Slovní úlohy - zadání
Při vystoupení se cvičenci zařazují do pětistupů, šestistupů, čtyřstupů a
trojstupů. Jaký musí být nejmenší počet cvičenců?
Školního zájezdu se zúčastní 385 žáků a učitelů. Kolik autobusů se musí
objednat, když v každém je 55 míst k sezení?
Zahradník má 72 bílých a 90 červených růží. Jaký největší počet kytic může
svázat, má-li být v každé kytici stejný počet bílých a stejný počet červených růží
(například v každé kytici budou 3 bílé a 4 červené růže)? Kolik bude v kytici
bílých a kolik červených růží?
Na sportovní závody se přihlásilo 90 chlapců a 42 dívky. Kolikačlenná chlapecká
a dívčí družstva s co největším počtem členů můžeme sestavit, aby mohli
všichni závodit (v družstvech chlapců i dívek je stejný počet členů)? Kolik bude
chlapeckých a kolik dívčích družstev?
V balíku je méně než 20 m látky. Budeme-li z ní stříhat na košile po 2,4 m nebo
na šaty po 3 m, nezůstane zbytek. Kolik metrů látky bylo v balíku? Kolik jsme
mohli ustřihnout košil?
Ve 4:50 vyjíždějí 2 tramvaje na různé linky. První se vrací na konečnou za 1
hodinu, druhá za 45 minut. V kolik hodin vyjedou příště opět současně?
V 5:00 hodin vyjely z konečné stanice čtyři autobusy. První linka má interval 15
minut, druhá 20 minut, třetí 25 minut a čtvrtá 45 minut. V kolik hodin vyjedou
zase všechny linky společně?
Žáci dostali celkem 416 učebnic a 896 sešitů. Každý žák má dostat stejný počet
sešitů a stejný počet knih. Kolik je ve třídě žáků, víme-li, že jich je méně než 40?
Vypočítej nsn a NSD čísel 210 a 315.
Vypočítej NSD a nsn čísel 60, 210 a 360.
Slovní úlohy - řešení
Nejmenší možný počet cvičenců je 60. n(3, 4, 5, 6) = 60
Je třeba objednat 7 autobusů. 385 : 55 = 7
Zahradník může svázat nejvýše 18 kytic po 4 bílých a 5 červených růžích. D(72,
90) = 18
Můžeme sestavit nejvýše šestičlenná družstva, a to 15 chlapeckých a 7 dívčích).
D(90, 42) = 6
V balíku bylo 12 m látky a mohli jsme z ní ustřihnout celkem 5 košil.
n(240, 300) = 1200
Tramvaje vyjedou společně opět v 7 hodin 50 minut. n(60, 45) = 180
Všechny linky vyjedou opět společně ve 20:00. n(15, 20, 25, 45) = 900
Ve třídě je 32 žáků. D(416, 896) = 32
n(210; 315) = 630, D(210; 315) = 105
D(60; 210; 360) = 30, n(60; 210; 360) = 2520
Download

Slovní úlohy