ani příběhy o hrozící žalobě z důvodu zanedbání
péče. Může se jednat o výmysl rodiče, ale taky vás
to připraví na nějakou dobu o klidné spaní.
Já se taky nenechal a přesně takovýto kolega na
Červeném kříži mě motivoval k tomu, abych začal
pátrat, jestli někde v mém okolí nemají volné místo
pro zdravotníka. Měl jsem štěstí a jedna kamarádka
mi řekla, že by na letní tábor v Slovenském ráji
potřebovali zdravotníka. Souhlasil jsem a po
podpisu smlouvy jsem v půlce srpna vyrazil.
táborový program. Je to něco jako příprava na to,
být velkým panem doktorem.
Dva roky po sobě jsem měl na starosti 90 dětí a to
je docela velká porce zodpovědnosti. V dnešní době
imunodeficitů a alergií bylo každé druhé nebo třetí
dítko alergické. Každé ráno a večer je musí chudák
zdravotník honit po celé chatě, aby je našel a dal
jim potřebné léky. Když má zdravotník štěstí, tak se
na táboře nepotká s žádným vážným úrazem ani s
epidemií střevních potíží. Ale i toto jsou zkušenosti,
které vás do života naučí něco užitečného.
Měl jsem štěstí, že jsem natrefil na úžasný tým
vedoucích a hlavního vedoucího, který mě vždy
podržel. Od možnosti odvézt dítě do nemocnice v
autě až po podporu v ostřejších diskusích s rodiči
našich táborníků. Po absolvování prvního turnusu
jsem byl nadšený z nové zkušenosti a poznání
spousty nových příjemných lidí. Kromě jiných, i z
toho důvodu jsem kývnul na nabídku, že příští rok
půjdu na všechny turnusy s tímto týmem.
Moje rady jak na to a na co si dát pozor:
Abyste tuto práci mohli dělat, potřebujete být
student po třetím ročníku medicíny nebo mít
absolvovaný kurz Českého červeného kříže –
Zdravotník zotavovacích akcí (33 nebo 40 hodin).
Momentálně na Slovensku platí nový zákon, že tuto
práci může vykonávat jen lékař, zdravotní sestra s
25-letou praxí nebo porodní asistentka. Nevím, jak
dlouhé to bude mít trvání, protože podle mě ani
jednoho z těchto lidí na žádný tábor nedostanou…
Člověk si na takovém táboře užije spoustu věcí –
administrativu, vstupní prohlídky kvůli prevenci vší,
ošetřování úrazů, pátraní po příčinách bolesti hlavy
a bříška, odhalování simulantů a taky samozřejmě
Doporučuju vsadit na dobré reference od bývalého
zdravotníka nebo znát někoho z vedoucích.
Měli byste se svým zaměstnavatelem uzavřít
dohodu o vykonání práce – jistota pro vás i pro něj.
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
13
Potřebujete zdravotní potvrzení od lékaře, že jste
fyzicky a psychicky způsobilý k práci s dětmi.
Vezměte si pro jistotu nějakou pohotovostní zásobu
léků, materiálu a ochranných pomůcek – nikdy
nevíte, jak dobře vybavenou lékárničku vám dají
(jestli vůbec!).
nějakou vážnější nemocí, nikdy nejsou na škodu
(oddílový vedoucí si zaslouží vědět, že má v oddíle
astmatika, alergika nebo dítě s ADHD (porucha
pozornosti a hyperaktivita)).
Když přijímáte děti, pořádně se vyptávejte rodičů (v
prohlášení leccos zapomenou, například, že dítko
má astma…). Taky prohlédněte děti jestli nemají vši,
lepší je investovat čas do prevence, než pak běhat
po celém táboře s odvšivovacím šamponem.
Lentilky, Lipo nebo jiné malé cukroví poslouží jako
výborné placebo pro menší děti, kterým se nechce
běhat anebo se jim stýská po mamince už hodinu
po příjezdu. A věřte mi, že takovýchto dětí je na
táborech docela hodně. Proto mi přijde jako lepší
nápad jim na začátku trošku zalhat, než jim ničit
játra Ibalginem 400 (přesně tak, na posledním
turnuse nějaký chytrák nechal na začátku tábora v
táborové lékárničce jen Ibalgin 400 a Paralen 500 –
super nápad pro děti ve věku 7-15 let).
Nezapomeňte si sešit na zapisování důležitých
informací a také pro jistotu jeden použitelný jako
kniha úrazů (každý kontakt s pacientem si zapište a
nechte podepsat). V případě stížnosti rodiče vám to
může pomoct. Věc, kterou vám dítě nenahlásí, jste
nemohli vědět a prošetřit.
Pokud si nevíte rady co si zabalit do batůžku, můžete
se inspirovat informačním letákem pro rodiče.
Roztřiďte si dokumentaci a pořádně si zapisujte vše,
co děláte. Seznamy dětí, které berou léky nebo trpí
Našla by se spousta věcí, které bych tu mohl
ještě popisovat, ale i tak by se tento článek nestal
univerzálním návodem. Každý tábor, turnus, oddíl,
vedoucí a děti jsou jiné, proto se vždy musíte
přizpůsobit konkrétním podmínkám a snažit se
dělat maximum co umíte, aby to všichni (včetně
vás) přežili ve zdraví. Nyní už mi zbývá jen vám
popřát hodně štěstí při hledání správného tábora
a mnoho zdravých dětí. Doufám, že jsem vás tímto
článkem neodradil, protože je to práce, která nese
svá rizika, ale určitě stojí za to!
Martin J. Arbet
Z medika... docent (online)?
Zmátl vás nadpis? Chci jím jen říct, že Medik ONLINE už vychází tak dlouho, že už musí mít dávno
dostudováno :). Poprvé byl vydán jako informační list Spolku mediků v roce 1996.
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
14
Byl to rok, kdy například: 5. května získalo české
hokejové mužstvo ve Vídni titul mistrů světa v
ledním hokeji, vznikla arabská televizní stanice AlDžazíra, v Praze koncertovali AC/DC a rozpadla se
česká kapela Support Lesbiens. Já osobně v roce
‘96 poprvé usedla do školních lavic v první třídě
základní školy :).
V dalších letech měl časopis podobu černobílou a
malý formát. Vycházel však poměrně často, za což
svoje předchůdce hodně obdivuji. Přibližně za deset
let, tedy v roce 2008, se z předchozí podoby přešlo
na novější, téměř identickou s tou dnešní. Obálka
byla barevná a formát se změnil na A4. V loňském
roce získal medik, spolu s dalšími pěti studentskými
časopisy, cenu rektora – určenou pro podporu
vydávání.
Neodvážím se odhadovat, jak daleko to ještě
dotáhne, budu doufat, že například i na pomyslného
profesora.
Ida Šalgovičová
N
c vědců 2012
Kdybych měl přemýšlet o tom, co se v Brně změnilo za posledních deset let, našlo by se toho určitě hodně,
ale jedno by bylo výrazné: přibylo nocí. Ne, že by se snad vychylovala zemská osa, ale postupně se v
Brně, stejně jako na jiných místech v republice (a v některých případech i v Evropě) objevila Muzejní noc,
Galerijní noc, Noc kostelů, v poslední době také Hradozámecká noc, a samozřejmě také Noc vědců.
Přesněji Evropská noc vědců, která je specifická
tím, že probíhá vždy v jeden a tentýž večer po celé
Evropě (a dokonce i přilehlých místech Asie, letos
třeba v tureckém Izmiru). Dokonce se dá i spočítat,
kdy Noc vědců bude – je to vždycky čtvrtý pátek v
září.
Pro obyvatele České republiky je tak zhruba
čtrnáctiprocentní pravděpodobnost, že Noc vědců
padne na státní svátek – Den české státnosti 28.
září. Stalo se to už dvakrát, podruhé právě letos. I
přesto vliv prodlouženého víkendu nebyl na účasti
nijak zvlášť poznat.
Podle dostupné statistiky za celou republiku
navštívilo letos (už tradičně) nejvíce návštěvníků
stanoviště
obhospodařovaná
Masarykovou
univerzitou – asi šest tisíc. (Tedy, platí to jen tehdy,
pokud nepočítáme celou síť hvězdáren napříč
republikou jako jednoho pořadatele, pak by byla
první hvězdárny.)
Univerzitní stanoviště byla tak hojně navštívená i
přesto, že univerzitě už tradičně v Brně konkurovala
Mendelova univerzita, Chemická fakulta VUT, a
letos navíc také Technické muzeum. Univerzita se
letos po třech letech vrátila do objektu Hvězdárny
a planetária na Kraví hoře (který sdílela s jejími
pracovníky), program probíhal i na Přírodovědecké
fakultě a Fakultě informatiky a otevřeno měli i v
Mendelově muzeu.
Zatímco na přírodovědě a informatice dominovaly
stánky, kde si návštěvníci všech věkových kategorií
mohli vyzkoušet nejrůznější fyzikální pokusy, metody
výuky jazyků, ekonomické experimenty nebo
možnosti informačních technologií, v planetáriu za
sebou od šesti až do jedenácti večer běžely pořady,
přednášky a vystoupení na nejrůznější témata.
Nejmenší už tradičně zaujala „doktorka kuželka“,
jinak dr. Trávníková z Fakulty sportovních studií, další
se podívali na videa z antarktické polární stanice se
zasvěceným výkladem jedné z účastnic, případně se
nechali poučit, jak působí léky proti bolesti a jak při
vývoji těch nových mohou pomáhat počítače.
Pokud lze snad něčeho litovat, pak jen malého
zapojení Lékařské fakulty – autor těchto řádků
aspoň kromě svých vlastních vystoupení letos jiného
spoluúčastníka z fakultních řad nezaznamenal.
Nelze tedy zakončit jinak než výzvou: kolegové,
studenti, nechcete zkusit na příští rok něco vymyslet?
Možností je spousta, a organizátoři (hlavně Eva
Janouškovcová a Honza Janík z přírodovědecké
fakulty) ochotní pomoci a poradit, jak na to. Noc
vědců 2013 se blíží!
MUDr. Ondřej Zahradníček
Jak protančit studiem medicíny
Taky se vám občas zdá, že je toho už na vás moc, chcete vypnout a vykašlat se na celou školu? Jednou z
možností (a troufám si říci, že jednou z těch lepších možností), jak se odreagovat, je jít si zatancovat. A pro
ty, kteří se nechtějí jenom tlačit na parketu za zvuků rádiových hitů na diskotékách nebo se jim už nechce
čekat na zahájení plesové sezóny, je tady Tančírna.
Tančírna je akce pořádaná dvěma studentskými
spolky, a to konkrétně Spolkem mediků a
Studentskou unií Fakulty informatiky, které ochotně
zaštítily tento projekt.
A jak se nápad pořádat tuto událost vlastně
zrodil? Původní zakladatelky (Petra Kadlecová a
Jana Pustinová) – dosud sobě neznámé slečny
– našly společnou řeč na téma Tančírna. Prostě
holkám chybělo něco, kam by si mohly jen tak
přijít zatancovat. A jelikož byly obě členkami výše
zmíněných spolků, zorganizování jejich nápadu
netrvalo dlouho a původní představa se stala
skutečností. Vůbec první rozjíždějící Tančírna se
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
15
konala na přelomu května/června 2010. Hlavní
organizátorkou se stala Petra Kadlecová, známá pod
přezdívkou Fiona nebo zkráceně Fí.
Těšit jsme se mohli vždy na klasické tance, jako jsou
waltz, tango, valčík, quickstep nebo foxtrot či latinu
s tanci samba, rumba, jive, cha-cha a jiné. Po jisté
době se do tohoto projektu zapojila i taneční škola
Eso, která účastníkům pomáhala, jak se základními
kroky, tak i s novými figurami.
Rok se sešel s rokem a tančírna nabrala na obrátkách.
Původní organizátorka a zakladatelka předala tento
projekt dále, navštívíte-li Tančírnu v těchhle dnech,
setkáte se tedy již s novou pořadatelkou – Marií
Sejkorovou. Poznáte ji tak, že se vás již u vchodu s
úsměvem ujme, ochotně vám vysvětlí, kam máte jít
a případně odpoví na všelijaké dotazy.
Jediná věc, která je opravdu vyžadována, jsou boty,
které neponičí podlahu. Nikdy nesmí po skončení
tančírny zůstat na podlaze černé šmouhy apod. Těšit
se můžete, jak již na zmíněné tance všeho druhu,
tak si taky můžete nechat zahrát tanec na přání.
Pro oživení si pro všechny účastníky Maruška
připravila společenský tanec letkis, což je jakási
varianta finské polky, a tento nápad sklidil opravdu
pozitivní ohlas. Rovněž se můžete těšit na taneční
školu Eso, která i v tomto roce bude navštěvovat
tančírnu a pomáhat pořadatelům i tanečníkům.
Další výhodou je dobrovolné vstupné, což většina
studentů uvítá s úsměvem. Více informací naleznete
na internetových stránkách su.fi.muni.cz/tancirna/
nebo na facebooku.
Takže suma sumárum: od 1. tančírny letošního
semestru (18. 9.) každých 14. dní jsou vám otevřeny
A teď už o tančírně aktuálně. Koná se každých 14. dveře k zábavě a taky troše té kultury v příjemném
dní, vždy v úterý od 21:00 do 23:00 v tělocvičně prostředí a úžasném kolektivu. Určitě neváhejte
FSpS v Bohunicích. Samozřejmě není nutné přijít a přijďte aspoň nakouknout a přesvědčit se o
načas nebo naopak zůstat až do konce. Nějaký jedinečnosti tohoto projektu!
oficiální taneční dress code taky není podmínkou.
Veronika Sněhotová
Studenti – bojovníci s krizí
Hurá! Škola začíná! V pátek přicházejí do Brna první, nejvíce nedočkaví členové roje studentů. V sobotu
a neděli pak za nimi dorazí i zbytek. A všichni mají v mysli jedno jediné – znovu konečně uvidím tu partu
bláznů, kteří mi tolik scházeli, a pořádně s nimi oslavím začátek semestru. No v tom přichází zrada! Hlásí to
všude, nikomu se to nechce věřit.
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
16
Prohibice! To je snad
zlý sen! Zhrozeni jsou
však kromě studentů
také
obchodníci.
Ekonomové
hlásí
miliardové
ztráty.
Republika je v šoku.
Co budeme dělat?
Kdo nás zachrání?
Mnozí nenacházejí
slova. Roj studentů
zpočátku bz Jenže
zábavychtiví mladí
lidé se jen tak
snadno odradit nenechají. V mžiku mají vymyšlený
jasný plán a vyrážejí do ulic, hospod a klubů. Tu teče
víno proudem, tam zas pivo potokem.
A ti nejstatečnější, nejvíce uvědomělí bojovníci,
sahají po té nejhorší zbrani - tlamolepech.
Tlamolepech slabých, hnusně sladkých a zbytečně
drahých. Pijí, kolik jim hrdlo ráčí a kolik jejich
žaludky sladké vodky vydrží. Vpřed je kromě touhy
po zábavě a opojení žene jedna jasná myšlenka: My
ekonomiku strádat nenecháme!
Ale ne všichni mají srdce patriota. Záhy jsou snahy
našich bojovníku mařeny partyzánským bojem,
alkoholem od sousedů i ze vzdálenějších zemí.
Naštěstí trvá utrpení našich reků jen pár týdnů. Pak
se prohibice uvolňuje a pozvolna je zrušena úplně.
Život se zase vrací do normálních kolejí. Třikrát hurá!
Jen málokdo si uvědomí, jak moc důležití byli v
tomto období studenti. A ti, co si to uvědomí, stejně
zapomenou. Já proto říkám třikrát hurá studentům,
bojovníkům s prohibicí, kteří statečně a na úkor
vlastního pohodlí plnili kasy obchodníkům i státu.
Petra Antovská
Sdružení studentů stomatologie
Na počátku roku 2001 se v Plzni zrodila nezisková organizace Sdružení studentů stomatologie České
republiky (SSS ČR). Vznikla z iniciativy studentů, aby sdružovala kolegy z ostatních tuzemských fakult s
výukou Stomatologie a Zubního lékařství (Brno, Hradec Králové, Olomouc, Praha).
Období po založení je spojeno se vstupem ČR
do Evropské unie a příchodem změn, týkajících
se studia. Studenti nechtěli zůstat v ústraní, ale
aktivně se podílet na postupné přeměně oboru a
zpřístupnění širokého spektra možností, které se
posluchačům v ČR i ve světě nabízí.
Bezplatné členství všem studujícím přináší velké
výhody a nepřeberné množství možností jak obohatit
nejen svá vysokoškolská studia, ale i kulturní život.
Jedním z nejvíce mezinárodně viditelných projektů
je spolupráce s IADS (International Association of
Dental Students) a EDSA (European Dental Student
Association). Díky tomu mohou studenti absolvovat
zahraniční klinické a nově i výzkumné stáže v různých
koutech světa a získat nové zkušenosti a jiný úhel
pohledu na své budoucí zaměstnání.
Studenti však nepořádají akce jen pro sebe, ale
snaží se v oblasti orálního zdraví vzdělávat i širokou
veřejnost. Děje se tak především formou projektu
„Ve zdravé ČR zdravý zub“, který zrealizovali poprvé
v roce 2007 v Brně a odtud se rozšířil i do ostatních
studentských měst. Novinkou tohoto roku je, že
Zdravý zub se podle našeho vzoru poprvé uskuteční
i v dalších 13 zemích světa.
Nejen o nových poznatcích ze stáží, ale i o novinkách
v oboru a spoustě dalších věcí, se studenti mohou
dočíst v časopise StuDent, který je dvakrát ročně v
nákladu přes 1000 kusů distribuován zdarma všem
členům sdružení.
Dalším poměrně novým projektem je třídenní
International Dental Student Congress, který se již
podruhé bude konat v březnu 2013 v Brně. Nejen
že studenti zde získají nové odborné znalosti nad
rámec studia, ale mohou si také zlepšit své jazykové
dovednosti a seznámit se se zahraničními spolužáky
v rámci společenských večerů.
Kromě vzdělávání během vysokoškolského života je
ale třeba se i odreagovat. Proto na řadu každoročně
v listopadu přichází Reprezentační ples SSS ČR,
který se tradičně koná v Brně. Mladí prvňáčci jsou
pasování do role „vrtáka a vrtačky“ a stávají se tak
oficiálními členy. Na ples jsou samozřejmě zváni
i „nezubaři“. Obvykle na jaře se všichni znovu
setkávají na Zubařském mecheche, které je vždy na
určité téma a fantazii při tvorbě kostýmů se meze
nekladou.
Aby bylo vzdělání dynamické, pořádá sdružení
různé workshopy a přednášky na témata, která
jsou zajímavá a ve školních sylabech jim nemůže
být věnován dostatečný prostor. Díky spolupráci
s ČSK mohou členové každoročně na podzim za
zvýhodněnou cenu navštěvovat Pražské dentální
dny a spojit výlet s poznáváním kolegů z jiných
fakult.
Ani o prázdninách se není třeba se sdružením loučit,
kdo má chuť, může se vydat na Vltavu a učit střízlivé
i nestřízlivé vodáky o správných krocích ústní
hygieny.
Chcete-li se dozvědět o dalších aktivitách sdružení,
neváhejte navštívit naše internetové stránky
www. ssscr.cz
Kateřina Křenková
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
17
MIMSA
MIMSA (Masaryk International Medical Students Association) is an official organization that represents
approximately 400 international medical students studying at Masaryk University.
The primary purpose of MIMSA is to serve the students in an educational role. We have created several study sessions, compiled notes and organized
unique events to help students, not only with their
current studies, but also their future.
roanatomy and a bones review session for 1st and
2nd year students, along with anyone else who is
interested in refreshing their anatomy knowledge.
For more details visit: http://www.facebook.com/
mimsa.cz/events#!/events/407393802659731/
Our social schedule is also very full and provides
students with various activities to participate in.
These range from parties, karaoke nights, weekend
sports, and other recreational and cultural events.
We also have a close cooperation with other student organizations at this university such as Spolek
Mediků Brno, ISC (International Students Club)
IFMSA (International Federation of Medical Students Association) and other local and international organizations, to help the medical students of the
English program adapt to a new country.
Upcoming events:
Nov. 24th MIMSA Footsal Tournament - this tournament is a yearly tradition held at the indoor footsall fields of VUT. Sign ups will begin soon so stay
posted.
Anatomy Sessions: Every week on Thursday from
14-16 in the anatomy department we offer a neu-
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
18
Weekend sports: Mixed Volleyball held every Sunday from 12-14 at the large gym under the castle.
For more information go to: http://www.facebook.
com/#!/events/292797064158395/
For more information please check out our website
www.mimsa.cz or find us on facebook
http://www.facebook.com/#!/mimsa.cz
Veronika Sykorova
Poetické okénko
Na závěr pro vás máme báseň od MUDr. Ondřeje Zahradníčka, která vám ukáže mikrobiologii i z jiného
úhlu pohledu. A jestli sami oplýváte básnickým talentem, nepište do šuplíku, rádi vaše výtvory uveřejníme
v dalších číslech Medika.
Mikroskopický obraz sputa (1999)
zorným polem mikroskopu
se prohánějí hejna stafylokoků
epitelie
důstojně lemují
mikroskopický obraz
leukocyty
tiše varují
řetízky streptokoků
vedou kamsi do dálek
a pak náhle končí bez konce
zatímco gramnegativní diplokoky
se potutelně chechtají
v zákoutích tkáňové drti
zírám do okulárů
a dívám se na to jako z letadla
jeden leukocyt zmizí
a jiné dva se objeví
a vida také osamělá kvasinka
se tetelí mezi krystaly barviva
hranice mezi osudy může mít někdy podobu
černého strakatého pásu
neboť tak ta čára vypadá v mikroskopu
tak tedy konec
předběžný výsledek se napíše do archu
a nechá přepsat do počítače
konečný ortel bude vyřčen zítra
po výsledku kultivace
zatím to vypadá vcelku normálně
tajemný mikrosvět podal zprávu o makrosvětě
zaplatil za to životem
vždyť všechny ty koky a tyčky
jsouce nabarveny Gramem zároveň zahynuly
ale to nikoho nedojímá
to je prostě osud mikrobů
těch které mnohdy rozhodují
o osudu pacientů
obraz se zvolna mění
leukocytů ubývá
tady je jenom drť
a tady už nic
a pak hraniční čára kterou tužkou na sklo
načrtla laborantka
oddělivši tak jednotlivé vzorky
zároveň s pacienty patřícími k těm vzorkům
zároveň s osudy patřícími k těm pacientům
Šéfredaktorka: Ida Šalgovičová
Redaktoři: Petra Antovská, Hana Miháľová, Kateřina Slaníková, Veronika
Sněhotová, Natália Štefáková, Martin J. Arbet, Petr Dungl
Externí články: Kateřina Křenková, Veronika Sykorova,
Jan Houzar, MUDr. Ondřej Zahradníček
Jazyková korektura: Kateřina Jedličková, Hana Miháľová,
Veronika Sněhotová, Ondřej Adámek, Kateřina Slaníková
fotografie: Natália Štefáková (obálka), Petr Dungl, archiv SM, archiv LF
Ilustrace: Aurel Dobiaš, Nikola Tkáčová
Editoři, grafika a design: Hana Miháľová, Martin J. Arbet
Děkujeme kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na tvorbě článků.
Časopis neprošel odbornou jazykovou úpravou
M
e
d
i
k
O
N
L
I
N
E
19
Download

Podzimní číslo - Spolek mediků LF MU